Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021? Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2022 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkomen in 2020 of 2021. Dit geldt voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Soms is ook van belang of er een medebewoner is, zoals bij de huurtoeslag. Kortom, wie is mijn toeslagpartner? De voorwaarden voor een toeslagpartner zijn ongeveer gelijk aan die van een fiscaal partnerschap.

Toeslagen inkomstenbelasting 2020, 2021 en 2022 worden uitbetaald door de Belastingdienst

Veel huishoudens hebben recht op een toeslag die wordt berekend, betaald en gecontroleerd door de Belastingdienst. De Belastingdienst kent vele gegevens, ook de hoogte van uw inkomen. De Belastingdienst weet of u fiscale partners bent en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting hebt. Bij het aanvragen van een toeslag, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget, komt ook het begrip toeslagpartner naar voren. U moet bij uw aanvraag aangeven of u een toeslagpartner hebt en wat diens inkomen is. Maar wat verstaat de Belastingdienst dan onder toeslagpartner?

Wie is mijn toeslagpartner in 2020, 2021 of 2022?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en niet gescheiden woont, is het eenvoudig. U bent dan elkaars toeslagpartner. Ook als u alleen woont is het eenvoudig, want dan hebt u geen toeslagpartner. Maar wat als er huisgenoten zijn anders dan uw echtgenoot of echtgenote dan wel een geregistreerd partner?
 • Als u met uw huisgenoot of medebewoner een kind hebt, bent u toeslagpartners;
 • Als u met uw huisgenoot een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten bent u toeslagpartners;
 • Als een huisgenoot ook in een voorgaand jaar uw toeslagpartner was, is hij dat onder dezelfde omstandigheden weer;
 • Als u een pensioenregeling hebt waarbij uw huisgenoot uw partner is, dan zijn jullie toeslagpartner;
 • Als u een koopwoning hebt als eigen woning, de huisgenoot is mede eigenaar en woont ook in de woning, dan zijn jullie toeslagpartners;
 • Hebt u meerderjarige huisgenoten die op uw woonadres staan ingeschreven in het GBA met wie u een gezamenlijke huishouding voert, en zijn dat niet uw kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders, dan hebt u misschien een toeslagpartner;
 • Woont u alleen met uw kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders of minderjarige huisgenoten, dan zijn zij geen toeslagpartner. Als extra voorwaarde om geen toeslagpartner te zijn geldt dat uw inwonend kind jonger moet zijn dan 27 jaar;
 • Woont u met meerderjarige broers of zussen, terwijl de ouders elders zijn ingeschreven, dan zijn zij niet uw toeslagpartner in 2020, 2021 en 2022;
 • Woont u als meerderjarigen samen en staat er ook een minderjarig kind ingeschreven, dan bent u fiscale partners;
 • Gescheiden leven maar niet gescheiden zijn: jullie zijn toeslagpartners, maar niet voor de huurtoeslag.

Let wel, u kunt maximaal één toeslagpartner hebben. Er kunnen zich dus situaties voordoen dat u moet kiezen. Tegelijkertijd kunt u niet iemand als toeslagpartner kiezen die al van iemand anders een toeslagpartner is.

Hoeveel toeslagpartners kan ik hebben?

Tegelijkertijd kunt u maar één fiscale partner of toeslagpartner hebben.

Hoogte zorgtoeslag bij het hebben van een toeslagpartner

Het feit of u een toeslagpartner hebt, kan van invloed zijn op de hoogte van bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Het hoeft niet veel uit te maken, maar dat is afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijke inkomen. Wie bijvoorbeeld in 2020 zelf 20.000 euro verdient en een toeslagpartner heeft zonder inkomen zal een gezamenlijke zorgtoeslag krijgen van 200 euro. In het geval dat beiden een inkomen hebben van 10.000 euro zal ook 200 euro aan gezamenlijke zorgtoeslag worden uitbetaald. Geen verschil dus. Bovendien is bij een toeslagpartner het toegestane maximale inkomen hoger dan voor een alleenstaande:
 • Toetsingsinkomen alleenstaande. In 2022 is dat € 31.998 en in 2021 € 31.138.
 • Toetsingsinkomen gezamenlijke huishouding. In 2022 is dit € 40.944, in 2021 € 39.979.

Als het gezamenlijke inkomen door een toeslagpartner toeneemt, zal in veel gevallen overigens de zorgtoeslag wel lager zijn.

Hoogte huurtoeslag en het hebben van toeslagpartner of medebewoner

Ook bij de huurtoeslag maakt het verschil of u een toeslagpartner hebt of niet. Sinds 2020 is er geen maximaal inkomen meer waaraan wordt getoetst, maar als u een partner hebt of een medebewoner wordt hun inkomen bij uw inkomen geteld, en dat verlaagt de huurtoeslag. Ook bijverdiensten van een inwonend kind kunnen (voor een deel) worden meegeteld en de huurtoeslag verlagen. Als iemand voor een bepaald deel van het jaar bij u woont, wordt gekeken naar het extra inkomen in die maanden en niet in de periode dat de medebewoner het huis heeft verlaten of nog niet bij u woonde. Uitzondering hierop is de situatie van de onderverhuur van een woning. In geval van onderhuur moet u dat doorgeven zodat de huurder niet tot uw huishouden wordt gerekend, ook al bewoont die persoon wel hetzelfde huis.

Toeslagpartner en kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget

Bij de bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget wordt niet gekeken naar het inkomen van medebewoners, maar wel naar het inkomen van uw toeslagpartner. Bovendien is ook iemand van wie u gescheiden leeft, maar waarvan u niet gescheiden bent, uw toeslagpartner.

Slot toeslagpartner of niet

Bij de bepaling van de hoogte van de toeslagen van de Belastingdienst kan het cruciaal zijn of u een toeslagpartner hebt. Voor de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag speelt bovendien of u ook andere bewoners in huis hebt, anders dan via onderverhuur. Zorg dat u op de hoogte bent van de toeslagen 2020, 2021 en 2022 en de voorwaarden, want als u te veel fiscale toeslagen of belastingtoeslagen hebt ontvangen, zal de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag terug vorderen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2021 vergeten,…
Alle toeslagen 2021Alle toeslagen 2021Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Be…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Zorgtoeslag en huurtoeslagZorgtoeslag en huurtoeslag zijn beiden tegemoetkomingen van de belastingdienst. Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag…

Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Waar heb ik recht op na overlijden van mijn partner?Overlijden van uw levenspartner heeft grote financiële consequenties. Hier moet bij leven al bij worden stil gestaan. Fi…
Kosten kinderoppas: Wat kost een oppas?Kosten kinderoppas: Wat kost een oppas?Veel ouders laten een kinderoppas op hun kinderen passen, ’s avonds of overdag. In de meeste gevallen gaat het om een in…
Reacties

Mieke, 14-09-2020
Ik zit ook met iets. Ben alleenstaande moeder. Krijg zorg toeslag huur toeslag kindgebonden budget. Ik besef dat dat stopt. En wil gaan samen wonen.
Situatie: vriend heeft eigen woning heeft geen recht op zorg toeslag, heeft ook eigen baan.
Ik heb geen werk wegens ziekte.

Als wij per 1 juli samen willen wonen moeten we dan met terugwerkende kracht de toeslagen terug betalen zijn we dan toeslag partners. Of is dat op het moment dat je echt ingeschreven staat bij elkaar?

Ik neem 1 kind mee die is minderjarig en 2 meerderjarig. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Mieke,
Er vindt een herberekening plaats op basis van uw jaarinkomen vanaf 1 januari plus het inkomen van uw partner vanaf 1 juli.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 06-09-2020
Mijn zoon van 35 woont tijdelijk bij mij, hij betaalt niks, koopt zijn eigen eten. Is hij mij toeslagpartner? Reactie infoteur, 07-09-2020
Beste Ann,
Uw zoon is niet uw toeslagpartner, maar zijn inkomen telt wel mee bij de huurtoeslag omdat hij als medebewoner kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Davey, 08-06-2020
Mijn vrouw/vriendin en ik hebben een huis gekocht en zijn sinds 5 juni 2020 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Echter wonen wij nu nog bij mijn ouders thuis. Vanaf wanneer zijn wij fiscale partners? Wij ontvingen beiden zorgtoeslag. Dienen wij dit vanaf 1 januari terug te betalen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 11-06-2020
Beste Davey,
Jullie zijn dan fiscale partners vanaf het moment dat jullie samenwonen op hetzelfde adres in 2020. Als dit niet per 1 januari 2020 was, maar later, kunnen jullie het fiscaal partnerschap toch per 1 januari laten ingaan als jullie dat willen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 22-04-2020
Kunt u mij misschien verder helpen?

Ik ga verhuizen naar een recreatiewoning en mag daar niet ingeschreven staan.
Ik wil me inschrijven bij mijn ouders. Heeft dat gevolgen voor toeslagen voor hen of voor mij? Ik ontvang nu zorgtoeslag.
Zijn wij dan toeslagpartners?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste C,
Als u ingeschreven staat bij uw ouders, heeft dat geen gevolgen voor de zorgtoeslag. Uw ouders zijn elkaars toeslagpartner en iemand kan maximaal maar 1 toeslagpartner hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 25-01-2020
Ik zou graag wat meer willen weten over zorgtoeslag. Partner woont in een niet EU land. Ik woon in Nederland. Partner is niet verzekerd voor de zorgverzekeringswet, maar heeft wel een BSN. Heb ik recht op zorgtoeslag? Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Mina,
Dat uw partner buiten de EU woont, hoeft niet te verhinderen dat u recht hebt op zorgtoeslag voor uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 03-01-2020
Situatie: november jl. heb ik met mijn zus een huis gekocht, zonder samenlevingscontract o.i.d. nu heb ik 3 inwonende kinderen waarvan de oudste 19 is. Volgens de Belastingdienst heb ik recht op Kindgebonden budget vanwege mijn oudste zoon. Maar is mijn zus dus niet mijn (eerste) toeslagpartner waardoor ik geen recht heb op kgb? Ik kan het niet duidelijk vinden en ondanks een telefoontje hierover dat ik wel recht heb op deze toeslag, zou ik niet graag zien dat ik dit uiteindelijk toch moet terug betalen. Immers, daar worden ook genoeg fouten gemaakt… Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Marga,
Als uw zus niet ook in de woning woont (daar niet is ingeschreven), is zij niet uw toeslagpartner. Alleen kinderen jonger dan 18 jaar tellen mee voor het kindgebonden budget. Uw oudste zoon is jonger dan 27 jaar en dus ook niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Han de Roos, 11-12-2019
Goedeavond, sinds mei 2017 woont mijn hoogbejaarde moeder in mijn huis. Hier wonen ook mijn dochter en zoon. Sinds April 2018 is mijn dochter 18 jaar. Is mijn moeder mijn toeslagpartner? Volgens de belastingdienst niet. Mijn zoon word 18 op Juli 2020.
Ik ben bang dat ik terug moet gaan betalen. Maar op uw website lees ik ook (klopt dit, is dit van toepassing?):

Woont u alleen met uw kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders of minderjarige huisgenoten, dan zijn zij geen toeslag partner. Als extra voorwaarde om geen toeslagpartner te zijn geldt dat uw inwonend kind jonger moet zijn dan 27 jaar.

Mvg Han Reactie infoteur, 15-12-2019
Goedenavond Han de Roos,
De Belastingdienst geeft ook aan dat als u 2 of meer medebewoners hebt die 18 jaar of ouder zijn, zij niet uw toeslagpartner zijn. Voor de huurtoeslag worden kind en moeder wel als medebewoner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 03-12-2019
Goedemorgen, ik ben een alleenstaande moeder van 42 met twee kinderen van 15 en 13. Ik heb een parttime baan en ontvang huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. De zoon van mijn vriendin (hij is 22) komt bij mij inwonen omdat het thuis niet meer gaat. Wordt hij dan mijn toeslagpartner? Hij is momenteel uitzendkracht en gaat in september 2020 studeren. Reactie infoteur, 05-12-2019
Goedemorgen Lisa,
De zoon van de vriendin wordt dan uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asya, 14-11-2019
Beste,

Ik ben 26 jarige student en woon samen met mijn 2 minderjarige kinderen in een huurhuis. Mijn moeder wil zich bij mij inschrijven. Is zij mijn toeslagpartner? Of wordt zij dat zodra ik 27 wordt? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Asya,
Uw moeder is uw toeslagpartner zodra u 27 jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

San, 05-11-2019
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben samen met mijn minderjarige dochter woonachtig bij mijn vader hij is gepensioneerd. Ik kreeg als alleenstaande moeder opvang toeslag en kindgebonden budget. Klopt het dat ik hier geen recht meer op heb omdat mijn vader als mijn toeslagpartner wordt gezien. Reactie infoteur, 06-11-2019
Geachte San,
Als u 27 jaar of ouder bent en met uw kind bij uw vader inwoont, is hij uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 28-10-2019
Ik woonde met 2 meerderjarige kinderen, 26 en 30 jaar, en een kleinkind van 4 jaar samen in 1 huis, ik had geen toeslagpartner totdat eind mei mijn dochter op zichzelf is gaan wonen. Het kleinkind is van mijn zoon van 30 jaar die al heel zijn leven ingeschreven staat bij mij
Daarom kreeg ik en mijn zoon van 30 jaar een brief van de belasting dat wij sinds eind mei toeslagpartner zijn geworden bij het niet digitaal tekenen zouden alle toeslagen worden gestopt dus ook van de kinderopvang.
Wij hebben getekend want het is zo dat wij met de kleinzoon van 4 jaar bij elkaar wonen.
Maar waarom worden de kinderopvanguren berekend over oma haar werkuren omdat die minder uren werkt als vader terwijl vader moet halen en brengen daarom komen wij uren tekort en moeten uren bij kopen wat aardig duur is.
Ik kan hem niet halen en brengen en ben blij dat ik op 64 jarige leeftijd nog kan werken.
Is er geen andere regeling op ons van toepassing?
Geen kindertoeslag en ik geen zorgtoeslag meer en minder kinderopvanguren/BSO uren. Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Ria,
Als er een toeslagpartner is, wordt voor het maximaal uren kinderopvangtoeslag inderdaad gekeken naar het aantal werkuren van de persoon die het minste uren werkt (of wat er in het contract staat als dat aantal uren lager is). Daarbij wordt helaas niet naar de leeftijd gekeken of de onderlinge relatie. Ook een medebewoner kan toeslagpartner zijn. Dat dit bij jullie niet goed past is wel duidelijk, maar de fiscus maakt hierbij in de regel geen uitzonderingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 13-10-2019
Beste,

Ik ben 18 en woon samen met mijn moeder en stiefvader. Zij hebben geen samenlevingscontract/geregistreerd partnerschap. Is mijn stiefvader mijn toeslagpartner?

Mvg.
Maria Reactie infoteur, 15-10-2019
Beste Maria,
Je stiefvader is de toeslagpartner van je moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kenny, 15-09-2019
Heeft de moeder van ons meerderjarige inwonende kind nog recht op kindgebonden budget als alleenstaande moeder voor haar eigen minderjarige kind als ik een kamer bij ga huren?

Volgens de proefberekening tellen onderhuurders niet mee als toeslagpartners, maar telt de vader van een kind (hierbij wordt niet vermeld of deze minder- of meerderjarig is) wel mee als toeslagpartner. Dit klinkt in dit geval tegenstrijdig omdat het gaat om het meerderjarige inwonende kind dat niet van invloed is op het Kindgebonden Budget. Welke regel gaat voor: kamerhuur of vader van een meerderjarig kind?

Mvg
Kenny Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Kenny,
Als een moeder een meerderjarig kind in huis heeft dat jonger is dan 27 jaar, is deze voor het kindgebonden budget niet haar toeslagpartner. Een huurder die geen familie of de partner is, is voor het kgb ook geen toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 30-07-2019
Beste,

Heb ik recht op zorg- en huurtoeslag?
In mei 2019 zijn mijn echtgenoot en ik in Nederland in het huwelijk getreden. Ik woon zelf in Nederland en mijn buitenlandse partner woont- en werkt in een niet-EU land. Hij heeft nooit in Nederland gewoond. Is hij mijn toeslagpartner?

Mvg.
Anna Reactie infoteur, 02-08-2019
Beste Anna,
Voor de huurtoeslag is uw man niet uw toeslagpartner omdat hij niet op uw adres woont, voor de zorgtoeslag ziet de Belastingdienst uw man waarschijnlijk wel als toeslagpartner (jullie zijn immers getrouwd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van der Wal, 02-04-2019
Hallo,
Heb ik een toeslagpartner?
Nieuwe situatie per juli 2019.
Ik ga samenwonen. Zelf 2 minderjarige Kids.
Hij 1 minderjarig en een meerderjarige kind.
Geen contract geen pensioen. Koopwoning is van hem. Heb zelf geen inkomen. Tool belastingdienst zegt toeslagpartner met daaronder mits er 2 of meer meerderjarige in huis wonen geen toeslagpartner. Belastingdienst bevestigd dat maar wil het zeker weten. Ga er maar vanuit dat er geen toeslagpartner is, is voor mij geen eenduidig antwoord. Ik wil graag zekerheid.
Met vr grm j Vd wal Reactie infoteur, 03-04-2019
Hallo J. van der Wal,
Als er met u nog twee andere meerderjarigen op eenzelfde adres wonen, is de vraag aan de orde wie uw toeslagpartner is. Immers u kunt er maar één tegelijkertijd hebben. Daarom kan een medebewoner die aan alle voorwaarden voldoet toch niet uw toeslagpartner zijn. In dit geval lijkt me wel duidelijk dat uw relatie en niet zijn kind uw toeslagpartner is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas van der Ven, 25-02-2019
Mijn dochter woont met enkele kleine kinderen in hetzelfde huis als ik. Zij heeft enkele jaren geleden via een onderhandse lening een deel van mijn huis gekocht met notariële overdracht.
Zij woonde samen. Partner is vertrokken en is nu officieel geen toeslag partner meer. Mijn dochter en ik wonen in verschillende appartementen op hetzelfde huisnummer en hebben geen gezamenlijke huishouding.
De belastingdienst stelt dat ik nu haar toeslag partner zou zijn omdat we samen een koopwoning hebben.
Dit zou haar in de problemen brengen door een forse vermindering van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget
U stelt dat we alleen toeslag partners zouden zijn als we samen aansprakelijk voor de hypotheek zouden zijn.
Daar is in mijn situatie geen sprake van. Ik heb een hypotheek en ben daar zelf aansprakelijk voor. Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Klaas van der Ven,
Gezamenlijk een koopwoning bezitten en tegelijkertijd samen in de woning wonen is genoeg om elkaars toeslagpartner te zijn. De appartementen in het gebouw kadastraal scheiden kan nog soelaas bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aziz, 04-02-2019
Geachte heer, mevrouw,

mijn vrouw woonde met onze kinderen in 2015,2016,2017 en 2018 in Marokko, terwijl ik hier Nederland woon, dus alle die jaren wonen wij gescheiden.
Mijn vraag: zijn wij voor de toeslagen toeslagpartners of toch niet?

met vriendelijke groet,
Aziz Reactie infoteur, 07-02-2019
Geachte Aziz,
Voor sommige toeslagen kan uw vrouw als toeslagpartner worden gezien, voor de huurtoeslag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marouschia, 24-09-2018
Heel erg bedankt voor het antwoord! Zo had ik het inderdaad niet gelezen…

Echter vond ik nu ook als aanvulling op artikel 5a van de AWR, artikel 1.2 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. "Een persoon die geen inwoner is van Nederland en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kan niet aangemerkt worden als partner."

Kan dit wel helpen?
Heel erg bedankt weer alvast voor een reactie. Dit is mijn laatste vraag hoor.

Gr., Marouschia Reactie infoteur, 25-09-2018
Beste Marouschia,
Het beste neemt u in uw bezwaar een verwijzing naar artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen op. Uw man is niet uw fiscale partner (art 3.1) en niet uw toeslagpartner (art 3.2, is niet bij u ingeschreven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marouschia, 23-09-2018
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Het is inderdaad lastig.
De Belastingdienst noemt in de beslissing op mijn bezwaar artikel 3 lid 1 van de Awir, die weer verwijst naar artikel 5a van de AWR. Daar staat het volgende;

"4. In afwijking van het eerste lid wordt een persoon niet meer als partner aangemerkt ingeval:
a. een verzoek, zoals bedoeld in artikel 150, respectievelijk 169 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot echtscheiding, respectievelijk tot scheiding van tafel en bed is ingediend, en
b. hij niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland staat ingeschreven als de belastingplichtige".

De zin bij 4.b zou dan toch betekenen dat wij geen toeslagpartner zijn? Of begrijp ik deze zin verkeerd? Ik heb geen verstand van die wetten. Wordt gek van alles wat ik lees maar er moet 1 regel zijn toch. Ze kunnen dit toch niet per situatie bekijken?

Bij voorbaat alvast dank voor uw reactie terug.

Gr., Marouschia Reactie infoteur, 24-09-2018
Beste Marouschia,
Achterin lid 4a staat het woord "en". Dat betekent dat aan beide voorwaarden, a en b, moet zijn voldaan en is van toepassing op een echtscheidingsgeval. Dat zal u dus niet helpen helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marouschia, 20-09-2018
Beste Zeemeeuw,

Naar aanleiding van uw reactie op #362 dat de belastingdienst zegt;

"U en uw partner zijn het hele jaar fiscale partner, als u voldoet aan beide volgende voorwaarden:
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige."

Zegt de belastingdienst tegen mij; "Ook al bent u geen fiscaal partner en ook als uw man niet in Nederland woont en niet in Nederland belastingplichtig is, is hij wel uw toeslagpartner omdat u getrouwd bent."
Dit begrijp ik niet. Wilt u mij alstublieft laten weten hoe dit zit? Ik kom er zelf niet meer uit.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Marouschia Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste Marouschia,
Dat is ook lastig. Fiscale partners zijn elkaars toeslagpartner, anderzijds kan men ook elkaars toeslagpartners zijn zonder elkaars fiscale partner te zijn. Kennelijk vindt de Belastingdienst dat dat laatste in uw situatie het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 01-07-2018
Hallo,

Ik ben sinds april 2016 getrouwd in Marokko. In dec 2017 ben ik bevallen van een meisje. Is mijn man dan mijn toeslag partner? Ik wil ons huwelijk deze maand inschrijven bij de gemeente. Moet ik alles terug betalen? Want ik heb al die tijd ook alleen voor mijn meisje gezorgd.

Groeten Claudia Reactie infoteur, 04-07-2018
Hallo Claudia,
Als jullie op op hetzelfde adres wonen, zijn jullie na de geboorte van uw dochter eigenlijk al toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 18-06-2018
Hallo,
Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond en ben in Oktober 2017 naar Nederland gekomen. Mijn buitenlandse man in op 24 februari 2018 naar Nederland gekomen en is nog in afwachting van zijn verblijfsvergunning. Ik heb altijd zorgtoeslag gehad maar nu moet ik alles terugbetalen omdat ze bij de belasting zeggen dat mijn man vanaf november 2017 mijn toeslagpartner is. Maar toen was hij nog helemaal niet hier en dus ook niet belangting plichtig. Klopt het dat hij pas vanaf 24 februari dan mijn toeslagpartner Is? Reactie infoteur, 21-06-2018
Hallo Lydia,
Ontving u ook in het buitenland zorgtoeslag, dan kan het zijn dat de fiscus uw man toch als toeslagpartner ziet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riek, 08-06-2018
Beste Zeemeeuw,

Uit de info van de belastingdienst maak ik op, dat je, als je getrouwd bent, altijd elkaars toeslagpartner bent. Ook als een van beiden in het buitenland woont, geen verbljjfsvergunning of Nederlandse nationaliteit heeft. De partner die wel in Nederland woont, en toeslag wil aanvragen, zou dan niet voldoen aan 1 van de voorwaarden (aanvrager en toeslagpartner moeten Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning hebben). En dus geen enkele toeslag kunnen aanvragen.
Volgens uw antwoord bij vraag #362, zou in zo'n geval de in het buitenland wonende echtgenoot geen toeslagpartner zijn. Graag zou ik weten of ik deze informatie ergens terug kan vinden. Ik wil graag naar Nederland terug met mijn kinderen, maar totdat een officiële scheiding van tafel en bed is geregeld, zou ik, als ik de info van de belastingdienst goed lees, geen enkele toeslag kunnen aanvragen.
Kunt u mij misschien wat meer duidelijkheid hierover geven?
Bij voorbaat hartelijk dank Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Riek,
Twee getrouwde personen in Nederland zijn altijd elkaars fiscale partner. Als iemand in het buitenland woont, moet hij of zij zich kwalificeren om buitenlands belastingplichtige en dus uw fiscale partner te zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Overigens is dit wel een lastig punt, omdat de toelichting van de Belastingdienst hier (nog) niet op in gaat. In een eerder telefonisch contact met de Belastingdienst werd zelf verteld dat men dan maar moet invullen niet getrouwd te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 05-06-2018
Binnenkort ga ik op mijzelf wonen en wil ik mijn vriendin bij mij laten in trekken. Ik zelf ben een student, mijn jaarinkomen inc. studielening is niet meer dan ~€16.000,-. Mijn vriendin is op het moment werkloos en zal dat door omstandigheden waarschijnlijk nog een tijdje blijven. Wanneer zij bij mij intrekt wordt zij dan mijn toeslagpartner en heeft het gevolgen voor mijn huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-06-2018
Beste Ray,
Uw vriendin wordt voor de huurtoeslag uw medebewoner, waardoor haar inkomen meetelt bij de berekening van de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 23-04-2018
Beste,

Mijn situatie is als volgt: Mijn niet Nederlandse man woont in een NIET eu land. Ik woon in Nederland met onze kinderen bij mijn moeder. Nu geeft het systeem aan dat zij mijn toeslagpartner is. Bij navraag kan mijn man ook toeslagpartner worden. Hiervoor moet ik wel een bsn nr aanvragen voor buitenlandse partner. Nu is mijn vraag kan ik dan gewoon zorgtoeslag ontvangen en kindtoeslagen, kinderbijslag? Ik lees over een 50% regel bij zorgtoeslag, maar geldt dat ook voor andere toeslagen? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Jeanet,
Als de partner niet verzekerd is, is er recht op 50% van de gezamenlijke zorgtoeslag. In dit geval woont uw man in een niet-EU land en is hij hier niet belastingplichtig (heeft geen bsn-nummer). Dat betekent dat hij ook niet uw toeslagpartner is en u op basis van uw eigen inkomen recht hebt op toeslagen. Hiervoor is dus geen bsn-nummer van uw man nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanchez, 04-03-2018
Beste,
Mijn situatie is als volgt: Ben getrouwd heb 2 kinderen. Mijn man woont in het buitenland en heeft geen inkomen, is hij mijn toeslag partner? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Sanchez,
Als uw man niet in Nederland woont en niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner maar mogelijk wel uw toeslagpartner. De Belastingdienst zegt hierover het volgende: "U en uw partner zijn het hele jaar fiscale partner, als u voldoet aan beide volgende voorwaarden:
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.
- U en uw partner voldoen aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige."

Wat een kwalificerend buitenland belastingplichtige is, vindt u terug in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miracle, 03-03-2018
Beste/ meneer
Mijn moeder is getrouwd maar mijn vader woont in buitenland. en wij hebben geen steun van hem. Heeft mijn moeder recht op alleenstaande ouder kinderbudget?
Met vriendelijke groet
miracle Reactie infoteur, 05-03-2018
Beste Miracle,
Dat hangt ervan af hoe uw moeder bij de SVB staat geregstreerd, als alleenstaande ouder of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-02-2018
Ik heb een vraag mijn vrouw en ik gaan scheiden ik blijf in de koopwoning en zij gaat huren. wij willen co-ouderschap gaan voeren telt het KGB dan mee als inkomen bij een huurtoeslag? Reactie infoteur, 12-02-2018
Beste Peter,
Het kgb is voor de huurtoeslag geen extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bauke, 21-01-2018
Beste,

Ik heb een vraag over de volgende situatie m.b.t. Zorgtoeslag/Toeslagpartner.

Ik, 30 jaar, woonde tot in de loop van 2017 bij mijn ouders. Mijn vader in loondienst, ik heb een baan en mijn moeder geen eigen inkomen.
Mijn vader is in 2017 overleden. Tot het moment van overlijden waren mijn vader en moeder toeslagpartners neem ik aan. Mijn ouders ontvingen geen Zorgtoeslag. Vanwege het overlijden van mijn vader, heeft mijn moeder recht op Zorgtoeslag. Dat heb ik voor haar aangevraagd na het overlijden van mijn vader en gekozen voor de optie ‘geen toeslagpartner’.

Is het zo dat de Belastingdienst vanaf het overlijden van mijn vader tot de periode dat ik nog enkele maanden thuis woonde, mij ziet als toeslagpartner van mijn moeder? Reactie infoteur, 22-01-2018
Beste Bauke,
Voor de zorgtoeslag ziet de Belastingdienst een eigen kind niet als toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijs, 16-01-2018
Beste,

Ik heb een koophuis, alleen gekocht. Ik woon hier samen met mijn dochtertje (1). Nu wil ik mijn ex schoonvader even onderdak verlenen. Hij heeft een uitkering, dus een inkomen. Wordt hij dan gerekend als mijn toeslagpartner?

Nu lees ik tussen de opmerkingen niet als ik een huurovereenkomst met hem heb. Geldt dit ook op ons? Zo ja hoe kan ik hier aankomen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-01-2018
Beste Gijs,
Een huurovereenkomst stelt u zelf op of kunt u downloaden van het internet. Uiteraard zijn er ook professionele kantoren die een overeenkomst voor u kunnen opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gamze, 08-01-2018
Ik heb een koophuis en ik woon hier samen met mijn zoon van 5 in. Koophuis heb ik alleen gekocht en ik heb nooit een toeslagpartner gehad. Nu wil ik graag een vriendin tijdelijk helpen met onderdak en haar inlaten schrijven op mijn adres. Heeft dit gevolgen voor mijn zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag? Zij heeft ook inkomen door haar werk.
Heeft dit ook gevolgen voor mijn inkomstenbelasting?
Graag hoor ik van u
mvg gamze sinan Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste Gamze,
Als de vriendin een huurcontract bij u heeft, is zijn niet uw toeslagpartner en fiscale partner. Anders wel. Haar inkomen is, zolang jullie geen fiscale partners van elkaar zijn, niet van invloed op uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Lensen, 27-12-2017
Mijn zoon van 25 heeft een Iva-uitkering van 800,-- netto per maand. Hij woont sinds eind 2016 in bij zijn oom en wacht op een passende woning. Zijn oom is alleenstaand, heeft een goed inkomen van ca. 45000 bruto per jaar. Mijn zoon hoeft geen huur te betalen. Heeft mijn zoon recht op zorgtoeslag? Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste M. Lensen,
Als er geen gezamenlijke huishouding is en geen minderjarig kind, dan kan uw zoon in aanmerking komen voor de zorgtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/77804-zorgtoeslag-2018-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 03-12-2017
Hallo, mijn vriendin is niet-Nederlands en is sinds vorige maand woonachtig in Nederland en staat ingeschreven op mijn adres (koopwoning). Wij hebben geen kinderen, zijn niet gehuwd en hebben geen samenlevingscontract o.i.d. Op dit moment heeft zij geen baan en dus geen inkomen. Klopt het inderdaad dat zij recht heeft op zorgtoeslag? Reactie infoteur, 05-12-2017
Hallo Stef,
Als zij een Nederlandse zorgverzekering heeft en een verblijfsvergunning, dan kan ze in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jess, 25-10-2017
Beste,

Mijn dochter is 25 jaar woont bij mij en mijn man thuis, wij zitten in de WW-uitkering en binnenkort bijstand uitkering.
Ik heb voor het jaar 2016 helaas geen recht op huurtoeslag omdat het gezamenlijk inkomen te hoog was omdat mijn dochter altijd heeft gewerkt. Mijn dochter gaat per december 2017 verhuizen naar haar zus.

Hoe zit het dan? Heb ik dan wel nog recht voor het jaar 2018 op huurtoeslag? Telt haar inkomen dan tot en met december mee? Bij inkomensafhankelijk tellen ze toch tot de maand Januari tot de volgende Januari?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 25-10-2017
Beste Jess,
Voor de periode dat uw dochter nog bij u staat ingeschreven telt haar jaarinkomen mee bij uw inkomen. Als ze in december vertrekt, hebt u ook in december geen recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 06-10-2017
Beste,
ik woon samen met mijn broer en mijn broer wordt gezien als toeslagpartner. Dit kan alleen op grond van het punt:
Als een huisgenoot ook in een voorgaand jaar uw toeslagpartner was, is hij dat onder dezelfde omstandigheden weer.

Echter waarop baseert men dit bij de belastingdienst? We hebben altijd samengewoond vanaf kind. Zijn nu beide eind 50. Zou dus liever geen toeslagpartner hebben. Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Arie,
Dat jullie ook als broers elkaars toeslagpartners zijn, baseert de Belastingdienst zeer waarschijnlijk op het feit dat jullie beiden op hetzelfde adres zijn ingeschreven en niet elk afzonderlijk een deel huren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willems, 25-09-2017
Beste,
Momenteel woon ik met mijn vrouw en zoon in Nederland. Onze zoon gaat naar een kinderdagverblijf en daarvoor ontvangen wij kinderopvangtoeslag. Echter, over enige tijd zal ik mij inschrijven op Curacao en ga ik daar wonen en werken. Mijn vrouw en kind trekken op dat moment bij kennissen in huis en blijven voorlopig in Nederland. Zijn wij op dat moment nog toeslagpartners en heeft mijn vrouw dan nog recht op kinderopvangtoeslag?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 26-09-2017
Beste Willems,
Als u nog belastingplichtig bent in Nederland, dan zijn jullie nog fiscale partners en toeslagpartners, ook al woont u elders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fyka, 11-08-2017
Hallo,
Mijn vriend en ik willen graag gaan samenwonen. Ik ben werkzoekende en hij heeft een modaal inkomen. Ik heb 2 kinderen waarvan de vader is overleden dus ik heb niks aan inkomen. Hij heeft 3 kinderen met zijn ex en betaald kinderalimentatie en partneralimentatie. Mogen we bij het berekenen van het inkomen de kosten van de alimentatie van het inkomen afhalen? Mijn vriend verdient modaal maar houdt minimaal inkomen over na betaling van alimentatie terwijl wij bij samenwonen (zoals ik nu even bereken) geen recht op toeslagen hebben.
Mvg Fyka Reactie infoteur, 13-01-2020
Hallo Fyka,
Voor de toeslagen geldt het toetsingsinkomen als inkomen. De partneralimentatie is in 2017- 2020 een aftrekpost, de kinderalimentatie niet meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatiha, 02-08-2017
Ik had even een vraagje. Ik woon bij ouders thuis en heb pas een kind gekregen. Partner woont nog in het buitenland, hij heeft geen verblijfsvergunning. Ik heb een sofinummer voor hem aangevraagd, dat had ik nodig om aanvragen te doen voor mijn toeslagen. Nu is mijn vraag word ik als alleenstaande aangemerkt voor de kindgebonden budget? Partner heeft geen werk op dit moment.

Met vriendelijke groet Fatiha Reactie infoteur, 03-08-2017
Beste Fatiha,
Als u bij uw aanvraag hebt aangegeven dat u een partner hebt, bent u geen alleenstaande ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 21-07-2017
In het stuk hierboven staat: 'Woont u als meerderjarigen samen en staat er ook een minderjarig kind ingeschreven, dan bent u fiscale partners;'

Is dat anders als toeslagpartners? Want dat is namelijk de situatie waarin ik verkeer. En wat houdt fiscale partners in?

In de koopwoning waar ik woon is de eigenaar van die woning volgens de belastingdienst sinds 2016 mijn toeslagpartner wanneer hij niet de vader van mijn kinderen is, maar goed. Op dit moment betaal ik wel huur wat niet per bank gaat en heb ook geen huurcontract. Kan ik door middel van een huurcontract nu ervoor zorgen dat we niet meer mekaars toeslagpartners zijn? Aangezien we geen gezamenlijke huishouding voeren? Zou graag hier van af willen aangezien hij en ik onze eigen kosten hebben en ik ook graag kinderopvang wil regelen maar nu niet kan omdat zijn loon wordt meegerekend maar hij betaalt namelijk niet mee. Reactie infoteur, 24-07-2017
Beste Silvia,
Als u een fiscale partner hebt, is die persoon ook uw toeslagpartner als hij of zijn op hetzelfde adres woont als uzelf. Een huurcontract voorkomt dit, betaal ook per bank zodat u een bewijs van betaling hebt. Een wijziging in de persoonlijke situatie moet u wel aan de Belastingdienst doorgeven, want anders blijven jullie elkaars partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 11-07-2017
Vraag: Mijn zoon is per augustus 2016 bij mij in komen wonen. Woonde daarvoor beschermd wonen. Nu wordt zijn hele jaar salaris bij berekend. Dat is toch raar. Zijn hele inkomen is toch niet bij mij van toepassing geweest. Nu krijg ik de rekening gepresenteerd dat ik 1400 terug moet betalen. Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Simone,
Voor de huurtoeslag kan de Belastingdienst inderdaad het inkomen van uw kind meetellen bij uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 22-06-2017
Vraag: ik woon met mijn twee kinderen (allebei bijna (24 en 18) meerder jarig} en een man (getrouwd, hij is niet de vader van mijn kinderen) en mijn kleindochter (kindje van mijn dochter 24) gezamenlijk in een koopwoning. We staan allemaal bij het GBA ingeschreven op het zelfde adres. Nu is mijn vraag: klopt het dat zodra mijn zoon 18 jaar wordt, hij de toeslagpartner en fiscaal partner is van mijn dochter? Dus dat broer en zus elkaars toeslag- fiscaalpartners worden? Reactie infoteur, 24-06-2017
Beste Monique,
Doordat uw dochter een minderjarig kind heeft, worden broer en zus elkaars toeslagpartners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 21-06-2017
In 2015 heb ik een kind gekregen. Destijds woonde ik samen met 2 anderen. Ik had toen geen toeslagpartner omdat er geen keuze gemaakt kon worden wie mijn toeslagpartner zou worden
Ik ontving wel kgb en zorgtoeslag.

In 2016 heeft 1 bewoner zich in maart uit dat huis uitgeschreven en werd dus vanaf 1 januari meteen toeslagpartner met die andere bewoner. Ik had dus daardoor geen recht meer op kgb en zorgtoeslag en heb vanaf 1 januari 2016 wat ik aan kgb en zorgtoeslag ontving terug moeten betalen.

Nu ga ik per 1 augustus alleen in een ander huis wonen met mijn kind. Daar zou ik dan weer recht op moeten hebben op kgb en zorgtoeslag maar heb ik dan daar recht op vanaf januari 2017? Of op het moment van inschrijven nieuw adres?

Wel krom natuurlijk als je midden in het jaar een toeslagpartner krijgt en meteen vanaf 1 jan van dat jaar kan terug betalen dan neem ik aan dat ik ook meteen vanaf het begin van dat jaar toeslagen kan aanvragen? Reactie infoteur, 23-06-2017
Beste Silvia,
Vanaf het moment dat u alleen woont, zal er een nieuwe berekening worden gemaakt. Als u verhuist per 1 augustus, zal dat dus niet per 1 januari zijn. Per 1 augustus begint bovendien een nieuw kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pita, 19-06-2017
Hallo ik heb een vraagje, mijn zoon wordt volgend jaar 27 heeft dit gevolgen voor mij?
Ik ontvang pensioen van mijn overleden man. Mijn zoon heeft een fulltime baan.
Alvast bedankt voor u antwoord. Reactie infoteur, 15-12-2019
Hallo Pita,
Uw zoon wordt dan uw toeslagpartner en medebewoner voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chan, 16-06-2017
Een vraag?

Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Ik vertrek uit ons koophuis en ben binnenkort ook geen mede eigenaar meer. Noodgedwongen gaan mijn dochter en ik tijdelijk inwonen bij mijn zus en haar man totdat ik een eigen huisje heb. Ik zal samen met mijn dochter daar worden ingeschreven. Nu mijn vraag, heb als ik mij inschrijf bij mijn zus en haar man wel recht op toeslagen of pas op het moment dat ik echt alleen woon met mijn dochter. Zij ontvangen zelf geen toeslagen en hebben allebei net als ik een baan. Reactie infoteur, 17-06-2017
Beste Chan,
Uw zus en man zijn niet uw toeslagpartner en daarom kunt u recht hebben op bepaalde toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 13-06-2017
Hallo.Mijn vraag is als volgt, mijn zoon van nu nog 27 staat ingeschreven bij zijn vader, een jaartje nu.Deze woont in een koophuis, maar nu wordt mijn zoon juli 28 jaar, en wil zijn vader dat hij weer bij mij komt wonen, omdat hij zegt dat hij anders 1700 euro per jaar kwijt gaat raken aan de belasting.Die heb ik gebeld maar weten het ook niet waar hij dat bedrag vandaan haalt, ikzelf kom dan nog meer in de problemen want heb een uitkering en word al gekort op mijn andere thuis woonde kinderen van 23,30. Mijn zoon heeft samenlevingscontract of medebewoner alleen ingeschreven.Kunt uw mij helpen en uitleg geven of dit waar is wat hij zegt? alvast bedankt.gr wilma Reactie infoteur, 15-12-2019
Hallo Wilma,
Het feit dat uw zoon 28 wordt maakt hem uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Does, 19-05-2017
Mijn zus van 23 is samen met haar dochtertje van 2 bij mij komen wonen, ik zelf ben 26 geworden. Nu krijg zij ineens geen kindertoeslag meer omdat zij mijn toeslagpartner is, kan dit kloppen? Ik heb een studiefinanciering zij een wajong en zij gaat er dan behoorlijk op achteruit? Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 22-05-2017
Beste R. de Does,
Volgens de regels van de wet zijn jullie inderdaad toeslagpartners als jullie op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Daar is helaas weinig aan te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nora, 06-05-2017
Ik ben wel getrouwd. Man woont in het buitenland heeft geen inkomen. We hebben wel samen kinderen die bij mij wonen. Is hij dan mijn toeslagpartner? Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste Nora,
Als uw man niet in Nederland woont en niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Mooij, 25-04-2017
Beste,
ik ben alleenstaande moeder van een dochter van 2 jaar. Ik krijg overal toeslag op. Mijn vriend uit Amerika komt in augustus bij mij wonen. Ik weet dat mijn toeslagen daardoor veranderen, maar hoe werkt dat voor de toeslagen die ik van januari t/m juli dit jaar heb gekregen? Moet ik dat dan terug betalen omdat er naar heel 2017 gekeken wordt? Hij heeft geen inkomen in NL gehad en heeft nog geen baan. Reactie infoteur, 26-04-2017
Beste M. Mooij,
Vanaf het moment dat jullie samenwonen, wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen. Voor het kindgebonden budget zijn er direct gevolgen, omdat u dan niet meer als alleenstaande ouder wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanessa, 21-04-2017
Situatie:
Ik ben een alleenstaande moeder met 2 kinderen onder de 18 en ik ben woonachtig in Nederland. Verder ben ik student en werk ik bij. Ik ontvang studiefinanciering, kindgebondenbudget, huurtoeslag en zorgtoeslag. Mijn vriend en ik zijn getrouwd
Hij woont en werkt in het buitenland en hij heeft niet de Nederlandse nationaliteit en hij betaalt geen belasting in Nederland. Mijn vraag of ik hierdoor mijn toeslagen kwijt raak. Nogmaals wij wonen niet samen. Hij in het buitenland en ik hier.
Voorbaat dank! Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Vanessa,
Omdat uw vriend geen inkomen heeft uit Nederland en niet bij u woont, is hij in Nederland niet uw fiscale partner. Dit gaat overigens nog wel eens fout, omdat bij een huwelijk meestal wel het fiscaal partnerschap geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 03-04-2017
Hallo:

Situatie is als volgt:
man woont in eigen woning
vrouw schrijft per 1-1-2015 bij hem in met 2 kinderen.
hebben geen relatie
vrouw schrijft zich uit per 17-3-2016 met de kinderen en vertrekken naar een huurwoning.
Voor de Inkomstenbelasting kan gekozen worden voor heel jaar fiscaal partnerschap in 2016.
Hoe zit het met de toeslagen? ook heel jaar toeslagpartner? of slechts tot en met 17-3-2016?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 05-04-2017
Hallo Piet,
Als wordt gekozen voor een heel jaar fiscaal partnerschap, zijn ze automatisch ook het hele jaar elkaars toeslagpartners. Anders niet. Voor de huurtoeslag geldt een uitzondering als ze niet bij elkaar wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-01-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.