Een modelovereenkomst voor onderhands lenen aan uw kind

Een modelovereenkomst voor onderhands lenen aan uw kind De VFN, Vereniging van Financieringsondernemingen, heeft een nieuwe gedragscode om het lenen in wat betere banen te leiden. Sommige ouders laten het niet zo ver komen, maar steken hun kind een handje toe met een onderhandse lening. Maar hoe zou zo’n leenovereenkomst eruit kunnen zien? Als voorbeeld is een mogelijke geldleningovereenkomst of kredietovereenkomst opgesteld. Dit voorbeeldcontract of modelovereenkomst voor een onderhandse lening particulier kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een lening aan uw kind of een ander familielid zonder dat er een notaris nodig is. Alles weten over onderhands geld lenen en slim geld lenen? Vergeet niet om een hypotheek aan de Belastingdienst te melden.

Wat is een onderhandse lening?

Voldoende ouders zijn bereid om hun kind financieel wat bij te staan met goedkoop te lenen aan een eigen kind. Dit door onderhands geld te lenen door middel van een schuldbekentenis. Wanneer het geld vervolgens door het kind wordt gebruikt om een huis te kopen of verbeteren, betaalt de Belastingdienst mee. Het kind kan de rente die het aan u moet betalen namelijk opvoeren als hypotheekrente en komt daarmee in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek.

Modelovereenkomst onderhands lenen aan uw kind

De Belastingdienst kijkt bij zo’n constructie nauwkeurig mee. Is er een contract opgesteld en staat daar bijvoorbeeld duidelijk aangegeven hoeveel rente er betaald moet worden, en waarvoor de lening bedoeld is? En is de rente wel marktconform of is het een douceurtje dat de geur draagt van een schenking? Want dan moet er misschien schenkingsrecht worden betaald. Let ook op bij een direct opeisbare lening, want al vanaf 1 januari 2010 is het zo dat de Belastingdienst het verschil tussen 6% rente en de werkelijk door u bedongen rente ziet als schenking en dit verschil ook als zodanig belast. Bij een niet direct opeisbare lening, bijvoorbeeld een hypotheek, mag de rente maximaal de marktrente zijn plus 25% hiervan. Een renteloze lening zal vaak niet onopgemerkt gaan.

Notaris en onderhands geld lenen

Wie veilig een goed contract wil vast leggen gaat in veel gevallen naar een notaris. Zeker als het om grote bedragen gaat. Om een idee te geven van een mogelijk contract, heb ik onderstaand een voorbeeld gemaakt zodat u zelf onderhands een lening kunt regelen met uw kind. Mede omdat lezers van eerdere artikelen daarnaar vroegen. In dit voorbeeld staat tussen schuine haken hier en daar wat toelichting. Voor het overige zal de tekst voor zich spreken. Natuurlijk is het aan u om te bepalen, hoe u een en ander aan het papier toevertrouwt.

Bank voor uw kinderen

Als u geld aan uw kind leent, dat het vervolgens gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning, dan bent u beiden spekkoper. Uw kind kan de rente aftrekken van de belasting als hypotheekrente en u krijgt 5 procent of 6 procent rente, terwijl banken momenteel op een direct opneembare rekening vaak niet meer van 0,5 procent spaarrente geven. Dit is een fiscaal voordeel in combinatie met een hoog rendement op spaargeld als bonus.

Inhoud leenovereenkomst, kredietovereenkomst

Enkele elementen uit een leenovereenkomst met uw kind of een ander familielid zijn:
 • Gegevens van de persoon die het geld leent. Denk aan identiteit en adres.
 • Gegevens van de persoon die het geld uitleent.
 • Datum.
 • Het bedrag van de lening.
 • De rente van de lening.
 • De manier waarop de rente wordt betaald. Is dat maandelijks, per kwartaal of anders.
 • De looptijd van de lening.
 • De handtekening van beide partijen ter bekrachtiging van de leenovereenkomst.

Ik zal u onderstaand ook een modelovereenkomst voor een onderhandse lening geven.

Voorbeeld van een Modelovereenkomst onderhandse lenen

Onderstaand een mogelijke leenovereenkomst:

Leenovereenkomst
De kredietgever : .....wonende: ..... te .....
en
De kredietnemer: .....wonende: ..... te .....
Komen een leningsovereenkomst overeen met de volgende voorwaarden:
1. HoofdsomDe kredietgever stelt aan de kredietnemer ter beschikking een bedrag van € ..... Zegge ....., hierna te noemen de Hoofdsom. Het krediet komt ter beschikking door bijboeking per ...<datum> op rekening ..... van de kredietnemer aangehouden bij ... <bank> te ... <plaats>.
2. Doel van de leningDe lening is bedoeld voor .... en zal uitsluitend hiervoor worden gebruikt.
3. Vaststelling van de renteDe rente die verschuldigd is, wordt berekend over de in die periode nog uitstaande hoofdsom. De rente bedraagt .... procent per jaar.
4. Rentebetaling De rente moet elke maand per de eerste van de maand worden betaald, voor het eerst per ... <datum>.
5. Looptijd en terugbetaling van hoofdsom De totale schuld (hoofdsom en rente) moet zijn afgelost op …. <datum>. De aflossing van de uitstaande hoofdsom gebeurt door betaling van ….gelijke termijnen van € .... De betaling moet plaats te vinden per de eerste dag van een maand, voor het eerst per … <datum>
6. OpzeggingDe lening kan door de kredietgever te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een termijn van ... maand(en).
7. OpeisbaarheidAlle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening opgezegd als …… <bijvoorbeeld als de kredietnemer achter is met betalen en veertien dagen na sommatie per aangetekend schrijven nog niet heeft betaald>.
8. Vervroegd aflossenDe kredietnemer mag …. <wel of niet> vervroegd aflossen tot een maximum van € .... per kalenderjaar. Bij een vervroegde aflossing blijft de totale looptijd van aflossen onveranderd, maar vermindert het maandelijkse bedrag navenant, of wordt de looptijd navenant verkort <u moet hier kiezen>.
9. Andere kredietenDe kredietnemer zal zonder schriftelijke toestemming van de kredietgever geen krediet- of geldleningovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst.
10. Overige bepalingen<Hier kunt u eventuele aanvullende voorwaarden regelen. Denk aan aflossingsschema’s (in het begin minder later wat meer), achterstanden bij betalen, en dergelijke>.
11. Ondertekening<Hier tot slot de ondertekening door kredietnemer en kredietgever, met plaatsnaam en datum>.

Het is altijd verstandig om dit modelcontract in tweevoud op te stellen. Ik kan me ook voorstellen dat u als extra clausule opneemt dat de lening direct opvorderbaar wordt in geval van faillissement of echtscheiding.

N.B. Zie voor een modelovereenkomst voor de verhoogde belastingvrije schenking in 2021 of 2022 de mogelijkheid van de verhoogde vrijstelling bij een schenking tot 106.671 in 2022 euro belastingvrij (105.300 euro in 2021). Of gebruik de vrijstelling in 2023.

Hypotheekrenteaftrek 2022 en 2023

Vanaf 2013 is het voor nieuwe leningen noodzakelijk dat er wordt afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt niet voor de reeds bestaande leningen of leningen die onder de overgangsregeling vallen. Verder moet een hypothecaire lening digitaal bij de Belastingdienst worden aangemeld bij de belastingaangifte inkomstenbelasting.

Registratie van onderhandse akten bij Belastingdienst

Als u wilt kunnen aantonen dat een bepaalde overeenkomst op een bepaalde dag bestond, dan kunt u deze als onderhandse akte bij de Belastingdienst laten registreren. U laat daarmee een aantal kenmerkende gegevens van de akte vastleggen door:
 • De akte persoonlijk af te geven bij een belastingkantoor, die akten registreert op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. De dag van afgifte is dan tevens de dag van registratie.
 • De akte met de post te sturen naar een van de belastingkantoor die akten registreert. Dan is de dag van registratie gelijk aan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Registratie is gratis. De Belastingdienst registreert alleen de schriftelijke gegevens en geen elektronische gegevens. Als bewijs van de registratie bij de Belastingdienst plakt deze op de geregistreerde akte een sticker, met daarop:
 • De plaats en datum van registratie.
 • Een registratie- en volgnummer.
 • Een handtekening namens de inspecteur van het belastingkantoor.

Sinds 1 januari 2013 registreert de Belastingdienst een lening alleen nog als die registratie verplicht is, zoals bij een onderhandse hypotheek waarvoor u hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen. Vanaf oktober 2013 kunt u digitaal een hypothecaire lening opgeven bij de Belastingdienst met het formulier Opgaaf lening eigen woning, zodat uw aftrek van de rente mogelijk wordt. Ook in 2022 en 2023 dus.

Slot

Bovenstaande modelovereenkomst voor ondershands lenen biedt een goed handvat. Vaak wordt dit gecombineerd met een andere vorm van goedkoop geld lenen aan een eigen kind. Wanneer een dergelijke lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van het eigen huis, kan de rente als hypotheekrente worden afgetrokken. Net zoals bij een lening bij de bank.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datLenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datAls aanvulling op een lening bij de bank kunt u ook een onderhandse lening afsluiten. Maar wat is onderhands geld lenen…
Geld lenen van ouders en familieGeld lenen van ouders en familieKinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen in 2022 voor deze familiebank en famili…
Goedkoop lenen & lenen aan je eigen kindGoedkoop lenen & lenen aan je eigen kindEen kind geld lenen voor een huis? Goedkoop lenen bij de ouders kan ook in 2022 en 2023 eenvoudig door een slimme fiscal…
Geld lenen of sparen bij de BelastingdienstGeld lenen of sparen bij de BelastingdienstAls u belasting moet bijbetalen na afloop van een jaar, leent u geld van de overheid en dit lenen is soms goedkoper dan…

Uitgestelde betaling is nu kopen en straks betalenUitgestelde betaling is nu kopen en straks betalenWat is kopen op afbetaling, bijvoorbeeld de uitgestelde betaling van een auto en andere zaken, en hoe werkt dit? Dit kop…
Goedkoop en verantwoord lenen, daar is niets mis meeGoedkoop en verantwoord lenen, daar is niets mis meeGoedkoop geld lenen en toch verantwoord geld lenen, hoe doet u dat? U moet dan op van alles letten. Ook als u leent met…
Reacties

Loek Brounen, 06-10-2020
Ik ben van plan mijn kinderen een lening te verstrekken.
Aflossing d.m.v. gebruik te maken van de jaarlijkse maximale vrijstelling schenking.
Vraag : moet er rente in rekening worden gebracht? mag ik niet renteloos lenen?
Hoor/lees graag,
bij voorbaat dank,
Loek Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Loek Brounen,
Een renteloze lening zal als een schenking worden gezien. U hebt de keuze uit een marktconforme rente of bij een direct opeisbare lening uit 6% rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 24-08-2020
Ik heb een onderhandse lening bij mijn ouders en ben getrouwd in gemeenschap van goederen. De lening is ook in de periode afgesloten waarin ik met haar gehuwd ben, maar zij heeft nooit kunnen leven met de condities waaronder de lening werd afgesloten. Mijn vrouw heeft daarom niet getekend voor de onderhandse lening die is afgesloten met mijn ouders? Hoe rechtsgeldig is de overeenkomst? Reactie infoteur, 30-08-2020
Beste Vraagje,
Als er tijdens het huwelijk een grote financiële overeenkomst wordt gesloten of uitgave wordt gedaan, behoren normaliter de gehuwden samen te tekenen. De overeenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd als dat niet in de voorwaarden staat, een rechter kan een overeenkomst wel verbreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lr, 16-08-2020
Beste Zeemeeuw,

erg interessante artikels en reacties. Top!

Een vraag over een familiebank met buitenlandse familie: ik woon in Nederland, en mijn ouders in een Zuid-Europees land. Kun je ook een lening uit het buitenland gebruiken in de familiebank-constructie? Op deze pagina (https://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html) wordt gesproken over familie, en een buitenlandse bank, maar niet over buitenlandse familie.

De rente op de lening moet marktconform zijn, maar dit wordt verder niet gespecificeerd. Zou 'marktconform' ook geïnterpreteerd kunnen worden als marktconform in de leenmarkt in het Zuid-Europese land waar mijn ouders wonen? Persoonlijke leningen lopen daar immers op tot gemiddeld 9%, wat in een familiebankconstructie uiteraard interessant zou zijn.

Groeten,
L Reactie infoteur, 20-08-2020
Beste Lr,
Uw familie mag uiteraard ook in het buitenland wonen. Een veel hogere rente dan wat in Nederland marktconform zou zijn (wat u bij een gewone bank gemiddeld zou betalen) kan bij de fiscus de wenkbrauwen doen fronzen. Immers waarom zou u duurder lenen dan nodig is? Onderhands lenen tegen een hogere rente bij uw familie is overigens wel toegestaan, maar als u de rente wilt aftrekken (bij een hypotheek bijvoorbeeld), kan het zijn dat uw rente wordt ingekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 16-08-2020
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een vraag over de definitie van wel of niet direct opeisbaar.

Wanneer geld geleend wordt met opeisbaarheid onder voorwaarden (zoals echtscheiding, aanvraag faillissement of schuldsanering, beslaglegging, etc.) is dat dan een niet direct opeisbare lening? M.a.w. omdat er voorwaarden gesteld worden, is de lening niet direct opeisbaar?

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Marcel Reactie infoteur, 20-08-2020
Beste Marcel,
Bij een direct opeisbare lening kan de lening op elk moment worden opgevraagd. Moet er eerst aan een voorwaarde zijn voldaan, dan gaat het niet om een direct opeisbare lening maar om een lening die opeisbaar wordt doordat een voorwaarde is geschonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-07-2020
Beste Zeemeeuw

Mijn broer wil een onderhandse lening regelen (60k) met mijn ouders welke al een respectabele leeftijd hebben (85 en 86). Het geld wordt door hem aangewend om alvast diverse kosten te kunnen betalen in de aanloop naar een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw woning waarvan hij de kavel al in zijn bezit heeft. De nieuwbouwkosten wil hij financieren door het afsluiten van een hypotheek. Ten aanzien van de onderhandse lening verlangen mijn ouders niet dat de lening wordt terugbetaald en willen dat het wordt verrekend met de verdeling van erfenis met de andere kinderen na hun overlijden. Mijn ouders willen op voorhand het bedrag niet schenken.

Nu heb ik namens mijn broer de volgende vragen:
- Mag het een aflossingsvrije lening zijn tegen een rente van 6% en is deze dan aftrekbaar van de belasting? Is het raadzaam om de lening te laten registreren bij de belastingdienst, of kan volstaan worden met het opgeven van de lening in de belastingaangifte?

- Gaat de lening na het overlijden van (beide) ouders dan automatisch over op de erfgenamen en kan deze dan met het overige uit de erfenis worden verrekend. Of te wel op het erfdeel van mijn broer zou dan de 60k in mindering worden gebracht (met in achtneming van de te betalen schenkingsbelasting).
Hoe kan ik dit het beste verwoorden in de leningsovereenkomst.

Op voorhand dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-07-2020
Beste Jan,
1. Als de lening direct opvraagbaar dan moet 6% worden gehanteerd en anders de marktrente. De rente is aftrekbaar als er ook maandelijks wordt afgelost (annuïteit). Een lening registreren gebeurt tegenwoordig alleen op verzoek van de belastingdienst, uw broer kan de lening wel als hypotheek aangeven in zijn belastingaangifte inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109501-registratie-belastingdienst-van-onderhandse-akte-of-lening.html

2. Als in de leningovereenkomst of testament niet anders wordt aangegeven gaat de lening over op de erfgenamen. Denkbaar is: <Bij overlijden van beide kredietverstrekkers. en. wordt de op dat moment nog uitstaande schuld verrekend met het erfdeel waar onze zoon. recht op heeft. De lening komt dan te vervallen>.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janr, 19-07-2020
Beste,
ik heb een bijzondere vraag hieromtrent waar ik moeilijk info over vind. Mijn vader wil me graag 200.000€ onderhands lenen voor de aankoop/verbouwing van een pand in België. Het bijzondere is dat ik in België woon en belastingen betaal (maar ik heb wel NL nationaliteit). Ik zal dan dus ook geen belastingaftrek doen in NL. Er is vertrouwen genoeg en we willen dat graag afhandelen zonder notaris, maar wel met een onderhandse overeenkomst zoals hierboven. Qua rente dachten we aan 1,20 of 1,30% jaarlijks. Daarbij zouden we in de overeenkomst bepalen dat het aflossingsvrij gebeurt, en ik enkel maandelijks rente betaal. We willen ook bepalen dat bij overlijden van mijn vader de 200.000 wordt verrekend met de erfenis. Kunnen wij deze overeenkomst zo aangaan? Reactie infoteur, 24-07-2020
Beste Janr,
Ja dat kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 09-07-2020
Beste Infoteur,

Wanneer er een lening is verstrekt aan de dochter en beide ouders zouden overlijden. Is het ook mogelijk om apart op papier te laten zetten dat dan de lening wordt verworpen? of in het testament op te laten nemen dat de lening wordt verworpen. Zodat deze niet overgaat naar de erfgenamen?

Info mbt de vraag hierbovem (We gebruiken de onderhandse lening omdat er al eenmalig een ton is geschonken. En bij de 2de wordt er dan schenkbelasting aangeslagen. Dus het geld is gegeven en door de lening storten we ieder jaar een bedrag en dan kunnen de ouders dat per jaar weer terug schenken.) Reactie infoteur, 11-07-2020
Beste Peter,
Uw ouders kunnen in de leningvoorwaarden en testament de clausule opnemen dat als beiden overlijden (naar keuze overlijden van 1 ouder), de lening komt te vervallen en niet terugbetaald hoeft te worden (naar keuze een percentage wel en een deel niet). In een testament kunnen hierover ook bepalingen staan, bijvoorbeeld dat de lening bij overlijden vervalt, niet hoeft te worden terugbetaald en/of niet hoeft te worden verrekend. Het is maar net wat uw ouders willen. Een lening verwerpen is niet de juiste benaming (u hebt de lening al), een erfenis verwerpen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angie, 25-06-2020
Beste, zeemeeuw

Mijn ouders verstrekken een lening aan mijn broer twv 284000. Wat is een redelijke aflostermijn aangezien ze 76 en 79 worden dit jaar? En ze willen een hogere rente vragen. Dit kan als t goed is. Maar ze zitten in een kangoeroewoning naast mijn broer. Heeft dit gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 27-06-2020
Beste Angie,
Uw ouders mogen de looptijd van de lening zelf bepalen. Komen uw ouders te overlijden, dan gaat gaat de lening over op de erfgenamen. Uw broer heeft al een eigen woning, dan is het waarschijnlijk zo dat er geen hypotheekrenteaftrek op deze lening is of deze lening moet een bestaande hypotheek vervangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diederik, 29-04-2020
Beste Infoteur, een vraag: Ik ga een lening verstrekken aan mijn dochter ivm afkoop erfpacht. Is de hierop betaalde rente voor haar aftrekbaar? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Diederik,
De rente is aftrekbaar als dit een annuïtaire lening is (rente en aflossing).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 26-04-2020
Goedemorgen,

Ik ga met mijn ouders een onderhandse lening aan van een bedrag van € 150.000 omdat ik een nieuwe woning heb gekocht maar mijn huidige woning (die hypotheekvrij is) pas een maand later verkocht is.
Ik heb dat geld nodig voor mijn nieuwe woning ook hypotheekvrij te maken.
Ik wil de lening aan mijn ouders dus graag zo gauw de notaris het geld overgemaakt heeft weer aan mijn ouders terug betalen.
Is hier een rente van 1% voldoende zonder dat de belastingdienst hier moeilijk over gaat doen?
En kan ik in de overeenkomst vermelden dat de lening maar slechts 1 tot hooguit 1,5 maand zal duren? Reactie infoteur, 28-04-2020
Goedemorgen E,
Een marktconforme lening zal toch eerder in de richting van de 4 of 5% liggen. Uw ouders mogen u vervolgens jaarlijks een deel schenken (ruim 5.500 euro). In de leningafspraak wordt inderdaad ook de looptijd vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 14-04-2020
Beste Zeemeeuw,

hartelijk dank voor uw heldere antwoorden op mijn eerdere vragen.
Ik heb nog één vraag.
Moet de direct ingaande lening -om in aanmerking te komen voor belastingaftrek van de rente- altijd over een periode van 30 jaar afgelost worden of kan je ook een annuiteitenperiode kiezen van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar? Dius een looptijd van de lening van 10 of 15 jaar? Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Pieter,
U mag ook een lening geven voor een kortere periode dan 30 jaar, 30 jaar is het maximum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 09-04-2020
Beste Zeemeeuw,

Ik ga een direct opeisbare lening verstrekken aan mijn dochter van 50.000 voor de verbouwing van hun woning.
Deze wordt als annuiteit terugbetaald (rente + aflossing) in 30 jaar. Ik gebruik uw concept modelovereenkomst hiervoor.
1. Is de rente dan fiscaal aftrekbaar?
2. Moet zij deze lening melden bij de belastingdienst?
3. Kan ik na bv 10 jaar besluiten om het restant van de openstaande schuld kwijt te schelden als schenking? (mijn dochter is dan nog geen 40 jaar en ik heb nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eenmalig 100K te schenken en de lening was verstrekt voor de verbouwing van haar huis). Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Pieter,
1. Ja de hypotheekrente van de verbouwing van een eigen woning is fiscaal aftrekbaar.
2. De lening komt terug bij de belastingaangifte inkomstenbelasting (geen aparte melding aan de fiscus dus).
3. U mag (een deel van) de lening kwijtschelden. Het is wel zo dat er over 10 jaar andere regels voor schenkingen kunnen gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 15-02-2020
Beste Zeemeeuw,

Ik wil mijn 2 kinderen helpen met de aanschaf / hypotheek afbetaling van hun huizen. Ik wil hiertoe elk van hen een onderhandse lening aanbieden van 50.000 Euro tegen 6% rente. ik heb twee vragen:
1. als ik hiervoor de modelovereenkomst van deze site gebruik is deze OK voor het gehanteerde rente percentage en de fiscale renteaftrek?
2. ik mag de kinderen voor hun 40e een bedrag van ca 100.000 Euro schenken als dit gebruikt wordt voor hun huis. Kan ik een clausule in de overeenkomst opnemen dat in geval van mijn overlijden (de geldverstrekker) het nog resterende terug te betalen bedrag van deze lening geschonken wordt (en de lening dus komt te vervallen)?

Als een onderhandse lening aan een kind gebruikt wordt voor de aanschaf van een huis en zij willen de 6% rente aftrekken van het belastbaar inkomen. Moet dan de volledige lening geheel afgelost worden binnen een bepaalde tijd? Of mag er ook een restschuld overblijven na bv 30 jaar? M.a.w. moet het af te lossen bedrag in de onderhandse lening van 6% zodaning bepaald worden dat het totaal geleende bedrag (inclusief de rente) uiterlijk in 30 jaar -in gelijke termijnen- wordt afgelost? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Pieter,
1. De 6% rente is toegestaan als de lening direct opvraagbaar is, anders moet u kiezen voor een marktconforme rente. Om fiscale renteaftrek mogelijk te maken moet het om een lening voor een eigen woning gaan waarop maandelijks wordt afgelost.
2. Dat kan wel maar is niet genoeg, de bepaling dat de restant lening bij overlijden vervalt zult u ook in een testament moeten opnemen. Deze schenking maakt dan onderdeel uit van de erfenis.
3. De rente is alleen als hypotheekrente aftrekbaar als de lening in 30 jaar wordt afgelost. U kunt ook kiezen voor een deel aflossingsvrij, maar die rente is dan niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 26-01-2020
Ik wil mijn zoon helpen bij om een huiskoop te financieren en heb gehoord van de eenmalige schenking van ca. 100 000 Euro voor het kopen en verbouwen van een huis. Deze is vrijgesteld van schenkingsbelasting. Voor de rest van het koopbedrag wil ik hem een hypotheek verstrekken. Ik was van plan om hem de rente jaarlijks terug te schenken. Dat zal betekenen dat hij gebruik zou maken van een eenmalige en een jaarlijkse schenking. Kan dat? Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Chris,
De jaarlijkse vrijstelling is weer toegestaan vanaf het eerste jaar volgend op het jaar waarin de eenmalige schenking voor de woning is gedaan (vanaf jaar 2 dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 23-01-2020
Is het ook mogelijk onder dezelfde voorwaarden een bestaande hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen met familiegeld en op die manier dus een deel met de huidige zeer lage rente te vervangen door een direct opeisbare lening met (wettelijke) 6 % rente?
Het lijkt op een al te doorzichtige list om via de belastingdienst extra familiegeld te genereren. Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste Alex,
Ja dat kan, maar bij aflossing is die nieuwe rente niet meer fiscaal aftrekbaar. Laat bijvoorbeeld enige tijd tussen aflossen en nieuwe lening ontstaan, dan wordt het wat minder doorzichtig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gal, 13-12-2019
Mijn kind (29) gaat uit elkaar met haar partner, om haar partner uit te kopen en het restant hypotheek (210.000) aan te vullen, is een bedrag van € 110.000 nodig in een familiebank in januari 2020. We dachten aan 30 jaar looptijd en annuïteiten, 6% direct opeisbaar. Wij schenken onze dochter jaarlijks de rente terug. Gaat de belastingdienst hiermee akkoord? Direct opeisbaar houd natuurlijk in dat onze dochter, het huis zal moeten verkopen, dit is als wij het geld nodig hebben ivm werkeloosheid of ziekte. Het huis is getaxeerd op € 425.000. Vraagstelling is 30 jaar looptijd en direct opeisbaar, 6% rente, gaat dit samen? Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Gal,
Als een lening direct opeisbaar is, is 6% de normrente. Wellicht is het goed om in het contract te vermelden wanneer de lening direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Eijk, 06-12-2019
Hallo.
Onze dochter gaat scheiden, en moet ong.€ 60.000.- betalen aan ex-partner om het huis in eigendom te krijgen.
Kunnen wij een leenovereenkomst afsluiten met haar voor € 50.000.- met 1 % rente p.jr. zonder aflossing.
Maar beschrijven hierin wel dat dit bedrag op de erfenis in mindering wordt gebracht, of dat ze evt. bij een minder erfenis bedrag, dat ze dan moet bijbetalen?
We willen het nml wel zuiver houden tov de andere kinderen. Reactie infoteur, 08-12-2019
Hallo Van der Eijk,
Dat mag als de lening niet direct opvraagbaar is. De rente lijkt wel te laag als het niet om een hypotheek gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katie, 01-12-2019
Beste
ik wil mijn broer 20.000 euro lenen voor het renoveren van zijn dak. ik hoef echter geen rente, en mag op een termijn van 5 jaar terugbetaald worden. mag gerust het volledige bedrag op einddatum na da 5 jaar. Mag het model gebruikt worden of moet er nog iets in ode gebracht worden of aangegeven worden?
we regelen onderling maar wil toch iets op papier en wat bijvoorbeeld bij overlijden? Reactie infoteur, 03-12-2019
Beste Katie,
U kunt het model dan gebruiken, pas wel de voorwaarden omtrent rente en aflossing aan (3, 4 en 5).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreus, 22-11-2019
Geachte Zeemeeuw,
Uit eerder antwoord van u is duidelijk dat al dan niet directe opeisbaarheid van een lening van bijv. ouder aan kind i.v.m. aankoop woning bepalend is voor de rente: direct opeisbaar: 6 pct; niet direct opeisbaar: marktconform en dat kan bijv. bij een annuïtaire lening met looptijd 30 jaar een rente zijn zoals de banken e.a. voor hypothecaire leningen rekenen (bijv. 2%). Mijn vragen zijn nu: moet je in de leenovereenkomst voor zo'n annuïtaire lening in elk geval een bepaling opnemen over al dan niet directe opeisbaarheid; en als je een rente van ongeveer 2 % wil overeenkomen kan je dan bepalen dat de lening niet direct opzegbaar/opeisbaar is, behalve in bepaalde gevallen, bijv. faillissement, beslaglegging en overlijden van de schuldenaar?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Andreus Reactie infoteur, 24-11-2019
Geachte Andreus,
U zou punt 6 uit de voorbeeld leenovereenkomst kunnen schrappen of aanpassen en punt 7 verder aanvullen met als:
- de kredietnemer surseance van betaling aanvraagt, failliet verklaard wordt of wordt toegelaten tot de WSNP;
- roerende of onroerende zaken van de kredietnemer geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen;
- de kredietnemer onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
- de kredietnemer boedelafstand doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Drewes, 20-10-2019
Geachte Zeemeeuw,

Ik ga een huis overdragen aan mijn dochter via een normale koopconstructie en zij financiert dit met een hypotheek voor een klein deel van de koopsom en de kosten van overdrachtsbelasting, hypotheek, notaris e.d.; verder schenk ik een groot deel van de koopsom via kwijtschelding gelijktijdig met de levering en voor de rest met een onderhandse lening bij mij, die we dan in de komende jaren afbouwen. De lening bij mij wordt opgezet als een normale (hypothecaire) annuïtaire lening met de gebruikelijke bepalingen over rente, looptijd, boetevrije aflossingen e.d., zodat de lening voldoet aan de voorwaarden voor rente-aftrek in box 1. (De betaalde bedragen aan rente en aflossing schenk ik jaarlijks terug via de schenkvrijstelling.)

Nu vraag ik me af wat de bepalende factor is voor het renteniveau: de opzet van de lening (in ons geval dus met bepalingen als een hypothecaire lening) of de vraag of de lening al dan niet direct opeisbaar is. Ik kan me niet goed voorstellen dat een lening zoals wij van plan zijn door een bepaling van directe opeisbaarheid, een rente zou moeten hebben van ong. 6 procent, aansluitend bij de marktconforme rente voor persoonlijke leningen. Terwijl zonder die bepaling van directe opeisbaarheid het rentepercentage rond de 2 pct moet liggen, aansluitend bij de gangbare hypotheekrente. M.a.w.: is de opzet van der lening bepalend voor de rente of de al dan niet directe opeisbaarheid. En verder begrijp ik dat het bijpassende renteniveau voor de fiscus ook verplicht is: als de lening een rente van ong 6 pct moet hebben, kan je niet zomaar op bijv. 4 pct gaan zitten, want dan kan de fiscus het verschil als schenking aanmerken.
En dan nog een vraag over de koopprijs: ik wil de koopprijs stellen op de huidige woz-waarde van het huis en volgens de notaris is dat voor de fiscus akkoord. Kan ik daar volgens u inderdaad op rekenen?

Voor de duidelijkheid: de bedoelde woning zit bij mij in box 3.

Bij voorbaat dank voor al uw oplossingen.
Andreus Reactie infoteur, 22-10-2019
Geachte H. Drewes,
1. De fiscus gaat ook uit van de WOZ-waarde als koopsom.
2. Het onderscheid direct opeisbare lening en niet direct opeisbare lening is van belang in verband met de successiewet. Als u een direct opeisbare lening afsluit tegen een lagere rente dan de wettelijke 6% en u komt te overlijden, dan kan de Belastingdienst deze constructie zien als een fictieve schenking van de gebruikswaarde van de woning en hierover zal dan erfbelasting moeten worden betaald. Voor een direct opeisbare lening ziet de fiscus 6% dus als zakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Kooistra, 10-10-2019
Ik heb een leningsovereenkomst met mijn ouders met als onderpand mijn huidige woning. In de voorwaarden staat dat bij verkoop deze lening volledig afgelost moet worden. Nu heb ik ene andere woning gekocht en wil ik deze lening meenemen. Moet ik nu formeel een nieuwe overeenkomst met mijn ouders opstellen, of volstaat een aanpassing van de huidige overeenkomst? Zou het bijvoorbeeld met een addendum afgedaan kunnen worden, waarin beide partijen akkoord gaan met het nieuwe huis als onderpand? Wat is hier de correcte procedure voor? Reactie infoteur, 12-10-2019
Beste Marc Kooistra,
Er zijn toch wat wijzigingen die moeten worden aangebracht, zo is woning B onderpand van de nieuwe lening en niet woning A, de rente kan anders zijn. Het netste is een brief van uw ouders aan u, waarin ze erin toestemmen dat u de hypotheek meeneemt naar woning B en u verzoeken om de nieuwe overeenkomst per direct te ondertekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 07-10-2019
Mooie website, heel informatief. Mijn man en ik overwegen een onderhandse lening/hypotheek aan onze dochter, en we hebben een vraag over de aflossing in dertig jaar: moet dit via het lineaire of annuiteiten-regime? Zij is zzp-er en heeft op dit moment nog weinig inkomsten; de bedoeling is dat ze het hele bedrag dat nodig is, van ons leent.Kan de aflossing ook zo in het contract worden opgenomen dat ze bijvoorbeeld de eerste 10 jaar weinig afbetaald (+ maandelijks rente betaald) en daarna geleidelijk meer (naast de clausule dat 10 % extra per kalenderjaar afgelost kan worden; voor als ze meer verdient dan andere jaren).
Dit zou voor haar een haalbare dus wenselijke vorm zijn en de enige manier om een huis te kunnen kopen. Reactie infoteur, 08-10-2019
Beste Marian,
U mag er ook een mix van maken. Zo is het toegestaan om tot 50% van de woning via een aflossingsvrije hypotheek te financieren. Bovendien mag u een deel schenken (voor een woning zelfs tot ruim 102.000 euro in 2019) en haar jaarlijks wat toestoppen:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Bij een mix is alleen niet alle hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Maar ja, nu de hypotheekrente zo laag is, is ook dat waarschijnlijk geen probleem.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvd, 11-09-2019
Beste,
Ik heb 2 jaar geleden bij de notaris een onderhandse lening (annuïteit) bij mijn ouders afgesloten van 250.000, 30 jaar tegen 6% vast zonder directe opeisbaarheid. Inmiddels hebben we maandelijks al wat afgelost en zou er op 31-12-19 nog € 243.670,59 open staan. Nu hebben wij onlangs ons huidige huis met overwaarde verkocht (die bank-hypotheek lossen we af) dus daar komt een groot bedrag van terug wat we in ons nieuwe huis/lening moeten stoppen.

Ik vraag me nu af, of wij nu zelf (zonder notaris) de onderhandse lening mogen aanpassen naar 200.000 annuïteit (dus we lossen een groot deel af), met nog steeds 6% rente maar voor een looptijd van maar 15 jaar (we kunnen door het wegvallen van de bank-hypotheek nu maandelijks meer missen).? Of mag dit (belastingtechnisch) niet zomaar?

En stel dat mijn ouders tussentijds gaan schenken, mogen we dan weer de 'onderlinge' overeenkomst aanpassen met nieuwe cijfers, berekent vanuit een hypotheek-lasten-calculator?

Dank voor uw reactie.
Groeten, MvD Reactie infoteur, 14-09-2019
Beste Mvd,
Eigenlijk wilt u de oude hypotheek meenemen naar de nieuwe woning en lost u hierop 50.000 euro af. Als uw ouders hiermee aantoonbaar akkoord gaan, mag dat in beginsel en zonder notaris. Bekijk wel of er bij de onderhandse lening eerder afspraken zijn gemaakt over een boete bij extra aflossen en of de hypotheek bij verkoop volledig moet worden afgelost. Kan de hypotheek niet worden meegenomen en sluit u een nieuwe hypotheek bij uw ouders af voor 200.000 euro, dan zal dat ook tegen een nieuwe rente zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 26-08-2019
Beste zeemeeuw,
Ik heb een hypotheek afgesloten van 200.000
Per 1 september. Nou mag ik zolang de rente gelijk of hoger is boetevrij aflossen.
Ik wil 80.000 direct (op 1 sep.) aflossen met een direct opeisbare onderhands lening. (Lineair aflossen in 30 jaar)
Klopt het dat ik hier dan minimaal 6% voor moet rekenen? En klopt het dat ik dan voor de lening bij de bank en bij mijn ouders beide hypotheek rente kan aftrekken? Zo ja, hoe en wanneer meld je dit bij de belasting? Reactie infoteur, 28-08-2019
Beste Erik,
1. Voor een direct opeisbare lening geldt inderdaad als eis 6% rente, maar is dit wel een direct opeisbare lening? De looptijd is namelijk 30 jaar en het onderpand een woning.
2. U vervangt een deel van de hypotheek bij de bank door een vergelijkbare lening bij uw ouders, een soort van oversluiten. In dat geval is de hypotheekrente aftrekbaar als u in de woning woont.
3. De hypotheken (inclusief lening ouders) meldt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, sectie eigen woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 12-06-2019
Beste, wat is de hoogste mogelijke rente die gehanteerd mag worden. Het gaat om een onderhandse lening bij familie die ongeveer 1/3 van de aankoopwaarde bedraagt en per 1 sept 2019 in zal gaan en binnen 20 jaar afgelost dient te worden.
Met vriendelijke groet, Marie Reactie infoteur, 13-06-2019
Beste Marie,
Bij een niet direct opeisbare lening mag de rente maximaal de marktrente zijn plus 25% van deze marktrente. Voor een hypotheek gelden andere rentes dan voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Zonder nationale hypotheekgarantie schommelt een hypotheekrente voor 20 jaar (met aflossing) gemiddeld rond de 2,35%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vdw, 13-03-2019
Beste, Mijn ouders gaan mijn partner en mij een aflossingsvrije lening geven waarover we dus alleen jaarlijks rente betalen. Dit ten behoeve van de financiering van ons huis (helaas is het niet meer mogelijk om een bedrag te schenken ivm een eerdere schenking een aantal jaar geleden). Nu willen we hier ook een overlijden clausule opnemen indien de schuldenaar overlijdt. Mijn ouders hebben als bijzondere bepaling nl erin gezet dat lening direct en in zn geheel opeisbaar is indien de schuldernaar overlijdt. Wat is goed om hierin op te nemen, met name richting mijn partner (als ik te overlijden zou komen). Bestaan er voorbeelden van clausules of voorbeelden van afbetalingsplannen? Hoe wordt dit normaliter goed geregeld in een overeenkomst? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Vdw,
1. Bij overlijden van een partner komt de lening ten laste van de andere partner of erfgenaam. De lening is direct opeisbaar als dit zo in de overeenkomst is vastgelegd. Deze directe opeisbaarheid is een bescherming van de schuldeiser.
2. Een extra overlijdensrisicoverzekering kan de langstlevende partner wat ontlasten.
3. Het laten vervallen van een lening bij overlijden van een schuldenaar, zal door de fiscus als een schenking worden gezien.
4. Denkbaar is dat het geen aflossingsvrije lening wordt, in dat geval moeten partner of erfgenaam het aflossingsschema ook na overlijden van een partner voortzetten. Of de lening wordt zodra een partner overlijdt direct een lening die wel jaarlijks wordt afgelost.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

B., 23-12-2018
Ik heb dit jaar in een keer 5.000 geschonken en nog eens 5.000 geleend aan mijn minderjarige kind. Het geleende deel wordt nog dit jaar terugbetaald. Moet ik rente rekenen? Kan ik die kwijtschelden? En zou ik dit moeten melden bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste B,
Als de rente is betaald, kunt die daarna (in een jaar dat de vrijstellingen nog niet zijn gebruikt) schenken. U hoeft deze lening niet te melden als het een particuliere lening is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Willem, 02-12-2018
Ik wil mijn spaarhypotheek van €100.000 van voor 2013 oversluiten naar een aflossingsvrije onderhandse lening met ouders. De onderhandse lening wordt verlaagt met het opgebouwde kapitaal van €25.000.
Ziet de belastingdienst de verlaging met €25.000 als fictieve uitkering?

Daarnaast wil ik een reguliere annuïteiten hypotheek van €100.000 nemen om een bouwkavel te kopen. Vanwege minimale nettobetaling heeft de aflossingsvrije onderhandse lening geen gevolgen voor de hoogte van de reguliere hypotheek.

En ik verkoop de huidige woning voor €120.000 om een nieuwe woning te laten bouwen. Kan ik die €120.000 dan van privé in het bouwdepot storten? Reactie infoteur, 06-12-2018
Beste Jan Willem,
De volgorde is hier belangrijk, verkoopt u eerst of sluit u eerst over? De Belastingdienst zal het oversluiten van de hypotheek zonder dat er tegelijkertijd van verkoop van de woning sprake is maar waarbij de spaarhypotheek wel wordt beëindigd, zien als een vervroegde afkoop van de spaarhypotheek. Bij verkoop speelt dit niet.
Een bouwdepot wordt geopend met een hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Antoin, 12-11-2018
Ik ben van plan mijn schoonzuster een direct opeisbare lening te verstrekken voor de aankoop / verbouwing van een woning. Het bedrag moet ik dus wel kunnen terug eisen indien ik dat nodig heb. Zij is bereid om daar jaarlijks 6 % rente voor te betalen. Ze lost lost maandelijks niet af. Is de rente dan voor haar aftrekbaar.
M vr Reactie infoteur, 13-11-2018
Beste Antoin,
Als de schoonzus niet maandelijks aflost, is de rente niet aftrekbaar als hypotheekrente als de lening niet een eerdere lening van vóór 2013 vervangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 15-10-2018
Kan een holding BV een hypotheek verstrekken aan een familielid (aankoop woning)?
Zo ja, kan dit later nogmaals aan dezelfde persoon (verbouwing woning)? Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Arie,
Een bv mag een zakelijke lening of hypotheek aan een ander verstrekken, ook aan een familielid. Zolang het zakelijke karakter van het krediet overeind blijft, kunnen dit ook meerdere leningen of hypotheken zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabian, 10-10-2018
Mag jezelf bepalen wanneer er gestart zal worden met het terug betalen van de lening? Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste Fabian,
Om een lening niet als schenking te zien, moet de lening wel een zakelijk karakter hebben. Een aflossing per kwartaal kan bijvoorbeeld wel. Bovendien vereist de hypotheekrenteaftrek (als u dat wilt) ook dat er elk jaar wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Baars, 01-10-2018
Mijn zoon heeft een aflossingsvrije hypotheek. Nu wil ik hem jaarlijks boetevrij laten aflossen en dit bedrag tegen marktkonforme rente lenen. Dus nog in 2018 en dan in 2019 weer. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Baars,
U mag uw zoon geld lenen, waarmee hij zijn aflossingsvrije hypotheek in delen aflost. Bij de meeste banken is per jaar 10% boetevrij aflossen toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 08-09-2018
Ik leen aan mijn dochter onderhands € 10000 voor geld op de spaarrekening als zij een huis gaat kopen om als eigen geld te hebben, maar dit wordt nog dit jaar nog terug betaald, moet daarvan melding gemaakt worden bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 10-09-2018
Beste Frans,
Als dit geen schenking is, maar een lening die dit jaar wordt terugbetaald, hoeft dit niet te worden gemeld aan de Belastingdienst. Als uw dochter hypotheekrenteaftrek wil op de 10.000 euro (bij aankoop woning) uiteraard wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 31-08-2018
Beste Zeemeeuw,

mijn zoon heeft een hypotheek van de bank voor zijn huis (ongeveer 25% van kadastrale waarde). Ik overweeg hem een onderhandse lening te geven die hoger zal zijn dan zijn hypotheek. Moet hij dit aan zijn bank melden en kan deze bezwaar aantekenen?
Dank voor je advies. Reactie infoteur, 03-09-2018
Beste Hans,
De hypotheek van de bank is al afgesloten, dus hoeft uw zoon deze verandering ook niet te melden zolang de bank er niet om vraagt. Een en ander kan wel aan de orde komen zodra de hypotheek moet worden verlengd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Framboos, 26-08-2018
Beste Zeemeeuw,

Dank voor het heldere artikel.

Ik heb een vraag. Ik heb een familielening afgesloten. Het bedrag van die familielening is in enkele delen in 2016 en 2017 naar mij overgemaakt. Kan ik dit gewoon als één lening invullen bij de aangifte van de belastingdienst?

Bij de aangifte 2017 van de belastingdienst kan ik het volgende invullen:
- Startbedrag bij aanvangdatum lening in 2016 (Voorbeeldbedrag: € 10.000) (of kan ik hier beter de hoofdsom invullen van de totale lening?)
- Som lening per 1/1/2017 (Voorbeeldbedrag: € 12.000)
- Som lening per 31/12/2017 (Voorbeeldbedrag: € 90.000)

Het ziet er wellicht wat onlogisch uit omdat het bedrag van de lening niet lijkt te 'krimpen', maar dat komt doordat de lening in 2016 en 2017 in delen naar mij is overgemaakt. Kan ik dit gewoon zo invullen bij de aangifte?

Dank! Reactie infoteur, 27-08-2018
Beste Framboos,
Dat hangt er vanaf. Als in 2016 een contract is opgesteld voor het hele bedrag, lijkt dit nog het meeste op een bouwdepot waarbij u over het opgenomen bedrag rente betaalt en over het bedrag dat in depot staat een rente betaalt en een rente ontvangt. Dan geeft u in 2016 al het hele bedrag op. Maar er kan in 2017 ook een nieuw contract zijn opgesteld en dan bouwt het bedrag van de hypotheek zich op zoals u aangeeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Werner Loveniers, 24-08-2018
Geachte even een vraag

Ik ga een stacaravan kopen en de financiering hiervan zou mijn vriendin willen lenen aan mij.
Navolgende zaken hebben wij onderling overeengekomen:
1) bedrag lening 35000 €
2) geen rente op het geleende bedrag zolang wij koppel blijven, moesten wij uit elkaar gaan ooit wel rente van 3%
3) afbetaling 400€/maand
4) bij overleiden van mezelf eigendom stacaravan 100% van mijn vriendin, bij overleiden van mijn vriendin stacaravan 100% ineens mijn eigendom geen afbetalingen meer voor mij
5) bij 3 mnd niet betaling van mezelf, kooprecht door mijn vriendin terugbetaling aan mij door mijn vriendin van reeds gedane afbetalingen

Mijn vraag is hoe kunnen we die onderhands regelen zonder onnodige notariskosten maar dat het toch officieel en wettelijk is?

Is het voldoende dat wij dit alles op papier zetten en beiden ondertekenen met gelezen en goedgekeurd en bv document laten wettigen bij instanties Stad Antwerpen door bv onze handtekening te laten wettigen ofzo?

Kan u mij hierover wat richtlijnen geven aub?

Zou heel vriendelijk zijn en super met geholpen zijn.

Alvast bedankt
Werner Loveniers Reactie infoteur, 25-08-2018
Geachte Werner Loveniers,
Een onderhandse lening en overeenkomst zijn ook in België rechtsgeldig indien door beide partijen ondertekend en is aangegeven hoeveel originelen zijn opgemaakt (1 voor elke partij, art 1325 bw). Natuurlijk vermeldt u ook plaats en datum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luuk, 24-07-2018
Beste Zeemeeuw,

Word bovenstaande leenovereenkomst ook door de belastingdienst geaccepteerd als een hypotheekovereenkomst? Ik begrijp dat als ik een lening aanga bij mijn ouders, ik minimaal 6% rente moet betalen, als ik een hypotheek zou nemen is dit marktrente +/- 25% (van het totaal).

Nu wil ik binnenkort een huis kopen van mijn ouders waar ik dus het geld direct van ze leen, tegen een percentage van 3% (30 jaar looptijd) - en deze lening wil ik registreren bij de belastingdienst (om notariskosten te besparen, niet inschrijven als hypotheekakte dus).

Ik kom echter nergens op internet een modelovereenkomst tegen waar ook staat dat het gekochte huis dient als onderpand - het lijkt er op dat de modelovereenkomsten alleen kunnen worden gebruikt voor een onderhandse lening van (minimaal) 6%.

Wat zou ik aan het modelovereenkomst moeten toevoegen zodat de belastingdienst deze accepteert als een hypotheek, en ik dus een lagere rente op de overeenkomst kan zetten? En is het inschrijven hiervan verplicht bij een notaris? Zover ik het begrijp op de site van de belastingdienst is het ook mogelijk om een onderhandse akte dat een pandrecht vestigt op een roerende zaak te registreren.

Groeten en alvast bedankt,

Luuk Reactie infoteur, 25-07-2018
Beste Luuk,
Dat is een kwestie van finetuning. U kunt overal het woord lening vervangen door hypotheek en geeft aan dat het doel van de lening de financiering van de woning is. Wilt u hypotheekrenteaftrek, dan betaalt u niet alleen rente maar ook een maandelijkse aflossing volgens een annuïteit of lineaire hypotheek. Overigens is ook de rente van een persoonlijke lening (met rente en aflossing) fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente. De overeenkomst hoeft niet te lopen via een notaris, maar mag onderhands zijn. De overdracht van de woning moet wel via een notaris verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amv, 27-03-2018
Wat gebeurt er met lening indien lener overlijdt? En wat is de legale waarde dan van een onderhandse lening met contract in 2 exemplaren? Reactie infoteur, 27-03-2018
Beste Amv,
In het contract kan zijn opgenomen wat er bij overlijden gebeurt. In andere gevallen gaat de lening naar de erfgenaam. De legale waarde is de waarde van de uitstaande lening, maar ook hier kunnen andere afspraken over zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. K., 23-03-2018
Beste Zeemeeuw,

In 2008 heb ik bij mijn ouders een (aflossingsvrije) hypotheek afgesloten (overeenkomst eigenwoninglening) met een looptijd van 10 jaar. Hierin is opgenomen dat er de mogelijkheid is om deze te verlengen. Nu deze looptijd bijna ten einde loopt is het ons niet geheel duidelijk wat de juiste wijze is om deze te verlengen. Ik hoop dat u ons kunt helpen bij de onderstaande vragen die wij hebben.

1. Dienen wij een nieuwe overeenkomst op te stellen die speciaal gericht is op de verlening van de bestaande overeenkomst? Zo ja, is hier een modelovereenkomst van die wij hiervoor kunnen gebruiken? Of dienen wij een volledig nieuwe overeenkomst op te stellen en kunnen wij dan simpelweg de modelovereenkomst uit uw artikel gebruiken?
2. Hebben wij het goed begrepen dat het registreren van de (nieuwe) overeenkomst bij de belastingdienst sinds 2016 niet meer nodig is, en ik bij de volgende belastingaangifte de hypotheek kan blijven opvoeren zoals voorgaande jaren?
3. In de huidige overeenkomst hebben mijn ouders en ik een afsluitprovisie staan van 1,5%. Mogen wij dit ook in de nieuwe overeenkomst neerzetten óf zijn er andere kosten die wij kunnen beschrijven die bij een verlenging van toepassing zijn?

Alvast bedankt voor uw reactie/antwoorden.

Met vriendelijke groet,

T.K. Reactie infoteur, 24-03-2018
Beste TK,
Enkele vrijblijvende suggesties hierbij zijn:
1. Uw ouders kunnen een briefje opstellen (met namen, plaats, datum, ondertekend) waarin ze aangeven dat de aflossingsvrije hypotheek uit 2008 <datum, nummer> voor de woning <naam onderpand> per <datum> voor een rentevaste periode van x jaar zal worden verlengd tegen y % rente. De overige voorwaarden uit de overeenkomst van 2008 <datum> blijven onverkort van kracht. Als u het met het voorstel eens bent, laat u dat eveneens schriftelijk en ondertekend weten aan uw ouders. Dit kan ook in hetzelfde document worden opgenomen (akkoord…).
2. Dat klopt als er nog niet is afgelost.
3. De verlengingskosten bedragen z % van het hypotheekbedrag.
4. Laat u zich desnoods goed informeren om fouten te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mischa, 24-01-2018
Goedemiddag Zeemeeuw, ik heb een vraag over een onderhandse lening van ouders aan kind. Er is toentertijd een contract gemaakt, door omstandigheden is er een periode van een paar jaar geen rente betaald. Wel genoteerd en ook vermeld in testament als achterstallig te betalen rente toen een van de ouders overleed. Daarna is ieder jaar rente betaald maar is het achterstallige rentebedrag niet afgelost. Nu is de lening in zijn geheel afgelost en gaat de (achterstallige) rente ook afgelost worden. Volgens een familielid moet er behalve de achterstallige rente ook nog rente op die rente betaald worden. Ik kan het niet terug vinden in het contract of testament. Ligt dit vast in de wet?
Vriendelijke groet, Mischa Reactie infoteur, 25-01-2018
Beste Mischa,
Een wettelijke rente kan worden gevorderd bij een achterstallige betaling, maar er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Er is geen verplichting om de wettelijke rente te vorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 09-11-2017
Goedemiddag,
Ik ga een huis kopen. Mijn ouders geven mij een onderhandse lening. Wat is de maximale rente? Ik zou graag hypotheekrenteaftrek willen hebben.
Groeten
John Reactie infoteur, 10-11-2017
Beste John,
Het gaat om een realistische marktrente die past bij de looptijd van de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M., 02-05-2017
Kan een in het buitenland wonende ouder wel een renteloze lening verstrekken aan zijn kind? Reactie infoteur, 03-05-2017
Beste K.M.,
Wie in het buitenland woont en daar belastingplichtig is, heeft te maken met de regels uit het woonland en die kunnen afwijken van de regels in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. B., 19-04-2017
Vraag: onze thuiswonende zoon kan een klus-appartement kopen. Een goede kans! Hij heeft echter nog niet gespaard. Daardoor kan hij alleen de maximale 101% van de vraagprijs als hypotheek krijgen. De 101% is ruim genoeg onder de grens van zijn maximale leencapaciteit om als hij meer zou mogen lenen ook de k.k. mee te kunnen financieren. Daar steekt de wet echter een stokje voor. Wij zijn bereid hem te helpen door de k.k. en kosten voor een eenvoudige keuken te betalen. Dat kan door een schenking. Probleem is dan dat wij geen geld over houden om hetzelfde te doen voor zijn broers die ook binnen enkele jaren een woning willen kopen. We zoeken daarom een andere oplossing.
We vragen ons nu af of een onderhandse lening een goede mogelijkheid is als hij dan ook de 101% hypotheek krijgt.
Wij lenen hem dan het bedrag van de k.k. en voor een keuken, totaal een kleine 10.000 euro.
Wat ik begrijp is dat als we dit renteloos doen, dat de belastingdienst een bedrag van 6% rente als schenking gaat beschouwen. Dat snappen we.
Mijn vraag is of het dan toegestaan is om dat als schenking aangemerkte rentebedrag plus de aflossingen die tezamen minder bedragen dan het schenkingsvrije bedrag per jaar, als niet belaste schenking gelijk weer naar hem terug te storten. Dus: hij betaalt elke maand aflossing zonder rente aan ons en wij schenken hem de aflossing direct weer terug. De belasting zal vervolgens de geschonken terugbetaalde aflossingen + 6% rente als schenking aanmerken als ik dat goed zie. Stel dat het totale bedrag daarvan, aflossingen plus renten, onder het te schenken belastingvrije bedrag blijft, klopt het dan dat er geen schenkingsrecht over de onderhandse lening betaalt hoeft te worden?
Zien we dit correct? Reactie infoteur, 20-04-2017
Beste JB,
Als u er een lening van maakt, moet die 6% rente eerst aantoonbaar worden gestort, voordat u hem dit bedrag weer schenkt. Als wat u schenkt in een jaar lager is dan de schenkingsvrijstelling, is de schenking belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 16-04-2017
Beste Infoteur,

Voor een bijdrage in de aankoop van een recreatiewoning, waarvoor dus geen belastingaftrek geldt, heb ik geld geleend van mijn vader.
Na aftrek van twee jaarlijkse schenkingen van euro 5304,- (2016) en euro 5320,- (2017) rest er nog een bedrag van euro 29000,-.
Hoef ik deze lening, aangezien het een woning betreft waarvan de hypotheekrente en -kosten niet aftrekbaar zijn, nu niet aan te melden bij de belastingdienst?
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee dien te houden?

Met vriendelijke groet,

Ruud Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Ruud,
De lening is wel aftrekbaar in box 3. Het is geen eigenwoninglening die gemeld hoeft te worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 01-03-2017
Dag!
Voor de afkoop van de erfpacht - waarna we eigenaar worden van de grond waarop ons huis staat - kunnen we geld lenen van een goede vriend (de mentor van mijn man). We lenen dan E 30.000,- middels een onderhandse lening met rente voor die aankoop ihkv de eigen woning. Een aantal vragen:
1) is een onderhandse lening aan te bevelen boven een hypothecaire lening? We hebben op het huis geen hypotheek gevestigd, noch andere leningen lopen. We hebben nog 14 jaar hypotheekrente-aftrek mogelijkheid, hoewel ik ook heb begrepen dat het eigen woningforfait van 0.75% vd WOZ waarde ervoor zorgt dat ik hypotheekrenteaftrek kan vergeten. WOZ-waarde is 107.000,-
2) Wat is een marktconforme rente voor een onderhandse lening? De adviseur van VEH stelde voor een direct-opeisbare lening 6% voor en voor een niet-opeisbare lening "iets" tussen marktconform en 2%. Bij 2% rente betalen we E 600,- per jaar aan rente, maar bv. bij 4,7% (huidig marktconform voor PL en DK) is dat E 1.410,- Wat is wijsheid in het kader van schenkbelasting, renteverschil en schenkingsvrijstelling en bv. renteloos lenen, lage rente of marktconforme rente? Bij een marktconforme rente kan ik net zo goed naar een reguliere geldverstrekker, toch?
3) de vriend wil ons - ieder jaar - E 600,- terug schenken. We betalen dan per saldo E 2.000,- per jaar af bij een lopende lening van 15 jaar of bv. E 5.000,- bij 6 jaar, naast de overeengekomen rente (van 2 tot 4,7%). Dat is legaal en zonder risico op naheffing voor beiden?
4) Mijn schoonouders willen ons ook een bedrag tussen E 25.000 en 30.000,- schenken. Handig en lief, helaas werd mijn man eind oktober 2016 40 jaar, dus vervalt de nw. vrijstellingsregeling (die 1-1-17 inging) voor belastingvrij schenken tussen 18-40 jr. Jammer. Is het dan handiger om het bedrag bij hen (ipv onze vriend) te lenen en voor 6 jaar de belastingvrije schenking van E 5.400,- jaarlijks van hun te krijgen - na betaling van diezelfde som ihkv de noodzakelijke zichtbare kasstroom bij een onderhandse lening?
5) Of is het wellicht het allerslimst en meest voordelig om de schenking van mijn schoonouders van E 30.000,- te accepteren en daar dan E 2.400,- schenkbelasting als ontvanger te betalen. Dan leggen we de afkoopsom voor de erfpacht neer, betalen de schenkbelasting en zijn in 1 klap van alle geregel en gedoe af…

Een boel vragen en ik heb al een hoop uitgezocht, maar ik kom uit bovenstaande verschillende opties niet helemaal uit de meest voordelige variant. Ik hoor / zie graag. Groet Loes Reactie infoteur, 26-10-2019
Dag Loes,
Het voordeel van een onderhandse lening is dat die eenvoudiger te regelen is dan een hypothecaire lening en door het ontbreken van de notariskosten goedkoper is. Qua rente is een direct opeisbare lening relatief duur (6%), wat marktconform is hangt af van de looptijd van de lening. Wat betreft de schenkingen is de vrijstelling anders wanneer de schenking van een ouder komt. De 100.000 euro vrijstelling telt ook als u jonger bent dan 40 jaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis Nap, 20-12-2016
Geachte heer/mevrouw,

Ik wil geld lenen via de familiebank bij mijn ouders, voor de aankoop van een huis.
Wat gebeurd er als zij in een verpleeghuis terecht komen? Moet ik dan het geld aan hun terugbetalen in één keer omdat het meetelt als hun vermogen wat zij moeten gebruiken voor de eigen bijdrage van het verpleeghuis?

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mvg Dennis Nap Reactie infoteur, 22-12-2016
Geachte Dennis Nap,
Als het terugbetalen zodra zij in een verpleeghuis komen, geen clausule is in de onderhandse akte, hoeft u op dat moment niet terug te betalen. Bovendien is voor uw ouders een lening aan u vermogen in box 3 maar ook een eventuele terugbetaling is dat. Met een schenking kunnen uw ouders wel hun vermogen verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. S. Blondeel, 26-10-2016
Geachte heer, mevrouw,

Ik heb een vraag in de volgende situatie.

Een moeder leent haar dochter 13 jaar geleden een bedrag van EUR 18.000. Deze lening is met afspraken en voorwaarden notarieel vastgelegd middels een akte. Nu 13 jaar later is er nog geen cent van de lening terugbetaald. Moeder is nu 84 jaar en inmiddels door toedoen van dochter onder bewindvoering gesteld omdat volgens haar de geestelijke toestand van haar moeder zodanig is dat zij niet meer zelf handels en wilsbekwaam is. De Geriator van de moeder heeft dit overigens niet bevestigd. De rechtbank heeft bewindvoering uitgesproken en er is een bewindvoerder aangesteld. Bewindvoerder gaat nu over geld en (toekomstige) goederen van de moeder.

Moeder wil nu de lening terugbetaald hebben. Kan zij nu zij onder bewind staat alsnog zonder tussenkomst van de bewindvoerder de lening opeisen? Reactie infoteur, 30-10-2016
Geachte R. S. Blondeel,
Het hangt van de exacte formulering van de bevoegdheden van de bewindvoerder af, maar zeer waarschijnlijk kan moeder niet zonder toestemming van de bewindvoerder nog financiële zaken afhandelen. Wellicht staat er in de leningsakte de clausule dat als er geen rente wordt betaald, de hoofdsom direct moet worden terugbetaald. Dat zou het invorderen weer eenvoudiger maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Schouten, 21-09-2016
Geachte meneer, mevrow,
ik heb een vraag. Mijn dochter heeft geld geleend bij haar vader op zijn advies om een huis te kopen. Mijn dochter kan het contract dat is opgesteld niet vinden. Omdat de situatie tussen haar vader en haar na mishandeling niet lukt neem ik dat over. Een maitje gestuurd naar die vriendin van haar vader die de lening beheert om een kopie en gespreide betaling voor twee niet betaalde termijnen. Mag zij weigeren een kopie te sturen omdat mijn dochter het contract niet kan vinden? Reactie infoteur, 22-09-2016
Geachte F. Schouten,
Dit is niet wettelijk geregeld voor een onderhands contract. De betalingen tot nu toe geven aan hoeveel uw dochter moet betalen. Als de vriendin hiervan plotseling afwijkt, kunt u natuurlijk wel opheldering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 23-04-2016
Beste Zeemeeuw,

Is het verplicht een rentevasteperiode op te nemen in de leningovereenkomst? In bovenstaand voorbeeld wordt deze namelijk niet vermeld. Mag zonder rentevasteperiode op te geven, uitgegaan worden van een marktconforme rentevasteperiode?

Met vriendelijke groet,

Jaap Reactie infoteur, 23-04-2016
Beste Jaap,
Een rentevaste periode is niet nodig, wel een periode waarover een (variabele) rente wordt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 15-12-2015
Beste Zeemeeuw,

Dank voor uw antwoord, ik heb echter nog een aanvullende vraag waarvan ik hoop dat u daar ook het antwoord op kunt geven: De garage ligt op het Garageplein aan de achterzijde van onze woning, binnen een afstand van 6 meter van onze achtertuin, dit Garageplein is bestemd voor omliggende woningen. Valt de garage dan aan te merken als een aanhorigheid? En kunnen we hier dan nog steeds lening van maken met renteaftrek?

Wederom dank voor uw reactie,
met vriendelijke groet,
Stefan Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Stefan,
Als het een garage(box) is aan het Garageplein Arnhem bijvoorbeeld, hoort hij helaas niet bij uw eigen woning woning:

https://financieel.infonu.nl/lenen/69951-lening-garagebox-of-garage.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-09-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.