Slechte kredietwaardigheid vermindert kansen op krediet

Slechte kredietwaardigheid vermindert kansen op krediet Kredietwaardigheid speelt op internationaal economisch en financieel gebied een belangrijke rol. Denk maar aan de invloed van gerenommeerde ratingbureaus (kredietbeoordelaars) als Moody's, Standard & Poor en Fitch. Maar ook op persoonlijk financieel vlak is het cruciaal of je al dan niet aan je leningverplichtingen kan voldoen. Wil je een lening aangaan, dan stelt de bank als geldschieter de voorwaarde dat je een goede kredietwaardigheid bezit. Degene die een slechte kredietwaardigheid heeft, krijgt maar zelden een lening.

Wat is kredietwaardigheid?

Je zou kredietwaardigheid kunnen definiëren als het vermogen en de bereidheid van een kredietnemer om op tijd en volledig aan zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen.

Niet alleen bij geld lenen speelt kredietwaardigheid een rol

Maar niet alleen voor het krijgen van een lening en of krediet speelt kredietwaardigheid een rol, ook op het gebied van beleggen is dat van belang. Beleggers letten er zorgvuldig op hoe de kredietwaardigheid van een emittent van waardepapieren is. Met name bij uitgifte van obligaties is de rating van de kredietwaardigheid van de emittent van belang. Wie als belegger een veilige belegging zoekt, zal kiezen voor effecten van een uitgevende instelling met een zeer goede reputatie en niet voor een uitgevende instelling die wordt gekenmerkt als slechte betaler.

Financiering en kredietbeoordeling

Zoals gezegd, met name op het gebied van financiering is de beoordeling van iemands kredietwaardigheid belangrijk want als klant krijg je van de bank meestal geen krediet met een slechte kredietwaardigheid. Dat roept de vraag op, op basis van welke criteria men beoordeelt of iemand een goede of slechte betaler is. Normaal gesproken geldt in eerste instantie de BKR-informatie (Bureau Krediet Registratie) als indicatie van iemands kredietwaardigheid. Zijn daar negatieve feiten bekend over iemands betaalgedrag zoals betaalachterstanden, dan gaan de meeste banken en kredietverstrekkers ervan uit dat de klant een slechte kredietwaardigheid bezit.

Bewijs van geregeld inkomen

Andere aspecten die in aanmerking komen voor het beoordelen van iemands kredietwaardigheid zijn bankreferenties, een bewijs van geregeld inkomen of vermogensopstellingen opgemaakt door een accountantsbureau. De kredietwaardigheid van een bedrijf wordt in het algemeen bepaald op basis van balans en de winst- en verliesrekening.

Informatie bij BKR kan fouten bevatten

Toch heeft men natuurlijk altijd de mogelijkheid om zijn eigen kredietwaardigheid te verbeteren. Het is bijvoorbeeld niet denkbeeldig dat de gegevens die aanwezig zijn bij het BKR fouten bevatten. Het is dus heel goed mogelijk dat iemands kredietwaardigheid op basis van foutieve informatie bij het BKR slechter wordt ingeschat dan die eigenlijk is. Dergelijke foutieve gegevens moeten snel worden gecorrigeerd, omdat het BKR de eerst aangewezen en belangrijkste bron voor de meeste banken blijft om informatie te krijgen over de vraag welke klant een goede en welke klant een slechte betaalreputatie heeft.

Goed betaalgedrag ook van belang bij verzenden van goederen op rekening

Kredietwaardigheid is zoals gezegd nauw verbonden met kredietverlening. Maar niet alleen banken en andere kredietinstellingen hechten belang aan een goede kredietwaardigheid. Ook postorderbedrijven en webwinkels toetsen hun klanten vaak voordat ze goederen op rekening verzenden. In een BKR-toetsing bijvoorbeeld komen meerdere criteria samen, aan de hand waarvan niet alleen banken maar ook verzendhuizen iemands betaalcapaciteit kunnen controleren. Deelnemers aan het BKR informeren zich op die manier onder elkaar hoe groot de kans is dat klanten hun rekening binnen de betalingstermijn betalen.

Toetsing bank verschilt van toetsing door leveranciers

Daarbij vloeien actuele financiële omstandigheden en betaalgedrag uit het verleden samen. Overigens ligt het accent bij een toetsing door leveranciers iets anders dan bij een toetsing door banken. Postorderbedrijven zijn vooral geïnteresseerd in het betaalgedrag. Ze zullen niet snel informeren naar actuele inkomensgegevens. Maar die criteria zijn wel bijzonder belangrijk voor een bank voordat men een lening verstrekt.

Kredietbeoordeling door banken

Banken die leningen verstrekken met een looptijd over een periode van meerdere jaren, controleren de kredietwaardigheid op basis van economische en statistische processen. Zo’n beoordeling is voor de banken aan de ene kant een betrouwbare basis voor het kredietbesluit. Anderzijds worden banken daartoe ook verplicht door financiële toezichthouders.

Sommige bezittingen kunnen als onderpand dienen

Wie een aanvraag voor een lening doet, moet aan de bank actuele inkomensgegevens verstrekken. Tegelijkertijd is de aanvrager verplicht om informatie te verstrekken over zijn reguliere betalingsverplichtingen. Als onderdeel van de kredietbeoordeling bepaalt de bank of het verschil tussen inkomsten en uitgaven voor de regelmatige betalingen voldoende is om daaruit een krediet terug te betalen. Daarbij houdt men ook rekening met de kosten van levensonderhoud, alsmede bezittingen die mogelijk als onderpand kunnen dienen.
© 2016 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?Bij het beoordelen van kredietaanvragen stelt de bank als geldgever een goede kredietwaardigheid als voorwaarde. Hoe bet…
Snel geld lenen – consumptief kredietSnel geld lenen – consumptief kredietWanneer je geld nodig hebt om zaken of diensten voor alledaags gebruik aan te schaffen, kun je een consumptief krediet a…
Rente doorlopend krediet kan aftrekbaar zijnRente doorlopend krediet kan aftrekbaar zijnEen doorlopend krediet kan gebruikt worden ter financiering van een verbouwing aan de woning. Onder voorwaarden is de re…
Lening bij gemeentelijke kredietbank (sociale lening)Geld lenen om schulden af te lossen, klinkt dat niet tegenstrijdig? In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om ee…

Wurgkrediet: hoe kom je er vanaf?Wurgkrediet: hoe kom je er vanaf?Er wordt wel van een wurgkrediet gesproken wanneer je een lening hebt met een variabele rente waarbij de rente dusdanig…
Geld lenen aan familie: nooit zonder kredietovereenkomst!Geld lenen aan familie: nooit zonder kredietovereenkomst!Door geld te lenen kan je familie en vrienden helpen als die krap bij kas zitten. Maar er zijn ook valkuilen. Om mogelij…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 17-07-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.