Huis verhuren in plaats van huis direct verkopen

Huis verhuren in plaats van huis direct verkopen Diplomatenclausule, uw huis verhuren of uw huis direct verkopen in 2019 of 2020, wat zijn de fiscale gevolgen van verhuren? Wat zijn de regels? Als een huis verkopen moeilijker is, wordt aangeraden om het huis tijdelijk te verhuren. Maar is een tijdelijke verhuur wel altijd verstandig en wat betekent deze extra verhuurregeling voor de hypotheekrenteaftrek? Er zijn namelijk ook allerlei nadelen bij verhuur. Wat doet u met de onverkochte woning en wat kunt dan met de leegstandswet? In geval van tijdelijk twee huizen kunt voor de verhuur ook een goede makelaar inhuren. Ook een spoedverkoop is soms tegen een hoge prijs mogelijk. Let op de regels van tijdelijke verhuur (diplomatenclausule). Verhuur kan belastingvrij en dus winstgevend zijn.

Koopwoning verhuren, let op de regels voor hypotheekrenteaftrek

Stel u hebt een nieuw huis gekocht en de oude woning is nog niet verkocht. Om dubbele woonlasten te voorkomen wilt u uw huis verhuren. Let dan op de regels bij verhuur om later problemen met bank of huurder te voorkomen:
  • Bij een hypotheek is toestemming van de bank nodig. Leest u de voorwaarden uit de hypotheekakte er maar op na. Let op het woord huurbeding wat inhoudt dat de bank ten alle tijde en als het echt moet, het huis vrij willen kunnen verkopen. Zonder huurder dus.
  • Informeer de verzekering. De verzekering wil weten of u verhuurt, want dat kan een ander risico en dus een andere premie betekenen.
  • Let op de huurbescherming. In ons land heeft een huurder een goede bescherming. Vermijd een permanent contract en kijk naar een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet.

De regels bij tijdelijke verhuur, de fiscale gevolgen en de tijdelijke maatregelen worden hieronder verder toegelicht.

Huis verhuren in plaats van verkopen

Een onverkochte woning doet pijn. Wanneer het verkopen van een huis niet zo vlotjes loopt, kunt u als particulier er voor kiezen om het huis tijdelijk te verhuren. Het is vaak beter voor het huis, omdat het dan niet leeg staat. U ontvangt inkomsten en de kans dat het huis gekraakt wordt is een stuk kleiner. Ook verzekeraars houden er niet van als een huis lange tijd leeg staat. Bekend is dat de Nederlandse Vastgoed Maatschappij huizen koopt van eigenaars, terwijl u in het huis blijft wonen, maar dan als huurder. Er zijn verschillende modaliteiten mogelijk.

Tijdelijk huurcontract

Maar in Nederland zijn de huurders uitstekend beschermd. Wat een tijdelijk huurcontract lijkt, is dat vaak niet. De rechter zal de tijdelijkheid vaak verwerpen tenzij sprake is van:

1. Tussenhuur

Tussenhuur wil zeggen dat u woning koopt voor eigen bewoning, maar in een tussenliggende periode nog even naar het buitenland gaat en na een bepaalde tijd voor eigen bewoning weer nodig heeft.

2. Verhuur die naar zijn aard van korte duur is

Dit doet zich voor bij de verhuur van vakantiehuisjes. Voor deze verhuur geldt geen belastingvrijstelling als het uw eigen woning is. Als het een tweede huis is, valt de waarde in box 3 van de inkomstenbelasting en de huur is onbelast.

3. Tijdelijk verhuren met een succesvol beroep op de Leegstandswet

De verhuurder moet de gemeente dan om een vergunning voor tijdelijke verhuur vragen. Een dergelijke vergunning wordt ook afgegeven voor woningen die ingrijpend gerenoveerd of juist gesloopt worden. Sinds 2010 kan het ook als u met twee huizen zit en er een tijdelijk wilt verhuren.

4. Verhuur door stichtingen aan bepaalde personen, werknemers die tijdelijk ergens zijn geplaatst

Dit geldt ook voor de verhuur aan ex-echtgenoten als uitvloeisel van een echtscheidingsconvenant.

Verhuren met hypotheek

Wanneer er op een huis een hypotheek rust, moet u het hypotheekcontract er op naslaan. Meestal is toestemming van de bank vereist voordat u tot verhuur kunt overgaan.

Verhuur voor onbepaalde tijd

In andere gevallen is in beginsel van rechtswege sprake van verhuur voor onbepaalde tijd, ook al doet het huurcontract anders vermoeden. Bij hospita kamers is er overigens juist minder huurbescherming.

Diplomatenclausule

Een diplomatenclausule is een ontruimingsbeding in het huurcontract, vergelijkbaar met tussenhuur. Een verhuurder kan dan een woning tijdelijk verhuren als:
  • Hij zelf de vorige bewoner was en er na afloop van de huurtermijn weer wil gaan wonen.
  • Hij nog nooit in de woning heeft gewoond, maar deze ook niet eerder heeft verhuurd, zoals bij een nieuwbouwwoning. En hij de woning, na afloop van de tijdelijke huurperiode, zelf weer wil betrekken.

De Belastingdienst en verhuur voor onbepaalde tijd

Wanneer er een hypotheek is, wordt er hypotheekrente betaald en gebruik gemaakt van hypotheekrenteaftrek. Maar u kunt de hypotheekrente alleen aftrekken voor de woning die u voor eigen bewoning gebruikt, uw hoofdverblijf. In beginsel dus niet voor een volledig verhuurde woning voor onbepaalde tijd. Het kapitaal dat in een verhuurde woning zit volgens de waarde in het economisch verkeer, valt voor de Belastingdienst in box 3, waar de vermogensrendementsheffing op rust. U weet wel de box met de belasting op sparen van geld en vermogen. Daar staat tegenover dat de huurinkomsten niet belast zijn, als u niet verhuurt aan familie en dergelijke. In belasting jargon de verbonden personen genoemd.

De Belastingdienst en verhuur voor bepaalde tijd

Bij verhuur voor bepaalde tijd, waarbij de woning uw hoofdverblijf is, geldt bij de Belastingdienst het regime dat u de hypotheekrente mag aftrekken. Gaat het om een deel van het huis, dan zijn de huurpenningen belast als de huur meer is dan € 5.267 in 2019. Is de huur lager, dan geldt de kamerverhuurvrijstelling. Deze kamerverhuurvrijstelling. Als u uw eigen woning voor korte duur verhuurt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, is de huur voor 70% belast. Bij de kamerverhuur mag geen sprake zijn van een korte verhuur en moet u wel het eigenwoningforfait opgeven, bij volledige tijdelijke verhuur weer niet. Dus:

Fiscale gevolgen verhuur eigen woning 2019 en 2020:

soort verhuurfiscale gevolgenopmerking
kamerverhuur tot € 5.367 in 2019 en € 5.506 in 2020. huurvrijstelling, wel eigenwoningforfait opgeven en wel hypotheekrenteaftrek.eigen huis en het moet geen verhuur voor korte duur zijn.
kamerverhuur meer dan €5.367 in 2019 € 5.506 in 2020.verhuurde deel van uw woning valt in box 3 en wordt daar belast. U kunt de hypotheekrente voor het verhuurde deel niet aftrekken. De huur is niet belast. Geen eigenwoningforfait opgeven voor verhuurde deel.eigen huis.
tijdelijke verhuur eigen woning in bijvoorbeeld de vakantie.70 procent van de huur moet u opgeven als extra inkomen. U behoudt de hypotheekrenteaftrek en geeft het eigenwoningforfait op. Ook voor de periode van verhuur.eigen huis.

Als u elders huurt en bent ingeschreven, is sprake van een tweede woning die u belastingvrij kunt verhuren, maar wel moet worden opgegeven in box 3 van de inkomstenbelasting.

Nieuwe regeling 2019 en 2020 tijdelijk twee huizen en herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

De situatie kan ontstaan dat u tijdelijk twee woningen bezit. Een woning staat te koop, maar wordt niet direct verkocht. Als u in woning B woont en woning A staat leeg en te koop, dan behoudt u maximaal drie jaar na vertrek uit woning A de hypotheekrenteaftrek voor woning A. U hebt dan voor twee woningen hypotheekrenteaftrek, A en B. Als woning A tijdelijk wordt verhuurd en de verhuurder vertrekt binnen drie jaar, dan hebt u nog hypotheekrenteaftrek voor woning A zodra de huurder de woning heeft verlaten en zolang de driejaarstermijn nog niet is volgemaakt. Dat betekent ook dat als u woning A langer dan drie jaren achtereen verhuurt, er voor woning A geen hypotheekrenteaftrek is. Kortom de hypotheekrenteaftrek kan herleven, maar dat hangt van de situatie af:

huis te koop in: renteaftrek tot en met:
20192019 tot en met 2022
20202020 tot en met 2023
20212021 tot en met 2024

Aftrek hypotheekrente bij aan- of verkoop eigen woning

U mag tijdelijk de rente voor twee woningen aftrekken als:
  • De woning te koop staat en u daar zelf niet meer woont.
  • U sinds een leegstaande woning hebt waar u in de toekomst in gaat wonen.
  • Uw toekomstige woning in aanbouw is.

Tijdelijke verhuur en de bank

Als u een hypotheek hebt moet de bank toestemming geven voor een tijdelijke verhuur, omdat de hypotheek bedoeld is voor een huis voor eigen gebruik. De bank zal waarschijnlijk eisen dat het tijdelijke huurcontract een tussentijdse ontruimingsverklaring bevat, zodat bij een eventuele gedwongen verkoop de huurder eenvoudig uit huis kan worden geplaatst. Overigens lijken banken inmiddels gemakkelijker mee te werken, omdat ook zij weinig hebben aan een huis dat door leegstand en een verminderd onderhoud in waarde daalt.

De verzekeringsmaatschappij waarschuwen

Nogal wat mensen vergeten de verzekeringsmaatschappij te waarschuwen, maar dat is onverstandig. Niet iedereen heeft even veel inboedel, niet iedereen heeft een zelfde risicoprofiel, niet iedereen is even voorzichtig of heeft kinderen en zo verder. Als de verzekering niet op de hoogte is, terwijl u wel verhuurt, loopt u de kans dat niet wordt uitgekeerd bij schade.

Slot

Ga dus, voordat u verhuurt, na wat het ook fiscaal voor u betekent. Voldoet u nog aan de eigenwoningregeling van de Belastingdienst die de aftrek van hypotheekrente mogelijk maakt. In dat geval betaalt de fiscus mee aan het feit dat u tijdelijk twee huizen heeft. Neemt u zo nodig contact op met de Belastingdienst uit uw regio, want elk geval is vaak toch weer anders. Wanneer u veel hypotheekrente aftrekt, kan het vervallen daarvan een groot nadeel voor u betekenen. Wanneer de huurder uw huis niet wilt verlaten, krijgt u eventueel te maken met een verkoop in bewoonde staat en dat levert bovendien veel minder op dan een verkoop in onbewoonde staat. Gelukkig zijn er voor wie gaat verhuren vele sites op internet beschikbaar die u daarbij verder kunnen helpen. Ook van verhuur makelaars.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurVerhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurEr kunnen allerlei redenen zijn waarom je je huis tijdelijk zou willen verhuren. Misschien ga je een wereldreis maken, s…
Is tijdelijke verhuur slim en financieel verstandigIs tijdelijke verhuur slim en financieel verstandigTijdelijke verhuur: uw oude woning tijdelijk verhuren in 2019 of 2020 in plaats van uw eigen woning te verkopen? Slim me…
Verdienen op je tweede huisVerdienen op je tweede huisWanneer je tegenwoordig een tweede huis wil kopen mag je de hypotheekrente niet meer van je belasting aftrekken in tegen…
Huis met hypotheek verhurenHuis met hypotheek verhurenUw huis gedeeltelijk verhuren in 2020 met toestemming van de bank betekent extra inkomsten en de mogelijkheid om uw hypo…

Directe incasso van belastingschuld door BelastingdienstDirecte incasso van belastingschuld door BelastingdienstDoor de Belastingdienst mag een belastingschuld direct van uw rekening worden gehaald via een directe incasso. Met de di…
Belastingdienst & de heffingskortingenBelastingdienst & de heffingskortingenWe kennen zes heffingskortingen bij de inkomstenbelasting in 2020. Eigenlijk nog meer, want er wordt ook nog gekeken naa…

Reageer op het artikel "Huis verhuren in plaats van huis direct verkopen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rob, 11-01-2020 12:51 #354
Mijn vriendin wil tijdelijk het leegstaande huis van haar moeder huren. In eerste instantie voor een jaar, maar misschien langer. Haar moeder zit in een verzorgingshuis. Het huis is hypotheek vrij. De huur is gezamenlijk bepaalt op 400 inclusief GWL. We zoeken naar de juiste weg om dit te regelen. Graag uw hulp! Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Rob,
U stelt een huurcontract op waarin dit wordt geregeld, dat zou genoeg moeten zijn. Het leegstaande huis wordt bij verhuur wel box 3 vermogen en zal in latere jaren de eigen bijdrage in het tehuis verhogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 12-12-2019 15:03 #353
Een kennis heeft een huis dat ik graag van haar zou kopen. Ze gaat samenwonen. Omdat ze de mogelijkheid wil hebben terug te keren naar dit huis als het samen wonen haar niet bevalt, hebben we bedacht dat ik het eerst voor een (half) jaar van haar zou kunnen huren, voordat ik het koop. Kan zij het voor bepaalde tijd onbelast aan mij verhuren?> Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 04-01-2020
Beste Hannie,
Uw kennis kan de woning onbelast (belastingvrij) aan u verhuren. Over de huur betaalt de kennis geen belasting, wel gaat de woning dan naar box 3 van de inkomstenbelasting (eigen vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 03-09-2019 11:55 #352
Hallo
Ik heb een twee onder een kap woning maar wel twee huisnummers erop en twee keer WOZ waarde. Ik heb nog een hypotheek maar wil het ander huis verhuren aan gastarbeiders van een uitzendbureau.
Wat zijn de regels hiervan en word de woning als een woning bekeken of tweede huis? Reactie infoteur, 03-12-2019
Hallo Jeanne,

1.Zodra een woning volledig wordt verhuurd, wordt het fiscaal als een tweede woning gezien. U ziet dat een jaar later terug in de belastingaangifte inkomstenbelasting, box 3. Bij kamerverhuur hoeft de woning niet als tweede woning te gelden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

2. De regels voor verhuur kunnen per gemeente verschillen, vaak zijn er bij verhuur aan meerdere personen ook extra regels voor de brandveiligheid.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Weele, 20-08-2019 10:56 #351
Is het in deze tijd rendabel om een eengezinswoning te verhuren of nu juist te verkopen nu de huizen prijzen de pan uit schieten, Verhuur zou in eerste instantie mijn voorkeur zijn maar ik heb ooit mijn appartement in rdam verhuurd waar vrij snel zeden politie voor de deur stond omdat mijn fijne huurder er dames in had geplaatst. Daarna mijn woning niet meer durven verhuren.
De makelaar had een screening gedaan maar dat geeft je geen enkele bescherming, daarnaast biedt hij geen echte garantie dat de huurder betaalt,

Graag zou ik ervaringsdeskundigen willen horen hoe hier mee om te gaan. Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Van der Weele,
Ga niet in zee met een makelaar die geen garanties biedt, maar wel de commissie opstrijkt. Het even zoeken maar ze zijn er wel, vastgoedbedrijven die goed screenen en zorgen dat er klein onderhoud plaats vindt en betaald wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vries, 25-07-2019 07:49 #350
Geachte infoteur,
Mag mijn partner(we zijn getrouwd, maar willen latten) in mijn tweede huis wonen?

En mag mijn partner het huis van mij huren?

Bedankt alvast voor uw reactie Reactie infoteur, 26-07-2019
Geachte De Vries,
Uw partner mag in uw tweede huis gaan wonen. Of u een woning mag verhuren, hangt ervan af of er ook een hypotheek op deze woning is gevestigd. In dat geval moet namelijk de bank ook met verhuur akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik S., 19-06-2019 20:04 #349
Ik heb een huis gekocht en mijn dochter gaat er in wonen en het huren van mij.
1) Moet ik dit melden bij de gemeente of kan zij zich inschrijven en is alles dan geregeld?
2) Hoe gaat het met de waterschap belasting moet ik daar iets doorgeven?
3) Andere instanties waar ik iets moet doen? Reactie infoteur, 21-06-2019
Beste Erik S,
1. Dat hangt ervan af, in sommige gemeenten kan toestemming tot verhuur nodig zijn en vaak is dit afhankelijk van de hoogte van de huur (vrije sector of niet). Den Haag en Amsterdam hebben bijvoorbeeld plannen in die richting.
2 en 3) Als bekend is dat een woning wordt verhuurd, wordt dit automatisch aan de verschillende instanties doorgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dickey, 01-08-2017 15:15 #348
Beste lezer,
Ik ga waarschijnlijk (net als vele anderen) mijn woning verhuren om bij mijn partner in te trekken en ik ga me ook daar inschrijven zodat de nieuwe bewoners zich op mijn huidige adres kunnen inschrijven. Nu dacht ik dat je 70% van de huuropbrengst moet opgeven bij de belasting, maar ik lees in sommige berichten die ik lees dat je huuropbrengst niet belast is. Wilt/kunt u mij vertellen wanneer je wel 70% opgeeft en wanneer niet?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Dickey Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Dickey,
Zodra u niet ook zelf in de verhuurde woning bent ingeschreven, is de huuropbrengst onbelast. Dat verandert pas als u ook zelf in de woning woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zsuzsi de Lagh, 09-07-2017 14:02 #347
Een kennis van mij heeft zijn hypotheek vrije woning verhuurd. De huurder ontvangt huurtoeslag. Nu wil de verhuurder een van de kamers in die woning voor enige tijd aan iemand, die voor een paar jaar een onderkomen nodig heeft, verhuren. Mijn vraag is of de huidige huurder dan zijn huurtoeslag verliest. Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Zsuzsi de Lagh,
Als de tweede huurder een deel van de zelfstandige woonruimte gaat huren, waarvoor de eerste huurder huurtoeslag ontvangt, dan wordt die als medehuurder gezien en zal de belastingdienst naar beide inkomens kijken. Dat kan betekenen dat de huurtoeslag omlaag gaat. Gaat het om een andere zelfstandige woonruimte, dan hoeven er geen gevolgen te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gina van Laarhoven, 12-04-2017 18:36 #346
Mijn vriendin heeft het huis van haar ouders 5 jaar geleden verhuurd aan haar dochter voor een symbolisch bedrag. Twee jaar geleden heeft zij haar dochter in laten schrijven op dat adres omdat ze toen officieel uit huis ging. Het bleek dat haar vriend zich al als hoofdbewoner had laten inschrijven en de gemeente kon hier niets aan doen.
De mondelinge afspraak was dat ze er tijdelijk in konden wonen, tot oktober 2016. Toen ging haar zwager met pensioen en wilde ze het huis verkopen.
Nu wil de neef van mijn vriendin het huis kopen en het voorlopige koopcontract is getekend
De bijdrage van € 410,00 hebben ze altijd op tijd betaald tot en met februari 2017. maart en april 2017 is er niets betaald. We willen de woning zo snel mogelijk leeg opleveren.
Wat kunnen we nu nog doen om te zorgen dat ze zo snel mogelijk uit de woning vertrekken, praten is geen optie omdat ze niet redelijk zijn. Reactie infoteur, 14-04-2017
Beste Gina van Laarhoven,
Is er een huurovereenkomst? Ontbinding van een huurovereenkomst is bijvoorbeeld mogelijk bij een huurachterstand van drie maanden. Deze ontbinding loopt via de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 28-01-2017 17:41 #345
Beste lezer,

Mijn vriendin en ik 18 en 25 willen het huis huren van haar vader. Die bij zijn vriendin woont maar dit huis staat nog op zijn naam.
Mijn vraag is als hij dit aan ons particulier verhuurt aan ons of zij (de dochter) recht heeft op uitwonende beurs (sfc). Ikzelf denk van wel omdat ik de huurder bent en hij zich inschrijft bij zijn vriendin.

Maar dan was er iets met hypotheekrenteaftrek wat ik dacht 40% dat hij minder terug krijgt kunnen jullie hier iets over vertellen?

En is er een manier om recht te hebben op uitwonende beurs voor haar als hij het mij verhuurt maar toch hier nog ingeschreven staat?

Alvast bedankt voor de reacties.

Mvg David Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste David,
Als er een officieel huurcontract is en de huur wordt betaald, is er recht op de uitwonende beurs. Voorwaarde is inderdaad wel dat de vader er zelf niet meer is ingeschreven. Als vader er niet meer woont, en dat is feitelijk al het geval als hij bij zijn vriendin woont, is er geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 13-07-2016 11:30 #344
Beste lezer,
Ik bezit een koopwoning in de stad Utrecht, vrij van hypotheek. Ik ben van plan om deze woning te behouden en te verhuren, en zelf op zoek te gaan naar een nieuw koophuis elders in het land. De huuropbrengsten van het pand in Utrecht zie ik als een mooie vast inkomstenbron in de toekomst. Maar het zal ook ongetwijfeld nadelen hebben, waarvan ik benieuwd ben welke dat zijn. Kunt u mij hierin advies geven?

mvg, Inge Reactie infoteur, 14-07-2016
Beste Inge,
Echte nadelen zijn er niet. Natuurlijk zijn er ook kosten als u verhuurt en is de verhuurde woning vermogen in box 3 (dat is uw spaargeld ook), maar de huur is belastingvrij en een constante bron van inkomsten. Verhuren betekent ook dat u een huurder er niet zo snel uit krijgt. Spaargeld is wel meer liquide dan het aanhouden van een tweede woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flash, 19-04-2016 13:45 #343
Geachte dame, heer,
Mijn vriendin en ik hebben beiden een koophuis. Wij zijn vorig jaar gaan samenwonen in mijn koophuis en hebben het huis van mijn vriendin verhuurd. Volgens de regels valt de woning dan in box 3. Inmiddels is mijn huis verkocht en hebben we samen een ander huis gekocht welke over een paar maanden wordt opgeleverd. Ook hebben de huurders inmiddels opgezegd en willen wij tot de oplevering in het huis van mijn vriendin gaan wonen. Deze wordt uiteraard dan ook te koop gezet. Valt de woning van mijn vriendin dan automatisch weer in box 1? Reactie infoteur, 19-04-2016
Geachte Flash,
De voormalig verhuurde woning komt wel in box 1 als u er weer gaat wonen, maar de hypotheekrente is niet aftrekbaar voor de reeds bestaande hypotheek. Ook de verkochte waarde (overwaarde) van uw inmiddels woning vermindert de aftrek voor het nog op te leveren huis (bijleenregeling).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hella, 24-02-2016 15:23 #342
Beste Zeemeeuw,
Ik bezit een koopwoning in midden NL. Voor werk kan ik 3-5 jaar naar het buitenland met het hele gezin. Ik word dus uitgeschreven uit NL en ingeschreven in onze nieuwe woonbestemming in Azie. Na dat buitenland avontuur wil ik weer terug naar NL en terug naar mijn koopwoning. Graag wil ik een vriendin zolang in mijn woning laten wonen, in een soort van antikraak constructie. Ze heeft het financieel niet breed en ik vertrouw haar graag mijn woning toe. Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij (kan ik mijn hypotheekrente nog blijven aftrekken?) van dit idee? Moet ik een Diplomatenclausule instellen of kan ik haar een kamer verhuren in mijn huis? Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste Hella,
Als u hier bent uitgeschreven en uw hoofdverblijf elders ligt, is er in die periode geen hypotheekrenteaftrek. De diplomatenclausule lijkt me niet op uw vriendin van toepassing, maar u kunt wel afspreken hoe lang zij een deel van uw huis mag huren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 11-02-2016 16:54 #341
Hallo, is er op dit moment nog geen nieuwe regeling, omtrent tijdelijk verhuur zonder vergunning leegstandswet? Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste Koen,
Nog niet. Die nieuwe huurwet is door de Tweede Kamer aanvaard, maar nog niet in de Eerste Kamer behandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 08-01-2016 10:27 #340
Beste,
Mijn vriendin en ik wonen in een koopwoning waarvan de hypotheek bijna is afgelost (2017).
Nu speel ik met het idee om een andere woning te kopen en daar ons hoofdverblijf van te maken. Onze huidige woning, die tzt hypotheekvrij is, wil ik dan verhuren. Ik lees dat deze huuropbrengst belastingvrij is en met met verlies van het recht op hypotheekrenteaftrek heb ik dan niets meer te maken vwb onze huidige woning (wel even de verzekeraar en gemeente checken natuurlijk). Maar hoe zit het met de andere woning? Hebben we (weer) recht op hypotheekrenteaftrek als we een andere woning kopen maar de oude woning dus NIET verkopen?
Bedankt voor de reactie.
Gr. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Johan,
Dat hangt van de waarde van de woningen af. Uw eigen woning verhuist dan naar box 3. Dit is een fictieve vervreemding waardoor de bijleenregeling van toepassing is voor de WOZ-waarde van de woning in box 3:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 06-01-2016 10:18 #339
Beste…,
Ons huis staat te koop en deze willen we gaan verhuren via de leegstandswet. De huurders zullen zich wel inschrijven op dit adres. Echter gaan we voorlopig elders in het land een vakantiehuisje huren tot ons huis is verkocht. Op dit adres kunnen we ons niet inschrijven. Ook wij blijven dus ingeschreven staan op het adres van ons verhuurde huis. Mag dit en heeft dit voor de rest geen gevolgen voor de huurders en/of ons? Ik ga wel even van het gemak uit dat ook de huurders net als wij sowieso al geen recht op toeslagen hebben.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Mvg
Lisa Reactie infoteur, 06-01-2016
Beste Lisa,
Als er een hypotheek is, hebt u voor verhuur wel toestemming van de bank nodig. De gemeente zal waarschijnlijk ook moeilijk doen, omdat de woning officieel niet leeg staat als u er nog ingeschreven bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke, 31-12-2015 19:54 #338
Hallo,
Vanaf juli 2015 heb ik een gedeelte van mijn koopwoning verhuurt aan een vrouw met kind.
We staan allebei ingeschreven op het adres en hebben een huurcontract.
Ik heb alleen niet aan de belastingdienst gedacht! In december kreeg ik een bericht dat ik geen zorgtoeslag meer kreeg omdat nu iemand bij me woont. Mijn huurster kreeg nu pas bericht dat ze geen kindgebonden budget meer krijgt omdat ze bij mij woont.
We wonen wel samen in een huis maar leven niet samen. Hoe kunnen we dit oplossen? Reactie infoteur, 02-01-2016
Hallo Tineke,
Zonder een officieel huurcontract (de huur moet wel steeds betaald worden overigens), zouden jullie toeslagpartners zijn. Maak dus bezwaar bij de Belastingdienst over hun beschikking en leg uit dat de vrouw een huurster is met een officieel huurcontract en geen deel uitmaakt van uw huishouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 29-12-2015 13:02 #337
Ik heb afgelopen jaar mijn eigen huis verhuurd, het staat niet te koop of zo. Ik ben bij mijn vriend gaan wonen en in oktober zijn wij getrouwd. Mijn huidige man heeft ook een koophuis. Wat zijn de gevolgen voor mij of nu ons w.b. de hyp.renteaftrek en w.b. de huuropbrengst. Ik heb geen inkomen want ik werk niet en heb geen uitkering! Reactie infoteur, 30-12-2015
Beste Jolanda,
Uw woning wordt gezien als vermogen in box 3 zonder hypotheekrenteaftrek en zijn woning heeft wel hypotheekrenteaftrek. De huuropbrengst van uw woning is belastingvrij. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen bezit ieder de helft, ook de eigenwoningschuld en renteaftrek van zijn woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 02-12-2015 09:22 #336
Hallo,
Ik heb een eigen koopwoning met hypotheek woon hierin met mijn zoontje van 6. Ik heb een nieuwe vriend en ga samenwonen. Wil mijn eigen huis graag in eigen bezit houden maar voor bepaalde tijd bijvoorbeeld 5 jaar verhuren aan mijn zusje. Wat zijn hiervan de consequenties voor mijzelf i.v.m. belasting hypotheekrente enz.? Reactie infoteur, 02-12-2015
Hallo Jose,
Dat zal betekenen dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. Voor verhuur is bovendien toestemming van de bank nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 07-11-2015 20:00 #335
Ik kan een baan in het oosten van het land, maar weet nog niet of ik daar voor altijd naar toe wil. Nu overwegen we ons koopappartement in Amsterdam voorlopig aan te houden (bv. een jaar) en te verhuren en in het oosten van het land tevens een huis te kopen (vrije sectorhuur heb je in de regio waar we heen gaan nauwelijks). Zo houden we een terugvaloptie in geval de nieuwe baan/woonplek niet bevalt.
Mijn vraag is of dit mag? Of ik dan wel hypotheekrente ontvangen op een of beide huizen? En verwachting is dat de huur die ik voor mijn appartement in Amsterdam kan vragen hoger ligt dan de hypotheek die ik nu maandelijke kwijt ben (ook zonder aftrek). Moet ik daar dan inkomsten, winst of vermogensbelasting over betalen?
DANK!
Vr. gr. en fijne avond,
Noek Pouw Reactie infoteur, 09-11-2015
Beste Paul,
Als uw huis in Amsterdam te koop staat, hebt u recht op een dubbele hypotheekrenteaftrek, maar niet zodra de woning in Amsterdam wordt verhuurd. De huur is niet belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 28-10-2015 15:01 #334
Ik ben eigenaar van een woning in Amsterdam. Ik wil verhuizen naar het Gooi. Ik wil de woning in Amsterdam niet verkopen maar voor onbepaalde tijd gaan verhuren. De fictieve winst bedraagt 70.000,- euro. 70.000,-- euro is niet aftrekbaar op de nieuwe hypotheek. Kan ik dit voorkomen door 70.000,-- eigen middelen neer te betalen als ik bij de notaris zit voor de nieuwe woning? Reactie infoteur, 28-10-2015
Beste Daniel,
Als u die 70.000 met spaargeld betaalt, bespaart u op uw vermogen in box 3, maar de aftrekbare hypotheekrente neemt daardoor niet toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paddy, 21-10-2015 19:18 #333
Mijn ouders van 60 en 65 jaar wonen al jaren in een huurhuis maar doordat mijn vader gepensioneerd is en mijn moeder straks ook wordt de huur een te grote kostenpost.
Verhuizen naar een goedkopere woning of flat is bijna onmogelijk vanwege de wachttijden en dus heb ik het idee om een 2 kamer appartement te kopen en dat dan voor wat ik kwijt ben aan lasten door te verhuren aan mijn ouders. Ik maak er dus geen winst op, mijn doel is om mijn ouders zoveel mogelijk in de maand over te laten houden zodat ze hun laatste jaren nog even kunnen gaan genieten van de leuke dingen. Wat zijn mijn opties en/of mogelijkheden. Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Paddy,
Ook als u een woning koopt en vervolgens verhuurt aan uw ouders, wordt u geacht een redelijke huur te vragen. Als een huur te laag is, kan de belastingdienst dat als een schenking zien. Wel mag u uw ouders jaarlijks een deel belastingvrij schenken waardoor de uiteindelijke huur lager uitvalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anouk, 26-09-2015 22:07 #332
Beste,
Mijn vriend heeft een koopappartement, deze willen wij aan bekende verhuren zodat wij samen het oude huis van mijn opa en oma kunnen huren. Dit gaat om een periode van ongeveer 5 jaar. Wij willen graag weten hoe het zit met de hypotheekrente aftrek, kan deze op een of andere manier behouden blijven? We lezen verschillende dingen, bij 'bepaalde tijd verhuren' zouden we deze kunnen behouden en bij 'onbepaalde tijd verhuren' niet?
We willen overigens geen gebruik maken van de leegstandwet want het appartement staat niet te koop. Reactie infoteur, 28-09-2015
Beste Anouk,
In alle gevallen is tijdens de verhuur van het appartement geen hypotheekrenteaftrek mogelijk. De vraag is wat u met de woning na de periode van verhuur doet, wordt het te koop gezet, blijft het leeg staan, gaat u er zelf wonen. Dan kan namelijk de hypotheekrenteaftrek soms ook weer terugkeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Op Zoek, 23-09-2015 13:05 #331
Zelf huren wij momenteel onze eigen woning. Wij overwegen om daarnaast een huis te kopen voor een van onze kinderen en partner, omdat het toewijzen van een sociale huurwoning zo vreselijk lang duurt, en het daarna aan hen verhuren. In hoeverre is het verstandig om al dan niet een hypotheek op de te kopen woning te nemen? Reactie infoteur, 24-09-2015
Beste Op Zoek,
Wat verstandig is, hangt helemaal af van hoeveel spaargeld u hebt en of u door veel spaargeld in de aankoop van het tweede huis te steken, straks geld tekort komt. Anderzijds kost een hypotheek ook geld en zal de bank voor een tweede woning eisen dat er eigen geld in gaat. De vraag is vooral hoeveel eigen geld u er zelf in zou willen en kunnen steken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib, 21-09-2015 23:22 #330
Mijn moeder is vorig jaar verhuisd naar een Wlz-instelling. Haar woning (vrij van hypotheek) staat nu ruim een jaar leeg. Zij is bereid om twee kamers van de woning te verhuren aan mijn zoon en zijn vriend (beide 20 jaar) en wil hun een tijdelijke huurovereenkomst aanbieden, waarin een lage huur is opgenomen. Zij is immers blij als de jongens op het huis passen in afwachting van een toekomstige verkoop, en de boys genieten ook geen huurbescherming. De beide jongens kunnen op deze manier een hogere studiefinanciering aanvragen, n.l. die voor uithuis-wonenden. Verwacht u dat dit voor de belastingdienst aanleiding is om de woning voortijdig (normaal pas na 3 jaar leegstand) per direct over te hevelen van box 1 naar box 3? Met als consequentie dat de eigen bijdrage die mijn moeder betaalt in het verzorgingstehuis, al in 2017 fors wordt verhoogd. Om de eigen bijdrage vast te stellen wordt immers gekeken naar het vermogen van twee jaar daarvoor.
En vraag twee. De ontvangen huur is voor mijn schoonmoeder onbelast (klopt dat?). Kan zij die (belastingvrij) terug schenken aan mijn zoon en ook aan zijn vriend. De huur komt op jaarbasis immers niet boven de 2000 euro p.p. Uiteraard zijn energie, water en inboedelverzekering voor rekening van de tijdelijke bewoners. Reactie infoteur, 23-09-2015
Beste Huib,
Als een woning wordt verhuurd, wordt de woning inderdaad box 3 vermogen. Maatgevend is de stand per 1 januari van het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 21-08-2015 13:37 #329
Ik heb een vraag omtrent de volgende situatie:
Mijn vriendin en ik hebben een koopwoning, we willen een andere koopwoning kopen welke pas op 1 juni 2016 wordt opgeleverd (huidige bewoners hebben dan pas hun Eigen nieuwe woning).
Probleem is dat wij een offerte voor de hypotheek van deze woning willen hebben tegen de rente van nu (rente is immers laag, en verwachting is dat deze gaat stijgen in 2016). De offerte is helaas niet zo lang geldig (max 6 mnden) en nu is ons aangeraden om de overdacht van het huis in maart te laten plaatsvinden, en de huidige bewoners het huis dan vervolgens van ons te laten huren tot 1 juni. Dat betekent dat wij in de periode maart tot juni 2016 in het bezit zijn van 2 huizen, waarbij we ons nieuwe huis dus 3 maanden tijdelijk verhuren. Buiten het feit dat ik nog niet helemaal zeker weet hoe het huurcontract er uit moet komen zien, vraag ik mij ook af wat de financiële consequenties voor ons zijn. Is dit inderdaad een goed idee, of zijn er nog wat grote adders onder het gras? Op internet heb ik nog geen vergelijkbare voorbeelden kunnen vinden, dus hopelijk kan iemand mij hier wat raad geven. Reactie infoteur, 21-08-2015
Beste Jeroen,
Er zijn een aantal aandachtspunten. Zolang een huis wordt verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek. De bank moet toestemming voor verhuur geven. U moet wel zeker zijn dat de huurders ook echt vertrekken en omdat het een verhuur voor een paar maanden is, kan de belastingdienst dit zien als een commerciële verhuur waarvan de opbrengst fiscaal belast is. Waarschijnlijk is het goedkoper om in februari 2016 nog eens een offerte voor zes maanden te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sien, 17-07-2015 19:25 #328
Ik heb een koopwoning en ga samenwonen met zijn vriend in zijn koopwoning. Mijn woning staat te koop maar die verwacht ik op korte termijn niet voor een goede prijs te kunnen verhuren. Nu wil mijn zusje wel in mijn woning wel huren maar de kosten zijn eigenlijk te hoog voor haar.

- Zou zij ook in aanmerking komen voor huursubsidie? Qua inkomen zou ze daar wel recht op hebben.
- En zijn er nog andere fiscale gevolgen waar ik rekening mee die te houden?

(De hypotheekverstrekker is akkoord met verhuur) Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Sien,
Voorwaarde voor de huurtoeslag is dat het om een zelfstandige woonruimte gaat waar ze is ingeschreven en er een huurcontract is. Als inkomen, vermogen en huur binnen de gestelde grenzen vallen, heeft ze recht op huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hajo, 13-07-2015 14:02 #327
Mijn vriend heeft een appartement wat te koop staat. We willen graag een huis kopen om samen te gaan wonen!
Aangezien we snel willen kopen en de hypotheek van het appartement vrij laag is, vragen we ons af of het mogelijk is om te gaan verhuren (dit levert toch extra inkomen op) en tevens een nieuwe hypotheek te kunnen krijgen. De helft van de huur inkomsten zouden naar de hypotheek die op het appartement staat gaan en de rest is een leuk spaarpotje!
Graag advies hier over.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 14-07-2015
Beste Hajo,
Dat kan als de inkomsten hoog genoeg zijn. Wel is de hypotheekrente dan niet meer aftrekbaar. Huurinkomsten tellen mee, maar zijn altijd een risico voor de bank omdat het maar de vraag is hoe lang de huurder er zal blijven wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mesut, 20-05-2015 20:58 #326
Hallo,

sinds 2010 heb ik mijn vooormalig huis te koop staan. sinds die dag heb ik het verhuurd via Leegstandswet.
vanaf juli 2015 is dit niet meer geldig. heb geen toestemming gehad van de bank om verder te verhuren.
wil nu mijn huis uit markt halen en particulier of via een makelaar verhuren. want mijn huidige huurders willen mijn huis nog verder huren. wat zijn de risico's? Reactie infoteur, 21-05-2015
Hallo Mesut,
Zonder toestemming van de bank een woning verhuren geeft de bank via het huurbeding het recht om de hypotheek op te zeggen:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/134397-huurbeding-in-hypotheekakte-huis-ontruimd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-05-2015 19:47 #325
Ik woon in een huurhuis. Mijn ex woont nog in ons oude huis dat te koop staat. Hij betaalt alle lasten. Nou heb ik begrepen dat wanneer het twee jaar te koop staat dat het in box drie terecht komt. Betekent dit dan ook dat ik geen huurtoeslag en zorgtoeslag meer krijg? Ik kan dan mijn huur niet meer betalen. Dit kan toch niet waar zijn? Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Maria,
Na twee volle jaren komt de helft van de overwaarde (waarde woning minus hypotheek) bij u terecht in box 3. Als dat meer is dan de vrijstelling, vervalt de huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Vanreyten, 12-05-2015 21:36 #324
Beste, ik word voor drie jaar uitgezonden naar Afrika voor mijn werk. Ik wil een vriendin in mijn eigen huis laten wonen om enkele maanden te overbruggen tot ze zelf een appartement kan vinden. Ze hoeft in deze periode geen huur te betalen.
Is dit mogelijk. Waar moet ik rekening mee houden? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste J. Vanreyten,
Enkele maanden hoeft geen probleem te zijn, als het langer gaat duren kan de Belastingdienst het gratis onderkomen als een schenking zien. Of het om uw vriendin of een vriendin gaat, kan verschil maken. Als er een hypotheek op het huis is, is toestemming van de bank voor een officiële verhuur nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 20-04-2015 13:25 #323
Ik heb een koopwoning maar ga samen wonen met mijn vriendin die zelf een koopwoning heeft. Ik wil mijn koopwoning wel verhuren maar begrijp ik het goed uit de andere reacties dat ik in dat geval geen renteaftrek van mijn koopwoning heb maar dat de huuropbrengsten onbelast zijn voor de belastingdienst? Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Hennie,
Ja dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 31-03-2015 10:54 #322
Ik heb mijn appartement verkocht en nu willen mijn vriend en ik tijdelijk in de leegstaande woning van zijn opa gaan wonen. tot dat we samen iets hebben gevonden. mag dit zomaar of moet er een huur berekend worden en wat zou dan de minimale huur zijn Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste Linda,
Omdat de woning lees staat zou je kunnen zeggen dat jullie tijdelijk op het huis passen voor opa. Zorg dan wel dat je zelf gas en licht en dergelijke betaalt. Als het een huurcontract wordt, zou je kunnen kijken naar wat in de buurt van het huis als een redelijke huur wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 19-03-2015 08:38 #321
Beste,
Ik heb in 2014 een woning gekocht maar door omstandigheden ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen en verhuur ik deze woning op het moment. Ik kan dus de hypotheekrente niet meer aftrekken in 2015. Nu is mijn vraag wat financieel slimmer is om te doen. De woning blijven verhuren (maar dan kan ik dus de rente niet meer aftrekken) of de woning verkopen en huur ontvangen totdat het verkocht is. Wat is wijsheid? Heeft u hier een rekensommetje oid voor? Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste Sylvia,
Ik heb wel eens wat rekensommen gemaakt in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/34393-is-tijdelijke-verhuur-slim-en-financieel-verstandig.html

Relevant is wellicht ook of er een overwaarde op het huis of dat er bij verkoop een restschuld zal ontstaan.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 27-02-2015 22:46 #320
Momenteel wonen mijn vriend en ik samen met onze dochter in mijn koopappartement. Mijn schoonvader heeft een grotere eengezinswoning voor ons ter beschikking gesteld waar wij tegen het betalen van huur kunnen gaan wonen. Mijn zusje mag in mijn appartement komen wonen, zij hoeft geen huur te betalen, omdat dat financieel niet haalbaar is voor haar. Nu wil ik graag weten of ik me samen met mijn gezin kan gaan inschrijven op het nieuwe huuradres of dat dit ten koste gaat van de hypotheekrenteaftrek? Ik ontvang namelijk geen huur en zal de hypotheek zelf netjes blijven betalen. Verkopen van het appartement willen we nog niet, omdat de markt niet goed is en ik mijn zusje voorlopig nog wil kunnen helpen op deze manier. Wat is wijsheid betreft het financiële gedeelte? Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste Loes,
Als het koopappartement te koop staat, houdt u de hypotheekrenteaftrek gedurende maximaal drie jaar, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 16-02-2015 14:24 #319
Beste,

- Ik heb een koop appartement dat ik (tijdelijk) particulier verhuur (staat niet in de verkoop)
- Ik woon momenteel samen met mijn vriendin in een huurhuis
- We willen samen een (nieuwbouw) koophuis kopen

Wat is wijsheid om te doen?

M'n koop appartement proberen te verkopen en hiermee hypotheek vrij te zijn, waardoor het eenvoudiger wordt om een nieuwe hypotheek af te sluiten bij een hypotheek verstrekker, maar wel het risico lopen, om (worst case scenario) 3 dubbele lasten te moeten dragen (eventuele leegstand app tot verkoop + huur huidige woning + hypotheek nieuwbouw bij start bouw tot oplevering), of mijn koop appartement (met verhuurders) aan te houden en hiermee het risico in lasten te beperken?

Zelf heb ik ook nog aan een investeerder gedacht (overname koop appartement incl huurders). Reactie infoteur, 16-02-2015
Beste Peter,
Wat het beste is, hangt vooral van uw financiële mogelijkheden af. Het veiligste is eerst uw koophuis tegen een mooie prijs te verkopen. Denk er wel aan dat een verhuurd huis vaak minder opbrengt dan een leeg opgeleverd huis. Driedubbele lasten zijn meestal niet lang vol te houden, maar het andere koophuis levert momenteel wel huur op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 11-02-2015 22:19 #318
Beste,

Ik heb een koopwoning met lening. Ik betaal een 600€ maandelijks af maar woon onofficieel bij mijn vriend waardoor het huis leegstaat momenteel. Nu zou ik graag mijn adres bij mijn vriend zetten en zou mijn zus en kindje in mijn huis komen wonen.
Zij heeft het financieel moeilijk en zal me hier niks voor geven maar verlies ik ook in deze situatie mijn hypotheekrente? Reactie infoteur, 12-02-2015
Beste Cindy,
Als u er zelf niet meer woont en het huis staat niet te koop, verliest u uw hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 16-01-2015 20:02 #317
Beste,
Mijn vriendin en ik willen graag gaan samenwonen. Zij heeft een nieuwbouw huurwoning drie kamers en ik heb een 2 kamer appartement (koop),dit heb ik gekocht in 2006 en als ik het nu verkoop heb ik een aardige restschuld van ruim 30.000
Maar wij willen toch graag in de huurwoning gaan wonen omdat wij net een kleine hebben gekregen.
Mijn hypotheekrenteaftrek is 200 per maand.
Is het slim om mij bij mijn vriendin in te laten schrijven en mijn huidige koopwoning te gaan verhuren of is dit financieel te ontaanrekkelijk en kan ik het beter proberen te verkopen en mijn verlies /restschuld te nemen. Reactie infoteur, 18-01-2015
Beste Jeroen,
Als u in het huurhuis gaat wonen en het huis verhuurt is er geen hypotheekrenteaftrek, maar is de huur onbelast. In de tussentijd kan de woningmarkt verder aantrekken en wordt daarmee de restschuld kleiner. Helaas weet niemand of de huizenmarkt verder zal aantrekken, ook al zijn de tekenen gunstig. Het is wel zo dat u een huurder er niet zomaar weer uit kunt zetten om uw huis te verkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 30-10-2014 19:35 #316
Mijn man en ik wonen in een huurhuis van de woningbouw maar hebben nu ook een huis gekocht die voor de helft al afbetaald is.
mijn vraag is, mogen wij ook in ons huurhuis blijven en het koophuis verhuren. Reactie infoteur, 31-10-2014
Beste Maria,
U mag uw koophuis verhuren, maar dan is er ook geen aftrek van hypotheekrente mogelijk. Uw woning is dan vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sem, 20-10-2014 20:37 #315
Beste, Ik heb een koopwoning die valt onder een VvE. Ik wil deze woning verkopen aangezien deze leeg staat en ik reeds bij mijn partner woon. Maar de huidige woningwaarde en mijn financiële positie laten dit niet toe. Ik kan de restschuld van mijn woning niet dragen (daling woningwaarde en scheidingsschuld). Daarom wil ik de woning verhuren. In de splitsingsakte staat dat voor verhuur eerst toestemming gevraagd dient te worden aan de "vergadering", maar deze blijven het verzoek voor verhuur weigeren. Ben ik nou genoodzaakt zijn mijn woning tot in einde der dagen te behouden? Welke mogelijkheid heb ik nog meer? Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Sem,
De vraag is of de weigering van de vergadering van de VvE wel redelijk is. De vergadering heeft wel dit recht maar als er een normale verhuurder in komt, zie ik geen reden waarom dit tegengehouden moet worden. In uiterste nood kunt u altijd naar de rechter stappen. Die zal bekijken hoe redelijk dit besluit is. Ook uw financiële situatie kan bij deze beoordeling een rol spelen, want door de weigering wordt u extra benadeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-10-2014 21:44 #314
Ik en mijn vriendin kunnen in het huis van haar opa gaan wonen. De woning is een koopwoning en is bijna afbetaald. Mijn vraag is of de hypotheek (want hij is nog niet helemaal afbetaald) moeilijk gaat doen met het verhuren aan ons? Want het is een mooie woning die een redelijk hoge waarde heeft. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Dennis,
Officieel is er toestemming nodig en de bank mag dan neen zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 23-09-2014 22:34 #313
Beste lezer,

ja uiteraard word de huur opgezegd, maar mogen we het huis al te koop zetten voor de huurder eruit is? Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Marjan,
Dat mag wel maar u hebt dan nog niet de zekerheid dat u het huis leeg kunt opleveren. Bovendien hoeft de huurder in de periode van huur niet aan de bezichtiging mee te werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 22-09-2014 22:52 #312
Beste,

wij hebben onze koopwoning verhuurd, nu zit het er aan te komen dat we deze woning toch weer willen verkopen, als het nu hurende paar het niet wil kopen, mogen we het huis dan op de laatste 3 maanden in het lopende huur contract al te koop zetten?
of moeten we wachten tot het nu hurende stel eruit is.
voor de duidelijkheid, het nu hurende stel mag een half jaar plus voor elk hurend jaar 1 maand blijven wonen in het huis.

groet
marjan Reactie infoteur, 26-11-2017
Beste Marjan,
Om de huurder uit het pand te krijgen moet u wel de huur eerst opzeggen, anders loopt u het risico dat de verkoop inclusief huurder is (koop breekt niet automatisch huur):

https://www.leerwiki.nl/lifestyle/wonen/verhuizen/woningverhuur/huis-huren/8162/wat-betekent-koop-breekt-geen-huur/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 02-07-2014 10:13 #311
Beste infoteur,
ik heb een vraag aan u:
mijn huis staat te koop en ik heb een ander huis gekocht. mijn eerste huis staat nu 9 maanden te koop en nog niets.
ik wil dit huis uit de verkoop halen en verhuren, en intrekken in mijn nieuwe huis.
1e huis heeft een hypotheek en de 2e een overbruggingshypotheek. mag ik mijn huis verhuren en wat zijn de gevolgen voor de hypotheek en de huur opbrengsten? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Sanne,
Om te mogen verhuren moet in ieder geval de bank akkoord gaan en die zal dat niet zo snel doen als u twee huizen hebt. Bij verhuur zonder dat het huis te koop staat, verdwijnt voor dat huis bovendien de hypotheekrenteaftrek en gaat de bijleenregeling gelden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik, 01-07-2014 13:15 #310
Beste infoteur,

Ik heb een vraag waar ik maar geen antwoord op kan vinden. Ik en mijn vriendin willen een bovenverdieping van een huis gaan huren van een particuliere verhuurder. Nu mogen/kunnen wij ons alleen niet inschrijven op het adres van deze woning bij de gemeente van de verhuurder. Wat kunnen redenen zijn dat de verhuurder zegt dat wij ons niet mogen/kunnen inschrijven en wat kunnen eventuele consequenties voor ons zijn?

Ik hoor het graag, en alvast bedankt voor je reactie. Reactie infoteur, 01-07-2014
Beste Rik,
Dat is gissen, maar het kan zijn dat de verhuurder geen toestemming heeft van de bank of graag zijn hypotheekrenteaftrek wil behouden. U loopt als huurder het risico om op enig moment uit huis te worden gezet:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/134397-huurbeding-in-hypotheekakte-huis-ontruimd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vork, 11-06-2014 14:45 #309
Beste Infoteur,

Ik ga mijn koopwoning 1 juli verhuren aan een bekende (en ga zelf elders in het land huren) en wil gebruik maken van de Leegstandswet, zodat ik geen problemen krijg met Belastingdienst, bank en verzekering. Waarbij voorwaarde voor vergunning dus is dat mijn huis te koop staat. Mijn huis staat nog niet officieel te koop en daarvoor zou ik een makelaar kunnen (of moeten?) inschakelen.

Echter bestaat kans dat die bekende mijn huis ook wil kopen over 1 of 2 jaar en dan zou ik straks geen makelaar nodig hebben. Denk je dat ik een vergunning kan krijgen zonder makelaar, zou ik deal met makelaar moeten maken om zo vergunning te krijgen of is er in mijn situatie een andere oplossing om vergunning te krijgen?

Ik hoor het graag en alvast bedankt! Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Vork,
Zie voor de (vele) regels van de Leegstandwet:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/111623-een-leegstaande-koopwoning-verhuren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rombout, 02-06-2014 13:30 #308
Mijn vriendin heeft een huis samen met haar ex. Mijn vriendin woont nu bij mij in, maar haar ex woont nog in het huis. Het huis staat nu een jaar te koop. Mijn vriendin denkt evt aan verhuren, want zij betaalt al een jaar mee aan hypotheek terwijl ze er niet meer in woont. Haar ex woont in het huis, waar normaal wel 5 mensen in kunnen wonen. Kan zij 1: haar ex"dwingen"om een huurder in huis te nemen of 2: minder hypotkeek te betalen Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Rombout,
1. Als het om een gezamenlijke hypotheek gaat, houdt ieder de helft van hypotheek en kan zij maximaal twee jaar haar helft als hypotheekrente aftrekken zolang het huis niet verhuurd is.
2. In onderlinge afspraak met de ex kan worden besloten dat ze minder gaat betalen. Haar positie hangt ook af van of het een huwelijk was of samenwonen en welke afspraken daarbij eerder gemaakt zijn.
3. De bank moet ook akkoord zijn met verhuur en als die dat niet is, zal zelfs een kantonrechter de ex niet daartoe dwingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Affra, 21-05-2014 14:43 #307
Ik kan misschien een huis dat tekoop staat gaan huren voor langere tijd. Nu willen ze mij ook een groot deel VVE laten betalen omdat daar ook water, stook kosten en opstalverzekering inzit. Kan ik als huurder hier nog iets van aftrekken van de belasting? Tevens heeft hen makelaar gezegt dat ik zo wie zo 225 euro aan huursubsidie kan krijgen, maar na zelf een berekening op de site van de belasting te hebben gemaakt kom ik maar tot 208 euro. Hebben jullie enig idee hoe die makelaar zonder mijn inkomsten te weten aan 225 euro kan komen? (ik heb dit van de eigenaar van het huis doorgekregen) Reactie infoteur, 04-01-2020
Beste Affra,
Ik denk dat het een gok is van de makelaar want misschien krijgt u gegeven uw inkomen en vermogen wel helemaal geen huursubsidie:

https://financieel.infonu.nl/geld/82152-huurtoeslag-2019-aanvragen-betaaldata-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-05-2014 08:24 #306
Hallo,
Ik sta op het punt een flat voor mijn zoon te kopen (zonder hypotheek). Deze flat komt op mijn naam te staan. Hij mag daar gratis in wonen. Kan hij dan wel zijn studie financiering houden?
Ook komen er 2 mede studenten bij hem inwonen, die mij huur betalen. Kan dit problemen opleveren?
Ik woon zelf in het buitenland.
Worden deze mede studenten als gebruikers gezien door de VVE? Als mijn meerderjarige zoon in koopwoning van zijn ouders woont, wordt hij dan als eigenaar gezien?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-01-2020
Hallo Maria,
1. U bent de eigenaar en uw zoon wordt de gebruiker. Als hij huur betaalt en er is een huurcontract, is hij bovendien huurder. Hetzelfde geldt voor zijn medestudenten.
2. Bij de studiebeurs krijgt hij zeer waarschijnlijk, als er geen huurcontract is, alleen de thuiswonende beurs (ook al woont hij niet echt thuis) die lager is dan de uitwonende beurs:

https://financieel.infonu.nl/lenen/77732-studiefinanciering-2019-en-2020.html

3. U kunt wel uw zoon voor een ledenvergadering van de VvE machtigen om als eigenaar namens u op te treden.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijlaars, 13-05-2014 09:07 #305
Geachte infoteur
ik wil bij mijn vriendin gaan samen wonen, en ik heb mijn appartement te koop staan met meubels er in. Volgens de belastingdienst moet ik het huis leeg hebben anders heb ik geen recht op maandelijkse belastingteruggave. En val ik in box 3 daarmee.
ze zeiden wel dat ik naar de regiokantoor een brief kan schrijven en daar vragen of het wel mag. zonder meubels verkoopt het veel slechter naar mijn mening.

alvast bedankt Reactie infoteur, 13-05-2014
Geachte Wijlaars,
Officieel moet het huis inderdaad leeg te koop staan, maar u kunt ook nog even in het te koop staande huis ingeschreven blijven staan. Ik denk ook niet dat de belastingdienst komt kijken of er echt niets in het huis staat. Anders wordt het wanneer het huis wordt verhuurd, want dan is het zeker box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorothy (infoteur), 13-01-2014 18:28 #304
Beste Infoteur,

Graag uw antwoord op mijn volgende vragen:

Ik heb een eigen woning en zit tijdelijk in de WIA (gedeeltelijk afgekeurd).
Ik wil graag in een andere stad een huis huren. Mijn eigen huis wil ik tijdelijk verhuren
en wil zelf ook hier ingeschreven blijven.

Mijn vraag is: wat zijn de financiële consequenties voor mij (uitkering) en hoe zit het belasting technisch dan?

Ik wil gaan huren, kan ik me in de gemeente waar ik wil huren ook inschrijven? want het gaat om een woning van de woningbouwvereniging en tegelijkertijd in de gemeente waar ik mijn eigen woning heb ook ingeschreven staan? Wat is de beste oplossing (financieel gezien).

Als ik een huis huur van kennissen die helemaal afgekeurd zijn, zonder bij hen ingeschreven te staan, wat zijn de financiële consequenties voor ons allen waar ik rekening mee moet houden?

Graag uw antwoord hierop aub!
Alvast bedankt Reactie infoteur, 14-01-2014
Beste Dorothy,
1. Ergens anders huren, maar wel ingeschreven staan in de koopwoning zal lastig gaan. Het huis kan niet en volledig verhuurd worden en door u bewoond worden.
2. Als een huis wordt verhuurd, vervalt de hypotheekrenteaftrek geheel of ten dele. Geheel als het hele huis is verhuurd en ten dele als een deel wordt verhuurd en u nog het andere deel bewoont.
3. Als op een huis een hypotheek rust, is voor verhuur toestemming van de bank nodig.
4. Als u bij een ander niet bent ingeschreven en geen gezamenlijke huishouding voert, heeft dat geen invloed op de uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 24-02-2013 18:45 #303
Nog een vraag: ik ga naar buitenland voor werk en wil mijn eigen woning nog niet verkopen.
Deels omdat ik nog niet weet hoe wonen en werken gaat bevallen in buitenland. Ik wil voorlopig mijn huis verhuren.
Ik heb geen recht meer op maandelijkse rente aftrek en de woning valt in box 3 en zal daar ook belast worden. Wat gaat dit concreet betekenen voor mijn belastingen.
Kan ik dat ergens eenvoudig uitrekenen? want heb nu geen idee of het wel slim is om te verhuren. Wil natuurlijk niet een flinke aanslag krijgen!

Alvast dank voor een reactie. Reactie infoteur, 25-02-2013
Beste Linda,
Ik heb wel hiervoor wel eens sommen gemaakt, maar elke situatie is weer anders:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/34393-is-tijdelijke-verhuur-slim-en-financieel-verstandig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 17-02-2013 16:06 #302
Geachte Infoteur,

Als ik mijn (verhypothekeerde) woning te koop aanbied om elders te gaan wonen (koop of huur) en ik heb nog een hospita-kamer die niet meer oplevert dat de grens die vrijstelling voor kamerverhuur. Houd ik dan mijn recht op de (volledige) hypotheekrenteaftrek? En heeft de verhuur nog andere gevolgen?

Met vriendelijke groet,

Herman Reactie infoteur, 03-12-2019
Geachte Herman,
Als de huur niet meer is dan de kamerverhuurvrijstelling, behoudt u uw hypotheekrenteaftrek (ik zou het dan ook geen hospitakamer noemen):

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helen, 10-02-2013 12:02 #301
Hallo,

Mijn vriend en ik hebben beide een koop appartement. Ik wil bij mijn vriend gaan intrekken en waarschijnlijk mijn appartement verkopen. Kan ik dan nog steeds hypotheekrenteaftrek krijgen, ook als ik het tijdelijk verhuur volgens de leegstandsweg?

Groeten Reactie infoteur, 11-02-2013
Hallo Helen,
Als een huis wordt verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek. Als het huis onbewoond te koop wordt aangeboden wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatih, 04-02-2013 20:19 #300
Hallo,

De oma van mijn vriendin is wat slechter op de been en gaat binnenkort naar een verzorgingstehuis. Ik zou met mijn vriendin gratis in haar afbetaalde koophuis mogen wonen tot het verkocht is. Moeten we dan ook een huurcontract tekenen of kunnen wij hier gewoon intrekken?

Ook vraag ik mij af of er dan financiele gevolgen aanzitten van bijvoorbeeld de belastingdienst aangezien we gratis mogen wonen.

Bedank! Reactie infoteur, 05-02-2013
Hallo Fatih,
1. Iemand in je huis laten wonen is ook toegestaan zonder huurcontract.
2. Gratis wonen kan schenking worden gezien met schenkbelasting. Daarom is het beter om wat huur te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jules, 21-01-2013 11:06 #299
Hallo,
Ik heb twee jaar geleden een huis gekocht met mijn vriend. Maar ik was al in het bezit van een appartement (afbetaald, rust geen hypotheek meer op) nu is verkopen niet gelukt en daarom heb ik mijn appartement (sinds vier maanden) succesvol verhuurd en mijn overbruggingshypotheek omgezet in een gewone hypotheek. Hoe zit het nu met mijn hypotheekrenteaftrek? Ik heb het geld van mijn oude appartement natuurlijk gestopt in mijn nieuwe huis. Vervalt nu alle renteaftrek doordat we naar box 3 opschuiven op het moment van verhuren? Of is dit niet van toepassing omdat de hypotheek rust op het pand dat wij zelf bewonen, ondanks dat het medegefinancierd is door mijn andere appartement? Graag zie ik uw expertise tegemoet. Groet, Jules Reactie infoteur, 21-01-2013
Hallo Jules,
Omdat het appartement geen hypotheek meer had, hebt u geen last van het vervallen de hypotheekrenteaftrek als gevolg van verhuur. U behoudt uw hypotheekrenteaftrek op het huis waar u woont en het andere appartement wordt als een tweede huis box 3 en dus extra vermogen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 18-01-2013 17:11 #298
Infoteur, bedankt voor je antwoord. dus 70% kan ik wel aftrekken ondanks dat de verhuur verdeeld is over weekenden in het jaar. Ook lees ik over opgeven in box 3 en eigen woning forfait, is dat hier niet van toepassing?
Bedankt groeten joost Reactie infoteur, 19-01-2013
Beste Joost,
Met veel wisseldende huurders is het vooral een kwestie van een goede administratie bijhouden. Zolang u er zelf woont, is het niet box 3, maar minder hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait in box 1 of onder gebruikmaking van de huurwaardevrijstelling (niet tijdelijke verhuur). De uitzondering op de regel is de kostganger met kost en inwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 15-01-2013 17:03 #297
Ik heb huis gekocht en daar woon ik nu, mijn oude huis is nog niet verkocht. Ik verhuur dat via websites als vakantie appartement. Geen contract, gewoon cash. Momenteel is de bezetting 30% per jaar, meestal lange weekenden verdeeld over het jaar. Wat en hoe moet ik dat opgeven aan de belasting? In hoeverre kan ik nog hypotheekrente aftrekken? Bedankt! Reactie infoteur, 03-12-2019
Beste Joost,
1. In de periode dat het hele huis is verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek.
2. Als het om een kamer gaat, is wel hypotheekrenteaftrek mogelijk via de kamerverhuurvrijstelling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bruin, 13-01-2013 09:59 #296
Wat moet je regelen als je ouders een koophuis hebben en wij ook en tijdelijk willen ruilen. Waarom; huis en tuin is te groot geworden voor mijn ouders. Ze willen het te koop zetten dit jaar maar de huizenmarkt is slecht. Dus de verkoop zal niet snel verlopen. Wij kunnen het ook niet financieel rond krijgen en verdienen ver boven modaal. Ons huis staat midden in het centrum met een tuintje dus ideaal voor ze. Kunnen ze alvast wennen aan wonen in een stad want hier willen ze naar toe maar dan in huurhuis. De wachtlijst voor verhuur is in deze regio ca. 2 Jaar. Wie weet wat we moeten regelen? Reactie infoteur, 13-01-2013
Beste Bruin,
Omdat het antwoord op uw vraag wat uitgebreid is, heb ik er een nieuw artikel aan gewijd:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/108925-huis-ruilen-met-ouders.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inekebreuers, 07-01-2013 16:43 #295
Ik ben van koop naar sociale huur gegaan. Mag ik dan verhuren als de bank akkoord gaat voor bepaalde tijd en onder welke regeling val ik dan fiscaal en hoe met de leegstandswet?
met vr.gr. Ineke Reactie infoteur, 08-01-2013
Beste Ineke Breuers,
Een te koop staand eigen huis valt onder de eigenwoningregeling als het leeg staat, niet als het wordt verhuurd. Als u het huis verhuurt, wordt het pas een eigen woning zodra u er zelf weer gaat wonen:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Dit is dus wat anders dan de situatie met twee koophuizen en de dubbele hypotheekrenteaftrek tot 2016.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coen, 29-11-2012 11:53 #294
Hoe te handelen, met hypotheek rente aftrek in deze situatie. In 2007 konden wij ons huis niet verkopen. Gelukkig huurder gevonden. Is er per 1 feb 2011 uitgegaan en voor de rest van het jaar niet kunnen verhuren. Mag en kan ik de rente nu wel weer opvoeren op onze aangifte van 2011? Dubbele aftrek voor de eerste maal te gebruiken

Wie kan mij hierbij helpen, om het direct goed te kunnen doen.

Mvg
Coen Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste Coen,
Zodra het huis te koop is gezet, hebt u recht op tweemaal hypotheekrenteaftrek: het huis dat te koop staat en uw bewoonde eigen huis. Als het huis niet te koop stond, is die dubbele aftrek er niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 22-11-2012 21:03 #293
Hallo,
Goed artikel, dank voor de helderheid.
Helaas is onze situatie anders dan hierboven geschetst: we willen een huis kopen maar de huidige bewoners kunnen er nog niet uit. Eventueel kunnen we afspreken om het wel te kopen en huur te berekenen. Dan blijven wij in onze eigen huurwoning en verhuren we d gekochte woning tegen tarief van onze hypotheek kosten.

Kunt u ons advies geven of dit verstandig is, belastingtechnisch gezien? Vooral gezien de hypotheekrenteaftrek icm huur.

Groet,
Bart Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Bart,
1. Bij het kopen van een huis waar nog een huurder inzit, moet u altijd goed in de gaten houden dat de huurder veel rechten en heeft en niet zo maar het huis zal verlaten, ook niet als u het gekocht hebt.
2. Of een huis kopen dat verhuurd is financieel aantrekkelijk is, hangt vooral van de kosten af (kosten, belasting plus hypotheekrente minus huur) en de prijs die u voor het huis betaalt. Een verhuurd huis is normaliter goedkoper. De huur is onbelast, maar u hebt zolang u er niet woont en het verhuurd is, geen recht op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 21-11-2012 13:09 #292
Hallo zeemeeuw
Nog even als reactie op jouw antwoord: mijn zoon wil daar echt niet blijven wonen en zal ook blij zijn als het appartement verkocht kan worden. Het gaat er ons meer om dat de woning niet leeg blijft staan en verzorgd wordt en dat hij ervaring op doet en meer studiefinanciering krijgt. Maar… hoe zit het belastingtechnisch. Ik wil zeker niet dat mijn broers en zussen hier nadeel bij hebben. Misschien zijn we wel verplicht om huur te vragen en mag mijn zoon hier niet gratis in wonen? groet Lisa Reactie infoteur, 21-11-2012
Hallo Lisa,
1. Dat is inderdaad een andere kant aan het verhaal: als het appartement bewoond is, let iemand er tenminste op. Dat is een voordeel.
2. Het is voor iedereen in dit geval een tweede huis. Het huis mag verhuurd worden en de huur is fiscaal onbelast. Bekijk nog wel even de voorwaarden van de VvE. Soms moet die toestemming geven.
3. Uw zoon kan van u als ouder maximaal ruim 5000 euro per jaar geschonken krijgen en van de anderen maximaal ruim 2000 euro. Dat maakt het mogelijk om wel huur te vragen en dat geld weer te schenken zodat het met gesloten beurzen gebeurt. Verder zie ik geen fiscale gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 21-11-2012 12:46 #291
Hallo
Mijn moeder is enkele maanden geleden overleden. Zij had een appartement dat vrij is van hypotheek en onlangs hebben wij (broers/zussen) dit te koop gezet. Nu wil mijn 20 jarige zoon, als soort van proef, in het appartement gaan wonen totdat het verkocht is. Hij wil dit wel gratis, want is student. Maar om uitwonende studiefinanciering te krijgen wil hij zich wel op dit adres laten inschrijven bij de gemeente. Kan dat zomaar en heeft dat geen nadelige gevolgen voor de erfgenamen? groet Lisa Reactie infoteur, 20-09-2020
Hallo Lisa,
Ik ken uw zoon niet, maar als hij zich daar inschrijft en studiefinanciering ontvangt, kan het wel eens moeilijk worden om hem er weer uit te krijgen. Bij een uitwonende beurs moeten de ouders het uitwonend zijn ook richting DUO bevestigen. En dat betekent dat het huis niet vrij opleverbaar is, wat de verkoop niet ten goede zal komen. Ik zou het niet doen als u het huis wilt verkopen:

https://financieel.infonu.nl/geld/87749-controle-studiefinanciering-uitwonend-2020-boete.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Wijs, 04-11-2012 22:02 #290
Hallo mijn appartement staat momenteel al een jaar te koop. Ik en mijn vriendin hebben een huis gekocht en omdat er voorlopig geen uitzicht is op het verkopen van het appartement willen wij gaan verhuren via de leegstandswet. Nu vraag ik mij af: het appartement staat met verlies te koop. Huurders zijn er genoeg op af gekomen. Waarom zou ik überhaupt verkopen en het verlies pakken. Is het mogelijk het appartement uit de verkoop te halen en te gaan verhuren? Wat zijn de gevolgen voor ons hiervan?

Gr dhr de Wijs Reactie infoteur, 05-11-2012
Beste De Wijs,
1. Bij verhuur hebt u geen hypotheekrenteaftrek, of het huis nu wel of niet te koop staat.
2. Kijk even of verhuur via de Leegstandswet dan wel nodig is. Denk van niet, maar als er een hypotheek op rust, kan de bank dat eisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 27-10-2012 19:49 #289
Hallo,

Ik huur momenteel een deel van een particulier woonhuis.
Ik betaal de maandelijks huur a 475 euro contant.
Dit woonhuis zal over paar maanden in de verkoop gaan.
Nou wil deze woning wel kopen.
Zou ik dit deel van de woning dan ook weer mogen verhuren?
En zonder hier belasting over te betalen?
Het zijn wel twee aparte post adressen, en hebben allebei een eigen nuts
aansluiting.

Met vriendelijke groet,

Frank Reactie infoteur, 28-10-2012
Hallo Frank,
1. Ik weet niet of de verhuur aan u vergunningsplichtig was. In dat geval zal een vergunning moeten worden aangevraagd bij de gemeente.
2. Als er een hypotheek wordt afgeloten, zult u voor verhuur toestemming van de bank nodig hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny, 04-10-2012 13:46 #288
Beste,

Ik wil samen met mijn kinderen als alleenstaande moeder graag het huis van mijn broer gaan huren (met contract etc.) maar hij zal op dit adres ingeschreven blijven staan. Gezien zijn inkomen veel hoger is dan dat van mij, heb ik de volgende vragen:
1. zijn mijn broer en ik fiscaal partner van elkaar?
2. wij voeren uiteraard geen gezamenlijke huishouding echter blijkt dit in de praktijk natuurlijk nogal moeilijk te bewijzen. Hoe wordt hiermee omgegaan?
3. kan ik ervan uitgaan dat als ik mij met mijn kids inschrijf op het adres van mijn broer en daar dus samen met hem woon, dat ik nog wel in aanmerking kom voor al mijn alleenstaande ouder toeslagen (combinatiekorting, eenouderkorting, maar ook KOT, KBG en Zorgtoeslag?) vHuurtoeslag krijg ik uiteraard niet ivm zijn hoge inkomen.

Veel dank alvast! Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Jenny,
1. Zolang jullie geen samenlevingscontract hebben, zijn jullie geen fiscale partners.
2. De gezamenlijke huishouding kan een rol spelen bij de huurtoeslag. Het is dan handig om betalingen gewoon via de bank of giro te doen als bewijs van de eigen huishouding.
3. De belastingdienst kan moeilijk doen over sommige heffingskortingen. De zorgtoeslag is geen probleem.
4. Huurtoeslag kan wel, maar dan moet u binnen het huis een zelfstandige woonruimte met huurcontract hebben, plus een niet te hoge huur en inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infovrager, 03-10-2012 11:24 #287
Hallo,

ik heb een koophuis en wil deze graag verhuren aan mijn zus (met kinderen). Klopt het volgende:
*Als ik meer huur vraag dan de 664.66 krijg mijn zus geen toeslagen
*Als ik nog steeds in de woning woon, worden mijn zus en ik toeslagpartners en zal zij (gebaseerd op ons gezamenlijk inkomen) geen toeslagen ontvangen (denk: huurtoeslag, eenouderkorting, zorgtoeslag etc etc)
*Huur boven de 4410 per jaar (367, 50 per maand) moet ik belasting over betalen. Hoeveel is dit precies?
*Omdat het mijn zus is, wil ik natuurlijk zelf het contract opstellen (een contract moet van de hypotheekverstrekker), alleen zij willen dat het een tijdelijk contract is van max 24 maanden. Mijn zus wil veel langer dan dat huren. Is dit een probleem?
*Omdat ik dus minder dan 664.66 huur vraag, moet ik dus via dit puntenstelsel verhuren. Als dit puntenstelsel aangeeft dat de werkelijke huur veel hoger ligt dan dit, geeft dat een probleem. Ik mag in principe zelf de huur bepalen, mits het niet hoger is dan de "reeele" huur right?
*Moet ik ook toestemming van de gemeente vragen? Leegstandswet bijvoorbeeld?

Met vriendelijke groeten,
Adriaan Reactie infoteur, 03-10-2012
Hallo infovrager,
1. De huurgrens voor huurtoeslag bedraagt in 2012 inderdaad 664.66 euro per maand.
2. Als iemand bij u op hetzelfde adres is ingeschreven, wordt die uw toeslagpartner voor de huurtoeslag. Niet voor andere toeslagen, omdat daarvoor een fiscaal partnerschap is vereist.
3. De kamerverhuur vrijstelling bedraagt in 2012 inderdaad 4410 euro. Daarboven betaalt u over de gehele huur inkomstenbelasting, niet alleen over het meerdere.
4. Ik zou een contract opstellen voor 24 maanden en daarna weer.
5. Dat puntenstelsel wordt hooguit een probleem als er iemand over de hoogte van de huur gaat klagen bij de huurcommissie, anders niet.
6. Zolang u niet meerdere kamers aan meerdere personen gaat verhuren, hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirella, 24-09-2012 14:03 #286
Mijn vriend en ik hebben allebei een koopwoning, ik ben van plan bij mijn vriend te gaan wonen en wil mijn huis te koop zetten en zolang het huis te koop staat mijn huis gaan verhuren. Uit de antwoorden die eerder zijn gegeven weet ik dat ik dan geen recht meer heb op hypotheekrenteaftrek. Ik weet dat ik de bank van de verhuur op de hoogte moet stellen (toestemming moet vragen), ook de verzekering moet ik dit doorgeven en toestemming van de gemeente is nodig. Mag ik zelf de huurprijs bepalen of zijn daar regels voor? Kan/mag de huurder huursubsidie aanvragen? Is er al iets bekend over wijzigingen in de bestaande regels voor 2013?
Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Mirella,
In de huursector is er een sector met een maximale huur van € 664,66 met vele regels en een puntenstelsel. Als de huur hoger is, zit u in de geliberaliseerde sector en mag u in feite vragen wat u wil. De huurder komt in de geliberaliseerde sector niet in aanmerking voor huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taco, 20-09-2012 16:02 #285
Ik heb een huis en dat is 250.000 waard volgens taxatie van de makelaar, hier zit geen hypotheek op, dit huis wil ik gaan verhuren.

Stel ik koop een ander huis en dat wordt ook mijn eigen hoofd adres, dit huis kost 200.000 Euro en wil daar ook een hypotheek van 200000 Euro voor afsluiten, is deze hypotheek dan aftrekbaar?

Bvd Taco Reactie infoteur, 20-09-2012
Beste Taco,
Ja, u hebt dan 1 eigen huis in box 1 met aftrek van hypotheekrente en 1 tweede huis in box 3 van de inkomstenbelasting. Pas als u uw huis verkoopt en een nieuwe huis koopt, moet het geld van de verkoop in het nieuwe huis worden gestopt, wat de aftrek van hypotheekrente beperkt volgens de bijleenregeling:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisy, 12-09-2012 14:53 #284
Even een vraagje. Ik heb momenteel een koop appartement. Nu krijgen wij gezinsuitbreiding en zouden graag groter willen gaan wonen. Nu is verkopen voor ons niet echt een optie aangezien hij al 2 jaar te koop HEEFT gestaan en we niet eens kijkers hebben gehad. Nu zat ik zelf te denken om eventueel te kijken voor een huurhuisje zodat wij sowieso wat groter wonen. Alleen is het een mogelijkheid om dit appartement te verhuren aan bijv familie (dan zou het dus niet gaan om een tijdelijke huur maar onbeperkt)? en hoe gaat dat in zijn werk qua belasting enzo…? Kunt u mij hier misschien iets meer over vertellen zodat ik weet of dit überhaupt een mogelijkheid is voor ons. Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Daisy,
1. Als u uw koopappartement gaat verhuren om zelf ergens anders te gaan wonen, verliest u de hypotheekrenteaftrek. Maar daar staat tegenover dat de huur die u ontvangt onbelast is.
2. Als er een hypotheek is, moet wel ook de bank akkoord gaan met verhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Prak, 08-08-2012 13:05 #283
Hallo,
Wij willen ons oude huis aan een kennis verhuren. De huur bestaat iut kale huur + een beetje service kosten. Totaal komen we net boven de vrijstelling. Wat heeft dit te betekenen voor de HRA? Reactie infoteur, 08-08-2012
Hallo G. Prak,
Als het daarmee niet uw eigen hoofdverblijf is, is de huur fiscaal onbelast en is de hypotheekrente niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kukysilva, 13-07-2012 00:08 #282
Hallo,

Ik ga binnenkort voor 3 maanden met onbetaald verlof naar het buitenland. Heb een koopwoning en inmiddels een betrouwbaar stel via via gevonden die het gemeubileerd willen huren voor deze 3 maanden. Een van hen wil zich perse inschrijven op mijn adres ivm studiefinanciering (nu ingeschreven bij een familielid). Ik blijf natuurlijk ook ingeschreven, vraag: welke consequenties kan ik verwachten op bijv belastingtechnisch gebeid of mislopen hra?
bij voorbaat dank Reactie infoteur, 12-09-2012
Hallo
1. Als het huis tijdelijk volledig is verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk. Als u een kamertje voor uzelf bewaart (u blijft er immers ingeschreven), is er hypotheekrenteaftrek mogelijk voor het deel dat niet verhuurd is.
2. Simpelweg als voorbeeld: stel u behoudt 1/6 deel dan is er nog 1/6 deel aan hypotheekrenteaftrek. U hoeft dan ook maar 1/6 deel van het eigenwoningforfait bij te tellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W., 11-07-2012 10:36 #281
Ik heb een koophuis wat te koop staat. Ik wil zelf bij mijn vriend intrekken, en mijn eigen huis verhuren zolang het te koop staat. Kunt u mij vertellen wat hiervan de voor- en na delen van zijn?

groeten W Reactie infoteur, 11-07-2012
Beste W,
1. Als u uw huis wilt verhuren en er is een hypotheek, hebt u toestemming van de bank nodig.
2. Voordelen van tijdelijke verhuur: het huis staat niet onverzorgd leeg, geen eigenwoningforfait en u hebt inkomsten.
3. Nadelen tijdelijke verhuur: geen hypotheekrenteaftrek, vergunning gemeente nodig, huurders kunnen lastig zijn en willen niet altijd zomaar vertrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wg, 07-07-2012 13:00 #280
Hallo,

Ik wil misschien voor een half jaar in het buitenland gaan werken.
Nu wil ik die periode ook mijn koopwoning gaan verhuren. Alleen krijg ik koopsubsidie, nu is mijn vraag of ik die kan behouden of vervalt hij dan? En hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?
Kan ik ook nog op dit adres blijven ingeschreven dan als ik het verhuur?

Mvg Reactie infoteur, 07-07-2012
Beste Wg,
1. Voor de algemene koopsubsidie geldt een vijfjaarlijkse toets waarbij ondermeer de eis is dat u er nog zelf woont.
2. Als het huis volledig is verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek.
3. Het lijkt me niet uit te leggen dat u op het adres blijft ingeschreven, terwijl het huis volledig is verhuurd. Anders wordt het als u bijvoorbeeld een kamer voor uzelf overhoudt of andersom een kamer verhuurt en niet het hele huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schenkers, 03-07-2012 09:45 #279
Ik wil voor twee jaar, dus tijdelijk, mijn huis aan een onderneming verhuren. Hoe formuleer ik e.e.a. in een contract dusdanig waterdicht dat uitgesloten wordt dat de huurder na 2 jaar een beroep op de wet huur(ders)bescherming kan doen? Reactie infoteur, 03-07-2012
Beste Schenkers,
1. U kunt zonder wijziging van het bestemmingsplan niet zo maar uw huis aan een onderneming verhuren.
2. De mate van huurbescherming van een onderneming is sterk afhankelijk van de soort onderneming en of die onderneming locatiegebonden is of eenvoudig elders kan worden voortgezet. Als dat niet zo is, kunt u eenvoudiger de huur niet verlengen bij renovatie of als u de woning zelf nodig hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 16-06-2012 10:15 #278
Zeemeeuw, zie # 203/204.
Ik heb dus twee koophuizen: 1 in de verhuur en 1 gekocht waar mijn hoofdverblijf is en ik samen woon.

Ik wilde dus meer aflossen op het oude koophuis (rente is toch niet aftrekbaar enz). Ik heb de belastinginspecteur gevraagd of tussentijds aflossen mijn eigenwoning reserve verhoogt. Hij geeft schriftelijk aan 'op het moment dat de woning verkocht wordt, wordt de definitieve overwaarde vastgesteld'. Kortom: teveel aflossen geeft heel veel nadeel.

Hoe kan ik dit nu voorkomen, ik zou zo graag veel willen aflossen, alleen wil ik niet dat ik bij verkoop van mijn oude woning (mogelijk daardoor met overwaarde) op mijn nieuwe woning een positieve eigen woning reserve krijg (minder aftrek). Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Martijn,
Helaas is een eigen huis gedeeltelijk aflossen als u meteen daarna een nieuw huis koopt, meestal niet voordelig omdat u dan meer overwaarde hebt. De enige manier om daar onderuit te komen is gedurende drie jaar ergens een huis huren en daarna een huis kopen. Nadeel daarvan is dat dan ook de nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek gelden:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/96761-huis-kopen-in-2020-een-eigen-woning-met-nieuwe-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrikje, 30-05-2012 11:06 #277
Hallo,
Gisteren heb ik te horen gekregen dat ik een nieuw huurhuis heb gekregen; bemiddelingskosten al overgemaakt bij wijze van aanbetaling en ze stellen nu het contract op. Situatie: Eigenaresse gaat samenwonen met nieuwe vriend, is gescheiden van ex waarmee ze het huis heeft gekocht. Nu is ons gister tussen neus en lippen door verteld dat eigenaresse wel ingeschreven blijft staan, "enkel een formaliteit met de belastingen". Wel is ons verzekerd dat wij ons gewoon kunnen inschrijven. Nu lijkt dit mij (o.a. gebaseerd op uitleg hieronder) fraude op 2 vlakken: Ten eerste omdat ze niet juist zal staan ingeschreven bij de GBA, ten tweede omdat ze hypotheekrenteaftrek ontvangt terwijl ze hier geen recht op heeft (heb ik dat juist? Ik ben hier niet helemaal zeker van). Ik vrees dat ze echt verkeerd is ingelicht door iemand… Nu mijn vraag (een hele egoïstische) : Kan ik hier last van krijgen als ik er eenmaal woon? En zo ja, in welke vorm? Bedankt voor je hulp! Reactie infoteur, 30-05-2012
Hallo Hendrikje,
1. Als het huis wordt verhuurd, is er voor haar ook geen hypotheekrenteaftrek. Ik zie dan ook niet haar voordeel om er ingeschreven te blijven, wat niet mag overigens. Misschien speelt alimentatie nog een rol.
2. Voor het fiscaal partnerschap speelt haar ingeschreven blijven staan in het huurhuis voor u geen rol. Wel kan dit vragen oproepen bij toeslagen zoals de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 16-05-2012 19:43 #276
Goeddendag,

Mijn oma is een paar maanden treug overleden, en nu staat het huis te koop, en dat zal nog wel een tijdje duuren vordaat het verkocht worde daarom willen mijn ouders het mischien verhuren, op het huis van mijn oma staat geen hypoteek meer en dat van mijn ouders ook niet.

Hoeveel procent belasting zal je dan moeten betalen per maand als je het verhuurd?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 17-05-2012
Beste Hans,
Als een particulier een huis verhuurd, hoeft die daar geen belasting over te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eliza, 16-05-2012 16:37 #275
Ons appartement staat sinds twee maanden te koop. Wij zijn inmiddels verhuisd naar een andere koopwoning. Tot op heden hebben wij niet over verhuur nagedacht. We willen de woning verkopen en twee maanden in de verkoop is nog niet zo lang. Nu is er iemand wezen kijken die de woning eerst een half jaar wil huren om vervolgens te kopen. Dit i.v.m. een scheiding. Is dit nu een uitkomst om onze dubbele lasten snel kwijt te zijn of gaan we het schip in? Reactie infoteur, 16-05-2012
Beste Eliza,
Ik zou eerst het koopcontract laten opstellen en dan aan die persoon verhuren, niet andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clarinus, 16-05-2012 09:30 #274
Beste Zeemeeuw, Wij willen een huis kopen waar de bewoners pas 1 oktober uit (kunnen) gaan. Indien de overdrachtsbelasting onverhoopt toch omhoog gaat willen al wel voor 1 juli laten passeren. Het voorstel is dat de huidige eigenaar dan van ons huurt tot 1 oktober. Op dit moment hebben we zelf een huurhuis. Wat zijn de consequenties voor de HRA en de huur die we ontvangen over die 3 maanden? Of is er een betere oplossing? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Clarinus,
1. Zolang het huis wordt verhuurd is er geen HRA en geen eigenwoningforfait.
2. De huur is onbelast.
3. Het ziet er toch echt naar uit dat de overdrachtsbelasting 2% blijft in 2021 behalve voor starters en doorstromers:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89780-overdrachtsbelasting-2020-ook-2-in-2021-voor-starters-0.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 08-05-2012 20:10 #273
Beste zeemeeuw, wij hebben een eigen huis en een hypotheek. Nu gaan we voor drie jaar in Amerika wonen omdat ik gedetacheerd wordt voor het werk. Is het mogelijk om het huis te verhuren in deze periode met behoud van hypotheekrenteaftrek? Mvg Sander Reactie infoteur, 09-05-2012
Beste Sander,
Verhuren van uw huis met behoudt van hypotheekrenteaftrek in de periode van verhuur is in dat geval niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 03-05-2012 20:00 #272
Wij hebben een koopwoning die al een aantal jaar te koop staat. Wij wonen in een huurhuis aan de andere kant van NL. De hypotheekrente vervalt einde dit jaar, maar ik vraag me af geldt dit ook als je in een huurhuis woont? Want in principe trekken wij maar van 1 huis hypotheekrente af. Stel dat het zo is, kan mijn man dan evt zichzelf weer daar inschrijven en na hoe lang kan hij weer terug verhuizen zodat je alsnog aftrek behoudt? Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Hanneke,
1. Als u uw koophuis leeg te koop zet, behoudt u twee jaar plus de rest van het jaar van verkoop de hypotheekrenteaftrek. Als er een tweede koophuis is, is er de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek voor beide huizen tot een maximum van drie jaar.
2. Als uw man zich weer in het koophuis inschrijft en de verkoop staakt, begint een nieuwe periode te lopen. De wet geeft niet aan hoe lang iemand ergens moet wonen, wel dat het zijn hoofdverblijf moet zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 16-04-2012 19:08 #271
Ik heb mijn woning al 3 maanden leeg staan en betaal gewoon de hypotheek en heb dan ook belastingteruggave hiervan. Ik ga momenteel geen andere woning kopen, kan ik mijn huis verhuren en toch hypotheekrente aftrek genieten? Mijn huis staat wel te koop! Reactie infoteur, 16-04-2012
Beste Marcel,
Zolang uw huis is verhuurd, is er helaas geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 30-03-2012 11:23 #270
Even een vraag met betrekking tot het verhuren van een koopwoning. Sinds sept.2011 heb ik mijn woning verhuurd via een bemiddelingsbureau. Ik ben zelf in het buitenland gaan wonen maar sta nog ingeschreven in Nederland omdat ik het tijdelijk verhuur. Heb wel de hypotheekaftrek stopgezet. Hoe zit het met de belastingaangifte en het ingeschreven blijven staan? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Angela,
Als u nu in het buitenland woont, kunt u niet ook in Nederland ingeschreven staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 20-03-2012 13:49 #269
Kan ik een makelaar zomaar vragen of een huis wat nu te koop wordt aangeboden ook te huur is? Het huis wat ik op het oog heb is op dit moment voor mij niet haalbaar. Deze situatie veranderd binnen een jaar. Op deze manier hoop ik het huis alsnog te kunnen kopen. Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Joost,
U kunt zeker een makelaar vragen of het ook huis te huur is of te huur komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben77, 19-03-2012 18:33 #268
De afgelopen 2 jaar ben ik werkzaam in het buitenland (en ben niet belasting plichtige in Nederland) en dat wil ik nog een paar jaar blijven doen. Doordat ik de huizenprijs in Nederland zie dalen wil ik graag wat kopen en dat verhuren aan mijn broer. Van de vorige reacties heb ik begrepen dat ik de HRA niet krijg. Waarvoor kan ik in Nederland belast worden? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Ruben77,
In Nederland zult u de gemeentelijke heffingen moeten betalen. In het buitenland zult u uw huis in Nederland als vermogen moeten opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 19-03-2012 11:15 #267
Ik heb een fiscale vraag, hieronder de uitleg. Mijn ouders kunnen bouwgrond kopen van de gemeente, het is mogelijk (ABC) dat ik als kind de grond koop van de gemeente. Vervolgens een woning realiseren. Daarmee wordt ik eigenaar van een nieuwbouwwoning met ondergrond waar niet ik maar mijn ouders gaan wonen. Het ouderlijk huis, wat ca 300 m³ groter is, betrek ik na realisatie nieuwbouw. Is het fiscaal (optimaal) mogelijk dat mijn ouders het ouderlijk huis aan mij (kind) verhuren en dat ik mijn nieuwbouw (BAG registratie op mijn naam) verhuur aan mij ouders. De huren zullen marktconform worden berekend. Wat zijn de bekende fiscale en overige belemmeringen in dit soort constructies? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Jeroen,
Deze constructie kan wel, maar als particulier loopt u tweemaal de hypotheekrenteaftrek mis ( u en uw ouders).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 18-03-2012 16:17 #266
Ik heb 2 vragen met betrekking tot verhuur van kamers. Geeft DUO gegevens door aan de belastingdienst na controle bij studenten? Ik kom nl. net iets boven de vrijstellingsgrens uit en denk nu moet ik alles dan opgeven of kijkt de belastingdienst niet op een overschrijding van ongeveer euro 200,00. En als ik het box 3 verhaal bekijk kan dat behoorlijk schelen in de aangifte. Dat is niet zo erg maar heb wel extra kosten gemaakt kijkend naar energie verbruik. Kan ik daar nog iets van aftrekbaar maken? en waar kan ik dat dan doen op de aangifte. Ik kon het niet vinden, maar heb wel gehoord dat dat dan kan!? Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Willem,
1. De ontvangen huur moet echt beneden de kamerverhuur vrijstelling zijn. Misschien kunt u nog splitsen tussen kale huur en servicekosten.
2. Als het huis in box 3 zit, betaalt u geen belasting over de huur, maar zijn extra kosten ook niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 17-03-2012 23:25 #265
Een paar jaar geleden heb ik een huis gekocht. Kort erna ben ik chronisch ziek geworden en geheel afgekeurd. Hierdoor ben ik weer thuis bij mijn ouders gaan wonen. Nu ben ik aan het twijfelen, verkopen of gemeubileerd verhuren. Ik ben niet meer van plan om ooit weer in het huis te gaan wonen. Als ik ga verhuren wil ik dit alleen aan bedrijven doen. Het huis zal dan enige tijd verhuurd zijn maar ook tijden niet.
Spreek je in deze situatie van tijdelijk verhuren of voor onbepaalde tijd? Of als het verhuurd is aan een bedrijf is het 'tijdelijk verhuren' en wanneer het daarna weer te huur staat is de situatie weer 'onbepaalde tijd'?
Ik heb begrepen dat wanneer het voor onbepaalde tijd is de huuropbrengst onbelast is maar dat recht op hypotheekrenteaftrek over is. Ook word het huis dan in box 3 gezet en betaal ik vermogensrendementsheffing?
Ik zit met veel vragen. Kan iemand op een rijtje zetten wanneer ik mijn huis aan bedrijven verhuur wat de gevolgen belastingtechnisch zijn? Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Erwin,
1. Een verhuur is voor onbepaalde tijd als in het contract geen datum is opgenomen waarna de huur automatisch wordt beëindigd. Een contract voor onbepaalde tijd kan onder voorwaarden ook vrijwillig door een huurder worden opgezegd, maar verandert daardoor niet in een tijdelijk contract.
2. In box 3 betaalt u vermogensrendementsheffing over de WOZ-waarde minus hypotheek minus vrijstelling.
3. Het belangrijkste is wel dat u een betrouwbaar bedrijf hebt dat betaalt en geen rare dingen uithaalt. Een makelaar kan u hierover inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa, 17-03-2012 09:56 #264
Ik denk er over een woning te kopen waarin twee appartementen zijn gerealiseerd. Ik zou zelf in het ene appartement gaan wonen terwijl ik de andere zou verhuren. Omdat ik waarschijnlijk geen hypotheek krijg voor de totale aankoopprijs op mijn inkomen zou ongeveer 25% van de hypotheek moeten zijn obv de huurinkomsten. Is dit mogelijk? Waar moet ik nog meer rekening mee houden? Omdat ik er zelf ook woon zal ik neem ik aan gewoon recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Wat gebeurt er met de huuropbrengsten? Reactie infoteur, 17-03-2012
Beste Elisa,
1. Van belang is of de appartementen kadastraal zijn gescheiden of een geheel vormen.
2. Van belang voor de huurprijs is de kwaliteit van een appartement. U moet dus nagaan of u in de geliberaliseerde marktsector valt of dat de huurprijs is gedicteerd door het puntenstelsel.
3. Wat verhuurd wordt komt meestal niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Een uitzondering hierop is de kamerverhuur met een opbrengst onder de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy de Jong, 16-03-2012 20:34 #263
Wij verhuizen voor een aantal jaren naar Curacao, aangezien mijn man daar een functie heeft aangeboden binnen defensie. Nu willen wij ons huis verhuren. Normaal gesproken krijgen wij hypotheekrenteaftrek. Ik heb begrepen dat dit komt te vervallen als je je huis verhuurt. Doch in deze bijzondere omstandigheid van uitzending geldt dit dan ook? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Wendy de Jong,
Onder deze omstandigheden is er geen hypotheekrenteaftrek. De eigenwoningregeling vereist dat het huis leeg blijft staan, temeer omdat Curaçao een autonoom land is binnen het Koninkrijk der Nederlanden:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jim, 16-03-2012 12:07 #262
Ik heb een woning te koop staan en huur een woning in een andere gemeente waarin ik met mijn gezin woon. De koopwoning wil ik gaan verhuren omdat de dubbele lasten me opbreken. Ik vraag geen toestemming aan de bank omdat ik gewoon geen keus heb en toch zal moeten verhuren. Ik sta er zelf nog ingeschreven. Dat heeft niet mijn voorkeur maar lijkt me wellicht beter voor de belasting. Ik lees in 1 van de antwoorden die je geeft dat er problemen kunnen komen als een eventuele huurder zich inschrijft in de woning.
Wat voor problemen doel je dan op? Ik overweeg het verhuren ook niet aan de belasting door te geven, wat kunnen daar de gevolgen van zijn?Jim Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Jim,
Dat een huurder zich inschrijft op het huuradres is niet raar, maar als u er ook staat ingeschreven, komt daar uw post (ook van de belasting), kunnen er vragen komen over uw huishouding. Ook de gemeente waarin u huurt, kan om verheldering vragen. Het hoeft allemaal niet, maar het kan wel plaats vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 14-03-2012 09:13 #261
Ook ik heb een vraag. Mijn huis staat sinds 5 maanden te koop, nu vragen de buren of ze voor een 3-tal maanden mijn huis kunnen huren gemeubileerd (zij hebben het huis verkocht en gaan hun nieuwe huis verbouwen). ik ga deze 3 maanden bij mijn vriendin wonen en ga dan weer in mijn eigen huis wonen. Toestemming van de vereniging van huiseigenaren heb ik al, maar moet ik nu dit ook doorgeven aan de gemeente en hypotheekverstrekker? ik vraag hun maar een kleine vergoeding! Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Roland,
U zou toestemming moeten vragen aan de bank
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henrik, 13-03-2012 09:57 #260
Wij willen ons huis gaan verhuren, maar moeten het wel eerst opknappen. Zijn de kosten van dat opknappen (gedeeltelijk) aftrekbaar? Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Hendrik,
De kosten van opknappen zijn voor een particulier niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacco, 12-03-2012 17:26 #259
Hallo,
Wij verhuren ons huis al 2 jaar met vergunning leegstandwet. Nu is het geval dat deze vergunning afgelopen maand verlopen is. Dus moet deze op verzoek van de bank opnieuw worden aangevraagd alvorens deze weer toestemming geeft.
Nu heeft ons huis inmiddels ook een recreatieve bestemming gekregen, waardoor het huis dus feitelijk ook als vakantiewoning kan worden verhuurd. Wat is wijs? Hypotheek wijzigen waardoor geen toestemming tot verhuur meer nodig is, of zo verder gaan? Reactie infoteur, 12-03-2012
Hallo Jacco,
Bijna alle banken eisen toestemming bij verhuur, dus is het maar de vraag of u bij een andere bank beter af bent. Bovendien is boetevrij aflossen niet altijd toegestaan zonder boeterente. Als u wel boetevrij kunt aflossen en uw financiën het toestaan, koopt u vrijheid door de hypotheek af te lossen:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/29730-de-boeterente-bij-oversluiten-van-een-hypotheek-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 07-03-2012 19:23 #258
Ik ben van plan om een appartement te kopen, deels met eigen vermogen deels met een hypotheek (50/50). Nu is mijn plan om een kamer in dat apartment aan een vriend te verhuren, terwijl ik er zelf nog woonachtig ben, om deel van de maandlasten te dekken. Moet ik dit melden aan de bank, en heeft dit gevolgen voor mijn hypotheek? En waar moet ik rekening mee houden? Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste David,
1.Ook kamerverhuur zoudt u moeten melden aan de bank en die kan neen zeggen.
2. Kamerverhuur met een huur beneden de vrijstelling is belastingvrij en heeft geen invloed op de hypotheekrenteaftrek.
3. Waar u vooral op moet letten is dat een huurder wel veel rechten heeft in ons land en de hoogte van de huur kan betwisten. Vraag ook een borg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Léon, 06-03-2012 06:48 #257
Ik heb sinds september 2009 mijn appartement in de verkoop staan.
Ik ben bezig met de vergunning voor de leegstandwet.
Nu zie ik dat ik er de laatste 12 maanden in mijn appartement gewoond zou moeten hebben.
Dit is vreemd want ik woon sinds 4 januari 2010 al in mijn nieuwe huis.
Ook een dringende vraag: mijn zusje staat in mijn appartemnet ingeschreven zonder dat zij huur betaald.
Nu zie ik dat dit ook een blokkade voor een vergunning kan hebben. wie kan mij helpen? Reactie infoteur, 06-03-2012
Beste Léon,
Voor een bestaande woning stelt de Leegstandswet als eis dat de woning ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop die woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan, door de eigenaar is bewoond. Dus dat lijkt me niet het probleem. Punt is wel dat uw huis leeg moet zijn. Misschien kunt u stellen dat uw zusje er als oppas zit (anti kraak).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cig, 05-03-2012 12:14 #256
Beste Infoteur,

Sinds 3 jaar heb ik een koopwoning. Ik wil mijn huis verhuren voor een jaar of twee. Dit is voor het eerst dat ik dit meemaak. Morgen heb ik afspraak bij een makelaar om informatie te verzamelen. Nu ben ik ook benieuwd, als zij verhuurders vinden hoeveel geld zij mogen vragen? Waar moet ik opletten, wat is belangrijk? Ga ik er financieel op acheruit? Het is een 3-kamerwoning, het wordt met meubels en al verhuurd.
Wat raadt u mij aan?

Ik hoor graag van u.

mvg, Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Cig,
1. U kunt het beste bij meerdere makelaars informatie inwinnen. De tarieven zijn namelijk vrij. Vraag wat het u kost.
2. Bekijk goed wat de voorwaarden van de makelaar zijn en wat hij voor u gaat doen.
3. Wat gebeurt er als er geen huurder kan worden gevonden?
4. Wat is de huur die u kunt vragen? Valt uw appartement onder het puntenstelsel en de huurcommissie:

http://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/7334-klagen-bij-de-huurcommissie-over-de-huur-helpt.html

5. Hoe gemakkelijk krijgt u de huurder er weer uit?
6. Hoe voorkomt de makelaar een wietplantage in uw appartement?
7. Hoe courant is uw appartement? Moet u er nog wat aan veranderen?

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josefien, 04-03-2012 12:01 #255
Hallo,
Mijn vriend heeft een huis waar wij nu in wonen. Wij hebben samen een nieuwbouwhuis gekocht. Het huidige huis van mijn vrien krijgen we niet verkocht. Vrienden van ons zouden dit huis wille huren maar dan wel voor een jaar of misschien 2. Wij vinden dit een goed idee omdat over 2 jaar de huizenmarkt hopelijk ook wat beter is. Wat zijn de gevolgen als wij het huis uit de verkoop halen. Ik lees ooveral dat toestemming vd bank bijna niet gegeven wordt. wij dachten er dus aan zonder toestemming vd bank onze vrienden het huis te laten huren. Wij hebben wel de hypotheek van ons nieuwe huis bij dezelfde bank als de hypotheek van mijn vriend zijn huis. Kan de bank er zo achter komen dat wij verhuren? Of omdat het huis niet te koop staat. Onze vrienden hoeven zich niet perse in te schrijven op ons adres, maar dan staat er dus niemand ingeschreven? alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 04-03-2012
Hallo Josefien,
1. Als de nieuwe hypotheek is gegeven onder de voorwaarde dat het andere huis wordt verkocht, is uit de verkoop halen niet zo verstandig.
2. Verhuren voor een langere periode aan personen die niet daar ingeschreven staan, mag officieel niet.
3. Als u de huur ontvangt op een rekening van dezelfde bank, is het snel ontdekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 01-03-2012 22:54 #254
Beste infoteur, mijn man en ik wonen in het buitenland en we willen een appartement kopen in Nederland, zonder hypotheek, om voor ons als pied-a-terre te dienen en om bij terugkeer in Nederland te gaan wonen. We willen het graag verhuren, gedeeltelijk aan onze kinderen en/of anderen. Kan dat? Waar moeten we rekening mee houden? Graag advies! Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Marjan,
1. De gemeente waar u wat wil kopen kan van belang zijn. Zo was er laatst commotie in Amsterdam, omdat iemand een appartement als pied-a-terre had en daar weinig aanwezig was. De gemeente had het plan om die persoon te verplichten om zijn appartement te verhuren aan een ander.
2. Bij verhuur geldt in zijn algemeenheid dat een verhuurder zonder diens medewerking niet snel uit huis kan worden geplaatst. Ook niet als u er zelf wilt gaan wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolique, 01-03-2012 12:13 #253
Wij hebben een nieuw huis gekocht en ons oude huis staat te koop, nou willen wij onze dochter er zo lang in laten wonen. Zij studeert en heeft dus (bijna) geen inkomen. Dus de kost en inwoning moeten wij toch betalen waar ze ook woont. Heeft dit belasingtechnisch gevolgen voor ons? Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Jolique,
U dochter mag bij u zijn ingeschreven en een inwonend kind geen gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelina, 29-02-2012 19:59 #252
Hallo ons moeder zit in een verzorgingstehuis en har huis is vrij van hypotheek.Nu wil ons jongste zus het huis huren voor een bepaalde periode, waar moeten we opletten en mag dat ons moeder dat doen.
Met vriendelijke groeten angelina Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Angelina,
Ja, moeder mag dit doen en de huur is onbelast. Het huis wordt dan wel vermogen in box 3, wat nadelig kan zijn voor de eigen bijdrage in het verzorgingstehuis. Verder blijft belangrijk dat het huis voldoende verzekerd is, waarbij verzekeraars meestal vooraf willen weten dat een huis verhuurd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 28-02-2012 14:00 #251
Ik heb een appartement in eigendom en sta ook ingeschreven als zijnde woonachtig in dit appartement. Ik breng echter al mijn tijd door bij mijn vriendin in dezelfde flat waardoor mijn appartement volledig beschikbaar is voor verhuur. Wanneer ik zelf ingeschreven blijf staan op mijn appartement kan ik dan gebruik maken van de huurvrijstelling voor kamerverhuur van +/- 4200 euro terwijl mijn jaarlijkse huurinkomsten 9000 euro zijn? Reeds 40% van mijn Hypotheek is afbetaald. Wanneer ik mijzelf laat inschrijven op het adres van mijn vriendin valt mijn huis in box 3 van de inkomstenbelasting en betaal ik vermogensrendementsheffing, tevens verlies ik mijn recht op hypotheekrenteaftrek. Waar moet ik bij mijn keuze rekening mee houden en wat is een eventueel alternatief? Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Rob,
Als uw appartement groot genoeg is om daarin een kamer te verhuren, terwijl u zelf de rest bewoont, kunt u gebruik maken van de kamerverhuur vrijstelling. Vaak is wel toestemming van de VvE nodig en van de bank. Als het tijdelijk leeg te koop staat, terwijl u bij uw vriendin bent ingeschreven is de hypotheekrente wel aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 28-02-2012 13:11 #250
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht. Deze wordt opgeleverd over circa 10 maanden. Onze eigen woning verkopen wij per 30 juni as aan bekenden. Tot 1 oktober kunnen wij onze eigen woning huren van de nieuwe eigenaren, daarna zullen wij tijdelijk een andere oplossing moeten zoeken. Hoe kunnen wij die tijdelijke huur van onze 'eigen woning ' goed regelen voor beide partijen? Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Ingrid,
Het voordeligste is het waarschijnlijk om de verkoop uit te stellen tot 1 oktober en het huis te koop te laten. Voor het afsluiten van een hypotheek en de zekerheid is eerdere verkoop beter, maar dan is het voor de kopers een tweede woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josine van de Ven, 27-02-2012 22:52 #249
Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben twee woningen in twee verschillende gemeenten. Het ene huis staat leeg, het andere bewonen wij. Wij staan nog steeds in onze oude gemeente ingeschreven, dat leek ons beter zodat het huis bij de gemeente in ieder geval niet leeg staat aangemeld. Maar eerlijk gezegd heb ik geen goed idee wat wettelijk gezien man/niet mag. En verder weet ik eigenlijk niet wat de gevolgen zijn als een huis als 'onbewoond' in de gemeentelijke administratie staat. Kunt u me helpen?
met vriendelijke groet,
Josine Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Josine van de Ven,
1. Wettelijk gezien moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont.
2. Als een huis als onbewoond te boek staat, hoeft u geen reinigingsrechten te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina Brouwer (Roermond), 27-02-2012 10:53 #248
Ik huur in Nederland een appartement en ontvang hiervoor eveneens huursubsidie (ik woon er alleen). Nu heb ik in Turkije een tijdje geleden een appartement gekocht met mijn partner (met wie ik niet samenwoon in Nederland) en dit appartement in Turkije staat voor 50% op mijn naam (voor 50% in mijn bezit). Heb ik nog recht op huursubsidie in Nederland of komt deze met terugwerkende kracht te vervallen? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Corina Brouwer,
Of u nog voor huursubsidie in aanmerking komt, hangt af van de waarde van het huis minus de hypotheek die erop rust. Als daarmee de vrijstelling op vermogen wordt overschreden, vervalt de huurtoeslag immers:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shariva, 27-02-2012 09:10 #247
Mijn partner en ik hebben een huurhuis op het oog, maar daar geldt een bepaalde inkomenseis voor. Aangezien wij nu geen vast contract hebben, komen wij daar niet voor in aanmerking. Mijn zus die wel een vast contract heeft, is bereid om als hoofdhuurder de huurovereenkomst te ondertekenen. Zodat wij toch in dat huurhuis kunnen gaan wonen. Daarbij zullen mijn partner en ik medehuurders zijn.

Heeft dit gevolgen voor:
- haar huidige woonsituatie (een huurhuis)
- haar toekomstige woonsituatie als zij een huis wil gaan kopen

Ik hoop dat u mij kunt informeren. Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste Shariva,
1. Het hangt van de verhuurder af of een eis is dat men in dezelfde gemeente niet een andere woonadres mag hebben. Meestal wordt die eis niet gesteld, maar een corporatie of gemeente kan eisen stellen.
2. Het huren van een huis is geen belemmering om een huis te kopen, maar een huis kopen kan een belemmering zijn als men een huis wil huren (zie hierboven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien Beurskens, 23-02-2012 08:43 #246
Ik heb een huis dat ik wil verhuren aan mijn broer zodat ik met mijn vriend bij zijn ouders kan gaan wonen. Nu weet ik dat de huur die mijn broer betaald onbelast is maar dat ik geen rehct meer heb op hra voor mijn huidige huis. Is deze hra volledig niet meer aftrekbaar of gedeeltelijk?
Op het moment dat ik en mijn vriend bij zijn ouders wonen en daar een bedrag aan huur betalen en bij hen ingeschreven staan; wat betekend dit dan voor hun? ZIj wonen in een gepacht pand. Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Carolien Beurskens,
1. Als uw huis niet te koop staat of als u er er niet meer woont, maar het wel verhuurt, vervalt de hypotheekrenteaftrek volledig.
2. Als de ouders een hypotheek hebben, vervalt de hypotheekrenteaftrek naar rato van het deel van het huis dat wordt verhuurd. Uitzondering hierop is kamerverhuur met een huur lager dan de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 21-02-2012 18:20 #245
Door inkomensverlies kan ik de hypotheek niet meer betalen. Ivm de slechte economie kan ik mijn woning ook niet verkopen, deze wil ik nu verhuren. Hoe kan ik dit het beste doen met behoud van hypotheekrente aftrek? De enige oplossing die ik kan bedenken is om een postadres bij mijn zus te regelen en een tijdje zonder vaste woon en verblijfplaats te leven in mijn camper. Dan heeft de huurder de vrijheid, maar ben ik wel de hra kwijt. Is er een andere betere oplossing voor mijn situatie? Bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 22-02-2012
Beste Peter,
Het verhuren van een kamer kan met behoud van hra, zolang de huur onder de vrijstelling blijft. En als het betalen van de hypotheekrente niet goed meer lukt, zijn er soms afspraken met de bank mogelijk:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/70489-uitstel-betaling-hypotheek-betalingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 21-02-2012 16:22 #244
Twee vraagjes. Vaak hoor je van mensen dat zij tijdens het verhuren van hun vorige woning, omdat zij die niet kunnen of willen verkopen, gewoon hyptheekrenteaftrek blijven ontvangen. Dit is eigenlijk gewoon belastingfraude, maar het scheelt een hoop geld. Mijn vraag luidt wat zijn de gevolgen als de belastingdienst hier achter komt? Hangen hier boetes o.i.d. aan vast?

Daarnaast vraag ik mij af, als je als verhuurder gewoon ingeschreven blijft staan op het adres van de vorige, verhuurde woning en je laat de post gewoon doorsturen naar het nieuwe adres, dan is de kans toch eigenlijk niet aanwezig dat de belastingdienst er ooit achter komt dat je de woning verhuurd, waardoor je dus eigenlijk gewoon onbeperkt de hypotheekrente kan blijven aftrekken? Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Michael,
1. Als volgens de Belastingdienst fraude aannemelijk is, kan ze een vergrijpboete opleggen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65584-belastingaangifte-2019-de-verzuimboete-en-heffingsrente.html

2. Dat gaat fout als de nieuwe bewoner zich ook op het oude adres gaat inschrijven. Bovendien kun je grote problemen met de gemeente krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ceez, 21-02-2012 15:37 #243
Hai,
ik huur met drie andere mensen een huis via een organisatie. ik ga voor drie maanden weg naar het buitenland. hoe kan ik dit goed regelen zodat de bewoner van drie maanden zich ook kan inschrijven en studiefinanciering kan ontvangen? of is dat gewoon onmogelijk… Reactie infoteur, 21-02-2012
Hai Ceez,
Bedoel je dat een nieuwe bewoner jouw kamer neemt en zich daar inschrijft? Dan kan hij of zij een uitwonende beurs krijgen. Anders niet. Een thuiswonende beurs gaat dan misschien nog wel lukken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van den Broek, 15-02-2012 22:14 #242
Hallo, mijn vriend en ik hebben beiden een eigen koopwoning. Eén hiervan willen wij graag verhuren met behoud van hypotheekrenteaftrek. In de andere gaan wij dan samen wonen. Is behoud van hra mogelijk (bijv. door stille verkoop)? m.a.w. is er een verschil voor de hra bij verhuur voor een woning die wel of niet in de verkoop staat? Is het evt. mogelijk de verschillen te illustreren met een rekenvoorbeeld? Alvast dank! Reactie infoteur, 16-02-2012
Hallo Van den Broek,
Het verschil tussen wel en niet in de verkoop staan, is dat als de woning in de verkoop staat de hra weer terugkeert zodra de tijdelijke huur is opgezegd. Maar zolang er huur is, is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 14-02-2012 21:04 #241
Beste, ik zou graag een reactie van u willen hebben op de volgende situatie. Ik heb een koopwoning in Amsterdam, met hypotheek van de bank. Nu wil ik elders in Amsterdam gaan samenwonen en mijn woning verhuren aan toeristen die voor min. 3 nachten tot max. 1 week de woning huren. Omdat ik er zelf niet meer zal wonen is het geen B&B. Omdat het korter is dan 6 maanden is het geen short stay. Aan welke regels moet ik mij houden? Alvast dank. Reactie infoteur, 15-02-2012
Beste Ron,
Voor verhuur aan toeristen hebt u in Amsterdam zeer waarschijnlijk een vergunning nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw van der Waa, 14-02-2012 15:28 #240
Ik heb een senioren woning aangeboden gekregen[huur]
Mijn eigen koophuis zou ik kunnen verhuren aan mijn oudste zoon tot hij hem misschien kan kopen.
Hoe doe ik dat? Reactie infoteur, 14-02-2012
Beste Mw van der Waa,
1. Wat u moet bedenken is dat als u uw huis verhuurt aan uw zoon, hij straks een huurder is met rechten. Dat wil zeggen dat u het huis waarschijnlijk niet leeg kunt verkopen.
2. Als u uw huis aan uw zoon verkoopt, moet hij overdrachtsbelasting betalen. Die is nu tijdelijk 2%, maar wordt straks misschien weer 6%.
3. Voor verkoop moet u naar de notaris.
4. U mag niet te goedkoop verkopen want dan ziet de belastingdienst dat als schenking.
5. Als u uw huis verhuurt, is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.
6. Hoe en wat is dus sterk afhankelijk van wanneer uw zoon het huis kan kopen en tegen welke prijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 13-02-2012 03:26 #239
Wij wonen i.v.m. mijn mans werk nog tot juli 2014 in het buitenland. Doordat onze dochter door een relatiebreuk geen woonruimte meer heeft. Willen wij eerder dan gepland in Nederland een woning kopen en onze dochter dan op ons huis laten passen tot dat wij weer terug komen. Dus niet dat zij het huurt, maar oppast, mag dat? Reactie infoteur, 13-02-2012
Beste Thea,
U mag uw dochter op uw huis laten passen, maar zolang u niet in Nederland bent ingeschreven is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruth, 09-02-2012 16:42 #238
Dag,
Ik ga voor 3 maanden op stage naar het buitenland. Ik wil mijn koopwoning voor die periode verhuren.
1. Kan dat?
2. Als ik een gebruikersovereenkomst aanmaak i.p.v. een huurcontract geeft dat voordelen?
3. kan die persoon/personen zich dan ook op mijn adres inschrijven?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 10-02-2012
Dag Ruth,
Met toestemming van de bank is verhuren toegestaan en kan de huurder zich bij u inschrijven. Als u aanspraak wilt blijven maken op de HRA is leegstand vereist:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 07-02-2012 21:32 #237
Hallo ik heb een vraagje, wij man en ik hebben een huis gekocht fiscale partners dus klein beetje zorgtoeslag etc etc. Nu zit mijn moeder in de problemen kan haar huurhuis niet meer betalen dus ik wil haar gebruik gaan laten maken van onze zolder. Wat zijn de consequenties voor HRA zorgtoeslag wat is slim? Huurcontract maar vermelden dat ze gratis verblijft. Laten huren voor bijv 250 kamerhuur hoe zit dat met de aftrek of andere dingen.

Ik weet het gewoon niet meer, ik wil geen rompslomp gewoon oma in huis niks geen poespas oma heeft der eigen centen en blijft deze behouden eigen aangifte en ik en me man ook. De hogere kosten voor rioolrechten enzo zijn we toch al kwijt.

Wat moet ik doen om haar gratis te laten wonen kan dit? Reactie infoteur, 08-02-2012
Hallo Sandra,
De goedkoopste oplossing voor u is kamerverhuur met een jaarhuur lager dan de vrijstelling. U mag uw moeder ook jaarlijks ruim 2012 euro belastingvrij schenken. Een probleem kan de bank zijn, zodra die verneemt dat er sprake is van verhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anke, 05-02-2012 16:08 #236
Mijn vriend en ik zijn net uit elkaar. We woonden samen in zijn koopwoning (niet op mijn naam) en hebben geen geregistreerd partnerschap. We zijn geen fiscaal partners. Ik woon nu tijdelijk bij een vriendin in afwachting van eigen woonruimte. Ik kan me niet inschrijven bij haar en blijf, in goed overleg, nog even ingeschreven staan bij mijn exvriend. Kan dit nadelige gevolgen hebben voor ons beiden? Reactie infoteur, 05-02-2012
Beste Anke,
De wet schrijft voor dat u zich laat inschrijven op het adres waar u woont. Naar dat adres gaan ook al uw officiële papieren, boetes, rijbewijs, paspoort, belastingaangifte en dergelijke. U mag een aantal maanden per adres (p/a) ergens anders wonen. Dat is dan uw postadres of briefadres. Fiscaal verandert er voor jullie niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 04-02-2012 15:56 #235
Mijn vraag is als volgt: Mijn vriend en ik hebben beide een koopwoning, wij willen in mijn woning gaan samenwonen en willen de flat van mijn vriend verhuren. Is hiervoor toestemming van de bank en de gemeente nodig? Moeten we voldoen aan de voorwaarden van de leegstandswet? Wat zijn de consequenties belastingtechnisch, wij zijn beide gescheiden en woonachtig in dezelfde woonplaats.
Het zou heel fijn zijn als u ons hier over zou kunnen informeren.
alvast hartelijk dank voor de genomen moeite.
Met vriendelijke groeten,
liesbeth
Liesbeth Leijdekkers Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Liesbeth,
1. Als op de flat een hypotheek rust, is in bijna alle gevallen toestemming van de bank nodig. Bekijk hiervoor ook uw hypotheekakte.
2. De voorwaarden voor toepassing van de Leegstandswet kan per gemeente verschillen. Enkele algemene voorwaarden zijn:
a) de woning staat leeg ;
b) het verzoek tot verhuur wordt als redelijk gezien;
c) de eigenaar moet aantoonbaar maken dat de woning in voldoende mate zal worden bewoond, waarbij een huurovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste zes maanden.
d) de vergunning geldt voor maximaal twee jaar, maar kan worden verlengd;
e) termijn opzegging door de huurder is niet langer dan een maand, door de verhuurder minimaal drie maanden.
3. Belastingtechnisch is van belang of jullie een notarieel samenlevingscontract hebben of laten opstellen (fiscaal partnerschap) en dat bij verhuur er geen hypotheekrenteaftrek is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lodewijk, 04-02-2012 08:36 #234
Mijn vraag: Onze woning wat in de verkoop staat heeft een zelfstandig appartement op zolder (geen eigen opgang). Dit is op dit moment verhuurd. Nu wil ik, omdat we gaan verhuizen, de rest verhuren. Mag je volgens de leegstandswet verhuren aan 2 verschillende partijen? Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Lodewijk,
Of u aan meerdere partijen mag verhuren onder gebruikmaking van de Leegstandswet, hangt in de praktijk vooral af van de flexibiliteit van uw gemeente. De wet staat meerdere huurovereenkomsten toe, maar uw woning staat daarentegen niet leeg:

http://www.nieuws-uitgelicht.infonu.nl/financieel/90660-leegstandswet-en-tijdelijke-verhuur-nieuwe-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kr, 03-02-2012 23:00 #233
Ik heb een koophuis. Nu gaan we samenwonen en willen elders wat huren. Dit betekend dat ik mn huis nu in de verkoop heb staan. Dit loopt niet storm en wil ik t gaan verhuren. (Met leegstandswet vergunning). Waar moet ik rekening meehouden qua: melden bij belasting; verzekeringen enz. Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Kr,
1. Als er een hypotheek is, hebt u toestemming nodig van de bank. Verder moet u de verhuur melden aan uw verzekeringsmaatschappij om te voorkomen dat u straks niet gedekt bent.
2. Als u een maandelijkse teruggave krijgt, kunt u die beter stopzetten, omdat de hypotheekrente aftrek vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Makinki, 03-02-2012 22:43 #232
Ik wil mijn tweede woning verhuren, op deze rust een hypotheek. Moet ik dit melden bij de gemeente? Moet ik de huuropbrengst opgeven op mijn aangifte? Stel dat er brand uitbreekt, door nalatigheid van huurders, ben ik dan nog wel verzekerd? Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Makinki,
1. Als u uw huis verhuurt aan een gezin (geen studentenkamers of zo), hoeft u geen vergunning aan te vragen bij de gemeente.
2. De huuropbrengst van uw tweede huis is belastingvrij.
3. U kunt het beste de verhuur melden aan uw verzekeraar. Meestal is dit geen probleem, maar gaat wel de premie omhoog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun, 03-02-2012 13:48 #231
Binnenkort gaan mijn vriendin en ik waarschijnlijk een particuliere woning huren. Deze woning kunnen wij huren voor een bedrag waarbij we nog net huursubsidie kunnen aanvragen. Heeft het aanvragen van huursubsidie op eniger wijze financieel gevolgen voor de verhuurder? Reactie infoteur, 03-02-2012
Beste Teun,
Neen, de huursubsidie heeft financieel geen gevolgen voor de verhuurder. Het is een voordeel voor de huurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 31-01-2012 21:49 #230
Ik heb een vraag ik heb waarschijnlijk een nieuw huis gekocht met 2 jaar overbruggingsgarantie. Ik wil na de 2 jaar misschien me huis gaan verhuren voor expats moet ik dan ook voor mijn oude huis een nieuwe hypotheek afsluiten of kan ik mijn oude hypotheek voor 2 huizen meenemen? Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste Danielle,
U bedoelt waarschijnlijk een overbruggingshypotheek van twee jaar:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/65655-overbruggingshypotheek-afsluiten.html

Voor de continuering hiervan zult u moeten overleggen met de bank. Een en ander hangt af van uw inkomen en de overwaarde van het eerste huis.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zackaria, 31-01-2012 19:11 #229
Ik heb sinds kort een koophuis, nu ben ik van plan om dit huis te verhuren aan m"n moeder die sinds kort is gescheidenen,
m"n moeder krijgt een uitkering, dus ze heeft geen vaste loon. Is het mogelijk om het huis te verhuren aan m"n moeder zonder dat het invloed heeft op haar uitkering of huursubsidie? Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste Zackaria,
1. Als u een vergelijkbare huur vraagt, heeft dat geen invloed op de huursubsidie. Een andere huur kan meer of minder huursubsidie betekenen.
2. Als u kunt aantonen dat ze de huur betaalt (contract plus betalingen bewijsbaar maken) heeft dit geen invloed op haar uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 31-01-2012 17:02 #228
Beste zeeuwmeeuw,
Ik heb de meeste reacties van de vele vragen die U gehad heeft doorgelezen. Ik heb uit de reacties de volgende vragen geformuleerd:
Onze situatie is als volgt:
We hebben een koopwoning en we gaan met het gezin dit jaar voor 3-5 jaar naar het buitenland voor werk. De woning willen we aanhouden in Nederland, en wellicht tijdelijk verhuren wanneer er huurders voor te vinden zijn. Ik weet van Uw vele racties dat ik bij verhuur de HR niet mag aftrekken. Een familielid (neef) heeft interesse om tijdelijk onze woning te huren, echter hij heeft niet de complete woning nodig. Als ik mijn neef een kamer van mijn woning verhuur, houd ik dan wel een gedeelte van mijn HRA? En hoe moet dit geregeld/verantwoord worden buiten dat ik de verzekering en hypotheekvestrekker op de hoogte stel?
Stel dat ik mijn woning in de stille verkoop zet en een prijs vraag waarvan ik weet dat mensen hier niet op af komen en vervolgens een neef van mij de woning laat huren. Dan houd ik HRA + de gedeelte van de gevraagde huursom. Toch? Bij terugkomst in Nederland wil ik de woning niet meer verkopen. Wat voor consequenties belastingtechnisch zijn hieraan verbonden? Moet ik dan verder nog rekening houden met bepaalde zaken?
Ik hoop van U te mogen horen. Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste Stefan,
1. Als u uw eigen woning aantoonbaar voor een deel verhuurt en het is meer dan kamerverhuur, dan verliest u de HRA voor dat deel van het huis. Dus, stel u verhuurt 30% dan verliest u ook 30% van de hypotheekrenteaftrek. Het tegelijkertijd te koop zetten verandert hier niets aan.
2. Als u weer terugkomt in Nederland en in dat huis gaat wonen, is het uw eigen woning en hebt u recht op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alet, 30-01-2012 11:58 #227
Mijn vriend en ik gaan uit elkaar. Nu kan hij voor een klein bedrag (50,-) voorlopig een kamer bij mijn ouders huren. Zij hebben een koophuis. Hoe zit dat met de hypotheekrenteaftrek? En kleven hier nog andere nadelen voor mijn ouders aan? (beide pensioen). Want dan zien ze het niet echt zitten. Reactie infoteur, 30-01-2012
Beste Alet,
Deze huur is lager dan de vrijstelling en heeft dus geen gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek of inkomen. Hij is ook geen toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pjotter, 29-01-2012 16:17 #226
Ik heb een vraag over het gedeeltelijk verhuren van mijn koopwoning. Ik kan 20 van de woning verhuren aan een zzp'er. Hij zal de kamers gebruiken als kantoor en opslag. (geen aparte ingang dus in feite kamer verhuur)
Mijn vraag is in hoeverre is de hypotheek rente nog aftrekbaar? (commercieel verhuur)
Wat is het verschil als de zzp'er dit particulier doet dus niet als bedrijf? Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste Pjotter,
Bij commerciële verhuur verliest u een deel van uw hypotheekrenteaftrek en is de huur belast. Bij particuliere verhuur kunt u misschien gebruik maken van de kamerverhuur vrijstelling zonder een deel van de hypotheekrenteaftrek te verliezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merly, 29-01-2012 11:57 #225
Mijn man (mijn fiscale partner) en ik hebben een koopwoning. Samen met onze drie kinderen verblijven wij in dit huis. Een neef (18 jr.) van mijn man wil bij ons komen wonen. Welke gevolgen heeft dat voor onze inkomen, toeslagen etc.? Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste Merly,
Wat betreft de toeslagen kan de komst van uw neef gevolgen hebben voor de huursubsidie, maar die hebt u niet met uw koopwoning. Als u hem een deel verhuurt, kan het voor dat deel gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanna, 27-01-2012 15:38 #224
Ik heb een koop-woning en ik wil binnenkort bij mijn vriend gaan wonen die ook een koopwoning heeft. Ik heb van de hypotheekverstrekker gehoord dat ik niet mag gaan verhuren, dus de enige optie is mijn appartement te koop zetten. Nu vraag ik me het volgende af: Als mijn appartement leeg te koop staat, en ikzelf bij mijn vriend ga wonen, mag ik dan de hypotheekrente nog aftrekken totdat het appartement verkocht is? Reactie infoteur, 27-01-2012
Beste Susanna,
Als uw vriend niet op korte termijn uw fiscale partner is, mag u de hypotheekrente van het te koop staande huis gewoon aftrekken. Als hij wel uw fiscale partner is, vervalt voor 1 woning de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroon, 27-01-2012 01:29 #223
We zijn bezig een woning aan te kopen waarbij een deel van de woning verhuurt kan worden. Zijn de huur opbrengsten mee tenemen, als inkomsten bron voor de aanvraag van een hypotheek. en zo ja, welke berekening hoort daarbij dan. Reactie infoteur, 27-01-2012
Beste Kroon,
1. Een bank moet eerst maar akkoord gaan met het verhuren van een (deel van een) woning. Meestal wordt het niet toegestaan.
2. Pas als de huur een zekere inkomstenbron is, kan het bij uw inkomen worden meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rymosa, 26-01-2012 19:13 #222
Hallo een vraag wij hebben een koopwoning nu heb ik een mooie kans gekregen om te huren nou willen we onze koopwoning verhuren aan onze zoon met vriendin krijgen hun nu belasting teruggaven per maand wat wij altijd gehad hebbenmijn zoon staat nog steeds thuis ingeschreven en heeft een eigen inkomen. Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Rymosa,
De hypotheekrenteaftrek is voor de eigenaar van een woning met hypotheek die daar ook zelf woont. Dat is niet uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 26-01-2012 08:54 #221
Ik heb samen met mijn fiscale partner een koophuis. Nu zou ik er graag een huis, via de woningstichting, bij willen huren. Ik zal mij dan in moeten schrijven bij het GBA in die gemeente. Ook wil ik mijn koophuis aanhouden. Wat zijn de gevolgen voor de hypotheekrente aftrek? Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Sandra,
Als het koophuis niet te koop staat, zal de belastingdienst uw koophuis voor uw deel van de hypotheek zien als een tweede woning, waarbij de hypotheekrenteaftrek vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 25-01-2012 11:52 #220
Ik heb een koophuis en een vriendin staat bij mij ingeschreven, zij betaald aan mij geen huur. Nou heb ik vernomen dat ze huursubsidie ontvangt terwijl ze geen huur betaald (zal wel hebben aangegeven dat ze huur betaald). Nou is het aangeven van een juiste aangifte haar verantwoordelijkheid. Ik vraag me achter af welke gevolgen dit kan dit hebben voor mij? met het oog op de hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 25-01-2012
Beste Maarten,
1. Het betalen van een huur moet allereerst aantoonbaar zijn. U bent weinig te verwijten.
2. Vervolgens is uw relatie tot uw vriendin van belang. Bij een fiscaal partnerschap zal er geen effect zijn op de hypotheekrenteaftrek. Tot slot is belangrijk welk deel zij bewoont: een kamer, meer?
3. De huursubsidie zal ongetwijfeld op enig moment moeten worden terugbetaald. Dit met een boete als fraude aannemelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 23-01-2012 14:31 #219
Ik wil in mijn huurhuis 2 kamers verhuren (hospitasituatie), hiervoor heb ik toestemming van de eigenaar. Moet ik belasting betalen over de huur die ik ontvang? Ik ben dus zelf geen eigenaar van de woning! Met wat voor heffing moet ik rekening houden? Reactie infoteur, 23-01-2012
Beste Mark,
Bij onderverhuur van een kamer in een door u gehuurde en bewoonde woning is een zakelijke huurprijs onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 22-01-2012 10:31 #218
Inmiddels staat mijn huis ruim 3 jaar te koop.
Graag zou ik het voor een aantal weken per jaar als vakantiehuis willen verhuren.
Mag dat en met welke zaken moet ik rekening houden? Reactie infoteur, 22-01-2012
Beste Joke,
Bij tijdelijke verhuur van uw eigen woning is 70% van de huur belast als bijtelling bij uw inkomen, terwijl de hypotheekrenteaftrek in stand blijft. Of een vergunning nodig is, hangt van de gemeente af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nahal, 18-01-2012 15:03 #217
Ik wil graag weten wat is de overgangstijd nieuwe huurwoning?(bij acantus)
alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Nahal,
U bedoelt waarschijnlijk de opzegtermijn. Bij Acantus geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. U mag op elke dag van de maand de huur van uw woning opzeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gilbert, 16-01-2012 19:58 #216
Ik ben sinds kort uit elkaar heb een eengezins woning en veel ruimte over. Mijn neefje heeft een woonruimte nodig en ik heb genoeg kamers(hij gaat zich ook inschrijven). Hij hoeft geen huur te betalen of kostgeld. Heeft dit gevolgen voor mij voor de belasting? Hij werkt fulltime. En hoe moet ik dit aangeven (toch niet als verzamelinkomen)?

Mvg Gilbert Reactie infoteur, 17-01-2012
Beste Gilbert,
Jullie zijn dan geen fiscale partners. Kortom geen gezamenlijke belastingaangifte en geen gezamenlijk inkomen. Waarschijnlijk ziet de belastingdienst het niet betalen van huur wel als schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 13-01-2012 11:41 #215
Mijn partner en ik willen samen een huis huren die onder de leegstandswet valt. Kunnen wij hier huursubsidie voor krijgen? Het is een zelfstandige woning. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Anita,
Als u zich op dat adres inschrijft en de huur niet te hoog is, kunt u huursubsidie krijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 12-01-2012 20:06 #214
Ik heb nu twee woningen te koop staan. Die van mijzelf en de woning van mijn ouders (beide inmiddels overleden). De kans bestaat dat ik mijn woning op korte termijn heb verkocht maar doordat ik een restschuld overhoud en een krediet heb, hierdoor niet gelijk naar een andere woning kan, voordat de woning van mijn ouders ook is verkocht. Ik ben niet enige erfgename van de woning en op de woning zit nog een kleine hypothecaire lening. Wat voor regeling kan ik nu het beste met mijn broers en zussen opzetten en welke zaken moet ik zeker in acht nemen m.b.t. gemeente en belastingdienst. Mogelijk kan iemand mij met wijze raad bijstaan. Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Marco,
1. Wat betreft het huis van uw overleden ouders geldt als waarde voor de erfbelasting de WOZ-waarde. De waarde voor de verdeling is de economische waarde. Dat kan de WOZ-waarde zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn.
2. Als een huis in de boedel zit, geeft de belastingdienst meestal uitstel van betaling. Ook met uw broers en zussen zoudt u kunnen afspreken dat de uiteindelijke verdeling pas plaats vindt zodra het huis ook daadwerkelijk is verkocht. Andere courantere dingen zouden wel al kunnen worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 12-01-2012 18:31 #213
Beste Zeemeeuw,

Ik ben bezig met het kopen van een huis waar een huurder in zit. Nu is mijn vraag met hoeveel mag je de huurprijs aanpassen?
één vrouw bewoond op dit moment het huis. Hebben de erfgenamen ergens recht op bij het overlijden van de bewoner of wordt het huurcontract bij dood ontbonden?

Met vriendelijke groet,
Edwin Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Edwin,
1. Een huis in bewoonde staat is meestal 60% van de waarde van de huis in onbewoonde staat.
2. De huur mag na overlijden worden gestopt. Zie voor de exacte regels:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josephine, 12-01-2012 09:49 #212
Beste infoteur(s),

WIj hebben een koopappartement in amsterdam. Dit huis heeft ruim een jaar in de verkoop gestaan. Een half jaar geleden hebben we het uit de verkoop gehaald wij hadden in die tijd ongeveer 5 kijkers gehad. Onze huidige leefsituatie (de komst van 2 kinderen) begint ons echter op te breken en wij willen heel graag ruimer wonen. Het komt er op neer dat we naar de een ander deel van nederland willen verhuizen. Het liefst zouden we daar een woning willen huren. We overwegen nu ons eigen huis in amsterdam te verhuizen maar weten van toeten nog blazen. Zou u ons op weg kunnen helpen.
1. Is het toegestaan om een eigen woning te verhuren en kun je dit ook voor een vastgestelde tijd doen bv. max 2 jaar
2. Is het verstandiger belasting technisch om het huis weer in de verkoop te zetten en het dan tijdelijk te verhuren. (we kunnen hierover alleen informatie vinden als je in bezit bent van 2 koopwoningen)
3. waar kunnen we informatie vinden op welke manier de huur moet worden aangeven

als u meer informatie heeft omtrent deze vragen en zelf nog aanvulling heeft dan horen wij dat heel graag. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Josephine,
1. U mag uw eigen huis verhuren. Meestal is daar wel toestemming van de bank voor nodig (als er een hypotheek is).
2. Afhankelijk van de kwaliteit van uw appartement en de hoogte van de huur kunt u verhuren in het geliberaliseerde segment dan wel het genormeerde segment dat aan vele regels en het puntensysteem onderhevig is.
3. U mag een huis voor een bepaalde periode verhuren door middel van een tijdelijk huurcontract. Dat moet duidelijk in het huurcontract vermeld staan. Toch kunnen huurders heirover op een later moment altijd nog moeilijk doen:

http://www.leerwiki.nl/Wat_betekent_koop_breekt_geen_huur

4. Als uw eigen woning te koop staat en het is leeg, behoudt u de hypotheekrenteaftrek. Ook als u gaat huren. Als het wordt verhuurd is er geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbert, 11-01-2012 18:26 #211
De opa en oma van mijn vriendin hebben hebben sinds vorige week een gelijkvloerse huurwoning toegewezen gekregen. Zij hebben nu ook nog een 1 gezinswoning waar ze over een maand uit gaan. Wij zouden graag deze woning willen kopen maar Omdat ik als alleen verdiener niet de hypotheek alleen kan ophoesten wordt kopen niks. (mijn vriendin studeerd nog) nu willen wij het huis gaan huren van opa en oma en zij staan daar achter. Omdat ik er niet volledig uitkom is mijn vraag wat er allemaal bij komt kijken. Hun hypotheek schuld is nog een klein bedrag van 45.000 euro.  Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Robbert,
1. Opa en oma mogen alleen verhuren met toestemming van de bank.
2. Opa en oma kunnen geen hypotheekrente aftrekken, maar betalen wel de gemeentelijke heffingen van een eigenaar (WOZ, riool, waterschap).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tvs, 11-01-2012 13:19 #210
Per Oktober 2009 woon ik alleen in een nieuwbouw koopappartement, dit appartement heb ik gekocht met mijn ex vriendin (alleen de relatie was al over voor Oktober 2009). Hoelang mag zij een gedeelte van de hypotheek rente aftrekken, ondanks dat zij er niet woont? En zou dit verlengd worden wanneer ik het in de verkoop zet? vr gr Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Tvs,
1. Zij mag maximaal twee jaar de hypotheekrente aftrekken als u er woont en zij er gewoond heeft. Als het te koop staat is dat maximaal drie jaar.
2. Als het nooit haar eigen hoofdwoning is geweest, is voor haar de hypotheekrente niet aftrekbaar, maar een eigendom in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert, 10-01-2012 14:20 #209
Mijn 30er jaren woning is middels een overkapping en verbindingsdeur verbonden met een schuur annex wasruimte. Een deel van de schuur annex wasruimte was bij aankoop verbouwd voor bewoning.
In 2007 de vraag gesteld aan de gemeente of het verbouwde deel van de schuur als woonruimte bewoond mocht worden. Omdat op de oorspronkelijke tekening de schuur annex wasruimte verbonden was met een afdak en verbindingsdeur werd geconcludeerd dat er geen grond bestond waarop het niet voor bewoning gebruikt zou mogen worden.
Concreet heb ik nu de volgende vragen:
1. Klopt mijn vooronderstelling dat ik het verbouwde deel van de schuur mag verhuren omdat het verbouwde deel van de schuur tot de woning wordt gerekend en iedereen een deel van zijn woning mag verhuren¬?
2. Heeft vraag 1 ook met het bestemmingsplan te maken?
3. Moet ik e.e.a eerst nog aanvragen?
3. Valt mijn casus onder de regeling van de zgn 'hospitakamer'?
4. Ben ik vrij om een huurprijs te bepalen of is deze genormeerd?
5. Wanneer het om een hospitakamer gaat, mag ik dan ook meer dan de vrijstellingsnorm vragen (en de huuropbrengst boven de vrijstellingsnorm opgeven voor de inkomstenbelasting)?
6. Zijn er verder consequenties verbonden aan het verhuren waar ik rekening mee moet houden?

Met vriendelijke groet
Evert Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste Evert,
1. Ook uit het taxatieverslag van de WOZ-waarde kunt u waarschijnlijk opmaken of het aantal m2 van de aanbouw als onderdeel van uw huis wordt gezien.
2. Als het woonruimte is, mag u het verhuren aan één persoon of gezin. Daarvoor is geen vergunning nodig. Natuurlijk moet e.e.a. wel brandveilig zijn.
3. Dit is geen commerciële verhuur, dus voorzie ik geen problemen.
4. Als de huur boven € 664,66 is, is de huur geliberaliseerd en geldt er geen puntensysteem of normering. Anders wel. Bovendien geldt de huurliberalisering niet bij kamerverhuur.
5. Als het echt om een kamer gaat, kunt u het zien als hospita kamer met 4.410 euro vrijstelling in 2012. Als de vrijstelling wordt overschreden, betaalt u geen belasting over de huur, maar gaat het verhuurde deel naar box 3 van de inkomstenbelasting:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

6. Bij een hospita kamer zijn de eerste negen maanden van het huurcontract een proeftijd waarbinnen de verhuurder zonder opgave van reden de huur mag opzeggen. Wel is er een opzegtermijn van drie maanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 09-01-2012 21:34 #208
Mijn moeder heeft ongeveer 3 jaar geleden een bungalow gekocht en heeft tot op heden haar gezinswoning, waarin ze is blijven wonen niet kunnen verkopen. Ik wil haar gezinswoning graag kopen maar krijg al 2 jaar lang ook mijn woning niet verkocht. Op alle woningen rust nog een hypotheeklast.
Wat gebeurt er als ik mijn woning ga verhuren volgens de leegstandswet en intrek in de gezinswoning van mijn moeder en mijn moeder verhuist naar haar bungalow?
Kunnen we de hypotheek aftrek verlengen door woningen uit de verkoop te halen en opnieuw te koop aan te bieden?
Moet er over de ontvangen huur belasting betaald worden?
Wat is wijs om te doen? Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste Marie,
1. Als u op grond van de leegstandswet een te koop staande woning verhuurt, verhuis de woning voor die periode naar box 3 van de inkomstenbelasting. Dat betekent een onbelaste huur, maar ook geen hypotheekrenteaftrek.
2. U kunt een woning uit de verhuur halen, maar als e.e.a. eerder aan de belastingdienst is gemeld (dubbele aftrek inkomstenbelasting), heeft dat geen zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rhea, 07-01-2012 10:21 #207
Ik heb sinds 2006 een koopwoning dat nu bijna een jaar te koop staat, omdat het te klein wordt voor ons gezin. Nu komt er een mooie kans voorbij voor een huurwoning voor ons, maar ik kan maar niet verzinnen of verhuur van onze eigen woning (de koopwoning) überhaupt mogelijk laat staan verstandig is. Graag zou ik onze woning voor onze bruto hypotheeklast (dus nog zonder aftrek) verhuren en de servicekosten, maar omdat het niet om bezit van 2 woningen gaat ben ik het spoor bijster… wat is wijsheid? Reactie infoteur, 07-01-2012
Beste Rhea,
1. Als uw woning te koop staat, behoudt u de hypotheekrenteaftrek.
2. Als u de woning verhuurt, krijgt u huur waarover u geen belasting betaalt, maar vervalt de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron Schoones, 04-01-2012 15:42 #206
Wij zijn verhuisd naar Frankrijk vanwegen het verplaatsen van mijn werk naar Frankrijk door mijn werkgevert. Officieel zijn we dus woon en werkzaam in FR (ook belastingplichtig in FR). Ons huis in NL staat al meer dan 3 jaar in de verkoop. Nu hebben wij mensen die het huis voor 3 jaar willen huren. Mogen wij ons huis uit de verkoop halen en het huis verhuren voor langere tijd? Heeft dit gevolgen voor mij ivm belasting in NL?
Vriendelijk dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 04-01-2012
Beste Ron Schoones,
U mag het verhuren, maar dan is er geen hypotheekrente aftrek (had u waarschijnlijk al niet). De huur is onbelast in Nederland. Wel is bij een hypotheek toestemming van de bank nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Koopen, 04-01-2012 08:09 #205
Ik heb een koophuis en ik wil gaan samenwonen. Mijn partner heeft een eigen koophuis. Wat veranderd er voor hem als ik me bij hem inschrijf? Ontvang ik mijn voorlopige aanslag nog als ik op het adres van mijn partner ingeschreven sta (is de hypotheekrente van mijn eigen huis dan nog wel aftrekbaar)? En als ik mijn koophuis niet te koop zet maar wel te huur, vervalt dan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente of wordt "huurinkomen" belast? Reactie infoteur, 04-01-2012
Beste M. Koopen,
Als uw huis onbewoond te koop staat en u woont bij uw partner dan is uw hypotheekrente aftrekbaar en zijn hypotheekrente. Uw hypotheekrenteaftrek vervalt gedurende de periode dat u uw huis volledig verhuurt, maar de huur is onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Janssen, 26-12-2011 08:15 #204
Ons huis is verkocht, wij hebben nog niets anders gekocht. Wij gaan een paar maanden bij mijn broer intrekken en vanuit daar andere woning zoeken.
Moet je dit ergens melden? (gemeente, belasting enz).Ik wil niet dat mijn broer die daar alleen woont er last mee krijgt. Hoe gaat dit in zijn werk? Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste A. Janssen,
Zodra uw huis is overgedragen zult u zich moeten inschrijven op het nieuwe (tijdelijke) woonadres. Dit kan na zes maanden gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die uw broer ontvangt, niet eerder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn B., 15-12-2011 21:12 #203
Ik heb een koophuis in A., dat ik op dit moment tijdelijk verhuur ogv de Leegstandswet. Het is verhuurd vanaf 1-1-2011. Reele waarde nu ca 175.000; schuld 190.000. Huurder is voor 6mnds periode. Er zit nog NHG op, tm nov '12 rentevast (jaar). Huis verkopen is nu erg lastig, staat al lang te koop.

Sinds 2-1-2011 bewoon ik samen met mijn vriendin een huis in B. dat we samen gekocht hebben (hypotheek ca 335.000, banksparen).

Nu denk ik na om het eerste koophuis, wat nu verhuurd is ogv Leegstandwet, commercieel te verhuren, voor een langere periode, bv 10 jaar. Doel is om een hogere huuropbrengst te realiseren en met de huurinkomsten het huis af te lossen, samen met eigen geld dat ik nog heb. Ik zou sowieso nog eenmalig ca 50.000 euro willen aflossen in deze woning.

Maar als ik nu ga aflossen, en de woning alsnog verkoop over een paar jaar, dan heeft de woning in A. overwaarde, en kost dat volgens mij vanaf dat moment een deel hyprenteaftrek bij mijn nieuwe huis in B. Dat is natuurlijk ongewenst.

Hoe pak in zo' n commerciële verhuur icm aflossing aan, hebt u tips? Reactie infoteur, 15-12-2011
Beste Martijn B.,
1. U doelt op de bijleenregeling, maar u hebt uw huidige woning gekocht toen er nog geen overwaarde was.
2. Als het huis commercieel wordt verhuurd, verhuist het huis naar box 3 van de inkomstenbelasting. Een eventuele overwaarde daar, is niet van belang voor uw hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mancebo, 13-12-2011 13:55 #202
Eerder heb ik hier een vraag gesteld of bij uitzending naar Dubai (VAE) ik gebruik kan blijven maken van mijn hypotheekrenteaftrek. Dit kon volgens u en ook voor 100% - mijn vrouw en ik zijn namelijk fiscale partners. Echter klopt het dat dit alleen zo is zo lang we binnenlands belastingplichtig blijven en dat dit niet mogelijk is als we in Dubai wonen? In dat geval zouden we een aangifte als buitenlands belastingplichtige moeten indienen en kan ik niet langer mijn vrouw als fiscale partner beschouwen.

Graag hoor ik wat uw visie hierop is. Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste Mancebo,
Ik antwoordde op 22-9 op uw vraag: " Als u niet ook in Nederland als binnenlands belastingplichtige aangifte doet, vervalt de hypotheekrenteaftrek niet voor 50%, maar 100%." Als u in het buitenland woont, kunt u ervoor kiezen om binnenlands belastingplichtig te zijn. Dat gaat niet automatisch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike Jansen, 06-12-2011 15:21 #201
Ik wil graag emigreren naar Curacao, nu kan ik daar werken voor een half jaar om te beginnen. Ik wil mijn koopwoning dan verhuren ipv te koop zetten is er ergens een goede site die daar informatie over heeft bv: tijdelijke verhuur, contracten en dat soort dingen? Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Mike Jansen,
Het beste kunt u naar een makelaar in de buurt gaan, omdat die uw huis en de mogelijkheden het beste kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred van der Linde, 05-12-2011 11:56 #200
Ik heb sinds april 2009 mijn appartement verhuurd (met toestemming bank en Gemeente (leegstandswet). Ik woon nu in een caravan. Hypotheek is derhalve verhuisd van Box 1 naar Box 3. Huurder wil huur 1 jaar verlengen naar 01-04-2013. Appartement staat te koop. Ik hoop komend jaar het financiëel weer op de rit te krijgen. Echter ik voorzie nu al, dat de woning niet verkocht zal worden. Indien ik per 01-04-2013 zelf weer in mijn woning ga wonen, dan val ik toch gewoon weer in Box 1 tot 01-01-2031? Dit heeft dan toch niks met die tijdelijke maatregel te maken; Ik bedoel ik heb niet dubbele aftrek of zo. Ik huur nu.
Kan hier nergens antwoord op vinden. Het zal toch niet zo zijn, dat ik vanaf 01-04-13 in Box 3 blijf? Dat zou mij een heleboel geld kosten? Reactie infoteur, 05-12-2011
Beste Fred van der Linde,
Als u van het huis weer uw hoofdverblijf maakt, is ook de hypotheekrente weer aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjo, 03-12-2011 10:53 #199
Mijn appartement staat in de verkoop. Geen huurder. Welke verzekering heb ik nu nodig in geval er waterschade of iets dergelijks ontstaat? Een gewone inboedelverzekering? Ik hoop uiteraard te kunnen verkopen dus wil geen verzekering afsluiten voor een heel jaar. In iedergeval de mogelijkheid houden er op korte termijn weer vanaf te kunnen. Kunt u iets adviseren? Dank! Reactie infoteur, 03-12-2011
Beste Marjo,
1. Denk dan aan een opstalverzekering, brandverzekering en inboedelverzekering:

http://www.financieel.infonu.nl/verzekering/7984-verzekeren-en-de-inboedelverzekering.html

http://www.financieel.infonu.nl/verzekering/7845-verzekeren-en-de-opstalverzekering.html

2. Standaard is het een verzekering van een jaar, maar een verzekeraar moet de inboedelverzekering na een verhuizing dient beëindigen als u daarom vraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 03-12-2011 10:48 #198
In te toekomst wil ik in het buitenland gaan wonen en moet daar geld voor sparen. Nu had ik zelf het idee om mijn appartement te verhuren en op kamers te gaan. Nu las ik een stuk over belasingen voor verhuurders daarin stond dat je kunt verhuren voor onbetaalde tijd en bepaalde tijd. Maar voor hoelang kun je huis verhuren tewijl je nog je hypotheek rente krijgt? En voor hoelang kun je huis verhuren en toch te koop laten staan? Reactie infoteur, 03-12-2011
Beste Patrick,
Als uw appartement is verhuurd, vervalt de hypotheekrenteaftrek. Ook als het huis te koop staat. Maar als het huis te koop wordt verhuurd, de huurder is vertrokken en gaat er zelf weer wonen dan keert de hypotheekrenteaftrek weer terug. U kunt dan tijdelijk verhuren via de Leegstandswet waarvoor toestemming van de gemeente nodig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dan, 02-12-2011 19:12 #197
Ik wil graag een woning kopen maar ik kan het net financieren. Ik was van plan de extra kamers te verhuren. Moet ik dit melden bij de hypotheek verstrekker? Verlies ik dan de nhg? Reactie infoteur, 02-12-2011
Beste Dan,
Verhuur moet u melden aan de bank en verhuur van meerdere kamers kan ook vergunningplichtig zijn. De NHG staat alleen borg als verhuur niet is toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 30-11-2011 20:07 #196
Mijn moeder haar nicht heeft geen erfgenamen meer. Ze wil mij haar huis geven, zonder dat ik er al te veel op moet betalen aan de overheid. Ze dacht aan verkoop met lijfrente. Mijn vriend is de enige die werkt bij ons, hij zal het dus moeten afbetalen. Maar ze wil niet dat het op zijn naam staat. Kan dat? Kan ik enige eigenaar worden als mijn vriend de afbetalingen doet? Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Kim,
U kunt de eigenaar van een woning zijn zonder dat u de kosten die daarmee samenhangen zelf betaalt. Er is wel twee keer een maar: 1) uw vriend moet daartoe bereid zijn en 2) als uw vriend uw ex vriend zou worden ooit, kunt u niet meer betalen. Let er ook op dat de overheid een te goedkope overdracht als een schenking kan zien die fiscaal belast is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 30-11-2011 13:19 #195
Mijn oma zit momenteel in een verzorgingstehuis en het huis staat al een tijd te koop. Nu wil ik graag een bepaalde tijd erin trekken. In ieder geval tot het huis verkocht is. Nu is mij aangegeven dat ik voor een anti kraak regeling kan gaan, of huurcontract. Ik wil dat mijn oma de minste last en kosten heeft en ik een eigen woonruimte heb waaruit ik verder kan zoeken. Wat moet ik regelen en wat gaat het betekenen voor mijn oma? Of zou ik als kleinkind in het huis kunnen trekken en alles onderling kunnen regelen? Wat kan ik het beste doen?Ik zoek de simpelste en goedkoopste manier voor mij en mijn oma? Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Marco,
Als er geen hypotheek is, kunnen jullie het gewoon onderling regelen (verkoop gaat wel via de notaris). Anders spelen zaken als toestemming van de bank en hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjanne, 29-11-2011 11:57 #194
Mijn zoon gaat voor zijn werk 4 jaar naar Aruba en betrekt daar een huurwoning. Hij heeft in Nederland een koopwoning waar wij (zijn ouders) tijdens zijn verblijf in Aruba in gaan wonen. We betalen hem geen huur. Het is meer dat we op het huis "passen". Nu hebben we gehoord dat hij dan geen belastingaftrek krijgt omdat hij er zelf niet meer in woont. Klop dit? Waar moeten we allemaal rekening mee houden als we dit doen. Reactie infoteur, 29-11-2011
Beste Marianne,
Als hij tijdelijk vertrekt voor zijn werk, het huis minimaal 1 jaar in zijn bezit was en het huis leeg blijft, blijft de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd. Anders niet. Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esmeralda, 28-11-2011 15:32 #193
Mijn schoonouders hebben destijds een huis gekocht. Zij zijn nu uit elkaar, het huis staat te koop. Schoonvader woont nu in een huurhuis, en heeft een uitkering. Schoonmoeder gaat bij haar nieuwe vriend wonen. Mijn vriend heeft toestemminig van de hypotheekverstrekker om tot de verkoop in het huis te blijven wonen. Nu hebben we het idee dat ik daar intrek, dus in het tekoop staande huis van mijn schoonouders. Kan dat zomaar? Wij betalen dan een vast bedrag per maand aan alleen schoonmoeder, want schoonvader betaalt al een tijd niet meer mee aan het huis. Valt dit onder verhuur? Zo ja, is in dit geval een huurovereenkomt noodzakelijk? En zou dit van invloed kunnen zijn op de uitkering van schoonvader? Zijn er nog meer dingen waar wij rekening mee moeten houden? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-11-2011
Beste Esmeralda,
1. Als de bank akkoord is dat uw vriend daar gaat wonen totdat het huis verkocht is, lijkt me uw intrek ook geen probleem. De bank zal het pas een probleem vinden als u een huurcontract laat opstellen, want daar kunt u straks rechten aan ontlenen.
2. Ook richting belastingdienst is het noemen van huur niet verstandig, omdat dan de hypotheekrenteaftrek vervalt. Houd het op het tijdelijk bewaken van het huis.
3. Bedenk wel dat dit een tijdelijke oplossing is en het voor de belastingdienst - zeker als het lang gaat duren- kantje boord is.
4. Wat u overmaakt, kunt u een onkostenvergoeding noemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-11-2011 00:21 #192
Ik liep eens te brainstormen zonder er echt kennis van te hebben. Maar dit is mijn idee.

Stel je verkoop je woonhuis en neemt een huurwoning op naam van je vriendin (bijv van de gemeente). Je vraagt bij de bank een hypotheek aan en koopt daarvoor een studentenwoning. De kamers verhuur je op 1 na en deze kamer hou je voor je zelf. En je schrijft je eigen ook in bij dat studentenhuis.

Heb je dan recht op hypotheekaftrek van het studentenhuis?

Je kunt het ook anders omschrijven bijv: je koopt een studentenhuis, gaat zelf in 1 kamertje zitten en verhuurt de rest. Dan heb je toch recht op hypotheekrente aftrek? Reactie infoteur, 24-11-2011
Beste Peter,
Als het zelfstandige woonruimtes zijn, is er alleen hypotheekrenteaftrek voor het deel dat u zelf bewoont en niet verhuurt. Als het echt kamers zijn, behoudt u HRA als u in totaliteit onder de vrijstelling voor kamerverhuur blijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph, 23-11-2011 22:24 #191
Ik wil mijn huis gaan verhuren, om de vergunning bij de gemeente aan te vragen moet ik uitgeschreven zijn op dat adres (leegstandwet). Zodra ik huurders heb, heb ik ook geen recht meer op hypotheekrente aftrek. Zolang ik nog geen huurders heb gevonden heb ik in die tussentijd nog wel recht op hypotheekrente aftrek, omdat ik niet meer ingeschreven ben op het adres? Reactie infoteur, 24-11-2011
Beste Ralph,
De eenvoudigste manier is om even uw huis te koop te zetten totdat u huurders hebt. Dan bewaart u tijdelijk uw hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 23-11-2011 08:37 #190
Wij zijn 6 jaar geleden verhuisd naar de andere kant van het land. We hebben een koopwoning achtergelaten en wonen nu in een huur woning. We vinden deze woning erg prettig en zouden hem graag kopen. Dit is vooralsnog niet mogelijk. We hebben geld van onze vorige woning nu op een spaarrekening hebben staan. Dit is belastingtechnisch zeer ongunstig voor ons. We betalen een erg hoge huur en onze studerend kinderen krijgen een lagere studiebijdrage. Nu denken we erover om een goedkoop huis te kopen waar we dan niet in wonen. Hoe zit dat belastingtechnisch en komen we in aanmerking voor hypotheekrente aftrek? Reactie infoteur, 23-11-2011
Beste Marian,
Als u een huis koopt waar u niet in woont, is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Deze constructie is daardoor belastingtechnisch niet veel anders dan spaargeld op een rekening, want ook nu komt de waarde van het huis minus de hypotheek terecht in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 22-11-2011 19:27 #189
Ik wil graag gaan trouwen met mijn partner. Hij en ik bezitten elk een eigen 2-kamerapp. Op de zijne zit een rijkssubidie en gemeente garantie. Wat is wijsheid. Gezien de economische crisis zijn we bang dan we niet snel kunnen verkopen. Wat gebeurt er als wij gaan trouwen en wij elk op ons eiegen adres ingeschreven blijft staan. Reactie infoteur, 22-11-2011
Beste Marion,
1. Als jullie trouwen worden jullie fiscale partners, ook als jullie op jullie eigen adres staan ingeschreven. Dat betekent ook dat moet worden gekozen voor welke woning de hypotheekrenteaftrek gaat gelden en voor welke niet.
2. Als u een huis te koop zet en ook samen gaat wonen op een adres, blijft de aftrek op dat te koop staande huis nog even bestaan. Zie hiervoor ook de tabel uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 21-11-2011 19:15 #188
Ik ga samen met een goede vriend een huis huren die te koop staat. Wij betalen de volle pond. De verhuurders geven aan dat ze het huis niet van de markt willen afhalen omdat ze dan geen hypotheek aftrek krijgen. Zij mogen dit toch niet ontvangen indien zij het verhuren? En als ze dat wel doen dan lijkt het me redelijk dat wij daar ook van profiteren aangezien er zomaar een bezichtiging kan plaatsvinden. Reactie infoteur, 22-11-2011
Beste Ray,
1. Zolang een huis wordt verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek. Maar als het huis wordt verhuurd en tegelijkertijd te koop is gezet omdat men een ander huis heeft gekocht, kan de hypotheekrenteaftrek terugkeren zodra het niet meer wordt verhuurd.
2. Als u het huis gaat huren, moet u goed kijken wat in het huurcontract staat. Een eigenaar mag niet zomaar uw huis binnen vallen om het te laten bezichtigen. In dat geval mag er wel wat van de prijs af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 20-11-2011 12:04 #187
Uit vraag en antwoord op 9-10-2011 begrijp ik dat je een gewoon woonhuis in een doodgewone straat zonder problemen als vakantiehuis kunt verhuren (een en ander in box 3). Klopt dat echt? Of zijn er toch (gemeentelijke) haken en ogen?

Ik kan nl het huis van mijn moeder kopen in een toeristisch gebied, maar ik kan er niet mijn eigen hoofverblijf van maken omdat ik zelf in een huurhuis met huursubsidie in een ander deel van het land woon.
Het zou een prachtige oplossing zijn als we het familiekapitaal geconcentreerd in de ouderlijke woning kunnen laten zitten (dat lijkt me beter dan de gemiddelde woekerlijfrentepolis), en het tegelijkertijd kunnen verhuren als vakantieverblijf (en er zelf natuurlijk ook geregeld lekker uitrusten) om de lopende kosten te financieren. Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Gerda,
U mag een woonhuis aan een gezin verhuren en u mag een kamer verhuren. Voor het verhuren van kamers aan meerdere gezinnen of bijvoorbeeld studenten is een vergunning nodig. Ook is een vergunning nodig als u er een soort motel van wilt maken. Naar de gemeente of belastingdienst moet u dan niet spreken over een vakantiewoning, maar uw tweede woning of belegging met verhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Schreurs, 17-11-2011 16:46 #186
Ik hou één kamer als bergruimte in beheer, de rest wordt verhuurd. En inderdaad… ik verblijf er dan een half jaar niet? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste H. Schreurs,
Kijk, u kunt het zo allicht proberen. Een nadeel van verhuur onder de Leegstandwet kan wel zijn dat u niet elke huur vragen mag.
Met vriendelike groeten,
Zeemeeuw

H. Schreurs, 17-11-2011 15:30 #185
Mijn woning staat al enige tijd in de verkoop. Nu wil ik graag gaan verhuren omde kosten wat te drukken, maar mij niet uitschrijven op mijn huidige adres (terwijl ik tijdelijk wel elders verblijf). Kan ik wel in aanmerking komen voor verhuur middels de Leegstandswet? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste H. Schreurs,
De wet spreekt van woonruimte in een woning of gebouw. Dat betekent dat ook onzelfstandige woningen zoals kamers tijdelijk kunnen worden verhuurd op grond van de Leegstandwet. Als u alles verhuurt, kunt u er niet meer ingeschreven staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Bours, 17-11-2011 10:57 #184
Mijn vriendin en ik gaan samenwonen per 1 januari in haar koophuis, terwijl mijn koopappartement dan leeg zou komen te staan. Nu hebben we van een expatverhuurbureau een mooi aanbod gekregen om het appartement te verhuren. Het koopappartement is gekocht voor 179.000, en is nu 175.000 waard. Hypotheek is voor 105.000 spaar, en 90.000 aflossingsvrij. Van dat laatste deel is per 1 januari nog 60.000 over omdat ik een deel boetevrij kan aflossen. Van het spaardeel is intussen ongeveer 5000 gespaard.

1.Waar moet ik 1,2% box-3 belasting over betalen?
A) Over 5000 Euro spaardeel
B) Niks, omdat de woning minder waard (175) is dan de hypotheek plus vrijstelling (105+60+20, klopt de aanname van 20.000 vrijstelling?)
C) Over 10.000, namelijk over het verschil tussen 105+60 en 175
D) iets anders

2. Ik heb zelf een inboedelverzekering, en via de VVE opstalverzekering. Tevens zal de huurder een borg hebben. Waar/Wat betreft welke verzekering moet ik dan wat betreft verzekeringen nog opletten? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste S. Bours,
1. De timing is hier belangrijk. Vanaf het moment dat uw huis wordt verhuurd, wordt de waarde van het koophuis minus hypotheek box 3 vermogen. De belastingdienst kijkt naar de stand per 1 januari.
2. U betaalt in box 3 belasting als uw vermogen in box 3 hoger is dan € 20.661 (niveau 2011, niveau 2012 is nog niet bekend).
3. Als uw spaarhypotheek naar box 3 gaat, telt het gespaarde deel mee als vermogen en is de uitkering straks belast voor de inkomstenbelasting.
4. Stel alles is box 3 per 1 januari 2012 en u hebt 30.000 afgelost, dan betaalt u over 175.000 - 165.000 + 5.000 - 20.661 euro, wat negatief is. Daar komt nog bij dat de huur belastingvrij is.
5. Een verzekeringsmaatschappij wil graag weten of er wordt verhuurd (de bank ook overigens). Zeker als dat meer risico met zich meebrengt door het aantal personen en eventuele kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rolf, 16-11-2011 23:57 #183
Mijn vriendin en ik hebben twee jaar geleden een huis gekocht. Nu hebben we een nieuwe woning gekocht waar ik eerder naartoe ga verhuizen. Mijn vriendin komt vier maanden later in verband met werk. Zij blijft dus nog ingeschreven op dat adres. Vanaf het moment dat ik vertrek komt een vriendin bij haar inwonen die na vier maanden het appartement van ons gaat huren. Waarschijnlijk staan er over een periode van vier maanden verschillende mensen op ons adres ingeschreven. Onze vraag is of we de hypotheekrente over deze vier maanden nog mogen aftrekken? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Rolf,
De vriendin komt inwonen. Als dat kamerverhuur is tot maximaal een huur van 4333 euro in 2011 (zie artikel) blijft het recht op HRA bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anke, 15-11-2011 20:57 #182
Ik heb 2 jaar geleden een huis gekocht. Mijn vriend heeft ook een koopwoning en nu wil ik bij hem gaan wonen. Mijn huis zou ik willen gaan verhuren. Waar moet ik dan rekening mee houden en op letten? Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Anke,
1. Als u het huis verhuurt, is er geen hypotheekrenteaftrek meer.
2. Als er een hypotheek is, zult u de bank meestal om toestemming moeten vragen.
3. Ook de verzekeringsmaatschappij zal bij verhuur dit willen weten.
4. Bedenk dat huurders goed beschermd zijn in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 13-11-2011 20:08 #181
Ik ben in het bezit van een eigen huis vrij van hypotheek. Aangezien ik niet kan wennen wil ik ergens anders gaan wonen en huren. Ik denk erover om mijn woning te verhuren. Hoe kan ik dit aanpakken? En hoe zit het met de belasting? Graag uw reactie! Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Wilma,
Aangezien u geen hypotheek hebt, is ook de hypotheekrenteaftrek voor u niet interessant. Die vervalt bij verhuur, maar daar hebt u geen last van. Wel komt de waarde van uw huis bij verhuur in box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Verhuur na 1 januari 2012, want dan bespaart u een extra jaar op box 3.
3. Vraag een makelaar in de buurt die u vertrouwt of hij tegen een kleine vergoeding de verhuur wil regelen. Vraag dit vrijblijvend. Vraag om hoeveel huur het kan gaan en of u nog aanpassingen moet doen. Beslis daarna zelf of u de makelaar zult inhuren of zelf de verhuur zult regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 12-11-2011 15:39 #180
Ik heb een koop woning en ben sedert mei 2011 voor een jaar gedetacheerd naar het buitenland. Mijn huis wil ik nu per dec 2011 verhuren voor een jaar én ik blijf ingeschreven staan op mijn eigen huisadres. Nu heb ik tot 1-12-2012 een lege woning dus wel HRA? Na mijn terugkomst zal ik elders verblijven omdat mijn huis verhuurt is. Al die tijd blijf ik wel ingeschreven staan op mijn eigen huisadres! Wat betekent dit voor mij? HRA tot dec 2011? daarna gedurende verhuurperiode, huis in box 3 en geen hra en huur onbelast? Als de huurders na 1 jr weg zijn, vanaf dat moment gaat mijn huis weer naar box 1? Of omdat ik in mijn eigenhuis ingeschreven blijf, doen alsof ik gedeeltelijk verhuur en huis blijft in box 1 en hra bv 30% opvoeren en de huur is onbelast? Wat is wijsheih? Mvg Hendrik Reactie infoteur, 12-11-2011
Beste Hendrik,
1. Voor wie naar het buitenland wordt gedetacheerd, bestaat de speciale regel dat de HRA blijft bestaan als het huis maar leeg is en niet verhuurd.
2. Bij verhuur verliest u de HRA en gaat het huis naar box 3, huur onbelast.
3. Als u terugkeert en weer in het huis gaat wonen als hoofdvestiging hebt u weer HRA. Hoeveel is afhankelijk van de mate van verhuur. Dat zou dus berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Noordhoek, 11-11-2011 21:56 #179
Sinds mei 2010 staat mijn woning te koop. Nu wil mijn dochter het via Leegstandswet huren. Ik weet dat ik 1) vergunning bij Gemeente moet aanvragen, 2) Bank moet toestemming geven. Betekent dit dat mijn hypotheekrenteaftrek voor periode van verhuur komt te vervallen? Heb ik recht op hypotheekrenteaftrek na deze periode van verhuur als huis weer leeg komt te staan? Reactie infoteur, 12-11-2011
Beste P. Noordhoek,
Als u tijdelijk verhuurt op basis van de Leegstandwet, keert de aftrek terug na het stoppen van de verhuur als het huis te koop is gezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 11-11-2011 18:36 #178
Mijn appartement staat al 1,5 jaar te koop. Ik ben ondertussen bij mijn vriend ingetrokken (heeft ook een koopwoning). Ik heb een aantal vragen:
- Mag mijn broertje samen met een vriend in mijn huis gaan wonen tegen een kleine vergoeding voor gas water en licht? Zij moeten zich dan beiden inschrijven in verband met een uitwonende beurs voor studiefinanciering.
- Moet ik dit doorgeven aan de bank en belastingdienst? En behoud ik mijn belastingaftrek dan?
- Kan ik me dan inschrijven bij mijn vriend of moet ik in mijn eigen huis ingeschreven blijven staan?
Bedankt alvast! Reactie infoteur, 12-11-2011
Beste Nicole,
1. Als het huis niet te koop staat, moet u om de hypotheekrenteaftrek te behouden, ingeschreven staan op het adres van de koopwoning.
2. Verhuur en er zelf ingeschreven staan, kan alleen maar bij kamerverhuur.
3. De belastingdienst hoeft u niets te melden, maar als een gewijzigde situatie leidt tot minder aftrekposten en u krijgt maandelijks een teruggave van de belastingdienst, dan is het verstandig om die teruggave stop te zetten.
4. Bij verhuur moet u verhuur aan de bank melden, maar die zullen waarschijnlijk geen toestemming geven voor verhuur.
5. De controle van DUO wordt ook steeds strenger.
6. Misschien is verhuur op basis van de Leegstandwet een oplossing. De gemeente moet een vergunning afgeven en banken zijn eerder bereid om akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A/d Kust, 10-11-2011 17:03 #177
Wij hebben 2 koopwoningen waarvan 1 permanent bewoond wordt en een staat al 2 jaar te koop. Wij staan beiden niet meer op het verkoophuisadres ingeschreven. Mijn zusje wil graag op zichzelf en wij hebben het idee om haar op de verkoopwoning te laten passen zodat het in de winter niet achteruit gaat door bevriezing o.i.d. Kan mijn zusje zich op dit adres inschrijven (uitwonend DUO), geen huur betalen of mag dat niet van de bank? Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste M. A/d Kust,
Officieel is goedkeuring van de bank nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Akse, 07-11-2011 22:06 #176
Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wij hebben gezamelijk een koopwoning, deze willen wij niet verkopen omdat het huis lang niet op gaat brengen wat er aan hypotheek openstaat. We willen niet met een restschuld blijven zitten. Nu overwegen we de optie om het te verhuren totdat de markt weer wat aantrekt en we het eventueel quitte kunnen verkopen. Waar moet ik op letten? En mogen wij het wel verhuren? De leegstandswet is in ons geval niet van toepassing omdat de woning nog niet te koop heeft gestaan. Reactie infoteur, 08-11-2011
Beste M. Akse,
1. Officieel moet de bank akkoord gaan met verhuur en moet u de verzekeringsmaatschappij inlichten.
2. De verhuurde woning wordt uw tweede woning en is niet meer uw hoofdverblijf. Daardoor is de huur onbelast en komt de waarde van de woning terug in box 3 van de inkomstenbelasting per 1 januari van een jaar. Een paar maanden wachten met verhuur betekent dat dit voor box 3 een jaar later wordt.
3. Bij verhuur moet u zich afvragen of u een contract aanbiedt voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
4. Bij verhuur in de geliberaliseerde huur, vrije sector, is geen vergunning nodig, geen puntenstelsel en hebben huurders minder rechten bij verhoging van de huur.
5. Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/7334-klagen-bij-de-huurcommissie-over-de-huur-helpt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 02-11-2011 14:19 #175
Wij zijn onlangs naar Belgie verhuisd en hebben ons huis in NL te koop staan. Nu willen vrienden ons huis huren, met de mogelijkheid om volgend jaar te kopen indien nog niet verkocht. We komen niet in aanmerking voor de Leegstandwet, en wat ik hieronder lees, is het veiliger om dan helemaal geen contract af te sluiten mbt huurdersbescherming. Klopt dat? Ze schrijven zicht namelijk wel in bij de gemeente. En als we de Belastingdienst op de hoogte stellen van de huurinkomsten, wordt dit dan doorgegeven aan de hypotheekverstrekker? Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Kim,
1. Geen huurcontract lost ook niet zoveel op als men wel in het GBA is ingeschreven en een huur betaalt.
2. De belastingdienst zal de bank niet waarschuwen.
3. Zorg altijd voor een goede verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lida, 29-10-2011 16:11 #174
Mijn vader is onlangs overleden en ik kan het huis kopen met eigen middelen, omdat er een erfdeel uit de erfenis voor mij inzit.
Ik wil er zelf niet gaan wonen, maar met wat kleine (opknap) werkzaamheden wil ik het daarna voor ca 500 Euro gaan verhuren. Mijn bescheiden 'vermogen' is op deze manier wellicht beter besteedt dan het op de bank te laten staan. Waar moet ik op letten? Mag dit? Zijn de huurinkomsten vrij van belasting? Wordt dit huis door de belasting gezien als vermogen en moet ik hier op de een of andere manier toch belasting over afdragen? Reactie infoteur, 29-10-2011
Beste Lida,
1. Ik weet niet of u enig erfgename bent, maar dan hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald.
2. U betaalt boven de vrijstelling wel erfbelasting.
3. Bij verhuur moet u zich afvragen voor hoe lang u wilt verhuren. Die 500 euro is niet de vrije sector.
4. Een huis volledig verhuren mag, een kamer verhuren mag, maar meerdere kamers verhuren aan meerdere huishoudens vergt een vergunning van de gemeente.
5. Als u er niet zelf gaat wonen is het uw tweede huis en betaalt u 1,2% belasting over de waarde van het huis minus hypotheek en een vrijstelling van ruim 20.000 euro. De huur is dan onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 26-10-2011 18:26 #173
Mijn expartner en ik hebben besloten ons huis te verhuren na een jaar te koop hebben gestaan voor 6 maanden via een bekende Rotterdamse verhuurmakelaar. Hebben beiden geen nieuw huis gekocht tot dusver en wonen samen met nieuwe partners. Ontvangen iedere maand teruggave van de BD. Na 6 maanden gaan we bekijken of we opnieuw een huurtermijn besluiten. De huur dekt precies de beide hypotheken en een stukje levensverzekering. Mijn expartner en ik moeten iets bijleggen. Moeten wij de BD informeren over bg? Voor de zekerheid leg ik het maandelijkse bedrag apart. Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste Ron,
Er bestaat geen plicht om de belastingdienst hierover tussentijds te informeren, maar u zult straks bij uw aanslag inkomstenbelasting waarschijnlijk belasting moeten terug betalen. Als u het geld apart zet op een spaarrekening, weegt dat gedeeltelijk op tegen de rente die u aan de belastingdienst moet betalen via de heffingsrente. Bekijk wel voor hoe lang u wilt verhuren en of u gebruik maakt van de Leegstandswet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clara, 26-10-2011 15:08 #172
Is het mogelijk om een voorlopig koopcontract in italie te tekenen voor een appartement (met leveringsdatum over 2 jaar) en de komende twee jaar in een sociale huurwoning in Nederland te blijven wonen? En indien de financiering niet rond komt voor dat appartement in Italie af te zien van de verkoop (met verlies van aanbetaling) en in de huurwoning in NL te blijven? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste Clara,
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gelden een aantal eisen, zoals dat uw verzamelinkomen niet hoger mag zijn dan €33.614 in 2011. Vaak is een economische en maatschappelijke binding vereist. Er wordt niet apart naar uw vermogen gekeken. Wel moet u in de gemeente gevestigd zijn. Wat u in de tussentijd in Italië koopt, is dus niet van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Will, 25-10-2011 22:53 #171
Wij hebben een koopwoning en willen ook nog een huis huren ivm mijn werk. Zijn hier extra aftrekposten IB voor? Of moet ik ervanuit gaan dat er geen aftrekposten cq voordeel te behalen valt. Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste Will,
Voor de inkomstenbelasting hebt u hiermee niet een extra aftrekpost, maar werkgevers mogen bij een verplichte verhuizing voor het werk wel een belastingvrije vergoeding geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 24-10-2011 21:31 #170
Wij overwegen een huis te kopen dat bestaat uit twee voormalige huurwoningen die tot één woning zijn verbouwd. We willen het pand kadastraal splitsen en elk een appartementsrecht kopen met een eigen hypotheek. Zijn wij dan ook verplicht de toestand van het pand ook weer in de staat van twee appartementen terug te brengen? (Een van de badkamers is bijvoorbeeld tot bijkeuken verbouwd.) Reactie infoteur, 25-10-2011
Beste Anne,
Dat is lastig te zeggen. Voor veel verbouwingen is een vergunning van de gemeente nodig. Vaak is er ook sprake van een oude verbouwing in een huis die zonder een vergunning een aantal jaren geleden heeft plaats gevonden en zo kan blijven. Helaas is een en ander ook afhankelijk van het soort pand (wel of niet stads- en dorpsgezicht of monument) en gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 20-10-2011 12:16 #169
Mijn huis staat nu bijna een jaar te koop. Graag wil ik het verhuren via de leegstandswet.
Moet ik mij dan persé uitschrijven op dit adres of kan ik nog gewoon op dit adres ingeschreven blijven staan. Reactie infoteur, 20-10-2011
Beste Anneke,
Dat hangt ervan af. De Leegstandwet is ook van toepassing op een gedeelte van een gebouw dat leeg staat, maar dan moet dat wel een zelfstandige unit zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Audery, 13-10-2011 19:00 #168
Ons huis staat nu bijna een half jaar te koop met geen enkele reactie als gevolg, worden er een beetje moedeloos van omdat wij zooooo graag weg willen uit deze buurt. Nu is er iemand die ons huis voor een redelijke prijs (net niet de volledige hypotheek) wil huren. Echter is de hypotheek toe gekend op basis van zelf bewoning. Kan ik toch het huis verhuren en zelf iets anders terug huren? Reactie infoteur, 13-10-2011
Beste Audery,
Als de hypotheek is toegekend op basis van zelfbewoning zeer waarschijnlijk niet. De bank gaat daarover en zal hooguit een tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet goedkeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 13-10-2011 07:54 #167
Ik ben uitgeschreven van Nederland omdat wij in het buitenland wonen. Nu wil ik graag een vakantiewoning kopen in Nederland. Met welke kosten moet ik dan rekening houden, naast de aanschaf van de woning Reactie infoteur, 13-10-2011
Best eMonique,
De belangrijkste kosten zijn de overdrachtsbelasting, de kosten van notaris en makelaar, en eventueel een hypotheek. Zie ook het artikel:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/23218-verminder-zo-de-kosten-bij-de-aankoop-van-uw-huis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desi, 11-10-2011 18:15 #166
Mijn appartement in Amsterdam staat al 10 maanden te koop en is nog steeds niet verkocht… ik heb er wat haast mee want over een maand ga ik trouwen met mijn aanstaande om vervolgens bij hem in te trekken in een andere woonplaats. Kan ik me dan uitschrijven uit Amsterdam terwijl mijn woning daar nog te koop staat en me inschrijven in die andere gemeente? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Desi,
Ja u mag zich uitschrijven. Als u het huis even uit de verkoop haalt dit jaar en weer in de verkoop zet voordat u verhuist, hebt u tot en met 2014 recht op hypotheekrenteaftrek. Stond het huis al te koop in 2010 dan hebt u tot en met 2012 hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Bart, 10-10-2011 15:32 #165
Als ik een woning huur bij iemand die zijn huis te koop heeft staan, kan ik dan wel huurtoeslag krijgen als ik verder voldoe aan de regels (bijv. onder de 652 euro huur)? Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste Bart,
Wanneer u een zelfstandige woonruimte huurt, kunt u de huurtoeslag gewoon aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lijda, 10-10-2011 08:18 #164
Beste Zeemeeuw,

bedankt voor je reactie, dus als ik het goed begrijp mag ik de woning gewoon als vakantiehuis verhuren ook al zit daar een permanente bewoning op? Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste Lijda,
1. Verhuren als vakantiewoning, waar je gisteren naar vroeg, is niet hetzelfde als permanent verhuren.
2. Voor permanente bewoning moet eerst worden nagegaan of dat wel mag, geldt er wel huurbescherming en moet rekening worden gehouden met de hoogte van de huur. In de vrije sector is dan geen vergunning nodig, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lijda, 09-10-2011 21:26 #163
Wij zijn bezig met het kopen van een tweede woning die wij willen gaan verhuren als een vakantiewoning. deze woning is geen recreatiewoning, mag ik dat zomaar als vakantiehuis verhuren of moet ik hiervoor een vergunning o.i.d. aanvragen? Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste Lijda,
Voor verhuur van een vakantiewoning is er geen vergunning nodig en is er geen huurbescherming.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desi, 09-10-2011 17:19 #162
Mijn appartement in Amsterdam staat al 10 maanden te koop en is nog steeds niet verkocht… ik heb er wat haast mee want over een maand ga ik trouwen met mijn aanstaande om vervolgens bij hem in te trekken in een andere woonplaats. Kan ik me dan uitschrijven uit Amsterdam terwijl mijn woning daar nog te koop staat en me inschrijven in die andere gemeente? Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste Desi,
Ja dat kan. De hypotheekrente is dan nog aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 08-10-2011 04:45 #161
Ik ben getrouwd met een vrouw met Poolse en belgische nationaliteit. Heb zelf een koopwoning als hoofdverblijf in Nederland. Mijn vrouw woont in Belgie. Er is een woning in het buitenland wat op 2 namen staat. Wordt dit als 2e woning gezien. Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste Toon,
Als u in Nederland belastingplichtig bent., wordt de woning in het buitenland als tweede woning gezien voor het aandeel waarin u daarvan eigenaar bent.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-10-2011 22:38 #160
Ik heb mijn appartement te koop staan en wil deze gaan verhuren voor 750,- p.m via de makelaar. Ik woon tijdelijk weer bij mijn ouders, maar sta nog wel ingeschreven op het appartement. Heb ik nu nog steeds recht op mijn koopsubsidie en belastingteruggave? En blijft deze dus in box 1 staan, of gaat deze naar box 3? En moet ik ook belasting betalen over de huur die ik ontvang? Alvast bedankt voor de reactie! Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste Mariska,
1. Als u het appartement verhuurt, hebt u geen recht op hypotheekrenteaftrek in de periode van verhuur en is de huur belastingvrij.
2. Wat betreft de koopsubsidie hangt het van de voorwaarden in de overeenkomst af. Waarschijnlijk is vereist dat u zelf in het appartement woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 06-10-2011 11:26 #159
Ik kan een koopwoning huren van een kennis omdat hij voor een jaar naar het zuiden verhuisd ivm met zijn werk. Nu heb ik een bijstandsuitkering en weet ik dat wanneer je samen op hetzelfde adres staat ingeschreven dit word gezien als het voeren van een gezamelijke huishouding. Kan hij zich uit laten schrijven op zijn eigen adres en heeft dit gevolgen voor hem of kan hij ergens mee aan tonen dat het gaat om verhuurder zijn? Moet hij in dit geval ook ergens een aanvraag doen om te verhuren? Het gaat om verhuur van de gehele woning inclusief alle bijkomende lasten. Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Henny,
Als het hele huis wordt verhuurd, is het niet meer zijn verblijfplaats en moet hij zich uitschrijven. Er is geen aanvraag voor verhuur nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 04-10-2011 14:31 #158
Ik heb een koop appartement dat op dit moment bewoond wordt door onze zoon. Een vriendin wil hier graag bij intrekken. (geen relatie). Zij kan zich dan als uitwonend inschrijven bij DUO. Wat zijn de gevolgen hiervan mbt belasting; Moet dit doormiddel van een huurcontract? Zij betaald mij overigens geen huur. Hoe kunnen we dit het beste aan pakken. Reactie infoteur, 04-10-2011
Beste Piet,
1. Als u daar geen problemen mee hebt, kan zij zich op dat adres in het GBA inschrijven. De vriendin moet kunnen aantonen dat dit geen fake adres is, maar dat ze er woont.
2. Denk eraan dat als u haar tot huurder maakt, een huurder vergaande rechten in ons land heeft en niet zo maar uit huis geplaatst kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 03-10-2011 02:19 #157
Wij hebben een koophuis met hypotheek. Nou willen wij over 2 jaar emigreren naar een ander land. Maar omdat we niet weten of we het vol houden, en of het gaat lukken, willen wij ons huis tijdelijk verhuren. Wij komen elk jaar wel in nederland, logeren dan bij moeder.

1.Hoe kan ik dit op een slimme manier doen. Ik wil dan zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van hra.
2. geld de leegstand wet voor mij?
3. Is er een trukje om mijn huis met een hoge vraagprijs te koop te zetten.(fake)
4. ik zal proberen om minder dan 8 maanden aaneengesloten te blijven in dat land, dan hoef ik me toch niet uit te schrijven?
5.hoe zou jij dit aanpakken?

geef mij aub wat tips, ik verberg niet het idee, dat ik hiermee een houvast heb voor als ik toch terug kom.
Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk winst maken op de huurder. Reactie infoteur, 03-10-2011
Beste Leo,
1. In de periode dat het huis verhuurd is, is er geen hypotheekrenteaftrek, HRA.
2. Of de Leegstandswet op u van toepassing is, hangt een beetje af van waar het huis staat, maar ik zou het in ieder geval proberen.
3. U kunt uw huis te duur te koop zetten, maar moet ook weer niet overdrijven om geloofwaardig te blijven naar de belastingdienst toe. Maak daarover duidelijke afspraken met een makelaar.
4. Bij minder dan acht maanden buiten Nederland hoeft u zich niet uit te schrijven. Zorg wel dat u kunt aantonen dat u dan regelmatig tijdelijk in Nederland bent.
5. Zo veel smaken zijn er niet. U emigreert, waardoor het huis niet meer uw hoofdverblijf is. Anders zou ik nog denken aan kamerverhuur met behoud van HRA.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louwke, 01-10-2011 22:10 #156
Top forum! Allemaal boeiende situaties, maar net niet zoals de mijne :-)
Ik word binnenkort uitgezonden voor een tweejarig project in het buitenland. Ons idee is om ons huis in box1 te houden ivm HRA. Geen huurders dus. Echter momenteel woont een voormalig au-pair bij ons op kamers (betaalt het symbolische huurbedrag van 100 euro/mnd) en het idee is dat zij hier blijft wonen om zo op ons huis te passen. Hoe kijkt de fiscus hier tegen aan? Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Louwke,
De eis is dat u, als u in het buitenland bent, geen anderen in het huis mag laten wonen. En dat doet de voormalig au-pair wel degelijk, lijkt me. Zeker als ze op het adres in het GBA is ingeschreven.

Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 29-09-2011 23:26 #155
Vraag van een iets andere orde, maar wellicht kun en wil je toch antwoord geven. Wij overwegen met 4 mensen een boerderij / school / kerk te kopen. We krijgen allemaal een eigen appartement, restant verhuren aan 4 to 6 huurders om de (rente) last weer omlaag te krijgen. Mogelijk een "woongemeenschap" met wellicht deels gedeeld huishouden / betaalde services als werkster, ontbijt, en de was doen. Hoeveel hypotheekaftrek kunnen / mogen wij per persoon toepassen voor onszelf en is de huur belast? Heb je nog tips? Reactie infoteur, 30-09-2011
Beste Frank,
1. Ja, u kunt de hypotheekrente aftrekken voor het deel u eigenaar bent en aandeel hebt in de hypotheek, en als de huisvesting uw hoofdverblijf van wonen is.
2. De belangrijkste tip is dat u het uzelf het eenvoudigst maakt, als duidelijk is wat van wie is, bijvoorbeeld door middel van een splitsingsakte.
3. Als een deel wordt verhuurd dat behoort tot uw woonverblijf is de hypotheekrente voor uw hoofdverblijf voor dat deel niet aftrekbaar. Uitzondering hierop is kamerverhuur met een huur tot ruim 4000 euro per jaar.
4. Als een deel wordt verhuurd dat niet behoort tot uw woonverblijf, is de huur onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karlijn, 29-09-2011 12:25 #154
Ik heb mijn huis nu een aantal maanden in de verkoop staan, nog geen reacties. Ik wil graag verhuizen naar het koophuis van mijn vriend en vervolgens een samenlevingscontract aangaan. Ik zal geen huur betalen aan hem.
Mijn vragen:
1) Hoe lang mag mijn huis in de verkoop staan, zonder verlies van HRA, nadat ik mij bij hem heb ingeschreven?
2) Ik heb de mogelijkheid om het voor een bepaalde periode (ca 4 jaar) te verhuren (voor ca. € 800,- / mnd). Naast tijdelijk stopzetten van de HRA, wat zijn de consequenties hiervan? Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Karlijn,
1. Als het koophuis leeg te koop staat en niet verhuurd is volgens de Leegstandswet, is er tot en met 2014 HRA.
2. Waar u goed op moet letten is dat u het zo verhuurt, dat de huurder eruit gaat als u dat straks wilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kate, 28-09-2011 21:03 #153
Ik heb mijn woning in de verkoop en wil een kamer verhuren. De leegstandwet heeft alleen betrekking op het verhuur van een gehele woning maar hoe is de wet geregeld als je een deel van je woning verhuurd? Hoe krijg je de huurders uit je woning als je verkocht wordt? Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste Kate,
Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet met vergunning van de gemeente gelden de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt er een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder en maximaal één maand voor de huurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 25-09-2011 18:27 #152
Erg veel informatie hier! Toch nog een vraag over de volgende situatie. Wij willen 1 jaar naar Spanje. Deels reizen en deels zullen we op een vaste locatie woning huren. Daarna komen we weer terug in ons koopappartement. Het appartement willen we voor 1 jaar verhuren. Er is een wettelijke verplichting dat iedereen die langer dan 8 maanden van een jaar weg gaat uit Nederland verplicht is zich uit te schrijven bij de gemeente.

Het volgende heb ik begrepen: Uitschrijven bij de gemeente kan eigenlijk niet kan als je een koopwoning hebt. Ingeschreven staan bij de gemeente is een vereiste van je hypotheekverstrekker, daarnaast van huis gerelateerde verzekeringen en i.v.m. het betalen van onroerendgoed belasting voor het eigendom/gebruik van je huis.

Het schijnt mogelijk te zijn met een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst om tijdens je volle verblijf in het buitenland belastingplichtig te blijven in Nederland. Voor de onroerengoed belasting. Je zou dan ook toestemming krijgen van de belastingdienst om ingeschreven te blijven staan bij de gemeente ook als je langer dan 8 maanden weg gaat.

Bent u hiermee bekend? Hoe kunnen we dit goed regelen? Vooralsnog is dit voor zowel gemeente als belastingdienst een moeilijke vraag gebleken.

Wanneer we zelf ingeschreven blijven bij de GBA kunnen de huurders zich dan ook inschrijven op hetzelfde adres? Reactie infoteur, 25-09-2011
Beste Jan,
1. U bent u belastingplichtig in Nederland als u inkomsten of een of meer onroerende zaken in Nederland hebt. U hebt zo als binnenlands belastingplichtige alle voordelen en nadelen van de Nederlandse belastingwetgeving.
2. Officieel moet u zich uitschrijven als u verwacht dat u binnen een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het buitenland zult verblijven. U kunt zich vanaf 5 dagen voor uw vertrek uitschrijven, bij de gemeente waar u op dat moment woont. U kunt dit persoonlijk of schriftelijk doen. U ontvangt een bewijs van uitschrijving. De gemeente stelt instanties die zijn aangesloten op de GBA, zoals de Belastingdienst of een pensioenfonds, op de hoogte van uw nieuwe adres in het buitenland.
3. Zorg dus dat u (ook) een vaste locatie in Spanje hebt.
4. Spanje en Nederland hebben samen een belastingverdrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mrspock, 25-09-2011 13:33 #151
Ik bezit een eigen huis hypotheek vrij en wil een tweede huis kopen en daar in gaan wonen.
Het tweede huis wil ik deels financieren met eigen geld en deel en hypotheek nemen. Het eerste huis wil ik verhuren. Mijn vraag is of op het tweede huis hra van toepassing is? Reactie infoteur, 25-09-2011
Beste Mrspock,
Als u uw eigen huis bewaart en een ander eigen huis als hoofdverblijf kiest, is op dat huis de HRA van toepassing. Het nieuwe eigen huis wordt dan de eerste woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. J., 22-09-2011 17:42 #150
Dit jaar heb ik mijn gehele eigen woning verhuurd. In de tussentijd sta ik nog wel ingeschreven op dit adres, maar woon ik vanwege een studie wel op verschillende plekken (oa buitenland), zonder dat ik op die plekken ingeschreven ben. Kan ik nog gewoon gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 23-09-2011
Beste W.J.,
Als de woning is verhuurd, hebt u geen recht op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mancebo, 22-09-2011 15:10 #149
Beste Zeemeeuw,
Dank voor uw eerdere reactie. Volgens u kan ik gezamenlijke aangifte doen voor mijzelf en mijn vrouw aangezien we fiscale partners zijn. Echter moeten we geen aparte N-biljetten invullen (vanwege emigratie) waardoor we dus geen gezamenlijke aangifte kunnen doen? Dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 22-09-2011
Beste Mancebo,
1. Nederland heeft een belastingverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.
2. Bij immigratie gebruikt u het M-biljet tot 2010 en daarna het P-biljet. Dat kan gezamenlijk.
3. Als u niet ook in Nederland als binnenlands belastingplichtige aangifte doet, vervalt de hypotheekrenteaftrek niet voor 50%, maar 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mancebo, 22-09-2011 11:41 #148
Ik en mijn vrouw gaan binnenkort voor een periode van maximaal 4 jaar naar het buitenland (Dubai). Wij houden onze eigen woning aan in Nederland en gaan deze niet verhuren. Ik begrijp dat ik HRA blijf behouden. Echter vertelde iemand mij dat aangezien de woning op beide naam staat (50/50) we de aftrek ook 50/50 moeten splitsen. Aangezien mijn vrouw geen inkomsten heeft (gehad) in Nederland zal zij dus eigenlijk niets kunnen aftrekken en verliezen we dus 50% HRA. Klopt dit? Reactie infoteur, 22-09-2011
Beste Mancebo,
Neen, u bent fiscale partners en kunt dus gezamenlijk belastingaangifte doen. De aftrekposten komen dan bij uw inkomen en uw vrouw krijgt haar algemene heffingskorting via u uitbetaald. Als uw inkomen hoog genoeg is tenminste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Si, 21-09-2011 22:54 #147
Wij hebben ons huis in de verkoop staan en inmiddels een andere woning gekocht. Wij hebben de oude woning tijdelijk voor 3 maanden verhuurd maar geen huur ontvangen. De verhuurder had zich wel in laten schrijven in de GBA. Wat betekent dat voor onze HRA? Reactie infoteur, 22-09-2011
Beste Si,
Ik zou de hypotheekrente gewoon aftrekken. Bij vragen daarover, zou ik aangeven dat de verhuur toch niet is doorgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bennn25, 21-09-2011 16:52 #146
Wij hebben nu ons huis in de verkoop staan. We denken nu aan verhuur van de woning en een woning te huren in het huis mijn schoonouders in Duitsland. Wat zijn de consequenties van verhuren van de woning voor HRA en belasting? In welke vorm kunnen we het beste verhuren? Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Bennn25,
Als het huis wordt verhuurd en niet meer in de verkoop staat, is het uw tweede woning zonder HRA. Als het in de verkoop staat zonder verhuur, hebt u wel hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke Hulstaert, 18-09-2011 11:34 #145
Wij hebben een grote boerderij met een woongedeelte waar wij zelf wonen. De schuur staat leeg en wij hebben hier een huurder voor opslag. Er is nog een aanbouw van 100 m2 waar deze huurder wil gaan wonen. Ik heb inmiddels begrepen dat de bank toestemming moet geven, maar moeten we hiervoor ook een vergunning hebben van de gemeente? Reactie infoteur, 18-09-2011
Beste Marijke Hulstaert,
Als u het verhuurt aan één gezin of persoon is er geen vergunning nodig. Het moet natuurlijk wel brandveilig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Engel, 17-09-2011 15:18 #144
Beste heer / mevrouw,
Ik heb als hoofdverblijf samen met mijn vrouw een eigen woning, hypotheek vrij.
Mijn dochter wil uit huis gaan wonen en hierdoor hebben wij twee kamers vrij om als vakantie verblijf te verhuren.
Als ik dit wil gaan doen blijft de huur dan onbelast omdat het eigen bezit is en heeft dit consequenties voor de vermogens belasting waarvoor ik nu ben vrijgesteld omdat het mijn hoofdverblijf is?
Wat zou voor ons de slimste oplossing zijn?
Bij voorbaat dank voor uw reactie
vriendelijke groet, Rolf Reactie infoteur, 17-09-2011
Beste R. Engel,
Het slimste is verhuren tot een huur die maximaal gelijk is aan de kamerhuurvrijstelling. Dan blijft uw huis vrij van vermogensbelasting en is ook de huur onbelast. Het moet dan wel om kamers gaan en niet om een groot deel van het huis met alles erop en eraan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zanne, 16-09-2011 18:59 #143
Ik heb een koophuis, maar moet tijdelijk (1,5 jaar) voor een aantal dagen per week een kamer huren aan de andere kant van nederland. Ik kan dit doen bij vrienden. Echter voor de kamerverhuurvrijstelling dien ik ingeschreven te staan op dat adres. Terwijl mijn eigen woning mijn hoofdadres blijft. Hoe kan ik dit oplossen zonder HRA te verliezen of me ergens in te moeten schrijven? Reactie infoteur, 16-09-2011
Beste Zanne,
1. De enige oplossing die ik zie, is het huis te koop zetten, niet verkopen en niet verhuren en na 1,5 jaar terugkeren.
2. Er bestaat wel een regeling voor wie verplicht voor zijn werk een paar jaar naar het buitenland moet, maar niet voor het binnenland. U kunt maar in één GBA ingeschreven staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 14-09-2011 17:00 #142
Wij hebben een huurwoning. Mijn zoon wil een huisje huren maar is nog lang niet aan de beurt. Wij denken eraan om een flat te kopen en dit aan hem en zijn vriendin te verhuren.
Kan dit en hoe zit het dan met belasting betalen etc.? en de inkomsten van de huurwoning. Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Linda,
U kunt een huisje kopen en dit verhuren aan uw zoon. Het huisje is dan voor u een tweede woning wat inhoudt dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is, maar de huur ook niet bij u is belast via de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Valerie, 11-09-2011 13:01 #141
Ik ga naar het buitenland emigreren voor onbepaalde tijd. Ik laat een eigen woning achter die wil ik verhuren. Wat voor gevolgen heeft dit voor mijn HRA? Wat zijn de gevolgen qua belasting over de winst uit verhuur? Kortom wat zijn de financiële consequenties voor mij? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Valerie,
Als u het huis verhuurt terwijl u in het buitenland bent, vervalt de HRA en is de huur onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 08-09-2011 13:33 #140
Ik heb een eigen woning, zonder schulden. Mijn vriendin en ik zijn een paar jaar geleden uit elkaar gegaan. We hebben een zoon van 10 die bij haar woont. Ik betaal geen alimentatie aan mijn vriendin, wel voorzie ik in een groot deel van het onderhoud van ons kind. Om ze te helpen wil ik een 2e woning kopen en deze verhuren aan mijn vriendin voor een niet te hoog bedrag. Maakt het dan nog uit of het mijn eigen kind is die daar woont, want ik heb begrepen dat als ik onder een bepaalde huurnorm verhuur, het meerdere aangemerkt wordt of kan worden als een schenking. Als de bank akkoord gaat met een gedeeltelijke financiering, krijg ik daarvoor dan HRA. Of is het beter om mijn bestaande, en hypotheekvrije woning te verhuren aan mijn vriendin en zelf in de tweede woning te gaan woning en zou ik dan evt een volledig HRA kunnen krijgen. Reactie infoteur, 08-09-2011
Beste Chris,
1. De HRA is alleen mogelijk voor de woning die ook uw hoofdverblijf is. Dat zou dus kunnen als uw tweede woning met hypotheek uw eerste woning wordt.
2. U mag uw vriendin jaarlijks ruim 2000 euro belastingvrij schenken en uw zoon ruim 5000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Najat, 07-09-2011 00:58 #139
Ik en mijn partner hebben onlangs geleden een huis gekocht. En nou heb ik een nichtje van me die als het ware dakloos is geworden en we willen haar bij ons inschrijven. Het enige probleem is wel dat ze een uitkering van de sociale dienst ontvangt. Mijn vraag is ''Heeft dat enige nadelige gevolgen voor ons, wat betreft het hypotheekrente aftrek?'' Ik ben namelijk erg bang, dat wanneer ze bij ons woont, we ingekort worden op de hypotheekrente aftrek. Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Najat,
Als het nichtje niet huurt, maar tijdelijk bij u verblijft, heeft dat voor de hypotheekrente geen gevolgen. Andersom kunnen er op enig moment wel gevolgen zijn voor de hoogte van haar uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 06-09-2011 20:10 #138
Wanneer men een huis heeft gekocht en besluit ook hiernaast nog een woning te huren, is dit mogelijk? Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Patricia,
Huren en kopen kan ook, maar dan moet u wel kiezen welke woning uw hoofdverblijf wordt. Als dat de koopwoning is, is de hypotheekrente aftrekbaar en anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 03-09-2011 13:59 #137
Dank voor je (eerste) reactie. Maar ik heb eigenlijk nog een paar vragen die gelden voor mijn koophuis met bijbehorende hypotheek.

Ten eerste wat niet voor mij geldt is:
2. Leegstandwet geldt voor mij (volgens mij) niet want hjj staat nu niet leeg en volgens mij geld dat alleen als je nu twee huizen hebt waarvan eén dus leegstaat

Hoe wel te regelen…
De situatie komt er eigenlijk op neer dat ikzelf grotendeels op reis ga en de kennissen in mijn woonhuis zitten tot ongeveer de tijd dat ik weer terugkom.
Ik heb begrepen dat als het je eigen woning is, en de verhuur tijdelijk is waarna je er weer terugkeert, je belastingtechnisch de hyp.rente gewoon kunt aftrekken (box 1) maar je wel 75% van de huuropbrengst moet optellen bij je inkomen.(minus kosten woonbaar maken G / W / E ). Onderling een huurcontract afspreken en klaar… (?)

Is het dan voor beide partijen goed geregeld of blijven er belastingtechnisch dan nog wat punten liggen?

Of kan je ook gewoon kennissen in huis nemen zonder deze huurconstructie en middels onderling goed vertrouwen en een eventuele kostenvergoeding de boel regelen?
(Dus in principe de financien qua hypotheek op de normale manier door laten lopen)?

Of komt de gemeente / belasting dan nog met bepaalde regelgeving, dat als je met meerdere volwassen op eén adres woont er van uit wordt gegaan dat er sprake is van een huur/verhuur constructie o.i.d?. Of heb je eventueel wat hogere gemeentelijke lasten (want meerdere personen) en blijft het in principe daarbij? En is het belasting-technisch voor de kennissen zo ook voldoende?

Veel vragen… ik hoop dat je ze weet / wilt beantwoorden. Reactie infoteur, 03-09-2011
Beste Martijn,
1. Belastingtechnisch kan dit via de huur (75% regel).
2. U kunt ook tijdelijk een onkostenvergoeding afspreken, maar dan moet u erop kunnen vertrouwen dat ze vertrekken zodra u terug bent. Betrokkenen kunnen ook niet aantonen dat ze rechtmatig in het huis verblijven.
3. Het hangt ook van de lengte van de tijdelijkheid af. Als de kennissen er langer verblijven, zullen ze steeds meer als huurders worden gezien en kunnen extra eenheden in rekening worden gebracht voor de reinigingsdienst en de waterschapsbelasting. Een paar maanden is geen probleem.
4. U moet ook nagaan of de verzekering tijdelijk moet worden bijgesteld.
5. De kennissen moeten zich wel rustig gedragen, anders roept dat ook vragen op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 02-09-2011 23:02 #136
Ik heb een koophuis en die wil ik verhuren aan kennissen. Zodat ikzelf in een apart woongedeelte bij familie kan gaan wonen. Dit is van tijdelijke aard, daarna wil ik weer terugkeren in mijn koophuis.

Kan deze huur gewoon onderling geregeld worden of komt er bijv. belasting/gemeente-technisch wat meer bij kijken? De kennissen(huurders) willen zich wel inschrijven op mijn (koophuis) zijn adres en willen zich inschrijven in mijn gemeente… Hoe kan dit knap geregeld worden zonder te veel romslomp? Reactie infoteur, 03-09-2011
Beste Martijn,
1. Als er geen hypotheek is, mag u uw huis verhuren aan kennissen. Anders is toestemming van de bank nodig.
2. Als u tijdelijk wilt verhuren op basis van de Leegstandswet, hebt u toestemming van de gemeente nodig. Anders is dat voor tijdelijke verhuur niet nodig.
2. Als u aan meerdere delen aan gezinnen wilt verhuren, is ook toestemming van de gemeente nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neco, 02-09-2011 14:15 #135
Hallo, ik heb 2 koophuizen waarvan 1 leeg staat. Een vriendin ligt in scheiding en wil tijdelijk in mijn, leegstaande, huis wonen. Ik wil van haar geen huur vragen. Ze gaat zich wel op dat adres inschrijven. Welke gevolgen zijn er financieel? loop ik dan de HRA mis? Reactie infoteur, 02-09-2011
Beste Neco,
Omdat het huis niet leeg staat en u er ook zelf niet meer woont, loopt u HRA mis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 30-08-2011 18:06 #134
Sinds enige jaren hebben we een appartement gekocht met eigen geld, welke we onderverhuren aan één persoon. Nu willen we op termijn graag 3 studenten in onderhuur hebben. De vereniging van eigenaren probeert de splitsingsacte aan te passen, zodat kamerverhuur niet mogelijk is. Ze krijgen hiervoor waarschijnlijk de meerderheid van huiseigenaren in mee. Is dit rechtsgeldig? Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Sonja,
Bij meerderheid is rechtsgeldig als een verhuurverbod in de splitsingsakte is opgenomen en in de openbare registers van het Kadaster.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Glenn, 29-08-2011 14:22 #133
Ik heb een koophuis waar ik en mijn moeder momenteel in wonen. Mijn vriendin is nu zwanger en is het de bedoeling om met mijn vriendin te trouwen en ik ga bij haar wonen. Kan ik mijn huis aanhouden? (mijn moeder huurt het dan eigenlijk van mij). Ik snap dat ik de teruggave hypotheekrente niet meer terug krijg. Maar zijn er nog andere dingen waar ik aan moet voldoen/op moet letten of regelen? Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste Glenn,
Stel de huur niet te laag vast, omdat de belastingdienst het dan als een schenking ziet. U mag uw moeder jaarlijks ruim 2000 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Een_hoop_vragen, 29-08-2011 11:30 #132
Ik heb een koophuis en overweeg om dit te gaan verhuren aan een vriend. Het is een huis met drie slaapkamers waarvan ik zelf nog in één slaapkamer wil blijven wonen. Het grootste deel inclusief de woonkamer, badkamer, keuken e.d. zal dus verhuurd worden (ik zelf mag keuken, badkamer en woonkamer ook gewoon gebruiken). Is er hier dan sprake van kamerverhuurvrijstelling?
De verhuur is tijdelijk voor een periode van tenminste 1 jaar. De woning staat niet te koop.
De eigen woningschuld is evenhoog als de hypotheekschuld. Ik blijf zelf ook ingeschreven staan op dit adres (dus meerdere zijn ingeschreven, geen gezamenlijke huishouding?). Na de periode van verhuur wil ik er zelf weer volledig in gaan wonen of verkopen.

Hoe werkt dit nu belastingtechnisch? Ik wil niet teveel huur vragen (wel meer dan de vrijstelling van 4300), maar loop ik dan de HRA mis? Waar val ik onder en wat zijn mijn kosten dan behalve het mislopen van de HRA? Ik heb ook het eea gelezen over de leegstandswet maar volgens mij betekend dan dat ik er zelf niet meer in kan blijven?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste Een_hoop_vragen,
1. De kamerverhuurvrijstelling geldt als het niet gaat om een zelfstandige woonruimte, maar om de verhuur van een deel van een woning. Uw beschrijving voldoet daaraan. In feite verhuurt u een aantal kamers aan dezelfde persoon.
2. Er is geen sprake van een gezamenlijke huishouding als een ieder aantoonbaar in zijn eigen kosten voorziet.
3. Bij verhuur loopt u de HRA mis over het verhuurde deel. Als u dus de helft verhuurt, vermindert ook de aftrek met de helft. Daar staat tegenover dat de huur niet is belast.
3. De leegstandswet is bedoeld voor de verhuur van een zelfstandige woonruimte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Twijfelaar, 28-08-2011 22:06 #131
Heb een appartement en overweeg het appartement van de buren te kopen. Apartementen waren voorheen één woning, maar zijn nu kadastraal gesplitst. Is een aanvraag voor samenvoeging financieel gezien het slimst of kan ik het het best als tweede huis kopen. Ik overweeg tijdelijke verhuur van het beoogde appartement. Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Twijfelaar,
1. Als er meerdere appartementen zijn, vraagt een verandering van de splitsingsakte toestemming van de meerderheid van de eigenaars. Bovendien moet u dan naar de notaris.
2. Het geheel gespitst laten, maakt later verkoop eenvoudiger.
3. Bij een tweede woning zijn de inkomsten uit huur onbelast, maar valt de woning in box 3.
4. Nu is het nog een kwestie van de som maken van uitgaven en inkomsten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hamza, 28-08-2011 10:59 #130
Hallo,
Woon in Nijmegen en ben getrouwd.We hebben een koophuis hier.En willen een tweede huis kopen(drie kamer appartement) voor studenten verhuur.Deze appartement kost bijna 150000 euro en ga zelf 80000 euro zelf insteken en de rest hypotheek. waar moet ik opletten hoe zit het met belastingen en zo.
mvg Reactie infoteur, 28-08-2011
Hallo Hamza,
1. Het tweede huis is voor het saldo van de WOZ-waarde en hypotheek belast in box 3 van de inkomstenbelasting en de hypotheekrente is niet aftrekbaar.
2. De huur is onbelast.
3. Waar je op moet letten is of er geen vergunning nodig is in verband met de brandveiligheid en hoeveel studenten erin mogen wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 27-08-2011 06:23 #129
Ik woon in huurhuis met huursubsidie en wil mijn eigen koophuis nu verhuren aan iemand die ook hier subsidie op aanvraagt. Het huis staat te koop sinds oktober 2010. Heeft dit gevolgen voor mijn huursubsidie en belasting? Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste Lydia,
Als u uw huis verhuurt, verhuist uw huis voor die periode naar box 3 van de inkomstenbelasting en wordt daardoor als extra vermogen gezien. Dit kan een probleem zijn als er overwaarde is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin Peek, 25-08-2011 18:44 #128
De SNS bank geeft aan dat de leegstand 6 maanden moet zijn maar dat vind ik niet terug. Wij hebben een huis op t oog om te kopen en na de verhuizing kan ik t huis direct verhuren. Waarom doet de SNS dan zo moeilijk t staat duidelijk op hun site dat t mogelijk is. Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Karin Peek,
Wat is er mogelijk?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet Koolhaas, 10-08-2011 17:18 #127
Wanneer ik voor een aantal jaren mijn koopwoning wil verhuren omdat ik zelf intrek in een huurhuis aan de andere kant van Nederland kloppen dan de volgende stellingen?
- HRA vervalt
- Huurcontract voor huurders voor bepaalde tijd
- Huurpenningen zijn onbelast

Ik hoor graag van u of dat klopt en zo ja verdere belasting consequenties.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Piet Koolhaas,
1. Als u zich in het GBA inschrijft op het adres van de huurwoning wordt uw koopwoning een tweede woning en dan kloppen uw stellingen. U heeft ook geen eigenwoningforfait.
2. Een lastig punt blijft altijd de verhuur, als de huurder er straks niet uit wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 08-08-2011 17:16 #126
Beste,
Terugkomend op u antwoord welke ik hieronder heb geplaatst ben ik verder geintresseerd of ik belasting moet gaan betalen uit de huuropbrengst als ik geen hypotheekaftrek in?

Sander, 08-08-2011 13:22
Het volgende: Ik moet voor mijn werk naar het zuiden van het land en heb daar momenteel een huis gehuurd. Ik ben in het bezit van een koophuis in het Noorden welke ik ga verhuren totdat deze verkocht wordt. Wat zijn de eventuele financiele consequenties?
Reactie infoteur, 08-08-2011
Beste Sander,
Het gevolg is dat in de periode van verhuur de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Daarvoor moet het huis immers leeg blijven staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw Reactie infoteur, 08-08-2011
Beste Sander,
Bij verhuur gaat uw eigen huis in de periode van verhuur naar box 3 van de inkomstenbelasting, wat betekent geen belasting betalen over de huur, maar ook geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Sander, 08-08-2011 13:22 #125
Het volgende: Ik moet voor mijn werk naar het zuiden van het land en heb daar momenteel een huis gehuurd. Ik ben in het bezit van een koophuis in het Noorden welke ik ga verhuren totdat deze verkocht wordt. Wat zijn de eventuele financiele consequenties? Reactie infoteur, 08-08-2011
Beste Sander,
Het gevolg is dat in de periode van verhuur de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Daarvoor moet het huis immers leeg blijven staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Rouw, 03-08-2011 15:09 #124
Hallo.

ik vraag mij af hoe die situatie is als ik ga huren en mijn koopwoning verhuren wil wat zijn dan voor mij de onkosten? Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste J. Rouw,
1. Als u de woning niet te koop zet, maar wel elders woont, is de huur onbelast en de hypotheekrente niet aftrekbaar.
2. Staat de woning niet verhuurd te koop, dan is de hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 27-07-2011 15:30 #123
Beste Zeemeeuw, ik begrijp uw reactie niet helemaal. Ik ben namelijk de eigenaar van de woning, maar kan ik aanspraak maken op de leegstandswet als ik niet een nieuw huis koop, maar intrek in de koopwoning van mijn vriend? Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Joyce,
Ja, u kunt bij de gemeente een aanvraag indienen om tijdelijk te mogen verhuren op basis van de Leegstandswet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 27-07-2011 09:00 #122
Ik heb een koopwoning die in april 2010 is gekocht en woon sinds 2 maanden samen met mijn vriend, die ook een koopwoning heeft. In overleg met mijn makelaar acht hij het niet zinvol om mijn huis nu te koop te zetten omdat hij geen animo verwacht. Daarom wil ik het graag verhuren. Zou ik het eventueel in de stille verkoop kunnen zetten, om zo aanspraak te maken op de leegstandswet of geldt dit alleen als de 2e woning ook daadwerkelijk op mijn naam staat? Deze staat nu alleen op naam van mijn vriend. Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Joyce,
De eigenaar van de woning kan het een huis in de verkoop zetten in combinatie met een beroep op de Leegstandswet of u daartoe iemand machtigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris Kox, 25-07-2011 09:43 #121
Waarom is die regeling niet op ons van toepassing? Het huis wat verhuurd wordt was een eigen woning voor een 3-tal jaren. Wat is het criterium hier dat wordt gehanteerd? Als we het een aantal maanden opnieuw bewonen voor het te koop aan te bieden en te verhuren; kwalificieert het dan weer wel?

gr Joris Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste Joris Knox,
1. De hoofdregel is dat een woning die wordt verhuurd en waarvan dat bij de belastingdienst bekend is, nooit meer terugkeert al gegadigde voor de hypotheekrenteaftrek, maar van box 1 verhuist naar box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Hierop is nu een uitzondering gemaakt voor een huis met tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet dat te koop staat. Daarbij gaat men zelfs terug naar 2008.
3. Het was allemaal geen punt geweest, als u naar het buitenland was gegaan en het huis leeg had achtergelaten of verhuurd te koop had gezet. Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

4. Weet de belastingdienst nergens van, dan hoeft dit geen probleem te zijn, ook al is het niet volgens de regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 25-07-2011 09:37 #120
Ik zit met de volgende paar vragen cq problemen.

Momenteel ben ik in het bezit van een appartement volledig op mijn eigen naam en heb deze te koop staan. Echter de verkoop hiervan schiet nog niet echt op. Eind dit jaar vertrek ik samen met mijn vriendin voor een periode van 3 a 5 jaar naar het buitenland (Duitsland) vanwege mijn werk. In Duitsland zal ik dan ook een huis gaan huren. Na deze periode is het de bedoeling dat we samen weer teruggaan naar Nederland en het appartement eventueel samen te gaan betrekken of mocht hij al verkocht zijn, samen een ander huis te kopen. Mocht de verkoop van mijn appartement binnen nu en een paar maanden nog niet gelukt zijn, heb ik in de gedachten om deze tijdelijk te gaan verhuren waarbij hij daarnaast te koop blijft aangeboden. Wat zijn hiervan de voor en nadelen en welke mogelijkheden heb ik tot mijn beschikking? Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste Ruud,
Het grote voordeel is dat u tot 2014 respectievelijk 2015 bij terugkeer en eigen bewoning de hypotheekrente weer mag aftrekken van uw inkomen. Natuurlijk niet in de periode dat het huis is verhuurd. Als het leeg staat, weer wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris Kox, 24-07-2011 16:09 #119
Zeemeeuw,

dat snap ik maar het gaat er juist om dat we nu terugkeren en de woning te koop hebben gezet. mocht dat snel genoeg lukken dan willen we het opnieuw verhuren. volgens mij hebben we dan recht op hyptheekrenteaftrek op het moment dat het niet verhuurd is voor een bepaalde termijn?

gr joris Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste Joris Knox,
Door verhuur van het huis bij uw vertrek naar het buitenland voldeed het huis niet meer aan de eisen van een eigen woning. Er geldt wel een aparte regeling voor het hebben van twee huizen, maar dan moeten het in beide gevallen een eigen woning zijn of zijn geweest voor eigen gebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris Kox, 24-07-2011 13:10 #118
Ik heb de volgende casus en ben benieuwd in hoeverre bovenstaande hypotheekrenteaftrek van toepassing is op mijn situatie.

Wij hebben in juli 2006 een woning gekocht en daar tot februari 2009 gewoond. Van februari 2009 tot heden ben ik uitgezonden en hebben we in het buitenland gewoond. De woning in NL is voor de gehele periode verhuurd geweest. In november van dit jaar keren we terug naar NL; we hebben onze woning in NL inmiddels te koop staan omdat we een andere woning willen kopen. Overweging is om de woning aan te houden en verder te verhuren (tegelijkertijd het te koop aanbieden) en tegelijkertijd een nieuwe woning te kopen. In hoeverre kan de hypotheekrenteaftrek op beide woningen worden afgetrokken in geval van niet verhuur van de woning die niet als hoofdverblijf geldt? Reactie infoteur, 24-07-2011
Beste Joris Kox,
De hypotheekrenteaftrek op de 1e woning is bij volledige verhuur vervallen op het moment dat u het ging verhuren en dat bekend was bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 21-07-2011 10:59 #117
Goedemorgen,
In september 2010 ben ik een geregisteerd partnerschap aangegaan (Zelfde voorwaarden als een huwelijk) met mijn vriendin zodat alles goed geregeld zou zijn voor ons zoontje wat in Oktober is geboren. We hebben nu 2 huizen in ons bezit waarbij mijn oude huis al sinds 2009 te koop staat.

1.Mijn 1e vraag is nu tot wanneer mag ik gebruik maken van HRA? Het huis staat offcieel sinds 2009 te koop, maar ik ben pas in bezit van een 2e huis sinds het geregisteerd partnerschap van september 2010.

Inmiddels wil ik het gaan verhuren, maar wil graag de bevestiging over de consequenties die het heeft. Klopt mijn volgende stelling:

2.Mijn HRA vervalt en ik moet 1,2% vermogensbelasting gaan betalen over de huurinkomsten? Zo ja zijn dat de netto huuropbrengsten?

3.Eventuele andere tips die betrekking op mijn situatie hebben zijn naturlijk altijd welkom!

Hartelijk bedankt en ga zo door met dit fourm het is echt top! Reactie infoteur, 21-07-2011
Goedemorgen Rick,
1. De situatie van twee huizen doet zich voor in september 2010. Dan hebt u, als het 2e huis sindsdien uw hoofdverblijf is, tot en met eind 2012 recht op HRA voor beide huizen.
2. Als het huis te huur staat en niet ook te koop, vervalt de HRA voor dat huis en wordt het uw 2e huis.
3. Als het te huur en te koop staat, is het nog uw eigen huis in box 1 maar zonder hypotheekrenteaftrek. De huur is gedeeltelijk belast.
3. Als het uw 2e huis wordt, is de huur onbelast, maar is de waarde van het huis belast in box 3 van de inkomstenbelasting.
4. Tip: pas op met verhuur, want de huurders zijn goed beschermd in ons land en die krijgt u er niet altijd even eenvoudig weer uit. Goed advies is dan veel waard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nienke, 20-07-2011 16:57 #116
Wij hebben een kennis die haar huis niet verkocht krijgt. Wij willen dit huis van haar gaan huren maar nu we dit aan het uitzoeken zijn schijnt het dat het huis, terwijl wij het huren, in de stille verkoop moet blijven staan. Is dit waar? En waar is dit voor nodig? Kunt u hier iets over zeggen? Hoe hebben wij anders enige zekerheid dat we er bijvoorbeeld voor 2 jaar in kunnen wonen en niet opeens vertrokken moeten zijn? Reactie infoteur, 20-07-2011
Beste Nienke,
1. Dat hoeft niet, maar maakt het wel mogelijk dat na de tijdelijke verhuur de eigenaar weer hypotheekrente mag aftrekken.
2. Zolang het huis is verhuurd, of het nu te koop staat of niet, is er geen hypotheekrenteaftrek.
3. Let erop dat de verhuurder niet alleen een tijdelijk huurcontract wil afsluiten, als u dat niet wilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noortje, 18-07-2011 16:10 #115
Ik heb een woning gekocht samen met mijn partner, inmiddels zijn we uitelkaar en ben ik in de woning gebleven samen met de kinderen. Mijn ex is net zo verantwoordelijk voor de hypotheek maar steunt me helemaal niet, het valt niet mee om de hypotheek in mijn eentje te betalen, ik wil daarom een huis gaan huren en de woning verhuren. Kan dat? Wat zijn de voor-en nadelen? En hoe zit het met de hypotheekaftrek? Reactie infoteur, 18-07-2011
Beste Noortje,
1. Dat uw ex meebetaalt kan via de rechter worden afdwongen. Hij is hoofdelijk aansprakelijk.
2. Bij verhuur is het grootste nadeel dat u de hypotheekrente niet meer kunt aftrekken in de periode van verhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stan, 06-07-2011 18:50 #114
Beste, Allereerst complimenten voor dit forum. Ik heb een vraagje. Ik heb een nieuwe woning gekocht en mijn oude woning staat sinds kort in de verkoop. Ik heb nu 2 maanden te koop staan. Nu is het zo dat een vriendin van mij een onderdakprobleem heeft en tijdelijk in mijn woning wil verblijven. Dit doen wij kosteloos, dus gewoon een soort van logeren omdat het huis toch leegstaat. (ik heb liever dat er iemand in is, dan dat het leeg staat).
1) Moet ik nu een verplicht fictief huurbedrag opgeven aan de belasting, waardoor ik ook mijn hypoth. aftrek verlies?
2) Of valt deze situatie buiten de regeling en kan zij zich gewoon tijdelijk inschrijven op dit adres (zodat zij post enzo kan ontvangen?)
3) Moet ik nog op andere zaken letten? Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Stan,
1. U bent niet verplicht om een huur te vragen. Zij past op uw huis en mag als tegenprestatie daar verblijven.
2. Maar er is ook een andere kant. U loopt het risico dat zij dit wel als huren ziet en huurbescherming geniet. Ze is daar immers ingeschreven.
3. Ik zou er denk ik een een tijdelijk huurcontract voor een kamer van maken en onder de vrijstelling blijven. Dat kan dus ook nul of een paar euro zijn. Dan kan ze later nooit het hele huis claimen en behoudt u uw hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lonneke Timmer, 06-07-2011 14:34 #113
Ik hoop dat iemand mee even verder kan helpen, want ik kom er niet helemaal uit met bovenstaande info. Ik wil volgend jaar voor 9 maanden gaan rondreizen. In die 9 maanden wil ik mijn huis verhuren. Er staat dus vast voor hoe lang het is. Mijn vraag is of dit mij extra geld gaat kosten in de zin van dat ik dingen niet meer af mag trekken van de belasting etc. Als ik quite wil spelen moet ik mijn huis verhuren voor 950 per maand. Waar het dus om gaat is of ik meer moet vragen, omdat ik ergens anders geld moet inleveren omdat ik mijn huis verhuur. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Lonneke Timmer,
In dit geval behoudt u de aftrek van hypotheekrente, maar moet u wel een deel van de huur opgeven voor de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 01-07-2011 09:25 #112
Hallo Zeemeeuw,
Dit forum is precies waar ik naar op zoek was, vele vragen zie ik al beantwoord maar ieders situatie in natuurlijk nèt even anders. Ik hoop dat u dubbele antwoorden niet vervelend vindt.
6 jaar geleden heb ik na een loopbaanswitch een appartement in Gelderland gekocht en ben verhuisd vanuit Zeeland. Ik ben werkeloos geraakt en sinds december jl. huur ik weer een woning in een Zeeuwse gemeente waar ik ook als bewoner sta ingeschreven. Mijn appartement staat al 1 jaar te koop zonder succes, werk in mijn branche vinden lukt ook niet en over 3 maanden wacht de bijstand. Ik moet mijn appartement dus wel gaan verhuren, liefst tijdelijk.
Ik begrijp dat ik dan geen HRA meer krijg, toestemming moet vragen aan de gemeente, de bank en de VVE. Dat ik 70% van de huuropbrengst boven €4262.- als extra inkomen op moet voeren. Ik hoop dat u mij kunt vertellen hoe dat in zijn werk gaat met een bijstandsuitkering. Ik heb ook een optie om van die uitkering af te zien, de huur van mijn woning op te zeggen en bij mijn vriendin in te trekken (huurwoning, ook in Zeeland). Wat is verstandig want ik kom er zelf niet uit. Reactie infoteur, 07-04-2019
Hallo Jos,
1. De gemeente zal voor een bijstandsuitkering kijken naar de waarde van uw appartement, verkoopwaarde minus hypotheek. Bovendien zal de huuropbrengst als extra vermogen worden gezien. Bij samenwonen wordt ook naar de inkomsten van de partner gekeken. Zie voor meer informatie over de bijstand het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

2. De bijstandsuitkering schept ook allerlei verplichtingen. Dat u bijvoorbeeld ook werk moet aannemen dat u liever niet doet. Ik zou zeggen liever niet, tenzij het niet anders kan.
3. U kunt wel een bijstanduitkering aanvragen en kijken hoeveel geld daar nog uitrolt en vervolgens afwegen of dat u de moeite waard is. Zo niet dan zou ik bij mijn vriendin gaan inwonen, het huis tijdelijk verhuren en in eigen tempo op zoek gaan naar werk. Ook al is het iets tijdelijks bij een uitzendbureau.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hjalmar, 28-06-2011 13:28 #111
Vraagje; wij willen onze koopwoning verhuren voor een periode van minimaal 1 jaar om op deze manier onze schuld van de verkoop te compenseren. Want we gaan bij een van onze ouders in wonen. Kunnen wij dan nog rekenen op het belastingvoordeel? Onze nieuwe woning wordt in juli 2012 opgeleverd! Reactie infoteur, 28-06-2011
Beste Hjalmar,
In de periode van volledige verhuur van het huis vervalt de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 26-06-2011 15:46 #110
Mijn vriendin heeft een eigen huis, maar wil nu bij mij gaan wonen (in een huurhuis). Ze wil haar eigen woning verhuren. Wat zijn daar de consequenties van? Wel/geen hypotheekrente-aftrek? Waarde woning in box 3? En is het verstandig dat zij bij de gemeente zich op mijn adres laat inschrijven? Reactie infoteur, 26-06-2011
Beste Daniel,
1. Als het huis volledig wordt verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek en geen mogelijkheid om er ingeschreven te blijven.
2. Als het huis ten dele wordt verhuurd is er wel een mogelijk om er ingeschreven te blijven.
3. In geval 1 is het box 3 en in geval 2 box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark Jan, 21-06-2011 15:17 #109
Ik heb een ander huis gekocht en mijn oude huis staat nu te koop. Ik overweeg deze te verhuren omdat verkopen moeizaam gaat. Zowel het oude als het nieuwe huis zijn vrij van hypotheek en volledig betaald. Hoe zit dit fiscaal? Reactie infoteur, 21-06-2011
Beste Mark Jan,
In de periode van verhuur wordt uw oude woning als 2e woning gezien in box 3. Na verhuur kunt u weer in box 1 terugkeren volgens de tijdelijke regeling. De andere woning zit in box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pam, 19-06-2011 14:50 #108
Hoe zit het met het verhuren van je huis, als deze niet in de verkoop staat? Ik heb buren die samenwonen bij de vrouw, en de man verhuurd zijn koophuis nu. Kan hij dit gewoon jaren doen, en ook aan verschillende mensen? Ik heb geen idee of hij het ook allemaal eerlijk geregeld heeft. Wij zouden graag ´vaste´ buren hebben. Reactie infoteur, 19-06-2011
Beste Pam,
1. Van het bestemmingsplan is meestal afhankelijk wat kan en waarvoor een vergunning nodig is. Het hele huis verhuren mag meestal, maar kamerverhuur aan meerdere personen vergt in de meeste gevallen een vergunning. In hoofdzaak vanwege de brandveiligheid.
2. Als het eigen huis verhuurd is, is er geen hypotheekrenteaftrek. En als er een hypotheek is, moet de bank akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-06-2011 22:30 #107
Ik heb het huis van mijn schoonouders gekocht. Ik werk samen met mijn vrouw in de jeugdhulpverlening en heb voor m'n werk een huis ter beschikking. Ik heb geen huurcontract voor dit huis, maar betaal een gedeelte brutoloon voor kosten van het gebruik ervan. Bij het beëindigen van mijn contract, moet ik binnen twee weken dit huis uit. Vandaar dat ik vast voor de toekomst een huis heb gekocht. Omdat ik voor ons werk niet structureel in de koopwoning ben, wil ik het verhuren aan mijn schoonzus. Ik heb al gekeken hier en daar op internet, maar krijg nog niet echt duidelijk wat handig is. Kan ik het tijdelijk verhuren? maakt het nog verschil dat het familie is? Is het misschien handiger dat ik het onderbreng als gedeeltelijke kamerverhuur? Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Henk,
1. Belangrijk is of het nieuwe koophuis uw hoofdverblijf als eigen woning wordt of niet.
2. Als hoofdverblijf komt u bij een hypotheek in aanmerking voor de aftrek van hypotheekrente voor het deel van het huis dat niet is verhuurd of kiest u voor kamerverhuur. Qua geld moet u die twee opbrengsten minus gedeeltelijk verlies aan hypotheekrenteaftrek met elkaar vergelijken.
3. Is het huis niet uw hoofdverblijf dan is het uw 2e woning. De huur is belastingvrij, de hypotheekrente niet aftrekbaar en de waarde is belast in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 23-05-2011 13:51 #106
Wij (broer en zus) zijn de eigenaar van een appartement, (zonder hypotheek) erfenis overlijden ouders. Het liest verkopen maar verhuren is een optie. Hoe bepaal ik de verhuur prijs? Reactie infoteur, 23-05-2011
Beste Marga,
1. U kunt het beste in de buurt nagaan wat de huur over het algemeen is. Huizensites helpen u verder over koop en huur. Of u loopt eens vrijblijvend bij een makelaar binnen. Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/7023-welke-huizensite-kiest-u.html

2. Dan wilt u natuurlijk geen verlies maken. Tel de kosten van uw koopwoning op. Dat zijn meestal de hypotheekrente, verzekeringen en belastingen. Laat de huurder zelf gas en elektra betalen.
3. Als de huur niet zo hoog is hebt u te maken met het woonwaarderingsstelsel en puntensysteem van het voormalige Ministerie van VROM, nu samen met Economische Zaken en Landbouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bombeeck, 09-05-2011 23:15 #105
Heb 3 woningen aan elkaar, voorheen in gebruik als restaurant met bovenwoning. Ben 65jr. man 5 jr. dood gestopt met zaak. Ontvang alleen nog A.O.W. en heb geen enkele rechtsvorm meer en niet ingeschreven bij K.v.K. verhuur 6-8 (zijn ook belastingtechnisch een) 4 woon ik zelf. Geen hypotheek aftrek, in box III huurpenningen uit verhuur met tijdelijke contracten. Nu ga ik de panden opnieuw verzekeren en moet ik dubbele premie betalen voor zowel onroerendgoed als inboedel in de vorm van "bedrijven Compactpolis.
Tot 2010 had ik nog een b.v. beheermij.(lijfrente) Is inmiddels afgekocht. Daarom denk ik dat ik nu niet meer aangemerkt hoef te worden als bedrijf. Het valt onder kleinschalige verhuur in box III. U zou mij zeer van dienst zijn als u mij hierop een antwoord zou geven.
b.v.d. Reactie infoteur, 10-05-2011
Beste H. Bombeeck,
Als u geen btw afdraagt over de huurpenningen, gaat het om particuliere verhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 07-05-2011 12:43 #104
Fijn dat er zoveel informatie via dit forum beschikbaar is en ik denk dat ik hiermee alle antwoorden op mijn vragen heb, maar wil dit graag nog eens nagaan. Mijn vriend en ik hebben allebei een eigen koopwoning en we willen samen naar een huurwoning op een andere locatie. Mijn woning staat te koop en ik overweeg deze te verhuren. Voor de woning van mijn vriend overwegen we verhuur of verkoop of beide. Even ervan uitgaande dat de banken toestemming geven, begrijp ik nu het volgende:
1. We hebben allebei geen recht meer op hypotheekaftrek
2. Voor beide geldt dat we de huuropbrengst als inkomen in box 3 moeten melden.
3. Het maakt niet uit of mijn vriend zijn huis alleen verhuurt of dit ook tegelijkertijd te koop zet.
Is dit correct? En hoe ziet het eruit als we een nieuwe woning kopen i.p.v. huren? Kan dan één van ons hyptheekaftrek krijgen i.v.m. de regeling die per 1 jan 2010 geldt? Reactie infoteur, 08-05-2011
Beste Suzanne,
1. Zodra een huis dat uw huis van hoofdbewoning was, wordt verhuurd, vervalt voor altijd de hypotheekrenteaftrek van deze woning. Enige uitzondering is een koopwoning die te koop staat en tijdelijk wordt verhuurd: na verhuur herleeft de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek als u een nieuwe koopwoning hebt gekocht.
2. De huuropbrengst is belast als u er blijft ingeschreven, en onbelast als het uw 2e woning wordt doordat u elders gaat wonen.
3. Klopt. Als u een nieuwe woning koopt, geldt de tijdelijke regeling tot 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Sander de Haan, 01-05-2011 14:49 #103
Wanneer geeft de bank toestemming om een woning te verhuren? En als de woning dan verhuurd is en hij brengt meer op dan hij kost ziet de bank de hypotheek dan nog als last of juist als inkomen? Reactie infoteur, 01-05-2011
Beste Sander de Haan,
1. Banken zijn lastig met het geven van toestemming. Alleen bij een tijdelijk huurcontract, waarbij de huurder ook direct kan worden uitgezet, willen ze nog wel eens meewerken.
2. Huur is inkomen, maar een bank wil meestal hooguit een tijdelijke verhuur toestaan, waardoor het ook gezien wordt als een tijdelijk inkomen.
3. De bereidwilligheid om mee te werken hang ook af van de overwaarde van uw woning. Als er een hoge hypotheek op zit, is er voor de bank ook meer risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 26-04-2011 21:36 #102
Ik ben aan het inventarisseren of het interessant is om mijn woning over te zetten op naam van een familielid (met als reden dat ik groter kan wonen en een nieuwe hypotheek kan aangaan). Deze familielid zal dan de woning volledig met eigen geld financieren en het zal tevens zijn 2e woning zijn (waar overigens nog een hypotheek schuld op zit). Ik heb een aantal vragen omtrent dit scenario uitgaande van een waarde van de woning van 150,000 Euro.
1- Welke kosten komen kijken bij de overdracht?
2- Zijn eventuele huuropbrengsten in dit scenario nog steeds volledig onbelastbaar?
3- Over welke waarde moet de vermogensbelasting van 1.2% worden betaald?
4- De familied heeft op zijn eerste woning nog een hypotheekschuld. In het geval dat hij het huis volledig financieert met eigen geld, mag hij dan nog steeds zijn oude hypotheek schuld op de 1e woning aftrekken van de belasting?
5- Zijn er nog overige verborgen kosten?
6- Overige suggesties en of tips of deze scenario wel gunstig is op lange termijn? Reactie infoteur, 27-04-2011
Beste Michael,
1. Aan de overdracht zijn voor u geen kosten verbonden als u verkoopt kosten koper. Dan zijn de 6 procent overdrachtsbelasting plus notariskosten voor de koper.
2. De vraag van de huuropbrengsten is me niet duidelijk, omdat er toch niet verhuurd wordt?
3. U betaalt vermogensbelasting over uw vermogen minus de vrijstellingen, stand 1 januari.
4. Ja, de financiering van de 2e woning heeft niets van doen met de hypotheekschuld op de eigen woning.
5. Let er wel op dat u de verkoopopbrengst in uw nieuwe aankoop moet stoppen, om de volledige aftrekbaarheid van de hypotheekrente te behouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. V. Dieperen, 20-04-2011 10:25 #101
Beste, ik verhuur op dit moment mijn appartement aan een huurder voor 695 euro per maand ex. Daarbij nog de kosten VVE. De huurder wil graag profiteren van de huursubsidie als ik mijn huur verlaag naar 645 euro. Wat zijn mijn voordelen en nadelen als ik dat zou doen? Reactie infoteur, 20-04-2011
Beste V. V. Dieperen,
1. Een aanvrager krijgt geen huursubsidie, als huur en servicekosten samen hoger zijn dan € 652,52. Blijft men daaronder dan bedraagt de huursubsidie € 330 per maand.
2. Dit betekent dat de aanvrager in zijn aanvraag de servicekosten op nul moet zetten.
3. U zult, om geen nadeel te hebben, op papier moeten afspreken, dat u maandelijks als opslag 50 euro zult ontvangen, die geïndexeerd is met de ontwikkeling van de huur.
4. Let wel, dit riekt naar fraude.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Lament, 11-04-2011 17:05 #100
Veel dank voor het antwoord. Als uw antwoord klopt, (geen HRA, wel belasting van 70% voor alle huur boven de €4.262) dan is verhuren toch eigenlijk amper een optie voor de gemiddelde persoon in een vergelijkbare – en in deze tijden niet echt uitzonderlijke – situatie? Het huis is onverkoopbaar, je wil verhuren om kosten van de hypotheek eruit te halen maar verliest vervolgens HRA en ziet 70 afgeroomd worden door de overheid… Oogt als een petite drama. Kan de constructie waarbij je de hypotheek na bv 2 jaar verhuur laat “herleven” nog uitkomst bieden om de hra te redden danwel belastingaanslagen te voorkomen? Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Peter Lament,
1. Neen, u betaalt geen 70% belasting, maar moet 70% opvoeren als extra inkomen. Daarover betaalt u vervolgens inkomstenbelasting.
2. Alleen bij een 2e woning zijn de huren fiscaal onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Lament, 11-04-2011 11:53 #99
Goedenmiddag! Allereerst mijn complimenten en dank voor dit forum. De antwoorden en vragen zijn zeer verhelderend om meer te weten te komen over de mogelijkheden in mijn situatie. Die is nml als volgt: mijn vriendin en ik hebben samen een huis. We gaan uit elkaar en vooralsnog kan geen van ons de kosten van het huis alleen dragen. Omdat we het huis enkel met veel verlies (+/_ €50.0000) kunnen verkopen, zijn we op zoek naar andere opties. De optie zou zijn: beide uit huis en het huis vervolgens in z’n geheel verhuren.
Vele vragen voor onze situatie worden hier beantwoord, maar een paar vragen blijven staan waar ik graag wat meer zekerheid over zou willen hebben. Ik hoop op een antwoord.
1. Als we beide uit huis gaan en het huis in z’n geheel verhuren, is er dan een constructie denkbaar dat we alsnog de HRA houden of is dat nooit mogelijk? Helpt het indien we tegelijkertijd de woning in de verkoop zetten? En als we de HRA verliezen, zijn dan in ieder geval de huuropbrengsten belastingvrij?
2. Tenslotte, wat zouden de consequenties voor de HRA zijn als één van ons alsnog in het huis blijft maar een gedeelte van het huis verhuurd?

Veel dank alvast zo u een antwoord kan geven! Reactie infoteur, 11-04-2011
Beste Peter Lament,
1. Zodra u volledig verhuurt, vervalt de HRA. Ook als het huis tegelijkertijd te koop staat.
2. Boven de 4262 euro huur moet u 70% van de huur opgeven.
3. Banken staan niet te trappelen.
4. Als één van jullie in het huis blijft, houdt de bewoner, maar ook degene die het pand verlaat recht op zijn volledige hypotheekrenteaftrek. Dit proportioneel naar het deel dat niet verhuurd is.
5. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 08-04-2011 10:40 #98
Ik ben de trotse bezitter van twee huizen! Erg fijn, maar het is niet de bedoeling, het vorige woonhuis krijgen we niet verkocht. Ik heb het nu verhuurd, en dat bevalt goed. Het brengt meer op dan het kost. Maar de bank vindt het niet fijn!
Zou het mogelijk zijn een ondernemershypotheek te krijgen op het oude huis? De overwaarde is wel in het nieuwe huis gestopt. Wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn de voorwaarden? Reactie infoteur, 08-04-2011
Beste Hans,
1. Banken zijn niet zo blij als het niet om een tijdelijk contract gaat op basis van de leegstandswet. Misschien is die omzetting mogelijk.
2. Een ondernemershypotheek is wel voor ondernemers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 06-04-2011 21:03 #97
Onlangs heb ik samen met mijn vriendin een huis gekocht. Mijn huidige woning kan ik permanent verhuren aan mijn schoonouders. WOZ van mijn huidige woning is +/- 225k en hyp. box 1 100k. Normaal gesproken als ik het zou verkopen zou ik overwaarde hebben en in mijn nieuwe woning moeten steken. Dat doe ik nu niet. Wat betekent dit fiscaal? Heb ik volledige renteaftrek met mijn vriendin of niet? Reactie infoteur, 07-04-2011
Beste Jack,
Als u uw oude huis niet verkoopt en het nieuwe huis uw hoofdverblijf wordt, is de hypotheekrente op het nieuwe huis volledig aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 06-04-2011 11:36 #96
Wij hebben een nieuw huis gekocht. Het huidige appartement waar we wonen staat al enige tijd te koop. We kunnen het waarschijnlijk voor een jaar verhuren. Ik wil het appartement minimaal kostendekkend verhuren. Volgens mij dien ik dan minimaal het maandelijkse brutto hypotheekbedrag dat ik nu voor het appartement kwijt ben minimaal als huur te ontvangen, zeg ik dit goed? vervolgens mag ik de rente voor de hypotheek van het appartement niet aftrekken toch? Reactie infoteur, 06-04-2011
Beste René,
U moet de maandelijkse bruto hypotheekrente nemen inclusief eventuele verzekeringen en de OZB, een postje voor het onderhoud en wat waterschapslasten voor de eigenaar van een pand, rekening houdend met het aantal vervuilingseenheden. Dat wil zeggen het aantal huurders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 31-03-2011 10:12 #95
Ik heb een appartement die ik heb aangehouden uit mijn oude relatie. Nu is het zo dat ik meer bij mijn tegenwoordige partner of mijn ouders ben dan in me eigen woning. Nu is mijn idee om mijn woning te gaan verhuren aan me broertje of nog een ander te bepalen persoon. Ik wil de woning niet direkt te koop zetten, om de reden dat ik hem in dit economisch klimaat waarschijnlijk niet verkocht ga krijgen zonder een grote schuld. Of zou ik hem wel te koop kunnen zetten en dan (tijdelijk) verhuren, zodat de woning niet leeg staat, dit is wel toegestaan als me dan in zou schrijven bij bijvoorbeeld mijn ouders? Wil graag weten of ik hier geen problemen met de bank en belastingdienst mee krijg. Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste Sjoerd,
1. Het appartement verhuren betekent dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is.
2. Als er een hypotheek op rust moet de bank voor verhuur toestemming geven.
3. Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet terwijl het huis te koop staat is een mogelijkheid. Hier doet een bank meestal minder moeilijk over. Dat betekent overigens niet dat u moet verkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 29-03-2011 18:12 #94
Vorig jaar heb ik een apartement gekocht. Nu bestaat de kans dat ik dit jaar voor onbepaalde tijd (waarschijnlijk een paar jaar) ga verhuizen naar het buitenland met mijn partner, terug naar zijn vaderland Canada. Ik weet dat ik van de bank waarschijnlijk geen toestemming krijg om mijn appartement te verhuren als ik de bovenstaande info zo lees. Toch ben ik benieuwd wat mijn opties zijn, omdat ik ook reacties van mensen zie die in het buitenland wonen en hun woning in Nederland wel verhuren… Is het mogelijk om het appartement te verhuren zonder dat de bank dit weet? Hoe zou dat werken met het uitschrijven bij de gemeente en belastingen? Wat zouden de consequenties hiervan zijn? Ik ben op zoek naar tips… alvast bedankt! Groetjes, Maaike Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Maaike,
1. Verhuren zonder dat de bank dat weet zal best wel kunnen, maar als de bank er achter komt dat u zonder toestemming verhuurt kan de hypotheek direct opvorderbaar worden.
2. Het hangt van de bank en overwaarde van het huis af of een bank moeilijk gaat doen bij verhuur. Over een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet, waarvoor wel een vergunning nodig is van de gemeente, doen steeds minder banken moeilijk.
3. Het is niet zo handig om richting bank of belastingdienst kenbaar te maken dat u voor onbepaalde tijd weg blijft. Het is beter een paar jaar te noemen en dat later eventueel te verlengen.
4. Er zijn gespecialiseerde bureaus en makelaars die huizen verhuren aan expats bijvoorbeeld. Die moeten precies weten wat er mogelijk is.
5. Verhuren betekent verlies van hypotheekrenteaftrek, maar heeft als voordelen dat een huis niet leeg staat en iets opbrengt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 29-03-2011 13:21 #93
Mijn bedrijf wil mij als expatt naar Amerika overplaatsen voor een periode van 5 jaar. Ik was van plan om mijn woning gedurende deze tijd te verhuren maar helaas geeft de Rabo daar geen toestemming voor. Kan ik mijn woning leeg laten staan gedurende deze tijd en mijn rente blijven aftrekken, ik betaal belasting in Nederland maar woon in Amerika? Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Bart,
Dat kan inderdaad onder voorwaarden van de eigenwoningregeling. Zie voor de voorwaarden het artikel:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 29-03-2011 12:59 #92
In 2010 heb ik een gedeelte van mijn woning verhuurd voor een periode van 4 maanden met een opbrengst van zo'n € 6200,- De woning is gedeeltelijk gefinancierd met een hypothecaire lening. Vallen deze inkomsten (waarde woningdeel) in box 3? Hoe bepaal ik de waarde van dat deel? Door de oppervlakte te bepalen tov het gehele oppervlakte van de woning? Een evenredig deel van de hypotheek zou ik dan niet af mogen trekken, maar dat deel van de hypothecaire lening valt dan ook in box 3. Die qualificatie geldt dan voor het gehele jaar? Of enkel 4 maanden? Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Fred,
De waarde van het verhuurde deel wordt bepaald naar evenredigheid. Denk aan het aantal vierkante meters of het aantal kamers.
2. Als uw huis niet te koop stond verschuift het verhuurde deel voor altijd naar box 3, omdat de huuropbrengst meer is dan de vrijstelling en het daarom wordt gezien als verhuur van het huis en niet als kamerverhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 25-03-2011 16:06 #91
Ik kan per 1 april een woning in een andere plaats dan mijn huidige woonplaats huren via een makelaar. Dit huis staat al enige tijd in de verkoop en wordt nu dus verhuurd. Nu wil het zo, dat de huidige eigenaar op dat adres ingeschreven wil blijven staan i.v.m. zijn hypotheekrente-aftrek. Dit houdt in, dat ik (samen met mijn kinderen van 6 en 3 jaar) ons niet op dat adres in kunnen schrijven en dus (volgens mij) loop ik dan ook de huurtoeslag mis. Momenteel lig ik in scheiding, ik werk maar parttime en ben dus echt afhankelijk van de toeslag. Wat kan ik hier nog mee? Reactie infoteur, 25-03-2011
Hoi Kim,
1. Als het huis volledig wordt verhuurd en te koop staat maakt het niet uit waar de eigenaar is ingeschreven voor de hypotheekrenteaftrek. Er is dan namelijk geen aftrek.
2. Dit lijkt me werk voor de makelaar. Eigenaar uitschrijven en zelf inschrijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 21-03-2011 22:23 #90
Ik woon in het buitenland en heb mijn huis in Nederland nu 14 jaar verhuurd. Als ik het huis straks verkoop moet ik dan over de (beleggings)winst afrekenen met de Nederlandse fiscus? Reactie infoteur, 21-03-2011
Beste Rob,
Neen in Nederland betaal je als particulier geen belasting over de winst bij verkoop van een huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen van Duist, 18-03-2011 14:33 #89
Ik zit met een vraag waar ik niet uitkom. Over het jaar 2010 heb ik hypotheekaftrek ontvangen over mijn huis (staat volledig op mijn naam) dat sinds mei 2010 te koop staat. Ik heb niet het hele jaar in het huis gewoond (ivm werk) ong. 5 maanden. Ik verhuur het huis niet en ik heb geen ander huurhuis of koophuis. Mag ik nu de rente wel aftrekken? Reactie infoteur, 18-03-2011
Beste Heleen van Duist,
Ja u mag de hypotheekrente aftrekken, omdat uw huis te koop staat, en omdat u het merendeel van de tijd wel in het eigen huis verbleef.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 17-03-2011 19:58 #88
Ik heb veel doorgebladerd maar voor deze vragen heb ik geen antwoord kunnen vinden.
kunt u me helpen aub. Ik heb een koophuis(alleen op mijn naam) en ontvang hypotheekrente aftrek (met een overwaarde van ca 50000€) nu wil ik gaan huren onder de huurtoeslaggrens. Als ik huur en mijn huis te koop aanbied heb ik dan nog recht op hypoyheekrente aftrek? Hoe lang duurt dit? Heb ik dan ook recht op huurtoeslag?

Of als mijn ex-vriendin in de koopwoning achterblijft zodat zij het van mijn huurt. heb ik dan ook nog recht op hypotheek rente aftrek en huurtoeslag voor de woning die ik dan ga huren? Huis is dan ondertussen wel te koop dus de tijd die zij er inwoont staat de woning ook te koop. Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Hans,
1. De eisen voor de huurtoeslag vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

2. Zodra het huis verkocht is is er waarschijnlijk voldoende vermogen en valt u buiten de boot. Dit is ook afhankelijk van de verkoopprijs en al bestaand vermogen.
3. Bij verhuur aan een ex vriendin vervalt in de periode dat het huis te koop staat de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 15-03-2011 18:10 #87
Ik wil mijn eigen huis ( waarop nog een hypotheek rust) verhuren omdat ik het op dit moment niet kan verkopen. Ik krijg tot nu toe hypotheekaftrek. Ik wil binnenkort een appartement gaan huren. Wat zijn de consequenties m.b.t. de hypotheekaftrek, de fiscus en de eventuele huurtoeslag voor het nieuw te huren appartement? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Wim,
1. Zolang het huis te koop staat heeft verhuur tijdelijk als gevolg dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is.
2. Zodra het huis is verkocht en er is overwaarde kan uw vermogen in box 3 zodanig zijn dat u niet meer voor de huurtoeslag in aanmerking komt. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 14-03-2011 14:47 #86
Momenteel verblijf ik in het buitenland en wil ik mijn appartement gaan verhuren. Het staat al geruime tijd te koop, maar zonder succes. Moet ik naast toestemming van de hypotheekverstrekker ook een vergunning van de gemeente hebben? Reactie infoteur, 14-03-2011
Beste Ronald,
Als u wilt verhuren met een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet wel, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arthur van Steen, 08-03-2011 12:57 #85
Momenteel heb ik een koophuis waarop nog een hypotheek rust. Dit pand gebruik ik voor de helft voor mijn bedrijf. Ik ben naast eigenaar ook de bewoner. Nu heb ik per 01 juni 2011 een tweede woning in Duitsland gekocht. Ook hier rust een hypotheek op.
Fiscaal gezien moet mijn bedrijf in Nederland blijven. Ik ben voornemens om ongeveer 50 % van de week in Nederland te verblijven in het koophui annex bedrijf aldaar en ongeveer 50 % van de tijd in het koophuis in Duitsland (alleen wonen).
Mijn acountant heeft geen ervaring met deze constructie en komt er niet echt uit wat fiscaal gezien het beste advies is betreffende hypotheekaftrek etc. Mogen beide hypotheken afgetrokken worden?
Is het verstandig om in Nederland woonachtig te blijven c.q. ingeschreven te blijven in de koopwoning waarin ook het bedrijf gevestigd is of is het beter om te 'emigreren'naar Duitsland en het pand in Nederland alleen als bedrijf te gebruiken?
Keerzijde van de medaille is dat het pand in Nederland een woonbestemming heeft, waarvan maximaal 50 % als bedrijf gebruikt mag worden.

Een tweede vraag betreft verhuur.
Als ik toestemming krijg om 50 % van het pand in Nederland via de leegstandwet te verhuren, hoe worden de huurinkomsten dan fiscaal gezien?

Mocht er geen mogelijkheid zijn via de leegstandwet dan dacht ik zelf aan verhuur met de diplomtenclausule, aangezien ik dan ook letterlijk tijdelijk in het buitenland ingeschreven kan zijn.

Al met al een puzzel waar mijn acountant en ik niet uitkomen.

Alle deskundig advies in deze is van harte welkom!

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 08-03-2011
Beste Arthur van Steen,
1. Structureel kan slechts 1 woning de eigen woning zijn. Dat betekent dat maar van 1 woning de hypotheek kan worden afgetrokken.
2. Tijdelijk kan, wanneer u een nieuwe woning koopt om er te gaan wonen en de oude woning nog niet is verkocht, voor twee woningen hypotheekrente worden afgetrokken als u in Nederland belastingplichtig bent.
3. Voor welke woning u fiscaal gezien het beste kunt kiezen, hangt af van de hoogte van de hypotheek en de rente.
4. Om het huis in Nederland alleen een bestemming als bedrijf te kunnen geven is wel een vergunning nodig.
5. Als het woongedeelte volledig wordt verhuurd, is de huur onbelast, maar is er geen hypotheekrenteaftrek meer voor betreffende woning.
6. Een diplomatenclausule wordt in de rechtszaal nog wel eens gekraakt door de rechter als de huurder er echt wil blijven wonen.
7. Misschien is het kadastraal scheiden van woon en werkgedeelte nog een optie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jim, 07-03-2011 19:23 #84
Ik heb pas een huis gekocht zonder hypotheek, ik heb dat huis in eenkeer afgebetaald door een lening van mijn familie in het buitenland. Nu heb ik de woning tijdelijk verhuurt, maar hoeveel belastingen moet ik opgeven? En hoe zit het met hyp. voordeel? Aangezien dat ik geen geld heb geleend van de bank maar van de familie. Reactie infoteur, 07-03-2011
Beste Jim,
1. Een lening die aantoonbaar wordt gebruik voor de aankoop van een huis wordt door de belastingdienst hetzelfde behandeld als een hypotheek. De hypotheekrente is aftrekbaar. Als u van de aftrek gebruik wilt maken, moet u het op papier zetten en een rente afspreken.
2. Als u uw eigen huis verhuurt, en het is meer dan kamerverhuur, is de huur belastingvrij, maar is de rente ook niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 07-03-2011 18:26 #83
Beste zeemeeuw, dank je wel voor je antwoord. Even nagaan, punt 2. Dus als mijn zoon 2 jaar in het huis woont en wij komen na 3 jaar terug naar nederland, wij de hypotheekrente weer kunnen aftrekken, mits voor 2013? Als ik in het buitenland werk maar nog in nederland ingeschreven sta en mijn zoon woont in het huis, is de hypotheekrente dan ook nog aftrekbaar, als ik hier belasting betaal? Ik las iets over verhuur aan gebonden personen. Ik geloof niet dat ik ooit nog een huis wil kopen :-)
Alvast bedankt voor je moeite. Caro Reactie infoteur, 07-03-2011
Beste Caro,
1. Klopt, mits voor 2013 weer terug en het huis al die tijd te koop heeft gestaan.
2. Belasting betalen is niet het criterium. Het criterium is dat het huis ook aantoonbaar uw huis van hoofdbewoning is. Of was en nog niet is verkocht.
3. Aan u verbonden personen zijn de personen met wie u een gezamenlijke huishouding voert, waaronder een fiscaal partner of minderjarige kinderen. Maar minderjarige kinderen komen niet voor u als hoofdbewoner in de plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 06-03-2011 22:39 #82
Ons huis staat te koop. Mijn man woont en werkt zelfstandig in het buitenland. Binnenkort kunnen mijn zoon en ik naar hem toe. Mijn zoon wil waarschijnlijk na een jaar terug om zijn vervolgopleiding in NL te volgen en als het huis nog niet verkocht is, wil hij in het huis wonen. Ik dacht in de tussentijd de woning via een bedrijf laten verhuren en wacht op toestemming van de bank (verzekering wist ik niet, goed dat ik dit hier lees) We laten ons niet gelijk uitschrijven uit NL, nemen ongeveer 3 maanden overgangstijd. Mijn man betaalt in het buitenland belasting (hij betaalt daar belasting voor de verhuur van de woning aan mij, zijn echtgenote ) en ik hier, maar straks dus ook in het buitenland (en dan vervalt de hyp.aftrek. Mochten we nu (of later als we oud zijn) terug komen, heeft de tussentijdse tijdelijke verhuur gevolgen voor de hyp.aftrek mocht het huis dan nog niet verkocht zijn? Waar moet ik nog op letten? Reactie infoteur, 06-03-2011
Beste Caro,
1. Als een huis niet te koop staat, heeft verhuur altijd het gevolg dat de hypotheekrenteaftrek op dat huis voor altijd komt te vervallen. Dit geldt niet voor kamerverhuur.
2. Tot 2013 is het zo dat, als een huis te koop staat en wordt verhuurd, de hypotheekrenteaftrek na een periode van verhuur van maximaal 3 jaar terug keert.
3. Als u na terugkeer een nieuw huis koopt en het oude huis verkoopt, ontstaat op het nieuwe huis weer de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek, maar moet de overwaarde van het oude huis in het nieuwe huis worden gestopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 24-02-2011 14:15 #81
Beste Zeemeeuw,
heb nieuwbouwwoning, sta er al meer dan 1 jaar ingeschreven. Moet nu voor werk naar buitenland, ca 2 jaren. Heb huurder voor mijn nieuwbouwwoning. Als ik diplomatenclausule opneem in huurcontract, kan ik dan de hypotheekrente blijven aftrekkken? Woning is mijn hoofdverblijf in Nederland.
Met vriendelijke groet, Esther Reactie infoteur, 24-02-2011
Beste Esther,
Een diplomatenclausule helpt, maar is minder sterk dan een tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet, wanneer de huurder er toch niet meer uit wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 14-02-2011 10:40 #80
Beste Zeemeeuw,
Aller eerst bedankt voor de snelle reactie.

Even voor de duidelijkheid, Fiscaal: ik zal geen gebruik kunnen maken van hypotheekrente aftrek. Zijn er andere bottle necks?

Bank: In de hypotheekakte heb ik niets kunnen vinden over het uitsluiten van het ter beschikking stellen aan derden. Zijn er andere dingen die zij op kunnen beroepen?

Verder de nichten zullen zwart op wit bevestigen dat bij terug keer ze binnen redelijke termijn (min. 3mnd voor mijn komst hun zal informeren en binnen 2 mnd) het huis zullen verlaten.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste Ab,
1. Fiscaal. De hypotheekrente voor de tweede eigen woning is niet fiscaal aftrekbaar. Daar staat tegenover dat er geen bijtelling eigenwoningforfait meer is en u over het saldo van de WOZ waarde en hypotheek 1,2% vermogensrendemenstheffing betaalt.
2. Neen, als u maar blijft betalen.
3. Ook de verzekering kan nog wel eens moeilijk doen, als er wat gebeurt terwijl u in het buitenland bent.
4. Afspraken lijken me prima.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 13-02-2011 23:27 #79
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een koopwoning en heb een aanbod gekregen van een ander bedrijf dan waar ik nu werkzaam voor ben om een filiaal van hun bedrijf te runnen voor 5 jaar op Puerto Rico.
Dit lijkt me geweldig om te doen maar ik zit met het volgende.
De bank wil mij geen toestemming geven om mijn huis te verhuren.
Maar ik wil wel toch weg en mijn huis niet verkopen.
Gelukkig is de salaris wat ik daar verdien meer dan voldoende om mijn hypotheek te blijven betalen zonder gebruik te maken van hypotheekrente aftrek. Om te verkomen dat het huis leeg blijf wil ik twee nichten van mijn vrouw in het huis laten wonen (dan wel ingeschreven) zij zullen geen huur betalen maar alleen gas en elektra. Ik zal zelf de WOZ-aanslag van de gemeente, waterschapslasten, de opstalverzekering en onderhoud voor mijn rekening nemen. Wat is uw advies in deze? Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste Ab,
1. Eerst fiscaal. De regeling is zo dat u alleen de hypotheekrente kunt blijven aftrekken als a) het huis leeg is wanneer u in het buitenland bent en u er bij terugkeer weer intrekt, of b) wanneer het onbewoond te koop staat, op weg naar een andere koopwoning. Beide lijken me voor u geen optie.
2. Dan de bank. Het is goed om de hypotheekakte er op na te lezen of alleen verhuur wordt uitgesloten of ook het ter beschikking stellen aan derden.
3. Let er wel op dat u de nichten weer eenvoudig uit huis krijgt, zodra u weer terug bent. Dat is overigens ook waar een bank in het algemeen bang voor is. Maak er een soort van oppasregeling voor uw huis voor met daarin op papier de afspraak dat u direct uw huis weer in kunt zodra u dat wilt en laat de betrokkenen dit ondertekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 11-02-2011 18:23 #78
Dit is mijn situatie:

Ben getrouwd in gemeenschap van goederen, we hebben een schuld van ongeveer 15.000 euro en een eigen koopwoning sinds 2008. Nu gaan we uit elkaar en als we het huis nu moeten verkopen, hebben we waarschijnlijk allebei een schuld van 20.000 euro in totaal als we uit elkaar gaan.

Kan ik nu ook hier in dit huis blijven wonen, en een kamer onderverhuren, of is dit helemaal geen optie en moet dit gewoon verkocht worden?

Ik krijg iedere maand 419 euro terug van de belasting stel dat ik de grootste kamer verhuur voor 450 euro all in. kan dit allemaal. Ik heb al gelezen dat ik dan in ieder geval dit moet overleggen met de hypotheekverstrekker… Reactie infoteur, 12-02-2011
Beste Tamara,
1. Het is niet zeker of dit kan, omdat de verstrekker van de hypotheek rekening heeft gehouden met beide inkomens, neem ik aan. Bovendien staat de hypotheek op beider naam. Zie ook punt 4, want die kan 2 jaar lucht geven.
2. Als er een hypotheek op een huis rust is inderdaad toestemming van de bank nodig voor verhuur.
3. De boedel zal verdeeld moeten worden. Onduidelijk is wat er met huis gaat gebeuren. Als de ex een deel van de hypotheek aflost, is er weer een ander plaatje.
4. Als de ex het huis verlaat en de hypotheek is zoals die is, dan mag u de helft van de hypotheekrente fiscaal aftrekken en de ex mag dat ook nog gedurende maximaal 2 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 07-02-2011 22:17 #77
Mijn situatie is de volgende. Ik ben onlangs verhuisd naar een huurwoning en heb mijn oude woning te koop gezet. Omdat ik niet verwacht de woning snel te verkopen en de hypotheek lasten erg hoog zijn wil ik deze woning volledig gemeubileerd tijdelijk (bv 2 jaar) gaan verhuren aan expats. Ik begrijp dat deze woning dan gezien wordt als 2e woning waardoor er dan geen aftrek hypotheek rente meer is en de overwaarde in box 3 moet worden opgeven, klopt dat? Is dat dan 1,2% over het verschil WOZ waarde minus hypotheek? De huuropbrengst zou dan wel vrij zijn, klopt dat ook? Moet de woning gedurende de (tijdelijke) verhuur nu wel of niet te koop blijven staan. En is hier een maximale tijd aan gebonden. Kunnen wij de woning voor telkens 1 of 2 jaar verhuren tot de verkoopmarkt weer wat aantrekt? Ik hoor graag uw reactie. Reactie infoteur, 07-02-2011
Beste Alex,
1. Normaal is het zo dat een woning meteen als 2e woning wordt gezien als het wordt verhuurd en u ergens anders woont. Eenmaal 2e woning altijd 2e woning.
2. Gegeven de problemen op de woningmarkt is er nu een tijdelijke regel tot 2013, om als de woning te koop staat en tijdelijk wordt verhuurd, de woning na de periode van verhuur weer als 1e woning te zien. En daarmee wordt vanaf dat moment de hypotheekrente weer aftrekbaar. Als de woning wordt verhuurd en niet te koop staat, is terugkeer als 1e woning niet meer mogelijk.
3. De huur van een 2e woning is volledig onbelast.
4. De op te geven waarde in box 3 is de WOZ waarde minus de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wend, 26-01-2011 20:24 #76
Ik heb een vraagje wij hebben een huis uit een erfenis dat is vrijgekomen. jaren geleden is de hypotheek al afgelost! het huis staat dus vrij op naam. mogen wij dit als eigen bezit gewoon verhuren en kan dit geen problemen geven met gemeente en of dergelijke?

dit huis staat namelijk niet egt op een redelijke plek om te verkopen maar om te verhuren is het ideaal. wij kennen toevallig een stelletje wat er best een jaar of 6 7 in wil verblijven tegen een vergoeding van ong 1000 in de maand ex alle overige kosten. waar bij moeten wij aan denken? Reactie infoteur, 27-01-2011
Beste Wend,
1. Voor een vergunning met tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet is een vergunning van de gemeente nodig, maar voor gewone verhuur niet. Zeker omdat uw huurprijs in de geliberaliseerde sector zit.
2. Het is altijd verstandig om voor u zelf eerst de staat van het huis op te maken en vooraf wat foto's te nemen, voor het geval er later veel beschadigingen blijken te zijn.
3. Het is een mooie huur. Daar staat tegenover dat een de huur in ons land niet zo eenvoudig is op te zeggen.
4. Stel een huurcontract op. Denk aan de jaarlijkse huurverhoging en dat gas en licht voor de huurder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 25-01-2011 22:09 #75
Wij zijn 2 jaar geleden verhuisd naar onze nieuwe koopwoning. De oude woning is nog niet verkocht, staat al 3 jaar te koop. Om de woning in bewoonde staat te houden zijn onze zonen (25 en 27 jaar) in de onverkochte woning blijven wonen. Zodra de woning is verkocht verhuizen zij ook naar onze nieuwe woning. Heeft dit nog gevolgen voor de dubbele aftrek? De zonen betalen geen huur. Reactie infoteur, 26-01-2011
Beste Jan,
Volgens de letter van de wet moet het huis te koop staan en mag u zelf er niet meer wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline, 25-01-2011 08:56 #74
Wij zijn van plan om voor onze zoon een appartement te kopen. Zelf wonen wij in een huurhuis, en willen dat zo ook laten. Nu is mijn vraag of wij het maandelijks fiscaalvoordeel van het koophuis terug kunnen krijgen van de belasting, aangezien wij in een huurwoning wonen en geen 1e eigen huis op naam hebben staan. Voor mijn zoon is het niet mogelijk om zelf het huis op zijn naam te kopen, ook niet met een lening van ons, dus deze mogelijkheid is uitgesloten. Reactie infoteur, 25-01-2011
Beste Jacqueline,
1. Uw koophuis wordt gezien als 2e eigen woning en valt in box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Met 2e eigen woning wordt bedoeld een koopwoning die u niet voor uw eigen hoofdbewoning gebruikt. Dat is ook het geval als u een huis huurt en een ander huis verhuurt.
3. Het fiscale voordeel zit erin dat de huur onbelast is, maar daar staat een heffing in box 3 tegenover.
4. Misschien komt u ook in aanmerking voor de aftrekpost levensonderhoud kind:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-tarieven-vanaf-2008-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 24-01-2011 21:17 #73
We hebben een huis georven en dit staat nu al een jaar leeg. Nu is een familielid dringend op zoek naar tijdelijke woonruimte (ze staat ingeschreven voor een nieuwbouwhuis). We willen haar wel in dit lege huis in laten trekken echter waar moeten we zoal aan denken mbt belasting en verzekering en wat mag wel en wat niet. We hoeven er geen geld aan te verdienen echter het moet ons ook geen geld kosten. Reactie infoteur, 24-01-2011
Beste Marc,
1. Als u een hypotheek op het huis hebt, is de hypotheekrente gedurende de periode van verhuur niet fiscaal aftrekbaar. Bovendien moet dan de bank met verhuur akkoord gaan.
2. Als u verhuurt, kunt u het beste kiezen voor tijdelijke verhuur. Anders is het heel moeilijk om iemand er weer uit te krijgen.
3. De opstalverzekering wil meestal wel weten of een huis wordt verhuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-01-2011 19:35 #72
Als de bank akkoord gaat, kunnen wij het huis huren van onze zoon (voor langere, zo niet onbeperkte tijd). Wat heeft dit voor belastingtechnische gevolgen voor ons en voor onze zoon?
Hij wil verder het adres blijven gebruiken als postadres. Kan dit en zo ja, heeft dit gevolgen voor de belasting? Niet duidelijk is of hij ook als bewoner in het bevolkingsregister blijft staan. Maakt dat nog verschil?
Stel dat de bank geen toestemming geeft, kan onze zoon dan bijvoorbeeld één kamer blijven gebruiken en de rest aan ons verhuren?
Of is een oplossing dat wij 1/1000 ste eigenaar worden, afgezien van de hoofdelijke aansprakelijkheid? Zo ja, wat moet er dan allemaal geregeld worden? Reactie infoteur, 21-01-2011
Beste Jan,
1. Wat de fiscale gevolgen voor u zijn hangt af van uw situatie nu.
2. Uw zoon moet als ingezetene van Nederland ergens geregistreerd staan. Alleen als postadres zal dus niet gaan.
3. Uw zoon kan een deel van het huis voor hem bewaren en de rest verhuren.
4. Als er een hypotheek is moet de bank akkoord gaan. En dat zullen ze waarschijnlijk niet snel doen. Bovendien heeft het gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek van uw zoon.
5. U kunt alleen mede eigenaar worden als u dit bij de notaris regelt. Ook hiermee moet de bank akkoord gaan, omdat eigendomsverhoudingen en aansprakelijkheid veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nelleke, 10-01-2011 19:24 #71
Ik heb een vraag nav uw artikel:als ik mijn eigen huis aan mijn kinderen wil verhuren omdat ik bij mijn vriend ga inwonen dan verhuur ik het dus aan verbonden personen, wat heeft dit belastingtechnisch voor mij voor gevolgen? Reactie infoteur, 11-01-2011
Beste Nelleke,
Als het niet gaat om minderjarige kinderen, vervalt de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Perry, 05-01-2011 00:16 #70
Bedankt Zeemeeuw.
De laatste vraag, ter verduidelijking. Wat ik hier op de website van de belastingdienst heb gevonden, geldt ook dus voor nieuwbouw en bestaande bouw: http://www.belastingdienst.nl/particulier/alsueenwoningkoopt/alsueenwoningkoopt-36.html#P436_50402

Dus als ik vanuit buitenland in 2011 een bestaande woning koop dan mag ik gedurende 2 jaar hypoteehrente en aankoopkosten aftrekken, op voorwaarde dat niemand behalve ik daar woont. En op voorwaarde dat die woning bedoeld is voor mij als toekomstige hoofdverblijf!?

bvd Reactie infoteur, 05-01-2011
Beste Perry,
1. Waar u naar verwijst slaat op nieuwbouw die nog niet voor bewoning beschikbaar is. Dat is niet op u van toepassing.
2. Ik heb het wel en wee van de eigenwoningregeling wel eens eerder uitgezocht.
Zie:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

3. Officieel mag de woning bij vertrek naar het buitenland niet aan anderen beschikbaar worden gesteld.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Perry, 04-01-2011 10:59 #69
In die periode zullen 2 zussen van mij in de koopwoning verblijven die in principe geen huur zullen betalen! Vormt dit nog een belemmering voor hypotheekrenteaftrek of andere belastingheffingen tijden mijn gewone verblijf in Nederland en verblijf in twee landen? Reactie infoteur, 05-01-2011
Beste Perry,
1. Als er aantoonbaar huur wordt betaald, vervalt de hypotheekrenteaftrek.
2. Ik neem aan dat uw zussen zich daar niet laten inschrijven, want dan zullen er mogelijk eerder vragen komen van de belastingdienst. Officieel mag de woning niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Perry, 04-01-2011 10:30 #68
Ik ben zojuist een prijs met een verkoper overeengekomen en ben financiering ana het regelen. de woning zal op 1 juli opgeleverd worden.
Ik ben van plan om omstreeks zomer vakantie voor 7-10 maanden in Belgie voor studie gaan wonen. Ik ben dan verplicht zich daar bij de gemeente in te schrijven, waardoor ik dan in Nederland uit Gemeentelijke basisadministratie uitgeschreven word.
Ik ga mijn koopwoning in Nederland niet onderverhuren en maak ik wegens mijn werk in Nederland aantal dagen per week gebruiken van. Dus ik woon gedurend pakweg 1 jaar in twee landen. Waarbij ik alleen maar in Belgie ben ingeschreven. Een soort grensarbeider! Maar dan met een eigen woning in Nederland en hypotheekrenteaftrek.

De vraag is nu: mag ik in die periode dat ik niet in Nederland ingeschreven ben, maar wel aantal dagen per week doorbreng, van hypotheekrenteaftrek gebruik maken?

Moet ik dan mijn huis te koop zetten (maar niet verkopen) om zo toch hypotheekrente te kunnen aftrekken? :) Reactie infoteur, 04-01-2011
Beste Perry,
Als u kiest voor de Nederlandse belastingplicht en in België woont, is de hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bouman -Tilleman, 02-01-2011 15:06 #67
Onlangs is mijn schoonmoeder overleden en ze heeft een koophuis het staat nu al een half jaar leeg en er zijn nog geen kijkers geweest nu kunnen wij het huis verhuren mag dat en wat zijn de na delen ik kan het hier nergens lezen namelijk plus de hypotheek gaat gewoon elke maan door het energie staat stil en het water ook weet iemand hoe we dit het beste kunnen doen? Reactie infoteur, 02-01-2011
Beste Bouman-Tilleman,
1. Het huis zal onderdeel uitmaken van de erfenis.
2. Wat de beste oplossing is hangt af van de erfgenamen en hun persoonlijke situatie. Verhuur is alleen toegestaan met toestemming van de bank en de erfgenamen.
3. De bank doet over de hypotheek meestal de eerste maanden niet moeilijk, maar zal op een gegeven moment toch willen weten hoe u e.e.a. gaat oplossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Georgina, 28-12-2010 21:29 #66
Mijn man en ik hebben een huis te koop (Woning 1) staan, maar zijn door omstandigheden beiden verhuisd naar een huurwoning (woning 2). 1 van ons moet ons ook inschrijven bij de gemeente van de huurwoning (woning 2). Heeft dit gevolgen voor de hypotheekrente aftrek van woning 1? Maakt het uit of we ons beiden inschrijven op het adres van de huurwoning? Of maakt dat voor de belasting niets uit? Of is het verstandiger om maar 1 persoon in te schrijven op het huuradres? Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 29-12-2010
Beste Georgina,
1. Zolang het koophuis te koop staat is de hypotheekrente nog 2 jaar aftrekbaar.
2. Verder maakt het verschil op wiens naam de hypotheek staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 22-12-2010 21:59 #65
Ik heb ook een vraag; is er een loket of een instantie die eea kan voorrekenen of die advies kan geven wat het beste zou zijn financieel gezien irt kamerverhuur of volledig gemeubileede verhuur via een bureau?
Ik heb nl. een appartement waar ik officieel wel woon maar in de praktijk weinig ben ivm proef-samenwonen (!) bij mijn partner. Ik wil het nog niet in de verkoop zetten, me ook niet officieel uitschrijven dus kamerverhuur lijkt de beste optie als ik dit allemaal zo lees. Alleen ik wil zo graag eea goed op een rij zetten voordat ik me stort in de wereld van "huurbaas" zijn en er achteraf misschien helemaal niet wijzer van wordt maar enkel zorgen erbij krijg. Alvast dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 22-12-2010
Beste Judith,
Een dergelijk bureau ken ik niet. Wat je wel kunt doen is een makelaar of plaatselijk verhuurbureau bellen en vragen de twee opties vrijblijvend voor je voor te rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 15-12-2010 17:16 #64
Mijn broer heeft een eigen koopflat. Echter per februari 2011 gaat hij met zijn vriendin samenwonen in een huurwoning. Zijn flat wil hij verkopen, maar tot die tijd zou ik het mogen huren. In het artikel staat dat er dan sprake zou zijn van een tweede woning die belastingvrij verhuurd kan worden, maar wel moet worden opgegeven in box 3. Vervalt voor mijn broer ook de hypotheekrenteaftrek en wat zijn de verdere financiele gevolgen? Reactie infoteur, 15-12-2010
Beste Petra,
1. Als het appartement eerst wordt verhuurd en enige tijd daarna te koop wordt gezet, terwijl de eigenaar bewoner het huis heeft verlaten, wordt de woning inderdaad als tweede woning gezien. Zonder hypotheekrente aftrek en met de opgave van de WOZ waarde minus de hypotheek in box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Het is fiscaal beter om de verkoop en verhuur tegelijkertijd te beginnen. Dan is er nog de mogelijkheid om terug te keren in het regime van hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lois, 13-12-2010 14:03 #63
Ik ben net ingetrokken bij mijn vriendin die een eigen koophuis heeft. We staan nu beiden ingeschreven op haar adres. Nu lever ik elke maand een bijdrage in de huishouding. Moet mijn vriendin deze bijdrage opgeven aan de belastingdienst als inkomen? Reactie infoteur, 13-12-2010
Beste Lois,
1. Ik weet niet om hoeveel het gaat, maar als u het gireert zou ik, om later misverstanden te voorkomen, daarbij aangeven dat het om boodschappen gaat.
2. U eet er denk ik ook van.
3. U mag jaarlijks 2000 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vlinder, 12-12-2010 17:18 #62
Hallo,

Ik ga begin volg. emigreren naar het buitenland. Nu heb ik mijn woning al meer dan anderhalf jaar te koop staan zonder resultaat. Nu heb ik de mogelijkheid om mijn huis te verhuren aan mensen die het evt. later ook zouden willen kopen. Ik kom er niet helemaal uit of ik nu recht blijf houden op mijn hypotheek rente aftrek. Kan iemand me dat vertellen. En hoe kan ik het beste berekenen wat de evt. huurprijs zou moeten zijn als ik wat kosten en opbrengsten betreft quite wil spelen.
bvd Reactie infoteur, 12-12-2010
Beste Vlinder,
1. In de periode dat u verhuurt is er geen fiscale aftrek meer van de hypotheekrente.
2. De lasten die u zeker wilt terug verdienen zijn de hypotheekrente, de WOZ-aanslag van de gemeente, waterschapslasten, de opstalverzekering en wat geld voor onderhoud.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 02-12-2010 21:14 #61
Hallo, ik ben Saskia en ik heb een vraag. Mijn man en ik hebben een koophuis, mijn man vertrekt in januari 2011 voor een jaar of 3 naar de Antillen ik vertrek zelf met de kinderen pas in juli. We gaan de woning verhuren via een makelaar vanaf 1 februari. Ieder jaar word er een nieuw contract opgesteld. Ik vraag me af waar ik rekening mee dien te houden en of we recht blijven houden op hypotheekaftrek, wat word er extra belast? Krijg ik tijdelijk meer hypotheekaftrek aangezien mijn man zich begin januari al uitschrijft, we willen wel allebei onze bankrekeningnummers behouden, word de voorlopige teruggaaf daar dan op gestort? Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden… Reactie infoteur, 03-12-2010
Beste Saskia,
1. Als een eigenaar wordt uitgezonden door een bedrijf is er een regeling dat bij leegstand de hypotheekrente aftrekbaar blijft, anders niet.
2. Bij verhuur, zonder dat het huis te koop staat, vervalt de hypotheekrenteaftrek vanaf het moment van verhuur en is de huur onbelast.
3. U mag zolang u er woont nog de hypotheekrente aftrekken die u zelf betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 29-11-2010 10:16 #60
Geachte Infoteur,

Mijn nicht wil haar appartement ter beschikking stellen voor mij. Zij woont namelijk al een half jaar bij haar vriend. Het huis stond te koop en wilt ze dan uit de verkoop halen. Is dit mogelijk? Op welke zaken moet ik letten? En kan ik me dan wel inschrijven bij de gemeente?

mvg,
Joris Reactie infoteur, 29-11-2010
Geachte Joris,
Als het huis uit de verkoop wordt gehaald, terwijl uw zus elders is ingeschreven, zal het huis als tweede woning worden gezien, zonder hypotheekrenteaftrek en met een onbelaste huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suparna, 24-11-2010 17:28 #59
Beste Zeemeeuw, Wellicht dat ik iets op een ander spoor hier ga, maar ik hoor graag je reactie over het volgende: Ik ben onlangs naar het buitenland verhuisd, heb mij volledig (moeten) laten uitschrijven uit het Amsterdamse register en verhuur momenteel mijn apt. Ik overweeg om het te verkopen aan een vriend en binnen een half jaar weer terug te kopen met eigen geld, dus zonder hypotheek. De vraag is nu of dit zo mag en of je eigenlijk een apt. in Amsterdam mag kopen, terwijl je in het buitenland woont. Ik zal wel herhaaldelijk over zijn in Amsterdam en dan gewoon in mijn eigen apt. dan verblijven.
Alvst bedankt voor je reactie. Reactie infoteur, 24-11-2010
Beste Suparna,
1. Met deze verkoop en koop lijkt me niets mis.
2. Er was wat commotie over het hebben van een pied a terre in Amsterdam. Inmiddels heeft de betreffende wethouder laten weten dat het hebben van een tweede woning gewoon is toegestaan zolang het een koopwoning betreft, of een huurwoning van meer dan € 648 huur per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bornioc (infoteur), 17-11-2010 21:38 #58
Voor mijn werk heb ik moeten verhuizen en zo mijn woonhuis (hoofdverblijf 1) waar ik een hypotheek op heb en geniet van hypotheekrente aftrek te koop aangeboden. Deze staat nu al drie jaar te koop. Momenteel zit ik zelf elders in een huurhuis te noemen hoofdverblijf 2. Woonhuis 1 staat nu al drie jaar te koop. Woonhuis 1 heb ik in Julie 2010 verhuurd om zo dubbele lasten te voorkomen. Begrijp ik het goed dat ik tot en met Dec 2013 als woonhuis 1 nog niet verkocht is gebruik mag maken van de regeling aftrek hypotheekrente? en moet ik de huuropbrengst van woonhuis 1 opgeven als belastbaar inkomen? Reactie infoteur, 18-11-2010
Beste Bornioc,
1. De regeling houdt in dat als u de huur van de te koop staande woning opzegt, de hypotheekrente weer aftrekbaar wordt. Het is niet zo dat in de periode van verhuur de hypotheekrente aftrekbaar blijft. Ook in de periode dat niet werd verhuurd was de hypotheekrente aftrekbaar.
2. 70 procent van de huur moet u opgeven als extra inkomen, maar u hoeft geen eigenwoningforfait op te geven in de periode van verhuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meta de Groot, 14-11-2010 21:32 #57
Na aanschaf van een nieuw huis en het andere huis onverkocht, overwegen we het "oude" huis te verhuren. De begane grond is een bedrijfsruimte en de 1e en 2e verdieping woonruimte. Nu willen we de bedrijfsruimte apart verhuren van het woongedeelte. Zijn er voor ons en/of de huurders consequenties waar rekening mee gehouden moet worden, bijvoorbeeld belastingtechnisch? Reactie infoteur, 14-11-2010
Beste Meta de Groot,
1. Als u het geheel verhuurt is er geen hypotheekrenteaftrek meer.
2. De bedrijfsruimte zal, afhankelijk van de vergunning, alleen als bedrijfsruimte met een zelfde bestemming mogen worden verhuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 11-11-2010 21:11 #56
Ik heb een appartement dat nu ongeveer 2 jaar te koop staat. Als ik het de komende periode wil verhuren, totdat het verkocht wordt en in dezelfde periode een ander huis koop, vervalt ook dan de hypotheekrentaftrek voor het appartement? Reactie infoteur, 11-11-2010
Beste Sander,
De regeling geldt voor wie twee huizen tegelijkertijd heeft, waarbij het tweede huis is gekocht om daarin te gaan wonen terwijl het eerste tijdelijk wordt verhuurd en te koop staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 11-11-2010 10:22 #55
Bedankt voor de vlotte reactie! U schrijft dat studenten niet veel huur betalen… Het zal gaan om een woning in een studentenstad, waar (na enig internetspeurwerk) al snel 400 euro per student per maand wordt betaald. Met 3/4 studenten zit je dus al snel op de 1200 euro in een woning van 150 000-200 000 euro zou dat toch rendabel moeten zijn? Of reken ik mijzelf nu te snel rijk? Ik weet dat het hier niet gaat om een snelle winst en dat is ook niet de bedoeling.

Nogmaals bedankt voor de eerder genoemde punten!
Met vriendelijke groet, Rob Reactie infoteur, 11-11-2010
Beste Rob,
Dat is 6 a 8 procent bruto. Ik neem aan exclusief gas en water en dergelijke. U betaalt 1,2% vermogensrendementsheffing, WOZ, moet reserveren voor onderhoud en rekening houden met eventuele leegstand. Zeg netto 3 a 5 procent rendement.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 02-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Tijdelijk verhuren
Reacties: 354
Schrijf mee!