Mijn pensioenoverzicht via het nationaal pensioenregister

Mijn pensioenoverzicht via het nationaal pensioenregister Met mijn pensioenoverzicht online ziet u hoe hoog uw opgebouwde pensioen is en hoeveel AOW en pensioen u hebt opgebouwd. Bekijk eenvoudig uw pensioenoverzicht online met dit nationaal pensioenregister. U kunt zo zelf nagaan wat uw pensioenoverzicht is en lezen hoeveel recht op pensioen u inmiddels hebt. Dit initiatief van de Stichting Pensioenregister heeft een wettelijke basis. U vindt zo de pensioenrechten bij uw huidige werkgever en die van al uw eerdere werkgevers. Het pensioenoverzicht bevat ook de meevallers en tegenvallers. Het gebruik van de site is gratis. U ziet ook snel of er een pensioengat is, of er voldoende AOW is opgebouwd en of u voor een extra pensioen moet zorgen. Geef als onverhoopt toch sprake is een vergeten pensioen of AOW, dat door aan de site. Die vult u gegevens daarna aan tot een nog vollediger overzicht.

Inhoud:


Stichting Pensioenregister zorgt gratis voor uw pensioenoverzicht

De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Doel is dat iedere burger zo gratis een totaaloverzicht heeft met:
  • De opgebouwde pensioenaanspraken.
  • De toekomstige rechten.
  • De opgebouwde AOW aanspraken.

Bij dit alles wordt ook aangegeven bij welke pensioenfondsen u wat in Nederland hebt opgebouwd. Super handig want iedereen verandert wel eens van werkgever en kan zo het beeld kwijt raken. Bovendien wordt al op jonge leeftijd een begin gemaakt met de opbouw van pensioenen en in die tijd staan jongeren daar nauwelijks bij stil. Verklaringen van pensioenfondsen verdwijnen ook nog wel eens. Maar dat maakt nu weinig meer uit, omdat alles nu eenvoudig online terug gevonden kan worden.

Nut van het online pensioenregister

Veel mensen begrijpen het pensioen overzicht van hun pensioenfonds niet of onvoldoende, hebben er weinig aandacht voor of weten niet precies hoeveel ze hebben opgebouwd, omdat ze vaak van werkgever zijn gewisseld. Of mensen die in deeltijd werken weten onvoldoende wat dat voor hun pensioenvoorziening betekent. Daar moest dan ook verandering in komen. Het overzicht is nog niet op alle punten en voor iedereen volledig. Ziet u onjuistheden dan kunt u het beste het betrokken pensioenfonds daarover inlichten. Dat is niet onbelangrijk want er zijn ook nog pensioenen, waarvan onvoldoende bekend is van wie ze zijn.

Transparantie is vereist, anders weet u niet waaraan u toe bent

Werknemers moeten in begrijpelijke taal op de hoogte worden gebracht over hun pensioenaanspraken en het garantiegehalte daarvan. Alleen dan kunnen ze ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de opbouw van een extra pensioen. Mijn pensioenoverzicht is hierbij een belangrijk hulpmiddel als nationaal pensioenregister.

Vergeten pensioen in pensioenoverzicht

Door van werkgever te veranderen kan ook een pensioen worden vergeten. Zeker als het lang geleden is. Als u de werkgever nog weet, kunt u met de werkgever contact opnemen. De Nederlandse Bank kan u naar het juiste bedrijfstakpensioenfonds verwijzen wanneer bekend is in welke sector u hebt gewerkt. Als uw vergeten pensioen is opgespoord kunt u dat aan het Pensioenregister doorgeven. Dat zorgt er vervolgens voor dat ook uw overzicht volledig wordt weergegeven.

Mijn pensioenoverzicht raadplegen

Toegang tot de site krijgt u aan de hand van uw DigiD. Uw privacy is daarmee gewaarborgd. Hebt u nog geen DigiD code dan is die eenvoudig aan te vragen voor wie in Nederland woont. Wie nu in het buitenland woont, maar eerder wel in Nederland pensioen heeft opgebouwd, heeft dus helaas meestal geen toegang tot zijn pensioenoverzicht. Woont u buiten Nederland, dan kunt u alleen de DigiD aanvragen als u een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank, SVB, ontvangt.

Pensioenbreuk of echtscheiding leiden tot pensioenschade

De belangrijkste schade aan uw pensioen wordt aangebracht door een pensioenbreuk of echtscheiding. Een pensioenbreuk ontstaat bij de overstap naar een andere werkgever. Het hoeft niet, wanneer de voorwaarden van de nieuwe werkgever gunstiger zijn en de waardeoverdracht gunstig verloopt, maar de meeste mensen hebben bij de overstap naar een nieuwe werkgever toch met verlies van pensioen te maken. Bij een echtscheiding is het ook evident. De helft van de opgebouwde rechten tot aan het moment van de echtscheiding gaan naar de ex. Dat hakt er dus flink in.

Welk overzicht krijgt u te zien?

Als u met uw DigiD-code bent ingelogd, wordt u gevraagd of u de afgelopen twee jaren van werkgever bent veranderd en of u gescheiden bent. Vervolgens krijgt u het overzicht met de pensioenrechten tussen uw 60e en uw AOW-leeftijd en in een volgend overzicht de bedragen waarop uw partner recht heeft na uw overlijden. Dit alles inclusief uw AOW. Als naar uw mening de gegevens niet kloppen, moet u contact opnemen met de pensioenuitvoerder, want de site zelf past gegevens alleen aan als het betrokken pensioenfonds die doorgeeft. Let ook op de datum die wordt aangeven. Daaraan ziet u hoe actueel uw gegevens op de site zijn. Bedragen kunnen bijvoorbeeld veranderen door de indexatie van pensioenen en AOW, gemelde en verbeterde fouten en een inmiddels verder opgebouwd pensioen. Het extra inkomen door een koopsompolis of lijfrente vindt u hier niet terug.

Ook meevallers en tegenvallers in beeld

Wie pensioen opbouwt, weet niet wat hij of zij later aan pensioen zal krijgen. Vele factoren spelen hierbij een rol waarbij de economische groei en de ontwikkeling van rente en beleggingsresultaten belangrijke factoren zijn. Ook worden de mogelijke meevallers en tegenvallers in beeld gebracht. Drie bedragen worden aan het reglementair pensioen toegevoegd; uw toekomstige pensioen volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario.

Mijn pensioen is te laag, hoe kan dat?

Voor vele mensen kan het schrikken zijn. Zij hadden al geen idee over wat ze hadden opgebouwd en als men de cijfers ziet kan het wel eens heel anders zijn dan gehoopt. Iedereen weet inmiddels van de problemen bij pensioenfondsen met hun dekkingsgraad. Sommige fondsen hebben de pensioenen verlaagd of hebben de opbouw verminderd. Die mensen moeten in actie komen om hun pensioen verder aan te vullen. Denk aan het kopen van een koopsompolis, sparen, beleggen, of kijk eens wat de mogelijkheden zijn op Brand New Day.

Extra pensioen opbouwen bij Brand New Day

U kunt extra pensioen opbouwen bij Brand New Day, BND. BND is de luis in de pels van vele verzekeraars en banken. Het wil namelijk goedkope polissen aanbieden en transparant en inzichtelijk maken hoeveel u aan extra vermogen zult opbouwen. BND beweert de goedkoopste te zijn, en dan zal ook niet verbazen, omdat de oprichters van BND ook de oprichters zijn van Binck destijds. En juist Binck bank heeft de transactiekosten bij beleggen fors verlaagd. De andere banken moesten toen wel snel volgen. BND wil dit kunstje nog eens herhalen.

Slot pensioenoverzicht bekijken

U zult misschien eerst schrikken als u uw pensioenoverzicht voor het eerst ziet, maar daarna moet u vooral nagaan welke actie u het beste kunt ondernemen om meer pensioen op te bouwen. Ga dus na hoe u in eigen beheer meer spaart voor later, want op de pensioenfondsen kunnen we tegenwoordig niet meer blind vertrouwen.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pensioen & een pensioenbreuk en pensioengat reparerenPensioen & een pensioenbreuk en pensioengat reparerenUw pensioen repareren, hebt u ook een AOW-gat, een pensioenbreuk of een pensioengat in 2020 of 2021? Een AOW gat door de…
Wat betekenen de termen in mijn UPO?De meeste werknemers bouwen bij hun werkgever pensioen op. Toch weten de werknemers nauwelijks hoeveel pensioen ze gaan…
Pensioen bij een nieuwe baanEen nieuwe baan en hoe zit het dan met het pensioen? Best moeilijk voor werknemers om in de gaten te houden hoe het met…
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaardeVrijwel niemand betrekt de pensioenregeling bij een sollicitatieprocedure. Toch is dit één van de belangrijkste arbeidsv…

ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021Door een ANW hiaat zal de hoogte van het bedrag van de ANW in 2020 en 2021 tegenvallen. Iedereen heeft in beginsel recht…
Lijfrentesparen: Wat zijn de voordelen en kosten?Lijfrentesparen is een vorm van banksparen, waarbij je aan het einde van de looptijd jouw opgebouwde vermogen krijgt uit…
Reacties

Riny Brouwers-Sleegers, 27-09-2017
Hallo, Ik heb ook een vraag over het vergeten pensioen. Mijn geboortedata is 04-07-1952, ben wettelijk getrouwd op 26-10-1973 en kerkelijk op 07-12-1973. Heb gewerkt bij JOLIE (Jan Leijten Eindhoven) een bruidsjurken atelier en gestopt bij de geboorte van mijn eerste kind in 1980. Heb ik toen een pensioen opgebouwd?

Hartelijke groeten R Brouwers Reactie infoteur, 14-06-2020
Hallo Riny Brouwers-Sleegers,
U hebt een pensioen opgebouwd als Jolie ook werkelijk premies heeft afgedragen aan een pensioenfonds of een lijfrente heeft gekocht. Of dat ook het geval is, kan ik zelf in verband met de privacy niet bekijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Ten Hove Kasperink, 25-09-2017
Mijn vraag is val ik ook onder vergeten pensioenen? Ben geboren 29-03-1947, getrouwd op 25-07-1969. Heb tot mijn plus minus 21 jaar gewerkt bij o/a houtzagerij van weehgel in Hattem / spakman meubelmaker in wezep friki wezep is nu plukon en cafetaria van de kruisweg wezep

mvg mevr ten hove Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste M. Ten Hove Kasperink,
Het kan inderdaad zo zijn dat u indertijd bij diverse bedrijven een pensioen hebt opgebouwd. Nu is het de kunst om te achterhalen aan wie ze de premies destijds afdroegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pool F., 12-04-2017
Hoe kan iemand die in Nederland gewoond en gewerkt heeft aan zijn pensioen komen? Deze meneer is bijna 82 jaar oud, maar heeft nooit pensioen ontvangen en is woonachtig in Suriname. Reactie infoteur, 02-06-2019
Beste Pool F.,
Door met het bewuste pensioenfonds contact op te nemen. Mogelijk was het pensioenfonds niet (geheel) op de hoogte van de verhuizing naar Suriname.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. van Os, 10-09-2015
Mijn man is op 19 juni overleden op 52 jarige leeftijd ik krijg geen weduwe-pensioen wel ontvang ik maandelijks een schandalig bedrag van 172 euro, der rest moet ik zelf verdienen. Klopt dit wel, altijd in de bouw gewerkt! Reactie infoteur, 02-06-2019
Beste F. van Os,
Als uw man bij Bpf bouw zat, hebt u recht op een partnerpensioen. Dat is 70% van het pensioen dat hij in totaal had kunnen opbouwen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joël Louiset, 05-03-2013
Geachte heer/mevrouw,
bij deze wil ik u vragen hoe ik aan een pensioenoverzicht kom uit Nederland, woon in het buitenland. Ik heb geen digicode; kan dus daar niet op inloggen. Woon in Frankrijk sinds 2007 en heb die gegevens nodig voor mijn pensioen in Frankrijk. Kunt u mij verder helpen?
vriendelijke groeten Joël Louiset Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Joël Louiset,
Zonder digid-code is er helaas geen toegang tot de website mijnpensioenoverzicht mogelijk. Wel kunt u bij de voor u relevante pensioenfondsen en SVB de stand van zaken opvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Kuijper, 06-08-2012
Kunt U mij vertellen waar ik de opening van het scherm kan vinden om mijn digid-code in te voeren om bij het totaal aan pensioenregelingen te komen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Rob Kuijper Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Rob Kuijper,
Rechts boven op de website van mijnpensioenoverzicht staat het vakje Log in. Als u daarop klikt, komt u bij DigiD.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter Aalmoes, 26-01-2012
Kunt u mij helpen bij het verkrijgen van een DIGID ik ben woonachtig in Frankrijk en zou graag willen weten waar ik informatie kan krijgen voor aanvullend pensioen waar ik recht op heb. De digid werkt niet voor mij omdat ik in het buitenland woon. Ik heb wel een burgerservice nummer. Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Pieter Aalmoes
Omdat u in het buitenland woont, kunt u wel uw DigiD aanvragen als u ook klant bent van de Sociale Verzekeringsbank en AOW-pensioen ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Hermsen, 21-09-2011
Als ik mijn pensioen wil inzien via mijnpensioenoverzicht.nl kom ik niet verder wegens nalaten van diginotar. Hoe krijg ik dan wel mijn pensioenoverzicht via jullie site? Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Jos Hermsen,
Via onze site is inzicht in uw gegevens niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenie, 18-01-2011
Op mijn overzicht staat maar een bedrag van 9426,= bruto per jaar aan AOW?
Dat kan toch niet kloppen voor een alleenstaand iemand, die altijd in Nederland heeft gewoond? Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Lenie,
1. De juiste AOW bedragen vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/geld/176457-aow-2020-bedragen-en-leeftijd-2020.html

2. Het is wel de vraag of u kijkt naar de tot dusverre opgebouwde AOW of de AOW wanneer u 66 jaar en vier maanden wordt.
3. U kunt bij de SVB kosteloos een SVB Pensioenoverzicht aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 10-01-2011
Ik wil ook mijn opgebouwde rechten via de ex-partner zien bij vorig huwelijk. Heb geen contact meer maar heb nog wel recht op opgebouwd pensioen natuurlijk. Dat kunnen ze toch ook laten zien? Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Marie,
Ja dat zou te zien moeten zijn, maar de site verloopt nog niet vlekkeloos.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huub van Iersel, 07-01-2011
Jammer, dat het niet werkt voor mensen woonachtig in het buitenland. We moeten aan alle Europese normen voldoen en is er een keer iets wat nuttig kan zijn voor ons, dan werkt het niet. Waarom geen aanpassing in het programma, zodat wij gewoon met ons paspoortnummer kunnen inloggen of ons vroegere SOFI-nummer, of een DigiD voor ex-pats? Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Huub van Iersel,
Wel irritant inderdaad. Dit is zo, omdat iemand in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, GBA, is opgenomen. Als u al AOW ontvangt kunt u de code aanvragen via de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.