Belastingdienst & de heffingskortingen

Belastingdienst & de heffingskortingen We kennen zes heffingskortingen bij de inkomstenbelasting in 2020. Eigenlijk nog meer, want er wordt ook nog gekeken naar uw leeftijd. De bekendste korting is de algemene heffingskorting. Maar waar staan al die heffingskortingen voor en hebt u er soms ook recht op? Op welke heffingskorting hebt u recht en wat zijn de voorwaarden?

Zes heffingskortingen, waar hebt u recht op?


Aftrekposten buitengewone uitgaven

U moet een heffingskorting niet verwarren met aftrekposten, zoals de aftrek specifieke zorgkosten, hypotheekrenteaftrek of ziektekosten. Een aftrekpost verlaagt uw inkomen. Een heffingskorting verlaagt de belasting die u betalen moet. Van een aftrekpost krijgt u slechts een deel terug, rekening houdend met uw inkomen en belastingtarief. Een heffingskorting kan volledig in mindering komen op de door u te betalen belasting op uw inkomen, box 1, box 2 en box 3.

Hoe heffingskortingen aanvragen in 2020

Als u in loondienst bent of een uitkering hebt is het eenvoudig. De werkgever of uitkerende instantie houdt bij de belastingheffing dan al al rekening met de volgende heffingskortingen. Die hoeft u dus niet apart aan te vragen:
 • De algemene heffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting.

Maar met sommige heffingskortingen houdt de werkgever of uitkeringsinstantie geen rekening en die kunt u dan via de belastingaangifte inkomstenbelasting of via een voorlopige aanslag 2020 aanvragen:
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De korting voor maatschappelijke beleggingen;

Heffingskortingen of loonheffingskortingen

De loonheffingskortingen waarmee een werkgever rekening houdt zijn een voorschot op de definitieve heffingskortingen bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. Bovendien houdt een werkgever niet met alle heffingskortingen rekening. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting kunnen wel alle heffingskortingen worden meegenomen. Controleer bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting (de jaarlijkse exercitie in het voorjaar) goed of ook bij u met de juiste heffingskortingen is rekening gehouden.

Wat is een heffingskorting voor korting?

Een heffingskorting wordt in mindering gebracht op de belasting die u betalen moet. Daarbij kan het gebeuren dat u meer heffingskortingen hebt dan u aan belasting hebt betaald. In dat geval zult u een deel van de heffingskortingen niet uitbetaald krijgen. Dat kan anders worden wanneer u een partner hebt die inkomsten belasting betaalt. Niet iedereen komt voor de zelfde kortingen in aanmerking, want aan een heffingskorting zijn voorwaarden verbonden. Uitzondering is de algemene heffingskorting.

voorbeeld rekensom heffingskortingen

Stel uw inkomen is zodanig dat u zonder met heffingskortingen rekening te houden 15.000 euro aan belasting moet betalen. Stel dat u recht hebt op 3.000 euro aan heffingskortingen. In dat geval moet u in werkelijkheid nog 12.000 euro aan inkomstenbelasting betalen.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige die in een belastingjaar in Nederland woont, heeft recht op de algemene heffingskorting, waarop elk individu (ook als u een partner hebt) zelfstandig aanspraak op kan maken. De algemene heffingskorting is in beginsel niet overdraagbaar, maar wie door te weinig inkomen zijn eigen heffingskorting niet helemaal gebruikt, kan dat deel laten verrekenen met de belasting van de eventueel aanwezige fiscale partner. In dat geval wordt wel gesproken van de algemene heffingskorting minstverdienende partner of aanrechtsubsidie.

De uitbetaling aan de partner die weinig of geen inkomen heeft, wordt jaarlijks geleidelijk afgebouwd. Dit gebeurt over een periode van 15 jaar, met een jaarlijkse afbouw van 6 2/3%.

De arbeidskorting als heffingskorting

Bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft u recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk gemaakt. De arbeidskorting wordt eerst hoger bij een hoger inkomen maar vanaf grofweg modaal gaat de arbeidskorting omlaag.naarmate u meer verdient en varieert met uw leeftijd.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor hen, die de zorg dragen voor kinderen onder de 12 jaar. Hier kleven wel een aantal voorwaarden aan:
 • In het belastingjaar hoorde minimaal 1 kind bij uw huishouden voor ten minste 6 maanden.
 • Het kind was op 31 december van voorgaand jaar jonger dan 12 jaar en in die periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Bij co-ouders mag dat ook op het woonadres van de co-ouder zijn.
 • Uw inkomsten waren hoger dan € 5.070 (2020) of u kreeg de zelfstandigenaftrek.
 • U had geen fiscale partner, of een fiscale partner met inkomsten uit werk dat hoger is dan uw inkomen uit werk.
 • Hebt u wel een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager dan het inkomen van uw fiscale partner. Is het arbeidsinkomen van uw beiden even hoog, dan wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen toegekend aan de oudste van u beiden.

De jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is van toepassing op de belastingplichtige die in het kalenderjaar recht heeft op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong. Ook als u in die situatie een Wajong uitkering niet ontvangt als gevolg van een andere uitkering of een ander inkomen uit arbeid. Deze heffingskorting vervalt als voor u ook ouderenkorting geldt.

De ouderenkorting

U heeft recht op de ouderenkorting als belastingplichtige, als u uiterlijk in december van het belastingjaar recht hebt op AOW. Ook uw inkomen is van belang voor de hoogte van de heffingskorting. Zowel u als uw partner kunnen recht hebben op de ouderenkorting. Woont u alleen en bent u AOW-gerechtigd, dan hebt u ook recht op de alleenstaande ouderenkorting.

De alleenstaande ouderenkorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als hij ook recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. U krijgt deze korting ook als u geen of slechts een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder kreeg. Dit, omdat u vóór uw AOW-leeftijd in het buitenland woonde en dus geen AOW opbouwde of als u een erkend gemoedsbezwaarde was.

Slot: de Belastingdienst en de belastingplichtige

De Belastingdienst en de belastingplichtige hebben het maar druk met al deze heffingskortingen. Simpel is het niet altijd, maar het is wel altijd de moeite waard om te bekijken waarvoor u in aanmerking komt en op welke heffingskorting u recht hebt. De kortingen kunnen een behoorlijke verlaging van de door u te betalen belastingen betekenen. Doe er vooral uw voordeel mee.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die w…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Hoogte heffingskortingen 2018Hoogte heffingskortingen 2018De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoud…
Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…

Huis verhuren in plaats van huis direct verkopenHuis verhuren in plaats van huis direct verkopenDiplomatenclausule, uw huis verhuren of uw huis direct verkopen in 2019 of 2020, wat zijn de fiscale gevolgen van verhur…
Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…

Reageer op het artikel "Belastingdienst & de heffingskortingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Liane, 10-02-2016 23:38 #250
Hallo

Ik heb onlangs een brief gekregen van de belastingdienst dat ik geen kwijtschelding krijg maar gezien mijn omstandigheden ze het ook niet gaan bemoeilijken. Daar zijn voorwaarden aan verbonden dat de komende 3 jaar alle uit te betalen bedragen tegoeden worden verrekend met de schuld. Nu is het zo dat ik alleenstaande moeder ben en weer een baan heb en dan recht zou hebben op de combinatiekorting waardoor mijn uitkering stopt maar als de belastingdienst die combinatiekorting inhoud houdt dat voor mij in dat ik onder het minimum inkomen uitkom en rondkomen dan niet te doen is. Weet u of dat zomaar kan? Want in dat geval moet ik eigenlijk noodgedwongen in de uitkering blijven omdat het anders niet te doen is.

Vriendelijke groet
Liane Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Lisa,
Neem contact op met de Belastingdienst en probeer een mildere betalingsregeling af te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 24-08-2015 11:17 #249
Geachte heer,

Door een fout van het UWV is dubbele heffingskorting toegepast, zowel op mijn gedeeltelijke WAO als ook op de Ziektewet. Ik heb er zelf niet om gevraagd en er ook niet voor getekend.
Omdat de WAO maandelijks werd uitbetaald en de WW wekelijks heb ik niet in de gaten gehad dat ik "meer" ontving dan waar ik recht op had. Ik heb niet geweten wat "een dubbele heffingskorting toegepast" betekende totdat ik van schrik, na invullen van een belasting aangifte digitaal, een afspraak gemaakt had met het belastingskantoor.
Het UWV erkent de fout en doet behalve excuses aanbieden geen correctie waardoor ik nu ongevraagd een dikke schuld aan het belastingskantoor heb. Kan dit zo maar?

m.v.g.
Karin Reactie infoteur, 20-07-2020
Geachte Karin,
Voor de Belastingdienst is het UWV een voorportaal, zoals een werkgever loonbelasting inhoudt. Fouten in de heffing zijn dan altijd voor de belastingplichtige. Wat wel nog kan spelen is dat u een boeterente of boete moet betalen. Daartegen kunt u op basis van de erkenning door het UWV bezwaar maken, omdat het niet uw schuld is geweest dat er te weinig belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabine, 23-06-2015 12:26 #248
Beste zeemeeuw,
ik ontving alle toeslagen maar 2 maanden geleden zijn deze allemaal verrekend met een openstaande vordering. Ik heb inmiddels een bezwaar ingediend. Kan ik deze toeslagen terugkrijgen eenmaal deze zijn verrekend?

Ook heb ik een bevestigingsbrief ontvangen van mijn bezwaar met een uitstel tot betaling maar met daarin een betalingsregeling voorstel. Ik begrijp er helemaal niks van. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Sabine,
De Belastingdienst mag toeslagen verrekenen met een openstaande belastingschuld. Hangende uw bezwaar wordt er meestal automatisch uitstel van betaling gegeven. De betalingsregeling zal alleen gelden als er na verrekening nog een schuld overblijft of de verrekening deels wordt teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 14-04-2015 12:00 #247
Ik heb in mijn aparte aangifte de rente volledig bij mij afgetrokken en box 3 spaargeld onder haar gezet en bij de aparte aangifte van mijn vrouw dezelfde rente volledig bij haar afgetrokken en box 3 spaargeld onder mij gezet.
Ik weet niet of dat een probleem oplevert.
- Kan ik beter gewoon afwachten of alsnog zelf een aangepaste gezamenlijke aangifte insturen vanavond?
- Ontdekt de belastingdienst het altijd als zoiets niet klopt?
- Als de belasting dienst reageert heb ik dan zelf nog invloed op de meest ideale verdeling? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Hans,
Als het twee keer om dezelfde rente en hetzelfde vermogen gaat, is dit inderdaad dubbelop. Daar kan de Belastingdienst vrij eenvoudig achter komen (maar dat hoeft niet). Het ergste wat kan gebeuren is dat u belasting moet terugbetalen (met rente). Als er een reactie komt van de Belastingdienst, kunt u alsnog een wijziging aanbrengen, maar de terugbetaling is wel inclusief rente. Hoe het werkt is als volgt: u verdeelt het gezamenlijke vermogen zo dat zoveel mogelijk van de vrijstellingen in box 3 gebruik wordt gemaakt. U zet ook de aftrek neer bij wie in de hoogste belastingschijf zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-04-2015 15:31 #246
Dank voor reactie Zeemeeuw

In mijn 2 aparte opgaves staat het nu dus niet goed. Moet ik hier zelf actie in ondernemen of afwachten tot/of ik bericht krijg van de belastingdienst?
Ook over 2013 heb ik het dan verkeerd gedaan, maar nog niets van gehoord.
Krijg ik hierover vanzelf bericht? En kan ik dan zelf weer een andere verdeling van de aftrekposten maken? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Hans,
Een heffingskorting is geen aftrekpost maar een soort van belastingvrije voet. Of u iets verkeerds hebt gedaan, is nog maar de vraag, want u mag aftrekposten onderling verdelen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-en-verdeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-04-2015 12:38 #245
Dag

Dit jaar wilde ik voor het eerst samen met mijn vrouw aangifte doen. Zij is heringetreden met een klein salaris van € 3200,-.
Zij had al wel een voorlopige teruggave gehad omdat de belastingdienst was uitgegaan van geen inkomen. Daarmee kreeg zij de natuurlijk algemene heffingskorting terug.
Nu komt er uit de berekening dat we een bedrag van +/- € 1200,- moeten terugbetalen. Dan komt ongeveer overeen met die voorlopige teruggave van haar.
In eerste instantie heb ik me dat niet gerealiseerd en dacht ik dat het mijn mijn salarisaanpassing te maken had heb ik ook onze aangiftes een keer apart uitgerekend en toen kon ik met de aftrekposten dusdanig schuiven dat de terugbetaling nihil was. Die heb ik ingestuurd.
Nu vraag ik me dus af:
- klopt mijn redenatie dat zij nu eigenlijk 2x iets heeft teruggekregen (op haar jaaropgaaf stond dat er geen loonheffing was ingehouden) en dat daarom die voorlopige teruggave volledig terug moet?
- ik heb het nu waarschijnlijk niet goed ingevuld en 2x de aftrekposten gebruikt. Gaat me dit problemen opleveren? Komt de belasting zelf met een opmerking hierover? In 2013 heb ik (ook nietsvermoedend) hetzelfde gedaan realiseer ik me en daar heb ik nog niets op gehoord. Toen had zij ook zo'n klein salaris.
- of heeft zij toch recht op een deel van die algemene heffingskorting omdat ze maar zo weinig verdient € 3200,-
en hoe krijg ik dat dan te zien of hoe moet ik dat regelen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Dag Hans,
Als op haar jaaropgaaf stond dat er geen belasting is ingehouden, komt dat doordat de werkgever rekening heeft gehouden met haar algemene heffingskorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 24-02-2015 19:47 #244
Betreffende de heffingskorting. Mijn vrouw had in 2013 geen inkomen en in 2014 ook niet, dient zij seperaat bij de belastingdienst de algemene heffingskorting aan te vragen? Wordt dat in 1 keer uitbetaald of in termijnen of kan het direct worden verrekend met mijn nog te betalen belasting? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Cor,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doen, wordt de algemene heffingskorting (minstverdienende partner) in één keer uitbetaald of verrekend, maar met het invullen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan voor een lopend jaar ook per maand worden uitbetaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Cramer, 09-01-2015 10:55 #243
Worden alle eventuele heffingskortingen allemaal automatisch verwerkt bij een digitale aangifte? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jos Cramer,
Ja alle heffingskortingen daarbij worden meegenomen op basis van uw gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meriem, 10-12-2014 14:04 #242
Hoi ik ben alleenstaande moeder met 4 kinderen heb ik ook recht op belasting korting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Meriem,
Op welke kortingen u precies recht hebt, hangt ook af van uw inkomen en of u werkt. Een alleenstaande ouder die aan de voorwaarden voldoet heeft in 2020 recht op extra kindgebonden budget:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104706-extra-toeslag-alleenstaande-ouder-tot-een-paar-duizend-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 17-11-2014 11:20 #241
Mijn dochter krijgt binnenkort een Wajong-uitkering. Ze woont nu nog bij haar moeder, maar gaat zich binnenkort inschrijven op mijn adres.
Ik werk fulltime en heb een modaal inkomen; heb een koophuis. Heeft haar Wajong-uitkering financiële gevolgen voor mij? Heeft het bij mij gaan wonen mogelijk financiële gevolgen voor de hoogte van haar Wajong-uitkering? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Marcel,
Dit heeft geen gevolgen voor u en ook niet voor de hoogte van haar Wajong-uitkering. Een uitzondering hierop kan een huurtoeslag zijn (als u die nu ontvangt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tien, 27-10-2014 15:06 #240
In uw bericht schrijft u: "De algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner kan tot 2024 via de andere partner worden uitbetaald". Op dit moment ontvang ik als minst verdienende partner zelf de heffingskorting elke maand maar kan ik deze dus ook via mijn meestverdienende partner laten uitbetalen? En is dat dan voordeliger? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Tien,
Bedoeld is dat als u een partner hebt die voldoende inkomen heeft, er ruimte ontstaat om uw algemene heffingskorting uit te betalen. Voor de hoogte van het bedrag maakt het geen verschil op wiens rekening het geld wordt uitbetaald. Dat kunt u gewoon zo laten als het nu is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelle, 22-10-2014 21:22 #239
Ik heb aangifte IB 2013 gedaan. Op basis van de in aangifte ingevulde gegevens, heb ik een voorlopige aanslag ontvangen, waarbij bij mijn vrouw (fiscale partner) o.a. de inkomensafhankelijke combinatie korting is verrekend. Wij voldoen ook aan de vereisten (thuiswonend kind jonger dan 12 en een lager inkomen dan fiscale partner).
Mijn vrouw was in loondienst van 1 januari tot 1 juli 2013. Vanaf die datum heeft zij een WW-uitkering ontvangen.
Haar loon was ongeveer 11.000 (van jan - jul) en ww ongeveer 4.750.
Nu ontvang ik van Belastingdienst een correctie waarbij de gehele ink.afh.combi.korting is geschrapt (EUR 1.278) en ik dit moet terugbetalen. (voorlopige aanslag 2013 was uitbetaald) Heeft zij in het geheel geen recht op ink.afh.combi.korting omdat de Belastingdienst de WW uitkering als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking aanmerkt? Of moet ik (met kans op succes) bezwaar aantekenen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jelle,
Het is voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting geen vereiste dat uw vrouw het hele jaar werkt.:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108023-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 07-10-2014 13:08 #238
Ik ben sinds april 2013 werkloos. Sindsdien krijg ik een WW uitkering van de UWV. Dit stopt eind deze maand oktober. Heb ik hierna nog recht op een of ander toeslag of maandelijkse uitkering van de belastingdienst? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Astrid,
De verschillende toeslagen (zorgtoeslag en dergelijke) lopen door en zullen bij een lager inkomen hoger zijn. De heffingskortingen van de Belastingdienst kunnen alleen maximaal worden uitbetaald als er voldoende inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Scarlett, 25-08-2014 16:27 #237
Ik heb met terugwerkende kracht ouderschapsverlof opgenomen in 2012 en in 2013. Ik heb hier dit jaar een bevestiging gekregen van mijn werkgever. Dit omdat bekend was dat deze verlof zou stoppen. Wat betreft het opgenomen verlof van 2013 heb ik verwerkt als een heffingskorting in de aangifte van dit jaar. Echter hier kon ik niet van 2012 meenemen. Door persoonlijke omstandigheden ben ik er nu pas aan toegekomen. Gezien ik in 2013 al een definitieve aanslag heb ik gekregen is mijn vraag of ik hier nog iets mee kan met een bezwaarschrift en wat kan ik dan het beste doen. Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Scarlett,
Als u van mening bent dat u een foutje hebt gemaakt in uw belastingaangifte (in uw voordeel of nadeel) kunt u een briefje sturen naar de Belastingdienst waarin u vraagt de fout ambtshalve te corrigeren. Geef duidelijk aan om wat het gaat en hoeveel u verwacht terug te krijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trijntje, 04-06-2014 22:14 #236
Ik ben van 1950 en sinds anderhalf jaar weduwe, mijn man had een vervroegd redelijk pensioen. En had gekozen voor een partner pensioen bij e, v overlijden. Na 46 jaar bij een baas te hebben gewerkt blijft er voor mij nog maar €512 netto in de maand over. Krijg ik ook nog eens een belasting aanslag van bijna €2000 dat er geen heffing korting is betaald. Dit aan het PME doorgegeven, nu word ik ook nog eens op mijn partnerpensioen gekort, en is mijn netto pensioen nog maar € 335 in de maand. Ben toen de tijd gelijk met mijn man gestopt met werken, dus heb een klein pensioen van mezelf omdat ik parttime in de zorg werkte. Nu is mijn inkomen € 750 euro in de maand, krijg geen uitkering omdat ik in 1950 geboren ben. Is dit nu normaal in Nederland of heb ik ook nog rechten? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Trijntje,
1. Dat van de heffingskorting moet u nog even bekijken, want dat is juist een belastingteruggave. Misschien is die per ongeluk twee keer ontvangen.
2. U hebt in ieder geval recht op een aanvulling vanuit de bijstand (via uw gemeente) wanneer u onder het bijstandsniveau zit. Vergeet ook de toeslagen niet (huurtoeslag, zorgtoeslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corné, 18-05-2014 13:55 #235
Ik zit sinds enkele maanden in de WW en volgens mij heb ik op mijn ww uitkering ook een heffingskorting. Sinds enkele weken ben ik weer regelmatig aan het werk ongeveer 20 uur per week. Heb ik dan ook recht op heffingskorting op mijn verdiende salaris? of als ik die heffingskorting op mijn salaris krijg moet ik die dan bij de volgende aanslag alsnog terug betalen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Corné,
Dat hang er helemaal vanaf hoeveel van uw heffingskorting is verbruikt met de ww-uitkering en hoeveel er dus nog van over is. Als dat niets meer is, kunt u beter uw loon zonder heffingskorting laten uitbetalen om straks terugbetalen te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Belinda, 07-05-2014 14:35 #234
Ik heb een vraag mijn man heeft tot 2009 een wajong uitkering gehad. 2009 is deze stop gezet en is hij zelfstandig zijn geld gaan verdienen. nu is hem verteld dat hij te allen tijde recht houd op zijn wajong. Nu hebben wij een definitieve aanslag ontvangen met het verzoek tot terug betalen van deze korting, klopt dit? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Belinda,
Als uw man geen recht heeft op wajong, heeft hij ook de heffingskorting niet. Het kan ook zijn dat hij er wel recht op heeft, maar er geen gebruik van maakt: in dat geval heeft hij wel recht op de heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 31-03-2014 22:00 #233
Hallo

Ik verdiende in 2013 minimumloon 19036 euro in een heel jaar. volgens de digitale aangifte krijg ik maar 570 euro terug van de belasting. Toen ik in België woonde en werkte (ook tegen minumumloon een hele jaar) kreeg ik 2500 euro terug van de Belgische belastingdienst. Ligt het aan mij, of krijgen we in Nederland te weinig belasting terug? Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Ben,
Hoeveel u terugkrijgt, hangt helemaal af van hoeveel er is ingehouden aan loonbelasting. Er kan toen u in België woonde ook teveel loonbelasting zijn ingehouden, omdat bij de loonheffing niet met de algemene heffingskorting werd gerekend bijvoorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 17-03-2014 17:58 #232
Hallo,
Ik ven sinds oktober van 2013 werkeloos geraakt. Nu heb ik in de laatste drie maanden van het jaar nog wel combinatiekorting (per maand) betaald gekregen. Klopt dit of moet ik dat straks terug betalen? Hoe zet ik dit stop? Reactie infoteur, 28-06-2020
Hallo Merel,
U hebt er vooralsnog geen recht op, wellicht uw partner wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108023-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jikkie, 05-03-2014 20:23 #231
Hallo,
Ik ben straks per 1 april werkloos omdat ik geen vaste aanstelling krijg en heb besloten om er voor de kinderen te zijn omdat dat nu op dit moment erg nodig is. Heb ik dan ook nog recht op een uitkering? Ik hoorde via via dat je een x bedrag per maand kunt krijgen. Is dit het geval en zo ja, waar en hoe vraag ik dit aan? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jikkie,
U kunt een ww uitkering aanvragen bij het UWV, maar houdt daarbij een sollicitatieplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-03-2014 16:01 #230
Per 3-3-2014 ben ik in de WW gekomen. Ik heb nog geen uitkering ontvangen, maar ik heb begrepen dat er bij de WW-uitkering een groene tabel wordt gehanteerd i.p.v. witte tabel. Dit zou betekenen dat er geen heffingskorting wordt berekend en dat er dus meer loonbelasting wordt ingehouden. Is dit echt zo? En waarom wordt deze heffingskorting dan niet verrekend als je in de ww zit.? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Henk,
Het verschil zit in de arbeidskorting (die is er niet bij loon uit vroeger arbeid) en de loonheffing (Zvw premie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 04-03-2014 19:13 #229
Mijn vrouw heeft in October2013 haar eerste aow ontvangen, bij het invullen van de belasting aangifte van 2013 staat in het overzicht totale heffingskorting 2792 euro (algemene heffingskorting + ouderenkorting) daaronder staat maximum in aanmerking te nemen heffingskortingen is 1760 euro. (Dit zijn de heffingskortingen zonder de ouderenkorting van 1032 euro). Dit wil zeggen dat de ouderenkorting niet wordt meegenomen in de verdere verrekening en moet betalen i.p.v. terug te krijgen. Hoe zit dit in elkaar, Ikzelf betaal voldoende belasting om terug te krijgen. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Ton,
Als de AOW haar enige inkomen is, zal dit inkomen te laag zijn om alle heffingskortingen uit te betalen. De algemene heffingskorting is overdraagbaar via uw inkomen, de ouderenkorting niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 23-02-2014 18:25 #228
Beste zeemeeuw,

Van een kennis is de man overleden in februari 2013. Beiden kregen een AOW uitkering. Bij het invullen belastingaangifte onderdeel Heffingskortingen wordt de vraag gesteld: recht op AOW uitkering voor alleenstaanden? Wat moet ik antwoorden: Ja of Nee? Nee, want op 1 jan 2013 leefde man nog of Ja want na overlijden man ontvangt zij AOW voor alleenstaanden.
Het hulpprogramma is hier niet duidelijk in. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Ton,
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of de kennis recht heeft op de (alleenstaande) ouderenkorting. Dat recht kan bestaan als men op 31 december van het belastingjaar AOW-gerechtigd is. Hier kunt u dus ja invullen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119768-belastingvoordeel-ouderen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mcm van Vliet, 20-02-2014 17:31 #227
Ben alleen staande met een uvw uitkering van 820 euro per 4 weken, heb een zoon nog thuis wonen zonder inkomsten. heb ik recht op heffingskorting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mcm van Vliet,
U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting. Het hang van de leeftijd van uw zoon af of u recht hebt op de alleenstaande ouderenkorting en misschien de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meesje, 19-02-2014 13:53 #226
Kunnen wij of één van ons belasting terug krijgen? Mijn vriend krijgt een ziektewetuitkering en ik werk 19 uur in de week. Wonen 10 jr samen en hebben geen kinderen.

Hartelijk dank.

Vriendelijke groet,
Mees Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Meesje,
Dat hangt er helemaal vanaf hoeveel belasting er al betaald is. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of u nog geld terug kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Larissa, 07-02-2014 15:21 #225
Welke belastingvoordelen kan ik aanvragen bij de aangifte inkomstenbelasting 2012. Ik ben vorig jaar moeder geworden en werk nu 24 uur en neem 1 dag ouderschapsverlof. Mijn partner en ik wonnen samen maar vorig jaar heeft mijn partner in totaal 24wk gewerkt via uitzendbureau tegen min loon. Mijn inkomen is ongeveer 1200 bruto per maand en van mijn mijn partner is geweest in totaal 6000 euro (2012)
Ook heb ik geen gebruik gemaakt van een kinderopvang.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Larissa,
Punt is dat u via de belastingteruggave niet meer terug kunt krijgen dan er aan belasting betaald is. U hebt beiden recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Als u minder bent gaan verdienen, hebt u ook recht op de ouderschapsverlofkorting. Als u een eigen huis hebt, de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 29-01-2014 21:38 #224
Ik zou de ouderschapsverlofkorting die ik in januari en februari 2014 opneem graag in een voorlopige aanslag willen laten uitbetalen. Het betreft hier om opgenomen uren van 40 uur in de week. Ik kan dit in de aanslag nergens invullen. Kan dit ook op een andere manier? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Daniel,
Dat kunt u wel via de voorlopige aanslag invullen. Het programma berekent dan hoeveel u terug krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. A. van Iperen, 19-01-2014 20:42 #223
Ik wil voor een kennis van mij aangifte doen voor het inkomen 2013 van een in 2013 overleden broer.
Wanneer ik met het programma van de belastingdienst eem en ander uitreken kom ik tot de ontdekking dat de verschillende heffingskortingen als volgt worden berekend over het hele jaar, terwijl de datum van overlijden ergens in mei was. Klopt het dat de bedragen volledig worden meegenomen, of zal er bij de belastingdienst een tijdsevenredige verrekening plaatsvinden? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste L. A. van Iperen,
Het klopt dat bijna alle heffingskortingen jaarbedragen zijn waarop iemand recht heeft als per 1 januari van het jaar aan de fiscale eisen van de heffingskorting is voldaan. Ook als men gedurende een jaar komt te overlijden. Maar er geldt wel als bovengrens dat niet meer wordt teruggegeven dan er aan belasting is betaald door de belastingplichtige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 15-01-2014 20:36 #222
Op mijn rekening wordt iedere maand een bedrag gestort van de belastingdienst onder vermelding van IB/PVV. Ik ben afgelopen jaar gescheiden en dit bedrag kregen we voor de scheiding ook al, een deel op mijn naam en een deel op naam van mijn toenmalige partner. Sinds de scheiding is dit onveranderd ook al staat het huis niet meer op naam van mijn partner. Wat moet ik doen om dit op te lossen, zodat het bedrag alleen op mijn naam gestort wordt? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Irene,
U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting nog corrigeren en ander de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia Parzyszek, 07-01-2014 12:07 #221
Hallo l.s.,
Wat is algemene heffingskorting? En heb ik recht op deze algemene heffingskorting?
Van horen zeggen zou ik waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor deze algemene heffingskorting. Ik ben een vrouw alleen met een WWB uitkering soc. dienst. (leef vanaf 2008 van een uitkering). Mocht het zo zijn, dat ik er recht erop heb, hoe vraag ik dit aan of wat moet ik doen?

Bij voorbaat dank,
mvg. Silvia Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Silvia Parzyszek,
U hebt als u in Nederland belastingplichtig bent, recht op de algemene heffingskorting. Waarschijnlijk is daarmee bij de uitbetaling van uw uitkering al rekening gehouden. Als u belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan precies worden berekend op hoeveel algemene heffingskorting u nog recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 24-11-2013 21:58 #220
Vanaf december dit jaar ontvang ik geen uitkering meer en kom ik niet in aanmerking voor de bijstand.nu hoor ik over aanrechtkorting/ heffingskorting. Als mijn partner net boven gemiddeld zit met zijn inkomen, komen wij daar dan voor in aanmerking en wordt zijn inkomen mee berekend? Zoja wordt dan ook alimentatie mee berekend die extreem veel moet betalen elke maand ( € 600 )? bedankt alvast. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Linda,
Als u de minstverdienende partner bent, kunt u inderdaad recht hebben op de aanrechtkorting of aanrechtsubsidie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murlie, 04-11-2013 22:18 #219
Hallo ik heb een vraag. Ik ben nu al 2 jaar in Nederland. Getrouwd en mijn man verdient minimum inkomen. Ik ben huisvrouw en samen hebben we 2 kinderen. kan ik dan Algemene Heffingskorting aanvragen en zo ja hoe moet ik dat dan doen?
Wachtende op uw antwoord,
Murlie Reactie infoteur, 07-06-2020
Hallo Murlie,
Ja dat kan op twee manieren: of u wacht tot de belastingaangifte inkomstenbelasting of u u vult een verzoek tot vermindering inkomstenbelasting in (voorlopige aanslag):

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 24-10-2013 11:01 #218
Hallo,
Ik heb een vraag. Ik ben een jaar werkeloos en heb een ww uitkering. Nu krijg ik werk maar ik krijg minder salaris dan mijn uitkering. Nu zegt het uwv dat zij inkomstenaftrek toepassen. maar nu de vraag; heb ik nu ook twee werkgevers en moet ik nu ook bij 1 werkgever de loonheffingskorting maar toepassen?
alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Sonja,
Als het UWV de heffingskorting toepast, moet u uw werkgever vragen dat niet te doen. Daar heeft de werkgever (salarisadministratie) een apart formulier voor. Anders loopt u de kans dat u straks belasting moet bijbetalen. Als u het formulier invult kan het hooguit meevallen straks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erfgenaam, 09-10-2013 10:06 #217
Hallo,
mijn moeder is 16/7 jl overleden. Ik moet nu haar laatste inkomstenbelastingaangifte doen. Zij had recht op alleenstaandeouderenkorting. Kan ik dat volledig aftrekken, of alleen proportioneel, dus tot 16/7?
bvd, erfgenaam Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Erfgenaam,
Dat hangt van het inkomen van uw moeder af. Ze had namelijk recht op een aantal heffingskortingen, maar die kunnen alleen in aanmerking worden genomen als er ook voldoende belasting is betaald. De belastingdienst berekent zelf op hoeveel teruggave er via de heffingskortingen recht is geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herintreder, 13-09-2013 14:01 #216
Hallo,
Ik snap niet zo veel van belastingen daarom enkele vragen:
- Ik (40 jaar en 3 kinderen) wil weer herintreden, maar is het lonend als ik maar 8 uur per week werk tegen minimumloon?
- Is er een maximale grensinkomen voor mij tot waar je recht op loon +heffingskorting hebt als je een fiscale partner hebt met een modaal inkomen of bestaat dat niet meer zoals voorheen?
- Vroeger had je een bepaalde loongrens waar je onder moest blijven, zodat je geen belastingaanslag of dergelijke kreeg, geldt dat in 2013 en 2014 niet meer?
- Op welke heffingskortingen heb ik als werkende moeder van 3 kinderen onder 12 dan recht?
Alvast bedankt,
Herintreder Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Herintreder,
1. Ik weet niet of u een uitkering hebt of niet. Zo niet dan is herintreden atijd lonend.
2. Uw loon- en heffingskortingen zullen niet echt afhankelijk zijn van uw inkomen, want dat speelt alleen bij hogere inkomens.
3. Er is niet een loongrens, maar als u meer dan 14 euro moet bijbetalen ten opzichte van wat u aan loonbelasting hebt betaald, moet u belastingaangifte doen. Belastingaangifte doen hoeft voor u ook helemaal niet nadelig te zijn. Dan kan bijvoorbeeld de algemene heffingskorting die niet via uw inkomen worden uitbetaald, via dat van uw partner worden uitgekeerd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aa, 05-09-2013 16:24 #215
Hallo,
Ik heb een vraag over de heffingskorting. Ik moest dat laten stoppen vanwege de bijstandsuitkering die ik krijg, dat heb ik ook gedaan via telefonisch. Alleen nu willen ze bewijs dat ik het heb laten stoppen, nu mijn vraag is; waar kan ik zien dat de heffingskorting van de belasting is gestopt? hoe kan ik dat bewijzen?

Alvast bedankt,
MVG. Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Aa,
Als u een maandelijkse teruggave van de belastingdienst hebt op basis van de heffingskortingen, wordt op basis van de hoogte van de teruggave (voor en na stopzetten) duidelijk of het is stopgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlos, 02-08-2013 16:32 #214
Hallo ik had een vraag ik ben een 21 jarige jongeman die voor ongeveer 3,5 maand een ww uitkering ontving. Nou is het stomme dat ik de heffingskorting niet had toegepast en had ik niet in de gaten. Daarom kreeg ik dus heel weinig geld omdat bijna de helft werd ingehouden als loonheffing. Nou is mijn vraag hoeveel procent bedraagt die heffingskorting nou? Ik heb al contact opgenomen met de belastingdienst over deze zaak en die stelden mij gerust met het antwoord dat ik het verschil gewoon kan terug krijgen over de belasting terug gaaf van 2013. Maar ik wil graag weten hoeveel het bedrag dat ze mij verschuldigd zijn. Hoe kom ik daarachter en hoe reken ik dat uit. Ik hoop snel een reactie te ontvangen. Met vriendelijke groet, Carlos Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Carlos,
1. Als u een ww uitkering had en geen kinderen hebt, is de algemene heffingskorting de heffingskorting die u 2.700 euro oplevert:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

2. De heffingskortingen krijgt u alsnog als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invult of straks de aangifte inkomstenbelasting.

3. De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting en als er geen rekening mee is gehouden is het een teruggave. Wat u doet is de belasting berekenen die u zou betalen op basis van uw belastingtarief en daar trekt u de heffingskorting vanaf waarop u recht hebt. De heffingskorting is bijna altijd een teruggave in euro's en niet in percentages.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cher, 10-06-2013 10:23 #213
Ik ben een alleenstaande moeder van 2 kleine kinderen. Ik snap heel die belastingdingen niet zo goed, maar je kan dus elk jaar belastinggeld terug vragen van het vorige jaar, dus het is nu 2013, en kan ik dus van 2012 geld terug vragen. Ik leef van een bijstandsuitkering, en krijg alleenstaande ouderkorting, en kindgebonden budget (dus de 15e krijg ik waarschijnlijk die alleenstaande ouderkorting?) en de 20e krijg ik huur/zorg toeslag en de kindgebonden budget). Is de alleenstaande ouderkorting nou het zelfde als inkomsten premie volksverzekeringen?(947) Zou dat dus betekenen dat omdat ik die 947 euro in gedeeltes per maand krijg dat ik dus geen geld terugkrijg van 2012 over de belasting die ik permaand over mijn uitkering moet betalen? Is het dus verstandig dat ik de aangifte over 2012 invul, of heeft dit geen zin omdat ik toch geen geld terug krijg? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Cher,
1. Na elk jaar controleert de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte inkomstenbelasting of u wel genoeg belasting hebt betaald of misschien nog geld terug krijgt.
2. Ook tijdens een jaar kunt u belasting terug vragen via een zelf in te vullen voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 11-04-2013 09:46 #212
Aangifte 2011; ouderschapsverlofkorting. Ouderschapsverlof begonnen in 2010.
Nu neemt de fiscus/inspecteur het verschil tussen het loon in 2011 en 2009, terwijl het verschil in loon tussen 2011 en 2010 groter is, en dus voor mij een hogere heffingskorting op zou leveren. Nu komt mijn vraag; als je goed de uitleg leest bij deze heffingskorting in de dig. aangifte, dan lees IK dat ik de KEUZE heb, er staat expliciet, MAG, en niet MOET, dus dan zou ik toch naar de letter van de wet, het grootste verschil in terugval in loon moeten kunnen nemen? De fiscus neemt nu het kleinste verschil in loon. Heb gebeld met de belast. telefoon en die dame was het met mij eens, er staat niet dat je verplicht bent het kleinste verschil te berekenen, er staat duidelijk MAG, dus keurzevrijheid. Zou bezwaar aantekenen in deze, nu enige kans maken? ps; met de urenberekening zou het hoger uitkomen, maar duidelijk is dat er een maximum is, maar welk? vrije keuze toch? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Piet,
U mag in dit geval kiezen welk jaar u als basisjaar neemt voor het verschil in inkomen. De aftrek is gelijk aan het aantal uren maal de geldende vergoeding per uur met de terugval in inkomen als bovengrens:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89403-ouderschapsverlof-2020-en-2021-is-onbetaald.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Florissen, 27-03-2013 02:59 #211
Klopt het dat de heffingskorting voor alleenstaande ouders is veranderd in 2012? Het is me niet helemaal duidelijk hoe het nu precies zit met de leeftijdsgrens van de kinderen; is die zomaar veranderd van 27 jaar naar 18 jaar? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Mevr Florissen,
De leeftijd voor de alleenstaande ouderkorting is inderdaad verlaagd naar 18 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw T. de Groot, 25-03-2013 11:25 #210
10 augustus 2012 ben ik 65 jaar geworden en vanaf die datum krijg ik pensioen. Bij de digitale aangifte wordt er toch AOW premie berekend over mijn pensioeninkomen. Is dit juist? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mw T. de Groot,
Als u uw pensioen invult bij de post AOW, pensioen, wordt hierover (als het goed is) geen AOW-premie in rekening gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim van Drunen, 19-03-2013 14:33 #209
Ik ben met ingang van 10-03-2013 met pensioen nu heb ik buiten AOW ook een ander pensioen. om mijn maximale heffingskorting te gebruiken zou ik willen weten hoeveel er maandelijks wordt verrekend met mijn bruto salaris aan heffingskorting. mijn echtgenote heeft nog een inkomen uit arbeid. bij welk bruto bedrag wordt het totale heffingskorting bedrag gebruikt? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Wim van Drunen,
Bij een AOW plus pensioen en ander inkomen in januari en februari, zal uw algemene heffingskorting volledig worden verbruikt. U hebt twee maanden recht op de hoge algemene heffingskorting en daarna op die voor een AOW-gerechtigde. Doordat u inmiddels AOW gerechtigd bent, hebt u wellicht ook recht op de ouderenkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 17-03-2013 12:58 #208
Volgens mij klopt het stuk over alleenstaande ouderkorting niet meer voor 2013. De alleenstaande ouderkorting heb je alleen nog recht op, wanneer je kind jonger dan 18 jaar is en niet meer 27 jaar! En anders klopt het voorlopige aanslag programma 2013 niet meer. Er wordt namelijk gevraagd: Staat u in 2013 meer dan 6 maanden ingeschreven met alleen kinderen waarvan de jongste geboren is na 1994 en voor 1 januari 2001! Ik ben alleenstaande moeder met een dochter van 18 jaar die nog studeert namelijk. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Diana,
Klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 17-03-2013 11:45 #207
Betreft z.g. aanrechtgeld. Ik ben 72 jaar heb AOW en een pensioen uitkering, daarnaast werk ik nog enkele dagen per week. totaal inkomen circa 27000 Euro. Mijn vrouw heeft een AOW uitkering circa 9500 Euro. Vraag is het mogelijk om een deel van de algemene heffingskorting over te dragen of uit te laten betalen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jan,
Als het goed is, wordt de algemene heffingskorting van uw vrouw al uitbetaald door minder belasting te betalen over haar AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 15-03-2013 21:48 #206
Mijn schoonvader is in een verpleeghuis opgenomen. Mijn schoonouders zouden daardoor AOW voor alleenstaanden kunnen aanvragen, maar doen dit niet vanwege de consequenties voor de eigen bijdrage. Krijgen zij wel de heffingskorting voor alleenstaande ouderen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Eric,
Er is recht op de alleenstaande-ouderenkorting als er ook recht is op het AOW-pensioen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout V. Tilborg, 14-03-2013 16:41 #205
Beste
Ik word in mei 67 jaar. Ik heb nu AOW, bedrijfspensioen en ik werk nog twee dagen. Mijn vrouw werkt niet. Heeft mijn vrouw dan recht op aanrechtgeld of is het zo dat ik teveel verdien en zij dan geen recht heeft op dit aanrechtgeld. In afwachting van uw reactie verblijf Ik met vriendelijke groeten.
Wout v Tilborg Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Wout V. Tilborg,
De algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner (aanrechtgeld, aanrechtsubsidie) wordt uitbetaald als het inkomen van de fiscale partner hoog genoeg is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevrouw, 07-03-2013 10:37 #204
Ik woon sinds oktober 2012 niet meer met de vader van mijn kind samen. Ik ben toen ingetrokken bij mijn ouders. Mijn dochter is in feb 2012 geboren. Waar heb ik allemaal recht op? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mevrouw,
Omdat ik niet weet of u werkt of een inkomen hebt, kan is dat niet zo aangeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-03-2013 21:01 #203
Mijn inkomen en aftrekposten zijn over 2012 gelijk aan 2011. Toch krijg ik over 2012 minder terug (ca 30%) dan in voorgaande jaren. Heeft dat te maken met indeling bepaalde box? of is er wat gewizjigd?
Mvg, Jan Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jan,
Er hebben zich in wijzigingen in de belastingtarieven en schijven 2020 voorgedaan, maar niet in de indeling en systematiek van de boxen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 04-03-2013 01:00 #202
Ik woon sinds 2011 samen. Ik heb een wao uitkering die niet toereikend is ons beiden en mijn dochter te onderhouden (1093 euro netto) en mijn partner heeft geen inkomen, en is door gezondheidsredenen niet instaat te werken. Ik heb getracht bij de gemeente een aanvulling vanuit de bijstand op mijn uitkering aan te vragen, maar die is geweigerd omdat zij zeggen dat mijn vakantiegeld van 700 euro netto ook inkomen is. Zij zeggen dus dat ik een inkomen heb van 1093 + (700*12) 58, 33= 1151 netto. Terwijl de netto bijstandsnorm 1254 euro netto (voor gezinnen) is en zij ook jaarlijks 5% vakantiegeld krijgen (wat ik in dit geval dus geen vakantiegeld meer mag noemen) Mag dit wel? Is toch helemaal niet eerlijk? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Saskia,
Zie ook

https://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/bijstand-2020.html

Alleen uw gemeente kan verduidelijken waarom hiervan wordt afgeweken. U kunt het toch nog eens vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim Helsloot, 03-03-2013 20:50 #201
Mijn vrouw is 18-09-2012 overleden, Ik was toen 65 en zij 67 jaar. Wij onvingen beide AOW voor samenwonenden. Kan ik nu voor de inkomstenbelasting 2012 aanspraak maken op de alleenstaande ouderenkorting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Tim Helsloot,
U hebt recht op de alleenstaande ouderenkorting, tijdsevenredig vanaf het moment van overlijden van uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben B., 01-03-2013 13:49 #200
Ik heb een vraag over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Geldt dit ook voor iemand die een wao uitkering ontvangt of moet die persoon daadwerkelijk werken? Zo niet bestaat er dan een andere regeling voor?
Met vriendelijke groet,
Ben Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Ben B,
1. Voor het ontvangen van de inkomensafhankelijke heffingskorting moet er ook inkomen uit werk zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

2. Hier is helaas geen andere regeling voor.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost Visser, 01-03-2013 12:15 #199
Ik ben bezig via digitaal aangifte te doen over 2012. Hierbij komt een pop up dat heffingskortingen niet van toepassing zijn. Woon buiten de EU. Is dit nieuw, dat wel belastingplichtig in Nederland, maar erbuiten wonend, de algemene heffingskorting vervalt? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Joost Visser,
Buitenlands belastingplichtigen hebben in beginsel geen recht op heffingskortingen met uitzondering van inwoners van België, Suriname, Curacao, Aruba, St Maarten, BES eilanden en soms Duitsland. Dat is niet nieuw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. de Kroon, 22-02-2013 10:57 #198
Hallo,
mijn vrouw is op 18 jan jl overleden op 42 jarige leeftijd.
in januari heeft ze haar maandelijkse algemene heffingskorting van €123, - gehad.
Ik kreeg inmiddels van de belastingdienst een brief waarin werd aangegeven dat ze de overige heffingskorting op onze rekening zouden overmaken wat ik vreemd vind omdat ze niet meer leeft en dus mijns inziens er geen recht meer op heeft en ik het niet achteraf weer zou moeten terugbetalen.
De helpdesk van de belastingtelefoon verzekerde mij echter dat als je partner in het eerste half jaar is overleden dat je dan recht hebt op de algemene heffingskorting van je partner en je dit dan ook niet hoeft terug te betalen!
ik vind dit erg vreemd kunt u mij uitleggen of dit klopt of dat ik er rekening mee houden moet dat ik dit een jaar later alsnog terugbetalen kan.

Met vriendelijke groeten L. de Kroon Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo L. de Kroon,
Uw vrouw had recht op de algemene heffingskorting als minstverdienende partner, waarbij de maximale uitbetaling afhankelijk is van uw inkomen. Als uw inkomen afdoende is, zal haar algemene heffinsgkorting worden doorbetaald en hoeft daarvan niets te worden terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cw Kuijper, 11-02-2013 13:26 #197
Goedemorgen. M.i.v. 27 augustus 2013 ben ik AOW,r. Mijn echtgenote gaat dan haar partnertoeslag ontvangen. Nu ontvangt zij ( aangezien ze geen inkomsten heeft)
€ 2001, ( maandelijks termijn € 167, 00) middels de voorlopige aanslag heffingskorting.
Komt dit automatisch te vervallen na augustus 2013 i.v.m. met haar inkomsten AOW partnertoeslag.

Met vriendelijke groeten Kuijper CW Reactie infoteur, 07-06-2020
Goedemorgen Cw Kuijper
Zie voor de actuele cijfers, waarbij er geen partnertoeslag uitgekeerd:

https://financieel.infonu.nl/geld/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 04-02-2013 16:03 #196
Dankjewel Zeemeeuw voor de reactie.
Hoe kan het dan dat als ik de 430 opgeef ze 1629, - terugkrijgt en als ik de 430, - euro niet opgeef ze 1762, - terugkrijgt?
Verder verander ik niets in de belastingaangifte. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Martijn,
Die 430 euro is is een bruto bedrag waarover belasting moet betaald. Toch noemen we het belastingvrij, omdat de algemene heffingskorting hoger is dan dat. Uw vrouw krijgt nog een deel extra uitbetaald via haar inkomen en u de rest via uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 03-02-2013 22:03 #195
Mijn vrouw werkt sinds kort thuis en vertaal engelse video's naar het Japans. Hiermee heeft ze eind 2012 430 euro verdient. Als ik dit opgeef bij de belastingaangifte 2012 (box 1 inkomsten uit overig werk) krijgt ze in totaal 1629, - terug van de belastingdienst.
Als ik deze 430 euro niet opgeef krijgt ze 1762 euro terug.

NTVE, het bedrijf waar ze voor vertaald, gaf aan dat ze geen belasting hoefde te betalen over haar inkomsten omdat het onder een bepaalde drempel blijft per jaar.
Maar blijkbaar wordt ze toch aangeslagen voor deze inkomsten. Het verschil van 133 euro is zo ongeveer wat in de belastingaangifte vermeld wordt aan de premie volksverzekeringen (AOW (76, -), Anw (4, -) and AWBZ (52, -)). Verder wordt er 21 euro voor bijdrage zorgverzekeringswet vermeld in de aangifte van mijn vrouw en 8 euro inkomstenbelasting box 1.

Ze heeft geen contract met NTVE dus het lijkt op een freelance constructie.

Een tweede vraag is waarom krijgt mijn vrouw 1762 euro terug als deze inkomsten niet ingevuld zijn, en niet 2033 euro zoals hier staat: http://financieel.infonu.nl/beleggen/104707-algemene-heffingskorting-2013.html.

In 2011 kreeg ze nl. wel 1987 euro.

Met vriendelijke groet,
Martijn Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Martijn,
1. De hoogte van de algemene heffingskoring voor de minstverdienende partner is aan een maximum onderhevig die in de meeste gevallen jaarlijks lager wordt.:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

2. De 430 euro van uw vrouw is belastingvrij, omdat de heffingskorting hoger is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corinne, 03-02-2013 08:50 #194
Ik heb een vraag over de inkomensafhankelijke combinatiekorting
Mijn 1e kind is van 2009 en mijn 2e kind is van feb. 2012. Is het nu zo dat deze korting wordt verdubbeld of krijg je meer, omdat je nu 2 kinderen hebt? Reactie infoteur, 19-05-2019
Beste Corinne,
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt per huishouden en niet per kind. Bij een scheiding kan de combinatiekorting soms tweemaal worden aangevraagd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109358-heffingskortingen-en-echtscheiding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Lokker, 07-01-2013 21:28 #193
Hallo, ik krijg in maart a.s mijn aow uitkering + partnertoeslag, mijn vrouw, die geen inkomen heeft, komt die dan in aanmerking voor de algemene heffingskorting? Zij is 64 jaar nu. Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo C. Lokker,
1. Uw vrouw komt in aanmerking voor de algemene heffingskorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

2. Of uw vrouw de algemene heffingskorting krijgt uitbetaald (ook in voorgaande jaren) is ook afhankelijk van de hoogte van uw inkomen als ze zelf geen inkomen had.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sherry, 06-01-2013 21:41 #192
Hallo, ik ben een leek op het gebied van heffingen/kortingen/belasting! Nu kreeg ik te horen dat je als alleenstaande ouder best wel veel recht heb op een hoop dingen! Ik ben in nov 2011 met mijn partner uit elkaar gegaan, in februari 2012 is hij uitgeschreven en 16 juli 2012 was de scheiding rond. Op 09-11-'09 en 13-05-2012 zijn mijn kinderen geboren. Vanaf wanneer en voor wat kom ik in aanmerking? Ik heb een vaste baan in de thuiszorg en een contract van 20 uur die terug gezet word naar 18 uur. Graag hoor ik van Uw!

Met vriendelijk Groet,
Sherry Reactie infoteur, 07-06-2020
Hallo Sherry,
U hebt zeer waarschijnlijk recht op de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de alleenstaande ouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104710-te-veel-arbeidskorting-2020-gekregen-hoogte-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 01-01-2013 13:06 #191
Ik ben net gestopt met werken en ga nu een opleiding volgen. Mijn man werkt fulltime en we hebben 2 kinderen van 6 en 8. Op welke heffingskortingen heb ik nu recht en hoe vraag ik deze aan? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Thea,
Waarschijnlijk is dat alleen de algemene heffingskorting, omdat u zelf geen arbeidsinkomen hebt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 02-12-2012 15:33 #190
Hallo,
Ik heb een vraag…
Ik krijg sinds juli 2011 een wajong uitkering, omdat ik het toen pas had aangevraagt voor het eerst in mijn leven, maar ik heb deze klachten al voor mijn 17de, kan ik dan de jonggehandicaptenkorting van voorgaande jaren dat ik geen uitkering ontvangde en niet aangemeld was bij het uwv voor mijn klachten terugvragen bij de belastingdienst?

alvast bedankt! Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Linda,
Bij mijn weten wordt een Wajong-uitkering niet met terugwerkende kracht toegekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariet, 24-10-2012 08:26 #189
Hallo,
Ik heb een vraag over de Inkomensafhankelijke combinatie korting 2012. Op 15 november 2011 is mijn jaarcontract afgelopen bij mijn vorige werkgever, ik zat toen officieel in mijn zwangerschapsverlof. Eind november 2011 is mijn zwangerschapsverlof beëindigd en heb ik via UWV ziekte-uitkering ontvangen omdat ik nog niet in staat was om te werken (baby is 14 weken te vroeg geboren en 5 maanden in ziekenhuis gelegen). Deze ziekte-uitkering liep tot 1 juli 2012. van 1 juli tot 1 augustus 2012 heb ik ww ontvangen en sinds 1 augustus 2012 werk ik weer. Heb ik in 2012 recht op Inkomensafhankelijke combinatie korting? Ik heb ergens gehoord dat ziekte uitkering alleen meetelt op moment dat je in dienst bent van werkgever maar dat wanneer dit 30 dagen na beëindiging van contract gebeurt je er wel recht op hebt?
Groetjes! Reactie infoteur, 21-06-2020
Hallo Mariet,
Of u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, hangt ook af van de hoogte van uw inkomen uit tegenwoordige arbeid:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cy, 28-09-2012 01:50 #188
Ik heb een part time baan en in heel 2012 heb ik bijna altijd meeruren gedraaid per maand. Elke maand wordt er loonheffing afgetrokken van ongeveer 200-400euro afhankelijk hoeveel ik overgewerkt hebt.

Mijn vraag is: Heb ik nog recht op teruggave belastinggeld of gedeelte over 2012? Ik ben nog 23 jaar en heb een maand of 2 gestudeerd maar daarna door omstandigheden gestopt. Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Cy,
Met meeruren kan het gebeuren dat er te veel belasting wordt ingehouden. Wat je dan doet is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 invullen en kijken wat je terugkrijgt. Dit kan digitaal:

https://financieel.infonu.nl/belasting/10685-de-belastingdienst-de-voorlopige-teruggaaf-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sj, 24-09-2012 20:34 #187
Ik moet nog aangifte IB 2011 doen. Alleen bij het kopje heffingskorting staat een vraag of ik samen met mijn kinderen meer dan 6 maanden ingeschreven stond op hetzelfde adres met kinderen die geboren zijn na 1983. Mijn kinderen zijn geboren na 1983. Ik weet nu alleen niet of ik ja of nee moet invullen bij deze vraag omdat mijn partner zich per 1 juli bij mij op het adres heeft ingeschreven. Kom ik nu wel of niet in aanmerking voor alleenstaande ouderkorting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Sj,
De datum van 1 juli zorgt ervoor dat u net minimaal zes maanden alleen was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 19-09-2012 14:26 #186
Ik ontvang jaarlijks de algemene heffingskorting zoals in 2011 euro 1987 en in 2012 euro 2033. Dit gebeurt via een Voorlopige Aanslag 'inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen Voorlopige teruggaaf'. Nu heb ik in 2011 specifieke zorgkosten gemaakt. kan ik deze nog aftrekken indien ik een IB 2011 invul? Want er is een vraag bij de aangifte IB 2011 van "heeft u een voorlopige aanslag IB en PVV 2011 ontvangen of betaald? Moet ik daar mijn ontvangen algemene heffingskorting invullen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Laura,
U kunt de specifieke zorgkosten minus drempel aftrekken in uw IB. De voorlopige aanslag is zoals de naam aangeeft voorlopig en de teruggave wordt verrekend met uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pfs Bakers, 30-08-2012 17:14 #185
Ik ben benieuwd of ik nog recht heb op heffingskorting een ouder over 2011, toen was mijn dochter nog 18 jaar. Zo ja waar kan ik dat dan aanvragen, heb al een schrijven uitgedaan naar de belastingdienst Utrecht maar geen reactie ontvangen. Vorige jaar was ik werkeloos en ontving deels een WW uitkering en ziektewet uitkering. Heden heb ik gelukkig weer werk en is mijn dochter helaas het huis uit. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Pfs Bakers,
Als u belastingaangifte inkomstenbelasting doet, wordt duidelijk of u wel of niet alleenstaande bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bettiemensink, 23-08-2012 13:56 #184
Waar vraag ik een formulier aan voor de algemene heffingskorting? Kan dat ook per mail? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Bettiemensink,
1. Als u in loondienst bent, houdt een werkgever rekening met de algemene heffingskorting als hij uw belangrijkste werkgever is.
2. Bij de Belastingdienst verrekent men de algemene heffingskorting bij de aangifte inkomstenbelasting of bij de voorlopige aanslag. Beide kunt u online invullen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67323-digid-machtiging-belastingaangifte-2019-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 26-07-2012 21:13 #183
Heb altijd vast werk gehad en ben nu ontslagen. ben voor een uitzendbureau gaan werken en kreeg heffingskorting 1 en nu bij een ander uitzendbureau begonnen en krijg heffingskorting 2, in welk tarief hoor ik nu thuis en heeft dit gevolgen voor mij?

mvg ronald marneef Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Ronald,
Als u beide inkomens optelt, wordt duidelijk in welk tarief u zit. Als de inkomens afzonderlijk worden behandeld, is de kans groot dat u nu te weinig belasting betaalt en straks belasting moet bijbetalen. Zie voor meer info over twee banen en de fiscus:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Tol, 16-07-2012 22:40 #182
Ik heb in 2011 tot en met de maand augustus een vaste baan gehad (16 jaar vast dienstverband). Daarna ben ik vanaf september in de WW terechtgekomen. Ik ben geboren in 1949 en heb mijns inziens nog recht op de zogenaamde doorwerkbonus van max. 2.354, - Euro. Indien dat het geval is, hoe en waar vul ik dat in op de Aangifte 2011?

Met vriendelijke groet,
van Tol Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Van Tol,
De werkgever of uitkeringsinstantie houdt inderdaad geen rekening met de doorwerkbonus. Als u aangifte inkomstenbelasting doet, wordt uit uw gegevens (leeftijd, inkomen) geconcludeerd of u al dan niet voor deze heffingskorting in aanmerking komt. Het is niet een apart gestelde vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 09-07-2012 11:25 #181
Ik heb een aanslag heffingskorting ontvangen van maar liefst 775, 00 euro. Dit is het bedrag wat ik minimaal moet ontvangen. Ik heb geen inkomen en altijd terug gekregen. Men vertelde mij dat dit een fout in het systeem was geweest en het voor 1 juli weer in orde zou zijn. Na te hebben verteld dat ik geen bericht heb ontvangen kreeg ik allerlei vreemde verhalen over misschien geen recht enz enz. Is het bij uw bekend het probleem? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Wilma,
Als u geen inkomen hebt, hebt u hooguit recht op de algemene heffingskorting via het inkomen van uw partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pietsje, 29-06-2012 10:36 #180
Mijn man heeft vanaf jan. 2005 8 u p/wk ouderschapsverlof gehad. Dit kostte ons bruto 5000 euro per jaar. Nu komen wij er achter dat er recht was op ouderschapsverlofkorting en kunnen wij dit tot 5 jaar terug terugvragen. Er is recht was op zo'n 500 uren OV, dus zou het op zijn gegaan eind 2006. Het aantal uren van mijn man is echter gelijk gebleven tot na de komst van ons 2e kind. Toen was er recht op grofweg 1000 uren ouderschapsverlof. In loon kunnen wij de terugval niet aantonen na 2005 omdat het vanaf toen gelijk is gebleven, altijd 32 uur per week. Hoe kunnen we ditalles aanvragen en aanspraak doen op onze rechten? Als je werkgever een verklaring afgeeft over de afgelopen 5 jaar, is dat dan relevant als de loonterugval is aan te tonen in de jaren 2004-2005? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Pietsje,
Voor de ouderschapsverlofkorting 2005 geldt het loon 2005 ten opzichte van 2004, maar als er geen uitstel van belastingaangifte is, is het belastingjaar 2005 wel verjaard inmiddels:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89403-ouderschapsverlof-2020-en-2021-is-onbetaald.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjits, 27-06-2012 21:44 #179
Hier even een vraagje waar we niet helemaal uitkomen. Een goeie bekende van mij is gedeeltelijk afgekeurd, en werkt 20 uur in de week. Zijn verzamelinkomen is ca 21600 in het jaar, maar maandelijks blijft er nog geen 1150 over. Hoe zit dit? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Tjits,
Dat lijk inderdaad aan de te lage kant.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 26-06-2012 14:38 #178
Ik werk niet meer. Krijg ik dan nog iets van de belasting? Ik ben 60 jaar getrouwd met een lieve man.

Mieke Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Mieke,
U bent geboren vóór 1963, daardoor kunt u via uw man nog de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner laten uitbetalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 16-06-2012 14:05 #177
Ik woon in Duitsland en werk in Nederland, mijn vrouw heeft geen inkomen, beiden kiezen we voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

Voorgaande jaar konden we dan bij mijn vrouw onder de rubriek heffingskortingen aangeven dat we verzoeken om verhoging van de algemene heffingskorting, helaas staat nu onder deze rubriek "U krijgt geen vragen over heffingskortingen"

Beetje zuur omdat ik nu de voorlopige aanslag van mijn vrouw heb teruggekregen, ipv de verwachte 1987 euro krijgt ze maar 112 euro.

Hoe moet ik dit rechttrekken? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Erik,
Het is goed om te weten zijn de regels voor de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner voor veel mensen is veranderd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans van Smirren, 12-06-2012 22:07 #176
Wij hebben sinds december 2011 een AOW, hebben daarbij geen verdere inkomen. Nu vernam ik onlangs dat ik volgens zeggen recht heb op aanrechtgeld, klopt dit? Zo ja wat moet ik daar voor doen? Ben 61 jaar en heb 40 jaar meegewerkt als kleine zelfstandige. Gaarne zie ik uw antwoord tegemoet.
Vriendelijke groeten Ans Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Ans van Smirren,
U kunt de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner uitbetaald krijgen door gezamenlijk belastingaangifte te doen. Zie voor meer informatie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Verstaen, 09-06-2012 11:54 #175
Hallo Zeemeeuw. Bedankt voor uw reactie. Ons huwelijk staat in Nederland geregistreerd. Ik kan echter met geen mogelijkheid aangifte voor mijn echtgenote doen omdat zij o.a. geen BSN heeft en daarom geen fiscale partner is van mij voor de Belastingdienst. Hoe kan ik dit oplossen? Mijn aangifte is reeds verzonden. Hoe moet ik aangifte doen met haar samen? De belastingdienst en gemeente verwijzen naar elkaar en sturen me weg telkens als ik dit vraag terwijl ik vrij zeker van ben ergens recht op te hebben. Moet ik professionele hulp inschakelen hiervoor? Een belastingadviseur of zo? Het gaat waarschijnlijk om duizenden euros sinds ons huwelijk 6 jaar geleden. Groet,

J. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste J. Verstaen,
1. Als jullie dan beiden in ons land belastingaangiften doen als fiscale partners, komt ook uw echtgenote in aanmerking voor heffingskortingen.
2. Uw vrouw kan een sofinummer aanvragen bij de belastingdienst.
3. Doe aangifte met een formulier (aan te vragen bij de belastingtelefoon) en niet digitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Verstaen, 08-06-2012 13:26 #174
Hallo, heb ik recht op heffingskorting voor mijn echtgenote die in Engeland woont en die nog nooit in Nederland heeft gewoond/gewerkt? Gedurende ons hele huwelijk heeft zij in het buitenland, met name het VK, gewoond. Zij heeft geen inkomen in Engeland. Graag uw hulp en antwoord. Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo J. Verstaen,
Als u ook in Nederland als gehuwd geregistreerd staat, hebt u er recht op als u samen met uw vrouw in Nederland belastingaangifte doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 08-06-2012 11:08 #173
Hoi ik heb een vraag. Ik heb een uitkering. Kreeg alleenstaande ouderkorting. Er werd E77.58 van me bijstand ingehouden, dan kreeg ik de 15 van de maandE77.58 van de belasting teruggestort. Een Nederland heeft recht op E880 per maand. Nu verrekend de belasting per jaar die ouderkorting E931. Dat betekent dat ik iedere maand maar E804 euro had. Dat klopt niet. Waar kan ik terecht met dat probleem?
met vriendelijke groeten j caffa Reactie infoteur, 20-07-2020
Hoi Jolanda,
Als u bedoelt dat u te weinig bijstand ontvangt, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 07-06-2012 15:57 #172
Beste mensen,

Ik heb één baan waar loonheffingskorting wordt toegepast, nu ga ik dit jaar echter meer verdienen dan 6000, - euro. Op het moment dat ik mijn algemene heffingskorting van 2033, - euro heb opgebruikt, wordt er dan automatisch geregeld dat ik in de resterende maanden van het jaar 2012 wel belasting over mijn loon moet betalen?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Linda,
De grens ligt in 2020 op ongeveer 7.500 euro aan jaarloon. Daarboven zal de werkgever automatisch loonbelasting inhouden, maar het kan geen kwaad om uw loonstrookje dan goed in de gaten te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manamis, 06-06-2012 10:47 #171
Per 010112 werkloos, mijn man verdient € 36.600, - per jaar bruto, wij hebben drie kinderen, ik heb begrepen dat ik recht heb op algemene heffingskorting over 2012 (ik heb de voolopige alg.hef.kort. niet aangevraagd, ik wil die volgend jaar bij mijn aangifte 2012 doen, dan heb ik dat bedrag in een keer), verder ontvangen wij kindergeb, budget €89, - en zorgtoeslag €70, - per maand.
mijn vraag is als ik nu wil bijverdienen, heeft dat gevolgen voor de algem, hef, korting, kindg.budget en zorgtoeslag? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Manamis,
1. De algemene heffingskorting is in uw geval niet afhankelijk van uw inkomen maar van uw leeftijd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

2. De zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn wel inkomensafhankelijk.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland Olvers, 29-05-2012 12:04 #170
Beste,
Mijn vrouw werkt sinds kort niet meer. Kan ik nu voor haar een algemene heffingskorting aanvragen? Vindt ik deze formulieren online? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Roland Olvers,
De algemene heffingskorting voor uw vrouw kan via u worden uitbetaald als aan een aantal voorwaarden (ondermeer het geboortejaar van uw vrouw) is voldaan. De uitbetaling kan geschieden na uw aangifte inkomstenbelasting of een voorlopige aanslag/teruggaaf:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. V. D. Berg, 25-05-2012 20:51 #169
Hallo, ik ben 25 maart 65 geworden, mijn vrouw is jonger kan ik heffings krijgen.
mijn vrouw heeft geen inkomsten. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste C vd Berg,
1. Het lijkt me de moeite waard om te bekijken of u voor de AOW partnertoeslag in aanmerking komt. Geen heffingskorting, maar toch:

https://financieel.infonu.nl/geld/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

2. Verder gelden de algemene heffingskorting en de (alleenstaande) ouderenkorting als de gebruikelijke heffingskortingen voor 65 jaar en ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mamichula, 25-05-2012 12:35 #168
Goededag,

Mijn vraag aan u gaat over de inkomstenbelasting en heffingskorting.
Worden deze samen uitbetaald of krijg je ze apart?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mamichula,
Als een werkgever rekening kan houden met uw heffingskortingen betekent dat u direct minder loonbelasting betaalt. Als dat niet gebeurt, kunt u belasting terug vragen en krijgt u in feite de heffingskorting later uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Boers, 24-05-2012 13:32 #167
Ik heb een vraag omtrent de alleenstaande ouderkorting. Vanaf juli heb ik ruim 6 mnd geen fiscale partner meer. Waar kan ik dat precies invullen op het aangifteformulier en kan ik dit via de pc doen of moet dit via een papierenformulier want volgens mij zijn die uitgebreider.
En heb ik dan ook nog recht op de combinatiekorting. Ook ben ik diabetes patiënt en moet dus altijd mijn eigen bijdrage van het ziekenfonds voldoen. Is er ook een mogelijkheid dat ik deze terug kan vragen bij de belasting. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste J. Boers,
1. Dat u geen fiscale partner meer hebt, kunt u laten blijken bij uw belastingaangifte, maar ook gedurende een jaar bij uw voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag is voor u zinvol als u maandelijks een bedrag van de belasting terugverwacht. Dit kan digitaal.
2. Het eigen risico is niet fiscaal aftrekbaar of terug te vragen bij de belastingdienst.
3. De voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting vindt u terug in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67443-recht-op-arbeidskorting-hoogte-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 22-05-2012 13:50 #166
Ik heb een vraag, heb sinds kort een baantje en verdien ongeveer 150 bruto per maand. Nu is mijn vraag hoeveel ik moet terug betalen aan de belasting en heeft dat gevolgen voor de algemene heffingskorting en hoe zie dat met je ziekte premie die er normaal ook wordt afgehouden als je in loon dienst ben? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Danielle,
Als u 150 euro per maand verdient en verder geen inkomsten hebt, verdient u minder dan de algemene heffingskorting. Dat betekent dat uw bruto inkomen ook uw netto inkomen is. Als er toch belasting wordt ingehouden, kunt u die terugvragen bij de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia V., 15-05-2012 16:27 #165
Geachte,
mijn moeder ontvangt nu voorlopige aanslag 2010 met het bericht dat ze 2000 euro terug moet betalen. Dit bedrag heeft betrekking op de algemene heffingskorting van 1987 en een bedrag van 72 (bedrag nieuwe aanslag) euro. Haar echtgenoot is een zelfstandige, zonder personeel, eigen woning (hypotheek). En mijn moeder had in 2010 geen inkomsten. Mijn vader ontving in 2010 ook een AOW met aanvulling voor zijn vrouw en daarnaast een negatief inkomen uit eigen zaak. Mijn vraag nu is, hoe kan dit? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-07-2020
Geachte Patricia V.,
Waarschijnlijk had haar echtgenoot te weinig inkomen en heeft daardoor minder belasting betaald dan zijn heffingskortingen en die van uw moeder samen. In dat geval sneuvelt de heffingskorting van uw moeder als zij geen eigen inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 04-05-2012 09:36 #164
Als er algemene heffingsskorting word ingehouden op een wia uitkering, kun je dit dan bij de belasting via heffingskorting terug krijgen? Alvast bedank voor uw antwoord Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Vraagje,
De algemene heffingskorting is al een belastingteruggave, waardoor u netto meer overhoudt. Het is een korting op de belasting die u anders zou moeten betalen. Het is dus geen inhouding op uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rieske, 03-05-2012 20:38 #163
Mijn gezin bestaand uit mijn vriendin, 2 kinderen van 11 en 14 jaar (waarvan 1 gehandicapt) en ik. Nu was mijn vraag waar heb ik recht op en hoeveel kan ik verwachten via de belastingdienst? Ik ben alleenverdiener met een inkomen van 27.000 bruto per jaar. Is er nog verschil tussen samenwonen of getrouwd zijn? Ik heb diverse berekeningen gedaan via toeslagen.nl maar iedere keer een andere uitkomst. Daar vragen ze huur bedrag terwijl ik een eigen huis heb. Wordt dit bedrag maandelijks uitgekeerd?

Dank je wel voor de wijze antwoorden,

Groetjes Rich Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Rieske,
1. Bij nogal wat fiscale regelingen is van belang of jullie fiscale partners zijn en bij de toeslagen of er een toeslagpartner is:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2018-2019-of-2020.html

2. U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting, arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
3. Toeslagen worden maandelijks uitgekeerd en u kunt ook regelen dat een eventuele belastingteruggave maandelijks plaats vindt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120906-voorlopige-aanslag-2020-inkomstenbelasting-teruggave.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 03-05-2012 10:47 #162
Goedendag, Ik ben dit jaar 65 geworden, mijn vrouw wil stoppen met werken. Heeft zij nu recht op de 165 euro heffingskorting? Hartelijk dank, Ton Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Ton,
Welke 165 euro?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mona, 22-04-2012 10:22 #161
Ik heb een vraag voor mijn schoonmoeder, ze is geboren na 1950 haar man is overleden en krijg een soort nabestaande uitkering van ong 680.00 euro, ze is hier financieel door in de problemen geraakt en hierdoor haar woning uitgezet door schuld, haar huur was ruim 500 dus dit kan ze niet betalen. ze heeft een tijd haar zoon in huis gehad die genoot van een uitkering waar ze niets van heeft gekregen, nu is ze dakloos en verblijf op een camping, nu is mijn vraag wat kunnen we doen om haar hiermee te helpen, van 650.00 kan een mens niet haar vaste lasten betalen en eten, huur gas en licht, ziekenfonds en verzekeringen, welke rechten heeft ze en op welke toeslagen en waar moet ze zich wenden die haar kan helpen, alvast bedankt Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Mona,
1. Ik denk allereerst aan een bijstandsuitkering en langdurigheidstoeslag van de gemeente:

https://financieel.infonu.nl/geld/91046-langdurigheidstoeslag-bijstand-en-minima.html

2. Verder heeft de schoonmoeder in ieder geval recht op de algemene heffingskorting en zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 11-04-2012 08:30 #160
Ik heb een vraag over de overdracht van de heffingskorting na overlijden. Mijn moeder is in Mei 2011 overleden. Zij had een laag inkomen (over 2011 € 1.600) en gebruikt dus niet de totale heffingskorting. Mijn vader heeft een verzamelinkomen van € 22.000 en betaalt dus voldoende belasting. Nu is de vraag: Is er recht op overdracht van de heffingskorting en moet er dan sprake zijn van fiscaal partnerschap of kan er ook overdracht plaatsvinden zonder fiscaal partnerschap? Aangezien mijn moeder behoorlijk veel aftrekbare zorgkosten had, kan het namelijk voordeliger zijn om niet als fiscale partners aangifte te doen. Ik krijg helaas bij de belastingtelefoon hierover geen goed antwoord, lees: van diverse mensen verschillende antwoorden. Reactie infoteur, 11-04-2012
Beste Linda,
1. Uw moeder was in ieder geval de fiscale partner tot het moment van overlijden en uw vader kan ervoor kiezen om uw moeder voor het hele jaar als fiscale partner te kiezen.
2. Overheveling van aftrekposten kan alleen voor de periode waarin uw ouders als fiscale partners worden beschouwd. De algemene heffingskorting kan dan via uw vader worden uitbetaald.
3. Twee formulieren zijn nodig, het F-formulier en een P-formulier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robyn, 02-04-2012 20:41 #159
Hallo,

Mijn partner zit bij de marine en we zijn nu tijdelijk in het buitenland voor de marine. Ik had van iemand begrepen dat ik misschien recht kan hebben op heffingskorting/aanrechtgeld, klopt dat? Wat houd het eigenlijk in? krijg je dan per maand een bedrag?

Hartelijk dank voor uw antwoord. mvg Robyn Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Robyn,
Of u recht heb op de algemene heffingskorting en op hoeveel, hangt af van een aantal factoren die ik heb aangegeven in het volgende artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sproettoet, 02-04-2012 17:23 #158
Ik zit met een volgend probleem; Ik ben weduwe met een zoon die bijna 18 wordt. Nu krijg ik nog een Anw uitkering en een klein beetje nabestaandenpensioen. Vorig jaar heb ik een aantal maanden via een uitzendbureau gewerkt. Ik heb daar keurig netjes op mijn papier ingevuld bij heffingskorting toepassen NEE aangekruist. Nu ben ik mijn aangifte aan het invullen en blijkt dat ik ruim 1600 euro moet terug betalen omdat het uitzendbureau blijkbaar toch die korting heeft toegepast. Uiteraard begrijp ik dat ik terug moet betalen wat ik teveel heb ontvangen, dat is niet meer dan logisch. Maar ik vind eigenlijk dat de fout bij het uitzendbureau ligt omdat ik het goed had ingevuld (dit heb ik na gevraagd) en ze het daar verkeerd in het systeem hebben gezet. Nu zit ik met de gebakken peren want ik heb geen idee waar ik dat geld vandaan moet halen. Mijn zoon wordt over een paar maanden 18 dus dan stopt de Anw en de kinderbijslag. Ik solliciteer mij een ongeluk maar tot nu toe zonder succes. Kan ik hier nog iets mee? Echt ik verwacht niet dat het uitzendbureau mij dat bedrag gaat geven of voorschieten maar ik zie het even niet meer zitten nu… Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Sproettoet,
De belastingdienst zal redeneren dat u te weinig belasting hebt betaald en u straks een belastingaanslag sturen. Als u die aanslag krijgt, hebt u zes weken de tijd om bezwaar te maken. In die periode kunt u de belastingdienst vragen om een betalingsregeling dan wel vragen om een kwijtschelding van de belasting. Dat wil overigens niet zeggen dat u kwijtschelding krijgt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90862-kwijtschelding-van-belasting-kan-dat-in-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jappie, 23-03-2012 20:32 #157
Mijn totale heffingskortingen zijn iets meer dan €2000 mijn maximaal in aanmerking te nemen heffingskortingen is ongeveer €800 omdat ik nog niet zoveel verdien.
Kan ik dit bedrag terugvragen van de belastingsdienst of is dit al verrekent met de loonheffing? Reactie infoteur, 24-03-2012
Beste Jappie,
Normaal gesproken heeft de werkgever al met de algemene heffingskorting rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Knip, 23-03-2012 02:23 #156
Stel mijn man heeft 50.000 bruto verdiend over 2011 en ik 11.000 bruto. Beide bij 1 werkgever. Dan houdt de werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Nu vul ik de aangifte in vanwege eerdere teruggaaf hypotheekrente en ik zie dat deze heffingskortingen (met voor mij nog de inkomensafh. comb.korting i.v.m. jong kind) ook weer in de aangifte staan. Dit kan ik niet wegvinken. Dit is toch iets wat de werkgever al heeft verrekend? Krijg ik het nu nog een keer dubbel door de aangifte? Ik vrees dat we nu teveel terugkrijgen van de belasting. Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste De Knip,
U moet de belastingaangifte doen met alle heffingskortingen waarop u recht hebt. Daaruit volgt hoeveel belasting u zou moeten betalen zonder teruggaaf. Vervolgens wordt bekeken hoeveel belasting u hebt ontvangen, rekening houdend met de teruggaaf. Het verschil krijgt u of moet u bijpassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 22-03-2012 16:49 #155
Ik (werkende man) moet 66 euro bijbetalen over mijn inkomsten bij de belastingaangifte bleek vandaag. Mijn vrouw is fiscaal partner, werkt niet en krijgt de max. heffingskorting terug. We hebben hetzelfde bankrekeningnr. ingevuld. Wordt de uitbetaling van mijn vrouw op ons bankrekening automatisch door de belastingdienst verminderd met het bedrag dat ik moet betalen? Dat zou fijn zijn. Zo niet, moet ik dan die 66 euro betalen na ontvangst van de voorlopige aanslag in juni of pas na de definitieve aanslag in november?
Hartelijk dank voor uw antwoord. Mvg An Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste An,
De maximale heffingskorting wordt via uw inkomen terugbetaald. Ik verwacht dus dat de belastingdienst beide posten saldeert. Dat zal zijn in de maand juli.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nenny, 21-03-2012 12:16 #154
Ik heb vanuit KPMG een aanvullende uitkering op mijn zw ontvangen en toen ik daarna in de ww terecht kwam ontving ik daar ook een aanvulling op. Echter vraag ik mij af waar ik deze op mijn aangifte dien in te vullen. Ik zie nl. niet een arbeidskorting dus ik denk onder het kopje waar je ook de ww moet invullen echter weet ik het niet zeker. De aanvulling ontving ik trouwens vanuit KPMG. Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Nenny,
De aanvullende uitkering is een uitkering zoals de ww en dus inkomen uit niet tegenwoordige arbeid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 20-03-2012 14:32 #153
Even checken. De heffingskorting die ik in 2010 niet volledig heb benut kan ik in de aangifte over 2011 niet meer gebruiken? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste John,
Het restant van uw heffingskorting schuift niet door naar een volgend jaar. Wel kan het zodra u de definitieve belastingaanslag hebt, nuttig zijn om te bekijken of u geld terug kunt krijgen via middeling van inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Prins, 19-03-2012 22:04 #152
Mag mijn moeder ook aan mijn vrouw een bedrag schenken, (en hoeveel) of moet zij daar belasting over betalen? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Prins,
Uw moeder mag aan uw vrouw schenken, maar voor de schenkingsbelasting en de vrijstellingen worden de bedragen voor u en uw vrouw in een jaar bij elkaar opgeteld. De ontvanger betaalt belasting als een schenking hoger is dan de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Prins, 19-03-2012 18:47 #151
Hallo,

Hoeveel belasting moet ik gaan betalen als ik 15000,00 euro krijg van mijn moeder? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Prins,
Als u 15.000 euro van uw moeder krijgt, is dat een schenking. Over een schenking wordt geen inkomstenbelasting geheven, maar moet misschien wel schenkingsbelasting worden betaald:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantje Beton, 19-03-2012 11:43 #150
Mijn vrouw heeft vanaf 2005 ouderschapsverlof opgenomen om voor ons eerste kindje te zorgen. De jaren erna heeft ze dit ook gedaan voor volgende kinderen. Dit hebben we nooit aangegeven richting de belastingdienst. Kunnen we dit alsnog doen anno 2012, en zo ja; waar vinden we het overzicht van opgenomen uren ouderschapsverlof? Staat dat vermeld bij jaaropgaven of is dat alsnog bij de werkgever in een overzicht op te vragen? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Jantje Beton,
1. Als het goed is, heeft de werkgever destijds goedkeuring gegeven voor het aantal ouderschapsverlofuren dat u wilde opnemen.
2. Voor een herziening van de belastingaangifte kunt u tot maximaal vijf jaar terug gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel van der Velde, 16-03-2012 15:17 #149
Mijn vrouw en ik zijn in 2011 uit elkaar gegaan maar we zijn over heel 2011 nog wel fiscale partners (er is nog geen scheiding aangevraagd). Mijn partner is per 01.05.2011 uitgeschreven in Nederland en in het buitenland gaan wonen, zij heeft in heel 2011 niet gewerkt in Nederland en buitenland. Heeft zij als mijn fiscale partner recht op teruggave algemene heffingskorting? Zo ja, kan ik dan via de normale manier digitaal aangifte voor ons doen of moet dat voor mijn fiscale partner dan via een M formulier omdat zij tussen 01.05 en 31.12 in het buitenland woonde? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Daniel van der Velde,
Als uw vrouw in Nederland belastingaangifte doet, heeft ook zij in 2011 samen met u recht op alle heffingskortingen en aftrekposten waarvoor zij in aanmerking komt via het P-formulier
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van der Straeten, 16-03-2012 14:31 #148
Mijn vrouw en ik zijn fiscale partners. Mijn vrouw ontvangt alleen aow (ik ook met een pensioen) de heffingskorting van 910 euro voor 2011 zie ik maar 1 keer afgetrokken op het digitale aangifte formulier. Moet dat niet voor beide ergens worden afgetrokken? Zo ja hoe moet dat dan ( en waar) aangegeven worden. Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Jan van der Straeten,
Als u gezamenlijk belastingaangifte doet, hebt u tweemaal recht op de algemene heffingskorting. Zijn de persoonlijke gegevens goed ingevuld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roshnie, 16-03-2012 11:56 #147
Graag zou ik u het volgende willen voorleggen. Naast mij studie heb ik een bijbaan gehad, waarmee ik vorig jaar ongeveer 5100 euro bruto heb verdiend. Hierover is geen belasting afgedragen door de werkgever. Vorig jaar is mij verteld bij het regiokantoor van de Belastingdienst, dat als ik onder de 6000 euro aan inkomsten heb, ik geen aangifte hoef te doen. Dit jaar begrijp ik dat de grens 6235 is. Klopt dit? Waar kan ik dat evt terugvinden?
Moet ik trouwens stagevergoedingen bij dit bedrag van 5100 euro optellen? Dit waren vrijwillige stageperioden waarbij er geen belasting is afgedragen door mijn stagewerkgever. Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Roshnie,
1. Vrijgesteld is in 2011een inkomen tot ongeveer 6060 euro en in 2012 tot ongeveer 6180 euro (eigen berekening).
2. Ook een stagevergoeding is inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hedy Vrouwenfelder, 14-03-2012 15:53 #146
Ik heb vanmorgen de belastingformulieren laten invullen van mijn partner en mezelf. Wij hebben een zoon van 13. Klopt het dat ik dit jaar geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer krijg, omdat hij niet na 1998 is geboren? Dit scheelt ons namelijk 1500 euro. Ik vind dat wel raar en een groot verschil met de afgelopen jaren.
met vriendelijke groet Hedy Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Hedy Vrouwenfelder,
U komt inderdaad niet meer in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, omdat uw zoon ouder was dan 12 jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 13-03-2012 19:49 #145
Nee, de vraag is letterlijk; "Stond u meer dan 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven met alleen kinderen die geboren zijn na 1983." Vul je "nee"in dan krijg je geen alleenstaande ouderkorting, vul je "ja" in, dan wel. Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Ferdinand,
Voor de alleenstaande ouderkorting wordt het bedoeld zoals ik heb aangegeven: u hebt gedurende meer dan zes maanden geen partner en u hebt een huishouding met geen ander dan kinderen waarvan de jongste bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Desgevraagd moet u wel kunnen aantonen dat dat bij u het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 13-03-2012 15:41 #144
Beste Zeemeeuw, sorry, ik was denk ik niet helemaal duidelijk in mijn verhaal. Ik woon al meer dan 6 mnd op het adres, de eigenaresse is geen lid van mijn huishouding maar is wel ouder dan 27 jaar en staat op hetzelfde adres ingeschreven. Ik kan op de vraag of ik met alleen personen jonger dan 27 jaar sta ingeschreven niet met "ja"antwoorden (een vraag in het aangiftesormulier). Door met "nee" te antwoorden loop je de alleenstaande ouderkorting mis terwijl ik aan alle voorwaarden voor alleenstaande ouderkorting voldoe. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Verzoek indienen bij de inspecteur? Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Ferdinand,
Maar de eisen zijn toch dat u een huishouden hebt met alleen 1 of meer kinderen en dat die bij u staan ingeschreven? De eigenaresse behoort toch niet tot uw huishouding als u huurder bent?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivo, 13-03-2012 14:28 #143
Momenteel ben ik werkzaam bij een promotiebedrijf als bijbaantje. Ik heb daar geen loonheffingskorting lopen (die heb ik bij een ander bedrijf). Vorig jaar heb ik ong. 1200 euro van ze teruggekregen aan ingehouden loonheffing. Dit jaar krijg ik niks terug, omdat zij 'alle lonen direct netto uitkeren'. Kan dit kloppen of moet ik hierachter aangaan? Reactie infoteur, 13-03-2012
Beste Ivo,
U moet hier wel achteraan want het loon direct netto uitkeren bestaat niet. Dan moet men ook weten wat u elders verdient en wat u allemaal aan aftrekposten heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shahira, 11-03-2012 20:55 #142
Hallo ik heb een dringende vraag, ik en mijn (ex) partner zijn dit jaar uitelkaar gegaan maar moeten voor 2011 samen belastingaangifte doen wij zijn fiscaal partner ivm samenwonen en kinderen. nu zijn we bij de belastingdienst geweest en die gaven aan dat omdat mijn expartner wia heeft en niet werkt en ik wel zou ik geen recht hebben op de arbeidskorting en zou ik niks terug krijgen, klopt dit eigenlijk wel? vind dit welzo vreemd. hebben het ook niet opgestuurd want was er zo boos om.raare regeling.
svp weet iemand hier iets van? alvast bedankt. Reactie infoteur, 21-06-2020
Hallo Shahira,
De arbeidskorting is voor wie werkt en dat bent u in dit geval. Let wel op het maximaal toegestane inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Temoor, 11-03-2012 12:12 #141
Ik werk per week 36 uur. Ik heb twee kinderen. mijn lnkomen per jaar is 20000 Euro bruto.
Ik wil graag weten hoeveel algemeen heffngskortings zou krijgt mijn vrouw.
met vrindelike groet
temoor Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Temoor,
De algemene heffingskorting van uw vrouw is afhankelijk van haar geboortedatum, want uw inkomen is hoog genoeg om deze heffingskorting via u uit te betalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 10-03-2012 22:02 #140
Bedankt voor de reactie, ik voldoe aan de voorwaarden zoals gesteld bij de voorwaarden voor alleenstaande ouderkorting (ik heb een huurcontract) maar wat vul ik dan in op het aangifteformulier bij de vraag of ik meer dan 6 mnd alleen met kinderen stond ingeschreven op het adres? Dit is niet het geval, maar vul ik "nee" in, dan krijg ik niet de alleenstaande ouderkorting, vul ik ja in, dan is dat ook niet correct. De eigenaresse staat namelijk ook op het adres ingeschreven. Reactie infoteur, 11-03-2012
Beste Ferdinand,
1. Ok, maar dan wacht u een paar maanden totdat u er wel zes maanden woont.
2. De eigenaresse staat er ingeschreven, maar behoort toch niet tot uw huishouding?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 06-03-2012 16:46 #139
Ik heb in 2011 3 banen gehad bij uitzendbureau, ben een tijdje werkloos geweest en 1 baan bij uitzendbureau betrof parttime baan rest werd aangevuld door UWV.
Nu heb ik mijn lb formulier moeten invullen en zie tot mijn grote schrik dat ik 924€ moet bijbetalen.
Zie op jaaropgaves dat overal heffingskorting is toegepast.
Mijn verzamelinkomen betrof ongeveer 23000 €.
Ligt het aan de heffingskortingen dat ik zoveel moet bijbetalen of is er een andere reden?
Hoe kan ik voorkomen dat me dit dit jaar weer gebeurd?
Gr Rob Reactie infoteur, 06-03-2012
Beste Rob,
Als bijvoorbeeld elke werkgever met de algemene heffingskorting van circa 2000 euro heeft rekening gehouden, zijn er te weinig belastingen en premies ingehouden. Daarom is het het beste om de werkgever bij wie u het meeste verdient, te vragen met de algemene heffingskorting rekening te houden en de andere werkgevers te vragen dat juist niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 05-03-2012 20:16 #138
Ik probeer mijn IB formulier in te vullen maar kan nergens iets vinden over de doorwerkbonus voor 62+. Ik ben in 1947 geboren en verkreeg uit loondienst meer dan het vastgestelde minimum van 9209,- euro. Dus ik zou recht hebben op een bonus van 10% van mijn salaris - 9209 euro. Ook na het downen van het "vooraf ingevulde"IB formulier stond bij heffingskorting geen verrekening van een doorwerkbonus. Hoe kan ik deze alsnog in mijn aangifte formulier verwerken. Bij de aangiften in 2010 en 2009 werd deze bonus automatisch ingevuld. Zit er een fout in het IB aangifteformulier of vergeet ik iets in te vullen. Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Harry,
Met het invullen van uw persoonlijke gegevens en in het bijzonder uw leeftijd is duidelijk voor welke doorwerkbonus u in aanmerking komt.
Met vriendelike groeten,
Zeemeeuw

Julien, 05-03-2012 12:16 #137
Geachte infoteur,

In 2011 ben ik met mijn buitenlandse vriendin van 25 gaan samenwonen. Alleen ik werk en heb dus inkomen, zij niet maar uiteraard delen we alles in de huishouding. Als ik de voorwaarden voor de alleenstaande ouderkorting lees dan voldoen we daar volledig aan, kan ik aanspraak maken op deze heffinskorting?

Vriendelijke groet,


Julien Reactie infoteur, 14-06-2020
Geachte Julien,
De alleenstaande ouderkorting kunt u aanvragen door een voorlopige aanslag (voorlopige teruggaf) in te vullen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/10685-de-belastingdienst-de-voorlopige-teruggaaf-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Truus, 04-03-2012 11:46 #136
Mijn echtgenote en fiscale partner werkt niet en heeft geen inkomsten. recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting, die zij ook maandelijks via een voorlopige teruggaaf krijgt. € 1987

Na invulling blijkt dat de verschuldigde inkomstenbelasting is 400 euro minder de ingehouden belasting, maar dat krijg ik niet terug
Nu wordt de € 1987 van mijn vrouw daar zij niet werkt verrekend met de € 400 ( die ik terug zou krijgen) en moeten wij ruim 1400 terugbetalen klopt dit wel? Dit geld is toch haar korting. Reactie infoteur, 04-03-2012
Beste Truus,
1. Het werkt als volgt. Uw vrouw heeft recht op de algemene heffingskorting. De hoogte daarvan is in dit geval afhankelijk van uw inkomen en wat u aan belasting hebt betaald.
2. Uw vrouw heeft een voorschot genomen op de uitbetaling van de algemene heffingskorting via een maandelijkse teruggaaf. Als die teruggaaf te hoog blijkt te zijn geweest, moet er worden terugbetaald wat er teveel is ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 03-03-2012 17:38 #135
Ik woon met mijn 2 kinderen in het huis van een kennis, de eigenaresse van het huis staat wel geregistreerd op dit adres maar woont ergens anders. Betekent dit nu dat ik geen recht heb op alleenstaande ouderkorting? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Ferdinand,
Het is niet zo dat doordat iemand anders eigenaar is u met die persoon fiscale partner bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Geluk, 03-03-2012 15:48 #134
Er lijkt een fout te zitten in het aangifteprogramma IB2011.
Ik heb zelf een behoorlijk inkomen en betaal voldoende belasting.
Mijn echtgenote en fiscale partner werkt niet en heeft geen inkomsten. Zij heeft dus in ieder geval recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting, die zij ook maandelijks via een voorlopige teruggaaf krijgt.
Bij invullen van de aangifte IB2011 voor ons samen geeft ik o.a. een bedrag aan maatschappelijke beleggingen op. Aan het eind verdeel ik de grondslagen voor de inkomsten in box 3 zodanig dat mijn echtgenote qua inkomen net onder de aanslagdrempel blijft. Daarmee wordt door het programma automatisch ook een evenredig deel van het vrijgestelde bedrag voor maatschappelijke beleggingen aan mijn echtgenote toegerekend, waarover ze ook een stukje van de heffingskorting daarvoor krijgt toegerekend. Dat wordt opgeteld bij haar algemene heffingskorting, maar vervolgens geeft het programma in het totaaloverzicht van mijn echtgenote een bedrag aan "maximaal in aanmerking te nemen heffingskortingen" aan dat gelijk is aan de algemene heffingskorting. Haar aandeel in de korting op onze maatschappelijke beleggingen "verdrinkt" daarmee feitelijk want het wordt niet meegenomen in de berekening van haar verschuldigde inkomstenbelasting.
Ik kan nergens vinden of dit correct is. In de toelichting wordt gemeld dat niet altijd het hele bedrag aan heffingskortingen wordt uitbetaald, nl. als de fiscale partner (ik dus) minder belasting verschuldigd is dan het hele bedrag en dat de uitbetaling van de algemene heffingskorting sinds 2009 wordt afgebouwd. Beide situaties zijn echter niet op ons van toepassing; ik moet nog voldoende belasting betalen en mijn echtgenote is geboren in 1950 dus die afbouw geldt niet voor haar.
Wat kan de verklaring hiervan zijn? Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Jan Geluk,
Niet alle heffingskortingen leiden tot uitbetaling via de partner als die wel voldoende inkomen heeft. Zo ook niet de heffingskorting maatschappelijke beleggingen. Wel in aanmerking komen: de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de ouderschapsverlofkorting en de levensloopverlofkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 03-03-2012 15:05 #133
Dag,

In mei wordt ik 65. Ik ontvang dan AOW + pensioen. Mijn echtgenote stopt met werken per juni 2012. Volgens onze informatie hebben we dan recht op de zgn overdraagbare heffingskorting (vroegere aanrechtsubsidie). Mijn echtgenote zou deze subsidie graag maandelijks ontvangen. Hoe moet e.e.a. worden aangevraagd?

Groet,

Jaap de Jong Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Jaap,
Als het goed is, is bij uw vrouw door de werkgever al een aantal maanden rekening gehouden met de algemene heffingskorting. De resterende algemene heffingskorting voor de minstverdienende, aanrechtsubsidie, kunt u maandelijks uitbetaald krijgen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 in te vullen (voorlopige teruggaaf).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 03-03-2012 13:22 #132
Ik word wegens ziekte gekort op mijn salaris Tot 76% van mijn brutoloon.
Mijn nettolaan is dus bijna een kwart minder geworden, toch blijft mijn brutojaarinkomen gelijk. Klopt dit?


Ik heb hierdoor geen recht op huur/zorg toeslag etc.

Terwijl mijn netto inkomen net 80 eur meer is als de bijstand. Reactie infoteur, 03-03-2012
Beste Mirjam,
Neen uw ontvangen jaarinkomen kan dan haast niet hetzelfde zijn gebleven. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw personeelsafdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 02-03-2012 18:17 #131
Mijn moeder is vorig jaar 65 geworden. Ze heeft nog enkele maanden de algemene heffingskorting uitbetaald gekregen tot ze 65 werd. Vanaf haar 65e heeft ze AOW. Bij het invullen van de belastingaangifte blijkt dat ze een fors bedrag moet terugbetalen, omdat het bedrag aan heffingskortingen gemaximeerd wordt. Haar partner moet nog steeds belasting betalen, dus er is voldoende ruimte om te compenseren. Hoe kan dit nu? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Yolanda,
De algemene heffingskorting voor iemand met AOW of ouder bedraagt minder dan de helft van die van iemand jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 01-03-2012 17:38 #130
Best zeewmeeuw.


sorry mijn nederland is niet goed…
ik ben allen stand moeder. ik krigt combinatiekorting, heffingskorting en ouderschaapverlofkorting (250eu per maand) omdat een gezien bij mijn huis meer dan 6 maanden wonen.
ik een de vader van mijn zoon zit op relatie terapie. vader van mij zoon heb mij gezegd dat jij graag wil met mijn wonen. als ik met hem in augustus zal samenwonen moet ik de gelt van januari tot augustus terug betalen? Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Claudia,
Als u niet bent getrouwd met deze vader, hoeft u geen geld terug te betalen. Anders misschien wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michaela, 27-02-2012 20:11 #129
Beste Zeeuwmeeuw,

Ik ontvang huursubsidie. Nu ga ik (elders)samenwonen in een koophuis en hoef geen subsidie meer. Moet ik dan de tot nu toe ontvangen subsidie terug betalen? Van de eerste maanden van het jaar, waar ik het toch nog nodig had bedoel ik. Omdat wij op het tijdstip van samenwonen als toeslagpartners te boek gaan staan voor het gehele jaar?
Wat is verstandig in deze? Pas officieel na 01.07.2012 gaan samenwonen?

Ik verneem het graag.

M.v.g.
Michaela Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Michaela,
1. Als uw situatie verandert door verhuizing of samenwonen, wordt er een knip aangebracht in de toewijzing. Als de gegevens voor de wijzigingen correct waren, zal dat voor die periode niet tot een terugbetaling leiden.
2. Een doorgegeven wijzigingen voor de huursubsidie die in de loop van de maand ingaat, wordt met ingang van de volgende maand verwerkt.
3. Samenwonen zonder samenlevingscontract zal na zes maanden ertoe leiden dat u een toeslagpartner hebt. Een paar maanden tijd rekken kan dan voordelig zijn. Is uw partner uw fiscale partner dan is deze vanaf het moment van samenwonen ook uw toeslagpartner:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2018-2019-of-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 25-02-2012 19:18 #128
Mijn vrouw heeft vorig jaar een ziektewetuitkering gekregen via het UWV € 14.000. Ten tijde van de ziekte was ze niet in loondienst, daarna heeft ze enkele maanden wel weer gewerkt. Ik had daarnaast ook een inkomen, wat meer was dan mijn vrouw. Hebben wij nu ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Jansen,
Als uw vrouw geen arbeidsinkomen had, komen jullie niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, omdat uw inkomen hoger was dan van uw fiscale partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olav, 21-02-2012 09:59 #127
Ik wordt binnenkort 65 en dan komt er naast de AOW uit een bedrijfspensioenfonds nog een aanvullende uitkering van 200 per maand. Daarnast zal uit hoofde van een uitgesteld stamrecht naar aanleiding van de verkoop van mijn bedrijf 1n 2006 nog een aanvullende uitkering van 1300 per maand volgen. Hoeveel belasting zal ik moeten afdragen? Ik ben gehuwd en heb nog een thuiswonend kind. Hoewel ik in het buitenland woon ben ik wel NL belastingplichtig. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Olav,
1. Het aanvullen pensioen bedraagt 18.000 euro. Dat betekent dat u over een belangrijk deel het lage tarief aan belasting betaalt.
2. Bij de AOW is ook de leeftijd van uw partner van belang in verband met de partnertoeslag:

http://info4mij.infoteur.nl/specials/aow-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurits, 19-02-2012 16:49 #126
Mijn vriendin en ik zijn geen fiscaalpartner. Ben het minst verdienende. mag ik bij heffingskortingen aanvinken, had u een kind dat geboren is na 1998 en stond u meer dan 6 maanden op het zelfde adres ingeschreven met alleen kinderen die zijn geboren na 1983 ook aan vinken Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Maurits,
Bedoelt u hier de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Zie dan voor de voorwaarden voor deze heffingskorting het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Semperunus, 17-02-2012 18:13 #125
Haar leeftijd is 44 jaar. Heb zelf AOW met toeslag van 26% voor de 13 opgebouwde jaren voor mijn vrouw. Iss daardoor de algemene heffingkorting ook lager dan wonend in Nederland en gerelateerd aan de inhoudingen op mijn AOW of is dat zoals nu is ongeveer 1790 euro op jaar basis…? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Semperunus,
1. De korting wordt zoals aangegeven:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

2. De hoogte van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner is in die zin afhankelijk van de hoogte van uw AOW dat u wel voldoende belasting moet betalen om de heffingskorting volledig te kunnen krijgen. Er wordt namelijk niet meer belasting teruggegeven dan gezamenlijk is betaald.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Semperunus, 16-02-2012 18:29 #124
Heeft mijn vrouw, na emigreren naar ander EU land en Nederlands belastingplichtig, toch recht op de algemene heffingkorting voor niet verdiener en is dat het zelfde bedrag als wonend in Nederland? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Semperunus,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte doen in Nederland, heeft uw vrouw inderdaad recht op heffingskortingen. Of dat ook de algemene heffingskorting is, hangt ook af van haar leeftijd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olesya, 15-02-2012 15:25 #123
Beste Zeemeuw,
Ik wil graag weten of ik een recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting heb. Tot 01-03-2011 hadden wij samen met mijn fiscale partner WWB-bijstand. Wij hebben 2 kinderen onder 12 jaar. Vanaf 01-03-2011 werk ik 24 uur per week (dus kreeg ik voor 2011 een bedrag meer dan 9000 uit arbeid). Onze inkomen werden verder aangevuld tot een minimum inkomen. Mijn man vorig jaar heeft niet gewerkt. Als ik goed begrepen heeft, moesten wij allebei werken, of toch niet? Reactie infoteur, 16-02-2012
Beste Olesya,
U hebt helaas geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, omdat jullie niet beiden (voldoende) inkomen uit werk hadden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 14-02-2012 12:21 #122
Volgens de gevonden berekeningswijze van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op de site van de belastingdienst kom ik met een inkomen van 16372 uit op een bedrag van 1486,32 (jonger dan 65 jaar). Nu zijn we bezig met het invullen van de inkomstenbelasting 2011 en na alles ingevuld te hebben geeft het programma een bedrag van 1223 aan. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Carolien,
Alle correcte bedragen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 12-02-2012 14:11 #121
Ik wil graag weten of ik als fiscaal partner zonder inkomsten in aanmerking kom voor de volledige algemene heffingskorting (rond 1.800 euro). De volgende situatie geldt voor mijn partner en mij:
wij wonen in buitenlands EU-land; mijn partner heeft pensioen en aow uit Nederland en verder geen inkomsten uit werk; wij zijn dus buitenlandsbelastingplichtig, maar kiezen voor behandeling als binnenlandsbelastingplichtig. Mijn partner krijgt uitsluitend het belastingdeel (niet het premiedeel) van de heffingskorting (rond 200 euro). Mijn partner betaalt belasting die uitstijgt boven de 2.500 euro. In de aangifte geef ik aan te kiezen voor bijzondere verhoging van de heffingskorting.
Met vriendelijke dank. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Nico,
Zodra jullie kiezen voor een aangifte inkomstenbelasting in Nederland (binnenlandse belastingplicht) gelden voor jullie ook de heffingskortingen. Hoeveel dat is, kunt u lezen in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 11-02-2012 08:48 #120
Hallo, ik wil graag weten of ik recht heb op de alleenstaande ouder korting, er staat bij punt 5 dit, Het kind had geen eigen inkomen of vermogen. Had het kind wel eigen inkomen of vermogen? Dan krijgt u de alleenstaandeouderkorting als dit inkomen of vermogen voor het kind onvoldoende was om zelf van te leven. wanneer is dat onvoldoende, mijn zoon doet bbl, leren en werken dus en verdient ong 700 euro netto in de 4 weken Reactie infoteur, 11-02-2012
Beste Jan,
Een voorwaarde is inderdaad dat u een huishouding voert met alleen een kind of kinderen, die u in belangrijke mate onderhoudt. Uw kind verdient 2100 euro per kwartaal. In belangrijke mate wil zeggen dat u minimaal 1/3e deel van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud betaalt. Het hangt daarmee van de hoogte van uw bijdrage en de noodzakelijke kosten van levensonderhoud af of u recht hebt op de heffingskorting. Een goed voorbeeld is tabel 5 uit het volgende artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9499-belastingen-levensonderhoud-kinderen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bassant, 08-02-2012 14:18 #119
Heb ik nog recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als mijn kind in mei 2011 13 jaar is geworden? Reactie infoteur, 08-02-2012
Beste Bassant,
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt in 2011 voor een kind dat is geboren na 31 december 1998.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 05-02-2012 17:49 #118
Wanneer ik het programma voor de belastingaangifte 2011 invul krijg ik bij de heffingskortingen de vraag of er een kind bij ons thuis woonde. Dit is het geval en mijn vriendin en ik zijn fiscaalpartner. Wanneer ik bij beide (dit was bij de voorlopige aanslag niet mogelijk) aangeef dat er een kind bij ons woonde berekend het programma voor allebei de inkomensafhankelijke combinatie korting, voor mijn vriendin ongeveer 1100 en voor mij het volledige bedrag van €1871. Mijn vraag klopt dit want ik dacht dat het maar voor een persoon kon (we wonen samen). Dus zit er een fout in het programma of moet ik bij mij (meest verdienende) niet aangeven dat er een kind bij mij woonde. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Arjan,
Dit klopt inderdaad niet. Bovendien is het bij fiscaal partnerschap zo dat men recht heeft op de korting als het arbeidsinkomen lager is dan dat van uw fiscale partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 01-02-2012 22:37 #117
Mijn ex-partner en ik wonen al twee jaar duurzaam gescheiden, er is sprake van co-ouderschap (beide 50%), en er staat bij beide 1 kind op het woonadres ingeschreven. Het verzoek tot echtscheiding is pas vorig jaar april ingediend. Daarom kunnen wij voor 2011 dus kiezen voor een gedeelte van 2011 fiscaal partnerschap of geheel 2011 fiscaal partnerschap. Ik dacht dat gedeeltelijk fiscaalpartnerschap gunstiger was, omdat we dan allebei kunnen profiteren van de alleenstaande ouderkorting. Maar als ik kies voor geheel 2011 fiscaalpartnerschap (zodat we een aantal bedragen in ons voordeel kunnen verdelen), dan geeft het programma aan dat we allebei recht hebben op de alleenstaande ouderkorting. Klopt dit wel? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Erwin,
Vreemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. W. Boltze, 28-01-2012 22:01 #116
Op welke manier moet de ouderenkorting (65+) aangevraagd of aangegeven worden? En moeten de fiscale partners het apart aanvragen of gecombineerd als één partner te weinig inkomen heeft. Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste T. W. Boltze,
Uit uw aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag weet de belastingdienst precies wanneer u en bij een gezamenlijke aangifte ook uw partner, 65 jaar zijn geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chiel Peters, 24-01-2012 17:44 #115
Ik heb in 2011 8000 aan loonheffing betaald en 1600 aan arbeidskorting. Ik woon samen en mijn partner studeert nog en heeft een inkomen van bruto 12000 euro. Kan ik middels de inkomensafhankelijke arbeidskorting belasting terugkrijgen via mijn partner? Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Chiel Peters,
Als uw partner ook uw fiscale partner is, kunt u via een gezamenlijke belastingaangifte of voorlopige aanslag inkomstenbelasting ook de arbeidskorting (eerder) terugkrijgen via het gezamenlijke inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 24-01-2012 00:30 #114
In het jaar 2011 heb ik ongeveer €8.500 verdiend uit werk en een gedeelte ww. En mijn man zit op school en ontvangt studiefinanciering. Nou is mijn vraag hebben wij recht op de algemene heffingskorting omdat hij niet werkt? En event. Combinatiekorting. Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Nina,
1. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar het kan niet altijd worden uitbetaald door een te laag inkomen. Een inkomen van 8500 euro is genoeg om uw algemene heffingskorting uit te betalen en een deel (770 euro ongeveer) van uw man.
2. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet u ook een kind hebben van jonger dan 12 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun, 17-01-2012 16:40 #113
Volgend jaar wil ik (1948) met m'n 65e verjaardag stoppen met werken. Mijn partner (1953) vraagt zich af of ze wil blijven werken. De regels voor partnertoeslag op rijksoverheid.nl zijn duidelijk. Alleen vraag ik me af hoe het met de belastingaangifte zit. Kan ik de partnertoeslag op mijn naam invoeren in onze gez. belastingaangifte, ivm lager tarief? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Teun,
Als u de partnertoeslag AOW bedoelt, is dat uw inkomen met uw belastingtarief:

https://financieel.infonu.nl/geld/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachel, 17-01-2012 15:28 #112
Bedankt voor de reactie, Alleen de inkomensafhankelijke combinatiekorting begrijp ik niet helemaal. Mijn man was bij een belastingkantoor geweest en die zei dat er geen recht is op die combinatiekorting. U zegt van wel, zelf heb ik vanmiddag nog gebeld met de belasting. Die zegt dat ikzelf daar geen aanspraak meer op kan maken maar waarschijnlijk wel mijn man. Hij voldoet aan alle eisen het enige is alleen dan dat ik dus geen inkomen heb. Klopt het dus dat mijn man daar wel aanspraak op kan maken?Wordt die combinatiekorting berekend op zijn salaris? Zo ja waar kan ik dan berekenen wat hij ontvangt? Ik zou indd recht hebben op die algemene heffingskorting. Via een programma kon ik berekenen hoeveel ik dan per maand zou ontvangen. Hier stond een bedrag van 1762 euro en dan verdeeld over 12 maanden maar er stond bij dat bedrag een regeltje: excl. heffingsrente wat houdt dat in? Is het bedrag dan nog minder en hoeveel is die heffingsrente? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Rachel,
1. De inkomensafhankelijk combinatiekorting is mogelijk als voldoende arbeidsinkomen hebt. Zie voor de berekening:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

2. Bij de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner hangt de hoogte van de korting af van uw geboortedatum:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

3. U betaalt heffingsrente als u belasting moet bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachel, 16-01-2012 21:55 #111
Hallo,
Mijn man heeft een volledige baan. Ik heb een partime baan van 17,50 uur per week. Ik wil stoppen met werken. We hebben 3 kinderen 1 van 3 jaar en 2 van 0 jaar. Heb ik recht op een algemene heffingskorting en hebben we straks nog recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die we nog wel elk jaar krijgen? Hoe zit dat dan met het kindgebonden budget en de zorgtoeslag die we nu krijgen, wordt dat over zijn salaris berekend?

Met vriendelijke groet,
Rachel Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Rachel,
1. U hebt dan recht op de algemene heffingskorting voor de minst verdienende:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

2. U hebt als er voldoende aan arbeidsinkomen is recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

3. Het kindgebonden budget en de zorgtoeslag zijn inkomensafhankelijk. Daarbij wordt naar het gezamenlijke inkomen gekeken. In dit geval wordt dat gelijk aan het inkomen van uw man.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lauren, 16-01-2012 17:10 #110
Beste Zeemeeuw,
Mijn vriend en ik gaan uit elkaar.
Ik ben werkeloos en we hebben samen een zoontje van 4 maanden.
Waar heb ik recht op als alleenstaande, niet werkende, moeder (22 jaar)?
Ik heb nooit gewerkt, heb wel een MBO diploma gehaald tijdens mijn zwangerschap.
Alvast bedankt.
Mvg Lauren Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Lauren,
1. Denk daarbij aan de algemene heffingskorting, kinderbijslag en kindgebonden budget.
2. Als er ook inkomen uit werk is, hebt u (na zes maanden) recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edward, 16-01-2012 15:16 #109
Mijn vriendin kan een bedrag van de belasting terugkrijgen. Zij heeft op dit moment geen vast verblijfplaats in Nederland (ze woont op dit moment in Slowakije). Moet zij in Nederland wonen om hier aanspraak op te kunnen maken? Reactie infoteur, 16-01-2012
Beste Edward,
Uw vriendin kan alleen geld krijgen van de Nederlandse belastingdienst als zij in Nederland belastingaangifte doet en hier belastingplichtig is. Daarvoor moet er wel inkomen in Nederland zijn of is zij uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-01-2012 13:19 #108
Ik ben een alleenstaande man van 29 en sinds februari 2011 is mijn zoontje van 6 bij mij komen wonen. Ik werk parttime met een bruto inkomen van 25.000 per jaar. Voor welke heffingskortingen zou ik in aanmerking kunnen komen? En als ik in aanmerking kom voor bepaalde heffingskortigen worden deze maandelijks automatisch verrekenend in mijn salaris of betaald de belastingdienst mij dit zelf uit? Kindgebonden budget krijg ik maandelijks uitbetaald van de belastingdienst. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Dennis,
De heffingskortingen voor een alleenstaande vindt u terug in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Als u daarvoor in aanmerking komt, moet u daarvoor zelf een verzoek indienen bij de belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 12-01-2012 20:44 #107
Dit jaar word ik 63 jaar, geboorte jaar 1949
Ik ontvang sinds vorig jaar een doorwerkbonus
Onverwachts ga ik per 1 februari 2012 in de VUT
Wanneer moet ik dit doorgeven aan de belastingdienst
En vervalt mijn doorwerkbonus dan gelijk?
Of heb ik alleen over de maand januari recht op deze bonus? Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Bas,
U hebt in 2012 alleen recht op de doorwerkbonus als uw inkomen uit werk in een jaar hoger is dan € 9.295. Als dat niet zo is, kunt u het stopzetten en hebt u in januari ten onrechte de korting gekregen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/67443-arbeidskorting-2011-en-2012-hoogte-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jason, 08-01-2012 13:11 #106
In 2010 kreeg ik het maximale bedrag aan algemene heffingskorting terug (over 2009) ivm het inkomen van mijn toenmalige fiscale partner en mijn eigen 0 inkomen. Dit was via een voorlopige teruggave. Onlangs kreeg ik van de belastingdienst het bericht dat ze mijn inkomen over 2009 verhogen van 0 naar 4.315 euro (waarvan 1.037 ingehouden loonheffing). Ik heb begin 2009 inderdaad twee maanden gewerkt en mijn fiscale partner had dit niet opgegeven. Welke gevolgen heeft de verhoging van het inkomen voor mijn voorlopige teruggave van de algemene heffingskorting 2009? Zal ik een deel terug moeten betalen? En hoeveel? (mijn geboortedatum is 8-8-1970, mijn toenmalige fiscale partner had toen een inkomen van ongeveer 50.000 euro) Reactie infoteur, 19-05-2019
Beste Jason,
Hoewel er belasting is ingehouden, is er wel schade. U had minder belasting moeten betalen en hebt recht op wat arbeidskorting. Ik denk dat er dan ongeveer 350 euro te weinig is ingehouden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65245-belastingaangifte-2018-en-2019-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter Derk Tulp, 19-12-2011 22:10 #105
Binnenkort word ik 65 en ik ben aan het kijken waar ik overal rekening mee moet houden. Het onderdeel "Ouderenkorting" begrijp ik niet. Bij de Belastingdienst staat op hun website "Een werknemer heeft recht op de ouderenkorting als hij aan de volgende 2 voorwaarden voldoet". Betekent dit dat de ouderenkorting alleen geldt voor nog werkende 65+ ers? In uw artikel meen ik te begrijpen, dat de uitkerende instantie (SVB met AOW) rekening houdt met de ouderenkorting. Maar bij het SVB kan ik hierover niets vinden. Waar moet ik zijn om precies te weten voor wie de ouderenkorting is en hoe die berekent wordt? Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Pieter Derk Tulp,
De ouderenkorting is inderdaad voor personen van 65 jaar of ouder die onder een bepaald inkomen vallen. Dit is een vast bedrag per jaar. Zie voor de bedragen punt 7 in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Souad, 15-12-2011 15:03 #104
Mijn partner die werkt en ik zit momenteel thuis. Wij zijn getrouwd en hebben 1 kind. Nou is mijn vraag in welke box valt mijn man? Hij valt nu in box 1, maar wij hebben begrepen dat dat niet zo is als je getrouwd bent en kinderen hebt. Hoop snel een antwoord te krijgen. Reactie infoteur, 15-12-2011
Beste Souad,
Het inkomen van uw man valt gewoon in box 1 van de inkomstenbelasting. Spaargeld en vermogen valt in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 15-12-2011 14:30 #103
Ik ben opzoek naar antwoord op mijn vraag: er zijn plannen om te gaan samenwonen en willen graag weten of dit belasting voordeel kan opleveren omdat ik begrepen heb dat ook voor de niet werkende partner (altijd) een bepaalde heffingskorting is. Wat ik net kon terug vinden is dat ik wel in die categorie val omdat ik een kind heb geboren na 2005, helaas zou ik in de wao moeten zitten maar door omstandig heden in de sd terecht gekomen. Nu heb ik gelezen dat per 2012 dit alles word afgeschaft heffingskorting voor niet werkende partner hoe zit dit en waar kan ik het vinden als het nog wel van toepassing is? Reactie infoteur, 15-12-2011
Beste Ikke,
De heffingskorting van de minst verdienende partner wordt geleidelijk geschrapt. Meer informatie hierover vindt u in:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/81171-inkomstenbelasting-2012-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline, 11-12-2011 18:47 #102
Ik ben 61 jaar, de kans is erg groot dat ik in de loop van 2012 geheel afgekeurd zal moeten worden, en dus WAO zal ontvangen. Kan ik dan toch gelijktijdig uitkeringen laten plaatsvinden vanuit mijn gespaarde levensloop, of moet ik eerst mijn levensloopsaldo in zijn geheel opnemen voordat ik in aanmerking kom voor uitkering WAO? dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-12-2011
Beste Caroline,
Neen, u bent niet verplicht om eerst verlof op te nemen, maar de uitkering van de levensloopregeling kan wel (tijdelijk) een lagere WAO uitkering betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 06-12-2011 16:46 #101
Momenteel hebben we een nieuwe boekhouder. Mijn oude boekhouder schijnt de afgelopen jaren alles verkeerd berekend te hebben. Ik heb over 2005 tm 2007 alleenstaande oudertoeslag en alle kortingen terug moeten betalen terwijl ik wel alleenstaande ouder was. Ik heb mij een slag in rondte gewerkt. Zij heeft in 2008 de fout gemaakt en het verkeerd ingediend over deze nieuwe jaren. Nu hoor ik dat ik de 5000 euro die ik teveel heb betaald en waar ik wel recht op had niet meer terug kan vragen bij de belastingdienst. Klopt dit? Het was nl in 2008 ingediend. Warom kon ik wel tot 2010 alle voor de in hun toen ogen onterechtt toeslagenbetlen aan de belastingdienst. Over 6 jaar praten we ovr een bedrag van 20.000 euro. Wie kan mij advies geven? Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Marije,
1. U kunt tot vijf jaar teruggaan, maar de belastingdienst is niet verplicht om op uw verzoek in te gaan. Ik zou het zeker proberen. Onderbouw uw verzoek goed, geeft duidelijk aan dat het allemaal buiten uw schuld is en dat u zo erg gedupeerd bent. Dien uw verzoek zo snel mogelijk in.
2. U kunt ook uw boekhouder aansprakelijk stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarah, 27-11-2011 21:22 #100
Op dit moment ontvang ik algemene heffingskorting, Als ik in het buitenland ga wonen(tijdelijk) en mijn man in Nederland blijft wonen/werken, blijf ik dan de algemene heffingskorting ontvangen? Ik heb de Nederlandse nationaliteit. Reactie infoteur, 27-11-2011
Beste Sarah,
U houdt recht op de algemene heffingskorting als u in Nederland belastingaangifte inkomstenbelasting doet en er voldoende inkomen is (eventueel samen met uw man).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Donker, 07-11-2011 12:08 #99
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een aantal cliënten die in ofwel 2009 of 2010 deels in het buitenland hebben gewoond en gewerkt. Het gaat om mensen die vanuit landen binnen west-Europa naar Nederland zijn gekomen. Voor het deel dat ze in Nederland woonden hebben zij inkomen uit werk gehad, het gaat dan om zes of zeven maanden. wordt dan toch het hele bedrag voor de heffingskortingen (alleen algemene heffingskoring en arbeidskorting) verrekend, of wordt dit toegerekend aan het aantal maanden in Nederland?

Alvast Bedankt! Reactie infoteur, 07-11-2011
Beste Donker,
Zie mijn antwoorden op soortgelijke vragen van Svetlana.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elle, 31-10-2011 16:19 #98
Goedemidag ik heb een vraag, mijn dochter alleenstaande moeder van 21 jaar met kindje van 5 jaar met een baan komt elke maand 70 euro te kort dat werd altijd aangevuld vanuit de wij uitkering.Maar vanaf deze maand niet meer nu teld de sociale dienst de combinatiekorting en de aanvullende ouderkorting bij haar inkomen op.volgens mij krijgt ze dat toch omdat ze juist werk, weet u dat mischien.met vriendelijke groet elle Reactie infoteur, 31-10-2011
Beste Elle,
1. De combinatiekorting en de aanvullende ouderkorting zijn geen inkomen, maar zorgen ervoor dat er minder belasting hoeft te worden betaald en men dus meer netto inkomen overhoudt.
2. Het klopt dat alleen iemand met inkomen uit tegenwoordige arbeid die kortingen krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Svetlana, 28-10-2011 08:23 #97
Hartelijk dank van snel en volledige antwoord. Nog een vraag. Kunnen wij het salaris van de man (bv kennismigrant) kwalificeren als inkomsten uit Nederland voor de buitenlandse vrouw? Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Svetlana,
1. De inkomsten van de man zijn fiscaal gezien niet de inkomsten van de vrouw, maar kunnen worden gezien als hun gezamenlijke inkomsten. Wederom bij binnenlandse belastingplicht en fiscaal partnerschap.
2. In Nederland is de belasting een individuele aangelegenheid, waarbij een gezamenlijk belastingaangifte doen allerlei extra (!) voordelen heeft. Denk aan de uitbetaling van de algemene heffingskorting en de mogelijkheid om aftrekposten onderling zo gunstig mogelijk te verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Svetlana, 27-10-2011 19:31 #96
Geachte Zeemeeuw

Kunt u misschien me helpen. Ik heb een volgende vraag.
Veel van mijn klanten wonen en werken in Nederland, betalen voldoende belastingen en hebben vrouw (geregistreerd) en soms kinderen, welke wonen buitenland en hebben geen inkomsten. Het gaat over landen in Oost-Europa. In EU (Litouwen, Estland, Pols, enz.) en ook buiten EU (Rusland, Oekraïne, Armenië, Georgië, enz.). Salaris van de in Nederland werkende man is enige inkomsten voor deze families. Is deze vrouw hebben recht voor de algemene heffingskorting?
Volgens de nieuw partners regeling is apart wonende echtgenoten vanaf 2011 zijn altijd fiscale partners.
Zoals ja, wat is de juiste weg? Kunnen deze vrouwen een Sofi-nummer aanvragen? En daarna maken keuze als binnenlandse belastingplichtige?
Graag zegt ook in welke wet, kan ik de correct antwoord vinden.
Alvast bedank voor de hulp.
Met vriendelijke groeten, Svetlana Reactie infoteur, 27-10-2011
Beste Svetlana,
1. Volgens de Wet Inkomstenbelasting 2011 is belastingplichtig degene die in Nederland woont en/of in Nederland inkomen heeft (art. 2.1).
2. De algemene heffingskorting geldt voor elke belastingplichtige (art. 8.10).
3. Een persoon die geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, kan ook geen fiscale partner zijn (art. 1.2.4).
4. In een aantal gevallen kan iemand ervoor kiezen om binnenlands belastingplichtig te zijn (art. 2.5). Dit is mede afhankelijk van het land van herkomst.
5. Als iemand binnenlands belastingplichtig is en diens partner doet ook in Nederland belastingaangifte, dan kan de partner als het inkomen van de meeste verdienende hoog genoeg is via de meest verdienende de algemene heffingskorting laten uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cilia, 22-10-2011 14:50 #95
Beste Zeemeeuw
Bedankt voor uw snelle reactie! Ik wilde dit wijzigen met het wijzigingsprogramma van de belastingdienst, maar hier moet ik voor ons beiden apart aangeven hoeveel de terugval in belastbaar koon is. Volgens het programma krijg ik dan wel alles terug maar mijn man niet omdat hij geen terugval in belastbaar loon heeft. Hoe moet ik dit invoeren zodat we zijn verlofuren wel terug krijgen? Kan ik mijn terugval dan bijvoorbeeld verdelen over ons tweeën? Krijgen we hier later dan geen problemen mee?
Mvg Cilia Reactie infoteur, 22-10-2011
Beste Cilia,
Wat u kunt doen is door de verdeling van aftrekposten ervoor te zorgen dat het belastbare inkomen van uw man wel een terugval vertoont.
met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cilia, 21-10-2011 19:32 #94
In februari ben ik bevallen van een mooie dochter. Dit jaar neem ik al een groot gedeelte van mijn ouderschapsverlof op: bijna 600 van de 1000 uren. Voor mij kan dat wel uit omdat ik dit jaar drie dagen werk, en vorig jaar fulltime gewerkt heb. Mijn man neemt nu vanaf november ook om de week een dag vrij om voor onze dochter te zorgen. Omdat het in dit jaar slechts om 2 maanden gaat, gaat hij er in loon vergeleken met vorig jaar niet op achteruit. Kan hij dan alsnog ouderschapsverlofkorting krijgen als wij samen aangifte doen? Maw, wordt de korting bekeken naar aanleiding van individueel belastbaar loon of gezamenlijk belastbaar loon? Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 22-10-2011
Beste Cilia,
Het gaat om het gezamenlijke inkomen in het jaar van de eerste opname van ouderschapsverlof ten opzichte van het kalenderjaar daarvoor. Jullie worden namelijk beiden om jullie inkomen gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 18-10-2011 11:08 #93
Vraag: Ik ben 65+er, mijn vrouw is in juli 2011 ook 65+er geworden. Vanaf dat moment is de AOW-toeslag voor haar gestopt en heeft ze zelf AOW. Gelijktijdig is ook de äanrechttoeslag" gestopt. Zij is mijn fiscale partner. Blijft dat zo? Wat zijn de concequenties voor b.v. de algemene heffingskorting e.d.? Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste Bram,
Uw vrouw heeft net zoals u recht op de algemene heffingskorting, omdat ze inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 13-10-2011 11:39 #92
Ik heb in jaar 2009 ongeveer 27,000 verdiend. Mijn man heeft 6556 verdiend en op zijn laatste loonstrook staat een total overzicht, arbeidskorting was 456 / loonheffing was 1633. Kan hij in dit geval iets terugkrijgen van de belastingdienst zoals de algemene heffingskorting of zou dat al verrekend zijn zijn bruto loon 6556? Reactie infoteur, 13-10-2011
Beste Marieke,
Als uw man jonger is dan 65 jaar, heeft hij te veel loonbelasting betaald. Hij zou maximaal op nul moeten uitkomen.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Math, 11-10-2011 13:35 #91
Ik neem sinds 1-1-2011 deel aan de levenloopregeling. Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving wil ik hier mee stoppen, het ingelegde geld laten uitbetalen en alsnog voor 2011 deelnemen aan de spaarloonregeling.
Is dat mogelijk? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Math,
Ja dat kan:

https://financieel.infonu.nl/geld/76372-levensloopregeling-2020-en-levensloopverlofkorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 04-10-2011 13:42 #90
Sinds maart dit jaar woon ik samen en sinds augustus zijn wij getrouwd. We zijn dus nu fiscaalpartners. Mijn vrouw heeft geen inkomen en ik heb een voltijdsbaan. Hoe kunnen wij de heffingskorting voor mijn (buitenlandse) vrouw aanvragen? Reactie infoteur, 04-10-2011
Beste Ronald,
Als u gezamenlijk belastingaangifte doet, wordt de algemene heffingskorting van uw vrouw via u uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 25-09-2011 22:15 #89
Ik ben getrouwd ik werk 40 uur in de week heb ik dan recht op algemene heffingskorting en mij vrouw werk 11 uur in de week hoeveel mag ze per jaar verdienen om tog volkomen algemene loonheffing te krijgen we krijgen binnen kort ook een kleine…
Waar hebben we allemaal recht op
alvast bedankt Reactie infoteur, 26-09-2011
Beste Frank,
Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Dit is een terugbetaling dan wel korting op de belasting die u betaald hebt. Wie meer dan grofweg 6000 euro per jaar verdient, krijgt de algemene heffingskorting volledig uitbetaald. Wie minder verdient, kan het laten uitbetalen via de fiscale partner als dat inkomen hoog genoeg is om de korting te verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nic Wempe, 25-09-2011 20:23 #88
Kun je met een fiscale partner die in het buitenland, buiten Europa, woont, ook nog een compensatie krijgen? Partner in Nl, heeft een alleenstaande uitkering van de gemeente. Reactie infoteur, 25-09-2011
Beste Nic Wempe,
Voor vele landen buiten Europa geldt dat er een belastingverdrag is om als binnenlands belastingplichtige belastingaangifte te doen met alle voordelen van dien. Om welk land gaat het?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom van de Valk, 24-09-2011 12:58 #87
Ik denk dat ik een fout heb gemaakt met het invullen van mijn toeslag van 2010.
Ik ben thuiswonend bij mijn ouders, en ben een beginnende werknemer met een loon dat iets wat meer is als het minimum loon.
Ik kreeg een toeslag binnen dat ik 8450 euro moet terug betalen over 2010.
Is er een mogelijkheid dat ik opnieuw mijn toeslag doe over 2010?

Alvast bedankt voor uw reactie… Reactie infoteur, 24-09-2011
Beste Tom van de Valk,
Maar 2010 is voorbij. Wel kunt u voor 2011 nog wijzigingen doorgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 08-09-2011 20:10 #86
Ik heb wajong ben alleenstaand en krijg heffingskorting, moet ik dat invullen op het aangiftebiljet van de belasting? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Piet,
Als het goed is, is met die heffingskortingen (algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting) al rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rivani, 08-09-2011 10:36 #85
Door (prive)omstandigheden ben ik sinds vorig jaar september 2010 alleenstaand vader geworden. Op papier ben ik "nog" formeel getrouwd en mijn ex-vrouw is ook sindsdien uitgeschreven uit mijn woning. Ik woon nu alleen met mijn zoon van 6 jaar oud waarvan ik ook kinderbijslag ontvang samen. Ik vroeg me af of ik in aanmerking kom voor diverse kortingen zoals alleenstaande ouderen korting met eventueel aanvulling hierop en inkomensafhankelijke combinatie korting? Zo ja kan je een een voorlopige teruggaaf hiervoor indienen? Reactie infoteur, 08-09-2011
Beste Rivani,
Omdat u nog getrouwd bent, bent u in 2011 fiscale partners en komt u in 2011 niet in aanmerking voor deze kindgebonden kortingen. Hetzelfde geldt voor 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noor, 23-08-2011 14:37 #84
Ik had in 2010 een ww uitkering en heb ontvangen: algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Mijn man had een volledige baan en heeft alleen arbeidskorting ontvangen. We zijn gehuwd en hebben kleine kinderen. Waar hadden we wel recht op, en waar niet? Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste Noor,
Uw man had ook recht op de algemene heffingskorting en die heeft jij als het goed is ook gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanne, 22-08-2011 14:40 #83
Sinds 1 januari 2011 ben ik gestopt met werken. Mijn man heeft een volledige baan. Heb ik recht op de algemene heffingskorting (ik ben voor 1972 geboren) en zo ja, kan ik daar maandelijks een voorschot op krijgen (en hoe vraag ik dat aan)? Reactie infoteur, 22-08-2011
Johanne,
Ja u hebt recht op de algemene heffingskorting en kunt via een P-formulier een teruggave vragen.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Gerrit, 17-08-2011 16:14 #82
Binnenkort wordt ik 65 jaar, zit momenteel in de VUT. Mijn partner is jonger dan 65 jaar. Heeft zij dan nog recht op heffingskorting. Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Gerrit,
Een heffingskorting is een individuele korting, maar als een partner onvoldoende verdient om hem volledig uit te laten betalen via het eigen inkomen, kan dat vaak wel via het inkomen van de meest verdienende partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvolde, 30-07-2011 19:37 #81
Ben 64 jaar en heb de afgelopen 5jaar een WW uitkering gehad, die 24-08-2011 wordt beëindigd.Mij is gezegd, een heffingskorting voor de minst verdienende aan te vragen.
Hoe moet ik dit doen?
Ben getrouwd, mijn man is geen Nederlander en ontvangt zijn pensioen voor de volle 100% uit het land van herkomst, hij ontvangt een heel klein deel AOW voor de jaren die hij nu samen met mij in Nederland woont.Wij zijn fiscale partners Reactie infoteur, 31-07-2011
Beste Silvolde,
1. Bij de algemene heffingskorting kan de minst verdienende de korting via de partner laten uitbetalen als die voldoende belasting in Nederland betaalt. Dat doet u door gezamenlijk belastingaangifte te doen of een teruggaaf te vragen.
2. Als uw man ook in Nederland belasting betaalt, is dat een mogelijkheid, maar ik betwijfel of dat voldoende is om zijn en uw algemene heffingskorting uit te laten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oosterwijk, 15-07-2011 14:44 #80
Binnenkort wordt ik 65, en krijg dan een AOW uitkering waar de loonheffingskorting wordt toegepast, en waar geen loonheffing wordt ingehouden.
Bij mijn pensioen wordt de loonheffingskorting niet toegepast en er wordt daar nutuurlijk wel loonheffing van ingehouden.Ik heb de indruk dat ik over 2011 aardig wat IB moet gaan betalen.
Is het niet beter dat de loonhffings korting ook niet wordt toegepast op mijn AOW en is dat mogelijk Reactie infoteur, 15-07-2011
Beste Oosterwijk,
U kunt de SVB vragen om niet met de loonheffingskorting rekening te houden. Dat kan schriftelijk of digitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 08-07-2011 22:51 #79
Ik wil graag dezelfde vraag herhalen welke ik zojuist bij 'fiscaal partnerschap' heb gesteld. U heeft me aangegeven dat ik geen fiscaal partner 2011 ben met mijn vriend omdat we allebei ons eigen woonadres hebben en een LAT-relatie hebben. Dat is mij nu duidelijk. Echter is mij niet duidelijk welke heffingskortingen ik kan aanvragen wanneer ons kindje straks geboren is. We hebben immers wel een relatie. We zijn geen fiscaal partner en we hebben niet hetzelfde woonadres, maar we zorgen wel samen voor ons kindje.

Ik hoop dat u mij kunt helpen, want nogmaals, ik wil niet iets aanvragen waar ik helemaal geen recht op heb. Reactie infoteur, 09-07-2011
Beste Jessica,
De heffingskortingen zijn de a) algemene heffingskorting, b) de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u voldoet aan de voorwaarden die daar staan, zoals inkomen, c) de alleenstaande ouderkorting en d) misschien de aanvullende alleenstaande ouderkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib, 01-07-2011 11:05 #78
Heeft een vrouw die in Nederland woont, geen inkomen heeft, getrouwd is met een partner die in het buitenland werkt en daar belastingplichtig is recht op de algemene heffingskorting? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Huib,
Als de partner niet in Nederland belastingplichtig is, kan haar algemene heffingskorting in dit geval niet worden uitbetaald. Maar als de partner ook in Nederland inkomsten en vermogen heeft, kan de partner ervoor kiezen om in Nederland belastingaangifte te doen, waarna met een verdragsland verrekening van te veel betaalde belasting plaats vindt. Dan kan ook de algemene heffingskorting worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Pieper, 20-06-2011 07:05 #77
Ik heb een vraag over een veel eerder belastingjaar, 2005. Ik krijg nu een naheffings over 2005 omdat ik geen recht zou hebben gehad op mijn algemene heffingskorting. Ik had een eigen bedrijf, met in dat jaar nog verlies, dus geen inkomsten. Mijn partner werkte in 2005 in loondienst. Hij heeft over dat jaar 8.045 belasting betaald. We doen gezamelijk aangifte en volgens mij zou ik dan ook recht hebben op mijn algemene heffingsinkomsten, op basis van de inkomsten van mijn partner, ondanks dat ik geen inkomsten had en dus geen belasting betaalde. Reactie infoteur, 20-06-2011
Beste I. Pieper,
Iedere werknemer heeft recht op de algemene heffingskorting, al dan niet uitbetaald via de partner. Als aan u of uw partner de algemene heffingskorting niet is uitbetaald, zou ik zeker bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 07-06-2011 10:25 #76
Op dit moment spaar ik maandelijks een bedrag voor mijn levensloopregeling. Daarnaast neem ik ook een gedeelte op om mijn ouderschapsverlof te compenseren. Ik ben erachter gekomen dat dit fiscaal niet handig is, omdat ik op deze manier niet terugval in loon en zo de ouderschapsverlofkorting misloop. Ik heb al aangifte gedaan over 2010 en heb uitgerekend dat ik zo'n 1700 euro ben misgelopen aan ouderschapsverlofkorting. Mijn wergever wil wel meewerken, om het terug te draaien, zodat ik wel in loon achteruit ga, maar dan kom ik, omdat ik mijn opgenomen levenslooptegoed terugstort naar de bank wel boven de jaarlijkse grens van max 12% sparen uit. Klopt dit? of geldt dit niet bij een terugdraaiactie? Is het mogelijk om met de nieuwe gegevens, ik zal wel een nieuwe jaaropgaaf krijgen, opnieuw aangifte over 2010 te doen? Het geld wat teruggestort moet worden naar de bank heb ik op dit moment wel ontvangen, maar kan ik dus niet meer in 2010 terugbetalen. Als ik dit nu terugbetaal, heeft dat dan weer consequenties voor mijn aangifte over 2011? Een complexe vraag / materie… Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Sander,
1. Het herstellen van de 12% overschrijding is alleen mogelijk in het jaar waarop het betrekking heeft. In andere gevallen zou een overschrijding aan u moeten worden terugbetaald met inhouding van belasting en premies. Daarbij veronderstel ik dat u de 210% grens nog niet gehaald hebt.
2. Met een terugdraai-actie kunt u een nieuwe aangifte doen, zolang de definitieve belastingaanslag nog niet binnen is.
3. Uw terugbetaling heeft inderdaad gevolgen voor de belastingaangifte 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 03-06-2011 00:26 #75
Ik krijg maandelijks een bedrag uit mijn gouden handdruk potje uitbetaald en betaal daar over belasting. Ik woon met mijn vrouw in het buitenland. Zij heeft geen inkomen. Ik werk in het buitenland en betaal ook daar belasting. Heeft zij en/of ik recht op heffingskorting? Reactie infoteur, 03-06-2011
Beste Henk,
1. U werkt in het buitenland en verdient in het buitenland. Dat betekent dat u in ieder geval buitenlands belastingplichtig bent.
2. U betaalt hier wel over uw gouden handdruk belasting als voorheffing op de te betalen belasting in het land waar u woont. Daar kunt u de belasting verrekenen met de heffingen aldaar.
3. U kunt samen met uw fiscale partner, gegeven uw gouden handdruk, ervoor kiezen om volgens dezelfde belastingregels als een binnenlands belastingplichtige inkomstenbelasting te betalen, als het land niet Zwitserland is, maar een EU-land of een ander land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Om een dubbele heffing te voorkomen worden de heffingen op uw verzoek vervolgens tussen beide landen verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suze, 01-06-2011 14:04 #74
Wederom dank voor de snelle reactie.
1. Ex is samenwoner. Heb een samenlevingscontract met mijn ex, zijn niet getrouwd. In contract staat dat het automatisch is beeindigd zodra we offcieel niet meer op hetzelfde adres wonen.
2. Heeft het fisc. partner zijn tot 1-7 nog gevolgen voor de toekenning van de combinatiekorting? Toen wij fisc. partner waren kreeg maar een van ons die toegekend, de minst verdienende. Dat is nu mijn ex. terwijl ik die korting nu meer nodig heb dan hij (is ex het mee eens). Of kan ik nu vanaf 1-7 zelf die korting aanvragen en krijg ik die dan ook voor het volledige bedrag? Kinderen staan bij mij ingeschreven.
3. heeft u nog een tip mbt het kostgangerschap van mijn broer in de zin van de gevolgen voor de renteaftrek en hoe ik dat in mijn aangifte mee zou moeten nemen?

Wederom dank! Reactie infoteur, 01-06-2011
Beste Suze,
1. Ok, dan is vanaf het moment van het huis verlaten ook het fiscaal partnerschap voorbij. De periode daarvoor blijft wel staan.
2. Als er wel een fiscale partner is, gaat de korting inderdaad naar de minst verdienende.
3. De ex gaat naar een nieuw woonadres en heeft daardoor vanaf dat moment geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, omdat niet meer wordt voldaan aan de 6 maanden eis.
4. Als u de inkomensafhankelijk combinatiekorting aanvraagt, krijgt u die vanaf 1 juli 2011 voor 50%.
5. Maak er kamerverhuur van met bijbehorende vrijstelling. Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suze, 01-06-2011 10:02 #73
Dank voor de reactie op mijn vraag van 16-5-2011. Ik heb nog wat meer infromatie en vragen:
1. Mijn ex schrijft zich voor 1-7-2011 uit op mijn adres bij de gemeente;
2. Ik ga de hypotheek overnemen, maar dat zal niet voor 1-7-2011 rond zijn;
Hebben wij dan wel of niet de keuze voor fiscaal partnerschap? Ik denk dat het gunstiger is om geen fiscaal partnerschap te kiezen als dat kan, omdat we dan beiden de combinatiekorting ivm de kinderen ontvangen (hebben een 50-50 omgangsregeling, kinderen staan bij mij ingeschreven). Ook staat nu de voorlopige teruggave op zijn naam, omdat dat qua aftrek gunstiger uitkwam, hoe kan ik dat op juiste wijze corrigeren?
3. De situatie met mijn inwonende broertje van 20: Hij heeft een eigen kamer die hij verder zelf onderhoud, hij doet boodschappen, kookt zelf (is ook veel weg) en maakt verder gebruik van de douche en wasmachine. We hebben een kostgeldbedrag afgesproken van 350 in de maand (mijn bruto hypotheek is 690). Hoe moet ik dit in de aangifte verwerken als ik wil aantonen dat wij geen gezamelijke huishouding voeren? En hoe leg ik het dusdanig vast dat het fiscaal klopt en ik niet teveel of te weinig ontvang.?
4. Ik was nu het volgende van plan: een brief schrijven aan de belastinginspecteur en de situatie schetsen van mijn woonsituatie. Ik ga dan verzoeken of ik als alleenstaande ouder kan worden beschouwd ondanks het feit dat mijn broertje bij me inwoont. Allen gezien de termijnen ga ik het niet gokken om alvast de alleenstaande ouder korting aan te vragen, daar wacht ik wel mee totdat ik hopelijk positief bericht heb ontvangen. (dan kan ik later alsnog de korting aanvragen als ik er wel recht op heb).

Wat ik wel wil doen is via de voorlopige aanslag alvast de combinatiekorting aanvragen. Als ik het goed heb en ik kies niet voor fiscaal partnerschap met mijn ex, zal ik dan het volledige bedrag voor 2011 in de nog resterende maanden in gelijke termijnen via de voorlopige teruggave ontvangen. (daarmee krijg ik mijn budget voor 2011 toch nog sluitend).

Dan heb ik ruim de tijd om de visie van de belastingdienst af te wachten en al dan niet andere stappen te ondernemen (andere woonruimte voor mijn broer bijvoorbeeld)…

kunt u aangeven of mijn gedachtegang klopt voor wat betreft het fiscaal partnerschap en het verrekenen van die comnbinatiekorting over de rest van 2011? Reactie infoteur, 01-06-2011
Beste Suze,
1. Tot 1juli 2011 zijn juli verplicht fiscale partners, daarna niet meer.
2. Belangrijk is wel wat de ex is: echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner. Als echtgenoot of geregistreerd partner moet wel de relatie nog ontbonden worden.
3. In de aangifte hoeft en kunt u uw gelijk omtrent de inwoning niet aan te geven, maar als de belastingdienst later om uitleg zou vragen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debora, 29-05-2011 01:13 #72
Ik werk 24 uur per week. In juli 2009 ben ik bevallen en na mijn zwangerschapsverlof heb ik aansluitend 6 maanden ouderschapsverlof opgenomen. Hierdoor kwam een deel van het verlof in 2009 en een deel in 2010. Ik had begrepen dat ik per uur recht heb op ouderschapsverlofkorting en bij een fulltime baan zou dat neerkomen op 650 euro per maand. Ik had dus gerekend op ongeveer de helft daarvan. Echter na het invullen van de aangifte van 2010 zei de boekhouder dat de heffingskorting te laag was om de ouderschapsverlofkorting te krijgen. Ik snap het niet meer. Is het nou ongunstig geweest voor mij dat ik het volledige verlof heb opgenomen? Reactie infoteur, 29-05-2011
Beste Debora,
1. Ik denk dat hij bedoelde dat het inkomen te laag was om de ouderschapsverlofkorting te krijgen. U kunt niet meer aan belasting en heffingskortingen terug krijgen dan u in een jaar aan belasting betaalt. Als door het verlof het inkomen laag was, gold dat waarschijnlijk ook voor de te betalen belasting.
2. Als u een fiscale partner hebt, kunt u het beste gezamenlijk belastingaangifte doen. De kans is groot dat u dan wel uw heffingskortingen krijgt uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Jong, 25-05-2011 16:17 #71
Ik ben pas 65 jaar geworden en ontvang nu aow en pensioen. Mijn vrouw werkt niet.
Kan mijn vrouw nog heffingskorting aanvragen zij is 62 jaar. Reactie infoteur, 25-05-2011
Beste De Jong,
Als u gezamenlijk aangifte doet voor de inkomstenbelasting, krijgt uw vrouw via u haar algemene heffingskorting terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. G. Jansen, 24-05-2011 10:25 #70
Ik ben 2 mei 2011 65 jaar geworden.Ik heb recht op ouderenkorting moet ik dan een
belastingformulier invullen.
Mijn vrouw is 63 jaar werkt niet heeft zij nog recht op algemene heffingskorting en
moet zij hier een belastingformulier voor invullen. Reactie infoteur, 24-05-2011
Beste H. G. Jansen,
1. De Sociale Verzekering Bank SVB houdt automatisch rekening met de ouderenkorting.
2. De algemene heffingskorting van uw vrouw krijgt u als u gezamenlijk belastingaangifte doet en voldoende belasting betaalt om de teruggave via u mogelijk te maken. Wilt u de teruggave eerder hebben dan kunt u een voorlopige aanslag indienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Muamer, 18-05-2011 15:16 #69
Ik woon in Duitsland en werk al jaren in Nederland, mijn vrouw werkt niet, heeft wel sofi nummer net zoals ik.Wij hebben een dochter van 5 jaar en een van 6 maanden.Heb ik recht op ouderschapverlof en wat heb ik allemaal nodig van mijn werkgever voor aanvraag van ouderschapsverlofkorting bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 18-05-2011
Beste Muamer,
1. U valt onder de Nederlandse belastingheffing en hebt recht op de heffingskortingen in Nederland.
2. Ouderschapsverlof in Nederland is onbetaald verlof dat u kunt opnemen als u zorgt voor kinderen jonger dan 8 jaar. U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. Dit doet u minstens 2 maanden voordat het verlof ingaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suze, 16-05-2011 12:43 #68
Ik zit momenteel in een uit elkaar gaan periode. Mijn ex en ik hebben samen een koopwoning waar ik sinds kort alleen in woon met de kinderen. Voor 99% zeker kan ik de hypotheek overnemen, mijn ex woont nu bij een vriend waar hij zich vrijwel zeker kan laten inschrijven. Nu ben ik voor mezelf financieel alles op een rij aan het zetten en ik kom er niet helemaal uit.

Een aanvulling op mijn situatie is het feit dat mijn nog studerende broertje van 20 bij ons een kamer huurt (hij betaald kostgeld) en dit gedurende zijn studieperiode ook wil blijven doen (vanaf nu nog zo'n 3 jaar), ik heb daar verder geen problemen mee: hij betaald immers kostgeld en heb verder weinig "last" van hem; hij gaat zijn eigen gang.

Nu kan ik alleen maar niet duidelijk krijgen hoe de belastingdienst hier naar kijkt. Aan de ene kant zeggen ze: geen recht op alleenstaande ouderkorting, want je woont niet alleen met je kinderen. Aan de andere kant is het: als u kunt aantonen dat u geen gemeenschappelijke huishouding met hem voert heeft u wel recht op alleenstaande ouderkorting. Men wil mij alleen niet zeggen hoe je dit bij een evt. controle kunt aantonen.

Ik denk het aan te kunnen tonen, omdat hij al die tijd maandelijks kostgeld heeft betaald. Hij aantoonbaar een studie volgt en daarvoor studiefinanciering krijgt. Wij in praktijk het huishouden bij lange na niet 50/50 verdelen, laat staan zorg voor mijn kinderen. Maar ja: ik heb geen zin in om later geld aan de belastingdienst terug te moeten betalen. Aan de andere kant heb ik de tegemoetkoming wel nodig om mijn budget sluitend te krijgen. Heeft u een tip voor mij?

Moet nu ook snel handelen, want 1 juli is al snel! (mijn ex moet nog uitschrijven en mijn broer moet anders ook een andere oplossing zoeken) Reactie infoteur, 16-05-2011
Beste Suze,
Twee eisen zijn voor u essentieel:
1. In 2011 hebt u meer dan 6 maanden geen fiscale partner. Daarvan is denk ik nog geen sprake.
2. U hebt in die periode een huishouden met alleen kinderen die op 31 december 2011 jonger waren dan 27 jaar. Dat betekent dat u moet aantonen dat uw broer niet tot uw huishouding behoort. Hij moet dus een aparte ruimte hebben, die hij van u huurt. Denk aan kamerverhuur.
3. Als u een deel van het huis verhuurt, is alleen de hypotheekrente aftrekbaar voor het niet verhuurde deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Timmermans, 05-05-2011 17:38 #67
Mijn moeder (75, alleenstaand) denkt dat zij geen belasting terug kan vragen. Ze heeft aow (kan jaaropgave niet vinden) en pensioen, 3574 bruto per jaar. Ingehouden loonbelasing = 554. ingehouden bijdrage zorgverz. wet = 177. Geen heffingskorting.
Er zijn geen andere inkomsten. Is het raadzaam om toch belasting in te vullen. Kom er zelf niet uit. Reactie infoteur, 06-05-2011
Beste M. Timmermans,
1. Uit deze bedragen blijkt dat uw moeder twee heffingskortingen heeft, te weten de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Daardoor betaalt uw moeder niet ongeveer 2350 euro aan belasting en premies, maar 731 euro.
2. Een aangifte inkomstenbelasting zal alleen tot meer teruggave leiden als zij ook aftrekposten heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fons Goris, 04-05-2011 14:49 #66
Mijn echtgenote ontving een voorlopige aanslag 2010. Zij is in augustus 2010 65 jaar geworden en heeft vanaf die periode alleen aow ontvangen. Voordien had zij geen inkomen.volgens mij had zij recht op 7 maanden algemene heffingskorting en over de aow diende geen belasting te worden betaald. De voorlopige aanslag bedraagt echter 570 €. Op het overzicht van de aangifte staat dit ook berekend, echter met de opmerking dat indien het inkomen alleen aow betreft er geen belasting verschuldigd is. Bij de belastingtelefoon is men van mening dat er wel een afgeleide premie aow betaald moet worden nl 10.4%.In deze situatie(waar meerdere personen die 65 worden mee te maken hebben) wordt volgens mij de heffingskortingen en de premie aow foutief berekend. Wat is u mening? Reactie infoteur, 05-05-2011
Beste Fons Goris,
1. Het inkomen van uw vrouw was in 2010 te laag om belasting en premies te hoeven betalen, omdat het verschuldigde bedrag wegvalt tegen de algemene heffingskorting.
2. U kunt het beste bezwaar aantekenen en gezamenlijk belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samira, 28-04-2011 11:28 #65
Maar er staat bij: Het bedrag van uw heffingskortingen is hoger dan uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Het verschil tussen deze bedragen kunnen wij aan u uitbetalen. Om de volgende redenen betalen wij soms niet het hele bedrag uit:
- Uw fiscale partner is minder belasting verschuldigd dan het hele bedrag. ( Ik heb geen fiscale partner)
- De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt afgebouwd sinds 2009.

Het bedrag dat wij verrekenen of uitbetalen, ziet u bij maximum in aanmerking te nemen heffingskortingen.

Ook moet ik er denk ik bij zeggen dat in 2009 minderjarig was. Reactie infoteur, 28-04-2011
Beste Samira,
1. Dit sluit precies aan bij mijn eerdere antwoord: u krijgt minder uitbetaald dan waarop u maximaal recht hebt doordat uw inkomen te laag was. Daardoor is dit maximum in uw geval naar beneden bijgesteld.
2. Om een voorbeeld te geven: iedereen die meer dan grofweg 6000 euro per jaar verdient, heeft recht op een algemene heffingskorting van ongeveer 2000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samira, 27-04-2011 19:22 #64
Ik heb onlangs aangifte gedaan voor 2009. Er staat nu maximaal in aanmerking te nemen heffingskortingen €882. Betekend dit dan dat ik dit terug krijg van de belasting? zo ja hoe lang zal dat duren? En gaat dat automatisch of moet ik nog wat aanvragen? Reactie infoteur, 28-04-2011
Beste Samira,
Neen, dit betekent dat u niet volledig gebruik kunt maken van uw heffingskortingen doordat er te weinig belasting is betaald. Bij een gezamenlijke aangifte met een fiscaal partner met voldoende inkomen zoudt u in aanmerking kunnen komen voor een stuk hoger bedrag aan heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Whitney, 22-04-2011 14:20 #63
Ik heb in 2009 minder verdiend dan €6265 euro en mijn fiscale partner heeft meer verdiend als €14.175, dit geldt ook voor 2010. Zoals ik het lees heb ik dan recht op de algemene heffingskorting. Is deze dan ook toegepast? Want ik dacht dit ik dit bedrag dan zou krijgen. Maar dit is niet het geval. Of moet ik dit zelf nog aanvragen? Reactie infoteur, 23-04-2011
Beste Whitney,
Bij de loonheffing wordt met de algemene heffingskorting rekening gehouden, waardoor u elke maand netto meer overhoudt. Als u dit niet op uw loonstrookje ziet, moet u met de werkgever contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aalke, 22-04-2011 10:40 #62
Mijn man heeft een wao uitkering en een aanvullende verzekering nou moeten we sparen voor de belasting, want wij moeten meer dan 500 euro terug betalen, er werd mij verteld we betalen te weinig loonbelasting/premie vv, maar hoe moet je zoiets verhogen, ik heb al met het uwv gebeld en die zei ik moest de aanvullende verzekering veranderen, maar hoe doe je zoiets er is niemand die ons kan helpen, de belasting dienst zegt je kan voor 2011 alvast een voorlopig aanslag invullen, maar dan is de oplossing ook niet gedaan want dan betaal je elke maand terug aan de belasting, wie weet hier iets mee. Reactie infoteur, 22-04-2011
Beste Aalke,
1. Ik weet niet of u ook inkomsten hebt, want dan kan een gezamenlijk belastingaangifte helpen.
2. Hoe met de aanvullende verzekering meer inkomen te genereren, hangt helemaal van de soort verzekering af. Het lijkt me ook niet de bedoeling dat u veel meer premies moet gaan betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Vliet, 19-04-2011 10:33 #61
Ik heb een heffingskorting van 1987 euro.
Nu word mijn man 65 en krijg ik een aanvulling AOW.
Heb ik dan nog recht op die heffingskorting of krijg ik dat dan niet meer.

Mevr van Vliet Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste A. van Vliet,
U houdt recht op uw algemene heffingskorting van 1987 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Humblet, 10-04-2011 09:40 #60
Vraag: Ik heb recht op heffingskorting sinds 2001 maar heb die nooit ontvangen. De belasting geeft alleen de laatste 5 jaar terug. Welke mogelijkheid heb ik om ook de eerste 5 jaar terug te krijgen?
Groeten Marij Humblet Reactie infoteur, 10-04-2011
Beste M. Humblet,
Die mogelijkheid is er helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 08-04-2011 11:42 #59
Door toeval kwamen we erachter dat wij recht hadden op algemene heffingskorting en dus hebben wij deze aangevraagd over 2010. Wij krijgen een bedrag van 1735 euro klopt dit omdat ik mensen hoor praten over 1987 euro? Nou zie ik ook dat wij er 2008 en 2009 ook recht op hadden( wij voldeden aan de spelregels) kan ik deze alsnog aanvragen? Reactie infoteur, 08-04-2011
Beste Chantal,
1. Als u een te laag inkomen had om de algemene heffingskorting aan u uit te betalen en het inkomen van uw partner was wel hoog genoeg, dan kunt u uw algemene heffingskorting via uw man laten betalen.
2. Dit vraagt een gezamenlijk belastingaangifte, ook voor eerdere jaren en ook als u weinig of geen inkomen hebt.
3. Men is sinds 2009 bezig deze constructie af te bouwen, waardoor de korting voor de partner steeds lager wordt.
4. De 1987 euro is in 2010 en 2011 het maximale voor wie wel zelf voldoende inkomen heeft. Voor u is het in 2010 ruim 86% hiervan en in 2011 is dat 80%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 30-03-2011 21:13 #58
Vraag: Stel je zorgt van begin jaar tot mei voor een kind jonger dan 12 (ook ingeschreven op je woonadres) en vanaf september voor een ander kind jonger dan 12 (ook ingeschreven op je woonadres) voldoe je dan aan de eisen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Geen van beide hebben tenminste zes maanen bij je gewoond, maar bij samenvoeging van de twee kinderen wel ruimschoots zes maanden? Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Bert,
De 6 maanden eis geldt helaas per kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilian, 29-03-2011 10:34 #57
Vraag: Mijn zoon is in 2011 16 jaar en volgt voltijd Mavo opleiding. Nu zie ik dat ik omdat hij 16 is geen recht meer heb op de aanvullende alleenstaande ouderkorting. Dit scheelt mij ca 1500 euro per jaar. Kom ik in aanmerking voor een andere vergoeding? Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Lilian,
U hebt in 2011 nog recht op de aanvullende alleenstaande ouderkorting, maar vanaf 2012 niet meer. Uw zoon was op 31 december 2010 namelijk nog 15 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreas, 26-03-2011 17:15 #56
Hoe zit dat nou met die algemene heffingskorting? Mijn partner heeft €0 inkomsten over 2010 genoten. Als ik invul dat zij geen aangifte doet over 2010 dan wordt er geen alg.heffingskorting aan mij overgedragen. Als ik aanvink dat mijn partner wel aangifte doet (en dat via dezelfde aangifte doet) en ik vink niet aan dat mijn partner loon heeft ontvangen dan krijg ik ineens €1987 voordeel voor mijn partner.
1. Is dat correct? Of zie ik iets over het hoofd?
2. Mijn partner is geboren voor 1 januari 1972, moet dat dan geen €2007 zijn?
3. Ik zie deze optie pas dit jaar. Heb ik mij dan niet tekort gedaan over voorgaande jaren? En hoe is dit dan alsnog te ontvangen? Reactie infoteur, 26-03-2011
Beste Andreas,
1. Voor de belastingaangifte 2010 bedraagt de algemene heffingskorting 1.987 euro per persoon.
2. Als u gezamenlijk belastingaangifte doet en bij uw partner o euro invult, gaat dit goed. Als u dat in vorige jaren niet hebt gedaan, hebt u de algemene heffingskorting van uw fiscale partner misgelopen en kunt u de belastingdienst om een correctie vragen voor eerdere jaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miedema, 25-03-2011 23:19 #55
Ik ben erachter gekomen dat ik de algemene heffingskorting van mijn vrouw ben vergeten terug te vragen van de afgelopen 4 jaar. Blijkbaar kan dit met een verzoekbrief naar de belastingdienst. Enig idee wat in deze brief moet komen en waar deze brief naar toe moet? Heb ook geen kopie beschikbaar van de afgelopen 4 jaar… Reactie infoteur, 26-03-2011
Beste Miedema,
1. Als u gezamenlijk aangifte hebt gedaan zal de belastingdienst wel met de teruggave rekening hebben gehouden. Dit kunt u zien op de belastingaanslag.
2. Zo niet, dan moet de brief naar het belastingkantoor van uw regio, zoals vermeldt op uw belastingaanslag.
3. U moet aangeven uw naam, BSN nummer, adres om welke belastingaanslagen het gaat, en vragen om alsnog met de teruggave rekening te houden. Geef duidelijk aan om welke teruggave het volgens u gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Weerd, 11-03-2011 18:50 #54
Vraag, ik krijg algemene heffingskorting omdat ik niet werk en moet zorgen voor mijn gehandicapte partner. Ik heb in 2010 2 x op het stembureau van onze gemeente gewerkt en krijg daar nu een jaaropgave 2010 over van € 340,00. Dit moet ik uiteraard opgeven op ons belastingformulier 2010 (wij zijn elkaars fiscale partner). Gaat dit bedrag nu van mijn algemene heffingskorting af? Mijn leeftijd is 53 jaar, mijn man is 50 jaar, misschien moet u dit ook weten. Hoeveel mag je bijverdienen als je algemene heffingskorting krijgt?
M.vr.gr. M. de Weerd Reactie infoteur, 12-03-2011
Beste M. de Weerd,
1. Neen, meer verdienen gaat nooit van de algemene heffingskorting af.
2. Wel zult u over deze 340 euro belasting moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fritz, 09-03-2011 21:38 #53
Beste Zeemeeuw,
In 2009 alg heffingskorting 2007 euro op mijn aangifte (is gezamenlijke). Ook nu over 2010 heffingskorting 1987 euro als aftrek. Bij te verrekenen bedragen staat: voorlopige aanslag 2010 staat: Vul het bedrag in dat u in 2010 al hebt ontvangen op basis van een voorlopige aanslag 2010. Dit bedrag is alleen nodig voor een juistd berekening van de te betalen of terug te krijgen inkomstenbel en premie volksverz. in het scherm, U bent dus niet vreplicht om dit in te vullen. Als dit bedrag aan mijn vrouw is uitgekeerd via heffingskorting, moet ik het dan nog opvoeren? Wat gebeurt er als ik wel aanvink maar geen bedrag invul? Als ik dat laatste doe kom ik op eindbedrag uit wat ik elk jaar terug ontvang. Reactie infoteur, 10-03-2011
Beste Fritz,
Als u het aanvinkt zonder bedrag gaat straks het computersysteem van de belastingdienst na wat u aan belasting zou moeten betalen, wat er via de voorlopige aanslag is gegaan en berekent zo per saldo of en wat u moet bijbetalen. Dat wil ook zeggen dat wat u op uw eigen computerscherm ziet als te betalen of te ontvangen bedrag niet correct hoeft te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fritz, 09-03-2011 08:37 #52
Ben bezig met de aangifte 2010. Mijn vrouw heeft geen inkomen. Heeft wel heffingskorting 2010 ontvangen: 1987 euro. Bij automatisch downloaden staat dit ook ingevuld. Ik doe aangifte voor ons beiden. Nu berekent system dit als reeds aan mij (ons) betaald, zodat ik (wij) niet net als andere jaren paar honderd euro terug krijgen maar ineens 1600 euro moeten bijbetalen. Vinkje weghalen geeft aan: is niet correct. Bij invullen bedrag staat echter weer: niet verplicht in te vullen.
Concrete vraag is dan ook of deze 1987 moet worden beschouwd als reeds ontvangen bedrag met als gevolg een enorme bijbetaling, en indien correct: waarom is dit zo afwijkend van 2009? Reactie infoteur, 09-03-2011
Beste Fritz,
1. Als uw vrouw de heffingskorting al heeft gehad, is het op zich correct dat het programma dit aanmerkt als reeds ontvangen.
2. Vraag is of u in 2009 ook de algemene heffingskorting van uw vrouw vooruit hebt laten uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 08-03-2011 21:11 #51
Mijn vrouw en ik zijn beide boven de 70 jaar. Mijn vrouw heeft alleen AOW en ik heb daarnaast een klein pensioen. De gezamenlijke heffingskortingen van mijn vrouw (algemene heffingskorting en ouderenkorting) zijn samen meer dan de loonheffing over haar AOW. Haar heffingskortingen worden dus niet volledig gebruikt. Bestaat er nu een mogelijkheid om het resterende deel over te hevelen naar mij? De belastingdienst kan hier geen duidelijkheid in geven. Graag uw reactie. Reactie infoteur, 09-03-2011
Beste Martin,
1. De ouderenkorting die niet kan worden verrekend wordt niet alsnog uitbetaald. De algemene heffingskorting wordt wel uitbetaald, zo mogelijk via de fiscale partner.
2. Maar bij de verrekening met u vrouw wordt eerst de algemene heffingskorting afgetrokken van de te betalen heffing en dan pas een deel van de ouderenkorting. Niet andersom. Het restant gaat dan verloren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 03-03-2011 20:14 #50
Beste Zeemeeuw,
Het belastbare inkomen is afhankelijk van de verdeling van de aftrekposten over de inkomens van mij en mijn vrouw. Na aftrek van de afrekposten is het inkomen over 2010 hoger dan 2009. In het programma van de belastingdienst wordt overigens wel gesproken over terugval in loon en niet over terugval in inkomsten. Reactie infoteur, 03-03-2011
Beste Frank,
1. Aangezien dat beeld niet anders is, 2010 hoger dan 2009, hebt u geen recht op de ouderschapskorting.
2. U moet dan een 0 invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 02-03-2011 19:31 #49
Sinds mei afgelopen jaar maar ik gebruikt van het recht op ouderschapsverlof. In mij belastingaangifte kon ik dit opgeven. hierbij moest ik het aantal uren opgeven en een bedrag wat ik qua salaris achteruit ging. Volgens het aangifteprogramma was dit het verschil tussen mijn salaris over 2009 - salaris 2010. Ik heb echter per 1 jan 2010 een salarisverhoging gekregen van mijn werkgever. Hierdoor is het uiteindelijke jaarinkomen ongeveer gelijk gebleven en zou ik dus volgens het programma 0 in moeten vullen.
Is dit juiste interpretatie van de regels of kan mijn salarisverlies opgeven aan de hand van de achtuitgang van mijn salaris vanaf mei? In dat geval zou ik een aanzienlijk bedrag moeten invullen. Reactie infoteur, 03-03-2011
Beste Frank,
U noemt het jaarinkomen, maar u moet het belastbare loon in twee jaren vergelijken. De ouderschafverlofkorting is maximaal gelijk aan het verschil in loon. Ziet dat beeld er anders uit?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boris, 28-02-2011 17:23 #48
De voorwaarden voor alleenstaande-ouderkorting kloppen niet. Indien iemand met kinderen onder de 27, maar geen fiscaal partner heeft maar toch samenwoont met een partner boven de 27 is er ook geen recht op alleenstaande-ouderkorting. Reactie infoteur, 28-02-2011
Beste Boris,
In dat geval bestaat geen recht op de ouderenkorting, maar dan bestaat de huishouding dan ook uit meer dan een kind en uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Zeelen, 23-02-2011 21:41 #47
Ik heb voor de belastingaangifte voor 2010 gekeken naar mijn jaaropgave en mijn loonstroken. Hier staat wel de arbeidskorting op aangegeven die verrekend is maar er is niets terug te vinden van de algemene heffingskorting. Is het waarschijnlijk dat deze dan niet verrekend is met mijn loon of is deze heffingskorting meestal niet terug te vinden op de loonstroken van bedrijven? Reactie infoteur, 24-02-2011
Beste K. Zeelen,
1. De algemene heffingskorting moet, als het goed is, er gewoon opstaan.
2. Op uw aanslag inkomstenbelasting 2009 bijvoorbeeld staat die in ieder geval. Vergelijkt u die gegevens eens met uw jaaropgave 2009, om te zien of het bedrijf dit elk jaar niet vermeldt. Misschien staat het wel op een maandstaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Columbus (infoteur), 12-02-2011 16:10 #46
Ik ben van december 1948 en heb recht op doorwerk bonus, had ik al recht in 2010?
v.w.b. doorwerk bonus kan en mag mijn werkgever in mijn loon er al rekening mee houden door minder af te dragen.
Of moet ik het via een T-formulier terugvragen aan belastingdienst? Reactie infoteur, 12-02-2011
Beste Columbus,
1. Als u uit 1948 bent hebt u recht op de doorwerkbonus in 2010 als u uit werk meer inkomen had dan € 9.041.
2. De werkgever houdt niet automatisch rekening met deze heffingskorting.
3. U kunt dit geld terugvragen bij de aangifte inkomstenbelasting of het T-biljet, dat inmiddels is omgedoopt in P-biljet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Smits, 10-02-2011 13:25 #45
Welk percentage moet ik aanhouden voor de doorwerkbonus. Bij de kolom over de doorwerkbonus geeft U aan over het geboortejaar 1945 2%. Bij een latere kolom ( na recht op welke arbeidskoring ) geeft U aan voor geboortejaar 1945 10%. De meeste heffingskortingen worden gehalveerd geldt dat dan ook voor de inkomstenbelastingtarieven in het jaar dat je 65 jaar geworden bent. Kan je dan een groot deel van eventuele teveel betaalde loonbelasting terug vragen. Reactie infoteur, 10-02-2011
Beste Peter Smits,
1. De doorwerkbonus is een functie van uw leeftijd. Iemand uit 1945 was in 2010 nog 65 jaar, maar is in 2011 66 jaar. Daardoor verandert ook het percentage.
2. De belastingtarieven zijn in het algemeen lager als u 65 jaar wordt en afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zie bijvoorbeeld het volgende artikel voor de belastingtarieven en schijven 2011:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/60892-inkomstenbelasting-2011-tarieven-belastingen-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. H. M. de Heij, 31-01-2011 11:03 #44
Begrijp ik uit het overzicht van de belastingdienst dat de levensloopverlofkorting komt te vervallen in 2011. Wat is daar de reden van en wat is daar voor in de plaats gekomen? Reactie infoteur, 31-01-2011
Beste C.H.M. de Heij,
Het kabinet heeft als voornemen om de levensloopregeling en het spaarloon budgetneutraal te integreren tot een nieuwe regeling. Hoe en wat is nu nog niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. de Haan, 30-01-2011 18:48 #43
Mw. A. de Haan heeft in 2010 recht op een heffingskorting van? 1875 Ze heeft echter minder verdiend dan? 6235 en krijgt heffingskorting? 1213 De echtgenoot heeft AOW en pensioen en betaalt belasting. Hoe kan het niet betaalde deel heffingskorting van A. de Haan alsnog uitbetaald worden. Ik heb met de belastingtelefoon contact gehad, maar wordt niet wijzer gemaakt.
Vriendelijke groet Reactie infoteur, 30-01-2011
Beste F. de Haan,
1. Als de echtgenoot voldoende belasting heeft betaald, kan het restant van de heffingskorting via zijn belasting worden teruggeven. Gegeven de belastingtarieven voor 65 plus moet hij dan minimaal € 21.390 aan inkomen hebben als er verder geen aftrekposten zijn.
2. De belastingdienst geeft het restant terug als zij gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting doen en er ruimte is voor deze teruggave.
3. Zij kunnen ook een verzoek tot voorlopige teruggaaf indienen bij de Belastingdienst voor een lopend jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Salden, 29-01-2011 11:04 #42
Heel interessant en grote hulp Reactie infoteur, 29-01-2011
Beste M. Salden,
Mooi :)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Uden, 29-01-2011 10:45 #41
Duidelijk en mooi up to date. :-) graag wil ik op de hoogte blijven. Reactie infoteur, 29-01-2011
Beste M. van Uden,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 23-01-2011 21:05 #40
Graag uw aandacht voor de navolgende vraag: Ik ben in 2009 op 62 jarige leeftijd gestopt met werken en wij leven van ons spaargeld ( getrouwd ) derhalve zijn er geen loon inkomsten. Er bestaat een belasting regeling dat er wel 3 jaar hypotheek aftrek gedaan kan worden ( carry back ) is dit ook van toepassing voor de algemene heffingskorting? Er word wel in box 3 belasting ingehouden en ook voor woning forfait. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste John,
1. De carry back voor de hypotheekrente ken ik niet voor de particuliere inkomstenbelasting.
2. Wel is er de regeling middeling van inkomen inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

3. Zonder middeling kunt u jaarlijks niet meer belasting terug krijgen dan u betaald hebt.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bouwhuis, 21-01-2011 09:18 #39
Zijn sommige heffingskortingen ook overdraagbaar? Reactie infoteur, 21-01-2011
Beste H. Bouwhuis,
De algemene heffingskorting is overdraagbaar naar de partner. Als een partner geen of te weinig inkomen heeft en dus geen of nauwelijks belasting betaalt, kan het restant worden overgedragen. Deze heffingskorting wordt in de volksmond om die reden ook wel aanrechtsubsidie genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 18-01-2011 22:19 #38
Ons jongste kind is op 21 januari 2010 13 jaar geworden. Wij zijn gehuwd maar kwamen er achter dat de combinatiekorting of heffingskorting voor kinderen boven de 12 jaar vervalt. Dit scheelt toch bijna 1400 euro en dat terwijl de kosten voor een kind alleen maar hoger worden. Is hier een of andere compensatie voor? Ik vind dit namelijk best een groot verschil. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Maarten,
Daar is geen compensatie voor bekend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aukje, 15-01-2011 23:25 #37
Beste Zeemeeuw,
Waar in het aangifte programma kan ik de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderschapsverlofkorting kwijt? Ik begrijp het niet geloof ik.
U heeft hierop eerder een antwoord gegeven, maar daar gaf u aan waar dit kan in het P formulier. Ik zou het graag willen weten voor het aangifteprogramma aangezien ik geen aangifte op papier ga doen.
Alvast bedankt!
Aukje Reactie infoteur, 16-01-2011
Beste Aukje,
1. De werkgever houdt inderdaad niet met deze heffingskortingen rekening. Dus moet u het zelf aanvragen en aangeven.
2. Na het invullen van de persoonlijke gegevens komen op het volgende blad links allerlei posten naar voren. In het midden staat de categorie heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A. Jansen, 12-12-2010 15:48 #36
Mijn zoon, 22 jaar studeert 3 jaar in het buitenland vanaf sept 2010. Hij ontvangt studiefinanciering.Hij blijft nog wel ingeschreven staan op mijn adres. Ik geef hem maandelijks € 100,00 en betaal zijn zorgverzekering € 108,00 per maand. Heb ik voor 2011 recht op de alleenstaande ouderkorting? Reactie infoteur, 12-12-2010
Beste M.A. Jansen,
Zolang uw zoon van uw huishouding deel uitmaakt wel, maar als uw zoon de volle 3 jaar in het buitenland is, en niet af en toe terugkeert, kan de belastingdienst hier moeilijk over doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad Seesing, 01-11-2010 13:08 #35
Ik ben geboren op 20 mei 1949 en sinds 1965 werkzaam bij de overheid. Ik had op mijn 60ste kunnen stoppen met werken als FLO gerechtigde. Ik ben echter blijven werken. In 2010 ben ik dus 61 jaar oud geworden. De informatie die ik heb is dat ik vanaf mijn 61 recht op de heffingskorting m.b.t. de doorwerkbonus. Reactie infoteur, 01-11-2010
Beste Aad Seesing,
In 2010 ligt de grens op 1948. In 2011 is dat 1949.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Janssen, 06-09-2010 11:47 #34
Bij de aangifte over 2009 moet ik iets meer dan?. 120,00 terugbetalen wat ik niet begreep, waarschijnlijk doe ik iets verkeerd. Ik ben 65+ met 2x kleine pensioennetjes en een AOW uitkering.
De vraag is als mijn LH goed berekend en afgedragen zijn hoef ik niet terug te betalen juist terugontvagen i.vm. met de 2 heffingskortingen de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting voor de rest heb ik niets in Box 3 mijn hypotheek is volledig afgelost maar daar is de regeling van klein of gering hypotheekschuld van toepassing ( belastingvrij)
Graag jullie advies. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste P. Janssen,
1. U hebt wellicht recht op 3 heffingskortingen: de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting.
2. Hebt u een fout gemaakt bij uw aangifte dan tekent u binnen 6 weken bezwaar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 20-08-2010 23:05 #33
Beste Zeemeeuw,
Per deze maand ontvang ik aow met een volledige toeslag voor mijn partner.Nu wilde ik weten of ik bij de belastingaangifte 2010 die toeslag van mijn partner moet / kan / mag uitsplitsen om op haar aangifteformululier aan te geven als haar inkomsten?

bij voorbaat dank Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Dick,
De AOW-partnertoeslag hoeft u niet uit te splitsen. Het is ook niet een post die u onderling kunt verdelen. Voor de posten die u wel onderling kunt verdelen verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-en-verdeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet, 30-07-2010 00:05 #32
Ik ben sinds april vorig jaar ziek, ben nu wegens einde contract ziek uit dienst gegaan, krijg dus nu ziektewet uitkering van het UWV, en mijn man krijgt een beetje WAO en een toeslag op het inkomen van ons. Hebben wij dan ook recht op een heffingskorting. Reactie infoteur, 30-07-2010
Beste Margriet,
U hebt in ieder geval beiden recht op de algemene heffingskorting van circa 2000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André, 24-06-2010 21:42 #31
Vorig jaar 2009 is op 1 augustus de man overleden van een vriendin van mij. Zij heeft toen na diverse telefoontjes bij de belastingdienst vernomen dat zij in aanmerking komt voor de alleenstaande ouderkorting en de aanvillende alleenstaande ouderkorting. Dit is per direkt maandelijks met haar loon verrekend. Met de digitale belastingaangifte wordt hiermee geen rekening gehouden en heeft zij dus een voorlopige aanslag ontvangen die afwijkt van de werkelijkheid. Na diverse telefoontjes met de belastingdienst schijnt in een niemand meer thuis te zijn en deze uitzonderingsregel te kennen. Zij gaan er gewoon van uit dat zij niet voldoet aan de periode van 6 maanden geen fiscale partner te hebben gehad. Vreemd toch dat niemand meer weet van de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt?
Kunt u mij zeggen hoe dit zit? Bestaat er een utzondering op de regel als je fiscale partner plotseling overlijd en jij er alleen voor komt te staan om drie kinderen op te voeden en alle vaste lasten te moeten dragen? Ik bedank jullie alvast voor jullie antwoord. Reactie infoteur, 25-06-2010
Beste André,
De man van uw vriendin is op 1 augustus van 2009 overleden. Dat wil dus zeggen na 1 juli van het betreffende jaar. Daarmee kan in 2009 niet aan de 6 maanden eis worden voldaan. Daardoor komt uw vriendin helaas niet in 2009 in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 23-05-2010 12:34 #30
Vraagje! Ik heb vanaf juli 2006 t/m februari 2010 mijn baan op moeten zeggen en dus niet gewerkt i.v.m. plaatsing van mijn man in het buitenland (Defensie). Hoe moet ik dit terugvragen bij de belastingdienst, want wij zijn er sinds kort pas achter dat ik blijkbaar dus recht op die heffingskorting wanneer je niet werkt. We hebben nu van 2009 wel de heffingskorting toegepast bij de aangifte. Hoe nu te werk gaan om het restant van de voorgaande jaren terug te vragen? Alvast vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Sandra,
1. Kijk voor het herstellen van een fout in je belastingaangifte of het vergeten zijn van een aftrekpost of iets anders in de belastingaangifte het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

2. Zolang een belastingaanslag niet definitief is dien je een nieuwe aangifte in of je doet een verzoek bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 21-05-2010 21:38 #29
Beste zeemeeuw, Je antwoord is voor mij onduidelijk. Ik heb een inkomen omdat ik werk. Ook in 2009. Ik werkte en werk nog steeds. Ik krijg vanwege het samenwonen niets terug - geen voorlopige teruggave 2009. Mijn vraag is krijg ik niks terug omdat mijn partner niet wrkte in 2009 maar ik dus wel? Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Sanne,
1. Uw eerdere vraag kan zo worden gelezen dat ook u sinds april 2009 geen inkomen hebt. Vandaar.
2. Blijkbaar is de belastingdienst ervan op de hoogte dat u samenwoont en is daardoor uw alleenstaande ouder korting komen te vervallen. Dit staat los van de inkomsten van uw partner.
3. Ook uw partner heeft recht op de algemene heffingskorting, ook al heeft hij geen inkomsten. Ook hiervoor kunt u een voorlopige teruggave vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 19-05-2010 19:42 #28
Voorheen was ik alleenstaande ouder en kreeg heffingskorting ivm alleenstaande ouder. Dit hield vorig jaar nog in dat ik aardig bedrag terugkreeg als werkende moeder, Sinds april 2009 woon ik samen met mijn vriend. had in 2009 geen inkomen. Alle heffingskortingen mbt alleenstaande ouder vervallen. Mijn vraag is of mijn partner zonder inkomen recht heef. t op heffingskorting?
Wij hebben geen samenlevingscontract en geen geregistreerd partner schap. In werkelijkheid voeren wij wel een gezamelijk huishouden samen met mijn dochtertje. Heb ik of mijn vriend recht op heffingskorting.Ik heb nml sinds ik samenwoon geen voorlopige teruggave meer. Reactie infoteur, 20-05-2010
Beste Sanne,
Om voor een heffingskorting in aanmerking te komen moet er wel inkomen zijn. Zo heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting van circa 2000 euro per persoon, maar die kan niet worden uitbetaald als er geen inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 12-05-2010 13:33 #27
Beste zeemeeuw:) van een aantal jaartallen kon ik op internet vinden hoeveel je +/- verdiend mag hebben, wil het zin hebben om belasting terug te vragen. zit ik met 21.000 euro bruto boven die grens? ik krijg dit jaar schrikbarend veel minder terug dan in voorgaande jaren. i'm confused. Reactie infoteur, 12-05-2010
Beste N.,
1. In het volgende artikel vindt u de belastingtarieven voor 2010:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/48616-inkomstenbelasting-2010-tarieven-belastingen-en-schijven.html

2. Dat betekent dat u tot ruim 18.000 euro ongeveer 6.000 euro aan belasting en premies moet betalen minus de algemene heffingskorting van 2000 euro.
3. U betaalt bij 18000 euro aan inkomen, zonder aanvullende aftrekposten dus grofweg 4000 euro aan belasting. Dat betekent ook dat u door middel van aanvullende aftrekposten en heffingskortingen maximaal nog 4000 euro van de belasting terug kunt krijgen. Wat u maximaal terug kunt krijgen loopt verder op met uw inkomen.
4. Met uitzondering van de ziektekosten bestaan de meeste aftrekposten uit 2008 ook nog in 2009 en 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sluiter, 06-04-2010 19:51 #26
Waar in het programma aangifte inkomstenbelasting of het programma Voorlopige aanslag kan ik de inkomensafhankelijke combinatiekorting bepalen en invullen? Reactie infoteur, 07-04-2010
Beste Sluiter,
Op het P formulier is dat vraag 32. Eerst wordt gevraagd of u thuiswonende kinderen hebt, zo ja dan kunt u, als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet, ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting aankruisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dunlock, 31-03-2010 16:21 #25
Ik doe aangifte samen met mijn partner. Waar moet ik invullen dat mijn partner minder is gaat verdienen in 2010. En hebben wij dan niet recht op een andere soort van toeslag of iets dergelijks? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Dunlock,
1. In de aangifte wordt dat niet meer gevraagd. U kunt eventuele wijzigingen doorgeven via de voorlopige aanslag 2010.
2. Als het inkomen in een jaar beduidend lager is dan normaal, kan middeling van inkomen straks nog een uitkomst bieden. Zie hiervoor ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jamal, 29-03-2010 10:09 #24
Ik heb werk in Nederland en heb een partner in het buitenland. Mijn partner heeft geen sofinummer. Wel ze is in het verleden middels een gelegaleseerde huwelijksakte bij de gemeente aangemerkt als een mijn partner. Komt ze in aanmerking voor de algemene heffingskorting? Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste Jamal,
Alleen als betrokkene heel 2009 in Nederland woonde en belastingplichtig was, is er recht op de algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rinus, 28-03-2010 22:05 #23
Ik ben 67 jaar en krijg pensioen en AOW. Ik werk soms nog wat in een familiebedrijfje en krijg daarvoor geen loon, maar een afgesproken deel van de jaarwinst. Heb ik dan recht op de arbeidskorting en op de doorwerkbonus? Reactie infoteur, 28-03-2010
Beste Rinus,
Voor de arbeidskorting en de doorwerkbonus geldt niet mee het deel van de winst dat u als medegerechtigde had. Wel een eventueel loon, of de winst uit uw onderneming.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sally, 25-03-2010 18:59 #22
Vorig jaar had mijn fiscaal partner geen werk. daarom kreeg hij een heffingkorting. ik weet niet meer hoe deze heette. omdat hij dit jaar ook niet veel verdiend heeft dacht ik dat we er dit jaar ook recht op hadden. hij verdiend 3765 uit werk en 249 uit eenmalig pensioen (brutobedragen) ik heb via internet mijn aangifte gedaan en hij heeft recht op algemene heffingskorting en arbeidskorting. ik dacht dat er nog een heffing was waar we recht op zouden hebben omdat hij niet veel verdiend. is dat zo? Reactie infoteur, 26-03-2010
Beste Sally,
1. Er is geen heffingskorting, alleen omdat men zonder werk is. Wel is het zo dat als het inkomen lager is men eerder in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag.
2. Ook kan het bij een lager inkomen zo zijn dat er te veel loonheffing door de werkgever is ingehouden, omdat men er vanuit ging dat het inkomen in het hele jaar hoger zou zijn dan hij werkelijk werd.
3. Wel is er de heffingskorting van 661 euro in 2009 voor 65 plussers. Als u aangifte doet en aan de voorwaarden voldoet, krijgt u automatisch de heffingskorting uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 18-03-2010 15:34 #21
Waar kan je de Aanvullende combinatiekorting invullen op de aangifte inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 18-03-2010
Beste David,
Op het P formulier is dat vraag 32. Eerst wordt gevraagd of u thuiswonende kinderen hebt, zo ja dan kunt u, als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet, ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting aankruisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbera, 13-03-2010 16:48 #20
Mag je de ouderenkorting (voor personen ouder dan 65 jaar) toepassen als deze persoon vanaf 29 december 2009 een alleenstaande AOW heeft ontvangen omdat op deze datum de partner is overleden? Daarvoor ontving men een
gehuwden AOW. Reactie infoteur, 13-03-2010
Beste Barbera,
1. De ouderenkorting geldt per persoon die uiterlijk 31 december 2009 65 jaar of ouder is geworden, bij een verzamelinkomen in 2009 dat niet hoger was dan € 34.282.
2. U krijgt ook de alleenstaandeouderenkorting als u in 2009 een AOW-uitkering kreeg voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of er recht op had.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronnie, 12-03-2010 11:29 #19
Mijn vriendin en ik wonen vanaf december 2009 samen gaan wonen en zijn geen fiscaal partner. Mijn vriendin heeft op dit moment al 2 maanden geen werk. de vraag hierbij: Is het mogelijk dat zij ondanks dat we geen fiscaal parter zijn de heffingskorting krijgt uitbetaald per maand of dien je daar zowiezo fiscaal partner voor te zijn? Reactie infoteur, 12-03-2010
Beste Ronnie,
1. Of iemand volledig gebruik kan maken van de algemene heffingskorting en andere heffingskortingen hangt af van de hoogte van zijn of haar inkomen. Is dit inkomen in 2009 lager dan 6.320 euro dan wordt er niet uitbetaald. Dit inkomen kan ook een uitkering zijn.
2. Maar er is een escape als er meer dan 6 maanden een fiscaal partner is met voldoende inkomen. In dat geval worden de van toepassing zijnde heffingskortingen wel aan de persoon met een te laag inkomen uitbetaald. Dat kan ook een maandelijkse teruggave zijn, als u daarom vraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanci, 11-03-2010 01:34 #18
Beste!in 2009 ik heb uwwuitkering en ik woont met kind van 10jaar.van belasting ik heb huur en zorg toeslaag en kinderbuget.heb ik recht op aanvullende alleenstande ouderkorting en alleenstande ouderkorting?met loon van 19.294 en loonheffing4.457 voor alle 2009.wat ik heb recht en hoeveel?dankt u Reactie infoteur, 11-03-2010
Beste Sanci,
Waarschijnlijk hebt u recht op de alleenstaande ouderkorting, en niet de aanvullende alleenstaande ouderkorting, omdat u dan ook inkomen uit tegenwoordige arbeid moet hebben. Om de korting te krijgen moet u aangifte inkomstenbelasting doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tubbies, 28-02-2010 15:37 #17
Vraag: mijn vriendin heeft in 2009 ouderschapsverlof opgenomen. Echter, door stijging van huur bruto uurloon is haar bruto salaris over 2009 toch gestegen tov 2008. Heeft ze nu wel recht op de ouderschapsverlofskorting over 2009? Reactie infoteur, 28-02-2010
Beste Tubbies,
1. Het bedrag van de ouderschapsverlofkorting 2009 is maximaal gelijk aan uw belastbaar loon over 2008 minus uw belastbaar loon over 2009. Als het belastbaar inkomen uit 2009 hoger is dan in 2008 komt u dus niet voor de ouderschapskorting in aanmerking.
2. Bekijk dus wel het belastbaar inkomen en niet het bruto inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chrism, 24-02-2010 10:22 #16
Mijn vrouw en ik hebben in sept. 2009 een kindje gekregen. Nou lees ik op de belasting website dat voor inkomensafhankelijke combinatiekorting, het kind tenminste 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven moet staan. sept 2009 - dec 2009 is maar 4 maanden. Hoe zit dit precies? Heeft mijn vrouw nu wel of niet recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste ChrisM,
Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Beemsterboer, 22-02-2010 14:18 #15
Ik woon samen mijn vrindin zij heeft een versamelinkomen van19000:zij: hypotheekrente van 4000:een vermogen van 11000 :: 58jaar ;;ik een versamelinkomen van 14000 en een vermogen van50000 ben 68jaar wat is voordeliger ieder apart in vullen of fiscaal? Reactie infoteur, 24-02-2010
Beste Henk Beemsterboer,
Er geldt per individu op spaargeld een belastingvrijstelling van ruim 20.000 euro. Uw vriendin benut 9.000 euro van de vrijstelling niet. Deze kan bij een gezamenlijke aangifte naar u worden overgeheveld, wat ongeveer neerkomt op een besparing van 100 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 18-02-2010 19:36 #14
Ik heb een vraag! Ik ben een alleenstaand moeder van een kind van 8 en ik ga in aug weer fulltime studeren! Ik krijg dan een studiefinanciering met aanvulling voor een alleenstaand ouder! Nu weet ik dat mijn toeslagen en kortingen van de belastingdienst wegvallen omdat studiefinanciering niet gezien word als inkomen! Maar als ik een bijbaan er bij neem op welk bedrag (bruto) moet ik uit komen op jaarbasis om wel bepaalde toeslagen en kortingen te krijgen? Reactie infoteur, 19-02-2010
Beste Naomi,
1. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting van ruim 2.000 euro. Tegen een belastingtarief in de eerste schijf van 33,45 procent vereist dat een minimaal inkomen van bijna 6000 euro op jaarbasis. Bij dit bedrag is bruto inkomen dus gelijk aan netto inkomen.
2. Vergeet ook andere toeslagen niet zoals eventueel de huurtoeslag en zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jami, 14-02-2010 18:39 #13
Hoi zeemeeuw had een vraag Ik heb In 2009 alleenstaandeouderkorting ontvangen van 902 euro. En nu wil ik belasting teruggave over 2009 het t biljet invullen. Mijn vraag is moet ik terug betalen of krijg ik trug. Zelf zit ik in de wwb en mijn loon was 18015 en loonheffing 4029. Hoop dat je me kunt helpen
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 15-02-2010
Hoi Jami,
Rekening houdend met de algemene heffingskorting zou de inkomstenbelasting circa 4.040 euro bedragen, wat ongeveer gelijk is aan de ingehouden loonbelasting van 4029. Dan heb ik nog geen rekening gehouden met de alleenstaandeouderkorting van 902 euro. Als die alleenstaande ouderkorting nog niet is uitbetaald, krijg je dus nog 891 euro van de belasting terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koosw, 12-02-2010 22:12 #12
Geldt voor de saldi van Ideaalsparen en Meer sparen bij de ASN de korting voor maatschappelijke beleggingen?
en zoja hoe moet je dan handelen, deze saldi niet opnemen in saldo sparen? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Koos W.
1. ASN Ideaal Sparen heeft een marktconforme rente en vallen niet onder de extra vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen.
2. Voor meer informatie over de ASN Bank en de fiscaal deels vrijgestelde maatschappelijke beleggingen bij ASN verwijs ik u naar het artikel van Zeemeeuw:

https://financieel.infonu.nl/geld/10018-banken-de-asn-bank.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 12-02-2010 17:34 #11
Sory het is wel mogelijk om een gezamenlijke aangifte te doen, alleen niet vergeten het vakje dat de partner ook aangifte doet aan te klikken Reactie infoteur, 12-02-2010
Beste Kees,
Fijn dat het is opgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 12-02-2010 17:02 #10
Mijn vrouw is i.v.m.lichamelijke klachten moeten stoppen met haar werk. Komt niet in aanmerking voorwao uitkering op i.d. Heeft over 2009 geen inkomen gehad. Als ik voor haar een aangifte ib invul, krijgt zij de heffingkorting uitbetaald. Vul ik een gezamenlijke aangifte in dan zie ik haar heffingskoting niet terug. M.i. is het gunstiger twee aangiftes in te vullen

Matthijs, 12-02-2010 14:49 #9
Sinds 3 jaar woont mijn vriendin en haar zoontje bij mij in. Kan ik hiervoor combinatie kortingaanvragen? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Matthijs,
Ik weet niet of jullie ook fiscale partners zijn, maar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting vindt u in het artikel van Zeemeeuw:

https://financieel.infonu.nl/belasting/34610-recht-op-de-inkomensafhankelijke-combinatiekorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 22-01-2010 12:04 #8
Beste Zeemeeuw,
Kunt u mij vertellen of het aangifte programma van de belastingdienst rekening houdt met pensionering. Ik ben in september 2009 met pensioen gegaan, heb altijd gezamenlijke aangifte gedaan, mijn vrouw is 63 en heeft geen inkomen. Welke percentages belasting en welke heffingskortingen zijn er van toepassing? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Fred,
1. Voor de belastingheffing maakt het in principe niet uit of u inkomen heeft uit tegenwoordig werk of uit bijvoorbeeld een pensioen.
2. Wat wel verschil maakt is of u 65 jaar of ouder bent. Dan gelden namelijk andere heffingskortingen, denk aan de ouderenkorting, en bedragen van de heffingskortingen, denk aan de algemene heffingskorting.
3. In het aangifte programma moet u ondermeer uw leeftijd opgeven. Op basis daarvan bepaalt het programma automatisch voor welke bedragen u in aanmerking komt en hoeveel u betalen moet.
4. De belastingtarieven voor de inkomstenbelasting en de belastingschijven vindt u in het artikel van Zeemeeuw, getiteld

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dianne van Heertum, 15-12-2009 10:12 #7
Zou u mij kunnen vertellen wat mijn voordeel is als ik ouderschapsverlof opneem, er staat een korting van 3,99 per verlof uur. Ik wil 8 uur per week opnemen en ik werk 33,5 uur per week ( 5 ploegen). Reactie infoteur, 15-12-2009
Beste Dianne,
U hebt recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dan betekent 8 uur per week een ouderschapkorting per week van bijna 32 euro, ofwel 128 euro per maand. Dit is het bedrag dat u minder aan belasting betaalt. Afhankelijk van waar u werkt krijgt tot 75% doorbetaald via uw werkgever van uw niet gewerkte uren door ouderschapsverlof. Wat het voor u per saldo betekent, hangt dus af van het aantal ouderschapsverlofuren, het aantal weken, en de werkgever waar u werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matthijs, 03-11-2009 11:31 #6
Zou u mij kunnen vertellen hoeveel geld ik terug kan vragen aan de belasting. Of tot hoeveel. Ik ben bijna 18 en ik ga volgend jaar naar Mozambique ontwikkelingshulp doen echt het geld dat ik nu verdien komt terecht in Box 1 maar tot hoeveel kan ik hiervan daadwerkelijk terug vragen? (Met een T-biljet) Reactie infoteur, 03-11-2009
Beste Matthijs,
In de regel kun je niet meer belasting terugkrijgen dan je in een jaar aan belasting betaald hebt, of zult betalen. Hoeveel dat is en hoeveel je dus kunt terugkrijgen is volledig afhankelijk van het inkomen, de aftrekposten en wat er al aan belastingen is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 30-09-2009 00:46 #5
Ik ben een startende ondernemer. Hierbij zal ik d.m.v. een VAR overeenkomsten hebben met ontwerpers. De ontwerpers worden betaald per verkocht product (dus achteraf).
Deze ontwerpers hebben al inkomsten uit andere werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden die zij voor mij uitvoeren het minst verdienende zijn. Kunt u mij vertellen van welke belastingvoordelen zij gebruik zouden kunnen maken? Volgens mij kunnen ze loonheffingskorting toepassen op de werkzaamheden waar ze het meest werken/verdienen… Is er enig ander iets wat ik over het hoofd zie?
Met vriendelijke groet, Joost Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Joost,
1. Maak goede afspraken met de ontwerpers: voor de Belastingdienst en ondernemers verwijs ik u naar het artikel van Zeemeeuw:

https://zakelijk.infonu.nl/onderneming/5635-freelancer-en-zzp-er-dat-willen-we-zijn.html

2. Voor de ontwerpers is van belang of zijn aangemerkt als ondernemers, van welke ondernemingsvorm er sprake is en of ze bijvoorbeeld zelf werknemers in dienst hebben.
3. Voor u is van belang of de VAR is goedgekeurd.
4. Als de opbrengst van de verkoop van de producten in verhouding gering is, kan door de ontwerpers gewoon aangifte inkomsten belasting worden gedaan waarbij de inkomsten uit de producten worden opgegeven als inkomsten uit overige werkzaamheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 04-09-2009 10:43 #4
Kunt u mij vertellen hoe ik aan de doorwerkbonus komt?
Wordt deze door de belasting betaald of door de baas?
Ik word in november 63 jaar en werk 32 uur. Reactie infoteur, 04-09-2009
Beste Mieke,
De doorwerkbonus wordt meegenomen in de belastingaangifte 2009, dus in de aangifte uiterlijk april 2010. Als u er nu al voor in aanmerking komt (minimaal 62 jaar oud) kan de doorwerkbonus, wanneer u dat aangeeft, ook worden meegenomen in de voorlopige teruggave 2009.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrie Aarts, 03-08-2009 11:30 #3
Mijn vraag aan u is over de ouderenkorting van 661 euro. Moeten we die zelf aanvragen enof krijg je die vanzelf op 65 jarige leeftijd? Mijn man wordt binnenkort 65jaar (papieren al ontvangen) maar kan niets daarover vinden. Reactie infoteur, 03-08-2009
Beste Gerrie Aarts,
De ouderenkorting wordt automatisch toegepast, zodra uw leeftijd bij de uitkerende instantie bekend is. Ook bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u aankruisen dat u recht hebt op de ouderenkorting. Tot slot is het zo dat 65 jaar worden in een bepaald jaar, het jaar daarop pas recht geeft op de ouderenkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Wal, 22-07-2009 21:33 #2
Sinds 1 juli ben ik een nietwerkende moeder. De dertien weken daarvoor heb ik (volledig en onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Waar heb ik recht op? Reactie infoteur, 22-07-2009
Beset Van der Wal,
U komt in aanmerking voor de algemene heffingskorting. Als u in 2009 werk heeft ook voor de arbeidskorting. Ik weet niet of u een partner hebt en of belegt. Verder wijs ik op de ouderschapskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riadebloeme, 08-06-2009 14:32 #1
Ik wilde even wat vragen overde heffingskorting voor niet werkende vrouwen, als mijn man aow en voor mij partnertoeslag krijgt (ik ben 4 jaar jonger uit 1952) krijg ik dan zelf nog heffingskorting todat ik zelf 65 ben? :-) Reactie infoteur, 08-06-2009
Beste Riadebloeme,
1. U behoudt uw recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting, ook als u niet werkt. De toeslag op de AOW wordt ook bij u belast.
2. Waar u wel op moet letten is dat niet meer aan belastingen en heffingskortingen kunt terug krijgen, dan aan belastingen is betaald. Ook als u man AOW ontvangt plus toeslag.
3. Als u gedurende het jaar meer terug heeft gekregen, dan over het gezamenlijke inkomen aan belastingen en premies moest worden betaald, zult u op een later moment een deel van de terug ontvangen bedragen met rente moeten terug betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 20-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2020
Reacties: 250
Schrijf mee!