Aanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partner In 2021 hebt u als minst verdienende partner recht op de aanrechtsubsidie 2021, algemene heffingskorting, maar de algemene heffingskorting minstverdienende partner verdwijnt steeds meer. Belangrijkste voorwaarden voor de uitbetaling van de aanrechtsubsidie zijn dat uw inkomen niet hoog genoeg is om uw eigen algemene heffingskorting uit te betalen en dat uw fiscale partner wel voldoende inkomen heeft. Via de gezamenlijke belastingaangifte of voorlopige aanslag komt de aanrechtsubsidie tot uitbetaling. Uw huishouden betaalt met deze korting in 2021 minder belasting en inkomstenbelasting. Door te schuiven met vermogen, kan de partner op meer teruggave recht hebben dan de aanrechtsubsidie alleen.

Recht op de aanrechtsubsidie 2021, algemene heffingskorting minstverdienende partner 2021

De aanrechtsubsidie is een andere naam voor de algemene heffingskorting. Als uw eigen inkomen hoog genoeg is, kunt u aanspraak maken op de algemene heffingskorting, in andere gevallen op een deel van deze belastingkorting in de vorm van een aanrechtsubsidie. De naam aanrechtsubsidie wordt vaak gebruikt, maar is eigenlijk onjuist: het is geen subsidie, maar een belastingteruggave. Toch noemen vele politici het een subsidie omdat ze van mening zijn dat dit voorrecht op een belastingteruggave de minst verdienende partner en vaak ook een partner zonder inkomen niet stimuleert om aan het werk te gaan. Om die reden ook wordt de aanrechtsubsidie de komende jaren verder afgebouwd.

De aanrechtsubsidie 2021 aanvragen, algemene heffingskorting minstverdienende partner 2021

Onder de volgende voorwaarden hebt u recht op de aanrechtsubsidie in 2021 en kunt u deze korting ook aanvragen:
  1. U bent 21 jaar of ouder dan 21 jaar.
  2. U hebt geen of een laag inkomen waardoor de algemene heffingskorting niet via uw inkomen door de belastingdienst kan worden terugbetaald.
  3. U hebt minimaal zes maanden dezelfde fiscale partner dan wel bent weduwe of weduwnaar.
  4. Het inkomen van uw fiscale partner is wel hoog genoeg om ook uw aanrechtsubsidie terug te kunnen betalen.

Een heffingskorting zoals de aanrechtsubsidie is een belastingteruggave, maar als u weinig tot geen inkomen hebt, kan er via uw inkomen geen teruggave plaats vinden. Dat wordt anders zodra u een fiscale partner hebt met voldoende inkomen. Dan wordt het namelijk mogelijk om uw aanrechtsubsidie te verrekenen met de door uw partner te betalen inkomstenbelasting. Uw partner gaat minder belasting betalen en zo komt de aanrechtsubsidie u en uw huishouding ten goede.

Wie komt in aanmerking voor de aanrechtsubsidie 2021?

Wie aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, komt in beginsel in aanmerking voor de algemene heffingskorting voor de minst verdiende partner, de aanrechtsubsidie. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn hoofdzakelijk afhankelijk van uw geboortejaar:
  • Wie geboren is vóór 1963 heeft recht op de volledige algemene heffingskorting en dat is in 2021 € 2.837;
  • Wie geboren is in of na 1963 heeft recht op een aanrechtsubsidie van € 379 in 2021;

Het maakt dus nogal wat uit of u voor of na 1963 geboren bent. Wie voor 1963 is geboren krijgt het volledige bedrag, voor wie daarna (in 1963 of later) is geboren, resteert ongeveer 13,5%. Dit komt doordat de regering voor deze groep personen de overdraagbaarheid van de heffingskorting via de fiscale partner geleidelijk afgeschaft. Dit proces van verlagen is al vele jaren bezig.

Schuiven met vermogen?

Tip. U betaalt zowel zowel over uw inkomen als uw vermogen belasting voor zover het vermogen hoger is dan de vrijstelling. De extra heffingskorting van de partner is relatief laag als deze na 1963 is geboren. Door in uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2021 met het vermogen te verschuiven kan het gebeuren dat uw partner meer belasting gaat betalen en uw minder. Ook dit weer voor zover dit vermogen boven de vrijstelling uitkomt. Dat kan bovendien betekenen dat de partner recht krijgt op een deel van de algemene heffingskorting dat hoger is dan de aanrechtsubsidie. Dit kan elk belastingjaar worden herhaald.

Hoe ontvangt u de aanrechtsubsidie in 2021?

De uitbetaling van de aanrechtsubsidie verloopt via de Belastingdienst zodra u gezamenlijk uw belastingaangifte inkomsten belasting hebt gedaan. Nogal wat mensen willen daarop niet wachten en vragen om een maandelijkse vermindering van belasting. Die aanvraag tot maandelijkse vermindering doet u dan via de voorlopige aanslag, inkomstenbelasting teruggave. Als het inkomen van uw partner ook onvoldoende is om alle heffingskortingen te kunnen uitbetalen, zal dat betekenen dat een deel niet zal worden uitbetaald, ook al hebt u er op papier recht op.
© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner en AOWAanrechtsubsidie minstverdienende partner en AOWDe aanrechtsubsidie is een andere naam voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner. Iemand die minder ver…
Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerRecht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. Deze korting is het…
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagAanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2021, 2022 en 2023, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd.…
Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partnerAls u weinig tot geen inkomen hebt, kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie, voluit de algemene heffingskorting minst…

Tarief thuiskopieheffing 2020Tarief thuiskopieheffing 2020Om artiesten en auteurs te compenseren voor derving van inkomsten als gevolg van thuiskopiëren is de thuiskopieheffing i…
Alleenstaande (ouder) en de BelastingdienstAlleenstaande (ouder) en de BelastingdienstEen alleenstaande en een alleenstaande ouder hebben het financieel vaak moeilijk, omdat er geen fiscale partner is waaro…
Reacties

Coby, 11-12-2020
Klopt als mijn man aow krijgt per 3 sept 2021 dat ik dan minder heffingkorting krijg? Reactie infoteur, 11-12-2020
Beste Coby,
Als u de algemene heffingskorting minstverdienende partner bedoelt, is het zo dat die in 2021 lager is. Als het inkomen van uw man fors minder is in 2021 ten opzichte van 2020, kan daardoor de heffingskorting extra dalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. V. O., 28-11-2020
Mijn man heeft aow en pensioen. Ik sinds dec. AOW en 25,00 euro pensioen per maand. Moet ik zelf ook de z.g. aanrechtsubsidie stopzetten? Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste EVO,
Als de de SVB AOW uitkeert na aftrek van de heffingskortingen, hebt u in 2020 zeer waarschijnlijk te veel aanrechtsubsidie gekregen. Voor 2021 kunt u de maandelijkse betaling van de aanrechtsubsidie beter stopzetten, omdat uw eigen inkomen dan echt aantikt,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. V. O., 25-11-2020
Mijn man heeft aow en pensioen. Ik sinds dec. AOW en 25,00 euro pensioen per maand. Moet ik zelf ook de z.g. Aanrechtsubsidie stopzetten? Reactie infoteur, 26-11-2020
Beste EVO,
Waarschijnlijk is de belastingdienst nog niet op de hoogte van uw pensioen en is het dus zeer verstandig om de aanrechtsubsidie stop te zetten (in ieder geval voor 2021 en daarna).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wam, 25-10-2020
Mijn man gaat de ww in miv 1 januari 2021, behoud ik dan mijn recht op "aanrechtsubsidie"? Reactie infoteur, 26-10-2020
Beste Wam,
Of u uw gehele aanrechtsubsidie in 2021 kunt behouden, hangt af van zijn jaarinkomen en dus de hoogte van zijn ww-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ulrike, 28-09-2020
Ik ben een huisvrouw van 62 en ontvang nu de zogenaamde "aanrechtsubsidie". Mijn pensioen kan ik nu in laten gaan, ongeveer 360 bruto. Komt dan mijn aanrechtsubsidie te vervallen? Reactie infoteur, 29-09-2020
Beste Ulrike,
De algemene heffingskorting die wordt verrekend met uw pensioen, komt in mindering op de aanrechtsubsidie. Het jaarbedrag aan aanrechtsubsidie zal lager zijn en daarmee ook het bedrag waarop u maandelijks recht hebt. Daar staat dus tegenover dat u een eigen algemene heffingskorting uitbetaald krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 06-11-2018
Ik had gewerkt in 2013 tot 2017. Heb ik dan nog dan nog recht op huisvrouwgeld? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Jose,
Of u recht had op huisvrouwgeld hangt van uw jaarinkomen en leeftijd af. Ontving u de volledige algemene heffingskorting, dan is er geen ruimte voor huisvrouwgeld over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 15-06-2016
Beste
Mijn vraag is of ik nog recht heb op aanrechtgeld, ik ben van 1955 en mijn man van 1949. Ik heb zelf geen inkomen maar man trekt sinds mei 2014 AOW ( 1364.77 ) en pensioen ( 611.88 ) Mijn laatste aanrecht geld heb ik gehad het jaar 2013.

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Annemarie,
Ja u hebt er nog steeds recht op als er verder geen fiscale aftrekposten zijn (hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld). In geval van aftrekposten wordt er minder belasting betaald en kan er te weinig overblijven voor de uitbetaling van de aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 12-01-2016
Beste,
Ik heb de aangifte IB 2014 zover ingevuld. Er is sprake van fiscale partners, partner A verdient € 5.500 met een te verrekenen algemene heffingskorting € 1.214, restant € 889 kan niet worden verrekend. Bij partner B is het inkomen bijna nihil met een te verrekenen heffingskorting van € 448, restant € 1.655 kan niet worden verrekend.
Nu heb ik beide aangiftes apart ingevuld, aangezien het een ondernemer betreft. Maar het is mij onduidelijk hoe ik deze algemene heffingskorting kan toepassen bij de minstverdienende partner. Partner A ontvangt een bedrag terug welke gelijk is aan de betaalde loonheffing en partner B ontvangt helemaal niks. Terwijl partner B deze "aanrechtsubsudie uitbetaald dient te krijgen (geboren na 1963).
Alvast bedankt voor de genomen moeite, groet Rob Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Rob,
De algemene heffingskorting van de minstverdienende partner (inkomen nihil in dit geval) kan alleen worden uitbetaald, als er een positief restant aan heffingskortingen bij de andere partner is en dat inkomen dus hoog genoeg is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chiara, 28-10-2015
Vraag: ik had in 2014 een eigen inkomen van 2600 euro (postbez.); de belasting werd door mijn werkgever betaald (IB47). En ik kreeg ook de "aanrechtsubsidie" = alg. heffingskorting van 2103 Euro uitbetaald in maandelijkse termijnen. Nu zal ik deze terugbetalen. Is dat juist? Men mag rond 6100 Euro belastingvrij bijverdienen, tóch? Dat is mij alles helemaal niet duidelijk. Mijn partner is fulltime werkend.
alvast bedankt voor een antwoord.
groetjes Chiara Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Chiara,
Gesaldeerd met de heffingskortingen kan het zijn dat u geen belasting hoeft te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasja, 27-08-2015
Ik zit al 10 jaar in de bijstand en ben moeder van 2 kinderen, ben reeds 2 keer afgekeurd in de bijstand. Omdat ik niet kan werken. Nu heb ik een vriend en wil graag samen gaan wonen. Mijn vraag is omdat ik dan geen recht meer heb op bijstand. En niet voor wajong of wia in aanmerking kom. waar ik dan nog recht op heb. financieele vergoeding… groetjes Reactie infoteur, 29-12-2019
Beste Natasja,
Bij het berekenen van uw recht op bijstand kijkt de gemeente ook naar inkomen en vermogen van de partner. Als dat inkomen plus uw bijstand hoger zijn dan de norm voor samenwoonden wordt het meerdere op uw bedrag gekort. Wat overblijft zijn enkele fiscale voordelen als hij uw fiscale partner is, zoals het recht op de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner (ook wel aanrechtsubsidie genoemd):

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 25-07-2015
Geachte heer
moet ik bij het aanvragen van huur/zorgtoeslag ook het aanrechtgeld van mijn vrouw opgeven als inkomen.?
hoort dit bij het verzamelinkomen? bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte Kees,
Neen, het aanrechtgeld is geen inkomen maar een belastingteruggave.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Verhagen, 28-06-2015
Reactie vraag verhagen.
ik ben in 1959 geboren en verledenjaar en jaar daarvoor wel gehad.
het bedag 2100 klopt stond op mijn ingevulde belasting aangifte door belasting.
kan de belasting nu zomaar wachten tot maar 2016 tot mijn aangifte van 2014 te behadelen?
is het wijs om bezwaarschrift in te dienen?
voor de duidelijkhied mijn partner is 67 en alleen aow en heel klein pensioen van 50 euro per maand.
bijvoorbaat dank Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Verhagen,
Het bedrag is op zich juis. Waarschijnlijk hebt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting gehad, waartegen u binnen zes weken bezwaar kunt maken. Daarna volgt een definitieve aanslag inkomstenbelasting en daarvoor heeft de Belastingdienst maximaal twee jaar de tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verhagen, 27-06-2015
Kreeg brief over 2014 sommige dingen moeten hand matig uitgezocht worden.
had via internet me belasting verstuurt alles stond ingevuld door hun. nu moet ik wachten tot 2015 maart.gaat over heffingskorting ik ben jonger dan mij partner die heeft aow ik niet dus ben afhankelijk van zijn inkomen staan bij verzekeringsbank geregristeerd.wat houdt deze brief in?verleden jaar geen problemen en er is niets verandert.graag antwoord op mij vraag.bedankt Reactie infoteur, 29-12-2019
Beste Verhagen,
Wat ten opzichte van 2013 is veranderd is dat er nog maar twee categorieën zijn: voor en na 1963. De bedragen zijn ook iets anders, maar in essentie is er geen groot verschil. Misschien was uw vooraf ingevulde belastingaangifte niet helemaal correct:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 27-03-2015
Hoe kan ik nou eigenlijk deze aanvraag voltooien, nergens staat aan gegeven op welke manier je dit kunt aanvragen.
Iemand enig idee?
Gr johanna Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Johanna,
In bovenstaand artikel staat dat dit kan via uw aangifte inkomstenbelasting of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Er staat ook hoe het bedrag kan worden berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 21-03-2015
Mijn vrouw heeft vorig jaar minder dan € 4000 verdient, ik ong € 29000, evengoed moeten we de aanrechtsubsidie die we maandelijks vooruit laten overmaken terugbetalen. Klopt dit wel? In 2013 had ze wel wat meer verdient, maar afgelopen jaar niet zoveel gewerkt. Ik vind de diverse regelingen erg onduidelijk en zie door de bomen het bos niet meer. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Herman,
Kan het zijn dat ze over die 4.000 euro geen belasting heeft betaald en zo eigenlijk al de aanrechtsubsidie ontving?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertruida, 16-03-2015
Bedankt voor uw antwoord, en nee, wij hebben inderdaad geen verdere aftrekposten. Wel ontvangen wij nu tiijdens de WW periode een klein beetje huur- en zorgtoeslag, wat in de IOW -periode misschien méér zal gaan worden? Deze toeslagen hebben dan verder ook geen invloed op de aanrechtsubsidie? Heeft het behoud van recht op de aanrechtsubsidie ermee te maken dat de IOW een bruto uitkering is, en mijn man waarschijnlijk nét genoeg belasting daaraan afdraagt om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de aanrechtsubsidie? Ik ben overigens in de leeftijd van vóór 1963, dus heb recht op het maximale bedrag. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Geertruida,
Neen, de toeslagen worden niet als extra inkomen gezien en hebben geen invloed op uw aanrechtsubsidie. Als ik het bereken, kom ik net uit op tweemaal de maximale algemene heffingskorting aan belasting bij uw man en zouden deze heffingskortingen voor u en uw man volledig uitbetaald worden. Als u het precies in uw situatie wilt weten, kunt u bij de online voorlopige aanslag eens wat bedragen invullen, zonder de wijzigingen op te slaan en te versturen naar de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertruida, 15-03-2015
Geachte Heer/Mevrouw

Mijn man was 60+ toen hij werd ontslagen en over een poosje gaat de WW ten einde lopen.

Als mijn man dan vanuit de WW in de IOW terecht gaat komen + evt. aanvulling vanuit de Toeslagenwet zodat wij samen tot een "bijstandsnorm" voor gehuwden qua inkomen uit gaan komen, houd ik dan evengoed mijn recht op de zgn. "aanrechtsubsidie"? Ikzelf heb géén inkomen. Of moet ik dan vanaf dat moment de maandelijkse vooruitbetaling gaan stopzetten (ik krijg deze subsidie maandelijks vooruitbetaald) Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Geertruida,
U houdt uw recht op de aanrechtsubsidie en als het inkomen gelijk is aan de bijstandsnorm en er zijn geen aftrekposten (zorgkosten bijvoorbeeld, hypotheekrente) dan krijgt u de aanrechtsubsidie waarschijnlijk nog net uitbetaald. U hoeft de maandelijkse vooruitbetaling ook niet voor een heel jaar stop te zetten, maar kunt dat voor een aantal maanden doen als u later toch gaat twijfelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eliza, 06-03-2015
Geachte, ik ben 42 en wil parttime gaan werken, verdiensten zijn 350 euro, mijn man werkt fulletime en verdient 30000 bruto, heb ik als ik ga werken dan nog recht op de aanrechtssubsidi, mvgr Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Eliza,
Als u zelf inkomen hebt, geldt eerst een teruggave via uw inkomen en kan de rest via het inkomen van uw man plaats vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 27-02-2015
Extra heffingskorting partner met laag of geen inkomen? Partner is geboren in 1968, geen inkomen. Ik heb een bruto inkomen van 40.000,- Spaargeld 75000,- Volgens een tip van Plus magazine zou de alg.heffingskorting van mijn partner maximaal met 841,- verhoogd kunnen worden door het schuiven met ons BOX 3 vermogen. Ik kom er niet uit. Kunt u helpen om dat te begrijpen en uit te voeren. Geldt dit dan alleen vanaf aangifte 2014?
Met vriendelijke groet,

John Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste John,
U betaalt zowel zowel over uw inkomen als uw vermogen belasting voor zover het vermogen hoger is dan de vrijstelling. De extra heffingskorting van uw partner is relatief laag omdat ze na 1963 is geboren. Door met het vermogen te verschuiven kan het gebeuren dat uw partner meer belasting gaat betalen en uw minder. Ook dit weer voor zover dit vermogen boven de vrijstelling uitkomt. Dat kan bovendien betekenen dat ze recht krijgt op een deel van de algemene heffingskorting dat hoger is dan de aanrechtsubsidie. Dit kan elk belastingjaar worden herhaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. J. Stempher (Rinus), 26-02-2015
Geachte heer/mevrouw, Ik wil bij deze graag weten of wij in aanmerking komen voor Minstverdiende Partner? Wij leven vanaf oktober 2014 van Euro 1020.00 per maand, maar dat is volgens ons ver onder modaal. Wat kunnen wij daar aan doen? Wij zien graag Uw reactie tegemoet.
met vriendelijke groet M.J.Stempher Reactie infoteur, 29-12-2019
Beste M. J. Stempher,

U zit dan onder de minimumnorm en zou een aanvullende bijstandsuitkering kunnen aanvragen:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

Daar zit wel een vermogenstoets bij.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 16-01-2015
Mijn vrouw heeft wegens omstandigheden een aantal jaren niet kunnen werken. In de periode heeft zij dus "aanrechtsubsidie" ontvangen. Zij valt, gezien zij van '72 is onder de afbouwregeling. Nu heeft ze deze week een baan gevonden waar zij ca. 10 uur per week gaat werken. De inkomsten hiervan zullen bruto (incl. vakantiegeld) op € 488,= per maand uitkomen. Wij vragen ons nu af of zij bij dit inkomen nog altijd recht heeft op de "aanrechtsubsidie" of dat dit nu komt te vervallen danwel, dat wij dit zelf moeten stopzetten om een naheffing te voorkomen. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Maurice,
Dat hangt ervan af of de werkgever ook rekening houdt met de algemene heffingskorting. Als dat het geval is zou dat (gedeeltelijk) dubbel zijn. U kunt de werkgever ook vragen om niet met deze heffingskorting als loonheffingskorting rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Jacobs, 15-12-2014
Goedendag, vanaf 15 december ontvang ik mijn eerste AOW uitkering. Vervalt nu de aanrechtsubsidie geheel of gedeeltelijk deze maand. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste R. Jacobs,
Als er een deel van de algemene heffingskorting met uw AOW wordt verrekend, hebt u in december niet nog eens recht op uw aanrechtsubsidie, dat zou namelijk dubbelop zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry Brouwer, 03-12-2014
Goedendag,
Mijn vrouw stopt om gezondheidsredenen met werken per 1 januari 2015. Moet ik nog wat aanvragen/regelen met de belastingdienst? Reactie infoteur, 23-06-2020
Goedendag Harry Brouwer,
Dat hangt ervan af of u een maandelijkse teruggave krijgt. Die maandelijkse teruggave zal op een hoger inkomen zijn gebaseerd dan wanneer uw vrouw niet meer werkt. Het kan dus zijn dat u teveel terugkrijgt en dan is het verstandig om een nieuwe voorlopige aanslag inkomstenbelasting in te vullen. Daar staat tegenover dat sommige toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag) hoger kunnen uitvallen door een lager inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 03-12-2014
Hallo

ik heb het nagekeken en in de aangifte staat een algemene heffingskorting van 2001 euro. Maar het klopt toch dat mijn man dit ook moet betalen of terugkrijgen. Wat is de situatie als men een uitkering heeft en een fiscale partner.

Ik kom er geen wijs uit bij de belastingdienst zelf.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Anja,
Ook u hebt recht op een korting. Als u een uitkering ontvangt, zal de korting al met de belasting op uw uitkering verrekend zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Anja, 02-12-2014
Hallo

ik las over deze regeling.
Wordt het niet al toegepast als je aangifte doet.
Of moet je iets aanvinken mits je aan de voorwaarden voldoet natuurlijk.
Ik doe altijd in maart aangifte maar begrijp ik nu dat je het nu al kan aanvragen?
En kan het dan in maandelijkse termijnen worden betaald, dan is je loon per saldo hoger.
Met vriendelijke groet
Anja Reactie infoteur, 02-10-2020
Hallo Anja,
Als de gegevens in de gezamenlijke belastingaangifte volledig zijn ingevuld, wordt de algemene heffingskorting automatisch berekend. De specificatie bij uw belastingaanslag maakt duidelijk of dit ook gebeurd is. U hoeft inderdaad niet te wachten tot uw belastingaangifte volgend voorjaar, maar kunt via een voorlopige aanslag maandelijks uw teruggave krijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65057-voorlopige-aanslag-2021-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoja Protsova, 01-12-2014
Goede middag, hoe moet ik subsidie aan vragen voor de minstverdienende partner? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Zoja Protsova,
Dit doet u door een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting te doen of via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ghislaine, 07-11-2014
Ik heb vorige maand de algemene heffingskorting aangevraagd en heb er recht op nu heb ik een brief binnen gekregen met wat ik krijg maar nu is mijn vraag het is november dus krijg ik dat bedrag met terugwerkende kracht? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Ghislaine,
Ja de heffingskorting is een jaarbedrag dat u met terugwerkende kracht zult ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga van der Meer, 04-11-2014
Geachte heer. Per 1 dec.2014 wordt ik werkloos. Ik moet dus een ww. uitkering aanvragen. Mij is verteld dat ik dan bij de belastingdienst in aanmerking kom voor de z.g. aanrecht regeling. Ik vraag me af of dat zo is. Mijn partner heeft aow en een klein pensioen. Mijn leeftijd is 60 jaar. Is het voor mij belangrijk dat ik stappen onderneem en zo ja, bij welke instelling kan ik dan terecht? Hopelijk kunt u mij wat informeren, mvgr, Marga van de meer Reactie infoteur, 23-06-2020
Geachte Marga van der Meer,
Voor de aanrechtsusbsidie volstaat het om gezamenlijk belastingaangifte te doen (voorlopige aanslag of belastingaangifte inkomstenbelasting). Dan volgt uit jullie gezamenlijk opgave automatisch op welke korting u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 04-11-2014
In dec 2014 krijg ik mijn eerste aow uitkering, mijn vrouw is nu 60 jaar en per 1sept gestopt met werken. Heeft zij nu recht op aanrechtsubsidie in 2015? En heeft dit geen invloed op de AOW die wij nu krijgen Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Rob,
Uw vrouw heeft recht op de aanrechtsubsidie en dat is niet van invloed op uw AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frederik, 24-10-2014
Ik krijg momenteel deze zogeheten 'aanrechtsubsidie'. Nu ziet het er naar uit dat ik vanaf november weer fulltime werk heb. Is er een grens wat ik dan nog verdienen kan/mag, of moet ik dan alles van 2014 terugbetalen? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Frederik,
Als u weer full-time werk hebt, wordt uw aanrechtsubsidie in de periode van werk vervangen door de algemene heffingskorting. Die korting kan hoger zijn dan het bedrag dat u nu ontvangt. Waar u wel op moet letten is dat u niet beide bedragen in zijn geheel in een jaar ontvangt, want dan moet u er een terugbetalen. U kunt uw werkgever vragen (loonafdeling) om te rekenen met de algemene heffingskorting minus de aanrechtsubsidie die u hebt gehad. U kunt ook vragen om niet met de algemene heffingskorting rekening te houden, want dan krijgt u straks belasting terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Verplancke, 21-10-2014
In februari 2015 wordt ik 65. Ik krijg dan een pensioenuitkering en 3 maanden later omdat mijn vrouw jonger is voor een persoon AOW. Heeft mijn vrouw in 2015 dan recht op de aanrechtsubsidie? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Kees Verplancke,
Uw vrouw houdt haar rechten, maar uw inkomen moet wel voldoende hoog zijn om die aanrechtsubsidie te kunnen uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvink, 18-10-2014
Ik ben 59 jaar en ga een uitkering ontvangen via de ioaw. Mijn vrouw heeft al enkele jaren de aanrechtsubsidie. Er zijn verder geen inkomsten. Nu is mij verteld dat de subsidie of niet meer uitgekeerd gaat worden of ingehouden gaat worden op mijn ioaw uitkering. Klopt dit? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Mvink,
De aanrechtsubsidie is een belastingkorting en is geen inkomen. Het leidt niet tot een korting van uw uitkering, wel kan uw uitkering te laag zijn om de belastingkorting volledig uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Tempelaars, 24-09-2014
Ik woon samen maar we hebben dit niet officieel vastgelegd middels een samenlevingsovereenkomst. We hebben er wel voor gekozen om fiscaal partner te zijn.
Is het noodzakelijk om een samenlevingscontract af te sluiten om in aanmerking te komen voor een aanrechtsubsidie/algemene heffingskorting? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste R. Tempelaars,
Als jullie fiscale partners zijn, kan de minstverdienende partner ook in aanmerking komen voor de algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. J. van Dam, 15-09-2014
Graag zou ik willen weten of ik voor het aanrechtsubsidie 2014 in aanmerking kom. Mijn inkomen uit WW vervalt op 17 september a.s. Heb ik ook recht op zorgtoeslag? Zo ja, vanaf welke data worden deze belasting teruggaven vergoed en moet ik die nog apart aanvragen en hoe? Over de aanrechtsubsidie kan ik geen formulier vinden. Moet ik het aanvragen of mijn partner? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste G. J. van Dam,
1. De aanrechtsubsidie kunt u krijgen bij het invullen van een gezamenlijke belastingaangifte tijdens het jaar of aan het einde daarvan.
2. De toeslagen zijn gebaseerd op uw jaarinkomen. Het kan zijn dat u er dit jaar nog voor in aanmerking komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 10-09-2014
Hallo,
Als partner overlijdt en ik alleen nabestaandenpensioen krijg, kom ik dan ook in aanmerking voor de aanrechtsubsidie?
Met vriendelijke groeten,

Roel Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Roel,
Alleen de minst verdienende partner kan voor de aanrechtsubsidie in aanmerking komen (uit te betalen via de partner). Beiden moeten nog wel in leven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart Driessen, 11-08-2014
Hallo,
mijn vrouw wordt vanaf September huismoeder om voor onze kinderen van 3 en 6 te kunnen zorgen.
Waar moet ik fiscaal nu rekening mee houden en hebben wij ook recht op deze subsidie?
Moet ik deze subsidie meteen aanvragen?

Hoop dat iemand mij wat kan vertellen hier over Reactie infoteur, 23-06-2020
Hallo Bart Driessen,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doen, wordt het op dat moment verrekend. Als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invult (en ervoor in aanmerking komt) kan het bedrag maandelijks worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 23-07-2014
Goede morgen ik heb vorig jaar in een artikel gelezen over de aanrechtsubsidie en het schijnt dat ik daar ook recht op heb en met terugwerkende kracht maar weet niet hoe dat te doen.
Ik ben getrouwd met een Thaise vrouw al ruim 12 jaar ook ingeschreven in de gemeente als zijnde getrouwd maar waren tot 2 maanden terug woonachtig in Thailand ik heb altijd belasting betaald in Nederland maar nooit iets gehoord over de aanrechtsubsidie nu schijn ik dat te kunnen aanvragen en met terugwerkende kracht omdat mijn vrouw nu ook een burger service nummer heeft.
Ik ben Nederlander en heb altijd in Nederland gewoond.
Kan iemand mij informeren hoe te handelen? Mvg Gerrit Oonk Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Gerrit,
1. Bij een gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting zou dit goed moeten gaan.
2. Met terugwerkende kracht betekent hier dat u een nieuwe belastingaangifte kunt doen als de belastingaanslag voor een jaar nog niet definitief is. In andere gevallen, kunt u een briefje sturen naar de belastingdienst in uw regio met het verzoek om de algemene heffingskorting minst verdienende partner alsnog uit te betalen. Merk daarbij op dat u niet van die heffingskorting op de hoogte was en er dus niet eerder om gevraagd hebt en graag deze fout die in uw nadeel is, wilt recht trekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 26-06-2014
Als je aow en een pensioen hebt is er voor de partner dan nog recht op de uitbetaling heffings toeslag? Wat is het bedrag aan belasting heffing wat je moet betalen om dat recht te houden? Wij krijgen nu nog wel de uitbetaling maar in aug krijg ik voor het eerst aow?
Met groet jan Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Jan,
Het recht op uitbetaling van de heffingskorting voor uw partner kan nog steeds als u per saldo belasting betaalt. Tot maximaal dat bedrag kan er via u worden uitgekeerd. Zodra uw partner (meer) eigen inkomen heeft, zal de korting in eerste instantie via haar inkomen verlopen en de rest via u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 02-06-2014
Hallo,

Even een vraagje. Ook ik had nog nooit van aanrechtsubsidie gehoord. In 2007 ben ik gestopt met werken ivm het krijgen van mijn dochter. 2012 en 2013 heb ik een eigen bv gehad. Klopt het dat ik nog aanrechtsubsidie kan aanvragen voor 2009,2010 en 2011 en ook maandelijks voor het huidige jaar? Mijn vriend is in die tijd altijd zelfstandige geweest en heeft voldoende belasting afgedragen. Ook zijn wij al die tijd fiscaal partners.
Wat voor soort brief moet ik naar de belastingdienst sturen om dit in orde te maken?

groetjes Renate Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Renate,
Als er geen gezamenlijke belastingaangifte is gedaan, hebt u ook geen aanrechtsubsidie uitbetaald gekregen. Voor de jaren waarin nog geen definitieve belastingaanslag is ontvangen, kunt u een nieuwe gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting insturen, voor andere jaren stuurt u een briefje naar de belastingdienst waarin u aangeeft dat ondanks het feit dat jullie fiscale partners zijn, er abusievelijk geen rekening is gehouden met de uitbetaling van de aanrechtsubisdiie (algemene heffingskorting minstverdienende partner) en u verzoekt om met dit recht alsnog rekening te houden en de bedragen uit te betalen via het inkomen van uw partner. Met een voorlopige belastingaangifte kunt u om vermindering van de inkomstenbelasting. Voor al deze gevallen moet het inkomen van uw partner wel hoog genoeg zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 19-05-2014
Ls, kan ik nu nog aanvragen met terugwerkende kracht? Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Tom,
U kunt uw belastingaangifte tot maximaal vijf jaar terug nog aanpassen. Als een belastingaanslag al definitief is, stuurt u een verzoek in bij de Belastingdienst (een briefje).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Berger van Eerten, 14-05-2014
Ik ben geboren vóór 1963 en sinds vorig jaar 1 juni heb ik geen werk meer dus heb ik geen inkomen meer.
Nu is mijn vraag kom ik in aanmerking voor de aanrechtsubsidie 2014?

Vriendelijke Groet

A.Berger van Eerten Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste A. Berger van Eerten,
Ja u hebt recht op dit bedrag, maar het kan alleen worden uitbetaald als u zelf voldoende inkomen hebt of uw fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 20-09-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.