Huis verhuren in plaats van huis direct verkopen

Huis verhuren in plaats van huis direct verkopen Diplomatenclausule, uw huis verhuren of uw huis direct verkopen in 2020 of 2021, wat zijn de fiscale gevolgen van verhuren? Wat zijn de regels? Als een huis verkopen moeilijker is, wordt aangeraden om het huis tijdelijk te verhuren. Maar is een tijdelijke verhuur wel altijd verstandig en wat betekent deze extra verhuurregeling voor de hypotheekrenteaftrek? Er zijn namelijk ook allerlei nadelen bij verhuur. Wat doet u met de onverkochte woning en wat kunt dan met de leegstandswet? In geval van tijdelijk twee huizen kunt voor de verhuur ook een goede makelaar inhuren. Ook een spoedverkoop is soms tegen een hoge prijs mogelijk. Let op de regels van tijdelijke verhuur (diplomatenclausule). Verhuur kan belastingvrij en dus winstgevend zijn.

Koopwoning verhuren, let op de regels voor hypotheekrenteaftrek

Stel u hebt een nieuw huis gekocht en de oude woning is nog niet verkocht. Om dubbele woonlasten te voorkomen wilt u uw huis verhuren. Let dan op de regels bij verhuur om later problemen met bank of huurder te voorkomen:
  • Bij een hypotheek is toestemming van de bank nodig. Leest u de voorwaarden uit de hypotheekakte er maar op na. Let op het woord huurbeding wat inhoudt dat de bank ten alle tijde en als het echt moet, het huis vrij willen kunnen verkopen. Zonder huurder dus.
  • Informeer de verzekering. De verzekering wil weten of u verhuurt, want dat kan een ander risico en dus een andere premie betekenen.
  • Let op de huurbescherming. In ons land heeft een huurder een goede bescherming. Vermijd een permanent contract en kijk naar een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet.

De regels bij tijdelijke verhuur, de fiscale gevolgen en de tijdelijke maatregelen worden hieronder verder toegelicht.

Huis verhuren in plaats van verkopen

Een onverkochte woning doet pijn. Wanneer het verkopen van een huis niet zo vlotjes loopt, kunt u als particulier er voor kiezen om het huis tijdelijk te verhuren. Het is vaak beter voor het huis, omdat het dan niet leeg staat. U ontvangt inkomsten en de kans dat het huis gekraakt wordt is een stuk kleiner. Ook verzekeraars houden er niet van als een huis lange tijd leeg staat. Bekend is dat de Nederlandse Vastgoed Maatschappij huizen koopt van eigenaars, terwijl u in het huis blijft wonen, maar dan als huurder. Er zijn verschillende modaliteiten mogelijk.

Tijdelijk huurcontract

Maar in Nederland zijn de huurders uitstekend beschermd. Wat een tijdelijk huurcontract lijkt, is dat vaak niet. De rechter zal de tijdelijkheid vaak verwerpen tenzij sprake is van:

1. Tussenhuur

Tussenhuur wil zeggen dat u woning koopt voor eigen bewoning, maar in een tussenliggende periode nog even naar het buitenland gaat en na een bepaalde tijd voor eigen bewoning weer nodig heeft.

2. Verhuur die naar zijn aard van korte duur is

Dit doet zich voor bij de verhuur van vakantiehuisjes. Voor deze verhuur geldt geen belastingvrijstelling als het uw eigen woning is. Als het een tweede huis is, valt de waarde in box 3 van de inkomstenbelasting en de huur is onbelast.

3. Tijdelijk verhuren met een succesvol beroep op de Leegstandswet

De verhuurder moet de gemeente dan om een vergunning voor tijdelijke verhuur vragen. Een dergelijke vergunning wordt ook afgegeven voor woningen die ingrijpend gerenoveerd of juist gesloopt worden. Sinds 2010 kan het ook als u met twee huizen zit en er een tijdelijk wilt verhuren.

4. Verhuur door stichtingen aan bepaalde personen, werknemers die tijdelijk ergens zijn geplaatst

Dit geldt ook voor de verhuur aan ex-echtgenoten als uitvloeisel van een echtscheidingsconvenant.

Verhuren met hypotheek

Wanneer er op een huis een hypotheek rust, moet u het hypotheekcontract er op naslaan. Meestal is toestemming van de bank vereist voordat u tot verhuur kunt overgaan.

Verhuur voor onbepaalde tijd

In andere gevallen is in beginsel van rechtswege sprake van verhuur voor onbepaalde tijd, ook al doet het huurcontract anders vermoeden. Bij hospita kamers is er overigens juist minder huurbescherming.

Diplomatenclausule

Een diplomatenclausule is een ontruimingsbeding in het huurcontract, vergelijkbaar met tussenhuur. Een verhuurder kan dan een woning tijdelijk verhuren als:
  • Hij zelf de vorige bewoner was en er na afloop van de huurtermijn weer wil gaan wonen.
  • Hij nog nooit in de woning heeft gewoond, maar deze ook niet eerder heeft verhuurd, zoals bij een nieuwbouwwoning. En hij de woning, na afloop van de tijdelijke huurperiode, zelf weer wil betrekken.

De Belastingdienst en verhuur voor onbepaalde tijd

Wanneer er een hypotheek is, wordt er hypotheekrente betaald en gebruik gemaakt van hypotheekrenteaftrek. Maar u kunt de hypotheekrente alleen aftrekken voor de woning die u voor eigen bewoning gebruikt, uw hoofdverblijf. In beginsel dus niet voor een volledig verhuurde woning voor onbepaalde tijd. Het kapitaal dat in een verhuurde woning zit volgens de waarde in het economisch verkeer, valt voor de Belastingdienst in box 3, waar de vermogensrendementsheffing op rust. U weet wel de box met de belasting op sparen van geld en vermogen. Daar staat tegenover dat de huurinkomsten niet belast zijn, als u niet verhuurt aan familie en dergelijke. In belasting jargon de verbonden personen genoemd.

De Belastingdienst en verhuur voor bepaalde tijd

Bij verhuur voor bepaalde tijd, waarbij de woning uw hoofdverblijf is, geldt bij de Belastingdienst het regime dat u de hypotheekrente mag aftrekken. Gaat het om een deel van het huis, dan zijn de huurpenningen belast als de huur meer is dan € 5.506 in 2020. Is de huur lager, dan geldt de kamerverhuurvrijstelling. Deze kamerverhuurvrijstelling. Als u uw eigen woning voor korte duur verhuurt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, is de huur voor 70% belast. Bij de kamerverhuur mag geen sprake zijn van een korte verhuur en moet u wel het eigenwoningforfait opgeven, bij volledige tijdelijke verhuur weer niet. Dus:

Fiscale gevolgen verhuur eigen woning 2020 en 2021:

soort verhuurfiscale gevolgenopmerking
kamerverhuur tot € 5.506 in 2020 en € 5.668 in 2021. huurvrijstelling, wel eigenwoningforfait opgeven en wel hypotheekrenteaftrek.eigen huis en het moet geen verhuur voor korte duur zijn.
kamerverhuur meer dan € 5.506 in 2020 en € 5.668 in 2021.verhuurde deel van uw woning valt in box 3 en wordt daar belast. U kunt de hypotheekrente voor het verhuurde deel niet aftrekken. De huur is niet belast. Geen eigenwoningforfait opgeven voor verhuurde deel.eigen huis.
tijdelijke verhuur eigen woning in bijvoorbeeld de vakantie.70 procent van de huur moet u opgeven als extra inkomen. U behoudt de hypotheekrenteaftrek en geeft het eigenwoningforfait op. Ook voor de periode van verhuur.eigen huis.

Als u elders huurt en bent ingeschreven, is sprake van een tweede woning die u belastingvrij kunt verhuren, maar wel moet worden opgegeven in box 3 van de inkomstenbelasting.

Nieuwe regeling 2020 en 2021 tijdelijk twee huizen en herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

De situatie kan ontstaan dat u tijdelijk twee woningen bezit. Een woning staat te koop, maar wordt niet direct verkocht. Als u in woning B woont en woning A staat leeg en te koop, dan behoudt u maximaal drie jaar na vertrek uit woning A de hypotheekrenteaftrek voor woning A. U hebt dan voor twee woningen hypotheekrenteaftrek, A en B. Als woning A tijdelijk wordt verhuurd en de verhuurder vertrekt binnen drie jaar, dan hebt u nog hypotheekrenteaftrek voor woning A zodra de huurder de woning heeft verlaten en zolang de driejaarstermijn nog niet is volgemaakt. Dat betekent ook dat als u woning A langer dan drie jaren achtereen verhuurt, er voor woning A geen hypotheekrenteaftrek is. Kortom de hypotheekrenteaftrek kan herleven, maar dat hangt van de situatie af:

huis te koop in: renteaftrek tot en met:
20192019 tot en met 2022
20202020 tot en met 2023
20212021 tot en met 2024

Aftrek hypotheekrente bij aan- of verkoop eigen woning

U mag tijdelijk de rente voor twee woningen aftrekken als:
  • De woning te koop staat en u daar zelf niet meer woont.
  • U sinds een leegstaande woning hebt waar u in de toekomst in gaat wonen.
  • Uw toekomstige woning in aanbouw is.

Tijdelijke verhuur en de bank

Als u een hypotheek hebt moet de bank toestemming geven voor een tijdelijke verhuur, omdat de hypotheek bedoeld is voor een huis voor eigen gebruik. De bank zal waarschijnlijk eisen dat het tijdelijke huurcontract een tussentijdse ontruimingsverklaring bevat, zodat bij een eventuele gedwongen verkoop de huurder eenvoudig uit huis kan worden geplaatst. Overigens lijken banken inmiddels gemakkelijker mee te werken, omdat ook zij weinig hebben aan een huis dat door leegstand en een verminderd onderhoud in waarde daalt.

De verzekeringsmaatschappij waarschuwen

Nogal wat mensen vergeten de verzekeringsmaatschappij te waarschuwen, maar dat is onverstandig. Niet iedereen heeft even veel inboedel, niet iedereen heeft een zelfde risicoprofiel, niet iedereen is even voorzichtig of heeft kinderen en zo verder. Als de verzekering niet op de hoogte is, terwijl u wel verhuurt, loopt u de kans dat niet wordt uitgekeerd bij schade.

Slot

Ga dus, voordat u verhuurt, na wat het ook fiscaal voor u betekent. Voldoet u nog aan de eigenwoningregeling van de Belastingdienst die de aftrek van hypotheekrente mogelijk maakt. In dat geval betaalt de fiscus mee aan het feit dat u tijdelijk twee huizen heeft. Neemt u zo nodig contact op met de Belastingdienst uit uw regio, want elk geval is vaak toch weer anders. Wanneer u veel hypotheekrente aftrekt, kan het vervallen daarvan een groot nadeel voor u betekenen. Wanneer de huurder uw huis niet wilt verlaten, krijgt u eventueel te maken met een verkoop in bewoonde staat en dat levert bovendien veel minder op dan een verkoop in onbewoonde staat. Gelukkig zijn er voor wie gaat verhuren vele sites op internet beschikbaar die u daarbij verder kunnen helpen. Ook van verhuur makelaars.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurVerhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurEr kunnen allerlei redenen zijn waarom je je huis tijdelijk zou willen verhuren. Misschien ga je een wereldreis maken, s…
Is tijdelijke verhuur slim en financieel verstandigIs tijdelijke verhuur slim en financieel verstandigTijdelijke verhuur: uw oude woning tijdelijk verhuren in 2022 en 2023 in plaats van uw eigen woning te verkopen? Slim me…
Verdienen op je tweede huisVerdienen op je tweede huisWanneer je tegenwoordig een tweede huis wil kopen mag je de hypotheekrente niet meer van je belasting aftrekken in tegen…
Huis met hypotheek verhurenHuis met hypotheek verhurenUw huis gedeeltelijk verhuren in 2020, 2021 of 2022 met toestemming van de bank betekent extra inkomsten en de mogelijkh…

Directe incasso van belastingschuld door BelastingdienstDirecte incasso van belastingschuld door BelastingdienstDoor de Belastingdienst mag een belastingschuld direct van uw rekening worden gehaald via een directe incasso. Met de di…
Belastingdienst & de heffingskortingenBelastingdienst & de heffingskortingenWe kennen zes heffingskortingen bij de inkomstenbelasting. Eigenlijk nog meer, want er wordt ook nog gekeken naar uw lee…
Reacties

Rob, 11-01-2020
Mijn vriendin wil tijdelijk het leegstaande huis van haar moeder huren. In eerste instantie voor een jaar, maar misschien langer. Haar moeder zit in een verzorgingshuis. Het huis is hypotheek vrij. De huur is gezamenlijk bepaalt op 400 inclusief GWL. We zoeken naar de juiste weg om dit te regelen. Graag uw hulp! Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Rob,
U stelt een huurcontract op waarin dit wordt geregeld, dat zou genoeg moeten zijn. Het leegstaande huis wordt bij verhuur wel box 3 vermogen en zal in latere jaren de eigen bijdrage in het tehuis verhogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 12-12-2019
Een kennis heeft een huis dat ik graag van haar zou kopen. Ze gaat samenwonen. Omdat ze de mogelijkheid wil hebben terug te keren naar dit huis als het samen wonen haar niet bevalt, hebben we bedacht dat ik het eerst voor een (half) jaar van haar zou kunnen huren, voordat ik het koop. Kan zij het voor bepaalde tijd onbelast aan mij verhuren?> Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 04-01-2020
Beste Hannie,
Uw kennis kan de woning onbelast (belastingvrij) aan u verhuren. Over de huur betaalt de kennis geen belasting, wel gaat de woning dan naar box 3 van de inkomstenbelasting (eigen vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 03-09-2019
Hallo
Ik heb een twee onder een kap woning maar wel twee huisnummers erop en twee keer WOZ waarde. Ik heb nog een hypotheek maar wil het ander huis verhuren aan gastarbeiders van een uitzendbureau.
Wat zijn de regels hiervan en word de woning als een woning bekeken of tweede huis? Reactie infoteur, 03-12-2019
Hallo Jeanne,

1.Zodra een woning volledig wordt verhuurd, wordt het fiscaal als een tweede woning gezien. U ziet dat een jaar later terug in de belastingaangifte inkomstenbelasting, box 3. Bij kamerverhuur hoeft de woning niet als tweede woning te gelden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

2. De regels voor verhuur kunnen per gemeente verschillen, vaak zijn er bij verhuur aan meerdere personen ook extra regels voor de brandveiligheid.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Weele, 20-08-2019
Is het in deze tijd rendabel om een eengezinswoning te verhuren of nu juist te verkopen nu de huizen prijzen de pan uit schieten, Verhuur zou in eerste instantie mijn voorkeur zijn maar ik heb ooit mijn appartement in rdam verhuurd waar vrij snel zeden politie voor de deur stond omdat mijn fijne huurder er dames in had geplaatst. Daarna mijn woning niet meer durven verhuren.
De makelaar had een screening gedaan maar dat geeft je geen enkele bescherming, daarnaast biedt hij geen echte garantie dat de huurder betaalt,

Graag zou ik ervaringsdeskundigen willen horen hoe hier mee om te gaan. Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Van der Weele,
Ga niet in zee met een makelaar die geen garanties biedt, maar wel de commissie opstrijkt. Het even zoeken maar ze zijn er wel, vastgoedbedrijven die goed screenen en zorgen dat er klein onderhoud plaats vindt en betaald wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vries, 25-07-2019
Geachte infoteur,
Mag mijn partner(we zijn getrouwd, maar willen latten) in mijn tweede huis wonen?

En mag mijn partner het huis van mij huren?

Bedankt alvast voor uw reactie Reactie infoteur, 26-07-2019
Geachte De Vries,
Uw partner mag in uw tweede huis gaan wonen. Of u een woning mag verhuren, hangt ervan af of er ook een hypotheek op deze woning is gevestigd. In dat geval moet namelijk de bank ook met verhuur akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik S., 19-06-2019
Ik heb een huis gekocht en mijn dochter gaat er in wonen en het huren van mij.
1) Moet ik dit melden bij de gemeente of kan zij zich inschrijven en is alles dan geregeld?
2) Hoe gaat het met de waterschap belasting moet ik daar iets doorgeven?
3) Andere instanties waar ik iets moet doen? Reactie infoteur, 21-06-2019
Beste Erik S,
1. Dat hangt ervan af, in sommige gemeenten kan toestemming tot verhuur nodig zijn en vaak is dit afhankelijk van de hoogte van de huur (vrije sector of niet). Den Haag en Amsterdam hebben bijvoorbeeld plannen in die richting.
2 en 3) Als bekend is dat een woning wordt verhuurd, wordt dit automatisch aan de verschillende instanties doorgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dickey, 01-08-2017
Beste lezer,
Ik ga waarschijnlijk (net als vele anderen) mijn woning verhuren om bij mijn partner in te trekken en ik ga me ook daar inschrijven zodat de nieuwe bewoners zich op mijn huidige adres kunnen inschrijven. Nu dacht ik dat je 70% van de huuropbrengst moet opgeven bij de belasting, maar ik lees in sommige berichten die ik lees dat je huuropbrengst niet belast is. Wilt/kunt u mij vertellen wanneer je wel 70% opgeeft en wanneer niet?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Dickey Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Dickey,
Zodra u niet ook zelf in de verhuurde woning bent ingeschreven, is de huuropbrengst onbelast. Dat verandert pas als u ook zelf in de woning woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zsuzsi de Lagh, 09-07-2017
Een kennis van mij heeft zijn hypotheek vrije woning verhuurd. De huurder ontvangt huurtoeslag. Nu wil de verhuurder een van de kamers in die woning voor enige tijd aan iemand, die voor een paar jaar een onderkomen nodig heeft, verhuren. Mijn vraag is of de huidige huurder dan zijn huurtoeslag verliest. Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Zsuzsi de Lagh,
Als de tweede huurder een deel van de zelfstandige woonruimte gaat huren, waarvoor de eerste huurder huurtoeslag ontvangt, dan wordt die als medehuurder gezien en zal de belastingdienst naar beide inkomens kijken. Dat kan betekenen dat de huurtoeslag omlaag gaat. Gaat het om een andere zelfstandige woonruimte, dan hoeven er geen gevolgen te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gina van Laarhoven, 12-04-2017
Mijn vriendin heeft het huis van haar ouders 5 jaar geleden verhuurd aan haar dochter voor een symbolisch bedrag. Twee jaar geleden heeft zij haar dochter in laten schrijven op dat adres omdat ze toen officieel uit huis ging. Het bleek dat haar vriend zich al als hoofdbewoner had laten inschrijven en de gemeente kon hier niets aan doen.
De mondelinge afspraak was dat ze er tijdelijk in konden wonen, tot oktober 2016. Toen ging haar zwager met pensioen en wilde ze het huis verkopen.
Nu wil de neef van mijn vriendin het huis kopen en het voorlopige koopcontract is getekend
De bijdrage van € 410,00 hebben ze altijd op tijd betaald tot en met februari 2017. maart en april 2017 is er niets betaald. We willen de woning zo snel mogelijk leeg opleveren.
Wat kunnen we nu nog doen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk uit de woning vertrekken, praten is geen optie omdat ze niet redelijk zijn. Reactie infoteur, 14-04-2017
Beste Gina van Laarhoven,
Is er een huurovereenkomst? Ontbinding van een huurovereenkomst is bijvoorbeeld mogelijk bij een huurachterstand van drie maanden. Deze ontbinding loopt via de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 28-01-2017
Beste lezer,

Mijn vriendin en ik 18 en 25 willen het huis huren van haar vader. Die bij zijn vriendin woont maar dit huis staat nog op zijn naam.
Mijn vraag is als hij dit aan ons particulier verhuurt aan ons of zij (de dochter) recht heeft op uitwonende beurs (sfc). Ikzelf denk van wel omdat ik de huurder bent en hij zich inschrijft bij zijn vriendin.

Maar dan was er iets met hypotheekrenteaftrek wat ik dacht 40% dat hij minder terug krijgt kunnen jullie hier iets over vertellen?

En is er een manier om recht te hebben op uitwonende beurs voor haar als hij het mij verhuurt maar toch hier nog ingeschreven staat?

Alvast bedankt voor de reacties.

Mvg David Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste David,
Als er een officieel huurcontract is en de huur wordt betaald, is er recht op de uitwonende beurs. Voorwaarde is inderdaad wel dat de vader er zelf niet meer is ingeschreven. Als vader er niet meer woont, en dat is feitelijk al het geval als hij bij zijn vriendin woont, is er geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 13-07-2016
Beste lezer,
Ik bezit een koopwoning in de stad Utrecht, vrij van hypotheek. Ik ben van plan om deze woning te behouden en te verhuren, en zelf op zoek te gaan naar een nieuw koophuis elders in het land. De huuropbrengsten van het pand in Utrecht zie ik als een mooie vast inkomstenbron in de toekomst. Maar het zal ook ongetwijfeld nadelen hebben, waarvan ik benieuwd ben welke dat zijn. Kunt u mij hierin advies geven?

mvg, Inge Reactie infoteur, 14-07-2016
Beste Inge,
Echte nadelen zijn er niet. Natuurlijk zijn er ook kosten als u verhuurt en is de verhuurde woning vermogen in box 3 (dat is uw spaargeld ook), maar de huur is belastingvrij en een constante bron van inkomsten. Verhuren betekent ook dat u een huurder er niet zo snel uit krijgt. Spaargeld is wel meer liquide dan het aanhouden van een tweede woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flash, 19-04-2016
Geachte dame, heer,
Mijn vriendin en ik hebben beiden een koophuis. Wij zijn vorig jaar gaan samenwonen in mijn koophuis en hebben het huis van mijn vriendin verhuurd. Volgens de regels valt de woning dan in box 3. Inmiddels is mijn huis verkocht en hebben we samen een ander huis gekocht welke over een paar maanden wordt opgeleverd. Ook hebben de huurders inmiddels opgezegd en willen wij tot de oplevering in het huis van mijn vriendin gaan wonen. Deze wordt uiteraard dan ook te koop gezet. Valt de woning van mijn vriendin dan automatisch weer in box 1? Reactie infoteur, 19-04-2016
Geachte Flash,
De voormalig verhuurde woning komt wel in box 1 als u er weer gaat wonen, maar de hypotheekrente is niet aftrekbaar voor de reeds bestaande hypotheek. Ook de verkochte waarde (overwaarde) van uw inmiddels woning vermindert de aftrek voor het nog op te leveren huis (bijleenregeling).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hella, 24-02-2016
Beste Zeemeeuw,
Ik bezit een koopwoning in midden NL. Voor werk kan ik 3-5 jaar naar het buitenland met het hele gezin. Ik word dus uitgeschreven uit NL en ingeschreven in onze nieuwe woonbestemming in Azie. Na dat buitenland avontuur wil ik weer terug naar NL en terug naar mijn koopwoning. Graag wil ik een vriendin zolang in mijn woning laten wonen, in een soort van antikraak constructie. Ze heeft het financieel niet breed en ik vertrouw haar graag mijn woning toe. Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij (kan ik mijn hypotheekrente nog blijven aftrekken?) van dit idee? Moet ik een Diplomatenclausule instellen of kan ik haar een kamer verhuren in mijn huis? Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste Hella,
Als u hier bent uitgeschreven en uw hoofdverblijf elders ligt, is er in die periode geen hypotheekrenteaftrek. De diplomatenclausule lijkt me niet op uw vriendin van toepassing, maar u kunt wel afspreken hoe lang zij een deel van uw huis mag huren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 11-02-2016
Hallo, is er op dit moment nog geen nieuwe regeling, omtrent tijdelijk verhuur zonder vergunning leegstandswet? Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste Koen,
Nog niet. Die nieuwe huurwet is door de Tweede Kamer aanvaard, maar nog niet in de Eerste Kamer behandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 08-01-2016
Beste,
Mijn vriendin en ik wonen in een koopwoning waarvan de hypotheek bijna is afgelost (2017).
Nu speel ik met het idee om een andere woning te kopen en daar ons hoofdverblijf van te maken. Onze huidige woning, die tzt hypotheekvrij is, wil ik dan verhuren. Ik lees dat deze huuropbrengst belastingvrij is en met met verlies van het recht op hypotheekrenteaftrek heb ik dan niets meer te maken vwb onze huidige woning (wel even de verzekeraar en gemeente checken natuurlijk). Maar hoe zit het met de andere woning? Hebben we (weer) recht op hypotheekrenteaftrek als we een andere woning kopen maar de oude woning dus NIET verkopen?
Bedankt voor de reactie.
Gr. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Johan,
Dat hangt van de waarde van de woningen af. Uw eigen woning verhuist dan naar box 3. Dit is een fictieve vervreemding waardoor de bijleenregeling van toepassing is voor de WOZ-waarde van de woning in box 3:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 06-01-2016
Beste…,
Ons huis staat te koop en deze willen we gaan verhuren via de leegstandswet. De huurders zullen zich wel inschrijven op dit adres. Echter gaan we voorlopig elders in het land een vakantiehuisje huren tot ons huis is verkocht. Op dit adres kunnen we ons niet inschrijven. Ook wij blijven dus ingeschreven staan op het adres van ons verhuurde huis. Mag dit en heeft dit voor de rest geen gevolgen voor de huurders en/of ons? Ik ga wel even van het gemak uit dat ook de huurders net als wij sowieso al geen recht op toeslagen hebben.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Mvg
Lisa Reactie infoteur, 06-01-2016
Beste Lisa,
Als er een hypotheek is, hebt u voor verhuur wel toestemming van de bank nodig. De gemeente zal waarschijnlijk ook moeilijk doen, omdat de woning officieel niet leeg staat als u er nog ingeschreven bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke, 31-12-2015
Hallo,
Vanaf juli 2015 heb ik een gedeelte van mijn koopwoning verhuurt aan een vrouw met kind.
We staan allebei ingeschreven op het adres en hebben een huurcontract.
Ik heb alleen niet aan de belastingdienst gedacht! In december kreeg ik een bericht dat ik geen zorgtoeslag meer kreeg omdat nu iemand bij me woont. Mijn huurster kreeg nu pas bericht dat ze geen kindgebonden budget meer krijgt omdat ze bij mij woont.
We wonen wel samen in een huis maar leven niet samen. Hoe kunnen we dit oplossen? Reactie infoteur, 02-01-2016
Hallo Tineke,
Zonder een officieel huurcontract (de huur moet wel steeds betaald worden overigens), zouden jullie toeslagpartners zijn. Maak dus bezwaar bij de Belastingdienst over hun beschikking en leg uit dat de vrouw een huurster is met een officieel huurcontract en geen deel uitmaakt van uw huishouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 29-12-2015
Ik heb afgelopen jaar mijn eigen huis verhuurd, het staat niet te koop of zo. Ik ben bij mijn vriend gaan wonen en in oktober zijn wij getrouwd. Mijn huidige man heeft ook een koophuis. Wat zijn de gevolgen voor mij of nu ons w.b. de hyp.renteaftrek en w.b. de huuropbrengst. Ik heb geen inkomen want ik werk niet en heb geen uitkering! Reactie infoteur, 30-12-2015
Beste Jolanda,
Uw woning wordt gezien als vermogen in box 3 zonder hypotheekrenteaftrek en zijn woning heeft wel hypotheekrenteaftrek. De huuropbrengst van uw woning is belastingvrij. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen bezit ieder de helft, ook de eigenwoningschuld en renteaftrek van zijn woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 02-12-2015
Hallo,
Ik heb een eigen koopwoning met hypotheek woon hierin met mijn zoontje van 6. Ik heb een nieuwe vriend en ga samenwonen. Wil mijn eigen huis graag in eigen bezit houden maar voor bepaalde tijd bijvoorbeeld 5 jaar verhuren aan mijn zusje. Wat zijn hiervan de consequenties voor mijzelf i.v.m. belasting hypotheekrente enz.? Reactie infoteur, 02-12-2015
Hallo Jose,
Dat zal betekenen dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. Voor verhuur is bovendien toestemming van de bank nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 07-11-2015
Ik kan een baan in het oosten van het land, maar weet nog niet of ik daar voor altijd naar toe wil. Nu overwegen we ons koopappartement in Amsterdam voorlopig aan te houden (bv. een jaar) en te verhuren en in het oosten van het land tevens een huis te kopen (vrije sectorhuur heb je in de regio waar we heen gaan nauwelijks). Zo houden we een terugvaloptie in geval de nieuwe baan/woonplek niet bevalt.
Mijn vraag is of dit mag? Of ik dan wel hypotheekrente ontvangen op een of beide huizen? En verwachting is dat de huur die ik voor mijn appartement in Amsterdam kan vragen hoger ligt dan de hypotheek die ik nu maandelijke kwijt ben (ook zonder aftrek). Moet ik daar dan inkomsten, winst of vermogensbelasting over betalen?
DANK!
Vr. gr. en fijne avond,
Noek Pouw Reactie infoteur, 09-11-2015
Beste Paul,
Als uw huis in Amsterdam te koop staat, hebt u recht op een dubbele hypotheekrenteaftrek, maar niet zodra de woning in Amsterdam wordt verhuurd. De huur is niet belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 28-10-2015
Ik ben eigenaar van een woning in Amsterdam. Ik wil verhuizen naar het Gooi. Ik wil de woning in Amsterdam niet verkopen maar voor onbepaalde tijd gaan verhuren. De fictieve winst bedraagt 70.000,- euro. 70.000,-- euro is niet aftrekbaar op de nieuwe hypotheek. Kan ik dit voorkomen door 70.000,-- eigen middelen neer te betalen als ik bij de notaris zit voor de nieuwe woning? Reactie infoteur, 28-10-2015
Beste Daniel,
Als u die 70.000 met spaargeld betaalt, bespaart u op uw vermogen in box 3, maar de aftrekbare hypotheekrente neemt daardoor niet toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paddy, 21-10-2015
Mijn ouders van 60 en 65 jaar wonen al jaren in een huurhuis maar doordat mijn vader gepensioneerd is en mijn moeder straks ook wordt de huur een te grote kostenpost.
Verhuizen naar een goedkopere woning of flat is bijna onmogelijk vanwege de wachttijden en dus heb ik het idee om een 2 kamer appartement te kopen en dat dan voor wat ik kwijt ben aan lasten door te verhuren aan mijn ouders. Ik maak er dus geen winst op, mijn doel is om mijn ouders zoveel mogelijk in de maand over te laten houden zodat ze hun laatste jaren nog even kunnen gaan genieten van de leuke dingen. Wat zijn mijn opties en/of mogelijkheden. Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Paddy,
Ook als u een woning koopt en vervolgens verhuurt aan uw ouders, wordt u geacht een redelijke huur te vragen. Als een huur te laag is, kan de belastingdienst dat als een schenking zien. Wel mag u uw ouders jaarlijks een deel belastingvrij schenken waardoor de uiteindelijke huur lager uitvalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anouk, 26-09-2015
Beste,
Mijn vriend heeft een koopappartement, deze willen wij aan bekende verhuren zodat wij samen het oude huis van mijn opa en oma kunnen huren. Dit gaat om een periode van ongeveer 5 jaar. Wij willen graag weten hoe het zit met de hypotheekrente aftrek, kan deze op een of andere manier behouden blijven? We lezen verschillende dingen, bij 'bepaalde tijd verhuren' zouden we deze kunnen behouden en bij 'onbepaalde tijd verhuren' niet?
We willen overigens geen gebruik maken van de leegstandwet want het appartement staat niet te koop. Reactie infoteur, 28-09-2015
Beste Anouk,
In alle gevallen is tijdens de verhuur van het appartement geen hypotheekrenteaftrek mogelijk. De vraag is wat u met de woning na de periode van verhuur doet, wordt het te koop gezet, blijft het leeg staan, gaat u er zelf wonen. Dan kan namelijk de hypotheekrenteaftrek soms ook weer terugkeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Op Zoek, 23-09-2015
Zelf huren wij momenteel onze eigen woning. Wij overwegen om daarnaast een huis te kopen voor een van onze kinderen en partner, omdat het toewijzen van een sociale huurwoning zo vreselijk lang duurt, en het daarna aan hen verhuren. In hoeverre is het verstandig om al dan niet een hypotheek op de te kopen woning te nemen? Reactie infoteur, 24-09-2015
Beste Op Zoek,
Wat verstandig is, hangt helemaal af van hoeveel spaargeld u hebt en of u door veel spaargeld in de aankoop van het tweede huis te steken, straks geld tekort komt. Anderzijds kost een hypotheek ook geld en zal de bank voor een tweede woning eisen dat er eigen geld in gaat. De vraag is vooral hoeveel eigen geld u er zelf in zou willen en kunnen steken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib, 21-09-2015
Mijn moeder is vorig jaar verhuisd naar een Wlz-instelling. Haar woning (vrij van hypotheek) staat nu ruim een jaar leeg. Zij is bereid om twee kamers van de woning te verhuren aan mijn zoon en zijn vriend (beide 20 jaar) en wil hun een tijdelijke huurovereenkomst aanbieden, waarin een lage huur is opgenomen. Zij is immers blij als de jongens op het huis passen in afwachting van een toekomstige verkoop, en de boys genieten ook geen huurbescherming. De beide jongens kunnen op deze manier een hogere studiefinanciering aanvragen, n.l. die voor uithuis-wonenden. Verwacht u dat dit voor de belastingdienst aanleiding is om de woning voortijdig (normaal pas na 3 jaar leegstand) per direct over te hevelen van box 1 naar box 3? Met als consequentie dat de eigen bijdrage die mijn moeder betaalt in het verzorgingstehuis, al in 2017 fors wordt verhoogd. Om de eigen bijdrage vast te stellen wordt immers gekeken naar het vermogen van twee jaar daarvoor.
En vraag twee. De ontvangen huur is voor mijn schoonmoeder onbelast (klopt dat?). Kan zij die (belastingvrij) terug schenken aan mijn zoon en ook aan zijn vriend. De huur komt op jaarbasis immers niet boven de 2000 euro p.p. Uiteraard zijn energie, water en inboedelverzekering voor rekening van de tijdelijke bewoners. Reactie infoteur, 23-09-2015
Beste Huib,
Als een woning wordt verhuurd, wordt de woning inderdaad box 3 vermogen. Maatgevend is de stand per 1 januari van het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 21-08-2015
Ik heb een vraag omtrent de volgende situatie:
Mijn vriendin en ik hebben een koopwoning, we willen een andere koopwoning kopen welke pas op 1 juni 2016 wordt opgeleverd (huidige bewoners hebben dan pas hun Eigen nieuwe woning).
Probleem is dat wij een offerte voor de hypotheek van deze woning willen hebben tegen de rente van nu (rente is immers laag, en verwachting is dat deze gaat stijgen in 2016). De offerte is helaas niet zo lang geldig (max 6 mnden) en nu is ons aangeraden om de overdacht van het huis in maart te laten plaatsvinden, en de huidige bewoners het huis dan vervolgens van ons te laten huren tot 1 juni. Dat betekent dat wij in de periode maart tot juni 2016 in het bezit zijn van 2 huizen, waarbij we ons nieuwe huis dus 3 maanden tijdelijk verhuren. Buiten het feit dat ik nog niet helemaal zeker weet hoe het huurcontract er uit moet komen zien, vraag ik mij ook af wat de financiële consequenties voor ons zijn. Is dit inderdaad een goed idee, of zijn er nog wat grote adders onder het gras? Op internet heb ik nog geen vergelijkbare voorbeelden kunnen vinden, dus hopelijk kan iemand mij hier wat raad geven. Reactie infoteur, 21-08-2015
Beste Jeroen,
Er zijn een aantal aandachtspunten. Zolang een huis wordt verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek. De bank moet toestemming voor verhuur geven. U moet wel zeker zijn dat de huurders ook echt vertrekken en omdat het een verhuur voor een paar maanden is, kan de belastingdienst dit zien als een commerciële verhuur waarvan de opbrengst fiscaal belast is. Waarschijnlijk is het goedkoper om in februari 2016 nog eens een offerte voor zes maanden te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sien, 17-07-2015
Ik heb een koopwoning en ga samenwonen met zijn vriend in zijn koopwoning. Mijn woning staat te koop maar die verwacht ik op korte termijn niet voor een goede prijs te kunnen verhuren. Nu wil mijn zusje wel in mijn woning wel huren maar de kosten zijn eigenlijk te hoog voor haar.

- Zou zij ook in aanmerking komen voor huursubsidie? Qua inkomen zou ze daar wel recht op hebben.
- En zijn er nog andere fiscale gevolgen waar ik rekening mee die te houden?

(De hypotheekverstrekker is akkoord met verhuur) Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Sien,
Voorwaarde voor de huurtoeslag is dat het om een zelfstandige woonruimte gaat waar ze is ingeschreven en er een huurcontract is. Als inkomen, vermogen en huur binnen de gestelde grenzen vallen, heeft ze recht op huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hajo, 13-07-2015
Mijn vriend heeft een appartement wat te koop staat. We willen graag een huis kopen om samen te gaan wonen!
Aangezien we snel willen kopen en de hypotheek van het appartement vrij laag is, vragen we ons af of het mogelijk is om te gaan verhuren (dit levert toch extra inkomen op) en tevens een nieuwe hypotheek te kunnen krijgen. De helft van de huur inkomsten zouden naar de hypotheek die op het appartement staat gaan en de rest is een leuk spaarpotje!
Graag advies hier over.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 14-07-2015
Beste Hajo,
Dat kan als de inkomsten hoog genoeg zijn. Wel is de hypotheekrente dan niet meer aftrekbaar. Huurinkomsten tellen mee, maar zijn altijd een risico voor de bank omdat het maar de vraag is hoe lang de huurder er zal blijven wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mesut, 20-05-2015
Hallo,

sinds 2010 heb ik mijn vooormalig huis te koop staan. sinds die dag heb ik het verhuurd via Leegstandswet.
vanaf juli 2015 is dit niet meer geldig. heb geen toestemming gehad van de bank om verder te verhuren.
wil nu mijn huis uit markt halen en particulier of via een makelaar verhuren. want mijn huidige huurders willen mijn huis nog verder huren. wat zijn de risico's? Reactie infoteur, 21-05-2015
Hallo Mesut,
Zonder toestemming van de bank een woning verhuren geeft de bank via het huurbeding het recht om de hypotheek op te zeggen:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/134397-huurbeding-in-hypotheekakte-huis-ontruimd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-05-2015
Ik woon in een huurhuis. Mijn ex woont nog in ons oude huis dat te koop staat. Hij betaalt alle lasten. Nou heb ik begrepen dat wanneer het twee jaar te koop staat dat het in box drie terecht komt. Betekent dit dan ook dat ik geen huurtoeslag en zorgtoeslag meer krijg? Ik kan dan mijn huur niet meer betalen. Dit kan toch niet waar zijn? Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Maria,
Na twee volle jaren komt de helft van de overwaarde (waarde woning minus hypotheek) bij u terecht in box 3. Als dat meer is dan de vrijstelling, vervalt de huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Vanreyten, 12-05-2015
Beste, ik word voor drie jaar uitgezonden naar Afrika voor mijn werk. Ik wil een vriendin in mijn eigen huis laten wonen om enkele maanden te overbruggen tot ze zelf een appartement kan vinden. Ze hoeft in deze periode geen huur te betalen.
Is dit mogelijk. Waar moet ik rekening mee houden? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste J. Vanreyten,
Enkele maanden hoeft geen probleem te zijn, als het langer gaat duren kan de Belastingdienst het gratis onderkomen als een schenking zien. Of het om uw vriendin of een vriendin gaat, kan verschil maken. Als er een hypotheek op het huis is, is toestemming van de bank voor een officiële verhuur nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 20-04-2015
Ik heb een koopwoning maar ga samen wonen met mijn vriendin die zelf een koopwoning heeft. Ik wil mijn koopwoning wel verhuren maar begrijp ik het goed uit de andere reacties dat ik in dat geval geen renteaftrek van mijn koopwoning heb maar dat de huuropbrengsten onbelast zijn voor de belastingdienst? Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Hennie,
Ja dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 31-03-2015
Ik heb mijn appartement verkocht en nu willen mijn vriend en ik tijdelijk in de leegstaande woning van zijn opa gaan wonen. tot dat we samen iets hebben gevonden. mag dit zomaar of moet er een huur berekend worden en wat zou dan de minimale huur zijn Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste Linda,
Omdat de woning lees staat zou je kunnen zeggen dat jullie tijdelijk op het huis passen voor opa. Zorg dan wel dat je zelf gas en licht en dergelijke betaalt. Als het een huurcontract wordt, zou je kunnen kijken naar wat in de buurt van het huis als een redelijke huur wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 19-03-2015
Beste,
Ik heb in 2014 een woning gekocht maar door omstandigheden ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen en verhuur ik deze woning op het moment. Ik kan dus de hypotheekrente niet meer aftrekken in 2015. Nu is mijn vraag wat financieel slimmer is om te doen. De woning blijven verhuren (maar dan kan ik dus de rente niet meer aftrekken) of de woning verkopen en huur ontvangen totdat het verkocht is. Wat is wijsheid? Heeft u hier een rekensommetje oid voor? Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste Sylvia,
Ik heb wel eens wat rekensommen gemaakt in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/34393-is-tijdelijke-verhuur-slim-en-financieel-verstandig.html

Relevant is wellicht ook of er een overwaarde op het huis of dat er bij verkoop een restschuld zal ontstaan.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 27-02-2015
Momenteel wonen mijn vriend en ik samen met onze dochter in mijn koopappartement. Mijn schoonvader heeft een grotere eengezinswoning voor ons ter beschikking gesteld waar wij tegen het betalen van huur kunnen gaan wonen. Mijn zusje mag in mijn appartement komen wonen, zij hoeft geen huur te betalen, omdat dat financieel niet haalbaar is voor haar. Nu wil ik graag weten of ik me samen met mijn gezin kan gaan inschrijven op het nieuwe huuradres of dat dit ten koste gaat van de hypotheekrenteaftrek? Ik ontvang namelijk geen huur en zal de hypotheek zelf netjes blijven betalen. Verkopen van het appartement willen we nog niet, omdat de markt niet goed is en ik mijn zusje voorlopig nog wil kunnen helpen op deze manier. Wat is wijsheid betreft het financiële gedeelte? Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste Loes,
Als het koopappartement te koop staat, houdt u de hypotheekrenteaftrek gedurende maximaal drie jaar, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 16-02-2015
Beste,

- Ik heb een koop appartement dat ik (tijdelijk) particulier verhuur (staat niet in de verkoop)
- Ik woon momenteel samen met mijn vriendin in een huurhuis
- We willen samen een (nieuwbouw) koophuis kopen

Wat is wijsheid om te doen?

M'n koop appartement proberen te verkopen en hiermee hypotheek vrij te zijn, waardoor het eenvoudiger wordt om een nieuwe hypotheek af te sluiten bij een hypotheek verstrekker, maar wel het risico lopen, om (worst case scenario) 3 dubbele lasten te moeten dragen (eventuele leegstand app tot verkoop + huur huidige woning + hypotheek nieuwbouw bij start bouw tot oplevering), of mijn koop appartement (met verhuurders) aan te houden en hiermee het risico in lasten te beperken?

Zelf heb ik ook nog aan een investeerder gedacht (overname koop appartement incl huurders). Reactie infoteur, 16-02-2015
Beste Peter,
Wat het beste is, hangt vooral van uw financiële mogelijkheden af. Het veiligste is eerst uw koophuis tegen een mooie prijs te verkopen. Denk er wel aan dat een verhuurd huis vaak minder opbrengt dan een leeg opgeleverd huis. Driedubbele lasten zijn meestal niet lang vol te houden, maar het andere koophuis levert momenteel wel huur op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 11-02-2015
Beste,

Ik heb een koopwoning met lening. Ik betaal een 600€ maandelijks af maar woon onofficieel bij mijn vriend waardoor het huis leegstaat momenteel. Nu zou ik graag mijn adres bij mijn vriend zetten en zou mijn zus en kindje in mijn huis komen wonen.
Zij heeft het financieel moeilijk en zal me hier niks voor geven maar verlies ik ook in deze situatie mijn hypotheekrente? Reactie infoteur, 12-02-2015
Beste Cindy,
Als u er zelf niet meer woont en het huis staat niet te koop, verliest u uw hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 16-01-2015
Beste,
Mijn vriendin en ik willen graag gaan samenwonen. Zij heeft een nieuwbouw huurwoning drie kamers en ik heb een 2 kamer appartement (koop),dit heb ik gekocht in 2006 en als ik het nu verkoop heb ik een aardige restschuld van ruim 30.000
Maar wij willen toch graag in de huurwoning gaan wonen omdat wij net een kleine hebben gekregen.
Mijn hypotheekrenteaftrek is 200 per maand.
Is het slim om mij bij mijn vriendin in te laten schrijven en mijn huidige koopwoning te gaan verhuren of is dit financieel te ontaanrekkelijk en kan ik het beter proberen te verkopen en mijn verlies /restschuld te nemen. Reactie infoteur, 18-01-2015
Beste Jeroen,
Als u in het huurhuis gaat wonen en het huis verhuurt is er geen hypotheekrenteaftrek, maar is de huur onbelast. In de tussentijd kan de woningmarkt verder aantrekken en wordt daarmee de restschuld kleiner. Helaas weet niemand of de huizenmarkt verder zal aantrekken, ook al zijn de tekenen gunstig. Het is wel zo dat u een huurder er niet zomaar weer uit kunt zetten om uw huis te verkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 30-10-2014
Mijn man en ik wonen in een huurhuis van de woningbouw maar hebben nu ook een huis gekocht die voor de helft al afbetaald is.
mijn vraag is, mogen wij ook in ons huurhuis blijven en het koophuis verhuren. Reactie infoteur, 31-10-2014
Beste Maria,
U mag uw koophuis verhuren, maar dan is er ook geen aftrek van hypotheekrente mogelijk. Uw woning is dan vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sem, 20-10-2014
Beste, Ik heb een koopwoning die valt onder een VvE. Ik wil deze woning verkopen aangezien deze leeg staat en ik reeds bij mijn partner woon. Maar de huidige woningwaarde en mijn financiële positie laten dit niet toe. Ik kan de restschuld van mijn woning niet dragen (daling woningwaarde en scheidingsschuld). Daarom wil ik de woning verhuren. In de splitsingsakte staat dat voor verhuur eerst toestemming gevraagd dient te worden aan de "vergadering", maar deze blijven het verzoek voor verhuur weigeren. Ben ik nou genoodzaakt zijn mijn woning tot in einde der dagen te behouden? Welke mogelijkheid heb ik nog meer? Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Sem,
De vraag is of de weigering van de vergadering van de VvE wel redelijk is. De vergadering heeft wel dit recht maar als er een normale verhuurder in komt, zie ik geen reden waarom dit tegengehouden moet worden. In uiterste nood kunt u altijd naar de rechter stappen. Die zal bekijken hoe redelijk dit besluit is. Ook uw financiële situatie kan bij deze beoordeling een rol spelen, want door de weigering wordt u extra benadeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-10-2014
Ik en mijn vriendin kunnen in het huis van haar opa gaan wonen. De woning is een koopwoning en is bijna afbetaald. Mijn vraag is of de hypotheek (want hij is nog niet helemaal afbetaald) moeilijk gaat doen met het verhuren aan ons? Want het is een mooie woning die een redelijk hoge waarde heeft. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Dennis,
Officieel is er toestemming nodig en de bank mag dan neen zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 23-09-2014
Beste lezer,

ja uiteraard word de huur opgezegd, maar mogen we het huis al te koop zetten voor de huurder eruit is? Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Marjan,
Dat mag wel maar u hebt dan nog niet de zekerheid dat u het huis leeg kunt opleveren. Bovendien hoeft de huurder in de periode van huur niet aan de bezichtiging mee te werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 22-09-2014
Beste,

wij hebben onze koopwoning verhuurd, nu zit het er aan te komen dat we deze woning toch weer willen verkopen, als het nu hurende paar het niet wil kopen, mogen we het huis dan op de laatste 3 maanden in het lopende huur contract al te koop zetten?
of moeten we wachten tot het nu hurende stel eruit is.
voor de duidelijkheid, het nu hurende stel mag een half jaar plus voor elk hurend jaar 1 maand blijven wonen in het huis.

groet
marjan Reactie infoteur, 26-11-2017
Beste Marjan,
Om de huurder uit het pand te krijgen moet u wel de huur eerst opzeggen, anders loopt u het risico dat de verkoop inclusief huurder is (koop breekt niet automatisch huur):

https://www.leerwiki.nl/lifestyle/wonen/verhuizen/woningverhuur/huis-huren/8162/wat-betekent-koop-breekt-geen-huur/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 02-07-2014
Beste infoteur,
ik heb een vraag aan u:
mijn huis staat te koop en ik heb een ander huis gekocht. mijn eerste huis staat nu 9 maanden te koop en nog niets.
ik wil dit huis uit de verkoop halen en verhuren, en intrekken in mijn nieuwe huis.
1e huis heeft een hypotheek en de 2e een overbruggingshypotheek. mag ik mijn huis verhuren en wat zijn de gevolgen voor de hypotheek en de huur opbrengsten? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Sanne,
Om te mogen verhuren moet in ieder geval de bank akkoord gaan en die zal dat niet zo snel doen als u twee huizen hebt. Bij verhuur zonder dat het huis te koop staat, verdwijnt voor dat huis bovendien de hypotheekrenteaftrek en gaat de bijleenregeling gelden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik, 01-07-2014
Beste infoteur,

Ik heb een vraag waar ik maar geen antwoord op kan vinden. Ik en mijn vriendin willen een bovenverdieping van een huis gaan huren van een particuliere verhuurder. Nu mogen/kunnen wij ons alleen niet inschrijven op het adres van deze woning bij de gemeente van de verhuurder. Wat kunnen redenen zijn dat de verhuurder zegt dat wij ons niet mogen/kunnen inschrijven en wat kunnen eventuele consequenties voor ons zijn?

Ik hoor het graag, en alvast bedankt voor je reactie. Reactie infoteur, 01-07-2014
Beste Rik,
Dat is gissen, maar het kan zijn dat de verhuurder geen toestemming heeft van de bank of graag zijn hypotheekrenteaftrek wil behouden. U loopt als huurder het risico om op enig moment uit huis te worden gezet:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/134397-huurbeding-in-hypotheekakte-huis-ontruimd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vork, 11-06-2014
Beste Infoteur,

Ik ga mijn koopwoning 1 juli verhuren aan een bekende (en ga zelf elders in het land huren) en wil gebruik maken van de Leegstandswet, zodat ik geen problemen krijg met Belastingdienst, bank en verzekering. Waarbij voorwaarde voor vergunning dus is dat mijn huis te koop staat. Mijn huis staat nog niet officieel te koop en daarvoor zou ik een makelaar kunnen (of moeten?) inschakelen.

Echter bestaat kans dat die bekende mijn huis ook wil kopen over 1 of 2 jaar en dan zou ik straks geen makelaar nodig hebben. Denk je dat ik een vergunning kan krijgen zonder makelaar, zou ik deal met makelaar moeten maken om zo vergunning te krijgen of is er in mijn situatie een andere oplossing om vergunning te krijgen?

Ik hoor het graag en alvast bedankt! Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Vork,
Zie voor de (vele) regels van de Leegstandwet:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/111623-een-leegstaande-koopwoning-verhuren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rombout, 02-06-2014
Mijn vriendin heeft een huis samen met haar ex. Mijn vriendin woont nu bij mij in, maar haar ex woont nog in het huis. Het huis staat nu een jaar te koop. Mijn vriendin denkt evt aan verhuren, want zij betaalt al een jaar mee aan hypotheek terwijl ze er niet meer in woont. Haar ex woont in het huis, waar normaal wel 5 mensen in kunnen wonen. Kan zij 1: haar ex"dwingen"om een huurder in huis te nemen of 2: minder hypotkeek te betalen Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Rombout,
1. Als het om een gezamenlijke hypotheek gaat, houdt ieder de helft van hypotheek en kan zij maximaal twee jaar haar helft als hypotheekrente aftrekken zolang het huis niet verhuurd is.
2. In onderlinge afspraak met de ex kan worden besloten dat ze minder gaat betalen. Haar positie hangt ook af van of het een huwelijk was of samenwonen en welke afspraken daarbij eerder gemaakt zijn.
3. De bank moet ook akkoord zijn met verhuur en als die dat niet is, zal zelfs een kantonrechter de ex niet daartoe dwingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Affra, 21-05-2014
Ik kan misschien een huis dat tekoop staat gaan huren voor langere tijd. Nu willen ze mij ook een groot deel VVE laten betalen omdat daar ook water, stook kosten en opstalverzekering inzit. Kan ik als huurder hier nog iets van aftrekken van de belasting? Tevens heeft hen makelaar gezegt dat ik zo wie zo 225 euro aan huursubsidie kan krijgen, maar na zelf een berekening op de site van de belasting te hebben gemaakt kom ik maar tot 208 euro. Hebben jullie enig idee hoe die makelaar zonder mijn inkomsten te weten aan 225 euro kan komen? (ik heb dit van de eigenaar van het huis doorgekregen) Reactie infoteur, 04-01-2020
Beste Affra,
Ik denk dat het een gok is van de makelaar want misschien krijgt u gegeven uw inkomen en vermogen wel helemaal geen huursubsidie:

https://financieel.infonu.nl/geld/82152-huurtoeslag-2019-aanvragen-betaaldata-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-05-2014
Hallo,
Ik sta op het punt een flat voor mijn zoon te kopen (zonder hypotheek). Deze flat komt op mijn naam te staan. Hij mag daar gratis in wonen. Kan hij dan wel zijn studie financiering houden?
Ook komen er 2 mede studenten bij hem inwonen, die mij huur betalen. Kan dit problemen opleveren?
Ik woon zelf in het buitenland.
Worden deze mede studenten als gebruikers gezien door de VVE? Als mijn meerderjarige zoon in koopwoning van zijn ouders woont, wordt hij dan als eigenaar gezien?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-01-2020
Hallo Maria,
1. U bent de eigenaar en uw zoon wordt de gebruiker. Als hij huur betaalt en er is een huurcontract, is hij bovendien huurder. Hetzelfde geldt voor zijn medestudenten.
2. Bij de studiebeurs krijgt hij zeer waarschijnlijk, als er geen huurcontract is, alleen de thuiswonende beurs (ook al woont hij niet echt thuis) die lager is dan de uitwonende beurs:

https://financieel.infonu.nl/lenen/77732-studiefinanciering-2019-en-2020.html

3. U kunt wel uw zoon voor een ledenvergadering van de VvE machtigen om als eigenaar namens u op te treden.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijlaars, 13-05-2014
Geachte infoteur
ik wil bij mijn vriendin gaan samen wonen, en ik heb mijn appartement te koop staan met meubels er in. Volgens de belastingdienst moet ik het huis leeg hebben anders heb ik geen recht op maandelijkse belastingteruggave. En val ik in box 3 daarmee.
ze zeiden wel dat ik naar de regiokantoor een brief kan schrijven en daar vragen of het wel mag. zonder meubels verkoopt het veel slechter naar mijn mening.

alvast bedankt Reactie infoteur, 13-05-2014
Geachte Wijlaars,
Officieel moet het huis inderdaad leeg te koop staan, maar u kunt ook nog even in het te koop staande huis ingeschreven blijven staan. Ik denk ook niet dat de belastingdienst komt kijken of er echt niets in het huis staat. Anders wordt het wanneer het huis wordt verhuurd, want dan is het zeker box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.