Ouderenkorting 2019 en 2020

Ouderenkorting 2019 en 2020 De ouderenkorting 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 en 2020 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de ouderenkorting gelijk aan nul. Vanaf 2019 verandert de systematiek van de Belastingdienst waarbij de harde inkomensgrens voor de hoge ouderenkorting wordt vervangen door een inkomensafhankelijke verlaging met 15%. De ouderenkorting is als heffingskorting bedoeld om ouderen een steuntje in de rug te geven, maar wie een extra pensioen heeft, kan er in 2019 en 2020 dus op achteruit gaan, niet vooruit. Hoe zit dat?

Hoeveel ouderenkorting krijgt u nog in 2019 en 2020?


Sommige ouderen gaan er bij Rutte 3 op achteruit

Het kabinet Rutte 3 komt met een lastenverlichting waarvan vooral de werkenden zullen profiteren. Werken moet lonen aldus het kabinet, en dus moet de werkende middenklasse erop vooruit gaan. Vele ouderen werken echter niet meer en dus is het de vraag hoe hun inkomenspositie eruit zal zien. Koopkrachtcijfers bij het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst geven aan dat als alle maatregelen in ogenschouw worden genomen 12% van de ouderen erop achteruit zal gaan, vele anderen gaan er iets op vooruit. Vervolgens moeten ouderen maar afwachten of het pensioenfonds hun pensioen niet kort.

Ouderenkorting 2018

De ouderenkorting is een heffingskorting die tot doel heeft om de koopkracht van ouderen (zij die recht hebben op AOW) te verbeteren dan wel het verlies in koopkracht wat te beperken. De ouderenkorting is een knop in de belastingheffing waaraan gedraaid kan worden om ouderen iets extra te geven. Het is daarbij goed om te weten dat tot en met 2018 de ouderenkorting uit drie delen bestaat, de hoge ouderenkorting tot een inkomen van € 36.057, een klein bedrag voor wie meer verdient en een ouderenkorting voor alleenstaanden. De cijfers voor 2018 zijn:

Ouderenkorting 2018 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

WieBedrag in euro's
U hebt een inkomen lager dan € 36.346€ 1.418
U hebt een inkomen hoger dan € 36.346€ 72
Alleenstaande ouderenkorting€ 423

Duidelijk is dat dat bij een beetje meer inkomen een terugval in de ouderenkorting mogelijk is van € 1.418 naar € 72, een behoorlijk verschil. Dat is ook de reden dat oud staatssecretaris voor fiscale zaken Van Rooijen de regering bij motie heeft verzocht om een geleidelijke afbouw van de ouderenkorting mogelijk te maken in plaats van deze abrupte terugval.

Ouderenkorting 2019 afgeschaft voor hogere inkomens

In het Regeerakkoord en de Miljoenennota 2019 doet het kabinet Rutte 3 twee dingen:
  • De hoge ouderenkorting gaat verder omhoog, naar €1.596 (€ 178 extra).
  • De harde inkomensgrens wordt vervangen door een flexibele inkomensgrens met een afbouw naar nul. Het startpunt hiervoor is in 2019 een inkomen van € 36.783 (iets hoger dan in 2018).

Maar wat houdt die flexibele inkomensgrens in? Dat houdt in dat u bij een inkomen van € 36.783 niet direct terugvalt naar het lage bedrag, maar dat de hoge ouderenkorting geleidelijk wordt afgebouwd.

Berekening ouderenkorting 2019

De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 436 (7 euro meer dan in 2019). Tot een inkomen van ongeveer € 36.800 krijgen de niet alleenstaanden ook in 2019 de hoge ouderenkorting, bij een inkomen daarboven wordt het lager. Er is een afbouw van de ouderenkorting met 15% vanaf een verzamelinkomen van ongeveer € 36.800. Deze afbouw betekent dat een aantal mensen dat eerder recht had op de lage ouderenkorting, nu iets meer ouderenkorting zullen ontvangen. Maar let op, het kabinet bouwt de ouderenkorting niet af naar 72 euro, maar naar nul. Dat houdt in dat sommigen die in 2018 nog recht hadden op 72 euro, in 2019 nergens meer recht op hebben.

Grafisch ziet dit er als volgt uit:

Ouderenkorting 2019


In cijfers is de berekening van de ouderenkorting 2019 als volgt:

Ouderenkorting 2019 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

WieBedrag in euro's
U hebt een inkomen lager dan € 36.783€ 1.596
bij een inkomen tussen € 36.783 en circa €47.500€ 1.596 minus 15% van uw inkomen boven € 36.783
Bij een inkomen meer dan circa €47.5000

Berekening ouderenkorting in 2020

De alleenstaande ouderenkorting blijft in 2020 gelijk aan € 436. Voor niet alleenstaanden gaat het niveau van de maximale ouderenkorting omhoog naar €1.622 en wordt het inkomen waar vanaf de ouderenkorting met 15% wordt afgebouwd iets verhoogd, naar €37.372. Grafisch ziet dat er als volgt uit:

Ouderenkorting 2020


Dus het maximale bedrag van de ouderenkorting gaat omhoog, het punt van afbouw verschuift iets waardoor u vanaf een inkomen van €48.186 in 2020 geen ouderkorting hebt.

In cijfers betekent dit:

Ouderenkorting 2020 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

WieBedrag in euro's
U hebt een inkomen lager dan € 37.372€ 1.622
bij een inkomen tussen € 37.372 en circa €48.186€ 1.622 minus 15% van uw inkomen boven € 37.372
Bij een inkomen meer dan circa €48.1860

Ouderenkorting en een extra pensioen

Wie naast zijn AOW een extra pensioen heeft, zal bij een jaarinkomen van circa €47.500 in 2019 respectievelijk ruim €48.000 in 2020 geen ouderenkorting meer ontvangen. Het kabinet had er ook voor kunnen kiezen om de ouderenkorting af te bouwen naar €72, maar doet dat niet. Een extra pensioen wordt zo bestraft via een hoog marginaal tarief en dat was ongetwijfeld niet de bedoeling van de motie van Van Rooijen, ook al gaat er ook een aantal mensen op vooruit.

Lees verder

© 2017 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoogOuderenkorting 2017 en 2018 omhoogDe ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2022 en 2023? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door de inflatie in comb…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die w…
Loonbelasting 2021: gaat u netto vooruit?Loonbelasting 2021: gaat u netto vooruit?De loonbelasting gaat in 2021 omlaag, het belastingstelsel is wat gemoderniseerd. Er zijn in 2021 twee belastingschijven…
Bronnen en referenties
  • Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de afbouw van de ouderenkorting (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, I)
Reacties

Dutchie, 05-07-2020
Hartelijk dank infoteur voor uw reactie. Ik was vergeten te vermelden dat ik al ruim 28 jaar woonachtig ben in Azië. Klopt het dat ik op de website van de belastingdienst lees dat ik dan weer NIET in aanmerking kom voor de eerder genoemde kortingen?

In uw vorige antwoord gaat het om de EU en nog een paar Caribische exotische landen, maar helaas niet om het land in Azië waar ik woonachtig ben. Het is mij daarom helaas nog niet duidelijk of ik wel of niet in aanmerking kom voor ouderenkorting of alleenstaande ouderenkorting.

Met vriendelijke groet,
Dutchie Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Dutchie,
Omdat u in Azië woont, kunt u zich inderdaad niet kwalificeren als buitenlands belastingplichtige. Helaas betekent dat ook dat u geen recht hebt op fiscale aftrekposten in Nederland en de heffingskortingen.

Dutchie, 28-06-2020
Graag zou ik willen weten of ik voor "ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting" in aanmerking kom t.a.v mijn AOW uitkering welke ik geniet vanaf vorig jaar november 2019. Ik heb slechts 54% AOW opgebouwd (geen aanvullend pensioen) en volgens de jaaropgave over 2019 staat er "Loonheffingskorting NEE, vanaf 1-11-2019". Wat moet ik wijzigen of veranderen om voor genoemde korting in aanmerking te komen? De SVB heeft mij verwezen naar de belastingdienst en bij de belastingdienst blijft het ijzig stil. Ik ben volledig vastgelopen dus daarom graag uw advies. Ik ben woonachtig in Azië, dus buitenlands belastingplichtige. Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Dutchie,
Dat u sinds 1-11-2019 in het buitenland woont, verandert de zaak. In veel gevallen is er dan recht op een kleiner deel van de heffingskortingen (wel het premiedeel, niet het belastingdeel). Maar als tenminste 90% van uw inkomen uit Nederland komt, bent u een gekwalificeerd buitenland belastingplichtige en krijgt u alsnog de hele heffingskorting. Zie voor meer details:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Roelof, 02-03-2020
Goedenavond. Vandaag mijn aangifte 2019 ingevuld en er zit een teruggaaf in, zonder enige aftrekpost.
Zit m.i. in ouderenkorting: Bij alléén een AOW uitkering geen ouderenkorting op aangifte. Dus in tabel verwerkt?
Bij AOW en Pensioenuitkering wél ouderenkorting op aangifte. Krijgt men ouderenkorting alléén als je naast de AOW nog een uitkering hebt? Reactie infoteur, 04-03-2020
Goedenavond Roelof,
De ouderenkorting wordt alleen uitbetaald als er voldoende inkomen is en dus belasting wordt betaald, bij alleen AOW is dat niet altijd het geval.

Heni, 01-03-2020
Goedemorgen,

Vanaf juli dit jaar heb ik recht op AOW, vanwege ernstige gezondheidsproblemen is dat vanuit de bijstand.
Ik lees hieronder nogal hoge bedragen aan kortingen, heb ik ergens recht op of val ik hierbuiten?
Verder ontvang ik per november een bedrag van rond de 1900 euro vanwege een spaar-actiefplan, dit geld is bestemd als gedeeltelijke bijdrage uitvaart, van die 1900 euro moet nog belasting afgetrokken worden.
Wat kan ik verwachten? heb ik recht op een ouderenkorting? Reactie infoteur, 02-03-2020
Goedemorgen Heni,
U ontvangt in 2019 zes maanden AOW (en waarschijnlijk geen bijstand meer). Bovendien wordt het actieplan uitbetaald. Daarom is het aannemelijk dat u een deel van de ouderenkorting kunt verzilveren. Aannemelijk, omdat u in die zes maanden per saldo belasting zult betalen.

Joop, 24-01-2020
Ben sinds kort weer gaan werken. Heb aow en een klein pensioen en nu een inkomen erbij. De ouderenkortingen zijn mij wel duidelijk, maar bij belasting aangifte moet ik ook mijn inkomen van mijn werkgever apart aangeven en mijn vraag is of daar aparte een arbeidskorting voor is en verrekend kan worden? Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Joop,
De arbeidskorting heeft inderdaad andere bedragen in petto en een andere opbouw, wanneer iemand recht heeft op AOW of nog jonger is dan de AOW-leeftijd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149446-arbeidskorting-2020-omhoog.html

Henny, 15-12-2019
In november 2020 wordt ik AOW gerechtigd. Uit de voorlopige aanslag over 2020 blijkt dat ik nog 10 maanden recht heb op de algemene heffingskorting. Deze gaat ook per maand uitbetaald worden. De belastingdienst vermeld op de aanslag ook een bedrag voor Ouderenkorting van € 1622. Dit is het bedrag voor heel 2020.
Mijn vraag: wordt dit hele bedrag in 2021 bij de aangifte over 2020 in mindering gebracht mits er voldoende belasting verschuldigd/betaald is? Reactie infoteur, 16-12-2019
Beste Henny,
Voor de ouderenkorting geldt inderdaad de eis dat u uiterlijk op het einde van het belastingjaar (31 december) recht hebt op AOW. U hebt dan het hele jaar recht op de ouderenkorting.

D. Hooijenga, 15-05-2019
Ouderen korting telt dat voor beide fiscale partners? Dus elk 1596 euro voor 2019 bij inkomen per persoon van lager dan 36783 euro. Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste D. Hooijenga,
Beide partners kunnen inderdaad recht hebben op de ouderenkorting.

Harry, 11-05-2019
Oudere financiële partners met totaal verzamelinkomen tussen 1 en 2 maal € 36.783 hebben in 2019 dus 2 maal ouderenkorting = maximaal € 3.192? Reactie infoteur, 13-05-2019
Beste Harry,
In 2019 is het voor jullie samen inderdaad maximaal € 3.192.

Peter, 30-04-2019
Mijn ouders hebben alleen AOW. Ze krijgen geen uitnodiging van de belastingdienst.
Moeten ze dan aangifte doen en kunnen ze dan ook ook iets terugkrijgen? Reactie infoteur, 01-05-2019
Beste Peter,
Wie van de Belastingdienst geen uitnodiging krijgt voor de belastingaangifte, kan wel belastingaangifte doen. Is er alleen AOW, dan heeft de SVB als het goed is met de relevante heffingskortingen rekening gehouden en kan men niet meer terugkrijgen dan men per saldo aan belasting heeft betaald.

Kaatjeb, 26-04-2019
Op 22 september gaat mijn AOW in. Vanaf 1 Jan jl. ontvang ik gedurende 5 jaar een lijfrente-uitkering. Wordt bij het bepalen van het recht op (aanvullende) ouderenkorting daarmee rekening gehouden of blijven de lijfrente-uitkeringen buiten beschouwing? Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste Kaatjeb,
De lijfrente-uitkeringen worden bij uw inkomen opgeteld.

Ad Vergouwen, 19-04-2019
Ik krijg in 2018 maar € 72,- ouderenkorting bij een belastbaar inkomen van € 38.000,-. In 2019 zal mijn belastbaar inkomen€41.000,- zijn. Wat krijg ik dan ouderenkorting? Reactie infoteur, 23-04-2019
Beste Ad Vergouwen,
Voor u bedraagt de ouderenkorting in 2019 dan circa 963 euro.

Leo, 10-04-2019
Mijn moeder heeft door een ANBI schenking te doen het inkomen onder de grens van 36346 gebracht. Er was echter geen rekening gehouden met het gegeven dat de SVB de tweede helft van het jaar de AOW ging indexeren. Nu schiet ze net ca. € 20 boven de grens. Is dit een geval van vette pech? Wel zuur dat een maatregel om haar inkomen te verbeteren er voor zorgt dat haar extra ouderen aftrek van € 1418 komt te vervallen! Reactie infoteur, 12-04-2019
Beste Leo,
Het is inderdaad heel vervelend, voor de Belastingdienst is bij de ouderenkorting 36346 euro een harde grens in 2018. De ouderenkorting bedraagt dan 71 euro. In 2019 is de grens flexibeler om dit soort van narigheid in veel gevallen te voorkomen.

Marjolein, 01-04-2019
Ik heb een vraag over de ouderenkorting 2018 en de verandering in 2019.
Omdat mijn verzamelinkomen in 2018 net ietsje hoger is dan € 36.346 val ik in 2018 helaas terug naar € 72 ouderenkorting.
Maar als ik het goed lees in het overzichtje hierboven 'Ouderenkorting 2019 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt', gaat er vanaf 2019 afgebouwd worden 'bij een inkomen tussen € 36.783 en circa €47.500, wordt het bedrag € 1.596 minus 15% van uw inkomen boven € 36.783'. Met andere woorden, in 2018 een fooi en en in 2019 gaat dit weer omhoog met een geleidelijke afbouw (?).
Is dat niet vreemd? Of begrijp ik het niet goed? Overigens ben ik sinds 2018 voor de belastingdienst alleenstaand. Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Marjolein,
Klopt, door de geleidelijke afbouw in 2019 in plaats van de steile afbouw in 2018, hebt u in 2019 recht op een hogere ouderenkorting dan in 2018. Bij de koopkrachtplaatjes bleek dat zonder deze maatregel te veel ouderen er te veel op achteruit zouden gaan, vervolgens is aan de knop van deze heffingskorting gedraaid.

H. J. W. A. Geeveni, 31-03-2019
Ik ben getrouwd en wij hebben samen een aow en een klein pensioen van totaal ca. 27.000 euro. Mijn vraag is? Hebben wij recht op ouderenkorting? Zo, ja Hoe moeten wij die dan aanvragen? Reactie infoteur, 01-04-2019
Beste H. J. W. A. Geeveni,
Als jullie belastingaangifte inkomstenbelasting doen, wordt aan einde van jullie belastingaangifte aangegeven hoeveel belasting jullie moeten betalen of terugkrijgen. In de specificatie wordt dan ook aangegeven op hoeveel ouderenkorting jullie recht hebben. Voor de minstverdienende partner is de ouderenkorting niet altijd volledig te verrekenen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194835-belastingkorting-2019-en-2020-omlaag.html

Ast, 22-03-2019
Mijn vrouw is op 29 december 2018 66 jaar geworden. Zij heeft in 2018 een inkomen van € 4588 (pensioen en 3 dagen AOW). Er is € 408 inkomstenbelasting en € 1199 premie volksverzekeringen ingehouden. Via een voorlopige aanslag kreeg zij nog steeds 'aanrechtsubsidie' (in 2018 € 2078).
Op haar aangifte inkomstenbelasting staat bij de heffingen de algemene heffingskorting (€ 2173) en de ouderenkorting (€ 1418), totaal € 3591. Maar dan staat eronder 'Te verrekenen heffingskortingen € 2173'. Waarom wordt de ouderenkorting dan niet meegenomen, of moet die apart aangevraagd worden? Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Ast,
Het bedrag waarop uw vrouw recht heeft, € 3591, is inclusief ouderenkorting, maar omdat haar inkomen relatief laag was in 2018 kan niet alles van de heffingskortingen worden uitbetaald. De fiscus stopt zodra de per saldo te betalen belasting nihil is. De ouderenkorting is ook niet overdraagbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194835-belastingkorting-2019-en-2020-omlaag.html

Ab, 15-03-2019
Mijn vrouw heeft in 2018 recht op aow gekregen in september, toe die datum heeft ze algemene heffingskorting uitbetaald gekregen van € 1.511. Ze heeft in 2018 incl afkoop van een pensioentje 3.000 inkomen (aow + pensioen). Bij invullen van de aangifte wordt de ouderen korting niet toegepast en moet ze € 565,-- belasting betalen, ze heeft toch ook recht op ouderenkorting? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Ab,
Uw vrouw heeft recht op uitbetaling van de ouderenkorting.

Bets, 11-03-2019
Ik heb vorig jaar 6 maanden AOW gehad maar vul nooit belasting papieren in.mijn belasting partner heeft WAO wij komen niet aan die grens. Moet ik nu wel belasting invullen of word het automatisch de korting berekend? Of heeft de belasting dat al gedaan? Reactie infoteur, 11-03-2019
Beste Bets,
Als het goed is, heeft de SVB met de heffingskortingen rekening gehouden, dit zal ook zichtbaar zijn in de jaaropgaaf van 2018. Als u van de Belastingdienst geen brief hebt gekregen dat u belastingaangifte inkomstenbelasting moet doen, is dit niet verplicht.

Willie, 04-03-2019
Mijn vader en moeder wonen gescheiden doordat mijn vader in zorginstelling woont. Voor de AOW zijn ze nog gehuwd (dus AOW voor gehuwde) en mijn vader betaalt de lage eigen bijdrage bij het CAK omdat ze een AOW voor gehuwde hebben. Daarnaast een klein pensioentje. Zij zijn nog fiscale partners voor de belasting. verzamelinkomen is lager dan het € 26000. Nu vraag ik mij af ondanks ze beide een AOW ontvangen voor gehuwde mag je in de aangifte dan opgeven dat ze recht hebben op een AOW alleenstaande. zodat ze de alleenstaande ouderkorting ontvangen. Zo ja, dan ga ik dit voor 5 jaar terug corrigeren.
Ze zouden voor de duidelijkheid een vraag erbij moeten maken bij de aangifte ib woont uw partner in een zorginstelling ja u heeft recht op alleenstaandeouderkorting. Vind de vraagstelling nu niet duidelijk want het staat er niet bij als je op het vraagtekentje klik. Reactie infoteur, 05-03-2019
Beste Willeke,
Als een ouder naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat en de andere ouder blijft thuis wonen, blijven zij elkaars fiscale partner totdat ze aan de Belastingdienst per brief aangeven niet meer elkaars fiscale partner te willen zijn. Dit zal dus niet met terugwerkende kracht naar eerdere jaren terug kunnen, zoals uw plan is

Dutchie, 14-02-2019
Ik begrijp uw antwoord niet. Volgens de site staat er toch duidelijk "inkomen lager dan 36.783 Euro's". Wel, mijn AOW is slechts 7.800 Euro's per jaar. Dat is dus minder dan 36.783 Euro's. Zou u ook kunnen aangeven of er belasting wordt geheven over die 7.800 Euro's?
Ouderenkorting 2019 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt
Wie? U hebt een inkomen lager dan € 36.783 Bedrag in euro's € 1.596 Reactie infoteur, 15-02-2019
Beste Dutchie,
Een algemene fiscale regel is dat u niet meer belasting kunt terug krijgen dan u betaald hebt. De algemene heffingskorting krijgt u gegeven uw inkomen daarom volledig uitbetaald, de ouderenkorting niet.

Dutchie, 13-02-2019
Na het lezen van onderstaande reacties maak ik mij zorgen over het toekennen van de ouderenkorting. Ik woon in een verdragsland en heb maar 54% AOW opgebouwd welke ingaat in november 2019. Volgens de berekening van de SVB zou ik ongeveer 650 Euro's p.m. ontvangen. Ik ben alleenstaande. Voor hoeveel (bedrag) ouderenkorting zou ik dan in aanmerking komen? Zijn er nog meer zaken (belastingtechnisch) waar ik rekening mee moet houden, waardoor ik een hogere AOW uitkering zou kunnen verkrijgen?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 13-02-2019
Beste Dutchie,
Bij uw inkomen blijft helaas een deel van de heffingskortingen onbenut, uw inkomen is daarvoor niet hoog genoeg.

Koosje, 07-02-2019
Ik val met mijn inkomen (tussen 37000 en 45000) in de groep waar de afbouw ouderenkorting van 15% voor geldt. Daar wil ik dit jaar gebruik van maken door flink wat goede doelen te steunen. Boven de 1% krijg ik dan ruim 53 % terug (plus nog iets over ib box3). Ik begrijp dat u geen koffiedik kunt kijken maar stel toch mijn vraag. Ligt het in de lijn der verwachting dat deze regel de komende jaren blijft of is dit eenmalig? Daar kan ik dan bij bepaling van de giften rekening mee houden.

Met vriendelijke groet! Reactie infoteur, 07-02-2019
Beste Koosje,
De regel voor de ouderenkorting zal nog wel een aantal jaren blijven bestaan is de verwachting. Bij de giften gaat de komende jaren een rol spelen dat de tarieven loon- en inkomstenbelasting omlaag gaan en daarmee het voordeel van aftrekposten.

Ij Adema, 24-01-2019
Ik woon in de filipijnen en heb over mijn pensioen vrijstelling van loonheffingen. voorheen mocht de svb op mijn aow loonheffing korting toepassen, volgens de svb nu niet meer. ik moet nu de ouderenkorting aanvragen bij de belastingaangifte volgens svb, sinds 2012 hoefde ik van de belasting dienst niks meer in te vullen.
hoe moet dit nu verder voorlopig ben 120 euro er op achteruit gegaan. hebben alle aow in het buitenland dit probleem?
ijnze adema Reactie infoteur, 02-10-2020
Beste Ij Adema,
Als belastingaangifte moet doen, mag u ook een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen. Bij een belastingteruggave, betaalt die maandelijks uit:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65057-voorlopige-aanslag-2021-inkomstenbelasting.html

Jos Starmans, 22-01-2019
Kan ik mijn ouderenkorting ook gebruiken op mijn pensioenuitkering? Ik heb pensioen en aow uitkering. Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Jos Starmans,
Als de SVB op uw verzoek geen rekening houdt met de heffingskortingen, kunt u ze gebruiken voor uw pensioen, hetzelfde geldt wanneer er een deel van de heffingskortingen overblijft. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting wordt voor het bedrag aan ouderenkorting naar het totale inkomen gekeken en niet naar de onderdelen.

Ludwieg van der Valk, 20-01-2019
Mijn vraag is, wat is het netto voordeel van de verhoging van de ouderenkorting in 2018 en 2019?
Er van uitgaande dat je recht hebt op de hoge uitkering.
Dus wat levert de verhoging van 126 euro in 2018 mij netto meer op.
Hetzelfde voor de 178 euro verhoging in 2019.
En die verhoging krijg ik dan pas uitgekeerd bij teruggave van de belastingaangifte resp juni 2019 en juni 2020? Reactie infoteur, 21-01-2019
Beste Ludwieg van der Valk,
De verhoging van de ouderenkorting is een netto verhoging als u AOW ontvangt met heffingskortingen. Toch kan uw AOW netto met een ander bedrag omhoog gaan, maar dat komt dan door andere belastingpercentages, zvw-premie of een verhoging van de bruto AOW.

M. L. Niekel, 16-01-2019
Hoe kan je een alleenstaande ouderenkorting aanvragen? Welk formulier heb je daar voor nodig?

m.vr.gr.
M. Niekel Reactie infoteur, 17-01-2019
Beste M.L. Niekel,
U kunt de (totale) ouderenkorting krijgen bij de belastingaangifte inkomstenbelasting of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

L. van der Laan, 06-01-2019
Ik heb Aow en een pensioen. Met mijn totale inkomen 2019 kom ik in aanmerking voor de afbouw van de ouderenkorting van 15 %. In 2018 had ik nog een ouderenkorting van 72 euro. Mijn vraag is hoe komt dit tot uiting in de Groene maandtabel van 2019,
of komt dit pas tot uiting met de belastingaangifte 2019? Gezien de geringe stijging van het pensioen in 2019 heb ik de indruk dat hier geen rekening mee word gehouden Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste L. van der Laan,
Dit zit verwerkt in de groene maantabel, waarvan overigens op het internet meerdere in omloop zijn.

Joop Buurman, 23-12-2018
Dient een ieder die hier nu recht op heeft een voorlopige belastingaangifte te doen? Ik kan we dan voorstellen dat de belastingdienst honderden extra verzoeken binnenkrijgt. Of kan bv de SVB hier een rol in spelen door midder LH te heffen? Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste Joop Buurman,
De SVB houdt rekening met de ouderenkorting tenzij u vraagt om niet met de heffingskortingen rekening te houden.

René, 29-11-2018
Vraag over ouderenkorting 2019.
Als ik dan een inkomen heb van meer dan 36.783 euro heb. Hoe moet ik dat uitrekenen. 1578 korting minus 15 procent van mijn inkomen. Stel dat ik dan 40.000 euro heb met AOW en pensioen en werk. Hoe wordt dat dan berekend? Reactie infoteur, 30-11-2018
Beste René,
Uw ouderenkorting wordt in 2019 dan gelijk aan € 1.114 (€ 1.596 - € 482).

Rob, 25-10-2018
Ik woon buiten Nederland en ontvang 550 euro AOW per maand. Ga ik er per 2019 erop achteruit met de nieuwe belastingheffing? Reactie infoteur, 28-10-2018
Beste Rob,
Waarschijnlijk gaat u er iets op vooruit (AOW omhoog, ouderenkorting omhoog).

Gerard Pouw, 25-10-2018
Wij mijn vrouw en ik hebben alleen AOW geen pensioen wat is mijn ouderenkorting voor 2019?
Groet,
Gerard Pouw Reactie infoteur, 28-10-2018
Beste Gerard Pouw,
Dan is de ouderenkorting 2019 maximaal, oftewel € 1.578.

Louis Wattimena Uit Zoetermeer, 20-10-2018
Ik heb gelezen en nooit eerst geweten dat je een gewone gift mag doneren aan een ANBI instelling en na aftrek van de drempel van 1%, het saldo van de gift mag je aftrekken van je inkomen en zodoende in aanmerking komt voor een hogere ouderenkorting.
Als dit waar is dan zal ik zeker voor 2018 een gift moeten doneren om de hogere ouderenkorting te krijgen.
Helaas voor 2017 zit ik met mijn inkomen 56 euro hoger dan de inkomen grens en kreeg maar 71 euro korting.
Kan ik alsnog een donatie voor 2017 doen in 2018 en een wijziging van de aangifte aanvragen met als reden, geen kennis hebben van belastingen/giften?

Bedankt. Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste Louis Wattimena,
U kunt geen fiscaal aftrekbare gift doen met terugwerkende kracht, de gift moet namelijk aantoonbaar drukken op het belastingjaar waarvoor u aftrek wilt hebben, bijvoorbeeld via een bankafschrift. Dat lukt voor 2017 niet meer (voor 2018 wel natuurlijk).

Pardoel, 15-10-2018
Mijn inkomsten zijn met man en vrouw samen 1536 euro netto en 529 euro netto per maand inkomsten.
Mijn vraag is wat ga ik met die ouderenkorting op vooruit.
Wat ga ik totaal op vooruit of achteruit.
Mijne Dank.
L.Pardoel Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Pardoel,
In 2019 verandert vooral dat u bij een verzamelinkomen van meer dan 36.346 euro niet terugvalt naar 72 euro, maar meer zult krijgen.

Theo, 02-10-2018
Mijn vrouw heeft straks haar AOW, plus een pensioen van 1100 euro bruto per jaar. Wat is haar ouderenkorting?
Ik heb AOW plus een pensioen van ongeveer 36000 euro bruto. wat is dan mijn heffingskorting? Reactie infoteur, 02-10-2018
Beste Theo,
Beiden hebben jullie recht op 1.500 euro. Wordt uw inkomen van 36.000 euro hoger, dan kan uw ouderenkorting in 2018 fors zakken en in 2019 iets.

Cobie, 02-10-2018
Hallo,
Mijn man en ik hebben allebei AOW mijn man heb een pensioen van 185,00 netto en ik van 504,00 netto.
Hebben wij dan recht op ouderenkorting.
Heel graag u antwoord.

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 02-10-2018
Hallo Cobie,
Ja jullie hebben recht op de ouderenkorting.

G. E. Casimiri, 21-09-2018
Geachte heer/Brouwer,

Mijn vrouw en ik hebben bijde AOW en een Luchtmacht pensioen van 116 euro met een totaal inkomen beneden de 36.783 euro. Mijn vraag is: kom ik in aanmerking voor ouderentoeslag.

Verder teren we in op ons spaargeld nu nog 27.400 euro bedraagt.

Met vriendelijke groeten
G.E.Casimiri. Reactie infoteur, 22-09-2018
Geachte G. E. Casimiri,
Dan komt u in ieder geval in 2019 in aanmerking voor de ouderenkorting.

De Wind, 20-09-2018
Ik heb een vraag.
Mijn vrouw en ik hebben samen 34.732 euro bruto per jaar, komen wij in aanmerking voor ouderenkorting?
h de wind Reactie infoteur, 22-09-2018
Beste De Wind,
Ja jullie hebben in 2018 en 2019 recht op de ouderenkorting.

P. A. Vanhengel, 18-09-2018
Ons gezamenlijk inkomen is 32452 bruto. wat wordt dan onze ouderen korting? Reactie infoteur, 19-09-2018
Beste P. A. Vanhengel,
U hebt in 2019 recht op € 1.578 ouderenkorting per persoon.

Twan van Dijk, 18-09-2018
Ik lees in de reacties dat iedereen zich druk maakt over de hoogte van de ouderenkorting maar niemand heeft het over de invoering van de zgn. flattax. Nu betaal ik als AOWer plm. 25% belasting, straks plm. 37% een verhoging van maar liefst 12%.
Het kan zijn dat er voor pensioengerechtigden een speciaal tarief blijft, maar tot nu toe nergens gelezen. Dan is de hoogte van de ouderenkorting peanuts in vergelijking wat je netto inlevert door de hogere belasting. Uiteraard kan ik het helemaal verkeerd zien. Graag zelfs. Kan iemand het mij uitleggen? Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Twan van Dijk,
Zie voor de gevolgen van de voorgenomen tweetaks het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

Hans, 17-09-2018
Is er een peildatum voor de alleenstaande ouderenkorting of een 6 maanden eis? Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Hans,

De enige eis om recht te hebben op de alleenstaande ouderenkorting is dat u in het belastingjaar een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt.

Margriet V. Leeuwaarden, 06-09-2018
Als je inkomen eraan voldoet hoe kom je dan aan die ouderenkorting? Reactie infoteur, 06-09-2018
Beste Margriet V. Leeuwaarden,
Voor de AOW bijvoorbeeld houdt de SVB rekening met alle heffingskortingen tenzij u aangeeft dat dat niet de bedoeling is. Als u ook ander inkomen hebt, dan kan het dus gebeuren dat er bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting alsnog een neerwaartse correctie plaats vindt, omdat u een te hoog bedrag aan heffingskortingen hebt gekregen.

Mary, 04-09-2018
Goedemiddag,
Krijg je de ouderenkorting automatisch of moet je er zelf achteraan? Reactie infoteur, 05-09-2018
Goedemiddag Mary,
Bij de loonbelasting wordt met deze heffingskorting rekening gehouden, de belastingaangifte inkomstenbelasting checkt dit nog een keer.

Jan Dubbeldam, 30-04-2018
Mij is niet duidelijk of alleenstaande ouderenkorting (nu €423) ook voor 2019 van toepassing is naast de afbouwregeling voor hogere inkomens. Hierover is geen helder antwoord te vinden en hoe hoog deze zal zijn. Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste Jan Dubbeldam,
De alleenstaande ouderenkorting bestaat ook in 2019, dit is een aanvulling op de gewone ouderenkorting.

Henk Wigchert, 25-04-2018
Ouderenkorting is volgens de overheid een korting om de draagkracht op peil te houden.
Echter met AOW voor gehuwden en geen pensioen, krijg je het bedrag nooit helemaal uitgekeerd. Waarom niet. Te betalen belasting minus heffingskorting minus ouderenkorting geeft een negatief bedrag. Dus zou je denken te ontvangen mooi niet. Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Henk Wigchert,
Het is inderdaad zo dat u niet meer aan heffingskortingen uitbetaald kunt krijgen dan aan belasting verschuldigd is. Daarom vissen helaas nogal wat mensen (deels) achter het net.

Betsy, 16-04-2018
Krijg je ouderkorting met alleen AOW? En wat is daar bij grens voor vermogen, wat in box drie komt? En wordt het inkomen van de partner er bij geteld?
Ik hoor het graag van u
Vriendelijke groetjes Betsy Zimmerman Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Betsy,
U hebt in een jaar recht op de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het jaar de AOW-leeftijd hebt. Hierbij is geen vermogenstoets. De heffingskortingen gelden per persoon.

Rita Austmann, 29-03-2018
Beste lezer,
Ik heb recht op een alleenstaande ouderenkorting van €423,--.
Mijn vraag is in welke maand dit bedrag wordt uitbetaald.
Met vriendelijke groet,
Rita Austmann
Amsterdam Reactie infoteur, 01-04-2018
Beste Rita Austmann,
Als u gebruik maakt van de voorlopige teruggaaf, dan wordt de ouderenkorting over de resterende maanden van 2018 verdeeld. Als u wacht tot uw belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2019, dan wordt de ouderenkorting in 1 keer met uw belastingaanslag inkomstenbelasting verrekend.

H. M. Ligtvoet, 27-03-2018
Kom ik in aanmerking voor de ouderenkorting. Ik hen aow en een klein pensioen van ongev 400euro. Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste H. M. Ligtvoet,
U hebt in 2018 recht op de hoge ouderenkorting.

Louwerse, 27-03-2018
Als echtpaar allebei AOW/pensioen moeten we dan beiden ouderenkorting over 2018 aanvragen? Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste Louwerse,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte doen of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen, wordt ook zichtbaar op hoeveel ouderenkorting u recht hebt.

Leen van Boven, 09-03-2018
Als weduwnaar ga ik er van uit dat ik recht heb op zowel de alleenstaande ouderenkorting van 423 euro, als ook op de ouderen korting van 1578 euro mits mijn inkomen onder de grens blijft van 36500 euro voor het jaar 2019. Klopt dit? Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Leen van Boven,
Dat klopt inderdaad.

W. Kling, 08-03-2018
Ik heb een huisgenoot, maar we zijn geen fiscaal partner van elkaar. Nu moet ik de alleenstaande ouderen toeslag terug betalen. Ik heb een AOW uitkering. is dat juist? gr.Willem Reactie infoteur, 09-03-2018
Beste W. Kling,
Als een ander bij u woont en niet een huurcontract heeft, wordt u niet als alleenstaande gezien. U kunt natuurlijk bezwaar maken en aangeven dat jullie verder niets met elkaar te maken hebben en ieder zijn eigen huishouding voert.

René, 03-01-2018
Mijn alleenstaande moeder heeft een AOW met een aanvullend pensioen van een paar honderd euro in het jaar. Komt zij in aanmerking voor "ouderenkorting"? Zo ja, hoe vraag ik dit voor haar aan? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste René,
Uw moeder heeft recht op de ouderenkorting, maar die wordt door de Belastingdienst alleen uitbetaald voor het deel dat er belasting is betaald. De per saldo betaalde belasting na aftrek ouderenkorting kan dus nooit negatief zijn.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 09-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.