Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog De ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog verlagen, maar dat bleek niet houdbaar nu de koopkracht van alle niet ouderen in 2016 wel omhoog gaat. De manier om de koopkracht van ouderen iets te verbeteren is een verhoging van de AOW en een verhoging van de ouderenkorting. Wie AOW-gerechtigd is, heeft er profijt van, maar dit geldt ook weer niet voor alle inkomens. In 2017 wordt een eerder voorgenomen korting op de ouderenkorting ongedaan gemaakt en de korting iets verhoogd. Tot nu toe geldt deze extra ouderenkorting ook voor 2018.

Ouderen betalen regelmatig de rekening

Vele ouderen hebben de laatste jaren een teruggang in koopkracht ervaren. Door een korting op hun pensioen, door gebrek aan indexatie, door bedekte kortingen in de AOW, door een latere AOW, door een verder versnelde verhoging van de AOW leeftijd, door het vervallen van de AOW-partnertoeslag, door de beknibbeling in de zorg, door andere kabinetsmaatregelen. Iedereen begrijpt dat ten tijde van crisis iedereen moet meebetalen, maar veel ouderen zullen toch ervaren hebben dat vooral zij het gat in de begroting moesten dichten. Als klap op de vuurpijl zouden de ouderen in 2016 er extra op achteruit gaan terwijl en er in 2016 aan werkenden wel 5 miljard belastingverlichting wordt gegeven.

Ouderenpartijen en verontruste ouderen

Ouderenpartijen trekken aan de bel, de vereniging verontruste ouderen doet hetzelfde. Het koopkrachtplaatje van het Centraal Planbureau in augustus 2015 bevestigde het beeld van een verdere koopkrachtdaling voor ouderen in 2016 als het kabinet geen maatregelen zou treffen. Eigenlijk kon het kabinet Rutte er niet meer om heen: er moest iets worden gedaan voor ouderen.

De ouderenkorting 2016 als heffingskorting iets verhoogd: minder belasting betalen

Een manier om iets aan de koopkracht van ouderen te doen, is het verhogen van de ouderenkorting. De ouderenkorting is een heffingskorting, een belastingteruggave, en een hogere ouderenkorting betekent dus dat u, als de leeftijd hebt bereikt waarop u recht hebt op AOW, netto meer overhoudt. Er is een algemene ouderenkorting voor iedereen die in 2016 recht heeft op AOW en een alleenstaande ouderenkorting. In de Miljoenennota 2015 werd nog voorgenomen om de ouderenkorting met 82 euro te verlagen, maar in de Miljoenennota 2016 wordt 222 euro extra uitgetrokken. Dat betekent per saldo een verhoging met ongeveer 139 euro in 2016 ten opzichte van 2015. De korting met 82 euro gaat wel gewoon door als u in 2016 een inkomen hebt dat hoger is dan 35.949 (cijfers Miljoenennota 2016, cijfers afgerond), in 2015 is dat nog 35.770:

Ouderenkorting 2015 en 2016 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:

Wie20152016
U hebt een inkomen lager dan 35.770 1.042 1.187
U hebt een inkomen hoger dan 35.770 152 70
Alleenstaande ouderenkorting 433 436

Ouderenkorting 2017

In de Miljoenennota 2017 is er wat betreft de ouderenkorting goed nieuws, deze wordt verhoogd naar maximaal 1.292 euro respectievelijk 438 euro. Het gaat hier om een structurele verhoging die ook naar 2018 en 2019 doorwerkt. U hebt recht op deze ouderenkorting als uw inkomen lager is dan 36.057. Als uw inkomen hoger is dan 36.057, dan hebt u recht op slechts 71:

Ouderenkorting 2017 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:

Wie2017
U hebt een inkomen lager dan 36.057 1.292
U hebt een inkomen hoger dan 36.057 71
Alleenstaande ouderenkorting 438

Ouderenkorting 2018

In de Miljoenennota 2018 (Prinsjesdag 2017) inclusief Regeerakkoord staan de volgende bedragen voor de ouderenkorting 2018:

Ouderenkorting 2018 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:

Wie2018
U hebt een inkomen lager dan 36.346 1.418
U hebt een inkomen hoger dan 36.346 72
Alleenstaande ouderenkorting 423

Stijgingen dus ten opzichte van 2017 met uitzondering van de alleenstaande ouderenkorting.

Moet ik de ouderenkorting aanvragen?

Als u een werkgever hebt, AOW of een pensioen ontvangt, hoeft u als AOW-gerechtigde in 2016 niet de ouderenkorting aan te vragen bij de Belastingdienst. Als het goed is houdt uw werkgever, het pensioenfonds of de Sociale Verzekeringsbank al met de ouderenkorting waarop u recht hebt rekening. Bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 (voorlopige teruggaaf belasting) zijn uw persoonlijke gegevens en uw de leeftijd bekend, waardoor meteen bekend is op welk bedrag u recht hebt. Als u toch te weinig hebt gekregen, kan dit uiteindelijk bij de definitieve belastingaangifte 2016, 2017 of 2018 nog worden gecorrigeerd.

Conclusie ouderenkorting 2016, 2017 en 2018

De ouderenkorting is er speciaal voor ouderen en is daarom het geëigende instrument om iets extra's voor ouderen te doen. Met de Miljoennota 2018 op Prinsjesdag 2017 zijn de precieze cijfers bekend gemaakt. Een beperkte verhoging van de ouderenkorting helpt de koopkracht van ouderen verbeteren, maar of deze maatregel ook voldoende is, is nog maar de vraag. Bovendien profiteren hogere inkomens hier niet van. In 2017 is er sprake van een (kleine) verhoging van de ouderenkorting, in 2018 stijgt de ouderenkorting eveneens (behalve die voor alleenstaanden).

Lees verder

© 2015 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderenkorting 2021 omhoogOuderenkorting 2021 omhoogWie in 2023 recht heeft op AOW, heeft in beginsel ook recht op de ouderenkorting 2024. Deze heffingskorting is wel inkom…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2022 en 2023? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door de inflatie in comb…
Hoogte heffingskortingen 2018Hoogte heffingskortingen 2018De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoud…

Vruchtgebruik box 1Vruchtgebruik box 1U hebt als langstlevende ouder het recht van vruchtgebruik van de ouderlijke woning geërfd, is dat dan box 1 van de inko…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 omhoogInkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 omhoogHebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016? Ruim 1 miljoen Nederlanders ontvangen van de belastingdi…
Reacties

J. Verhaart, 16-12-2020
Ik heb AOW plus gekorte toeslag en woon in Indonesia. Heb ik dan geen recht op algemene heffingskorting en ouderenkorting? Reactie infoteur, 16-12-2020
Beste J. Veraart,
U kunt recht hebben op het niet belastingdeel van deze heffingskortingen.

Thea Nijhuis, 04-01-2019
Geachte ik word 8 februari 65, kan ik dit jaar ook de eenmalige ouderen korting aanvragen?
Ik ben weduwe.
Vr gr Thea Reactie infoteur, 04-01-2019
Beste Thea Nijhuis,
Het recht op de ouderenkorting ontstaat zodra u recht hebt op AOW, nog niet als u 65 jaar wordt.

Geesje Visser, 15-08-2018
Geachte heer infoteur,

Volgend jaar gaat de consument er 300,00 per jaar op achteruit verwacht men door het verhogen van de BTW, daar staat tegenover dat de inkomstenbelasting verlaagd wordt. Nu is mijn vraag of die verlaging ook geldt voor de gepensioneerden.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 16-08-2018
Geachte Geesje Visser,
De belastingverlaging zal ook voor gepensioneerden gelden, maar hoeveel profijt u ervan zult hebben, hangt ook af van de hoogte van uw jaarinkomen (AOW en eventueel pensioen):

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

De verhoging van de ouderenkorting helpt daarbij ook een beetje.

Vincent, 29-04-2018
Geachte infoteur,

mijn alleenstaande moeder ontvangt AOW en pensioen. In 2014 en 2015 gaf de door belastingdienst berekende aangifte weinig verschil aan tussen Totaal heffingskortingen en Te verrekenen heffingskortingen (ca. 100 euro). Echter in 2016 is dit verschil enorm gestegen; Te verrekenen heffingskorting is minder dan de helft van Totaal heffingskorting. In dat jaar was haar gezamenlijk inkomen weliswaar eenmalig sterk lager a.g.v. het oversluiten van de hypotheek maar ik vermoed dat dit geen invloed heeft op de heffingskorting.
Op de recente aangifte over 2017 staat alleen nog Totaal heffingskorting vermeld en 'Te verrekenen' is nergens meer te bekennen. Kunt u een hint geven in welke richting ik moet denken om dit te kunnen volgen? Alvast bedankt.

groet,
Vincent Reactie infoteur, 30-04-2018
Geachte Vincent,
Aan het slot van uw belastingaangifte inkomstenbelasting wordt eerst de inkomstenbelasting berekend zonder rekening te houden met de heffingskortingen, dan volgt de regel heffingskortingen en tot slot het te betalen of ontvangen bedrag. Zo kunt u zien welk deel van de heffingskortingen kon worden benut en welk niet.

Geesje Visser, 10-03-2018
Geachte infoteur,

Een goede kennis van mij, gehuwd heeft 1400,00 netto incl. AOW en pensioen. Hij heeft van AEGON spaargeld uitgekeerd gekregen van 11.000 dat wordt volgend jaar bij zijn inkomen opgeteld. Nu is mijn vraag hoeveel belasting hij daarover moet betalen, gaat dat via de inkomstenbelasting, voorhoelang, en heeft dat verdere consequenties voor zijn pensioen. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 12-03-2018
Geachte Geesje Visser,
Het uitgekeerde spaargeld is niet van invloed op de bruto AOW of het pensioen. Netto kunnen er wel gevolgen zijn, doordat er meer belasting moet worden betaald. Het hangt van de soort uitkering af hoeveel belasting moet worden betaald. Bij een lijfrente wordt vaak 57% belasting ingehouden. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting vindt vervolgens een herberekening plaats om te zien of er niet te veel belasting is betaald. Gaat het echt om spaargeld (spaarhypotheek, spaarrekening) dan wordt er mogelijk geen belasting ingehouden.

Brenda Pieplenbosch, 06-03-2018
Geachte infoteur,
Ik zit voor 2018 net boven de grens voor de hoge ouderenkorting en krijg daardoor een lage ouderenkorting in 2018 van 72 euro. Niet leuk maar het zij zo (in 2019 wordt dat weer beter). Wat mij echter bevreemdt is dat ik een voorlopige aanslag over 2018 heb gekregen waarin die hoge ouderkorting wordt teruggehaald alsof ik die wel elke maand ga ontvangen in 2018. Je zou denken dat deze lage korting al iedere maand in het te ontvangen pensioen/aow is verwerkt of krijg je de hoge korting wel en word je er daarom al voorlopig op aangeslagen. Zonder echte wijzigingen in mijn inkomen en'of vermogen werd ik voor 2017 voorlopig aangeslagen voor afgerond 1400 euro en nu heb ik voor 2018 voor afgerond 2850 euro een voorlopige aanslag ontvangen. Mijn man heeft geen eigen inkomen. Ik heb contact gehad met de belastingdienst maar daar werd dit probleem voor mij niet helderder door.
Met vriendelijke groet,
Brenda Pieplenbosch Reactie infoteur, 07-03-2018
Geachte Brenda Pieplenbosch,
De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 is vaak gebaseerd op de gegevens uit 2016 en die kunnen verouderd zijn. Voor de ouderenkorting is inderdaad maar een klein verschil in inkomen nodig, om er op achteruit te gaan. Daarom doet u er goed aan om alle posten door te lopen, want anders zult u over 2018 zeer waarschijnlijk weer een deel terug moeten betalen.

Geesje Visser, 29-01-2018
Geachte heer infoteur,

De jaarlijkse belastingaangifte heeft toch niets te maken met de maandelijkse inhoudingen op het salaris van de belastingdienst. Mijn vriendin moet namelijk 110,00 maandelijks inleveren vanaf januari. Ze heeft een salaris net boven het minimum.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 29-01-2018
Geachte Geesje Visser,
Er is een indirect verband tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting. In de jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting wordt bekeken of er gedurende het jaar te veel of te weinig belasting is betaald. Wie bijvoorbeeld ziektekosten heeft, kan een deel van de loonbelasting terugkrijgen via een aftrekpost waarmee bij de inhouding loonbelasting nog geen rekening is gehouden.

J. Hakkert, 28-10-2017
Geachte infoteur,
De ouderen korting van 126,- extra voor 2018 is mooi. Wat wel jammer is dat iemand met een klein pensioen het niet te gelde kan maken. Kan men daar iets aan doen?

met vriendelijke groet, J Hakkert Reactie infoteur, 31-10-2017
Geachte J. Hakkert,
Alleen extra inkomen kan ervoor zorgen dat u wel de volledige ouderenkorting krijgt. Dat kan bijvoorbeeld als er een partner is via de overheveling van vermogen (u betaalt dan meer belasting maar krijgt de ouderenkorting, de ander betaalt minder belasting) of een lagere aftrekpost.

G. Visser, 18-10-2017
Geachte infoteur,

Telt het inkomen van je partner ook mee met het berekenen van het verzamelinkomen. Ik vraag dat i.v.b. met de belastingschijven voor gepensioneerden en de ouderenkorting en de nieuwe plannen van dit kabinet. Ons gezamenlijk inkomen is 46.495 inclusief AOW en pensioen. Reactie infoteur, 19-10-2017
Beste G. Visser,
Voor de belastingschijven en belastingtarieven worden jullie individuele inkomens niet bij elkaar opgeteld. Voor de aftrek ziektekosten en de toeslagen wordt bijvoorbeeld wel naar het gezamenlijke inkomen gekeken.

Kees Noorlander, 09-10-2017
Bedankt voor alle bedragen op een rij. Ik wil nog een tip geven aan hen, die met hun verzamelinkomen (uit de 3 boxen) net boven de grens van 36.057 uitkomen. Geef giften aan ANBI-instellingen, zodat uw verzamelinkomen onder die kritieke grens komt. Dan krijgt u ook de enorme ouderenkorting en financiert de belastingdienst uw giften voor misschien wel meer dan 100 %.
Overigens is het systeem van de ouderenkorting een oneerlijk gedrocht. Want een bruto stijging van het inkomen van 2.000 kan zo resulteren in een daling van het netto inkomen! De Eerste Kamer heeft daarom op 20 december 2016 een motie aangenomen om iets te doen aan deze "knip" (Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de afbouw van de ouderenkorting): In deze motie wordt de regering verzocht om bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw van de ouderenkorting zodanig geleidelijk te laten verlopen, dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van 36.057. Reactie infoteur, 10-10-2017
Beste Kees Noorlander,
Zeker, dank voor uw reactie.
De ouderenkorting kan zeer onrechtvaardig uitvallen bij een beetje extra inkomen en daar komt voor de eigenaar van een afgelost huis de aflosboete van Rutte 3 bij. Daarmee stijgt door de extra bijtelling uw inkomen onbedoeld nog verder en zit u nog sneller boven de inkomensgrens van de ouderenkorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/184593-hypotheekvrije-woning-geen-zorgtoeslag-en-ouderenkorting.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/184566-aflosboete-eigen-woning-meer-belasting-betalen.html

R. Austmann, 18-05-2017
Geachte lezer,

Er is vastgesteld dat ik recht heb op de ouderenkorting van 438,-- Is het al bekend wanneer dit bedrag wordt uitbetaald in 2017?
Met vriendelijke groet,
R. Austmann,
Amsterdam Reactie infoteur, 20-05-2017
Geachte R. Austmann,
De ouderenkorting wordt uitbetaald na uw belastingaangifte over 2017 (voorjaar 2018) of eerder via uw voorlopige aanslag 2017.

Louis Wattimena Uit Zoetermeer, 04-05-2017
Ik heb mijn aanslag over het jaar 2016 al binnen en heb genoten van de ouderenkorting van euro 1.187. Ik heb een AOW en aanvullende pensioen. De inkomen grens voor 2016 is euro 35.770 en voor 2017 is dit euro 36.057 een stijging van euro 287. Wat als de indexatie van mijn AOW en pensioen iets meer is dan 287 en mijn jaarinkomen wordt dan bijvoorbeeld euro 36.157, dus 100 euro meer en kan dus geen aftrek krijgen van euro 1.292, maar slechts euro 71 en dit is dan een strop van 1.292- 71 = 1.221 Bestaat er een coulance regeling voor dit geval, het is gewoon niet eerlijk vind ik?
Hartelijk dank Reactie infoteur, 05-05-2017
Beste Louis Wattimena,
Als u in 2017 meer inkomen hebt dan 36.057 euro, hebt u alleen recht op de lage ouderenkorting en gaat u er feitelijk op achteruit. Helaas wordt daarvoor geen coulance gegeven.

K. Sparla, 22-03-2017
Geachte info,
Is de alleenstaande ouderenkorting een exta verhoging van de ouderenkorting of is de ouderenkorting voor een alleenstaande aanmerkelijk minder? Reactie infoteur, 22-03-2017
Geachte K. Sparta,
De alleenstaande ouderenkorting is extra als u alleenstaande bent.

H. Wulff, 07-03-2017
Bij invullen IB-formulier bleek dat mijn echtgenote recht zou hebben op heffingskorting en ouderenkorting. Totaal 1187 euro en 1877 euro. Bij de berekening werd echter alleen de heffingskorting in mindering gebracht. Reactie belastingdienst was dat zij te weinig inkomen heeft gehad om de ouderenkorting toe te passen.
Teruggave heffingskorting van 1-1-16 tot 1-9-16 en vanaf 1-9-16 aow. Verder geen inkomsten. Nu werd er aow-premie berekend over de teruggave heffingskorting en geen ouderenkorting toegepast i.v.m. te laag inkomen. Klopt dit? Reactie infoteur, 08-03-2017
Beste H. Wulff,
Het vervelende van de heffingskortingen is, dat u er wel recht op kunt hebben, maar dat ze regelmatig niet of slechts ten dele worden uitbetaald wanneer het inkomen te laag was. Er is namelijk niet mee aan belastingteruggave toegestaan dan er aan belasting is betaald.

Ben van der Horst, 03-03-2017
Bij het invullen van het belasting aangifte formulier staat de ouderenkorting niet meer vermeld. Vorig jaar wel, klopt dat? Reactie infoteur, 04-03-2017
Beste Ben van der Horst,
De ouderenkorting vindt u terug bij de berekening van de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Als het goed is, is er automatisch met uw ouderenkorting rekening gehouden.

Arjen Hoogervorst, 03-02-2017
Wanneer gaat de ouderenkorting in? Ik werd in 2015 65 jaar en kreeg in juni AOW.
Geldt de ouderenkorting ook voor 2015? Of is de korting proportioneel? Dus 6 maanden in mijn geval. Reactie infoteur, 05-02-2017
Beste Arjen Hoogervorst,
Peildatum voor de ouderenkorting is of u op 31 december van het belastingjaar recht hebt op AOW.

Dhr H. Zijda, 02-02-2017
Geachte men/mevr,
Vraag: Ik ben zelf 70 jaar/mijn gehuwde partner is per 02 nov 2016 65 jaar mogen worden. Heeft mijn partner over het gehele jaar 2016 ook recht op de Ouderenkorting en hoeveel is dat per persoon? In afwachting van u bericht!
Hartelijke groet, Fam H.Zijda Reactie infoteur, 18-03-2017
Geachte H. Zijda,
Uw partner heeft in 2016 recht op de ouderenkorting als zij op 31 december 2016 de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het bedrag dat ze krijgt hangt af van de hoogte van het verzamelinkomen (zie de tabellen in het artikel voor de bedragen in 2016 en 2017). 65 jaar is nog niet genoeg.

Duijf, 21-01-2017
Ouderenkorting 2016: als het verzamelinkomen van mij en mijn partner per persoon lager is dan 35949, heb je dan allebei recht op die ouderenkorting van 1187? (We hebben allebei AOW).

Met vriendelijke groet,

W.G.J. Duijf Reactie infoteur, 18-03-2017
Beste Duijf,
De ouderenkorting geen individuele korting net zoals de algemene heffingskorting dat bijvoorbeeld is. Als beiden aan de voorwaarden voldoen, hebt u recht op de ouderenkorting die behoort bij het gezamenlijke verzamelinkomen.

Rita Austmann, 08-09-2016
Ik heb recht op 436 euro en mijn vraag is wanneer ik in 2016 deze ouderen-korting zal ontvangen. Reactie infoteur, 11-09-2016
Beste Rita Austmann,
Die krijgt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

J. Eijnthoven, 07-07-2016
Ik ben een alleenstaande oudere met AOW. Moet ik de alleenstaande ouderenkorting apart aanvragen en zo ja, hoe doe ik dat?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 09-07-2016
Beste J. Eijnthoven,
Als het goed is, houdt de SVB al met de alleenstaande ouderenkorting rekening.

Geesje Visser, 20-05-2016
Geachte infoteur,

Als er een nieuw pensioenstelsel komt wat betekent dat dan voor de huidige gepensioneerden.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 22-05-2016
Geachte Geesje Visser,
Een nieuw pensioenstelsel wordt nog uitgewerkt. Er zijn twee tendensen gaande: nieuwkomers worden vrijer in de opbouw van het pensioen, het pensioenfonds zal meer op maat pensioen uitbetalen. En de tweede peiler is dat het collectieve karakter zo veel mogelijk wordt bewaard. Als de vrijere opbouw onverhoopt slecht uitpakt of als er veel minder premies binnenkomen, zou dat nadelig kunnen zijn voor de gepensioneerden, zo is mijn indruk. U hebt dan wel een kapitaal opgebouwd maar als de pensioenfondsen verder door hun dekkingsgraden zakken, zullen ze die korting op iedereen proberen te verhalen. Bovendien is onduidelijk wat het nieuwe startpunt van het nieuwe stelsel zal worden. Als dat 100% dekking moet zijn, kan er al veer eerder worden gekort om dit nieuwe startpunt mogelijk te maken. Nu zitten vele fondsen namelijk onder de 100% dekkingsgraad.

W. A. de Jong, 31-03-2016
Ik ga op 21-05-2016 en mijn vrouw 09-04-2016 met pensioen en mijn vraag is hoeveel ik ouderenkorting eenmalig krijg in 2017. Wij komen samen als inkomen niet hoger dan 35.000 euro en ben benieuwd naar uw reactie.

BVD.
Wallie Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste W. A. de Jong,
Ook als u gedurende een jaar recht krijgt op AOW, hebt u het hele jaar recht op de volledige ouderenkorting ( 1.187 in 2016).

Lens, 29-01-2016
Goedemiddag,

In de tabel "Ouderenkorting 2015 en 2016 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:" staat in de eerste regel:
"Niet alleenstaande met een inkomen lager dan 35.770". Dit is n.m.m. niet juist. Volgens mij geldt deze korting voor iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt. Dus ook alleenstaanden.

m.vr.gr. Reactie infoteur, 03-02-2016
Goedemiddag Lens,
Klopt, alleenstaanden kunnen nog recht hebben op een extra deel.

Steven Spiegelenberg, 25-01-2016
Dag,
Klopt het dat de ouderenkorting voor prepensioeners (63 jr) is vervallen. En dat ik na 2 mnd pensioen er nu in totaal 43 euro per mnd op achteruitga? Dit terwijl het de bedoeling van dit kabinet is dat iedereen er op vooruit zou gaan.
Vr groet. Reactie infoteur, 25-01-2016
Dag Steven Spiegelenberg,
De heffingskorting voor vroeggepensioneerden is in 2016 inderdaad afgeschaft:

http://financieel.infonu.nl/belasting/163030-heffingskorting-voor-vroeggepensioneerden.html

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 07-08-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.