Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?

Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap? Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wanneer een fiscaal partnerschap eindigt. Partners gaan uit elkaar, er is sprake van een scheiding of een samenlevingscontract wordt verscheurd, maar is daarmee ook het fiscaal partnerschap afgelopen? Of het fiscaal partnerschap stopt is van belang voor uw belastingaangifte en de toeslagen. Wanneer stopt het fiscaal partnerschap voor de belastingdienst nu echt? Wat gebeurt er als u in Nederland werkt en in het buitenland woont?

Fiscaal partnerschap en de belastingaangifte inkomstenbelasting

Als jullie elkaars fiscale partners zijn, doen jullie gezamenlijk belastingaangifte. Het grote voordeel van gezamenlijk belastingaangifte doen is dat jullie bepaalde gezamenlijke aftrekposten en inkomsten zo mogen verdelen, dat minder belasting hoeft te worden betaald. Het gaat daarbij om de volgende posten:
 • Het saldo van de inkomsten en de aftrekposten van de eigen woning, zoals de hypotheekrente;
 • Het voordeel uit aanmerkelijk belang box 2;
 • De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen box 3;
 • De alimentatie;
 • Andere onderhoudsverplichtingen;
 • Uitgaven levensonderhoud kinderen;
 • De specifieke zorgkosten;
 • Studiekosten en scholingsuitgaven (t/m 2022);
 • Kosten voor een rijksmonumentenpand;
 • Aftrekbare giften;
 • Uw uitgaven voor een tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen;
 • Kwijtgescholden durfkapitaal;
 • De restant persoonsgebonden aftrek uit vorige jaren;
 • De ingehouden dividendbelasting;
 • Aftrek bij geen of een kleine eigenwoningschuld;
 • De aftrek maatschappelijke beleggingen.

Een ander voordeel van het fiscaal partnerschap is dat als de minst verdienende partner onvoldoende eigen inkomen heeft om de algemene heffingskorting uit te laten betalen, die mogelijkheid alsnog via de fiscale partner bestaat als die wel voldoende inkomen heeft.

Wat zijn de nadelen van uw fiscaal partnerschap?

Nadelen van het fiscaal partnerschap kunnen zich voordoen bij de aftrek van de specifieke zorgkosten. Bij de aftrek is namelijk het gezamenlijke inkomen bepalend voor de drempel van aftrek en die is bovendien wat hoger dan voor een individu alleen. Bovendien bent u als u fiscale partners bent ook toeslagpartners voor de verschillende toeslagen en dit gezamenlijke inkomen kan te hoog zijn om voor een toeslag in aanmerking te komen.

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap volgens de belastingdienst?

Aan het fiscale partnerschap kan ook een einde komen. Een aantal redenen hiervoor kunnen zijn:
 • Uw partner komt te overlijden. In dat geval kunt u in het jaar van overlijden er nog voor kiezen om in het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.
 • Er wordt een echtscheiding of scheiding van tafel en bed aangevraagd. In dat geval zijn jullie vanaf het moment van de aanvraag geen fiscale partners meer als jullie vanaf dat moment ook niet meer op hetzelfde adres in het GBA staan ingeschreven.
 • Jullie woonden samen, maar wonen nu elk op een ander adres volgens het GBA. In dat geval houdt het fiscaal partnerschap op. Een uitzondering hierop kan zijn dat uw partner door ouderdom of ziekte wordt opgenomen in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis. Dan blijven jullie fiscale partners tot het moment dat jullie dat niet meer willen. Dat geldt overigens niet bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Uw partner gaat in het buitenland wonen en kiest ervoor om niet binnenlands belastingplichtig te zijn. Ook als jullie getrouwd zijn, maar de partner woont bijvoorbeeld voor zijn werk in het buitenland en wil niet in Nederland belastingplichtig zijn, betekent dit dat jullie in die periode geen fiscale partners zijn.

Fiscaal partnerschap en wonen in het buitenland

Als u in het buitenland woont en niet in Nederland belastingplichtig bent (u doet hier geen belastingaangifte inkomstenbelasting), dan kunt u ook geen fiscale partner hebben. Ook als u getrouwd bent wordt uw partner dan niet als uw fiscale partner gezien. Bovendien de zogenaamde 90%-eis en moet u om als fiscale partner te worden behandeld zich samen met uw partner kwalificeren als buitenlands belastingplichtige, de zogenaamde kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Kwalificeert u zich niet in 2023, dan bent u geen fiscale partner respectievelijk stopt uw fiscaal partnerschap.

Conclusie wanneer stopt een fiscaal partnerschap

De meest voorkomende reden dat het fiscaal partnerschap stopt is een overlijden of dat jullie uit elkaar gaan. Voor wie in Nederland werkt maar in het buitenland woont, kan het fiscaal partnerschap ook eindigen in 2023, omdat u zich niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige. Voor u gaan namelijk de nieuwe fiscale regels gelden.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Het fiscaal partnerschap 2022 en 2023 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasti…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Fiscaal partnerschap 2019 & 2020Fiscaal partnerschap 2019 & 2020Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte do…
Zorgtoeslag na scheidingZorgtoeslag na scheidingWanneer kunt u bij een echtscheiding zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding h…

Wat zijn inkomsten uit eigen woning?Wat zijn inkomsten uit eigen woning?In box één van ons belastingstelsel worden inkomsten uit eigen woning belast, maar wat zijn inkomsten uit eigen woning?
Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomenToeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomenBij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2023 of 2024 te…
Reacties

Justine, 25-12-2016
Wat zijn de kosten in 2017 om je te ontbinden van een fiscaal partnerschap? Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Justine,
Het fiscaal partnerschap is een gevolg van samenwonen, huwelijk en dergelijke. Als die voorwaarden vervallen, vervalt ook het fiscaal partnerschap automatisch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laure Lacessah, 08-12-2016
Ik ben een Nederlander gevestigd sinds december 2013 in België waar ik een vaste baan en een permanent woonadres heb. Ik heb een relatie met een Nederlander wonende te Amsterdam. We zijn van plan te gaan trouwen, maar niet in Nederland te gaan samen wonen, gezien dat ik van mijn werkcontract in België voor jaren nog wil genieten.

Ik vraag me af of wij, met het huwelijk, fiscale partners voor de Belastingdienst worden, ondanks het feit dat ik geen inwoner van Nederland ben en dat ik al jaren geen binnenlandse belastingplichtige ben? Zo ja, wat dan de financiële situatie van mijn aanstaande zou zijn als wij toeslagpartners worden aangemerkt? Hij heeft namelijk nu een WIA uitkering, zorgtoeslag en huurtoeslag. Gaat mijn inkomen daarbij geteld worden? Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Laure Lacessah,
U bent niet zijn fiscale partner als u zich niet daarvoor kwalificeert (u hebt geen inkomen in Nederland):

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Het UWV bepaalt of een uitkering ook in het buitenland kan worden uitbetaald.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katja Hendrikx, 11-11-2016
Mijn man moest helaas naar een verpleeghuis. Zijn uitkering bleef bij mij en de kinderen. We betalen een eigen bijdrage. Alles liep zo prima totdat de belastingdienst mij ineens hogere toeslagen stuurde plus hoog kindgebonden budget. Hebben ze na zes maanden ineens het fiscale partnerschap beëindigd. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Katja Hendrikx,
U en uw man zijn bij opname in een verpleeghuis nog steeds elkaars fiscale partners totdat u zelf aangeeft dat dat niet meer het geval is. Uit uw hogere toeslagen blijkt zeer waarschijnlijk dat de fiscus heeft verondersteld dat er geen fiscaal partnerschap meer is. Als dit niet juist is naar uw mening, zult u een deel van de verhoogde toeslagen moeten terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moosmes, 22-06-2016
Geachte,
In 2015 zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan. Op 6 maart 2015 heb ik een eigen huis gekocht, per die dag ook veranderd bij de GBA. De hypotheek van het huis waar wij samen in woonden stond volledig op haar naam, we hadden wel een samenlevingscontract en waren de jaren dat we samen waren ook fiscaal partners. Kan je de belastingaangifte 2015 geheel invullen als niet fiscaal partners? En kan je het gezamenlijke spaargeld verdelen naar eigen inzicht. Bijv 100% bij 1 aangifte?

Met vriendelijke groet, Monique Reactie infoteur, 11-04-2020
Geachte Moosmes,
Jullie zijn fiscale partners tot het moment dat jullie niet meer op hetzelfde adres waren ingeschreven. Dus kunt u niet geheel het jaar invullen als niet fiscale partners, maar wel een deel. Het spaargeld valt nog in de periode dat jullie fiscale partners waren, dat mogen jullie fiscaal verdelen zoals jullie dat willen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolina, 26-04-2016
Mijn man en ik zijn gescheiden, maar wonen momenteel nog in hetzelfde huis. De scheiding is op 18 april 2016 ingeschreven in de registers van de Gemeente (vroeger GBA). In ons convenant staat dat mijn ex-man uiterlijk 3 maanden na de inschrijving de 'echtelijke woning' moet verlaten. De koopwoning wordt volledig van mij, door een stuk aflossing. Deze financiering kan nu pas in orde gemaakt worden: eerst moest de scheiding helemaal rond zijn.

Voor mijn ex-man is het ontzettend lastig andere woonruimte te vinden: huren is nagenoeg onmogelijk, en voor een aankoop heeft hij te weinig eigen middelen en kan dus maar een kleine hypotheek krijgen. Hij heeft dus echt niet zomaar een andere woning.

Mijn vraag is nu:
- zijn we dan nog fiscaal partners, omdat we hetzelfde woonadres hebben?
- we hebben nog een redelijke verstandhouding, dus wil ik hem ook niet zondermeer 'de deur wijzen', maar wil mezelf uiteraard ook niet in de vingers snijden, we zijn niet voor niets gescheiden.
- als het mijn ex niet lukt om vóór 18 juli eigen woonruimte te vinden, wat betekent dit dan voor ons?
- krijgt hij - als dit zo zou zijn- ook bepaalde 'huurrechten', omdat hij dan min of meer bij mij huurt? Hij moet n.l. blijven bijdragen in de kosten totdat hij een eigen woning betrekt.

Een heel lastige situatie, omdat we via een mediator gescheiden zijn is er een goed convenant en financieel advies, maar de verstandhouding is nog goed genoeg om elkaar tegemoet te willen komen. Convenant is uiteraard wettig/rechtsgeldig. Prima dat mijn ex-man hier blijft tot hij eigen woonruimte heeft, maar het moet het niet zo zijn dat mijn ex hier tot in lengte van dagen blijft wonen natuurlijk.

Dus: officieel gescheiden, huis komt binnenkort volledig op mijn naam maar mijn ex-man woont hier nog: wat betekent dit voor mij/ons en de (fiscale) situatie? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Carolina,
Zolang de woning nog niet geheel van u is en uw ex nog bij u woont, zijn jullie fiscale partners. Als er geen huurcontract is, geldt het echtscheidingsconvenant. Als hij daarna nog bij u is, ontstaat er een schimmig gebied, waarbij een rechter kan oordelen dat er wel woonrechten worden opgebouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 03-03-2016
Ik heb de scheiding aangevraagd op 06-11-2016 op die datum zijn ook de documenten getekend en de scheiding is ook uitgesproken op 08-02-2016. Echter had ik per begin november mij op een ander adres laten inschrijven, echter de belastingdienst blijft mij en mijn ex-partner als fiscaalpartners zien voor 2016. Ik kan geen toeslagen e.d. aanvragen hierdoor.

Klopt dit wel? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Robin,
Wellicht zijn de echtscheiding en verandering van adres (nog) niet aan de Belastingdienst doorgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sen-Isci, 20-01-2016
Ik ben verhuist met twee kinderen naar turkije met wao uitkering. Mijn partner is in Nederland gebleven. Eerst kreeg ik vrijstelling van loonbelasting, nu zegt de belastingdienst dat dit wordt afgewezen omdat mijn partner in Nederland is gebleven en dat hij als fiscaal partner wordt gezien. Hij heeft geen inkomen en krijgt nergens een toeslag op. Dit klopt toch niet? Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Sen-Isci,
Dat hangt ervan af. Doordat u inkomen uit Nederland krijgt, kan het zijn dat u zich kwalificeert als belastingplichtige in Nederland en daardoor toch de fiscale partner bent van uw partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 13-11-2015
Als jij en je partner + kind emigreren. Maar je blijft in nederland beleggen bij nederlandse bank. Ziet de belastingdienst je dan wel als fiscale partners? Andere vraag: Moet je in Nederland vermogensrendementsheffing betalen als je als emigrant vanuit het buitenland bij een Nederlandse bank belegt? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Ruben,
Tot het moment van vertrek zijn jullie in Nederland fiscale partners en belastingplichtig, ook voor de vermogensrendementsheffing. In het nieuwe jaar bent u alleen belastingplichtig in het nieuwe land als er geen inkomen meer is vanuit Nederland (loon, AOW, pensioen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. J. Konter, 26-04-2015
Waarom kan een fiscaal partnerschap NIET eindigen bij gehuwden als:
1.Een van de partners duurzaam in een zorginstelling is opgenomen.
2. Deze partner in de G.B.A. op het zorgadres staat ingeschreven.
Mijn verzoek tot beeindiging van fiscaal partnerschap voor een kennis is afgewezen.
Dit terwijl andere voor andere vormen, b.v. samenwonen en fiscaal partner zijn het wonen EN in de G.B.A. op een ander adres staan ingeschreven WEL reden is tot beëindiging fiscaal partnerschap.
Dit voelt als discriminatie.
Hans Konter Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste J. J. Konter,
Het is inderdaad zo dat zolang jullie gehuwd zijn, jullie ook fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.