Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijven De twee belastingschijven in de loonbelasting en inkomstenbelasting (tweeschijvenstelsel en tweetaks) zien we ook in 2021 terug, zij het met iets aangepaste belastingtarieven en heffingskortingen. Uiteraard wilt u weten wat de nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2021 zijn. Om te weten of u er ook netto op vooruit gaat, zijn de heffingskortingen 2021 en fiscale toeslagen van belang en niet alleen de belastingtarieven en belastingschijven 2021. Dit geheel zal uw koopkracht in 2021 bepalen. De fiscale wijzigingen en nieuwe schijven zijn op Prinsjesdag 2020, dinsdag 15 september 2020, officieel bekend gemaakt.

Lagere inkomstenbelasting in 2021


Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2021, loonstrookje 2021

Veel van ons gaan in 2021 minder loonbelasting en inkomstenbelasting betalen doordat het belastingtarief in de eerste schijf met 0,25% punt omlaag gaat van 37,35% naar 37,1%. De extra belastingschijf voor gepensioneerden gaat van 19,45% naar 19,2%. Het toptarief blijft onveranderd op 49,5% staan. De eerste belastingschijf wordt ook iets verlengd wat voor de mensen die op het randje van een belastingschijf zaten of meer verdienen dan dan circa € 35.000 en klein extra belastingvoordeel betekent. Sommige heffingskortingen worden aangepast, mogelijk verdwijnen er voor u enkele fiscale voordelen. De gevolgen voor uw totale koopkracht zijn afhankelijk van uw totale loon of inkomen. De volgende belastingtarieven inkomstenbelasting en belastingschijven staan in de Miljoenennota 2021 zoals die op 15 september 2020 zijn gepresenteerd (tarieven loon- en inkomstenbelasting 2021, belasting en premies):

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2021, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2021, niet 66+ 4 maanden

hoogte (verzamel)inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 68.50737,1%
€ 68.507-49,5%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting 2021, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2021 (na 1946)

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 35.12919,2%
€ 35.129€ 68.50737,1%
€ 68.507-49,5%

Tabel 3. Tarieven inkomstenbelasting 2021, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2021 en geboren voor 1 januari 1946

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 35.94119,2%
€ 35.941€ 68.50737,1%
€ 68.507-49,5%

Veranderingen in de belastingtarieven

De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting en loonbelasting 2021 zijn mooi meegenomen. De overstap naar minder belastingschijven (2 voor wie nog geen recht heeft op AOW en 3 voor wie wel recht heeft op AOW) vond al eerder plaats. Het jaar 2021 is een verkiezingsjaar voor landelijke verkiezingen en dus zal een nieuw kabinet moeten bekijken of er in 2021 nog aanvullende belastingmaatregelen zullen komen en wat de aanpassingen in het belastingstelsel zullen zijn voor de jaren 2022, 2023, 2024 en mogelijk 2025. Nu geen verdere belastingherziening, wel zijn er meerdere aanpassingen. De eerste schijf laat een daling zien met 0,25%. De verhoging van enkele heffingskortingen komt niet iedereen toe. De inkomenspolitiek vindt namelijk niet alleen via de belastingtarieven plaats, maar ook via de heffingskortingen. En dan zijn er nog vele toeslagen die inkomensafhankelijk zijn en ook niet in de belastingtarieven alleen tot uiting komen. Een beetje extra inkomen kan zo netto nog steeds een verlies in uw besteedbaar inkomen betekenen. De belastingdruk is een factor van belang, maar de marginale belastingdruk en de wig zijn misschien nog wel belangrijker.

Belastingverlaging Rutte

Wat het kabinet in de inkomstenbelasting verandert in 2021 is:
  • Verhoging van het maximumbedrag aan arbeidskorting.
  • Verhoging van het maximaal bedrag aan algemene heffingskorting, maar wel met een versnelde afbouw.
  • In de tweede en derde schijf inkomstenbelasting wordt het belastingtarief verlaagd naar 37,1%.
  • Verlenging eerste belastingschijf inkomstenbelasting met ruim 400 euro voor wie recht heeft op AOW.
  • Bevriezing van de tweede belastingschijf met als grens € 68.507.
  • Kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan in 2021 verder omhoog.
  • Kindgebonden budget derde kind gaat omhoog.
  • Voor de belasting box 3, vermogensrendementsheffing, geldt in 2021 een hogere vrijstelling, maar is er nog geen heffing op basis van het werkelijk behaalde rendement (dat kan de Belastingdienst nog niet aan).
  • De hypotheekrenteaftrek wordt niet nog sneller afgebouwd.

Het loonstrookje in 2021

Waarschijnlijk houdt u in 2021 netto meer geld over op uw loonstrookje, maar uw huishoudboekje zal ook afhankelijk zijn van de samenstelling van de huishouding (wel of geen kinderen), op welke heffingskortingen u recht hebt, de lokale lasten en of u ook recht hebt op toeslagen. Het kabinet Rutte 3 heeft wat betreft de herziening van het belastingstelsel bereikt dat er minder belastingschijven en tarieven zijn en dat deze tarieven zijn verlaagd. Het is aan een volgend kabinet om met verdere aanpassingen in het belastingstelsel te komen. Zoals wat te doen met de vermogensbelasting, de fiscale toeslagen, de inkomensafhankelijkheid van bepaalde heffingskortingen. Of die aanpassingen ook echt zullen worden doorgevoerd (de gevolgen voor de koopkracht kunnen groot zijn) zal sterk afhankelijk zijn van de financiële ruime die de komende jaren beschikbaar is. Die financiële ruime is door de corona-uitbraken in 2020 verder beperkt en zal nog beperkter zijn als corona ook in 2021 en daarna weer zijn kop zal opsteken.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt voor wie geen AOW heeft al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieve…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenTwee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt…
Algemene heffingskorting 2021Algemene heffingskorting 2021De algemene heffingskorting 2021 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingVanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingHet kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie bel…

Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagAanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2021, 2022 en 2023, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd.…
Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)De auto van de zaak, uw leaseauto, wordt duurder in 2016 en de leaseauto 2017 tot 2020, omdat de bijtelling 2016 en vana…
Reacties

M. Ottens, 21-11-2017
Ik heb een brief van de BD dat ik na het jaar 2015 €0,- restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren heb. Er wordt afgeweken waardoor mijn belastbaar inkomen met €295,- wordt verhoogd. Als gevolg hiervan wordt het restant persoonsgebonden aftrek over voorgaande jaren voor 2016 vastgesteld op €0,-. Ik krijg in december hierover een aanslagbiljet.
Volslagen onduidelijk wat dit betekent. Moet ik nu betalen of ontvangen? Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste M. Ottens,
Uw inkomen is kennelijk verhoogd en daardoor kan uw restant persoonsgebonden aftrek volledig worden ingewisseld. Per saldo blijft er nog een plus over van €295 waarover u nog belasting moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Dugbarteij-Panhuijsen, 12-06-2017
Wanneer wordt mijn teruggave overgemaakt? Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste H. Dugbarteij-Panhuijsen,
Dat hangt ervan af. Als u een bericht van teruggaaf hebt ontvangen, duurt de betaling 1 tot vier weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap Stuurwold, 27-04-2017
Hoe zit het met aftrek wegens giften? Heel onduidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met korting over 2016. De toelichting over de drempel is ondoorzichtig geworden. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Jaap Stuurwold,
De regeling voor de aftrekbare giften vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65060-aftrek-giften-2018-2019-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Smits, 30-11-2016
Ik ben in 1948 geboren en krijg mijn pensioen van 19.000 euros uit Frankrijk. Ik behoor dus tot Box 1, 36,5%. Op welke leeftijd zal ik 18,65% betalen? Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste E. Smits,
Vanaf de maand dat u recht hebt op AOW betaalt u het lage belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Theunissen, 06-11-2016
Als men een inkomen heeft in 2016 van ongeveer 14.000 of 19.000 euro krijg ik dan nog een toeslag op mijn banktegoeden.
Kan hierover geen afdoend antwoord vinden. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste C. Theunissen,
Welke toeslag bedoelt u?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 08-09-2016
Volgens de leasemaatschappij betaal ik 40,4% bijtelling over mijn leaseauto (salaris 57k). Volgens mijn werkgever is dat tarief 49,22%, een tarief dat ik nergens terug kan vinden. Waar komt die 49,22 vandaan? Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Henk,
Er is een correctie aangebracht, omdat u waarschijnlijk teveel aan heffingskortingen hebt ontvangen. Het is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat u straks belasting moet bijbetalen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting zal blijken of dit terecht was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 25-07-2016
Ik zoek mij een slag in de rondte, maar kan het toch nergens goed vinden… volgens mijn Lease coordinator op werk, gaat de leaseauto ook over 56% (jaarsalaris 85k+)… klopt dit?
Dank Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Paul,
De belastingheffing over een leaseauto loopt via de witte tabel loonbelasting zonder heffingskortingen en die vallen daarom hoger uit dan de tarieven inkomstenbelasting. Maandelijks wordt de bijtelling voor 1/12e deel als loon in natura bijgeteld. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt pas duidelijk of er niet te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Latour, 23-07-2016
Ik heb het antwoord op onderstaande reeds gevonden. De loonheffing wordt berekend aan de hand van de witte maandtabel van de Belastingdienst.

De leasemaatschappijen maken gebruik van de vaste belastingschijven om de nette maandlasten te berekenen, maar dat valt ongeveer 10% tot 15% lager uit dan de daadwerkelijke netto maandlasten. Oops. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste S. Latour,
Dat klopt, het alleen kijken naar de tarieven bij de belastingschijven is in uw geval niet voldoende in verband met de inkomensafhankelijke heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Latour, 23-07-2016
Na een aantal berekeningen kom ik tot de conclusie dat er - hoogstwaarschijnlijk - een (loonheffing) tarief van 49,5% over de bruto bijtelling van de leaseauto wordt ingehouden. Echter mijn bruto jaarsalaris ligt onder de grens van schijf 4 (€ 66.422 op jaarbasis). Hoe is dit mogelijk?

Berekening zonder leaseauto:
Loon voor loonheffing: €4397 (pensioenpremie €86)
Loonheffing: € 1418,33
Bijzonderheden: 13de maand en vakantiegeld

Berekening met leaseauto:
Bijtelling auto: € 425,78
Loon voor loonheffing: € 1629

Verschil: €210 extra loon heffing (210/425 = ca. 49,5%)

ps. er is een discrepantie tussen de rekenmodules van de leasemaatschappijen en de daadwerkelijke inhouding. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste S. Latour,
Waarschijnlijk is dit een correctie op de algemene heffingskorting waarmee bij u in de eerste maanden rekening is gehouden. Bij uw aangifte inkomstenbelasting zal blijken of er nu teveel belasting wordt afgetrokken, zodat u straks belastinggeld terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. van Eijndhoven, 20-07-2016
Mijn werkgever houdt van mijn vakantiegeld en andere zaken zoals eindejaarsuitkering maar 8.5% in. Werkgever zegt dat dit klopt. Kan het me niet voorstellen. Werkgever geeft aan dat als je tussen +/- €15.000 en €19.000 verdient dat dat klopt. Graag uw reactie Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste E. van Eijndhoven,
U moet inderdaad ook premies betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 16-07-2016
Hallo,

Ik heb net een nieuwe baan en ik heb voor het eerst loon gekregen. Nu zie ik op mijn loonstrook staan dat mijn loonheffing 49,22% is. Is dit wel correct? Mijn jaarloon op de loonstrook staat op 45.048 euro

Groeten
John Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste John,
Dat komt doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is waardoor u bij een hoger inkomen op minder heffingskorting recht hebt dan waarmee eerder rekening is gehouden. Zonder deze correctie zou u bij uw aangifte inkomstenbelasting moeten bijbetalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joao, 25-05-2016
Beste,

Ik heb 45,22% belasting betaald in plaats van 40.4% voor mijn vakantiegeld. Is hier een reden voor?

Gr,
João Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste João,
Over het vakantiegeld betaalt u het bijzonder tarief loonbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 23-05-2016
Klopt het dat je over je vakantiegeld ook 49,22% betaalt?

Ik ben vorig jaar meer gaan verdienen, maar heb €150 netto minder vakantiegeld. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Claudia,
De loonstrookjes tot 1 april waren in veel gevallen niet helemaal correct, en daarom maakt de Belastingdienst nu een inhaalslag. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of u te veel belasting hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 15-05-2016
In maart 2016 was het bijzonder tarief op mijn salarisspecificatie 49,02%, in april was dit gestegen met 0,2% naar 49,22%. Is dat correct? Ik heb navraag gedaan bij P&O en volgens de medewerkster was dat correct, maar ik heb mijn twijfels daarover. Ik kan het nl. nergens terugvinden, ook niet op de site van de Belastingdienst. Reactie infoteur, 16-05-2016
Beste Louise,
Als uw jaarloon zich bevindt tussen 34.016 en 66.422 euro gaat de loonheffing per 1 april 2016 inderdaad naar 49,22%. In de loontabellen tot 1 april 2016 konden nog niet alle belastingmaatregelen worden verwerkt door de late besluitvorming over het belastingplan. Mocht dit te hoog blijken te zijn, dan krijgt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting nog een deel terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 09-05-2016
Wat zijn de belastingsschijven voor overuren als bediende in de privé? Is het voordelig om overuren uit te betalen ipv loonsverhoging? Wat is het belastingspercentage tot 130 uren en +130 uren? Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Veronique,
De belastingschijven inkomstenbelasting gelden voor een jaarinkomen. Bij overuren wordt gekeken naar de belastingschijf waarop u zult uitkomen en daarop de belastingheffing aangepast. Een loonsverhoging heeft het voordeel dat er ook een pensioen over wordt opgebouwd, voor de belastingheffing hoeft dit uiteindelijk geen verschil te maken. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt de te veel of de te weinig betaalde belasting weer recht getrokken:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chr Petersen, 02-04-2016
Op mijn AOW laat ik de loonheffingskorting toepassen al sinds juli 2013. Nu zie ik dat er helemaal geen Loonheffing voor de belasting wordt ingehouden zoals bij een werkgever.
Klopt dit? Verder werk ik af en toe via een uitzendbureau. Zij verrekenen wel de loonheffing, niet de loonheffingskorting. Nu geven zij aan dat zij geen loonheffing, in een hogere belastingschijven ib kunnen verreken. Zij doen dit standaard in Tabel 18,65% maar dit zou 22.5% moeten zijn in 2016. Ik heb gevraagd of dit gewijzigd zou kunnen worden, maar hun antwoord was dat ze de opgave van de Belastingdienst krijgen. Nu dit klopt dan dus niet. Bij een uitzendbureau voor 65+ heb ik een formulier in gevuld voor vrijwillig inhouden van hogere loonbelasting. Hoe kan ik dit in orde maken zonder opnieuw weer meer belasting te moeten betalen over 2016? Graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Chr Petersen,
Bij de AOW wordt normaliter gewoon loonheffing ingehouden en rekening gehouden met de heffingskortingen. Als dit bij u niet gebeurt en u dit wil wijzigen, neemt u hierover contact op met de SVB. Het formulier bij het uitzendbureau moet ook werken. Meerdere inkomens geven vaker problemen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67504-bijverdienen-en-de-aow-wat-is-het-belastingtarief.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Serhat, 07-02-2016
Wat er voorgespiegeld was dat wij in 2016 meer gingen overhouden is niet waar. Ik heb mijn eerste loonstrookje van 2016 binnen. Ik heb een jaarloon van 38.824 euro en mijn percentage tabel loonheffing is; bijzonder belasting is 49.02% (40.20% regulier en 8.82% verrekening loonheffingskorting). Dit is in vergelijking met het jaar 2015, 4.70% meer loonheffing. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Serhat,
U zult met uw inkomen vooral last hebben van een lagere algemene heffingskorting, terwijl de arbeidskorting iets hoger zal zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 27-01-2016
Het lijkt er op dat er zo'n € 200,= meer op mijn loon is ingehouden in januari 2016.
Bruto € 2614, 50 netto in dec. 16 € 1853,12 nu in jan. 2016 € 1675,51

En ik maar denken dat ik meer zou ontvangen… Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Annemarie,
Vooral de arbeidskorting is verhoogd en daar zou u voordeel uit moeten hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 25-01-2016
De belastingdienst heeft mij afgelopen (17-1-2016) week een voorlopige aanslag ink.belasting 2016 gezonden met "verkeerde" percentages in box 1 (8,4%; 12,00% en 40,150%). Als je een wijzigingsverzoek op de internetpagina van de belastingdienst invult, dan staan daar de goede percentages (8,4%, 12,25% en 40,40%). Kan toch enkele honderden euro's hoger uitvallen… dan de belastingdienst op papier liet weten! Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Mieke,
Klopt, daarom zal voor veel mensen het loonstrookje in januari 2016 ook niet goed zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sean, 24-01-2016
In 2015 heb ik gebruik gemaakt van de sbfregeling. Mijn inkomen is normaal 39000. Door deze eenmalige uitkering is dat 60000 en is volgens het bijzonder tarief met 44% belast. Mijn bijzonder tarief voor 2016 is verhoogd naar 56%. Dit betekent dat mijn TOD, overwerk enzovoort voor 56% wordt belast. In 2016 zal ik uitkomen op ongeveer 40000. Waarom is dit tarief verhoogd en blijf dit tarief in 2017 en verdriet gehandhaafd?

Mvg
Sean Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Sean,
Die 42% was op basis van een inkomen zonder extra inkomen en die 56% is inclusief het hogere inkomen. Het voordeel van het hogere percentage is dat de kans dat u bij uw aangifte inkomstenbelasting belasting moet bijbetalen kleiner is. Bij die belastingaangifte wordt pas duidelijk of de 56% niet te hoog is geweest, als dat wel het geval is zult u geld terug krijgen. Dat zal ook in 2017 zo zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolf, 19-01-2016
Ik ben 70 jaar en al de nodige jaren gepensioneerd. De voorlopige aanslag 2016 die ik ontving geeft percentages van 8,4, 12, 40,150 en 52% voor de diverse schijven. Dat wijkt nogal af van de door u gegeven percentages. Is daarvoor een verklaring?
MvG
Dolf Reactie infoteur, 19-01-2016
Beste Dolf,
In de percentages die u noemt, zitten niet de premies die ook afgedragen moeten worden. Meestal worden deze wel meegerekend, zoals ook in bovenstaand artikel is gebeurd. Een werkgever of de SVB houdt beide tegelijk in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacobs, 13-01-2016
Ik ben 74 jaar. Echtgenote overleden 2010. De belastingdienst stuurt geen blauwe enveloppen meer. Hoe moet ik weten, wanneer en hoeveel belasting ik moet betalen? Ik heb gelukkig nog een PC, maar als ik daarover niet zou kunnen beschikken, wat dan? Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste Jacobs,
U kunt de Belastingdienst altijd vragen om nog op papier uw belastingaangifte te mogen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 12-01-2016
Geachte infoteur,
hierbij een reactie op uw antwoord d.d. 18-10-2015 aan Gert Vos.
In de SVB brochure "AOW en gezamenlijke huishouding" staat op pagina 4 (regel 7 van onder):
"Woont u met iemand samen die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor gehuwden".
Dan krijgt dhr Vos toch een "50% pensioen" in plaats van 70% volgens uw antwoord?!
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 12-01-2016
Geachte Louis,
70% is voor een alleenstaande. Dhr Vos krijgt eerst zelf 50%, daarna ontvangen elk 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William den Ouden, 23-12-2015
Ik woon in Guatemala en betaal uitsluitend loonbelasting over mijn inkomsten vanuit nederland (partieel AOW, en marinierspensioen). Ik betaal geen enkele volkspremie (ben verantwoordelijk voor mijn eigen ziektekostenverzekering). Ik zou graag de percentages willen weten over 2016 welke zich uitsluitend beperken tot loonheffing. Met vriendelijke groeten William den ouden Puerto San Jose, Guatemala. Reactie infoteur, 24-12-2015
Beste William den Ouden,
Uitsluitend het belastingtarief bedraagt: 8,4%, 12,25%, 40,4%, 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margaretha, 17-12-2015
Ik was op zoek naar de veranderingen in het belastingstelsel 2016 mbt de wao. In jullie kopje staat een halve zin met daarin 'wao' vermeld, klik ik echter op de link dan zie ik voor verschillende inkomensgroepen de belastingregels voor 2016 maar de wao is nergens meer terug te vinden. Of kijk ik er overheen? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 17-12-2015
Beste Margaretha,
Dit artikel gaat niet specifiek over de WAO maar over elk inkomen. Het is wel zo dat als iemand inkomen uit werk heeft er andere heffingskortingen kunnen gelden dan wanneer dat niet zo is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 16-12-2015
Mijn vraag is: Wiebes heeft met t.w.k. in 2014 de loonbelastingschijf bijzonder tarief verhoogd met 2,32% van 42% naar 44,32%. Wat betaal ik nu werkelijk aan bijzonder tarief in 2016? Is dat 40,4% of is dat 40,4% plus die 2,32% = 42,72% Reactie infoteur, 16-12-2015
Beste Henk,
Het bijzonder tarief ligt hoger dan de normale belastingtarieven, omdat daarbij een voorschot wordt genomen op een te hoge heffingskorting. Als uw inkomen hoger wordt, kunnen sommige heffingskortingen immers afnemen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt alles weer rechtgetrokken via de tarieven inkomstenbelasting zoals in bovenstaand artikel vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris Pieters, 10-12-2015
Mijn vrouw en ik wonen sedert 2001 in Hongarije. Ik heb nu een UGM uitkering in april 2016 ga ik pensioen (65 jaar)ontvangen van het ABP. In November 2016 pensioen en AOW. Mijn vraag is wordt dit pensioen automatisch belast volgens de buitenlandse regels? Betaal nu belasting en geen aow premie… wel wordt er ziektekosten ingehouden. Loopt dat allemaal gewoon door… Of moet ik alles weer opnieuw aanvragen.
Vr Gr. Chris Pieters Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste Chris Pieters,
Het ABP zegt hierover: " Maakt u gebruik van FPU of UGM(Uitkering Gewezen Militairen) en gaat u vanaf 2013 of later ABP OuderdomsPensioen ontvangen? Dan hebt u bij aanvang van uw ouderdomspensioen mogelijk te weinig inkomen. Uw FPU of UGM stopt dan namelijk en uw AOW gaat pas later in. Daarom voert de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een overbruggingsregeling in."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikk, 09-12-2015
Heb een basis inkomen van 55.000 euro per jaar maar kom meestal uit op een 80.000 door veel overuren. Hoe pakt dit voor mij uit en wordt er alleen naar basis gekeken of totaal inkomen per kalender jaar?

Mvg, nikk Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Nikk,
Voor de inkomstenbelasting en de bijbehorende heffingskortingen wordt naar het totale inkomen gekeken. De tariefsverlaging zal in uw voordeel werken vergeleken met 2015
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Jansen, 09-12-2015
Hallo,

Kan u uitleg geven waarom het kabinet dan spreekt over totaal 5 miljard belastingverlichting en dat dat snel 1000 euri voor een tweeverdiener zou betekenen? Het belastingtarief gaat omlaag van 42 naar 40,15% maar er wordt dus via intrekking heffingskorting bij inkomen 45000 pjr gewoon 500 afgepakt. Concreet wat mag ik met brutoloon 45000 pjr verwachten? Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Jan Janssen,
Het tarief in de eerste en tweede schijf gaat ruim 1,5% punt omlaag (was 2%), in ruil voor vooral extra's in de kinderopvang en een minder steile afbouw van de arbeidskorting. Dat betekent ook dat niet gezegd kan worden wat iedereen er op vooruit gaat. Dat is namelijk niet alleen afhankelijk van wat u aan inkomen hebt, maar ook of u werk hebt en kinderen. Het spreken over tweeverdieners maakt het allemaal wat spectaculairder en daarom politiek aantrekkelijk, omdat het dan al gauw factor 2 is, maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Vesseur, 26-11-2015
Het is voor mij niet duidelijk of de Inkomensafhankelijke heffingskorting en de heffingskorting ouderen cumulatief bedoeld zijn, of dat slechts een van beiden van toepassing kan zijn. Dat maakt nogal wat uit.
Met vriendelijke groet,

J.V. Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste J. Vesseur,
U hebt recht op beide, als u ook recht hebt op AOW. De algemene heffingskorting is dan wel lager dan voor iemand die geen recht heeft op AOW:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard vd Poel, 24-11-2015
Is de belastingdienst in staat om de juiste inhoudingen te plegen als onverhoopt het parlement niet akkoord gaat met de belastingwijzigingen voor 2016? Of wordt de BV Nederland geconfronteerd met een verrekening in 2017 over het belastingjaar 2016? Moet elke NL-er maandelijks geld hiervoor wegzetten? Vragen om moeilijkheden. Laat dan het jaar belastingjaar 2015 met 1 jaar verlengen. Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Gerard vd Poel,
Als de Eerste Kamer de voorstellen afwijst, rekent het systeem van de belastingdienst voor 2016 met de verkeerde percentages. Dat betekent in veel gevallen een naheffing. Ook als er nog wat percentages worden aangepast en een verdere uitruil plaats vindt met andere zaken en wensen (veiligheid, alleenstaanden, kindertoeslag) is de kans op naheffingen in 2017 groot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon Rijsdijk, 17-11-2015
Is het nu zeker dat de indeling van de belastingschijven en hoogtes veranderen zoals aangegeven of is dat nog onzeker? Ik hoor graag van u.

MVG,
Leon Rijsdijk Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Leon Rijsdijk,
Het is pas zeker als de Eerste en Tweede Kamer ermee akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. M. Kerkhoven, 30-10-2015
De box 3 heffing blijft overeind, onvoorstelbaar dat dit kan, in feite is het onteigening/diefstal van spaargeld waarover al belasting is betaald. In mijn geval is het spaargeld mijn pensioen (ZZP). Ik denk dat de groep nette spaarders relatief klein is, anders had op z'n Amsterdams gezegd "de pleuris uitgebroken". En dan heb ik onzichtbare maatregelen zoals verlies van b.v. zorgtoeslag bij enig vermogen nog even buiten beschouwing gelaten. Ik heb niet de kennis, geld en tijd, maar is dit geen onwettige maatregel waarover een gerechtelijke uitspraak mogelijk is?

Met vr gr

R.M. Kerkhoven Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste R.M. Kerkhoven,

Er lopen een paar collectieve bezwaren bij de Hoge Raad over de te hoge vermogensbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/159835-collectief-bezwaar-belasting-sparen-en-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Vos, 17-10-2015
Op 1 Oktober 2015 heb ik de 65 jarige leeftijd mogen bereiken.Dat betekende dat ik op 1april 2016 de AOW leeftijd hoop te bereiken.Ik heb t/m 31 maart 2016 arbeid (loondienst).De inkomstenbelasting voor het jaar 2016 treedt deze voor mij op 1januari of op 1april 2016 in werking? Wanneer moet ik, met welke tarieven, gaan rekening houden?
Op mijn AOW datum ontvang ik alleen AOW voor mijzelf daar mijn echtgenote jonger is en ook weer 6 maanden op haar AOW moet wachten. Daar ik dan alleen AOW ontvang geldt dan ook het tarief van een alleenstaande, want mijn vrouw heeft geen arbeid en ik heb vanaf 1966 AOW premie afgedragen? Ik heb dan samen met mijn echtgenote 1 AOW te besteden zolang mijn vrouw nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt.? Mijn echtgenote heeft geen baan en ik heb altijd voor het inkomen gezorgd, hoe kunnen we dit gat dichten als er geen arbeid meer tegenover staat?

Gaarne uw reactie. hartelijk groet Gert Vos Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Gert Vos,
In 2016 hebt u een gemengde loonheffing, de eerste maanden tot uw AOW de gewone tarieven en daarna het deels verlaagde tarief. U krijgt € 767,39 aan AOW (50%) tot het moment dat ook uw vrouw recht heeft op AOW. Wellicht hebt u ook wat pensioen opgebouwd. De versnelde verhoging van de AOW leeftijd slaat een financieel gat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Veninga, 08-10-2015
In de tarieftabel voor 2016 vermeldt u dat de tweede schijf eindigt bij € 34.027 en dat de derde schijf bij dit bedrag begint. Dit bedrag geldt echter alleen voor belastingplichtigen die geboren zijn vóór 1 januari 1946. Voor de belastingplichtigen die na 31 december 1945 geboren zijn eindigt de tweede schijf bij € 33.715 en begint de derde schijf bij dit bedrag. Tot de AOW-leeftijd maakt het voor de berekening van de belasting- en premie volksverzekeringen niet uit omdat het tarief in de tweede en derde schijf gelijk is, maar vanaf de AOW-leeftijd is het van belang of je wel of niet geboren bent na 31 december 1945. Ben je na deze datum geboren dan is volgens de gegevens in het belastingplan 2016 de verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen over 2016 € 55 hoger. Reactie infoteur, 09-10-2020
Beste J. Veninga,
Dat komt inderdaad door de Bos-belasting van Wouter Bos (PvdA):

https://financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2020-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. V. D. Braak, 25-09-2015
De verandering in de belastingschijven houd dus ook in dat er veranderingen zullen volgen in de belasting teruggave over hypotheekrente. In het ongunstigste geval zelfs 12% minder? Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste H. V. D. Braak,
Dat klopt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/162948-hypotheekrenteaftrek-2020-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. C. de Quartel, 18-09-2015
Vanaf welk belastbaar inkomen heeft een 65plus- er geen recht meer op ouderenkorting? Reactie infoteur, 18-09-2015
Beste H. C. de Quartel,
Een 65 plusser heeft in 2016 nog recht op de ouderenkorting, alleen is die bij een wat hoger inkomen een stuk lager (70 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mohamed, 28-08-2015
Ik snap het niet, algemene heffingskorting is behoorlijk verlaagd. In loonstrookje merk ik niets van, 2 euro vooruit gegaan.
Dat is belachelijk, terwijl uitkeringen, zoals bijstand uitkering gaat omhoog. Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Mohamed,
De algemene heffingskorting is wel verhoogd maar neemt af bij een hoger inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Benner, 27-08-2015
2016 algemene heffingskorting 1253,00
Bij welk inkomen is dit? Bij welk inkomen wordt het lager? Alvast bedankt voor uw antwoord

H. Benner Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste H. Benner,
Een algemene heffingskorting van 1.253 euro hoort bij een inkomen van ongeveer 50.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Visser, 24-07-2015
Geachte heer / mevrouw,

Per augustus dit jaar ontvang ik per maand: Bruto AOW €765,95
Pensioen € 981,00

Totaal. € 1746,95

Daarnaast wordt er elke maand € 49,51 bruto vakantiegeld opzij gelegd. Nu is mijn vraag aan u wat ga ik in 2016 betalen aan belastingen. Ik ben nogal geschrokken van de voorgenomen maatregelen. Daarnaast heeft mijn man tot en met 15 december 2016 een maandelijks bruto pensioen van € 1628,25 en vanaf 15 december 2016 een AOW uitkering plus € 1216,66 pensioen.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 25-07-2015
Geachte G. Visser,
Het blijven schattingen maar uw uw totale inkomen is dan ongeveer 21.560 euro in 2016. Netto houdt u dan ongeveer 1600 euro per maand over inclusief maandelijkse vakantiegeld. Daarbij is geen rekening gehouden met vermogen of aftrekposten.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 28-06-2015
Beste Infoteur. De verwarring is nu compleet.
Op dit moment is de situatie als volgt:
Niet AOW gerechtigd (nog geen 65 Jaar) 2e schijf 42% (incl. sociale premies), 3e schijf 42% (puur belasting)
AOW gerechtigd (65+ en enkele maanden) 2e schijf 24,1% (incl. sociale premies), 3e schijf 42% (puur belasting)
Dan zou de nieuwe situatie mogelijk worden:
Niet AOW gerechtigd (nog geen 65 Jaar) 2e schijf 40% (incl. sociale premies), 3e schijf 40%.
AOW gerechtigd (65+ en enkele maanden) 2e schijf 22,1% (incl. sociale premies), 3e schijf 40%.
In beide gevallen zou dan het belastingdeel van de 2e schijf verlaagd met 2% van 13,85% naar 11,85%.
Klopt dit nu of is daar nog geen informatie over? De uitkomst heeft een redelijk effect op de inkomens boven 19822 Euro. Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Arie Broekhuizen,
Ik begrijp de verwarring maar bij gepensioneerden (AOW-gerechtigd) heeft alleen de derde schijf het tarief van 42% en dat gaat naar 40% (zie ook vraag Roy, #4).
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 27-06-2015
Beste Infoteur. Betekent dit dat voor gepensioneerden alleen de 3e schijf wordt verlaagd met 2%, en dat de 2e schijf onveranderd blijft in tegenstelling tot de werkenden waarbij zowel de 2e als de 3e schijf met 2% wordt verlaagd? Als dit zo is dan is dit een trendbreuk in het belastingsysteem. Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Arie Broekhuizen,
De bedoeling is dat alleen de belastingschijf met het tarief van 42% naar 40% wordt verlaagd. Voor gepensioneerden is dat de derde schijf.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Roy, 26-06-2015
Geachte Zeemeeuw,

Onderwerp:
Belastingverlaging Rutte.

Gaat het evt. nieuwe schijventarief ook gelden voor gepensioneerden die belasting betalen in de derde en vierde schijf?


Met vriendelijke groet,

R. de Man Reactie infoteur, 26-06-2015
Geachte Roy,
Ja de tariefswijziging in de inkomstenbelasting geldt ook voor gepensioneerden (vanaf de derde schijf).
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Frenk, 20-06-2015
Als ik naar de belastingplannen van Wiebes kijk en begrijp vervalt de algemene heffingskorting en wordt dit gecompenseerd met verlaging van de tweede en derde schijf met -2%.
Ik heb een WAO uitkering van ca. € 25.000,-- en heb een algemene heffingskorting van ca. €2.000,--!
Als de algemene heffingskorting vervalt en ik in de 2de schijf -2% voordeel heb, dan heb ik nog steeds een tekort van ca. €1.800,--. Hetgeen een inkomensachteruitgang van € 150,-- per maand is! Tenminste als dit niet op de een of andere manier gecompenseerd wordt. Dit zou dus betekenen dat een ieder met een WAO uitkering door het verlies van de algemene heffingskorting, er niet op vooruit gaan; hun inkomen niet stabiel blijven, maar een enorme achteruitgang in inkomen voor hun kiezen krijgen! En stel dat alle opties van Wiebes aangenomen worden, krijgen ze daarnaast ook nog de voorgestelde btw verhoging daarboven op. Het lijkt mij dat op deze wijze een groep mensen die er niet voor gekozen hebben om arbeidsongeschikt te worden, wederom financiële onevenredig behoorlijk de klos zijn.
Hopelijk heb ik het verkeerd geïnterpreteerd en heb ik iets over het hoofd gezien. Zo'n achteruitgang in inkomen, om de vooruitgang van de werkenden te kunnen financieren vind ik onbegrijpelijk! Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste Frenk,
De algemene heffingskorting wordt naar nul afgebouwd vanaf een zeker inkomen. Ik ga ervan uit dat nog niet in de eerste belastingschijf plaatsvindt maar (ruim) daarboven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes1946, 18-06-2015
Aow'ers en uitkeringsgerechtigde worden als derderangs burgers afgestraft door dit flutkabinet, de hoogte verzamelinkomen waar de kamerleden zelf invallen wordt met 8000 euro verhoogt daardoor betalen zij minder belasting. Reactie infoteur, 18-08-2020
Beste Johannes,
De belastingverlaging is inderdaad vooral gericht op mensen met werk en dat doet pijn bij de mensen met een uitkering of pensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.