Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering aanvragen Studiefinanciering kan je aanvragen voor een studie aan universiteit, HBO of MBO. De bijdrage bestaat uit een basisbeurs en OV-studentenkaart, maar een aanvullende beurs is mogelijk als je ouders onvoldoende kunnen bijdragen in de studiekosten. Op fraude met je studiebeurs staat overigens een fikse boete.

Studiefinanciering aanvragen in Nederland

Ons stelsel van aanvragen studiefinanciering gaat ervan uit dat 3 partijen moeten bijdragen in de kosten van een studie: de overheid, de ouders en de student. De Informatie Beheer Groep (IB Groep) verzorgt namens de staat een basisbijdrage in de vorm van een basisbeurs en OV-studentenkaart. Kunnen ouders onvoldoende in de studie van hun kind bijdragen, dan is daarnaast een aanvullende beurs mogelijk. Soms kan de student zelf ook meebetalen aan zijn studie, bijvoorbeeld door het nemen van een bijbaan. Maar studenten kunnen ook tegen aantrekkelijke voorwaarden lenen bij de IB-groep. Klik hier voor een overzicht van alle actuele bedragen in 2010

Welke vormen van studiefinanciering

Het totale pakket aan studiefinanciering voor het hoger onderwijs bevat een vijftal elementen:
  1. basisbeurs
  2. aanvullende beurs
  3. OV-studentenkaart
  4. rentedragende lening
  5. collegegeldkrediet

De studiefinanciering voor hbo en universiteit is geen vrijblijvende aangelegenheid en is gebaseerd op het principe van de prestatiebeurs. Dat houdt in dat de bijdrage in beginsel wordt verstrekt als lening en pas na succesvolle afronding van de studie wordt aangemerkt als gift. Het principe van de prestatiebeurs geldt overigens ook voor de OV-studentenkaart. Alleen een aanvullende beurs kan voor een deel meteen als gift worden aangemerkt.

Wie binnen de afgesproken tijd zijn diploma’s behaalt, hoeft de prestatiebeurs niet terug te betalen. Maar wie er niet in slaagt om de studie op tijd te voltooien, moet de prestatiebeurs mét rente terugbetalen. Vanzelfsprekend moet ook een rentedragende lening of collegegeldkrediet altijd worden terugbetaald.

Overigens vangt men steeds meer geluiden op dat studenten te gemakkelijk lenen bij de IB-groep en vaak torenhoge schulden opbouwen, met name als ze hun studie niet binnen de gestelde termijn met een diploma kunnen afronden. Begin 2009 ontvingen alle studenten nog een dringende aanbeveling van minister Plasterk om vooral bewuster te lenen. Met zijn boodschap wil de minister studenten ervan weerhouden om te gemakkelijk een onverantwoord hoge studieschuld op te bouwen.

Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs kan variëren, afhankelijk van de woon- en gezinssituatie. De student die uitwonend is, ontvangt uiteraard een hogere basisbeurs dan degene die bij zijn ouders woont. Alleen al de kamerhuur doet immers een fikse aanslag op je budget. En mocht je als student de zorg hebben voor een kind met aanspraak op kinderbijslag, dan kan je onder voorwaarden in aanmerking komen voor een toeslag op de basisbeurs.

Via studentenprotesten aan Hogeschool en Universiteit voerden studenten in januari 2010 actie tegen plannen van minister Plasterk: die wil immers de basisbeurs omzetten in een rentedragende lening. En op 21 januari 2011 werd er op het Malieveld in Den Haag opnieuw een grote studentenmanifestatie georganiseerd, nú tegen de voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte.

Aanvullende beurs

Of je voor een aanvullende beurs in aanmerking komt, is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Nadat de IB-groep via de fiscus over de inkomensgegevens van de ouders is geïnformeerd, ontvangen die een mededeling waarin het bedrag wordt vermeld dat zij geacht worden bij te dragen aan jouw studie (overigens zonder verplichting om dat bedrag daadwerkelijk bij te dragen). Indien berekening van de aanvullende beurs niet kan plaatsvinden omdat de definitieve aanslag nog niet door de Belastingdienst is vastgesteld, kan je tijdelijk een renteloze lening bij de IB-groep aangaan.

Rentedragende lening

Als basisbeurs en aanvullende beurs voor jou niet volstaan, kan je bij de IB-groep een lening aangaan waarover een aantrekkelijke rente wordt berekend. Een lening bij de Informatie Beheer Groep is voor studenten met afstand de goedkoopste vorm van geld lenen. Voor 2010 is het percentage vastgesteld op 2,39 %. Niet alleen hoef je pas na beëindiging van je studie met de terugbetaling te beginnen, je mag er ook nog eens 15 jaar over doen. En mocht die terugbetaling problematisch voor je zijn dan is zelfs kwijtschelding bespreekbaar.

Collegegeldkrediet

Behalve de rentedragende lening die hiervóór besproken is, kan je ook een lening aanvragen specifiek om de collegegelden te voldoen. Een dergelijke lening, Collegegeldkrediet genoemd, vormt een standaard onderdeel van de studiefinanciering en wordt dan ook samen met de rest van je studiefinanciering uitbetaald. Bijzonder aan het Collegegeldkrediet is overigens dat je de rente niet aan de IB-Groep maar aan de onderwijsinstelling verschuldigd bent.

Studenten OV-chipcard vanaf 16 maart 2010 verplicht

Als onderdeel van de studiefinanciering kunnen studenten vanaf 18 jaar een persoonsgebonden vervoerbewijs in de vorm van een OV-studentenkaart, ook wel OV-kaart, aanvragen. De OV-kaart werd in 1991 ingevoerd ter vervanging van de administratief bewerkelijke individuele reiskostenvergoedingen. Met de kaart, verkrijgbaar als weekendkaart of als weekkaart, konden studenten gratis of met korting gebruik maken van het openbaar vervoer.

Op 1 januari 2010 trad een studenten OV-chipkaart op creditcardformaat in de plaats van de conventionele papieren variant. Als gevolg van problemen bij de landelijke invoering van de OV-chipkaart werd de papieren OV-jaarkaart 2009 nog voor onbepaalde tijd toegelaten in 2010. Sommige studenten waren immers nog niet in het bezit van de nieuwe chipkaart of hadden deze nog niet opladen met het gewenste reisproduct. Inmiddels is door de vervoerders en het Ministerie van Onderwijs besloten dat studenten vanaf 16 maart 2010 uitsluitend nog van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken een opgeladen ov-chipkaart.

Actuele bedragen studiefinanciering 2010

De bedragen van de studiefinanciering zijn afhankelijk van je woonsitiuatie en het niveau van je opleiding. Een HBO- of WO-student kan dit jaar maximaal de volgende maandbedragen lenen:

ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs95,61266,23
Aanvullende beurs219,16239,08
Rentedragende lening289,38289,38
Collegeldkrediet135,00135,00
Totaal budget 739,15 929,69

Studiefinanciering hoe aanvragen?

Aanvragen voor studiefinanciering moeten online worden ingediend via de site van de IB-groep: “Mijn IB-Groep”. Inloggen bij “Mijn IB-Groep” kan alleen met behulp van een DigiD met sms-functie. Wie niet kan inloggen bij ‘Mijn IB-Groep’ kan telefonisch via de Infolijn van IB-Groep een aanvraagset "Studiefinanciering voor het hoger onderwijs" aanvragen.

Omdat het niet mogelijk is om achteraf nog studiefinanciering over reeds verstreken maanden te ontvangen, is het zaak om de studiefinanciering tijdig (tenminste 3 maanden vóór aanvang van de studie) aan te vragen.

Mei 2010: controle aan huis studenten Amsterdam

Het is een publiek geheim dat veel studenten een beurs als uitwonend student aanvragen terwijl ze nog bij hun ouders inwonen. Als kamerstudent ontvang je immers 170 euro meer per maand.

In een schrijven aan de Tweede Kamer heeft minister Plasterk op 9 november 2009 aangekondigd dat hij hard gaat optreden tegen fraude met studiebeurzen. Er zal strenger worden gecontroleerd en de boete bij misbruik is niet mals. Heb je een jaar lang ten onrechte een beurs als uitwonend student genoten dan moet je niet alleen bijna € 2.500 euro terugbetalen, maar wordt je ook nog een fikse boete van € 500 opgelegd.

Ter uitvoering van de geplande controles is in april 2010 is door staatssecretaris Van Bijsterveldt aangekondigd dat zij met ingang van mei 2010 een concreet begin maakt met controle aan huis van studenten in Amsterdam. Gecontroleerd wordt of men daadwerkelijk woont op het opgegeven adres. In een later stadium zijn ook de studenten in Rotterdam, Den Haag en de regio’s Twente en Noord-Holland-Noord aan de beurt.
© 2009 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2021Bedragen studiefinanciering studiejaar 2021Wat is de hoogte van de studiefinanciering in tot 2024 (december 2023)? Let ook op de betaaldata in 2023. Bekijk de hoog…
Studiefinanciering 2019 en 2020Studiefinanciering 2019 en 2020Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…
Studiefinanciering 2020-2021: de bedragenStudiefinanciering 2020-2021: de bedragenHoeveel studiefinanciering krijgt u in studiejaar 2020-2021, hoeveel studievoorschot? De studiefinanciering is in het we…

Lenen in Zwitserse frankenLenen in Zwitserse frankenSteeds meer mensen sluiten een lening af in Zwitserse Franken. Dit komt omdat de Zwitserse Frank een erg stabiele munt i…
Wat kost rood staan?Wat kost rood staan?Vrijwel alle bankrekeningen bieden de mogelijkheid om rood te staan op de betaalrekening. Dit is een manier voor de cons…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 06-12-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.