Bedragen studiefinanciering studiejaar 2021

Bedragen studiefinanciering studiejaar 2021 Wat is de hoogte van de studiefinanciering in tot 2024 (december 2023)? Let ook op de betaaldata in 2023. Bekijk de hoogte van de bedragen voor de verschillende soorten van studiefinanciering. Studiefinanciering kun je aanvragen voor het mbo, hbo en wo. Het gaat om de basisbeurs, een aanvullende beurs, de ov-chipkaart en een aanvullende lening. Bekijk altijd wat je probleemloos mag bijverdienen. Vergeet niet om de OV-chipkaart op te zeggen.

Studiefinanciering 2022-2023- 2024


Studiefinanciering voor studiejaar 2021, 2022 en 2023

Het studiejaar of collegejaar 2023 gaat binnenkort beginnen. Wie een opleiding of studie volgt in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs, kan studiefinanciering aanvragen bij DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. De studiefinanciering bestaat uit meerdere onderdelen:
 • De basisbeurs of studievoorschot;
 • Een aanvullende beurs;
 • Een rentedragende lening;
 • De ov-studentenkaart of ov-chipkaart.

De basisbeurs bestaat in het hbo en wo alleen nog voor studenten die al vóór september 2015 aan hun studie zijn begonnen, in het mbo bestaat de basisbeurs gewoon nog. Voor studenten die collegegeld betalen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bestaat ook nog het collegegeldkrediet. Voor de meeste studenten in het hbo en wo bestaat de studiefinanciering uit een studievoorschot, een aanvullende beurs is mogelijk als de ouders een relatief laag inkomen hebben. Pas in de tweede helft van 2023 (studiejaar 2023-2024) zal er een nieuw stelsel van studiefinanciering zijn, met basisbeurs als gift.

Hoeveel studiefinanciering krijg ik in 2021, 2022 en tot juli 2023?

Hoeveel studiefinanciering je krijgt, hangt af van:
 • De opleiding. Is het mbo, wo of hbo?
 • Of je vóór of na 1 september 2015 met je studie bent gestart.
 • De aanvraag. Je hoeft niet alle studiefinanciering aan te vragen;
 • Het inkomen van de ouders;
 • Of je thuis woont of uitwonend bent. Doen alsof je uitwonend bent, terwijl dat niet het geval is, heeft weinig zin, omdat er regelmatig op fraude wordt gecontroleerd.

De OV-kaart opzeggen

Je mag reizen met de ov chipkaart alleen nog in de periode van de studiebeurs en het eerste jaar van de leenfase. Wie toch de kaart gebruikt als dat niet meer mag, kan een boete krijgen van 97 euro per halve maand. Deze boete wordt bij de studieschuld opgeteld. Zo int DUO meer dan 27 miljoen euro bij in totaal ruim 53.000 studenten.

Hoeveel mag ik bijverdienen als ik studiefinanciering heb?

In het mbo geldt een bijverdiengrens, maar ook voor studenten in het hbo en wo die nog studeren onder het oude stelsel van studiefinanciering. Wie meer verdient dan de bijverdiengrens in het mbo of studeert onder het oude stelsel, loopt de kans de studiefinanciering terug te moeten betalen. De bedragen voor de periode 2016-2022 en 2023 zijn:
 • 2016: € 13.989,13;
 • 2017: € 14.215,75;
 • 2018: € 14.456,00.
 • 2019 € 14.682,96.
 • 2020: geen bijverdiengrens, is vervallen door corona.
 • 2021: € 15.415,63.
 • 2022: € 15.828,77.
 • 2023: € 16.121,60.

Deze bedragen zijn bruto op basis van de berekening van het verzamelinkomen. We noemen dit de bijverdiengrens in de studiefinanciering. Dat mag bestaan uit allerlei soorten inkomen, zoals salaris, bijbaantje, uitkering of inkomen uit een eigen bedrijf. Voor wie in het hbo of wo onder het nieuwe studiestelsel van studiefinanciering studeert is de bijverdiengrens afgeschaft, voor andere studenten niet.

Studiefinanciering 2021 - januari 2022

De bedragen voor de studiefinanciering tot december 2021 zijn:

studiefinanciering 2021 hbo en universiteit, 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Lening of voorschot€ 507,39€ 507,39
Aanvullende beurs maximaal€ 413,78€ 413,78
Collegegeldkrediet€ 178,58€ 178,58
Totaal€ 1.099,75€ 1.099,75

studiefinanciering 2021 hbo en universiteit, 1 september 2021 tot 1 januari 2022

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Lening of voorschot€ 507,39€ 507,39
Aanvullende beurs maximaal€ 413,78€ 413,78
Collegegeldkrediet€ 180,57€ 180,57
Totaal€ 1.101,84€ 1.101,84

studiefinanciering 2022 hbo en universiteit, 1 januari 2022 tot en met 1 augustus 2022

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Lening of voorschot€ 513,83€ 513,83
Aanvullende beurs maximaal€ 419,04€ 419,04
Collegegeldkrediet€ 90,33€ 90,33
Totaal€ 1.023,20€ 1.023,20

Waar in het hbo en mbo met het nieuwe studiestelsel het verschil in de bedragen uitwonend en thuiswonend is verdwenen, bestaat dat verschil wel nog steeds in het mbo:

studiefinanciering 2021 mbo, 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 285,15€ 87,37
Aanvullende beurs€ 381,13€ 358,07
Lening€ 190,34€ 190,34
Totaal€ 856,62€ 635,78

studiefinanciering 2021 mbo, 1 augustus 2021 tot 1 januari 2022 (31 december 2021)

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 285,15€ 87,37
Aanvullende beurs€ 382,29€ 359,23
Lening€ 190,34€ 190,34
Totaal€ 857,78€ 636,94

Studiefinanciering hbo september 2022-januari 2023 (tot en met december 2022)

De bedragen in de tweede helft van 2022 zijn in het hbo en op de universiteit:

studiefinanciering 2022 hbo en universiteit, tweede helft 2022 tot en met 31 december 2022

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Lening of voorschot€ 513,83€ 513,83
Aanvullende beurs maximaal€ 419,04€ 419,04
Collegegeldkrediet€ 184,08€ 184,08
Totaal€ 1.116,95€ 1.116,95

Let op de hogere bedragen voor het collegegeldkrediet.

Studiefinanciering hbo en universiteit, januari 2023-augustus 2023

Dit zijn de bedragen uitwonend en thuiswonend:

studiefinanciering 2023 hbo en universiteit, eerste helft 2023

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Lening of voorschot€ 527,60€ 527,60
Aanvullende beurs maximaal€ 430,27€ 430,27
Collegegeldkrediet€ 184,08€ 184,08
Totaal€ 1.141,95€ 1.141,95

Studiefinanciering hbo en universiteit, september tot en met december 2023

Vanaf het studiejaar 2023/2024 is weer recht op de basisbeurs, wat leidt tot de volgende bedragen. lenen mag, maar hoeft niet. Opvallend is de extra toeslag voor energiekosten in de basisbeurs voor wie uitwonend is:

studiefinanciering 2023 -2024 hbo en universiteit, tweede helft 2023

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 439,20€110
Aanvullende beurs maximaal€ 416€ 416
Rentedragende lening€ 266,97€ 266,97
Collegegeldkrediet€ 192,83€ 192,83
Totaal maximaal€ 1.315€ 986,10

Studiefinanciering in het mbo 2022 - 1 januari 2023

In 2022 zijn de bedragen:

studiefinanciering 2022 mbo, 1 januari 2022 tot en met juli 2022

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 288,77€ 88,48
Aanvullende beurs€ 385,86€ 362,50
Lening€ 192,76€ 192,76
Totaal€ 867,39€ 643,74

studiefinanciering 2022 mbo, 1 augustus tot 1 januari 2023 (tot en met december 2022)

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 288,77€ 88,48
Aanvullende beurs€ 387,78€ 364,42
Lening€ 192,76€ 192,76
Totaal€ 869,31€ 645,66

Studiefinanciering in het mbo 1 januari 2023 - 1 juli 2023

De bedragen in 2023 voor de studiefinanciering in het mbo zijn:

studiefinanciering 2023 mbo, 1 januari 2023 tot en met juli 2023

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 296,51€ 90,85
Aanvullende beurs€ 395,40€ 371,42
Lening€ 197,93€ 197,93
Totaal€ 889,84€ 660,20

Studiefinanciering in het mbo 1 augustus 2023 - 31 december 2023 (januari 2024)

De bedragen in studiejaar 2023 -2024 voor de studiefinanciering in het mbo zijn:

studiefinanciering 2023 mbo, 1 augustus 2023 tot en met december 2023

soort studiefinancieringuitwonend zijnthuiswonend zijn
Basisbeurs€ 460,81€ 90,85
Aanvullende beurs€ 405,23€ 381,25
Lening€ 197,93€ 197,93
Totaal€ 1.063,97€ 670,03

Collegegeld 2022 en 2023 omlaag voor nieuwe studenten

Een extra meevaller voor het studiejaar 2022 en 2023 is er voor de nieuwe studenten in het hbo en wo. Nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten gaan in het eerste studiejaar de helft minder aan collegegeld betalen, een besparing van ruim 1.000 euro. De studenten die een lerarenopleiding beginnen, krijgen deze korting de eerste twee studiejaren.

wettelijke collegegeld 2022 en 2023

 • Voor het studiejaar 2022-2023:€ 2.209.
 • Voor het studiejaar 2023-2024: € 2.314.

Studiefinanciering aanvragen in 2023

De studiefinanciering aanvragen kan met de DigiD met sms-functie. Heb je die nog niet dan is die eenvoudig aan te vragen en vervolgens te activeren. Als je de studiefinanciering niet aanvraagt of te laat, betekent dat geen studiefinanciering of pas op het tijdstip dat de studie al aan de gang is. Vraag de studiefinanciering dus vooral ook op tijd aan.

Betaaldata 2023

De betaaldata voor de studiefinanciering 2023 zijn als volgt:
 • 24 januari 2023;
 • 24 februari 2023;
 • 24 maart 2023;
 • 24 april 2023;
 • 24 mei 2023;
 • 23 juni 2023;
 • 24 juli 2023;
 • 24 augustus 2023;
 • 22 september 2023;
 • 24 oktober 2023;
 • 24 november 2023;
 • 21 december 2023.

Vraag je studiefinanciering dus op tijd aan.

Lees verder

© 2011 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Studiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkredietStudiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkredietStuderen en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefi…
Studiefinanciering 2019 en 2020Studiefinanciering 2019 en 2020Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om…
Sociaal leenstelsel 2021Sociaal leenstelsel 2021Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderl…
Wat is studiefinanciering?Wat is studiefinanciering?Studiefinanciering is een financiering die je van de Nederlandse overheid krijgt om je studiekosten, collegegeld, ziekte…

Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelenNalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelenEen nalatenschap afhandelen in 2023, de erfenis afwikkelen, kan soms eenvoudig zijn, maar ook heel ingewikkeld. De notar…
Wat kost een notaris: hoeveel notariskosten?Wat kost een notaris: hoeveel notariskosten?Een testament opstellen of de aankoop van een huis gaat via de notaris en dat betekent dus notariskosten betalen, maar b…
Reacties

Fatin, 17-12-2020
Ik ben 18 jaar geworden, en krijg studiefinanciering en aanvullende beurs.ik woon nog thuis en mijn ouders hebben een uitkering. Mijn vraag is: hoeveel kan ik bij verdienen via een bijbaantje met behoud van studiefinanciering en de uitkering van mijn ouders? Reactie infoteur, 18-12-2020
Beste Fatin,
Hoeveel je mag bijverdienen zonder gevolgen voor de studiefinanciering is afhankelijk van je studie. In het mbo geldt er een bijverdiengrens (ruim 15.400 euro in 2021), op de universiteit en in het hbo niet. Zolang je jonger bent dan 23 jaar en studeert zijn er geen gevolgen voor de uitkering.

Wil, 22-02-2020
Hallo,
ik heb nu een basisbeurs aangevraagd wist niet dat ik hier recht op had krijg ik dit uitbetaald met terugwerkende kracht?

mvg Wil Reactie infoteur, 24-02-2020
Hallo Wil,
U kunt inderdaad studiefinanciering met terugwerkende kracht aanvragen tot en met het begin van het lopende studiejaar, maar niet voor eerdere jaren.

Femke, 18-11-2019
Hallo,
Klopt dat je een hoge studiefinanciering krijgt wanneer je ouders een eigen zaak hebben? En is dit vanaf 2020 niet meer zo?

Mvg Reactie infoteur, 19-11-2019
Hallo Femke,
Of je ouders een eigen zaak hebben heeft geen gevolgen voor de studiefinanciering 2019 en 2020. Wel is het zo dat er, als er een laag inkomen bij de ouders is, een aanvullende studiefinanciering mogelijk is, maar dat heeft op zich niets met een eigen zaak van doen.

Frances, 13-09-2019
Mijn dochter volgt MBO 3 SPW. Ze zit nu in het derde leerjaar en omdat ze vorig jaar alles op tijd heeft ingeleverd zal ze dit jaar volgens haarzelf en de docent in februari al klaar kunnen zijn. Hoe gaat het dan verder met de studiefinanciering en het reisproduct? Ze wil namelijk in augustus wel verder met MBO 4. Moet dan alles stopgezet worden en in augustus weer opgestart worden? Met vriendelijke Groet Frances Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Frances,
Geef zo snel mogelijk de nieuwe studiegegevens aan DUO door, dan is er ook een overbrugging mogelijk voor de maanden die tussen de twee opleidingen in zitten (maximaal vier maanden).

Sam, 14-04-2019
Ik ben op 1 februari 2018, 18 geworden. Ik krijg sinds juli 2018 stufie, hierdoor kreeg ik dus de eerste maand met terugwerkende kracht een hoger bedrag op mijn rekening, 319,- euro (Juli). Hierna kreeg ik 3 maanden 270,- euro (Sep, Okt, Dec) en vervolgens is mijn stufie weer met 100 euro gedaald (Jan, Feb, Maart) waardoor ik nu 168,- per maand krijg. Ik vroeg me af hoe dit komt en of dit normaal is? Mijn ouders zijn niet meer gaan verdienen en het is plotseling behoorlijk omlaag gegaan.

Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 15-04-2019
Beste Sam,
Dat is best raar, neem even contact op met DUO.

Melanie, 07-03-2019
Ik ben van plan dit jaar mijn diploma voor mbo 4 te halen, hierna wil ik een hbo opleiding volgen.
En ook weet ik dat ik een aanvullende beurs krijg, wat ik op het moment ook krijg.
Alleen luidt mijn vraag nu als volgt; wanneer ik klaar ben met deze opleiding, loopt mijn stufi dan door t/m mijn nieuwe hbo opleiding? Of stopt het, bijv. als ik in mei mijn diploma heb en start dan weer opnieuw in september of oktober? Reactie infoteur, 07-03-2019
Beste Melanie,
Mbo en hbo zijn voor DUO gescheiden trajecten en zo kan er dus een gat ontstaan als je eerder in een jaar een mbo-diploma krijgt. Neem dan op tijd contact op met DUO en vraag of er een overbrugging mogelijk is, deze kan maximaal vier maanden beslaan.

Sloots, 04-04-2017
Ik ben nu 6 jaar bezig met mijn hbo studie, welke ik dit jaar afrond. Om schuld te voorkomen heb ik reeds op 28-09-2015 mijn prestatiebeurs opgezegd. Echter in de brief van DUO is dit bevestigd, : gewenste prestatiebeurs per 01-10-2015 = 0.
Doch in dezelfde brief is een rentedragende lening toegezegd ad. 916, 96 euro alsmede een melding van ov schuld 162,87 euro. Om deze lening is niet gevraagd! Op 05-11-2015 is hierover telefonisch contact geweest. Hierin is door mij gezegd dat ik alles stop heb gezet. Wel is er gesproken over een verrekening van huis- en uitwonende beurs, aangezien mijn verhuizing van uitwonend naar thuis, later is verwerkt dan ik bij duo had gemeld en ik derhalve nog recht had op 2 maand uitwonende beurs, Op 07-11-2015 heb ik bericht van duo gekregen met daarin vermeld dat ik te weinig studiefin had ontvangen over de maanden aug-sept 2015 ad. 102,77 euro. Ook is de rentedragende lening in oktober 2015 gezet op 916,96 euro. Voor november 2015 staat een tegoed van 1122,50, welke is ontvangen. Ook is gemeld dat ik recht had op 388 euro welke is gebruikt op de ov schuld te corrigeren. In een brief van 11 maart 2016 is gemeld dat er in maart - juni een ov vergoeding is te ontvangen van 99,60 euro en vanaf juli 0.00 euro. Verder geen gegevens over beurs/lening etc.
Op 6 december 2016 dateert de laatste brief, vanaf 01-01-2017 geen recht meer op studentenreisproduct/ov vergoeding. Aanvraag basisbeurs. Gewenste lening 0 euro. Gewenste prestatiebeurs maximaal. Echter studiefinanciering in 2017, rentedragende lening = 0, studiefinanciering = 0, te ontvangen = 0. (dit waarschijnlijk mbt verwachte einddatum school 31-01-2017). Echter in de brief staat wel vermeld dat ik naast de prestatiebeurs een schuld heb opgebouwd van 917 euro, vanwege een rentedragende lening! Deze is waarschijnlijk veroorzaakt door het tegoed van 1122, 50 euro of de rentedragende lening welke onterecht is toegekend van okt 2015 (brief 07-11-2015). Ik heb dit niet eerder gezien, aangezien ik bij mijn weten per bericht de studiefinanciering had opgezegd, alsmede dit nog eens heb genoemd in het telefonisch contact. Ik heb mij sindsdien niet weer ingelogd op duo, aangezien mij digiD was verlopen en ik tevens voor min een half jaar voor stage naar Barcelona ben vertrokken. Echter mijn vraag is, ik heb nu een studieschuld welke ik juist heb getracht te voorkomen. Kan is alsnog een bezwaarschrift indienen, aangezien er zoveel tijd is overheen gegaan? Reactie infoteur, 07-04-2017
Beste Sloots,
DUO heeft een klachtenfunctionaris in dienst waarmee u contact kunt opnemen (Klachtenfunctionaris DUO, antwoordnummer 392, 9700 VB Groningen).

Evelien van den Hoogen, 24-12-2016
Mijn zoon heeft per ongeluk een verkeerde einddatum in duo gezet. Daardoor is nu zijn financiering stopgezet en moet hij terug betalen. Het is nu kerst dus we kunnen niks doen. Hij staat nog gewoon op school mbo 3 ingeschreven. Wat kan hij het beste doen en is het nog terug te draaien? Ik hoop dat u mij daar een antwoord op kunt geven. Zoals het er nu voor staat moet hij 588 euro terug betalen en heeft hij ook een studieschuld omdat het geen gift is. Met vriendelijke groeten Evelien Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Evelien van den Hoogen,
Het beste neemt u morgen direct contact op met DUO.

Jolanda, 16-11-2016
Is de peil datum leidend voor de aanvullende beurs? Ik verdien nu namelijk meer dan de peildatum. of moet mijn kind straks achteraf alles terug betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Jolanda,
Het peiljaar is maatgevend. Als echter het inkomen in het jaar van aanvraag daalt met tenminste 15% ten opzichte van het peiljaar, kan een aanvraag worden ingediend op basis van de actuele inkomenscijfers.

Jari, 24-10-2016
Goedemorgen,
Als 1 van je ouders een uitkering heeft. Heb je in de meeste gevallen dan al recht op meer dan de 81 euro per maand?

Mvg, Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Jari,
Dat hangt er vanaf. DUO kijkt naar voor een aanvullende beurs het gezamenlijke inkomen van de ouders.

A. van Dijk, 18-10-2016
Goedemorgen,
Onze studerende dochter is vorig jaar november naar Delft verhuisd en woont daar zelfstandig. Zij heeft zich keurig ingeschreven in de gemeente Delft, maar is er nu pas achter gekomen, dat haar uitwonende beurs niet automatisch gestort wordt. Is er op enigerlei wijze een mogelijkheid om het achterstallige bedrag van 1700 euro te krijgen? Kan zij ergens bezwaar aantekenen op het bericht dat zij er zelf aan had moeten denken? Er is immers van fraude totaal geen sprake, alles is aantoonbaar! Ik hoop het zo voor haar!
Alvast bedankt voor uw antwoord
Mvg, A. van Dijk Reactie infoteur, 22-10-2016
Beste A. van Dijk,
Het hangt er helemaal vanaf waarom de bedragen niet gestort zijn. Als de aanvraag voor de studiefinanciering op tijd is ingevuld, heeft ze recht op haar geld. Er kan ergens een kink in de kabel zijn en om dit op te lossen neemt ze het beste even persoonlijk contact op met DUO.

Marieke, 24-09-2016
Ik ben uitgeschreven op 31 juli maar ben studie vergeten stop te zetten. Ben net terug van 2 maanden vakantie en ik heb me ook niet ingeschreven voor een ander opleiding. Moet ik mijn studie stopzetten of wordt het automatisch stopgezet door duo? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Marieke,
U moet zelf uw studie stopzetten, DUO gaat daar namelijk niet over.

Julia, 28-08-2016
Ik ga een bol opleiding doen en wil graag op mijzelf wonen. Is er nog een aanvullende beurs voor uitwonende studenten en waar kan ik zien hoeveel dat is? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Julia,
Ja, zie:
https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Annelies Rutgers, 25-07-2016
Mijn dochter krijgt tot nu studie tegemoetkoming. voor sept hebben we studie financiering aangevraagd voor mbo. nu heeft ze tot vandaag nog geen studie tegemoetkoming scholieren ouder dan 18 gekregen. kan dat kloppen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Annelies Rutgers,
In de maand dat haar studie begint, ontvangt ze de eerste studiefinanciering. Er kan een vertraging in de afhandeling door DUO zitten, want DUO handelt momenteel vele aanvragen af.

Leane, 28-06-2016
Hallo,
Ik doe nu bol kappers opleiding en krijg 81 euro studiefinanciering. Volgend schooljaar ga ik mijn laatste schooljaar in bbl doen! Vervalt dan mijn zorgtoeslag, studiefinanciering en ov jaarkaart? Ook ga ik uitwonen, krijg ik dan wel een andere toeslag? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Leane,
Voor bbl is er inderdaad geen studiefinanciering. De zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, niet de studiefinanciering.

Jansen, 27-06-2016
Hallo
Mijn zoon is 18, we denken hij volgend school jaar aug bbl gaat doen. Moet hij gelijk studiefinaciering stop zetten of heeft hij er recht op tot aug? Of moet hij dan alles terug betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jansen,
Bij de beroepsbegeleidende leerweg bbl bestaat er geen recht op studiefinanciering, bij bol wel.

Tim, 21-06-2016
Hoi,

Ik ben op dit moment bezig om mijn bachelor af te ronden. Als het goed is haal ik deze week mijn laatste tentamen, zo niet, dan is de herkansing in augustus. Wanneer moet ik mijn ov kaart stopzetten en wanneer krijg ik geen studiefinanciering meer? Als ik na mijn bachelor niet snel werk kan krijgen (ik wil niet meteen aan een master beginnen), krijg ik dan een vergoeding of moet ik bijstand aanvragen?

Groeten Reactie infoteur, 04-07-2020
Hoi Tim,
U krijgt voor uw studie 4 jaar beurs (oude stelsel). Daarna kunt u nog 3 jaar lenen en 1 jaar reizen. Als er geen recht meer is op studiefinanciering, kunt u een uitkering aanvragen bij de gemeente.

Evelien vd Hoogen, 14-06-2016
Mijn zoon is bijna klaar met zijn mbo studie niveau 3 en krijgt daarvoor een basisbeurs die een gift wordt als hij klaar is. Hij loopt nog stage tot september en krijgt daarna pas zijn diploma. Wanneer moet ik zijn studiefinanciering en zijn reisproduct stopzetten? Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Evelien vd Hoogen,
Uw zoon heeft recht op studiefinanciering totdat de studie inclusief stage is afgelopen. Als hij met de stage geld verdient, is het goed om deze bijverdiensten in de gaten te houden. Hij mag in 2016 niet meer dan € 13.989,13 aan bijverdiensten hebben zolang hij studiefinanciering geniet, en dan is tijdig stopzetten dus verstandig:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Renée, 06-06-2016
Goedemorgen,

Ik heb net een overbrugging aangevraagd tussen vavo en het hbo,
alleen kan ik nergens vinden hoe veel deze overbrugging zal zijn.
Daarom deze vraag: hoe hoog is een overbrugging voor thuis wonende student?

Groeten. Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Renée,
Zie voor de bedragen tegemoetkoming studiekosten het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/77775-tegemoetkoming-deeltijders-aanvragen.html

Albert Deelstra, 31-05-2016
Een vraag:

Graag wil ik een overbrugging aanvragen. Na het praktijkonderwijs ga ik nu straks werkend leren, waarvan dus één dag per week naar het MBO. Krijg nu een tegemoetkoming scholieren t/m juni van dit jaar.In de tussenperiode van Juli t/m 26 augustus van dit jaar wil ik een overbrugging aanvragen. Doe dus geen examen op het praktijkonderwijs, dat is daar niet nodig.
Welk formulier moet ik hebben? Kan dit niet vinden.

Hoop op een reactie terug.
vriendelijke groet,
Albert Deelstra Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Albert Deelstra,
Als je een bbl opleiding bedoelt, is er helaas geen recht op studiefinanciering en geen overbrugging. De tegemoetkoming is voor een voltijdopleiding en de overbrugging bij een overstap naar een andere studie met recht op studiefinanciering.

Merle, 26-05-2016
Hallo,
Ik heb een vraagje; je maximale bijverdiengrens in 2016 is € 13.989,13. Nou is mijn vraag, is deze bijverdiengrens hetzelfde voor uitwonende en thuiswonende studenten? Of is de bijverdiengrens voor een uitwonende hoger? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Merle,
Deze bijverdiengrens geldt voor iedereen met studiefinanciering onder het oude stelsel.

Quincy, 13-05-2016
Ik ben per 25 maart verhuisd en sta ook al sinds 25 maart ingeschreven bij mijn nieuwe gemeente.
Alleen had mijn woonsituatie niet veranderd in duo zelf, dit heb ik vandaag pas gedaan.
Krijg ik nou het bedrag dat ik eigenlijk in april hoorde te krijgen nog met terugwerkende kracht toegestuurd automatisch?
En krijg ik het nu gelijk eind mei wel uitwonend toegestuurd? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Quincy,
Er is altijd enige verwerkingstijd bij DUO nodig. Als het goed is krijg je in mei alles uitbetaald.

K., 25-04-2016
Hallo,

Als ik nu stop met mijn studie, moet ik dan een OV-schuld betalen? Of gaat dit van de 10 jaar af? Ik ben van plan in september weer te starten met een nieuwe opleiding. Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo K,
Als u weer van plan bent om een nieuwe opleiding op hetzelfde niveau te beginnen met recht op studiefinanciering, zal dat minder jaren omslaan (namelijk minus de al gebruikte jaren)

G., 24-04-2016
Hallo,
mijn dochter heeft het vmbo afgerond en begint op 5 sept, aan een mbo opleiding, wanneer kan ik dan studiefinanciering aanvragen?
grt. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste G,
Die kan worden aangevraagd zodra ze voor de opleiding is ingeschreven (vraag het op tijd aan).

A., 19-04-2016
Hoi,

Ik ben sinds augustus getrouwd en uitwonend. Kijkt DUO vanaf dat moment nog naar het inkomen van mijn ouders of naar het gezamenlijke inkomen van mijn partner?

Bedankt! Reactie infoteur, 04-07-2020
Hoi A,
Voor de aanvullende beurs wordt gekeken naar het inkomen van uw ouders.

Chris, 11-04-2016
Hoi,

Ik kom terug uit het buitenland om in Nederland te gaan studeren (24 j.o.
Mijn studie begint 1 September maar ik heb een flat waar ik Juli in kan en ben vanaf Juli al in Nederland. Kan ik StuFi krijgen vanaf Juli? Anders krijg ik pas mijn eerste uitbetaling eind September (toch?) en dan word het heel krap!

Bedankt Reactie infoteur, 04-07-2020
Hoi Chris,
U krijgt recht op studiefinanciering vanaf het moment dat u voor een studie bent ingeschreven. Tot die tijd kunt u of bijverdienen of een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.

F., 30-03-2016
Beste,

Ik ga per 1 april op kamers en 1 april gaat ook mijn contract in. Nu krijg ik het inwonende bedrag van studiefinanciering. Krijg ik wel eind april het bedrag van uitwonend als ik aan het begin van april doorgeef aan duo dat ik uitwonend ben. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste F,
Ja, maar geef dit zo snel mogelijk door, anders wordt het een maand later.

Anna, 17-03-2016
Ik ben 28. Ik ga mbo opleiding niveau 2 volgen. Ik ben getrouwd en ik heb een kind. Ik werk niet. Heb ik recht voor een aanvullende beurs? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Anna,
U hebt tot uw dertigste recht op studiefinanciering, maar de hoogte van de aanvullende beurs is wel afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner.

Shevita, 09-03-2016
Beste,

Ik heb er al vier studiejaren op het HBO zitten (begonnen in het schooljaar 2013-2014), waarin ik in mijn eerste jaar op het HBO al snel gestopt was en toen opnieuw ben begonnen met een nieuwe opleiding. Helaas ben ik nu, in het derde leerjaar, wegens veel onzekerheid rondom de opleiding aan het overwegen om te stoppen. Ik zou graag met mijn propedeuse naar de universiteit willen gaan om daar op het gebied van sociale wetenschappen te gaan studeren. Ik ben nu dus al 4 jaar van mijn beurs kwijt. Ik zou graag willen weten wat mijn opties zijn als ik volgend jaar op de universiteit zou starten. Hoe zit het met de overstap van hbo naar universiteit? Kan ik nog lenen? En hoe zit het met het reizen? Ik kan volgens mij alleen nog een jaar met mijn studenten OV reizen, klopt dat?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Shevita,
U hebt waarschijnlijk nog recht op studiefinanciering, geen basisbeurs maar wel een lening en de ov-kaart.

Ricardo, 07-03-2016
Beste,
Mijn zoon is sinds 20-02-2016 17 jaar. Hij volgt nu een MBO niveau 2 opleiding, deze zal hij naar aller waarschijnlijkheid in april/mei van dit jaar afsluiten met zijn diploma. Hierna gaat hij verder met een MBO 3 opleiding (koks opleiding). Vandaag is hij hiervoor ingeschreven, echter kreeg ik hiervan direct een kostenplaatje mee. Boekengeld, Kleding geld, Messenset, en schoolbijdrage. (studie kosten vervallen omdat hij nog geen 18 is). Deze totale kosten komen toch nog rond de 1000 euro uit. Nu is het zo dat ikzelf een uitkering heb momenteel en deze kosten zal ik dus niet kunnen betalen. Mijn vraag is dan ook of hij voor een bepaalde beurs/lenig in aanmerking kan komen en eventueel ook voor een studenten ov?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Ricardo,
Totdat hij 18 jaar is is er tot 2019 in het mbo helaas geen ov voor studenten of lening, wel kinderbijslag. en kindgebonden budget. Misschien heeft de school nog een financieringsfonds voor jonge leerlingen.

Celeste de Graaf, 14-01-2016
Beste,

Ik ben op 1 september 2014 begonnen met een hbo studie. Hier kreeg ik studiefinanciering voor. Ik ben na een paar maanden weer met de studie gestopt.
Ik ben nu bezig met het zoeken naar een nieuwe opleiding. Mijn vraag is nu alleen of ik nog recht heb op studiefinanciering. En zo ja, is dit alleen op hbo of ook op mbo?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Celeste de Graaf,
Je hebt zowel in het hbo als mbo nog recht op studiefinanciering. In het hbo val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering.

Charissa, 11-01-2016
Beste,

Ik ben 19 jaar en doe een voltijd studie in het mbo. Ik ga per 1 februari op kamers dus heb mijn studiefinanciering aangepast op uitwonend. Als inwonende studiefinanciering kreeg ik 398 (wat gemiddeld erg veel is als inwonende student) en nou is de berekening voor mij als uitwonende student 516 geworden. Een vriendin van mij die ook uitwonende student is en waarvan haar beiden ouders niet kunnen meebetalen krijgt zo'n 612 euro. Mijn beide ouders betalen ook overigens niet mee in de onderhoudskosten. Van 516 euro zou ik dus amper rond kunnen komen. Ik snap niet waarom ik maar 516 euro krijg als allebei mijn ouders niet meedragen in de kosten. Kan ik hier iets aan doen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Charissa,
Ja, je ouders zijn wettelijk verplicht om totdat je 21 jaar bent in je kosten van levensonderhoud te voorzien, als je dat zelf niet lukt.

Wisney, 11-12-2015
Ik ben 29 en ik heb al 2 maanden studiefinanciering gekregen, maar ik ging niet door met mijn studies… Volgend jaar wil ik toch weer studeren, maar ik hoorde dat ik geen recht meer heb. Is dat zo? Ik vind dat jammer want ik ben nog 29 en kan niet meer studiefinanciering krijgen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Wisney,
U hebt nog recht op studiefinanciering, maar twee maanden minder lang dan een ander die zijn eerste studie begint.

Rik, 27-11-2015
Beste,

In september 2012 ben ik gestart met een HBO opleiding aan de Hogeschool Rotterdam. Wegens het niet bevallen van de opleiding ben ik maart 2013 gestopt met deze opleiding. Omdat de februari regeling al voorbij was heb ik besloten mijn studie financiering niet stop te zetten. In september 2013 ben ik gestart met een nieuwe HBO opleiding en volg die nog steeds. Ik hoop in 2017 af te studeren.

Nu is mijn vraag:
Naar mijn weten heb ik recht op 5 jaar basisbeurs + ov. Nu krijg ik zojuist bericht van DUO dat mijn basisbeurs afloopt in oktober 2016 (na 4 jaar). Het laatste jaar zou ik dus zelf op moeten hoesten. Wat zijn de exacte bepalingen rondom studiefinanciering volgens de regeling 2012? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Rik,
Voor een hbo-studie is er vier jaar beurs. Daarna kunt u nog drie jaar lenen en 1 jaar reizen.

Trudi, 26-11-2015
Mijn zoon heeft 4,5 jaar over zijn hbo gedaan en afgerond, hierin heeft hij studiefinanciering ontvangen (voor iets langer dan 4 jaar waarschijnlijk) en de hele tijd gebruikgemaakt van het studentenreisproduct. Nu is hij in februari 2015 gelijk aansluitend een twee jarige MSc begonnen. Zijn studentenreisproduct en studiefinanciering lopen allebei nog gewoon door. Heeft hij hier ook inderdaad beide recht op? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Trudi,
In de meeste gevallen is er in totaal recht op 5 jaar beurs (+ 3 jaar OV kaart + lening).

Jamie, 17-11-2015
Hallo,
Ik heb een vraag. Per februari ga ik op kamers voor mijn stage aangezien de afstand van mijn huis te ver is om elke dag te reizen. Ik ben nog geen 18. Heb ik alsnog recht op bijvoorbeeld een uitwonende beurs of een andere financiering?

M.v.g,
Jamie Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jamie,
In het hbo en wo heb je recht op een uitwonende beurs. In het mbo moet je wachten totdat je 18 jaar bent.

Arlet, 11-11-2015
Hallo,

Ik heb een vraag. Ik beëindig dit jaar mijn opleiding en heb dan een studieschuld die wordt omgezet in een lening wat ik moet terugbetalen. Nu heb ik dit jaar teveel bijverdiend.

Wordt de nieuwe schuld van wat ik te veel heb bijverdiend bij mijn lopende lening opgeteld of heb ik dan twee leningen lopen als ik niet in 1 keer kan betalen?

Mvg,
Arlet Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Arlet,
Als u te veel hebt bijverdiend, komt het meerdere ten laste van de beurs (als u onder het oude leenstelsel studeert).

Annet, 10-11-2015
Hallo,
Ik heb aangegeven aan duo dat ik klaar ben met mijn opleiding per 15 januari 2016, nou vroeg ik me af of ik voor de maand januari in 2016 de studie financiering gedeeltelijk of volledig of helemaal niet zal ontvangen. Ik heb in het aanvraag formulier aangegeven wanneer mijn opleiding eindigt, maar zou ik dit ook nog een keer zelf moeten doen nadat ik klaar ben? Of gaat dit automatisch op basis van de datum die ik heb aangegeven in het aanvraag formulier.

Mvg,

Annet Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Annet,
In januari krijgt u nog uitbetaald, omdat voor de DUO de situatie per de eerste van de maand telt.

Joanne, 03-11-2015
Mijn zoon heeft geen basisbeurs meer maar krijgt nog wel collegeldkrediet. Dit wordt elke maand uitbetaald. Deze maand gaat hij over de bijverdiengrens heen. Kan hij de uitbetaling van het collegegeldkrediet tijdelijk stopzetten en het dan zelf betalen en met ingang van januari weer collegeldkrediet ontvangen? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Joanne,
Ja de bijverdiensgrens geldt per jaar. Wie in 2015 boven deze grens zit, kan er in 2016 immers nog (voorlopig) onder blijven.

Annelies, 14-10-2015
Mijn dochter van 16 mbo-er reist nu elke dag 2 uren ze gaat nu uit huis wonen hoe moet ik dit regelen? Reactie infoteur, 16-10-2015
Beste Annelies,
Hoe bedoelt u, want uw dochter heeft nog geen recht op studiefinanciering. Pas vanaf 2017 verandert dit. U krijgt wel kinderbijslag.

Ines, 29-09-2015
Ik heb per ongelijk mijn studiefinanciering niet stopgezet (nu wel) maar ik dacht dat dat automatisch ging. Tot welke maand wordt je uitbetaald (24 augustus telt nog mee met vorig schooljaar?) ik heb de stufi van 24 september al apart gezet. Hoe kan ik deze terugbetalen? Krijg ik hiervoor een melding of moet ik zelf met duo bellen? Of gaat dit automatisch? Reactie infoteur, 29-09-2015
Beste Ines,
De studiefinanciering wordt achteraf uitbetaald en dus heb je nog over augustus en september geld ontvangen. In het wo bijvoorbeeld start de herinschrijving studiejaar 2015-2016 per 1 september 2015, het academisch jaar net iets eerder. De uitbetaling in september valt dus in het nieuwe studiejaar.

Jack, 08-09-2015
Voor mijn zoon willen mijn ex en ik studiefinanciering aanvragen. Hij valt nog de oude regeling. Mijn vraag is of het bij de aanvraag mogelijk is om op te geven dat mijn ex een koopwoning heeft en ik een huurwoning. Dit ivm de ouderbijdrage. Reactie infoteur, 10-09-2015
Beste Jack,
De zoon vraagt studiefinanciering aan en alleen voor het gedeelte dat geleend wordt is het inkomen van de ouders van belang voor de veronderstelde ouderbijdrage. Daarbij kijkt DUO naar het door de Belastingdienst vastgestelde inkomen.

Wendy, 19-08-2015
Beste heer, mevrouw,

In 2013 was ik alleenstaand ouder en ik kreeg daarom eenoudertoeslag van DOU, als student aan het MBO. Echter, na mijn afstuderen in 2014 ben ik begonnen aan een nieuwe HBO opleiding en heb opnieuw studiefinanciering aangevraagd, dit maal heb ik geen eenstaandouder formulier ingevuld want sinds 2014 heb ik een partner dus geen recht meer op deze extra toeslag.

Nu kom ik er tot mijn schrik achter dat ik al een jaar nog steeds deze toeslag ontvang, ookal heb ik deze niet opnieuw aangevraagd. Eerder heb ik hier geen vermelding van zijn staan. ook niet als ik inlogde op mijn DUO.

Ik ben ontzettend bang dat ik nu heel veel geld moet terug betalen en vooral dat ik dit in 1 keer zal moeten voldoen en zelfs met boete!

Wie zijn fout is dit? Wat is de consequentie die hier aan hangt?

Ik hoop op een reactie Reactie infoteur, 20-08-2015
Beste Wendy,
Kennelijk heeft DUO de verandering niet opgemerkt. Tegelijkertijd hebt u niet opgemerkt dat u ten onrechte de eenoudertoeslag ontving. Maak voor uzelf een print van uw gegevens en aanvraag waaruit blijkt dat u niet om een eenoudertoeslag hebt gevraagd. Het vervelende is dat dit punt ook bij de komende betalingen fout gaat.

Carmen, 19-08-2015
Beste meneer / mevrouw,
Ik ben 33jaar oud een vanaf 1 sept van dit jaar begin ik met een masteropleiding in Tudelft. Ik zal de master zelf betalen (geen Studiefinanciering nodig) maar wil toch weten hoe dat gaat met de studentenreisproducten. Mag ik dat krijgen?

Mvg,
Carmen Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste Carmen,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering (ouder dan 30 jaar) geldt dat ook voor het studentenreisproduct.

Sakina, 21-07-2015
Beste,
Ik studeer momenteel geneeskunde op universiteit. Ik heb een bachelordiploma maar nog geen master (3 jaar)+ 2jaar specialisatie. Maar omdat ik een late toelating heb gekregen, heb ik eerst nog andere dingen geprobeerd. Daardoor heb ik 3 jaar verloren. Dus is het onmogelijk om mijn studies af te maken binnen de 10 jaar. Geldt voor mij een uitzondering door de late toelating? Of kan u mij zeggen hoe ik 2 jaar bij kan krijgen?
Vriendelijke groeten, Sakina Abarcan Reactie infoteur, 22-07-2015
Beste Sakina,
Je hebt wel al je bachelor gehaald. Bij medicijnen kun je normaliter maximaal negen jaar lenen. De late toelating zal ook bij DUO bekend zijn en daarom kun je het beste met DUO hierover contact opnemen.

Elena, 18-07-2015
Beste meneer / mevrouw,

Ik krijg de basisbeurs voor mijn opleiding en vandaag ging ik naar de DUO servicekantoor om een lening nog te vragen. De meneer van de DUO is het voor mij gedaan. Daarna heb ik op mijn DOU inloggen en stond onder de studiefinanceering aangevraagd: "Basisbeurs, maximaal lening". Na paar uurtjes binnen de zelfde dag (dus vandaag nog) heb ik nog een keer inloggen en stond niet meer "Basisbeurs, maximaal lening", maar alleen "basisbeurs". Moet ik me zorgen maken dat de wijzigen is niet doorgegaan? Moet ik het zelf nog proberen doen op we website of moet ik wachten? Alvast bedankt voor uw tijd en uw antwoord, zal een hulp voor mij zijn.

Vriendelijke Groet Reactie infoteur, 20-07-2015
Beste Elena,
Een lening is in de meeste gevallen gewoon mogelijk, alleen kan niet iedereen evenveel lenen. Ik denk niet dat u zich zorgen hoeft te maken, maar u kunt natuurlijk altijd even met DUO contact opnemen.

Roel, 01-07-2015
Hallo,

Ik heb in mei mijn hbo diploma behaald en heb toen direct een verzoek tot uitschrijving ingediend. Nu heb ik pas vandaag (1 juli 2015) een bevestiging gehad dat ik ben uitgeschreven per 31-05-2015. Ik heb in de maand juni wel studiefinanciering gekregen (volledige lening) maar nu staat er bij duo dat ik de studiefinanciering met terugwerkende kracht stopzet. Eventueel te veel ontvangen geld moet je terugbetalen. Maar dit is toch een fout van mijn school omdat zij zo laat zijn met het doorvoeren van mijn uitschrijving. Ik kon namelijk pas een einddatum doorgeven nadat ik een bevestiging heb gekregen van mijn school. Moet ik dit direct terugbetalen of wordt dit bij mijn studieschuld opgeteld? Daarnaast geef ik de einddatum vandaag of morgen door aan DUO. Krijg ik deze maand dan nogmaals een uitbetaling van de studiefinanciering of niet meer?

Met vriendelijke groet,

Roel Reactie infoteur, 02-07-2015
Hallo Roel,
DUO blijft betalen tot de melding dat u niet meer studeert is verwerkt. Steeds geldt daarbij de eerste dag van de maand als uitgangspunt. Als de melding later in een maand is, krijgt u die maand zeer waarschijnlijk nog uitbetaald. Wat ten onrechte is uitbetaald, wordt inderdaad teruggevorderd.

Bonny, 18-06-2015
Ik ben 29 jaar en wordt over een maand 30. Ik heb me reeds aangemeld voor een HBO opleiding dat in september 2015 van start gaat. Ik heb altijd begrepen dat wanneer je voor je 30ste aanmeld (ook bij DUO) voor een opleiding je nog recht hebt op studiefinanciering. Toch heb ik te horen gekregen dat ik geen recht meer heb op studiefinanciering omdat ik op het moment dat mijn studie van start gaat dan al 30 ben… Maar dit wordt niet zo beschreven op de site van DUO… Mijn vraag is dan ook of dit klopt. Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste Bonny,
Klopt, voor de 30ste aanvragen is een vereiste maar het recht op studiefinanciering ontstaat ook pas als er een studie is waarvoor u bent ingeschreven. Dat staat inderdaad niet duidelijk bij DUO weergegeven.

Sammy, 27-05-2015
Ik doe een 2 jarig studie mbo en ben dit jaar klaar. Ik had sinds het eerste jaar al recht op een uitwonende beurs. Deze heb ik tijdens mijn aanvraag over het hoofd gezien, en kwam daar een half jaar later pas achter. En ontving dus een thuiswonende beurs. Ik vraag me af of ik dit nog terug kan krijgen aangezien ik recht had op meer geld. Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Sammy,
In de meeste gevallen corrigeert DUO de bedragen niet met terugwerkende kracht voor een eerder jaar (wel hetzelfde jaar), maar je kunt het natuurlijk wel altijd proberen.

Melanie, 02-05-2015
Ik ga in september met een universitaire opleiding beginnen. Ik heb al vier jaar studiefinanciering voor het HBO ontvangen en een overbrugging tussen MBO en HBO. Heb ik in juli en augustus nog recht op studiefinanciering? Of telt de overbrugging mee in de vier jaar. Want dan eidigt de 48 maanden al in juni. Reactie infoteur, 03-05-2015
Beste Melanie,
De overbrugging is een gift en telt dus niet mee.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 22-06-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.