Wat staat er in het regeerakkoord PvdA en VVD 2012

Wat staat er in het regeerakkoord PvdA en VVD 2012 Na een valse start kwamen de VVD en PvdA met nieuwe plannen. Het idee van de inkomensafhankelijke zorgpremie schokte heel Nederland. Zelden is een kabinet zo rommelig van start gegaan. Welke maatregelen worden er nu werkelijk genomen (mits goedgekeurd door de eerste en tweede kamer) en wanneer gaan ze van start.

Hypotheekaftrek

De rente op restschuld na verkoop eigen woning blijft nog maximaal vijf jaar aftrekbaar. De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan, maar wordt aangepast, ook voor bestaande woningen. Vanaf 2014 wordt de aftrek in de vierde schijf in stappen van een half procent per jaar teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.

Huur

De huurtoeslag blijft intact. De huren worden verhoogd. Bovenop de inflatie gaat de huurverhoging er als volgt uit zien:
 • inkomens tot 33.000,= betalen 1,5 % meer
 • inkomens hoger dan 33.000,=, maar lager dan 43.000,= betalen 2,5 % meer
 • inkomens hoger dan 43.000,= betalen 6,5% meer.

Kinderbijslag

De kinderbijslag zal jaarlijks worden verlaagd in 2014. Nu nog is de kinderbijslag leeftijdsafhankelijk. Vanaf 2014 worden alle bedragen hetzelfde, namelijk het bedrag wat nu geldt voor de laagste leeftijdscategorie 188,57. Vanaf de tweede helft van 2013 wordt de kinderbijslag niet meer geïndexeerd.

Studenten

 • De basisbeurs in het hoger beroeps- en universitair onderwijs wordt in september 2014 afgeschaft. Om studeren voor iedereen mogelijk te houden komt er een sociaal leenstelsel. De aanvullende beurs voor minder draagkrachtigen wordt buiten het leenstelsel gehouden en blijft dus gehandhaafd.
 • De gratis studieboeken worden afgeschaft.
 • In 2015 wordt de openbaar vervoerskaart voor studenten omgezet in een kortingskaart. Deze komt ook beschikbaar voor MBO- leerlingen jonger dan 18 jaar.
 • Langstudeerboete wordt geschrapt.

Veranderingen WW

Opbouw WW-uitkering wordt de eerste tien werkjaren één maand per gewerkt jaar en daarna een halve maand per gewerkt jaar. Bestaande rechten betreffende opgebouwde jaren worden hierin gerespecteerd tot het huidige maximum.
De WW wordt maximaal 24 maanden, waarbij het inkomen 12 maanden lang gerelateerd is aan het laatstverdiende loon en het laatste jaar aan het wettelijk minimum loon. Aan dit onderdeel kan nog worden gesleuteld. Waarschijnlijk wordt dit gewijzigd naar maximaal 32 maanden WW.

Ziektekostenverzekering

De inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan en de nominale zorgpremie verandert niet. Wat in 2014 wel wordt ingevoerd is het inkomensafhankelijke eigen risico. Dit kan variëren van 180,= per jaar voor de lage inkomens tot 595,= voor de hoogste inkomens.

Verhoging AOW leeftijd

De AOW leeftijd blijft tot eind 2017 65 jaar, in 2018 wordt deze verhoogd naar 66 jaar en in 2021 wordt de AOW leeftijd 67 jaar. Voor mensen die op 1 januari 2013 een VUT of prepensioen opbouwen komt er een overbruggingsregeling. Wel wordt het inkomen van de partner en het eigen vermogen betrokken bij deze overbruggingsregeling. Bovendien mag het inkomen hiervoor niet hoger zijn dan 150 % van het wettelijk minimum loon. Voor mensen tussen de 61 en 65 jaar met een laag inkomen komt er een doorwerkbonus. Deze is bedoeld om de financiële gevolgen van de stijging AOW leeftijd op te vangen.

Per 1 juli 2014 heb je geen recht meer op AOW indien de partner nog werkende is en het inkomen meer bedraagt dan 50.000,=.

Pensioen

Het pensioen wordt aan banden gelegd. Voortaan kan je pensioen opbouwen tot een maximum van 70 % van het gemiddeld salaris in 40 jaar. Dit tot een maximaal salaris van 100.000,=.

Belasting

De belastingschijven wijzigen weinig, wat wel verandert zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting is een korting op je belasting. Dit bedrag waarover je geen belasting betaald gaat omhoog voor mensen met een bruto inkomen onder de 70.000,= en omlaag voor mensen met een bruto inkomen boven de 70.000,=. Waarschijnlijk wordt de algemene heffingskorting in de tweede en derde schijf afgebouwd in stapjes van 3% .
De arbeidskorting is altijd al inkomensafhankelijk geweest, maar ook deze gaat omhoog voor mensen met een bruto inkomen onder de 70.000,= en omlaag voor mensen met een bruto inkomen boven de 70.000,=. Voor de allerhoogste inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd tot nul.
Zodra de belastingmaatregelen transparanter worden, wordt deze pagina aangepast.

Overige maatregelen

 • Accijnzen op tabak, alcohol, diesel en LPG gaan wederom omhoog. Per 1-1-2014 wordt de accijns op bier, wijn, sherry en port verhoogd met 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met 5%. Per 1-3-2014 wordt de accijns op sigaretten en shag verhoogd met 9 cent per pakje.
 • De accijns op diesel wordt op 1-1-2014 met 3 cent verhoogd en wordt hiermee 46 cent per liter. De accijns op LPG wordt op dezelfde datum verhoogd met 7 cent per liter en komt hiermee neer op 18 cent per liter.
 • Oldtimers moeten weer gewoon motorrijtuigenbelasting gaan betalen, hun vrijstelling wordt afgeschaft.
 • Verzekeringen moeten maar liefst 21 % assurantiebelastingen gaan betalen over de premies. Dit kost een gemiddeld gezin zo'n 100,= extra per jaar.
© 2012 - 2024 Katinka900, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Berekening ouderschapsverlofBerekening ouderschapsverlofAls ouder wilt u graag weten op hoeveel ouderschapsverlof u recht hebt. Hoe berekent u die, bijvoorbeeld als u in een ja…
Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaaldOuderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaaldWie in 2020 of 2021 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening. Onbetaald…
Algemene heffingskorting als je geen of laag inkomen hebtAlgemene heffingskorting als je geen of laag inkomen hebtDe algemene heffingskorting 2023 is inkomensafhankelijk. Hogere inkomens betalen de rekening, maar wat als u geen inkome…

Recht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenRecht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenBij de fiscale aftrek specifieke zorgkosten is het van groot belang om te weten wat voor de inkomstenbelasting wel en wa…
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieBijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieDe kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kin…
Bronnen en referenties
 • http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html
 • Artikel AD van 30-10-2012
Reactie

Ed, 01-11-2012
De belastingtarieven in de eerste twee schijven zouden worden verlaagd met 4, 05%. Kunt u zeggen wat de belastingtarieven worden voor gepensioneerden, en of de ouderenaftrek wordt gehandhaafd? Dit mede met het oog op de fiscalisering van de AOW-premie voor gepensioneerden (+17, 9% meer belasting betalen). Reactie infoteur, 02-11-2012
De ouderenkorting voor senoiren met een inkomen boven de 34 934,= wordt 150,=. Beneden de 34.934,= wordt de ouderenkorting 884,=. Verder zijn de plannen voor gepensioneerden in het regeerakkoord nog onduidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over komt pas ik dit artikel aan.

Katinka900 (661 artikelen)
Laatste update: 13-11-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.