Artikelen 121 - 130 in de rubriek Verzekering

Verzekering (Financieel)

En-bloc premie verhoging: voorwaarden en bezwaar maken

En-bloc premie verhoging: voorwaarden en bezwaar maken

Als zelfstandige ben je verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De premie die je moet betalen voor deze verzekering kan flink oplopen. Bij veel van deze polissen is er echter ook nog een adde… Dessal, 28-01-2014
Klacht indienen over een verzekeraar

Klacht indienen over een verzekeraar

Klachten over verzekeraars moet u in eerste instantie neerleggen bij de verzekeraar zelf. In het geval de klacht niet op te lossen is met de verzekeraar, staat de weg open naar de Kifid. Juul, 27-01-2014
Wat is een levensverzekering?

Wat is een levensverzekering?

Heeft u ooit een hypotheek afgesloten, of heeft u wel eens van een levensverzekering gehoord waarvan u niet wist wat dit precies inhield? Dat geeft niet, want veel mensen weten niet hoe een levensverz… Ruben001, 25-01-2014
Zorgverzekering steeds duurder voor kwetsbare groep

Zorgverzekering steeds duurder voor kwetsbare groep

Relatief gezonde Nederlanders gaan steeds meer bezuinigen op de zorgverzekering. Aanvullende dekkingen worden geschrapt of er wordt een beperktere dekking gekozen. Ook op de basisverzekering wordt bez… Juul, 21-01-2014
Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dekkingen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het risico van arbeidsongeschiktheid is voor werknemers via de sociale zekerheid verzekerd. Deze dekking geldt niet voor zelfstandigen. Door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AO… Juul, 18-01-2014
Consequenties niet betalen autoverzekering

Consequenties niet betalen autoverzekering

Wie een auto op naam heeft is verplicht om de auto te verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Niet verzekeren van uw auto kan grote financiële gevolgen hebben. Juul, 17-01-2014
Broodfonds om als ZZP-er wel verzekerd te kunnen zijn!

Broodfonds om als ZZP-er wel verzekerd te kunnen zijn!

Als ZZP-er wilt u zoveel als mogelijk op onkosten besparen en dat houdt vaak in dat er geen dure arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt genomen. Zolang de persoon als Zelfstandige Zonder Personeel ni… Geinformeerd, 15-01-2014
Auto verzekeren op naam van partner of kind

Auto verzekeren op naam van partner of kind

De premie voor de autoverzekering wordt voor een deel bepaald door de tenaamstelling. Een jonge bestuurder tot 24 jaar zal een hogere premie moeten betalen. Juul, 15-01-2014
Verzekeringen: via een makelaar of zelfstandig?

Verzekeringen: via een makelaar of zelfstandig?

Waarom zou je zelf verzekeringspolissen vergelijken? Of eerder advies vragen aan een vezekeringsmakelaar? Welke voor- en nadelen heb je bij een verzekeringsmakelaar? Swah, 14-01-2014
Wat is een ziekengeldverzekering?

Wat is een ziekengeldverzekering?

De lasten voor ziek personeel liggen tegenwoordig bij de werkgever. De werkgever kan zich verzekeren tegen het risico van ziekte door een ziekengeldverzekering af te sluiten. Wat houdt deze verzekerin… Juul, 09-01-2014