Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021? Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2019, 2020 of 2021 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2020 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkomen in 2018 of 2019. Dit geldt voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Soms is ook van belang of er een medebewoner is, zoals bij de huurtoeslag. Kortom, wie is mijn toeslagpartner? De voorwaarden voor een toeslagpartner zijn ongeveer gelijk aan die van een fiscaal partnerschap.

Toeslagen inkomstenbelasting 2019, 2020 en 2021 worden uitbetaald door de Belastingdienst

Veel huishoudens hebben recht op een toeslag die wordt berekend, betaald en gecontroleerd door de Belastingdienst. De Belastingdienst kent vele gegevens, ook de hoogte van uw inkomen. De Belastingdienst weet of u fiscale partners bent en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting hebt. Bij het aanvragen van een toeslag, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget, komt ook het begrip toeslagpartner naar voren. U moet bij uw aanvraag aangeven of u een toeslagpartner hebt en wat diens inkomen is. Maar wat verstaat de Belastingdienst dan onder toeslagpartner?

Wie is mijn toeslagpartner in 2019, 2020 of 2021?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en niet gescheiden woont, is het eenvoudig. U bent dan elkaars toeslagpartner. Ook als u alleen woont is het eenvoudig, want dan hebt u geen toeslagpartner. Maar wat als er huisgenoten zijn anders dan uw echtgenoot of echtgenote dan wel een geregistreerd partner?
 • Als u met uw huisgenoot of medebewoner een kind hebt, bent u toeslagpartners;
 • Als u met uw huisgenoot een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten bent u toeslagpartners;
 • Als een huisgenoot ook in een voorgaand jaar uw toeslagpartner was, is hij dat onder dezelfde omstandigheden weer;
 • Als u een pensioenregeling hebt waarbij uw huisgenoot uw partner is, dan zijn jullie toeslagpartner;
 • Als u een koopwoning hebt als eigen woning, de huisgenoot is mede eigenaar en woont ook in de woning, dan zijn jullie toeslagpartners;
 • Hebt u meerderjarige huisgenoten die op uw woonadres staan ingeschreven in het GBA met wie u een gezamenlijke huishouding voert, en zijn dat niet uw kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders, dan hebt u misschien een toeslagpartner;
 • Woont u alleen met uw kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders of minderjarige huisgenoten, dan zijn zij geen toeslagpartner. Als extra voorwaarde om geen toeslagpartner te zijn geldt dat uw inwonend kind jonger moet zijn dan 27 jaar;
 • Woont u met meerderjarige broers of zussen, terwijl de ouders elders zijn ingeschreven, dan zijn zij niet uw toeslagpartner in 2019, 2020 en 2021;
 • Woont u als meerderjarigen samen en staat er ook een minderjarig kind ingeschreven, dan bent u fiscale partners;
 • Gescheiden leven maar niet gescheiden zijn: jullie zijn toeslagpartners, maar niet voor de huurtoeslag.

Let wel, u kunt maximaal één toeslagpartner hebben. Er kunnen zich dus situaties voordoen dat u moet kiezen. Tegelijkertijd kunt u niet iemand als toeslagpartner kiezen die al van iemand anders een toeslagpartner is.

Hoeveel toeslagpartners kan ik hebben?

Tegelijkertijd kunt u maar één fiscale partner of toeslagpartner hebben.

Hoogte zorgtoeslag bij het hebben van een toeslagpartner

Het feit of u een toeslagpartner hebt, kan van invloed zijn op de hoogte van bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Het hoeft niet veel uit te maken, maar dat is afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijke inkomen. Wie bijvoorbeeld in 2020 zelf 20.000 euro verdient en een toeslagpartner heeft zonder inkomen zal een gezamenlijke zorgtoeslag krijgen van 200 euro. In het geval dat beiden een inkomen hebben van 10.000 euro zal ook 200 euro aan gezamenlijke zorgtoeslag worden uitbetaald. Geen verschil dus. Bovendien is bij een toeslagpartner het toegestane maximale inkomen hoger dan voor een alleenstaande:
 • Toetsingsinkomen alleenstaande. In 2020 is dat € 30.558 en in 2019 € 29.562.
 • Toetsingsinkomen gezamenlijke huishouding. In 2020 is dit € 39.061, in 2019 € 35.966

Als het gezamenlijke inkomen door een toeslagpartner toeneemt, zal in veel gevallen overigens de zorgtoeslag wel lager zijn.

Hoogte huurtoeslag en het hebben van toeslagpartner of medebewoner

Ook bij de huurtoeslag maakt het verschil of u een toeslagpartner hebt of niet. Sinds 2020 is er geen maximaal inkomen meer waaraan wordt getoetst, maar als u een partner hebt of een medebewoner wordt hun inkomen bij uw inkomen geteld, en dat verlaagt de huurtoeslag. Ook bijverdiensten van een inwonend kind kunnen (voor een deel) worden meegeteld en de huurtoeslag verlagen. Als iemand voor een bepaald deel van het jaar bij u woont, wordt gekeken naar het extra inkomen in die maanden en niet in de periode dat de medebewoner het huis heeft verlaten of nog niet bij u woonde. Uitzondering hierop is de situatie van de onderverhuur van een woning. In geval van onderhuur moet u dat doorgeven zodat de huurder niet tot uw huishouden wordt gerekend, ook al bewoont die persoon wel hetzelfde huis.

Toeslagpartner en kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget

Bij de bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget wordt niet gekeken naar het inkomen van medebewoners, maar wel naar het inkomen van uw toeslagpartner. Bovendien is ook iemand van wie u gescheiden leeft, maar waarvan u niet gescheiden bent, uw toeslagpartner.

Slot toeslagpartner of niet

Bij de bepaling van de hoogte van de toeslagen van de Belastingdienst kan het cruciaal zijn of u een toeslagpartner hebt. Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag speelt bovendien of u ook andere bewoners in huis hebt, anders dan via onderverhuur. Zorg dat u op de hoogte bent van de toeslagen 2019, 2020 en 2021 en de voorwaarden, want als u te veel fiscale toeslagen of belastingtoeslagen hebt ontvangen, zal de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag terug vorderen.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2019 vergeten,…
Alle toeslagen 2020Alle toeslagen 2020Op welke toeslagen hebt u recht in 2020? U kunt in 2020 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Be…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of…

Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Overlijden van uw levenspartner heeft grote financiële consequenties. Hier moet bij leven al bij worden stil gestaan. Fi…
Kosten kinderoppas: Wat kost een oppas?Kosten kinderoppas: Wat kost een oppas?Veel ouders laten een kinderoppas op hun kinderen passen, ’s avonds of overdag. In de meeste gevallen gaat het om een in…

Reageer op het artikel "Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mieke, 14-09-2020 13:51 #387
Ik zit ook met iets. Ben alleenstaande moeder. Krijg zorg toeslag huur toeslag kindgebonden budget. Ik besef dat dat stopt. En wil gaan samen wonen.
Situatie: vriend heeft eigen woning heeft geen recht op zorg toeslag, heeft ook eigen baan.
Ik heb geen werk wegens ziekte.

Als wij per 1 juli samen willen wonen moeten we dan met terugwerkende kracht de toeslagen terug betalen zijn we dan toeslag partners. Of is dat op het moment dat je echt ingeschreven staat bij elkaar?

Ik neem 1 kind mee die is minderjarig en 2 meerderjarig. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Mieke,
Er vindt een herberekening plaats op basis van uw jaarinkomen vanaf 1 januari plus het inkomen van uw partner vanaf 1 juli.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 06-09-2020 20:00 #386
Mijn zoon van 35 woont tijdelijk bij mij, hij betaalt niks, koopt zijn eigen eten. Is hij mij toeslagpartner? Reactie infoteur, 07-09-2020
Beste Ann,
Uw zoon is niet uw toeslagpartner, maar zijn inkomen telt wel mee bij de huurtoeslag omdat hij als medebewoner kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Davey, 08-06-2020 20:54 #385
Mijn vrouw/vriendin en ik hebben een huis gekocht en zijn sinds 5 juni 2020 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Echter wonen wij nu nog bij mijn ouders thuis. Vanaf wanneer zijn wij fiscale partners? Wij ontvingen beiden zorgtoeslag. Dienen wij dit vanaf 1 januari terug te betalen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 11-06-2020
Beste Davey,
Jullie zijn dan fiscale partners vanaf het moment dat jullie samenwonen op hetzelfde adres in 2020. Als dit niet per 1 januari 2020 was, maar later, kunnen jullie het fiscaal partnerschap toch per 1 januari laten ingaan als jullie dat willen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 22-04-2020 11:26 #384
Kunt u mij misschien verder helpen?

Ik ga verhuizen naar een recreatiewoning en mag daar niet ingeschreven staan.
Ik wil me inschrijven bij mijn ouders. Heeft dat gevolgen voor toeslagen voor hen of voor mij? Ik ontvang nu zorgtoeslag.
Zijn wij dan toeslagpartners?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste C,
Als u ingeschreven staat bij uw ouders, heeft dat geen gevolgen voor de zorgtoeslag. Uw ouders zijn elkaars toeslagpartner en iemand kan maximaal maar 1 toeslagpartner hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 25-01-2020 19:38 #383
Ik zou graag wat meer willen weten over zorgtoeslag. Partner woont in een niet EU land. Ik woon in Nederland. Partner is niet verzekerd voor de zorgverzekeringswet, maar heeft wel een BSN. Heb ik recht op zorgtoeslag? Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Mina,
Dat uw partner buiten de EU woont, hoeft niet te verhinderen dat u recht hebt op zorgtoeslag voor uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 03-01-2020 18:19 #382
Situatie: november jl. heb ik met mijn zus een huis gekocht, zonder samenlevingscontract o.i.d. nu heb ik 3 inwonende kinderen waarvan de oudste 19 is. Volgens de Belastingdienst heb ik recht op Kindgebonden budget vanwege mijn oudste zoon. Maar is mijn zus dus niet mijn (eerste) toeslagpartner waardoor ik geen recht heb op kgb? Ik kan het niet duidelijk vinden en ondanks een telefoontje hierover dat ik wel recht heb op deze toeslag, zou ik niet graag zien dat ik dit uiteindelijk toch moet terug betalen. Immers, daar worden ook genoeg fouten gemaakt… Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Marga,
Als uw zus niet ook in de woning woont (daar niet is ingeschreven), is zij niet uw toeslagpartner. Alleen kinderen jonger dan 18 jaar tellen mee voor het kindgebonden budget. Uw oudste zoon is jonger dan 27 jaar en dus ook niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Han de Roos, 11-12-2019 21:32 #381
Goedeavond, sinds mei 2017 woont mijn hoogbejaarde moeder in mijn huis. Hier wonen ook mijn dochter en zoon. Sinds April 2018 is mijn dochter 18 jaar. Is mijn moeder mijn toeslagpartner? Volgens de belastingdienst niet. Mijn zoon word 18 op Juli 2020.
Ik ben bang dat ik terug moet gaan betalen. Maar op uw website lees ik ook (klopt dit, is dit van toepassing?):

Woont u alleen met uw kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders of minderjarige huisgenoten, dan zijn zij geen toeslag partner. Als extra voorwaarde om geen toeslagpartner te zijn geldt dat uw inwonend kind jonger moet zijn dan 27 jaar.

Mvg Han Reactie infoteur, 15-12-2019
Goedenavond Han de Roos,
De Belastingdienst geeft ook aan dat als u 2 of meer medebewoners hebt die 18 jaar of ouder zijn, zij niet uw toeslagpartner zijn. Voor de huurtoeslag worden kind en moeder wel als medebewoner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 03-12-2019 11:09 #380
Goedemorgen, ik ben een alleenstaande moeder van 42 met twee kinderen van 15 en 13. Ik heb een parttime baan en ontvang huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. De zoon van mijn vriendin (hij is 22) komt bij mij inwonen omdat het thuis niet meer gaat. Wordt hij dan mijn toeslagpartner? Hij is momenteel uitzendkracht en gaat in september 2020 studeren. Reactie infoteur, 05-12-2019
Goedemorgen Lisa,
De zoon van de vriendin wordt dan uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asya, 14-11-2019 14:02 #379
Beste,

Ik ben 26 jarige student en woon samen met mijn 2 minderjarige kinderen in een huurhuis. Mijn moeder wil zich bij mij inschrijven. Is zij mijn toeslagpartner? Of wordt zij dat zodra ik 27 wordt? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Asya,
Uw moeder is uw toeslagpartner zodra u 27 jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

San, 05-11-2019 16:22 #378
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben samen met mijn minderjarige dochter woonachtig bij mijn vader hij is gepensioneerd. Ik kreeg als alleenstaande moeder opvang toeslag en kindgebonden budget. Klopt het dat ik hier geen recht meer op heb omdat mijn vader als mijn toeslagpartner wordt gezien. Reactie infoteur, 06-11-2019
Geachte San,
Als u 27 jaar of ouder bent en met uw kind bij uw vader inwoont, is hij uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 28-10-2019 20:29 #377
Ik woonde met 2 meerderjarige kinderen, 26 en 30 jaar, en een kleinkind van 4 jaar samen in 1 huis, ik had geen toeslagpartner totdat eind mei mijn dochter op zichzelf is gaan wonen. Het kleinkind is van mijn zoon van 30 jaar die al heel zijn leven ingeschreven staat bij mij
Daarom kreeg ik en mijn zoon van 30 jaar een brief van de belasting dat wij sinds eind mei toeslagpartner zijn geworden bij het niet digitaal tekenen zouden alle toeslagen worden gestopt dus ook van de kinderopvang.
Wij hebben getekend want het is zo dat wij met de kleinzoon van 4 jaar bij elkaar wonen.
Maar waarom worden de kinderopvanguren berekend over oma haar werkuren omdat die minder uren werkt als vader terwijl vader moet halen en brengen daarom komen wij uren tekort en moeten uren bij kopen wat aardig duur is.
Ik kan hem niet halen en brengen en ben blij dat ik op 64 jarige leeftijd nog kan werken.
Is er geen andere regeling op ons van toepassing?
Geen kindertoeslag en ik geen zorgtoeslag meer en minder kinderopvanguren/BSO uren. Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Ria,
Als er een toeslagpartner is, wordt voor het maximaal uren kinderopvangtoeslag inderdaad gekeken naar het aantal werkuren van de persoon die het minste uren werkt (of wat er in het contract staat als dat aantal uren lager is). Daarbij wordt helaas niet naar de leeftijd gekeken of de onderlinge relatie. Ook een medebewoner kan toeslagpartner zijn. Dat dit bij jullie niet goed past is wel duidelijk, maar de fiscus maakt hierbij in de regel geen uitzonderingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 13-10-2019 16:10 #376
Beste,

Ik ben 18 en woon samen met mijn moeder en stiefvader. Zij hebben geen samenlevingscontract/geregistreerd partnerschap. Is mijn stiefvader mijn toeslagpartner?

Mvg.
Maria Reactie infoteur, 15-10-2019
Beste Maria,
Je stiefvader is de toeslagpartner van je moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kenny, 15-09-2019 15:50 #375
Heeft de moeder van ons meerderjarige inwonende kind nog recht op kindgebonden budget als alleenstaande moeder voor haar eigen minderjarige kind als ik een kamer bij ga huren?

Volgens de proefberekening tellen onderhuurders niet mee als toeslagpartners, maar telt de vader van een kind (hierbij wordt niet vermeld of deze minder- of meerderjarig is) wel mee als toeslagpartner. Dit klinkt in dit geval tegenstrijdig omdat het gaat om het meerderjarige inwonende kind dat niet van invloed is op het Kindgebonden Budget. Welke regel gaat voor: kamerhuur of vader van een meerderjarig kind?

Mvg
Kenny Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Kenny,
Als een moeder een meerderjarig kind in huis heeft dat jonger is dan 27 jaar, is deze voor het kindgebonden budget niet haar toeslagpartner. Een huurder die geen familie of de partner is, is voor het kgb ook geen toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 30-07-2019 11:44 #374
Beste,

Heb ik recht op zorg- en huurtoeslag?
In mei 2019 zijn mijn echtgenoot en ik in Nederland in het huwelijk getreden. Ik woon zelf in Nederland en mijn buitenlandse partner woont- en werkt in een niet-EU land. Hij heeft nooit in Nederland gewoond. Is hij mijn toeslagpartner?

Mvg.
Anna Reactie infoteur, 02-08-2019
Beste Anna,
Voor de huurtoeslag is uw man niet uw toeslagpartner omdat hij niet op uw adres woont, voor de zorgtoeslag ziet de Belastingdienst uw man waarschijnlijk wel als toeslagpartner (jullie zijn immers getrouwd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van der Wal, 02-04-2019 10:50 #373
Hallo,
Heb ik een toeslagpartner?
Nieuwe situatie per juli 2019.
Ik ga samenwonen. Zelf 2 minderjarige Kids.
Hij 1 minderjarig en een meerderjarige kind.
Geen contract geen pensioen. Koopwoning is van hem. Heb zelf geen inkomen. Tool belastingdienst zegt toeslagpartner met daaronder mits er 2 of meer meerderjarige in huis wonen geen toeslagpartner. Belastingdienst bevestigd dat maar wil het zeker weten. Ga er maar vanuit dat er geen toeslagpartner is, is voor mij geen eenduidig antwoord. Ik wil graag zekerheid.
Met vr grm j Vd wal Reactie infoteur, 03-04-2019
Hallo J. van der Wal,
Als er met u nog twee andere meerderjarigen op eenzelfde adres wonen, is de vraag aan de orde wie uw toeslagpartner is. Immers u kunt er maar één tegelijkertijd hebben. Daarom kan een medebewoner die aan alle voorwaarden voldoet toch niet uw toeslagpartner zijn. In dit geval lijkt me wel duidelijk dat uw relatie en niet zijn kind uw toeslagpartner is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas van der Ven, 25-02-2019 09:52 #372
Mijn dochter woont met enkele kleine kinderen in hetzelfde huis als ik. Zij heeft enkele jaren geleden via een onderhandse lening een deel van mijn huis gekocht met notariële overdracht.
Zij woonde samen. Partner is vertrokken en is nu officieel geen toeslag partner meer. Mijn dochter en ik wonen in verschillende appartementen op hetzelfde huisnummer en hebben geen gezamenlijke huishouding.
De belastingdienst stelt dat ik nu haar toeslag partner zou zijn omdat we samen een koopwoning hebben.
Dit zou haar in de problemen brengen door een forse vermindering van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget
U stelt dat we alleen toeslag partners zouden zijn als we samen aansprakelijk voor de hypotheek zouden zijn.
Daar is in mijn situatie geen sprake van. Ik heb een hypotheek en ben daar zelf aansprakelijk voor. Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Klaas van der Ven,
Gezamenlijk een koopwoning bezitten en tegelijkertijd samen in de woning wonen is genoeg om elkaars toeslagpartner te zijn. De appartementen in het gebouw kadastraal scheiden kan nog soelaas bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aziz, 04-02-2019 20:20 #371
Geachte heer, mevrouw,

mijn vrouw woonde met onze kinderen in 2015,2016,2017 en 2018 in Marokko, terwijl ik hier Nederland woon, dus alle die jaren wonen wij gescheiden.
Mijn vraag: zijn wij voor de toeslagen toeslagpartners of toch niet?

met vriendelijke groet,
Aziz Reactie infoteur, 07-02-2019
Geachte Aziz,
Voor sommige toeslagen kan uw vrouw als toeslagpartner worden gezien, voor de huurtoeslag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marouschia, 24-09-2018 13:17 #370
Heel erg bedankt voor het antwoord! Zo had ik het inderdaad niet gelezen…

Echter vond ik nu ook als aanvulling op artikel 5a van de AWR, artikel 1.2 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. "Een persoon die geen inwoner is van Nederland en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kan niet aangemerkt worden als partner."

Kan dit wel helpen?
Heel erg bedankt weer alvast voor een reactie. Dit is mijn laatste vraag hoor.

Gr., Marouschia Reactie infoteur, 25-09-2018
Beste Marouschia,
Het beste neemt u in uw bezwaar een verwijzing naar artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen op. Uw man is niet uw fiscale partner (art 3.1) en niet uw toeslagpartner (art 3.2, is niet bij u ingeschreven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marouschia, 23-09-2018 10:39 #369
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Het is inderdaad lastig.
De Belastingdienst noemt in de beslissing op mijn bezwaar artikel 3 lid 1 van de Awir, die weer verwijst naar artikel 5a van de AWR. Daar staat het volgende;

"4. In afwijking van het eerste lid wordt een persoon niet meer als partner aangemerkt ingeval:
a. een verzoek, zoals bedoeld in artikel 150, respectievelijk 169 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot echtscheiding, respectievelijk tot scheiding van tafel en bed is ingediend, en
b. hij niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland staat ingeschreven als de belastingplichtige".

De zin bij 4.b zou dan toch betekenen dat wij geen toeslagpartner zijn? Of begrijp ik deze zin verkeerd? Ik heb geen verstand van die wetten. Wordt gek van alles wat ik lees maar er moet 1 regel zijn toch. Ze kunnen dit toch niet per situatie bekijken?

Bij voorbaat alvast dank voor uw reactie terug.

Gr., Marouschia Reactie infoteur, 24-09-2018
Beste Marouschia,
Achterin lid 4a staat het woord "en". Dat betekent dat aan beide voorwaarden, a en b, moet zijn voldaan en is van toepassing op een echtscheidingsgeval. Dat zal u dus niet helpen helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marouschia, 20-09-2018 12:51 #368
Beste Zeemeeuw,

Naar aanleiding van uw reactie op #362 dat de belastingdienst zegt;

"U en uw partner zijn het hele jaar fiscale partner, als u voldoet aan beide volgende voorwaarden:
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige."

Zegt de belastingdienst tegen mij; "Ook al bent u geen fiscaal partner en ook als uw man niet in Nederland woont en niet in Nederland belastingplichtig is, is hij wel uw toeslagpartner omdat u getrouwd bent."
Dit begrijp ik niet. Wilt u mij alstublieft laten weten hoe dit zit? Ik kom er zelf niet meer uit.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Marouschia Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste Marouschia,
Dat is ook lastig. Fiscale partners zijn elkaars toeslagpartner, anderzijds kan men ook elkaars toeslagpartners zijn zonder elkaars fiscale partner te zijn. Kennelijk vindt de Belastingdienst dat dat laatste in uw situatie het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 01-07-2018 21:03 #367
Hallo,

Ik ben sinds april 2016 getrouwd in Marokko. In dec 2017 ben ik bevallen van een meisje. Is mijn man dan mijn toeslag partner? Ik wil ons huwelijk deze maand inschrijven bij de gemeente. Moet ik alles terug betalen? Want ik heb al die tijd ook alleen voor mijn meisje gezorgd.

Groeten Claudia Reactie infoteur, 04-07-2018
Hallo Claudia,
Als jullie op op hetzelfde adres wonen, zijn jullie na de geboorte van uw dochter eigenlijk al toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 18-06-2018 20:47 #366
Hallo,
Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en ben in Oktober 2017 naar Nederland gekomen. Mijn buitenlandse man in op 24 februari 2018 naar Nederland gekomen en is nog in afwachting van zijn verblijfsvergunning. Ik heb altijd zorgtoeslag gehad maar nu moet ik alles terugbetalen omdat ze bij de belasting zeggen dat mijn man vanaf november 2017 mijn toeslagpartner is. Maar toen was hij nog helemaal niet hier en dus ook niet belangting plichtig. Klopt het dat hij pas vanaf 24 februari dan mijn toeslagpartner Is? Reactie infoteur, 21-06-2018
Hallo Lydia,
Ontving u ook in het buitenland zorgtoeslag, dan kan het zijn dat de fiscus uw man toch als toeslagpartner ziet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riek, 08-06-2018 16:03 #365
Beste Zeemeeuw,

Uit de info van de belastingdienst maak ik op, dat je, als je getrouwd bent, altijd elkaars toeslagpartner bent. Ook als een van beiden in het buitenland woont, geen verbljjfsvergunning of Nederlandse nationaliteit heeft. De partner die wel in Nederland woont, en toeslag wil aanvragen, zou dan niet voldoen aan 1 van de voorwaarden (aanvrager en toeslagpartner moeten Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben). En dus geen enkele toeslag kunnen aanvragen.
Volgens uw antwoord bij vraag #362, zou in zo'n geval de in het buitenland wonende echtgenoot geen toeslagpartner zijn. Graag zou ik weten of ik deze informatie ergens terug kan vinden. Ik wil graag naar Nederland terug met mijn kinderen, maar totdat een officiële scheiding van tafel en bed is geregeld, zou ik, als ik de info van de belastingdienst goed lees, geen enkele toeslag kunnen aanvragen.
Kunt u mij misschien wat meer duidelijkheid hierover geven?
Bij voorbaat hartelijk dank Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Riek,
Twee getrouwde personen in Nederland zijn altijd elkaars fiscale partner. Als iemand in het buitenland woont, moet hij of zij zich kwalificeren om buitenlands belastingplichtige en dus uw fiscale partner te zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Overigens is dit wel een lastig punt, omdat de toelichting van de Belastingdienst hier (nog) niet op in gaat. In een eerder telefonisch contact met de Belastingdienst werd zelf verteld dat men dan maar moet invullen niet getrouwd te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 05-06-2018 06:06 #364
Binnenkort ga ik op mijzelf wonen en wil ik mijn vriendin bij mij laten in trekken. Ik zelf ben een student, mijn jaarinkomen inc. studielening is niet meer dan ~€16.000,-. Mijn vriendin is op het moment werkloos en zal dat door omstandigheden waarschijnlijk nog een tijdje blijven. Wanneer zij bij mij intrekt wordt zij dan mijn toeslagpartner en heeft het gevolgen voor mijn huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-06-2018
Beste Ray,
Uw vriendin wordt voor de huurtoeslag uw medebewoner, waardoor haar inkomen meetelt bij de berekening van de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 23-04-2018 11:36 #363
Beste,

Mijn situatie is als volgt: Mijn niet Nederlandse man woont in een NIET eu land. Ik woon in Nederland met onze kinderen bij mijn moeder. Nu geeft het systeem aan dat zij mijn toeslagpartner is. Bij navraag kan mijn man ook toeslagpartner worden. Hiervoor moet ik wel een bsn nr aanvragen voor buitenlandse partner. Nu is mijn vraag kan ik dan gewoon zorgtoeslag ontvangen en kindtoeslagen, kinderbijslag? Ik lees over een 50% regel bij zorgtoeslag, maar geldt dat ook voor andere toeslagen? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Jeanet,
Als de partner niet verzekerd is, is er recht op 50% van de gezamenlijke zorgtoeslag. In dit geval woont uw man in een niet-EU land en is hij hier niet belastingplichtig (heeft geen bsn-nummer). Dat betekent dat hij ook niet uw toeslagpartner is en u op basis van uw eigen inkomen recht hebt op toeslagen. Hiervoor is dus geen bsn-nummer van uw man nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanchez, 04-03-2018 21:51 #362
Beste,
Mijn situatie is als volgt: Ben getrouwd heb 2 kinderen. Mijn man woont in het buitenland en heeft geen inkomen, is hij mijn toeslag partner? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Sanchez,
Als uw man niet in Nederland woont en niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner maar mogelijk wel uw toeslagpartner. De Belastingdienst zegt hierover het volgende: "U en uw partner zijn het hele jaar fiscale partner, als u voldoet aan beide volgende voorwaarden:
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige."

Wat een kwalificerend buitenland belastingplichtige is, vindt u terug in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miracle, 03-03-2018 19:40 #361
Beste/ meneer
Mijn moeder is getrouwd maar mijn vader woont in buitenland. en wij hebben geen steun van hem. Heeft mijn moeder recht op alleenstaande ouder kinderbudget?
Met vriendelijke groet
miracle Reactie infoteur, 05-03-2018
Beste Miracle,
Dat hangt ervan af hoe uw moeder bij de SVB staat geregstreerd, als alleenstaande ouder of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-02-2018 19:44 #360
Ik heb een vraag mijn vrouw en ik gaan scheiden ik blijf in de koopwoning en zij gaat huren. wij willen co-ouderschap gaan voeren telt het KGB dan mee als inkomen bij een huurtoeslag? Reactie infoteur, 12-02-2018
Beste Peter,
Het kgb is voor de huurtoeslag geen extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bauke, 21-01-2018 00:54 #359
Beste,

Ik heb een vraag over de volgende situatie m.b.t. Zorgtoeslag/Toeslagpartner.

Ik, 30 jaar, woonde tot in de loop van 2017 bij mijn ouders. Mijn vader in loondienst, ik heb een baan en mijn moeder geen eigen inkomen.
Mijn vader is in 2017 overleden. Tot het moment van overlijden waren mijn vader en moeder toeslagpartners neem ik aan. Mijn ouders ontvingen geen Zorgtoeslag. Vanwege het overlijden van mijn vader, heeft mijn moeder recht op Zorgtoeslag. Dat heb ik voor haar aangevraagd na het overlijden van mijn vader en gekozen voor de optie ‘geen toeslagpartner’.

Is het zo dat de Belastingdienst vanaf het overlijden van mijn vader tot de periode dat ik nog enkele maanden thuis woonde, mij ziet als toeslagpartner van mijn moeder? Reactie infoteur, 22-01-2018
Beste Bauke,
Voor de zorgtoeslag ziet de Belastingdienst een eigen kind niet als toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijs, 16-01-2018 20:33 #358
Beste,

Ik heb een koophuis, alleen gekocht. Ik woon hier samen met mijn dochtertje (1). Nu wil ik mijn ex schoonvader even onderdak verlenen. Hij heeft een uitkering, dus een inkomen. Wordt hij dan gerekend als mijn toeslagpartner?

Nu lees ik tussen de opmerkingen niet als ik een huurovereenkomst met hem heb. Geldt dit ook op ons? Zo ja hoe kan ik hier aankomen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-01-2018
Beste Gijs,
Een huurovereenkomst stelt u zelf op of kunt u downloaden van het internet. Uiteraard zijn er ook professionele kantoren die een overeenkomst voor u kunnen opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gamze, 08-01-2018 11:17 #357
Ik heb een koophuis en ik woon hier samen met mijn zoon van 5 in. Koophuis heb ik alleen gekocht en ik heb nooit een toeslagpartner gehad. Nu wil ik graag een vriendin tijdelijk helpen met onderdak en haar inlaten schrijven op mijn adres. Heeft dit gevolgen voor mijn zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag? Zij heeft ook inkomen door haar werk.
Heeft dit ook gevolgen voor mijn inkomstenbelasting?
Graag hoor ik van u
mvg gamze sinan Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste Gamze,
Als de vriendin een huurcontract bij u heeft, is zijn niet uw toeslagpartner en fiscale partner. Anders wel. Haar inkomen is, zolang jullie geen fiscale partners van elkaar zijn, niet van invloed op uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Lensen, 27-12-2017 02:00 #356
Mijn zoon van 25 heeft een Iva-uitkering van 800,-- netto per maand. Hij woont sinds eind 2016 in bij zijn oom en wacht op een passende woning. Zijn oom is alleenstaand, heeft een goed inkomen van ca. 45000 bruto per jaar. Mijn zoon hoeft geen huur te betalen. Heeft mijn zoon recht op zorgtoeslag? Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste M. Lensen,
Als er geen gezamenlijke huishouding is en geen minderjarig kind, dan kan uw zoon in aanmerking komen voor de zorgtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/77804-zorgtoeslag-2018-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 03-12-2017 19:01 #355
Hallo, mijn vriendin is niet-Nederlands en is sinds vorige maand woonachtig in Nederland en staat ingeschreven op mijn adres (koopwoning). Wij hebben geen kinderen, zijn niet gehuwd en hebben geen samenlevingscontract o.i.d. Op dit moment heeft zij geen baan en dus geen inkomen. Klopt het inderdaad dat zij recht heeft op zorgtoeslag? Reactie infoteur, 05-12-2017
Hallo Stef,
Als zij een Nederlandse zorgverzekering heeft en een verblijfsvergunning, dan kan ze in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jess, 25-10-2017 12:35 #354
Beste,

Mijn dochter is 25 jaar woont bij mij en mijn man thuis, wij zitten in de WW-uitkering en binnenkort bijstand uitkering.
Ik heb voor het jaar 2016 helaas geen recht op huurtoeslag omdat het gezamenlijk inkomen te hoog was omdat mijn dochter altijd heeft gewerkt. Mijn dochter gaat per december 2017 verhuizen naar haar zus.

Hoe zit het dan? Heb ik dan wel nog recht voor het jaar 2018 op huurtoeslag? Telt haar inkomen dan tot en met december mee? Bij inkomensafhankelijk tellen ze toch tot de maand Januari tot de volgende Januari?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 25-10-2017
Beste Jess,
Voor de periode dat uw dochter nog bij u staat ingeschreven telt haar jaarinkomen mee bij uw inkomen. Als ze in december vertrekt, hebt u ook in december geen recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 06-10-2017 20:55 #353
Beste,
ik woon samen met mijn broer en mijn broer wordt gezien als toeslagpartner. Dit kan alleen op grond van het punt:
Als een huisgenoot ook in een voorgaand jaar uw toeslagpartner was, is hij dat onder dezelfde omstandigheden weer.

Echter waarop baseert men dit bij de belastingdienst? We hebben altijd samengewoond vanaf kind. Zijn nu beide eind 50. Zou dus liever geen toeslagpartner hebben. Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Arie,
Dat jullie ook als broers elkaars toeslagpartners zijn, baseert de Belastingdienst zeer waarschijnlijk op het feit dat jullie beiden op hetzelfde adres zijn ingeschreven en niet elk afzonderlijk een deel huren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willems, 25-09-2017 16:22 #352
Beste,
Momenteel woon ik met mijn vrouw en zoon in Nederland. Onze zoon gaat naar een kinderdagverblijf en daarvoor ontvangen wij kinderopvangtoeslag. Echter, over enige tijd zal ik mij inschrijven op Curacao en ga ik daar wonen en werken. Mijn vrouw en kind trekken op dat moment bij kennissen in huis en blijven voorlopig in Nederland. Zijn wij op dat moment nog toeslagpartners en heeft mijn vrouw dan nog recht op kinderopvangtoeslag?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 26-09-2017
Beste Willems,
Als u nog belastingplichtig bent in Nederland, dan zijn jullie nog fiscale partners en toeslagpartners, ook al woont u elders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fyka, 11-08-2017 09:10 #351
Hallo,
Mijn vriend en ik willen graag gaan samenwonen. Ik ben werkzoekende en hij heeft een modaal inkomen. Ik heb 2 kinderen waarvan de vader is overleden dus ik heb niks aan inkomen. Hij heeft 3 kinderen met zijn ex en betaald kinderalimentatie en partneralimentatie. Mogen we bij het berekenen van het inkomen de kosten van de alimentatie van het inkomen afhalen? Mijn vriend verdient modaal maar houdt minimaal inkomen over na betaling van alimentatie terwijl wij bij samenwonen (zoals ik nu even bereken) geen recht op toeslagen hebben.
Mvg Fyka Reactie infoteur, 13-01-2020
Hallo Fyka,
Voor de toeslagen geldt het toetsingsinkomen als inkomen. De partneralimentatie is in 2017- 2020 een aftrekpost, de kinderalimentatie niet meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatiha, 02-08-2017 22:54 #350
Ik had even een vraagje. Ik woon bij ouders thuis en heb pas een kind gekregen. Partner woont nog in het buitenland, hij heeft geen verblijfsvergunning. Ik heb een sofinummer voor hem aangevraagd, dat had ik nodig om aanvragen te doen voor mijn toeslagen. Nu is mijn vraag word ik als alleenstaande aangemerkt voor de kindgebonden budget? Partner heeft geen werk op dit moment.

Met vriendelijke groet Fatiha Reactie infoteur, 03-08-2017
Beste Fatiha,
Als u bij uw aanvraag hebt aangegeven dat u een partner hebt, bent u geen alleenstaande ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 21-07-2017 14:58 #349
In het stuk hierboven staat: 'Woont u als meerderjarigen samen en staat er ook een minderjarig kind ingeschreven, dan bent u fiscale partners;'

Is dat anders als toeslagpartners? Want dat is namelijk de situatie waarin ik verkeer. En wat houdt fiscale partners in?

In de koopwoning waar ik woon is de eigenaar van die woning volgens de belastingdienst sinds 2016 mijn toeslagpartner wanneer hij niet de vader van mijn kinderen is, maar goed. Op dit moment betaal ik wel huur wat niet per bank gaat en heb ook geen huurcontract. Kan ik door middel van een huurcontract nu ervoor zorgen dat we niet meer mekaars toeslagpartners zijn? Aangezien we geen gezamenlijke huishouding voeren? Zou graag hier van af willen aangezien hij en ik onze eigen kosten hebben en ik ook graag kinderopvang wil regelen maar nu niet kan omdat zijn loon wordt meegerekend maar hij betaalt namelijk niet mee. Reactie infoteur, 24-07-2017
Beste Silvia,
Als u een fiscale partner hebt, is die persoon ook uw toeslagpartner als hij of zijn op hetzelfde adres woont als uzelf. Een huurcontract voorkomt dit, betaal ook per bank zodat u een bewijs van betaling hebt. Een wijziging in de persoonlijke situatie moet u wel aan de Belastingdienst doorgeven, want anders blijven jullie elkaars partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 11-07-2017 10:53 #348
Vraag: Mijn zoon is per augustus 2016 bij mij in komen wonen. Woonde daarvoor beschermd wonen. Nu wordt zijn hele jaar salaris bij berekend. Dat is toch raar. Zijn hele inkomen is toch niet bij mij van toepassing geweest. Nu krijg ik de rekening gepresenteerd dat ik 1400 terug moet betalen. Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Simone,
Voor de huurtoeslag kan de Belastingdienst inderdaad het inkomen van uw kind meetellen bij uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 22-06-2017 19:20 #347
Vraag: ik woon met mijn twee kinderen (allebei bijna (24 en 18) meerder jarig} en een man (getrouwd, hij is niet de vader van mijn kinderen) en mijn kleindochter (kindje van mijn dochter 24) gezamenlijk in een koopwoning. We staan allemaal bij het GBA ingeschreven op het zelfde adres. Nu is mijn vraag: klopt het dat zodra mijn zoon 18 jaar wordt, hij de toeslagpartner en fiscaal partner is van mijn dochter? Dus dat broer en zus elkaars toeslag- fiscaalpartners worden? Reactie infoteur, 24-06-2017
Beste Monique,
Doordat uw dochter een minderjarig kind heeft, worden broer en zus elkaars toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 21-06-2017 19:34 #346
In 2015 heb ik een kind gekregen. Destijds woonde ik samen met 2 anderen. Ik had toen geen toeslagpartner omdat er geen keuze gemaakt kon worden wie mijn toeslagpartner zou worden
Ik ontving wel kgb en zorgtoeslag.

In 2016 heeft 1 bewoner zich in maart uit dat huis uitgeschreven en werd dus vanaf 1 januari meteen toeslagpartner met die andere bewoner. Ik had dus daardoor geen recht meer op kgb en zorgtoeslag en heb vanaf 1 januari 2016 wat ik aan kgb en zorgtoeslag ontving terug moeten betalen.

Nu ga ik per 1 augustus alleen in een ander huis wonen met mijn kind. Daar zou ik dan weer recht op moeten hebben op kgb en zorgtoeslag maar heb ik dan daar recht op vanaf januari 2017? Of op het moment van inschrijven nieuw adres?

Wel krom natuurlijk als je midden in het jaar een toeslagpartner krijgt en meteen vanaf 1 jan van dat jaar kan terug betalen dan neem ik aan dat ik ook meteen vanaf het begin van dat jaar toeslagen kan aanvragen? Reactie infoteur, 23-06-2017
Beste Silvia,
Vanaf het moment dat u alleen woont, zal er een nieuwe berekening worden gemaakt. Als u verhuist per 1 augustus, zal dat dus niet per 1 januari zijn. Per 1 augustus begint bovendien een nieuw kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pita, 19-06-2017 15:13 #345
Hallo ik heb een vraagje, mijn zoon wordt volgend jaar 27 heeft dit gevolgen voor mij?
Ik ontvang pensioen van mijn overleden man. Mijn zoon heeft een fulltime baan.
Alvast bedankt voor u antwoord. Reactie infoteur, 15-12-2019
Hallo Pita,
Uw zoon wordt dan uw toeslagpartner en medebewoner voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chan, 16-06-2017 09:32 #344
Een vraag?

Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Ik vertrek uit ons koophuis en ben binnenkort ook geen mede eigenaar meer. Noodgedwongen gaan mijn dochter en ik tijdelijk inwonen bij mijn zus en haar man totdat ik een eigen huisje heb. Ik zal samen met mijn dochter daar worden ingeschreven. Nu mijn vraag, heb als ik mij inschrijf bij mijn zus en haar man wel recht op toeslagen of pas op het moment dat ik echt alleen woon met mijn dochter. Zij ontvangen zelf geen toeslagen en hebben allebei net als ik een baan. Reactie infoteur, 17-06-2017
Beste Chan,
Uw zus en man zijn niet uw toeslagpartner en daarom kunt u recht hebben op bepaalde toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 13-06-2017 10:47 #343
Hallo.Mijn vraag is als volgt, mijn zoon van nu nog 27 staat ingeschreven bij zijn vader, een jaartje nu.Deze woont in een koophuis, maar nu wordt mijn zoon juli 28 jaar, en wil zijn vader dat hij weer bij mij komt wonen, omdat hij zegt dat hij anders 1700 euro per jaar kwijt gaat raken aan de belasting.Die heb ik gebeld maar weten het ook niet waar hij dat bedrag vandaan haalt, ikzelf kom dan nog meer in de problemen want heb een uitkering en word al gekort op mijn andere thuis woonde kinderen van 23,30. Mijn zoon heeft samenlevingscontract of medebewoner alleen ingeschreven.Kunt uw mij helpen en uitleg geven of dit waar is wat hij zegt? alvast bedankt.gr wilma Reactie infoteur, 15-12-2019
Hallo Wilma,
Het feit dat uw zoon 28 wordt maakt hem uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Does, 19-05-2017 17:13 #342
Mijn zus van 23 is samen met haar dochtertje van 2 bij mij komen wonen, ik zelf ben 26 geworden. Nu krijg zij ineens geen kindertoeslag meer omdat zij mijn toeslagpartner is, kan dit kloppen? Ik heb een studiefinanciering zij een wajong en zij gaat er dan behoorlijk op achteruit? Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 22-05-2017
Beste R. de Does,
Volgens de regels van de wet zijn jullie inderdaad toeslagpartners als jullie op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Daar is helaas weinig aan te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nora, 06-05-2017 14:58 #341
Ik ben wel getrouwd. Man woont in het buitenland heeft geen inkomen. We hebben wel samen kinderen die bij mij wonen. Is hij dan mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste Nora,
Als uw man niet in Nederland woont en niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Mooij, 25-04-2017 17:29 #340
Beste,
ik ben alleenstaande moeder van een dochter van 2 jaar. Ik krijg overal toeslag op. Mijn vriend uit Amerika komt in augustus bij mij wonen. Ik weet dat mijn toeslagen daardoor veranderen, maar hoe werkt dat voor de toeslagen die ik van januari t/m juli dit jaar heb gekregen? Moet ik dat dan terug betalen omdat er naar heel 2017 gekeken wordt? Hij heeft geen inkomen in NL gehad en heeft nog geen baan. Reactie infoteur, 26-04-2017
Beste M. Mooij,
Vanaf het moment dat jullie samenwonen, wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. Voor het kindgebonden budget zijn er direct gevolgen, omdat u dan niet meer als alleenstaande ouder wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanessa, 21-04-2017 04:05 #339
Situatie:
Ik ben een alleenstaande moeder met 2 kinderen onder de 18 en ik ben woonachtig in Nederland. Verder ben ik student en werk ik bij. Ik ontvang studiefinanciering, kindgebondenbudget, huurtoeslag en zorgtoeslag. Mijn vriend en ik zijn getrouwd
Hij woont en werkt in het buitenland en hij heeft niet de Nederlandse nationaliteit en hij betaalt geen belasting in Nederland. Mijn vraag of ik hierdoor mijn toeslagen kwijt raak. Nogmaals wij wonen niet samen. Hij in het buitenland en ik hier.
Voorbaat dank! Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Vanessa,
Omdat uw vriend geen inkomen heeft uit Nederland en niet bij u woont, is hij in Nederland niet uw fiscale partner. Dit gaat overigens nog wel eens fout, omdat bij een huwelijk meestal wel het fiscaal partnerschap geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 03-04-2017 17:17 #338
Hallo:

Situatie is als volgt:
man woont in eigen woning
vrouw schrijft per 1-1-2015 bij hem in met 2 kinderen.
hebben geen relatie
vrouw schrijft zich uit per 17-3-2016 met de kinderen en vertrekken naar een huurwoning.
Voor de Inkomstenbelasting kan gekozen worden voor heel jaar fiscaal partnerschap in 2016.
Hoe zit het met de toeslagen? ook heel jaar toeslagpartner? of slechts tot en met 17-3-2016?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 05-04-2017
Hallo Piet,
Als wordt gekozen voor een heel jaar fiscaal partnerschap, zijn ze automatisch ook het hele jaar elkaars toeslagpartners. Anders niet. Voor de huurtoeslag geldt een uitzondering als ze niet bij elkaar wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karolina, 22-03-2017 13:02 #337
Hallo,

Deze is dus mijn situatie:
Woont u met meerderjarige broers of zussen, terwijl de ouders elders zijn ingeschreven, dan zijn zij uw toeslagpartner in 2012, niet in 2013 en later;
Ik woon samen met mijn broertje die inmiddels 18 jaar is geworden, ik heb een dochter van 5 jaar. Hij wordt nu gezien als mijn toeslagpartner en daardoor verlies ik mijn alleen ouder tegemoetkoming van de kindergebondbudget, zijn zorgtoeslag gaat ook naar mij toe en omdat ik achterstand heb gehad bij mijn zorgverzekering gaat mijn zorgtoeslag automatisch naar de CJIB. En omdat hij gezien wordt als mijn toeslagpartner zijn zorgtoeslag gaat hier ook naar toe. Dit vind ik oneerlijk tegen over hem. maar goed ik snap het inmiddels niet meer, is hij toch wel mijn toeslagpartner of niet?
Alvast bedankt voor de hulp! Reactie infoteur, 23-03-2017
Hallo Karolina,
Omdat u op hetzelfde adres ook een minderjarig kind hebt, ziet de Belastingdienst uw broer als toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Malu, 20-03-2017 13:23 #336
Hallo,
Per juli gaan mijn vriend en ik in een koophuis én er is een baby op komst in september. We gaan een samenlevingscontract aan, dus op verschillende fronten worden wij toeslagpartners. Ik ontvang nu nog zorgtoeslag, maar weet dat ik daar straks geen recht meer op heb omdat mijn vriend een te hoog inkomen heeft.
Nu wil ik de zorgtoeslag per direct al opzeggen, omdat ik sowieso alles met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2017 moet terug betalen. Hoe ga ik te werk? Zet ik de datum op vandaag, terwijl ik nog niet officieel een toeslagpartner heb? Of misschien zelfs al per 1-1-2017?
Alvast dank voor de hulp! Reactie infoteur, 21-03-2017
Hallo Malu,
Als u de aanvraag per vandaag stop zet, heeft u een beetje uitstel voor de terugbetaling per 1-1-2017. Maar het is de vraag of u dat wilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 06-03-2017 14:53 #335
Hallo.
ik heb 3 maanden tijdelijk bij een vriend ingewoond, samen met mijn minderjarige zoon.
nu vindt de belastingdienst dat hij mijn toeslagpartner was en moet ik mijn kgb terug betalen.
klopt dit wel?
wij hadden geen financieel huishouden gedeeld en ik heb gewoon mee betaald aan de huur.
hoe kan ik nu bewijzen dat hij NIET mijn toeslagpartner was?
m vr gr Reactie infoteur, 07-03-2017
Hallo Saskia,
Als u met een minderjarig kind bij een ander woonde en er geen huurder was, was u diens toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 03-03-2017 19:37 #334
Ik heb een vraag waar ik maar geen antwoord op krijg op het internet. Ik ben een co-ouder en deel alle kosten voor mijn dochter met mijn ex-man. De kinderopvangkosten betaal ik in mijn eentje en ik krijg ook de kinderopvangtoeslag op mijn rekening.
Binnenkort ga ik opnieuw trouwen. Heeft dat gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag? Wie is mijn toeslagpartner als ik ben getrouwd? Wat geef ik door aan de Belastingdienst?

Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt, met groet,
Chantal Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Chantal,
Als u opnieuw trouwt, wordt uw nieuwe echtgenoot ook uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 25-02-2017 12:55 #333
Geachte Zeemeeuw,

Dank voor uw antwoord op onderstaande bericht (15-03-2015). Mijn moeder ontvangt alleen zorgtoeslag, huurtoeslag is niet van toepassing. Bedoelt u in uw antwoord dat ik geen toeslagpartner ben (ook niet in 2013 en later) inzake de zorgtoeslag maar wel toeslagpartner voor een eventuele huurtoeslag?

Alvast dank voor uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Joost Reactie infoteur, 27-02-2017
Geachte Joost,
Als u in 2013 - 2017 op hetzelfde adres woont als een ouder en er is geen minderjarig kind aanwezig (plus geen samenlevingscontract, geen fiscale partner en niet gezamenlijk eigenaar van de woning), dan zijn jullie geen toeslagpartners. Voor de huurtoeslag zoudt u een medebewoner kunnen zijn wiens inkomen meetelt bij de berekening van de hoogte van de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 23-02-2017 15:37 #332
Mijn ouders zijn allebei gepensioneerd en wonen ruim 3 jaar apart. Ze zijn nog getrouwd in gvg.
Mijn vader woont in hun koophuis en mijn moeder in een huurwoning. De koopwoning staat al zo'n 3 jaar te koop, maar helaas nog niet verkocht. Mijn moeder wil huurtoeslag aanvragen, maar volgens mij heeft ze daar geen recht op omdat ze al ruim 3 jaar ingeschreven is op het adres van haar huurwoning en omdat de overwaarde van de koopwoning, haar deel, ruim een ton is. Volgens mij valt dit deel dan al geruime tijd in box 3 en telt als haar vermogen. Bovendien zijn ze nog gewoon getrouwd en hebben nog geen verzoek ingediend bij de rechtbank.
Klopt dat wat ik zeg? Reactie infoteur, 24-02-2017
Beste P,
Voor de huurtoeslag 2017 is het vermogen op 1 januari 2017 van belang, ook de overwaarde van een woning in box 3. Omdat uw ouders niet op hetzelfde adres wonen, geldt voor de huurtoeslag het individuele inkomen van uw moeder. Voor de overige toeslagen gelden wel de gezamenlijke inkomens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 02-02-2017 20:32 #331
Ik ben een alleenstaande moeder van 36 met een kind en een sociaal minimum inkomen. Nu wil ik tijdelijk bij mijn moeder inwonen. Mijn moeder zal mantelzorg aan mij en mijn kind verlenen. Zij heeft een uitkering IOAW op bijstandsniveau. Waarschijnlijk wordt zij gekort met de kostendelersnorm. Maar daarnaast zag ik bij de belastingdienst dat wij als toeslagpartners worden gezien en raak ik al mijn toeslagen kwijt (zoals Kindgebonden budget en groot deel zorgtoeslag).

Ik google me suf maar begrijp niet zo goed waarom mijn moeder met haar kleine inkomen door de staat wordt geacht mee te betalen aan mijn kind. Dat huurtoeslag komt te vervallen kan ik nog begrijpen maar verder zullen onze inkomens samen de lasten net kunnen dragen. Dus het kindgebondenbudget is hard nodig voor mijn kind en zijn onderhoud. Maar dan wordt er gesteld dat mijn moeder dat dus maar moet ophoesten omdat zij mijn toeslagpartner is. Onze financiën blijven gewoon gescheiden. Ik mijn inkomen/lasten en zij de hare. Kunt u mij uitleggen hoe dat in elkaar steekt? Want de belastingdienst zelf weet het niet, ik heb tot op heden nog geen enkele medewerker gehad die het mij uit kon leggen waarom dit zo is.

Zij heeft een huurwoning, is het mogelijk om dan bij haar een kamer te huren of worden we dan nog steeds als toeslagpartners gezien vanwege mijn inwonend kind en omdat ik haar kind ben?
Of mag je geen kamerverhuur doen als je een huurwoning hebt? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 05-02-2017
Beste Sandra,
Zodra er een toeslagpartner is, kunnen er inderdaad problemen ontstaan met de toeslagen. De redenering is dat het gezamenlijke inkomen telt, en dat dat inkomen met toeslagpartner hoger zijn. Kamerverhuur in een huurwoning (onderverhuur) mag als de verhuurder van uw moeder hiermee akkoord is. Bij verhuur aan familie doet de Belastingdienst meestal nog steeds moeilijk over het partnerschap. Voor de huurtoeslag bent u dan een medebewoner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 31-01-2017 12:15 #330
Geachte,
Even een vraagje. Ik heb een eigen koopwoning. Nu heb ik een vriendin met minderjarige kinderen in huis en ze betaalt mij huur (hebben ook een huurcontract). Zijn wij nu toeslagpartners? Reactie infoteur, 01-02-2017
Geachte E,
Als er een officieel huurcontract is en aantoonbaar huur wordt betaald, zijn jullie geen toeslagpartners. Er moet geen sprake zijn van een gezamenlijke huishouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 29-01-2017 09:36 #329
Vraagje. ik ben in januari met 2 kinderen terug verhuisd naar nl. Mijn man werkt en woont nog steeds buiten de eu. En is van plan later als hij een baan heeft gevonden hier in nl ook terug te komen. Nu vroeg ik mij af waar ik recht op heb. Ik heb nog geen baan maar zoek er wel naar. Sta ingeschreven bij familie maar heb nog geen eigen huis.

Daarnaast vroeg ik mij ook af wat de gevolgen zijn als mijn man geld stuurt belasting technisch. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste R,
Zolang u nog onvoldoende inkomen hebt, kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Een storting van uw man wordt door de dienst bijstand waarschijnlijk deels in mindering worden gebracht op de uitkering. U kunt in 2017 ook recht hebben op een aantal kindregelingen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2019-en-2020-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robijn, 20-01-2017 21:58 #328
Geachte,

Wij hebben een vraag. Wij, mijn man en ik (wij zijn getrouwd) wonen sinds ongeveer een half jaar bij kennissen in (twee meerderjarige). Over een paar maanden verwachten wij een kindje. Nu ben ik benieuwd wie als mij toeslagpartner gezien wordt m.b.t. kindgebonden budget en eventuele bijstandsuitkering. Is dit ten allertijde mijn man? Of kan het ook een van de twee medebewoners zijn?

Ik hoor graag van u. Hartelijk dank alvast.

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-01-2017
Geachte Robijn,
Als jullie getrouwd zijn, is uw man voor het kindgebonden budget uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bradley, 18-01-2017 18:16 #327
Geachte,

Hierbij heb ik een vraag!

Ik ben 20 jaar en wil samen met mijn zus op een huur huis reageren. Mijn zus is alleenstaande moeder van 1 kind. Hierbij ontvangt zij bijna alle toeslagen waar ze recht op heeft. Denk hierbij aan kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag etc.
Mijn vraag is hierbij, wanneer wij samen op een huisje reageren en zitten samen onder het minimum inkomen (aangezien ik student ben en studeer). Blijft zij dan haar toeslagen behouden of zullen er toeslagen worden ingekort?

Alvast bedankt voor de feedback! Reactie infoteur, 20-01-2017
Geachte Bradley,
Als jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven en uw zus heeft een minderjarig kind, dan worden jullie toeslagpartners. Voor de toeslagen betekent dit dat naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken en uw zus niet als alleenstaande ouder wordt gezien. Als u geen extra inkomen hebt naast studiefinanciering, zal e.e.a. vooral effecten hebben voor het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabina, 15-01-2017 08:31 #326
Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen onder de 18. Ik werk maar zit net tegen de minimum inkomen aan. Ik ontvang ook alle toeslagen waar ik recht op heb… Nu wil mijn moeder bij mij wonen en inschrijven wat zijn hier de gevolgen van voor mij. Welke toeslagen verlies ik of bij welke wordt ik ingekort? Reactie infoteur, 17-01-2017
Beste Sabina,
Als uw moeder bij u komt wonen, bent u geen alleenstaande moeder meer. Dat betekent een korting op het kindgebonden budget. Bovendien kunnen de andere toeslagen lager uitvallen. Voor de huurtoeslag wordt uw moeder een mede-bewoner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. U., 09-01-2017 12:19 #325
Ik ben een gescheiden vader van 37 jr oud met een zoontje van 4, mijn zoontje staat ingeschreven bij zijn moeder en we hebben co-ouderschap. Ik betaal mijn ex vrouw kind alimentatie. Ik heb nu sinds enige tijd een nieuwe relatie met mijn vriendin welke geen alimentatie ontvangt van haar ex, ook co-ouderschap heeft, zij heeft 2 kinderen. Zij heeft een eigen woning en mijn woning is net verkocht. Nu hebben we er over na zitten denken om te gaan kijken hoe het gaat als we gaan samen wonen, echt een testfase van ongeveer een half jaar. Mijn vriendin krijgt nu alleenstaande oudertoeslag, kind gebonden budget etc en ik wil niet dat zij dit kwijt raakt als toch mocht blijken dat het niet goed mocht gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit belastingtechnisch in elkaar steekt. Reactie infoteur, 11-01-2017
Beste R.U.
Belastingtechnisch worden jullie toeslagpartners vanaf het moment in 2017 dat jullie op het zelfde adres zijn ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 08-01-2017 16:35 #324
Hallo, ik ben gescheiden en we hebben co-ouderschap. We hebben twee kinderen waarvan er bij elk een staat ingeschreven. Ik ontvang kinderbijslag en kindgebondenbudget. Nu ga ik vanaf 01-04-2017 samenwonen bij mijn vriendin waarbij we beide eigenaar van de woning worden. Heeft dit gevolgen voor het kindgebondenbudget en hoe kan ik dit het beste aangeven bij de belasting om terugbetaling te voorkomen?

Gr. Richard Reactie infoteur, 11-01-2017
Beste Richard,
Als u in 2017 gaat samenwonen en een minderjarig kind hebt, worden jullie toeslagpartners. dan worden beide inkomens relevant voor de bepaling of u nog recht hebt op kindgebonden budget en hoeveel dat zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 29-12-2016 10:34 #323
Ik heb mijn zusje in huis genomen die op straat kwam te staan met een tweeling. Zij heeft zich bij mij ingeschreven en nu worden we gezien als toeslagpartners waardoor zij een groot bedrag aan toeslagen misloopt. Dit terwijl wij geen gezamelijke financiële huishouding voeren. Geldt het ook voor ons, dat dit anders zou zijn wanneer mijn zusje mij huur zou betalen? Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Lydia,
Als een familielid huurt, doet de Belastingdienst in 2016 en 2017 vaak nog wel moeilijk: er moet een officieel huurcontract aanwezig zijn en de huur moet aantoonbaar zijn betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabine, 28-12-2016 21:07 #322
Hallo,

Mijn vriend en ik hebben sinds de zomer samen een huurwoning, wij staan ook beide op het huurcontract. Maakt dit ons toeslagpartners? Want mijn vriend verdient teveel voor zorgtoeslag, maar ik zelf niet. Ik vroeg mij af of ik dan wel recht heb op zorgtoeslag, of val ik onder het inkomen van mijn vriend?
We hebben verder geen kinderen of een samenlevingscontract e.d.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 29-12-2016
Hallo Sabine,
Samen huren heeft mogelijk wel gevolgen voor de huurtoeslag (u bent medebewoner), maar niet voor de zorgtoeslag (bij geen samenlevingscontract, fiscale partners, kinderen en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 20-12-2016 22:28 #321
Anderhalf jaar heb ik onderdak geboiden aan een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Zij stond letterlijk op straat. Een vriendin van mij vroeg mij of ik haar tijdelijk onderdak kan bieden. Omdat ik een groot huis heb, kon zij gebruik maken van de zolder. Met duidelijke afspraken is dit goed gegaan. Inmiddels heeft ze haar eigen woning en is ze verhuist. Ik ben zelf ook gescheiden en heb 2 kinderen. Ik voerde geen gezamenlijk huishouden met deze vrouw, zij leidde haar leven en ik dat van mij. Totdat ik deze maand ineens erachter kwam dat wij voor de belastingdienst toeslapartners zijn. Wat dus betekent dat wij beide kindgebonden budget moeten terug betalen. Wij zijn beide alleenstaande moeders, maar omdat zij bij mij op zolder heeft gewoond uit nood worden wij niet gezien als alleenstaand. Echt een drama, gaat gewoon om duizenden euro s terug betalen. Het voelt als een soort straf voor het helpen van de ander. Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Judith,
Klopt, helaas waren jullie toeslagpartners. Dat zou anders geweest zijn als de vrouw huur had betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esmee, 20-12-2016 17:04 #320
Hallo,
Ik heb een dochtertje van 2,5 jaar en ben alleenstaande ouder. Sinds begin dit jaar woon ik weer bij mijn ouders, waar ook mijn broertje van 21 jaar woont. Mijn broertje werkt sinds een aantal maanden, verder deelt hij niet mee in het levensonderhoud van mijn dochter, eveneens mijn ouders.

Is mijn broertje nu mijn toeslagpartner?

Groet,
Esmée Reactie infoteur, 21-12-2016
Hallo Esmee,
Volgens de regels van de Belastingdienst bent u toeslagpartner van uw broertje als u geen huurder bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 18-12-2016 23:43 #319
Beste,

Mijn ex-vriendin en ik zijn dit jaar uit elkaar gegaan. Zij stond tot juni bij mij ingeschreven. Ons kind van 3 woont nog steeds bij mij. Aangezien mijn vriendin het laagste inkomen had, kreeg zij voorheen de combinatiekorting. Mijn vraag is; hoe zit dat voor dit jaar? Krijgt zij nog steeds de combinatiekorting, of krijg ik het nu aangezien wij sinds juni geen fiscale partners meer zijn? Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Ray,
Omdat het kind in 2016 meer dan zes maanden bij u is ingeschreven en niet bij uw ex, hebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (als aan alle voorwaarden is voldaan).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 18-12-2016 18:10 #318
Hallo,
Ik ben 28 jaar, thuiswonend met mijn moeder en oudere zus. Zowel mijn moeder als zus verdienen goed en komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Ik heb een inkomen van €18.000 per jaar. Ik wil heel graav weten of ik inderdaad recht heb op zorgtoeslag! Word ik niet gezien als fiscale partner of als toeslagpartners van mijn moeder en zus?

Groetjes,
Sheranie Reactie infoteur, 21-12-2016
Hallo S,
Als er geen samenlevingscontract of minderjarig kind aanwezig is en jullie geen mede-eigenaren van de woning zijn, zijn jullie geen toeslagpartners van elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cm, 11-12-2016 15:11 #317
Hallo
Als mijn zoon van 36 weer thuis komt wonen heeft dat gevolgen voor ons voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag die wij nu krijgen? Wij hebben een koopwoning en mijn man wordt in 2017 65 jaar. En zijn er verder nog dingen waar wij rekening mee moeten houden?
Mvg. C Reactie infoteur, 13-12-2016
Hallo Cm,
Als uw zoon bij u komt wonen, heeft dat geen gevolgen voor uw zorgtoeslag. Dit kan wel gevolgen hebben voor een uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 06-12-2016 21:57 #316
Ik woon inmiddels al 5 jaar samen met mijn vriendin (3 jaar huurwoning en 2 jaar koopwoning), zijn wij van begin af aan toeslagpartners? Of pas vanaf het moment van de koopwoning met samenlevingscontract? Reactie infoteur, 08-12-2016
Beste Willem,
Zodra jullie samenwoonden met samenlevingscontract of zodra er een gezamenlijke koopwoning werd gekocht en bewoond, zijn jullie toeslagpartners vanaf het begin van het jaar waarin dit plaats vond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 06-12-2016 18:18 #315
Hallo,
Ik heb een vraagje voor een vriendin van mijn dochter. Zij wil scheiden en is ook al verhuisd naar een huurwoning. Samen hebben zij een koophuis dat onder water staat en 2 kinderen van 6 en 4. Een kind is ingeschreven bij haar en eentje bij hem. Hij werkt tegen de scheiding al een paar maanden. Nu wil hij opeens weer in mediation en wil het op deze manier eindeloos rekken. Het probleem zijn de toeslagen. Huurtoeslag, zover wij begrepen hebben heeft zij hier wel recht op. Maar voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget is de eis dat de scheiding bij de rechter aangevraagd is. Klopt dit? Zij heeft een inkomen van € 1500 netto en haar echtgenoot eist dat zij de helft van de kosten van het koophuis betaalt. Dat is € 650,- en verder betaalt hij absoluut geen alimentatie. Hier kan zij niet van leven en de kinderen onderhouden (ze zijn voor de helft bij haar). Wat zijn haar mogelijkheden?
Gr. en alvast bedankt
Irene Reactie infoteur, 08-12-2016
Hallo Irene,
Het klopt dat zodra de echtscheiding bij de rechtbank is aangevraagd, het fiscaal partnerschap komt te vervallen. Hij kan eisen wat hij wil, maar daar maakt een rechter al snel korte metten mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 05-12-2016 09:41 #314
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 6 en 3. wij zijn dus al toeslagpartners van elkaar. Nu wil mijn nichtje van 19 bij ons komen wonen tijdelijk 2 a 3 maanden vanwege haar studie en om de reistijd te beperken. Wat voor consequenties zitten er daar aan voor ons? Reactie infoteur, 06-12-2016
Beste Carolien,
Dat uw nichtje bij u komt wonen, kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag of een uitkering (al u die al ontvangt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 02-12-2016 13:49 #313
Hallo,
Per 30-12-2016 heb ik mijn huur opgezegd.
Ik ga samenwonen met mijn partner. Is het verstandig om per 31-12 aan de belastingdienst door te geven dat ik een toeslagpartner heb of per 1-1-2017?

Mvg Heleen Reactie infoteur, 05-12-2016
Hallo Heleen,
Jullie zijn toeslagpartners als jullie ook op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Als dat in 2017 is, hoeft u dit nog niet in 2016 door te geven. Als u echter toeslagen ontvangt in 2017, krijgt u in december 2016 al de eerste toeslag voor 2017 uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shantal, 30-11-2016 23:51 #312
Hallo,

Ik ga binnenkort met mijn kind bij mijn broer wonen en schrijf me ook daar in. Mijn broer heeft een koopwoning en woont alleen. Heeft dit gevolgen voor mijn toeslagen (zorgtoeslag, kb, k. opvangtoeslag)? Reactie infoteur, 01-12-2016
Hallo Shantal,
Voor de kinderbijslag heeft dit geen gevolgen, voor de toeslagen wordt uw broer, als hij niet al een partner heeft, als uw toeslagpartner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaly, 18-11-2016 11:57 #311
Hallo,

Mijn vriend heeft onlangs een huis gekocht en is ook op dat adres ingeschreven, a.s. Februari gaan wij trouwen (gemeenschap van goederen, dus het huis wordt ook van mij) maar vanwege omstandigheden blijf ik voorlopig in mijn huurwoning wonen en hij in het nieuwe huis.
Ik ging er vanuit dat ik geen huurtoeslag meer zou ontvangen zodra we getrouwd zijn, maar ik lees op de belastingdienstsite dat wanneer de partner op een ander adres is ingeschreven we toch geen toeslagpartners zijn, is dit juist? Reactie infoteur, 20-11-2016
Hallo Jaly,
Voor de huurtoeslag zijn jullie geen toeslagpartners als jullie niet op hetzelfde adres wonen. Zie bijvoorbeeld vraag #297.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 17-11-2016 19:50 #310
Mijn zonen van 28 en 29 willen weer een tijdje bij ons komen wonen om hun financiën op orde te krijgen. Mijn echtgenoot werkt als zzp'er en ik heb geen eigen inkomen. We hebben een koopwoning, heeft dit invloed op mijn zorgtoeslag? Reactie infoteur, 20-11-2016
Beste Anja,
Dat uw zonen bij uw komen wonen is niet van invloed op uw zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 14-11-2016 17:20 #309
Hallo,
Ik woon op dit moment alleen met mijn dochtertje van bijna 6. Ik ontvang kinderopvang toeslag en kindgebonden budget. Nu willen mijn vriend en ik over een tijdje gaan samenwonen. Wat betekent dit voor mijn kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget?

M.v.g Natascha Reactie infoteur, 16-11-2016
Hallo Natascha,
Dat zal betekenen dat uw vriend uw toeslagpartner wordt en de toeslagen gebaseerd zullen zijn op de gezamenlijke inkomens. Tip hierbij: wacht hiermee tot 1 januari 2017, want dan is dit toeslagpartnerschap niet meer van invloed op uw toeslagen in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tv, 10-11-2016 12:36 #308
Goedendag,

Ik woon samen met mijn dochter van 4. 3 maanden gelden is mijn moeder bij mij komen wonen en is mijn kindgebonden budget drastisch verlaagd naar 7 euro maar wordt niet uitbetaald. Klopt dat? Reactie infoteur, 10-11-2016
Goedendag TV,
Waarschijnlijk wel omdat u nu niet meer als alleenstaande wordt gezien en uw moeder ook nog als uw toeslagpartner wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 27-10-2016 17:31 #307
Mijn man is Thais en woont, werkt in Thailand. Nu wonen wij niet samen maar zijn wel getrouwd. Ik woon en werk in Nederland. Wij hebben samen een baby en daar krijg ik kindgebonden budget voor. Bij de belastingdienst sta ik als alleenstaande ouder ingeschreven? Klopt dit? Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Ans,
Dat klopt als uw man niet in Nederland belastingplichtig is (geen inkomen uit Nederland heeft).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 22-10-2016 10:46 #306
Een kennis van mij van 33 gaat met 1 kind tijdelijk bij haar moeder en stiefvader wonen. Zij hebben een koopwoning. Heeft dat consequenties voor haar kind gebonden budget en kinderopvangtoeslag? Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Marieke,
Dit heeft gevolgen voor het kindgebonden budget als ze ook de toeslag voor een alleenstaande ontvangt. De moeder en stiefvader worden niet haar toeslagpartner, dus zou inwoning geen gevolgen moeten hebben voor de kinderopvangtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilja, 19-10-2016 15:01 #305
Hallo

Ik ben als student bij iemand in gaan wonen (koophuis) zodat ik dichter bij school woonde. Nu wonen we per 1 september samen en ik ben geen student meer maar werk inmiddels. Mijn vraag is heeft dat gevolgen voor de zorgtoeslag? Ik heb zelf twee keer de belastingdienst gebeld maar ze zeggen dat het niets uit maakt. Je kunt ook nergens invullen dat je samenwoont, ze zeggen dat het dus niets uitmaakt. Maar ik lees op sommige sites dat het aan de datum ligt wanneer je samenwoont en ik heb verschillende verhalen gehoord die dan een samenlevingscontract opstellen maar dan wel in 1 keer de zorgtoeslag terug moeten betalen van de voorgaande jaren dat ze gewoon samenwoonden en geen toeslagpartner van elkaar waren. Ik vind het allemaal heel onduidelijk, wat klopt er nu? Reactie infoteur, 23-10-2016
Hallo Wilja,
Als u bij iemand gaat wonen, wordt u niet automatisch toeslagpartner. Wel als er nog minderjarige kinderen zijn, bij een samenlevingscontract en dergelijke (zie artikel), maar anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaya, 18-10-2016 23:06 #304
Ik ben alleenstaande moeder ik krijgt wwb bijstand uitkering. Ik woon samen met kennis zij heeft een koophuis, ik ben huurder. Heb ook een contract en wij zijn nu toeslagpartner dus mijn kindgebondenbudget en zorgtoeslag zijn minder geworden mijn vraag is nu: mijn wwb uitkering wordt hoger? Reactie infoteur, 22-10-2016
Beste Kaya,
De gemeente kan u een extra toeslag geven in verband met de hogere zorgkosten. U wordt ook niet meer als alleenstaande gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucille, 15-10-2016 17:05 #303
Goedendag,

Ik woon in een sociale huurwoning met mijn twee kinderen (20 en 11) en sinds 2,5 jaar ook met mijn moeder van 73. Geldt nu de uitzonderingsregel dat er twee medebewoners boven de 18 jaar zijn of is mijn moeder toeslagpartner voor 2016? (in 2014 en 2015 heb ik geen toeslagen aangevraagd omdat mijn eigen inkomen al te hoog was)

Christel, 04-10-2016 10:52 #302
Goedemorgen,

Ik krijg een wajong uitkering en dus ook toeslagen. Samen met mijn dochtertje huur ik een deel van een woning… mijn moeder is sinds kort bij mij komen wonen. De belastingdienst zegt nu dat ik geen kindgebondenbudget krijg en een deel moet terug betalen, klopt dit? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Christel,
Ja dat kan, omdat uw moeder uw toeslagpartner is en haar inkomen dan ook meetelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gab, 01-10-2016 20:15 #301
Goedenavond,

Wegens omstandigheden moeten mijn vriend (30 jaar) en ik (26 jaar) bij zijn zus gaan wonen. Zij heeft een koophuis, is getrouwd en heeft een kind van 4 jaar. Zij krijgen ook kinderopvangtoeslag. Zou onze inschrijving gevolgen hebben voor de toeslag die zij ontvangen? Reactie infoteur, 03-10-2016
Beste Gab,
Jullie inschrijving kan alleen gevolgen hebben voor de huurtoeslag of een uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jn, 27-09-2016 23:05 #300
Mijn vriendin en d'r zusje (beide ouder dan 28 jaar met fulltime inkomen) staan samen ingeschreven op 1 adres, maar wegens omstandigheden staan ze per 1 november 2016 weer ingeschreven bij hun moeder. Volgens mij verliest hun moeder sowieso haar huurtoeslag, maar kan zij de overige toeslagen voor 2016 wel behouden ivm 6 maanden samenwonen regel. Wie wordt in 2017 elkaars toeslagpartner? Mijn vriendin zal een paar maanden bij haar moeder wonen en dan bij mij intrekken. Haar zusje blijft daar wel nog wonen. Is het sowieso niet verstandiger om bijv. de zorgtoeslagen stop te zetten voor 2017? Reactie infoteur, 28-09-2016
Beste Jn,
De dames worden geen toeslagpartner van hun moeder, maar wel medebewoners voor de huurtoeslag. Voor de zorgtoeslag zijn er dus geen gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 26-09-2016 15:41 #299
Hallo,

Ik heb samen met de vader van mijn kinderen een koopwoning. Wij zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Wij hebben besloten om uit elkaar te gaan maar de koopwoning aan te houden. De hypotheek blijft op ons beide naam staan. Hij gaat in een ander huis wonen. Zijn wij nu nog fiscaalpartners? Of hebben wij daar keus in?
Ik wil namelijk graag weten wat er gebeurt met het KGB. Als alleenstaande ouder zou ik meer krijgen.
Maar als we fiscaalpartners zijn zal er denk ik niets veranderden, maar we wonen straks wel gescheiden… Reactie infoteur, 26-09-2016
Hallo M,
Zodra jullie niet meer samen in de koopwoning meer wonen zijn jullie in beginsel ook geen fiscale partners meer, maar jullie kunnen dit partnerschap nog verlengen tot uiterlijk het einde van het jaar. Bij het kindgebonden budget wordt naar jullie gezamenlijke jaarinkomen gekeken in de periode dat jullie fiscale partners zijn of waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 20-09-2016 08:57 #298
L.S.,
Momenteel zit ik in de ziektewet bij het UWV. Mijn vrouw heeft een parttime eigen onderneming. Mijn dochter (21) studeert en woont momenteel samen met haar vriend (30) die een (bescheiden) inkomen heeft. Omdat wij ruimte genoeg hebben, willen ze beiden bij ons komen wonen om zo minder studieschuld op te bouwen. Wij willen daar wel wat kost- en inwoningsvergoeding voor vragen. Zitten er nog financiële verplichtingen of nadelen aan voor ons of hen? Reactie infoteur, 21-09-2016
Beste Daan,
Dat hangt ervan af. Hebt u een koopwoning en verhuurt u een deel, dan zal dat gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Huurt u en verhuurt u door (onderverhuur), dan is daar toestemming voor nodig. Hebt u echter een koopwoning en maken de twee straks deel uit van uw huishouding, dan mag dat. Dit laatste heeft wel gevolgen voor de toeslagen (zorgtoeslag bijvoorbeeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 14-09-2016 11:31 #297
Ik ben alleenstaande moeder met 2 dochters van 18 en 20 jaar (schoolgaand). Ik heb een baan en ik ontvang alleen huurtoeslag. Nu is het de bedoeling dat mijn vriend hier een paar dagen per week komt avondeten en slapen. Mijn vriend heeft ook een baan en ontvangt geen toeslagen. Nu is mijn vraag hoeveel avonden mag dit zonder dat ik wordt gekort op mijn huurtoeslag? Reactie infoteur, 15-09-2016
Beste Anita,
Zolang uw vriend niet ook op uw adres is ingeschreven, zal dat niet van invloed zijn op uw toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kq, 14-09-2016 10:52 #296
Hi,

Door omstandigheden heeft mijn oma mij gevraagd of ze bij mij kan wonen en zich inschrijven op mijn adres… ik woon op dit moment alleen met mijn zoon. Mijn oma ontvangt een lullig AOWtje van 500 euro. Ik ontvang alleen kindgebonden toeslag en kortingen op mijn loonbelasting… mijn oma krijgt alleen zorgtoeslag. Met welke gevolgen dien ik/oma rekening te houden? De belastingdienst verwijst me alleen maar door naar de rekentool op hun site maar ik wil het gewoon heel zeker weten.

Bij voorbaat dank!

mvg
Kq Reactie infoteur, 14-09-2016
Hi Kq,
Als uw zoon minderjarig is, wordt uw oma als ze bij u woont uw toeslagpartner, en telt haar inkomen dus mee bij de berekening van de verschillende toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 12-09-2016 22:38 #295
Ben gescheiden van mijn partner in maart 2015, hij is verhuisd in die maand. Nu rekenen ze mijn ex, brutojaarsalaris bij mijn huurtoeslag op zodat ik moet bij betalen. Dit lijkt me niet reaal meer? Reactie infoteur, 13-09-2016
Beste Mina,
Zodra uw partner niet meer bij u was ingeschreven, telde hij niet meer mee voor uw huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 31-08-2016 01:22 #294
Graag advies over de volgende situatie.

Door een scheiding is mijn zus uit het buitenland teruggekeerd naar Nederland. Omdat het geen optie was om haar naar de daklozenopvang te sturen, is ze bij mij ingeschreven. Zij heeft nu een buitenlandse ziekte-uitkering die per 1 september wordt stopgezet en gaat proberen om haar (vanwege vertrek naar het buitenland) stopgezette ww-uitkering weer aan te vragen. Zelf heb ik inkomsten uit een vervroegd pensioen.

Kunt u aangeven wat de financiële consequenties zijn?

m vr gr Reactie infoteur, 01-09-2016
Beste Annie,
Zolang u geen AOW, bijstand of huurtoeslag ontvangt, zal dit voor u waarschijnlijk geen gevolgen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lobke, 28-08-2016 19:19 #293
Ik woon tijdelijk met mijn baby bij mijn moeder thuis. Ik begreep dat mijn moeder nu mijn toeslagpartner is voor kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Als ik nu met mijn baby bij een kennis ga wonen, wordt deze dan mijn toeslagpartner? En is dat anders als we een huurcontract maken?

Alvas bedankt Reactie infoteur, 29-08-2016
Beste Lobke,
Als u met uw baby bij een ander woont die zelf geen toeslagpartner heeft, wordt u inderdaad diens toeslagpartner. Uitzondering hierop bent u als huurder met een officieel huurcontract bij uw kennis (geen familielid).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pppp, 24-08-2016 19:15 #292
Ik en mijn zusje (beiden boven 30 jaar) hebben de afgelopen 3 jaar bij onze vader ingewoond om voor hem en het huishouden te zorgen na zijn beroerte. Nu is hij 2 maanden geleden overleden en zijn wij beiden voor 50% eigenaar geworden van de woning. Ik verwacht binnenkort mijn eerste kind. Mijn partner heeft een huurwoning maar wegens omstandigheden kan ik mezelf daar nu nog niet inschrijven en blijf ik op papier in ouderlijk huis wonen en zal ik hier 3 a 4 nachten per week ook slapen (begreep dat ik 3 dagen bij hem mag slapen en hij 3 dagen bij mij). Nu blijf ik werken en moet kinderopvang regelen, hier zal ik kinderopvang toeslag voor aan moeten vragen. Helaas worden mijn zusje en ik nu elkaars fiscaal- en toeslag partner. Zij werkt momenteel niet maar gaat straks 1 avond in de week een studie doen en leeft heel zuinig van haar spaargeld en gaat regelmatig voor langere tijd naar haar partner in het buitenland.

Ga ik gekort worden op mijn kinderopvangtoeslag zodra zij werk heeft ondanks dat we een gescheiden huishouden voeren (eten niet eens samen). En betekent dit dat ik helemaal geen recht op kinderopvangtoeslag heb als zij besluit niet te gaan werken en de belastingdienst er dan maar van uit gaat dat zij op kan passen? Ondanks dat ze bijna nooit thuis is? Want zo komt het wel uit de toeslag meter die ik online in kan vullen… Reactie infoteur, 25-08-2016
Beste Pppp,
Als uw zus (tijdelijk) uw toeslagpartner is en niet werkt, hebt u inderdaad meestal geen recht op kinderopvangtoeslag. Maar uw zus studeert en dan zijn er soms nog mogelijkheden. Dat zou u nog kunnen nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 24-08-2016 17:54 #291
Hallo. ik heb een vraag over mijn definitieve beschikking zorgtoeslag 2015. Tot eind februari 2015 woonde ik zonder samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap samen met mijn (ex)-vriendin. We waren ook geen fiscaal partner in 2015. In die 2 maanden had zij geen inkomen. Vanaf maart heeft zij een bijstandsuitkering ontvangen. Tot mijn verbazing telt haar inkomen ook over de maanden mee dat zij bij mij woonde en nog geen inkomen had, zodat ik behoorlijk wat terug moet betalen. Wanneer je met de belastingdienst belt vertellen ze dat dit de regelgeving is. Kunt u mij daar misschien meer over vertellen? Met vriendelijke groet, Martin Reactie infoteur, 25-08-2016
Hallo Martin,
Als er na februari 2015 wel een samenlevingscontract was, waren jullie geheel 2015 toeslagpartners, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sua, 18-08-2016 07:43 #290
Hallo,
Ik zit met een vraag of ik wel terecht al mijn toeslagen krijg van de belasting? Oa kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Ik heb een kind van 10 jaar en ben getrouwd met een man die woont en werkt in buitenland en hij heeft ook geen nederlandse nationaliteit. Hij is ook nooit naar Nederland geweest en we hebben ook nooit samen in Nederland gewoond. Ik sta alleen bij de gemeente geregistreerd dat ik gehuwd ben dus mijn vraag is dan: ziet de belasting hem als mijn toeslagpartner? En moet ik dat aangeven dat ik een toeslagpartner heb bij de belasting? Want dan heb ik volgens de belasting geen recht op al die toeslagen en moet ik het allemaal teruggaan betalen over die 10 jaar… Reactie infoteur, 18-08-2016
Hallo Sua,
Officieel is uw man geen fiscale partner en geen toeslagpartner omdat hij in het buitenland woont en werkt, maar ik heb al eerdere reacties gezien waarbij werd aangegeven dat de belastingdienst toch moeilijk ging doen. Dat hoeft bij u niet het geval te zijn, maar helemaal uitgesloten is het niet. De fiscus mag maximaal vijf jaren teruggaan en u kunt daartegen natuurlijk bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 08-08-2016 17:06 #289
Voor ik verder ga, ontzettend bedankt voor deze goede en laagdrempelige mogelijkheid om informatie te vergaren. Chapeau! Ook de snelheid van antwoorden is subliem, ben er oprecht blij mee!

Nog 1 aanvullende vraag (op mijn vraag van 05-08): Ik las dit:
AOW: Bent u alleenstaand, maar deelt u bepaalde kosten met iemand die bij u in huis woont, dan ontvangt u het (lagere) gehuwdenpensioen. Dat is ook zo wanneer er een broer of zus, of een kleinkind bij u in huis woont (geen eigen kind).

Dus, als mijn zoon bij zijn opa gaat inwonen, geldt dit dan ook voor hem? Mijn zoon/zijn kleinzoon hoeft verder geen kosten te betalen aan zijn opa. Reactie infoteur, 09-08-2016
Beste Marcel,
Dat is inderdaad een aandachtspunt. Een gezamenlijke huishouding met een ander betekent een lagere AOW. Van een gezamenlijke huishouding is sprake als:
1. beiden de meeste tijd samen doorbrengen op één adres, en
2. samen de kosten van het huishouden betalen of voor elkaar zorgen.
Om een korting op de AOW te kunnen voorkomen zal de SVB uw vader vragen om te verduidelijken dat er niet van een gezamenlijke huishouding sprake is. Het gaat in dit geval om punt 2.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 05-08-2016 14:40 #288
Mijn zoon wordt 01-09-2016 18 jaar. Wegens omstandigheden verhuist hij binnenkort naar mijn vader. Wordt hij daarmee zijn toeslagpartner? Heeft hij dan nog recht op zorgtoeslag? Mijn vader heeft geen toeslagen maar wel een goed inkomen (AOW en pensioen). Mijn zoon zit nog op school tot zeker midden 2017. Mag hij overigens een uitwonend-beurs aanvragen? Reactie infoteur, 06-08-2016
Beste Marcel,
Zij zijn niet elkaars toeslagpartner voor de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cris, 24-07-2016 17:01 #287
Goedemiddag,

Sinds vorig jaar ben ik met mijn 2 minderjarige kinderen bij mijn nieuwe partner ingetrokken. Wij zijn beiden werkend en elkaars toeslag partners. Nu bereikt mijn oudste dochter de leeftijd van 18 jaar. Zij is verstandelijk beperkt en gaat naar VSO. Haar enige inkomen zal dan ook de alimentatie van 200 euro per maand zijn die mijn ex-man aan haar gaat betalen. Nu wil ik voor haar zorgtoeslag aanvragen. Wat houdt de term toeslagpartner dan in? Ik ben namelijk haar ouder en kan dan niet gezien worden als de toeslagpartner. Zien ze mijn nieuwe partner dan als haar nieuwe toeslagpartner, want dat is mij niet helemaal duidelijk.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 25-07-2016
Beste Cris,
Uw dochter kan met uw hulp voor zichzelf zorgtoeslag aanvragen en u noch uw partner zijn daarbij haar toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 18-07-2016 21:23 #286
Goedenavond,

Als ik vanaf oktober 2016 het koophuis van vrienden huur, omdat zij een half jaar naar het buitenland gaan, zijn zij dan mijn toeslagpartners als we met 3 volwassenen op datzelfde adres staan ingeschreven? Zij zijn een echtpaar, en dus elkaars toeslagpartner, terwijl ik alleenstaande moeder met een kind van 8 jaar ben. Heeft dit consequenties voor mijn verzamelinkomen + toeslagen (zorgtoeslag en kindgebonden budget) en kan ik huurtoeslag aanvragen in deze situatie?

Alvast dank voor het antwoord! Reactie infoteur, 19-07-2016
Beste Anna,
Jullie zijn geen toeslagpartners. Zorg wel dat u een huurcontract hebt. Huurtoeslag is mogelijk zolang de huur en uw inkomen binnen de toegestane grenzen liggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 11-07-2016 15:13 #285
Hallo,

Op dit moment ontvang ik nog het maximale bedrag aan zorgtoeslag, maar omdat mijn vriend en ik per eind september beschikken over een koopwoning, zal ik geen recht meer hebben op zorgtoeslag (we zijn dan pas toeslagpartners). De toeslag zal ik dan ook op tijd opzeggen. Ik vraag me nu alleen af of we voor de belastingdienst voor dit hele jaar worden gezien als toeslagpartner of pas vanaf eind september? Op verschillende sites werd dit mij niet geheel duidelijk.

Met vriendelijke groet,
Manon Reactie infoteur, 12-07-2016
Beste Manon,
Voor de zorgtoeslag wordt naar het gezamenlijke jaarinkomen gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 07-07-2016 22:34 #284
Hoi,

Ik ben gescheiden en heb twee kinderen van 10 en 12 jaar, ik ga bij mijn vriend in zijn koopwoning inwonen die ook gescheiden is en zelf twee kinderen heeft van 12 en 18 jaar. Zijn jongste woont bij zijn ex partner en oudste bij hem. Ik krijg nu KGB etc. Wat is verstandig om te doen, moet ik mijn twee kinderen 10 en 12 bij mijn ex laten inschrijven of op het adres waar ik zelf ga wonen met mijn vriend? Wij hebben wel een soort van co ouderschap. Reactie infoteur, 08-07-2016
Hoi Maria,
U wordt toeslagpartner met uw vriend zodra er tenminste één minderjarig kind in huis woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabientje, 07-07-2016 13:45 #283
Beste,

Vanaf sept ga ik met mijn 2 kindjes (4 en 7 jaar) tijdelijk bij mijn moeder en mijn zus (27 jaar) wonen totdat ik een woning toegewezen krijg. Nu is mijn vraag of dat ik dan toeslagpartner van mijn moeder word of is dat mijn zus al? Reactie infoteur, 07-07-2016
Beste Sabientje,
Als uw zus geen minderjarige kinderen heeft, wordt u de toeslagpartner van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Muskee, 21-06-2016 15:04 #282
Hoi,

Ik woon samen met mijn partner en hij is natuurlijk ook mijn toeslagpartner. Alleen wat mij nu niet duidelijk is, of zijn inkomsten meetellen voor de hoogte van mijn zorgtoeslag, omdat ik op het moment fulltime studeer.

Wij zijn beiden >23, hij werkt fulltime en krijgt geen zorgtoeslag (militair). Het gaat in dit geval ook om een koophuis, dus huurtoeslag is niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,

A. Muskee Reactie infoteur, 22-06-2016
Hoi A. Muskee,
Ja u kunt zorgtoeslag aanvragen en geeft hem op als toeslagpartner. Als hij uw fiscale partner is, mag voor de zorgtoeslag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 33.765 per jaar. Let er wel op dat berekende bedragen onjuist kunnen zijn omdat andersom de toeslagpartner niet automatisch als actieve militair wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 18-06-2016 15:25 #281
Wij zijn twee moeders die al 23 jaar, eigen huis hebben, en fiscale partners zijn.Onze zoon die nu 18 is en mijn partner voogd van is en ik zijn biologische moeder.Heeft nu aanvraag studiefinanciering en krijgt volgens Duo eerst niets na gegevens partner
waarop op formulier hij niet door vader erkend wordt(is donorkind)ingevuld dat hij twee moeders heeft krijgt hij nu wel een financiering toegewezen.
Maar nu zijn we ongerust dat dit dadelijk allemaal terug betaald moet worden omdat wij de belasting jaarlijks op beide namen
invullen op één adres?
Heeft u hier een antwoord op? Vriendelijke groet S.Kouwenhoven Reactie infoteur, 20-06-2016
Beste Sandra,
DUO kijkt in het hbo en wo naar het inkomen van degene die kinderbijslag voor het kind ontving en diens partner. Vaak zijn dat de ouders, maar in dit geval waarschijnlijk u en uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Hoop, 15-06-2016 20:32 #280
Geachte zeemeeuw,

Als een stel bijvoorbeeld de eerste 7 maanden van het jaar geen inkomen heeft gehad een huurtoeslag heeft ontvangen, en in de laatste 5 maanden van het jaar samen ongeveer 30.000 verdient, wordt dan de huurtoeslag over het hele jaar gekort, of alleen vanaf het moment dat men een baan kreeg en ging verdienen?

Gr, de Hoop Reactie infoteur, 16-06-2016
Geachte J. de Hoop
Dan wordt voor het hele jaar naar het gezamenlijke jaarinkomen gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie G., 15-06-2016 20:21 #279
Beste Zeemeeuw,

1. Mijn vriendin en ik (geen samenlevingscontract, geen kinderen, niet getrouwd), beide > 23 jaar, hebben samengewoond van 01-01-2016 tot en met 01-05-2016. Wij hadden tijdens deze periode een gezamenlijk inkomen van 5.000 euro. Ik ontving huurtoeslag. Per 01-05-2016 ben ik uit huis verhuisd, is mijn vriendin hoofdbewoner geworden en ontvangt zij huurtoeslag. Mijn inkomen na 01-05-2016 is 25.0000 euro. Wordt aan het eind van het jaar de ontvangen huurtoeslag van 01-01-2016 tot en met 01-05-2016 teruggevorderd?

Vriendelijke groet,
Harrie Reactie infoteur, 16-06-2016
Beste Harrie G,
Als u niet meer op het adres van uw vriendin staat ingeschreven, is vanaf de eerste dag van de maand waarop dit het geval is uw inkomen niet meer van invloed op haar huurtoeslag. Deze wijziging moet natuurlijk wel worden doorgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sl, 09-06-2016 10:11 #278
Dank voor jouw snelle reactie.

Ik begreep van de Belastingdienst dat er uitzonderingen zijn:

Als er meer dan 2 personen bij u ingeschreven staan, heeft u geen toeslagpartner. Bij mij is dat het geval, hoe kan het dan dat de belastingdienst een toeslagpartner aanwijst? Reactie infoteur, 09-06-2016
Beste Sl,
Het is niet zo dat als er meerdere personen zijn ingeschreven er geen toeslagpartners meer zijn, wel dat tegelijkertijd maar één persoon uw toeslagpartner kan zijn. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat uw kinderen nu elkaars partners zijn doordat er een inwonend minderjarig kind is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sl, 08-06-2016 12:38 #277
Ik ben een alleenstaande moeder van een kindje van 1,5 jaar. Ik krijg kindgebonden budget en kinderopvang toeslag. Naast mijzelf en mijn kindje, staan nog 2 andere volwassenen ingeschreven bij mij. Vanaf 19 april 2016 heeft medebewoner 1 zich uitgeschreven en per 25 april heeft medebewoner 2 zich ingeschreven bij mij. Ik woon dus samen met 2 andere volwassen in het huis. Op de website van mijn toeslagen.nl zag ik dat de belastingdienst mij (onterecht) toeslagpartner heeft gemaakt met 1 van de medebewoners, hiermee geldt dat ik in het jaar 2016 geen recht had/heb op kindgebonden budget en het bedrag voor kinderopvang toeslag wordt verlaagd van 538 naar 410 eur per maand. In de periode van januari 2016 t/m mei 2016 heb ik aan kindgebondenbudget maandelijks 232 euro ontvangen en kinderopvangtoeslag 538 euro ontvangen.

Hoe kan ik dit nu oplossen? We staan met 3 volwassen ingeschreven, hoe kan de belastingdienst een toeslagpartner aanwijzen? Moet ik het geld dat ik ontvangen heb voor dit jaar terugbetalen? Reactie infoteur, 09-06-2016
Beste Sl,
Als iemand bij uw woont op hetzelfde adres en geen huurder is, ziet de belastingdienst de persoon die het eerste bij u komt wonen als de toeslagpartner. Als die vertrekt, wordt het de persoon die daarna als eerste kwam en zo verder. Als u gaat samenwonen met iemand of trouwt, wordt die persoon met voorrang uw toeslagpartner. In de periode dat er een toeslagpartner is, telt ook diens inkomen mee en kan het zijn dat u te veel toeslag hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alleenstaande Mama, 07-06-2016 09:46 #276
Bedankt voor u snelle reactie,

wanneer moet je de kindergebonden budget wel terug betalen dan? want wij gaan straks wel een geregistreerd patnerschap aan. Reactie infoteur, 07-06-2016
Beste Alleenstaande Mama,
Als een wijziging te laat wordt doorgegeven en dus een te hoge toeslag wordt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alleenstaande Mama, 06-06-2016 12:13 #275
Ik heb een vraagje, in januari en februari 2016 had ik een eigen huurhuis samen met mijn dochter van 3 jaar. ik ontving kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag. wegens omstandigheden zijn we weer bij mijn ouders in gaan trekken. nu wil ik met mijn vriend en dochter samen gaan wonen per augustus maar moet ik dan van januari tot augustus alle zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag terug betalen? huurtoeslag heb ik sinds februari niet meer omdat ik bij mijn ouders in woonde maar de rest nog wel. ik heb zelf een inkomen en mijn vriend heeft ook een hoog inkomen en ontvangt zelf geen zorgtoeslag en heeft een koopwoning. hoop hier een reachtie op te krijgen. Reactie infoteur, 07-06-2016
Beste Alleenstaande Mama,
De zorgtoeslag wel, de huurtoeslag niet, het kindgebonden budget zeer waarschijnlijk niet (er vindt wel een herberekening plaats voor de nieuwe toeslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pm, 03-06-2016 16:54 #274
Beste,

Mij is altijd het volgende verteld:
Ik ben samen met mijn dochter.
Mijn vriend heeft een thuis wonende dochter.
Als je dan gaat samenwonen ben je geen toeslagpartner, dit vooral omdat we ieder voor onze eigen kind zorgen.

Groeten,

Paula Reactie infoteur, 05-06-2016
Beste Paula,
Als jullie gaan samenwonen op hetzelfde adres en er is een minderjarig inwonend kind, dan worden jullie automatisch fiscale partners en toeslagpartners. Wonen jullie ongehuwd apart, dan hebt u gelijk: dan zijn jullie geen fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hr, 28-05-2016 17:15 #273
Bedankt voor uw snelle reactie. Ik begrijp dat t vanaf aug gaat veranderen. Maar moet ik nu alles vanaf jan terugbetalen? Ik heb geen zorgtoeslag en huurtoeslag. Ik krijg alleen kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Ook krijg ik voorlopige teruggave. Begrijp ik je goed? Kindgebonden budget stopt en hoef ik niet over de maanden jan tot aug terug te betalen? En hoe
Zit het met kinderopvangtoeslag? Als ik zijn jaarinkomen bovenop dat van mij tel heb ik recht op 2400 kinderopvang in 2016. Ik heb nu al meer dan 3000 ontvangen. En we zitten pas in mei. Ik begrijp niet goed hoe t werkt. Ik heb toch tot aug mijn eigen woning en mijn eigen lasten en dus recht op de toeslagen die ik ontvang? Reactie infoteur, 29-05-2016
Beste Hr,
Als jullie er in de belastingaangifte inkomstenbelasting niet voor kiezen om het hele jaar fiscale partners te zijn, start de verandering op het moment van samenwonen. Er wordt een herberekening gemaakt voor de toeslag op basis van een gewogen jaarinkomen: tot augustus alleen uw inkomen plus voor de rest van het jaar het gezamenlijke inkomen. De herberekening kan ertoe leiden dat u te veel toeslag hebt ontvangen. Zijn jullie wel fiscale partners vanaf 1 januari dan tellen beide volledige jaarinkomens samen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hr, 27-05-2016 22:42 #272
Momenteel woon ik samen met mijn dochterje van 8 in een huurwoning. Ik krijg kindgebonden budget, voorlopige teruggave en kinderopvangtoeslag. Ik wil in augustus van dit jaar gaan trouwen en bij mijn vriend intrekken in zijn koopwoning. Hij heeft n redelijk hoog salaris. Loop ik nu risico dat ik alle toeslagen vanaf januari tot aug moet terugbetalen? Of wordt zijn salaris pas vanaf aug meegeteld en zijn de gevolgen alleen voor de maanden vanaf aug? Van jan tot aug heb ik alleen gewoond en de toeslagen nodig gehad. Graag je hulp/advies Reactie infoteur, 29-05-2016
Beste Hr,
Het alleenstaande gedeelte in het kindgebonden budget houdt natuurlijk op en er wordt berekend op u nog op het gewone kindgebonden budget recht hebt. Samenwonen heeft gevolgen voor de zorgtoeslag in het jaar en mogelijk voor de huurtoeslag in de maand dat u gaat samenwonen. De berekening voor de kinderopvangtoeslag zal ook veranderen in de maanden van samenwonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 27-05-2016 12:59 #271
Mijn vriend en ik willen gaan samen wonen met onze 6 maanden oude dochtertje. Op dit moment woon ik nog bij mijn ouders en ontvang ik nog kindgebonden budget. Ik snap niet helemaal goed of we dit dan terug moeten betalen als we gaan samenwonen. Via via hoorde ik namelijk dat als je meer dan 6 maanden in het jaar alleen woont je het geld dan mag houden, maar op internet staat dit niet echt duidelijk aangegeven. Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Melissa,
U bent tot het moment dat jullie gaan samenwonen alleenstaande ouder en hebt tot dat moment recht op het maandelijkse deel van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 23-05-2016 15:05 #270
Ik lees aardig wat herkenbare situaties hieronder… Ik woon zelfs sinds twee jaar samen met mijn vriend. Sinds 1 januari dit jaar staat mijn dochter bij mij ingeschreven en daarvoor bij mijn ex partner, we hebben co ouderschap. Doordat hij momenteel werkloos is kan hij het recht op een plek bij de BSO verliezen en door haar bij mij in te schrijven kunnen we dit voorkomen. Ik werk zelf wel fulltime en heb die plek dus nodig en ook mijn ex partner weer in de toekomst. Tot mijn grote verbazing echter zijn wij per 1 januari ineens toeslagpartners! Dat betekent dus dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend op beide inkomens terwijl dit enkel uit één inkomen (het mijne) wordt betaald. Daarnaast zijn we ineens financieel aan elkaar gekoppeld, iets wat we allebei niet willen in deze tijden van financiële onafhankelijkheid. Ik kan werkelijk niks meer regelen met de belastingdienst zonder zijn betrokkenheid, gênant gewoon. Ik ben financieel afhankelijk gemaakt en betaal me ook nog eens blauw aan de BSO. Daarnaast lijkt het wel alsof er wordt verwacht dat een nieuwe partner maar even voor het kind van een ander gaat betalen terwijl die mogelijk zelf ook kinderen heeft…

De antwoorden die hieronder op soortgelijke situaties worden gegeven gaan alleen maar over de regels op basis waarvan je toeslagpartner bent of wordt. Daar heeft niemand wat aan want ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. Interessanter is om te weten waarom dit zo is geregeld? Dit veroorzaakt namelijk aardig wat financiële pijn bij heel veel mensen en ik wil wel eens weten wie zoiets verzint. Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste Inge,
Jullie zijn inderdaad fiscale partners en dat pakt vervelend uit bij de toeslagen. Ik vermoed dat dit om budgettaire redenen zo is geregeld, het kost de overheid minder geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 20-05-2016 19:29 #269
Goeden dag,

Tot en met februari 2016 woonde ik alleen met mijn kind van 6 jaar, ik was werkeloos en ontving huurtoeslag, zorgtoeslag, kind gebonden budget en bijstandsuitkering.
Per - 1 maart ging ik werken, geschat inkomen in 2016 - 25.000. De gegevens heb ik aan de belasting dienst door gegeven waardoor alle toeslagen zijn minder geworden.
Nou per 1 juni 2016 ga ik met mijn zoon bij mij vriend wonen. Zou dit moeten betekenen dat als onze samengestelde inkomen te hoog zijn dat ik alle uitbetaalde toeslagen in 2016 moet terug aan de belasting dienst betalen?

En zijn we dan fiscale partners van mekaar in 2016?

Met vriendelijke groet
Vera Reactie infoteur, 21-05-2016
Goedendag Vera,
Omdat u een minderjarig inwonend kind hebt, worden u en uw vriend fiscale partners vanaf het moment dat jullie op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. De zorgtoeslag zal dan worden berekend op basis van het gezamenlijke jaarinkomen wat een terugbetaling kan inhouden. Bij de huurtoeslag en het kindgebonden budget hoeft er geen sprake te zijn van een terugbetaling, maar worden de nog te ontvangen bedragen opnieuw berekend op basis van de nieuwe situatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nl, 10-05-2016 09:31 #268
Goedemiddag,
Ik woon al 9 jaar met mijn oudste dochter (en inmiddels dochtertje van 3) bij mijn ouders en ontvang zorgtoeslag en kgb. Mijn vader is helaas in december vorig jaar overleden. Alsof je nog niet genoeg aan je hoofd hebt, hoorde ik laatst dat mijn moeder (alleen klein aow en restpensioentje van mijn vader) mijn toeslagpartner is. Ik heb zelf een bijstandsuitkering en lever al geld in ivm de kostendelersnorm (hoera voor NL). Ben ik straks ook mijn kgb en zorg kwijt. En moet ik gaan terugbetalen van mn uitkerinkje? Welke financiële gevolgen heeft dit voor mijn moeder en mij nu mijn vader overleden is. Is er uberhaupt iets positiefs aan toeslagpartner hebben? Bedankt Reactie infoteur, 10-05-2016
Beste Nl,
Uw moeder is inderdaad uw toeslagpartner en dat betekent bij de toeslagen dat ook haar inkomen en vermogen meetelt. Toeslagpartner zijn heeft twee relatieve voordelen: de vrijstelling van vermogen is hoger bij de zorgtoeslag (€ 131.378 versus € 106.941) evenals het maximale gezamenlijke inkomen (€ 33.765 versus € 27.012 per jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steff, 08-05-2016 19:37 #267
Ik wil bij mijn vriendin gaan wonen. Maar zij woont bij haar moeder in huis. Raakt haar moeder dan haar anw uitkering kwijt? En wie is dan mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 09-05-2016
Beste Steff,
Zolang er geen minderjarig kind is of er een notarieel samenlevingscontract is afgesloten, zijn jullie geen toeslagpartner. Uw inkomen kan wel gevolgen hebben voor een eventuele huurtoeslag. De ANW uitkering kan ook lager worden door de kostendelersnorm (van toepassing als meerdere volwassenen in de woning wonen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 03-05-2016 10:33 #266
Beste,

Mijn situatie is als volgt. Ik ben sinds 2015 gescheiden en heb samen met mijn ex-vrouw een 3 jarige dochter. Ik ben in de koopwoning gebleven en mijn ex-vrouw is verhuisd naar een appartement. Ik heb co-ouderschap dus zorg voor mijn dochter om de week. 50/50 regeling. Mijn dochter staat op het adres ingeschreven bij mijn ex-vrouw.

Ons huis is gelegen en gesplitst in twee delen. Hier is huisnummer 50 en huisnummer 50A. Zelf ben ik eigenaar van de koopwoning op nummer 50 en mijn ouders wonen op 50A. Ze wonen daar alleen met hun tweeën.

Nu is het zo dat een vriendin van me met haar dochtertje van 1 jaar bij mij is komen wonen. We hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks en met haar kindje is een regeling met de oorspronkelijk vader nog lopende.

Tot onze verbazing worden we nu als toeslagspartners gezien waardoor mijn vriendin geen recht meer heeft op zorgtoeslag, kindgebonden budget, en kinderopvangtoeslag. Dit is een verschil van bijna 1000 euro voor haar aangezien ze 20 uur per week werkt en in deze periode haar kindje naar de opvang brengt maar dus ook veel minder kinderopvangtoeslag krijgt vanwege de status toeslagpartners.

Dit is een extreem verschil, hoe kunnen we dit oplossen? Dien ik haar dan en huurcontract aan te bieden? Of in te laten schrijven op nummer 50A. Ik hoor graag uw advies.

Mvg Reactie infoteur, 04-05-2016
Beste M,
Als iemand bij u op hetzelfde adres woont en een minderjarig kind heeft, maar niet huurt, is deze uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 01-05-2016 22:00 #265
Ik (35 jaar) wil met mijn 2 kleine kinderen bij mijn moeder gaan wonen. Zij heeft een een eigen woning. Worden mijn moeder en ik toeslagpartners van elkaar? Reactie infoteur, 02-05-2016
Beste Karin,
Jullie worden als uw moeder geen andere partner heeft, dan toeslagpartners van elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ros, 25-04-2016 21:33 #264
Een kennis van me zit in probleem. Zij heeft geen adres en heeft een buitenlands (Europees) paspoort en wil haar als een medebewoner op mijn adres hebben. Ik zit nog in een opleiding en woon al 3 jaar zelfstandig en ontvang zorgtoeslag en huurtoeslag van belasting dienst.
Moet ik haar laten inschrijven bij het gemeente (gba) en ook aan de belasting dienst aangeven? Wordt dan mijn huurtoeslag en zorgtoeslag van 2016 opnieuw berekend? Wordt zij dan mijn toeslagpartner ook al heeft ze geen inkomen?
Alvast dank voor uw reactie Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Ros,
Zij wordt zodra ze bij u is ingeschreven en als er niet ook een een minderjarig kind in huis is, niet uw toeslagpartner voor de zorgtoeslag maar wel een medebewoner voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mp, 24-04-2016 14:13 #263
In 2013 ben ik gaan wonen met mijn dochter bij mijn vriend. Toentertijd de vragenlijst op de site van de belastingdienst ingevuld om na te gaan of we elkaars toeslagpartner zouden zijn. Dat bleek niet het geval, dit omdat we niet een gezamenlijk kind hebben en we geen samenlevingscontract hebben. Nu krijg ik deze maand allemaal herberekeningen omdat we toch met terugwerkende kracht (!) elkaars toeslagpartner blijken te zijn (in ieder geval vanaf 2014). Kan dit allemaal zomaar gewijzigd worden zonder dat we hiervan een notificatie o.i.d. krijgen?
Kan ik hier nog iets tegen doen?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-04-2016
Beste Mp,
De wetgeving is inderdaad veranderd, met een minderjarig inwonen kind en een huisgenoot, zijn jullie toeslagpartners vanaf 2013. De Belastingdienst stelt zich altijd op het standpunt dat de belastingbetaler verantwoordelijk is voor een correcte invulling van gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amel, 21-04-2016 08:30 #262
In 2014 had ik een huisgenoot. Nu moet ik over 2014 huurtoeslag terug betalen. Maar mijn medebewoner heeft natuurlijk ook voordeel gehad aan de huurtoeslag. Kan de medebewoner verplicht worden gesteld ook mee terug te betalen? Reactie infoteur, 21-04-2016
Beste Amel,
De Belastingdienst kijkt alleen naar de aanvrager van de huurtoeslag. Dat de ander ook heeft geprofiteerd, kunt u proberen te verhalen maar of dat gaat lukken hangt sterk af van de medewerking van de ander en de eerder hierover gemaakte afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nanette, 19-04-2016 16:21 #261
Goedendag,

Ik heb aangevraagd voor een zorgtoeslag en kindgebonden budget toeslagen voor 2015 ben alleenstaande ouder. Ik heb een minder jarig kind en wij woonden in jaar 2015 bij iemand maar wij zijn absoluut geen fiscale partner met elkaar en de belastingdienst telt hem als mijn toeslagpartner. We hebben geen samenleving contract en het huis is van hem en we hebben geen kind samen en hij deed altijd zijn belastingaangifte zelf. Ik ben inmiddels NIET meer woonachtig op dit adres maar volgens de belastingdienst is hij mijn toeslagpartner en op mijn beschikkingen op het jaar 2015 klopt ook niet het geschatte inkomen van mijn zogenaamde toeslagpartner. Hoe kan dat? En wanneer kan ik bezwaar maken? Eerst wilde ik iemand spreken bij de belastingtelefoon maar niemand neemt het op! Reactie infoteur, 20-04-2016
Goedendag Nanette,
Helaas ziet de belastingdienst de ander toch als toeslagpartner terwijl hij eigenlijk alleen maar medebewoner is. U kunt altijd binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonia, 18-04-2016 19:18 #260
Goedenavond,
Ik ben weg bij mijn partner en ben nu officieel woonachtig op een ander adres, waar ik medebewoner ben bij de officiële huurder. Er is nog geen verzoek tot echtscheiding ingediend en mijn partner en ik zijn ook nog niet gescheiden van tafel en bed. We zijn vooralsnog alleen in gesprek met een mediator. De belastingdienst heeft nu mijn kinderopvangtoeslag stopgezet omdat de kinderen bij mijn partner wonen en ik op een ander adres woonachtig ben. Dat is op zich niet erg, maar mijn partner heeft nu op advies van de belastingdienst aangegeven dat wij al van tafel en bed zijn gescheiden, omdat zij anders geen kinderopvangtoeslag op haar naam kan aanvragen. Mag dit zomaar? Gevolg hiervan is ook, dat ik nu als toeslagpartner wordt gezien van de vrouw met minderjarig kind, waarvan ik medebewoner ben. Dit heeft voor haar grote consequenties voor diverse toeslagen. Ik heb diverse malen met de belastingdienst gebeld en zij komen iedere keer met een andere uitleg, maar willen de situatie niet terugdraaien dat ik nog gewoon toeslagpartner met mijn partner ben. Wat kunt u mij adviseren? Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Sonia,
Als men niet gescheiden is, moet men zeker niet opgeven dat men dat wel is. Het beste laat u deze fout direct aan de belastingdienst weten, voordat de fiscus boetes gaat opleggen voor fraude.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Virginia, 18-04-2016 14:12 #259
Hoi,

Ik had een vraagje. Mijn zus en ik zijn ingeschreven op hetzelfde adres. Ik ben 26 en zij is 34, sinds 2013 heeft ze een kindje met haar vriend die niet op hetzelfde adres woont. Ben ik nu haar toeslagpartner, al heb ik het kind niet erkend en ben ik onder de 27? Ik heb een brief gekregen dat zij haar kindgebondenbudget voor een gedeelte moet terugbetalen en ik mijn zorgtoeslag. Dit lijkt me erg krom, terwijl haar kind erkend is door z'n vader die op een ander adres woont.

Groet,
Virginia Reactie infoteur, 18-04-2016
Hoi Virginia,
Ja uw huisgenoot is uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien Zoutendijk, 15-04-2016 16:43 #258
Mijn zoon van toen 25 woonde tot mei 2015 samen met vriendin minderjarig, ze zijn uit elkaar. Moet je dit opgeven bij je belasting aangifte van 2015 en hoe geef je aan 5 maanden samengewoond in 2015? Reactie infoteur, 16-04-2016
Beste Carolien Zoutendijk,
Als er geen samenlevingscontract was, zijn ze geen fiscale partners geweest. Bovendien was zij nog minderjarig. Dat betekent dat dit geen gevolgen heeft voor zijn belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelsey, 15-04-2016 10:08 #257
Vraagje.
Mijn ex woont samen dan wel niet officieel.
Nu hebben hij en zijn nieuwe partner een kindje gekregen. Zij heeft een uitkering, geen idee wat voor één, en staat ingeschreven bij haar vader. Heeft zij nu recht op evengoed alleenstaandouderkop en kgb? Of niet ivb zij bij haar vader staat ingeschreven. Ik vind dit zo gemeen. Reactie infoteur, 15-04-2016
Beste Kelsey,
Als er een kindje is en ze woont op een adres met een ander, dan wordt die persoon haar fiscale partner en toeslagpartner. Dat betekent dat we spreken over gezamenlijke inkomens en er geen alleenstaande ouderkop is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 14-04-2016 12:28 #256
Hallo
Ik woon samen met mijn vriend en we verwachten eind april ons eerste kindje. We zijn verder niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap. Als we samen ons kindje krijgen zijn we toeslagpatners van elkaar. We verdienen dan samen ook te veel om nog zorgtoeslag te ontvangen, wat ik tot nu toe nog wel ontvang. Had ik mijn zorgtoeslag al vanaf begin dit jaar moeten stopzetten of gaat dit pas in als ons kindje geboren is?

Gr. S. Veenstra Reactie infoteur, 29-05-2016
Hallo Sanne,
Omdat jullie al samenwonen, worden jullie door de geboorte met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 fiscale partners en toeslagpartners. De inkomens worden vanaf dan al samengenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 12-04-2016 11:21 #255
Goedemorgen, mijn nichtje wil bij haar stiefvader gaan wonen. Zij heeft nu recht op zorgtoeslag maar geldt dat straks ook nog? Ze hebben geen huurovereenkomst maar wel allebei een inkomen. Zijn ze toeslagpartners? Reactie infoteur, 12-04-2016
Beste Ricardo,
Als er geen minderjarige kinderen zijn, zijn ze geen toeslagpartners maar wel medebewoners. Op hetzelfde adres wonen kan dus wel voor de huurtoeslag gevolgen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Vervoort, 10-04-2016 09:33 #254
Ik heb een woonruimte in mijn huis verhuurd… nu wordt deze dame door de belastingdienst gezien als mijn toeslagpartner
hoe kan dit, de belasting heeft haar ook mijn inkomen etc. laten zien?
Kan dit zomaar, ik verhuur alleen, heb niets met haar. Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste Peter Vervoort,
Dan is er sprake van een fout van de Belastingdienst, u kunt natuurlijk bezwaar maken. Toeslagpartners hebben inzicht in elkaars inkomen. In uw geval was dit een ongewenste actie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 08-04-2016 09:40 #253
Goedemorgen,

Zojuist heb ik gebeld met de belastingdienst. Ik wil per 1 juni gaan samenwonen, maar heb afgelopen maanden toeslagen ontvangen. Ik woon momenteel dus nog alleen in een huis met mijn kinderen. Ik heb specifiek naar de maanden gevraagd en of ik deze moet terugbetalen, gezien de belastingdienst naar het jaarinkomen kijkt.
Mw van de belastingdienst deelde mij mee dat ik dit NIET hoef terug te betalen, omdat er gekeken wordt naar de maanden vanaf het moment dat ik ergens anders ingeschreven sta. Waarom lees ik dan allemaal horrorverhalen? Kan iemand mij vertellen of ik de maanden jan t/m mei terug zou moeten betalen, indien ik ga inwonen bij iemand anders, met een hoog inkomen? Ik zou dan geen nieuwe toeslagen aanvragen, dus het gaat puur om de eerste maanden dat ik nog in mijn eigen huis woonde.

Met vriendelijke groet,
Angela Reactie infoteur, 08-04-2016
Beste Angela,
Vreemd, als jullie gaan samenwonen en er zijn kinderen worden jullie vanaf dat moment toeslagpartners en fiscale partners en gaat zijn inkomen meetellen. De reacties die ik krijg, wijzen tot nu toe niet op iets anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 06-04-2016 22:49 #252
Hallo,
Mijn dochter van 24 jaar verwacht een kind in augustus 2016. Ze woont nog thuis en wil voorlopig bij ons (vader en moeder) blijven wonen. Mijn dochter heeft geen samenlevingscontract en is ook niet getrouwd. Straks als haar kind geboren word wil zij zorgtoeslag en kindgebonden budget aanvragen.
Zelf studeert mijn dochter in juni 2016 af en heeft geen inkomen. Waar heeft zij dan recht op en worden de ouders niet gezien als toeslagpartner of als fiscaal partner.
Graag u mening,

mvg Harry Reactie infoteur, 07-04-2016
Hallo Harrie,
Omdat iemand voor de zorgtoeslag maximaal één persoon als toeslagpartner kan hebben, kunnen jullie als ouders dat niet zijn. Overigens maak ik uit eerdere reactie op dat dit nog wel eens fout gaat. Uw dochter zou dan recht hebben op de zorgtoeslag, het kindgebonden budget exclusief de alleenstaande ouder toeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 01-04-2016 23:51 #251
Hoi,

Ik woon al 5 jaar in hetzelfde huis wat ik deel met 3 huisgenoten. Deze samenstelling is gewisseld door de jaren heen en nooit heb ik, of iemand anders, hinder in zorgtoeslag of andere toeslagen ondervonden. We hebben allemaal een minimaal inkomen.
Twee van mijn huisgenoten zijn een stel en hebben sinds kort een baby, allen zijn ingeschreven in de woning.
Ik ontving vandaag een brief dat ik mijn gehele zorgtoeslag moet terugbetalen. Na onderzoek bleek dat mijn huisgenoot, moeder van de baby, aangemeld staat als mijn toeslagpartner. Dit kan niet kloppen toch, dit zou haar vriend moeten zijn? Is dit ook de reden waarom ik opeens mijn zorgtoeslag moet terugbetalen, aangezien mijn woning, inkomsten en vermogen al 5 jaar hetzelfde zijn? Reactie infoteur, 02-04-2016
Hoi M,
Haar vriend is de toeslagpartner. Maak dus bezwaar en leg uit hoe de vork wel aan de steel zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 01-04-2016 13:58 #250
Hoi,

Ik kreeg altijd elke maand 83 euro zorgtoeslag terug. Omdat ik onder de grens verdien.
Mijn vriend kreeg dit niet want hij verdient te veel. We hebben sinds 2015 een koop huis en een samenlevingscontract. Maar nu kreeg ik gisteren het overzicht terug van de belasting aangifte. En moet ik 536 euro terug betalen van de zorg toeslag en me vriend ontvangt 480 euro zorg toeslag.
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 01-04-2016
Hoi Sandra,
Jullie zijn toeslagpartners en dus geldt het gezamenlijke inkomen voor de berekening van de zorgtoeslag. Wat u aangeeft lijkt me een fout van de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 31-03-2016 20:22 #249
Hallo,

Mijn zusje van 30 heeft een wajong uitkering en woont sinds begin 2015 met haar dochtertje van 1 jaar bij onze moeder, mijn moeder heeft gewoon een baan. Nu heeft mijn zusje vandaag een brief ontvangen van de belastingdienst dat zij alle toeslagen over 2015 en 2016(kindgebonden budget en zorgtoeslag) moet terug betalen omdat ze onze moeder zien als toeslagpartner is dit juist? En waarom komen ze daar nu ineens mee! Alvast bedankt voor u antwoord Reactie infoteur, 02-04-2016
Hallo Emma,
Dat is helaas juist. De Belastingdienst betaalt de toeslag als een voorschot uit en op zijn vroegst een jaar later wordt bekend of de uitbetaalde toeslag wel correct was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charis, 30-03-2016 21:09 #248
Hallo,
Ik heb een vraag van 1 november 2014 tot 31 maart 2015, hebben mijn dochtertje en ik tijdelijk bij mijn tante gewoond. Zij zat in de ziektewet en ik in loondienst. Ik verdiende aanzienlijk minder, heb huur betaald en voerde geen gezamenlijke huishouden met haar. Nu kom ik erachter dat wij toch als toeslagpartners worden gezien en moet ik voor die maanden, de zorgtoeslag en kindergebonden budget terug betalen. Ik betaalde de huur aan haar en dat was het, boodschappen en dergelijke betaalden we beiden voor onszelf. Kan ik hier iets tegen doen? Reactie infoteur, 31-03-2016
Hallo Charis,
Als u een officieel huurcontract had, kunt u bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ch, 29-03-2016 23:58 #247
Ik heb een koophuis waar ik samen met mijn peuter woon en van 2012-2015 noodgedwongen samen woonde met twee huurders (die en contract hadden en meebetaalden aan de hypotheek). Wij hadden echter geen gezamenlijke huishouding. Door de BD worden wij niet aangemerkt als fiscaal partner, maar een van de huurders wordt wel aangemerkt als mijn toeslagpartner (vanaf 2013). Haar salaris lag echter zo hoog dat ik nu met terugwerkende kracht wordt gekort op mijn kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Heel naar, want zij betaalde hier niet rechtstreeks aan mee.
Kan ik bepleiten dat wij geen toeslagpartners waren omdat wij geen gezamenlijke huishouding voerden? Of moet ik nu noodgedwongen toch 2000 euro terugbetalen over 2014? En loop ik ook nog het risico dat huurder twee daarnaast ook nog wordt aangemerkt als toeslag partner, waardoor ik echt alles moet terugbetalen? Hoor het graag! Reactie infoteur, 30-03-2016
Beste Ch,
Als het om huurders gaat met een officieel huurcontract en er geen gezamenlijke huishouding was, kunt u bezwaar aantekenen en dit aan de Belastingdienst melden. U kunt maximaal maar één toeslagpartner tegelijkertijd hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 23-03-2016 16:35 #246
Ik woon met mijn 2 kinderen in een huurwoning. Ik krijg nu kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag. Zelf heb ik nu geen baan, maar wel een uitkering. Mijn vriend met wie ik kinderen heb wilt in juli bij ons komen wonen en hij heeft een vaste baan met vast inkomen. Heb ik per 1 juli nog recht op de toeslagen of word er gelijk rekening gehouden met zijn inkomsten? Reactie infoteur, 24-03-2016
Beste C,
Als u vriend bij uw komt wonen wordt hij toeslagpartner en medebewoner. Dat betekent dat voor het hele jaar ook met zijn inkomen rekening wordt gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemaroe, 22-03-2016 23:38 #245
Ik heb samen met met mijn dochter in 2014 tijdelijk gewoond bij mijn moeder. Mijn dochter werd 14 oktober 18. Mij.moeder moet de zorgtoeslag terug betalen, omdat wij toeslagpartners zijn, maar hoe zit dat met de huurtoeslag? komt die aanslag ook nog. Want in 2012 heb ik daar ook gewoond en niks terug hoeven te betalen. Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Annemaroe,
Als u voor 2012 een definitieve beschikking hebt gekregen, is die kans niet erg groot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 22-03-2016 14:18 #244
Mijn vriendin en ik zijn in juni 2015 uit elkaar gegaan. Sindsdien zijn we geen toeslagpartners meer. Zij heeft toen huur-, zorgtoeslag en kind gebonden buget gekregen. Nu moet zij dit terugbetalen omdat mijn inkomsten van na het uit elkaar gewoon worden meegerekend. Voor het uit elkaar gaan had ik geen inkomsten. E.e.a. is gewoon aan te tonen. Maar de belastingdienst zegt dat het per jaar wordt bekeken. Nu wordt zij gestraft voor mijn inkomsten terwijl wij geen toeslagpartners meer waren. Klopt dit wel? (Zij heeft bezwaar gemaakt maar dit is afgewezen.) Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste H,
De Belastingdienst bekijkt dit inderdaad per jaar, een uitzondering is de huurtoeslag zodra jullie niet meer op hetzelfde adres waren ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christ, 21-03-2016 21:20 #243
Hallo

Ik heb een vraag. Ik ben een gescheiden vader van 2 kinderen van 14 en 11 jaar en heb een (pleegdochter) van 19 jaar. Wij wonen alle 4 op het zelfde adres en in 2014 is mijn pleegdochter 18 geworden, ik heb met haar afspraken gemaakt over een huurcontract omdat ze bij mij wilde blijven wonen.
In 2014 heb ik ook voor haar netjes kgb gekregen en zelfs ook kinderbijslag. Nu zegt de belastingdienst dat ik in 2015 en 2016 een toeslagpartner heb, mijn pleegdochter en moet ik de toeslagen van 2015 en 2016 terugbetalen sterker nog nu moet zij ook haar zorgtoeslag gaan terug betalen omdat ze mij zien als haar toeslagpartner.
Het kind krijgt een studiebeurs en werkt een paar uur per week bij om wat extra geld te hebben en had recht op zorgtoeslag. Ik kan haar financieel hierbij niet ondersteunen omdat ik ook de kosten heb van mijn twee eigen kinderen. Ik heb met haar een huurovereenkomst en zelfs de maandelijkse betalingen maar ik krijg geen reactie van de belastingdienst hierop.
Wie heeft nu hierin gelijk vraag ik mijzelf af. Reactie infoteur, 22-03-2016
Hallo Christ,
Als er een inwoner is bij u thuis met een officieel huurcontract die in zijn eigen huishouding voorziet en de huur ook betaalt, is die persoon een medebewoner en geen toeslagpartner. De Belastingdienst doet erg moeilijk als het om familie gaat. Het beste wat u kunt doen is schriftelijk bezwaar aantekenen en uitleggen hoe de situatie bij u thuis is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Z., 21-03-2016 20:41 #242
Ik woon al 30 jaar buiten Nederland en krijg pensioen vanuit de VS. Ben van plan om per 1/1/2017 naar Holland terug te keren en me laten inschrijven bij mijn zus en zwager. Zijn er belasting implicaties voor hun en wat ben ik. Een medebewoner? Moet ik mijn inkomen aangeven bij de Nederlandse belasting. Ik betaal belasting in de VS… Reactie infoteur, 22-03-2016
Beste J.Z.,
U wordt inderdaad medebewoner van uw zus en zwager. Als zij geen uitkering of huurtoeslag hebben, zijn er geen gevolgen. Bij uw belastingaangifte in Nederland geeft u uw wereldinkomen op. Nederland heeft met de VS een belastingverdrag om een dubbele heffing te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 21-03-2016 11:34 #241
Mijn vriendin is gescheiden, heeft een inkomen van ca. € 900,-- per maand en heeft 2 kinderen van 2 en 4 jaar. Zij hebben co-ouderschap. De jongste wordt bij haar ingeschreven. Nu wil zij bij haar vader en moeder intrekken (zij zijn getrouwd en hebben een koophuis) en bij ze inschrijven met haar jongste. Heeft ze dan recht op zorgtoeslag, kgb, alleenstaande ouderkop en de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Marina,
De ouders zijn niet haar toeslagpartner, maar ze woont dan niet meer alleen. Dat betekent dat de alleenstaande ouderkop in het kg vervalt. Waarschijnlijk heeft ze recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A., 19-03-2016 20:11 #240
Hallo,

Ik heb een familie lid die bij mij wil inschrijven voor een bepaalde tijd. Deze familie lid heeft 0 inkomen. Ik heb geinformeerd bij de belastingdienst en die geven aan dat ik niet word geimpacteerd op mijn toeslagen. Maar mocht deze familie lid na een aantal x maanden uitschrijven en daarna toch werken dan zou ik toch kunnen worden ingekort want belastingdienst berekent per jaar.

Dus bijv. familie lid schrijft zich in voor een maand, April en schrijft zich uit in Mei en heeft daarna een inkomen, dan word ik ingekort in mijn toeslagen van Mei tot Dec.

Ik vind dit zelf heel erg krom en moeilijk te geloven. Maar klopt dit?

Groet

M.A Reactie infoteur, 20-03-2016
Hallo M.A.,
Als het familielid maar even bij u is ingeschreven, is deze voor de berekening van de toeslagen (m.u.v. de huurtoeslag) dat jaar uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. S., 17-03-2016 17:16 #239
Ik woon gehuurd en ontvang zorg- en huurtoeslag ik ga 23-5 trouwen. Wat moet ik regelen bij de belasting en moet ik nog toeslagen gaan terug betalen. We gaan per 1-6 samen wonen in een koopappartement van mijn toekomstige echtgenoot. Reactie infoteur, 18-03-2016
Beste A.S.,
Vanaf het moment dat jullie getrouwd zijn zijn jullie fiscale partners wat direct gevolgen heeft voor de zorgtoeslag. Bij de huurtoeslag speelt dit vanaf 1 juni, omdat jullie dan pas op hetzelfde adres wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 16-03-2016 08:17 #238
Ben vanaf 1 januari 2012 samen gaan wonen in mijn eigen huis met vriendin die een kind had die toen nog 17 was maar 10 dagen later 18 werd. Wij hebben geen samenlevingscontract en ook zijn wij geen geregistreerd partners. Nu ging mijn vriendin voor het eerst zorgtoeslag aanvragen omdat zij eerst in Duitsland werkte en blijkt dat zij niks krijgt omdat wij toeslagpartner zijn omdat dit in 2012 ook zo was. Nu denk ik dat mijn vriendin zich uit moet schrijven naar een ander adres en dan later weer bij mij in laten schrijven. Dan zijn wij toch geen toeslagpartners meer? Reactie infoteur, 17-03-2016
Beste Rene,
Jullie zijn fiscale partners (en toeslagpartners) als jullie dat het jaar ervoor ook waren, ook al is jullie situatie is inmiddels veranderd (kind ouder dan 18 jaar). Uw suggestie zou kunnen werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sed, 14-03-2016 20:36 #237
Beste Zeemeeuw,

mijn vriendin en ik woonde een tijdje uit elkaar. Wij zijn nooit eerder toeslagpartners geweest. Wel hebben wij 2 kids samen.
Zodoende is haar toeslagpartner automatisch degene met wie zij op dat moment woonde.
Halverwege het jaar ben ik daar ook komen wonen. Waardoor ik haar toeslagpartner ben geworden omdat wij samen 2 kinderen hebben. Kan je 2 toeslagpartners hebben in 1 jaar hebben, dus eerste halve jaar huisgenoot, daarna ik? (2013)
Want huisgenoot is wel mee berekend als toeslagpartner door de belastingdienst en zij had een royaal inkomen. Dit heeft dus heel erg invloed gehad op de toeslagen.
Met vriendelijke groet, Sed Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Sed,
Ja iemand kan achter elkaar twee verschillende toeslagpartners hebben, maar niet tegelijkertijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 14-03-2016 19:56 #236
Goedeavond.

Ik en mijn vriend zijn in augustus samen gaan wonen in een koophuis. Het huis staat op mijn vriend zijn naam, wij hebben geen samenleving's contract en ook geen geregistreerd partnerschap. Ik sta alleen ingeschreven op zijn adres. Is hij dan mijn toeslagparter of fiscale partner of niet? Groetjes A Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste A,
Jullie zijn geen fiscale partners of toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 11-03-2016 22:33 #235
Goedeavond,
ik woonde heel 2013 in bij een achternicht samen met mijn 2 kinderen (alleenstaande ouder). Dus wij woonden met zijn drieën.
De belastingdienst heeft in 2014 een definitieve beschikking opgestuurd naar mij dat ik over het jaar 2013 teveel kgb, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag heb ontvangen omdat achternicht mijn toeslagpartner is volgens de basis gemeente registratie gegevens. Dit heb ik ook netjes terug betaald.
Nu heb ik een herziende definitieve beschikking gekregen dat ik in 2013 geen toeslagpartner heb en dat ik het teveel betaalde geld weer terug krijg. Ik snap er niks meer van. Klopt dit? Kunt u mij vertellen of zij wel of niet mijn toeslagpartner is geweest in 2013? Reactie infoteur, 12-03-2016
Beste R,
Als de achternicht geen andere fiscale partner had en u hebt minderjarige kinderen, dan is zij uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 07-03-2016 12:12 #234
Goedemiddag, ik heb van alles doorgelezen en toch is het niet altijd even duidelijk. Dus hierbij ook mijn verhaal: Ik ben sinds januari 2015 ingeschreven in gemeente gescheiden, voor kerst lagen de papieren bij rechtbank en per september bij mediation papieren ondertekend. Ik vraag me nog steeds af wat nu de officiële scheidingsdatum is en welke invloed heeft op belasting. En nog een vraag: ik sta nog ingeschreven bij mijn ex op een sociale huurwoning. Ik denk erover bij mijn moeder en stiefvader die getrouwd zijn in te gaan wonen en in te schrijven, dan kan ik nog kgb aanvragen voor mijn dochter van 17. Maakt het uit of zij bij mijn ex woont of gedeeltelijk bij mij en maakt de inkomens van mijn moeder en stiefvader uit? Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Bianca,
Voor de fiscus bent u in ieder geval fiscale partners tot het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend en de partner het huis heeft verlaten (beide dus). Voor de hoogte van het bedrag aan kgb is het gezamenlijke inkomen van u en uw toeslagpartner van belang (als die er is) en of u alleenstaande bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 06-03-2016 12:36 #233
Ik woonde in 2015 met mijn 2 kinderen van 0 en 2 bij mijn ouders in. Echter zijn mijn ouders getrouwd en dus fiscaal partner. Heb ik dan wel of geen fiscaal partner? Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Marijke,
U hebt dan geen fiscale partner maar wel medebewoners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 29-02-2016 22:18 #232
Hallo,

Ik ben sinds 2013 inwonend bij een kennis die geen familie van me is en volgens mij ook geen toeslagpartner.
ik ben een alleenstaande moeder van 25 jaar een minderjarige kind sinds 2013. Dus we wonen met z'n drieën.
Ik ontvang momenteel de bijstand uitkering en zij werkt, maar beide hebben we een minimumloon.
En nu heb ik een brief ontvangen dat ik zorgtoeslag en kindgebondenbudget moet terug betalen van 2014 terwijl ik maar 600 euro per maand verdien los van de toeslagen want die worden volgens de belastingdienst niet meegeteld. En heel mijn jaaropgaven klopt ook niet. Moet ik nou alles terug betalen met zo een minimum inkomen en alle toeslagen per direct laten stoppen of heb ik er wel recht op?

Alvast bedankt! Mvg sanne Reactie infoteur, 02-03-2016
Hallo Sanne,
Omdat u met een minderjarig kind bij een kennis woont, ziet de Belastingdienst jullie wel als toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 28-02-2016 04:45 #231
Hallo.

Ik ben een alleenstaande moeder (27 jaar) sinds april 2015.
Nu wil ik samen met mijn kind weer terug bij mijn ouders gaan wonen ( koopwoning). Klopt het dat ik dan geen KGB meer ontvang? Reactie infoteur, 29-02-2016
Hallo Lola,
Of u kgb zult ontvangen, hangt af van uw inkomen. Uw ouders worden niet uw toeslagpartner, maar u wordt niet mee als alleenstaande gezien, waardoor het extra bedrag voor een alleenstaande ouder vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. van Lang, 26-02-2016 17:29 #230
Beste zeemeeuw, ik woon al enige tijd met mijn zoon bij mijn moeder. Nu betaal ik sinds dit jaar huur aan mijn moeder… maar volgens de beladtingdienst kan ik dan ondanks dat ik huurder ben geen kindgebondenbudgetaanvragen ( mijn zoon is 15) omdat ik huur van mijn moeder en dat is familie… huren van familie geld niet en daarom blijft ze toeslagpartner… klopt dit wel… iemand anders van de belastingdienst zei weer dat dat niet zo was… Hoe moet ik dit nu doen… Reactie infoteur, 27-02-2016
Beste F. van Lang,
Als er een huurcontract is, er wordt verhuurd op zakelijke gronden (redelijke huur) en de huur ook wordt betaald, dan zouden jullie niet als toeslagpartners gezien moeten worden. Maar de fiscus vertrouwt dit soort constructies meestal niet (zomaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 24-02-2016 23:24 #229
Hallo ik ben een alleenstaande moeder van 27 jaar mijn zoontje is 2 maanden oud. Wegens omstandigheden woon ik tijdelijk bij mijn vader. Nu wordt deze als toeslagpartner gezien waardoor ik geen rechten op toeslagen heb of kind gebonden budget. Maar we hebben geen relatie samenlevingscontract of wat dan ook klopt dit dan wel of is er een mogelijkheid dat ik toch mijn toeslagen kan krijgen? Ze kunnen toch niet verwachten dat mijn vader ons onderhoudt?
Gr kim Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste Kim,
Klopt, maar omdat u een minderjarig kind hebt, worden jullie toch als toeslagpartners gezien. De enige escape is dat u huurder of onderhuurder wordt (maar ook daar doet de Belastingdienst vaak lastig over).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 23-02-2016 09:28 #228
Mijn (gehandicapte) partner heeft een WIA uitkering en zorgtoeslag. Ik heb een iets boven modaal inkomen. We willen later dit jaar gaan trouwen en uiteraard vanaf dat moment samenwonen. Hiermee worden we dus automatisch elkaars toeslagpartner. Volgens mij stelt de belastingdienst dat zij iemand als toeslagpartner aanmerkt indien je meer dan 6 maanden per jaar samenwoont: Als we voor 1 juli trouwen, moet mijn partner dan de reeds ontvangen zorgtoeslag vanaf 01-01 t.m 01-07 van dit jaar weer terug betalen? Of stopt de zorgtoeslag per trouwdatum? En als we na 1 juli trouwen heeft ze dan nog het hele jaar recht op zorgtoeslag? Of stopt dat dan ook meteen? Reactie infoteur, 23-02-2016
Beste Marcel,
Zodra jullie trouwen, zijn jullie toeslagpartners van elkaar. Omdat jullie nog niet samenwonen gaat dit nog niet per 1 januari 2016 in maar dus later. Pas wanneer dat zover is, gaat het gezamenlijke inkomen gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 22-02-2016 11:06 #227
Beste.,

Ik zou dit jaar graag met een fiscale partner (mijn vriendin) aangifte doen. Is het strikt noodzakelijk een notarieel samenlevingscontract op te stellen? hoe wordt dit door de belastingdienst gecontroleerd?

vriendelijke groet, Joris Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Joris,
Er is geen centraal register voor samenlevingscontracten, maar als de Belastingdienst twijfelt kan die u wel om een bewijs vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 18-02-2016 12:37 #226
Beste,

Sinds mei 2015 sta ik met mijn nieuwe vriend ingeschreven op 1 adres. Mijn scheiding is in november 2015 uitgesproken. met mijn nieuwe vriend heb ik geen samenlevingscontract, ( dat willen we dit jaar wel gaan opstellen ivm aankoop woning per juni ) heb ik recht op kind gebonden budget? in 2015 en een gedeelte van 2016? Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste J,
Of u recht hebt op het kindgebonden budget, hangt af van de hoogte van het gezamenlijke inkomen. Er is immers ook een minderjarig kind in huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 12-02-2016 20:38 #225
Een vraagje.

Als een alleenstaande moeder (weduwe) met een koopwoning twee inwonende kinderen heeft (31 jaar en 17 jaar). Wordt de persoon van 31 jaar dan als toeslagpartner gezien met de moeder? Reactie infoteur, 13-02-2016
Beste M,
Ja totdat de jongste 18 jaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 11-02-2016 22:26 #224
Reactie op bericht van 10-02-2016 17:48

Excuses, ja, het was niet mogelijk om mijn postadres op het vakantiehuisje te zetten, Dus ik hanteerde als postadres mijn vaders adres. Ik was in de veronderstelling dat ik, omdat ik maandelijks de huur keurig betaalde, dat dit als onderhuur zou tellen. Daarnaast woonde ik (aantoonbaar) feitelijk niet op het adres van mijn vader. Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste M,
De Belastingdienst krijgt uw woonadres van de gemeente door en dat is in dit geval het adres van uw vader. Dat u gedurende het jaar elders woont, is daar niet bekend. Misschien kunt u nog met succes bezwaar maken, maar dan moet het bewijs wel stevig genoeg zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Bootsman, 11-02-2016 11:08 #223
Een vraagje. Een vriendin van mij woont sinds het overlijden van haar man alleen met haar dochter van 41 jaar.
Is dit een toeslagpartner en geldt dit alleen voor de huursubsidie of ook voor de zorgtoeslag? Reactie infoteur, 11-02-2016
Beste R. Bootsman,
De dochter is voor de zorgtoeslag geen toeslagpartner, maar voor de huurtoeslag wel een medebewoner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 10-02-2016 17:48 #222
Hallo, ik heb onlangs met terugwerkende kracht kindgebonden budget voor mijn zoon van 01-09-1998 over 2015 ontvangen. Deze had ik zelf aangevraagd na een proefberekening gemaakt te hebben op de mijn toeslagen site.

Ik kreeg echter een week na ontvangst van dat bedrag bericht van de BD dat ze per 01-01-2015 mijn vader als toeslagpartner zien.Maar ik woonde gedurende die tijd dus wel gescheiden, in een vakantiehuisje van mijn vader. Ik heb maandelijks aantoonbaar die kosten ook voldaan. Kan ik bezwaar maken tegen het vaststellen van die toeslagpartner? Reactie infoteur, 10-02-2016
Hallo M,
Was u op het adres van het vakantiehuis ingeschreven? De Belastingdienst veronderstelt kennelijk dat u bij uw vader thuis woonde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 10-02-2016 05:06 #221
Hallo.
Ik heb een vraag want ik kom er niet zo goed uit. Mijn vader (weduwnaar) heeft een koophuis en ik sta tijdelijk bij hem in geschreven met twee jonge kinderen ivm. scheiding. Is hij nou mijn toeslagpartner? Ik heb geen huurovereenkomst. Reactie infoteur, 10-02-2016
Hallo M,
Ja uw vader is dan uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 07-02-2016 22:21 #220
Ik ben alleenstaande moeder van 2 minderjarige kinderen. Om de kosten van mijn huur (vrije sector) te verlagen, heb ik afgelopen jaar een medehuurder gevonden die een verdieping in mijn huis voor zichzelf heeft. Behalve het delen van de huur, zijn verder de kosten van onze eigen huishoudens voor ons zelf. Via /mijntoeslagen heb ik de medehuurder als onderhuurder aangegeven ( er was geen andere optie dan dat of partner). Maar nu vraagt de belastingdienst de kindertoeslag voor het hele jaar terug, want zij rekenen haar als toeslagpartner. Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 09-02-2016
Beste B,
Het inkomen van de onderhuurder telt niet mee als met de onderhuurder op papier een afspraak is gemaakt, waarin staat wanneer de onderhuur is ingegaan. Als dat het geval is, kunt u bezwaar maken en uitleggen hoe het wel zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 06-02-2016 09:38 #219
Ik had in 2015 een gezamenlijk koophuis me mijn exvriendin en samenlevingscontract, nu zijn we uitelkaar en is zij per 30 juni ingeschreven in een huurhuis met onze kinderen. het huis is in september op mijn naam komen te staan door de notaris en bank en ook is ons samenlevingscontract door de notaris beeindigd, dit is allemaal beschreven in de akte van verdeling. Hierin staat ook dat we per 30 juni niet meer samenwoonden en het samenlevingscontract is beeindigd alsmede zij niet meer eigenaar van het huis is.
Zijn we voor heel 2015 nog fiscaal partner of mogen we kiezen? en heeft zij per 1 juli kindgebondenbudget, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag aangevraagd. maar heeft ze hier wel recht op? of telt mijn inkomen ook nog mee. Mvg Reactie infoteur, 07-02-2016
Beste Sander,
Jullie kunnen kiezen, of tot 1 juli 2015 of geheel 2015 fiscale partners zijn. Zijn jullie geen toeslagpartners meer, dan telt vanaf dat moment bij de aanvraag het inkomen van de ex-partner niet meer mee, daarvoor wel met uitzondering van de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 02-02-2016 15:16 #218
Ik ben alleenstaande met kind. Binnenkort wordt ze 18.wat verandert er voor mij? Ik weet dat ze zelf zorgtoeslag moet aanvragen, dat kindgebonden budget en kinderbijslag vervalt, maar wordt ik dan ook gekort op de huurtoeslag omdat het een meerpersoonshuishouden betreft? Mijn zus heeft soortgelijke situatie en zij is 40euro per mnd gekort op huurtoeslag omdat ze nu een meerpersoonshuishouden is volgens de Belastingdienst? Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste A,
Voor de huurtoeslag telt het inkomen van een kind jonger dan 23 jaar mee minus € 4.749. Studiefinanciering wordt niet als inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 01-02-2016 18:04 #217
Mijn vriend en ik hebben 29-december 2015 een samenlevingscontract afgesloten. Wij wonen reeds meer dan een jaar samen. Ik ging er vanuit dat ik vanwege mijn salaris in ieder geval recht zou hebben op zorgtoeslag tot en met 29 december. Of zou ik met terugwerkende kracht de ontvangen toeslag terug moeten betalen. Kunt u mij ook zeggen hoe dit zit met een uitkering van de uwv in 2015? Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste T,
Door het notarieel samenlevingscontract zijn jullie met terugwerkende kracht in 2015 toeslagpartners geworden vanaf het moment dat jullie op hetzelfde adres woonden. In dit geval is dat 1 januari 2015. Een paar dagen later een samenlevingscontract afsluiten had u dus bespaard dat u moest terugbetalen over 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 01-02-2016 13:44 #216
Ik en mijn vriend zijn in april 2015 ouders geworden. Mijn vriend heeft een eigen huis (welke te koop staat) en we hebben een samenlevingscontract waarin staat opgenomen dat we voornemens zijn te gaan samenwonen. Zijn wij in de huidige situatie toeslagpartners dan wel fiscaal partners? Onze zoon staat ingeschreven op mijn adres (koophuis).
Onze accountant geeft aan van wel. Dit heb ik geverifieerd bij de belastingdienst en zij geven aan van niet waardoor wij momenteel naast een toeslag voor kinderopvang ook een bijdrage vanuit het kindgebonden budget ontvangen. Ik ben nu op zoek naar het antwoord op deze vraag aangezien ik wil voorkomen dat we geld ontvangen wat we tzt weer terug moeten betalen. Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste J,
Als jullie al op hetzelfde adres wonen, zijn jullie toeslagpartners en anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pleegmam, 30-01-2016 14:06 #215
Ik ben een alleenstaande pleegmoeder van een, inmiddels meerderjarige tienermoeder. Binnenkort loopt het pleegcontract af en woon ik dus samen met voormalig pleegking < 27 jaar en haar zoon. Volgens dienst toeslagen worden wij elkaars toeslagenpartner wat inhoudt dat mijn pleegdochter geen zorg-, alleenstaande ouder- en kinderopvangtoeslag zal ontvangen. Zou ze wel krijgen als ze mijn biologisch kind zou zijn of als ik met mijn partner zou samenwonen. Klopt dat wel?
Groet van Pleegmam Reactie infoteur, 31-01-2016
Beste Pleegmam,
Als u zelf geen partner hebt, wordt een inwonend kind met een minderjarig eigen kind automatisch uw toeslagpartner, zonder minderjarig kind niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. B., 29-01-2016 15:42 #214
Hallo,
Sinds eind mei 2015 ben ik gaan inwonen bij mijn vader en twee zussen (beide onder de 27). In augustus 2015 is mijn vader op een ander adres gaan wonen, januari 2016 is een zus op een ander adres gaan wonen en in oktober 2015 ben ik bevallen van een dochter. Wie was in 2015 mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 30-01-2016
Hallo Nb,
Uw toeslagpartner is de zus die op het moment van de geboorte en daarna in hetzelfde huis woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 28-01-2016 21:38 #213
Hoi,

Mijn vriendin en ik staan 3 jaar samen ingeschreven op het zelfde adres (een huurwoning), we hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks, zijn wij nu toeslagpartners?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 29-01-2016
Hoi H,
Jullie zijn geen toeslagpartners, maar voor de huurtoeslag wel medebewoners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coby, 28-01-2016 20:59 #212
Heb een vraag over mijn nog thuiswonende dochter van 24. Zelf heb ik vanwege een chronische ziekte een bijstand van 50% en moet mijn dochter het gekort bedrag van 265,0 aanvullen, nu hebben we een herberekening gedaan van de huursubsidie, gezien we nog niet precies wisten wat de jaaropgave 2015 en de schatting van haar inkomen over 2016. Ze heeft een partime contract minimumloon. Nu tot onze grote schrik moeten we 900,0 euro aan huursubsidie terugbetalen over 2015. En in 2016 nog maar een huursubsidie van 25,0 ipv 160,0. Ik vraag me af of zij niet per ongeluk gezien wordt als toeslagpartner ipv medebewoner?
Hoe zit het met die leeftijdsgrens van 27 jaar? Alvast dank! Reactie infoteur, 29-01-2016
Beste Coby,
Voor de huurtoeslag maakt het niet uit of iemand toeslagpartner is of medebewoner. haar inkomen telt vanaf 23 jaar volledig mee bij de berekening van de hoogte van de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 28-01-2016 11:06 #211
Goedemorgen,

Graag uw advies over het volgende.
Ik ben eind van het jaar uitgerekend en zal mijn kind als alleenstaande moeder opvoeden. Om kosten te besparen wat betreft de huur wil een vriendin van mij bij mij intrekken en een kamer huren. Verder zullen wij een eigen huishouden blijven voeren (boodschappen etc, ) en ik alleen opdraaien voor alle kosten van mijn kind. Nu begrijp ik dat de huurtoeslag minder wordt, aangezien zij een deel op zich neemt van de huurkosten, maar ik lees ook dat dit van invloed kan zijn op mijn zorgtoeslag en kindertoeslagen, omdat zij gezien zou worden als mijn toeslagpartner. Is dit correct, ook al draai ik alleen op voor alle kosten, m.u.v. huur? In dat geval zou ik er dus op achteruit gaan als zij bij mij inwoont.
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite! Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste S,
Als zij een officieel huurcontract heeft en geen familielid is, wordt zij niet uw toeslagpartner voor de andere toeslagen. De Belastingdienst controleert dit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 27-01-2016 10:53 #210
Ik ben (nu nog) alleenstaand en heb recht op kgb en zorgtoeslag, eind dit jaar ga ik samenwonen (dan vervallen mijn toeslagen), omdat het huis nog niet klaar is ga ik tot die tijd bij mijn schoonmoeder in wonen omdat mijn huidige huis al verkocht is. Mijn schoonmoeder is toeslagpartner met mijn schoonvader, verder staat mijn vriend ook ingeschreven op dat adres. Als mijn dochter en ik daar wonen en ingeschreven staan behoud ik dan mijn toeslagen? Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste G,
Neen, dan worden u en uw vriend elkaars toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 26-01-2016 21:18 #209
Beste,

Graag uw advies over het volgende (internet al afgestruind maar geen eenduidig antwoord gevonden)
Ik ben alleenstaand en wil met mijn kind bij mijn vader gaan wonen (heeft een huurwoning). Ik heb inkomsten uit werk, ontvang KGB met alleenstaande ouderkop en heb recht op inkomensafhankelijke combinatie korting via de belasting.
Mijn vader heeft door een faillissement een WW uitkering (tot ergens in 2017) in het ergste geval komt hij hierna in de bijstand… (momenteel wel werkzaam maar nog geen vast contract).
Worden wij als toeslagpartners gezien als ik met mijn kind bij hem intrek? Zo ja dan neem ik aan dat ik niet langer als alleenstaande beschouwd ga worden en zal eea veranderen. Kan iemand mij hier een antwoord op geven? Zeker over het ergste geval… dat hij door mijn komst gekort gaat worden op zijn WW of later mogelijk zijn bijstand. Weet ook niet goed bij wie ik hierover terecht kan, belastingdienst, UWV? vandaar dat ik hoop dat iemand me hier een antwoord kan geven.
Mijn dank is groot!

Gr Bea Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste Bea,
Als uw vader geen partner heeft, wordt u bij inwoning zijn toeslagpartner. Hij wordt niet gekort op zijn WW-uitkering, maar zodra hij bijstand krijgt, zal (als u ouder bent dan 21 jaar) de kostendelersnorm een rol gaan spelen waardoor hij niet 70% maar 50% zal ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 25-01-2016 21:09 #208
Ik heb een koopwoning sinds 6 jaar. Mijn vriend staat sinds ongeveer 2 jaar ingeschreven op mijn adres, we wonen samen. Zijn naam staat niet op de koopakte, maar hij betaalt wel elke maand een deel van de hypotheeksom aan mij. We zijn (nog) niet getrouwd. Worden wij nu gezien als toeslagpartners? Dit is mij niet duidelijk. Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste Marianne,
Jullie zijn geen toeslagpartners (de eigen woning is niet gezamenlijk).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Leeuwaarden, 21-01-2016 09:23 #207
Mijn gescheiden zoon wil voorlopig bij mij, alleenstaande met aow en klein pensioentje, in komen wonen. Wordt er dan ingehouden op mijn AOW? Ik woon in een koophuis. Reactie infoteur, 21-01-2016
Beste Van Leeuwaarden,
Als jullie een gezamenlijke huishouding krijgen, zult u minder AOW ontvangen van de SVB, omdat u niet meer als een alleenstaande wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W., 19-01-2016 14:04 #206
Mijn vriendin en ik onderhouden een lat-relatie, waarbij ik in een momenteel onverkoopbare koopwoning woon en zij in een huurwoning. We zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap en hebben elk een eigen woonadres. Onze financiën zijn (nu nog) strikt gescheiden. Hoewel het niet ideaal is om twee gescheiden huishoudens te hebben, dwingt onze leeftijd ons ertoe om toch nu aan kinderen te beginnen, omdat het anders misschien niet meer kan. De intentie om samen te gaan wonen is er zeker wel, maar het is nu nog geen mogelijkheid. We hebben besloten dat het kind voorlopig bij mijn vriendin blijft, omdat zij minder uren werkt en kinderopvangtoeslag kan aanvragen, omdat haar inkomen veel lager ligt. Nu mijn vragen: worden wij bij de geboorte van ons kind alsnog toeslagpartners, ook al wonen we niet samen? Als ik het kind wil erkennen (wat ik zeker wil), heeft dit dan gevolgen voor de hoogte van de kinderopvangstoeslag, of wordt de moeder dan als alleenstaande ouder gekenmerkt? Alvast bedankt voor het antwoord! Reactie infoteur, 19-01-2016
Beste W,
Als jullie de LAT-relatie houden met een kind op het adres van uw vriendin zijn jullie geen toeslagpartner en is zij fiscaal gezien een alleenstaande moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 19-01-2016 10:07 #205
Dag,
In 2015 woonde ik samen met 2 huisgenoten in een studentenhuis. Iedereen voerde zijn eigen huishouden; huur en boodschappen werden betaald vanuit eigen rekening. 1 van die huisgenoten is mijn vriendin geworden. Op 1 september heb ik samen met mijn vriendin een huis gekocht. Op dat moment heb ik aangegeven dat zij mijn toeslag partner is vanaf 1 sept. Mijn vriendin ontving voordat wij samenwoonden zorgtoeslag. Tot onze verbazing kreeg zij een beschikking en moet ze de zorgtoeslag van heel 2015 terug betalen. Dit gaat om 860 euro. Na meerdere telefoontjes is het nog niet opgelost. Ook stonden bijvoorbeeld de oud bewoners van ons huidige woning + het kind nog op de woning ingeschreven. Automatisch werd dit kind gekoppeld aan ons, waardoor wij als toeslagpartners werden herkend bij de belastingdienst. Dit zou toen recht gezet worden en wij zouden een herziening van de beschikking krijgen volgens de mevrouw van de Belastingdienst. Een week is mijn vriendin terug gebeld; "je moet de hele beschikking terug betalen". Mijn vriendin heeft gevraag om de persoon aan de telefoon te krijgen die hier over gaat. Was helaas niet mogelijk. Wel kunnen wij een bezwaarschrift indienen. Dit gaan wij zeker doen. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Na zelf te hebben onderzocht, kom ik er alleen maar op uit dat ik voor 1 sept. geen toeslagpartner ben van mijn huidige vriendin. Zelfs via de 'belastingsdienst tool' wordt mij verteld dat ik geen toeslagpartner ben in die tijd. Ik hoor graag wat jullie hier van vinden. Alvast bedankt voor de tijd en moeite. Reactie infoteur, 19-01-2016
Dag Arno,
Helaas zijn jullie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari toeslagpartners. Voor de Belastingdienst is het niet belangrijk of jullie al eerder samenwoonden of een gezamenlijke huishouding hadden, maar of jullie al eerder op hetzelfde adres woonden. U kunt wel bezwaar maken door duidelijk te maken dat het om een studentenhuis ging waar meerdere personen woonden zonder dat ze met elkaar een relatie hadden. Dat veranderde pas op 1 september 2015. Proberen kan geen kwaad, maar de Belastingdienst zal mogelijk wel denken dat er dan ook al eerder iets gaande was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 14-01-2016 20:17 #204
Beste,

Mijn vriend en ik wonen sinds kort samen. Omdat ik gescheiden ben en kinderen uit dit huwelijk heb, wonen de kinderen bij ons in. Ik ontving tot voor kort kindgebonden budget, maar dat is beeïndigd omdat de Belastingdienst sinds de inschrijving bij de gemeente op hetzelfde adres, mijn vriend als toeslagpartner heeft aangemerkt. Echter, wij betalen alles zelf, maar delen de huur omdat deze te hoog is voor ons beiden alleen. Hij heeft ook geen plicht naar de kinderen toe (immers mijn expartner al). Daarnaast hebben wij geen gezamelijke koopwoning, geen samenlevingscontract -en of huwelijk en geen gezamelijke kinderen. Er is geen sprake van huurtoeslag.

Nu vind ik het bijzonder dat de Belastingdienst dit klakkeloos kenmerkt alszijnde toeslagpartner. Immers heeft mijn partner toch niets mijn mijn toegewezen kindgebonden budget te maken? Reactie infoteur, 15-01-2016
Beste Maaike,
Als u minderjarige kinderen hebt en met iemand anders op hetzelfde adres woont die geen huurder is, is die persoon uw toeslagpartner. Uitzondering hierop is de situatie waarin die persoon al een andere toeslagpartner heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annette, 12-01-2016 21:54 #203
Beste infoteur,

Mijn echtgenoot en ik gaan gescheiden van elkaar wonen. Als hij zich gaat inschrijven op een ander adres hebben we dan allebei apart recht op huurtoeslag? En klopt het dat het apart wonen dan geen effect heeft op de andere toeslagen (er is 1 kindje bij betrokken)?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste Annette,
Ja als jullie niet op hetzelfde adres wonen, kunnen jullie beiden recht hebben op huurtoeslag. Voor de andere toeslagen zijn jullie toeslagpartners tot het moment dat de procedure tot echtscheiding bij de rechtbank is ingezet en een partner het huis heeft verlaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tasja, 11-01-2016 18:36 #202
Hallo,
Ik ben een alleenstaande moeder en ontvang huurtoeslag, kind gebonden budget en zorgtoeslag. Ik heb nu een vriend, die in een andere provincie woont. Hij staat daar ook ingeschreven. Hij probeert werk te vinden bij mij in de buurt zodat wij tzt kunnen gaan samenwonen.
Hij logeert bij mij wanneer hij werkt en gaat terug naar zijn eigen woonplaats wanneer hij vrij is. Soms werkt hij 2 dagen, soms ook 4.
Ik betaal zelf al mijn rekeningen, hij haalt wel boodschappen wanneer hij hier is.
Nu is mijn vraag… kan ik hierdoor in de problemen raken? Naar mijn idee doe ik niks fout namelijk. Reactie infoteur, 12-01-2016
Hallo Tasja,
Zolang hij niet bij u is ingeschreven, gaat dit wel goed. Jullie hebben een soort lat-relatie en wonen niet samen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 07-01-2016 17:50 #201
Mijn vriendin komt binnenkort bij mij in een sociale huurwoning wonen (dit geven wij ook aan bij het GBA). Wij betalen apart inkomstenbelasting en hebben beide zorgtoeslag en ik heb huurtoeslag. We zijn niet getrouwd, hebben geen kinderen en geen samenlevingscontract. Zolang ik de huur blijf betalen, wat zijn de gevolgen voor mijn huurtoeslag en onze zorgtoeslagen? Zijn wij dan toeslagpartner?

Groet Guus Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste Guus,
Jullie zijn strikt genomen geen toeslagpartners, maar voor de huurtoeslag is zij wel een mede-bewoner. Dat betekent dat daarvoor wel het gezamenlijke inkomen telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 07-01-2016 10:08 #200
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie.

Ik zal me uitschrijven bij de gemeente en geen belasting meer betalen in Nederland. Ik ga volledig in Engeland wonen, werken en belasting betalen. In Nederland zal ik geen recht meer hebben op de AOW over de jaren dat ik in Engeland zal gaan wonen bijvoorbeeld. Mijn pensioen en dergelijke worden allemaal in Engeland opgebouwd.

Zoals gezegd, zullen mijn vrouw en kinderen voorlopig in Nederland blijven wonen.

In dit geval zullen wij dus geen fiscale partners meer zijn. Echter, kan ik nergens bevestigd krijgen (ook de Belastingdienst is hier niet eenduidig over), of wij nog wel toeslagpartners zullen zijn. Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Frits,
Jullie zijn vanaf het moment van uitschrijven geen toeslagpartners meer (daarvoor nog wel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 07-01-2016 09:24 #199
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie.

Ik zal me uitschrijven bij de gemeente en geen belasting meer betalen in Nederland. Ik ga volledig in Engeland wonen, werken en belasting betalen. In Nederland zal ik geen recht meer hebben op de AOW over de jaren dat ik in Engeland zal gaan wonen bijvoorbeeld. Mijn pensioen en dergelijke worden allemaal in Engeland opgebouwd.

Zoals gezegd, zullen mijn vrouw en kinderen voorlopig in Nederland blijven wonen. In dit geval zullen wij dus geen fiscale partners meer zijn. Echter, kan ik nergens bevestigd krijgen (ook de Belastingdienst is hier niet eenduidig over), of wij nog wel toeslagpartners zullen zijn. Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Frits,
Jullie zijn vanaf het moment van uitschrijven geen toeslagpartners meer (daarvoor nog wel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 07-01-2016 09:20 #198
Ik ga naar het buitenland verhuizen, hier zal ik wonen en werken en dus ook belasting gaan betalen. Mijn vrouw en kinderen blijven (voorlopig) nog in Nederland. Wij zullen dus geen fiscaal partner meer zijn, zijn wij nog wel toeslagpartners?

Frits, 05-01-2016 20:26 #197
Ik ga naar het buitenland verhuizen, hier zal ik wonen en werken en dus ook belasting gaan betalen. Mijn vrouw en kinderen blijven (voorlopig) nog in Nederland. Wij zullen dus geen fiscaal partner meer zijn, zijn wij nog wel toeslagpartners? Reactie infoteur, 06-01-2016
Beste Frits,
Zolang u in Nederland binnenlands belastingplichtig bent, zijn jullie nog gewoons fiscale partners en toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 05-01-2016 15:17 #196
Ik ben een alleenstaande ouder met 3 kinderen en krijg alle toeslagen zoals huur kindgebonden budget en zorgtoeslag.
Nu wil ik gaan verhuizen maar in dat huis staat iemand ingeschreven waar ik verder niks mee te maken heb.
Heeft gevolgen voor mijn toeslagen en met name het kindgebondenbudget en alleenstaande ouder korting? Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Karin,
Als die persoon in dezelfde woonruimte woont als u en geen officieel huurcontract heeft, dan is die persoon uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 05-01-2016 12:44 #195
Ik ben sinds kort alleenstaand met een minderjarige kind. Ik heb bij mij inwonend een zus en een neefje waarvan mijn zus 27 jaar is geworden en mijn neefje 25 jaar is.
Worden zij gezien als toeslagpartners bij het aanvragen van een KGB en Zorgtoeslag? Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste R,
Een van hen is, als zij niet elkaars toeslagpartner zijn, uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Groenendaal, 05-01-2016 12:40 #194
Beste heer/mevrouw,

Na een tijd apart te wonen hebben mijn man en ik besloten om officieel uit elkaar te gaan (getrouwd). Nu heeft hij een andere woning gevonden en zal hij per 11 januari 2016 officieel bij de gemeente het adres wijzigen. Wij hebben 2 kinderen, en ontvang op dit moment geen Kindgebonden budget en Zorgtoeslag. De scheiding zal nog even duren. Mijn vraag is of ik per 11 januari 2016 recht heb op KGB en Zorgtoeslag. Zo nee, wanneer heb ik dan wel recht op deze toeslagen? Is dat pas na mijn scheiding? en zo ja, stel dat het binnen 6 maanden geregeld is word dan zijn inkomen wel of niet meegenomen voor 2016? Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste R. Groenendaal,
Hij is niet meer uw toeslagpartner zodra de procedure voor een echtscheiding bij de rechtbank is ingezet en hij niet meer bij u woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 05-01-2016 11:41 #193
Mijn zoon wil in maart een kamer huren bij mij wat gaat dit voor mijn toeslagen betekenen, en mag dat een kamer huren, hij heeft wel salaris. Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Wil,
Officieel is bij een huurwoning toestemming nodig, maar ook als u een koopwoning met hypotheek hebt. In de praktijk wantrouwt bovendien de Belastingdienst personen die aan een familielid een kamer verhuren en ziet die huurder dan toch vaak als toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric Vervoort, 31-12-2015 16:07 #192
Hallo.

Mijn vriendin en ik wonen sinds 2 jaar samen.
Zij is bij mij ingetrokken en we hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks. Ze staat wel ingeschreven op mijn adres. Ze heeft verder ook nooit huur of iets dergelijks hoeven te betalen
Belasting papieren hebben we ook altijd apart ingevuld.
Nu is het zo dat zij zorgtoeslag heeft ontvangen over 2015
Nu zijn we per 9 nov getrouwd en krijgen we 6 feb 2016 ons eerste kind.
Nu krijgen we 31 dec een brief van de belasting dat ze alle zorgtoeslag moet terug betalen? Klopt dit? We zijn toch pas toeslagpartners sinds we getrouwd zijn? Reactie infoteur, 02-01-2016
Hallo Eric Vervoort,
Helaas is het zo dat als jullie al samenwonen in een jaar en dan dat jaar trouwen de Belastingdienst jullie fiscale partnerschap, dat eigenlijk pas op 9 november 2015 is begonnen, met terugwerkende kracht op per 1 januari 2015 zet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nasir, 26-12-2015 14:13 #191
Goedendag,
Ik en mijn echtgenote uit de VS zijn hier in NL getrouwd. Zij woont / werkt in de VS betaald daar haar belastingen.
Volgens de belastingdienst is zij mijn toeslagpartner! Is dit correct?
Zij heeft ook een BSN ontvangen. Reactie infoteur, 13-01-2020
Goedendag Nasir,
Waarschijnlijk is dit niet correct, uw vrouw moet zich immers daarvoor kwalificeren als belastingplichtige. Zie hiervoor de voorwaarden in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Het computersysteem van de Belastingdienst gaat er vaak eenvoudig van uit dat als u getrouwd bent, uw gehuwde ook uw fiscale partner en toeslagpartner is, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 24-12-2015 12:32 #190
Mijn partner en ik wonen samen zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract. nu is afgelopen okt mijn zoontje geboren. ik heb toen mijn zorgtoeslag stopgezet omdat wij dan toeslagpartners zijn. maar waarom moet ik dan mijn zorgtoeslag van heel 2015 terug betalen. ik neem toch aan dat tot okt ik daar gewoon recht op heb gehad.

dank Reactie infoteur, 25-12-2015
Beste Kim,
De zorgtoeslag wordt berekend op basis van een voorlopig jaarinkomen en dan door twaalf gedeeld. Als er wijzigingen zijn, kan dat dus betekenen dat u te veel zorgtoeslag hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 23-12-2015 22:22 #189
Mijn partner (niet gehuwd, geen samenlevingscontract, geen familie en dus geen fiscale partners) woont bij mij in en betaalt geen huur. Wel boodschappen als een soort compensatie. Kan de belastingdienst stellen dat de gemiste huur als schenking moet worden gezien, gelet op de schenkingsbelasting? Dank Reactie infoteur, 24-12-2015
Beste Anna,
Dat kan inderdaad, maar de vrijstelling is ook dan nog ruim 2100 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lois, 22-12-2015 09:22 #188
Mijn vriend gaat in 2016 bij zijn moeder inwonen, zij heeft AOW en hij heeft WAO, hebben zij beiden recht op zorgtoeslag en zijn zij dan elkaars toeslagpartner en heeft dit effect op de hoogte van de zorgtoeslag?

graag uw reactie Reactie infoteur, 22-12-2015
Beste Lois,
Voor de zorgtoeslag zijn zij niet elkaars partner, maar zij kan wel op de AOW worden gekort als ze niet langer als alleenstaand wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 21-12-2015 15:23 #187
Ik woon vanaf mei 2014 samen met mijn vriend in een huurappartement. In dit appartement zitten nog twee studio's en gezamenlijk met 4 anderen (inclusief mijn vriend) delen wij een badkamer. Hierdoor geen recht op HT.

Mijn vriend en ik zijn niet getrouwd of iets. Helemaal niks. Nu heb ik een baan gekregen en verdien ik meer dan de toeslagengrens, hierdoor heb ik geen recht meer op zorgtoeslag. Heeft mijn vriend (door mijn hoge inkomsten) nog wel recht op zorgtoeslag? Ik kom er maar niet uit of wij toeslagenpartners zijn.

Ik hoor het graag Reactie infoteur, 22-12-2015
Beste T,
Voor de zorgtoeslag zijn jullie geen toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Weiland, 15-12-2015 21:58 #186
Goedenavond,
Ik en mijn partner, zijn samenwonend, hebben een zoon. Ik werk op basis van een 28 uren contract en onze zoon gaat naar een erkend kinderopvang. Nu krijgen wij kinderopvangtoeslag, maar deze wordt uitbetaald op mijn rekening, graag zou ik die net zo als dat wij de kinderbijslag op rekening van mijn partner willen ontvangen

Ik ben aanvrager geweest van de kinderopvangtoeslag en deze is digitaal ondertekend door mijn partner. Hoe kan ik deze gegevens wijzigen als ik het rekeningnummer van mijn partner invoer, krijgen we telkens de melding dat het naar een rekening moet, die op mijn naam staat?

Maar mijn partner en ik zijn toch echt toeslagpartners want we hebben een zoon. Reactie infoteur, 16-12-2015
Beste Weiland,
De naam van de rekeninghouder en de rekening moeten bij elkaar horen. Dan zou uw partner de toeslag kunnen aanvragen en zijn rekening invoeren, terwijl u de uwe stopzet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tis, 12-12-2015 20:16 #185
Hallo,

Ik ben afgelopen jaar gescheiden (2015) en heb een co-ouderschapsregeling, week om week. Sinds deze maand heb ik zelf weer een eigen koopwoning, waar mijn dochter volledig woont, en mijn zoontjes om de week. Voor mijn dochter ontvang ik kinderbijslag en voor de zorg van de kinderen betaal ik maandelijks €185 alimentatie.
Om een vriendin te helpen heb ik aangeboden dat zij voorlopig, zolang als nodig, bij mij kan inwonen. Uiteraard hoef ik hier geen vergoediing voor.
Nu echter heeft zij zich ook op hetzelfde adres ingeschreven, wat volgens de belastingdienst resulteert in een toeslagspartner, met als gevolg dat ik het recht op kindgebondenbudget kwijtraak, en de betreffende vriendin haar zorgtoeslag.
Is dit correct en op welke manier kan ik dit voorkomen? Ik ben van mening dat ik een vriendin in problemen help, en daar nu voor wordt gestraft en dus behoorlijk gekort (krijg geen toeslag meer) word op mijn financien. Reactie infoteur, 13-12-2015
Beste Tis,
Dat is correct als uw dochter nog minderjarig is. Dit is te voorkomen door de vriendin een huurcontract aan te bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 03-12-2015 14:27 #184
Mijn dochtertje van 1 en ik gaan binnenkort verhuizen naar een andere woning, die we zullen delen met 3 andere bewoners die daar ook ingeschreven staan. We hebben ieder een apart huurcontract, maar maken gebruik van gezamenlijke ruimtes in de woning. Zijn mijn medebewoners mijn toeslagpartners? Reactie infoteur, 04-12-2015
Beste Daphne,
Dan is één medebewoner uw toeslagpartner als die niet al een toeslagpartner heeft, en zijn ze allen medebewoners (huurtoeslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte, 01-12-2015 15:16 #183
Ik woon samen met mijn vriend, we hebben (nog) geen samenlevingscontract en zijn geen toeslagpartners. Ik ben zwanger, mijn vriend gaat het kind erkennen, maar als hij dat nog dit jaar doet, zijn we dan, omdat we samen (bijna) een kind hebben, gelijk toeslagpartners? Of is dat pas als het kind er volgend jaar echt is? Reactie infoteur, 02-12-2015
Beste Lotte,
Jullie worden toeslagpartners zodra het kind ter wereld komt, niet bij een erkend nog ongeboren kind
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roxanne, 27-11-2015 16:07 #182
Even een vraagje. Ik ben getrouwd met een Amerikaanse staatsburger die woont en werkt in Amerika en betaalt al zn belastingen daar. Hij heeft niks te maken met de Nederlandse belastingdienst. Hij staat ook niet ingeschreven op mijn woonadres. Is hij mijn toeslagpartner voor 2014 of 2015? Reactie infoteur, 29-11-2015
Beste Roxanne,
Neen hij is niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 26-11-2015 10:26 #181
Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen, mijn neef van 21 wilt bij ons inschrijven. Op welke toeslagen heeft het gevolgen als mijn neef bij ons komt wonen? Reactie infoteur, 26-11-2015
Beste Sam,
Dat kan, omdat u en uw man al elkaars toeslagpartners zijn, alleen gevolgen hebben voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco Odijk, 22-11-2015 10:46 #180
Toeslagen ziet nu ook mijn au pair als toeslagpartner. Ik ben alleenstaande vader. Gevolg is dat ik meer belasting moet betalen. De au pair krijgt geen zorgtoeslag. Van de IND mag ik mijn au pair maar 30 uur per week inzetten. Maar voor de overige opvangtijd kan ik nu ook geen kinderopvangtoeslag meer aanvragen. Reactie infoteur, 22-11-2015
Beste Marco Odijk,
Als u een kind in huis hebt en een volwassene, in dit geval de au pair, dan is die volwassene uw toeslagpartner. Raar, maar waar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 17-11-2015 15:42 #179
Ik heb 8/2015 een huurhuis overgenomen (naamswijziging hoofdbewoner) van mij schoonvader, mijn vriendin en haar zusje die al op dit adres ingeschreven stonden staan nu dus bij mij (nieuwe bewoner)ingeschreven. Hoe zit dit, hebben wij dan met zn drieën een verzamelinkomen, zijn we geen toeslag of fiscaal partner? Ook is mijn vriendin nu zwanger als ik het goed begrijp worden wij dan fiscaal partner, maar hoe zit het met haar zusje die heeft haar eigen kamer hier in huis, maar draagt niet bij in alle kosten. Reactie infoteur, 18-11-2015
Beste D,
Voor de huurtoeslag zijn uw vriendin en zusje medebewoner en zodra u het kind hebt erkend, bent u toeslagpartner en fiscaal partner van uw vriendin (niet haar zus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elzinga, 12-11-2015 13:58 #178
Na mijn scheiding wilde mijn stiefdochter bij mij blijven wonen toen 13 jaar oud, ik heb nooit ergens recht op gehad qua kosten die ik voor haar maakte qua scholing e.d. Nu is ze 21 en heeft een studiefinanciering en ik een uitkering van het uwv (afgekeurd). Nu wordt zij gezien als mijn toeslagpartner, klopt dit? Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Elzinga,
Niet als het om de zorgtoeslag gaat. Hier bestaat ook jurisprudentie over waarbij de rechtbank van mening is dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Een kind jonger dan 27 jaar zonder kinderen inwonend bij een ouder wordt zo namelijk anders behandeld dan een stiefkind jonger dan 27 jaar en zonder kinderen inwonend bij een ouder (Rechtbank Noord-Nederland, GRO AWB 13-744, 2014).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melis, 12-11-2015 11:41 #177
Hallo.
Ik woon nog thuis bij mijn ouders en ik ben bijna 23 jaar maar mijn zusje wordt volgend jaar 18. Ik zelf verdien niet veel in de maand. Mijn vraag is: als mijn zusje volgend jaar 18 wordt heb ik dan nog wel recht op zorgtoeslag of krijg ik helemaal geen zorgtoeslag meer maar mijn zusje wel? Reactie infoteur, 12-11-2015
Hallo Melis,
Je ouders zijn elkaars toeslagpartner. Daar heb jij of je zus voor de zorgtoeslag verder geen last van. Je bent voor de zorgtoeslag ook niet de toeslagpartner van je zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. S., 11-11-2015 01:05 #176
Ik ben 27 en een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Ik woon nog thuis bij mijn moeder. Is zij met ingang van 1 januari 2016 mijn toeslagspartner? Reactie infoteur, 11-11-2015
Beste T.S.,
Ja uw moeder is dan uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem12, 06-11-2015 06:03 #175
Ik heb een vraag, ik heb sinds 2012 een kindje. Ben niet samen geweest met de vader van m'n kind. Nu heb ik in aug 2015 een huis gekocht. Staat alleen op mijn naam. Ik sta daar samen met mijn kindje ingeschreven. De vader van mijn kindje en ik zijn sinds kort weer bij elkaar maar willen nog niet officieel gaan samen wonen. Hij is af en toe bij mij maar staat (nog) niet bij mij ingeschreven. (Dat wil hij ook nog niet voorlopig) Moet ik hem opgeven als toeslagpartner? Reactie infoteur, 06-11-2015
Beste Anoniem12,
Neen, zolang het tijdelijk is en hij niet bij u is ingeschreven, zijn jullie geen toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-11-2015 19:42 #174
Ik heb een vraag,

Mijn ouders moeten nu opeens veel zorgtoeslag terug betalen. Komt dit omdat ik zorgtoeslag krijg, maar nog verzekerd sta onder mijn vaders naam? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Anoniem,
Redenen voor deze terugbetaling kunnen zijn een hoger inkomen van de ouders of meer vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luna, 02-11-2015 23:07 #173
Ik sta sinds 4/2013 als inwonend bij mijn vriend ingeschreven. Ik heb een dochter (nu 18) die bij ons woont. Doordat zij bij ons woont ziet de fiscus mij en mijn vriend als fiscale partners. Ik begrijp het niet. Het is niet zijn kind, wij hebben niet een geregistreerd partnerschap en nu moet ik zorgtoeslag en kindgebondenbudget terugbetalen. Reactie infoteur, 03-11-2015
Beste Luna,
Helaas is dat de regel, de belastingdienst ziet jullie als een samengesteld gezin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 02-11-2015 06:34 #172
Ik ben net gescheiden (aanvraag ligt bij de rechtbank) en mijn ex man woont al op een ander adres. De kinderopvangtoeslag staat nog op zijn naam terwijl de kinderen bij mij blijven (geen co-ouders) Moet hij dit stopzetten en ik het vervolgens op mijn naam aanvragen? En gaat deze wijziging per direct in? Of gaat de BD er van uit dat wij over heel 2015 toeslagpartners zijn? Reactie infoteur, 02-11-2015
Beste José,
De kinderopvangtoeslag wordt betaald aan de hand van de ingediende rekening, waarbij jullie het hele jaar 2015 nog toeslagpartners kunnen zijn maar dat in ieder geval zijn tot het moment van de aanvraag van de echtscheiding en het verlaten van het echtelijke huis. Het kind moet wel bij de aanvrager(s) zijn ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 30-10-2015 19:22 #171
Ik heb een vraag over toeslagpartner. Ik woon samen sinds 2009 we voeren een gezamenlijke huishouding hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks ben ik dan mijn vriend's toeslagpartner? hij is niet mijn fiscaal partner want we vullen apart onze belasting aangifte in. Is hij mijn toeslagpartner? Kan nergens een duidelijk antwoord vinden op die vraag, alleen als men een samenlevingscontract heeft of getrouwd is.

met vriendelijke groet,

Jolanda Reactie infoteur, 31-10-2015
Beste Jolanda,
Als er geen inwonend jong kind is, zijn jullie geen toeslagpartners, voor de huurtoeslag zijn jullie wel elkaars medebewoners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 19-10-2015 11:58 #170
Beste,

Mijn vriend en ik wonen al 3 jaar samen, wij zijn nooit toeslagpartner van elkaar geweest. Nu is 2 september 2015 onze zoon geboren, dus worden we wel toeslagpartner. Wij krijgen allebei zorgtoeslag, dus heeft dit gevolgen daarvoor. Geldt toeslagpartner dan vanaf 2 september 2015, wat logisch is want toen is onze zoon geboren. Of geldt dit vanaf 1 januari 2015?

Met vriendelijke groeten,
Laura Reactie infoteur, 20-10-2015
Beste Laura,
Voor de zorgtoeslag geldt het toeslagpartnerschap dan vanaf 1 januari 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessie, 15-10-2015 22:00 #169
Beste,
Ik ga binnenkort samen wonen met een vriend en mijn minderjarig zoontje. Wordt hij dan mijn toeslag partner. Op toeslagen.nl lees ik verschillende berichten. Enerzijds ja omdat ik een minderjarig kind heb, anderzijds nee omdat hij ook een''medebewoner'' kan zijn. Dus dat het alleen invloed zou hebben op mijn huurtoeslag.
Bij voorbaat dank,
Mvg Jessie Reactie infoteur, 16-10-2015
Beste Jessie,
Uw vriend wordt uw toeslagpartner en medebewoner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 14-10-2015 20:42 #168
Beste zeemeeuw,

Ik heb een koophuis vanaf 6 dec 2013 alleenstaand dochter twee jaar. Mijn moeder is op 1 jan 2014 bij mij komen wonen, daarvoor woonde ik bij mijn moeder in een huurhuis. Wij zijn nu toeslag partners. Voor 2014-2015 en aankomend jaar 2016.
Is er een mogelijkheid om nog wel toeslagen te krijgen met een huurcontract of zijn we daar nu te laat voor? Mijn moeder heeft haar eigen slaapkamer maar eten gezamenlijk.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Laura,
Een deel van uw woning verhuren is nadelig voor een deel van de hypotheekrenteaftrek. Als er per 1 januari geen huurcontract was, is het bovendien lastig uit te leggen waarom dat nu plotseling is veranderd, maar u kunt het natuurlijk wel proberen. Het voordeligste is een contract voor kamerverhuur:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anno, 09-10-2015 17:59 #167
Beste belastingdienst,
student die met spoed op zoek was naar een kamer, heeft bij mij een kamer kunnen krijgen tegen een kleine vergoeding voor huur. Ook hadden wij onderling een huurovereenkomst. Is zij deze periode mijn toeslagpartner geweest of niet? Reactie infoteur, 11-10-2015
Beste Anno,
Die student was geen toeslagpartner maar wel een medebewoner voor de huurtoeslag als er geen huurcontract (onderverhuur) was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desiree, 04-10-2015 15:08 #166
Ik ben getrouwd maar ga ergens anders wonen ( alleen met 2 kinderen ) in een huurwoning.
Kan ik dan huurtoeslag krijgen? Reactie infoteur, 13-10-2015
Beste Desiree,
Ja, als uw echtgenoot of geregistreerde partner op een ander adres ingeschreven staat, dan is deze persoon voor de huurtoeslag niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Micheal, 01-10-2015 10:34 #165
Ik kan bij mijn zus op de bovenverdieping wonen. Ik betaal haar een klein bedrag. Van de verhuurder mag ik daar wonen. Wat zijn de gevolgen voor haar i.v.m. toeslagen? Zij heeft huurtoeslag en inkomen uit zzp. Onderling maken wij een huurovereenkomst. Ben ik dan ook fiscaal partner? Wij voeren geen gezamenlijk huishouden. Bvd dank. Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Micheal,
Met een huurovereenkomst bent u geen fiscale partner en als onderhuurder wordt u niet gezien als medebewoner voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 24-09-2015 13:17 #164
Vanaf 1 december ondertekenen mijn vriend en ik de leveringsakte van een koophuis. Ik krijg zorgtoeslag. Klopt het dat ik dan van alle maanden van 2015 de zorgtoeslag moet terugbetalen, aangezien mijn vriend en ik toeslagpartners worden in december? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 24-09-2015
Beste Danielle,
Voor de zorgtoeslag werkt dat inderdaad zo als het gezamenlijke inkomen of vermogen te hoog wordt voor de zorgtoeslag die u hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sil, 22-09-2015 17:27 #163
Hallo,

Ik sta ingeschreven in een koopwoning waar 2 andere meerderjarige ook staan ingeschreven
In totaal wonen we hier dus met 3 volwassen. We zijn geen familie van elkaar. De 3e bewoner kwam trouwens begin dit jaar hier wonen

Dit jaar heb ik in de zomer een kind gekregen. Waarvan mijn medebewoners niet de vader is

Heb ik dan recht op kind gebonden budget?
Aangezien ik in 2016 minder wil werken. of is 1 van de medebewoner mijn toeslag partner? Reactie infoteur, 23-09-2015
Hallo Sil,
Als er wordt verhuurd en een ieder een eigen huurcontract heeft, hebt u daar geen toeslagpartner in huis. Anders wel omdat u een minderjarig kind hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lex, 18-09-2015 15:51 #162
Hallo,
Kort geleden heb ik een brief ontvangen van de belastingdienst, ik zou volgens hen toeslagpartner zijn van mijn zus. Ik woon namelijk samen met mijn zus en haar kind. Op jullie site las ik het volgende: "Woont u met meerderjarige broers of zussen, terwijl de ouders elders zijn ingeschreven, dan zijn zij uw toeslagpartner in 2012, niet in 2013 en later "

Ik zou graag willen weten of wij wel of geen toeslagpartners zijn van elkaar.

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-09-2015
Beste Lex,
Een regel daaronder staat in hetzelfde artikel " Woont u als meerderjarigen samen en staat er ook een minderjarig kind ingeschreven, dan bent u fiscale partners". Dat laatste speelt in uw geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 16-09-2015 16:42 #161
Hallo.

Ik ben vanaf december 2014 een alleenstaande moeder van een zoon van 3. Inmiddels gaat het goed met mijn vriend en willen we graag gaan samenwonen bij mij in het huurhuis. (Allebei zijn we 24). Ik krijg huurtoeslag, zorgtoeslag, KGB, kinderopvangtoeslag. Vanaf wanneer worden wij als toeslagpartners gezien, en verlies ik al mijn toeslagen?

Groeten Kim Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Kim,
Voor de huurtoeslag is hij medebewoner op het moment dat hij bij u is ingeschreven. Voor de andere toeslagen is hij dan uw toeslagpartner per 1 januari 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. G., 15-09-2015 10:57 #160
Hallo,
Ik ben 51 jaar en woon alleen in een huurhuis. Heb een baan en ontvang geen zorg- of huurtoeslag. Een kennis die particulier huurt en in de schuldsanering zit (wel een baan heeft) wil bij mij inwonen. Ik ga dit aanvragen bij woningbouw, maar wordt hij dan toeslagpartner of moet ik een huurcontract opstellen apart zodat hij bijdraagt aan de vaste lasten en huur? Wat moet ik weten en/of doen zodat ik een goede keus kan maken en hem kan vertellen wat hij wel of niet moet betalen. Groeten A Reactie infoteur, 16-09-2015
Hallo A.G.,
Het beste kunt u toch voorzichtig zijn met iemand in huis te halen die in de schuldsanering zit. Hij wordt uw medebewoner, maar niet uw toeslagpartner als er geen samenlevingscontract is en er geen inwonende kinderen zijn
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 14-09-2015 15:33 #159
Hallo, ik heb een huis gekocht en ga hier binnenkort voor tekenen bij de notaris. De hypotheek staat op naam van mij en mijn moeder. Mijn moeder zal voorlopig ook bij mij in huis komen wonen.
Volgens het lijstje eventuele toeslagpartners kan dit op ons van toepassing zijn: "Als u een koopwoning hebt als eigen woning en de huisgenoot is mede eigenaar en samen met u aansprakelijk voor de hypotheek, dan zijn jullie toeslagpartners;".
Als ik alleen teken voor het huis, is mijn moeder geen toeslagpartner voor de zorgtoeslag (volgens de proefberekening), als we samen tekenen zijn is zij wel mijn toeslagpartner? Of moeten we hoe dan ook samen tekenen omdat ook door allebei voor de hypotheek is getekend en zijn we 'gedoemd' elkaars toeslagpartner te zijn?
Ik wil graag voorkomen dat ik/wij onterecht zorgtoeslag zouden ontvangen en dat later dan weer terug te moeten betalen. Reactie infoteur, 15-09-2015
Hallo G,
Als u alleen tekent voor de woning, bent u de eigenaar en zijn jullie geen toeslagpartners als er geen inwonende kinderen zijn. Uw moeder blijft ook dan medeverantwoordelijk voor de hypotheek. Daar staat tegenover dat als uw moeder niet tekent voor de woning, zij ook geen hypotheekrenteaftrek heeft. Het is wel van belang om de notaris te laten weten wat er in de de koopakte moet staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr, 10-09-2015 13:48 #158
Beste,
Ik ga binnenkort op mezelf wonen (nu nog thuiswonende). Ik heb een vriend maar die woont wegens omstandigheden ook nog thuis, waar hij de komende 2 a 3 jaar ook nog wel even blijft. Nu is mijn vraag: stel wij krijgen een kindje en hij woont nog thuis, heeft dit dan gevolgen voor mijn toeslagen? Zoals huur- en zorgtoeslag en eventueel kgb? Alvast bedankt voor de reactie.

Mvg. Reactie infoteur, 11-09-2015
Beste Mevrouw W,
Als jullie niet getrouwd zijn of samenwonen, is hij niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meggie, 08-09-2015 09:17 #157
Beste,

Ik woon momenteel met 1 minderjarig kind waardoor ik recht heb op toeslagen. Ik wil graag met mijn vriend gaan samenwonen en wij vragen ons af of het moment van samenwonen (inschrijven bij gemeente) van invloed gaat zijn op de te ontvangen toeslagen. Wij zijn beide ouder dan 27.

Als wij dit NU (september 2015) doen zijn wij dan met terugwerkende kracht per 1-1-2015 toeslagpartners? Of worden wij toeslagpartners per de datum van samenwonen (inschrijving gemeente)? Of dan per januari 2016?

Dank u,
Meggie Reactie infoteur, 09-09-2015
Beste Meggie,
Zodra uw vriend bij u is ingeschreven zijn jullie toeslagpartners. Toch is het zo dat dan zijn inkomen het hele jaar meetelt, maar niet bij de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lily, 04-09-2015 21:41 #156
Beste,

Fijne site! Op dit moment ben ik in het proces om mijn huis te verkopen en een nieuw huis te kopen. Ik ben alleenstaand en ontvang kgb en kinderopvang toeslag. In het nieuwe huis komt mijn moeder bij mij in wonen. Zij is nu 62, afgekeurd om te werken en mag met 64 met pensioen. Worden mijn moeder en ik in de nieuwe situatie elkaars toeslagpartner? Omdat ik niet inwoon bij haar maar zij bij mij. Bedankt voor de informatie. Reactie infoteur, 05-09-2015
Beste Lily,
Als u 27 jaar of ouder bent, is uw moeder uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 31-08-2015 17:02 #155
Fantastisch deze site en de mogelijkheid om vragen te stellen. Fijn! Mijn vriendin en ik, met wie ik een samenlevingscontract heb, gaan uit elkaar. Het contract zal worden ontbonden. Wij zijn samen eigenaar van een koopwoning.
Wij hebben twee kinderen. Heeft mijn ex dan wel recht op een kindgebonden budget? Reden voor de vraag is dat mijn advocaat stelt dat het gezamenlijk hebben van een eigen woning betekent dat je elkaars fiscale partner bent en blijft en "dus" geen recht hebt op het KGB.

Hartstikke bedankt voor het antwoord.

Richard Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Richard,
Zodra jullie niet meer samen op hetzelfde adres wonen en zijn ingeschreven, het contract is ontbonden, zijn jullie geen fiscale partners meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jozef, 30-08-2015 16:56 #154
Ik en mijn vriendin willen en een eigen huis kopen. We wonen al samen sinds 1 januari 2915, ze krijgt nu nog toeslagen die ze dan niet meer krijgt. De bedoeling is om in 2015 het koopcontract te tekenen en dan in 2016 de overdracht te laten plaats vinden. En tevens een samenlevingscontract in 2016 te tekenen.

Zijn wij vanaf het moment dat we een koopcontract tekenen of vanaf de overdrachtsdatum van het huis toeslagpartner. Ik wil er voor waken dat ze straks alles terug moet betalen Reactie infoteur, 31-08-2015
Beste Jozef,
Jullie worden fiscale partners en toeslagpartners in het jaar van overdracht bij de notaris en wel per 1 januari van dat jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margot, 25-08-2015 21:39 #153
Ik heb de zoon van een kennis in huis genomen die zich vervolgens, met mijn toestemming, heeft ingeschreven bij de gemeente op mijn adres. Hij is 20 jaar, gaat naar school en heeft geen inkomen. Hij wordt door de belastingdienst gezien als mijn toeslagpartner, wat mij maandelijks ruim € 250,- aan kindgebonden budget kost, wat ik gebruik voor de studie van mijn zoon.
De belastingdienst zegt dat omdat het hier om een volwassen huisgenoot gaat, hij toeslagpartner is en dat zij hier niets aan kunnen doen.
Klopt dit wel?
Ik dacht de jongen te helpen door hem in huis te nemen, maar ik word vervolgens "gestraft" door de belastingdienst.
Financieel wordt dit toch wel een probleem en ben misschien genoodzaakt het onderdak wat ik hem verleen, weer op te heffen. Heel triest.
Heeft u suggesties? Reactie infoteur, 26-08-2015
Beste Margot,
Dit komt doordat u ook zelf een inwonend kind hebt. Daardoor wordt de zoon van de kennis fiscaal gezien als uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 22-08-2015 18:26 #152
Hallo,
Ik (27) woon samen met mijn broertje (16) en zusje (18) bij mijn ouders. Ik begrijp niet of ik wel of geen zorgtoeslag kan ontvangen, vanwege mijn leeftijd en dat van mijn zusje. Zijn wij toeslagpartners omdat we allebei meerderjarig zijn? En heeft het inkomen van mijn ouders nog iets te maken met mijn recht op de zorgtoeslag?
Alvast hartelijk dank voor de reactie! Reactie infoteur, 23-08-2015
Hallo Maria,
Uw ouders of zusje zijn voor de zorgtoeslag niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xx, 18-08-2015 21:13 #151
Waarschijnlijk krijgen we over de kinderopvangtoeslag een vordering dat we terug moeten betalen ik en mijn toeslagpartner, nu is onze relatie niet echt stabiel. En vroeg ik mij af stel we gaan uitelkaar, dan is hij mijn toeslagpartner niet meer. Wordt dan de terugbetaling verdeeld dat hij de helft op zijn naam krijgt en ik de helft of blijft het volledig op mijn naam staan? Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste X,
De Belastingdienst zal het bedrag vorderen op de aanvrager van de toeslag en die kan dan weer een deel vorderen op de partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xander, 16-08-2015 22:38 #150
Ik moet al de zorgtoeslag over 2014 terugbetalen omdat ze mn vriendin in de definitieve berekening als toeslagpartner over geheel 2014 hebben berekend. We zijn echter pas toeslagpartner sinds 14-11-2014. Kan dan toch niet zo zijn dat ik dan alles moet terugbetalen? We waren dus maar 6 weken in 2014 toeslagpartner. Reactie infoteur, 17-08-2015
Beste Xander,
Als jullie daarvoor niet op hetzelfde adres woonden, zijn jullie in 2014 maar zes weken toeslagpartner. U kunt bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 06-08-2015 23:07 #149
Ik woon samen met mijn zoon van 14 jaar. Is mijn zoon nu medebewoner met betrekking tot de aanvraag huurtoeslag. Of bedoelen ze met medebewoner een meerderjarig kind. Dit is mij niet helemaal duidelijk.
Hartelijke groet, Dirk Reactie infoteur, 07-08-2015
Beste Dirk,
Als u alleen woont met een minderjarig kind, telt deze voor de huurtoeslag niet mee als medebewoner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joep, 04-08-2015 21:12 #148
Voldoe aan alle voorwaarden om zorgtoeslag te krijgen qua inkomen en vermogen.
Ben getrouwd en ben na een aantal jaren gewoond te hebben in zuid-amerika terug in Nederland, maar mijn vrouw is als mijn toeslagpartner {we zij immers gehuwd} in zuid-amerika blijven wonen.
Zij heeft geen DigiD waardoor zij niet de aanvraag mede kan ondertekenen.
Klopt het dat in dit geval, om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen je eerst moet scheiden of gescheiden moet zijn van tafel en bed?
Hopelijk is er nog een andere optie. Reactie infoteur, 05-08-2015
Beste Joep,
Zolang uw echtgenote in Zuid-Amerika woont en hier niet belastingplichtig is, is zij in Nederland niet uw fiscale partner en geen toeslagpartner. Dat wordt anders zodra ze wel in Nederland komt wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Phil, 04-08-2015 21:12 #147
Mijn vriend en ik zijn uit elkaar. Mijn kinderen van 11 en 14 wonen bij mij. Daar buiten woont er sinds een jaar of 5 een 21 jarig kind bij ons wegens omstandigheden. Dit is geen officieel pleegkind maar zo zie ik het wel. Nu wil ik kindgebonden budget gaan aanvragen. Wordt dit kind als toeslagpartner gezien of moet het 27 jaar zijn? Reactie infoteur, 05-08-2015
Beste Phil,
Omdat u nog inwonende kinderen hebt, wordt de 21 jarige als toeslagpartner gezien. Dit kunt u voorkomen door een huurcontract voor dit "pleegkind" op te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvette, 30-07-2015 16:50 #146
Klopt het dat als je langer dan 6 maanden in een bepaald jaar alleenstaand bent en in (bijv) maand 8 van dat jaar gaat samenwonen je al je toeslagen nog behoudt voor dat jaar?
Denk hierbij aan zorg, - huur toeslag, kindgebonden budjet, inkomensafhankelijke combinatiekorting Reactie infoteur, 30-07-2015
Beste Yvette,
Neen, vanaf maand acht is je partner een medebewoner voor de huurtoeslag. Voor de andere toeslagen kan dit wel het geval zijn als jullie geen notarieel samenlevingscontract afsluiten en niet direct gaan trouwen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Job, 29-07-2015 11:58 #145
Beste Zeemeeuw,
Om niet nader te noemen redenen woont onze zoon (19 jr) niet meer thuis en ontfermt een vrouw zich over hem. Zij heeft ook een dochtertje van ± 11 jaar. Zoon volgt een BBL opleiding en heeft daarmee geen recht op studiefinanciering. Heeft wel een werkplek, maar is onbetaald. Hij heeft kortom geen inkomen. Hij moet natuurlijk wel zorgpremie betalen, kreeg al zorgtoeslag. Omdat hij bij een persoon woont waar ook een kind (uiteraard niet van hem) inwonend is zouden hij en de vrouw als toeslagpartners gelden. Dat resulteert in voor hem een iets lagere zorgtoeslag en voor haar lagere huurtoeslag en kindgebondenbudget. Terwijl ze alleen maar extra kosten heeft.Dat kan toch nooit kloppen?
Is het opstellen van een huurcontract (met huur € 0,00) een mogelijkheid? Reactie infoteur, 30-07-2015
Beste Job,
Een huurcontract moet een commerciële huur bevatten die ook wordt betaald. In dat geval zouden ze, als ze geen gezamenlijke huishouding hebben, geen toeslagpartners zijn maar kan hij voor de huurtoeslag nog wel als medebewoner gezien als hij niet bij de belastingdienst als onderhuurder is aangemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shanti, 28-07-2015 00:04 #144
Hey,
Wat fijn om deze hulp te kunnen ontvangen bij voorbaat dank!
Ik ben 27, sta ingeschreven bij mijn
Moeder en verwacht in augustus
Mijn zoon. Bij mijn moeder wonen
Ook mijn broer en een vriendin in.
Klopt het dat mijn recht op kindgebonden budget hierdoor
Komt te vervallen? Reactie infoteur, 28-07-2015
Hey Shanti,
Het recht op het kindgebonden budget hoeft niet te vervallen, de hoogte ervan wordt alleen ook afhankelijk van het inkomen uw toeslagpartner. Dat zal waarschijnlijk uw moeder zijn. De alleenstaande oudertoeslag die in het kindgebonden budget zit, komt wel te vervallen,
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Yvd, 21-07-2015 17:12 #143
Beste zeemeeuw, dus dat zou inhouden dat ik recht hen op de 340 euro per maand toch? Dat is toch zonder die extra alleenstaande ouder toevoeging? Reactie infoteur, 21-07-2015
Beste YvD,
Klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvd, 21-07-2015 15:27 #142
Hallo
Ik had een vraag en hopelijk kunt u mij antwoord geven. Ik ben op dit moment 28 weken zwanger en woon bij mijn ouders in ZONDER de vader van mijn ongeboren kindje.

Het ziet er ook niet naar uit dat hij bij ons komt. Nu is mijn vraag? Heb ik dan wel recht op Kind gebonden budget? Ik heb geen toeslag partner want mijn ouders zijn dat van elkaar omdat ze getrouwd zijn.

Groetjes YVD Reactie infoteur, 21-07-2015
Hallo YvD,
Als wettelijke moeder hebt u, zodra het kind er is, recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Waarschijnlijk niet het extra gedeelte van de alleenstaande ouder, omdat u niet alleen woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura050, 20-07-2015 11:19 #141
Oke. Mijn broertje wordt gezien als mijn toeslagpartner. Ik heb de toeslagen wel nodig. Kan ik mijn broertje een kamer verhuren ( met huurovereenkomst) om zo in aanmerking te komen?
Groetjes laura050 Reactie infoteur, 20-07-2015
Beste Laura050,
Ja dat kan met een officieel huurcontract voor uw broer. Het is wel zo dat de Belastingdienst een huurcontract voor een familielid met argusogen bekijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Vlegaard, 19-07-2015 21:27 #140
Hallo,
Ook ik heb een vraag… 31-7 is de overdracht van mijn huis. Ik heb nog geen huurwoning kunnen vinden dus ga tijdelijk per 1-8 bij mijn zus en zwager wonen in hun koophuis.
Ik heb per 1-8 zorgtoeslag en kindgebonden budget aangevraagd. Kan dit en heeft het voor hun ook gevolgen als ik bij hun kom wonen? Reactie infoteur, 20-07-2015
Hallo G. Vlegaard,
Als u bij uw zus en zwager gaat wonen heeft dat alleen gevolgen voor de huurtoeslag, als zij die ontvangen. Niet voor uw zorgtoeslag. Bij het kindgebonden budget kan dit wel gevolgen hebben voor de extra toeslag voor alleenstaande ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura050, 18-07-2015 22:21 #139
Hallo. Mijn broer woont al 5 jaar bij mij in. Nu ben ik sinds januari alleenstaande ouder en wordt mijn broer als toeslagpartner gezien, wat eerder niet het geval was. Hij heeft een wajong uitkering en is nu 23. Ik krijg nu geen kindgebonden budget meer. Nu dient broer dit geld aan mij te geven. Wat ook hij eigenlijk niet kan missen, aangezien dit ook niet heel veel geld is. Klopt het dat mijn broertje als toeslagpartner wordt gezien? Reactie infoteur, 20-07-2015
Hallo Laura050,
Ja uw broer is uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef Hando, 17-07-2015 21:34 #138
Ik woon sinds 2 juli 2013 in bij mijn vriendin en haar (toen nog) minderjarige dochter, het huis staat op naam van mijn vriendin. Vanaf 2014 zijn mijn vriendin en ik fiscaal partner. Nu is in januari van dit jaar (2015) de dochter 18 geworden en is het dus niet meer mogelijk om dit fiscaal partnerschap te ontbinden? Reactie infoteur, 19-07-2015
Beste Jef Hando,
Omdat jullie in 2014 fiscale partners waren, zijn jullie dat in 2015 ook zolang jullie op hetzelfde adres zijn ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 17-07-2015 08:24 #137
Hallo,

Hier even een vraagje waar ik toch graag antwoord op wil hebben.
Op 24 december 2014 ben ik bij mijn partner in gaan wonen (huurwoning). In mei 2015 hebben wij een woning gekocht (waarvan 29 mei de overdracht was). Ik had van januari 2015 t/m mei 2015 recht op zorgtoeslag, maar nu heb ik ineens een brief van de belastingdienst ontvangen dat mijn partner met terugwerkende kracht mijn toeslagpartner is geworden vanaf JANUARI 2014 en of ik even de ontvangen zorgtoeslag vanaf december 2014 terug wil betalen. Dit omdat zij dus één maand achterlopen - naar mijn idee was december 2014 dus geen 2015, maargoed.

Ik heb even wat rond gezocht en ik kon eigenlijk alleen dit op de site van de belastingdienst vinden:

U wordt meteen toeslagpartners in de volgende situaties:

U gaat trouwen.
U gaat een geregistreerd partnerschap aan.
U sluit een samenlevingscontract bij de notaris.

Woont u op 1 januari met iemand op hetzelfde adres en wordt u later in het jaar elkaars toeslagpartner? Dan bent u met terugwerkende kracht toeslagpartners vanaf 1 januari.

-----------
Nu zijn geen van bovenstaande situaties van toepassing op mijn situatie. Natuurlijk wel dat we toeslagpartners zijn, want we hebben tenslotte een woning gekocht. Naar mijn idee is de site van de belastingdienst niet compleet genoeg en zocht ik dus naar een wetsartikel waar ik dit alles nog even terug kon vinden. Maar nergens te vinden!

Als ik dus nooit aangegeven had dat ik in eerste instantie bij mijn partner was ingetrokken, was er niets aan de hand geweest. Klopt die regel - met terugwerkende kracht toeslagpartner worden - wel?! Waar is deze regel volledig terug te vinden?

Alvast heel erg bedankt! Reactie infoteur, 17-07-2015
Hallo Tamara,
Jullie zijn toeslagpartners vanaf 1 januari 2015 (!). Of jullie ook toeslagpartners in december 2014 zijn, hangt er helemaal vanaf. Als er geen notarieel samenlevingscontract is (en geen kind), niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 10-07-2015 16:11 #136
Bedankt voor u spoedige antwoord, maar de 6 maanden speelt geen rol meer zegt u, dus betekent dit dat we ieder dus onze eigen zorgtoeslag behouden of ziet de belasting dienst een van ons dan als toeslagpartner? Reactie infoteur, 11-07-2015
Beste Jos,
Voor de huurtoeslag bent u medebewoner (zoals u ook aangeeft), voor de zorgtoeslag zijn jullie geen toeslagpartners zolang jullie samenwonen zonder een notarieel contract en geen pensioenpartners zijn. Zodra er ook een kind is, wordt dat anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 10-07-2015 13:23 #135
Hallo allemaal, ik heb een vraag. Ik woon sinds dec 2013 in bij mijn moeder met twee kinderen 8 en 4 jaar. Ik had toen der tijd gebeld met de belastingdienst en mijn situatie uitgelegd ivm de toeslagen. Die moest ik toen aanvragen en zou het wel goed komen. Driekwart jaar later kreeg ik het bericht dat ik alles kon terugbetalen omdat ik samen met mijn moeder toeslagpartner ben. Nu is het zo dat ik geadviseerd ben om commerciële huurder van mijn moeder te worden (wat ook het geval is) om zo aan mijn toeslagen te kunnen komen. Mijn vraag is nu is dit uberhaupt nog mogelijk? Ik heb mijn toeslagen echt nodig om in mijn bestaan te voorzien. En zijn er andere mogelijkheden behalve weggaan bij mijn moeder (ben 16 jaar ingeschreven op woningnet en krijg niet op korte termijn een woning) om toch aan de toeslagen te komen?

En begrijp ik het goed dat wij inderdaad geen fiscaal partner zijn? Ik heb namelijk brieven van de BD waarin dat aangegeven wordt.

Alvast bedankt en groetjes, Karin Reactie infoteur, 10-07-2015
Hallo Karin,
Als u 27 jaar of ouder bent bent u, doordat u met uw kinderen bij uw moeder woont sinds 2013, normaliter zowel fiscaal partner als toeslagpartner van uw moeder als uw moeder niet al een andere fiscale partner heeft. Enige uitzondering hierop is dat er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, met een schriftelijke huurovereenkomst. De Belastingdienst wantrouwt een huurovereenkomst met een familielid regelmatig en zal dit daarom ook bewezen willen zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 09-07-2015 21:48 #134
Als mijn vriendin en ik gaan samenwonen dan weet ik dat het voor de huurtoeslag niet uitmaakt of ik dan medebewoner of toelagpartner ben dus dit zal geen problemen geven. Echter zijn we geen fiscaal partner en hebben we geen samenlevingscontract. We staan dan wel volgens het gba op het zelfde adres ingeschreven en we hopen dat dit ook langer gaat worden dan 6 maanden natuurlijk. Volgens jullie (Hebt u meerderjarige huisgenoten die langer dan zes maanden op uw woonadres staan ingeschreven in het GBA met wie u een gezamenlijke huishouding voert, en zijn dat niet uw kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders, dan hebt u een toeslagpartner;) kunnen we dus elkaars toeslagpartner zijn volgens de belastingdienst niet omdat we niet ons eigen huis hebben? Hoe zit het nu precies? Behouden we ieders ons eigen zorgtoeslag omdat we geen toeslagpartner zijn van elkaar of krijgt een van ons geen toeslag meer en de ander iets meer omdat we juist wel toeslagpartner zijn? Of gaat het pas na 6 maanden in?

Gr Jos Reactie infoteur, 10-07-2015
Beste Jos,
Als jullie samenwonen in een huurhuis, zonder kind en zonder pensioenpartners te zijn, speelt de zes maanden termijn in 2015 geen rol meer (dat was eerder nog wel zo).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 03-07-2015 17:19 #133
Per 10 juli ga ik samenwonen en mijn vriendin wordt volgens de regels toeslagpartner. Voor mijn zoontje heb ik kindgebonden budget. Stopt deze dan per 1-1-2015, 10-7-2015 of per 1-1-2016?

Mvg
Jacob Reactie infoteur, 04-07-2015
Beste Jacob,
Er stopt niets automatisch, u zult een wijziging zelf moeten doorgeven. De Belastingdienst zal het voorschot in juli nog uitbetalen en herberekenen op hoeveel u vanaf 10 juli 2015 nog recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 27-06-2015 00:14 #132
Goedeavond, Vorig jaar heeft een vriend van mij gewoond bij mij voor 3 maanden en is daarna weer uitgeschreven (01-09-2014- 01-12-2014). Het gaat om een huurhuis (huurtoeslag) Wordt die vriend van mij gezien als toeslagpartner en worden onze inkomens samen opgeteld? We hebben geen samenlevingscontract maar bij de gemeente staat hij wel bij mij ingeschreven Reactie infoteur, 27-06-2015
Beste Bram,
Voor de huurtoeslag was de vriend gedurende drie maanden medebewoner en dat is van invloed op de huurtoeslag voor die maanden.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Hussie, 26-06-2015 08:53 #131
Mijn broer woonde t.m 11-6-2014 samen met zijn ex-vrouw. Na 12-6-2014 is hij verhuisd en heeft per die datum voor zijn toeslagen deze wijzigingen doorgegeven. Nu in 2015 moet mijn broer een deel van de ontvangen toeslagen terugbetalen, omdat zijn ex na 12-6-2014 een bijstand heeft aangevraagd en deze bijstand wordt bij hem opgeteld als gezamenlijk inkomen voor 2014. Ex heeft na 1-7-2014 zelf ook huurtoeslag en zorgtoeslag aangevraagd en die hoeft niets terug te betalen. Waarom wordt haar inkomen bij mijn broer opgeteld en waarom is altijd de aanvrager de dupe, terwijl ook de toeslagpartner mee heeft geprofiteerd van de toeslagen? Reactie infoteur, 26-06-2015
Beste Hussie,
De aanvrager wordt inderdaad als eerst verantwoordelijke gezien, omdat dat voor de Belastingdienst het meest eenvoudige is. Maar uw broer krijgt daarmee (als hij dat wil) een vordering op zijn ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 23-06-2015 20:37 #130
Mijn dochter wordt binnen kort 18 jaar nu raak ik me kindgebonden budget en huursubsidie kwijt. Heb geen werk ik ben afgekeurd nu kan ik niet meer rondkomen en de huur niet meer betalen. Heb ik nog recht op een aanvulling of zoiets? Ik heb 1400 Euro uitkering en 1480 euro kosten. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 24-06-2015
Beste Hans,
De studiefinanciering telt voor de huurtoeslag niet mee als inkomen. Wat betreft de woonkosten is er misschien nog bijstand vanuit de gemeente of het UWV mogelijk, afhankelijk van de uitkering die u krijgt. Erg veel is het allemaal helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

George, 23-06-2015 14:43 #129
Goedemiddag,

Ik ben sinds juli vorig jaar getrouwd Mijn vrouw heeft t/m juli vorig jaar gewerkt. Daarna had zij geen werk meer t/m dec 2014 Mijn vraag is of haar inkomsten die zij had t/m juli 2014, wordt bijgeteld bij mijn inkomsten van 2014 i.v.m hoogte van de huur en zorgtoeslag? Reactie infoteur, 23-06-2015
Beste George,
Als jullie al op 1 januari samen woonden en op 1 juli zijn getrouwd, zijn jullie automatisch het hele jaar fiscale partners en tellen beide inkomen mee. Als jullie niet samenwoonden, is er een knip tussen voor en na het huwelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hil, 19-06-2015 16:59 #128
Hallo zeemeeuw,

Het gaat om het kindgebonden budget. Bij de belastingdienst 6 verschillende personen aan de lijn gehad, waarvan er 4 aangeven dat het raar is dat mijn nichtje niet als pleegkind wordt gezien (is niet wettelijk geregeld, daar was de tijd tekort voor), gezien het feit dat ik haar wel zo heb opgevoed en ook KB voor haar heb ontvangen. Zij hebben dit doorgezet naar de afdeling Toeslagen die de moeite niet nemen terug te bellen.

De belastingdienst houdt vast aan het feit dat ze bloedverwant is in de 2e graad en derhalve geen kind van mij ondanks ontvangen KB en daardoor wel 'pleegkind' is (lijkt mij). Eigenlijk geven zij aan: als er een minderjarig kind bij je in huis woont op jouw adres kun je kinderbijslag aanvragen…

Belastingdienst, leuker kunnen we het niet maken! Reactie infoteur, 20-06-2015
Hallo Hil,
Tja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hil, 18-06-2015 15:36 #127
Hallo zeemeeuw,

Nog steeds in conclaaf met de Belastingdienst. Ze houden vast aan hun site en de vragen die je moet invullen bij 'wie is mijn toeslagpartner'. Inmiddels de laatste maand 6 personen aan de telefoon gehad, 3x een terugbelverzoek ingediend, waarop men mij gewoon niet heeft teruggebeld. Ik loop tegen muren op en kom niet verder.

Ik heb de informatie vanaf jullie site gebruikt, namelijk het volgende: woont u alleen met uw kinderen, kleindkinderen, ouders, grootouders of minderjarige huisgenoten, dan zijn zij geen toeslagpartner. Sinds 2013 geldt als extra voorwaarde om gene toeslagpartner te zijn als u een kind hebt, dat u of de huisgenoot jonger moet zijn dan 27 jaar.

Vanaf 01-01-2013 is mijn nichtje (waarvoor ik kinderbijslag heb ontvangen) 17 jaar, dus een minderjarige huisgenoot en zeker jonger dan 27 jaar. Reactie van de belastingdienst: dit staat niet op onze site, u heeft dat ergens anders vandaan en dat kunnen wij niet nakijken.

Ik zou graag willen weten waar u deze informatie vandaan heeft, want ik wil ten eerste een klacht indienen tegen de Belastingdienst voor de manier waarop ze mij aan het lijntje hebben gehouden en ten 2e een bezwaarschrift indienen omdat hun redenering volgens jullie informatie en die van mij niet correct is.

Ik vind het heel vervelend dat verschillende mensen bij de Belastingdienst (callcenter) verschillende informatie geven, wie weet kan ik hier een statement maken. Ik hoop het. Hieronder heb ik nog even mijn vraagstelling gekopieerd die ik op 30 mei aan u heb gesteld.

Met vriendelijke groet,
Hil Reactie infoteur, 18-06-2015
Hallo Hil,
1. Gaat het om de huurtoeslag of om andere toeslagen?
2.Op 30 mei gaf u aan dat de Belastingdienst ook zelf van mening was dat er geen toeslagpartner was. Het probleem zal het inwonen van uw nichtje zijn zodra ze 18 jaar is geworden. Als zij een pleegkind is, wordt ze gelijk behandeld als een eigen kind. Daarom kreeg u ook kinderbijslag en is ook voor haar tot 18 jaar het kindgebonden budget mogelijk. Als de Belastingdienst haar als een volwassen inwoner ziet, is ze nog niet uw toeslagpartner als er geen samenlevingscontract en dergelijke is. Wel kan ze als een medebewoner worden gezien voor de huurtoeslag.
3. Quote van hun site: " Als u samenwoont met uw kind of ouder, moet u allebei 27 jaar of ouder zijn. Anders bent u niet elkaars toeslagpartner". (http://tinyurl.com/nfr87fv).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 14-06-2015 20:10 #126
Hallo,
Sinds 1 maart hebben mijn vriendin en ik een huurwoning. We hebben geen kinderen, geen samenlevingscontract en zijn geen partner voor pensioenregeling. Echter kan ik nergens goed vinden of 'mede eigenaar woning' alleen geldt voor een eigen koophuis of ook voor een huurhuis. We krijgen geen huurtoeslag omdat ons inkomen te hoog is maar ik kreeg tot op heden wel altijd zorgtoeslag. Nu mijn inkomen vanaf juli omhoog gaat ben ik het eens gaan nazoeken of ik er nog recht op heb maar ik kom er dus niet helemaal uit. Mocht ze wel toeslagpartner zijn zal ik waarschijnlijk de zorgtoeslag van maart tot en met nu terug moeten betalen? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 15-06-2015
Hallo Anne,
Onder mede-eigenaar woning valt niet een huis dat jullie gezamenlijk huren, maar een gezamenlijke koopwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 09-06-2015 11:51 #125
Ik wil in oktober gaan samenwonen met mijn vriend. Ik krijg nu allerlei toeslagen. Mijn vriend heeft een koophuis en ik trek bij hem in met mijn twee kinderen, die zijn niet van hem. Nu weet ik dat ik mijn toeslagen dan moet stoppen. Maar mijn vraag ik hoef toch niet over de maanden ervoor alles terug te betalen? Anders zou het beter zijn als we wachten tot volgend jaar. Reactie infoteur, 09-06-2015
Beste Patricia,
Als u erop let dat u de toeslagen stopt voordat jullie toeslagpartners worden, werkt dit niet terug naar 1 januari van het jaar en hoeft u niet als gevolg van dit samenwonen terug te betalen. Dit gaat nog wel eens fout omdat als men aanklikt dat er een toeslagpartner is, het automatiseringssysteem van de Belastingdienst dit zo ziet per 1 januari. Dan kunt u altijd nog bezwaar maken en uw situatie uitleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 02-06-2015 06:53 #124
Onlangs heb ik via de woningbouwvereniging een huis gehuurd samen met de vader van mijn kinderen na een breuk van 4 jaar. Nu wilde we het weer proberen maar nu zie ik er toch van af om hem in te schrijven op hetzelfde adres. Wel hebben we de huurcontract beiden ondertekend en staat hij zelfs als hoofdbewoner op het contract. Echter voor gekozen om niet op het adres ingeschreven te staan. Zoals ik al zei we wilden het weer proberen. En nu woont hij praktisch bij mij maar maar niet ingeschreven. Krijg ik nu onterecht kgb opvangtoeslag etc? Reactie infoteur, 02-06-2015
Beste Linda,
Elders ingeschreven staan terwijl hij met u woont als hoofdhuurder is eigenlijk niet toegestaan. Doordat hij de vader van uw kinderen is en jullie feitelijk op hetzelfde adres wonen, is hij feitelijk uw fiscale partner, maar op papier niet omdat hij niet bij u is ingeschreven. Ik weet niet of u huurtoeslag ontvangt, maar dan is de kans wel groot dat de Belastingdienst er achter komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 31-05-2015 03:04 #123
Hallo,

Een vraag. Eigenlijk 2.

Een vriendin woont sinds 1-11-14 samen zonder samenlevingscontract. Op het adres wonen ook haar (niet van hem) 4 minderjarige kinderen. Is haar vriend voor 2014 al toeslagpartner?

In april komt de moeder (63) van mijn vriendin ook (tijdelijk) op dit adres wonen, ze staat dan op dit adres ingeschreven. Heeft dit gevolgen voor toeslagen van mijn vriendin of moeder zelf of het nabestaandenpensioen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 31-05-2015
Beste Miranda,
Als zij ouder is dan 27 jaar, zijn zij en haar vriend toeslagpartners in verband met de minderjarige kinderen. Voor de huursubsidie kan moeder een medebewoner zijn. Voor haar pensioen zijn er geen gevolgen, wel voor een eventuele AOW uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hil, 30-05-2015 12:29 #122
In 2011 is mijn nichtje op 16 jarige leeftijd bij mij en mijn 2 kinderen (toen 14 en 12) komen wonen (wegens overlijden moeder). Ik ontving kinderbijslag voor haar. Toen ze 18 jaar werd, werd ze mijn toeslagpartner (vreemde situatie want ze is gewoon een 'kind' voor me). Nu is mijn dochter in mei 18 jaar geworden wat betekent dat er naast mij, twee meerderjarige personen in huis wonen en nog een kind van 16 jaar. Mijn dochter staat niet meer bij mijn toeslagen vermeld, maar de toeslagpartner is er niet afgehaald. Ik heb de belastingdienst in februari gebeld waarop ze hebben aangegeven dat dit in mei veranderd zou worden. Ook na 20 mei gebeld en ook deze persoon gaf aan dat de toeslagpartner vervalt. Afgelopen donderdag gebeld omdat het nog niet verwerkt is, blijkt dat die persoon aangeeft dat het onderzocht moet worden, ook omdat ik in 2014 een toeslagpartner had. Ik begrijp het even niet meer… Heb ik nu wel of niet een toeslagpartner vanaf 1 juni 2015? Reactie infoteur, 30-05-2015
Beste Hil,
Uw thuiswonende kinderen zijn niet uw toeslagpartner als ze jonger zijn dan 27 jaar. Uw pleegkind is ook geen toeslagpartner. Wel bestaat de regel dat als iemand in 2014 uw toeslagpartner is en de situatie verandert niet, dan is die persoon dat ook in 2015. Dus moet de Belastingdienst eerst bekijken waarom 2014 niet correct is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle, 28-05-2015 12:33 #121
Mijn partner en ik wonen sinds mei 2015 samen in mijn woning. Hierdoor heb ik geen recht meer op huurtoeslag en heb deze ook stopgezet. Wel ontvang ik nog zorgtoeslag. Nu krijgen wij in november 2015 een kind. Betekent dit dat ik de toeslagen van heel 2015 terug moet betalen? Reactie infoteur, 28-05-2015
Beste Michelle,
Neen, jullie worden zijn dan in november met terugwerkende kracht vanaf mei 2015 fiscale partners en niet vanaf 1 januari 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

José, 20-05-2015 11:24 #120
Ik had 10 maanden lang een vriendin met haar kind van 3 jaar bij mij in huis wonen. We hebben samen hiervoor een contract opgemaakt waarin staat beschreven van welke ruimtes in huis zij gebruik kon maken en voor welk bedrag per maand. 275,- huur inclusief gas/water/licht. We hebben dit in het contract onkostenvergoeding genoemd. Dit heeft zij mij ook alle maanden trouw overgemaakt onder vermelding van 'onkostenvergoeding maand… etc'. Alles hebben we strikt gescheiden gehouden. Nu krijgt zij een aanslag van de belasting dat ze teveel toeslagen gehad zou hebben, en ze moet in het totaal 1300,- euro terugbetalen. De belasting claimt dat ik haar toeslagenpartner ben/was. Mijn vriendin kreeg op dat moment een uitkering sociale dienst en deze zijn ook bij ons thuis wezen controleren of wij geen gezamenlijke huishouding voerden. Dit was allemaal prima in orde. Ook was de datum op de aanslag van het belastingbiljet niet correct, daar stond 1 maart 2014 terwijl zij pas per 1 mei 2014 toeslagen krijgt.
Klopt dit allemaal? of heeft iemand hier ervaring mee?

Bedankt! José Reactie infoteur, 21-05-2015
Beste José,
Als er geen officieel huurcontract is, wordt een inwonende moeder met kind als uw toeslagpartner gezien. De gemeente heeft echter geconstateerd dat er geen sprake was van een gezamenlijke huishouding. Daarom is het verstandig om bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst (toeslagen) en de situatie uit te leggen met daarbij ook de conclusie van de gemeente. Dat wil overigens niet zeggen dat u gelijk krijgt van de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacky, 07-05-2015 22:02 #119
Man en vrouw hebben samen een kind en een relatie. Leven gescheiden kind woont samen met zijn moeder, verder niemand. Zijn zij toeslagen partners? Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste Jacky,
Als zij niet getrouwd zijn, zijn zij geen toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 05-05-2015 12:23 #118
Bedankt voor uw reactie Zeemeeuw,

Als ik de informatie op de site van de belastingdienst bekijk worden volwassenen die gaan samenwonen zonder samenlevingscontract of huwelijk WEL toeslagpartners wanneer er ook minderjarige kinderen op hetzelfde adres wonen. Heb ik dit goed begrepen en zoja is dit dan het geval per datum samenwonen of met terugwerkende kracht per 1-1-2015?

alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 05-05-2015
Beste Jo,
Als u ouder bent dan 27 jaar, zijn jullie toeslagpartners vanaf het moment van samenwonen en niet eerder. Het is dus niet met terugwerkende kracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 04-05-2015 12:04 #117
Beste lezer,

Ik woon momenteel met 2 minderjarige kinderen waardoor ik recht heb op KGB, en zorgtoeslag. ik wil graag met mijn vriend gaan samenwonen en wij vragen ons af of het moment van samenwonen ( inschrijven bij gemeente) van invloed gaat zijn op de te ontvangen toeslagen. Als wij dit voor 1 juli 2015 doen zijn wij dan met terugwerkende kracht per 1-1-2015 toeslagpartners? of worden wij toeslagpartners per de datum van samenwonen (inschrijving gemeente). Reactie infoteur, 05-05-2015
Beste Jo,
Als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract, zijn jullie nog geen toeslagpartners als u zelf jonger bent dan 27 jaar. Wel vervalt waarschijnlijk de alleenstaande oudertoeslag in de kgb.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jennifer, 29-04-2015 17:54 #116
Hallo.
Mijn vriend en ik wonen sinds 2011 samen.
Het huis heeft hij gekocht en staat op zijn naam wel sta ik sinds 2011 ingeschreven op hetzelfde adres.
We hebben geen samenlevingscontract oid.
Ik ontvang elk jaar zorgtoeslag 1x per jaar. Heb het nu ook ontvangen voor 2014.hij niet.
Voor 2015 staat stop.en dat zou ik dan in 2016 in 1x terug krijgen.zo doe ik dat elk jaar.
Nu willen we wel trouwen of geregistreerdpartnerschap.
Moet ik dan van al die jaren terug betalen of rekenen ze alleen van dat jaar wanneer je evt gaat trouwen?
want ik sta wel ingeschreven op het zelfde adres sinds 2011.
gr jennifer Reactie infoteur, 30-04-2015
Hallo Jennifer,
Doordat jullie al sinds 2011 op hetzelfde adres wonen, zal het fiscaal partnerschap ingaan op 1 januari van het jaar waarin jullie trouwen, niet eerder
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachel, 29-04-2015 15:00 #115
Hallo,

Ik woon momenteel in bij mijn vader omdat ik op 1/1/2015 28 ben. het punt is nu dat mijn vader (die woont en werkt in het buitenland) wordt gezien als mijn toeslagpartner. dit heeft uiteraard grote gevolgen voor mij ivm toeslagen want ik ontvang nu 17 euro per maand. onlangs heb ik mijn eigen onderneming moeten sluiten wegens slechte resultaten, dus leef ik nu van 17 euro per maand. ik ben al bezig met een urgentie verklaring zodat ik mij ergens anders kan inschrijven. deze wordt hoogstwaarschijnlijk afgewezen omdat ik niet in een levensbedreigende situatie ziet. echter rondkomen met een kind van 6 met 17,- per maand lijkt mij niet gezond. Ik ben op zoek naar werk maar om deze tussenperiode door te komen denk ik toch een uitkering aan te vragen. ik werk al 15 jaar en heb altijd bijgedragen in deze zorgstaat dus denk dat ik hier wel recht op heb. Nu is het natuurlijk zo dat zij dan ook naar het inkomen van mijn vader gaan kijken en ben ik ook bang dat deze word afgewezen. maar hier heb ik natuurlijk in principe niks mee te maken. ik woon al in zijn huis wegens geld gebrek kan hem niet gaan vragen mij en mijn kind te onderhouden. ik zit muurvast in deze situatie en weet niet meer zo goed wat ik moet doen, heeft iemand wellicht een oplossing/antwoord voor mij?
Alvast bedankt, Reactie infoteur, 29-04-2015
Hallo Rachel,
Waarschijnlijk kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), aan te vragen bij uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goccia, 29-04-2015 13:16 #114
Hallo graag zou ik de volgende vraag stellen.
Ik ben toeslagpartner. Mijn man heeft een bedrijf en neemt zijn broer als partner bij de zaak. Mijn vraag is. stel dat de zaak terug moet betalen! betekent dat de belasting ook naar mijn inkomen kijkt? ik bedoel betaal ik dan ook een deel daar van? want als het zo is dan betekend dat ik ook voor zijn broer betaal of niet? mijn man heeft mij als toeslagpartner maar de broer niemand. Hoe zit dat?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 29-04-2015
Beste Goccia,
Als uw man uw broer als partner in de zaak neemt, is het belangrijk dat de afspraken die vooraf worden gemaakt, goed op papier worden gezet zodat ook later duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Een partner in de zaak is wel natuurlijk wat anders dan een toeslagpartner, de broer wordt niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Indi, 25-04-2015 14:28 #113
Hoi, graag zou ik de volgende vraag willen stellen;
Ik heb van januari t/m maart zelfstandig gewoond en over deze periode huurtoeslag ontvangen. Per 1 april ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. Ik heb toen mijn huurtoeslag stop gezet, mijn ouders hebben namelijk een koopwoning en bovendien betaal ik geen huur aan hen. ik ontvang nu nog wel zorgtoeslag. ik ben 25 jaar en wat ik qua info kan vinden op internet zijn mijn ouders en ik geen toeslag partners van elkaar. Nu heb ik een brief gekregen dat ik de inkomensgegeven van mijn ouders moet doorgeven omdat ik mogelijk ten onrechten toeslagen ontvang of heb ontvangen.
Ik begrijp dit niet goed en kan op internet of via belastingtelefoon geen duidelijkheid krijgen.

Mijn ouders hebben beide een goed salaris dus als ze dat gaan meerekenen voor mij huurtoeslag van de periode dat ik alleen woonde moet ik dat sowieso terug betalen, maar is dat mogelijk? Aangezien zij een koophuis hebben, ik heb geen huur betaal aan hen en in de eerste periode van het jaar toen ik nog wel in een huurhuis woonde ik helemaal zelfstandig woonde?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-04-2015
Hoi Indi,
Raar, uw ouders zijn niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 24-04-2015 16:23 #112
In juni (2015) wordt ik 27 jaar, ik woon nog thuis bij mijn moeder en heb een kind (binnenkort een tweede). Mijn eerste kind ging tot zijn 4e jaar naar de opvang wat begin april was en gaat nu naar de basisschool. Ik ontving kinderopvang toeslag voor mijn eerste kind, studeer fulltime en werk daarnaast parttime (12uur p.w.). Nu begreep ik elders dat op het moment dat ik 27 jaar wordt ik automatisch toeslag partner van mijn moeder wordt, klopt dat? Heeft dit dan ook gevolgen voor de maanden dat ik kinderopvang toeslag ontving? Aangezien het salaris van mijn moeder boven het gemiddelde valt en ik daarnaast als student toch wel wat vergoed kreeg voor de opvangkosten? Reactie infoteur, 24-04-2015
Beste S,
Vanaf het moment dat u 27 jaar bent, wordt u doordat u inwonend bent en een kind hebt toeslagpartner met uw moeder. De maanden daarvoor is dit nog niet het geval en zijn jullie nog geen toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sil, 23-04-2015 15:51 #111
Mijn vriend wilt tijdelijk bij mij komen wonen totdat hij zelf een huurwoning krijgt aangeboden. Nou ontvang ik voor mijn zoon van 16 jaar KGB. Heeft het voor mij gevolgen wanneer mijn vriend tijdelijk bij mij woont en staat ingeschreven? Reactie infoteur, 23-04-2015
Beste Sil,
Dat kan gevolgen hebben voor de alleenstaande toeslag die sinds 2015 in het kgb zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 21-04-2015 21:25 #110
In juni (2015) word ik 27 jaar, ik woon nog thuis bij mijn moeder en heb een kind (binnenkort een tweede). Mijn eerste kind ging tot zijn 4e jaar naar de opvang wat begin april was en gaat nu naar de basisschool. Ik ontving kinderopvang toeslag voor mijn eerste kind, studeer fulltime en werk daarnaast parttime (12uur p.w.). Nu begreep ik elders dat op het moment dat ik 27 jaar wordt ik automatisch toeslag partner van mijn moeder wordt, klopt dat? Heeft dit dan ook gevolgen voor de maanden dat ik kinderopvang toeslag ontving? Aangezien het salaris van mijn moeder boven het gemiddelde valt en ik daarnaast als student toch wel wat vergoed kreeg voor de opvangkosten? Reactie infoteur, 22-04-2015
Beste S,
U bent per 1 januari 2015 jonger dan 27 jaar en hebt dus recht op uw toeslagen. Vanaf het moment dat dit verandert, wordt er een herberekening gemaakt voor de volgende periode. Jullie zijn dus niet met terugwerkende kracht toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 20-04-2015 10:50 #109
Mijn vriend en ik wonen 2,5 jaar samen (zonder samenlevingscontract oid) en hebben nu net een huis gekocht. Vanaf 1 augustus krijgen wij de sleutel en regelen wij ook gelijk bij de notaris een samenlevingscontract. We worden dan dus fiscale partners. Werkt dit met terugwerkende kracht tot 1 januari, waardoor wij alle tot nu toe ontvangen zorgtoeslag terug moeten betalen? Of gaat dit pas in vanaf het moment dat wij een samenlevingscontract hebben? Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Manon,
Doordat jullie al op 1 januari van 2014 op hetzelfde adres woonden, werkt het fiscaal partnerschap inderdaad door voor geheel 2015. Dat kan zeker gevolgen hebben voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 18-04-2015 13:48 #108
Op dt moment woon ik alleen in een sociale huurwonig met een kind van 1 jaar en ontvang ik KGB en huurtoeslag. 2 vrienden van mij zullen binnenkort bij mij komen intrekken voor een jaar. Het is mij niet helemaal duidelijk of zij dan toeslagpartners worden? En of dit gevolgen heeft voor mijn KBG en huurtoeslag? Ik hoop dat u mij hiermee verder kunt helpen. Reactie infoteur, 18-04-2015
Beste Renate,
Dit heeft gevolgen voor de huurtoeslag, omdat ze als uw medebewoners worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coco, 14-04-2015 00:30 #107
Hallo ik heb een vraag en werkelijk nergens op internet het antwoord vinden. Het gaat om samenwonen, en dit is wat ik lees op de website van den belastingdienst: "Als u gaat samenwonen, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Hieronder vindt u een overzicht van de zaken waar u rekening mee moet houden.

Voor ons woont u samen als u met uw huisgenoten op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. U woont dus ook samen als bijvoorbeeld uw kind of uw broer op uw adres ingeschreven staat."
Ik kan echter nergens iets vonden over de gevolgen in een situatie als meerderjarige kinderen thuis bij de moeder wonen. Mijn moeder is helemaal nerveus dat ze nu vervelende gebolgen gaat hebben met haar belastingaangifte 2014. Ik en min zus staan sinds 17 november 2014 namelijk op haar adres ingeschreven. We weten dat het gevolgen heeft voor huurtoeslag. Wij hebben alle drie inkomen. Weet u of er gevolgen zijn voor de belasting, voor zowel mijn moeder en voor mij en mijn zus? Reactie infoteur, 14-04-2015
Hallo Coco,
Meerdere personen op hetzelfde adres kan gevolgen hebben voor de toeslagen, AOW, uitkering en belasting. Voor de belasting alleen is relevant of jullie fiscale partners zijn. Als u en uw zus geen inwonende kinderen hebben en geen mede-eigenaar zijn van de woning, zijn jullie geen fiscale partners. Voor de huurtoeslag zijn er wel gevolgen, omdat jullie (u en uw zus) als mede-bewoners worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 09-04-2015 21:51 #106
Hi even een vraag
ik ben eind 2013 uit huis gegaan ivm aankomende scheiding.
in jan 2014 ingeschreven in een andere woning, dus twee huishoudens.
mijn ex moet nu kindder toeslag terug betalen. ivm toeslagpartner.[ik dus]
bij de belasting zegggen zij, had je maar direct moeten gaan scheiden?
we hebben het juist rustig aan gedaan omdat het al moelijk genoeg is.
waar moet dat exstra geld nou vandaan komen?
mijn huur is al bijna de helft van mij inkomen, snel iets vinden kan alleen in de vrije sektor.
kijkt de b.d wel naar de situatie of houden zij zich star aan de wet.
bijna alles is bekentd bij de bv belasting, maar toeslagen bv is lijkt wel een heel ander bedrijf.
wel toeslag toekennen aan mijn ex en dan later weer terug eisen.[niet kijken hoe omstandigheden zijn ]
terwijl alle omstandigheden zijn aangegeven.

ik snap hier maar niks van.
ik hoop u wel.

gr steven Reactie infoteur, 10-04-2015
Hi Steven,
U bent een toeslagpartner tot het moment dat de echtscheiding is aangevraagd. Een verhuizing brengt daar op zich geen verandering in. Bij de toeslagen gaat het altijd om een voorschot, waarbij pas bij de definitieve afrekening bekend is of u niet te veel hebt ontvangen. Terug betalen is altijd heel vervelend, maar misschien kan er met de Belastingdienst een betalingsregeling worden afgesproken. Overigens verrekent de Belastingdienst de eerder te hoge toeslagen vaak ook met de komende toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 07-04-2015 13:44 #105
Ik ben gescheiden moeder van 2 kinderen die beide bij mij wonen. Nu is vorig jaar mijn vriend bij ons komen wonen in mei. Onze financien houden we strikt gescheiden om principiele redenen. We hebben geen huis samen (koopwoning op mijn naam), zijn niet geregistreerd partner, we doen niet gezamenlijk aangifte (geen fiscale partner), ik betaal alles zelf en voer dus geen gezamenlijke huishouding. Is hij nu wel mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste Kitty,
Omdat u kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar is hij uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Imke, 22-03-2015 19:29 #104
Mijn vriend is in 2014 partner geworden in mijn pensioenregeling, ik ben echter geen partner in zijn pensioenregeling omdat dat volgens zijn pensioenfonds niet kan vanwege het feit dat wij geen samenlevingscontract hebben. We hebben in 2014 wel het gehele jaar samengewoond. Zijn wij nu wel of geen fiscale partners voor dit jaar? Als ik het goed begrijp zou dit nogal nadelige gevolgen hebben omdat ik dan de zorgtoeslag die ik over 2014 heb ontvangen zou moeten terugbetalen. Ik zou dit zelf een beetje vreemd vinden aangezien ik zelf geen enkel voordeel heb van het feit dat mijn vriend nu partner is in mijn pensioen (want ik ben immers geen partner in de zijne). Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Imke,
De Belastingdienst stelt de voorwaarde dat u bij een pensioenfonds pensioenpartners moet zijn, maar niet ook de voorwaarde dat dat bij meerdere pensioenfondsen het geval is. Dat zou betekenen dat jullie fiscale partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 15-03-2015 14:27 #103
Ik twijfel of ik wel of geen toeslagpartner in mijn situatie. Als ik de module op de belastingsite invul moet ik ook beantwoorden: U was in 2014 al elkaars toeslagpartner. ja/nee. Echter ben ik niet zeker of dit wel of niet zo is. Mijn moeder is 72 en al Jaren weduwe, ikzelf 39 en woon sinds mijn geboorte bij haar op hetzelfde huuradres. Ik heb geen vrouw en/of kinderen. Verder woont er niemand bij ons. Zij heeft een inkomen lager dan 18.000 euro, ikzelf heb een modale betaalde baan. Zij ontvangt de volledige zorgtoeslag, wat overigens haar enige toeslag is. Sinds vorig jaar ben ik ook medehuurder geworden. Wij hebben geen akte tot fiscale partnerschap voor de inkomstenbelasting, dus neem ik aan dat de belastingdienst ons niet als elkaars fiscale partners ziet. Kunt u mij zeggen of ik het juist heb dat ik voorgaande jaren t/m nu geen toeslag partner van mijn moeder ben of is dit bij inwonende kinderen sowieso niet het geval? Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Joost,
U bent geen toeslagpartner van uw moeder voor de zorgtoeslag als medehuurder, maar wel een medebewoner wiens inkomen meetelt bij de bepaling van de huurtoeslag als uw moeder huurtoeslag krijgt. Overigens doet de Belastingdienst hier in de praktijk vaak moeilijk over, omdat de verhuur aan een familielid niet altijd gelijk wordt gezien als de verhuur aan een onbekende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 14-03-2015 15:00 #102
Beste,

Ik woon alleen met mijn 2 kids. Ik huur particulier een appartement en ontvang IB, zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Mijn broer zijn relatie eindigde eind 2013, en heel 2014 (tot december) heeft hij bij mij ingeschreven gestaan, dit omdat hij zijn post hier wou laten komen. Achteraf bleek dat we dan om een briefadres hadden moeten vragen.

Zijn nieuwe vriendin woonde namelijk in een soort klein huisje wat bij een boerderij hoorde. Dit huisje had geen officieel postadres en zijn nieuwe vriendin stond dan ook bij haar ouders ingeschreven.

Mijn broer heeft hier dus nooit gewoond. Dat wil de VVE van mijn appartement ook verklaren en mijn huurbaas ook.

Nu kwamen de ouders van zijn nieuwe vriendin ook in de 'problemen' door die situatie betreffende hun huurtoeslag. De eigenaresse van de boerderij heeft toen een documentje opgesteld waarin ze aangeeft dat mijn broer en zijn nieuwe vriendin heel 2014 in dat klein bijhuisje hebben gewoond. De belasting heeft hun bezwaar even on hold gezet en hier uitstel voor gevraagd, omdat er ontzettend veel bezwaren bij de belasting liepen.

Nu moet ik de belasting voor 2014 gaan doen en loop ik gelijk al vast. De tweede zin die ik moet invullen is: woonde u 2014 samen? Mijn broer geeft aan dat ik hier dus NEE moet invullen, maar als ik de definitie lees van samenwonen, staat er ook dat als je met een familielid op hetzelfde adres staat ingeschreven, je ook samen woont.

Ik vind het een lastige situatie. Wat kan ik nu het beste doen? Als ik invul nee; dan heb ik idee dat ik geen eerlijke informatie geef, terwijl hij geen dag hier heeft gewoond. En wat zijn of kunnen de gevolgen zijn als ik invul ik niet heb samengewoond (dan zal ik een bedrag moeten terugbetalen omdat ik onterecht IB heb ontvangen lijkt me?)? Reactie infoteur, 15-03-2015
Beste Miranda,
Feitelijk hebben jullie niet samengewoond, maar stond hij wel bij u ingeschreven. U kunt hier neen invullen en als de Belastingdienst later om uitleg vraagt, hierop uw reactie en uitleg geven. Met ja invullen wordt het nog verwarrender voor de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasmijn, 13-03-2015 13:06 #101
Ik woon bij mijn broer in die een wajong uitkering heeft ik zelf heb geen inkomen. zn huurtoeslag enz. stopt of verminderd toch niet heh? Groetjes Jasmijn Reactie infoteur, 13-03-2015
Beste Jasmijn,
Dit kan wel gevolgen hebben voor de huurtoeslag omdat u als medebewoner van uw broer wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 27-02-2015 11:23 #100
Mijn zoon woont ivm school bij een kennis is ook daar ingeschreven.nu is mijn zoon 18 geworden en wil zorgtoeslag aanvragen nu blijkt het zo te zijn dat die kennis zijn toeslagpartner is… krijgt mijn zoon nu niet zelf zijn zorgtoeslag op eigen rekening gestort? Want bij de aanvraag staat u hoeft niet aan te vragen u toeslagpartner krijgt hier bericht over… maar mijn zoon betaald wel zelf elke maand de zorgverzekering?
Mvg jeanne Reactie infoteur, 27-02-2015
Beste Jeanne,
Als de zoon en de kennis een gezamenlijke huishouding hebben, zijn zij voor de toeslag toeslagpartners, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 31-12-2014 15:02 #99
Ik leef al 3 jaar gescheiden met 2 kinderen. Noodgedwongen moest ik particulier huren door een tekort aan woningen. De wachtlijst voor goedkopere woningen is hier 4 tot 5 jaar. Ik kan de huur niet meer betalen dus heeft een vriend aangeboden dat ik 2 kamers in zijn woning, een koopwoning, kan huren. Er is dus sprake van onderhuur. We maken alleen gezamenlijk gebruik van badkamer en keuken. Tot nu toe heb ik recht gehad op kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag. Als ik die kamers zou huren, heb ik dan nog steeds recht op mijn toeslagen of wordt de onderhuurder mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 02-01-2015
Beste Debby,
U wordt dan huurster van de kamers. Met een geldig huurcontract worden jullie geen toeslagpartners. De huurtoeslag kan wel een probleem worden als er geen sprake is van een zelfstandige woonruimte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdi, 22-12-2014 14:26 #98
Bedankt voor u reactie Zeemeeuw.
Nee voor zover ik weet voeren wij geen gezamenlijke huishouding. Zij betaald al haar eigen dingen, en ik ook (alleen zorgtoeslag heb ik als kosten) En ik koop voor de kleine 1 keer per maand kleding of iets dergelijks. Maar bemoei met niet met haar uitgaven of weet ik wat. Bedankt alvast voor u reactie. Vriendelijke groeten Ferdi Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Ferdi,
Dan verandert er voor u niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdi, 21-12-2014 15:55 #97
Mijn vriendin en ik hebben een kindje van 2. Zij woont en staan ook op 1 dezelfde adres ingeschreven. Ik sta al een jaar of 5 ingeschreven bij mijn vader en woon daar in principe ook. Zij werkt 4 dagen per week, en nu komt het probleem: Ik slaap regelmatig bij haar om voor onze kleine te zorgen vanwege haar werktijden. Dat zal zijn rond de 3 dagen per week. Niet aaneen gesloten dagen. Oma komt 1 dag oppassen en slapen, en de andere dag brengt zij de kleine naar oma toe voor 1 dag. Haar gaat het er nu om of zij geen onrechtmatige toeslag krijgt (huurtoeslag, kgb en zorgtoeslag) Omdat ik ook slaap daar. Ik ontvang geen uitkering, maar heb regelmatig werk van rond de 20 a 30 uur per maand (geen vetpot dus) Hoe ziet de belastingdienst dit? Moet ik me inschrijven bij haar? terwijl ik merendeels gewoon bij mijn vader woon of gewoon zo laten. Zij verdient 15500 per jaar en ik rond de 4000 per jaar. Graag hoop ik op u reactie. Vriendelijk gegroet Ferdi Reactie infoteur, 21-12-2014
Beste Ferdi,
Zolang u niet bij haar bent ingeschreven, maar bij uw ouders woont, verandert er niets. Als u zich bij uw vriendin inschrijft en met haar een gezamenlijke huishouding voert, worden jullie juist wel fiscale partners en toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Puck, 20-12-2014 11:26 #96
Goede morgen, wat fijn dat je hier terecht kan met vragen! Mijn partner en ik wonen al jaren samen en zijn geen toeslagpartners van elkaar momenteel. Nu verwachten wij in mei 2015 een kindje. Ik heb geen recht op zorgtoeslag maar mijn man wel. De beschikking voor 2015 viel op de deurmat en hij krijgt voor het nieuwe jaar ook weer zorgtoeslag. Het is niet veel maar toch zonde wanneer je het aan het einde van het jaar opeens terug moet betalen. Mijn vraag is dus: heeft mijn partner is 2015 nog recht op zorgtoeslag wanneer wij in mei een kindje krijgen en dus toeslagpartners worden!? ( na 2015 zitten we samen boven het norminkomen dus hebben we sowieso geen recht meer op zorgtoeslag!) Of moeten we dan de maanden jan tm april terugbetalen!? Hoor het graag. Reactie infoteur, 21-12-2014
Beste Puck,
Met de geboorte van uw kind, zijn jullie niet alleen toeslagpartners maar worden jullie, omdat jullie nu al samen wonen, per 1 januari 2015 ook fiscale partners. Dat betekent dat bij de toeslagen het gezamenlijke inkomen zal tellen vanaf 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Keijzer, 14-12-2014 17:04 #95
Ik huur al sinds 1-12-2011 twee kamers in de woning van mijn moeder waar wij een contract samen voor opgesteld hebben.
Volgens mijn belasting gegevens is mijn moeder mijn toeslagpartner maar nu begrijp ik dat zij dan een onderhuurder is en geen toeslagpartner.
Mijn vraag is is zij nu mijn toeslagpartner of onderhuurder? Reactie infoteur, 15-12-2014
Beste M. de Keijzer,
Als u aantoonbaar huurt van uw moeder die zelf huurt en uw eigen huishouding hebt, is uw moeder onderverhuurder. Overigens hoeft het huren van een kamer volgens de voorwaarden van de huurtoeslag geen zelfstandige woonruimte te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 26-11-2014 15:52 #94
Mijn ex is samen met zijn kinderen in april 2014 ergens anders gaan wonen. De kinderopvangtoeslag stond op mijn naam en is tot april dan ook op mijn rekeningnummer gestort. ik heb nog wel kinderopvangtoeslag voor mijn eigen dochtertje. Wat gebeurt er nu als ik straks belastingaangifte ga doen? Mijn ex is niet meer mijn toeslagpartner. Moet ik dan straks de ontvangen toeslag voor zijn kinderen in de maanden dat we samenwoonde terugbetalen omdat ik hem niet meer opgeef als fiscaalpartner/toeslagpartner in 2014?

met vriendelijke groet, Monique Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Monique,
Tot april 2014 had u dan recht op de kinderopvangtoeslag.Als u daarna nog de toeslag ontving maar niet meer voor uw kind verantwoordelijk was, zult u waarschijnlijk een deel moeten terugbetalen. Tot april 2014 is uw fiscaal partnerschap niet gewijzigd. Of dat daarna wel het geval is, hangt ervan af of jullie getrouwd waren of niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119145-fiscaal-partnerschap-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 10-11-2014 17:33 #93
Beste Zeemeeuw,

Sinds 24-12-2013 woon ik smaen met mijn vriend. Wij hebben op 18-10-2013 het huis gezamelijk gekocht.
Wij hebben geen samenlevingscontract oid. Zijn wij over heel 2013 toeslagpartners? of alleen als wij besluiten voor 2013 fiscaal partners te zijn? En als we geen toeslagpartners zijn over heel 2013 vanaf wanneer geldt het dan?

Alvast bedankt voor je reactie.

Gr. Maaike Reactie infoteur, 11-11-2014
Beste Maaike,
Door de gezamenlijke aankoop van het huis in 2013 zijn jullie met terugwerkende kracht fiscale partners en toeslagpartners vanaf het moment dat jullie samenwonen. Het zou naar keuze voor geheel 2013 kunnen hebben gegolden bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tessa83, 08-11-2014 17:14 #92
Misschien kunt u mij helpen want ik heb gegoogeld en geen antwoorden. Sinds 28 oktober 2014 heb ik en mijn partner geregistreerd partnerschap aangezien wij binnenkort een kleine verwachten, per 30 januari kan ik mijn partner inschrijven op mijn woonadres want dan is zijn woning officieel verkocht. Hij is dus nog niet op mijn adres inwonend. Ik heb gelezen dat zolang hij nog niet ingeschreven staat bij mij ik nog recht heb op huurtoeslag. Maar hoe zit het met de zorgtoeslag en kindgebonden budget in mijn situatie? Heb ik nu wel of geen toeslagpartner? Reactie infoteur, 09-11-2014
Beste Tessa83,
Vanaf de dag van het geregistreerd partnerschap zijn jullie in ieder geval fiscale partners en dus toeslagpartners. Het mag ook voor het hele jaar, maar dat hoeft niet: dat is jullie keuze. Zodra het fiscaal partnerschap ingaat, heeft dat gevolgen voor alle toeslagen vanaf dat moment.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 04-11-2014 20:22 #91
Beste Zeemeeuw,

Sinds 22 september jl zijn mijn partner en ik geregistreerd partnerschap aangegaan. Daarvoor woonden we ook al 7 jaar samen. Nu kreeg ik enkele weken nadien een brief dat ik mijn zorgtoeslag van de eerste 9 maanden van het jaar moet terugbetalen.
Waarom is dit? Hoe kan het dat wij ineens met terugwerkende kracht fiscaal partners worden? In het verleden heeft hij niet meebetaald aan mijn zorgpremie namelijk. Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Bianca,
Als jullie door een geregistreerd partnerschap fiscale partners worden is dat, als jullie al samenwoonden, met terugwerkende kracht per 1 januari. Als jullie nog niet samenwoonden is het pas vanaf het moment van het geregistreerd partnerschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kanies, 30-10-2014 15:15 #90
Sinds een week woon ik samen met mijn vriend. Doordat ik al een kind heb is hij mij toeslagpartner geworden. Hij is een jaar geleden een vof begonnen maar heeft een belasting schuld? Kan dit invloed op mij hebben of mij toeslagen. De invloed van het samenwonen op de toeslagen is mij bekend maar het gaat mij om de belastingschuld. Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Kanies,
Als ook jullie fiscale partners zijn en gezamenlijk belastingaangifte doen, kan zijn belastingschuld met uw belastingteruggave of toeslagen worden verrekend door de Belastingdienst. U krijgt daarmee wel een vordering op uw vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 24-10-2014 13:56 #89
Mijn vriendin en ik willen gaan samenwonen per 1 november. We hebben samen een kind van 1 jaar, welke al bij de moeder woonde. Ik woonde op een ander adres. Mijn vriendin ontvangt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Heeft dit samenwonen per 1 november gevolgen voor de belastingdienst qua terugbetalen over het hele afgelopen jaar? En is het verstandiger om pas per 1 januari te gaan samenwonen? Zodat we niets hoeven terug te betalen over 2014? Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Joost,
Dat hangt ervan af. Vanaf 1 november zijn jullie dan fiscale partners en dus gaat vanaf die datum jullie gezamenlijke inkomen tellen. Als het nieuwe adres een eigen koopwoning is, vervalt in ieder geval de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 04-10-2014 10:26 #88
Hallo,
Omdat mijn echtgenoot geregistreerd staat als wanbetaler krijgen wij geen zorgtoeslag. Zelf heb ik wel altijd mijn zorgpremie betaald maar krijg ik ook geen zorgtoeslag
meer.
Navraag bij de belastingdienst en het cjib verklaard dat hier niets aan te doen is.
Mijn vraag is of dit klopt. Kan ik nergens bezwaar indienen? Het voelt zeer onrechtvaa rdig en met mijn lage inkomen is het moeilijk om mijn zorgpremie iedere maand te betalen.
Ik voel mij gestraft om iets waar ik geen schuld aan heb.
Met vriendelijke groet,
Chantal Reactie infoteur, 05-10-2014
Beste Chantal,
Bij de zorgtoeslag telt mee dat jullie fiscale partners zijn en daarom heeft het betaalverleden van uw man helaas ook direct gevolgen voor u. Er wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen en dus is het opknippen van de zorgtoeslag in twee delen ook niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 24-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Toeslagen 2020
Reacties: 387
Schrijf mee!