Belastingdienst & de heffingskortingen

Belastingdienst & de heffingskortingen We kennen zes heffingskortingen bij de inkomstenbelasting. Eigenlijk nog meer, want er wordt ook nog gekeken naar uw leeftijd. De bekendste korting is de algemene heffingskorting. Maar waar staan al die heffingskortingen voor en hebt u er soms ook recht op? Op welke heffingskorting hebt u recht en wat zijn de voorwaarden?

Zes heffingskortingen, waar hebt u recht op?


Aftrekposten buitengewone uitgaven

U moet een heffingskorting niet verwarren met aftrekposten, zoals de aftrek specifieke zorgkosten, hypotheekrenteaftrek of ziektekosten. Een aftrekpost verlaagt uw inkomen. Een heffingskorting verlaagt de belasting die u betalen moet. Van een aftrekpost krijgt u slechts een deel terug, rekening houdend met uw inkomen en belastingtarief. Een heffingskorting kan volledig in mindering komen op de door u te betalen belasting op uw inkomen, box 1, box 2 en box 3.

Hoe heffingskortingen aanvragen

Als u in loondienst bent of een uitkering hebt is het eenvoudig. De werkgever of uitkerende instantie houdt bij de belastingheffing dan al al rekening met de volgende heffingskortingen. Die hoeft u dus niet apart aan te vragen:
 • De algemene heffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting.

Maar met sommige heffingskortingen houdt de werkgever of uitkeringsinstantie geen rekening en die kunt u dan via de belastingaangifte inkomstenbelasting of via een voorlopige aanslag aanvragen:
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De korting voor maatschappelijke beleggingen;

Heffingskortingen of loonheffingskortingen

De loonheffingskortingen waarmee een werkgever rekening houdt zijn een voorschot op de definitieve heffingskortingen bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. Bovendien houdt een werkgever niet met alle heffingskortingen rekening. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting kunnen wel alle heffingskortingen worden meegenomen. Controleer bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting (de jaarlijkse exercitie in het voorjaar) goed of ook bij u met de juiste heffingskortingen is rekening gehouden.

Wat is een heffingskorting voor korting?

Een heffingskorting wordt in mindering gebracht op de belasting die u betalen moet. Daarbij kan het gebeuren dat u meer heffingskortingen hebt dan u aan belasting hebt betaald. In dat geval zult u een deel van de heffingskortingen niet uitbetaald krijgen. Dat kan anders worden wanneer u een partner hebt die inkomsten belasting betaalt. Niet iedereen komt voor de zelfde kortingen in aanmerking, want aan een heffingskorting zijn voorwaarden verbonden. Uitzondering is de algemene heffingskorting.

voorbeeld rekensom heffingskortingen

Stel uw inkomen is zodanig dat u zonder met heffingskortingen rekening te houden 15.000 euro aan belasting moet betalen. Stel dat u recht hebt op 3.000 euro aan heffingskortingen. In dat geval moet u in werkelijkheid nog 12.000 euro aan inkomstenbelasting betalen.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige die in een belastingjaar in Nederland woont, heeft recht op de algemene heffingskorting, waarop elk individu (ook als u een partner hebt) zelfstandig aanspraak op kan maken. De algemene heffingskorting is in beginsel niet overdraagbaar, maar wie door te weinig inkomen zijn eigen heffingskorting niet helemaal gebruikt, kan dat deel laten verrekenen met de belasting van de eventueel aanwezige fiscale partner. In dat geval wordt wel gesproken van de algemene heffingskorting minstverdienende partner of aanrechtsubsidie.

De uitbetaling aan de partner die weinig of geen inkomen heeft, wordt jaarlijks geleidelijk afgebouwd. Dit gebeurt over een periode van 15 jaar, met een jaarlijkse afbouw van 6 2/3%.

De arbeidskorting als heffingskorting

Bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid heeft u recht op de arbeidskorting. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk gemaakt. De arbeidskorting wordt eerst hoger bij een hoger inkomen maar vanaf grofweg modaal gaat de arbeidskorting omlaag.naarmate u meer verdient en varieert met uw leeftijd.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor hen, die de zorg dragen voor kinderen onder de 12 jaar. Hier kleven wel een aantal voorwaarden aan:
 • In het belastingjaar hoorde minimaal 1 kind bij uw huishouden voor ten minste 6 maanden.
 • Het kind was op 31 december van voorgaand jaar jonger dan 12 jaar en in die periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Bij co-ouders mag dat ook op het woonadres van de co-ouder zijn.
 • Uw inkomsten waren hoog genoeg of u kreeg de zelfstandigenaftrek.
 • U had geen fiscale partner, of een fiscale partner met inkomsten uit werk dat hoger is dan uw inkomen uit werk.
 • Hebt u wel een fiscale partner, maar uw arbeidsinkomen is lager dan het inkomen van uw fiscale partner. Is het arbeidsinkomen van uw beiden even hoog, dan wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting alleen toegekend aan de oudste van u beiden.

De jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is van toepassing op de belastingplichtige die in het kalenderjaar recht heeft op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong. Ook als u in die situatie een Wajong uitkering niet ontvangt als gevolg van een andere uitkering of een ander inkomen uit arbeid. Deze heffingskorting vervalt als voor u ook ouderenkorting geldt.

De ouderenkorting

U heeft recht op de ouderenkorting als belastingplichtige, als u uiterlijk in december van het belastingjaar recht hebt op AOW. Ook uw inkomen is van belang voor de hoogte van de heffingskorting. Zowel u als uw partner kunnen recht hebben op de ouderenkorting. Woont u alleen en bent u AOW-gerechtigd, dan hebt u ook recht op de alleenstaande ouderenkorting.

De alleenstaande ouderenkorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als hij ook recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. U krijgt deze korting ook als u geen of slechts een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder kreeg. Dit, omdat u vóór uw AOW-leeftijd in het buitenland woonde en dus geen AOW opbouwde of als u een erkend gemoedsbezwaarde was.

Slot: de Belastingdienst en de belastingplichtige

De Belastingdienst en de belastingplichtige hebben het maar druk met al deze heffingskortingen. Simpel is het niet altijd, maar het is wel altijd de moeite waard om te bekijken waarvoor u in aanmerking komt en op welke heffingskorting u recht hebt. De kortingen kunnen een behoorlijke verlaging van de door u te betalen belastingen betekenen. Doe er vooral uw voordeel mee.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die w…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Hoogte heffingskortingen 2018Hoogte heffingskortingen 2018De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoud…
Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…

Huis verhuren in plaats van huis direct verkopenHuis verhuren in plaats van huis direct verkopenDiplomatenclausule, uw huis verhuren of uw huis direct verkopen in 2020 of 2021, wat zijn de fiscale gevolgen van verhur…
Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…
Reacties

Liane, 10-02-2016
Hallo

Ik heb onlangs een brief gekregen van de belastingdienst dat ik geen kwijtschelding krijg maar gezien mijn omstandigheden ze het ook niet gaan bemoeilijken. Daar zijn voorwaarden aan verbonden dat de komende 3 jaar alle uit te betalen bedragen tegoeden worden verrekend met de schuld. Nu is het zo dat ik alleenstaande moeder ben en weer een baan heb en dan recht zou hebben op de combinatiekorting waardoor mijn uitkering stopt maar als de belastingdienst die combinatiekorting inhoud houdt dat voor mij in dat ik onder het minimum inkomen uitkom en rondkomen dan niet te doen is. Weet u of dat zomaar kan? Want in dat geval moet ik eigenlijk noodgedwongen in de uitkering blijven omdat het anders niet te doen is.

Vriendelijke groet
Liane Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Lisa,
Neem contact op met de Belastingdienst en probeer een mildere betalingsregeling af te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 24-08-2015
Geachte heer,

Door een fout van het UWV is dubbele heffingskorting toegepast, zowel op mijn gedeeltelijke WAO als ook op de Ziektewet. Ik heb er zelf niet om gevraagd en er ook niet voor getekend.
Omdat de WAO maandelijks werd uitbetaald en de WW wekelijks heb ik niet in de gaten gehad dat ik "meer" ontving dan waar ik recht op had. Ik heb niet geweten wat "een dubbele heffingskorting toegepast" betekende totdat ik van schrik, na invullen van een belasting aangifte digitaal, een afspraak gemaakt had met het belastingskantoor.
Het UWV erkent de fout en doet behalve excuses aanbieden geen correctie waardoor ik nu ongevraagd een dikke schuld aan het belastingskantoor heb. Kan dit zo maar?

m.v.g.
Karin Reactie infoteur, 20-07-2020
Geachte Karin,
Voor de Belastingdienst is het UWV een voorportaal, zoals een werkgever loonbelasting inhoudt. Fouten in de heffing zijn dan altijd voor de belastingplichtige. Wat wel nog kan spelen is dat u een boeterente of boete moet betalen. Daartegen kunt u op basis van de erkenning door het UWV bezwaar maken, omdat het niet uw schuld is geweest dat er te weinig belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabine, 23-06-2015
Beste zeemeeuw,
ik ontving alle toeslagen maar 2 maanden geleden zijn deze allemaal verrekend met een openstaande vordering. Ik heb inmiddels een bezwaar ingediend. Kan ik deze toeslagen terugkrijgen eenmaal deze zijn verrekend?

Ook heb ik een bevestigingsbrief ontvangen van mijn bezwaar met een uitstel tot betaling maar met daarin een betalingsregeling voorstel. Ik begrijp er helemaal niks van. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Sabine,
De Belastingdienst mag toeslagen verrekenen met een openstaande belastingschuld. Hangende uw bezwaar wordt er meestal automatisch uitstel van betaling gegeven. De betalingsregeling zal alleen gelden als er na verrekening nog een schuld overblijft of de verrekening deels wordt teruggedraaid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 14-04-2015
Ik heb in mijn aparte aangifte de rente volledig bij mij afgetrokken en box 3 spaargeld onder haar gezet en bij de aparte aangifte van mijn vrouw dezelfde rente volledig bij haar afgetrokken en box 3 spaargeld onder mij gezet.
Ik weet niet of dat een probleem oplevert.
- Kan ik beter gewoon afwachten of alsnog zelf een aangepaste gezamenlijke aangifte insturen vanavond?
- Ontdekt de belastingdienst het altijd als zoiets niet klopt?
- Als de belasting dienst reageert heb ik dan zelf nog invloed op de meest ideale verdeling? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Hans,
Als het twee keer om dezelfde rente en hetzelfde vermogen gaat, is dit inderdaad dubbelop. Daar kan de Belastingdienst vrij eenvoudig achter komen (maar dat hoeft niet). Het ergste wat kan gebeuren is dat u belasting moet terugbetalen (met rente). Als er een reactie komt van de Belastingdienst, kunt u alsnog een wijziging aanbrengen, maar de terugbetaling is wel inclusief rente. Hoe het werkt is als volgt: u verdeelt het gezamenlijke vermogen zo dat zoveel mogelijk van de vrijstellingen in box 3 gebruik wordt gemaakt. U zet ook de aftrek neer bij wie in de hoogste belastingschijf zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-04-2015
Dank voor reactie Zeemeeuw

In mijn 2 aparte opgaves staat het nu dus niet goed. Moet ik hier zelf actie in ondernemen of afwachten tot/of ik bericht krijg van de belastingdienst?
Ook over 2013 heb ik het dan verkeerd gedaan, maar nog niets van gehoord.
Krijg ik hierover vanzelf bericht? En kan ik dan zelf weer een andere verdeling van de aftrekposten maken? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Hans,
Een heffingskorting is geen aftrekpost maar een soort van belastingvrije voet. Of u iets verkeerds hebt gedaan, is nog maar de vraag, want u mag aftrekposten onderling verdelen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-en-verdeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-04-2015
Dag

Dit jaar wilde ik voor het eerst samen met mijn vrouw aangifte doen. Zij is heringetreden met een klein salaris van 3200,-.
Zij had al wel een voorlopige teruggave gehad omdat de belastingdienst was uitgegaan van geen inkomen. Daarmee kreeg zij de natuurlijk algemene heffingskorting terug.
Nu komt er uit de berekening dat we een bedrag van +/- 1200,- moeten terugbetalen. Dan komt ongeveer overeen met die voorlopige teruggave van haar.
In eerste instantie heb ik me dat niet gerealiseerd en dacht ik dat het mijn mijn salarisaanpassing te maken had heb ik ook onze aangiftes een keer apart uitgerekend en toen kon ik met de aftrekposten dusdanig schuiven dat de terugbetaling nihil was. Die heb ik ingestuurd.
Nu vraag ik me dus af:
- klopt mijn redenatie dat zij nu eigenlijk 2x iets heeft teruggekregen (op haar jaaropgaaf stond dat er geen loonheffing was ingehouden) en dat daarom die voorlopige teruggave volledig terug moet?
- ik heb het nu waarschijnlijk niet goed ingevuld en 2x de aftrekposten gebruikt. Gaat me dit problemen opleveren? Komt de belasting zelf met een opmerking hierover? In 2013 heb ik (ook nietsvermoedend) hetzelfde gedaan realiseer ik me en daar heb ik nog niets op gehoord. Toen had zij ook zo'n klein salaris.
- of heeft zij toch recht op een deel van die algemene heffingskorting omdat ze maar zo weinig verdient 3200,-
en hoe krijg ik dat dan te zien of hoe moet ik dat regelen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Dag Hans,
Als op haar jaaropgaaf stond dat er geen belasting is ingehouden, komt dat doordat de werkgever rekening heeft gehouden met haar algemene heffingskorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 24-02-2015
Betreffende de heffingskorting. Mijn vrouw had in 2013 geen inkomen en in 2014 ook niet, dient zij seperaat bij de belastingdienst de algemene heffingskorting aan te vragen? Wordt dat in 1 keer uitbetaald of in termijnen of kan het direct worden verrekend met mijn nog te betalen belasting? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Cor,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doen, wordt de algemene heffingskorting (minstverdienende partner) in één keer uitbetaald of verrekend, maar met het invullen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan voor een lopend jaar ook per maand worden uitbetaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Cramer, 09-01-2015
Worden alle eventuele heffingskortingen allemaal automatisch verwerkt bij een digitale aangifte? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jos Cramer,
Ja alle heffingskortingen daarbij worden meegenomen op basis van uw gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meriem, 10-12-2014
Hoi ik ben alleenstaande moeder met 4 kinderen heb ik ook recht op belasting korting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Meriem,
Op welke kortingen u precies recht hebt, hangt ook af van uw inkomen en of u werkt. Een alleenstaande ouder die aan de voorwaarden voldoet heeft in 2020 recht op extra kindgebonden budget:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104706-extra-toeslag-alleenstaande-ouder-tot-een-paar-duizend-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 17-11-2014
Mijn dochter krijgt binnenkort een Wajong-uitkering. Ze woont nu nog bij haar moeder, maar gaat zich binnenkort inschrijven op mijn adres.
Ik werk fulltime en heb een modaal inkomen; heb een koophuis. Heeft haar Wajong-uitkering financiële gevolgen voor mij? Heeft het bij mij gaan wonen mogelijk financiële gevolgen voor de hoogte van haar Wajong-uitkering? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Marcel,
Dit heeft geen gevolgen voor u en ook niet voor de hoogte van haar Wajong-uitkering. Een uitzondering hierop kan een huurtoeslag zijn (als u die nu ontvangt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tien, 27-10-2014
In uw bericht schrijft u: "De algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner kan tot 2024 via de andere partner worden uitbetaald". Op dit moment ontvang ik als minst verdienende partner zelf de heffingskorting elke maand maar kan ik deze dus ook via mijn meestverdienende partner laten uitbetalen? En is dat dan voordeliger? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Tien,
Bedoeld is dat als u een partner hebt die voldoende inkomen heeft, er ruimte ontstaat om uw algemene heffingskorting uit te betalen. Voor de hoogte van het bedrag maakt het geen verschil op wiens rekening het geld wordt uitbetaald. Dat kunt u gewoon zo laten als het nu is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelle, 22-10-2014
Ik heb aangifte IB 2013 gedaan. Op basis van de in aangifte ingevulde gegevens, heb ik een voorlopige aanslag ontvangen, waarbij bij mijn vrouw (fiscale partner) o.a. de inkomensafhankelijke combinatie korting is verrekend. Wij voldoen ook aan de vereisten (thuiswonend kind jonger dan 12 en een lager inkomen dan fiscale partner).
Mijn vrouw was in loondienst van 1 januari tot 1 juli 2013. Vanaf die datum heeft zij een WW-uitkering ontvangen.
Haar loon was ongeveer 11.000 (van jan - jul) en ww ongeveer 4.750.
Nu ontvang ik van Belastingdienst een correctie waarbij de gehele ink.afh.combi.korting is geschrapt (EUR 1.278) en ik dit moet terugbetalen. (voorlopige aanslag 2013 was uitbetaald) Heeft zij in het geheel geen recht op ink.afh.combi.korting omdat de Belastingdienst de WW uitkering als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking aanmerkt? Of moet ik (met kans op succes) bezwaar aantekenen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jelle,
Het is voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting geen vereiste dat uw vrouw het hele jaar werkt.:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108023-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 07-10-2014
Ik ben sinds april 2013 werkloos. Sindsdien krijg ik een WW uitkering van de UWV. Dit stopt eind deze maand oktober. Heb ik hierna nog recht op een of ander toeslag of maandelijkse uitkering van de belastingdienst? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Astrid,
De verschillende toeslagen (zorgtoeslag en dergelijke) lopen door en zullen bij een lager inkomen hoger zijn. De heffingskortingen van de Belastingdienst kunnen alleen maximaal worden uitbetaald als er voldoende inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Scarlett, 25-08-2014
Ik heb met terugwerkende kracht ouderschapsverlof opgenomen in 2012 en in 2013. Ik heb hier dit jaar een bevestiging gekregen van mijn werkgever. Dit omdat bekend was dat deze verlof zou stoppen. Wat betreft het opgenomen verlof van 2013 heb ik verwerkt als een heffingskorting in de aangifte van dit jaar. Echter hier kon ik niet van 2012 meenemen. Door persoonlijke omstandigheden ben ik er nu pas aan toegekomen. Gezien ik in 2013 al een definitieve aanslag heb ik gekregen is mijn vraag of ik hier nog iets mee kan met een bezwaarschrift en wat kan ik dan het beste doen. Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Scarlett,
Als u van mening bent dat u een foutje hebt gemaakt in uw belastingaangifte (in uw voordeel of nadeel) kunt u een briefje sturen naar de Belastingdienst waarin u vraagt de fout ambtshalve te corrigeren. Geef duidelijk aan om wat het gaat en hoeveel u verwacht terug te krijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trijntje, 04-06-2014
Ik ben van 1950 en sinds anderhalf jaar weduwe, mijn man had een vervroegd redelijk pensioen. En had gekozen voor een partner pensioen bij e, v overlijden. Na 46 jaar bij een baas te hebben gewerkt blijft er voor mij nog maar 512 netto in de maand over. Krijg ik ook nog eens een belasting aanslag van bijna 2000 dat er geen heffing korting is betaald. Dit aan het PME doorgegeven, nu word ik ook nog eens op mijn partnerpensioen gekort, en is mijn netto pensioen nog maar 335 in de maand. Ben toen de tijd gelijk met mijn man gestopt met werken, dus heb een klein pensioen van mezelf omdat ik parttime in de zorg werkte. Nu is mijn inkomen 750 euro in de maand, krijg geen uitkering omdat ik in 1950 geboren ben. Is dit nu normaal in Nederland of heb ik ook nog rechten? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Trijntje,
1. Dat van de heffingskorting moet u nog even bekijken, want dat is juist een belastingteruggave. Misschien is die per ongeluk twee keer ontvangen.
2. U hebt in ieder geval recht op een aanvulling vanuit de bijstand (via uw gemeente) wanneer u onder het bijstandsniveau zit. Vergeet ook de toeslagen niet (huurtoeslag, zorgtoeslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corné, 18-05-2014
Ik zit sinds enkele maanden in de WW en volgens mij heb ik op mijn ww uitkering ook een heffingskorting. Sinds enkele weken ben ik weer regelmatig aan het werk ongeveer 20 uur per week. Heb ik dan ook recht op heffingskorting op mijn verdiende salaris? of als ik die heffingskorting op mijn salaris krijg moet ik die dan bij de volgende aanslag alsnog terug betalen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Corné,
Dat hang er helemaal vanaf hoeveel van uw heffingskorting is verbruikt met de ww-uitkering en hoeveel er dus nog van over is. Als dat niets meer is, kunt u beter uw loon zonder heffingskorting laten uitbetalen om straks terugbetalen te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Belinda, 07-05-2014
Ik heb een vraag mijn man heeft tot 2009 een wajong uitkering gehad. 2009 is deze stop gezet en is hij zelfstandig zijn geld gaan verdienen. nu is hem verteld dat hij te allen tijde recht houd op zijn wajong. Nu hebben wij een definitieve aanslag ontvangen met het verzoek tot terug betalen van deze korting, klopt dit? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Belinda,
Als uw man geen recht heeft op wajong, heeft hij ook de heffingskorting niet. Het kan ook zijn dat hij er wel recht op heeft, maar er geen gebruik van maakt: in dat geval heeft hij wel recht op de heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 31-03-2014
Hallo

Ik verdiende in 2013 minimumloon 19036 euro in een heel jaar. volgens de digitale aangifte krijg ik maar 570 euro terug van de belasting. Toen ik in België woonde en werkte (ook tegen minumumloon een hele jaar) kreeg ik 2500 euro terug van de Belgische belastingdienst. Ligt het aan mij, of krijgen we in Nederland te weinig belasting terug? Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Ben,
Hoeveel u terugkrijgt, hangt helemaal af van hoeveel er is ingehouden aan loonbelasting. Er kan toen u in België woonde ook teveel loonbelasting zijn ingehouden, omdat bij de loonheffing niet met de algemene heffingskorting werd gerekend bijvoorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 17-03-2014
Hallo,
Ik ven sinds oktober van 2013 werkeloos geraakt. Nu heb ik in de laatste drie maanden van het jaar nog wel combinatiekorting (per maand) betaald gekregen. Klopt dit of moet ik dat straks terug betalen? Hoe zet ik dit stop? Reactie infoteur, 28-06-2020
Hallo Merel,
U hebt er vooralsnog geen recht op, wellicht uw partner wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108023-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jikkie, 05-03-2014
Hallo,
Ik ben straks per 1 april werkloos omdat ik geen vaste aanstelling krijg en heb besloten om er voor de kinderen te zijn omdat dat nu op dit moment erg nodig is. Heb ik dan ook nog recht op een uitkering? Ik hoorde via via dat je een x bedrag per maand kunt krijgen. Is dit het geval en zo ja, waar en hoe vraag ik dit aan? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jikkie,
U kunt een ww uitkering aanvragen bij het UWV, maar houdt daarbij een sollicitatieplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-03-2014
Per 3-3-2014 ben ik in de WW gekomen. Ik heb nog geen uitkering ontvangen, maar ik heb begrepen dat er bij de WW-uitkering een groene tabel wordt gehanteerd i.p.v. witte tabel. Dit zou betekenen dat er geen heffingskorting wordt berekend en dat er dus meer loonbelasting wordt ingehouden. Is dit echt zo? En waarom wordt deze heffingskorting dan niet verrekend als je in de ww zit.? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Henk,
Het verschil zit in de arbeidskorting (die is er niet bij loon uit vroeger arbeid) en de loonheffing (Zvw premie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 04-03-2014
Mijn vrouw heeft in October2013 haar eerste aow ontvangen, bij het invullen van de belasting aangifte van 2013 staat in het overzicht totale heffingskorting 2792 euro (algemene heffingskorting + ouderenkorting) daaronder staat maximum in aanmerking te nemen heffingskortingen is 1760 euro. (Dit zijn de heffingskortingen zonder de ouderenkorting van 1032 euro). Dit wil zeggen dat de ouderenkorting niet wordt meegenomen in de verdere verrekening en moet betalen i.p.v. terug te krijgen. Hoe zit dit in elkaar, Ikzelf betaal voldoende belasting om terug te krijgen. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Ton,
Als de AOW haar enige inkomen is, zal dit inkomen te laag zijn om alle heffingskortingen uit te betalen. De algemene heffingskorting is overdraagbaar via uw inkomen, de ouderenkorting niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 23-02-2014
Beste zeemeeuw,

Van een kennis is de man overleden in februari 2013. Beiden kregen een AOW uitkering. Bij het invullen belastingaangifte onderdeel Heffingskortingen wordt de vraag gesteld: recht op AOW uitkering voor alleenstaanden? Wat moet ik antwoorden: Ja of Nee? Nee, want op 1 jan 2013 leefde man nog of Ja want na overlijden man ontvangt zij AOW voor alleenstaanden.
Het hulpprogramma is hier niet duidelijk in. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Ton,
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of de kennis recht heeft op de (alleenstaande) ouderenkorting. Dat recht kan bestaan als men op 31 december van het belastingjaar AOW-gerechtigd is. Hier kunt u dus ja invullen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119768-belastingvoordeel-ouderen-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mcm van Vliet, 20-02-2014
Ben alleen staande met een uvw uitkering van 820 euro per 4 weken, heb een zoon nog thuis wonen zonder inkomsten. heb ik recht op heffingskorting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mcm van Vliet,
U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting. Het hang van de leeftijd van uw zoon af of u recht hebt op de alleenstaande ouderenkorting en misschien de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meesje, 19-02-2014
Kunnen wij of één van ons belasting terug krijgen? Mijn vriend krijgt een ziektewetuitkering en ik werk 19 uur in de week. Wonen 10 jr samen en hebben geen kinderen.

Hartelijk dank.

Vriendelijke groet,
Mees Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Meesje,
Dat hangt er helemaal vanaf hoeveel belasting er al betaald is. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of u nog geld terug kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Larissa, 07-02-2014
Welke belastingvoordelen kan ik aanvragen bij de aangifte inkomstenbelasting 2012. Ik ben vorig jaar moeder geworden en werk nu 24 uur en neem 1 dag ouderschapsverlof. Mijn partner en ik wonnen samen maar vorig jaar heeft mijn partner in totaal 24wk gewerkt via uitzendbureau tegen min loon. Mijn inkomen is ongeveer 1200 bruto per maand en van mijn mijn partner is geweest in totaal 6000 euro (2012)
Ook heb ik geen gebruik gemaakt van een kinderopvang.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Larissa,
Punt is dat u via de belastingteruggave niet meer terug kunt krijgen dan er aan belasting betaald is. U hebt beiden recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Als u minder bent gaan verdienen, hebt u ook recht op de ouderschapsverlofkorting. Als u een eigen huis hebt, de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 29-01-2014
Ik zou de ouderschapsverlofkorting die ik in januari en februari 2014 opneem graag in een voorlopige aanslag willen laten uitbetalen. Het betreft hier om opgenomen uren van 40 uur in de week. Ik kan dit in de aanslag nergens invullen. Kan dit ook op een andere manier? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Daniel,
Dat kunt u wel via de voorlopige aanslag invullen. Het programma berekent dan hoeveel u terug krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. A. van Iperen, 19-01-2014
Ik wil voor een kennis van mij aangifte doen voor het inkomen 2013 van een in 2013 overleden broer.
Wanneer ik met het programma van de belastingdienst eem en ander uitreken kom ik tot de ontdekking dat de verschillende heffingskortingen als volgt worden berekend over het hele jaar, terwijl de datum van overlijden ergens in mei was. Klopt het dat de bedragen volledig worden meegenomen, of zal er bij de belastingdienst een tijdsevenredige verrekening plaatsvinden? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste L. A. van Iperen,
Het klopt dat bijna alle heffingskortingen jaarbedragen zijn waarop iemand recht heeft als per 1 januari van het jaar aan de fiscale eisen van de heffingskorting is voldaan. Ook als men gedurende een jaar komt te overlijden. Maar er geldt wel als bovengrens dat niet meer wordt teruggegeven dan er aan belasting is betaald door de belastingplichtige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 15-01-2014
Op mijn rekening wordt iedere maand een bedrag gestort van de belastingdienst onder vermelding van IB/PVV. Ik ben afgelopen jaar gescheiden en dit bedrag kregen we voor de scheiding ook al, een deel op mijn naam en een deel op naam van mijn toenmalige partner. Sinds de scheiding is dit onveranderd ook al staat het huis niet meer op naam van mijn partner. Wat moet ik doen om dit op te lossen, zodat het bedrag alleen op mijn naam gestort wordt? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Irene,
U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting nog corrigeren en ander de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia Parzyszek, 07-01-2014
Hallo l.s.,
Wat is algemene heffingskorting? En heb ik recht op deze algemene heffingskorting?
Van horen zeggen zou ik waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor deze algemene heffingskorting. Ik ben een vrouw alleen met een WWB uitkering soc. dienst. (leef vanaf 2008 van een uitkering). Mocht het zo zijn, dat ik er recht erop heb, hoe vraag ik dit aan of wat moet ik doen?

Bij voorbaat dank,
mvg. Silvia Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Silvia Parzyszek,
U hebt als u in Nederland belastingplichtig bent, recht op de algemene heffingskorting. Waarschijnlijk is daarmee bij de uitbetaling van uw uitkering al rekening gehouden. Als u belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan precies worden berekend op hoeveel algemene heffingskorting u nog recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 24-11-2013
Vanaf december dit jaar ontvang ik geen uitkering meer en kom ik niet in aanmerking voor de bijstand.nu hoor ik over aanrechtkorting/ heffingskorting. Als mijn partner net boven gemiddeld zit met zijn inkomen, komen wij daar dan voor in aanmerking en wordt zijn inkomen mee berekend? Zoja wordt dan ook alimentatie mee berekend die extreem veel moet betalen elke maand ( 600 )? bedankt alvast. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Linda,
Als u de minstverdienende partner bent, kunt u inderdaad recht hebben op de aanrechtkorting of aanrechtsubsidie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murlie, 04-11-2013
Hallo ik heb een vraag. Ik ben nu al 2 jaar in Nederland. Getrouwd en mijn man verdient minimum inkomen. Ik ben huisvrouw en samen hebben we 2 kinderen. kan ik dan Algemene Heffingskorting aanvragen en zo ja hoe moet ik dat dan doen?
Wachtende op uw antwoord,
Murlie Reactie infoteur, 07-06-2020
Hallo Murlie,
Ja dat kan op twee manieren: of u wacht tot de belastingaangifte inkomstenbelasting of u u vult een verzoek tot vermindering inkomstenbelasting in (voorlopige aanslag):

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 24-10-2013
Hallo,
Ik heb een vraag. Ik ben een jaar werkeloos en heb een ww uitkering. Nu krijg ik werk maar ik krijg minder salaris dan mijn uitkering. Nu zegt het uwv dat zij inkomstenaftrek toepassen. maar nu de vraag; heb ik nu ook twee werkgevers en moet ik nu ook bij 1 werkgever de loonheffingskorting maar toepassen?
alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Sonja,
Als het UWV de heffingskorting toepast, moet u uw werkgever vragen dat niet te doen. Daar heeft de werkgever (salarisadministratie) een apart formulier voor. Anders loopt u de kans dat u straks belasting moet bijbetalen. Als u het formulier invult kan het hooguit meevallen straks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erfgenaam, 09-10-2013
Hallo,
mijn moeder is 16/7 jl overleden. Ik moet nu haar laatste inkomstenbelastingaangifte doen. Zij had recht op alleenstaandeouderenkorting. Kan ik dat volledig aftrekken, of alleen proportioneel, dus tot 16/7?
bvd, erfgenaam Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Erfgenaam,
Dat hangt van het inkomen van uw moeder af. Ze had namelijk recht op een aantal heffingskortingen, maar die kunnen alleen in aanmerking worden genomen als er ook voldoende belasting is betaald. De belastingdienst berekent zelf op hoeveel teruggave er via de heffingskortingen recht is geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herintreder, 13-09-2013
Hallo,
Ik snap niet zo veel van belastingen daarom enkele vragen:
- Ik (40 jaar en 3 kinderen) wil weer herintreden, maar is het lonend als ik maar 8 uur per week werk tegen minimumloon?
- Is er een maximale grensinkomen voor mij tot waar je recht op loon +heffingskorting hebt als je een fiscale partner hebt met een modaal inkomen of bestaat dat niet meer zoals voorheen?
- Vroeger had je een bepaalde loongrens waar je onder moest blijven, zodat je geen belastingaanslag of dergelijke kreeg, geldt dat in 2013 en 2014 niet meer?
- Op welke heffingskortingen heb ik als werkende moeder van 3 kinderen onder 12 dan recht?
Alvast bedankt,
Herintreder Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Herintreder,
1. Ik weet niet of u een uitkering hebt of niet. Zo niet dan is herintreden atijd lonend.
2. Uw loon- en heffingskortingen zullen niet echt afhankelijk zijn van uw inkomen, want dat speelt alleen bij hogere inkomens.
3. Er is niet een loongrens, maar als u meer dan 14 euro moet bijbetalen ten opzichte van wat u aan loonbelasting hebt betaald, moet u belastingaangifte doen. Belastingaangifte doen hoeft voor u ook helemaal niet nadelig te zijn. Dan kan bijvoorbeeld de algemene heffingskorting die niet via uw inkomen worden uitbetaald, via dat van uw partner worden uitgekeerd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aa, 05-09-2013
Hallo,
Ik heb een vraag over de heffingskorting. Ik moest dat laten stoppen vanwege de bijstandsuitkering die ik krijg, dat heb ik ook gedaan via telefonisch. Alleen nu willen ze bewijs dat ik het heb laten stoppen, nu mijn vraag is; waar kan ik zien dat de heffingskorting van de belasting is gestopt? hoe kan ik dat bewijzen?

Alvast bedankt,
MVG. Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Aa,
Als u een maandelijkse teruggave van de belastingdienst hebt op basis van de heffingskortingen, wordt op basis van de hoogte van de teruggave (voor en na stopzetten) duidelijk of het is stopgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlos, 02-08-2013
Hallo ik had een vraag ik ben een 21 jarige jongeman die voor ongeveer 3,5 maand een ww uitkering ontving. Nou is het stomme dat ik de heffingskorting niet had toegepast en had ik niet in de gaten. Daarom kreeg ik dus heel weinig geld omdat bijna de helft werd ingehouden als loonheffing. Nou is mijn vraag hoeveel procent bedraagt die heffingskorting nou? Ik heb al contact opgenomen met de belastingdienst over deze zaak en die stelden mij gerust met het antwoord dat ik het verschil gewoon kan terug krijgen over de belasting terug gaaf van 2013. Maar ik wil graag weten hoeveel het bedrag dat ze mij verschuldigd zijn. Hoe kom ik daarachter en hoe reken ik dat uit. Ik hoop snel een reactie te ontvangen. Met vriendelijke groet, Carlos Reactie infoteur, 20-07-2020
Hallo Carlos,
1. Als u een ww uitkering had en geen kinderen hebt, is de algemene heffingskorting de heffingskorting die u 2.700 euro oplevert:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

2. De heffingskortingen krijgt u alsnog als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invult of straks de aangifte inkomstenbelasting.

3. De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting en als er geen rekening mee is gehouden is het een teruggave. Wat u doet is de belasting berekenen die u zou betalen op basis van uw belastingtarief en daar trekt u de heffingskorting vanaf waarop u recht hebt. De heffingskorting is bijna altijd een teruggave in euro's en niet in percentages.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cher, 10-06-2013
Ik ben een alleenstaande moeder van 2 kleine kinderen. Ik snap heel die belastingdingen niet zo goed, maar je kan dus elk jaar belastinggeld terug vragen van het vorige jaar, dus het is nu 2013, en kan ik dus van 2012 geld terug vragen. Ik leef van een bijstandsuitkering, en krijg alleenstaande ouderkorting, en kindgebonden budget (dus de 15e krijg ik waarschijnlijk die alleenstaande ouderkorting?) en de 20e krijg ik huur/zorg toeslag en de kindgebonden budget). Is de alleenstaande ouderkorting nou het zelfde als inkomsten premie volksverzekeringen?(947) Zou dat dus betekenen dat omdat ik die 947 euro in gedeeltes per maand krijg dat ik dus geen geld terugkrijg van 2012 over de belasting die ik permaand over mijn uitkering moet betalen? Is het dus verstandig dat ik de aangifte over 2012 invul, of heeft dit geen zin omdat ik toch geen geld terug krijg? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Cher,
1. Na elk jaar controleert de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte inkomstenbelasting of u wel genoeg belasting hebt betaald of misschien nog geld terug krijgt.
2. Ook tijdens een jaar kunt u belasting terug vragen via een zelf in te vullen voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 11-04-2013
Aangifte 2011; ouderschapsverlofkorting. Ouderschapsverlof begonnen in 2010.
Nu neemt de fiscus/inspecteur het verschil tussen het loon in 2011 en 2009, terwijl het verschil in loon tussen 2011 en 2010 groter is, en dus voor mij een hogere heffingskorting op zou leveren. Nu komt mijn vraag; als je goed de uitleg leest bij deze heffingskorting in de dig. aangifte, dan lees IK dat ik de KEUZE heb, er staat expliciet, MAG, en niet MOET, dus dan zou ik toch naar de letter van de wet, het grootste verschil in terugval in loon moeten kunnen nemen? De fiscus neemt nu het kleinste verschil in loon. Heb gebeld met de belast. telefoon en die dame was het met mij eens, er staat niet dat je verplicht bent het kleinste verschil te berekenen, er staat duidelijk MAG, dus keurzevrijheid. Zou bezwaar aantekenen in deze, nu enige kans maken? ps; met de urenberekening zou het hoger uitkomen, maar duidelijk is dat er een maximum is, maar welk? vrije keuze toch? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Piet,
U mag in dit geval kiezen welk jaar u als basisjaar neemt voor het verschil in inkomen. De aftrek is gelijk aan het aantal uren maal de geldende vergoeding per uur met de terugval in inkomen als bovengrens:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89403-ouderschapsverlof-2020-en-2021-is-onbetaald.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Florissen, 27-03-2013
Klopt het dat de heffingskorting voor alleenstaande ouders is veranderd in 2012? Het is me niet helemaal duidelijk hoe het nu precies zit met de leeftijdsgrens van de kinderen; is die zomaar veranderd van 27 jaar naar 18 jaar? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Mevr Florissen,
De leeftijd voor de alleenstaande ouderkorting is inderdaad verlaagd naar 18 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw T. de Groot, 25-03-2013
10 augustus 2012 ben ik 65 jaar geworden en vanaf die datum krijg ik pensioen. Bij de digitale aangifte wordt er toch AOW premie berekend over mijn pensioeninkomen. Is dit juist? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mw T. de Groot,
Als u uw pensioen invult bij de post AOW, pensioen, wordt hierover (als het goed is) geen AOW-premie in rekening gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim van Drunen, 19-03-2013
Ik ben met ingang van 10-03-2013 met pensioen nu heb ik buiten AOW ook een ander pensioen. om mijn maximale heffingskorting te gebruiken zou ik willen weten hoeveel er maandelijks wordt verrekend met mijn bruto salaris aan heffingskorting. mijn echtgenote heeft nog een inkomen uit arbeid. bij welk bruto bedrag wordt het totale heffingskorting bedrag gebruikt? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Wim van Drunen,
Bij een AOW plus pensioen en ander inkomen in januari en februari, zal uw algemene heffingskorting volledig worden verbruikt. U hebt twee maanden recht op de hoge algemene heffingskorting en daarna op die voor een AOW-gerechtigde. Doordat u inmiddels AOW gerechtigd bent, hebt u wellicht ook recht op de ouderenkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 17-03-2013
Volgens mij klopt het stuk over alleenstaande ouderkorting niet meer voor 2013. De alleenstaande ouderkorting heb je alleen nog recht op, wanneer je kind jonger dan 18 jaar is en niet meer 27 jaar! En anders klopt het voorlopige aanslag programma 2013 niet meer. Er wordt namelijk gevraagd: Staat u in 2013 meer dan 6 maanden ingeschreven met alleen kinderen waarvan de jongste geboren is na 1994 en voor 1 januari 2001! Ik ben alleenstaande moeder met een dochter van 18 jaar die nog studeert namelijk. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Diana,
Klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 17-03-2013
Betreft z.g. aanrechtgeld. Ik ben 72 jaar heb AOW en een pensioen uitkering, daarnaast werk ik nog enkele dagen per week. totaal inkomen circa 27000 Euro. Mijn vrouw heeft een AOW uitkering circa 9500 Euro. Vraag is het mogelijk om een deel van de algemene heffingskorting over te dragen of uit te laten betalen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jan,
Als het goed is, wordt de algemene heffingskorting van uw vrouw al uitbetaald door minder belasting te betalen over haar AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 15-03-2013
Mijn schoonvader is in een verpleeghuis opgenomen. Mijn schoonouders zouden daardoor AOW voor alleenstaanden kunnen aanvragen, maar doen dit niet vanwege de consequenties voor de eigen bijdrage. Krijgen zij wel de heffingskorting voor alleenstaande ouderen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Eric,
Er is recht op de alleenstaande-ouderenkorting als er ook recht is op het AOW-pensioen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout V. Tilborg, 14-03-2013
Beste
Ik word in mei 67 jaar. Ik heb nu AOW, bedrijfspensioen en ik werk nog twee dagen. Mijn vrouw werkt niet. Heeft mijn vrouw dan recht op aanrechtgeld of is het zo dat ik teveel verdien en zij dan geen recht heeft op dit aanrechtgeld. In afwachting van uw reactie verblijf Ik met vriendelijke groeten.
Wout v Tilborg Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Wout V. Tilborg,
De algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner (aanrechtgeld, aanrechtsubsidie) wordt uitbetaald als het inkomen van de fiscale partner hoog genoeg is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevrouw, 07-03-2013
Ik woon sinds oktober 2012 niet meer met de vader van mijn kind samen. Ik ben toen ingetrokken bij mijn ouders. Mijn dochter is in feb 2012 geboren. Waar heb ik allemaal recht op? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Mevrouw,
Omdat ik niet weet of u werkt of een inkomen hebt, kan is dat niet zo aangeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-03-2013
Mijn inkomen en aftrekposten zijn over 2012 gelijk aan 2011. Toch krijg ik over 2012 minder terug (ca 30%) dan in voorgaande jaren. Heeft dat te maken met indeling bepaalde box? of is er wat gewizjigd?
Mvg, Jan Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Jan,
Er hebben zich in wijzigingen in de belastingtarieven en schijven 2020 voorgedaan, maar niet in de indeling en systematiek van de boxen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 04-03-2013
Ik woon sinds 2011 samen. Ik heb een wao uitkering die niet toereikend is ons beiden en mijn dochter te onderhouden (1093 euro netto) en mijn partner heeft geen inkomen, en is door gezondheidsredenen niet instaat te werken. Ik heb getracht bij de gemeente een aanvulling vanuit de bijstand op mijn uitkering aan te vragen, maar die is geweigerd omdat zij zeggen dat mijn vakantiegeld van 700 euro netto ook inkomen is. Zij zeggen dus dat ik een inkomen heb van 1093 + (700*12) 58, 33= 1151 netto. Terwijl de netto bijstandsnorm 1254 euro netto (voor gezinnen) is en zij ook jaarlijks 5% vakantiegeld krijgen (wat ik in dit geval dus geen vakantiegeld meer mag noemen) Mag dit wel? Is toch helemaal niet eerlijk? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Saskia,
Zie ook

https://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/bijstand-2020.html

Alleen uw gemeente kan verduidelijken waarom hiervan wordt afgeweken. U kunt het toch nog eens vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim Helsloot, 03-03-2013
Mijn vrouw is 18-09-2012 overleden, Ik was toen 65 en zij 67 jaar. Wij onvingen beide AOW voor samenwonenden. Kan ik nu voor de inkomstenbelasting 2012 aanspraak maken op de alleenstaande ouderenkorting? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Tim Helsloot,
U hebt recht op de alleenstaande ouderenkorting, tijdsevenredig vanaf het moment van overlijden van uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.