AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021 De bedragen AOW gaan omhoog per 1 juli 2023. De AOW-leeftijd in 2022 is 66 jaar en zeven maanden, drie maanden meer dan in 2022. In 2023 gaat de AOW-leeftijd verder omhoog naar 66 jaar en tien maanden, in 2028 wordt dit 67 jaar en drie maanden. Wie in 2023 voor het eerst AOW ontvangt, is dus tenminste 66 jaar en tien maanden oud. De AOW gaat in januari en juli 2023 door de inflatiecorrectie omhoog, hoeveel u netto vooruit gaat is van meer zaken afhankelijk. De hogere ouderenkorting maakt waarschijnlijk veel goed. Wie in 2022 een jongere partner heeft en een toeslag op de AOW ontving, zal dat bij een gelijkblijvend inkomen van de partner ook in 2023 doen. Let ook op de betaaldagen van de AOW. Op 23 mei 2023 is dit inclusief vakantiegeld.

AOW per 1 juli 2023 en januari 2023


Uw eerste AOW in 2021, wat is uw vereiste leeftijd

Uw eerste AOW krijgt u in 2021 als u 66 jaar en vier maanden oud bent. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt verschilt (veel gepensioneerden ontvingen hun eerste AOW al toen ze 65 jaar werden) en ook de bedragen die iemand ontvangt verschillen:
 • Woont u en werkt u in Nederland en hebt u nooit in het buitenland gewoond, dan hebt u een volledige AOW opgebouwd.
 • Bent u alleenstaande, dan hebt u recht op een hogere AOW dan iemand die AOW ontvangt en samenwoont of getrouwd is (70% versus 50%).
 • Het kan zijn dat u sinds 2015 recht hebt op een partnertoeslag, omdat uw partner jonger is dan u en zelf nog geen recht heeft op AOW. Hoe minder inkomen uw partner heeft, hoe groter de toeslag zal zijn.
 • Netto kunnen er ook verschillen zijn, bijvoorbeeld doordat de ene persoon wel aftrekposten en/of een pensioen heeft en de ander niet.

De AOW en uw leeftijd in 2021, 2022 en 2023, gevolgen pensioenakkoord

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt gemotiveerd door de stijging van de gemiddelde levensverwachting, bovendien zou het goed voor u zijn (beter aan het werk dan thuis zitten). Bekend is ook dat vooral de staatskas erop verdient en vele (toekomstige) AOW-ers een AOW-gat opbouwen, dat wil zeggen niet toekomen aan de opbouw van een volledige AOW. Mensen met zwaar werk, personen die ziek worden of werkloos, komen regelmatig niet meer aan het werk en bouwen minder pensioen op. Daarom is er voorafgaand aan de inwerkingtreding van een nieuwe pensioenakkoord hard onderhandeld over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Tot en met 2021 is een stabilisatie van de leeftijd. Dat is winst voor wie recht heeft op AOW, maar de grens van 65 jaar is al lang verlaten:

AOW-leeftijd 2021, 2022 en 2023 met pensioenakkoord:

Geboortedatum:De eerste AOW krijgt u in:AOW gerechtigd op de leeftijd van:
na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955202166 jaar en 4 maanden
na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956202266 jaar en zeven maanden
na 31 mei 1956 en voor 28 februari 1957202366 jaar en tien maanden

AOW-leeftijd 2024-2028

Vanaf 2024 is de AOW leeftijd:

AOW-leeftijd 2024, 205, 2026, 2027 en 2028 met pensioenakkoord:

Geboortedatum:De eerste AOW krijgt u in:AOW gerechtigd op de leeftijd van:
na 31 december 1960 en voor 1 januari 1962202867 jaar en 3 maanden
na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961202767 jaar
na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960202667 jaar
na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959202567 jaar
na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958202467 jaar

AOW 2021 gaat omhoog, per 1 januari 2021

De bruto AOW gaat per 1 januari 2021 licht omhoog. De bruto AOW is direct gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en dat stijgt per 1 januari 2021 slechts beperkt. Een klein beetje extra dus. Inclusief inkomensondersteuning AOW leidt dit tot ongeveer de volgende bedragen:

Bruto AOW vanaf 1 januari 2021 ten opzichte van 1 juli 2020

WieBruto AOW bedrag januari 2021Bruto AOW bedrag juli 2020
Alleenstaand 1.290 1.271
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 883 870
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden en met recht op volledige partnertoeslag 1.739 1.714
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.654 1.630

AOW per 1 juli 2021 omhoog

Per 1 juli 2021 gaat de AOW verder omhoog, de nieuwe bedragen zien er als volgt uit:

Bruto AOW vanaf 1 juli 2021 ten opzichte van 1 januari 2021

WieBruto AOW bedrag januari 2021Bruto AOW bedrag juli 2021
Alleenstaand 1.290 1.301
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 883 890
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden en met recht op volledige partnertoeslag 1.739 1.753
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.654 1.667

AOW per 1 januari 2022 verder omhoog

Per 1 januari 2022 gaat de bruto AOW omhoog, de nieuwe bedragen zien er als volgt uit:

Bruto AOW vanaf 1 januari 2022 ten opzichte van 1 juli 2021

WieBruto AOW bedrag januari 2022Bruto AOW bedrag juli 2021
Alleenstaand 1.317 1.301
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 901 890
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 7 maanden en met recht op volledige partnertoeslag 1.776 1.753
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 7 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.688 1.667

Uw bruto AOW stijgt met ongeveer 1,5% per 1 januari 2022.

AOW per 1 juli 2022 omhoog

Het kabinet laat het minimumloon en de AOW stijgen met 1,8%. Bruto is dat een stijging met kleine 20 euro voor een alleenstaande. Dit leidt naar schatting tot de volgende bedragen:

Bruto AOW vanaf 1 juli 2022 ten opzichte van 1 januari 2022

WieBruto AOW bedrag januari 2022Bruto AOW bedrag juli 2022
Alleenstaand 1.317 1.335
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 901 915
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 7 maanden en met recht op volledige partnertoeslag 1.776 1.802
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 7 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.688 1.713

AOW per 1 januari 2023 extra omhoog

Per 1 januari 2023 gaat de bruto AOW met 2,5% extra omhoog, nog los van de inflatiecorrectie per 1 juli 2022 en per 1 januari 2023. Voor een alleenstaande betekent dit alles bijna 100 euro bruto meer per maand aan AOW, netto zal het uiteraard minder zijn.

Bruto AOW vanaf 1 januari 2023 ten opzichte van 1 juli 2022

WieBruto AOW bedrag januari 2023Bruto AOW bedrag juli 2022
Alleenstaand 1.430 1.335
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 974 915
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 10 maanden en met recht op volledige partnertoeslag 1.942 1.802
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 10 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.846 1.713

AOW per 1 januari 2023 extra omhoog

Per 1 juli 2023 gaat de bruto AOW met 2% omhoog, netto zal het uiteraard minder zijn:

Bruto AOW stijgt vanaf 1 juli 2023

WieBruto AOW bedrag januari 2023Bruto AOW bedrag juli 2023
Alleenstaand 1.430 1.458,15
Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag 974 993,16
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 10 maanden en met recht op volledige partnertoeslag 1.942 1.980
Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 jaar en 10 maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) 1.846 1.879

De betaaldagen 2023 waarop uw AOW wordt gestort

De betaaldagen voor 2023 zijn:
 • 23 januari 2023.
 • 23 februari 2023.
 • 23 maart 2023.
 • 24 april 2023.
 • 23 mei 2023 (inclusief vakantiegeld).
 • 22 juni 2023.
 • 24 juli 2023.
 • 23 augustus 2023.
 • 21 september 2023.
 • 23 oktober 2023
 • 23 november 2023.
 • 20 december 2023.

Van bruto AOW naar netto AOW: de heffingskortingen

De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt rekening met heffingskortingen, waaronder de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. De hoogte van de algemene heffingskorting is mede afhankelijk van uw overige inkomen, denk aan pensioen en lijfrenten. De ouderenkorting is er voor iedereen die recht heeft op AOW, maar wordt lager als uw totale inkomen (AOW, pensioen en ander inkomen) in 2022 hoger is dan circa 38.464 euro. Is uw totale jaarinkomen lager dan hebt u in 2022 recht op 1.726 aan ouderenkorting. In 2023 is dit 1.835 tot een verzamelinkomen van 40.888, boven dit inkomen is er een afbouw met 15%. Dat betekent dat bij een verzamelinkomen van 53.122 uw ouderenkorting gelijk is aan 0. De SVB houdt overigens geen rekening met uw aftrekposten. Hebt u bijvoorbeeld aftrek voor ziektekosten of hypotheek, dan kunt u via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting bij de Belastingdienst om een voorlopige teruggaaf vragen. Uw bruto AOW gaat in 2022 en 2023 tweemaal omhoog (januari en juli 2023), maar hoeveel dat netto meer zal zijn is toch vooral individueel bepaald.

Lees verder

© 2018 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en he…
AOW-bedragen 2021AOW-bedragen 2021Wie in 2021 of 2022 AOW ontvangt, gaat er per januari 2021 en juli 2022 gemiddeld genomen netto op vooruit door een hoge…
AOW partnertoeslag 2020 en 2021AOW partnertoeslag 2020 en 2021Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2023 (januari) en per 1 juli 2022 en wat was het in 2021? De AOW-partnertoeslag i…

Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?Het wordt in veel gevallen minder lang partneralimentatie betalen in 2022. De duur van de alimentatiebetalingen is tot 2…
Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Stel u en uw partner hebben een paar jaar geleden bij een notaris een testament voor jullie nalatenschap laten opstellen…
Reacties

Mohangoo, 16-12-2020
Ik heb een aow uitkering en mijn vrouw is 15 jaar jonger dan ik.
heb ik recht op een ongehuwde uitkering og een gehuwde.


gr, Mohangoo Reactie infoteur, 16-12-2020
Beste Mohangoo,
Als u gehuwd bent, hebt u recht op de AOW voor gehuwden.

Eric de Waele, 04-12-2020
Kan ik het bedrag van deze 883 aanhouden ongeveer voor mijn aow in 2021 of kan daar nog veel verschil in zitten? Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste Eric de Waele,
Een eventueel verschil is afronding.

J. Jans, 20-11-2020
Goedemiddag,

Ik begrijp niet zo goed hoe het zit met AOW als je samenwoont. Krijg je dan ieder AOW? En hoeveel is dat dan netto?
Ik kom voor AOW in aanmerking eind november 2022 en mijn partner een paar maanden eerder.

Met vriendelijke groeten,

Mevr. Jans Reactie infoteur, 21-11-2020
Goedemiddag J. Jans,
Elk krijgt inderdaad AOW. We krijgen in 2021 verkiezingen en dus kan het (netto) plaatje er in 2020 (uw eerste AOW) weer heel anders uit zien.

Jh van der Veen, 11-11-2020
Er is veel onduidelijkheid, maar de vraag is: ik krijg op 1-4-2021 AOW, mijn partner is 14 jaar jonger, zij heeft geen inkomen, geen uitkering en geen bijstand. Momenteel zit ik in de IOW, krijg je dan het volledige bedrag of krijg je dan de helft, omdat de vrouw eerst ook de AOW leeftijd moet bereiken?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 16-11-2020
Beste Jh van der Veen,
Bij de IOW wordt niet gekeken naar het vermogen en inkomen van uw partner.

Andre, 06-11-2020
Hoewel het bereiken van de AOW leeftijd nog wel een paar jaar gaat duren toch alvast een vraag hierover.
Jaren geleden als alleenstaande een huis gekocht. Nu is een aantal jaren geleden mijn broer uit een huurhuis gezet omdat de eigenaar het huis ging verkopen. Omdat hij nergens anders terecht kon zit hij nu tijdelijk(?) bij mij.
Ik ben dus enig eigenaar, we zijn geen fiscale partners, wonen gescheiden in het huis en zorgen niet voor elkaar
Stel dit blijft zo tot aan mijn aow, word ik dan gekort (zodat ik hem dus eigenlijk op straat moet zetten, want een korting van 400 ga ik niet trekken, tenzij de broer dit gederfde bedrag aan mij gaat overmaken) Reactie infoteur, 09-11-2020
Beste André,
Als jullie een gezamenlijke huishouding voeren, valt u inderdaad in AOW terug.

Henk, 15-11-2019
Ik heb samen met een vriendin voor 9 jaar terug een huis gekocht, wel fiscaal partner, we zorgen niet voor elkaar we wonen gescheiden in het huis ben ik dan alleenstaand of samenwonend voor de AOW? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Henk,
Als jullie in dezelfde woning wonen en de delen hebben niet een eigen huisnummer, dan wordt het moeilijk om u als alleenstaande te zien:

https://financieel.infonu.nl/geld/122356-aow-2019-en-2020-samenwonen-nieuwe-regels.html

Fred, 16-09-2019
Geachte infoteur,

Ik geboren 25-02-'56 ben voornemens na bereiken van de AOW leeftijd (66.7) met mijn vrouw (Russische) naar Rusland te verhuizen. Rusland is voor de AOW een niet verdragsland en kan ik dus 50% van het zgn. mimimumloon verwachten. Ik zal ook de pensioenverzekeraar verzoeken mijn pensioen naar Rusland over te gaan maken. Maar welke inhoudingen (volksverzekering, inkomstenbelasting ed.) kunnen wij dan alsnog in Nederland verwachten over de AOW en het pensioen.?

Graag Uw reactie. Reactie infoteur, 17-10-2019
Geachte Fred,
Als de AOW uw enige inkomen is, betaalt u in vanaf 2021 waarschijnlijk 18,65% belasting en premies plus de Zvw-premie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

Ted, 04-09-2019
Geachte infoteur,
Ik ben van februari 1957 en vanaf 1 september 2010 woonachtig in een niet verdragsland. Mijn vrouw is buitenlandse maar heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. Vanaf juni 1999 staan wij als partner ingeschreven bij het pensioensfonds en in 2002 zijn we getrouwd. Waar heeft mijn vrouw recht op qua AOW uitgaande vandezelfde gegevens als boven. Tot 1 september 2010 heb ik volledig AOW afgedragen en krijg straks dus een korting van 28%.
1) Krijgt mijn vrouw hetzelfde bedrag als ik aan AOW vanaf haar AOW-leeftijd (zij is van 10-1959 maar heeft geen volledig AOW opgebouwd maar is wel mijn partner/echtgenote))?
2) Of krijgt zij slechts AOW vanaf juni 1999 tot 1 september 2010 zijnde 10 jaar = 20%)?

Gaarne uw advies Reactie infoteur, 17-10-2019
Geachte Ted,
Het aantal jaren AOW waarop recht bestaat, wordt per individu bijgehouden en is niet overdraagbaar. Als iemand een aantal jaren niet in Nederland woont of werkt, bouwt deze in die jaren geen AOW op. Als uw vrouw vanaf juni 1999 tot 1 september 2010 in Nederland was, bouwde ze alleen voor deze jaren AOW op.

Willy, 12-08-2019
Ik ben op 27 juni 1953 geboren. In welke maand krijg ik dan mijn 1e AOW uitbetaald. Okt. of nov.? Reactie infoteur, 17-10-2019
Beste Willy,
In oktober hebt u nog nauwelijks recht op AOW (een paar dagen), de uitbetaling zal daarom waarschijnlijk in november zijn.

Alex, 27-07-2019
Geachte Infoteur,
Ik ben geboren oktober 53, heb tot 31/10/2009 in Nederland gewoond, toen naar USA geëmigreerd. Mijn Amerikaanse echtgenote is van juli 54. Zij heeft van februari 1998 tot 31/10/2009 in Nederland gewoond. Wij wonen vanaf februari 2015 in België. Hoeveel procent AOW hebben wij ieder opgebouwd? Is er recht op partnertoeslag? Kan men kiezen om de AOW in Nederland of in België te laten belasten? Reactie infoteur, 29-07-2019
Geachte Alex,
1. Uw AOW-leeftijd is 66 jaar en vier maanden (februari 2020).
2. Belangrijk is wat uw inkomen is. Als u in België woont en inkomsten uit vroegere arbeid heeft uit Nederland, dan speelt de 25.000 euro grens een rol. Boven deze grens wordt in de meeste gevallen in Nederland belasting geheven, anders in België.
3. U hebt straks recht op circa 70% van een volledige AOW (grofweg 570 euro bruto per maand). Uw echtgenote heet recht op circa 23% (als jullie in België blijven wonen).
4. U komt niet in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag.

Viette Marc, 24-06-2019
Ikzelf ben Belg, 47jaar. Mijn vriendin is Nederlandse, 55 jaar en sinds een tweetal maanden geëmigreerd naar België. Op 27 augustus treden wij samen in het huwelijksbootje. Zij werkt nog steeds in Nederland als zzp'er. Kan u me wat meer uitleg verschaffen over wat er gaat gebeuren als zij haar aow/pensioenleeftijd bereikt? Reactie infoteur, 25-06-2019
Beste Viette Marc,
1. Dat hangt van de situatie af. Zolang uw vriendin in Nederland werkt en verplicht dan wel vrijwillig verzekerd is voor de AOW, bouwt zij verder aan haar AOW. Voor veel personen die buiten Nederland wonen geldt echter dat ze in die jaren geen extra AOW meer opbouwen en blijven steken op het aantal jaren dat ze nog wel in Nederland woonden. Het percentage aan AOW wordt dan bevroren, niet het kapitaal.
2. Dus als men niet verder AOW opbouwt en voor vertrek naar België 60% van de AOW heeft opgebouwd, dan krijgt men, eenmaal met pensioen, 60% van het dan geldende AOW-bedrag van iemand die wel 100% aan AOW-jaren heeft opgebouwd. Is dit te weinig om van rond te komen, dan kan er nog om een aanvulling worden gevraagd (AIO, als die tegen die tijd nog bestaat uiteraard).

Anneke, 22-06-2019
Ik ben geboren 12-1-1955. Mijn vraag is wanneer ontvang ik mijn eerste aow? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Anne,
Uw nieuwe AOW-leeftijd is 66 jaar en vier maanden (12 mei 2021). Die maand krijgt u ook uw eerste AOW.

Bozena, 21-06-2019
Ik kreeg van een pensioenfonds de AOW-compensatie voor de niet verzekerde jaren tijdens mijn werk in het buitenland. Dient deze compensatie geïndexeerd worden met % welke is door de Overheid bepaald of door dit fonds? Is dat jaarlijks verhoogd per januari of juli van elke jaar? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Bozena,
De indexatie van de AOW (en dus ook het bruto deel dat het pensioenfonds hiervan suppleert), wordt door de overheid vastgesteld en is gelijk aan de indexatie van het wettelijk minimumloon.

Jan Lukas, 21-06-2019
Vraag: Geboren: 16-02-1953. AOW op 16-06-2019. Gewerkt tot deze datum.
In juni recht op salaris, aow en pensioen. Waar kan ik de loonheffingskorting voor 2019 het beste op toepassen? AOW of pensioen? En in 2020 en jaren daarna? Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Jan Lukas,
1. In 2019 is het voor u even opletten als u tot juni 2019 inkomen had waarop ook loonheffingskortingen werden toegepast. Dit, omdat dat betekent dat u voor het verdere verloop van 2019 op een lager bedrag aan heffingskortingen recht hebt. Als dat zo is, kunt u in 2019 verder wellicht beter geen loonheffingskortingen toepassen, en wat u netto zo te weinig hebt ontvangen, terugkrijgen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2019 (voorjaar 2020).
2. In de regel past de SVB de loonheffingskortingen toe. Omdat u ook een pensioen ontvangt, kan het zijn dat u in 2020 en daarna netto te veel AOW krijgt. Daarvoor kunt u tegen die tijd dan wat geld opzij zetten.

R. N. Maxwell, 13-06-2019
Ik ben geboren op 26-2-1953
Mijn vraag is wanneer verwacht ik mijn eerste betaling Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste R. N. Maxwell,
Uw AOW-leeftijd is 66 en vier maanden, eerste betaling 26-6-1919. Dat zal nog geen volledige betaling zijn.

R. S. de Jong, 05-06-2019
Ik ben geboren op 26-03-1955
Wanneer kom ik als alles goed gaat in aanmerking voor mijn AOW. Reactie infoteur, 07-06-2019
Beste R. S. de Jong,
U krijgt AOW vanaf 26-7-2021.

J. Schoolderman, 03-06-2019
Ik ben 28 oktober 2018 66 jaar geworden, en mijn vrouw word 1 november 2019 66 jaar
mijn vraag is, wanneer krijgt zij AOW, en is het bedrag gelijk aan mijn AOW? Reactie infoteur, 04-06-2019
Beste J. Schoolderman,
U hebt vanaf 28 oktober 2018 recht op AOW en uw vrouw vanaf juli 2020. Overigens kunnen de leeftijden nog veranderen in het kader van de onderhandelingen over het pensioenakkoord:

https://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-leeftijd-2020-en-2021-pensioenakkoord.html

Renske, 02-06-2019
Geachte infoteur,

wat betekent het voor mij als de AOW met 2 jaar bevroren wordt? Ik word 21 februari 2020 66 jaar.

Zoals het er nu naar uitziet. krijg ik 21 oktober 2020 aow. Mijn vraag is als de aow bevroren wordt, wordt het voor mij dan 66 jaar en 4 maanden (zoals het nu in 2019 is)? in de plaats van 66 jaar en 8 maanden?

vr gr Rensk Reactie infoteur, 03-06-2019
Geachte Renske,
De mogelijke gevolgen van een minder snelle verhoging en mogelijk tijdelijke bevriezing van de AOW, leest u in:

https://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-leeftijd-2020-en-2021-pensioenakkoord.html

M. A. Susan, 26-04-2019
Ik heb een jongere partner 51 jaar. Mijn leeftijd is 68 en heb aow voor een alleenstaande. mijn geboortedatum is 1 november 1950.
ik wil gaan samenwonen. heeft dit gevolgen voor mijn aow. Reactie infoteur, 26-04-2019
Beste M. A. Susan,
Ja, u krijgt nu de AOW voor een alleenstaande en die is hoger dan voor wie samenwoont, omdat de partner door de fiscus geacht wordt aan de huishouding bij te dragen.

Straatman, 15-04-2019
Mijn man is 71 en heeft aow en pensioen en krijgt partner toeslag, ik ben 63. Mag hij bijwerken of verlies ik dan mijn partner pensioen? Reactie infoteur, 16-04-2019
Beste Mevr. Straatman,
De partnertoeslag is gebaseerd op uw inkomen, daarom hebben bijverdiensten van uw man geen invloed op zijn partnertoeslag.

Meutstege, 21-03-2019
Mijn man en ik hadden tot 5 maart ieder een aow uitkering. Mijn man is overleden en mijn broer woont bij mij in en doet de tuin en betaalt kostgeld meer niet. wat krijg ik nu aan aow en wat krijgt mijn broer aan aow? Heb ik nog recht op enige aanvulling? Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste Meutstege,
Als de SVB jullie niet als samenwonend, dat wil zeggen samen een huishouden voerend, hebben jullie elk recht op de AOW voor een alleenstaande, anders niet.

E. Pootjes, 20-03-2019
Ik ben 69 jaar. Mijn vrouw is 60 jaar en wil per april 2019 ophouden met werken. Heb ik dan recht op toeslag bij mijn AOW? Mijn inkomen bestaat uit pensioen plus AOW Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste E. Pootjes,
De regeling AOW-partnertoeslag wordt afgebouwd voor de nieuwe instroom. Aangezien uw vrouw een eigen inkomen had, komt u daardoor niet voor de AOW-partnertoeslag in aanmerking.

Frans Zeulevoet, 05-03-2019
Mijn oom, geboren in 1943 komt binnenkort te overlijden. Zijn vrouw is geboren in 1955. Zij ontvangen nu beiden AOW. Wat ontvangt de vrouw van mijn oom na zijn overlijden? Reactie infoteur, 05-03-2019
Beste Frans Zeulevoet,
De vrouw ontvangt na het overlijden van haar man het nog niet uitbetaalde deel van de AOW van haar man tot het moment van overlijden, plus een eigen AOW voor een alleenstaande. Deze is hoger dan de AOW voor een gehuwde.

E. Diepstraten, 28-02-2019
Vraag namens mijn zus. Haar man is vandaag overleden, bijna 71 jaar. Zijzelf wordt 19 april a.s. 65. Op wat voor uitkering kan zij aanspraak maken? Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste E. Diepstraten,
Wellicht heeft uw zus recht op een nabestaandenpensioen (dit is afhankelijk van de pensioenregeling van haar man), verder wordt de AOW van haar man uitbetaald zoals opgebouwd tot het moment van overlijden. Aanvullend kunnen er ook verzekeringen zijn afgesloten die tot uitbetaling zullen komen.

Karel Felix, 02-02-2019
Ik word 21 februari 66 had dus in 2018 al mijn AOW en pensioen moeten hebben op deze manier word je bestolen is er rente te vorderen over 2018 tot 2019? Of moet ik nog eens 4 maanden wachten? Reactie infoteur, 04-02-2019
Beste Karel Felix,
U hebt recht op uw eerste AOW als u 66 jaar en vier maanden bent (2019).

A. Binnema, 30-01-2019
In juni dit jaar krijg ik (alleenstaand) mijn eerste AOW ik heb 2 pensioenen beide ongeveer bruto 500 op maand basis. Waarop kan ik mijn loonheffingskorting het best op laten verrekenen op mijn AOW of op een van de pensioenen? Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste A. Binnema,
Dat hangt ervan af. Als u zoveel mogelijk wilt voorkomen dat u belasting moet bijbetalen is verrekening met een pensioen waarschijnlijk beter. Dat betekent overigens wel dat u gedurende het jaar een lagere netto AOW hebt. Na afloop van een jaar wordt door de Belastingdienst de balans opgemaakt en worden bij de aangifte inkomstenbelasting de heffingskortingen waarop u recht hebt verrekend met uw totale jaarinkomen en valt het onderscheid pensioen of AOW toch weg.

L. G. Niessen, 15-01-2019
Woon al enkele jaren in het buitenland en ontvangt maandelijks AOW. Over dit bedrag wordt maandelijks loonbelasting ingehouden. Kan ik deze loonbelasting jaarlijks via aangifte formulier inkomstenbelasting verrekenen met de uitgegeven ziektekosten? Reactie infoteur, 15-01-2019
Beste L. G. Niessen,
Dat hangt ervan af, een gewoon buitenlands belastingplichtige heeft geen recht op aftrekposten, maar een gekwalificeerd belastingplichtige wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2018-en-2019.html

Tineke Berkhout, 26-12-2018
In januari 2019 wordt ik 66 jaar. Ik ben alleenstaand. In mei krijg ik dan aow en krijg ik ook pensioen. Voor de pensioen moest ik aangeven of er rekening gehouden moest worden met loonheffinskorting en heb ik ja ingevuld. Heb ik hier goed aan gedaan? Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste Tineke Berkhout,
Waarschijnlijk niet. Als zowel het pensioenfonds als de SVB (voor de AOW) rekening houden met de heffingskortingen, kan het gebeuren dat u netto te veel krijgt uitbetaald en later een deel terug zult moeten betalen.

Henk Bremar, 23-12-2018
Hi, Ik heb mijn hele leven in NL gewoond. Mijn vrouw vanaf haar 40ste. Ik ben van 1947 mijn vrouw van 1959. We wonen sinds 4 jaar in Letland en we werken niet. Ons AOW met toeslag komt voor 91 % uit Nederland. Het NL bedrijfspensioen wordt in Letland belast. Vandaar deze 91 %. We hebben natuurlijk niet de volle toeslag daar mijn vrouw later in NL is komen wonen. We zijn nog net kwalificerend buitenlands belastingplichtigen. Mijn AOW is ongeveer 16.000 en pensioen 1300 bruto p/jr.

Nu krijgt mijn vrouw binnenkort pensioen uit Rusland. Dit zal omgerekend +/- 150 Euro p/mnd zijn. Hoe zit dit dan met de heffingskortingen, en met dat kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Vervalt dit dan, maar ook de heffingskortingen? En als dit zo is hoeveel zou dit dan ongeveer kunnen bedragen? En wordt die 150 euro in mindering gebracht op de toeslag? Reactie infoteur, 27-12-2018
Hi Henk Bremar,
Als het pensioen uit Rusland in Nederland bekend is, wordt dit volledig in mindering gebracht op de AOW-partnertoeslag. Dan zou uw inkomen dus lager uitkomen. Of dit gevolgen heeft voor uw heffingskortingen luistert nauw en zou bekeken moeten worden.

Adrie Laamers, 17-12-2018
Mijn partner gaat in 2020 AOW ontvangen. Werken doe ik zelf nog, hoe hoog mag mijn inkomen zijn voordat het nadelig is voor ons totaal inkomen?

Graag hoor ik van u,
M.v.g.
adrie laamers Reactie infoteur, 18-12-2018
Beste Adrie Laamers,
Uw inkomen is niet van invloed op de hoogte van de AOW van uw partner.

P. Moens, 17-12-2018
Wanneer een laatste ouder komt te overlijden hoelang word er dan nog aow uitbetaald? Reactie infoteur, 17-12-2018
Beste P. Moens,
In een maand van overlijden worden nog het AOW-pensioen, de inkomensondersteuning AOW en het vakantiegeld uitbetaald die zijn opgebouwd tot en met de dag van overlijden.

G. van Arkelen, 14-12-2018
Snap er niets van!
Ik ben 68 jaar en 10 maanden en krijg AOW. Mijn echtgenote, geboren 08-07-1953, krijgt nu heffingskorting per maand en heeft verder geen inkomen. Gezamenlijk inkomen is onder de 30.000 euro p.j.
De heffingskorting die zij voor 2019 gaat krijgen is voor haar in 2019 verlaagd.
Mijn vraag waarom?

Ook over haar toekomstige aow bedrag kan ik geen gegevens krijgen over wat wij krijgen.

De conclusie van mij is dus:
Ik snap het niet, en word gestrest door al die rompslomp. Reactie infoteur, 14-12-2018
Beste G. van Arkelen,
Raar, want haar heffingskorting gaat in 2019 juist ongeveer 200 euro omhoog:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Janssen, 12-12-2018
Hallo, mijn man heeft al enkele jaren aow, hij wordt in Januari 72, ikzelf ben 60 jaar, wanneer krijg ik mijn aow. en wat voor gevolgen heeft het als mijn partner zou overlijden voordat ik mijn aow leeftijd heb bereikt?
M.V.G. Mevr. Janssen Reactie infoteur, 14-12-2018
Hallo Janssen,
Als uw man komt te overlijden, houdt zijn AOW op en krijgt u via hem nog een overlijdensuitkering en het nog openstaande vakantiegeld.

J. de Groot, 07-12-2018
Goede middag
Ik word 18-01-2019 66jaar.
Mijn a o w datum word 18-05-2019.
Mijn vraag is wanneer krijg ik de eerste uitbetaling?
En de aanvraag van de a o w krijg je daar automatisch bericht van?

met vriendelijke groet

J de Groot Reactie infoteur, 08-12-2018
Goedendag J. de Groot,
In mei 2019 ontvangt u dan uw eerste AOW. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd krijgt u een brief dat u AOW kunt aanvragen.

Ghw Kamphuis, 06-12-2018
Ik ben 66 jaar mijn partner is 61 jaar wat is mij aow bedrag 2019 zonder heffingskorting netto.

gr Gerard Reactie infoteur, 07-12-2018
Beste Ghw Kamphuis,
Zonder heffingskortingen en aanvullend inkomen bedraagt uw netto AOW in 2019 circa 630 euro.

Emuukha, 01-12-2018
Met hoeveel procent gaat de aow in 2019 omhoog? Reactie infoteur, 03-12-2018
Beste Emuukha,
De AOW zal omhoog gaan per 1 januari 2019 (zie artikel) en per 1 juli 2019 (verhoging is nu nog niet bekend).

G. Hoek, 22-11-2018
Ik krijg op 8 mei mijn AOW en pensioen Voor welke van deze twee is het beter loonheffing in te houden? Reactie infoteur, 26-11-2018
Beste G. Hoek,
Als u voor die datum in 2019 ander inkomen ontving, loopt de meter van de belastingen en heffingskortingen al voordat u uw AOW en pensioen krijgt. Voor beide is er wellicht geen ruimte over in 2019 of ten dele nog voor de AOW (moet bekeken worden). In 2020 zet u het beste de heffingskortingen op uw pensioen stil. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting is vervolgens precies te bepalen op hoeveel teruggave u nog recht hebt of dat u moet bijbetalen.

Hans, 22-11-2018
Misschien off-topic, maar ik krijg volgend jaar mijn eerste AOW vakantietoeslag.
Hoeveel % belasting wordt er ingehouden op je vakantiegeld? Reactie infoteur, 26-11-2018
Beste Hans,
Als u geen aanvullend pensioen of ander inkomen hebt, betaalt u 18,65% belasting.

Hans, 18-11-2018
De bruto AOW gaat per 1 januari met ongeveer 1,3% omhoog, gaat de AOW in juli 2019 ook met 1,3% omhoog? Reactie infoteur, 19-11-2018
Beste Hans,
Per 1 juli 2019 zal de AOW verder omhoog gaan, met hoeveel is nu nog niet te zeggen.

N. de Jong, 13-11-2018
Ouderenkorting wordt die door de SVB zelf berekend en afgetrokken of moet je dit zelf doen bij de belastingaangifte? Reactie infoteur, 16-11-2018
Beste N. de Jong,
De SVB houdt ook rekening met de ouderenkorting. Dit komt ook bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting terug.

Asjen van den Berg, 08-11-2018
Uit welke bron komen de voorlopige AOW-hoogtecijfers van 2019? Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Asjen van den Berg,
De bedragen zijn berekend aan de hand van de wel bekend gemaakte bedragen voor het wettelijk minimumloon 2019.

Rdevries, 07-11-2018
Hoe veel geld krijg ik 2019 netto? geboren in 1950. dank u Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Rdevries,
Dat hangt af van uw aftrekposten, of u alleenstaand bent en eventueel overig inkomen.

Dirk, 05-11-2018
In december a.s worden mijn vrouw en ik beiden 65 jr., mijn vrouw werkt nog part-time 24 uur p/wk in de thuiszorg(sector), zelf ben ik al bijna 9 jaar zonder werk, kunnen wij recht hebben en aanspraak maken op de overbruggingsregeling (van 65jr. t/m 66jr.+8mnd Reactie infoteur, 22-01-2020
Beste Dirk,
Als u een uitkering hebt die vervalt of lager wordt doordat de AOW-leeftijd is verschoven (VUT, prepensioen, wachtgeldregeling, overbruggingspensioen) dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling. Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/119733-overbruggingsregeling-aow-2018-2019-en-2020.html

Daan, 30-10-2018
Wanneer wordt bekend of de AOW leeftijd wordt bevroren of verlaagd. Reactie infoteur, 31-10-2018
Beste Daan,
Dit wordt momenteel besproken (vakbonden en ministerie), maar er lijkt weinig vooruitgang in de onderhandelingen te zitten. Voor een verlaging in 2019 is men bovendien aan de late kant, dat zou, als het allemaal niet te lang duurt, op een later moment met terugwerkende kracht kunnen.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 22-06-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.