InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Erfbelasting 2014 en successierechten

Erfbelasting 2014 en successierechten

Erfbelasting 2014 en successierechten De erfbelasting 2014 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstelling. Per erfgenaam bekijkt de belastingdienst hoeveel successierechten door een erfgenaam in 2014 moet worden betaald. Deze tarieven kunnen per erfgenaam verschillen als het aandeel in de erfenis anders is en als de relatie tot de erflater anders is. Het hoogste tarief aan successierechten erfbelasting bedraagt in 2014 en 2015 40%. Let op het zorgcompliment.

Inhoudsopgave:


Hoeveel erfbelasting en successierechten betalen in 2014?

Voor de belastingdienst geldt voor de heffing van belasting de waarde van een erfenis op het moment van overlijden. Erft u een pakket aandelen dat op het moment van overlijden 10.000 euro waard is, dan is dat de waarde waar de fiscus vanuit gaat. Stel het pakket stijgt in waarde, dan bent u niet extra erfbelasting kwijt. Daalt het pakket aandelen in waarde dan wordt de te betalen belasting niet achteraf verminderd. De enige uitzondering doet zich voor wanneer er ook een huis in de nalatenschap is. Dan geldt de WOZ waarde van het huis. U kunt dan kiezen uit de WOZ-waarde 2014 of WOZ-waarde 2015. Deze mogelijkheid wordt u gegeven omdat de WOZ-waarde altijd een jaar achter loopt en u in de huidige woningmarkt dan volgens de wetgever een groot risico loopt op waardevermindering terwijl u niet direct het huis kunt verkopen. Verder werkt de belastingdienst met vrijstellingen en een schijvensysteem met belastingtarieven. Hoe hoger de erfenis, hoe hoger het tarief kan zijn:

Tabel 1. Erfbelasting 2014, de vrijstellingen bij een erfenis:

Wie:Hoeveel vrijstelling:
Echtgenoot, echtgenote, partner 627.367
Gehandicapt kind 59.601
Ouder en ouders 47.053
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen 19.868
Overige personen 2.092

zorgcompliment:

Tot en met 2014 kan een kind met zorgcompliment dat een samenlevingscontract heeft met de te verzorgen ouder ook rekenen op de verhoogde vrijstelling die een partner krijgt, maar het zorgcompliment vervalt in 2015 en dus de extra vrijstelling. Ouders en gehandicapte kinderen hebben een grotere vrijstelling dan een ander kind, maar weer minder dan de echtgenoot, echtgenote of partner van de overledene.

Tarieven erfbelasting en successierechten 2014

Als de erfenis hoger is dan de vrijstelling, wordt aan de hand van onderstaande tarieven berekend hoeveel successierechten moeten worden betaald:

Tabel 2. Erfbelasting 2014, schijven en tarieven, successierechten 2014:

Belaste deel van erfenisPartner, kindKleinkind en andere familieOverige personen, broer, zus, oom of tante
0 - 117.21410%18%30%
117.214 en meer20%36%40%

Hoeveel erfbelasting betaalt een broer of zus in 2014?

De echtgenoot, echtgenote, partner en kinderen zijn de eerste erfgenamen die voor een erfenis in aanmerking komen, maar ook een broer of zus kan een bedrag of legaat erven als de overledene een testament heeft opgesteld en daarin afwijkt van de wettelijke verdeling. Het zure is wel dat een broer of zus relatief veel erfbelasting betaalt in 2014. Immers de vrijstelling bedraagt maar 2.092, terwijl het belastingtarief kan oplopen tot 40% en bij lagere bedragen altijd nog tot 30%.

Waarover betaalt u erfbelasting?

U betaalt erfbelasting over uw aandeel in de erfenis. Dat kan een bepaald bedrag of legaat zijn, maar zal in de meeste gevallen zal het toch een aandeel in de totale erfenis zijn. Zijn er drie kinderen, is de laatste ouder overleden en is er geen testament, dan erft elk kind een derde deel. Leeft een ouder nog en is er geen testament opgesteld, dan erven de kinderen elk een vierde deel omdat ook de langstlevende ouder ook een erfgenaam is. Onder erfenis wordt dan verstaan het totale saldo van vermogen en schulden. Zijn de ouders in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de helft van het totale eigendom al van de langstlevende en komt alleen de andere helft in de verdeling. De kinderen betalen in dat geval wel erfbelasting, maar ontvangen nog niets uit de erfenis. Hun aandeel in de erfenis wordt daarmee een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende. Er moet wel al met de fiscus worden afgerekend.

Minder successierechten betalen

U betaalt minder successierechten als uw vrijstelling groot is of als de erfenis minder dan ruim 100.000 euro bedraagt. Ouders kunnen een erfenis laag houden door bijvoorbeeld tijdens hun leven bepaalde schenkingen te doen. Vanaf 1 oktober 2013 en in 2014 is er een extra mogelijkheid om belastingvrij te schenken tot 100.000 euro per persoon: schenking 2014, verhoogde vrijstelling en schenkbelasting. Als de schulden hoger zijn dan de nalatenschap kan een erfgenaam er altijd nog voor kiezen om een erfenis beneficiair of niet te aanvaarden.

Lees verder

© 2013 - 2017 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waarom erfbelasting 2013 betalen?Waarom erfbelasting 2013 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2013, 2014 en in 2015 zoveel erfbelasting en successierechten betalen e…
Wat is erfbelasting?Wat is erfbelasting?Na het overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar één of meerdere nabestaanden. In de wet is vastgelegd…
Erfbelasting 2015 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2015 vrijstellingen, tarieven, successierechtenEen erfenis in 2015 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting 2015…
Erfbelasting: successierechtErfbelasting: successierechtSuccessierecht heet sinds 2010 erfbelasting. De wet, die in 1956 is ingetreden, kenden zoveel moeilijkheden en sterk ver…
Tweetrapstestament uitgewerkt in een voorbeeldTweetrapstestament uitgewerkt in een voorbeeldMet de tweetrapstestament kunt u na overlijden van uw partner geld besparen aan erfbelasting, maar het testament heeft o…

Reageer op het artikel "Erfbelasting 2014 en successierechten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

A. F. van Ahee, 22-10-2016 08:58 #5
Als een kind inmiddels een andere nationaliteit heeft, in casu die van Denemarken, wat zijn de consequenties voor de aangifte aan de Belastingdienst in Nederland en voor de tarieven? Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste A. F. van Ahee,
Wat betreft de erfbelasting is het land van belastingaangifte het land van de overledene en niet het land van de erfgenaam.

C. vd Broek, 01-02-2016 12:03 #4
Ik krijg binnen kort een erfenis van mijn overleden schoonmoeder. Ze is al meer dan 30 jaar geleden overleden. Maar de erfenis een huis is nooit verdeeld daar er nog enkele ongehuwde dochters in zijn blijven wonen. Nu is het huis verkocht. Maar mijn man is ook al 15 jaar geleden overleden. Dus mijn 2 dochters zijn ook voor een derde erfgenaam. Moeten we hier belasting over betalen? En zo ja hoe veel dan? Graag een berichtje hierover. Reactie infoteur, 03-02-2016
Beste C. vd Broek,
Neen, dat is verjaard (dit had 30 jaar geleden gemoeten).

Hendrik, 27-12-2015 03:14 #3
Mijn vader is 16/12/2014 overleden en heeft mij bij leven opdracht gegeven in een onderhandse akte om gebruik te maken van de verruimde schenkingsmogelijkheid voor afkoop hypotheek en verbetering woning van mijn broer en idem voor mij. Heb dit in de aangifte gezet, die ik in oktober hen ingevuld, echter de belastingdienst is niet akkoord omdat ik aangifte doe in 2015. Dit is toch onjuist, omdat er uiteraard tussen eind december en januari 2015 geen tijd was om zo snel te reageren. Ik mag toch gewoon de regeling van 2014 gebruiken. Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 27-12-2015
Beste Hendrik,
Van belang is wanneer de schenking is gedaan en wanneer dat aan de Belastingdienst is doorgegeven. Uw aangifte moet uiterlijk binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg.

Sebastiaan Kostering, 07-12-2015 13:16 #2
Ik woon in Nederland en heb de Nederlandse nationaliteit, maar wil een deel van mijn vermogen (ca Euro 150.000) nalaten aan mijn broer in Hongarije. Waar moet mijn broer erfbelasting betalen?
Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Sebastiaan Kostering,
De erfenis wordt dan afgehandeld naar Nederlands recht met de Nederlandse tarieven van erfbelasting.

Ber Wesselingh, 20-11-2014 14:28 #1
Mijn vader is overleden in 2011 en mijn moeder is nog in leven. Samen met mijn zusje hebben wij voor 50% van de erfenis afgerekend met de fiscus.(huis waarde WOZ Eur 800.000). Mijn moeder heeft vruchtgebruik van het huis.
ZIj heeft geen 2x 100.000 te schenken nu nog in 2014. Kan zij dit wel schenken met een schuld bekentenis aan de kinderen? Later te vereffen uit de erfenis ( uit haar deel van het huis 400.00) Aangenomen dat dit nog kan in 2014. Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Ber Wesselingh,
Dat kan als uw moeder 6% rente over de schuld betaalt. Deze 2x 100.000 euro vallen niet onder verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro in 2014, maar verkleinen wel haar erfenis straks.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 20-05-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Schenkbelasting 2014 en 2015
Reacties: 5
Schrijf mee!