Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan? Welke fiscale toeslagen zijn er in 2020 nog en hoe kan een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen eruit zien? Wat zijn de gevolgen van een hervorming in 2021 of 2022? Voor de vier inkomensafhankelijke toeslagen kunt u nu nog bij de Belastingdienst terecht, maar het moet echt eenvoudiger worden met een herzien belastingstelsel. Voor u en voor de Belastingdienst zelf (toeslagenaffaire). Voor de de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Toets tot die tijd altijd zelf op hoeveel toeslagen u recht hebt. Wat zijn de bedragen en voorwaarden voor een toeslag? Kijk door alle veranderingen van het belastingstelsel heen. Het maximaal toegestaan inkomen en ook uw vermogen telt mee voor de hoogte van de toeslagen.

Nieuw belastingstelsel


Alle vier fiscale belastingtoeslagen in 2020 worden nog uitgevoerd door de Belastingdienst

De regelingen van de fiscale toeslagen (zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget) worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Dat lijkt logisch omdat de fiscus uw inkomen kent, evenals enkele andere relevante persoonlijke gegevens. Toch blijkt het allemaal zo ingewikkeld te zijn dat de fiscus regelmatig in de fout gaat. Niet alleen de regelingen zijn lastig te begrijpen voor wie een toeslag wil aanvragen, maar er zijn ook elk jaar weer wijzigingen. Het systeem van de Belastingdienst moet dan op tijd worden aangepast en u als aanvrager moet nagaan of u nog wel aan de eisen voldoet. Beide zaken blijken in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn. En dan zijn er ook nog eens andere termen en begrippen:
 • Bij de toeslagen spreken we over het toetsingsinkomen in plaats van verzamelinkomen.
 • Bij de toeslagen spreken we over toeslagpartner in plaats van fiscale partner,
 • Ook hier is er een drempelinkomen, maar dan weer met een andere betekenis.

Belastingtoeslagen zijn voorschotten in 2020

En dan moet u een inschatting maken van uw inkomen zonder te weten wat uw inkomen zal zijn. Goed, u weet wat het vorig jaar was, maar of dat dit jaar ook zo zal zijn. Het is onzekerheid troef. Daarom betaalt de Belastingdienst met zijn toeslagen feitelijk ook alleen maar voorschotten uit die op een later moment kunnen worden veranderd of helemaal teruggevorderd. En toch is het voor u de moeite waard om in de materie te duiken en te bekijken waarop u mogelijk recht hebt. Wees altijd wel eerlijk bij uw aanvraag, want straks de bedragen weer terug moeten betalen is ook niet prettig. De definitieve voorschotten over 2020 zijn pas eind 2020 of in 2021 bij de Belastingdienst bekend, die over 2021 eind 2021 of pas in 2022. En dan loopt u altijd de kans dat u grote bedragen moet terugbetalen. Dat kan anders als de zorgtoeslag naar de verzekeringsmaatschappij gaat, de huurtoeslag naar de verhuurder en de kinderopvangtoeslag direct naar de kinderopvang. Dan blijft alleen het kindgebonden budget over.

De zorgtoeslag 2020

Minimale vereisten bij de zorgtoeslag zijn dat u een verplichte basisverzekering in de zorg hebt en aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De aanvrager van de zorgtoeslag is achttien jaar of ouder.
 • De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit. Zo niet, dan bent u aantoonbaar rechtmatig in Nederland en hebt u een verblijfsvergunning.
 • Uw jaarinkomen is maximaal 30.481 in 2020 als er geen partner is en ten hoogste 38.945 als u wel een partner hebt.

Ook in 2020 is weer van alles veranderd aan de zorgtoeslag 2020.

De huurtoeslag 2020

De huursubsidie is bedoeld om huren betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. Toch gaan de huren per 1 juli 2020 fors omhoog zonder dat alles door de huurtoeslag wordt vergoed. De minimale voorwaarden voor de huurtoeslag 2020 zijn:
 • U bent 18 jaar of ouder (meerderjarig).
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • De kale huurprijs van uw woning is maximaal 737 ( 750 in 2021). In de meeste gevallen geldt er ook een minimum huur van 432.
 • Aanvrager en medebewoners zijn in het BRP/GBA ingeschreven op het adres van de aanvraag ingeschreven.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent in ieder geval rechtmatig in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • Het gezamenlijke inkomen van de aanvrager en medebewoners is in 2020 en 2021 niet aan een maximum gebonden, maar bij hogere inkomens zal de huurtoeslag gelijk zijn aan nul.

Belangrijk in 2020 en 2021 is dat er geen maximale inkomensgrenzen zijn voor de huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag 2020

Eerdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn in 2020 meer dan gerepareerd. De voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag zijn:
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Bij u als aanvrager woont minimaal één kind.
 • Voor dit kind krijgt u kinderbijslag, een pleegouderbijdrage of draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van
 • levensonderhoud.
 • Uw kind gaat naar een instelling voor kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U werkt, studeert, volgt een traject om het herintreden op de arbeidsmarkt of volgt een inburgeringscursus.
 • U of uw toeslagpartner betalen de kinderopvang.

Wilt u weten op hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2020 dan raadpleegt u de kinderopvangtoeslagtabel 2020.

Het kindgebonden budget als toeslag en de voorwaarden in 2020

Ook voor deze toeslag gelden allerlei eisen waarvan de belangrijkste zijn:
 • U als aanvrager ontvangt voor uw kind kinderbijslag.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Een nieuw belastingstelsel en hervorming belastingstelsel

U ziet hoe ingewikkeld de fiscale toeslagen zijn en hoeveel overlast er voor de aanvrager en Belastingdienst kan optreden. Er moet veel worden gecontroleerd en toch is er nog fraude er worden er gewoon fouten gemaakt. Het ligt dan ook voor de hand dat er een nieuw belastingstelsel komt waarin anders met de fiscale toeslagen wordt omgegaan. Het ligt voor de hand dat dit na de verkiezingen (17 maart 2021) zal plaats vinden en een prominente plaats gaat krijgen in het regeerakkoord. Denkbaar is een is een zodanige herziening van de toeslagen:
 • Dat alle toeslagen worden afgeschaft.
 • De kinderopvang gratis wordt.
 • De huurtoeslag direct aan de verhuurder wordt betaald.
 • De zorgtoeslag direct aan de zorgverzekeringsmaatschappij waar u uw zorgpolis hebt lopen, wordt betaald.
 • De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd tot een hogere kinderbijslag voor lagere inkomens.

Groot voordeel hierbij: minder werk voor de Belastingdienst, minder risico voor de huishoudens en het lijkt veel efficiënter en doelmatiger te zijn.

Huishoudentoeslag en nieuw belastingstelsel

Eenvoudig zal het niet worden, want de koopkracht kan in sommige gevallen omlaag gaan waardoor eb ook geld beschikbaar moet zijn om de koopkrachtveranderingen relatief beperkt te houden. Eerder wilde het kabinet Rutte Asscher een eenvoudiger stelsel met belastingtoeslagen door de huishoudentoeslag in te voeren, waarbij alles per huishouden wordt samengevoegd en afgerekend. Ook zou DUO de kinderopvangtoeslag uitvoeren. beide plannen gingen niet door, terwijl de wens tot hervorming er wel degelijk is. De noodzaak is er ook. Denk aan de toeslagenaffaire bij de belastingdienst die nopen tot andere maatregelen.

Belastingverlaging 2021-2024

Reparatie van koopkracht is ook mogelijk door de belastingtarieven verder te verlagen. Maar ja, ook daarvoor moet er geld vrij worden gemaakt. Dat kan dus betekenen dat er door een komend kabinet verder gesneden zal worden in de fiscale aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Box 3 van de inkomstenbelasting (vermogensbelasting) lijkt ook aan een grondige hervorming toe. gegeven de vele kritieken die er zijn op de te hoge belastingheffing.

Slot fiscale toeslagen 2021 in een nieuw belastingstelsel

Voor elke fiscale toeslag gelden bepaalde specifieke voorwaarden. Vooral de financiële eisen veranderen elk jaar. Let daarop om te voorkomen dat u moet terug betalen. Laat u desnoods adviseren bij uw aanvraag. In 2020 krijgen circa 7 miljoen mensen een toeslag en wordt er zo veel geld rondgepompt. Een hervorming van de toeslagen zal waarschijnlijk na de landelijke verkiezingen in maart 2021 op papier worden gezet in een nieuw regeerakkoord. Een belastingverlaging in de inkomstenbelasting lijkt eveneens wenselijk. We zullen het zien.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenstFiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenstOns ingewikkelde belastingstelsel heeft in 2021 onbedoelde en ongewenste effecten, het kan ervoor zorgen dat u in de sch…
Loonbelasting 2021: gaat u netto vooruit?Loonbelasting 2021: gaat u netto vooruit?De loonbelasting gaat in 2021 omlaag, het belastingstelsel is wat gemoderniseerd. Er zijn in 2021 twee belastingschijven…
Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijvenDe twee belastingschijven in de loonbelasting en inkomstenbelasting (tweeschijvenstelsel en tweetaks) zien we ook in 202…
Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?Een nieuw belastingstelsel in 2017 en 2018, maar eerst een belastingverlaging in 2016? Hoe zien deze belastingherziening…

Moet ik inkomstenbelasting betalen?Moet ik inkomstenbelasting betalen?Moet ik inkomstenbelasting betalen? Dat is ieder jaar weer een veelgestelde vraag. Om deze vraag te beantwoorden, is het…
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Reacties

Dave Bond, 20-12-2016
Hoe kan het dat op mijn loonstrook het BT 49,220% staat?
2 jaar geleden was die nog 42%. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Dave Bond,
Die extra heffing komt door de afbouw van de algemene heffingskorting voor de wat hogere inkomens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid Verver, 31-07-2016
Kan je ook halverwege het jaar huur- en zorgtoeslag aanvragen? Bv in verband met pensionering. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Astrid Verver,
Ja dat kan, wel wordt bij de toeslagen in de meeste gevallen naar het jaarinkomen gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 16-01-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.