En-bloc premie verhoging: voorwaarden en bezwaar maken

En-bloc premie verhoging: voorwaarden en bezwaar maken Als zelfstandige ben je verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De premie die je moet betalen voor deze verzekering kan flink oplopen. Bij veel van deze polissen is er echter ook nog een addertje onder het gras, een clausule die de verzekeraar de mogelijkheid geeft om de premie tussentijds te verhogen. Dit betreft de zogeheten en-bloc clausule. Wordt deze clausule geactiveerd dan heb je als verzekerde het recht om binnen dertig dagen over te stappen naar een andere maatschappij, maar dit is nog niet zo eenvoudig. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verhoging van de premie.

Wat is de en-bloc clausule?

Een en-bloc clausule is een onderdeel van de polis die de verzekeraar de mogelijkheid biedt om in bepaalde uitzonderlijke gevallen de polisvoorwaarden tussentijds te veranderen. Onder deze polisvoorwaarden vallen ook de tarieven. Hierdoor kan de premie die je betaalt voor je verzekering tussentijds plots flink omhoog gaan. Recent is dit veel gebeurd bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). De verzekeraar kan dit eenzijdig doen en heeft hier dus niet de instemming van de verzekerde voor nodig. Het gaat niet om een incidentele aanpassing naar aanleiding van de persoonlijke situatie van één verzekerde. Een dergelijke wijziging wordt altijd over breedte doorgevoerd en geldt voor een groep verzekeringen.

Wanneer mag de en-bloc clausule worden toegepast?

De clausule mag alleen onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden worden ingeroepen. Deze omstandigheden worden redelijk vaag omschreven. Het gaat volgens bijvoorbeeld Avéro namelijk om 'gewijzigde omstandigheden die - indien ze reeds op ingangsdatum aanwezig waren geweest - meebrengen dat de verzekeraar de verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangeboden'. Dit gaat dan om de volgende gevallen:
  • De huidige premie dekt niet langer het verzekerde risico
  • Bepaalde overheidsmaatregelen (wetswijzigingen)
  • Wijzigingen in de winstdeling, rekenrente, beheerskostenstijgingen of actuariële grondslagen.

De clausule kan niet met terugwerkende kracht worden ingeroepen en geldt dus alleen voor de toekomst.

Vaak ten onrechte ingeroepen

Het programma Tros Radar legde in eerder bloot dat de en-bloc clausule niet zelden ten onrechte wordt ingeroepen door verzekeringsmaatschappijen. Voorbeelden die genoemd werden waren Allianz, Nationale Nederlanden en De Amersfoortse. Zij blijken de clausule in te roepen omdat ze over het voorgaande jaar meer schades hebben moeten uitbetalen dan was ingecalculeerd. Kortom, zij hebben het risico niet goed ingeschat en verhalen de gevolgen van deze eigen fout op hun klanten. Formeel mogen zij dat gezien de manier waarop het is geformuleerd in de polisvoorwaarden, maar netjes is anders.

Wat kun je doen wanneer je het oneens bent met de premieverhoging?

Als de premie voor jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering door de en-bloc clausule is verhoogd en je bent hier ontevreden over, dan heb je het recht om over te stappen. Dit is in veel gevallen echter lastig. Heb je bijvoorbeeld te maken met een bestaande aandoening of heb je in het verleden een bepaalde blessure gehad zoals een hernia of RSI, dan behoudt een nieuwe verzekeraar zich vaak het recht voor deze aandoeningen niet te verzekeren. Zaken waarvoor je bij je oude maatschappij dus wel verzekerd bent zullen in de toekomst buiten je polis vallen. Voor veel ZZP'ers is dit een onaanvaardbaar risico waardoor zij besluiten toch niet over te stappen. Ook voor wie wel volledig gezond is kan de papierwinkel die bij overstappen komt kijken nog wel eens afschrikken.

In het programma Tros Radar was advocaat Mr. van Beem te gast. Hij gaf aan eerder met succes een zaak gevoerd te hebben voor een aantal zakelijke klanten tegen Delta Lloyd. Het betrof toen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering maar wel het inroepen van een en-bloc clausule binnen een polis waartegen bezwaar werd gemaakt. De uitspraak van de rechter in deze zaak biedt volgens Van Beem perspectief voor ZZP'ers die bezwaar willen maken tegen soortgelijke premieverhogingen.

Een collectieve zaak?

Zelf procederen tegen een verzekeraar is vaak een zeer kostbare zaak, zeker voor kleine zelfstandig ondernemers. Van Beem roept gedupeerden dan ook op zich te melden zodat de mogelijkheid onderzocht kan worden om een collectieve zaak te beginnen. De kosten per persoon vallen dan altijd een stuk lager uit. Gezien de grote bedragen waarom het gaat kan dit zeker de moeite lonen. Via een formulier op de website van Tros Radar kan een ieder zich hiervoor aanmelden. Hier kun je ook de uitzending terugkijken.
© 2014 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Soorten overlijdensrisicoverzekeringSoorten overlijdensrisicoverzekeringWelke overlijdensrisicoverzekering kunt u in 2020 en 2021 afsluiten, voor welk bedrag? Er zijn meerdere soorten overlijd…
Lagere premie voor overlijdensrisicoverzekering via internetLagere premie voor overlijdensrisicoverzekering via internetTussen de verschillende overlijdensrisicoverzekeringen bestaan grote prijsverschillen. Als u al enige jaren bij dezelfde…
Uitvaartverzekering is te duur en dekt te weinigDe uitvaartverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. In de praktijk blijkt dat het ve…
Wel of geen KEW?Wel of geen KEW?Dat is de vraag die vóór 1 april 2013 beantwoord moet worden. Want tot die datum kunt u op uw bestaande kapitaalverzeker…

De woekerpolissenDe woekerpolissenDe afgelopen jaren (2006-2013) is er veel ophef ontstaan over woekerpolissen, dit wordt ook wel de woekerpolisaffaire ge…
Klacht indienen over een verzekeraarKlacht indienen over een verzekeraarKlachten over verzekeraars moet u in eerste instantie neerleggen bij de verzekeraar zelf. In het geval de klacht niet op…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenRoadPR, Pixabay
  • Tros Radar - http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/27-01-2014/arbeidsongeschiktheidsverzekering-aov-zzpers/
  • Polisvoorwaarden Online - http://www.polisvoorwaardenonline.nl/docs/polisvoorwaarden/avero_achmea/schade_particulier/algemeen/d-3609-02-06-_en_bloc_clausule.pdf

Reageer op het artikel "En-bloc premie verhoging: voorwaarden en bezwaar maken"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Dessal
Laatste update: 27-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!