Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lasten

Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lasten Aftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2020 en 2021? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buitengewone lasten en buitengewone uitgaven, maar niet alles aan zorgkosten is in 2020 aftrekbaar. Bovendien zijn de tarieven inkomstenbelasting 2020 voor u belangrijk om te berekenen welk deel u van de aftrekbare buitengewone lasten terug kunt krijgen. De regeling voor de buitengewone lasten wordt al jaren versoberd, maar wie recht heeft op AOW kan extra ziektekosten aftrekken. Hoe zit dat?

Wat levert de aftrekpost buitengewone lasten u op in 2020?


Buitengewone lasten en de aftrekposten ziektekosten

De aftrek voor de buitengewone lasten in in 2020 synoniem aan de aftrek van de door u gemaakte ziektekosten en specifieke zorgkosten. De buitengewone lasten maken onderdeel uit van de persoonsgebonden aftrek.

Niet aftrekbare ziektekosten

Sommige ziektekosten zijn in 2020 niet meer aftrekbaar van de belasting. Kijkt u maar:
 • De standaardpremie voor de Zorgverzekeringswet.
 • Het verplicht eigen risico.
 • Het vrijwillig eigen risico.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.
 • De bijdrage vervangende belasting voor gemoedsbezwaarden.
 • De bijdrage voor mensen die in het buitenland wonen, in Nederland hun premies betalen en tegelijkertijd in het land waar ze wonen recht hebben op zorg.
 • Vergelijkbare uitgaven op grond van een buitenlandse regeling.
 • Uitgaven die vallen onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet.
 • Kosten van een uitvaart of begrafenis.
 • Huisapotheek.

Het drempelinkomen

Het drempelinkomen is uw totale inkomen in box I, box II en III bij elkaar opgeteld, rekening houdend met de aftrekposten binnen de drie boxen, zoals de aftrek van hypotheekrente in box I, maar zonder rekening te houden met de persoonsgebonden aftrek zoals de aftrek buitengewone uitgaven. Bij fiscale partners is het drempelinkomen het gezamenlijke drempelinkomen. In dat geval worden beide drempelinkomens bij elkaar opgeteld.

Persoonsgebonden aftrek 2020

Omdat onder persoonsgebonden aftrek meer valt dan de ziektekosten, onderstaand een lijstje van persoonsgebonden aftrekposten in 2020:
 • Betaalde partneralimentatie.
 • Ziektekosten.
 • Scholingsuitgaven;
 • Giften.

De drempel in 2020

De drempel voordat u voor aftrek van buitengewone lasten in aanmerking komt, is in 2020 gelijk aan €136 per persoon bij een drempelinkomen dat lager is dan €7.863, en in 1,65% van het drempelinkomen tot € 41.765. Stel u hebt een drempel van 500 euro en 900 euro aan aftrekbare ziektekosten dan zal per saldo 400 euro in mindering komen op uw verzamelinkomen.

Wie mag de aftrekpost opvoeren?

Naast uw eigen ziektekosten, kunt u ook de ziektekosten aftrekken van:
 • Uw partner
 • Kinderen op uw adres onder de 27 jaar.
 • Inwonende ouders, broers of zussen, die u verzorgt.
 • Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar en ouder, die bij u in huis wonen.

De aftrekposten

Een aantal belangrijke aftrekposten ziektekosten zijn in 2020:

De hulpmiddelen

De kosten van hulpmiddelen zijn in 2020 veelal nog aftrekbaar. Aftrekbaar kunnen zijn (een deel van de kosten van) een gehoorapparaat, kunstgebit, steunzolen, steunkousen, blindengeleidehond en rolstoel, In 2020 zijn de brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen om het gezichtsvermogen te ondersteunen, niet meer fiscaal aftrekbaar.

Kosten voor ziekten, invaliditeit en dergelijke

Het gaat dan om de kosten van belastingplichtigen zelf, fiscale partners en kinderen jonger dan 27 jaar, evenals tot het huishouden van de belastingplichtige behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, en tot de huishouding horende zorgafhankelijke ouders, broers of zussen. Voor deze uitgaven gelden bovengenoemde drempels. Als het fiscale partnerschap het hele jaar bestaat, moeten de inkomens bij elkaar worden opgesteld en de drempels verdubbeld.

Kleding en beddengoed

Het te declareren bedrag voor extra kleding en beddengoed bedraagt bij ziekte en invaliditeit minimaal €300. Indien de extra uitgaven de €600 overstijgen, moeten de extra uitgaven worden aangetoond, en wordt de aftrek verhoogd naar €750.

Reiskosten ziekenbezoek en ziekenvervoer

Ook reiskosten in verband met ziekenbezoek kunnen deels worden afgetrokken. Bij het regelmatig bezoeken van personen, die wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand worden verpleegd, en met wie de belastingplichtige een gezamenlijke huishouding voerde, kunnen de reiskosten voor €0,19 per kilometer bij de fiscus in rekening worden gebracht respectievelijk de werkelijke kosten van openbaar vervoer. Aanvullende voorwaarde is dan nog dat de reisafstand meer dan 10 kilometer moet bedragen.

Let wel: uw eigen reiskosten en parkeerkosten voor het vervoer naar een arts, ziekenhuis, ambulancevervoer en vervoer naar andere eerstelijnszorg, zijn ook met eigen vervoer volledig aftrekbaar, als het om een behandeling van u zelf gaat. Dit geldt ook voor het ziekenvervoer van uw zieke kind, onder uw begeleiding. Dit alles geldt voor zover de kosten niet worden vergoed door de verzekering.

Aftrek voorgeschreven medicijnen

De door een arts voorgeschreven medicijnen zijn, voor het deel dat de verzekering ze niet vergoedt, aftrekbaar. Ook homeopathische medicijnen zijn kunnen zo aftrekbaar zijn. Het deel dat nog ten laste komt van uw verplicht eigen risico is niet aftrekbaar.

Geneeskundige en heelkundige hulp als aftrekpost

Hierbij gaat het om de kosten voor (voor zover ze voor uw eigen rekening komen):
 • Verpleging en ingreep in een ziekenhuis of een andere instelling.
 • Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist.
 • Behandeling door een paramedicus, zoals een optometrist of een tandprotheticus, voor zover op voorschrift van en arts.

Aftrek voor dieetkosten

De Belastingdienst heeft een hele lijst met dieetkosten die aftrekbaar zijn. Staat uw dieet niet op de lijst, dan is er ook geen aftrek.

Gezinshulp en extra beddengoed als aftrek

Maakt u gebruik van extra gezinshulp in verband met invaliditeit of ziekte dan zijn de uitgaven boven de drempel gezinshulp aftrekbaar.

Specifieke zorgkosten: extra hoge aftrek mogelijk

Bij het onderdeel specifieke zorgkosten mag u een vermenigvuldigingsfactor toepassen die uw aftrek verhoogt. Wie in 2020 nog geen AOW heeft, heeft als vermenigvuldigingsfactor 0,40, wie wel recht heeft op AOW heeft vermenigvuldigingsfactor 1,13.
Stel u bent 50 jaar en hebt 3.000 euro aan aftrekbare specifieke zorgkosten, dan mag u uw bedrag met 1.200 euro verhogen naar 4.200 euro.

Tarieven inkomstenbelasting 2020

Wat u van de Belastingdienst aan ziektekosten terugkrijgt is een vermenigvuldiging van het belastingtarief waarin uw inkomen valt en het bedrag aan aftrekbare ziektekosten. De tarieven inkomstenbelasting zijn in 2020 als volgt:

Tarieven inkomstenbelasting 2020, geen recht op AOW in 2020
hoogte verzamelinkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
-€ 20.71137,35%
€ 20.711€ 34.71237,35%
€ 34.712€ 68.50737,35%
€ 68.507-49,50%

Tarieven inkomstenbelasting 2020, recht op AOW in 2020, van voor 1946:
hoogte verzamelinkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
-€ 20.71119,45%
€ 20.711€ 35.37519,45%
€ 35.375€ 68.50737,35%
€ 68.507-49,50%

Stel u bent 50 jaar en uw aftrekpost, rekening houden met drempels en de vermenigvuldigingsfactor specifieke zorgkosten, valt in de belastingschijf tot € 20.711, dan kunt u maximaal 37,35% van uw aftrekpost buitengewone lasten terugkrijgen.

Slot aftrekbare buitengewone uitgaven

Tot slot bestaat en nog een speciale compensatieregeling in 2020 voor wie in verhouding tot zijn inkomen onevenredig veel ziektekosten heeft. Deze TSZ regeling (tegemoetkoming specifieke ziektekosten) biedt vooral extra soelaas, als u door een laag belastbaar inkomen niet geheel kunt profiteren van de fiscale heffingskortingen. Alles bij elkaar kunnen de aftrekposten tot een behoorlijke teruggave leiden.
© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aftrek specifieke zorgkosten bij belastingaangifte 2020Aftrek specifieke zorgkosten bij belastingaangifte 2020Bij je belastingopgave kun je jaarlijks specifieke zorgkosten opgeven. Het gaat om zorgkosten die je hebt moeten maken,…
Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegdAftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegdHoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengew…
Recht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenRecht op fiscale aftrekpost specifieke zorgkostenBij de fiscale aftrek specifieke zorgkosten is het van groot belang om te weten wat voor de inkomstenbelasting wel en wa…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. H…

Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen…
BTW en KOR (Kleineondernemersregeling)De KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Voor ondernemers die weinig BTW hoeven te betalen is er de KOR c.q. Kleine onderne…
Reacties

Riet, 14-05-2020
Goedenavond ik gebruik incontinentie materiaal en betaal eigenbijdrage op mijn antidepressie medicijnen. Kan ik deze als aftrekposten ziektekosten opvoeren op mijn aangifte?

Daarnaast de complimenten op deze artikel, heb ik weer veel uit geleerd. Reactie infoteur, 17-05-2020
Goedenavond Riet,
Uw eigen bijdrage wordt aftrekbaar voor het deel dat hoger is dan uw verplicht eigen risico (385 euro). Incontinentiemateriaal zelf is niet aftrekbaar. Waarschijnlijk hebt u wel recht op de aftrekpost extra beddengoed (300 euro zonder specificatie, 750 euro met specificatie en als de kosten meer dan 600 euro bedragen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 05-03-2020
Hallo.
Mijn vrouw heeft ziekte van Chrohn.valt dit onder medische ziekte kosten, die je kan aanvinken tijdens jaarlijks invullen van je belasting papieren.hoe moet zij dat aantonen. Reactie infoteur, 05-03-2020
Beste Bert,
De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm. De huisarts stuurt bij vermoedens van de ziekte van Crohn de betrokkene door naar een maag-darm-leverarts (MDL-arts).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verschuuren, 25-09-2013
Is de bijdrage aan een vakbond aftrekbaar in 2008? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Verschuuren,
De contributie voor de vakbond is niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Wel maken sommige cao's een fiscaal voordeel mogelijk als door de werkgever het bruto inkomen met de contributie wordt verlaagd waardoor u daarover geen inkomstenbelasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Boerhoop-Mul, 25-08-2011
Ik heb vernomen dat we onze ANW-verzekering af kunnen trekken van de belasting. Dat heb ik echter in 2008 en 2009 niet gedaan. Hoe kan ik dit alsnog aanvragen?
Bvd voor uw antwoord.
Vriendelijke groet
Janny Boerhoop-Mul Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Janny Boerhoop-Mul,
1. Als u een ANW-hiaat hebt, kunt u de premie inderdaad aftrekken:

https://financieel.infonu.nl/sparen/66895-anw-hiaat-en-hoogte-anw-2019-en-2020.html

2. U stuurt voor eerdere jaren, als de definitieve aanslag al binnen is, een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst om alsnog met de vergeten aftrekpost rekening te houden. Motiveer uw verzoek. Als de definitieve aanslag er nog niet is kunt u ook een nieuwe belastingaangifte doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renzo, 27-09-2010
Beste Zeemeeuw, mijn vrouw heeft voor Euro 650 brillen en contactlenzen in 2008 gekocht en betaald. Ik zelf heb geen kosten gemaakt. Kan ik nu 1 maal een extra aftrek opvoeren of mag ik de kosten van mijn vrouw over ons beiden verdelen en zo 2 maal de extra aftrek claimen?
Vriendelijk bedankt,
Renzo. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Renzo,
U mag de zorgkosten onderling verdelen als het totaal maar uitkomt op 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 28-02-2010
Beste zeemeeuw,
Ik heb twee vragen voor u: 1) Is huidtherapie aftrekbaar voor 2008 en 2009?
2) Vervoer naar artsen/ziekenhuizen e.d. voor mezelf zijn aftrekbaar, maar hoe moet je dit aantonen mocht er naar gevraagd worden? En kan ik dit ook schatten, aangezien ik niet de precieze km's bij heb gehouden?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Frank,
1. Huidtherapie is fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat die plaats vindt op basis van een verwijzing van de huisarts of specialist, om hiervan de medische noodzaak aan te tonen.
2. Als u facturen hebt gehad, zijn waarschijnlijk ook de data van bezoek bekend, respectievelijk bij de arts opvraagbaar.
3. Met een routeplanner op internet, bijvoorbeeld van de ANWB, is een redelijke inschatting van het aantal afgelegde kilometers te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van der Pol, 20-02-2010
Ik heb de volgende vraag aan u: kan ik bij de belastingaangifte over 2009 de kosten voor de aanvullende ziektekostenpremie nog aftrekken, of is dat m.i.v. vorig jaar van de baan?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Peter van der Pol,
De premies voor de aanvullende ziektekosten verzekering zijn met ingang van de aangifte inkomstenbelasting 2009 niet langer aftrekbaar. Zie voor de wel aftrekbare ziektekosten 2019 het artikel getiteld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 11-02-2010
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor al de tijd en moeite die u heeft genomen voor het beantwoorden van deze vragen. Ik ga vandaag achter deze zaken aan. Het enige wat mij was ontschoten is of ik de gemaakte telefoonkosten die ik heb moeten maken naar deze instellingen i.v.m. mijn gezondheidssituatie ook vergoed kan krijgen.

Veel dank en met vriendelijke groeten,

Anthony Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Anthony,
1. Veel succes met uw belasting aangifte inkomstenbelasting.
2. Helaas zijn een telefoonabonnement of de gesprekskosten niet als ziektekosten aftrekbaar van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 10-02-2010
Bedankt voor uw snelle respons. Het is zeer duidelijk. Er rest mij nog slechts één vraag. Ik heb begrepen dat kosten voor dieet ook afgetrokken kunnen worden, als je hier een verwijzing voor heb gehad. Hoe weet je onder welk dieet en onder welke kosten je precies valt. Ik had bijvoorbeeld een dieet voor candida opgegeven gekregen. Alleen heb ik hiervan niets specifiek kunnen terugvinden op uw site. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Anthony,
1. De dieetlijst, die geldt voor de aftrekbare kosten vindt u onderin onder Aftrekbaar dieet, ofwel:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.com/

2. Het candida dieet staat daar niet bij, maar vaak worden de klachten door andere kwalen veroorzaakt, zoals de ziekte van Crohn. Dat dieet is wel aftrekbaar van de belasting. Vraag anders uw huisarts of dieetist waar uw klachten het beste onder te plaatsen zijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 09-02-2010
Ik heb twee jaar PGB gehad via het AWBZ in 2008 en 2009 en daarbij heb ik op en neer moeten pendelen van Amsterdam naar Hengelo. Deze reiskosten kregen ik niet van hun vergoed, alleen weet ik nu dat ik deze via de belasting kan terugkrijgen voor 2009. Hoe kan ik deze kosten terugkrijgen van 2008? Want mijn belastingopgave van 2008 is reeds verwerkt. Ik weet dat dit ook valt onder vergeten aftrekposten. Wat kan ik doen om deze vergeten aftrekkosten uit 2008 alsnog te innen? En waren vallen die kosten van 2008 en 2009 precies onder?

Verder heb ik kosten moeten maken voor zuurstof tegen clusterhoofdpijn en ook het medicijn gebruik hiervoor. Daarbij heb ik ook extra kosten moeten maken om suiker zoveel mogelijk te vermijden i.v.m. met deze aandoening. Kan ik de gemaakte aftrekkosten hiervoor terugkrijgen van de belasting? Ik heb immers een verwijzing van de huisarts. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Anthony,
1. Voor het herstellen van fouten in de belastingaangifte verwijs ik u naar het artikel van Zeemeeuw:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

2. Vervoerskosten in verband met uw ziekte kunt u aftrekken als specifieke ziektekosten. Dat geldt ook voor de overige kosten die u aangeeft, voor zover ze niet elders zijn vergoed.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith Schiks, 27-01-2010
Dag Zeemeeuw,

dank voor uw reactie.
Weet u wellicht ook of de kosten van deze behandeling aftrekbaar zijn van de belasting? Het betreft een vrijgevestigde psycholoog.

Hartelijke groet,
Judith Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Judith Schiks,
De kosten zijn fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat u bent doorverwezen door uw huisarts en het dus op medische indicatie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith Schiks, 08-01-2010
Dank voor zoveel informatie. Er rest mij een vraag. Het afgelopen jaar heb ik veelvuldig een psycholoog bezocht om van hevige angst en slapeloosheid af te geraken. De kosten voor deze therapie worden niet door mijn ziektekostenverzekering vergoed. Is het mogelijk om de kosten en de reiskosten (tilburg-oosterhout) van de belasting af te trekken?

Hartelijke groet,
Judith Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Judith Schiks,
Uw eigen reiskosten en parkeerkosten voor het vervoer naar een arts, ziekenhuis, ambulancevervoer en vervoer naar andere eerstelijnszorg, zijn volledig aftrekbaar, wanneer het om een behandeling van u zelf gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-11-2009
Dus als mijn vrouw het bij haar aangifte niet opgeeft dan mag ik bij mij dus de kosten van de aanvullende verzekering van mezelf en me vrouw optellen? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Marco,
Als u fiscale partners bent, mag u aftrekposten onderling verdelen. Hieronder vallen ook de ziektekosten. Zie ook het artikel van Zeemeeuw over de verdeling van aftrekposten:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-11-2009
Kan ik de betaalde premie voor aanvullende ziektekosten premie die mijn vrouw betaald ook bij mij optellen om zo boven de drempel uit te komen? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Marco,
De premie voor aanvullende verzekeringen is in 2019 en 2020 niet meer aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 27-07-2009
Mijn twee kinderen hebben beiden een koemelk/lactose allergie. Kan ik voor hun de post chronisch ziek gebruiken. De vervangende melk kost kapitalen (duizenden euro's per jaar) maar wordt vergoed. We moeten wel speciaal brood en melk e.d. voor ze kopen wat over het algemeen een stuk duurder is als de gebruikelijke etenswaren en vaak niet bij ons in het dorp verkrijgbaar is. We moeten ervoor naar een nabij gelegen stad. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ronald,
Een dieet op medisch voorschrift of dat van een dietist is aftrekbaar.

Twee links voor een aftrekbaar dieet zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

en

http://aftrekbaardieet.blogspot.com/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arman, 28-04-2009
Aan het CAK heb ik al div. keren doorgegeven dat mijn alleenstaande hoogbejaarde schoonmoeder ruim een jaar geleden is opgenomen in een AWBZ-inrichting (verpleeghuis). Het CAK reageert niet. Hierdoor loopt het saldo op haar rekening enorm op. Ik blijf niet bezig het CAK achter de broek te zitten. Maar, wat zijn de evt. consequenties? Ik denk hierbij aan hogere afdracht fiscus ivm rente. Is het teveel (ook nog na jaren) nog terug te vorderen bij de fiscus? Wat gebeurt er als mijn schoonmoeder komt te overlijden en de twee kinderen betalen successierecht over een hoger bedrag? (thans 5% schaal). Is dat ook terug te draaien bij de fiscus? Zitten hier nog meer consequenties aan vast, die ik op dit moment wellicht niet kan overzien? Wat is wijsheid. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Arman,
Ik zou een paar dingen doen:
1. Als u wilt dat er actie wordt ondernomen, moet u een dossier gaan vormen. Zet zwart op wit uw overwegingen op papier. Verzend uw klacht aan het GAK per mail (info@cak-bz.nl) en liefst ook aangetekend. Verwijs daarbij ook naar de eerdere telefonische contacten.
2. Voor de fiscus is alleen dat aftrekbaar van de inkomstenbelasting, en in mindering te brengen op het eigen vermogen in box 3 wat daadwerkelijk door u in een jaar is betaald. Als het CAK met rekeningen wacht tot na 31 december is dat dus in uw nadeel. Anderzijds ontvangt u wel rente op extra vermogen in box 3.
3. Bij een erfenis wordt de stand van zaken op het moment van overlijden bekeken. Als er nog een schuld is aan het CAK, kunt u dat in mindering brengen op de erfenis.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 05-04-2009
Mijn twee dochter zijn stederend en wonen op kamers. Door hun stage en bijbaantjes vullen ze zelfstandig hun belastingformulier in. (T-biljet). Eén van mijn dochter ontvangt nog een beurs. Echter wij betalen o.a. hun ziektekostenpremie, brillen en/of lenzen.
Kan ik deze posten ook aftrekken? En geldt dit ook nog voor 2007? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Dick,
De aanvullende premies plus brillen en lenzen mogen bij u worden afgetrokken, als uw kinders jonger zijn dan 27 jaar en deze uitgaven door u zijn betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 03-04-2009
Ik heb nog een vraag, ook al is het al te laat voor de aangifte van dit jaar!
Maar ik vraag me af, hoe het zit met beroepskosten voor een baan in loondienst, waar ik nu mijn inkomen mee verdien, die niet door de werkgever worden vergoed. Dan denk ik aan lidmaatschap beroeps vereniging, bijscholings cursussen, om mijn werk beter uit te kunnen voeren en misschien nog wel andere zaken. Het gaat dus niet om een nieuw beroep!
Kunt u daar iets over zeggen zijn deze kosten aftrekbaar en zo ja, onder welk onderdeel! Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Laura,
Beroepskosten, gedefinieerd als kosten die nodig zijn, om een beroep uit te oefenen, zijn voor werknemers in loondienst niet aftrekbaar. Wel voor bijvoorbeeld freelancers. Studiekosten of andere scholingsuitgaven, die worden gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen als werknemer, ondernemer of freelancer, zijn eveneens aftrekbaar. Ook scholingkosten, die nodig zijn om carriere te maken, zijn dus aftrekbaar. Meer niet, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou der Kinderen, 31-03-2009
Ik heb in 2008 een bril aangeschaft en ben alle ziektekosten op een rijtje aan het zetten. Ik heb 150 euro betaald vanwege het verplichtte eigen risico. Mag ik deze 150 euro ook mee laten tellen met de ziektekosten. Het zijn kosten die niet vergoed zijn door de verzekeraar. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Milou der Kinderen,
Helaas is het verplicht eigen risico niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ross Harmer, 29-03-2009
Dank je voor de snelle reactie. Moet ik de treinkaartjes nog hebben, of is het aannemelijk dat ik met de trein ben gegaan? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ross Harmer,
Het is altijd beter om de kaartjes te hebben, maar als u geen auto heeft en aannemelijk kunt maken dat u er geweest bent, is dat ook voldoende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ross Harmer, 29-03-2009
Ik ben bezig met de laatste loodjes van de belastingaangifte van mijn vriendin en ik. Nu weet ik dat brillen/brillendoekjes/lenzen etc aftrekbaar zijn. Ik zie nu ook (dankzij dit artikel en de geweldige reacties hieronder) dat ik de reiskosten naar de opticien mag aftrekken. Dit is een rit van 89,5 km. Wij hebben geen auto. Mag ik 0,20 ct per kilometer aftrekken (35,80 euro per reis per persoon), of moet ik de treinkaartjes aftrekken (12,40 per reis per persoon)? We kunnen immers ook een auto hebben geleend? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ross Harmer,
Het gaat om de werkelijke kosten. Vergeet niet dat de inspecteur altijd om een onderbouwing van de aftrek kan vragen. Openbaar vervoer is eventueel met daarbij ook een bus of taxi.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 28-03-2009
Twee van onze kinderen hebben een dyslexieverklaring en krijgen Remedial Teaching. Nu heb ik begrepen dat deze kosten opvoerbaar zijn als bijzondere ziektekosten, klopt dit. En mag ik deze kosten ook gebruiken om in aanmerking te komen voor de belastingaftrek voor chronische ziekte? Hoe werkt dit voor 2008 en hoe straks voor 2009? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Jet,
a) Dyslexiehulpmiddelen zijn hulpmiddelen. Ze vallen daarom onder de specifieke ziektekosten en dus ook onder de kosten voor chronische zieken in 2008 en 2009. Denk aan een readingpen, daisyspeler en softwareprogramma’s als Kurzweil, Sprint en Tutor, die speciaal voor mensen met een functiebeperking ontwikkeld zijn ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld niet een gewone laptop, die iedereen kan gebruiken.
b) Ook eventuele medicijnen, die door een arts zijn voorgeschreven kunnen worden afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. van Beijsterveldt, 26-03-2009
Hallo, heb in 2008 een bril gekocht maar kom niet aan een bedrag van 325 euro (spec. kosten). Kan ik de reiskosten welke mijn vrouw en ik hebben moeten maken voor bezoek aan een chiropractor, manueel arts en orthopeed daarbij optellen. De bezoeken hebben we afgelegd ivm hernia van mijn ega. De auto waarmee we reden is echter van ons beiden. Ik kom anders niet aan de belastingaftrek voor chronische ziekte. Wat is de km vergoeding welke ik kan rekenen. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste C. van Beijsterveldt,
Reiskosten voor uw vrouw en u zelf zijn aftrekbare ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lau, 26-03-2009
Goedemiddag,
Sinds 5 jaar ben ik fybromyalgie (spierreuma) patient. Hiervoor sport ik en maak ik regelmatig gebruik van de sauna. Dit is echter niet onder medische begeleiding, doch wel geadviseerd door de reumatoloog, helaas ook niet vergoed door mijn verzekering. Zijn dit kosten die ik mag opvoeren bij mijn belasting? Daar wordt namelijk alleen gesproken over opvoeren mits onder begeleiding. Helaas krijg ik bij de belastingtelefoon geen antwoord, ik hoop hier op een reactie. Groet Laura Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Laura,
Maatgevend is of het hier om medische uitgaven gaat. Indien voorgeschreven door de reumatoloog (ik zou er toch om vragen), zou ik toch de meerkosten door uw aandoening ten opzichte van andere mensen die sporten, aftrekken. Niet alles dus, maar een deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Sullot, 26-03-2009
Nog even terug komen op uw antwoord. In Duitsland kennen ze geen nominale premie en/of aanvullende premie. Je betaalt er een vast bedrag voor de particuliere verzekering. In ons geval is dat Euro 135,-- per maand. Kan ik van dit bedrag de (nederlandse) nominale premie aftrekken en de rest dan opvoeren als aanvullende premie? Groeten Stef Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste S. Sullot,
In 2019 en 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Sullot, 26-03-2009
Vraagje. Mijn partner is in Duitsland particulier verzekerd tegen ziektekosten. Zij woont in Nederland en moet hier ook belastingaangifte doen. Wat kan ik doen met haar betaalde premie bij de aftrekpost buitengewone lasten. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste S. Sullot,
Wanneer zij in Nederland belastingaangifte moet doen, kan ze ook hier de aftrekbare ziektekosten opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hofland, 25-03-2009
3 jaar geleden is bij mij artrose geconstateerd in de gewrichten van de grote teen. Hierdoor loop ik slecht, gebruik diverse (homeopatische) medicijnen, volg in overleg met de huisarts een dieet en moet extra kosten maken voor schoeisel. Ik neem aan dat ik voor de belastingaftrek van € 821 in aanmerking kom i.v.m. een chronische ziekte. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste J. Hofland,
Deze aftrek bestaat in 2019 en 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 24-03-2009
Mijn zoon heeft adhd en is vanaf mei 2008 uit huis, we hebben bijna elk weekenk opgehaald zijn reiskoseten aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Albert,
Niet als uw zoon niet ook daar verpleegd wordt. Wellicht komt u in aanmerking voor andere fiscale voorzieningen. Zie daarvoor het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Borger, 22-03-2009
Dag zeemeeuw,

Ik heb een studerende zoon. Voor hem ik de ziektekosten betaald, aanvullende verzekering premies en enkele specifieke uitgaven. Nu heeft hij zelf ook 3000 euro verdiend in het laaste kwartaal en kreeg zorgtoeslag over het hele jaar. Moet hij deze gemaakte ziektekosten nu zelf opvoeren. Of kan ik als ouder deze uitgaven toch opvoeren? Als ik dit als ouder opvoer, komt dan zijn algemene heffingskorting te vervallen? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste W. Borger,
U mag de betaalde ziektekosten aftrekken voor de kinderen met wie u nog een gezamenlijke huishouding voert en die jonger zijn dan 27 jaar. Uw zoon kan ze in ieder geval niet opvoeren, want hij heeft deze uitgaven kennelijk niet gedaan. Het bij u als buitengewone lasten opvoeren van deze kosten heeft dan ook geen invloed op de eventuele belastingaangifte van uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 22-03-2009
Het dieet dat mijn partner volgt (i.v.m. kanker) is niet op voorschrift van de oncoloog. Mijn partner heeft zelf de orthemoleculaire arts opgezocht, zonder verwijzing. Ik denk dat dit onder het alternatieve circuit valt, maar het gaat wel om een erkend arts. Kan hij dit vaste bedrag dan ook aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Tamara,
Ik heb een verwijzing opgenomen naar de aftrekbare diëten. Wellicht is het dieet van uw man hieronder te scharen, maar dat zult u zelf even moeten bekijken. Het is de uitgebreide lijst die de belastingdienst voor aftrekbare diëten hanteert (bedragen wijken wel af):

http://aftrekbaardieet.blogspot.com/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erica, 20-03-2009
Beste Zeemeeuw, Bedankt voor de snelle antwoorden! Dit is een informatieve site en een geweldige vraagbaak. Met vriendelijke groeten, Erica Reactie infoteur, 14-02-2020
Graag gedaan Erica, en bedankt voor het compliment.

Erica, 19-03-2009
Therapeutische sporten zijn aftrekbaar indien de lessen plaatsvinden onder medisch toezicht. Valt een aanwezige fysiotherapeute in een warmwater zwembad (voor reuma-patiënten) onder medisch toezicht of directe medische begeleiding? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Erica,
De kosten van de fysiotherapeut zijn volledig aftrekbaar, ook zonder verwijzing arts. Daarmee neemt de fysiotherapeut voor zijn behandelingsveld medisch toezicht en medische begeleiding over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erica, 19-03-2009
Een kennis van me heeft een poos wegens een hartstilstand in het ziekenhuis gelegen.
Kan haar echtgenoot het parkeergeld m.b.t. bezoeken aan haar aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Erica,
Reiskosten voor ziekenbezoek kunnen alleen worden afgetrokken als de zieke in totaal langer dan een maand is verpleegd en de enkele reisafstand tussen woning en de verblijfplaats van de zieke meer is dan tien kilometer. Eigen vervoer tegen 19ct per km, openbaar vervoer en vervoer per taxi tegen de werkelijke kosten. De eventuele parkeergelden zijn al in de kilometervergoeding verwerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 19-03-2009
Mijn partner heeft kanker en gaat hier voor naar een orthemoleculaire arts, hij volgt een dieet en slikt voedingssupplementen. Dit is niet op verwijzing van zijn huisarts. Kan hij deze kosten aftrekken? Zo ja, hoe moet hij aantonen hoe hoog de kosten zijn voor zijn dieet? (hij ontvangt ook gedeeltelijk waz-uitkering)

Kosten voor de psycholoog, die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering zijn ook aftrekbaar?

Ikzelf ga al jaren naar een optoloog, voor mijn ogen. Ik was fors bijziend, nu niet meer dankzij therapeutische lenzen en oog -trainingen. Ook dit was niet op verwijzing van mijn huisarts. Kan ik de kosten aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Tamara,
1. In geval van oncologie is voor een energieverrijkt dieet in combinatie met eiwitverrijking voor een vast bedrag aftrekbaar. Vraag alsnog de arts, om een dieetbevestiging. Dit is een vast bedrag per jaar.
2. De reiskosten richting arts zijn volledig aftrekbaar.
3. De waz uitkering speelt slechts in die zin een rol, dat uw uitgaven een bepaalde drempel moeten overstijgen, zoals in het artikel aangegeven.
4. Ook de kosten van de psycholoog zijn aftrekbaar.
5. De lenzen zijn niet aftrekbaar (2019 en 2020).
6. Voor een opticien, optoploog, optometrist is in beginsel geen verwijsbrief nodig. Mocht de inspecteur er toch naar vragen, dan kan de huisarts voor betreffende verwijzing zorgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fredo, 18-03-2009
Onze zoon is een maand te vroeg gebroen en heeft 12 dagen in het ziekehuis moeten blijven. Mama mocht naar 2 dagen naar huis. Vele ritjes van huis naar ZH gedaan. Die kunnen we aftrekken begrijp ik. Maar kosten voor aanschaf 'prematuur-kleding'. kunnen die ook worden opgevoerd? Of alleen de huur kolfapparaat/babyweegschaal. aanschaf lacta-spul etc.?

ps. of meer zwangerschap/geboorte-belastingtips zijn welkom
ps2. bedankt voor de andere tips!:-) Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Fredo,
1. De kosten voor geneeskundige, heelkundige en verloskundige hulp zijn volledig aftrekbaar, voor zover niet vergoed, inclusief de bijbehorende reiskosten van bezoek.
2. Verder ook alle kosten, die met de bevalling samenhangen. Ik noem er een paar:
- de kosten van een kraampakket,
- de kosten van een bekkenband, ruggensteun, krukken, postoel, douchestoel of ander hulpmiddel,
- de kosten van een kraamhotel en poliklinisch bevallen,
- een eigen bijdrage voor de huur van een weegschaal,
- een eigen bijdrage voor een hulp in huishouding en lactatiekundige,
- de aanschafkosten van een kolf,
- eventuele medicatie.
3. Vergeet ook de inkomensafhankelijke combinatie korting niet. Zie het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/190341-hoogte-heffingskortingen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwan, 17-03-2009
Ik liet jaren mijn belastingaangifte door een "mannetje" doen, maar sinds vorig jaar heb ik besloten dit zelf te doen. Nu heb ik dat volgens mij niet zo slim gedaan, omdat ik gewoon de vorige belastingaangiften erbij pakte en deze kopieerde met de actuele (loon) gegevens. Nu lees ik op jou, overigens prima, site dat je de kosten voor aanvullende zorgverzekering, tandartsverzekering, etc kunt aftrekken. Ik heb de afgelopen 6 jaar, een nieuwe bril gekocht, nieuwe lenzen gekocht, mmerder keren lensvloeistof gekocht, 2 kronen geplaatst en diverse andere (kleine) kosten bij de tandarts gemaakt. Wat kan/mag ik hiervan als aftrekpost gebruiken en kan ik dat ook met terugwerkende kracht doen voor de vorige jaren? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Iwan,
1. Aftrekbaar in 2019: 2 kronen en diverse andere (kleine) kosten bij de tandarts. Maar dan wel dat deel, dat niet door de verzekeraar is vergoed. Let ook op de inkomensdrempel.
2. In een belastingjaar kunnen de ziektekosten worden afgetrokken, die in het bewuste jaar zijn betaald. Dat kunnen ook vooruitbetaalde kosten zijn.
3. Wie duidelijk posten is vergeten, kan om een herstel van de belastingaangifte vragen, of zolang de aanslag nog niet binnen is, een nieuwe belastingaangifte doen.

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Kagie, 16-03-2009
Ik heb drie studerende kinderen. Ik betaal al hun ziektekosten. Dus de aanvullende premie ziektekosten en alle kosten die niet door de zorgverzekeraar betaald worden. Mijn kinderen zijn 27/24 en 22 jaar. De middelste woont nog thuis. Mag ik deze kosten aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Fred Kagie,
U mag ze aftrekken voor de kinderen wie wie u nog een gezamenlijke huishouding voert en die jonger dan 27 jaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-03-2009
Dagelijks gebruik ik medicijnen, antidepressiva. Kom je, omdat je meer dan 180 dagen per jaar medicijnen gebruikt, in aanmerking voor aftrek chronisch ziekte? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Dennis,
De kosten voor medicijnen die niet worden vergoed en niet vallen onder de wettelijke bijdrage, zijn in 2019 en 2020 fiscaal aftrekbaar als zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-03-2009
Goed artikel, toch nog een vraag: is het opvoeren van dieetkosten en aftrek chronische ziekte nu en/en of kun je bij opvoeren dieetkosten volgens dokteradvies geen aanspraak maken op de chronisch ziekte aftrek. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Tom,
Het is en/ en.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 12-03-2009
Mijn vrouw is in 2000 ernstig hartpatient geworden, zeker de eerste jaren hebben wij thuiszorg gehad, deze kosten, in totaal?3000 hebben wij zelf moeten betalen, mogen wij deze kosten aftrekken en zo ja kan dit ook vanaf 2000, valt dit dan onder buitengewone uitgaven, daarnaast moet mijn vrouw gemiddeld 5x per jaar voor controles naar het ziekenhuis enkele rit 37km zijn deze kosten ook aftrekbaar? bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Patrick,
1. De kosten van de thuiszorg die u zelf betaalt, zijn volledig aftrekbaar van de belasting als specifieke ziektekosten.
2. De reiskosten naar het ziekenhuis van uw vrouw zijn volledig aftrekbaar tegen werkelijke kosten, inclusief parkeergeld.
3. Wat betreft de aangifte voor de belastingen in eerdere jaren geldt, dat u fouten kunt proberen te herstellen door daarover contact op te nemen met de belastingdienst. Zie voor verdere uitleg het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 12-03-2009
Afgelopen jaar is mijn inkomen niet boven de drempel uitgekomen en dus krijg ik alle betaalde belasting terug. Daarnaast heb ik nog een fors bedrag aan aftrekposten (mn scholing) waar ik nu dus niets mee kan, of wel? Het bedrag aan aftrek is niet groter dan mijn totale inkomen. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Roos,
U kunt niet meer aan belasting terug krijgen dan u betaald hebt. Maar ik zie twee mogelijke oplossingen, die misschien ook voor u gelden:
1. TSZ regeling. Wanneer u in verhouding tot uw inkomen veel ziektekosten betaalt, kunt u van de belastingdienst een deel terug krijgen.

Zie voor verdere uitleg het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tsz-regeling.html

2. Middeling van inkomen. Door naar uw inkomens van de afgelopen drie jaar te kijken, en die te middelen.
Zie voor verdere uitleg het artikel

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 11-03-2009
Ter ondersteuning van mijn rugproblemen gebruik ik glucosamine en magnesium (voedingssupplementen) zijn deze belastingaftrekbaar?
Deze middelen zijn op advies van natuur geneeskundig therapeut. Consulten worden wel vergoed door ziekenfonds.
Weet u misschien ook of de reiskosten naar een therapeut wordt vergoed? Zo ja, is dat dan 0,20 per km?
Met vriendelijk groeten, LInda Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Linda,
1. De vervoerskosten naar de therapeut kunnen worden afgetrokken tegen de werkelijk gemaakte kosten, voor zover niet vergoed.
2. Glucosamine is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als geneesmiddel ter verlichting van artrose geregistreerd, en dus aftrekbaar.
3. Homeopatische geneesmiddelen, waaronder Magnesium Phosphoricum D6, is zonder recept verkrijgbaar en aftrekbaar van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 10-03-2009
M'n complimenten voor de zeer uitvoerig beschreven onderwerpen. Ik kon helaas mijn vraag nog niet beantwoord zien. Ook ik moet regelmatig naar het ziekenhuis 20 km verderop om mijn bloed te laten controleren ivm het gebruik van bloedverdunners. Zelf heb ik een lease-auto maar ik ga ook regelmatig met de auto van mijn vrouw. Kan ik nu wel reiskosten aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Simon,
U mag de werkelijke kosten van vervoer aftrekken. Bij een lease auto gaat het om de extra kosten, die u hierdoor zelf maakt (dit hangt van de soort lease af). Ook de extra kosten met de auto van uw vrouw kunt u volledig aftrekken (kilometers, afschrijving, verzekering). Wellicht geeft de ANWB u een idee hoeveel dat is voor de betreffende auto. Vergeet niet, om ook de eventuele parkeergelden op te voeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 10-03-2009
Is de wettelijke eigen bijdrage welke ik heb voldaan aan de psycholoog aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Nancy,
De wettelijke eigen bijdrage en het verplicht eigen risico zijn niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 10-03-2009
Nog een vraag over reiskosten vergoeding. Ik woon in Utrecht en heb psychotherapie bij een vrijgevestigd psychotherapeut in Amsterdam. Kan ik de reiskosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Marieke,
Het antwoord is ja: u mag de werkelijke reiskosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Hofstee, 09-03-2009
Of orthodontiekosten aftrekbaar is als vraag al beantwoord, maar voor mij is niet helder of dit bij specifieke uitgaven (een beugel is een hulpmiddel) moet worden geschreven of algemene uitgaven. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Jos Hofstee,
Orthondontiekosten vallen niet onder de specifieke uitgaven maar de overige uitgaven ziektekosten. Een gebitsprothese is een hulpmiddel dat, voor zover niet vergoed, als specifieke kosten is af te trekken. Bij een beugel wordt het al zeer discutabel: normaliter wordt dat niet als medisch artikel gezien dat een lichaamsfunctie overneemt, iets wat wel vereist is, om als hulpmiddel te worden aangemerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Prins, 09-03-2009
Ik heb i.v.m. glaucoom op advies van een Low Vision arts een Loupe lens aangeschaft en vergoed gekregen. Later heb ik er nog een gekocht voor ons vakantieverblijf. Ook heb ik een Easypocket inschuifloupe gekocht. Beide laatste komen niet voor vergoeding bij de verzekering in aanmerking. Mag ik deze opvoeren voor de IB 2008. Reactie infoteur, 14-02-2020
W.Prins,
Ook een uit medisch oogpunt aangeschafte loep is als specifieke ziektekosten aftrekbaar als u slechtziend bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Ottenheym, 09-03-2009
Zijn de kosten voor vervoer naar psycholoog ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste J. Ottenheym,
Ja, tegen werkelijke kosten als het uzelf betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeeleeuw, 08-03-2009
Ik heb een cochleaire implantatie ondergaan. Dat is iets experimenteels voor doven om weer te kunnen horen. Het gehooraparaat kost meer dan 7000 Euro. Juist daarom heb ik het bijbehorende gehoorapparaat in bruikleen, maar ik ben verlpicht jaarlijks 120 euro aan verzekering tegen diefstal etc te betalen. Ik ben ook heel veel kwijt aan batterijkosten. Zijn beide kostensoorten aftrekbaar als buitengewone lasten. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Zeeleeuw,
Voor zover niet vergoed door een andere instantie, zoals de verzekeringsmaatschappij, zijn deze kosten aftrekbaar als specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Hee, 07-03-2009
Ik hoorde dat je de aanschafkosten van een scootmobiel in één keer mag aftrekken bij de buitengewone uitgaven over 2008.Laatste jaar immers ook!
Van een andere adviseur vernam ik dat je slechts een deel van de aanschafwaarde(afschrijving dus) van een scootmobiel mag meenemen als aftrekpost bij de buitengewone uitgaven over 2008 op basis van levensduur en restwaarde van de scootmobiel? Wat wordt nu feitelijk fiscaal geaccepteerd en wat is belastingtechnisch juist? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste W. Van Hee,
Bij hulpmiddelen, die een restwaarde hebben, geldt als regel dat u die in meerderen jaren kunt aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 28-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.