Navordering en naheffing Belastingdienst

Navordering en naheffing Belastingdienst Hebt u ook een navorderingsaanslag over 2022 ontvangen? Ook als u uw inkomstenbelasting al lang hebt betaald, kan de Belastingdienst u een navordering of naheffing als belastingaanslag sturen. Daar bovenop kan ook nog een boete komen. Gelukkig is de navorderingsaanslag en naheffingsaanslag aan strenge regels en eisen gebonden. De fiscus zal met bewijzen moeten komen. Welke eisen gelden voor de naheffing en navordering van de Belastingdienst? Een navordering biedt ook kansen want ook u kunt bezwaar maken tegen posten waartegen u nog geen bezwaar had gemaakt.

Navordering of naheffing Belastingdienst via navorderingsaanslag

Een navorderingsaanslag en naheffing hebben gemeenschappelijk dat het u extra geld gaat kosten. Maar het zijn toch ook twee verschillende zaken:
  • Een naheffing kunt u krijgen bij een te lage inhouding van loonbelasting, premies en andere werknemersheffingen;
  • Een navordering gaat over uw totale belastingaangifte inkomstenbelasting, alle posten.

Een navorderingsaanslag van de Belastingdienst

Een navorderingsaanslag kan worden opgelegd als de eerdere belastingaanslag te laag was of er ten onrechte geen belastingaanslag was opgelegd. Hierbij gelden wel een aantal vereisten:
  • De navordering kan worden ingediend binnen vijf jaar na het belastingjaar plus eventueel de gegeven uitstel van belastingaangifte. Waar het gaat om buitenlands vermogen is dit twaalf jaar.
  • Als de eerdere belastingaanslag door een fout onjuist was, moet ook voor de belastingplichtige redelijkerwijs herkenbaar zijn dat er een fout is gemaakt. Daarbij hoeft de belastingplichtige geen Einstein te zijn, maar wordt wel verondersteld dat betrokkene een gemiddelde kennis van het fiscale recht heeft. Bij een afwijking van minimaal 30% wordt een fout geacht redelijkerwijze kenbaar te zijn (AWR 16.2.c).
  • Er moet bij de bewijsvoering in beginsel sprake zijn van een nieuw feit of een te kwader trouw bij belastingplichtige of belastingadviseur.

De belastinginspecteur heeft een nieuw feit gevonden

De eis voor een navorderingsaanslag is dat er sprake moet zijn van een nieuw feit, voor een naheffing geldt deze eis niet. Maar wat verstaan we onder een nieuw feit? De veronderstelling is dat de Belastingdienst het feit waarop de navordering is gebaseerd niet kende en redelijkerwijs niet hoefde te kennen. Of u het feit kende doet dus niet ter zake. De inspecteur had mogen veronderstellen dat uw belastingaangifte correct was. De Belastingdienst is immers niet verplicht elke belastingaangifte grondig te bekijken. Vaak worden aangiften volledig automatisch afgedaan en volstaat de Belastingdienst met het grondig bekijken van een aantal belastingaangiften en dossiers. Vaak berust de keuze voor de controle van een bepaalde belastingaangifte op het speerpunt dat de Belastingdienst in een bepaald jaar hanteert of op grote wijzigingen die de fiscus zijn opvallen. Onder deze selecte groep hoefde de belastingaangifte waarvoor een navordering is uitgeschreven dus niet per se te vallen. Overigens geeft een inmiddels veranderde rechtspraak geen grond voor navordering.

Om welk nieuwe feit of welke feiten gaat het?

Een nieuw feit kan met terugwerkende kracht naar voren komen door uw belastingaangifte in een later jaar. Stel de Belastingdienst merkt in uw belastingaangifte onjuistheden op en gaat daardoor zoeken in uw eerdere aangiften inkomstenbelasting. Dan kunnen ook daar fouten opduiken die een navordering mogelijk maken. Of u kunt zelf fouten melden. Er kunnen vanuit een buitenlandse fiscus nieuwe feiten opduiken. Een boekenonderzoek kan nieuwe gegevens opleveren. Niet nagevorderd mag worden als een inspecteur gewoon zijn werk niet goed gedaan heeft en bij een normale taakuitvoering de fout eerder had kunnen worden hersteld. Dan is er sprake van ambtelijk verzuim wat wederom geen grond is voor een navorderingsaanslag.

U was te kwader trouw

Soms is ook een nieuw feit niet echt nodig. Als u aantoonbaar te kwader trouw bent geweest, opzettelijk fout hebt gehandeld en de fiscus niet de juiste informatie hebt gegeven, is een nieuw feit niet nodig. Als sprake is van fiscale partners en de aftrekposten tellen niet op tot 100%, dan is ook geen nieuw feit nodig, omdat dat apert onjuist is. Tot slot wordt een navordering als redelijk kenbaar gezien als de oude belastingaanslag 30% lager was dan de nieuwe na correctie.

Bezwaar maken tegen navordering

U kunt tegen een navorderingsaanslag bezwaar maken. Ook zelf kunt u tegen nieuwe feiten aanlopen. Het kan zijn dat u nu pas ziet dat u in uw nadeel een aftrekpost verkeerd hebt ingevuld. Bovendien hoeft u niet te vinden dat u te kwader trouw was. Dat laatste is niet onbelangrijk, want als de fiscus van mening is dat u het allemaal met opzet deed, dan kan u ook nog een forse boete worden opgelegd. Zeker als het al eens eerder is opgemerkt. Een verzuimboete kan oplopen tot 300%, ook bij uw belastingaangifte 2022 en 2023.

Naheffing over 2015 en 2016

Een naheffing is zo uitgedeeld, daarbij was 2015 een uitzonderlijk jaar. In 2015 diende u de belastingaangifte inkomstenbelasting over 2014 in, maar toen was al bekend dat niet alle belastingmaatregelen in de tabellen van de Belastingdienst waren verwerkt waardoor velen in 2014 of bij de aangifte inkomstenbelasting een hoge naheffing konden verwachten. Het late akkoord met een deel van de oppositie in oktober 2013 leidde tot aanpassingen in onder andere het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Omdat zo de kans groot was dat u in 2014 te veel netto loon hebt ontvangen en dus moest terugbetalen, kreeg u dat jaar voor wat betreft de boete respijt, er was geen extra naheffing. Bovendien kreeg u zelfs vier maanden uitstel van betaling. Het werd gezien als een fout van de fiscus waar u weinig aan kon doen omdat er nog geen belastingaanslag was opgelegd. De Belastingdienst geeft niet zo vaak cadeautjes weg, wees dus in 2020 en 2021 op tijd met uw belastingaangifte.

Uitstel van betaling 2022 en 2023

In 2022 en 2023 zult u weer op tijd moeten zijn met uw belastingaangifte inkomstenbelasting en kan een naheffing worden opgelegd als u opzettelijk de verkeerde gegevens hebt ingevuld. Verder is een belastingteruggave of een extra belastingaanslag mogelijk, afhankelijk van de vraag of u te veel of juist te weinig loonbelasting hebt betaald. Wacht niet te lang met betalen. Als betalen toch een probleem is kunt u de Belastingdienst om een betalingsregeling vragen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscus maakt ook fouten in uw voordeelFiscus maakt ook fouten in uw voordeelDe fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en B…
Algemene heffingskorting 2017Algemene heffingskorting 2017De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhank…
Algemene heffingskorting 2019Algemene heffingskorting 2019De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al i…
Wat is de Edelweissroute?Wat is de Edelweissroute?De naam Edelweissroute bij een erfenis verwijst oorspronkelijk naar zwart geld in Zwitserland dat bij de afwikkeling van…

Huis ruilen met oudersHuis ruilen met oudersU wilt in 2022 uw huis ruilen met het huis van uw ouders. Wat moet u als kind voor deze woningruil regelen en wat vindt…
Belastingvrij verhuren: kamerverhuurvrijstelling 2020 & 2021Belastingvrij verhuren: kamerverhuurvrijstelling 2020 & 2021Belastingvrij verhuren in 2023 of 2024, hebt u daar recht op? Dat kan met de kamerverhuurvrijstelling, maar hoe groot is…
Reacties

Benjamin, 01-03-2020
Ik vergeet het steeds. Welke paperassen kan ik nu (1 maart 2020) weggooien. Van 2015 of 2016 of beide?
Met dank
Benjamin Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Benjamin,
De Belastingdienst kan normaliter tot vijf jaar teruggaan:

https://financieel.infonu.nl/administratie/28981-de-belastingdienst-en-de-fiscale-bewaarplicht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Nootenboom, 08-11-2017
En bevriend gezin heeft een navorderingsaanslag over de jaren 2013, 2014 en 2015
Dat gezin heeft kinderopvang verleend aan een dochter. Heeft daarvoor een vergoeding ontvangen. Die vergoedingen zijn aangegeven bij de aangiften IB voor bovengenoemde jaren, door een boekhoudbureau. Dit boekhoudbureau heeft op die vergoeding een aftrek voor kosten toegepast. Van 15% van het ontvangen bedrag. Dit voor eten, drinken en dergelijke dingen. De inspecteur heeft begin dit jaar een navorderingsaanslagen opgelegd. Het boekhoudbureau heeft een boekenonderzoek gehad, en daar zijn vele aangiften van haar cliënten meegenomen, waar zij die kosten in aftrek had gebracht. Ik heb gesteld dat zij geen nieuw feit hebben, want de posten waren opgenomen in de aangiften en de inspecteur dus in staat om te controleren. De inspecteur heeft alle aangiften goedgekeurd zonder commentaar, daarom stel ik dat hij een ambtelijk verzuim heeft. Wat is uw mening? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste J. Nootenboom,
Dat hangt ervan af. Als de posten duidelijk waarneembaar en gespecificeerd waren en de navordering komt nadat de belastingaanslag definitief is vastgesteld, dan kunt u terecht aanvoeren dat er niet van een nieuw feit sprake is. Daarbij is wel belangrijk waarom de navorderingen zijn verstuurd. Is dat, omdat er geen vergunning was, de kosten te hoog waren (ook wie niet werkt moet eten) of om een andere reden, dan kunt u zich in enkele gevallen afvragen of een belastinginspecteur dit had kunnen weten. Overigens kan bezwaar maken altijd binnen de daarvoor gestelde tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 04-08-2017
Beste, Ik heb in 2015 4 maanden in NL gewerkt en 8 maanden in België. Ik heb een brief gekregen van de NL belastingdienst ivm een afwijking omdat ik geen recht zou hebben om een correctie van het premie inkomen. Ik kom alleen in aanmerking als ik in Nederland verplicht verzeker was in 2015 en wanneer ik over dezelfde periode ook in het buitenland (België in dit geval) ook inkomen premie heb moeten betalen voor de sociale zekerheid. Ik ga hier bezwaar voor aan tekenen, maar ik vraag me vooral af: Wanneer mijn bezwaar wordt weerlegd, hoe gaat de belastingdienst dan te werk voor de terugvordering? Reactie infoteur, 06-08-2017
Beste Mieke,
Als u op tijd (binnen zes weken) bezwaar aantekent en u in uw bezwaar uitstel van betaling aanvraagt, dan wordt uitstel verleend tot nadat uw bezwaar behandeld is. Als u geen bezwaar maakt, dan wordt de belastingaanslag na zes weken definitief. Meestal staat daarop ook al aangeven wat de uiterste betaaltermijn is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flip, 26-11-2016
Ik heb 3 navorderingen gehad met als nieuw feit dat bij enkele klanten van mijn belastingadviseur onterechte aftrekposten zijn geconstateerd. Maf, maar goed. Heb bezwaar gemaakt tegen o.a. dat nieuwe feit en in de Uitspraak op bezwaar verandert de inspecteur het nieuwe feit in 'het niet aannemelijk maken van aftrekposten'. Lekkere vent. Kan dat zo maar en zijn die navorderingen dan nog wel rechtsgeldig? Vind het allemaal nogal krom. Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Flip,
Het niet aannemelijk maken van aftrekposten kan een verduidelijking zijn van de onterechte aftrekposten. Kennelijk dekt de belastinginspecteur zich in en is het geen nieuw "vergrijp".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Niemeijer, 20-11-2014
Waarom heeft iedereen het alleen over naheffing over 2014? De afspraken van de coalitie hebben al gevolgen voor 2013. Dus nu zijn er al naheffingen over 2013 (en die worden ook nog berekend met rente!) Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste J. Niemeijer,
De aandacht voor de naheffing 2014 is zo groot, omdat zo massaal veel mensen een naheffing kunnen verwachten over 2014 (of minder terug) en de Belastingdienst e.e.a. niet op tijd heeft kunnen verwerken. Hierdoor werd de kans op een naheffing ook nog eens verder vergroot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brulkjaer, 26-08-2014
De belastingdienst geconfronteerd met het feit dat artikel 1 AWR voor alle rijksbelastingen zou gelden.
Het verweer van de belastingdienst is dat artikel 16 AWR staat genoemd onder Hfd 3 (heffing van belasting bij vanwege aanslag) en dat dat hoofdstuk gaat over de middelen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Hfd 4 (Heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte) zou van toepassing zijn op de naheffing en daarin wordt artikel 1 AWR niet aangehaald.
Hebben ze hier een punt? Reactie infoteur, 26-08-2014
Beste Brulkjaer,
De Belastingdienst mag de te weinig betaalde btw vorderen (AWR 20) en uit uw antwoorden maak ik op dat de dienst hieraan vasthoudt, of het nu door eigen suffigheid is of niet. Dat 1 AWR niet in hoofdstuk IV wordt aangehaald doet er niet toe. Ook de btw is een Rijksbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brulkjaer, 21-08-2014
N.a.v. mijn bezwaar over de naheffing van de omzetbelasting over de periode 2009-2012 meldt de ambtenaar van de belastingdienst dat artikel 16 AWR niet van toepassing is op de omzetbelasting, maar alleen geldt voor de inkomstenbelasting.
Is dat juist?

Met vriendelijke groet,
Brulkjaer Reactie infoteur, 21-08-2014
Beste Brulkjaer,
De AWR staat voor Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als een artikel of artikelonderdeel betrekking heeft op een specifiek onderdeel van de belastingheffing, is dat aangegeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor artikel 16, lid 2 b, maar niet 16.2.c.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexis, 18-08-2014
Beste Zeemeeuw,

De laatste 15 jaar werd er geen suppletieaangifte O.B. ingediend omdat de overlopende balansposten afwisselend een klein bedrag in de plus dan wel in de min was. De laatste jaren echter werden de alsnog af te dragen bedragen hoger en ook netjes vermeld op de balans en bij de aangifte IB. De afdeling, Intensivering Toezicht Omzetbelasting heeft nu over de jaren 2008 t/m 2012 een naheffingsaanslag opgelegd + boete. Vraag 1.) kan er over 2008 nog worden nageheven en 2.) mocht ik er redelijkerwijs van uitgaan dat de belastingdienst de laatste 15 jaar op de hoogte was van de openstaande balansposten. Inmiddels zijn alsnog alle suppletieaangiften ingediend.

Met vriendelijke groet,
Alexis Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Alexis,
1. Een suppletieformulier is sinds 2012 verplicht bij een correctie op uw aangifte van meer dan 1.000 (positief of negatief). Bij lagere bedragen kunt u het saldo verrekenen op uw eerstvolgende aangifte, zonder een teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag. Dit kan een aangifte zijn uit de afgelopen 5 jaar en uiteraard het lopende jaar.
2. De Belastingdienst kan maximaal vijf jaar teruggaan ten opzichte van het moment van uw indiening van de belastingaangifte en de voorlopige aanslag die daarop volgde. Als die over 2008 in augustus 2009 was, kan hierop dus nog steeds een correctie door de Belastingdienst plaats vinden. Of de boete terecht is, is nog maar de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brulkjaer, 05-08-2014
Zeemeeuw,

Dank voor je reactie!
Wat is het verschil in de belastingaanslagen t/m 2009 en daarna?

Hartelijke groet,
Brulkjaer Reactie infoteur, 05-08-2014
Beste Brulkjaer,
Het verschil is de wetswijziging: de aanpassing van de AWR waarbij per 1 januari 2010 de sub c aan artikel 16 lid 2 is toegevoegd waardoor het eenvoudiger wordt voor de belastingdienst om te stellen dat u kon weten dat er een fout werd gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brulkjaer, 03-08-2014
U schrijft in uw, overigens leerzame artikel:
Niet nagevorderd mag worden als een inspecteur gewoon zijn werk niet goed gedaan heeft en bij een normale taakuitvoering de fout eerder had kunnen worden hersteld. Dan is er sprake van ambtelijk verzuim wat wederom geen grond is voor een navorderingsaanslag.

Op welk (wets) artikel is deze uitspraak gebaseerd? Ik verkeer in de vervelende omstandigheid dat ik nu een naheffing krijg m.b.t. de btw over 2009. Daarbij blijkt dat ik een fout gemaakt heb. Omdat ik niet beter wist heb ik al die jaren daarna het dus ook fout gedaan. Terwijl dit heel simpel op de btw aangifte de fout al te zien is. Ik krijg nu zelfs een boete (over alle jaren vanaf 2009 tot nu toe). Dit lijkt mij niet redelijk. Reactie infoteur, 04-08-2014
Beste Brulkjaer,
1. Er is door de jaren heen allerlei jurisprudentie beschikbaar gekomen waarbij een navordering van de belastingdienst door de rechter werd afgewezen. Ook als de belastingplichtige zich per ongeluk had verschreven (paar nullen te weinig bijvoorbeeld). Om hier wat aan te doen heeft de wetgever sinds 2010 artikel AWR 16 lid 2 uitgebreid met sub c waarin staat dat als een afwijking ten minste 30% bedraagt, de belastingplichtige dit had kunnen weten en een navordering terecht kan zijn (fout is redelijkerwijze kenbaar).
3. Als uw aanslagen nog niet definitief waren, kan een navordering eenvoudig volgen. Als een aanslag definitief is, is dat veel moeilijker. Bovendien is er nu een verschil tussen belastingaanslagen tot en met 2009 en daarna.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-06-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.