Minder belasting bij middeling van inkomen

Minder belasting bij middeling van inkomen Middeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra inkomen in 2018, 2019 of 2020? Betaal minder inkomstenbelasting aan de Belastingdienst via de middeling van inkomen bij een wisselend inkomen. Wie een wisselend inkomen heeft, bijvoorbeeld door ontslag, mag zijn inkomen over een paar jaren fiscaal middelen. Het gemiddelde inkomen zal lager zijn dan de pieken in inkomen en daardoor een belangrijke belastingteruggave kunnen betekenen. De belastingheffing is bij middeling op basis van het gemiddelde inkomen. Middelen van inkomen is eigenlijk ook middelen van belasting. Dit kunt u ook toepassen bij de afkoop van een klein pensioen.

Middeling van inkomens, box 1


Middeling van inkomens bij wisselend inkomen

Middeling van inkomen is door de Belastingdienst bedacht voor mensen die een sterk wisselend inkomen hebben. Mensen met een wisselend inkomen betalen in jaren van veel extra inkomen de hoofdprijs aan de Belastingdienst met een marginaal belastingtarief van 52% in box 1 van de inkomstenbelasting. Met dit extra inkomen uit werk en woning betaalt u zeer waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u het inkomen gelijkmatig zou hebben verkregen. Of u ondernemer bent met wisselende resultaten, van baan bent verwisseld of door een eenmalige uitkering, sabbatical, onbetaald verlof, hoge winst- of bonus uitkering of afkoop alimentatie. Of u wordt 65 jaar en valt terug in inkomen. Allemaal redenen voor een wisselend inkomen en dus een goede reden voor middeling.

Middeling inkomen om minder belasting te betalen heeft geen invloed op de toeslagen

Middeling van inkomen kan leiden tot minder belasting, maar het is niet zo dat uw inkomen met een beschikking opnieuw wordt vastgesteld. Het heeft dus geen invloed op uw eventuele toeslagen. U telt de inkomens van drie jaren bij elkaar op en deelt dat door 3. Dan hebt u een nieuw gemiddeld inkomen per jaar. Bereken daar de belasting bij en vergelijk dat met wat u betaald hebt. Is het bedrag lager dan u betaald hebt, dan krijgt u belasting terug.

Rekenvoorbeeld middeling van inkomen en uw belastingvoordeel

Stel u hebt in drie jaren tijd een reeks van 50.000 euro, 30.000 euro en 0 euro, dan wordt wat u in box 1 aan belasting is betaald vergeleken met wat u in box 1 aan belasting zou hebben betaald over het gemiddelde inkomen van 80.000 gedeeld door drie, ofwel 26.667 euro per jaar.

Voor wie is middeling van inkomen?

Iedereen kan de fiscus om een middeling van inkomen vragen. Maar er zijn alleen maar voordelen te behalen voor wie een sterk wisselen inkomen heeft, waardoor in een jaar een stuk minder verdiend is of in een jaar juist veel meer inkomen is binnen gekomen dan normaal. Een ontslag uitkering kan hieraan schuldig zijn, ophouden met werken of een ondernemer met aangifte inkomstenbelasting die een bijzonder goed of juist een bijzonder slecht jaar heeft gedraaid. Let wel, het gaat alleen om uw inkomen in box 1 in drie opeenvolgende jaren waarvan de definitieve belastingaanslag vast staat. Vermogen in box 3 kan niet worden gemiddeld.

De Belastingdienst waarschuwt u niet

Middeling van inkomen betekent dat u ook in een jaar dat u geen inkomen hebt of minder inkomen hebt via de inkomstenbelasting belasting kunt terug krijgen over eerdere jaren. Maak van dit recht gebruik, zodra u weet hoe middeling van inkomen werkt. En let erop dat de fiscus u niet zelf waarschuwt. U moet zelf actie ondernemen om voor een belastingteruggave via middeling van inkomen in aanmerking te komen.

Belastingdienst en middeling van inkomen over drie jaren

Het is dus zeker de moeite waard om te bekijken of u via middeling fiscaal voordeel kunt behalen. Wie bezig is met de belastingaangifte 2019 of dat net achter de rug heeft, doet er ook goed aan om de proef eens op de som te nemen. De middeling kan aangevraagd worden over drie opvolgende jaren vanaf 2002. Dit moet gebeuren binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting van een jaar waarmee u wilt middelen. Soms is bij overschrijding van de termijn ook ambtshalve nog middeling mogelijk als de teruggaaf meer dan 10% van de opnieuw berekende belasting bedraagt, met een minimum van 681 euro. Dat is ongunstiger dan wanneer u wel binnen de termijn van 36 maanden een beroep doet op de middeling van inkomen, waarover hierna meer.

Werkwijze middelen van inkomen en de drempel van € 545

De middeling werkt als volgt. Tel over drie achtereenvolgende jaren het inkomen uit box 1 op en deel de som door drie. Pak vervolgens de belastingtarieven uit deze jaren erbij en bereken hoeveel belasting u in de betreffende jaren zou hebben moeten betalen als u elk jaar dit gemiddelde inkomen zou hebben verdiend. Laat daarbij de heffingskortingen buiten beschouwing. Bereken het verschil met de belasting die u moet betalen respectievelijk betaald hebt op basis van het wisselend inkomen, ongerekend de heffingskorting. Als het verschil in de belasting meer dan € 545 bedraagt, dan krijgt u het te veel betaalde minus € 545 van de Belastingdienst terug. Let u er wel op dat een bepaald jaar maar één keer in een middeling betrokken mag worden. Logisch, anders zou bijvoorbeeld een enkel slecht jaar meermalen een belastingvoordeel kunnen betekenen.

Meerdere combinaties zijn dus mogelijk

Overigens kan het zeer verstandig zijn om een paar scenario’s te berekenen. Meerdere combinaties van jaren zijn immers mogelijk. Neemt u een slecht jaar bijvoorbeeld mee met de twee jaren daarna of kiest u voor een andere combinatie?

Nog een voorbeeld van middeling van inkomen

Stel u hebt in 2017 het minste inkomen verdiend. Er zijn dan drie mogelijkheden om 2016 in de middeling te betrekken. Maak een berekening over de jaren 2014 tot en met 2016, 2015 tot en met 2017 en 2016 tot en met 2018 om te zien welke combinatie van jaren u de grootste belastingteruggave oplevert. Als u een keer middeling hebt aangevraagd waarin een bepaald jaar zit verwerkt, kunt u op een later moment niet in een andere combinatie nog eens over dat jaar een teruggave vragen.

Ik word AOW-gerechtigd

Wie 65 jaar of AOW-gerechtigd wordt, betaalt een lager belastingtarief. Dat komt doordat u geen AOW premie betaalt en dus minder van uw loon of AOW wordt ingehouden. Als u in de drie jaren die u wilt middelen 65 jaar bent geworden, mag u geen rekening mee te houden met het lagere tarief. Zo wil de Belastingdienst voorkomen dat er een voordeel ontstaat puur en alleen door het verschil tussen het volle tarief en het gereduceerde tarief voor 65-plussers. Voor zowel de herrekende belasting als de geheven belasting rekent u in het jaar dat u 65 wordt met het tarief voor iemand die jonger is dan 65 jaar.

Slot middeling van inkomen 2018, 2019 en 2020

Hoe voordelig de fiscale middeling is, verschilt van geval tot geval. Wie aan de voorwaarden voor middeling van inkomens voldoet, moet schriftelijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst om deze voordelen te kunnen benutten. Voeg daarbij een berekening van de voorgestelde middeling. Wie nog meer belastingen wil besparen, denkt ook na over de aftrek van giften 2019 en 2020 en andere mogelijkheden. Voorkom zo dat u onnodig veel belasting moet betalen en vraag belasting terug van de fiscus.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Extra loon en middeling van inkomenExtra loon en middeling van inkomenMiddeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2019 en 2020 de manier om minder belasting te betalen en…
Recht op belastingteruggaveRecht op belastingteruggaveAls er teveel belasting is ingehouden, heb je recht op belastingteruggave. Met name studenten hebben recht op belastingt…
Aanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partnerIn 2021 hebt u als minst verdienende partner recht op de aanrechtsubsidie 2021, algemene heffingskorting, maar de algeme…
Let op uw voorlopige teruggaveLet op uw voorlopige teruggaveDe Belastingdienst gaat op eigen initiatief uw voorlopige teruggave ook in een nieuw jaar voortzetten. U hoeft niet opni…

De Belastingdienst, zwart geld en vluchtroutesDe Belastingdienst, zwart geld en vluchtroutesDe Belastingdienst voert een gevecht tegen zwart geld in het buitenland. Toch zijn er nog allerlei vluchtroutes voor zwa…
Belastingaangifte 2019 - spaargeld en ander vermogenBelastingaangifte 2019 - spaargeld en ander vermogenBij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 in 2020 let de Belastingdienst extra op het opgegeven spaargeld en verm…

Reageer op het artikel "Minder belasting bij middeling van inkomen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

W. Hoekstra, 07-12-2016 15:25 #4
Geachte Hr./Mevr.
Ik ontvang binnenkort een vrij groot bedrag waarover ik loonheffing (bijzondere vergoeding) moet afdragen. Ik heb begrepen dat dit in 2016 52+4=56% aan loonheffing zal bedragen. Wat is nu voor mij het meest voordelig? In 2016 de helft en in 2017 de helft of alles in 1 keer in 2016 of in 2017. Mijn normale salaris zal in 2017 niet veel anders zijn dan in 2016. het is mij ook niet bekend of de 4%verrekeningspercentage ook in 2017 bij de 52% wordt opgeteld of dan niet meer aan de orde is. Het over 3 jaar middelen is mij bekend, maar ik weet niet of dat in dit voorbeeld ook voordeel biedt.
wh Reactie infoteur, 14-01-2020
Beste W. Hoekstra,
Ook in 2017 - 2020 zal de loonheffing circa 56% zijn. Wat voor u voordelig is, middelen of niet, zou moeten worden berekend. Door de uitbetaling te spreiden, past u zelf een soort van middeling toe waardoor u bij de belastingaangifte inkomstenbelasting geld terug kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 16-09-2016 16:57 #3
Goedendag,
Ik zit met een lastige kwestie. Ik heb nu een WAO uitkering gekregen, en had daar volgens de rechter in 2012 al in moeten zitten. Ik heb al die tijd een soc. dienst uitkering gehad, dus eigenlijk te weinig geld gehad omdat ik in de WAO thuishoorde. Ik krijg dus nu over al die jaren van het UWV achterstallig loon. (het verschil tussen soc. dienst uitkering en WAO uitkering).
Dat is een fors bedrag. Hoe gaat de belasting daarmee om?
1. Hoogte van mijn jaarinkomen als ik in één keer dat geld krijg. (Schaal?)
2. Eventueel terugbetalen van huur en zorgtoeslag die ik dus eigenlijk teveel heb gehad al die jaren?

Bert Reactie infoteur, 14-01-2020
Goedendag Bert,
Het achterstallig uitbetaalde loon is inkomen in het jaar van uitbetaling. Uw totale inkomen dit jaar zal bepalen hoeveel belasting u erover moet betalen. De correctie in inkomen zal dit jaar gevolgen hebben voor uw toeslagen. Via middeling kunt u de te betalen belasting verminderen, maar dat kan pas zodra uw belastingaangifte definitief is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Jager, 14-09-2016 10:43 #2
Het is meer dan 10 weken geleden dat ik een verzoek om middelen hebt aangevraagd. Binnen welke termijn moet de belastingdienst mij laten weten welk bedrag ik terug krijg? Reactie infoteur, 10-06-2020
Beste De Jager,
In het algemeen hebt u binnen zes weken antwoord. Het kan zijn dan men naar aanvullende informatie op zoek is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van den Tillaar, 01-08-2016 14:46 #1
Middeling van inkomens om minder belasting te betalen heeft geen invloed op de toeslagen. Geldt dit ook voor inkomensafhankelijke uitkeringen van UWV, bijv. een WAZ-uitkering? Geldt hier ook dat de definitieve aanslagen inkomstenbelasting bepalend blijven voor de jaren waarover gemiddeld wordt en niet de herrekende inkomsten uit box 1? Reactie infoteur, 10-06-2020
Beste M. van den Tillaar,
Ja want uw inkomen verandert niet, hoogstens de belasting die u moet betalen verandert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 14-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting 2020
Reacties: 4
Schrijf mee!