Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021 Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2021, 2023 of 2023 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een erfenis echt het automatisch stoppen van uw huurtoeslag? Bij de toekenning van de huurtoeslag is er immers een vermogenstoets en u wilt straks ook geen huurtoeslag terug moeten betalen. Kortom hoe pakt dit extra vermogen uit voor uw toeslag in 2021, 2022 en 2023, hoeveel mag u maximaal bezitten?

Huurtoeslag en een erfenis ontvangen


Huurtoeslag en de vermogenstoets

Een huurtoeslag krijgt u niet zomaar. Er zijn vele voorwaarden waaraan u moet voldoen, waarvan de bekendste de hoogte van de huurprijs en uw inkomen zijn. Maar de Belastingdienst die ook de uitbetaling van de huurtoeslag verzorgt, bekijkt ook hoeveel vermogen u hebt. De vermogenstoets houdt in dat u niet meer vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting mag hebben dan het vrijgestelde bedrag. Per persoon is dat 30.846 euro in 2021 in 2021. 31.747 in 2022 en 33.748n in 2023. Dat zijn bovendien de vrijstellingen voor box 3 vermogen.

Weinig vermogen is snel te veel in de vermogenstoets, gevolgen erfenis

Door de vermogenstoets hebben vele mensen geen recht op de huurtoeslag. Wie een vakantiehuisje bezit, komt met zijn vermogen al snel hoger uit dan de vrijstelling en loopt de toeslag mis. Dat kan ook iemand met een lager inkomen zijn. Regelmatig gebeurt het ook dat iemand huurtoeslag ontvangt en gedurende het jaar extra geld ontvangt. Denk aan een prijs in de loterij of een erfenis. Wat moet u dan doen, want te veel of ten onrechte huurtoeslag ontvangen betekent straks terugbetalen aan de fiscus. Dat wilt u natuurlijk ook voorkomen.

Hoe vindt de vermogenstoets plaats in 2021, 2022 en 2023?

Bij de bepaling van de huurtoeslag in een nieuw jaar maakt de Belastingdienst gebruik van uw belastinggegevens uit het vorige jaar. Op basis daarvan krijgt u een voorlopige huurtoeslag. Na afloop van het jaar vindt er een nacalculatie plaats op basis van de gerealiseerde cijfers. Deze berekening kan ertoe leiden dat u huurtoeslag terug moet betalen als bijvoorbeeld uw inkomen in 2022 hoger was dan eind 2021 bij de aanvraag werd verondersteld of door een hoger vermogen. Bovendien kan een inmiddels gewijzigde regelgeving tot bijbetaling of terugbetaling leiden. Reden waarom u gedurende een jaar altijd de mogelijkheid hebt om wijzigingen in uw omstandigheden, inkomen of vermogen aan de Belastingdienst door te geven. Bij het inkomen gaat het om een veranderd inkomen gedurende het jaar, maar bij het vermogen om het vermogen per 1 januari van het jaar.

Extra vermogen door een erfenis in 2021, 2022 of 2023

Bij de vermogenstoets gaat het dus om uw vermogen per 1 januari. Wijkt uw vermogen per 1 januari 2021 sterk af van het vermogen per 1 januari 2020 en ontving u in 2020 wel terecht huurtoeslag, dan kan dat gevolgen hebben voor de huurtoeslag 2021, 2022 en 2023, niet de huurtoeslag 2020. Wie een erfenis gedurende het jaar krijgt, hoeft voor het lopende jaar niet te vrezen voor de huurtoeslag als het vermogen per 1 januari van het jaar laag genoeg was. Voor het jaar daarop moet het opnieuw worden bekeken. Tot uw vermogen behoort al uw spaargeld, beleggingen en bezit, behalve uw eigen huis waarin u woont. Uw eigen huis valt in box 1 van de inkomstenbelasting.

In 2021 een erfenis, in 2022 of 2023 uitbetaling van de erfenis

Hebt u gedurende 2021, maar na 1 januari 2021, recht op een erfenis die na 1 januari 2021 wordt uitbetaald, ook dan telt uw aandeel in de erfenis mee bij uw vermogen per 1 januari 2022. U hebt immers een vordering op de boedel van de erfenis, dat pas later in 2021 wordt uitbetaald is fiscaal voor de hoogte van uw vermogen in 2021 niet van belang. Zodra het geld is overgemaakt, wordt de vordering ingewisseld voor de uitbetaling.

Moet u de huurtoeslag terugbetalen na een erfenis?

Doordat het vermogen geldt per 1 januari van het jaar hoeft u bij een erfenis gedurende het jaar de al ontvangen huurtoeslag niet terug te betalen. De erfenis beïnvloedt de stand per 1 januari niet en daarom kan de uitbetaling van de huurtoeslag voor het jaar 2021 gewoon doorgaan. Voor 2022 wordt het een ander verhaal. Door de erfenis kan uw vermogen per 1 januari 2022 te hoog zijn voor de huurtoeslag en dat betekent dat u er in 2022 geen recht meer op hebt. U doet er dan ook goed aan om in dit soort gevallen uw huurtoeslag op tijd te stoppen. Let wel, al in december 2022 vindt de eerste uitbetaling van de toeslag voor het jaar 2023 plaats. Hebt u in 2023 geen recht op huurtoeslag, dan zult u dus (ook) de uitbetaling van december 2022 moeten terugbetalen aan de fiscus.

Hoe de hoogte van de huurtoeslag 2021, 2022 of 2023 berekenen?

Ook zelf kunt u de hoogte van de huurtoeslag 2020, 2021 en 2022 berekenen. Let op de voorwaarden zoals het vermogen dat maximaal is toegestaan.
© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldataHuurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldataHoeveel huurtoeslag 2020, 2021 en 2022, de bedragen? Tot 1 september 2022 kunt u nog huurtoeslag over 2021 aanvragen. Mi…
Zorgtoeslag 2020: bedrag, vermogen en vermogenstoetsZorgtoeslag 2020: bedrag, vermogen en vermogenstoetsWat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2…

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraudeHoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraudeDe Belastingdienst intensiveert ook in 2019 en 2020 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraud…
Mag je belastingvrij bijverdienen?Mag je belastingvrij bijverdienen?Met belastingvrij bijverdienen bedoelen veel mensen het zogenaamde zwartwerk: werken zonder dat hierover loonbelasting w…
Reacties

Case van der Ree, 10-11-2020
Hoeveel mag eigen vermogen zijn na erfenis in 2020 om huurtoeslag te behouden? Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Case van der Ree,
De Belastingdienst kijkt naar de stand 1 januari van een jaar. In 2020 ligt de grens bij 30.846, in 2021 bij 50.000:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2021-en-vermogen-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heni, 23-02-2020
Hallo, in juli ontvang ik AOW, dit is hoger dan de bijstand waar ik momenteel van leef.
Ik krijg daarnaast geen pensioen.
Omdat ik al lange tijd ernstige beperkingen heb en daardoor alleen freelancewerk kon doen moest ik helaas een aanvulling ontvangen in de vorm van bijstand, verzekeren voor pensioen was te duur.
Wordt mijn huurtoeslag en zorgtoeslag minder vanaf juli? Reactie infoteur, 24-02-2020
Halo Heni,
Dat hangt ervan af. Een hoger inkomen bij eenzelfde huur leidt bij de huurtoeslag vanaf ongeveer 18.000 euro tot minder huurtoeslag, bij de zorgtoeslag wordt de toeslag (iets) lager vanaf ongeveer 21.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/77804-zorgtoeslag-2020-omhoog-zorgtoeslagtabel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 28-10-2019
Verrassend heb ik nu een erfenis ontvangen van iemand die al in 2018 is overleden.Het bedrag is hoger dan toegestaan voor mijn huurtoeslag en AOI. Moet ik iets terug betalen wat ik in 2018 heb ontvangen aan toeslagen? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Karin,
Bij de huurtoeslag wordt alleen gekeken naar uw vermogen op 1 januari, dat lijkt dus geen probleem voor 2018. De AOI is een bijstandsgerelateerde aanvulling op uw inkomen, daarbij kan extra vermogen gedurende het jaar wel van invloed zijn op de uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 19-02-2019
Beste Zeemeeuw, goedemiddag,

nog even terugkomend op de reactie van 19-01 (#15),

het gaat dus niet om een woning van een ouder, maar het gaat om een kind (inmiddels meerderjarig) waarvan de erfenis (geldbedrag) bij moeder in vruchtgebruik is tot bepaalde leeftijd. Loopt hij nu tot die tijd de kans op huursubsidie mis?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 20-02-2019
Beste Hans,
Als de stiefzoon slechts een vordering heeft op de moeder en in feite nog niets bezit, geeft de moeder dit vermogen op voor de inkomstenbelasting, niet de stiefzoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 18-01-2019
Beste Zeemeeuw, goedemiddag,

mijn stiefzoon heeft in een erfenis een bedrag in bloot eigendom verkregen dat in ieder geval ligt boven de grens voor de huurtoeslag. Zijn moeder heeft het vruchtgebruik. Bij wie telt dit bedrag nu mee in box 3? Kan hij hierdoor nu geen huurtoeslag aanvragen?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 19-01-2019
Beste Hans,
De langstlevende ouder die het vruchtgebruik krijgt en vervolgens in de woning woont, geeft de totale woning op in box 1 (niet box 3):

https://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 17-01-2019
Hallo, mij is zojuist verteld dat een overlijden in 2018 en een feitelijk ontvangen vd erfenis zeg maar in april 2019 leidt tot terugbetalen vd huurtoeslag ontvangen in 2019 na de controle van 2020, aangezien 1 jan 2019 toch wordt gezien als datum waarop je de erfenis al had. Is dat juist? Reactie infoteur, 19-01-2019
Hallo Ron,
Als u een erfenis hebt in 2018, hebt u een vordering op de boedel en daarmee extra vermogen in box 3 per 1 januari 2019. Dat geldt voor de inkomstenbelasting en de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reitse, 18-01-2018
In reactie op uw reactie van 3 januari en voor mijn zekerheid:
Dus door dit jaar 16000 euro te gebruiken voor een direct ingaande lijfrente kan ik volgend jaar weer huursubsidie ontvangen?
Mijn vermogen komt immers onder de 30000 en mijn inkomen is ook niet te hoog. Reactie infoteur, 18-01-2018
Beste Reitse,
Als zowel inkomen, vermogen als huur aan de voorwaarden voldoen, komt u in 2019 in aanmerking voor huursubsidie. Natuurlijk kunnen de voorwaarden en bedragen in 2019 anders zijn dan in 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reitse, 01-01-2018
Als 69 jaar bent en 45000 vermogen hebt en alleen AOW, kun je dan voor 25000 een direct ingaande lijfrente kopen om zodoende toch huurtoeslag te ontvangen? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Reitse,
Als u een alleenstaande bent, is voor het recht op huurtoeslag slechts 30.000 euro aan vermogen in 2018 toegestaan. De uitbetaling van lijfrente wordt bij uw inkomen gerekend in 2018, niet bij uw vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 10-10-2017
Goedenavond ik heb een vraag, mijn moeder is onlangs overleden nou gaat het huis binnenkort in de verkoop, ik krijg een wajong uitkering, wat voor gevolgen heeft dit voor mijn huur/zorg toeslag en aan wie moet ik her doorgeven wanneer ik het kindsdeel van het te erven heb gekregen? Bij de belastingdienst, zorgtoeslag? Moet ik dan ook met terug werkende kracht van ander jaren zorg/huurtoeslag terug betalen? Reactie infoteur, 12-10-2017
Beste Jeannette,
De Belastingdienst kijkt voor de toeslagen naar uw vermogen op 1 januari. Als de erfenis later was dit jaar, heeft dat geen gevolgen voor de toeslagen 2017, maar mogelijk wel voor 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. J. Verberne-Frank, 30-01-2017
Goede morgen ik heb in jan.2017 geen huurtoeslag ontvangen, waar kan ik terecht voor vragen? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste S. J. Verberne-Frank,
Daarvoor moet u helaas bij de Belastingdienst zelf zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonie, 12-12-2016
Goedemiddag, al geruime tijd werkeloos en ik ontvang een IOAW uitkering. Eigen vermogen is voor deze uitkering vrijgesteld. Ook ontvang ik huur- en zorgtoeslag. Nu heb ik dit jaar een erfenis ontvangen, waardoor het eigen vermogen te hoog is voor de huursubsubsidie in 2017.

De peildatum is 1 januari dat weet ik en vermogenstoets voor 2017 is 25.000,-. Vraag, mag ik nu, dit jaar, sneller "Interen" om volgend jaar toch huursubsidie te kunnen ontvangen? Of wordt dit beboet? Uiteraard is bij belastingdienst bekend welk bedrag ik ontving dit jaar. Kan dit niet vinden op internet. Wel m.b.t de bijstand maar IOAW heeft andere regels.
Leonie Reactie infoteur, 14-12-2016
Beste Leonie,
U mag uw vermogen in 2016 gebruiken om zo onder de grens van 25.000 euro te blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riawagenaer, 22-10-2016
Wat moet ik doen met een erfenis van mijn moeder? Moet ik doorgeven aan belasting ivm huur en zorgtoeslag? Reactie infoteur, 24-10-2016
Beste Raiwagenaar,
Tot en met november 2016 telt voor de huurtoeslag en zorgtoeslag 2016 uw vermogen op 1 januari 2016. Als uw vermogen in 2017 te hoog wordt (stand 1 januari) voor een toeslag, kunt u dat het beste doorgeven, want anders moet u de toeslag toch terugbetalen later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter K., 25-01-2016
Na het overlijden van mijn vader zit mijn erfdeel in het langstlevende deel van mijn moeder. Valt mijn deel van de erfenis onder haar vermogen, waardoor ze geen huursubsidie zou kunnen krijgen? Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste Peter K,
Uw erfdeel wordt gerekend tot het vermogen van uw moeder. Zij mag uw erfdeel ook opmaken, maar niet verkwisten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 17-11-2015
Hallo de belastingdienst heeft mijn inkomenstoetsing voor 2016 geschat op bijna 18.000 euro maar dit vind ik erg hoog omdat ik slechts een bijstandsuitkering krijg van 875 euro netto, nu heb ik in 2015 een erfenis gehad van 3500 euro wordt die meegerekend voor je toetsinginkomen of valt dat er buiten, overigens is er van de erfenis niks meer over Reactie infoteur, 19-11-2015
Hallo Peter,
De erfenis is voor de inkomstenbelasting geen inkomen als het niet om een lijfrente-uitkering of iets dergelijks gaat. Als dit geld op 1 januari 2016 nog wel op uw rekening staat, telt het wel mee bij uw vermogen. Overigens kan de gemeente de bijstandsuitkering wel verlagen als er een erfenis is, want die ziet uw erfenis wel als een mogelijkheid om zelf aan geld te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corry van Bavel, 18-10-2015
Onze gehandicapte volwassen dochter krijgt bij ons overlijden het vruchtgebruik van haar erfenis die de andere dochter als "bloot" eigendom krijgt
Verliest zij daardoor haar huurtoeslag?
Vr. Grt
Corry van bavel Reactie infoteur, 19-10-2015
Beste Corry van Bavel,
Als de waarde van het bloot eigendom hoger is dan de vrijstelling in box 3 (ruim 21.000 euro) en de andere dochter woont er niet zelf, vervalt de huurtoeslag in het eerstvolgende jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-08-2015
Even terug komend op de erfenis van 3500 die ik heb ontvangen het heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag van 2015 maar dan zeker wel voor 2016 vind het allemaal onduidelijk. Ergens lees ik dat je vermogen niet telt voor toeslagen, dan lees je weer van wel. Ben alleen bang dat er op deze manier niks meer overblijft van de erfenis. Over 2014 moet ik ook al 900 euro huurtoeslag terug betalen. Reactie infoteur, 07-08-2015
Beste Peter,
De erfenis heeft gevolgen voor de huurtoeslag 2016 als daardoor uw vermogen op 1 januari 2016 hoger is dan 21.330. Niet als u het geld in 2015 gebruikt of onder deze grens blijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-08-2015
Hallo ik heb dit jaar een erfenis gekregen van 3500 euro heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag Reactie infoteur, 06-08-2015
Hallo Peter,
Dat heeft in 2015 geen gevolgen omdat voor de huurtoesslag 2015 het vermogen per 1 januari 2015 telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 22-03-2015
Beste infoteur,

Krijg ik geen huurtoeslag per 01 jan bij een onverdeeld vermogen en woning. 5 erfgenamen.
Ik heb geen beheer over dit geld en woning. Dat heeft de notaris executeur testamentair.


groeten julia Reactie infoteur, 22-03-2015
Beste Julia,
Helaas wordt onverdeeld vermogen niet als bijzonder vermogen gezien en telt uw aandeel daarin daarom mee bij uw vermogen in box 3 als dat vermogen er per 1 januari van een jaar is. Als het totaal aan vermogen meer is dan de vrijstelling krijgt u geen huurtoeslag:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109018-toeslagen-en-bijzonder-vermogen-of-bijzonder-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ina Smits, 09-09-2014
Na het overlijden van mijn vader zit mijn erfdeel in het langstlevende deel van mijn moeder. Heeft deze " erfenis " invloed op mijn huursubsidie? Ik heb een erfenis maar niet in een concreet bedrag. Dit kan ik nergens terugvinden. Reactie infoteur, 09-09-2014
Beste Ina Smits,
Uw vordering op uw moeder via het uitgestelde erfdeel is geen onderdeel van uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 30-11-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.