Rente op leningen

Rente op leningen Wie geld nodig heeft moet meestal op zoek naar een passende lening. Banken echter verstrekken een lening niet gratis maar verlangen voor het geleende geld een vergoeding. Daarom moet de kredietnemer bij het terugbetalen van het krediet ook rente betalen aan de uitlener. Dat verhoogt het uiteindelijke bedrag dat de kredietnemer moet terugbetalen aan de uitlener. Doel van elke kredietnemer moet zijn om de kosten van financiering zoveel mogelijk te beperken.

Nominale rente

De nominale rente is de eigenlijke rente op een lening zonder rekening te houden met daaraan gerelateerde overige kosten van het krediet. Het geeft louter en alleen aan tegen welk percentage het bedrag zal worden uitgeleend. De ontwikkeling van de nominale rente op leningen is afhankelijk van basisrente zoals die door de Europese Centrale Bank wordt vastgesteld. Daarmee wordt verwezen naar de belangrijkste rentevoet waartegen commerciële banken bij de centrale bank geld kunnen lenen. Een stijgende of dalende basisrente maakt leningen van commerciële banken derhalve duurder of goedkoper. Wijzigingen in dat basistarief berekenen commerciële banken via een aanpassing van de nominale rente door naar de consument. U leest er meer over in rente-aspecten.

Vergoedingen en andere kredietkosten die door de kredietverstrekker in rekening worden gebracht, blijven bij de nominale rente buiten beschouwing. De nominale rente is daarom ongeschikt om objectief te vergelijken hoe duur of goedkoop een lening feitelijk is. Want twee banken die een klant eenzelfde nominale rente offreren, kunnen toch aanzienlijk van elkaar verschillen door de overige tariefstructuren.

Effectieve rente

Omdat bij het verstrekken van een lening naast nominale rente ook nog andere kosten op de kredietnemer afkomen, is er behoefte aan een ander kengetal om de kosten van een lening weer te geven. Dit kengetal wordt de effectieve rente genoemd. De effectieve rente verenigt in zich zowel de nominale rente als alle overige kosten die voor een lening worden gemaakt. Om die reden is de effectieve rente altijd hoger dan de nominale rente.

Tot de effectieve rentekosten behoren de afsluitkosten en verwerkingskosten van een kredietovereenkomst. De volgende opsomming laat zien welke factoren deel uitmaken van de effectieve rentevoet:
 • de nominale rente;
 • disagio (vooruitbetaalde rente);
 • de aflossingstermijn;
 • afsluitkosten;
 • behandelkosten;
 • bemiddelingsprovisie.

Vergelijking van leningen

De effectieve rente geeft de daadwerkeijke kosten van financiering dus veel beter weer dan de nominale rente. Daarom leent zich de effectieve rente aanmerkelijk beter voor een objectieve vergelijking van kredietaanbiedingen. Alle banken zijn overigens verplicht om de effectieve rente bij het aangaan van een kredietovereenkomst naar de klant te communiceren. Bovendien schrijft de wetgever de exacte wiskundige berekeningsmethode voor de effectieve rente voor om zodoende manipulatie te voorkomen.

Niet inbegrepen in de effectieve rente bij leningen

Men moet zich echter realiseren dat ook bij de effectieve rente enige kosten voor het lenen van geld buiten beschouwing blijven. De volgende opsomming geeft een overzicht van de kosten die worden gemaakt voor een krediet maar die niet zijn opgenomen in de effectieve rentevoet:
 • taxatiekosten;
 • kosten van rekeningbeheer;
 • de boete bij vervroegde aflossing;
 • bereidstellingsprovisie;
 • kosten voor het betaalbaar stellen van de lening.
De mogelijkheid bestaat dus dat u die kosten nog extra moet betalen.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lening met vaste renteLening met vaste renteEr zijn twee soorten leningen: leningen met een variabele rente en met een vaste rente. In dit artikel wordt de lening m…
Nominale vs effectieve renteNominale vs effectieve renteAangezien banken winst moeten maken, lenen ze hun geld niet voor niets uit. Daarom wordt periodiek rente in rekening geb…
Lening oversluiten voor een goedkopere leningLening oversluiten voor een goedkopere leningSluit nu uw veel te dure lening over en profiteer van de laagste maandlasten. Deze zin hoor je regelmatig voorbij komen…
Lening met variabele rente goedkoperLening met variabele rente goedkoperEen lening met een variabele rente, hypotheekrente of leenrente, is vaak goedkoper. Een lening met een lage variabele re…

Lening garagebox of garageLening garagebox of garageU wilt een garage of garagebox kopen of bouwen en misschien verhuren. Een extra lening voor een garagebox kan op meerder…
Rente van leningenRente van leningenLeningen zijn overeenkomsten waarbij de kredietverstrekker zich verplicht een bepaald bedrag te lenen terwijl hij daarvo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 15-05-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.