Is tijdelijke verhuur slim en financieel verstandig

Is tijdelijke verhuur slim en financieel verstandig Tijdelijke verhuur: uw oude woning tijdelijk verhuren in 2022 en 2023 in plaats van uw eigen woning te verkopen? Slim met de diplomatenclausule wellicht en met goedkeuring van de bank. Wie een nieuw huis koopt zonder dat de oude eigen woning is verkocht, komt steeds vaker ook voor het dilemma van een tijdelijke verhuur van de oude woning te staan. Maar wat betekent dit financieel en fiscaal voor u in 2022 en 2023? Wat zijn de gevolgen van het tijdelijk verhuren voor de hypotheekrente aftrek? Denk er ook aan dat door het steeds grotere aanbod van huurwoningen de huuropbrengst in de toekomst wel eens kan dalen. U kunt ook uw tweede huis of woning verhuren, daarvoor gelden weer andere regels.

Is tijdelijke verhuur slim en verstandig en wat is het voordeel van tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet?

Steeds vaker wordt aangeraden om het oude eigen huis te verhuren, omdat de verkoop van de woning niet wil vlotten. Vaak gaat het dan om een tijdelijk huurcontract, maar wat zijn de fiscale gevolgen van het huis verhuren in plaats van huis verkopen, wat is de diplomatenclausule als ontruimingsbeding en hoe regelt u dit goed. Het maakt bijvoorbeeld wel degelijk uit in welk jaar u met de tijdelijke verhuur bent begonnen en of u een beroep doet op de gewijzigde Leegstandswet.

Beroep doen op de gewijzigde Leegstandswet bij het tijdelijk verhuren van de eigen woning

Op grond van de Leegstandswet kunt u een vergunning krijgen van de gemeente om de woning te tijdelijk verhuren en vervolgens de huur opzeggen als de woning verkocht is. Artikel 15 van de Leegstandswet bepaalt namelijk dat bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk mogen worden verhuurd. Een dergelijke vergunning geldt voor maximaal twee jaar en stopt daarna automatisch als de vergunning niet wordt verlengd. Bij een tijdelijke verhuur van de woning op basis van de Leegstandswet heeft de huurder geen huurbescherming, zijn er ontbindende voorwaarden en bouwt geen huurrechten op. Daarbij is het zo:
 • Dat het huurcontract of huurovereenkomst ten minste zes maanden moet gelden.
 • Er een opzegtermijn is van minimaal 1 maand voor de huurder.
 • Er een opzegtermijn is van minimaal 3 maanden voor de verhuurder.
 • In het huurcontract moet staan dat het hier een tijdelijke verhuur betreft op grond van de Leegstandswet.
 • Dat moet zijn vermeld voor welke termijn de vergunning geldt.
 • Dat moet zijn aangegeven wat de maximale huurprijs is.

Als er een hypotheek op het huis rust, moet u ook de bank toestemming vragen om te kunnen verhuren en de goedkeuring hiervoor krijgen.

Wat is de eigen woning regeling?

Stel u verhuist naar het nieuw aangekochte huis en laat uw oude huis leeg staan totdat de gewenste koper op de deurmat staat. In dat geval blijft de oude woning vallen onder de eigenwoningregeling gedurende het jaar dat u verhuist en de twee daarop volgende jaren. Het eigen woning forfait wordt op nul gezet, terwijl de aftrek van de hypotheekrente voor het oude huis gewoon doorgaat. Dit in overeenstemming met de zogenaamde verhuisregeling eigen woningen van de Belastingdienst.

Huis verhuren en vermogensrendementsheffing

Stel u gaat uw oude huis verhuren, bijvoorbeeld met een tijdelijk huurcontract. In dat geval verhuist de oude woning voor goed naar box 3 van de inkomstenbelasting en is de hypotheekrente niet langer aftrekbaar. Over het verschil tussen de waarde van uw oude huis en de hypotheek die erop rust, betaalt u de vermogensrendementsheffing. Dit voor zover de overwaarde hoger is dan de vrijstelling van 50.650 euro in 2022 (50.000 in 2021, per persoon). Bovendien komt de overwaarde van het oude huis in mindering op de eigenwoningreserve van het nieuwe huis, waardoor de hypotheekrenteaftrek navenant minder wordt.

Fiscale regeling tijdelijke verhuur vanaf 2022 en 2023

Wie tijdelijk zijn huis verhuurt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, in een weekend of tijdens een verblijf in het buitenland, blijft de hypotheekrenteaftrek houden in de periode van verhuur. Wel moet u dan 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode opgeven bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting als inkomsten uit tijdelijke verhuur. Het gaat om de huur minus kosten, zoals:
 • Gasgebruik en elektriciteitsverbruik huurder.
 • Kosten voor aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen.
 • Kosten van advertenties en betaalde provisie.

Belastingdienst en een rekenvoorbeeld

Wie wint er dan bij verhuur. U of de Belastingdienst. Om dit verder te verkennen een rekenvoorbeeld. Daaruit blijkt dat de conclusie sterk afhankelijk is van de specifieke situatie en de duur van de verhuur.

Rekenvoorbeeld voordelen van tijdelijke verhuur eigen huis particulier:

Stel dat voor u het volgende geldt:
 • Uw oude woning is 250.000 euro waard.
 • Stel de hypotheek bedraagt 200.000 euro.
 • Stel de hypotheeklasten bedragen 5% ofwel 10.000 euro.
 • Stel de huur bedraagt 12.000 euro.
 • Stel u betaalt 1,6% vermogensbelasting.
 • Stel u zit in de belastingschijf van afgerond 38%.

In dat geval ontstaat op jaarbasis de volgende tabel (puur indicatief):

Leegstand oude huisVerhuur oude huis
Hypotheekrente10.000 euro10.000 euro
Aftrek hypotheekrenteaftrek - 3.800 euro0
1,6% over 50.000 euro overwaarde0 800 euro
Correctie bijleenregeling nieuwe huis*)0 1.025 euro
Totale kosten6.200 euro11.825 euro
Huuropbrengsten012.000 euro
Opbrengst minus kosten-6.200 euro175 euro

*) Dat is 38% over de hypotheekrente.

Conclusie 1 opbrengst verhuur

Dat betekent dus dat verhuur u per saldo in deze situatie 175 euro oplevert, terwijl leegstand u per saldo 6.200 euro kost. Uw eigen situatie bepaalt de precieze uitkomst van de berekening. Bij een lagere overwaarde neemt het totale voordeel van verhuur toe.

Tweede huis of woning verhuren

Wie een tweede huis of woning heeft kan er ook eens over nadenken om die tijdelijk te verhuren. Er zijn wel een aantal regels, waarmee u rekening moet houden, wel of niet een tweede eigen woning? Wordt een deel van de woning tijdelijk verhuurd, dan betaalt u geen belasting over de huuropbrengst.

Conclusie 2 opbrengst verhuur

Dat betekent dat verhuur, ondanks het verlies van de aftrek van hypotheekrente, veel voordeliger kan zijn. Er is wel een maar: als de huurder na de tijdelijke verhuur opstapt en het oude huis nog niet verkocht is, wordt fiscaal niet de situatie van voor de verhuur hersteld. De oude woning blijft ook dan in box 3, zonder dat er inkomsten uit huur zijn. Bovendien zijn huurders erg goed beschermd in ons land: u krijgt ze er niet zo maar uit. Tot slot kunnen de huren in de vrije sector minder stijgen, doordat het aanbod van huurwoningen (niet verkochte koopwoningen) toeneemt.

Verhuur van een vakantiewoning

Het verhuren en exploiteren van een vakantiewoning kan worden aangemerkt als een ondernemersactiviteit. Als u de woning voor ten minste 140 dagen per jaar verhuurt, veronderstelt de Belastingdienst dat u belastingplichtig bent voor de btw. Het btw-tarief voor verhuur voor vakantiebesteding is 6%. Als btw-ondernemer is de verhuur van een recreatiepark belast met btw. Dat geldt niet als u de woning hebt gekocht voor privégebruik en u de woning slechts incidenteel verhuurt aan derden.

Slot woning tijdelijk verhuren, verstandig?

Laat u zich dus altijd goed informeren. Voor zakelijke verhuur gelden andere regels dan voor particuliere verhuur, voor de verhuur van een eigen woning weer andere dan voor het verhuren van een tweede woning of vakantiewoning.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Leegstandswet en tijdelijke verhuur - nieuwe regelsLeegstandswet en tijdelijke verhuur - nieuwe regelsTijdelijke verhuur in 2020 en 2021 met vergunning en onder gebruikmaking van de gewijzigde Leegstandwet is een bruikbare…
Huis met hypotheek verhurenHuis met hypotheek verhurenUw huis gedeeltelijk verhuren in 2020, 2021 of 2022 met toestemming van de bank betekent extra inkomsten en de mogelijkh…
Huis erven en verhuren: box 3 of box 1?Huis erven en verhuren: box 3 of box 1?Een huis erven en een huis erven met hypotheek betekenen niet automatisch dat u het huis ook eenvoudig kunt verkopen teg…
Belastingvrije verhuur woning of moet u belasting betalen?Belastingvrije verhuur woning of moet u belasting betalen?Is belastingvrije verhuur mogelijk? Wie een koopwoning of vakantiewoning bezit, kan er immers voor kiezen om deze het he…

Hypotheek met variabele rente wordt duurderHypotheek met variabele rente wordt duurderLet op de hypotheek met een variabele rente, want die wordt mogelijk duurder door een belangrijke aanpassing van de bank…
Starten op de woningmarktStarten op de woningmarktStarten op de woningmarkt is in 2024 niet eenvoudig, maar wordt eenvoudiger voor wie zicht heeft op een hoger inkomen. W…
Reacties

Ilona, 26-08-2016
Wij hebben al een flinke tijd onze woning in de verkoop staan, maar het wil niet echt vlotten. Nu zit ik zelf al ergens anders gehuurd en willen we de woning via de leegstandswet gaan verhuren. Heeft mijn expartner dan nog recht op de voorlopige teruggaaf en dergelijke? Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Ilona,
Waarschijnlijk niet. In de periode dat de woning wordt verhuurd, is er immers geen hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel Mulder, 03-07-2016
Beste zeemeeuw,

In het artikel lees ik: "In 2015 is de tijdelijke maatregel opgeheven en hebt u bij twee eigen huizen weer drie jaar de tijd."

Wat betekent dit precies?

In mijn situatie: wij zijn voor 2 jaar naar het buitenland verhuisd voor mijn werk, van juli 2015 tm juli 2017.
Wij verhuren ons huis in Nederland via de leegstandswet. En gedurende die 2 jaar zal de woning naar box 3 verhuizen en hebben we geen hypotheekrenteaftrek. Als wij nu in juli 2017 weer in Nederland komen, kunnen we hypotheekrenteaftrek dan weer opstarten? Of zijn we die nu voorgoed kwijt?

Hoor het graag van je, alvast bedankt voor het advies, Karel Reactie infoteur, 27-08-2016
Beste Karel Mulder,
Als uw woning binnen drie jaar na het moment dat u de woning heeft verlaten weer vrij is van de tijdelijke verhuur, te koop staat en u gaat weer in de woning wonen, dan heeft u vanaf dat moment weer recht op hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dee, 12-04-2016
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een koopwoning waarvan de verkoop niet wil vlotten en ik wil graag naar het buitenland (ik heb in het buitenland nog geen inkomsten) en ik zit te wachten op verkoop. Daarom wil ik het huis verhuren om toch weg te kunnen gaan. Nu vraag ik mij af of het financieel voordeliger is om het huis vóór emigratie te verkopen of na emigratie en hoe ik dit kan berekenen. Kunt u een rekenvoorbeeld geven zodat ik het voor mijzelf kan narekenen? De WOZ-waarde is lager dan de hypotheek.
Ik wil weten of het zin heeft om het huis aan te houden en de lasten die ik heb opwegen tegen een 'kleine' overwaarde of dat ik het huis voor langere tijd kan verhuren zodat het op die manier loont (op weegt tegen de kosten en bijbetalingen rondom verhuur). Verder wil ik het huis onder de Leegstandswet gaan verhuren, is het bij verhuur nog mogelijk dat ik op dat adres blijf ingeschreven en dan maar het huis gedeeltelijk verhuur.

Alvast bedankt.

groet,
Dewi Reactie infoteur, 12-04-2016
Beste Dee,
1. U kunt alleen van de Leegstandswet gebruik maken als de woning ook echt leeg is (u kunt er niet ook zelf wonen).
2. Of verkoop vóór emigratie verstandig is, hangt ook van het land af waar u naar toe gaat. Zo kan het zijn dat u in het buitenland veel geld betaalt over een woning in Nederland. Als de WOZ-waarde lager is dan de hypotheek, is er overigens geen overwaarde.
3. Eigenlijk zoudt u op een rijtje moeten zetten hoeveel huur u denkt te ontvangen en wat de kosten zullen zijn als u de woning aanhoudt (gemeentelijke lasten en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeeuw, 16-03-2016
Beste,

Ik heb in de zomerperiode mijn huis verhuurd aan toeristen omdat ik bij mijn vriendin ben ingetrokken (mijn huis staat vanaf vorig jaar april te koop) Op dit moment staat mijn huis nog te koop en ga ik zoals het er nu uitziet de zomer weer verhuren. Ik heb dit niet officieel opgegeven als zijnde dat ik het verhuur en staat dus ook niet in mijn voorafingevulde aangifte. Moet ik dit dan alsnog opgeven? En zo ja, hoe moet ik dit opgeven? Ik heb in totaal 120 dagen verhuurd, en hoop het dit jaar na de zomer te verkopen.

Groeten Reactie infoteur, 17-03-2016
Beste Zeeuw,
Bij een verhuur van 120 dagen, hoort uw woning in box 3. Als dit na 1 januari is, betekent dit geen vermogensbelasting maar wel verlies van hypotheekrenteaftrek. Als het op 1 januari al zo was betekent dit vermogensbelasting en geen hypotheekrenteaftrek. De huur is dan onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lodewijkg, 12-01-2016
Dag Zeemeeuw,

Wij hebben ons koophuis in Nederland tijdelijk verhuurd omdat wij momenteel in Spanje wonen.
Dit hebben wij niet gedaan op basis van de leegstandswet (i.v.m. ingeschreven blijven op het adres voor school van kinderen etc.).
De hypotheekrenteaftrek hebben wij stopgezet voor deze periode. In de veronderstelling dat wij deze bij terugkomst in 2017 weer kunnen heropenen als we weer in onze huis gaan wonen.
Nu lees ik echter in een van jouw reactie hieronder dat dit wellicht niet mogelijk is vanaf 2016 / 2017?
Wat is hier inmiddels over bekend? Of refereert dit alleen aan een woning die leeg / te koop blijft staan na de tijdelijke verhuur?

Bedankt!

Groet, Lodewijk Reactie infoteur, 13-01-2016
Dag Lodewijkg,
Voor een te koop staande woning die tijdelijk werd verhuurd, bestond er een paar jaar een regeling waarbij de woning met volledige hypotheekrenteaftrek weer naar box 1 ging, als de woning binnen drie jaar niet meer werd verhuurd en het huis leeg te koop stond. Uw situatie is een andere. Uw verhuur wordt gezien als een vervreemding van de woning en daardoor een blijvend verlies aan hypotheekrenteaftrek (bijleenregeling). Een nieuwe hypotheek voor een verbouwing kan weer wel hypotheekrenteaftrek in box 1 opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lodewijkg, 09-01-2016
Dag Zeemeeuw,

Wij hebben ons koophuis in Nederland tijdelijk verhuurd omdat wij momenteel in Spanje wonen.
Dit hebben wij niet gedaan op basis van de leegstandswet (i.v.m. ingeschreven blijven op het adres voor school van kinderen etc.).
De hypotheekrenteaftrek hebben wij stopgezet voor deze periode.
In de veronderstelling dat wij deze bij terugkomst in 2017 weer kunnen heropenen als we weer in onze huis gaan wonen.
Nu lees ik echter in een van jouw reactie hieronder dat dit wellicht niet mogelijk is vanaf 2016 / 2017?
Wat is hier inmiddels over bekend? Of refereert dit alleen aan een woning die leeg / te koop blijft staan na de tijdelijke verhuur?

Bedankt!

Groet, Lodewijk Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste Lodewijk,
Voor een te koop staande woning die tijdelijk werd verhuurd, bestond er een paar jaar een regeling waarbij de woning met volledige hypotheekrenteaftrek weer naar box 1 ging, als de woning binnen drie jaar niet meer werd verhuurd en het huis leeg te koop stond. Uw situatie is een andere. Uw verhuur wordt gezien als een vervreemding van de woning en daardoor een blijvend verlies aan hypotheekrenteaftrek (bijleenregeling). Een nieuwe hypotheek voor een verbouwing kan weer wel hypotheekrenteaftrek in box 1 opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 24-11-2015
Beste,

Mijn vriendin (Duitse nationaliteit), kinderen en ondergetekende wonen op een woonboot, deze hebben wij in eigendom. Op dit moment ontvangen wij hypotheekrente aftrek voor de woonboot. Nu doet de kans zich voor om via een Duitse organisatie 5 jaar in het buitenland te wonen en te werken. Wij zouden dan met het hele gezin naar het buitenland verhuizen, de woonboot willen wij gedurende deze periode per se aanhouden. We zitten te denken aan verhuur, maar nu lees ik hier en daar tussen de regels door dat hypotheekrenteaftrek na 5 jaar niet meer 'opgestart' kan worden. Klopt dat?

Alvast bedankt,
Jan Reactie infoteur, 25-11-2015
Beste Jan,
Als u er over vijf jaar weer gaat wonen (en de woning is niet verhuurd geweest), wordt de woonboot voor u weer box 1 met hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bb, 11-10-2015
Ik heb een koopwoning in Nederland en daar zit sinds dit jaar geen hypotheek meer op (heb alles afgelost en bevestiging gekregen dat het in orde is). In januari 2016 wil ik met mijn gezin definitief naar België verhuizen. Ik werk nu al sinds vorig jaar in een Belgisch bedrijf en zal daar vooralsnog blijven werken. Ik ben dus grensarbeider en heb sinds augustus 2014 geen inkomsten meer vanuit Nederland.

Omdat de huizenmarkt zodanig slecht is willen we ons huis eigenlijk niet verkopen tegen een te lage prijs. Zijn volgende opties mogelijk:
- huis in de verkoop zetten aan de prijs die we daadwerkelijk willen hebben en in tussentijd verhuren onder leegstandswet
- huis niet in de verkoop zetten maar wel verhuren voor bepaalde tijd
Wat raadt u ons aan? Zijn er dingen waar we nog extra rekening mee moeten houden? Heeft u zelf nog andere suggesties? Hoe zit het met de belasting en de huurinkomsten?

Alvast bedankt voor de hulp en het meedenken.
Met vriendelijke groet, BB Reactie infoteur, 12-10-2015
Beste Bb,
Om te kunnen verhuren onder de leegstandswet is een toestemming van de gemeente nodig, maar u heeft wel het voordeel dat de huurder minder dan gewone rechten heeft. Als u zelf verhuurt, zit u zelf aan de knoppen, het kan ook relatief snel, maar een huurder in Nederland heeft tamelijk veel rechten (die krijgt u er niet zo maar uit). In beide gevallen is het een woning in box 3, waardoor de inkomsten onbelast zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bellie, 18-08-2015
Hallo
Vanaf dec ga ik reizen max een jaar. Zeg dus wel mijn baan op hier in Nederland. Nu heb ik iemand gevonden die voor max een jaar mijn koophuis wil huren. Kan mijn huurder huursubsidie aanvragen als ik nog op het zelfde adres ingeschreven sta? Ik heb namelijk geen inkomen dat jaar dat ik weg ben, heb ik dan nog recht op hypotheekrente aftrek? Ik verhuur het op wet van leegstand tijdelijke.
Mvg Bellie Reactie infoteur, 19-08-2015
Hallo Bellie,
Als u een zelfstandige woonruimte verhuurt en zelf een kamertje houdt buiten dit verhuurde deel, kan de huurder huurtoeslag krijgen zonder dat u als medebewoner wordt gezien. Anders bent u wel medebewoner en telt uw inkomen (nihil) mee voor de berekening van de huurtoeslag. De huur mag ook weer niet te hoog zijn. U hebt geen hypotheekrenteaftrek meer (hooguit nog voor de kamer die u overhoudt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 15-09-2014
Mijn vriendin heeft een huurhuis. Ik heb zelf een koophuis. Vanwege de slechte woningmarkt wil ik mijn huis gaan verhuren via de leegstandswet en bij mijn vriendin gaan inwonen. Stel dat mijn relatie wordt beëindig en ik weer terug wil naar mijn huis. kan ik dan weer de hypotheek aftrekken na het vertrek van de huurder? Ik heb een verhaal gehoord dat het dan niet meer kan maar kan het nergens vinden op het internet. Kunt u mij meer duidelijkheid verschaffen? Reactie infoteur, 16-09-2014
Beste Kees,
Vandaag is bekend gemaakt dat de regeling voor 2015 wordt verlengd. Aanvankelijk zou de regeling per 31 december 2014 aflopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebastiaan, 15-08-2014
Beste Zeemeeuw,

Allereerst hartelijk dank voor de afgelopen reactie. Het begint me beetje bij beetje duidelijk te worden. Ik vraag me alleen af wat de Nederlandse belastingdienst te maken heeft met inkomen wat ik buiten Nederland verdien en ook netjes opgeef in het land waar ik woon en leef? Belastingverdrag of niet. Dit klinkt zeer dubieus en ben erg aan het twijfelen of ik dit wel wil mededelen. Mijn enige band met Nederland is tenslotte mijn nog niet verkochte huis. Ik wil juist de bemoeizucht en alle overgereguleerde verplichtingen ontvluchten. Wat zou het gevolg kunnen zijn als ik ervoor kies dit alleen in Spanje op te geven? Ik emigreer tenslotte niet voor niets.
Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 16-08-2014
Beste Sebastiaan,
Als buitenlands belastingplichtige betaalt u in Nederland alleen over inkomsten en vermogen in Nederland, maar in het jaar van emigratie en de jaren daarvoor over uw wereldinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebastiaan, 13-08-2014
Beste Zeemeeuw,

Mijn plan is om 1 januari naar Spanje te emigreren om vervolgens daar mijn belasting af te gaan dragen. Ga vanaf dan werken voor een niet Nederlands bedrijf. Nu heb ik alleen nog een koopwoning die ik niet kan verkopen voor wat ik er voor heb betaald. Ik wil deze te koop aanbieden voor mijn prijs en ondertussen voor korte periodes aan toeristen verhuren zodat de opbrengsten hoger zullen uitvallen dan mijn vaste lasten. Dit tot ik in iedergeval mijn inleg terug heb. Zou u mij kunnen vertellen wat de belastingdienst allemaal gaat meerekenen en eventueel uitzoeken (wil namelijk wel alles opgeven maar leegstand en vergunnigen skippen) en of ik buitenlandse inkomsten ook moet opgeven na emigratie? Of moet ik alleen de inkomsten van mijn woning in box 3 opgeven? Krijg ik überhaupt nog wel het verzoek aangifte te doen als ik geen Nederlandse inkomsten meer heb?

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Vriendelijke groet,
Sebastiaan Reactie infoteur, 16-08-2014
Beste Sebastiaan,
1. Als de verhuur een structureel karakter begint te krijgen kan de Belastingdienst stellen dat u btw-plichtig bent. Bovendien vervalt de eventuele aftrek van hypotheekrente.
2. Zodra u uw emigratie doorgeeft, wordt dit door de gemeente ook gemeld aan de Belastingdienst. U betaalt dan belasting over uw inkomen en vermogen in Nederland. Doordat Nederland met Spanje een belastingverdrag heeft, kan een dubbele belastingheffing worden voorkomen. De Nederlandse Belastingdienst zal u, zolang u belastingplichtig bent, blijven aanschrijven op inkomen uit Nederland.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ewoud, 02-07-2014
Beste,

Eind dit jaar zullen mijn vrouw en ik vertrekken naar de VS. Gedurende 1 jaar (max 2 jaar) zullen we ons huis verhuren onder een diplomatenclausule. Na die periode zullen we dus weer terugkeren in ons huis. Nu begrijp ik uit bovenstaand verhaal dat wanneer je je huis verhuurt onder leegstandwet je geen recht meer hebt op hypotheekrenteaftrek op het moment dat je toch besluit je huis weer te betrekken. Heb je misschien enig idee hoe dit zit wanneer je je huis verhuurdt onder diplomatenclausule? Betekent dit dat wij dan ook ons recht op hypotheekrenteaftrek kwijt zijn? En is het al zeker dat de crisismaategel daadwerkelijk komt te vervallen per 1 jan 2015?
Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Reactie infoteur, 03-07-2014
Beste Ewoud,
Als u verhuurt zonder dat het huis te koop staat, vervalt de hypotheekrenteaftrek. Verhuren onder de Leegstandwet of met een diplomatenclausule helpen u om een huurder eenvoudiger uit huis te krijgen maar helpen u niet aan de hypotheekrenteaftrek Anders is het als het huis te koop wordt verhuurd of leeg staat tijdens uw verblijf in de VS.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hava, 17-03-2014
Beste Zeemeeuw,

Door een te grote reisafstand woon-werk zijn wij vorig jaar verhuisd.
Wij hebben onze koopwoning vorig jaar verhuurd voor een periode van 2 jaar en zitten zelf nu ook in een particuliere huurwoning. Dit hebben we gedaan om de omgeving een beetje te verkennen en voor de betere huizenmarkt.

Ons huis staat niet te koop vanwege de slechte markt…
hoe zit het met het renteaftrek als je huis niet te koop staat?
En de huur? Moeten we nou 70% van de huur die wij krijgen als inkomsten vermelden?

Alvast bedankt,
Hava Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Hava,
Als het huis niet te koop staat en uw woont elders of als u het niet onder de Leegstandswet verhuurt, wordt uw koopwoning een tweede woning. De huur is dan onbelast, de hypotheekrente is niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 13-03-2014
Ik wil mijn huis tijdelijk verhuren aan expats. Indien ik deze tijdelijke verhuur zelf niet doorgeef aan de belastingdienst, zullen zij mij dan met terugwerkende kracht alleen belasten met de teveel ontvangen hypotheekrente aftrek of krijg ik ook een boete?
Verhuurperiode is voor een jaar. Ik zal eerst een paar maanden bij een vriend in dezelfde woonplaats verblijven en vervolgens 8 maanden in het buitenland. Kan ik me wellicht beter tijdelijk laten inschrijven bij deze vriend, zodat ik niet uitgeschreven word uit de gemeente?

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 14-03-2014
Beste Erwin,
1. Een fiscale boete is vooral aan de orde als aantoonbaar sprake is van opzet.
2. Als u niet meer in het huis woont (vanwege verhuur) is er vanaf dat moment geen hypotheekrenteaftrek. De belastingdienst krijgt uw woonadres door via de gemeente (GBA). Uitzondering hierop kan een verblijf in het buitenland zijn om reden van werk, maar ook dan moet het huis leeg blijven staan:

http://financieel.infonu.nl/belasting/30917-wat-is-de-eigenwoningregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 09-03-2014
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een koophuis en mijn vriendin heeft een huurhuis. Wellicht voor de meeste een wat vreemde keus, maar we denken erover om samen te gaan wonen in haar huurhuis (deze is groter, minder lasten, betere ligging etc.) ipv in mijn koopwoning. Op dat moment wil ik denk ik mijn koopwoning (gezien de huidige markt) gaan verhuren en als er betere tijden aantreden gaan verkopen. Is dit slim en verstandig?

Alvast bedankt, Erwin Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste Erwin,
1. De prijzen van koopwoningen zijn een paar jaar fors gedaald en het ligt voor de hand dat er weer een opleving komt (is al een beetje zichtbaar). In dat geval zal verkoop straks meer opleveren dan verkoop nu.
2. Een nadeel van verhuren is dat het niet altijd even gemakkelijk is om een verhuurder er later weer uit te krijgen (hier moet goed op worden gelet). De hypotheekrenteaftrek vervalt en u hebt extra vermogen in box 3. Overigens is ook als u uw huis nu verkoopt, de opbrengst minus hypotheek vermogen in box 3. Daar staat tegenover dat de huur belastingvrij is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peet, 25-11-2013
Beste Zeemeeuw,

We bezitten een appartement in dezelfde stad als waar we wonen. Het is al een aantal jaren verhuurd geweest aan expats, helaas de laatste keer met een compleet uitgewoond appartement als gevolg. Inmiddels is alles opgeknapt met zeer hoge kosten. We denken na onze laatste negatieve ervaring nu aan tijdelijke verhuur aan toeristen gezien de ideale ligging en opkomend toerisme. Er zal verder geen ontbijt e.d. geserveerd worden. Het appartement valt al jaren in box 3 dus huurinkomsten voorheen onbelast en geen hypotheekrente aftrek. Het pand is ooit voor privé redenen aangekocht en we verwachten het niet meer dan 140 dagen per jaar te verhuren dus btw-heffing zou niet aan de orde zijn. Resterende tijd zou het ook gebruikt kunnen worden als verblijfplaats in NL voor in buitenland wonende ouders of als vestigingsadres onderneming. Wat zijn de fiscale consequenties bij verhuur aan toeristen?  Kan dit zo of is hier een vergunning voor nodig of andere zaken waar we nu mogelijk niet aan gedacht hebben? Of is verhuur aan expats verstandiger? Verkoop zou resulteren in ongewenste hoge restschuld en er is zicht op toekomstig vermogen waarbij dit een goede investering lijkt. Reactie infoteur, 25-11-2013
Beste Peet,
Of er een vergunning nodig is voor de verhuur aan toeristen hangt van uw gemeente af, bij expats (als het een gezin is) hebt u daar geen last van.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suus, 26-03-2013
Beste Zeemeeuw,
Vriend en ik zijn in mijn woning gaan samenwonen en zijn koopflat (omdat verkoop geen optie was in deze tijden) wordt verhuurd via makelaar aan huurder die zich nu gaat inschrijven (qua adres) bij de gemeente. Wat is nu wijsheid? Moet mijn vriend zich op mijn adres laten inschrijven, of kan hij op zijn (verhuurde) adres ingeschreven blijven staan. Wat zijn evt. consequenties ervan? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste Suus,
Uw vriend kan niet op het adres van de koopflat staan ingeschreven als die volledig verhuurd is. Omdat het huis is verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek, is de huur onbelast en telt het huis minus hypotheek mee als zijn vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 16-01-2013
Hallo,

Als ik een huis huur via de Leegstandwet, welke kosten komen dan voor mijn eigen rekening? Ik neem dat dit de kale huur is en de gemeentebelastingen (rioolrecht, enz.). Ik lees ook al dat OZB door de huiseigenaar betaald moeten worden.

Is het mogelijk om kwijtschelding van die gemeentebelastingen te krijgen als je huurt via de leegstandswet?

Zou fijn zijn om dit eens helder op een rijtje te krijgen, want Googlen levert nog weinig op en ook de Belastingdienst moet het eerst uitzoeken. Reactie infoteur, 28-12-2017
Beste Claire,
De huurder betaalt in ieder geval de huur, gas en elektra en enkele gemeentelijke belastingen (niet de ozb). Als je inkomen te laag is, kun je bij de gemeente vragen om kwijtschelding. Soms is ook kwijtschelding van Rijksbelastingen mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90862-kwijtschelding-van-belasting-kan-dat-in-2018.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Schotanus, 14-12-2012
L.S.
Uitstekende site met heldere artikelen.Maar mijn situatie ben ik nog niet tegengekomen, vandaar mijn vragen. Wegens werkloosheid en geen uitzicht op een nieuwe baan ben ik begin 2010 naar Duitsland geëmigreerd, waar in mijn branch nog volop werk te vinden is.
Ons huis in Nederland hebben we in eerste instantie leeg laten staan, maar begin 2011 te koop gezet. Maar ook voor ons geldt: nog steeds niet verkocht. Een paar maanden geleden hebben we besloten het te huur aan te bieden, onder de leegstandswet.
Huurvergunning aangevraagd/gekregen bij/van de gemeente en toestemming gevraagd bij de bank. Het ziet er nu naar uit dat voor het einde van het jaar (2012) we een huurder hebben gevonden, voor een periode van 18 maanden.
Doordat we vanaf 2010 (begin emigratie) geen inkomen hadden in Nederland konden we ook onze hypotheekrente niet aftrekken van de belasting (want die betaalde we niet in Nederland).

Mijn vragen: Klopt het dat het huis van Box 1 naar Box 3 gaat, wegens verhuren, en moet ik over de overwaarde vermogensrendementheffing gaan betalen?
Kan ik nu, met een huurder (onder de leegstandswet), en dus inkomsten, de hypotheekrente aftrekken?
Hoe zit het met andere kosten (makelaarskosten) die gemaakt zijn, kunnen die worden afgetrokken? Reactie infoteur, 14-12-2012
Beste Hans Schotanus,
1. Zodra u uw huis verhuurt, verhuist het huis in de periode van verhuur inderdaad naar box 3 van de inkomstenbelasting. De huur is fiscaal onbelast (geen fiscaal inkomen) en de hypotheekrente is in de periode van verhuur niet aftrekbaar.
2. Over box 3 van de inkomstenbelasting betaalt u boven de vrijstelling van ruim 20.000 euro aan vermogen per persoon 1,2% vermogensrendementsheffing. Wat telt is wat in uw box zit per 1 januari van het belastingjaar.
3. De waarde van uw huis in box 3 is gelijk aan de economische waarde minus de hypotheek.
4. Zolang het huis wordt verhuurd, is er geen hypotheekrenteaftrek of aftrek van makelaarskosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 18-09-2012
Geachte Zeemeeuw,

Mijn ouders zaten in moeilijkheden, en heb een woning gekocht van hun. Staat nu te huur onlangs ik een andere woning wil hebben. En nu willen ze het woning misschien van mij huren voor een lange termijn. Hebben zij recht op belasting teruggaaf? En toestemming van de gemeente? Zij krijgen hulp van de gemeente namelijk. Pap heeft helemaal geen inkomen tot het huis is verkocht (van de gemeente). Mam krijgt van de ziektewet paar centjes, heeft Hernia.

Met vriendelijk groet

Bob Smit Reactie infoteur, 23-06-2019
Beste Bob,
Afhankelijk van de hoogte van de huur en hun inkomen kunnen ze waarschijnlijk in aanmerking komen voor de huurtoeslag. Dat is geen belastingteruggaaf, maar een tegemoetkoming in de huur. Het vereist wel een huurcontract:

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 17-09-2012
Geachte Zeemeeuw,

Ik heb een eigen woning en mijn vriendin heeft ook haar eigen woning in Groningen. Wij willen graag gaan samenwonen, maar moeten eerst beide woningen verkopen om samen iets nieuws te kunnen kopen. Omdat de woningmarkt op dit moment totaal op z'n gat ligt, willen we de woning in Groningen voor vakantie (weekendjes weg) verhuren. Wat zijn de regels bij tijdelijke verhuur van de eigen woning (voor vakantie verhuur)
-tav Hypotheekrenteaftrek
-tav Aftrekposten bijv.(kinderopvangtoeslag, combinatiekorting, enz).
-tav op te geven inkomsten
-Belastingtarief over inkomsten?

Regels bij 2 woningen:
-tav Hypotheekrenteaftrek voor 1 of 2 huizen
-bij vakantiewoningen
-Bij geen hypotheekrenteaftrek

En als laatste, wie kan je het beste hebben voor fiscaal advies?
-Accountant?
-Fiscalist?
-Fiscaal jurist?
-Anders? Reactie infoteur, 18-09-2012
Geachte Joris,
1. Bij tijdelijke verhuur van een eigen woning vervalt in de periode van verhuur de hypotheekrenteaftrek, waardoor uw toetsingsinkomen hoger wordt en toeslagen lager uit kunnen vallen. De huur is onbelast. Uw inkomen kan in een hogere belastingschijf komen dan in het geval van aftrek.
2. Zodra jullie fiscale partners zijn is nog maar 1 eigen woning met fiscale aftrek toegestaan.
3. Als een woning te koop staat en een nieuwe woning voor eigen gebruik is aangekocht, is tot 2015 een dubbele hypotheekrenteaftrek toegestaan.
4. Een eigen woning als vakantiewoning verhuren, zorgt ervoor dat de woning als tweede woning wordt gezien in box 3 van de inkomstenbelasting.
5. Bij wie u voor fiscaal advies het beste terecht kunt, hangt sterk af van de materie waarover het gaat. Gaat het om een bedrijf, de inkomstenbelasting voor particulieren, wettelijke regelingen? U kunt ook meer van mijn artikelen lezen:

http://www.zeemeeuw.infoteur.nl/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 11-06-2012
Wij hebben een koophuis, maar zitten in een scheiding. Na 2 jaar nog steeds geen koper, dus we kijken nu uit naar huurders, zodat wij ook, ieder onze eigen weg kunnen gaan, en allebei iets anders huren. Hoe om te gaan met de huidige wetgeving omtrent hypotheekrente-aftrek? Onze bruto hypotheek is 1800 euro, het bedrag waar we voor kunnen verhuren is 2250. Spelen we dan quitte? Reactie infoteur, 12-06-2012
Beste Jo,
1. Als u het huis verhuurt, is er geen hypotheekrente aftrek en komt uw huis in box 3.
2. Nu kunt u de kosten op een rij zetten: bruto hypotheekrenteaftrek, huurwaardeforfait, ozb, verzekeringen, vermogensbelasting, onderhoud. Vergelijk dat met de verhuurprijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 12-03-2012
Geachte,

Mijn vriendin huurt een particuliere woning op grond van artikel 15 van de Leegstandwet per 01-12-2011. Wie moet de gemeentelijke belasting betalen, de aanslag welke begin 2012 binnenkomt? De eigenaar van de woning, of mijn vriendin? In het huurcontract is opgenomen dat het gaat om een kale huurprijs van €800. GWL worden hierbij expliciet genoemd, over de gemeentelijke belastingen word niets vermeld. Reactie infoteur, 13-03-2012
Geachte Joris,
Alle gebruikersheffingen, zoals de afvalstoffenbelasting, komen voor rekening van de huurder. De OZB en de rioolheffing komen voor rekening van de eigenaar en komen niet extra op de kale huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 15-12-2011
Mijn vriend en ik hebben beide een koopwoning die te koop staat. We zijn begonnen met samenwonen (staan allebei nog wel ingeschreven op eigen adres) en ik heb mijn huis voor 3 maanden verhuurd aan een jongen. Aangezien alles op korte termijn geregeld moest worden, hebben we onderling afgesproken dat hij zich niet in mocht schrijven bij de gemeente. Hij heeft de huur altijd betaald. Inmiddels is hij eruit. Had ik bij de gemeente moeten aangeven dat ik tijdelijk mijn woning verhuurd had, ondanks dat hij niet ingeschreven stond? Reactie infoteur, 15-12-2011
Beste Nicole,
1. Eigenlijk had hij zich moeten inschrijven bij u, maar dat is een gepasseerd station. Nu is er weinig op te geven.
2. Of er een vergunning nodig was, is mede afhankelijk van de hoogte van de huur. In het hoge segment, de geliberaliseerde huur, is geen vergunning nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 05-10-2011
Heeft iemand de berekening nagekeken? Bij 42% inkomenstenbelasting moet je aan huur rond de 20.000 euro/jaar vragen om dan 12.000 euro netto over te houden. Immers de leegstandwet meldt: "De ontvangen huur van de oude woning moet wel opgegeven worden voor de inkomstenbelasting." Dus rond de 20.000 huur/jaar voor een huis van 250.000 euro, wie gaat dat huren? Reactie infoteur, 05-10-2011
Beste Alex,
1. Uw redenering is foutief.
2. De woning gaat naar box 3 bij verhuur, waardoor de huur fiscaal onbelast is en de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 19-08-2011
Ik heb sinds juni 2006 een koopwoning met hypotheek. In 2009 heb ik mijn huidige vriendin leren kennen en vanaf 1 november 2009 heb ik een woning voor haar gehuurd. Per 1 december 2009 heb ik mijn koopwoning verlaten en ben ik bij haar gaan wonen in de huurwoning. Mijn woning heb ik, in verband met de slechte markt, in de verhuur gezet, en pas per 1 november 2010 heb ik een huurder gevonden.
Nu heeft zich de dramatische situatie voorgedaan dat de huurder een hennepplantage heeft gebouwd in de woning (veel schade) welke in juli 2011 is ontdekt en ontmanteld. De huurder is spoorloos verdwenen maar heeft gelukkig wel netjes de huur betaald.
Vanwege de grote schade en mijn angst op herhaling zien wij nu geen andere weg dan het huis eerst in de oude staat terug te brengen en dan rond 1 juli 2012 er zelf in te gaan wonen. Wij zeggen dan dus de huurwoning op per die datum.

Hoe moet ik e.e.a. voor 2010, 2011 en 2012 dit in mijn aangifte verwerken? Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Martijn,
1. Wat een ellende!
2. Als u ook bij uw vriendin in het GBA was ingeschreven, en als de woning niet ook te koop stond in combinatie met een tijdelijk huurcontract, voldoet de woning sindsdien niet meer aan de eigenwoningregeling en is de hypotheekrente op de bestaande hypotheek niet meer aftrekbaar.
3. Officieel, want ik weet niet of dit alles bij de belastingdienst bekend is. Zo ja, dan kunt u bij uw belastingkantoor proberen een ontheffing aan te vragen, wat de hypotheekrenteaftrek wel weer mogelijk maakt. Dit gegeven de ellende met de wietplantage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 02-08-2011
Onlangs is mijn schoonvader overleden. Hij heeft middels een testament alles aan mijn vrouw nagelaten, waaronder zijn woning.
Op het huis rust geen hypotheek meer.
Is het verstandig om het huis te gaan verhuren?
Wat gaat er van het huurbedrag naar de fiscus, en welke valkuilen schuilen er nog meer bij verhuur? Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Patrick,
1. Als het wordt verhuurd en u gaat er niet ook zelf wonen, is de huur belastingvrij.
2. Grootste valkuil is dat een huurder op een gegeven moment niet weg wil, terwijl u dat wel zou willen. Een huis in verhuurde staat verkopen levert ook minder op. Maar als u niet snel wilt verkopen is ook dat geen probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 02-07-2011
Ik heb mijn 'oude' woning verhuurd met een huurcontract voor een jaar obv een leegstandsvergunning afgegeven van 1-9-2010 tot 1-9-2011. De woning staat sinds 2008 te koop en is nu in februari jl. verkocht, aktepassering staat voor 2-9-2011! Mijn huurder betwist inmidels deze datum, want hun nieuwbouwwoning wordt 1-12-2011 opgeleverd. Ik heb middels aangetekend schrijven d.d. 20-5-2011 de huur opgezegd. De huurder weigert echter het pand te verlaten. De rechtsbijstandverzekeraar beroept zich op uitsluiting, eerst omdat het zakelijk geschil zou zijn en in tweede instantie na door mij gedaan verzet obv het feit dat het een woning is niet door mij bewoond. Ze wijzen fijntjes op het feit dat ze ook betaalde diensten leveren… tja dat wist ik nog niet…!
Wat zijn nu mijn opties? Geld is na ruim drie jaar wel op! Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Henk,
1. Het gaat hier, hoop ik, om een tijdelijk huurcontract met afloopdatum 1-9-2011 waarvan u per die datum ruim 3 maanden van te voren ook de huur schriftelijk hebt opgezegd. U hebt daarmee juist gehandeld.
2. U mag die datum niet laten passeren want dan kunnen de huurders het tijdelijke betwisten en zeggen recht te hebben op permanent gebruik. De huurders wisten van de tijdelijkheid en de opzegdatum. Of hun opleverdatum echt 1-12-2011 wordt, moet u ook maar afwachten.
3. Anderzijds blijft een huurcontract in stand als de huurder niet akkoord wil gaan met opzegging van de huur en mag u niet zo maar ontruimen.
4. U moet bij de kantonrechter ontruiming vorderen per 1-9-2011 op grond van dringend eigen gebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 18-06-2011
Ik heb mijn eigen woning in maart 2010 ter verkoop aangeboden.De verkoop wil niet vlotten en ik heb het voornemen deze eigen woning te gaan verhuren. Zelf woon ik ivm een nieuwe baan inmiddels in een huurhuis elders in het land. Als ik van verhuur afzie, en mijn eigen woning toch leegstaand in verkoop houd, mag ik dan toch mijn hypotheekrentelasten in aftrek brengen, aangezien ik geen tweede eigen woning heb? Reactie infoteur, 18-06-2011
Beste Eric,
De aftrek van hypotheekrente is nog mogelijk tot eind 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanessa, 09-06-2011
Momenteel heb ik een appartement in de verkoop staan en wil ik deze gaan verhuren, omdat ik nu samen woon. Ik weet dat ik een heleboel moet uitzoeken. Mijn woning staat sinds eind 2010 te koop en is nu van funda afgehaald en opnieuw aangeboden. Ik wil 800 euro vragen voor de verhuur. Hoeveel houd ik hier aan over? Ik heb op deze site gelezen dat aftrek van belasting weg valt. En dat verhuur als inkomsten wordt berekend.
Daarnaast vraag ik me af hoeveel rechten huurders krijgen. Als ze er niet uit willen, dan kan het zo zijn dat ze blijven zitten. En wat moet ik dan als eigenaar? Van de hypotheekverschaffer mag er sowieso niet verhuurd worden, maar heel NL doet dit. Hoe ga je hier mee om? Ik twijfel dus heel erg of ik mijn huis moet verhuren of gewoon leeg moeten laten staan. Reactie infoteur, 09-06-2011
Beste Vanessa,
1. Hoeveel overblijft van 800 euro huur hangt af van de soort huur en uw jaarinkomen. Bij kamerverhuur is de huur vrijgesteld tot ruim 4000 euro per jaar. Daarboven gaat u belasting betalen. Afhankelijk van uw inkomen is dat 33 tot 52 %. Zie ook:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

2. Huurder hebben in ons land sterke rechten. Alleen met tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet toegestaan door de gemeente vallen die rechten grotendeels weg. Leeg laten staan kan dan een goedkopere weg zijn, omdat de hypotheekrente aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 11-05-2011
Wat bedoelt u precies met liberalisatiegrens van" € 652,52 huur in 2011"?
Moet ik ook belasting afdragen als ik mijn woning verhuur. Wederom bedankt. Reactie infoteur, 11-05-2011
Beste Sander,
Boven de € 652,52 huur in 2011 bent u vrij in het vaststellen van de huur en gelden minder regels. In een lager segment aan huur gelden de regels van de sociale huursector.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 11-05-2011
Beste Zeemeeuw, Ik heb op dit moment een eigen woning. Nu heb ik een aanbieding gekregen om voor een aantal jaren in het buitenland (VS) te gaan werken. Mijn huidige woning in NL wil ik niet verkopen maar gaan verhuren zodat ik bij terugkeer weer een woning heb.
Moet ik dit ergens aangeven? en mag dit zomaar. Aangezien ik mijn huis sinds kort bezit heb ik een hoge hypotheek, mag ik zelf bepalen hoe hoog de huur wordt. Moeten de toekomstige huurders ook ingeschreven worden op mijn adres en wat zijn nu daar weer de consequenties van. Met welke instanties krijg ik te maken en wat zij de gevolgen voor mijzelf, de woning, wat moet of ga ik aan de belastingdienst/gemeente moeten betalen.
(Ook even een andere vraag, ander onderwerp); Omdat ik voor een aantal jaren in het buitenland ga wonen wil ik ook mijn zorgverzekering opzeggen, mag dit zomaar?
Een heleboel vragen maar ontzettend bedankt voor de antwoorden. Reactie infoteur, 11-05-2011
Beste Sander,
1. In de meeste gemeenten mag dit gewoon. Zorg wel dat u boven de liberalisatiegrens van € 652,52 huur in 2011 zit.
2. Anders wordt het als u het huis aan meerdere mensen gaat verhuren, zoals in een studentenflat. Dan is toestemming van de gemeente zeker nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 03-05-2011
Dag, graag willen wij ons koophuis verhuren en zelf iets anders gaan huren, het huis is te klein voor ons gezin geworden. Als we het nu zouden verkopen zouden we fors verliezen. We hebben hyptheek van 248.000 en huis heeft nu waarde van 216.000. Kunnen we hypotheekrente aftrek behouden? Voor hoe lang? Blijven we belastingtechnisch in box 3? Geldt die 1,2 % vermogensrendementsheffing ook voor ons? Gaan we er financieel op achteruit en zou u het aanraden? Reactie infoteur, 04-05-2011
Beste Miriam,
1. Als u uw koophuis verhuurt, verliest u uw hypotheekrenteaftrek. Bovendien gaat uw huis naar box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Of het financieel verstandig is hangt af van de huuropbrengsten ten opzichte van de kosten, waaronder de hypotheekrente. De huur is onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 03-04-2011
Samen met mijn ex heb ik een oud huisje gekocht in 1999,het was van hout op een mooi perceel en toen we in 2003 uit elkaar gingen viel huis ook het bijna uit elkaar… Omdat de hypotheek op beide namen stond heb ik haar uit moeten kopen en ik besloot er te blijven wonen. Om van het repareren elke keer af te zijn heb ik heel rigoureus het hele houten huis gesloopt en een mooie nieuwe woning gebouwd, erg groot en luxe. Nu ben ik de laatste jaren erg vaak weg voor mijn werk, soms weken tot maanden zelfs in het buitenland en het huis lijd enorm onder het leegstaan, plus ik ben het beu te zoveel te betalen en werken voor iets waar ik bijna nooit ben. Nu woon ik toevallig in een toeristisch gebied en heb het huis op internet gezet voor toeristen in de periodes dat ik niet thuis ben. Sinds 1 januari staat het op internet en tot mijn grote verbazing krijg ik enorm veel boekingen, meestal een week tot drie weken aaneengesloten, en zit nu op 20 weken totaal voor 2011. Heel mooi, maar wat houd dit fiscaal voor mij in, verlies ik mijn hypotheek-aftrek, moet ik inkomstenbelasting over de huur-inkomst gaan betalen, en hoe zit het dan met alles wat het mij kost zoals adverteren, schoonmaak, het aanschaffen van bedden, matrassen, beddengoed, handdoeken enz. en het wassen hiervan? Mocht dit resulteren dat ik er op het eind van de rit niets aan over houd dan denk ik eraan het huis maar te verkopen, maar is het dan echt zo dat ik 60% van de overwaarde (de winst) aan belasting moet afdragen als ik geen woning terugkoop? Reactie infoteur, 04-04-2011
Beste Jan,
1. Wat verhuur fiscaal voor u betekent hangt vooral af van de hoogte van de huuropbrengsten. Zie voor de fiscale aspecten het artikel:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

2. Als u het huis als commercieel vastgoed gaat verhuren zijn de kosten aftrekbaar. Anders zijn kosten die met de verhuur samenhangen, niet aftrekbaar.
3. Over de behaalde overwaarde betaalt u geen 60% belasting, maar het vermogen komt in box 3 met een vermogensrendementsheffing van 1,2%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucienne, 24-02-2011
Hallo, wij hebben een huis waarvan wij een gedeelte destijds verbouwd hebben om mijn gehandicapte moeder de gelegenheid te geven bij ons te wonen en wij mantelzorg konden toepassen. Inmiddels staat het leeg. Wij verhuren dit nu als vakantiehuisje. Ik kom er nu niet achter op de belastingsite of ik het ontvangen bedrag moet opgeven aan de belasting of dat er een bepaalde vrijstelling geldig is. Tevens heeft de gemeent hier iets over te zeggen. Nog een vraagje: over een aantal jaar willen wij zelf deze ruimte betrekken, vanwege copd van mijn man, en dan het grote gedeelte verhuren. Het geheel heeft 1 adres - niet kadastraal gedeeld. Waar moeten we rekening mee houden? Reactie infoteur, 24-02-2011
Beste Lucienne,
1. Als ik het goed begrijp gaat het om een aanbouw of extra bouw op de grond waarop ook uw hoofdverblijf is gevestigd en dat kadastraal niet is gescheiden.
2. In dat geval is de verhuur vergelijkbaar met kamerverhuur waarvoor een vrijstelling geldt van 4000 euro.
3. Zie voor een verdere toelichting:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonda Versteeg, 27-01-2011
Wij hebben sinds 2006 een recreatiewoning op vakantiepark Aqualanda. Helaas functioneert het park nog steeds niet als vakantiepark en verhuren wij het noodgedwongen aan langhuurders. Wij hebben bij aankoop de BTW terug kunnen vorderen en dragen sindsdien ook keurig elke maand 6% af aan de belasting van de huuropbrengsten. Nu begin ik ernstig te twijfelen of dat wel nodig is en wat ik nu moet ondernemen. Verder zijn wij door de gemeente waar de woning ligt eerst aangeslagen voor forensenbelasting en nadat ik daar bezwaar tegen heb gemaakt voor toeristenbelasing. Dat zou betekenen dat ik nu ook nog voor onze huurder p.p per nacht 0,90 moet betalen. Dezelfde gemeente gaat nu waarschijnlijk een vergunning verlenen aan de "grootgrondbezitter" op het park om de woningen te verhuren aan buitenlandse werknemers. Voorlopig zal hier dus geen vakantieganger komen. Wat is uw advies mbt te BTW en belasting? Reactie infoteur, 27-01-2011
Beste Gonda Versteeg,
1. Als u de recreatiewoning meer dan 140 dagen per jaar verhuurt, veronderstelt de belastingdienst dat u ondernemer bent voor de btw. U moet dan 6% btw heffen over de huur, omdat een recreatiewoning in een recreatiepark een btw plicht kent.
2. In uw geval wordt de 140 dagen overschreden. Als u toch geen ondernemer bent, moet u bezwaar aantekenen bij de belastingdienst. Dat kan ook gevolgen hebben voor de teruggevraagde btw over de aankoop van de woning.
3. Als niet geleverd is wat u mocht verwachten, kunt u ook de ontwikkelaar of exploitant van het park aanschrijven voor een schade vergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lolita, 11-11-2010
Wij, drie zussen hebben na het overlijden van mijn vader eind 2008 het woonhuis geërfd. Dit huis staat sinds februari 2009 te koop, bijna geen kijkers en zeker geen kopers, ondanks dat we met de prijs zijn gezakt.Er zit nog een hypotheek op van ongeveer 1/3 deel van de totale waarde (WOZ). Zelf hebben wij alle drie een eigen woonhuis. Nu hadden wij het plan opgevat om het huis te verhuren. Na een telefoontje naar de bank zijn wij behoorlijk ontmoedigd. Ze geven waarschijnlijk geen toestemming, ook niet na het aanvragen van de leegstandswet. Dus verkopen lukt niet en verhuren mag niet. We hebben van iemand een tip gekregen om er aan te denken eventueel de hypotheek over te sluiten naar een bank die wel toestemming verleend. Is dit verstandig of zitten hier nog haken en ogen aan en hoge kosten? En belastingtechnisch? Hypotheekrenteaftrek hebben we sowieso niet in dit geval, dat weten we al. Wij zijn eigenlijk op dit moment ten einde raad en zouden graag wat tips willen ontvangen hierover. Reactie infoteur, 11-11-2010
Beste Lolita,
1. Belastingtechnisch zal er geen verschil zijn.
2. Het is zeker de moeite waard om te kijken of u een bank kunt vinden die wel verhuur toestaat. Van belang zijn de hypotheekrente, de notariskosten en eventueel de taxatiekosten.
3. Als u bij een nieuwe bank aanklopt moet u niet zeggen dat een andere bank verhuur weigert. Gewoon volhouden dat u het pand als beleggingspand wilt gebruiken en daarbij een goede financiering zoekt. Als er meerdere eigenaars zijn, is er voor de bank waarschijnlijk meer zekerheid en kan ook de hypotheekrente lager zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinier, 13-10-2010
Ik heb ga verhuizen en mijn oude huis te koop gezet en nu een huis huren. Nu wil ik voor een periode mijn oude huis verhuren ivm weinig kopers. Wat gebeurd er wanneer ik ingeschreven ben in mijn nieuwe woonplaats met de gemeentelijke belastingen (zoals afvalheffing, riool woz ed). Reactie infoteur, 14-10-2010
Beste Reinier,
Zeer waarschijnlijk moet u twee maal de gemeentelijke heffingen betalen. Zeker als het om twee verschillende gemeenten gaat. Een gemeente is overigens vrij om van een dubbele heffing af te wijken, maar doet dat meestal niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marielle, 17-08-2010
Als ik nou een gedeelte van mijn huis verhuur, (het huis is goed in twee afzonderlijke delen te verdelen) in het andere deel blijf ik wonen. Hoe zit het dan? Toestemming van bank? En belastingtechnisch? Reactie infoteur, 17-08-2010
Beste Marielle,
1. De bank vereist meestal toestemming.
2. Belastingtechnisch is het zo dat de hypotheekrente nog aftrekbaar is voor het deel dat u bewoont. Met andere woorden als u de helft zelf bewoont, is nog de helft fiscaal aftrekbaar.
3. De huurinkomsten zijn boven de vrijstelling belast.
4. Anders wordt het wanneer het huis kadastraal gesplitst wordt in twee delen. Het tweede deel wordt dan in box 3 van de inkomstenbelasting belast met 1,2 procent, terwijl de huurinkomsten belastingvrij zijn. Het tweede deel wordt dan een tweede huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helene, 05-08-2010
Ik en mijn vriend hebben een duplex gekocht, het is binnen 4maand af, en wij zouden graag de nieuwbouw de eerst 3 volgende jaren verhuren.
1. Kan je een contract opstellen van bepaalde duur
2. Welke kosten komen hierbij kijken voor de verhuurders
Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 06-08-2010
Beste Heleen,
1. U kunt zeker uw huis tijdelijk verhuren, en daar zijn voor u geen extra kosten aan verbonden. Stel een contract op met de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging en laat de huurder dat voor akkoord ondertekenen.
2. Let er wel op dat een huurder niet zo maar hoeft te vertrekken omdat huurders in ons land erg goed beschermd zijn. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://www.leerwiki.nl/Wat_betekent_koop_breekt_geen_huur

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Etje, 21-07-2010
Ik zit in een soortgelijke situatie. Mijn huis staat nog niet in de verkoop, maar ik ben daar wel mee bezig. Nu ben ik gevraagd door vrienden of ze voor ongeveer 8 maanden mijn huis mogen huren omdat hun woning verkocht is en ze nog geen nieuwe woning hebben. Is dit wel verstandig of kom ik dan met de belasting te zitten?
Vriendelijke groet, Etje Toonstra Reactie infoteur, 21-07-2010
Beste Etje,
1. Bij verhuur van uw woning vervalt de aftrek van hypotheekrente voor de periode waarin wordt verhuurd.
2. Na de periode van verhuur kan de hypotheekrente-aftrek onder voorwaarden weer mogelijk worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 05-07-2010
Ik wilde graag uw advies met betrekking tot het wel of niet verhuren van mijn woning.
Ik heb een koop huis, die inmiddels 2 maanden te koop staat, omdat ik ingetrokken ben bij mijn vriend. Er zijn tot op heden nog geen kijkers geweest, waarschijnlijk doordat er op het moment gewoon TE veel te koop staat bij mij in de wijk. Als dit aanhoudt zit ik sterk aan het verhuren van mijn appartement te denken. Ik heb de "haken en ogen" gelezen hier boven en weet niet zo goed wat nu wijsheid is…
Ik heb namelijk ook een goedkeuring nodig van de bank, en bij navraag heb ik vernomen dat ze daar niet echt aan mee willen werken. Ook de vereniging van eigenaren stribbelen wat tegen. "onderhands" verhuren is allicht niet verstandig, want zoals je al aangeeft de huurder is behoorlijk beschermd. Nu wel elke maand € 1000,00 kwijt aan een huis wat leeg staat.

Graag hoor ik wat uw mening hierover is. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 05-07-2010
Beste Miranda,
Ondershands verhuren is al helemaal niet aan te raden. Bank en vereniging van eigenaren kunnen je dan juridisch aanpakken. De bank kan zelfs directe aflossing van de hypotheek eisen. En hoe krijg je de huurder dan weg wanneer je dat wilt. Bovendien kan de verzekeraar moeilijk doen als er ooit sprake is van schade.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 10-12-2009
Plus daar komt nog bij dat je huis gesloopt wordt, want mensen kunnen zich o zo netjes voordoen.
Tevens mag je volgens de wet leegstand maar 2 jaar verhuren en via verlenging maximaal 5 jaar.
Alleen met die wet heeft de huurder niet de rechten die een gewone huurder wel heeft. Je kunt ze er dan makkelijker uitzetten indien nodig. Heb je die vergunning niet via de gemeente, krijg ze er dan maar eens uit. Kost een hoop geldt via deurwaarders die je bij een kale kiip nooit meer terug krijgt en dan klopt die deurwaarder bij jou aan en kun je dat zelf betalen allemaal. Tevens staan in de meeste hypotheek aktes dat het gewoon niet mag. En de bank heeft wat dat betrefd maling aan je, ze laten je liever kapot gaan dan dat ze je zullen helpen om er een oplossing voor te vinden.
De waarheid is keihard ik heb het zelf ondervonden.
Mijn tip zorg dat je het kunt blijven betalen of anders zakken met rpijs maar never nooit niet verhuren. Komt slecht volk op af. Reactie infoteur, 11-12-2009
Beste J.
Ja met huurders kun je veel overhoop halen. Daar heeft u gelijk in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 20-10-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.