Algemene heffingskorting als je geen of laag inkomen hebt

Algemene heffingskorting als je geen of laag inkomen hebt De algemene heffingskorting 2023 is inkomensafhankelijk. Hogere inkomens betalen de rekening, maar wat als u geen inkomen hebt of een laag inkomen. De algemene heffingskorting is een teruggave van de Belastingdienst, maar betaalt de fiscus wel altijd uit bij een laag inkomen? Uw fiscale partner kans soms uitkomst bieden.

Wat is de algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is een teruggave van Belastinggeld. In beginsel heeft iedereen in Nederland recht op de algemene heffingskorting. Het is een bedrag in contanten die in mindering komt op de belasting die u betalen moet. Anders gezegd, stel u zou zonder algemene heffingskorting op basis van de belastingtarieven inkomstenbelasting een bedrag van 10.000 euro aan belasting moeten betalen, als gevolg van de algemene heffingskorting is dat bijvoorbeeld 2.800 euro minder aan belasting.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk, dat gaat hogere inkomens veel geld kosten

De algemene heffingskorting is een vast bedrag waarop u recht hebt. Tot een inkomen van grofweg 21.000 euro blijft dit bedrag gelijk, maar elk inkomen daarboven zorgt voor minder algemene heffingskorting. Door deze systematiek houdt u van een extra inkomen relatief minder over. Hogere inkomens hebben hier dus fiscaal last van. Maar ook lage inkomen kunnen er bekaaid vanaf komen.

Krijgt u ook de algemene heffingskorting?

En toch is het helemaal niet zeker dat u de algemene heffingskorting krijgt. Er moet wel eerst belasting betaald zijn. Wie door een zeer laag inkomen geen of weinig belasting betaalt, kan maar een klein deel van de algemene heffingskorting terugkrijgen en krijgt misschien al helemaal niets van een verhoging in handen. Er moet dus wel inkomen zijn. Dat kan ook het inkomen van uw fiscale partner zijn, want als uw partner voldoende inkomen heeft kan in de meeste gevallen de algemene heffingskorting die bij de Belastingdienst wordt gereserveerd aan u worden uitbetaald. Deze uitbetaling vindt dan plaats na de gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting of via uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Minstverdienende partner, verhoging algemene heffingskorting is zeker niet voor iedereen

Maar er zijn nog meer mensen die geen algemene heffingskorting krijgen en dus niets aan een verhoging van de korting hebben of maar recht hebben op een deel daarvan. Dat deel krijgen ze via het inkomen van hun fiscale partner. Als het inkomen van de fiscale partner hoog genoeg is, kan de aanrechtsubsidie (zo heet die namelijk) worden uitgekeerd:
  • Bent u geboren na voor 1-1-1963 dan wordt voor u de algemene heffingskorting mogelijk vervangen door een identiek bedrag aan aanrechtsubsidie.
  • Als minst verdienende partner krijgt u als u geboren bent na 1-1-1963 niet de volle 100% van de algemene heffingskorting, maar een deel hiervan. En dat is een grote groep mensen.

Geen of een laag inkomen hebben

Voor alle instrumenten die via de fiscus lopen, met uitzondering van de toeslagen (huurtoeslag en dergelijke) geldt dat er eerst een inkomen moet zijn voordat er kan worden uitbetaald. U kunt nooit meer belasting terugkrijgen dan u aan belasting hebt betaald. Ouderen kunnen dit ook merken. Op papier hebben ze recht op meerdere heffingskortingen waaronder ook de ouderenkorting. Maar hun inkomen (AOW en een klein pensioen) is vaak niet genoeg om deze heffingskortingen volledig uit te betalen. Reken u dus niet rijk. bekijk wel altijd wat uw (fiscale) mogelijkheden zijn.

Bedragen algemene heffingskorting 2023

Als u in 2023 nog geen recht hebt op AOW is de algemene heffingskorting 3.070. Maar let op, vanaf een inkomen van 22.661 neemt de heffingskorting met 6,1% af tot 0:

Bedrag algemene heffingskorting 2023 als u nog niet de nog niet de AOW-leeftijd bereikt

Belastbaar inkomen uit werk en woningBedrag algemene heffingskorting
tot 22.661 3.070
vanaf 22.661 tot 73.031 3.070 - 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - 22.660)
vanaf 73.031 0

De algemene heffingskorting bij AOW is grofweg de helft, 1.583:

Bedrag algemene heffingskorting 2023 als u het hele jaar recht hebt op AOW

Belastbaar inkomen uit werk en woningBedrag algemene heffingskorting
tot 22.661 1.583
vanaf 22.661 tot 73.031 1.583 - 3,141% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - 22.660)
vanaf 73.031 0

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner en AOWAanrechtsubsidie minstverdienende partner en AOWDe aanrechtsubsidie is een andere naam voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner. Iemand die minder ver…
Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerRecht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. Deze korting is het…
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagAanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2021, 2022 en 2023, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd.…
Heb ik recht op de algemene heffingskorting?De algemene heffingskorting geeft een verlaging van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedere…

Welke belastingen moet u betalen?Welke belastingen moet u betalen?Over uw inkomen moet u afrekenen om het netto besteedbaar bedrag te krijgen. Over het nettoloon moet ook nog weer meerde…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…
Reacties

Django, 19-06-2015
In de hoofdlijnen van het nieuwe belasting plan staat volledige afbouw van de algemene heffingskorting(2mld).gaat nu de hele algemene heffingskorting er aan, ook voor diegene van voor 1963 of bedoelen ze er mee dat de algemene heffingskorting al wordt afgebouwd en ze die centen er voor willen gebruiken.als de gehele heffingkorting vervalt gaan de mensen er toch op achteruit, inplaats van gemiddelt 2% er op vooruit vooral die geboren zijn voor 1963. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Django,
Lees dit als afbouw vanaf de 2.200 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Django, 11-06-2015
Nieuw belastingstelsel, ben benieuwd of de zogenaamde aanrecht subsidie blijft bestaan voor diegene van voor 1963 maar zoals we deze regering kennen heb ik daar een hard hoofd in. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Django,
Dat zal ervan af hangen hoeveel geld het kabinet nodig heeft om de herziening te kunnen betalen. En dat is nu nog niet aan te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Vaes, 21-10-2014
Ik krijg een bijstanduitkering, heb ik ook recht op heffingskorting? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste A. Vaes,
U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting. Als u een alleenstaande ouder bent ook de alleenstaande ouderkorting en zo verder. U hebt als u niet werkt, geen recht op de arbeidskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dik Boerhoop, 23-09-2014
Goeden avond,
Kunt u mij zeggen wat de gevolgen zijn voor mij? Ik heb AOW en krijg een toeslag voor mijn vrouw van 50%. Nu woon ik in de Filipijnen en ben in Nederland uitgeschreven. Ik hoorde dat het gevolgen had voor de algemene loonheffing? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Dik Boerhoop,
Als uw totale inkomen lager is dan grofweg 20.000 zijn er geen grote gevolgen en houdt de SVB uw loonheffing in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelina, 06-02-2014
Goedenmiddag,

ik ben vorig jaar pas begonnen met het pgb werk, 5 uur per week a 23,50 p/u bruto en heb geen algemene heffingskorting aangevraagd.
vorige jaar 14 juni ben ik getrouwd voor heen waren we samenwonend.ik heb vorig jaar 3842,50 bruto verdiend denkt u dat ik nog belasting bij moet betalen of krijg ik nog wat terug.
mvg angelina Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Angelina,
U hebt recht op de algemene heffingskorting. Of en hoeveel u nog krijgt is afhankelijk van de vraag of bij de uitbetaling van uw loon al met de algemene heffingskorting is rekening gehouden (vaak gebeurt dat automatisch). De verrekening vindt plaats bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelina, 05-02-2014
Mijn man verdiend rond 40.000 brutto, ik heb een pgb baantje van 5 uur per week en verdien 23,50 brutto p/u.
wat houd de algemene heffingskorting voor mij in dit jaar.
krijg ik nog wat of moet ik nergens op rekenen, wil graag een beetje duidelijkheid hoeveel geld ik apart moet houden voor de belasting Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Angela,
Uw eigen algemene heffingskorting wordt niet lager doordat uw man meer verdient, die van uw man wel. De heffingskorting is een individuele belastingkorting. Wel is de aanrechtsubsidie (korting minst verdienende partner) in 2014 in veel gevallen verlaagd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 22-01-2014
Geachte Zeemeeuw, allereerst bedankt voor de snelle reactie. Ik heb nog 1 vraag. Is het verstandig om contact op te nemen met het belastingkantoor waar onder mijn woonplaats valt? Vr.gr.Kees Reactie infoteur, 24-06-2020
Geachte Kees,
Dat kunt u inderdaad doen, want die beschikken over uw gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 21-01-2014
Ik ben AQWer en mijn vrouw heeft geen inkomen. Normaal ontvingen wij haar heffingskorting op de 15e van iedere maand, nu is het inmiddels 21 januari en hebben nog niets ontvangen. Mijn vraag is zijn de uitbetaaldata gewijzigd? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Kees,
De uitbetaaldata zijn niet veranderd, maar nogal wat instanties hebben problemen met de nieuwe iban rekeningnummers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 19-01-2014
Geachte Zeemeeuw,
zomaar even een vraag. gehuwd met toeslag, ik heb de loonheffingskorting op de AOW en niet op mijn Pensioen laten toepassen en mijn Pensioen is lager dan 729 euro per maand. dan hoef ik niet terug te betalen aan de Belastingdienst?

Met vriendelijke groet,
John. Reactie infoteur, 24-06-2020
Geachte Johan,
Omdat de hoogte van de algemene heffingskorting afloopt vanaf een inkomen van grofweg 20.000, is het afhankelijk van de hoogte van uw extra pensioen en AOW-uitkering of u toch een deel moeten terugbetalen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 13-01-2014
Geachte Zeemeeuw,
Wat gaat er straks met ons inkomen door heffingen gebeuren, i.v.m. belastingen? Mijn vrouw krijgt AOW in juni dit jaar en zij heeft dan alleen deze AOW. ik heb al een AOW, dus na juni allebei een AOW en ik krijg nog een Pensioen van 6.500 euro per jaar.
Graag een uitleg hierover.
Groet, Johan. Reactie infoteur, 24-06-2020
Geachte Johan,
Als jullie alleen AOW ontvangen, hebt u geen last van de nieuwe regeling omtrent de algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Syl, 19-11-2013
Hallo,
Krijg net de voorlopige heffingskorting op de mat en zie dat we er dik 600 euro op achteruit gaan?! Mijn man heeft een inkomen van ong 21.000 euro en ik heb geen inkomen!
Ik dacht dat de laagste inkomens omhoog gingen ipv omlaag?!
Ik ben geb na 1963.

Vr gr
Syl Reactie infoteur, 05-08-2019
Hallo Syl,
Bij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan het zo zijn dat allerlei maatregelen nog niet zijn verwerkt. Daardoor kunt u te veel maar ook te weinig terugkrijgen. Ook is het zo dat de algemene heffingskorting voor de minst verdiende partner (aanrechtsubsidie) in de meeste gevallen omlaag is naar 60%:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Virginia Dehli, 14-10-2013
Geachte zeemeeuw,

Mijn partner is nu de kostwinner en ik heb geen werk meer. Heb ik recht op de algemene heffingskorting?

Met vriendelijke groet,

Virginia
Virginia Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Virginia Dehli,
U houdt recht op de algemene heffingskorting, alleen is die voor de minst verdiende partner meestal lager:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert Vermeulen, 30-09-2013
Geachte zeemeeuw,

Blijft mijn partner de algemene heffingskorting ontvangen?
Mijn partner is geboren voor 1-1-1963 en heeft geen inkomen.

Mijn situatie met betrekking tot inkomen wijzigt in 2013/2014 van een betaalde baan naar WW en aanvulling uit een gouden handdruk, over beide inkomsten ben ik vanzelfsprekend belasting verschuldigd.

Met vriendelijke groet,

Evert Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Evert Vermeulen,
Het recht op de algemene heffingskorting blijft voor uw partner is correct, omdat ze geboren is voor 1963:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Man, 18-09-2013
Is het mogelijk om in een staffel de afbouw algemene heffingskorting voor 65 + aan te geven?
Mvg

R. De Man Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste R. de Man,
Dat vergt een paar extra veronderstellingen maar dan is dat mogelijk. Ik heb zo inmiddels ook een tabel voor de afbouw van de algemene heffingskorting voor AOW-gerechtigden in het artikel opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 12-12-2012
Geachte heer/mevrouw,
Begrijp ik het goed dat de algemene heffingskorting ingaand 2014 slechts geldt voor inkomen uit box 1? Of blijft het zoals nu dat deze korting ook geldt voor de som van box 1, 2 en 3 te zamen?
mvg Max Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Max,
De algemene heffingskorting geldt voor het totale inkomen uit de verschillende boxen van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 21-11-2012
Zoals wij eerder hier reageerden, is het verwonderlijk dat met name 2ekamerleden (waar wij regelmatig contact mee hebben) zich niet realiseren dat veel zaken als koopkracht. middels CBP totaal niet stroken met de werkelijkheid. wij zelf zijn regelmatig aan het rekenen geslagen met onze achterban, middels excel om te proberen! let wel proberen uit te rekenen wat voor bepaalde groepen de achteruitgang is geweest sinds intrede euro. zoals meermalen geschreven is het in feite ondoenlijk om dit te berekenen. immers het CPB komt er ook niet uit. daarom hebben wij alleen de AOW als richtlijn genomen. wat ook typisch is dat ergens in een tijdsbestek van 10jaar het CPB elke keer opnieuw begint. net als een index van 100 in het jaar (stel ) 2010. uiteraard zijn die cijfers en onzuiver, en middels zg wolkenpunten en meridianen zeer grof. daarom alleen de AOW. omdat deze voor iedereen hetzelfde is. uiteraard weer onderverdeeld in alleenstaanden, broers gez huishouding of zusters. inwonende 65plussers bij kinderen. parters 65 en parters 65+ en 65-. kortom hier ook al 5 gevallen. wij vermelden dit.omdat ook hier de stofkam doorgaat. met name broers en zusters en/of die gezamenlijke huishouding voeren. nu is dat beiden alleenstaande uitkering.straks gehuwden AOW. levert dus ook weer koopkracht in. ook zijn er divers zaken die het CPB nooit heeft meegenomen.zoals huurverhogingen en zorg e.d sommige zaken worden gedeeltelijk meegenomen sommige 100%.ook daar is geen lijn in te ontdekken. moraal van dit schrijven. zie maar eens een juiste koopkracht ontwikkeling te berekenen. maar gevoeglijk is aan te nemen dat u vanaf intrede euro. flink in koopkracht bent achteruitgegaan in onze groep AOW is dat grosso mode 25 tot 35%! waarvan akte. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Vereniging,
Vergeet overigens niet dat zij die nog pensioen opbouwen door de gewijzigde systematiek er de komende jaren ook fors op achteruit gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 14-11-2012
Dan klopt mijns inziens uw reactie op John niet. Bij John wordt de heffingskorting inderdaad afgebouwt, maar de heffingskorting van zijn vrouw staat hier dan los van. Zij krijgt bij geen inkomen de heffingskorting ook in 2014 volgens mij gewoon volledig uitbetaald. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Carlo,
Ik begrijp uw opmerking, maar in mij antwoord doelde ik op de algemene heffingskorting van John zelf, niet van zijn vrouw. Extra is nog de algemene heffingskorting waar zijn vrouw recht op heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 13-11-2012
Wordt de heffingskorting dan berekend over het verzamelinkomen van de fiscale partners? Hoe houden de loonheffingstabellen voor het fiscale loon hier dan rekening mee? Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Carlo,
De algemene heffingskorting is in beginsel een individuele heffingskorting. Het gezamenlijke inkomen gaat pas een rol spelen als een partner zelf een te laag inkomen heeft om de algemene heffingskorting uit te keren, maar diens partner wel voldoende inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 13-11-2012
Ik heb een inkomen boven de 60.000 euro. Mijn vrouw is geboren in 1954 en werkt niet.
Krijgt zij in 2014 nog de Algemene heffingskorting uitbetaald? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste John,
De algemene heffingskorting kent een maximum en wordt daarna afgebouwd (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad Spierings, 13-11-2012
Ik heb begrepen dat de algemene heffingskorting per persoon met 75, - omhoog gaat en dus komt op (2001, - + 75, -=) 2076, - Hierop wordt periodiek 3% ( of 30%?)in mindering gebracht als, naar ik begrijp, het belastbare inkomen in de 2e of hogere schijf terecht komt. Op termijn zou dit 0 worden. Daarnaast wordt de derde schijf verruimd tot 62.941. Hoe zijn de belastingschijven met de bijbehorende algemene heffingskorting voor <65 en > 65 nu werkelijk?
Met vriendelijke groet,

Ad Spierings Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Ad Spierings,
De algemene heffingskorting wordt wel afgebouwd, de arbeidskorting ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers, 11-11-2012
We hebben het allemaal over de algemene heffingskorting. Ook wel aanrecht subsidie genoemd. Groenlinks wou hem helemaal afschaffen, in feite is het gewoon de belastingvrije som van de destijds alleen verdiener van 10200 gulden! Omgerekend was dat in de 80'er jaren al meer dan nu de volledige 2033 euro! immers ook nu zijn er genoeg partners die door welke oorzaak dan ook niet kunnen werken. Nemen we de ineens afgeschafte AAW in ook de jaren 80. Ook huisvrouwen kregen na keuring AAW.ttv van st secretaris de graaf is die afgeschaft. Toen in 2009 de WTCG haar intrede deed, is deze vergeten groep gewoon weg geserveerd. Door wet technische redenen kregen zij en geen recht op vergoeding via het CAK en konden ook niet herkeurd worden door het UWV! Immers zij waren en zijn geen werknemers in de zin van de wet. Alleen al deze groep heeft dus duizenden en duizenden euro's in moeten leveren! niemand heeft het ooit opgepikt. Wij hebben geprobeerd via de nationale ombudsman, de wiardie beckman stichting en een kort geding tegen de landsadvocaat een zaak te krijgen. maar het is ons niet gelukt om een voor beroep vatbare beslissing te krijgen via het UWV (DETAM was de uitbetaler) kortom nu nog steeds hebben deze voornamelijk huisvrouwen er last van. in 2015 is ook voor hen het boek uit. zij zijn dan of overleden of allemaal 65jaar. waarvan akte. Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Vereniging,
Het is vergelijkbaar met een belastingvrije som van ongeveer 7.500 euro aan inkomen per jaar (2020) voor een alleenstaande. Daarom is het goed om de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 26-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.