ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021

ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021 Door een ANW hiaat zal de hoogte van het bedrag van de ANW in 2020 en 2021 tegenvallen. Iedereen heeft in beginsel recht op de nabestaanden voorziening ANW bij overlijden van de partner als men jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd en een relatief laag inkomen heeft. Daarna gaat de ANW over in de AOW. Er kan een ANW gat of hiaat ontstaan waardoor u minder uitkering ontvangt. Bekijk daarom hoeveel nabestaandenpensioen u straks maximaal kunt krijgen door de invoering van de kostendelersnorm en hoe u uw inkomen kunt aanvullen. Let op de voorwaarden voor de ANW. De ANW-compensatie is verdwenen.

ANW 2020 en 2021, inhoud


ANW als nabestaandenpensioen

De ANW is niet een nabestaandenpensioen, maar een partnerpensioen en uitkering voor nabestaanden op grond van de Algemene Nabestaandenwet ANW. De uitvoering van de ANW ligt in handen van de Sociale Verzekeringsbank SVB. De hoogte van de uitkering en of u ervoor in aanmerking komt is van allerlei factoren afhankelijk. De ANW uitkering is een inkomensafhankelijke uitkering, waarvan de hoogte door een ANW-gat of hiaat behoorlijk kan tegenvallen.

Het ANW hiaat of ANW-gat

Het ANW hiaat is het verschil in inkomen tussen het maximaal wettelijke bedrag en het bedrag dat u daadwerkelijk uitgekeerd krijgt. Dit verschil of hiaat kan ontstaan:
 • Doordat de ANW-uitkering vervalt.
 • Doordat u ook eigen inkomen hebt. Boven een bepaalde grens is de ANW gelijk aan nul.

Wie heeft recht op de ANW-uitkering, de voorwaarden

De ANW is een volksverzekering op basis van de Algemene Weduwen- en Wezenwet. Als uw partner op het moment van overlijden verzekerd was voor de ANW en als men jonger is dan 66 jaar en vier maanden (2020 en 2021), komt men in aanmerking voor de ANW als:
 • De nabestaanden geboren zijn voor 1950.
 • Men een kind heeft onder de 18 jaar of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.
 • Bij een eigen inkomen vanaf afgerond € 2.639 bruto per maand of hoger hebt u geen recht op een ANW-uitkering.

De ANW maakt geen verschil tussen gehuwden, samenwonenden of geregistreerde partners. Ook wie gescheiden is, maar financieel afhankelijk is van de overledene, kan in aanmerking komen voor de uitkering. Ook als u samenwoont met een broer of zus kunt u in aanmerking komen.

Wanneer stopt de ANW-uitkering?

De ANW uitkering stopt in de volgende gevallen:
 • Eenmaal 66 jaar en vier maanden (2020 en 2021) stopt de ANW uitkering. De Sociale Verzekeringsbank SVB die ook de AOW verzorgt, zet de uitkering dan om in de AOW waar u recht op hebt.
 • U trouwt of hertrouwt.
 • U gaat samenwonen.
 • De eventuele kinderen zijn ouder dan 18 jaar.
 • U revalideert en wordt op enig moment minder dan 45% arbeidsongeschikt.

Wat meteen opvalt is dat jongere partners niet in aanmerking komen voor de ANW. Uitzondering hierop zijn politieke ambtsdragers. De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, Appa, wordt op dit punt namelijk wel aangepast.

Hoogte van de ANW, de bedragen

Zonder kinderen is het nabestaande pensioen maximaal gelijk aan 70% van het minimumloon. Als het om een ex gaat, geldt hetzelfde maximum onder de voorwaarde dat dit nabestaandenpensioen nooit meer kan zijn dan de alimentatie die u was toegewezen. Als er kinderen zijn onder de 18 jaar is de ANW uitkering maximaal 90% van het minimumloon. Vermeld wordt telkens het maximum bedrag, omdat het bedrag lager kan zijn als er bijvoorbeeld eigen inkomsten zijn uit arbeid, VUT of vroegpensioen. De inkomsten uit arbeid tellen niet volledig mee bij de bepaling of u voor de uitkering in aanmerking komt. Vrijgesteld is 50% van het bruto minimuminkomen plus 1/3 deel van het inkomen daarboven. Het aanvullend nabestaandenpensioen, lijfrente, schenkingen, vermogen en alimentatie tellen niet mee. Er vindt dus een inkomenstoets plaats en niet een vermogenstoets.

ANW en kostendelersnorm 2020 en 2021

Als de kostendelersnorm op u van toepassing is, betekent dat een verlaging van de ANW uitkering, van 55% in januari 2018 naar 50% in vanaf 2019:
 • 1 januari 2018 naar 55%;
 • 1 januari 2019 naar 50%;
 • 1 januari 2020 naar 50%.
 • 1 januari 2021 naar 50%.

Berekening ANW als u andere inkomsten hebt

Hebt u andere inkomsten, dan gaan van uw nabestaandenuitkering ANW af, behalve:
 • Een aanvullend nabestaandenpensioen van een pensioenfonds of verzekeraar.
 • Een nabestaandenpensioen uit een lijfrente van uw partner.
 • Rente op spaartegoeden.
 • Dividend op beleggingen.
 • Spaartegoeden zelf.

De verrekening met andere inkomsten gaat als volgt. De eerste € 826,80 (2020) van uw inkomen is voor u en komt niet in mindering op de maximale ANW. Uw inkomen boven de € 826,80 gaat voor twee derde af van de nabestaandenuitkering. Als u meer verdient dan € 2.672,54 per maand, vervalt de ANW-uitkering.

rekenvoorbeeld ANW en ander inkomen

Stel u hebt € 1.000 per maand aan inkomen. Dan is hiervan € 826,80 is vrijgesteld en wordt € 173,20 voor twee derde in mindering gebracht op de ANW-uitkering

Een ANW hiaat-verzekering afsluiten

De huidige ANW is een tijdelijke regeling die waarschijnlijk grondig zal worden aangepast. Daarom is het goed om u te verzekeren. Collectief of individueel. Deze verzekering keert bij overlijden maximaal de wettelijke ANW uit, ongeacht of u aan alle wettelijke voorwaarden van de ANW voldoet. De premie die u betaalt kunt u als lijfrentepremie kunt u niet meer aftrekken van de belasting als u de verzekering zelf afsluit (Hoge Raad), wel indien collectief via de werkgever afgesloten.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

U kunt ook een overlijdensrisicoverzekering nemen op één van beide levens. U hebt zo geen last van een ANW hiaat. Zie voor meer informatie: goedkoopste levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering.

ANW-compensatie ABP 2020 en 2021

De ANW-compensatie die het ABP geeft aan nabestaanden die geen of recht hebben op ANW na een overlijden of op slechts een deel daarvan vervalt per 1 mei 2018. Een verlenging van drie maanden ten opzichte van de eerst genoemde datum van 31 januari 2018 voor nieuwe gevallen. Het ABP geeft wel aan het nabestaandenpensioen te verbeteren, maar wie na deze datum geen recht meer heeft op de ANW-compensatie, zal daar weinig tot niets aan hebben.

Hoogte van de ANW, de bedragen vanaf 1 januari 2020

De maximale bedragen vanaf 1 januari 2020 zien er als volgt uit:

Hoogte ANW-uitkering en vakantie-uitkering, maximum bedrag januari 2020:

UitkeringBruto per maandBruto vakantie-uitkering per maand
Maximale nabestaandenuitkering € 1.247,88€ 87,39
Wezenuitkering tot 10 jaar€ 411,15€ 27,96
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar€ 608,03€ 41,95
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar€ 804,90€ 55,93

Hoogte van de ANW, de bedragen vanaf 1 juli 2020

De maximale bedragen vanaf 1 juli 2020 zien er als volgt uit:

Hoogte ANW-uitkering en vakantie-uitkering, maximum bedrag juli 2020:

UitkeringBruto per maandBruto vakantie-uitkering per maand
Maximale nabestaandenuitkering € 1.261,33€ 84,61
Wezenuitkering tot 10 jaar€ 411,45€ 27,08
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar€ 614,48]€ 40,61
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar€ 813,51€ 54,15

Betaaldagen ANW 2020 en 2021

De ANW wordt op de volgende betaaldagen in 2020 aan u overgemaakt:
 • 21 december 2020.
 • 21 januari 2021.
 • 23 februari 2021.
 • 23 maart 2021.
 • 22 april 2021.
 • 20 mei 2021.
 • 23 juni 2021.
 • 22 juli 2021.
 • 23 augustus 2021.
 • 23 september 2021.
 • 21 oktober 2021.
 • 23 november 2021.
 • 21 december 2021.

Slot ANW hiaat en hoogte ANW

De ANW bij overlijden heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad in de huidige vorm. De voorzieningen van de overheid zullen door ombuigingen steeds verder worden verlaagd. Waar het pensioen of pre pensioen betreft doet u er goed aan om uzelf bij te verzekeren en een goede koopsompolis of lijfrente af te sluiten. Neem uw maatregelen en zorg dat u later niet onnodig van anderen afhankelijk wordt. Voorkom een ANW-hiaat of ANW-gat.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021Wat u vanaf 1 juli 2022 via de overbruggingsregeling OBR als uitkering kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW d…
WGA-hiaat verzekering – nuttig of niet?WGA-hiaat verzekering – nuttig of niet?Veel werkgevers bieden voor hun werknemers een WGA-hiaat verzekering aan (ook wel WIA-verzekering genoemd). De WGA-verze…
Is pensioen uitruilen interessant?Het nabestaandenpensioen kunt u uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Ook andere pensioenvormen kunt u tegen elka…
Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2021Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2021De halfwezenuitkering verviel al per 1 juli 2013 voor nieuwe gevallen. De uitkering verdween voor de bestaande gevallen…

Slim pensioensparen: Fiscaal voordeel (BE)Slim pensioensparen: Fiscaal voordeel (BE)Wie aan pensioensparen doet, wil een appeltje voor de dorst voorzien voor tijdens zijn pensioen. Pensioensparen draait e…
Mijn pensioenoverzicht via het nationaal pensioenregisterMijn pensioenoverzicht via het nationaal pensioenregisterMet mijn pensioenoverzicht online ziet u hoe hoog uw opgebouwde pensioen is en hoeveel AOW en pensioen u hebt opgebouwd.…
Reacties

Minne van Wieren, 28-06-2017
Aegon stopt met de ANW-hiaatpensioen per 1 januari 2018. Wat gebeurt er met de premie, die ik bijna 20 jaar heb betaald? Wat is een verstandige vervolgzet van mijn kant? Reactie infoteur, 31-05-2019
Beste Minne van Wieren,
Met de premie is kapitaal opgebouwd die vervolgens tot uitkering komt. Kan het zijn dat het inmiddels het einde van een looptijd is aangebroken en het opgebouwde kapitaal op is? Aegon kent uw polis en zou deze vraag dus moeten kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Malou, 26-04-2017
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie.
We komen er niet uit. Het ABP verwijst weer naar de SVB en andersom.
Het probleem is dat het ABP anders rekent en geen rekening houdt met de kostendelers norm.
Ik krijg dus 60% i.p.v 70 % uitgekeerd.
Zij berekenen de maximale ANW - inkomen i.v.m. arbeid (WAO in mijn geval).
Daar zit € 206,00 p/m verschil tussen die ik van de SVB uitbetaald zou moeten krijgen.

In januari klopte de berekening, is mijn ANW (tijdelijk) gestopt en kreeg ik de maximale compensatie ANW.
Daarna kreeg ik een nieuwe specificatie die niet klopte:
ANW-compensatie wordt berekend d.m.v. de formule:
Diensttijd X 2,5% X (0.75 X ANW inclusief vakantie uitkering - 12 X hoogte ANW betaald).
Die 12 x hoogte Anw betaald klopt dus niet! In feite word ik nu 2 x gekort: op mijn ANW (kostendelers norm) én op mijn Anw compensatie (12 x € 206, 00 = €2472,00).

Verder staat er in het laatste pensioenoverzicht (2003) bij geen ANW een MINIMALE compensatie die een stuk hoger is dan de compensatie die nu berekend is.
Het lijkt me dat dit laatste pensioenoverzicht vóór overlijden van toepassing is?

Ik weet niet of meerdere mensen met dit probleem te maken hebben, maar ik snap de logica niet meer. ;-)
Graag uw mening.

Met vriendelijke groet,
Malou Reactie infoteur, 28-04-2017
Beste Malou,
Ik zie het probleem wel, maar alleen het ABP zou dit kunnen oplossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Malou, 22-04-2017
Beste Zeemeeuw,

Ik heb sinds 2003 een (gekorte) ANW uitkering, dit i.v.m. een WAO-uitkering ( > 45 % arbeidsongeschikt). Tevens ontvang ik van het ABP een Nabestaandenpensioen + compensatie ANW. Sinds januari 2017 gaat het mis.

Mijn WAO-uitkering is net iets hoger dan 60% (kostendelersnorm) van mijn ANW.
Zodoende is mijn ANW gestopt. Je zou verwachten dat ik van het ABP nu de volledige compensatie ANW zou krijgen, maar ik word ineens ook op mijn compensatie gekort.

Na veel heen en weer gebel met het ABP en SVB komen we er nog niet uit. Ik heb voor de tweede keer een specificatie opgevraagd omdat de berekening/logica volgens mij niet klopt. Het scheelt mij totaal € 300,00 bruto p/m. Op het pensioenoverzicht in het jaar van overlijden staat ook een minimale compensatie ANW die een stuk hoger ligt.

Klopt mijn redenatie dat hoe lager de ANW-uitkering, hoe hoger de compensatie ANW?
En bij stopzetten ANW i.v.m. hoogte inkomen(WAO) je de maximale ANW-compensatie zou moeten krijgen?

Graag uw mening.

Malou Reactie infoteur, 24-04-2017
Beste Malou,
Als uw uitkering hoger dan € 1.164,89 in een maand is, dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw meer. Een aanvullend nabestaandenpensioen wordt niet in mindering op de ANW gebracht. Over de ANW-compensatie schrijft het ABP vervolgens: "Uw partner heeft mogelijk recht op een aanvulling op zijn nabestaandenpensioen als hij geen recht heeft op Anw, of als hij minder dan 75% van de volledige Anw-uitkering ontvangt." U moet dus bij het ABP zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koos Vermeulen, 17-02-2016
Kan een verzekeringsmaatschap een collective ANW Hiaaat verzekering zo maar beëindigen na jarenlang premie te hebben ontvangen? Reden bedrijf heeft bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geen Pensioenregeling lopen. Met dit gegeven komt de verzekeringsmaatschappij nu in eens na jarenlang de premie te hebben geïnd. Kan en mag dit zo maar? Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Koos Vermeulen,
Als er geen pensioenregeling meer is kan de ANW-hiatenverzekering worden stopgezet, het is dan in 2016 en 2017 een aanvulling op een pensioenregeling (zie de voorwaarden van uw verzekering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 25-09-2015
Totaal overbodig/ niet relevant én pure diefstal zo, n hiaat verzekering. Waarom?
Deze is in de meeste gevallen collectief af te sluiten bij je werkgever, geen probleem. Maar… mocht jij ( daar ga je ) ziek worden Hartpatiënt o.i.d. en jou baasje kan jou daarom niet meer gebruiken en je komt daardoor in de WW, ziektewet o.i.d.? dan vervallen al jou rechten op betreffende verzekering. Je kunt hem ook niet door laten gaan door zelf te betalen. Dag geld dag verzekering.
Heel slim deze constructie die de heren verzekeraars hebben bedacht… Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Cor,
Een hiaat is een hiaat, verzekeren kan maar hoeft natuurlijk niet. Dat geldt overigens voor elke verzekering die niet wettelijk verplicht is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 19-06-2015
Ik heb een anw uitkering en ik werkte 15 uur per week bedrijf is failliet gegaan, het UWV heeft de betalingsverplichting overgenomen dus achterstallige loon en de 6 weken opzegtermijn, is dit dan ook loon uit arbeid of ziet de svb dit als een uitkering zodat ze dat inhouden?, en wat is wijsheid om een ww uitkering aan te gaan vragen als ik nog geen werk heb of niet, omdat een ww uitkering in z'n geheel wordt afgetrokken van de anw uitkering het maximale bedrag zal dus altijd hetzelfde blijven, hoop dat jullie hier een antwoord op kunnen geven Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste Robert,
Ook achterstallig loon is loon uit arbeid, het wordt alleen op een later moment uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline, 10-12-2014
Zijn de halfwezen uitkeringen voor iedereen even hoog of is dat verschillend in 2011 en 2012 en 2013? ik kreeg een half wezen uitkering van 2011 tot 2013 nu niet meer door de nieuwe regels maar ik kreeg minder dan hierboven staat beschreven. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Jacqueline,
Dat kan, want in de tabellen staan de maximale bedragen. Het kan dus minder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wieringa, 16-05-2014
Mag het bedrijf waar ik voor werk zomaar een collectieve ANW verzekering voor mij afsluiten? Ik heb een dergelijke brief van mijn werkgever ontvangen en ik moet nu zelf actie ondernemen om er onderuit te komen. Mag dat wel? Ik wil namelijk helemaal niet een dergelijke verzekering.

Met vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 16-05-2014
Beste Wieringa,
Collectieve verzekeringen kunnen worden afgesloten als uw CAO dat mogelijk maakt. Kennelijk hebt u wel de mogelijkheid gekregen om er onder uit te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miss Helen, 16-10-2013
Hoe lang mag ik op vakantie gaan in het buitenland met anw uitkering in een jaar? Reactie infoteur, 17-10-2013
Beste Miss Helen,
Wanneer u op vakantie gaat, hoeft u dat bij een ANW uitkering niet aan de SVB op te geven, wel als u in het buitenland gaat wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kruse, 26-09-2012
Hoe zit het met mensen die in Nederland werken en de Nederlandse nationaliteit hebben en in België wonen met iemand met de Belgische nationaliteit. Kunnen deze mensen zich daarvoor verzekeren en of hebben ze daar wel recht op? Reactie infoteur, 26-09-2012
Beste Kruse,
Als u niet in Nederland woont en werkt, bent u niet verzekerd is voor de ANW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 28-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.