Hoe functioneert bankkrediet?

Hoe functioneert bankkrediet? Hoe bankkrediet werkt zou eigenlijk duidelijk moeten zijn voordat u besluit om een lening bij de bank te nemen. Waarop moet u letten bij het aangaan van een lening en waaraan herkent u gunstige aanbieders? Denk daarbij aan aspecten als aflossingstermijnen, rentebetalingen, verwerkingskosten en extra zekerheden.

Wat is bankkrediet?

Een bankkrediet biedt geldzoekenden de mogelijkheid om geld te lenen bij een bank. Het geld wordt door de bank geleend en moet dus uiteindelijk ook weer worden terugbetaald. Een lening kan uiteraard bij een plaatselijk filiaal van de bank worden afgesloten maar kan net zo goed bij een bank worden afgenomen die uitsluitend op het internet opereert en bekend staat als online-bank.

De zaken waar men op moet letten bij het aangaan van een lening bij de bank kunnen aanzienlijk verschillen, al naar gelang de omstandigheden waaronder een krediet tot stand komt. Bij geringe twijfels over uw kredietwaardigheid zullen banken een leningaanvraag overigens niet meteen afwijzen maar eerst extra zekerheden verlangen.

Hoe werkt bankkrediet?

Aflossingstermijnen
Het van de bank geleende geld moet na verloop van tijd zijn terugbetaald. Dat betekent dat de klant het geld dus maar gedurende een bepaalde periode ter beschikking krijgt. In de meeste gevallen wordt een lening in termijnen aan de bank terugbetaald. Dat betekent dat de klant maandelijks een bepaald bedrag aan de bank terugbetaalt, wat een fractie van het totale krediet vertegenwoordigt.

Verwerkingskosten
Opgemerkt moet worden dat bij een krediet van de bank ook nog bijkomende kosten verschuldigd zijn. In veel gevallen worden door de bank verwerkingskosten voor de lening gerekend. Al naar gelang de bank liggen die tussen 0 en 3% van de totale leensom.

Rentebetalingen
Daarnaast dient men ook nog rente aan de bank te betalen. Dat zijn kosten die ertoe bijdragen dat per saldo meer geld aan de bank moet worden terugbetaald dan er oorspronkelijk geleend is. Wie de exacte kosten van een lening bij een bank zou willen berekenen, zou moeten uitrekenen hoeveel hij daadwerkelijk aan de bank betaalt, inclusief alle kosten. Dus inclusief behandelkosten en te betalen rente over de gehele looptijd.

Waarom geld lenen bij een bank?

Bankkrediet wordt door particuliere klanten en uiteraard ook door bedrijven aangevraagd. Particuliere klanten gebruiken een lening van de bank meestal om rekeningen te betalen. Wie al diverse aanmaningen heeft ontvangen, zou serieus moeten overwegen of de facturen niet beter via een lening betaald kunnen worden, wat vaak zonder veel problemen mogelijk is. Men zou ook kunnen nagaan in hoeverre verschuldigde facturen wellicht in termijnen voldaan kunnen worden, iets wat eveneens via bankkrediet gefinancierd kan worden.

Aanvullende zekerheden bieden

Van aanvullende zekerheden maken consumenten vaak ook gebruik om alvast zaken aan te schaffen die zonder lening van de bank pas na een lange periode van sparen betaald kunnen worden. Daarbij gaat het in veel gevallen bijvoorbeeld om de aankoop van een appartement of eigen huis. Wie het voornemen heeft om onroerend goed te kopen zal dat in veel gevallen met bankkrediet financieren. In die gevallen duurt het vaak vele jaren voordat de lening geheel is afbetaald.

Bankkrediet wordt echter ook gebruikt voor kleinere zaken. Leningen laten dromen en wensen in vervulling gaan die normaliter alleen kunnen worden gerealiseerd na jarenlange spaarinspanning. Maar in verreweg de meeste gevallen wordt krediet ingezet voor het betalen van rekeningen of om materialen te kopen.

Bedrijven maken meestal gebruik van bankkrediet om nieuwe materialen aan te schaffen voor het productieproces. Als klanten niet meteen betalen voor de geleverde diensten van een onderneming, is die meestal aangewezen op een banklening die er voor zorgt dat alvast nieuwe orders kunnen worden geaccepteerd en verwerkt, zodat het bedrijf liquide blijft.

Waarop letten bij een lening van de bank?

Bij een lening van de bank zijn er veel kleine factoren die van invloed kunnen zijn op de afwikkeling van het krediet en natuurlijk ook op diverse kostencomponenten. Het spreekt dan ook voor zich dat de kredietovereenkomst goed bekeken moet worden zodat de lening in ieder geval zonder problemen afgewikkeld kan worden en er geen bijkomende kosten ontstaan. Alvorens een lening op te nemen is het daarom van belang dat u zich zorgvuldig informeert over alle factoren die mogelijk van invloed zijn op die kosten.

Welke kosten worden gerekend bij bankkrediet?

Verwerkingskosten
Bij krediet van een bank kunnen vooral de verwerkingskosten een belangrijke kostenpost vormen die niet altijd even gemakkelijk te behappen zijn. En er bestaan absoluut banken die dergelijke kosten (voor een deel) achterwege laten en op die manier veel leningzoekenden aanspreken. Daarnaast is uiteraard ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de hoogte van de rente.

Rentekosten
Vaak wordt de totstandkoming van die rente in de Algemene Voorwaarden van de bank nader toegelicht. In het algemeen zijn de looptijd van de lening en de hoogte van het kredietbedrag de meest bepalende factoren. Bij een langere looptijd kan, afhankelijk van de bank, het krediettarief aanzienlijk hoger uitvallen dan bij een kortere looptijd het geval is. De rentekosten zorgen er naast de verwerkingskosten voor dat een krediet bij de bank duur kan uitvallen. Afhankelijk van het type lening kan de rentevoet wel 10% per jaar of meer zijn.

Rekenvoorbeeld met kostenraming
Het is daarom belangrijk dat het aan de hand van een rekenvoorbeeld mogelijk is om exact te bepalen hoe hoog de rente is die moet worden betaald voor een lening. Na wijziging van de EU-richtlijnen voor kredietverlening is het voor kredietaanbieders verplicht om bij het adverteren voor bankkrediet een representatief rekenvoorbeeld op de website te plaatsen. Zo hebben klanten de mogelijkheid om aan de hand van een concreet voorbeeld op te maken hoe duur een lening bij die specifieke bank per saldo is.
© 2010 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Online geld lenen: Snel, gemakkelijk en goedkoop lenenOnline geld lenen: Snel, gemakkelijk en goedkoop lenenOnline lenen van geld is een nieuwe en gemakkelijk manier om een persoonlijke lening of flexibel krediet af te sluiten.…
Lening bij gemeentelijke kredietbank (sociale lening)Geld lenen om schulden af te lossen, klinkt dat niet tegenstrijdig? In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om ee…
Let op! Geld lenen kost geld. Hoeveel dan?Let op! Geld lenen kost geld. Hoeveel dan?Let op! Geld lenen kost geld. Deze zin zie je tegenwoordig bij alle reclame van leningen ergens onderaan of in een hoekj…
Welke soorten leningen zijn er?Welke soorten leningen zijn er?In Nederland zijn er veel manieren om geld te lenen. Het eenvoudigst is om bij vrienden of familie te lenen, maar je kun…
Hoog inkomen en schuldenEen hoog inkomen is nog geen garantie voor een probleemloos leven wat betreft geld. Door werkloosheid, ziekte, scheiding…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 25-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.