Een modelovereenkomst voor onderhands lenen aan uw kind

Een modelovereenkomst voor onderhands lenen aan uw kind De VFN, Vereniging van Financieringsondernemingen, heeft een nieuwe gedragscode om het lenen in wat betere banen te leiden. Sommige ouders laten het niet zo ver komen, maar steken hun kind een handje toe met een onderhandse lening. Maar hoe zou zo’n leenovereenkomst eruit kunnen zien? Als voorbeeld is een mogelijke geldleningovereenkomst of kredietovereenkomst opgesteld. Dit voorbeeldcontract of modelovereenkomst voor een onderhandse lening particulier kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een lening aan uw kind of een ander familielid zonder dat er een notaris nodig is. Alles weten over onderhands geld lenen en slim geld lenen? Vergeet niet om een hypotheek aan de Belastingdienst te melden.

Wat is een onderhandse lening?

Voldoende ouders zijn bereid om hun kind financieel wat bij te staan met goedkoop te lenen aan een eigen kind. Dit door onderhands geld te lenen door middel van een schuldbekentenis. Wanneer het geld vervolgens door het kind wordt gebruikt om een huis te kopen of verbeteren, betaalt de Belastingdienst mee. Het kind kan de rente die het aan u moet betalen namelijk opvoeren als hypotheekrente en komt daarmee in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek.

Modelovereenkomst onderhands lenen aan uw kind

De Belastingdienst kijkt bij zo’n constructie nauwkeurig mee. Is er een contract opgesteld en staat daar bijvoorbeeld duidelijk aangegeven hoeveel rente er betaald moet worden, en waarvoor de lening bedoeld is? En is de rente wel marktconform of is het een douceurtje dat de geur draagt van een schenking? Want dan moet er misschien schenkingsrecht worden betaald. Let ook op bij een direct opeisbare lening, want vanaf 1 januari 2010 is het zo dat de Belastingdienst het verschil tussen 6% rente en de werkelijk door u bedongen rente ziet als schenking en dit verschil ook als zodanig belast. Bij een niet direct opeisbare lening, bijvoorbeeld een hypotheek, mag de rente maximaal de marktrente zijn plus 25% hiervan. Een renteloze lening zal vaak niet onopgemerkt gaan.

Notaris en onderhands geld lenen

Wie veilig een goed contract wil vast leggen gaat in veel gevallen naar een notaris. Zeker als het om grote bedragen gaat. Om een idee te geven van een mogelijk contract, heb ik onderstaand een voorbeeld gemaakt zodat u zelf onderhands een lening kunt regelen met uw kind. Mede omdat lezers van eerdere artikelen daarnaar vroegen. In dit voorbeeld staat tussen schuine haken hier en daar wat toelichting. Voor het overige zal de tekst voor zich spreken. Natuurlijk is het aan u om te bepalen, hoe u een en ander aan het papier toevertrouwt.

Bank voor uw kinderen

Als u geld aan uw kind leent, dat het vervolgens gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning, dan bent u beiden spekkoper. Uw kind kan de rente aftrekken van de belasting als hypotheekrente en u krijgt 5 procent of 6 procent rente, terwijl banken momenteel op een direct opneembare rekening vaak niet meer van 0,5 procent spaarrente geven. Dit is een fiscaal voordeel in combinatie met een hoog rendement op spaargeld als bonus.

Inhoud leenovereenkomst, kredietovereenkomst

Enkele elementen uit een leenovereenkomst met uw kind of een ander familielid zijn:
 • Gegevens van de persoon die het geld leent. Denk aan identiteit en adres.
 • Gegevens van de persoon die het geld uitleent.
 • Datum.
 • Het bedrag van de lening.
 • De rente van de lening.
 • De manier waarop de rente wordt betaald. Is dat maandelijks, per kwartaal of anders.
 • De looptijd van de lening.
 • De handtekening van beide partijen ter bekrachtiging van de leenovereenkomst.

Ik zal u onderstaand ook een modelovereenkomst voor een onderhandse lening geven.

Voorbeeld van een Modelovereenkomst onderhandse lenen

Onderstaand een mogelijke leenovereenkomst:

Leenovereenkomst
De kredietgever : .....wonende: ..... te .....
en
De kredietnemer: .....wonende: ..... te .....
Komen een leningsovereenkomst overeen met de volgende voorwaarden:
1. HoofdsomDe kredietgever stelt aan de kredietnemer ter beschikking een bedrag van € ..... Zegge ....., hierna te noemen de Hoofdsom. Het krediet komt ter beschikking door bijboeking per ...<datum> op rekening ..... van de kredietnemer aangehouden bij ... <bank> te ... <plaats>.
2. Doel van de leningDe lening is bedoeld voor .... en zal uitsluitend hiervoor worden gebruikt.
3. Vaststelling van de renteDe rente die verschuldigd is, wordt berekend over de in die periode nog uitstaande hoofdsom. De rente bedraagt .... procent per jaar.
4. Rentebetaling De rente moet elke maand per de eerste van de maand worden betaald, voor het eerst per ... <datum>.
5. Looptijd en terugbetaling van hoofdsom De totale schuld (hoofdsom en rente) moet zijn afgelost op …. <datum>. De aflossing van de uitstaande hoofdsom gebeurt door betaling van ….gelijke termijnen van € .... De betaling moet plaats te vinden per de eerste dag van een maand, voor het eerst per … <datum>
6. OpzeggingDe lening kan door de kredietgever te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een termijn van ... maand(en).
7. OpeisbaarheidAlle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening opgezegd als …… <bijvoorbeeld als de kredietnemer achter is met betalen en veertien dagen na sommatie per aangetekend schrijven nog niet heeft betaald>.
8. Vervroegd aflossenDe kredietnemer mag …. <wel of niet> vervroegd aflossen tot een maximum van € .... per kalenderjaar. Bij een vervroegde aflossing blijft de totale looptijd van aflossen onveranderd, maar vermindert het maandelijkse bedrag navenant, of wordt de looptijd navenant verkort <u moet hier kiezen>.
9. Andere kredietenDe kredietnemer zal zonder schriftelijke toestemming van de kredietgever geen krediet- of geldleningovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst.
10. Overige bepalingen<Hier kunt u eventuele aanvullende voorwaarden regelen. Denk aan aflossingsschema’s (in het begin minder later wat meer), achterstanden bij betalen, en dergelijke>.
11. Ondertekening<Hier tot slot de ondertekening door kredietnemer en kredietgever, met plaatsnaam en datum>.

Het is altijd verstandig om dit modelcontract in tweevoud op te stellen. Ik kan me ook voorstellen dat u als extra clausule opneemt dat de lening direct opvorderbaar wordt in geval van faillissement of echtscheiding.

N.B. Zie voor een modelovereenkomst voor de verhoogde belastingvrije schenking in 2019 of 2020 de mogelijkheid van de verhoogde vrijstelling bij een schenking in 2020 tot 103.600 euro belastingvrij (102.000 euro in 2019).

Hypotheekrenteaftrek 2018, 2019 of 2020

Vanaf 2013 is het voor nieuwe leningen noodzakelijk dat er wordt afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt niet voor de reeds bestaande leningen of leningen die onder de overgangsregeling vallen. Verder moet een hypothecaire lening digitaal bij de Belastingdienst worden aangemeld bij de belastingaangifte inkomstenbelasting.

Registratie van onderhandse akten bij Belastingdienst

Als u wilt kunnen aantonen dat een bepaalde overeenkomst op een bepaalde dag bestond, dan kunt u deze als onderhandse akte bij de Belastingdienst laten registreren. U laat daarmee een aantal kenmerkende gegevens van de akte vastleggen door:
 • De akte persoonlijk af te geven bij een belastingkantoor, die akten registreert op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. De dag van afgifte is dan tevens de dag van registratie.
 • De akte met de post te sturen naar een van de belastingkantoor die akten registreert. Dan is de dag van registratie gelijk aan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Registratie is gratis. De Belastingdienst registreert alleen de schriftelijke gegevens en geen elektronische gegevens. Als bewijs van de registratie bij de Belastingdienst plakt deze op de geregistreerde akte een sticker, met daarop:
 • De plaats en datum van registratie.
 • Een registratie- en volgnummer.
 • Een handtekening namens de inspecteur van het belastingkantoor.

Sinds 1 januari 2013 registreert de Belastingdienst een lening alleen nog als die registratie verplicht is, zoals bij een onderhandse hypotheek waarvoor u hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen. Vanaf oktober 2013 kunt u digitaal een hypothecaire lening opgeven bij de Belastingdienst met het formulier Opgaaf lening eigen woning, zodat uw aftrek van de rente mogelijk wordt. Ook in 2019 en 2020 dus.

Slot

Bovenstaande modelovereenkomst voor ondershands lenen biedt een goed handvat. Vaak wordt dit gecombineerd met een andere vorm van goedkoop geld lenen aan een eigen kind. Wanneer een dergelijke lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van het eigen huis, kan de rente als hypotheekrente worden afgetrokken. Net zoals bij een lening bij de bank.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Lenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datLenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datAls aanvulling op een lening bij de bank kunt u in 2020 ook een onderhandse lening afsluiten. Maar wat is onderhands gel…
Geld lenen van ouders en familieGeld lenen van ouders en familieKinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen voor deze familiebank en familielening,…
Goedkoop lenen & lenen aan je eigen kindGoedkoop lenen & lenen aan je eigen kindEen kind geld lenen voor een huis? Goedkoop lenen bij de ouders kan ook in 2018, 2019 en 2020 eenvoudig door een slimme…
Geld lenen of sparen bij de BelastingdienstGeld lenen of sparen bij de BelastingdienstAls u belasting moet bijbetalen na afloop van een jaar, leent u geld van de overheid en dit lenen is soms goedkoper dan…

Uitgestelde betaling is nu kopen en straks betalenUitgestelde betaling is nu kopen en straks betalenWat is kopen op afbetaling, bijvoorbeeld de uitgestelde betaling van een auto en andere zaken, en hoe werkt dit? Dit kop…
Goedkoop en verantwoord lenen, daar is niets mis meeGoedkoop en verantwoord lenen, daar is niets mis meeGoedkoop geld lenen en toch verantwoord geld lenen, hoe doet u dat? U moet dan op van alles letten. Ook als u leent met…

Reageer op het artikel "Een modelovereenkomst voor onderhands lenen aan uw kind"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Loek Brounen, 06-10-2020 13:41 #305
Ik ben van plan mijn kinderen een lening te verstrekken.
Aflossing d.m.v. gebruik te maken van de jaarlijkse maximale vrijstelling schenking.
Vraag : moet er rente in rekening worden gebracht? mag ik niet renteloos lenen?
Hoor/lees graag,
bij voorbaat dank,
Loek Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Loek Brounen,
Een renteloze lening zal als een schenking worden gezien. U hebt de keuze uit een marktconforme rente of bij een direct opeisbare lening uit 6% rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 24-08-2020 15:55 #304
Ik heb een onderhandse lening bij mijn ouders en ben getrouwd in gemeenschap van goederen. De lening is ook in de periode afgesloten waarin ik met haar gehuwd ben, maar zij heeft nooit kunnen leven met de condities waaronder de lening werd afgesloten. Mijn vrouw heeft daarom niet getekend voor de onderhandse lening die is afgesloten met mijn ouders? Hoe rechtsgeldig is de overeenkomst? Reactie infoteur, 30-08-2020
Beste Vraagje,
Als er tijdens het huwelijk een grote financiële overeenkomst wordt gesloten of uitgave wordt gedaan, behoren normaliter de gehuwden samen te tekenen. De overeenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd als dat niet in de voorwaarden staat, een rechter kan een overeenkomst wel verbreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lr, 16-08-2020 15:35 #303
Beste Zeemeeuw,

erg interessante artikels en reacties. Top!

Een vraag over een familiebank met buitenlandse familie: ik woon in Nederland, en mijn ouders in een Zuid-Europees land. Kun je ook een lening uit het buitenland gebruiken in de familiebank-constructie? Op deze pagina (https://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html) wordt gesproken over familie, en een buitenlandse bank, maar niet over buitenlandse familie.

De rente op de lening moet marktconform zijn, maar dit wordt verder niet gespecificeerd. Zou 'marktconform' ook geïnterpreteerd kunnen worden als marktconform in de leenmarkt in het Zuid-Europese land waar mijn ouders wonen? Persoonlijke leningen lopen daar immers op tot gemiddeld 9%, wat in een familiebankconstructie uiteraard interessant zou zijn.

Groeten,
L Reactie infoteur, 20-08-2020
Beste Lr,
Uw familie mag uiteraard ook in het buitenland wonen. Een veel hogere rente dan wat in Nederland marktconform zou zijn (wat u bij een gewone bank gemiddeld zou betalen) kan bij de fiscus de wenkbrauwen doen fronzen. Immers waarom zou u duurder lenen dan nodig is? Onderhands lenen tegen een hogere rente bij uw familie is overigens wel toegestaan, maar als u de rente wilt aftrekken (bij een hypotheek bijvoorbeeld), kan het zijn dat uw rente wordt ingekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 16-08-2020 14:39 #302
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een vraag over de definitie van wel of niet direct opeisbaar.

Wanneer geld geleend wordt met opeisbaarheid onder voorwaarden (zoals echtscheiding, aanvraag faillissement of schuldsanering, beslaglegging, etc.) is dat dan een niet direct opeisbare lening? M.a.w. omdat er voorwaarden gesteld worden, is de lening niet direct opeisbaar?

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Marcel Reactie infoteur, 20-08-2020
Beste Marcel,
Bij een direct opeisbare lening kan de lening op elk moment worden opgevraagd. Moet er eerst aan een voorwaarde zijn voldaan, dan gaat het niet om een direct opeisbare lening maar om een lening die opeisbaar wordt doordat een voorwaarde is geschonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-07-2020 14:55 #301
Beste Zeemeeuw

Mijn broer wil een onderhandse lening regelen (60k) met mijn ouders welke al een respectabele leeftijd hebben (85 en 86). Het geld wordt door hem aangewend om alvast diverse kosten te kunnen betalen in de aanloop naar een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw woning waarvan hij de kavel al in zijn bezit heeft. De nieuwbouwkosten wil hij financieren door het afsluiten van een hypotheek. Ten aanzien van de onderhandse lening verlangen mijn ouders niet dat de lening wordt terugbetaald en willen dat het wordt verrekend met de verdeling van erfenis met de andere kinderen na hun overlijden. Mijn ouders willen op voorhand het bedrag niet schenken.

Nu heb ik namens mijn broer de volgende vragen:
- Mag het een aflossingsvrije lening zijn tegen een rente van 6% en is deze dan aftrekbaar van de belasting? Is het raadzaam om de lening te laten registreren bij de belastingdienst, of kan volstaan worden met het opgeven van de lening in de belastingaangifte?

- Gaat de lening na het overlijden van (beide) ouders dan automatisch over op de erfgenamen en kan deze dan met het overige uit de erfenis worden verrekend. Of te wel op het erfdeel van mijn broer zou dan de 60k in mindering worden gebracht (met in achtneming van de te betalen schenkingsbelasting).
Hoe kan ik dit het beste verwoorden in de leningsovereenkomst.

Op voorhand dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-07-2020
Beste Jan,
1. Als de lening direct opvraagbaar dan moet 6% worden gehanteerd en anders de marktrente. De rente is aftrekbaar als er ook maandelijks wordt afgelost (annuïteit). Een lening registreren gebeurt tegenwoordig alleen op verzoek van de belastingdienst, uw broer kan de lening wel als hypotheek aangeven in zijn belastingaangifte inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109501-registratie-belastingdienst-van-onderhandse-akte-of-lening.html

2. Als in de leningovereenkomst of testament niet anders wordt aangegeven gaat de lening over op de erfgenamen. Denkbaar is: <Bij overlijden van beide kredietverstrekkers. en. wordt de op dat moment nog uitstaande schuld verrekend met het erfdeel waar onze zoon. recht op heeft. De lening komt dan te vervallen>.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janr, 19-07-2020 14:09 #300
Beste,
ik heb een bijzondere vraag hieromtrent waar ik moeilijk info over vind. Mijn vader wil me graag 200.000€ onderhands lenen voor de aankoop/verbouwing van een pand in België. Het bijzondere is dat ik in België woon en belastingen betaal (maar ik heb wel NL nationaliteit). Ik zal dan dus ook geen belastingaftrek doen in NL. Er is vertrouwen genoeg en we willen dat graag afhandelen zonder notaris, maar wel met een onderhandse overeenkomst zoals hierboven. Qua rente dachten we aan 1,20 of 1,30% jaarlijks. Daarbij zouden we in de overeenkomst bepalen dat het aflossingsvrij gebeurt, en ik enkel maandelijks rente betaal. We willen ook bepalen dat bij overlijden van mijn vader de 200.000 wordt verrekend met de erfenis. Kunnen wij deze overeenkomst zo aangaan? Reactie infoteur, 24-07-2020
Beste Janr,
Ja dat kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 09-07-2020 16:20 #299
Beste Infoteur,

Wanneer er een lening is verstrekt aan de dochter en beide ouders zouden overlijden. Is het ook mogelijk om apart op papier te laten zetten dat dan de lening wordt verworpen? of in het testament op te laten nemen dat de lening wordt verworpen. Zodat deze niet overgaat naar de erfgenamen?

Info mbt de vraag hierbovem (We gebruiken de onderhandse lening omdat er al eenmalig een ton is geschonken. En bij de 2de wordt er dan schenkbelasting aangeslagen. Dus het geld is gegeven en door de lening storten we ieder jaar een bedrag en dan kunnen de ouders dat per jaar weer terug schenken.) Reactie infoteur, 11-07-2020
Beste Peter,
Uw ouders kunnen in de leningvoorwaarden en testament de clausule opnemen dat als beiden overlijden (naar keuze overlijden van 1 ouder), de lening komt te vervallen en niet terugbetaald hoeft te worden (naar keuze een percentage wel en een deel niet). In een testament kunnen hierover ook bepalingen staan, bijvoorbeeld dat de lening bij overlijden vervalt, niet hoeft te worden terugbetaald en/of niet hoeft te worden verrekend. Het is maar net wat uw ouders willen. Een lening verwerpen is niet de juiste benaming (u hebt de lening al), een erfenis verwerpen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angie, 25-06-2020 18:34 #298
Beste, zeemeeuw

Mijn ouders verstrekken een lening aan mijn broer twv 284000. Wat is een redelijke aflostermijn aangezien ze 76 en 79 worden dit jaar? En ze willen een hogere rente vragen. Dit kan als t goed is. Maar ze zitten in een kangoeroewoning naast mijn broer. Heeft dit gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 27-06-2020
Beste Angie,
Uw ouders mogen de looptijd van de lening zelf bepalen. Komen uw ouders te overlijden, dan gaat gaat de lening over op de erfgenamen. Uw broer heeft al een eigen woning, dan is het waarschijnlijk zo dat er geen hypotheekrenteaftrek op deze lening is of deze lening moet een bestaande hypotheek vervangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diederik, 29-04-2020 14:38 #297
Beste Infoteur, een vraag: Ik ga een lening verstrekken aan mijn dochter ivm afkoop erfpacht. Is de hierop betaalde rente voor haar aftrekbaar? Reactie infoteur, 30-04-2020
Beste Diederik,
De rente is aftrekbaar als dit een annuïtaire lening is (rente en aflossing).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 26-04-2020 11:36 #296
Goedemorgen,

Ik ga met mijn ouders een onderhandse lening aan van een bedrag van € 150.000 omdat ik een nieuwe woning heb gekocht maar mijn huidige woning (die hypotheekvrij is) pas een maand later verkocht is.
Ik heb dat geld nodig voor mijn nieuwe woning ook hypotheekvrij te maken.
Ik wil de lening aan mijn ouders dus graag zo gauw de notaris het geld overgemaakt heeft weer aan mijn ouders terug betalen.
Is hier een rente van 1% voldoende zonder dat de belastingdienst hier moeilijk over gaat doen?
En kan ik in de overeenkomst vermelden dat de lening maar slechts 1 tot hooguit 1,5 maand zal duren? Reactie infoteur, 28-04-2020
Goedemorgen E,
Een marktconforme lening zal toch eerder in de richting van de 4 of 5% liggen. Uw ouders mogen u vervolgens jaarlijks een deel schenken (ruim 5.500 euro). In de leningafspraak wordt inderdaad ook de looptijd vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 14-04-2020 09:23 #295
Beste Zeemeeuw,

hartelijk dank voor uw heldere antwoorden op mijn eerdere vragen.
Ik heb nog één vraag.
Moet de direct ingaande lening -om in aanmerking te komen voor belastingaftrek van de rente- altijd over een periode van 30 jaar afgelost worden of kan je ook een annuiteitenperiode kiezen van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar? Dius een looptijd van de lening van 10 of 15 jaar? Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Pieter,
U mag ook een lening geven voor een kortere periode dan 30 jaar, 30 jaar is het maximum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 09-04-2020 13:24 #294
Beste Zeemeeuw,

Ik ga een direct opeisbare lening verstrekken aan mijn dochter van 50.000 voor de verbouwing van hun woning.
Deze wordt als annuiteit terugbetaald (rente + aflossing) in 30 jaar. Ik gebruik uw concept modelovereenkomst hiervoor.
1. Is de rente dan fiscaal aftrekbaar?
2. Moet zij deze lening melden bij de belastingdienst?
3. Kan ik na bv 10 jaar besluiten om het restant van de openstaande schuld kwijt te schelden als schenking? (mijn dochter is dan nog geen 40 jaar en ik heb nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eenmalig 100K te schenken en de lening was verstrekt voor de verbouwing van haar huis). Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Pieter,
1. Ja de hypotheekrente van de verbouwing van een eigen woning is fiscaal aftrekbaar.
2. De lening komt terug bij de belastingaangifte inkomstenbelasting (geen aparte melding aan de fiscus dus).
3. U mag (een deel van) de lening kwijtschelden. Het is wel zo dat er over 10 jaar andere regels voor schenkingen kunnen gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 15-02-2020 13:48 #293
Beste Zeemeeuw,

Ik wil mijn 2 kinderen helpen met de aanschaf / hypotheek afbetaling van hun huizen. Ik wil hiertoe elk van hen een onderhandse lening aanbieden van 50.000 Euro tegen 6% rente. ik heb twee vragen:
1. als ik hiervoor de modelovereenkomst van deze site gebruik is deze OK voor het gehanteerde rente percentage en de fiscale renteaftrek?
2. ik mag de kinderen voor hun 40e een bedrag van ca 100.000 Euro schenken als dit gebruikt wordt voor hun huis. Kan ik een clausule in de overeenkomst opnemen dat in geval van mijn overlijden (de geldverstrekker) het nog resterende terug te betalen bedrag van deze lening geschonken wordt (en de lening dus komt te vervallen)?

Als een onderhandse lening aan een kind gebruikt wordt voor de aanschaf van een huis en zij willen de 6% rente aftrekken van het belastbaar inkomen. Moet dan de volledige lening geheel afgelost worden binnen een bepaalde tijd? Of mag er ook een restschuld overblijven na bv 30 jaar? M.a.w. moet het af te lossen bedrag in de onderhandse lening van 6% zodaning bepaald worden dat het totaal geleende bedrag (inclusief de rente) uiterlijk in 30 jaar -in gelijke termijnen- wordt afgelost? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Pieter,
1. De 6% rente is toegestaan als de lening direct opvraagbaar is, anders moet u kiezen voor een marktconforme rente. Om fiscale renteaftrek mogelijk te maken moet het om een lening voor een eigen woning gaan waarop maandelijks wordt afgelost.
2. Dat kan wel maar is niet genoeg, de bepaling dat de restant lening bij overlijden vervalt zult u ook in een testament moeten opnemen. Deze schenking maakt dan onderdeel uit van de erfenis.
3. De rente is alleen als hypotheekrente aftrekbaar als de lening in 30 jaar wordt afgelost. U kunt ook kiezen voor een deel aflossingsvrij, maar die rente is dan niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 26-01-2020 09:31 #292
Ik wil mijn zoon helpen bij om een huiskoop te financieren en heb gehoord van de eenmalige schenking van ca. 100 000 Euro voor het kopen en verbouwen van een huis. Deze is vrijgesteld van schenkingsbelasting. Voor de rest van het koopbedrag wil ik hem een hypotheek verstrekken. Ik was van plan om hem de rente jaarlijks terug te schenken. Dat zal betekenen dat hij gebruik zou maken van een eenmalige en een jaarlijkse schenking. Kan dat? Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Chris,
De jaarlijkse vrijstelling is weer toegestaan vanaf het eerste jaar volgend op het jaar waarin de eenmalige schenking voor de woning is gedaan (vanaf jaar 2 dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 23-01-2020 08:13 #291
Is het ook mogelijk onder dezelfde voorwaarden een bestaande hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen met familiegeld en op die manier dus een deel met de huidige zeer lage rente te vervangen door een direct opeisbare lening met (wettelijke) 6 % rente?
Het lijkt op een al te doorzichtige list om via de belastingdienst extra familiegeld te genereren. Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste Alex,
Ja dat kan, maar bij aflossing is die nieuwe rente niet meer fiscaal aftrekbaar. Laat bijvoorbeeld enige tijd tussen aflossen en nieuwe lening ontstaan, dan wordt het wat minder doorzichtig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gal, 13-12-2019 14:32 #290
Mijn kind (29) gaat uit elkaar met haar partner, om haar partner uit te kopen en het restant hypotheek (210.000) aan te vullen, is een bedrag van € 110.000 nodig in een familiebank in januari 2020. We dachten aan 30 jaar looptijd en annuïteiten, 6% direct opeisbaar. Wij schenken onze dochter jaarlijks de rente terug. Gaat de belastingdienst hiermee akkoord? Direct opeisbaar houd natuurlijk in dat onze dochter, het huis zal moeten verkopen, dit is als wij het geld nodig hebben ivm werkeloosheid of ziekte. Het huis is getaxeerd op € 425.000. Vraagstelling is 30 jaar looptijd en direct opeisbaar, 6% rente, gaat dit samen? Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Gal,
Als een lening direct opeisbaar is, is 6% de normrente. Wellicht is het goed om in het contract te vermelden wanneer de lening direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Eijk, 06-12-2019 09:48 #289
Hallo.
Onze dochter gaat scheiden, en moet ong.€ 60.000.- betalen aan ex-partner om het huis in eigendom te krijgen.
Kunnen wij een leenovereenkomst afsluiten met haar voor € 50.000.- met 1 % rente p.jr. zonder aflossing.
Maar beschrijven hierin wel dat dit bedrag op de erfenis in mindering wordt gebracht, of dat ze evt. bij een minder erfenis bedrag, dat ze dan moet bijbetalen?
We willen het nml wel zuiver houden tov de andere kinderen. Reactie infoteur, 08-12-2019
Hallo Van der Eijk,
Dat mag als de lening niet direct opvraagbaar is. De rente lijkt wel te laag als het niet om een hypotheek gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katie, 01-12-2019 12:14 #288
Beste
ik wil mijn broer 20.000 euro lenen voor het renoveren van zijn dak. ik hoef echter geen rente, en mag op een termijn van 5 jaar terugbetaald worden. mag gerust het volledige bedrag op einddatum na da 5 jaar. Mag het model gebruikt worden of moet er nog iets in ode gebracht worden of aangegeven worden?
we regelen onderling maar wil toch iets op papier en wat bijvoorbeeld bij overlijden? Reactie infoteur, 03-12-2019
Beste Katie,
U kunt het model dan gebruiken, pas wel de voorwaarden omtrent rente en aflossing aan (3, 4 en 5).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreus, 22-11-2019 13:13 #287
Geachte Zeemeeuw,
Uit eerder antwoord van u is duidelijk dat al dan niet directe opeisbaarheid van een lening van bijv. ouder aan kind i.v.m. aankoop woning bepalend is voor de rente: direct opeisbaar: 6 pct; niet direct opeisbaar: marktconform en dat kan bijv. bij een annuïtaire lening met looptijd 30 jaar een rente zijn zoals de banken e.a. voor hypothecaire leningen rekenen (bijv. 2%). Mijn vragen zijn nu: moet je in de leenovereenkomst voor zo'n annuïtaire lening in elk geval een bepaling opnemen over al dan niet directe opeisbaarheid; en als je een rente van ongeveer 2 % wil overeenkomen kan je dan bepalen dat de lening niet direct opzegbaar/opeisbaar is, behalve in bepaalde gevallen, bijv. faillissement, beslaglegging en overlijden van de schuldenaar?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Andreus Reactie infoteur, 24-11-2019
Geachte Andreus,
U zou punt 6 uit de voorbeeld leenovereenkomst kunnen schrappen of aanpassen en punt 7 verder aanvullen met als:
- de kredietnemer surseance van betaling aanvraagt, failliet verklaard wordt of wordt toegelaten tot de WSNP;
- roerende of onroerende zaken van de kredietnemer geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen;
- de kredietnemer onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
- de kredietnemer boedelafstand doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Drewes, 20-10-2019 16:16 #286
Geachte Zeemeeuw,

Ik ga een huis overdragen aan mijn dochter via een normale koopconstructie en zij financiert dit met een hypotheek voor een klein deel van de koopsom en de kosten van overdrachtsbelasting, hypotheek, notaris e.d.; verder schenk ik een groot deel van de koopsom via kwijtschelding gelijktijdig met de levering en voor de rest met een onderhandse lening bij mij, die we dan in de komende jaren afbouwen. De lening bij mij wordt opgezet als een normale (hypothecaire) annuïtaire lening met de gebruikelijke bepalingen over rente, looptijd, boetevrije aflossingen e.d., zodat de lening voldoet aan de voorwaarden voor rente-aftrek in box 1. (De betaalde bedragen aan rente en aflossing schenk ik jaarlijks terug via de schenkvrijstelling.)

Nu vraag ik me af wat de bepalende factor is voor het renteniveau: de opzet van de lening (in ons geval dus met bepalingen als een hypothecaire lening) of de vraag of de lening al dan niet direct opeisbaar is. Ik kan me niet goed voorstellen dat een lening zoals wij van plan zijn door een bepaling van directe opeisbaarheid, een rente zou moeten hebben van ong. 6 procent, aansluitend bij de marktconforme rente voor persoonlijke leningen. Terwijl zonder die bepaling van directe opeisbaarheid het rentepercentage rond de 2 pct moet liggen, aansluitend bij de gangbare hypotheekrente. M.a.w.: is de opzet van der lening bepalend voor de rente of de al dan niet directe opeisbaarheid. En verder begrijp ik dat het bijpassende renteniveau voor de fiscus ook verplicht is: als de lening een rente van ong 6 pct moet hebben, kan je niet zomaar op bijv. 4 pct gaan zitten, want dan kan de fiscus het verschil als schenking aanmerken.
En dan nog een vraag over de koopprijs: ik wil de koopprijs stellen op de huidige woz-waarde van het huis en volgens de notaris is dat voor de fiscus akkoord. Kan ik daar volgens u inderdaad op rekenen?

Voor de duidelijkheid: de bedoelde woning zit bij mij in box 3.

Bij voorbaat dank voor al uw oplossingen.
Andreus Reactie infoteur, 22-10-2019
Geachte H. Drewes,
1. De fiscus gaat ook uit van de WOZ-waarde als koopsom.
2. Het onderscheid direct opeisbare lening en niet direct opeisbare lening is van belang in verband met de successiewet. Als u een direct opeisbare lening afsluit tegen een lagere rente dan de wettelijke 6% en u komt te overlijden, dan kan de Belastingdienst deze constructie zien als een fictieve schenking van de gebruikswaarde van de woning en hierover zal dan erfbelasting moeten worden betaald. Voor een direct opeisbare lening ziet de fiscus 6% dus als zakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Kooistra, 10-10-2019 07:49 #285
Ik heb een leningsovereenkomst met mijn ouders met als onderpand mijn huidige woning. In de voorwaarden staat dat bij verkoop deze lening volledig afgelost moet worden. Nu heb ik ene andere woning gekocht en wil ik deze lening meenemen. Moet ik nu formeel een nieuwe overeenkomst met mijn ouders opstellen, of volstaat een aanpassing van de huidige overeenkomst? Zou het bijvoorbeeld met een addendum afgedaan kunnen worden, waarin beide partijen akkoord gaan met het nieuwe huis als onderpand? Wat is hier de correcte procedure voor? Reactie infoteur, 12-10-2019
Beste Marc Kooistra,
Er zijn toch wat wijzigingen die moeten worden aangebracht, zo is woning B onderpand van de nieuwe lening en niet woning A, de rente kan anders zijn. Het netste is een brief van uw ouders aan u, waarin ze erin toestemmen dat u de hypotheek meeneemt naar woning B en u verzoeken om de nieuwe overeenkomst per direct te ondertekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 07-10-2019 21:49 #284
Mooie website, heel informatief. Mijn man en ik overwegen een onderhandse lening/hypotheek aan onze dochter, en we hebben een vraag over de aflossing in dertig jaar: moet dit via het lineaire of annuiteiten-regime? Zij is zzp-er en heeft op dit moment nog weinig inkomsten; de bedoeling is dat ze het hele bedrag dat nodig is, van ons leent.Kan de aflossing ook zo in het contract worden opgenomen dat ze bijvoorbeeld de eerste 10 jaar weinig afbetaald (+ maandelijks rente betaald) en daarna geleidelijk meer (naast de clausule dat 10 % extra per kalenderjaar afgelost kan worden; voor als ze meer verdient dan andere jaren).
Dit zou voor haar een haalbare dus wenselijke vorm zijn en de enige manier om een huis te kunnen kopen. Reactie infoteur, 08-10-2019
Beste Marian,
U mag er ook een mix van maken. Zo is het toegestaan om tot 50% van de woning via een aflossingsvrije hypotheek te financieren. Bovendien mag u een deel schenken (voor een woning zelfs tot ruim 102.000 euro in 2019) en haar jaarlijks wat toestoppen:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Bij een mix is alleen niet alle hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Maar ja, nu de hypotheekrente zo laag is, is ook dat waarschijnlijk geen probleem.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvd, 11-09-2019 12:53 #283
Beste,
Ik heb 2 jaar geleden bij de notaris een onderhandse lening (annuïteit) bij mijn ouders afgesloten van 250.000, 30 jaar tegen 6% vast zonder directe opeisbaarheid. Inmiddels hebben we maandelijks al wat afgelost en zou er op 31-12-19 nog € 243.670,59 open staan. Nu hebben wij onlangs ons huidige huis met overwaarde verkocht (die bank-hypotheek lossen we af) dus daar komt een groot bedrag van terug wat we in ons nieuwe huis/lening moeten stoppen.

Ik vraag me nu af, of wij nu zelf (zonder notaris) de onderhandse lening mogen aanpassen naar 200.000 annuïteit (dus we lossen een groot deel af), met nog steeds 6% rente maar voor een looptijd van maar 15 jaar (we kunnen door het wegvallen van de bank-hypotheek nu maandelijks meer missen).? Of mag dit (belastingtechnisch) niet zomaar?

En stel dat mijn ouders tussentijds gaan schenken, mogen we dan weer de 'onderlinge' overeenkomst aanpassen met nieuwe cijfers, berekent vanuit een hypotheek-lasten-calculator?

Dank voor uw reactie.
Groeten, MvD Reactie infoteur, 14-09-2019
Beste Mvd,
Eigenlijk wilt u de oude hypotheek meenemen naar de nieuwe woning en lost u hierop 50.000 euro af. Als uw ouders hiermee aantoonbaar akkoord gaan, mag dat in beginsel en zonder notaris. Bekijk wel of er bij de onderhandse lening eerder afspraken zijn gemaakt over een boete bij extra aflossen en of de hypotheek bij verkoop volledig moet worden afgelost. Kan de hypotheek niet worden meegenomen en sluit u een nieuwe hypotheek bij uw ouders af voor 200.000 euro, dan zal dat ook tegen een nieuwe rente zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 26-08-2019 16:02 #282
Beste zeemeeuw,
Ik heb een hypotheek afgesloten van 200.000
Per 1 september. Nou mag ik zolang de rente gelijk of hoger is boetevrij aflossen.
Ik wil 80.000 direct (op 1 sep.) aflossen met een direct opeisbare onderhands lening. (Lineair aflossen in 30 jaar)
Klopt het dat ik hier dan minimaal 6% voor moet rekenen? En klopt het dat ik dan voor de lening bij de bank en bij mijn ouders beide hypotheek rente kan aftrekken? Zo ja, hoe en wanneer meld je dit bij de belasting? Reactie infoteur, 28-08-2019
Beste Erik,
1. Voor een direct opeisbare lening geldt inderdaad als eis 6% rente, maar is dit wel een direct opeisbare lening? De looptijd is namelijk 30 jaar en het onderpand een woning.
2. U vervangt een deel van de hypotheek bij de bank door een vergelijkbare lening bij uw ouders, een soort van oversluiten. In dat geval is de hypotheekrente aftrekbaar als u in de woning woont.
3. De hypotheken (inclusief lening ouders) meldt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, sectie eigen woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 12-06-2019 12:06 #281
Beste, wat is de hoogste mogelijke rente die gehanteerd mag worden. Het gaat om een onderhandse lening bij familie die ongeveer 1/3 van de aankoopwaarde bedraagt en per 1 sept 2019 in zal gaan en binnen 20 jaar afgelost dient te worden.
Met vriendelijke groet, Marie Reactie infoteur, 13-06-2019
Beste Marie,
Bij een niet direct opeisbare lening mag de rente maximaal de marktrente zijn plus 25% van deze marktrente. Voor een hypotheek gelden andere rentes dan voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Zonder nationale hypotheekgarantie schommelt een hypotheekrente voor 20 jaar (met aflossing) gemiddeld rond de 2,35%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vdw, 13-03-2019 22:35 #280
Beste, Mijn ouders gaan mijn partner en mij een aflossingsvrije lening geven waarover we dus alleen jaarlijks rente betalen. Dit ten behoeve van de financiering van ons huis (helaas is het niet meer mogelijk om een bedrag te schenken ivm een eerdere schenking een aantal jaar geleden). Nu willen we hier ook een overlijden clausule opnemen indien de schuldenaar overlijdt. Mijn ouders hebben als bijzondere bepaling nl erin gezet dat lening direct en in zn geheel opeisbaar is indien de schuldernaar overlijdt. Wat is goed om hierin op te nemen, met name richting mijn partner (als ik te overlijden zou komen). Bestaan er voorbeelden van clausules of voorbeelden van afbetalingsplannen? Hoe wordt dit normaliter goed geregeld in een overeenkomst? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Vdw,
1. Bij overlijden van een partner komt de lening ten laste van de andere partner of erfgenaam. De lening is direct opeisbaar als dit zo in de overeenkomst is vastgelegd. Deze directe opeisbaarheid is een bescherming van de schuldeiser.
2. Een extra overlijdensrisicoverzekering kan de langstlevende partner wat ontlasten.
3. Het laten vervallen van een lening bij overlijden van een schuldenaar, zal door de fiscus als een schenking worden gezien.
4. Denkbaar is dat het geen aflossingsvrije lening wordt, in dat geval moeten partner of erfgenaam het aflossingsschema ook na overlijden van een partner voortzetten. Of de lening wordt zodra een partner overlijdt direct een lening die wel jaarlijks wordt afgelost.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

B., 23-12-2018 23:44 #279
Ik heb dit jaar in een keer 5.000 geschonken en nog eens 5.000 geleend aan mijn minderjarige kind. Het geleende deel wordt nog dit jaar terugbetaald. Moet ik rente rekenen? Kan ik die kwijtschelden? En zou ik dit moeten melden bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste B,
Als de rente is betaald, kunt die daarna (in een jaar dat de vrijstellingen nog niet zijn gebruikt) schenken. U hoeft deze lening niet te melden als het een particuliere lening is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Willem, 02-12-2018 22:27 #278
Ik wil mijn spaarhypotheek van €100.000 van voor 2013 oversluiten naar een aflossingsvrije onderhandse lening met ouders. De onderhandse lening wordt verlaagt met het opgebouwde kapitaal van €25.000.
Ziet de belastingdienst de verlaging met €25.000 als fictieve uitkering?

Daarnaast wil ik een reguliere annuïteiten hypotheek van €100.000 nemen om een bouwkavel te kopen. Vanwege minimale nettobetaling heeft de aflossingsvrije onderhandse lening geen gevolgen voor de hoogte van de reguliere hypotheek.

En ik verkoop de huidige woning voor €120.000 om een nieuwe woning te laten bouwen. Kan ik die €120.000 dan van privé in het bouwdepot storten? Reactie infoteur, 06-12-2018
Beste Jan Willem,
De volgorde is hier belangrijk, verkoopt u eerst of sluit u eerst over? De Belastingdienst zal het oversluiten van de hypotheek zonder dat er tegelijkertijd van verkoop van de woning sprake is maar waarbij de spaarhypotheek wel wordt beëindigd, zien als een vervroegde afkoop van de spaarhypotheek. Bij verkoop speelt dit niet.
Een bouwdepot wordt geopend met een hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Antoin, 12-11-2018 17:44 #277
Ik ben van plan mijn schoonzuster een direct opeisbare lening te verstrekken voor de aankoop / verbouwing van een woning. Het bedrag moet ik dus wel kunnen terug eisen indien ik dat nodig heb. Zij is bereid om daar jaarlijks 6 % rente voor te betalen. Ze lost lost maandelijks niet af. Is de rente dan voor haar aftrekbaar.
M vr Reactie infoteur, 13-11-2018
Beste Antoin,
Als de schoonzus niet maandelijks aflost, is de rente niet aftrekbaar als hypotheekrente als de lening niet een eerdere lening van vóór 2013 vervangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 15-10-2018 17:37 #276
Kan een holding BV een hypotheek verstrekken aan een familielid (aankoop woning)?
Zo ja, kan dit later nogmaals aan dezelfde persoon (verbouwing woning)? Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Arie,
Een bv mag een zakelijke lening of hypotheek aan een ander verstrekken, ook aan een familielid. Zolang het zakelijke karakter van het krediet overeind blijft, kunnen dit ook meerdere leningen of hypotheken zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabian, 10-10-2018 14:11 #275
Mag jezelf bepalen wanneer er gestart zal worden met het terug betalen van de lening? Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste Fabian,
Om een lening niet als schenking te zien, moet de lening wel een zakelijk karakter hebben. Een aflossing per kwartaal kan bijvoorbeeld wel. Bovendien vereist de hypotheekrenteaftrek (als u dat wilt) ook dat er elk jaar wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Baars, 01-10-2018 09:37 #274
Mijn zoon heeft een aflossingsvrije hypotheek. Nu wil ik hem jaarlijks boetevrij laten aflossen en dit bedrag tegen marktkonforme rente lenen. Dus nog in 2018 en dan in 2019 weer. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Baars,
U mag uw zoon geld lenen, waarmee hij zijn aflossingsvrije hypotheek in delen aflost. Bij de meeste banken is per jaar 10% boetevrij aflossen toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 08-09-2018 02:25 #273
Ik leen aan mijn dochter onderhands € 10000 voor geld op de spaarrekening als zij een huis gaat kopen om als eigen geld te hebben, maar dit wordt nog dit jaar nog terug betaald, moet daarvan melding gemaakt worden bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 10-09-2018
Beste Frans,
Als dit geen schenking is, maar een lening die dit jaar wordt terugbetaald, hoeft dit niet te worden gemeld aan de Belastingdienst. Als uw dochter hypotheekrenteaftrek wil op de 10.000 euro (bij aankoop woning) uiteraard wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 31-08-2018 16:11 #272
Beste Zeemeeuw,

mijn zoon heeft een hypotheek van de bank voor zijn huis (ongeveer 25% van kadastrale waarde). Ik overweeg hem een onderhandse lening te geven die hoger zal zijn dan zijn hypotheek. Moet hij dit aan zijn bank melden en kan deze bezwaar aantekenen?
Dank voor je advies. Reactie infoteur, 03-09-2018
Beste Hans,
De hypotheek van de bank is al afgesloten, dus hoeft uw zoon deze verandering ook niet te melden zolang de bank er niet om vraagt. Een en ander kan wel aan de orde komen zodra de hypotheek moet worden verlengd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Framboos, 26-08-2018 19:00 #271
Beste Zeemeeuw,

Dank voor het heldere artikel.

Ik heb een vraag. Ik heb een familielening afgesloten. Het bedrag van die familielening is in enkele delen in 2016 en 2017 naar mij overgemaakt. Kan ik dit gewoon als één lening invullen bij de aangifte van de belastingdienst?

Bij de aangifte 2017 van de belastingdienst kan ik het volgende invullen:
- Startbedrag bij aanvangdatum lening in 2016 (Voorbeeldbedrag: € 10.000) (of kan ik hier beter de hoofdsom invullen van de totale lening?)
- Som lening per 1/1/2017 (Voorbeeldbedrag: € 12.000)
- Som lening per 31/12/2017 (Voorbeeldbedrag: € 90.000)

Het ziet er wellicht wat onlogisch uit omdat het bedrag van de lening niet lijkt te 'krimpen', maar dat komt doordat de lening in 2016 en 2017 in delen naar mij is overgemaakt. Kan ik dit gewoon zo invullen bij de aangifte?

Dank! Reactie infoteur, 27-08-2018
Beste Framboos,
Dat hangt er vanaf. Als in 2016 een contract is opgesteld voor het hele bedrag, lijkt dit nog het meeste op een bouwdepot waarbij u over het opgenomen bedrag rente betaalt en over het bedrag dat in depot staat een rente betaalt en een rente ontvangt. Dan geeft u in 2016 al het hele bedrag op. Maar er kan in 2017 ook een nieuw contract zijn opgesteld en dan bouwt het bedrag van de hypotheek zich op zoals u aangeeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Werner Loveniers, 24-08-2018 10:36 #270
Geachte even een vraag

Ik ga een stacaravan kopen en de financiering hiervan zou mijn vriendin willen lenen aan mij.
Navolgende zaken hebben wij onderling overeengekomen:
1) bedrag lening 35000 €
2) geen rente op het geleende bedrag zolang wij koppel blijven, moesten wij uit elkaar gaan ooit wel rente van 3%
3) afbetaling 400€/maand
4) bij overleiden van mezelf eigendom stacaravan 100% van mijn vriendin, bij overleiden van mijn vriendin stacaravan 100% ineens mijn eigendom geen afbetalingen meer voor mij
5) bij 3 mnd niet betaling van mezelf, kooprecht door mijn vriendin terugbetaling aan mij door mijn vriendin van reeds gedane afbetalingen

Mijn vraag is hoe kunnen we die onderhands regelen zonder onnodige notariskosten maar dat het toch officieel en wettelijk is?

Is het voldoende dat wij dit alles op papier zetten en beiden ondertekenen met gelezen en goedgekeurd en bv document laten wettigen bij instanties Stad Antwerpen door bv onze handtekening te laten wettigen ofzo?

Kan u mij hierover wat richtlijnen geven aub?

Zou heel vriendelijk zijn en super met geholpen zijn.

Alvast bedankt
Werner Loveniers Reactie infoteur, 25-08-2018
Geachte Werner Loveniers,
Een onderhandse lening en overeenkomst zijn ook in België rechtsgeldig indien door beide partijen ondertekend en is aangegeven hoeveel originelen zijn opgemaakt (1 voor elke partij, art 1325 bw). Natuurlijk vermeldt u ook plaats en datum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luuk, 24-07-2018 15:00 #269
Beste Zeemeeuw,

Word bovenstaande leenovereenkomst ook door de belastingdienst geaccepteerd als een hypotheekovereenkomst? Ik begrijp dat als ik een lening aanga bij mijn ouders, ik minimaal 6% rente moet betalen, als ik een hypotheek zou nemen is dit marktrente +/- 25% (van het totaal).

Nu wil ik binnenkort een huis kopen van mijn ouders waar ik dus het geld direct van ze leen, tegen een percentage van 3% (30 jaar looptijd) - en deze lening wil ik registreren bij de belastingdienst (om notariskosten te besparen, niet inschrijven als hypotheekakte dus).

Ik kom echter nergens op internet een modelovereenkomst tegen waar ook staat dat het gekochte huis dient als onderpand - het lijkt er op dat de modelovereenkomsten alleen kunnen worden gebruikt voor een onderhandse lening van (minimaal) 6%.

Wat zou ik aan het modelovereenkomst moeten toevoegen zodat de belastingdienst deze accepteert als een hypotheek, en ik dus een lagere rente op de overeenkomst kan zetten? En is het inschrijven hiervan verplicht bij een notaris? Zover ik het begrijp op de site van de belastingdienst is het ook mogelijk om een onderhandse akte dat een pandrecht vestigt op een roerende zaak te registreren.

Groeten en alvast bedankt,

Luuk Reactie infoteur, 25-07-2018
Beste Luuk,
Dat is een kwestie van finetuning. U kunt overal het woord lening vervangen door hypotheek en geeft aan dat het doel van de lening de financiering van de woning is. Wilt u hypotheekrenteaftrek, dan betaalt u niet alleen rente maar ook een maandelijkse aflossing volgens een annuïteit of lineaire hypotheek. Overigens is ook de rente van een persoonlijke lening (met rente en aflossing) fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente. De overeenkomst hoeft niet te lopen via een notaris, maar mag onderhands zijn. De overdracht van de woning moet wel via een notaris verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amv, 27-03-2018 11:46 #268
Wat gebeurt er met lening indien lener overlijdt? En wat is de legale waarde dan van een onderhandse lening met contract in 2 exemplaren? Reactie infoteur, 27-03-2018
Beste Amv,
In het contract kan zijn opgenomen wat er bij overlijden gebeurt. In andere gevallen gaat de lening naar de erfgenaam. De legale waarde is de waarde van de uitstaande lening, maar ook hier kunnen andere afspraken over zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. K., 23-03-2018 13:36 #267
Beste Zeemeeuw,

In 2008 heb ik bij mijn ouders een (aflossingsvrije) hypotheek afgesloten (overeenkomst eigenwoninglening) met een looptijd van 10 jaar. Hierin is opgenomen dat er de mogelijkheid is om deze te verlengen. Nu deze looptijd bijna ten einde loopt is het ons niet geheel duidelijk wat de juiste wijze is om deze te verlengen. Ik hoop dat u ons kunt helpen bij de onderstaande vragen die wij hebben.

1. Dienen wij een nieuwe overeenkomst op te stellen die speciaal gericht is op de verlening van de bestaande overeenkomst? Zo ja, is hier een modelovereenkomst van die wij hiervoor kunnen gebruiken? Of dienen wij een volledig nieuwe overeenkomst op te stellen en kunnen wij dan simpelweg de modelovereenkomst uit uw artikel gebruiken?
2. Hebben wij het goed begrepen dat het registreren van de (nieuwe) overeenkomst bij de belastingdienst sinds 2016 niet meer nodig is, en ik bij de volgende belastingaangifte de hypotheek kan blijven opvoeren zoals voorgaande jaren?
3. In de huidige overeenkomst hebben mijn ouders en ik een afsluitprovisie staan van 1,5%. Mogen wij dit ook in de nieuwe overeenkomst neerzetten óf zijn er andere kosten die wij kunnen beschrijven die bij een verlenging van toepassing zijn?

Alvast bedankt voor uw reactie/antwoorden.

Met vriendelijke groet,

T.K. Reactie infoteur, 24-03-2018
Beste TK,
Enkele vrijblijvende suggesties hierbij zijn:
1. Uw ouders kunnen een briefje opstellen (met namen, plaats, datum, ondertekend) waarin ze aangeven dat de aflossingsvrije hypotheek uit 2008 <datum, nummer> voor de woning <naam onderpand> per <datum> voor een rentevaste periode van x jaar zal worden verlengd tegen y % rente. De overige voorwaarden uit de overeenkomst van 2008 <datum> blijven onverkort van kracht. Als u het met het voorstel eens bent, laat u dat eveneens schriftelijk en ondertekend weten aan uw ouders. Dit kan ook in hetzelfde document worden opgenomen (akkoord…).
2. Dat klopt als er nog niet is afgelost.
3. De verlengingskosten bedragen z % van het hypotheekbedrag.
4. Laat u zich desnoods goed informeren om fouten te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mischa, 24-01-2018 13:37 #266
Goedemiddag Zeemeeuw, ik heb een vraag over een onderhandse lening van ouders aan kind. Er is toentertijd een contract gemaakt, door omstandigheden is er een periode van een paar jaar geen rente betaald. Wel genoteerd en ook vermeld in testament als achterstallig te betalen rente toen een van de ouders overleed. Daarna is ieder jaar rente betaald maar is het achterstallige rentebedrag niet afgelost. Nu is de lening in zijn geheel afgelost en gaat de (achterstallige) rente ook afgelost worden. Volgens een familielid moet er behalve de achterstallige rente ook nog rente op die rente betaald worden. Ik kan het niet terug vinden in het contract of testament. Ligt dit vast in de wet?
Vriendelijke groet, Mischa Reactie infoteur, 25-01-2018
Beste Mischa,
Een wettelijke rente kan worden gevorderd bij een achterstallige betaling, maar er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Er is geen verplichting om de wettelijke rente te vorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 09-11-2017 14:49 #265
Goedemiddag,
Ik ga een huis kopen. Mijn ouders geven mij een onderhandse lening. Wat is de maximale rente? Ik zou graag hypotheekrenteaftrek willen hebben.
Groeten
John Reactie infoteur, 10-11-2017
Beste John,
Het gaat om een realistische marktrente die past bij de looptijd van de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M., 02-05-2017 16:27 #264
Kan een in het buitenland wonende ouder wel een renteloze lening verstrekken aan zijn kind? Reactie infoteur, 03-05-2017
Beste K.M.,
Wie in het buitenland woont en daar belastingplichtig is, heeft te maken met de regels uit het woonland en die kunnen afwijken van de regels in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. B., 19-04-2017 13:15 #263
Vraag: onze thuiswonende zoon kan een klus-appartement kopen. Een goede kans! Hij heeft echter nog niet gespaard. Daardoor kan hij alleen de maximale 101% van de vraagprijs als hypotheek krijgen. De 101% is ruim genoeg onder de grens van zijn maximale leencapaciteit om als hij meer zou mogen lenen ook de k.k. mee te kunnen financieren. Daar steekt de wet echter een stokje voor. Wij zijn bereid hem te helpen door de k.k. en kosten voor een eenvoudige keuken te betalen. Dat kan door een schenking. Probleem is dan dat wij geen geld over houden om hetzelfde te doen voor zijn broers die ook binnen enkele jaren een woning willen kopen. We zoeken daarom een andere oplossing.
We vragen ons nu af of een onderhandse lening een goede mogelijkheid is als hij dan ook de 101% hypotheek krijgt.
Wij lenen hem dan het bedrag van de k.k. en voor een keuken, totaal een kleine 10.000 euro.
Wat ik begrijp is dat als we dit renteloos doen, dat de belastingdienst een bedrag van 6% rente als schenking gaat beschouwen. Dat snappen we.
Mijn vraag is of het dan toegestaan is om dat als schenking aangemerkte rentebedrag plus de aflossingen die tezamen minder bedragen dan het schenkingsvrije bedrag per jaar, als niet belaste schenking gelijk weer naar hem terug te storten. Dus: hij betaalt elke maand aflossing zonder rente aan ons en wij schenken hem de aflossing direct weer terug. De belasting zal vervolgens de geschonken terugbetaalde aflossingen + 6% rente als schenking aanmerken als ik dat goed zie. Stel dat het totale bedrag daarvan, aflossingen plus renten, onder het te schenken belastingvrije bedrag blijft, klopt het dan dat er geen schenkingsrecht over de onderhandse lening betaalt hoeft te worden?
Zien we dit correct? Reactie infoteur, 20-04-2017
Beste JB,
Als u er een lening van maakt, moet die 6% rente eerst aantoonbaar worden gestort, voordat u hem dit bedrag weer schenkt. Als wat u schenkt in een jaar lager is dan de schenkingsvrijstelling, is de schenking belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 16-04-2017 20:16 #262
Beste Infoteur,

Voor een bijdrage in de aankoop van een recreatiewoning, waarvoor dus geen belastingaftrek geldt, heb ik geld geleend van mijn vader.
Na aftrek van twee jaarlijkse schenkingen van euro 5304,- (2016) en euro 5320,- (2017) rest er nog een bedrag van euro 29000,-.
Hoef ik deze lening, aangezien het een woning betreft waarvan de hypotheekrente en -kosten niet aftrekbaar zijn, nu niet aan te melden bij de belastingdienst?
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee dien te houden?

Met vriendelijke groet,

Ruud Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Ruud,
De lening is wel aftrekbaar in box 3. Het is geen eigenwoninglening die gemeld hoeft te worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 01-03-2017 13:31 #261
Dag!
Voor de afkoop van de erfpacht - waarna we eigenaar worden van de grond waarop ons huis staat - kunnen we geld lenen van een goede vriend (de mentor van mijn man). We lenen dan E 30.000,- middels een onderhandse lening met rente voor die aankoop ihkv de eigen woning. Een aantal vragen:
1) is een onderhandse lening aan te bevelen boven een hypothecaire lening? We hebben op het huis geen hypotheek gevestigd, noch andere leningen lopen. We hebben nog 14 jaar hypotheekrente-aftrek mogelijkheid, hoewel ik ook heb begrepen dat het eigen woningforfait van 0.75% vd WOZ waarde ervoor zorgt dat ik hypotheekrenteaftrek kan vergeten. WOZ-waarde is 107.000,-
2) Wat is een marktconforme rente voor een onderhandse lening? De adviseur van VEH stelde voor een direct-opeisbare lening 6% voor en voor een niet-opeisbare lening "iets" tussen marktconform en 2%. Bij 2% rente betalen we E 600,- per jaar aan rente, maar bv. bij 4,7% (huidig marktconform voor PL en DK) is dat E 1.410,- Wat is wijsheid in het kader van schenkbelasting, renteverschil en schenkingsvrijstelling en bv. renteloos lenen, lage rente of marktconforme rente? Bij een marktconforme rente kan ik net zo goed naar een reguliere geldverstrekker, toch?
3) de vriend wil ons - ieder jaar - E 600,- terug schenken. We betalen dan per saldo E 2.000,- per jaar af bij een lopende lening van 15 jaar of bv. E 5.000,- bij 6 jaar, naast de overeengekomen rente (van 2 tot 4,7%). Dat is legaal en zonder risico op naheffing voor beiden?
4) Mijn schoonouders willen ons ook een bedrag tussen E 25.000 en 30.000,- schenken. Handig en lief, helaas werd mijn man eind oktober 2016 40 jaar, dus vervalt de nw. vrijstellingsregeling (die 1-1-17 inging) voor belastingvrij schenken tussen 18-40 jr. Jammer. Is het dan handiger om het bedrag bij hen (ipv onze vriend) te lenen en voor 6 jaar de belastingvrije schenking van E 5.400,- jaarlijks van hun te krijgen - na betaling van diezelfde som ihkv de noodzakelijke zichtbare kasstroom bij een onderhandse lening?
5) Of is het wellicht het allerslimst en meest voordelig om de schenking van mijn schoonouders van E 30.000,- te accepteren en daar dan E 2.400,- schenkbelasting als ontvanger te betalen. Dan leggen we de afkoopsom voor de erfpacht neer, betalen de schenkbelasting en zijn in 1 klap van alle geregel en gedoe af…

Een boel vragen en ik heb al een hoop uitgezocht, maar ik kom uit bovenstaande verschillende opties niet helemaal uit de meest voordelige variant. Ik hoor / zie graag. Groet Loes Reactie infoteur, 26-10-2019
Dag Loes,
Het voordeel van een onderhandse lening is dat die eenvoudiger te regelen is dan een hypothecaire lening en door het ontbreken van de notariskosten goedkoper is. Qua rente is een direct opeisbare lening relatief duur (6%), wat marktconform is hangt af van de looptijd van de lening. Wat betreft de schenkingen is de vrijstelling anders wanneer de schenking van een ouder komt. De 100.000 euro vrijstelling telt ook als u jonger bent dan 40 jaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis Nap, 20-12-2016 10:05 #260
Geachte heer/mevrouw,

Ik wil geld lenen via de familiebank bij mijn ouders, voor de aankoop van een huis.
Wat gebeurd er als zij in een verpleeghuis terecht komen? Moet ik dan het geld aan hun terugbetalen in één keer omdat het meetelt als hun vermogen wat zij moeten gebruiken voor de eigen bijdrage van het verpleeghuis?

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mvg Dennis Nap Reactie infoteur, 22-12-2016
Geachte Dennis Nap,
Als het terugbetalen zodra zij in een verpleeghuis komen, geen clausule is in de onderhandse akte, hoeft u op dat moment niet terug te betalen. Bovendien is voor uw ouders een lening aan u vermogen in box 3 maar ook een eventuele terugbetaling is dat. Met een schenking kunnen uw ouders wel hun vermogen verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. S. Blondeel, 26-10-2016 15:41 #259
Geachte heer, mevrouw,

Ik heb een vraag in de volgende situatie.

Een moeder leent haar dochter 13 jaar geleden een bedrag van EUR 18.000. Deze lening is met afspraken en voorwaarden notarieel vastgelegd middels een akte. Nu 13 jaar later is er nog geen cent van de lening terugbetaald. Moeder is nu 84 jaar en inmiddels door toedoen van dochter onder bewindvoering gesteld omdat volgens haar de geestelijke toestand van haar moeder zodanig is dat zij niet meer zelf handels en wilsbekwaam is. De Geriator van de moeder heeft dit overigens niet bevestigd. De rechtbank heeft bewindvoering uitgesproken en er is een bewindvoerder aangesteld. Bewindvoerder gaat nu over geld en (toekomstige) goederen van de moeder.

Moeder wil nu de lening terugbetaald hebben. Kan zij nu zij onder bewind staat alsnog zonder tussenkomst van de bewindvoerder de lening opeisen? Reactie infoteur, 30-10-2016
Geachte R. S. Blondeel,
Het hangt van de exacte formulering van de bevoegdheden van de bewindvoerder af, maar zeer waarschijnlijk kan moeder niet zonder toestemming van de bewindvoerder nog financiële zaken afhandelen. Wellicht staat er in de leningsakte de clausule dat als er geen rente wordt betaald, de hoofdsom direct moet worden terugbetaald. Dat zou het invorderen weer eenvoudiger maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Schouten, 21-09-2016 14:17 #258
Geachte meneer, mevrow,
ik heb een vraag. Mijn dochter heeft geld geleend bij haar vader op zijn advies om een huis te kopen. Mijn dochter kan het contract dat is opgesteld niet vinden. Omdat de situatie tussen haar vader en haar na mishandeling niet lukt neem ik dat over. Een maitje gestuurd naar die vriendin van haar vader die de lening beheert om een kopie en gespreide betaling voor twee niet betaalde termijnen. Mag zij weigeren een kopie te sturen omdat mijn dochter het contract niet kan vinden? Reactie infoteur, 22-09-2016
Geachte F. Schouten,
Dit is niet wettelijk geregeld voor een onderhands contract. De betalingen tot nu toe geven aan hoeveel uw dochter moet betalen. Als de vriendin hiervan plotseling afwijkt, kunt u natuurlijk wel opheldering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 23-04-2016 18:57 #257
Beste Zeemeeuw,

Is het verplicht een rentevasteperiode op te nemen in de leningovereenkomst? In bovenstaand voorbeeld wordt deze namelijk niet vermeld. Mag zonder rentevasteperiode op te geven, uitgegaan worden van een marktconforme rentevasteperiode?

Met vriendelijke groet,

Jaap Reactie infoteur, 23-04-2016
Beste Jaap,
Een rentevaste periode is niet nodig, wel een periode waarover een (variabele) rente wordt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 15-12-2015 16:59 #256
Beste Zeemeeuw,

Dank voor uw antwoord, ik heb echter nog een aanvullende vraag waarvan ik hoop dat u daar ook het antwoord op kunt geven: De garage ligt op het Garageplein aan de achterzijde van onze woning, binnen een afstand van 6 meter van onze achtertuin, dit Garageplein is bestemd voor omliggende woningen. Valt de garage dan aan te merken als een aanhorigheid? En kunnen we hier dan nog steeds lening van maken met renteaftrek?

Wederom dank voor uw reactie,
met vriendelijke groet,
Stefan Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Stefan,
Als het een garage(box) is aan het Garageplein Arnhem bijvoorbeeld, hoort hij helaas niet bij uw eigen woning woning:

https://financieel.infonu.nl/lenen/69951-lening-garagebox-of-garage.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 12-12-2015 21:59 #255
Geachte Zeemeeuw,

Voor de aankoop van een garagebox vlak bij onze woning krijgen wij een lening van 25000 van mijn ouders, kunnen we hier een hypothecaire lening van maken zodat wij daar de rente van kunnen aftrekken bij de belasting? (We hebben al een lening voor ons woonhuis bij de bank) Tevens zijn mijn ouders voornemens de aflossing van de lening met een jaarlijkse schenking van 5000 af te schrijven. Is dat mogelijk?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Met vriendelijke groet,
Stefan Reactie infoteur, 13-12-2015
Geachte Stefan,
Als de garagebox bij de woning hoort (op hetzelfde kavel), kunt u er een hypotheek van maken en de rente aftrekken (als het om een annuïteit gaat). Uw ouders mogen jaarlijks ruim 5000 euro schenken. Het veiligste is het als uw ouders dit bedrag schenken en u daarna de lening extra aflost. Het extra aflossen betekent tevens een andere annuiteit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 25-10-2015 22:43 #254
In 2002 gaven mijn zwager en schoonzus twee jaar achter elkaar hun jaarlijkse belastingvrije gift van de schoonouders aan ons. Omdat beiden er zeer warmpjes bijzitten werd gezegd dat dit ooit verrekend zou worden als de schoonouders er niet meer waren. Toen mijn schoonmoeder 3 jaar geleden overleed was mijn zwager niet blij met hetgeen er nog maar op de rekening stond en ik vermoedde meteen dat hij dacht aan het ooit geschonken geld aan ons Wel had hij in 2002 een schuldbekentenis gemaakt die wij ieder jaar moesten tekenen en ook steeds hoger werd. Op onze vraag waartoe dit diende zei hij dat dit pro forma was voor zijn accountant. Twee jaar geleden echter kwam in januari weer het formulier en zei ik tegen mijn man dat ik er toch niet gerust op was, inmiddels wast het oorspronkelijke bedrag van 7800 euro opgelopen tot 17000 euro. Ik vond dat indien mijn zwager, bijna 70 jaar, iets zou overkomen zijn erfgenamen (nieuwe vrouw) en kinderen dit bedrag bij ons zouden kunnen opeisen. Hij was hier niet blij mee en zei ons dat zijn accountant die handtekening nodig had om de boeken op orde te houden. Inmiddels heeft hij opdracht gegeven het bedrag dit jaar af te boeken aangezien wij hem duidelijk hebben gemaakt dat wij niet eens 17000 euro kunnen betalen al zouden we willen. Ook is dit nooit afgesproken en voel ik me heel heel dom dat ik dit ooit heb getekend en vertrouwd. Hij zegt nu van ons nog 2700 euro te willen hebben want hij moet een deel belasting hierover betalen van de B.V. en een ander deel privé. Ook hebben we ooit in 2006 bij een schenking al geld teruggegeven aan schoonbroer en schoonzus. Hij zegt ook dat hij de deurwaarder op ons af kan sturen. We slapen er slecht van. Mijn man is gepensioneerd en werkt nog omdat wij een dochter hebben die een laatstudeerder is en wij het geld hard nodig hebben. Mijn zwager weet dit, maar wil toch dat geld zien Hoe moeten wij nu verder handelen? We hebben echt geen idee en zijn bang dat hij vandaag of morgen de deurwaarder op ons afstuurt. Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Ann,
Hebt u de bankafschriften nog, en staat daar gift of schenking bij? Dat zou namelijk helpen. U hoeft namelijk niet te weten hoe de zwager dit allemaal privé of met zijn bv regelt. Het is wel jammer dat u kennelijk jaarlijks iets hebt getekend. U kunt gewoon volhouden dat het een schenking was en uw zwager de handtekening nodig had om het met zijn bv te regelen, maar lastig is dit wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Celine, 23-09-2015 15:42 #253
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een vraagje over een familiehypotheek. Ik leen het geld van mijn ouders en wil het vastleggen in een onderhandse akte. Dit moeten we aangeven bij de belastingdienst, maar hoeft niet langs een notaris begrijp ik.
Ik heb gehoord dat dit een probleem kan zijn als je bijvoorbeeld te maken krijgt met schuldeisers, dat de schuld kan worden verplaatst naar mijn ouders. Zijn er ook nog andere negatieve kanten aan het niet langs gaan met de akte bij een notaris? Raadt u aan om langs de notaris hiervoor te gaan?
Met vriendelijke groet,
Celine van Raamt Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Celine,
Een onderhandse lening is vaak ondergeschikt aan andere schuldeisers. Als uw ouders meer zekerheid over de terugbetaling willen hebben, kunnen ze inderdaad het beste voor een akte langs de notaris gaan. Maar dan nog gaat de Belastingdienst bijvoorbeeld altijd voor als er een belastingschuld is:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/13465-hypotheek-de-rangorde-van-hypotheken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anek, 11-09-2015 11:01 #252
Ook hier een vraag over een onderhandse lening en restschuld, maar dan andersom…
8 jaar geleden hebben wij voor de verkoop van ons huis een aflossingsvrije onderhandse lening afgesloten met een marktconforme rente en deze rente ook jaarlijks afgetrokken bij de belastingdienst.
Nu bij de verkoop van ons huis is er een restschuld van 75.000 euro. Bij de bank kunnen we de restschuld van 25.000 meefinancieren in hypotheek en wordt hij in 15 jaar afgelost.
Hoe zit dat met de onderhandse lening? Zowel lener als verstrekker wensen deze lening niet af te lossen. Kan hij in dezelfde vorm gehandhaafd blijven en in box 3 blijven staan? Of naar Box 1 met evt een ander rentepercentage? Maar kan dat zomaar, gezien het feit dat hij jaarlijks bij de belastingdienst is opgegeven voor hypotheekaftrek?
Of iets anders?
Alvst bedankt Reactie infoteur, 11-09-2015
Beste Anek,
Als u de rente op de restschuld ook bij voortzetting van de lening wilt aftrekken, komen de betaalde rente en kosten voor de restschuld bij uw aangifte inkomstenbelasting in de rubriek restschuld vroegere eigen woning terecht. De lening komt dan niet in box 3. Als u geen aftrek wilt, komt de lening wel in box 3. En aftrek en box 3 kan niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de V., 09-09-2015 15:36 #251
Beste Zeemeeuw,
Voor aankoop van een woning wil ik aan een familielid een onderhandse aflossingsvrije (niet opeisbare?) lening afsluiten van 25.000 euro. Kan dit contractueel met een looptijd van 10 jaar incl. mogelijkheid om contract te verlengen, tegen een marktrente van bijv. 2,5% zonder dat de belastingdienst dit ziet als schenking? De betaalde rente ad 625 euro wil ik jaarlijks weer schenken aan ontvanger van lening (met behulp van jaarlijkse vrijstelling). Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 09-09-2015
Beste J de V,
Als u er een niet direct opeisbare lening van maakt en betrokkene de rente ook betaalt, is dit toegestaan. De rente is echter niet als hypotheekrente aftrekbaar. Het is veiliger om de rente pas achteraf, na ontvangst, te schenken. Op het moment van verlenging moet weer worden bekeken wat een redelijke marktrente is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 30-08-2015 22:22 #250
Geachte heer/mevrouw,
Onlangs heb ik geïnvesteerd in mijn koopwoning: dubbelglas geplaatst en in de achtertuin verbeterd middels nieuwe bestrating, aanleg elektra en waterleiding, en de plaatsing van een veranda. De betalingen ad. 6000 euro zijn gedaan in de periode 15 juni t/m 15 juli jl. Ik heb hiervoor spaargeld gebruikt, maar bedenk me nu dat het misschien slim is om hiervoor een familiebanklening af te sluiten. Mijn vraag aan u: kan ik hiervoor (alsnog) een familiebanklening afsluiten of had ik dit vooraf moeten doen om te kunnen profiteren van hypotheekrenteaftrek? Het is nu 30 augustus. Ben ik te laat of kan het wel met terugwerkende kracht?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Mvg, Alex Reactie infoteur, 31-08-2015
Geachte Anoniem,
Daarvoor bent u te laat want de extra lening moet vooraf gaan aan de werkzaamheden aan de woning en de betaling van de verbetering aan de woning. Later betalen mag dus wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dobber, 10-08-2015 18:05 #249
Beste Zeemeeuw,

Allereerst, dank je voor alle informatie die je hier verstrekt! Erg nuttig en het is enorm fijn naast bronnen met een bepaald belang ook een andere stem te horen over dit soort zaken.

Mijn vraag raakt die van Tortel hieronder, en gaat ook over een onderhandse lening bedoeld voor de financiering van een restschuld.

Mijn situatie is als volgt: ik verkoop mijn woning na echtscheiding, maar krijg van het NHG geen cent om de restschuld die zal ontstaan te dekken omdat ik volgens hun laatste rekenmodel de woonlasten net kan betalen. Ik wil en moet toch verkopen door omstandigheden, en mijn hypotheekverstrekker weigert de restschuld te financieren, dus nu moet ik de restschuld anders financieren: via onderhands lenen van mijn ouders.

De hoofdsom zal rond de 20 á 30.000 uitkomen, en ik denk aan een looptijd van 15 jaar met mogelijkheid op elk moment alles eerder af te lossen. Nu is het als ik het goed begrijp zo dat de belastingdienst het tegenwoordig toestaat om de rente die je voor financiering van restschuld nog 15 jaar aftrekken alsof het hypotheekrente is. Dat wil ik dus graag gaan doen.

Ik wil een paar dingen nu graag bij je toetsen:

1. omdat het om een opeisbare lening gaat, zonder hypothecaire zekerheid, moet ik uitgaan van een rente van rond de 5-6% (dat is voor mij marktconform voor een PL van deze grootte), en niet van een hypotheekrente. Correct?
2. omdat het niet om en hypotheek gaat kan ik toch een aflossingsvrije lening opstellen, en mag ik ondanks dat ik niet jaarlijks aflos nog steeds de rente aftrekken omdat het om restschuldfinanciering gaat. Correct?
3. Zolang ik maar netjes elke periode (maand/jaar) een rentebetaling doe, mogen mijn ouders die rente onder schenkingsrecht net zo hard weer terugstorten (mits niet meer dan vrijgesteld bedrag). Correct?

Dank je voor je hulp! Reactie infoteur, 10-08-2015
Beste Dobber,
1. Het is niet een direct opeisbare schuld neem ik aan, en dus mag u een marktconforme rente afspreken plus of min een kwart daarvan. Dat zou wel eens 5,5% kunnen zijn. Als de belastingdienst dit straks toch te laag vindt, blijft gelden dat uw ouders u jaarlijks 5.277 euro belastingvrij mogen schenken.
2. Ja dit mag voor de financiering van een restschuld.
3. Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tortel, 03-08-2015 11:39 #248
Beste Zeemeeuw,

Ik heb mijn huidige woning verkocht en zit met een restschuld van € 50.000. De akte van levering en de sleuteloverdracht aan de koper vindt op 1 september a.s. plaats. Na 1 september ga ik tijdelijk wonen bij mijn ouders. Ik heb bouwgrond gekocht en totdat de nieuwbouw gereed is (naar verwachting januari 2017), blijf ik bij mijn ouders wonen.
Voor de financiering van de restschuld willen mijn ouders mij € 50.000 lenen middels een onderhandse lening. We hebben daarvoor een conceptovereenkomst opgesteld. Het gaat om een aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar (art. 3.120a Wet IB). Aan het einde van de looptijd los ik de lening in het geheel af. Om ervoor te zorgen dat de betaalde rente van de lening voor mij aftrekbaar is, dienen we voor de lening een marktconform rentepercentage te hanteren. Ik heb drie vragen:

-1- Wat is een marktconform rentepercentage? Ik heb bij een aantal kredietverstrekkers een offerte gevraagd voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening voor de restschuld. Omdat ik straks inwonend ben, val ik volgens deze kredietverstrekkers in een hoge risicoklasse. Er zijn maar weinig kredietverstrekkers die mij dit bedrag willen lenen. Van twee kredietverstrekkers heb ik een offerte. Zij hanteren een rentepercentage van 6,5%, resp. 9,5% op jaarbasis. Kan ik derhalve stellen dat 8% een marktconform rentepercentage is?

-2- Met mijn ouders wil ik een onderhandse aflossingsvrije lening aangaan. Via een commerciële kredietverstrekker zou het voor mij niet mogelijk zijn om de restschuld middels een aflossingsvrije lening te financieren. Brengt dit voor de belastingaftrek een risico met zich mee? Ofwel: Kan het hanteren van een aflossingsvrije lening tot gevolg hebben dat de fiscus de onderhandse lening niet als marktconform bestempeld en dat ik daardoor geen recht heb op belastingaftrek?

-3- Als mijn nieuwbouwhuis gereed is en ik daar ga wonen, dan wijzigen de omstandigheden zodanig dat ik –naar verwachting- bij een commerciële kredietverstrekker makkelijker en tegen een lager rentepercentage (dan gesteld onder vraag 2) geld kan lenen. Moet ik op dat moment met mijn ouders het rentepercentage voor de lening bijstellen? Of beoordeelt de fiscus alleen bij het aangaan van de lening of sprake is van een marktconform rentepercentage?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden!

Met vriendelijke groet, Tortel Reactie infoteur, 03-08-2015
Beste Tortel,
Ja 8% is voor u marktconform. Uw ouders mogen zelf bepalen hoe er wordt afgelost. De rente blijft staan zoals die nu is, maar uw ouders mogen ook in de voorwaarden opnemen dat er er over bijvoorbeeld vijf jaar een nieuwe actuele rente mag worden afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-07-2015 13:59 #247
Beste,

Ik ben bezig met het formaliseren van een familiebank hypotheek voor onze zoon die net een huis heeft gekocht.
In de documentatie van Fiscalert kom ik tegen dat je ook de wettelijke rente van 6 % kan vragen, terwijl ik via het overzicht hypotheken zou komen op max 5 % (nl ABN AMRO 4 % bij 65 % hypotheek + 25 %).
In jullie info kom ik de wettelijke rente van 6 % niet tegen, terwijl Fiscalert noemt dat dit fiscaal verdedigbaar is en veel toegepast wordt.
Mij lijkt het dan aantrekkelijk om 6 % te kiezen als marktconforme rente, en dan als voorwaarde opnemen dat ik de rente later kan verhogen als de lange termijn rente een keer gaat stijgen en de op de andere manier berekende marktconforme rente > 6 % zou worden.
Wat is uw mening / advies?
bedankt voor uw reactie / advies, met vriendelijke groeten,
Jan Reactie infoteur, 12-07-2015
Beste Jan,
Bij een direct opeisbare lening is 6% een vereiste, maar een hypotheek is meestal niet direct opeisbaar en dus geldt een marktconforme rente plus of min 25% daarvan. Als een marktconforme rente 3% is, zou u 3,75% mogen vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 07-07-2015 19:27 #246
Komend jaar gaat onze zoon studeren. Na jaren sparen kunnen we zijn studie volledig financieren, deels door de jaarlijkse belastingvrije schenking, deels door een lening. Voor de lening moet ik een 'markconforme' rente regelen. Via DUO kan voor een studie worden geleend tegen 0.12% rente. Volgens mij is dat dus marktconform voor dit doel. Loop ik als ik b.v. 0.15% rente vraag het risico dat de belastingdienst de lening als gift ziet?

Met vriendelijke groet,
Klaas Reactie infoteur, 08-07-2015
Beste Klaas,
Helaas is die 0,12% geen marktconforme rente maar de lage rente die DUO vraagt. Een marktconforme rente is de rente die een bank zou vragen voor een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 01-07-2015 16:26 #245
Geachte heer/mevrouw,

Even een korte vraag:
Mijn vriend gaat een onderhandse lening aan met zijn moeder, voor de aanschaf van ons gemeenschappelijke huis.
In onze samenlevingsovereenkomst is geregeld dat het huis aan de ander toekomt, als 1 van ons komt te overlijden.
Wat gebeurt er met de onderhandse lening mocht mijn vriend komen te overlijden en al het geld zit in ons (gemeenschappelijke) huis? Moeten wij hier iets over opnemen in de onderhandse lening?

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

Linda Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte Linda,
Als de samenlevingsovereenkomst een verblijvingbeding heeft, gaat bij overlijden ook de lening over op de partner. Anders gaat de lening over op zijn erfgenamen. Bekijk of er niet ook een testament nodig is om dit goed te regelen en bedenk wat er gebeurt als jullie eventueel later uit elkaar gaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/132113-samenwonen-met-verblijvingsbeding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 25-06-2015 21:19 #244
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie.

Zal de onderhandse lening dan ook een annuitair of lineair aflossende lening dienen te zijn?

Nogmaals dank.
Gr
Willem Reactie infoteur, 26-06-2015
Beste Willem.
Als u de rente wilt aftrekken als hypotheekrente, moet inderdaad sinds 2013 de lening annuitair of lineair zijn gefinancierd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 24-06-2015 10:06 #243
Beste Reactie infoteur,

De afgelopen jaren heb ik mijn kinderen een schenking gedaan. Deze schenking is gedaan door geld over te maken op, op naam van mijn kinderen, geopende kinderspaarrekeningen. Het daarop uitstaande bedrag wil ik nu aanwenden voor de aankoop van een nieuwe woning. Dit wil ik doen zonder het opstellen van een notariële akte. Ik begreep dat dit mogelijk is zolang de documentatie (inclusief bankafschriften) goed wordt bewaard en er een onderhandse lening wordt opgesteld. Klopt dit? Zo ja, dan heb ik nog een aantal additionele vragen:

* Wat is het rentepercentage dat ik aan mijn kinderen dien te vergoeden over de lening? 6% of marktconform? In geval van het laatste, hoe bepaal ik deze als ik geen looptijd aan de lening mee wil geven?
* Mijn kinderen zijn nog erg jong en niet in staat een handtekening te zetten. Maakt dit uit en zo ja, hoe dien ik hiermee omgaan?
* Kan ik de betaalde rente aftrekken van de (inkomsten) belasting?

Vriendelijk bedankt
Willem Reactie infoteur, 24-06-2015
Beste Willem,
Als uw kinderen erg jong zijn, kunt u alleen een onderhandse lening opstellen als u ook namens hen tekent. De rente van 6% is afhankelijk van de soort lening (wel of niet direct opvraagbaar, zie artikel). De rente is alleen aftrekbaar als de lening wordt gebruikt voor uw eigen woning (verbetering, aankoop) maar niet als het geld bedoeld is voor consumptieve doeleinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 20-04-2015 15:13 #242
Wij willen 100.000 euro hypotheek lenen van onze moeder voor een nieuw te kopen huis. Dit willen we kortlopend doen maximaal 2 jaar. Hoeveel rente moeten we minimaal aan haar betalen? Wat als mijn moeder opeens overlijd? Wat als moeder in een verpleeghuis komt? Is het handiger bij haar de lening toch langer door te laten lopen ipv bij de bank? Er is nog een andere erfgename in het spel ter info? Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Inge,
Als moeder een lening aan jullie geeft, heeft zij een vordering op jullie en is het voor haar vermogen (spaargeld wordt vervangen door een uitstaande lening). Als moeder overlijdt erven de erfgenamen de lening. Denkbaar is ook een lening voor vijf jaar met de mogelijkheid om al na twee jaar alles af te lossen. De lening is niet direct opeisbaar en dus kiest u voor een marktrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 16-04-2015 13:37 #241
Geachte Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik heb naar aanleiding van uw vraag echter nog een aantal vragen en hoop dat u deze ook zou willen beantwoorden. Ik zou het prijs stellen.

1. U gaf aan dat de betreffende lening niet bij de belastingdienst dient te worden opgegeven, ook niet op de jaarlijkse belastingaangifte. Maar als er een bedrag van 65.000 euro van 1 of meerdere familieleden op mijn rekening voor een totale aflossing wordt gestort, zorgt dat dan niet voor vragen bij de belastingdienst. Willen zij niet weten waar dit geld vandaan komt en/ of alle regels mbt vermogensbelasting, schenkbelasting of andere belastingen in acht worden genomen. Of is dit vanwege mijn huidig negatieve vermogen geen punt?

2. Ontstaan er ook geen problemen als 1 familielid 50.000 euro leent voor de aflossing en een ander 15.000 euro? Waarna ik bij beide een onderhandse lening verder voer.

3. Nog een vraag mbt de rentevoet. Als ik het goed heb begrepen, dan mogen we een lagere rentevoet hanteren dan de genoemde 6%, mits we de onderhandse lening direct opeisbaar maken. We zouden dan 25% van de gemiddelde rentevoet op de markt mogen hanteren, toch? Bv. Uitgaande van een gemiddelde van 5%, dan niet minder dan 3,75%. Of zijn we vrij om elke rentevoet te hanteren die ons lief is?

4. Is het tevens mogelijk dat we 6% als rentevoet voeren en de familieleden mij jaarlijks per persoon via een schenking maximaal 2111 euro teruggeven. Zo kunnen we in theorie een lagere rentevoet hanteren dan de 3,75% in het voorbeeld. Maar is dit geoorloofd?

5. Is het bij deze constructie ook mogelijk dat het familielid deze lening wel opgeeft op de belastingaangifte en van de fiscale voordelen geniet en ik deze bijvoorbeeld niet opgeef op mijn belastingaangifte? Dit puur om een duidelijk beeld te krijgen.

Mijn excuses als ik teveel vragen stel, die al vaker zijn gesteld. Maar ik zou graag duidelijkheid willen met betrekking tot mijn situatie. U mag mij de antwoorden ook terugmailen.

Alvast bedankt.
L. Reactie infoteur, 16-04-2015
Geachte L,
1. U bent niet verplicht om een lening anders dan een hypotheek bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting te melden maar de Belastingdienst kan wel altijd vragen stellen over uw belastingaangifte. Als er vragen zijn over uw vermogen of hoe u een hypotheek kon aflossen, moet u die natuurlijk naar waarheid beantwoorden. Overigens ziet de Belastingdienst de stand van uw vermogen per 1 januari en 31 december van een jaar en niet tussenliggend. De belasting over een schenking valt onder schenkbelasting, niet de inkomstenbelasting.
2. U mag met iedereen een lening afsluiten en zolang u de rente betaalt is het een lening en geen schenking. Overigens kan daarnaast altijd wat aan u worden geschonken (ook hiervoor gelden vrijstellingen).
3. Als de lening niet direct opeisbaar is, mag worden afgeweken van de 6% rente.
4. Ja dat mag, maar het moeten gescheiden circuits zijn. U mag dus niet op voorhand salderen. U betaalt de rente en op een later moment ontvangt u een schenking. Daarbij is verstandig als het een niet eenvoudig tot het andere te relateren is. Er moeten echt twee acties zijn: de betaling van de rente door u en later het krijgen van een schenking.
5. Dat kan en als er een vraag over komt beantwoordt u die gewoon. Nogmaals, u mag lenen wat u wilt, daar gaat de Belastingdienst niet over. Zodra de lening een hypotheek is en u de rente aftrekt, moet u de hypotheek wel melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 13-04-2015 13:31 #240
Geachte Zeemeeuw,

Mijn situatie is als volgt. Ik ben werkzaam in het buitenland (lees; Duitsland) en woonachtig in Nederland. Tevens heb ik nog een studielening van 65000 euro. Graag zou ik deze lening binnen de familie (geen ouders) willen plaatsen, zodat de betaalde rente naar een familielid gaat en er eventueel een lagere rentevoet (+/- 3%) dan actueel (4,2%) gehanteerd kan worden. Wellicht een eigenaardige vraag, maar ben ik ten aller tijde verplicht om deze lening (bij een familielid) op te geven bij de belastingdienst? Dat is mij even niet duidelijk. Deze lening geef ik op dit moment wel jaarlijks op bij de belastingdienst.

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 13-04-2015
Geachte L,
U bent niet verplicht om de lening op te geven aan de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 16-03-2015 19:07 #239
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor de vele heldere uitleg, ik ben al veel wijzer geworden. Er resten nog wel een paar vragen waarvan de antwoorden wellicht al ergens staan, maar om alle berichten door te spitten is me net iets te intensief.

Mijn partner en ik gaan € 25.000 lenen van onze ouders om ons in te kopen in een woongemeenschap. Dit willen we over ongeveer 15 jaar terugbetalen. De woongemeenschap bestaat uit een grote woonboerderij met meerdere zelfstandige woonruimtes. De woongemeenschap heeft een bewonersvereniging die een gezamenlijke hypotheek voor het hele pand beheert. Wij lenen dus geld om ons in te kopen in een zelfstandige woonruimte in de woongemeenschap.

1. Kunnen we de rente evengoed opvoeren als hypotheekrenteaftrek?
2. Als de belastingdienst het heeft over marktconform, hebben ze het dan over de hypotheekrente (nu ong. tussen 2 & 3,5 %) of de rente op leningen (nu ong. tussen 5 & 9 %)? En hebben ze dan een looptijd in hun hoofd?
3. Moet het contract elk jaar opnieuw vernieuwd worden? Of is een afrekening per jaar voldoende?
4. Mijn vriendin en ik hebben allebei ook nog een studieschuld, kan de belastingdienst hier moeilijk over gaan doen?
5. Omdat het een niet direct opeisbare lening betreft, klopt het dan dat de rente lager mag liggen dan 6 % (zolang het marktconform is), zonder dat dit als schenking wordt gezien?

Bij voorbaat dank voor de antwoorden.
Vriendelijke groet,
Daan Reactie infoteur, 17-03-2015
Beste Daan,
1. Als u zich inkoopt in een woongemeenschap is dat wat anders dan een hypotheek op uw naam afsluiten. De rente op de lening is voor u niet als hypotheekrente aftrekbaar.
2. Wat marktconform is, hangt inderdaad van de soort lening af. Voor een hypotheek geldt een veel lagere marktconforme rente momenteel dan voor een persoonlijke lening.
3. Het contract mag voor vele jaren worden afgesloten. De betaling moet wel minimaal eens per jaar plaats vinden, zodat de Belastingdienst zeker weet dat het inderdaad een lening is en geen schenking.
4. Neen, de studieschuld speelt hierbij geen echte rol. Wel kan het zijn dat als de schulden hoog zijn een bank voor een nieuwe lening een risico opslag zou vragen (dat betekent een iets hogere rente).
5. Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 02-03-2015 20:53 #238
Wat maakt de belastingdienst het ons moeilijk door niet gewoon een toegestane rente te publiceren. We moeten maar gokken, want een lening van 150k met looptijd 20 jaar, lineair, zonder hypothecaire dekking, is weinig te vinden op internet. Mijn vader wil me 150k lenen voor aankoop woning, zonder hypothecaire dekking dus. Hij durft niet verder te gaan dan 6%. Ik begreep dat je de inspecteur der belastingen om akkoord kan vragen voor een bepaalde rente, zeg 8%, is dat zo? Welke rente zou jij voorleggen? Loop ik daarmee het risico dat hij een nog lagere rente dan 6% zal opleggen? Lijkt me niet logisch aangezien ze bij renteloos ook van 6% aangaan, en aangezien ik rentes van 8% zie bij PL 10 jaar van 75.000,-. Welke rente zou ik het beste indienen denken jullie? Laatste vraag: is het registreren in plaats van dit proces gekomen? hoop het niet want anders weet je wel erg laat wat mag en wat niet. Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Martijn,
De lange rente is sterk gedaald. Als u bij een paar banken kijkt, zult u zien dat een 20 jarige hypothecaire rente ongeveer 3,5% procent bedraagt. Die 6% staat in de wet, maar is inmiddels eigenlijk aan de hoge kant. De kans dat de belastinginspecteur op 8% gaat zitten is momenteel daarom klein. Als het geen hypotheek wordt, is registratie niet nodig omdat u de rente ook niet aftrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 28-01-2015 14:55 #237
Mijn situatie is als volgt: Ik wil in mijn eentje een huis kopen. Ik heb eigen vermogen maar kan ook een bedrag van mijn moeder lenen. Mijn vraag is of een onderhandse lening als een (2e) hypotheek gezien wordt door een bank waar ik van kan lenen? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste J,
Ja de bank zal de lening van uw moeder, als die bij de bank bekend is, als tweede hypotheek zien. De hypotheek van de bank is dan een eerste hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 06-12-2014 09:23 #236
Beste Zeemeeuw, welk voordeel biedt een onderhandse lening in vergelijking met een renteloze lening tussen ouder en kind? Geldt aflossing van hypotheekschuld ook als doel van een onderhandse lening en is de daar over betaalde rente dan ook door lener aftrekbaar? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Sido,
Het kenmerk van een onderhandse lening is dat u er niet voor naar de notaris gaat. De rente op een onderhandse lening die is afgesloten na 2012 is aftrekbaar als het voor uw eigen huis is en er wordt afgelost. In dat geval moet de lening ook bij de belastingdienst bekend zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/132542-lening-eigen-woning-doorgeven-aan-belastingdienst-in-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 01-12-2014 23:29 #235
Beste Zeemeeuw, 1. kan/mag een ouder meerdere onderhandse leningen verstrekken aan zijn - in dit geval - beide kinderen, 2. is er een maximum aantal onderhandse leningen per verstrekker of mag/kan je bijv. in 2015 een lening verstrekken en in 2016 opnieuw, 3. de opeisbaarheid van het overeengekomen bedrag vervalt bij overlijden, mag/kan je ook een opname in een verzorgingstehuis als zodanig aanmerken?
Opnieuw hartelijk dank!
Sido Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Sido,
1. Een ouder mag elk jaar meerdere onderhandse leningen verstrekken (is niet gelimiteerd).
2. Een opname in een verzorgingshuis is bij leven en wordt anders behandeld dan bij overlijden. Een schenking bij overlijden dient ook bij de notaris te worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 01-12-2014 12:57 #234
Beste Zeemeeuw, heel erg bedankt voor de vlotte reactie. Hoe zit het dan met een schenking? Wat zijn de voor- en nadelen van een lening en een schenking in mijn situatie? Ik zou niet willen dat mijn partner de schenking krijgt na de echtscheiding. In het land waar mijn ouders wonen is het niet gangbaar om het vast te leggen op papier / officieel te doen als ouders geld schenken aan hun kinderen en ook andersom niet. Er zijn dan ook geen speciale voorwaarden. Omdat het geld vanuit het buitenland komt hoef ik dit niet op te geven bij de belastingdienst als spaargeld of overige inkomsten etc? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Linda,
1. Als uw ouders langer dan 10 jaar buiten Nederland wonen en hier niet belastingplichtig zijn, betaalt u in Nederland over een schenking van uw ouders geen schenkbelasting. Het land van uw ouders kan wel nog bepaalde regels voor een schenking stellen.
2. Als u een schenking op 1 januari van een jaar op uw rekening hebt staan, is het wel een belastbaar vermogen met een vrijstelling van ruim 20.000 euro.
3. Als uw ouders een schenking doen kan dat beter vanaf 2 januari van een jaar. Als u het geld buiten de gemeenschap van goederen wilt hebben, kan de schenking beter na de echtscheiding plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 29-11-2014 19:42 #233
Beste Zeemeeuw, in reactie op eerdere antwoorden op min of meer dezelfde vraag. 1. Bij een schenking op papier is de ontvanger dan per direct formeel/juridisch/fiscaal 'eigenaar' van het vermogen in de akte, alleen blijft het op de bankrekening van de schenker staan tot voldaan is aan de voorwaarden van schenking (overlijden, opname in een verzorgingstehuis) en 2. moet de ontvanger dit virtuele vermogen dan ook per direct (in de opgave over dat jaar) opgeven bij de belastingdienst en daar eventueel vermogensbelasting over afdragen of blijft schenker daarvoor verantwoordelijk. 3. stel de schenker wordt opgenomen in een verzorgingstehuis en zijn/haar bijdrage wordt vastgesteld door toetsing van haar vermogen is dat dan minus wat op papier reeds geschonken is op voorwaarde dat dit twee jaar eerder dan opname in dat tehuis bij akte is gebeurd of wordt dat er bij opgeteld 4. stel hij/zij komt binnen twee jaar na het opmaken van de akte in een verzorgingstehuis wordt dan toch het op papier geschonken vermogen meegewogen in de vaststelling van de eigen bijdrage die hij/zij moet betalen voor verblijf in dat tehuis. Excuus voor de vele vragen. Dank en groet, Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Sido,
1. Bij een schenking op papier wordt u geen direct eigenaar van hetgeen is geschonken, maar laat de levering nog op zich wachten. De levering kan op een moment zijn dat de schenker nog leeft en bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis gaat, maar ook na diens leven. Omdat niet wordt geleverd gaat de schenker bij u een lening aan en die lening behoort tot uw vermogen. Zodra geleverd is, vervalt ook de lening:

https://financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

2. De Belastingdienst belast uw vermogen per stand 1 januari van een jaar.
3. Bij de schenker staat door de lening het vermogen op nul, maar het verzorgingshuis kijkt wel naar de stand van zaken twee jaren voordat iemand wordt opgenomen, wederom stand 1 januari.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 26-11-2014 13:07 #232
Beste, momenteel zit ik in de volgende situatie. Ik ga scheiden. Ik ben een zelfstandige maar heb zeer lage inkomen. Ik woon momenteel nog met mijn partner en ben op zoek naar een baan. Ik wil zsm het huis uit en met onze dochter wonen. Alleen heb ik nu niet genoeg geld om een huis te kunnen huren. Ik heb geen Nederlandse nationaliteit en mijn ouders wonen in het buitenland (niet in de EU) en zijn ook geen Nederlanders. Mijn ouders willen mij helpen om aan het geld te komen om voor mij een woning te kunnen huren. Ze gaan mij ca. 10.000 euro lenen. Mijn vraag is moeten mijn ouders dan ook rente vragen zoals het hier beschreven wordt? Hoe zit het met de belasting? Wordt deze lening dan ook verdeeld in de scheiding? Waar moet ik verder opletten? Pardon mijn kennisgebrek hierover… Bij voorbaat dank. Groet. Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Linda,
1. Omdat uw ouders in het buitenland wonen en geen Nederlandse nationaliteit hebben, gelden voor deze lening de eventuele voorwaarden uit het land van uw ouders.
2. Voor u die wel in Nederland woont is het een lening die, als in de overeenkomst niet anders wordt bepaald, in de gemeenschap komt als het een lening is die vóór het moment van het aanvragen van de echtscheiding wordt afgesloten. Wilt u dat niet, dan kunt u met uw ouders anders afspreken.
3. De eventuele rente is niet aftrekbaar voor de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 19-11-2014 12:30 #231
Dank voor de vlotte reactie. Echter, als de rente samen met de aflossing ook verrekend wordt met het vrijgestelde bedrag (ca 5000 per jaar) kan dat toch nog wel interessant genoeg zijn wanneer de onderhandse lening zeg maar 10.000 euro of meer bedraagt? Ik opper maar een idee, sorry voor mijn gebrek aan kennis hieromtrent. Dank en groet. Reactie infoteur, 19-11-2014
Beste Sido,
Klopt, het kan wel bij kleinere bedragen. Het is wel beter om met de schenking van rente even te wachten omdat de rente daadwerkelijk betaald en gestort moet worden. Bovendien is de echte aflossing dan gelijk aan de schenking minus de verschuldigde rente (op 10.000 euro 600 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 18-11-2014 13:55 #230
Beste infoteur, i.v.m. het verkleinen van het vermogen van schoonmoeder omdat ze wellicht in een verzorgingstehuis moet worden opgenomen en dan haar vermogen compleet moet opsouperen, dachten wij aan een onderhandse lening. Schoonmoeder leent ons een x-bedrag tegen 6%, de kinderen betalen zeg 10 jaar elke maand rente en aflossing, zoals in de modelovereenkomst op deze pagina. Vervolgens schenkt ze elk jaar de belastingvrije ca. 5000 euro per kind ter compensatie van de aflossingen, de kinderen kunnen de betaalde rente aftrekken van de belasting. Is dit een realistische optie, kan/mag dit helemaal niet fiscaal gesproken of is het gewoon een stomme gedacht die geen hout snijdt.
Dank en groet. Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Sido,
Dit kan te dele. Een onderhandse lening en jaarlijkse schenking kunnen inderdaad, maar de rente is alleen aftrekbaar als de lening is gebruikt voor de eigen woning (hypotheek, verbouwing). Haar vermogen neemt dan af met de schenking minus de te betalen rente over een lening die jaarlijks afneemt. De afname van het vermogen zou sneller gaan door geen lening bij uw schoonmoeder aan te gaan, maar wel te kiezen voor een schenking van het jaarlijks vrijgestelde bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanhamel, 27-09-2014 00:12 #229
In 2003 heeft mijn een onderhandse lening van 45.000 euro gevraagd aan stiefvader. Er werd een onderhandse lening afgesloten met al de gegevens en de lening moest tegen 2010 terug betaald zijn(overname winkel) Nu vandaag is de lening nog niet volledig afgelost en is mijn schoonvader inmiddels plots overleden. Kan mijn schoonmoeder nu dit geld dadelijk terug eisen of bestaat er een verjaringstermijn op. En zo ja de terugbetaling volgens de reglementering moet, kan hiervoor dan een afbetalingsplan aan gekoppeld worden.
graag een antwoord aub via mailadres. Reactie infoteur, 27-09-2014
Beste Vanhamel,
Als in het contract staat dat de lening bij overlijden direct opeisbaar is, kan dat en komt dit direct in mindering op de nalatenschap. In andere gevallen erven de erfgenamen de lening en krijgt u een vordering op hen. Als de schoonmoeder de enige erfgename is, is dat een vordering op haar. Met haar kunt u over de terugbetaling afspraken maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jade, 19-09-2014 14:46 #228
Goedemiddag,

Wij hebben een ingewikkelde constructie en ik hoop dat u mij kunt helpen.

Mijn vader heeft mij ooit 3 ton geschonken voor een woning. Nu ga ik een nieuwe woning kopen die een stuk duurder is en wil ik mijn moeder in huis nemen (garage ombouwen tot kamer met wc etc.). Zij heeft 2 ton vrij van hypotheek die zij dan ook wil schenken. Zelf hou ik een hypotheek over van ongeveer 150.000 euro.
Wat is nu handig om te doen? Mijn moeder dat geld laten schenken of in de vorm van een lening doen?
Is het belastingtechnisch dan handig om de aangebouwde woonruimte te "verhuren" aan mijn moeder?

Iedere goede tip is heel erg welkom!

Alvast bedankt voor het meedenken.

Vriendelijke groeten! Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Jade,
1. Als bij de eerdere schenking niet gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling, kan voor een eigen woning in 2014 tot 100.000 euro belastingvrij worden geschonken. Dat verlaagt uw maandelijkse lasten en u betaalt hierover geen schenkbelasting. Over het meerdere betaalt u wel schenkbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

2. Als 100.000 in uw geval belastingvrij mogelijk is, zou het andere deel ook via een lening kunnen plaats vinden. U betaalt daarover dan wel 6% rente die aftrekbaar is.
3. De aangebouwde woonruimte is onderdeel van de woning. Als dat deel wordt verhuurd, vervalt de hypotheekrenteaftrek voor dat deel. Wordt het niet verhuurd, dan ziet de fiscus het vrij gebruik maken van de woningruimte als schenking.
4. Het is nu een kwestie van sommen maken en ook bekijken waar uw moeder het gelukkigste mee is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne-Marijke, 20-08-2014 11:50 #227
Hallo,
Wij hebben in de loop van afgelopen jaren een aantal duizend euro geleend aan een van onze kinderen. Inmiddels is er ook schuldhulpverlening ingeschakeld. Wij willen dit bedrag graag mee laten nemen in de totaal schuld. Kan dat ook met een dergelijke overeenkomst.
Met vriendelijke groeten,
anne-Marijke Reactie infoteur, 20-08-2014
Hallo Anne-Marijke,
Ja als u de onderhandse lening aanmeldt bij de bewindvoerder/curator deelt die mee in de afwikkeling van de schulden. De lening moet wel destijds door de betrokken partijen (u en uw kind) zijn ondertekend en er zal waarschijnlijk ook worden gevraagd om een bankafschrift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 17-08-2014 19:01 #226
Hallo,

Wij gaan ons huis verbouwen en kunnen daarvoor 65000,- bij onze ouders lenen. Mijn idee is om dan 800, per maand terug te betalen inclusief 3,5 %rente. Per jaar betaal ik dan 9600,- waarvan 2275 aan rente. Wanneer mijn ouders dat bedrag dat weer per jaar terug schenken, kan ik dat weer als extra aflossing gebruiken. Wat is uw idee over deze constructie? Reactie infoteur, 18-08-2014
Hallo Sander,
Dit kan en de rente is aftrekbaar als hypotheekrente. In de akte zou ik wel opnemen dat extra aflossen door u is toegestaan. Saldeer niet vooraf, maar betaal de rente elke maand. Daarna kan de rente worden geschonken en kunt u dat geld weer gebruiken voor een extra aflossing. De rente die u betaalt neemt jaarlijks af naar gelang de mate van aflossing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tenny, 14-07-2014 12:18 #225
Beste infoteur,
Een goede kennis wil mij ca. € 6.000,- lenen, zodat ik mijn schuld bij de bank kan aflossen. Zij wil hier geen rente voor vragen en ik kan steeds een stuk afbetalen wat ik me kan veroorloven.
Is dit verstandig om te doen en waar moet ik aan denken?
Ik kan me voorstellen dat mocht zij komen te overlijden, de nabestaanden het geld direct zullen opeisen. Mocht ik komen te overlijden, moet dan mijn kind het aflossen?
kan dit invloed hebben op mijn bijstandsuitkering?
alvast bedankt voor uw antwoorden. Reactie infoteur, 14-07-2014
Beste Tenny,
1. Uw vriendin mag u tot ruim 2000 euro belastingvrij schenken. Omdat normaal gesproken 6% gerekend zou moeten worden, wat gelijk is aan 360 euro per jaar, is een rente van nul ook geen probleem.
2. De lening vergroot niet uw vermogen omdat tegenover het geld dat u zo krijgt, ook een vordering staat.
3. De kennis mag in de lening opnemen dat bij haar overlijden of uw overlijden de lening vervalt. Schrijf ook duidelijk op dat u kunt bepalen hoeveel u kunt aflossen per maand of jaar en dat de lening niet direct opeisbaar is. Vriendschappen gaan ook wel eens voorbij en dan moet u voorkomen dat per direct het geld wordt opgeeist.
4. Het grote voordeel voor u is dat u een dure lening kunt vervangen door een goedkope lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 10-06-2014 19:00 #224
Beste infoteur,
Wat mag ik verstaan onder "… 'n lening van k€100,==… " danwel "… 'n WOZ-waarde van k€350,==… "?

Tot slot:
gaarne 'n nadere uitleg aangaande: 6% aan rente bij direct opeisbaar of de marktrente plus of minus 25% bij niet direct opeisbaar.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden.
Nico Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Nico,
1. Met k€100 in de vraag van Willem is 100.000 euro bedoeld.
2. Die 6% staat in de wet.
3. Als het niet een direct opeisbare lening is, is er meer vrijheid. Stel een marktconforme rente is 4%, dan is er in dat geval een marge van 3% tot 5% aanwezig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christine Ellis, 01-06-2014 09:31 #223
Bij het overmaken van een "lening op papier"van bank naar bank, hoort volgens mij
geen gift of schenking te staan maar lening. Klopt dat? Reactie infoteur, 01-06-2014
Beste Christine Ellis
Als het een betaling is op een lening op papier, is het bijschrift rente (en aflossing) lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 10-04-2014 21:59 #222
Hallo,

Een heel praktisch vraagje. Hoe toon ik achteraf (bij de aangifte) aan dat ik recht had/heb op aftrekbaarheid van de rente van de restschuld:
* stukken notaris (koopsom van koper lager dan mijn hypotheek)
* betaling van rente
* overeenkomst met mijn ouders

Of heb ik daar nog meer voor nodig?

Groet, Jeroen Reactie infoteur, 11-04-2014
Hallo Jeroen,
U hebt een restschuld zodra een huis is verkocht onder de waarde van de hypotheek. Dit wordt duidelijk op het moment van transactie bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilda, 01-04-2014 21:07 #221
Hallo,

Mijn ouders willen mij een lening geven van ongeveer 18000 euro tegen een rente van 4,5 % om mijn restschuld af te lossen. De rente voor deze lening kunnen wij aftrekken bij de belasting, omdat het een restschuld van de verkoop van onze woning betreft.
Heeft het aftrek van deze rentekosten ook nog gevolgen en nadelen voor de belastingaangifte van mijn ouders?

Alvast Bedankt.

Hilda Reactie infoteur, 02-04-2014
Hallo Hilda,
Neen, de hypotheekrenteaftrek heeft geen gevolgen voor de ouders. Voor de ouders is de lening een vordering in box 3, of u nu wel of geen hypotheekrente aftrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 29-03-2014 17:02 #220
Ik wil mijn zoon en zijn vriendin een lening van € 110.000 verstekken voor de aankoop van een woning. Deze lening zullen zij annuïtair aflossen over een periode van 30 jaar.
Binnen welke marges moet de rente liggen (wat betreft de belastingdienst) voor een een rentevaste periode van bijv. 5, 10 of 15 jaar?
Met andere woorden welke rente beschouwt de belastingdienst marktconform?

Alvast bedankt, Steven Reactie infoteur, 30-03-2014
Beste Steven,
De marktconforme rente is niet precies op een paar tienden aan te geven. Het gaat om een gemiddelde als u een paar banken vergelijkt. De maatregel is bedoeld om extremen te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marnius, 28-03-2014 22:40 #219
Ik leen mijn dochter voor 15 jaar het restschuldbedrag van haar verkochte woning.(28.000,-) Ik leg vast dat zij maandelijks daar marktconforme rente (5%) over moet betalen, maar de aflossing schort ik 10 jaar op. Na 10 jaar moet zij zelf gespaard hebben en mij binnen 5 jaar geheel aflossen.
Accepteert de Belasting deze opschorting of is het nu verplicht dat mijn dochter gelijk moet beginnen met aflossen om in aanmerking te komen de rente als hypotheekrente af te trekken?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Marnius,
Bij de financiering van een restschuld eigen woning eist de belastingdienst niet dat er wordt afgelost. Wel is de rente die ze u betaalt voor maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar, ook als de lening langer doorloopt. Daarbij is ook belangrijk dat aantoonbaar rente wordt betaald:

financieel.infonu.nl/belasting/108867-hoge-rente-restschuld-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matthijs, 09-03-2014 08:50 #218
Dag,

Nog een paar aanvullende vraag:
1) mag het geld van de familiehypotheek overgemaakt worden naar de rekening van de degene die de woning koopt (deze maakt het erna weer over naar de notaris/ of de bank van de rest van de hypotheek)?
2) mag het bedrag dat op je rekening staat dan aangevoerd worden als eigen geld om zo bij de bank minder te hoeven lenen, maar toch een hogere hypotheek in totaal te krijgen dan alleen een hypotheek bij de bank?
3) anders geformuleerd, mag de bank vragen naar de herkomst van het geld?
4) kan het geld van de fam. daarna aangemeld worden bij de belastingdienst als aftrekbaar?

dank
Groet Reactie infoteur, 10-03-2014
Dag Matthijs,
1. Ja dat mag. De bank mag ook naar de herkomst van het geld vragen en kan van mening zijn dat de totale lening te hoog wordt (afhankelijk van inkomen en waarde huis).
2. De familiehypotheek kan gewoon aangemeld worden bij de belastingdienst. De hypotheekrente is aftrekbaar als u kiest voor een annuïteit of een lineaire hypotheek (met aflossing dus). Als het een aflossingsvrije hypotheek is, is de rente niet aftrekbaar, maar is de schuld wel aftrekbaar in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matthijs, 08-03-2014 23:26 #217
Dag,

de volgende casus: huis kopen met hypotheek bank (5 jaar vaste rente ) en de rest via een niet- direct opeisbare lening bij de familie met een rentevasteperiode van 30 jaar.

de rente van de familiehypotheek moet marktconform zijn: mag ik dan veronderstellen dat:
1) ik bij banken mag kijken naar de hypotheekrentes met een looptijd van 30 jaar rente vast? (gem. 5.4 %)
2) ik daar nog 25% boven mag zitten? (dus 6, 75 %)
3) de familiebankhypotheek qua rentevaste periode niet gebonden is aan de bankhyptoheek van 5 jaar vast?

alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 10-03-2014
Dag Matthijs,
Deze familiehypotheek tegen 6,75% voor dertig jaar vast mag. Bewaar wel het bewijs van de actuele marktrente op het moment van afsluiten. U hebt dan een tweede hypotheek met een andere rentevaste looptijd dan de eerste hypotheek die bij de bank loopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieve, 26-02-2014 20:32 #216
Ik zou mijn enig kind 130.000 euro willen geven om de aankoop van een huis mogelijk te maken en zodoende het bedrag dat moet geleend worden bij de bank binnen de perken te houden. Hoeveel mag je belastingsvrij schenken? Is het beter om een onderhandse lening af te sluiten om toch een stok achter de deur te hebben mocht er iets mislopen. Aangezien er maar een kind is, is het niet de bedoeling om het bedrag ooit terug te krijgen of intrest te innen. Ik zou eerder jaarlijks de intrest willen kwijtschelden, alsook na vb 10 jaar het geleende bedrag kwijt te schelden. Mocht er dan toch ergens iets fout lopen kan ik dan terug vallen op de onderhandse lening zoals oorspronelijk opgemaakt? Is het document wettelijk in orde als ik alle punten, dwz 1 t/m 10 opneem. Wat moet er dan uiteindelijk aan de belastingdienst gemeld en doorgegeven worden? Wanneer er geen intresten of kapitaal terug betaald wordt, kan er dan nog iets ingebracht worden?
alvast bedankt voor de informatie. Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Lieve,
1. De voorwaarden voor een schenking zijn in Nederland niet gelijk aan die in België en de tarieven ook niet. Als u in België woont, gaat het om een handgift die u niet hoeft te melden:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

2. In Nederland is de regel dat als u uitkomt boven de vrijstellingen, belastingaangifte noodzakelijk is en ook als de ontvanger voor de vrijstelling van maximaal 100.000 euro in aanmerking komt in 2014, 2017 en 2018:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

3. U kunt de modelakte gewoon gebruiken. Als u de 100.000 euro vrijstelling wilt gebruiken, voegt u als extra voorwaarde toe dat de schenking plaats vindt onder de voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een huis.
4. Het staat u altijd vrij om extra voorwaarden toe te voegen. Ondertekend is dit document rechtsgeldig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 18-02-2014 22:57 #215
Beste,

Ik heb ergens op het internet gelezen dat als je gehuwd bent en het huis op beider naam staat dat het contract door beiden moet worden ondertekend. Klopt dit, en zo ja, moeten beiden dan ook als kredietnemer bovenaan de overeenkomst staan vermeld?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 19-02-2014
Beste Joost,
Omdat jullie gehuwd zijn moet de lening op beider namen staan (gemeenschap van goederen). Bij een gezamenlijk huis kan de ene eigenaar niet een hypotheek vestigen zonder toestemming van de ander, omdat het huis als onderpand dient. Beiden zijn dan kredietnemer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 17-01-2014 13:33 #214
Beste,

Van de belastingdienst begreep ik dat het niet nodig was om je contract te laten registreren bij hen. Dit in tegenstelling tot uw bericht hierboven.

Een nieuw afgesloten onderhandse lening overeenkomsten waarvan je rente teruggaven wenst van de belastingdienst moet wel aanwezig zijn, op het moment de inspecteur hier om vraagt dit overlegt kan worden. (En natuurlijk is het altijd slim om een contract te hebben als het om geldlening betreft)

M.a.w. als we een onderhands lening overeenkomst hebben, gedateerd op dec 2013 met ingang 01-01-2014, kan er hypotheekrente teruggave aangevraagd worden, zonder het contract te deponeren.

Uiteraard mag de looptijd van het contract niet langer zijn dan 30 jaar, er MOET afgelost worden op de lening en een marktconforme rente betaald worden. Anders val je buiten de boot van teruggave.

Klopt dit alles wat ik heb mogen informeren?

M.vr.gr,
Ray
contracten afgesloten eind op eind 2013 Reactie infoteur, 17-01-2014
Beste Ray,
Als u een onderhandse hypotheek met een verplichte aflossing hebt afgesloten en daarvoor hypotheekrenteaftrek wilt krijgen, moet u betreffende lening melden bij de belastingdienst via het formulier opgaaf lening eigen woning (zie artikel). Het gaat daarbij om nieuwe leningen die zijn afgesloten sinds 1 januari 2013 waarvoor ook de nieuwe hypotheekregels van hypotheekrenteaftrek gelden. Voor eerdere leningen geldt deze verplichting niet. U hoeft het contract zelf niet te deponeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 07-01-2014 19:55 #213
Beste Zeemeeuw,

Heel erg bedankt voor deze info, erg nuttig!

Ik zou heel graag het voorbeeld als word bestand of iets dergelijks krijgen. Eventueel kan ik het daarna als u dat wilt voor u uploaden zodat u het document makkelijker kunt delen via een link. (dan kan ik er tenminste wat voor terug doen).

Groeten,
Cornelis Reactie infoteur, 08-01-2014
Beste Cornelis,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emina, 02-01-2014 10:31 #212
Beste zeemeeuw,

nogmaals dank voor uw reactie! Aanvullend een vraag n.a.v. uw reactie: indien mijn ouders na 10 jaar het restant v/d lening kwijtschelden (wat dus als een schenking wordt gezien) zoals ik in onderstaande vraag heb geschetst, vervalt daarmee het renteaftrek wat ik in jaar 1 t/m 10 heb genoten? Dus moet ik dan na 10 jaar bij het kwijtschelden (schenken) alsnog het genoten renteaftrek (jaar 1 t/m 10) terugbetalen aan de BD?

Met vriendelijke groeten, Emina Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Emina,
De hypotheekrenteaftrek vervalt pas in het jaar dat u geen rente meer betaalt en dus niet met terugwerkende kracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emina, 30-12-2013 10:00 #211
Hallo,

Mijn ouders willen mij € 30.000 lenen zodat ik de restschuld kan aflossen op mijn woning (aangekocht in 2008 en verkocht op 1-4-2014). Over deze € 30.000 wil ik 6% rente betalen en € 10.000 ineens aflossen medio 2014. Deze lening wordt voor de rest (€ 20.000) aflossingsvrij verstrekt door mijn ouders aan mij met een looptijd van 20 jaar. Ik wil dus 10 jaar lang 6% rente betalen (zodat ik hier renteaftrek op kan claimen bij de BD) en na verloop van 10 jaar willen mijn ouders deze lening aan mij kwijtschelden. Ik heb daarom de volgende vragen aan u:
1. Is het dus mogelijk dat na verloop van 10 jaar mijn ouders het restant dus € 20.000 kwijtschelden en dat hierdoor deze lening verdwijnt?
2. Indien het kwijtschelden niet mogelijk is, is het mogelijk dat deze onderhandse lening verjaart nadat ik vanaf 11e jaar v/d looptijd van de lening (looptijd 20 jaar) geen rentebetalingen meer doe aan mijn ouders en ook geen renteaftrek geniet (kan sowieso naar m.i. niet na verloop van max. 10 jaar)? Is het mogelijk (dus dat de BD hiermee akkoord moet gaan) dat door verjaring van deze onderhandse lening deze lening in Box 3 vedwijnt na verloop van 10 jaar en stelt de BD hier aanvullende voorwaarden aan vast (welke zijn dit)?

Alvast heel erg bedankt!

Met vr. groet Emina Reactie infoteur, 30-12-2013
Beste Emina,
Uw ouders mogen na 10 jaar de lening kwijt schelden. Dat is dan wel een schenking waarvoor bepaalde vrijstellingen gelden die over 10 jaar weer heel anders kunnen zijn dan nu. Een lening verjaart, indien niet afgelost, pas na 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantien Fröling, 28-12-2013 10:19 #210
Beste Martin,

Hartelijk dank voor de info en de model overeenkomst: bijzonder informatief!
Toch een klein vraagje: klopt het dat er geen download bestand bij zit of zie ik dat over het hoofd?
Als het er niet bij zit: heeft dat een reden en wat is dan de gemakkelijkste manier om gebruik te maken van het model (naast het overtypen hiervan)?

Ik hoor graag van je.

vriendelijke groet,

Jantien Fröling Reactie infoteur, 28-12-2013
Beste Jantien Fröling,
De reden is eenvoudig aan te geven: ik kan naar deze site geen losse bestanden uploaden, alleen artikelen. Ik stuur het je op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 27-12-2013 23:14 #209
Hallo,
Mijn moeder heeft mij 54.000 geleend nadat haar erfdeel is vrijgekomen na verkoop huis, Dit geld is ingezet voor hypotheek om ons huis te kunnen kopen. Mag zij dit geld ons schenken aangezien de schenkingsregeling ivm hypotheek is versoepeld en zij ons dit makkelijk en kostenloos zou kunnen schenken?

Groet
Mina Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Mina,
Als de lening bij de belastingdienst bekend is als hypotheek voor de eigen woning (u trekt hypotheekrente af), mag het bedrag belastingvrij worden geschonken (2017 of 2018):

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 26-12-2013 14:16 #208
Beste Zeemeeuw,

Ik ben een beetje in de war. Wij willen de hypotheek aflossen en in de plaats hen een lening (hypotheek) geven.
1. nog registreren bij de belastingdienst?
2. aflossen (door schenking) korter dan 30 jaar mogelijk?

Dank voor uw antwoord.

Martin Reactie infoteur, 26-12-2013
Beste Martin,
U mag een bestaande hypotheek bij een bank omzetten in een onderhandse lening. Als de hypotheek van vóór 2013 is en het bedrag van de lening niet hoger is dan de hypotheek, blijft de hypotheekrenteaftrek bestaan. In andere gevallen moet de lening in dertig jaar worden afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 15-12-2013 19:08 #207
Hallo,
Hoe kan ik een onderhandse lening (gebruikt voor een woning) omzetten naar een hypotheek?

Groet,
Annemarie Reactie infoteur, 16-12-2013
Beste Annemarie,
Ook een onderhandse lening voor een huis, is een hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 06-12-2013 13:39 #206
Hallo,
Wij willen graag ons droomhuis kopen die nu plotseling te koop staat. En daarvoor kunnen wij geld lenen bij een tante van mij die zelf in Azië woont. Maar zij wil absoluut niet hier bekend worden in Nederland. Wat wil de belastingdienst weten van de leningverstrekker bij een onderhandse lening zonder bijv hypotheekrente aftrek?

Mvg
Hendrik. Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Hendrik,
Als er geen hypotheekrenteaftrek is, hoeft u de lening ook niet zelf te melden, maar de belastingdienst kan er wel altijd naar vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 01-12-2013 15:11 #205
Geachte Zeemeeuw,
Mijn dochter heeft met een familielid een Leningsovereenkomst afgesloten, met (helaas) als einddatum 31 augustus 2013. De geldverstrekker heeft geen problemen met het verlengen van het contract voor onbepaalde tijd, of eventueel als einddatum het jaar 2019.
Kan / mag er op de huidige overeenkomst met de pen een aantekening met bovenstaande verlenging geplaatst worden om de overeenkomst rechtsgeldig te maken / houden en hoe zou zo'n tekst eruit moeten zien?
Bij voorbaat dank en groet,
Max Reactie infoteur, 02-12-2013
Geachte Max,
Handgeschreven onder het kopje wijziging voorwaarden en door beiden ondertekend met datum, kan deze wijziging worden aangebracht. Ook is een nieuw contract denkbaar met de kop verlenging lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emiel, 14-11-2013 17:10 #204
Mijn vrouw gaat per 1 januari een boekenwinkeltje overnemen. Daarvoor kan ze €20.000 euro lenen van haar ouders. Welke rente moet er minimaal gehanteerd worden als deze lening direct opeisbaar is en hoeveel als deze niet direct opeisbaar is?

Met vriendelijke groet,
Emiel Reactie infoteur, 15-11-2013
Beste Emiel,
Over een direct opeisbare lening is de wet duidelijk: dat moet 6% zijn. Bij een niet direct opeisbare lening is het wat lastiger, omdat er meer vrijheid is en deze gekoppeld is aan de marktrente die van aanbieder tot aanbieder anders kan zijn. Neem daarvoor een gemiddelde rente plus of min maximaal 1/4 deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 06-11-2013 15:40 #203
Mijn vriendin en ik hebben enkele jaren geleden een woning gekocht en zij verhuurt haar oude woning sindsdien omdat deze niet verkocht werd. Inmiddels zijn er enkele problemen met huurders geweest en overwegen we toch de verkoop van haar woning, hier zal een restschuld van ca 30.000 euro ontstaan. Mijn vriendin heeft dit niet, ik wel. Het was eigenlijk bedoeld om onze gezamenlijke hypotheek af te lossen. In plaats daarvan wil ik dit nu aan haar lenen zodat zij haar restschuld kan financieren.
- Is een constructie met onderhands lenen aan je partner toegestaan in deze situatie, ook in verband met de regeling rondom de renteaftrek van de financiering van de restschuld?
- Hoewel de gezamenlijke hypotheek aflossen wellicht verstandiger is, is rust in de relatie ook wat waard :) Op het eerste gezicht zie ik geen grote nadelen aan deze constructie, maar wellicht zie ik dingen over het hoofd? E.e.a. wordt contractueel vastgelegd en de bedragen worden bijgehouden op een separate lijst naast onze samenlevingsovereenkomst, hier staan bijv. ook mijn eerdere aflossingen op onze hypotheek op.
- Van mij hoeft de lening niet direct opeisbaar te zijn, maar stelt de belastingdienst nog eisen op dit gebied?

Alvast bedankt
Groeten
Rob Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Rob,
1. Een lening tussen fiscale partners is toegestaan, maar geeft geen recht op hypotheekrenteaftrek. De rente is wel aftrekbaar als de vriendin geen fiscale partner is.
2. Tussen fiscale partners zijn er geen eisen, maar tussen u en een andere persoon wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 21-10-2013 14:29 #202
Wij hebben ook geld geleend bij ouders via een kladblaadje opgesteld. wat nu als beide ouders overlijden en er een schuld achterblijft? zijn wij dan verplicht onze schuld in te lossen bij 2 broers of vervalt onze schuld dan aan de ouders?
Groet Piet Reactie infoteur, 21-10-2013
Beste Piet,
Dat hangt van de formulering van het kladblaadje af. Als daarin niets staat over wat er gebeurt bij een overlijden, worden alle erfgenamen schuldeiser. Ook u, waardoor een deel vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjen B., 10-10-2013 21:19 #201
Hallo, ik zal aan het einde van de maand mijn huis verkopen met een restschuld van 25.000. Deze restschuld wil de bank wel financieren in de nieuwe hypotheek (nadat ik mijn eigen geld van de bank heb verwijderd aangezien de bank eerst de eventuele eigen middelen wil inzetten). Lastige is dat het geld wel in een spaarhypotheek zit maar deze kan ik niet aanspreken aangezien mijn oude hypotheekvorm dan vervalt. Mijn ouders zijn bereid deze 25.000 (aflossings vrij) aan mij te lenen zodat ik de rentekosten hierover kan aftrekken voor maximaal tien jaar. Mijn vraag is wat de rente moet zijn mijn ouders hebben namelijk geen onderpand en volgens mij kan de rente dan makkelijk oplopen naar 10% tot 12% waarvan ik weer de helft terug kan krijgen van de belastingdienst. Wordt dit geaccepteerd door de belastingdienst? Groet arjen Reactie infoteur, 11-10-2013
Hallo Arjen B.,
Voor een persoonlijke lening van 10.000 euro varieert de rente van aanbieder tot aanbieder van 7% tot 10%. Uw ouders mogen hier nog 25% op doen als het om een direct opeisbare lening gaat. De vraag is of dat het geval is want u lost daarmee de schuld bij de bank af. Dat betekent dat het beste kan worden volstaan met een rente van 6%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elg Kuipers, 11-09-2013 16:30 #200
Onze zoon gaat voor 1 jaar een masterstudie doen aan de universiteit van Antwerpen. Waarschijnlijk krijgt hij geen studielening bij de IB-groep. Nu wil onze moeder hem een onderhandse lening voor het financieren van deze studie geven. Wat zijn de stappen en noodzakelijkheden die dan geregeld dienen te worden? Reactie infoteur, 26-10-2019
Beste Elg Kuipers,
Uw moeder stelt een overeenkomst op met de voorwaarden voor de lening. Ze moet 6% rente vragen als de lening niet direct opeisbaar is. Beiden ondertekenen het geheel (met naam, plaats en datum) en er is geen notaris nodig. Overigens mag uw moeder ook een fors bedrag schenken:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Schenk, 04-09-2013 14:17 #199
LS,
Wij gaan onze zoon per 1 oktober as. € 100.000 lenen voor de aankoop van een huisartspraktijk. De lening wordt direct opeisbaar. Hij gaat in vijf jaar de lening aflossen. Mijn vraag is welke rente maximaal berekend mag worden.
Alvast bedankt voor het antwoord.

Peter Schenk Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Peter Schenk,
De belastingdienst eist dan een rente van 6%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 01-09-2013 22:48 #198
Beste Zeemeeuw,

Mijn zus en zwager hebben een eigen woning in de verkoop en hebben inmiddels elders een huurwoning aanvaard. De verkoop van de eigen woning laat op zich wachten. Zij hebben moeite de dubbele lasten op te brengen en het nieuwe huis in te richten. Ik wil aan hun een onderhandse lening verstrekken. Deze wordt terugbetaald zodra de eigen woning is verkocht. Vooralsnog geen aflossingen dus.
Kan ik bovenstaande overeenkomst gebruiken?
Kan ik als looptijd vermelden "tot de verkoop van de eigen woning"?
Een rente van 6% is toereikend om niet met het schenkingsrecht te maken te krijgen?
Moeten zus en zwager beiden tekenen?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 02-09-2013
Beste Sander,
1. U kunt bovenstaande overeenkomst gebruiken met een paar aanpassingen. Zo geeft u in de overeenkomst aan dat de lening maandelijks via aflossingen wordt terugbetaald zodra de eigen woning (adres vermelden) is verkocht. Verder past u aan dat niet wordt afgelost tot het moment van verkoop en is het doel van de lening een overbruggingskrediet geworden. Overigens weet ik niet of de woning met winst kan worden verkocht en aan welk aflossingsschema u na verkoop denkt.
2. U mag uitgaan van 6%.
3. Het hangt ervan af met wie u de lening sluit, maar omdat beiden verantwoordelijk zijn voor de koopwoning, ligt een dubbele handtekening met namen, plaats en datum wel voor de hand. Als het een grote lening is, is dit, gegeven het huwelijk, zelfs verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 29-08-2013 07:55 #197
Ik wil een onderhandse lening van k€ 100 die niet direct opeisbaar is (wel met clausules als: surseance van betaling, faillissement van de lener, beslaglegging op toebehorende zaken lener, lener mag er zelf niet in gaan wonen omdat ze dan geen huurinkomsten heeft en haar rentebetalingen niet kan voldoen). verstrekken aan mij dochter voor een woning met een woz-waarde van k€ 350 die wordt verhuurd voor €1200 per maand. Ze gaat er zelf dus niet in wonen. De rente wil ik vastleggen op 2,5% voor een termijn van 3 jaar.
Hoe kom ik aan die 2,5%? Op dit moment zijn er banken die voor een rentevastperiode van 3 jaar 3,35% vragen. Ga ik uit van een termijndeposito van 3 jaar dan kun je bij een goede aanbieder 2,5% krijgen. Tel daar een risico opslag van ca. 0,6% bij op dan zit je op 3,1% redelijk vergelijkbaar met een hypotheekrente voor 3 jaar vast. Dus een acceptabele rente is dan ca 3,3%. Daar mag je eenkwart naar beneden van afwijken. Ik kom dan uit op een minimum zakelijke rente van 2,475%, afgerond 2,5%. Vraag: Is deze rente te verantwoorden naar de fiscus toe en wordt hier niet tegen aan gekeken dat er sprake is van een verkapte schenking? De rente is uiteindelijk niet aftrekbaar in box 1 omdat de woning geen hoofdverblijf voor mijn dochter zelf is. Reactie infoteur, 29-08-2013
Beste Willem.
Het beste bekijkt u de rente bij een paar banken en maakt daarvan een print voor uw dossier. Ik denk dat een hypotheekrente van 3,3% voor vijf jaar zeker mogelijk is. Dit minus een kwart is ook 2,5%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 17-08-2013 09:44 #196
Beste Zeemeeuw,

Mijn vrouw en ik willen onze (schoon)moeder een lening verstrekken voor het kopen van een auto. We willen dat deze lening pas wordt ingelost op het moment dat ze komt te overlijden. Voorts willen we regelen dat deze schuld dan eerst wordt ingelost voordat de erfenis wordt verdeeld. Hoe regelen we dit
Moeten we hiervoor naar de notaris of kunnen we zelf een leenovereenkomst maken?

Hartelijke groet,
Henk Reactie infoteur, 17-08-2013
Beste Henk,
1. U kunt deze lening onderhands regelen (ondertekend door beide partijen).
2. Als meerdere personen erfgenaam zijn, is het verstandig om als extra clausule onder punt 10 op te nemen dat de inlossing van deze lening komt voor elke verdeling van de erfenis van (schoon)moeder. In andere gevallen gaat de lening naar rato over naar de erfgenamen. De afschriften van de rente betalingen kunt u het beste ook bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vince, 07-08-2013 14:05 #195
Ik sta op het punt een lening bij mijn ouders af te sluiten voor 10k. Dit geld ga ik gebruiken voor het uitbreiden van mijn eigen zaak en wordt in de financiering vd voorraad gestoken. Is er een minimale rente die in rekening moet worden gebracht? Ik las in een ander antwoord va u dat er niet verplicht hoeft te worden afgelost. Ben je wel verplicht vanaf dag 1 van de looptijd rente te betalen? Alvast dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 08-08-2013
Beste Vince,
Het betalen van rente is verplicht, maar of dit elke maand is of per half jaar maakt niet uit als maar aantoonbaar betaald is. Uw ouders kunnen de betaalde rente daarna weer schenken. Wat de hoogte van de rente bepaalt, is de vraag of het om een direct opeisbare lening gaat of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willie, 29-07-2013 17:54 #194
Ik wil een vriend een lening verstrekken totdat hij zijn woning verkocht heeft.
1. Kan ik dit bedrag bij de belastingaangifte in mindering brengen op mijn eigen vermogen?
2. Is de betaalde rente aftrekbaar voor deze vriend?
3. Moeten we deze lening laten vastleggen bij de notaris?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 29-07-2013
Beste Willie,
1. Ook uw lening aan een ander is vermogen.
2. Als de lening wordt gebruik voor de woning of een restschuld, is de rente aftrekbaar. Anders niet.
3. Deze lening mag ook onderhands worden geregeld zonder notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 25-07-2013 13:33 #193
Beste Infoteur,
Onze dochter heeft haar relatie met haar partner beëindigd en beiden hebben het huis met een restschuld verkocht. De restschuld voor beiden bedroeg euro 25.500 per persoon. Wij hebben met onze dochter afgesproken dat wij haar restschuld overnemen en dat zij deze terugbetaald in de vorm van een onderhandse lening met een looptijd van 10 jaar. Onze dochter heeft wel een baan en vast inkomen maar ze heeft geen vermogen. Ik heb een actuele offerte waarbij een "derde partij" 5.8 % rekent voor dit bedrag en looptijd. Ik heb de volgende vragen

Moet de lening direct of niet direct opeisbaar zijn, wat is de beste optie?
Heeft het wel of niet direct opeisbaar zijn nog consequenties voor mijn belastingaangifte mbt hoogte van vermogen in box3? m.a.w. moet ik het bedrag van de onderhandse lening nog steeds bij mijn vermogen optellen?
is een rente van 7,2% reëel of moet ik de rente uit de offerte (5.8%) hanteren.
Wij hebben nog twee kinderen, moet er daarom nog een tekst in worden opgenomen wat te doen mocht eventueel betalingsachterstand of staken van betalen ontstaan? bv salderen met haar deel van de nalatenschap?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Paul,
1. Of u het direct opeisbaar wilt hebben is aan u. Dat kan handig zijn als er straks meerdere schuldeisers zijn. Deze keuze heeft wel ook direct gevolgen voor de rente die u mag vragen: 6% bij direct opeisbaar of de marktrente plus of min 25% bij niet direct opeisbaar.
2. In alle gevallen is de lening onderdeel van uw vermogen zolang de vordering bestaat.
3. U geeft aan de restschuld over te nemen. Als u dat niet doet maar uw dochter geld leent ter financiering van de restschuld, is de rente bij haar gedurende 10 jaar fiscaal aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/92266-restschuld-als-fiscale-aftrekpost-nieuwe-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenoir, 23-07-2013 22:30 #192
Onze dochter start een bedrijf en wij willen haar hiervoor 15.000 euro lenen. Op welke manier kunnen wij dit het beste doen? Reactie infoteur, 24-07-2013
Beste Lenoir,
Er is niet een beste manier, maar een verschil in kosten en zekerheid. De notaris kost geld, maar er is meer zekerheid over het bestaan van de afspraken en misschien is er een onderpand. Een bedrijf kan altijd failliet gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Diepstra, 30-05-2013 12:42 #191
Hallo

mijn man en ik zijn zo'n 10 jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met zijn broer, hij heeft geld beschikbaar gesteld en wij zouden dat terug betalen, door allerlei problemen lukte dat na 3 jaar niet meer, de broer had erin opgenomen dat hij het eerste recht op koop had vh onroerend goed, tegen hypotheek schuldwaarde. Nu is de broer 2 jaar geleden overleden en eist zijn vrouw het gehele bedrag op binnen 5 dagen via een incassobureau. aangezien wij helemaal niets hebben, zijn wij aardig in paniek, het betreffende pand staat in Portugal en staat nu te koop. wij weten niet meer wat te doen, het incassobureau dreigt met gerechtelijke procedure om beslag te leggen op het salaris. Reactie infoteur, 30-05-2013
Hallo R. Diepstra,
Het hangt helemaal van de tekst van de samenwerkingsovereenkomst af welke stappen de weduwe kan zetten. Het hebben van het eerste recht op koop is niet hetzelfde als de directe opeisbaarheid van de lening. Bekijk goed wat er staat over directe opeisbaarheid. Bovendien was het een samenwerkingsovereenkomst met een broer, niet met diens vrouw. Ze zal destijds ook niet hebben getekend. Wat zijn dan haar rechten, want niet elke vordering is zomaar overdraagbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heidi, 22-05-2013 15:35 #190
Mijn zusje verlaat haar man, echter zit ze nu al ruim 1,5 jaar vast in het koophuis samen met haar man omdat ze afzonderlijk het huis niet kunnen betalen. De verkoop vordert niet, en ondertussen wordt de situatie steeds lastiger. Nu willen we haar geld lenen van mijn zus die een behoorlijke spaarrekening heeft zodat ze zichzelf kan uitkopen en een nieuwe start kan maken. Mijn zus die de lening gaat verstrekken staat onder curatele. Natuurlijk willen we een contract opstellen hoe e.e.a. af te lossen e.d. maar ben hier echt een leek in. Wat kunt u adviseren? Reactie infoteur, 22-05-2013
Beste Heidi,
1. Wat betreft de hypotheek is het zo dat een hypotheek een overeenkomst is tussen de klant en de bank. De bank hoeft zich niet automatisch iets aan te trekken van afspraken tussen uw zusje en haar man. Dit moet dus ook goed met de bank geregeld zijn, anders kan ze altijd nog aansprakelijk worden gesteld.
2. Als uw zus onder curatele staat, moet de bewindvoerder wel zeker zijn dat hij namens haar een lening mag uitschrijven.
3. Regel het uitkopen en de overdracht van haar deel van het huis via een notaris. Dat kost geld, maar hij kan u adviseren en een notarieel contract geeft meer zekerheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 16-05-2013 18:02 #189
Voorheen woonde ik met mijn gezin in in de woning van mijn vader (84 jaar). Mijn vader had een hypotheek van 200.000. Wij hebben het huis van hem gekocht voor de taxatiewaarde van 180.000 en nu woont hij dus in feite bij ons in. Vader had zodoende een restschuld van 20.000. Wij hebben hem dit bedrag geleend zodat hij daarmee zijn hypotheek volledig kan aflossen. De rente over de restschuld is nog 10 jaar aftrekbaar. De lening aflossen hoeft voor ons niet. Op deze leeftijd zal vader geen doorlopend krediet meer kunnen afsluiten. Kunnen we toch de rente van een D.K. (ca 8%) +25% = 10% hanteren? Welke looptijd moet ik in de lening zetten? De lening dient niet direct opvraagbaar te zijn; hoe vermeld ik dit? Er is geen onderpand.
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 17-05-2013
Beste Jan,
1. Onder punt 7 in de overeenkomst neemt u op dat de lening niet direct opeisbaar is.
2. Bij de rente is momenteel een rente van 6% plus 25% niet overdreven hoog.
3. Kijkt u naar een paar aanbieders en print de rente uit die ze nu vragen. Dan kunt u desnoods t.z.t. aantonen dat u een niet te hoge rente hebt gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duif, 15-05-2013 20:17 #188
Goedenavond. Ik raak een beetje in de war van het begrip marktrente. Ik lees op diverse sites dat je wanneer je geld onderhands leent ook de wettelijke rente voor niet handelstransacties (rente is te vinden op website rijksoverheid) mag hanteren. Maar ook dat renteloze onderhandse leningen tot de mogelijkheden horen.

Kunt u mij uitleggen of dit klopt en in welke situatie deze situaties wel/niet toegepast mogen worden?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 16-05-2013
Beste Duif,
1. Welke rente berekend moet worden, hangt af van de directe opvraagbaarheid van de lening (zie atikel). Als het gaat om de marktrente (plus of min 25%), is dat de rente waartegen een dergelijke lening ook in de markt zou kunnen worden afgesloten. De rente in de markt is nog altijd positief.
2. Als de in rekening gebrachte rente wordt geschonken, is de netto rente wel nul. Het hangt van het bedrag af of dit belastingvrij en dus zonder schenkingsbelasting kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-05-2013 20:13 #187
Beste heer, mevrouw,

Situatie:
We zijn afgelopen zomer 2012 getrouwd. Beide in bezit van een eigen woning. Eén van beide is nu ons hoofdverblijf, het andere hebben we inmiddels met een restschuld kunnen verkopen. Voor deze schuld hebben we voor een deel van zo'n € 35.000 geen eigen vermogen.
Onze (schoon)ouders willen ons hierbij helpen en kunnen ons ongeveer € 15.000 – € 20.000. Voor het restant is een doorlopend krediet beschikbaar. De intentie is om eerst het doorlopend krediet af te lossen en daarna de lening met ouders. Voor de lening met ouders wordt de 6% gehanteerd, die door ons wordt betaald en vervolgens door ouders wordt teruggeschonken.

Een aantal vragen:
1. Moet de lening met ouders ‘minstens annuïtair worden afgelost’ om in aanmerking te komen renteaftrek? Of kan er een aflossingsschema worden opgesteld, waarbij lening naar ouders eerste 2/3 jaar aflossingsvrij is om het doorlopend krediet te kunnen aflossen?
2. Mag het rentepercentage ook hoger worden aangehouden dan de 6%, aangezien deze aftrekbaar is voor de belastingdienst en het jaarlijks rentebedrag dan nog ruim onder het maximum schenkingsbedrag blijft?
3. Moet de lening met ouders als direct opeisbare lening of niet direct opeisbare lening worden opgesteld en wat kan het verschil zijn? Wat is in ons geval noodzakelijk/verstandig?
4. Moet in de leenovereenkomst worden verwezen naar het doorlopende krediet?
5. Moet de lening nu nog wel of niet meer geregistreerd worden bij de belastingdienst?

Bij voorbaat dank,
Dennis Reactie infoteur, 16-05-2013
Beste Dennis,
1. De financiering van de restschuld hoeft geen annuïtaire lening te zijn, maar mag zelfs volledig aflossingsvrij zijn. De rente op een restschuld van na 29 oktober 2012 is altijd aftrekbaar, maar dit wel gedurende maximaal 10 jaar.
2. Als de lening niet direct opvraagbaar is mag de marktrente plus maximaal 25% worden aangehouden.
3. Omdat jullie de restschuld aflossen met de lening is de lening niet direct opvraagbaar. Neem die specificatie op in het contract (punt 7 modelovereenkomst).
4. Neen het doorlopende krediet staat los van deze lening. Het staat u wel vrij om op te nemen dat eerst het doorlopend krediet zal moeten zijn afgelost voordat u begint met de aflossing van deze lening.
5. De lening hoeft niet geregistreerd te worden bij de belastingdienst, maar u vermeldt het bedrag wel bij uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laske, 18-04-2013 13:00 #186
Mijn zoon wil een opleiding gaan doen waar hij geen studiefinanciering voor ontvangt.
Hij heeft net een MBO opleiding afgerond (met studiefinanciering). De totale opleidingskosten bedragen (inclusief stage) in 2013 en 2014 ongeveer
in totaal € 15.000. Wij als ouders zijnde willen dit gaan betalen, maar wat zijn voor de mogelijkheden om hiervoor belastingaftrek te ontvangen (schenking / lening)?
En zijn de gemaakte reiskosten van en naar de opleiding / stage ook mee te nemen in de regeling? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Laske,
Er zijn voor u nauwelijks aftrekmogelijkheden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barea, 15-04-2013 14:47 #185
Geachte heer/mevrouw,
Graag had ik antwoord op de volgende vraag:
Ik wil mijn zoon helpen met een lening voor de aankoop van een werkplaats, hij is
een zzp-er. Mijn vraag is nu kan dit voor b.v.een looptijd van 10 jaar zonder dat hij moet aflossen? En kan ik de rente op 4% houden? of evt nog lager?
In afwachting verblijven wij.
M.v.g.
Barea Reactie infoteur, 26-10-2019
Beste Barea,
1. Wat betreft de aflossing bent u vrij. Het is geen hypotheek voor een eigen woning met hypotheekrenteaftrek.
2. Wat betreft de rente geldt een marktrente plus of min 25%. Bovendien mag u uw zoon jaarlijks belastingvrij ruim 5000 euro schenken (te verrekenen met rente of aflossing):

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jann, 09-04-2013 20:14 #184
Beste,

Mijn moeder heeft niet voldoende geld voor haar dagelijks onderhoud. Er is nog wel eigen geld in de woning en mogelijk uit een BV.
Hoe kan ik het beste een overeenkomst opstellen om haar geld te lenen?
Als bovenstaand met een onbeperkte looptijd en bv 5% rente? Ik weet alleen niet of en wanneer ik het geld terug krijg.

Bvd Reactie infoteur, 09-04-2013
Beste Jann,
U kunt via een onderhandse lening uw moeder een bedrag lenen en later haar de rente schenken. Bij een niet direct opeisbare lening is probleemloos een markrente toegestaan plus of min 25%. Later haalt u de lening van de erfenis af of u spreekt een bepaalde termijn van aflossing af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 28-03-2013 19:36 #183
Beste Zeemeeuw,

Is het verplicht om maandelijks af te lossen op de annuitaire lening of kan je ook andere termijnen gebruiken, zoals kwartaal / halfjaarlijks / jaarlijks?
De zelfde vraag geld ook voor de rente van de lening?

Vriendelijke groet,
Jan Reactie infoteur, 28-03-2013
Beste Jan,
De eis voor de aftrekbaarheid van de (hypotheek)rente is dat de lening in dertig jaar wordt afgelost volgens minimaal een annuitair systeem. Dat kunnen ook dertig termijnen van een jaar zijn want per jaar wordt door de fiscus bekeken of aan de aflossingseis is voldaan, niet per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 20-03-2013 09:23 #182
Beste Zeemeeuw,
Ik heb bij mijn vader een onderhandse lening afgesloten volgens de gestelde voorwaarden voor de aanschaf van een huis. Stel dat mijn vader aan het eind van de looptijd (10 jaar) dit bedrag aan mij wil schenken (ik ben dan jonger dan 40 jaar). Kan hij dan gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van € 51.407 (uitgaand van de huidige situatie)?

Hartelijke groet,

Inge Reactie infoteur, 20-03-2013
Beste Inge,
Uw vader mag u het bedrag belastingvrij schenken tot € 51.407 (niveau 2013), maar de regelgeving kan de komende jaren natuurlijk nog wel veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 12-03-2013 13:06 #181
Beste zeemeeuw,

Is het direct opeisbaar zijn van een lening wel proportioneel en kun je dit wel van een lener eisen? Wat nu als de lening is gebruikt voor de aanschaf van een woning en er is geen eigen vermogen om de schuld af te lossen? Simpel om te zeggen om de woning te verkopen maar helaas is het door de recessie niet meer zo makkelijk (tevens is de waarde gedaald t.o.v. momentum lening).
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 12-03-2013
Beste Danielle,
Het direct opeisbaar zijn is een voorwaarde die je aan een lening kunt stellen. Het is niet verplicht om dat te vragen, maar als beiden hiervoor tekenen geldt de voorwaarde wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 05-03-2013 19:38 #180
Beste Zeemeeuw,

Mijn zus wilt me meer dan 50.000 euro lenen zonder rente en met 5 jaar looptijd omdat ze rijk is. De lening kan verlengd zijn met een nieuwe leenovereenkomst zonder dat de totale schuld (hoofdsom) wordt terugbetaald op de vervaldag. Kunt deze lening mijn schuld zijn in Box 3 van mijn inkomstenbelasting? Dank u wel.

Met vriendelijke groeten,

Erik Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Erik,
Deze lening kunt u aftrekken in box 3 (minus drempel), maar dan moet uw zus de lening bijtellen in box 3:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 04-03-2013 23:28 #179
Beste Zeemeeuw,

Ik heb de overeenkomst een jaar geleden als onderhandse akten laten registreren bij belastingdienst. Sindsdien hebben we de overeenkomst gewijzigd. Kan ik nu opnieuw de nieuwe overeenkomst als onderhandse akten laten registreren bij belastingdienst? Is er probleem als ik dat doen? Dank u wel.

Met vriendelijke groet,

Robin Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Robin,
De belastingdienst registreert sinds 2013 meestal geen nieuwe onderhandse akten meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109501-registratie-belastingdienst-van-onderhandse-akte-of-lening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 25-02-2013 19:31 #178
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een vraag met betrekking tot aflossen bij een onderhandse lening.

Voor de aankoop van een woning kunnen mijn partner en ik belastingvrij een schenking ter hoogte van 50.000 euro krijgen van mijn ouders. De rest van de koopsom wordt middels een hypotheek en eigen geld gefinancieërd.
Het koopkontrakt is nog in 2012 getekend. De hypotheek offerte is getekend.

In plaats van schenken zouden mijn ouders het bedrag ook aflossingsvrij onderhands aan ons kunnen lenen tegen 6%, met 'kasrondje'. Dat zou met het oog op de extra hypotheekrenteaftrek gunstiger zijn. De 50.000 euro blijft dan wel als vermogen (vordering) bij mijn ouders in box 3 staan.

Maar wat zijn de fiscale gevolgen van het niet aflossen?
Accepteert de fiscus het als het bedrag na x jaar bij leven van mijn ouders wordt kwijtgescholden? Dit lijkt mij een vorm van schenken.
Wat gebeurt er als de vordering blijft staan tot na het overlijden van de langstlevende ouder?
Of vraagt de fiscus nergens meer naar wanneer na bijvoorbeeld 20 jaar geen hypotheekrente meer wordt afgetrokken voor die onderhandse lening?
Bij voorbaat veel dank voor een antwoord.
Met vriendelijke groet,
David Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste David,
1. Als het geld aan u wordt geleend, is het bij uw ouders vermogen in box 3 met daarover de vermogensrendementsheffing, en bij u een lening in box 1 met een fiscaal aftrekbare hypotheekrente.
2. Nu kunt u nog gebruik maken van de vrijstelling van ruim 50.000 euro, straks bij de kwijtschelding van de lening zeer waarschijnlijk niet meer (is mede afhankelijk van de leeftijden).
3. Als u hypotheekrente aftrekt, moet u bij uw belastingaangifte ook bekend maken om welke lening het gaat. Die registratie komt dan in het belastingsysteem te staan en zal daaruit niet zomaar verdwijnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 09-02-2013 09:19 #177
Geachte heer/mevrouw,

We staan op het punt om een hypotheek met NHG aan te gaan en mijn ouders willen ons € 20.000 lenen voor 15 jaar. Bovenstaand wordt een minimale rente van 6% genoemd en dat bij een 'geurtje' van schenking een schenkbelasting betaald moet worden. In de laatste regel staat: "mag de rente maximaal de marktrente zijn plus 25%." Ik heb de ultime hypotheek berekend en die bedraagt 25, 7% (maximaal schenken is € 5.141 per jaar, dat zou theoretisch dus kunnen). Echter geloof ik nooit dat de belastingdienst hiermee akkoord gaat. Daarnaast moet ook de NHG een goedkeuring geven? Wat is een redelijke rente om in rekening te brengen? Is dat dan bv 10%?

Met vriendelijke groet,
Edwin Reactie infoteur, 10-02-2013
Beste Edwin,
1. U hoeft de NHG niet vooraf om goedkeuring van de lening te vragen, maar de NHG kan u wel vragen wat uw overige verplichtingen zijn.
2. Welke rente redelijk is, hangt af van de looptijd van de lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 09-02-2013 08:54 #176
Geachte heer/mevrouw,

We staan op het punt om een hypotheek met NHG aan te gaan en mijn ouders willen € 20.000, - aan ons lenen met een looptijd van 15 jaar. In bovenstaand stukje wordt gesproken over een minimale rente van 6%. Ook wordt er gesproken over een 'geurtje' van schenking, maar in laatste alinea gesproken over "mag de rente maximaal de marktrente zijn plus 25%". Ik heb de ultime rente berekend en die komt uit op 25, 70% (dit valt nog precies binnen de € 5.141 per jaar wat officieel geschonken mag worden). Echter geloof ik nooit dat de belastingdienst hiermee akkoord gaat. Tevens moet de NHG hier niet ook akkoord voor geven? Wat zou een 'redelijke' rente zijn waar beide partijen akkoord mee gaan? Voor ons is het natuurlijk hoe hoger de rente hoe beter. Reactie infoteur, 10-02-2013
Beste Edwin,
Om de hypotheek niet als schenking te zien is maximaal toegestaan de marktrente plus 25% hiervan. Stel de marktrente is 5% dan is de maximaal toegestane rente 6,25%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geke, 06-02-2013 10:46 #175
Beste Zeemeeuw,
Mijn dochter heeft destijds met haar ex-partner een huis gekocht; het huis wordt binnenkort helemaal door hem overgenomen en mijn dochter zal hem een bepaald bedrag vergoeden omdat de gezamenlijke hypotheek hoger is dan de huidige waarde van het huis. Hiertoe hebben zij eind december 2012 een overeenkomst gesloten; de akte zal eind deze maand worden gepasseerd. Zij heeft nu dus een restschuld en het bedrag dat zij moet betalen leent ze van mij, waarvoor wij een overeenkomst zullen afsluiten. Moet zij verplicht aflossen om voor hypotheekaftrek in aanmerking te komen?
Met dank voor uw reactie en vriendelijke groet,
Geke Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Geke,
1. De rente op de restschuld is fiscaal aftrekbaar de komende tien jaar. De wijze van financieren maakt daarvoor geen verschil:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108867-hoge-rente-restschuld-fiscaal-aftrekbaar.html

2. Als uw dochter een nieuw huis koopt, zou ze de helft van de hypotheek mee kunnen nemen onder de oude voorwaarden en is de rest onder de nieuwe voorwaarden met aflossing.
3. Ook de bank moet ermee akkoord gaan dat uw dochter niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de oude hypotheek:

https://financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Peeters, 22-01-2013 11:52 #174
Om mijn studie en aanloopkosten eigen bedrijfje, te kunnen betalen, kan ik een bedrag lenen van een goede vriend. Is het raadzaam om dit aan te geven bij de belastingen?
Hoe zit het met renteaftrek?

m.v.g. mevr. peeters Reactie infoteur, 22-01-2013
Beste Mevrouw Peeters.
De rente voor uw studie is niet aftrekbaar, de rente voor uw bedrijf als u ondernemer bent wel. Als u daarvan gebruik maakt meldt u in uw aangifte de rentekosten en lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico Bruin, 15-01-2013 13:41 #173
Beste, infoteur.

Vanaf 01-01-2013 wordt er geen onderhandse geldleningen meer geregistreerd bij de belastingdienst. Vraag is, heeft dit gevolgen voor de belastingaftrek, geld was besteed aan verbouwingskosten eigen huis van onze dochter.

Graag hoor ik van u, en alvast bedankt Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Nico Bruin,
Sinds 1 januari 2013 is het juist zo dat een nieuwe lening 2013 om in aanmerking te kunnen komen voor hypotheekrenteaftrek, juist bij de belastingdienst wel gemeld moet worden. Dat hoefde voorheen niet. U doet dat hetzij bij de belastingaangifte hetzij uiterlijk op 31 december na het jaar van ondertekening van de lening als dat eerder is. Deze meldingsplicht geldt voor elke lening, ook een lening van de familie. Dan kan de belastingdienst de lening bij u opvragen om te zien of de nieuwe lening aan de nieuwe voorwaarden van hypotheekrenteaftrek voldoet (verplichte aflossing):

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico Bruin, 08-01-2013 13:46 #172
Nico, 07-01-2013
Beste, infoteur.
Wij ouders hebben de verbouwingskosten van het huis van onze dochter betaald en wel op 30-08-2012 groot 42500, - euro. Kan ik met onze dochter een leenovereenkomst aangaan, zodat zij de rente kan aftrekken van de belasting, en wel met deze gegevens:
Rente 7% ; looptijd 15 jaar; vaste aflossing 2833, 34 euro; rente betaling per half jaar.
Graag hoor ik van u, en alvast bedankt

Nico Reactie infoteur, 08-01-2013
Beste Nico Bruin,
Zij kan er wel vragen over krijgen. Het gaat vlekkeloos als eerst de leningovereenkomst is getekend, u het geld op haar rekening stort met bijschrift lening en zij vervolgens de verbouwing betaalt en hypotheekrente aftrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 03-01-2013 22:28 #171
Onze ouders willen dit jaar het belastingvrije bedrag schenken aan mij en mijn 2 broers en begin volgend jaar het belastingvrije bedrag voor 2014. Omdat de ouders minder liquide zijn willen wij daarna met z'n 3 dit bedrag weer teruglenen aan de ouders met een leningovereenkomst die pas terugbetaald dient te worden na overlijden van beide ouders. De rente 6% als dit nodig is kunnen de ouders deze per jaar betalen achteraf en kunnen wij dit weer terugschenken aan de ouders zolang dit onder de EUR 2000 blijft? Moet de leningovereenkomst geregistreerd worden bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Ria,
1. De constructie die u voorstelt is toegestaan. Het is een aflossingsvrije en niet direct opeisbare lening waarbij de rente minimaal marktconform moet zijn. Houd schenking en lening wel gescheiden.
2. De lening hoeft u niet te laten registreren bij de belastingdienst.
3. Vermeld in de lening ook wat het aandeel van elk van de broers in de lening is zodat de schuld later bij de nalatenschap eenvoudig te verrekenen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton van Gameren, 03-01-2013 12:44 #170
Ik wil mijn beide kinderen ieder 20000 euro geven, maar geen schenkbelasting betalen. Kan ik ze een lening geven en ze jaarlijks de rente en een deel aflossing van totaal 5500 euro belasting vrij schenken? Reactie infoteur, 26-10-2019
Beste Ton van Gameren,
U kunt uw kinderen geld lenen en jaarlijks schenken tot aan het belastingvrije bedrag, maar ook als ze nog geen 40 jaar zijn tot bijna 25.000 eenmalig schenken zonder voorwaarden en belastingvrij. Als het geld bestemd is voor een huis, mag het nog meer zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Gierveld, 10-12-2012 23:01 #169
Hallo,

Graag zou ik willen weten of we de hypotheek aflossingsvrij kunnen opnemen bij mijn ouders? Of moeten we net zoals andere hypotheken minimaal 50% aflossen?

Graag hoor ik je reactie,

Mvg,

Mark Gierveld Reactie infoteur, 11-12-2012
Hallo M. Gierveld,
1. U hoeft niet 50% af te lossen. U mag immers meerdere hypotheken hebben, waarvan de totale aflossingsvrije hypotheek maximaal 50% van de waarde van het huis is.
2. Vanaf 2013 is de eis dat de hypotheekrente van een nieuwe hypotheek pas aftrekbaar is als annuïtair wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berend Engelbrecht, 19-11-2012 13:36 #168
Aleer eerst dank voor de heldere uitleg en het duidelijke voorbeeld. Ik heb er veel aan gehad.

Wat betreft het registreren van een onderhandse akte zou ik het handig vinden als jullie vermelden dat niet elk belastingkantoor dat doet. De kantoren waar je wel hiervoor terecht kan staan in de lijst "Belastingkantoren die akten registreren" op de site van de belastingdienst (Amsterdam, Arnhem, Breda, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Roermond, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen/onderhandse_akten/registratie_van_onderhandse_akten/belastingkantoren_die_akten_registreren Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Berend Engelbrecht,
Aangezien die link wat te lang is, hierbij de belastingkantoren die de akten registreren:

Belastingdienst/Amsterdam
Postbus 57295
1040 BD Amsterdam
Bezoekadres: Kingsfordweg 1

Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Arnhem
Postbus 9005
6800 DG Arnhem
Bezoekadres: Groningensingel 21

Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda
Postbus 3215
4800 DE Breda
Bezoekadres: Gasthuisvelden 11

Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch
Postbus 90116
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Kooikersweg 1C

Belastingdienst/Noord/kantoor Leeuwarden
Postbus 2108
8901 JC Leeuwarden
Bezoekadres: Tesselschadestraat 4

Belastingdienst/Limburg/kantoor Roermond
Postbus 925
6040 AX Roermond
Bezoekadres: Kapellerpoort 1

Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam
Postbus 50961
3007 BC Rotterdam
Bezoekadres: Laan op Zuid 45

Belastingdienst/Haaglanden/kantoor Den Haag
Postbus 30206
2500 GE Den Haag
Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 512

Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Postbus 18500
3501 CM Utrecht
Bezoekadres: Orteliuslaan 1000

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 06-11-2012 10:28 #167
Beste,

Ten eerste een prima website, maar ik heb toch een vraag / bevestiging voor een onderhandse lening.

Wegens een scheiding heb ik mijn ex uit moeten kopen, dit bedrag kan ik bij mijn ouders lenen. Wij hebben van de notaris een document gekregen, soortgelijk aan het document op de website. Dit document is ondertekend en is direct opeisbaar en met een rente van 6%.

De vragen zijn, wat voor mij niet helemaal duidelijk is:
- moet dit met de belastingdienst overlegd worden,
- kan ik de rente gewoon direct invullen als aftrekpost?

met vriendelijke groet,

Dennis Reactie infoteur, 06-11-2012
Beste Dennis,
1. U hoeft niet met de belastingdienst te overleggen.
2. Als u de rente aftrekt als hypotheekrente inkomstenbelasting, kan de belastingdienst wel vragen naar waarom de hypotheekrenteaftrek is verhoogd. Maar daar is in uw geval dan ook eenvoudig een antwoord op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 09-10-2012 21:27 #166
Beste Infoteur,

Hartelijk bedankt voor de antwoorden tot nu.

Graag zou ik nog advies ontvangen over hoe ik als uitlener van het geld zo weinig mogelijk risico loop. Bijvoorbeeld het contract laten tekenen bij de notaris? Of eventuele andere vastleggingen in het contract.

Bij voorbaat dank,

Rob Reactie infoteur, 10-10-2012
Beste Rob,
1. Bij een notaris is een lening zekerder dan onderhands, maar als het bedrijf failliet gaat zal dat niet zo veel veranderen. Bovendien kunnen er andere schuldeisers zijn zoals de belastingdienst die als eerste aan de beurt zijn om in geval van een faillissement betaald te worden.
2. Een onderpand (waar niet al anderen recht op hebben) geeft ook meer zekerheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 09-10-2012 18:53 #165
Beste infoteur,

Wat is het verschil tussen een zakelijke lening en een lening aan een bedrijf?
Kan een onderpand gewoon door ons beschreven worden in het contract?

Het gaat in ons geval om een lening van 15000 euro met een rentepercentage van 20%. Is het dan verstandig om het als durfkapitaal te lenen? En wat betekent die vrijstelling precies?

Wat houdt de belastingdienst in als ik het bedrag uitgekeerd zal krijgen?

Veel vragen, maar hopelijk kunt u deze allemaal beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Rob Reactie infoteur, 26-10-2019
Beste Rob,
1. Een zakelijke lening is een lening die na zakelijke afwegingen aan een bedrijf wordt verleend. Geen weggevertjes dus.
2. Een rente van 20% lijkt me wel hoog. Dat zou betekenen dat het risico ook groot is.
3. Een lening is voor wie geld uitleent normaliter ook vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Een lening onder het label durfkapitaal telt echter voor het bedrag tot aan de vrijstelling niet mee als vermogen in box 3, waardoor u over het vrijgestelde bedrag geen vermogensrendementsbelasting betaalt (1,2%). Een nadeel is dat er allerlei voorwaarden aan zijn verbonden en dat vraagt meer tijd.
4. U betaalt over de rente geen belasting, hooguit over (een deel van) uw vermogen via de vermogensrendementsheffing. Maar ook dan zijn er vrijstellingen. De vrijstelling in geval van durfkapitaal is een extra vrijstelling:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 07-10-2012 11:30 #164
Beste, een vriend van mij heeft geld nodig om een periode te overbruggen tijdens het opstarten van zijn onderneming met de kosten die daarbij komen kijken.
Nu hebben we een bedrag van 15.000 euro in gedachten. Hoe kan ik dit het beste aanpakken en vastleggen.
En worden er door de belastingdienst kosten berekend?

Bij voorbaat dank.

Groet Rob Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Rob,
1. Als u de lening wilt vastleggen bij de belastingdienst worden daarvoor door de fiscus geen kosten in rekening gebracht.
2. Een lening aan een bedrijf moet een zakelijke lening zijn, met zakelijke voorwaarden omtrent rente en aflossing. Een lening aan een bedrijf kan risicovol zijn, omdat een bedrijf failliet kan gaan. Daarom is het verstandig om te bekijken of er een onderpand is, waarop u een beroep kunt doen voor het geval het toch fout gaat.
3. U kunt ook denken aan de mogelijkheden van durfkapitaal met een vrijstelling in 2012 van € 56.420:

https://financieel.infonu.nl/lenen/15992-goedkoop-lenen-lenen-aan-je-eigen-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauwels Danny, 04-10-2012 08:55 #163
Beste, mijn vriendin en ik wonen samen. Haar zoon woont niet meer in huis. Hij wil een appartement kopen en vraagt om een lening van 55.000 euro. Ik wil dat wel doen maar het moet wel op papier staan. Ik wil hem het geld lenen gelijk ik een belegging zou doen in de bank. Ik zou graag de alleen intresten die ik zou ontvangen van de bank doen terug betalen na 8 jaar (niet het kapitaal). Het kapitaal na 20 j. de intresten bedragen 15523.83 euro na 8 jaar. Dat is een percentage van 3.12%. En na die 8 jaar weer op 8 jaar nadien. Maar moest ik overlijden zou ik dat willen laten doorlopen aan mijn vriendin. Hoe zet ik dat best op papier volgens een leningsovereenkomst. Zou je me daar een voorbeeld kunnen op geven.
Met dank en vriendelijke groet. Danny Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Pauwels Danny,
Hier lopen twee zaken door elkaar. Een lening aan haar zoon en wat er gebeurt na uw overlijden:
1. Met een enkele aanpassing (niet aflossen, alleen rente, 8 jaar) kunt u het modelcontract gebruiken.
2. Na uw overlijden is een andere zaak. Na uw overlijden komt de vordering op de zoon in uw erfenis. Het verdwijnt dus niet, maar komt toe aan uw erfgenamen. Uw vriendin is zonder een testament niet uw erfgenaam. Dat betekent dat u een testament zult moeten laten opmaken. Overigens kunt u in het modelcontract wel als extra voorwaarde onder punt 10 opnemen dat uw lening bij uw overlijden overgaat op uw vriendin als kredietgever. Dat kan geen kwaad, maar is niet voldoende:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/62168-waarom-een-testament-opstellen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 12-08-2012 12:53 #162
Wij willen een lening verstrekken aan mijn ouders, middels een onderhandse lening.
Deze willen zij de komende jaren terugbetalen (is niet voor woning bestemd).
Het bedrag dat wij aan hun lenen, nemen we op van onze spaarrekening waarop we 4% rente vd bank kregen en waarover we vermogensrendementsheffing betalen (omdat dit boven onze vrijstelling uitkomt, box 3).
Nu had ik gelezen/vernomen uit de reacties uit het artikel, dat je een onderhandse lening niet hoeft aan te melden bij de belastingdienst. Ook niet bij de jaarlijkse aangifte bij overige vorderingen en contant geld?
En als het wel aan gegeven dient te worden bij overige vorderingen, wordt dit eveneens belast met 1, 2%?
Klopt het dat wij het bedrag niet renteloos mogen uitlenen aan ouders, omdat de fiscus
anders de lening ziet als een schenking?
Wat is een reële hoogte dan voor de rente die wij kunnen vragen? (bv. zelfde als de bank nml.4%) of moeten wij 6% vragen omdat fiscus het anders ziet als een schenking (verschil 6%-4%)?
Of zit ik ernaast met mijn veronderstelling, omdat het schenkingsverhaal alleen van ouders aan kinderen aangaat en niet andersom? Alvast bedankt, vr. gr. Johan Reactie infoteur, 26-10-2019
Beste Johan,
1. Het contract van de onderhandse lening hoeft u niet bij de belastingdienst te melden, maar het is wel een vordering en daarmee vermogen. U ziet het dus wel terug in box 3.
2. Helaas vereist de wet dat u een rente berekent en dat de rente ook wordt betaald: 6% als de vordering direct opeisbaar is en marktconform plus als het niet een direct opeisbare lening is. Maar u mag jaarlijks wel ruim 2000 euro aan uw ouders belastingvrij schenken wat per saldo de rente draaglijker maakt.
3. Het schenkingsverhaal geldt in beginsel naar iedereen toe, maar de hoogte van de vrijstellingen bij een schenking verschilt wel:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 26-07-2012 18:55 #161
L.s.,
mijn (stief)dochter gaat samenwonen en komt wat geld (€25.000) tekort.
Ik woon in een koophuis, WOZ-waarde €120.000, -, met nog een hypotheek erop van ± €18.000, -. Ik wil ze helpen en ze die € 25.000, - lenen, maar heb weinig cash geld.
Mijn vragen zijn: Hoe kan ik hun helpen, wat zijn de mogelijkheden?
Bij voorbaat dank, gr. Henk Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Henk,
Er zijn een paar mogelijkheden. Kijkt u eens naar het onderstaande artikel voor de haken en ogen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/100808-schulden-overnemen-van-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreet, 26-07-2012 09:22 #160
Mijn ouders willen mij een bedrag van € 12.500, 00 lenen zodat ik mijn deel van de restschuld kan aflossen. Deze restschuld is ontstaan na verkoop van de woning ivm echtscheiding. Ik wil het terugbetalen van de gehele lening uitsmeren over 4 jaar, met een vaste maandelijks terugbetaling. Is het verplicht dat dit wordt gemeld bij de belastingdienst en zijn mijn ouders verplicht hier rente over te heffen? En zo ja, hoeveel rente moet er dan over worden betaald? Uitgaande van de 6% die wordt genoemd, kom ik uit op een rentebedrag van in totaal ca. € 750, 00. Mag dit aan het eind van de aflossing door mijn ouders worden verrekend met de lening? Graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 26-07-2012
Beste Margreet,
1. U hoeft een onderhandse lening niet te melden aan de belastingdienst.
2. Uw ouders moeten enerzijds 6% rente vragen, maar kunnen dat vervolgens jaarlijks belastingvrij schenken. Dan hoeft er geen verrekening achteraf plaats te vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marnix de Boer, 12-07-2012 23:51 #159
Beste,
Mijn vader is kort na mijn moeder overleden en wij zijn als kinderen de boedelonderdelen aan het verdelen en moeten spoedig aangifte doen. Er speelt nog een lening t.b.v. een nieuwe keuken die is verstrekt aan een van de kinderen, mijn broer. Deze wil ondanks verzoeken geen openheid van zaken geven en beschouwd de zaak als afgehandeld. Het gaat om een grote lening van 40.000 gulden uit 1994 waarvoor hij elk jaar rente betaalde aan mijn ouders, maar ditzelfde bedrag per ommegaande teruggeboekt kreeg tot een aantal jaren terug toen stopte de administratie. Deze rente werd door hem afgetrokken van de belasting. De vraag is nu of dit als een rentebetaling of als een schenking kan worden gezien. Mijn broer kan vervolgens geen enkel bewijs tonen dat de lening is afgelost dan wel is kwijtgescholden. Het absolute leenbedrag uit 1994 (in guldens) heeft natuurlijk totaal niet dezelfde waarde als nu in 2012, ik denk nu geindexeerd 40.000 euro. Mag je dat bedrag indexeren (inflatie-correctie/ gemiste spaarrente?). Beide testamenten van de ouders spreken van een gelijke toedeling van de kinderen. Daar is dus geen sprake van.
Wat kunnen we van onze broer eisen? De leenovereenkomst is (bewust) niet meer aanwezig. We kunnen wel het rentepercentage herleiden. Wij beschikken alleen over aantal bankafschriften van overboeking leensom en aantal rentebetalingen. Graag uw visie Reactie infoteur, 13-07-2012
Beste Marnix de Boer,
1. Schenkingen die binnen 180 dagen vóór het overlijden worden gedaan, gelden voor de erfbelasting en belastingdienst als erfenis.
2. Leningen van een overledene aan een ander, zijn vermogen en dragen positief bij aan de te verdelen erfenis.
3. De rente werd betaald en later geschonken. Deze rente, tenzij 180 dagen voor het overlijden geschonken, maakt geen deel uit van de erfenis.
4. De lening maakt wel onderdeel uit van de erfenis. De lening moet, voor zover niet afbetaald, door uw broer op de rekening van de erfenis worden gestort. Daarvan krijgt elk kind, ook uw broer, een kindsdeel.
5. U mag de lening niet indexeren, er is immers rente betaald. Relevant is de hoogte van de lening zoals die destijds is afgesloten.
6. Waarschijnlijk weet de belastingdienst wel hoe groot de lening is. Als steeds hetzelfde bedrag aan rente is afgetrokken, is er ook niets afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 12-07-2012 12:36 #158
Beste

Wij denken eraan om het huis van mijn vader te kopen en hier een kangeroe woning van te maken. Wij lenen dan een gedeelte van de koopsom van hem echter hij komt wel op ons adres te wonen. Is het dan mogelijk om de rente die wij aan hem betalen voor de belasting af te trekken?

Groet Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste Niels,
1. Zoals u het beschrijft wordt u eigenaar van de woning en woont uw vader bij u in. Kadastraal is het één geheel, met één adres.
2. Fiscaal speelt het volgende. Jullie zijn geen fiscale partners, als er niet ook een samenlevingscontract wordt afgesloten. In dat geval kunt u het huis voor een realistische prijs kopen (marktwaarde, WOZ-waarde) en een lening bij uw vader afsluiten tegen een marktrente.
3. Als u die rente ook betaalt, is hij vervolgens aftrekbaar als hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth Broers, 11-07-2012 13:18 #157
L.S.
1 Ik heb begrepen dat een onderhandse lening iedere 5 jaar vernieuwd moet worden, is dit waar?
2 Kan je een bepaling opnemen die iets regelt t.a.v de positie van de geldgever i.v.m. overlijden van het kind dat ook al erfgenamen heeft?
3 kan je een jaarlijkse schenking gebruiken als aflossing die de fiscus accepteert? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Elisabeth Broers,
1. U mag zelf de duur van de lening kiezen. Die vijf jaar is een verjaringstermijn voor achterstallige betalingen.
2. U mag wel een bepaling opnemen om uw intentie weer te geven, maar dat is niet voldoende. Als u iets anders wilt dan de wettelijke vererving, zult u een testament moeten laten opstellen:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/62168-waarom-een-testament-opstellen.html

3. Om te voorkomen dat de fiscus een lening ziet als schenking moet er rente worden betaald. Als u een jaarlijkse schenking doet of ontvangt, mag u die vervolgens besteden zoals u wilt. Maar er moet dus wel even met geld worden geschoven en liefst niet in hetzelfde afschrift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry van de Loo, 07-07-2012 13:35 #156
Geachte redactie
Oude situatie huis wordt verkocht voor 200.000 hypotheek schuld was 230.000 (Dus 30.000 te kort) Het nieuwe huis kost 300.000 en men wil ruimte voor een verbouwing hebben van 30.000. Er moet dus in totaal voor 360.000 worden gefinancieerd.
Zijn de rentes van de volgende leningen aftrekbaar.
Hypotheek man 150.000 Hypotheek vrouw 150.000 en onderhandse lening van 60.000 Reactie infoteur, 07-07-2012
Geachte Harry van de Loo,
De rente van de restschuld is niet als hypotheekrente aftrekbaar, de rest wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 18-06-2012 12:12 #155
Beste Zeemeeuw, ik ben met mijn dochter onlangs een onderhandse lening voor haar woning aangegaan voor 40.000 eu voor 12 jr tegen 6%. De bank eiste dat uit deze lening geen kosten mochten voortvloeien en heb derhalve in de leningsvoorwaarde opgenomen dat de maandelijkse betalingen door de kredietgever aan kredietnemer geschonken worden. Tevens is opgenomen dat de overeenkomst niet (tussentijds) kan worden opgezegd. De leenovereenkomst eindigt slechts door (volledige) aflossing/kwijtschelding van de hoofdsom. De bank heeft inmiddels met de financiering ingestemd en de onderhandse leenovereenkomst is bij de belastingdienst aangetekend.
Uit eerdere adviezen van u begreep ik dat de maandelijkse schenkingstermijnen door de belastingdienst mogelijk opgeteld kunnen worden waardoor alsnog schenkbelasting verschuldigd is. Om dit te voorkomen overweeg ik de onderhandse leenovereenkomst met mijn dochter af te lossen en dit bij de belastingdienst/kenbaar te maken/aan te tekenen. Vervolgens overweeg ik een nieuwe onderhandse lening aan te gaan waarbij de (indertijd door de bank geëiste) schenkingsvoorwaarde komen te vervallen. Deze nieuwe leenovereenkomst wil ik opnieuw bij de belastingdienst aantekenen. Graag uw advies hierover. Mvrgr. Jos Reactie infoteur, 18-06-2012
Beste Jos,
1. De bank zal wel een aantekening hebben bewaard dat de maandelijkse betalingen worden geschonken om e.e.a. betaalbaar te houden. Dat is een afspraak tussen u, uw dochter en de bank waar een bank op terug kan komen als er ooit betalingsproblemen zijn.
2. Dat neemt niet weg dat u met uw dochter aanvullende afspraken mag maken. Zo kunt u een addendum maken (ondertekend, woonplaats, zelfde datum), waarin u aangeeft dat van jaar op jaar door u wordt bezien of u tot schenking van de maandelijkse betalingen zult overgaan. Mocht de belastingdienst u daarnaar vragen, dan stuurt u dit addendum op. Ik noem deze mogelijkheid om geen slapende honden wakker te maken, terwijl u toch bent ingedekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 22-05-2012 10:19 #154
Beste Zeemeeuw,

Bedankt wederom voor de informatie, succes verder.

M.Vr.Groet Simon. Reactie infoteur, 22-05-2012
Beste Simon,
Bedankt en graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 21-05-2012 22:48 #153
Beste Zeemeeuw, bedankt voor de reactie.
Moet ik verder dit nog melden bij de belasting, of is dat niet nodig en moet je het opgeven bij de jaarlijkse opgave.
Wederom alvast bedankt.

M.Vr.Groet Simon. Reactie infoteur, 22-05-2012
Beste Simon,
1. U hoeft de overeenkomst niet te melden bij de belastingdienst. Als er door uw dochter hypotheekrente wordt afgetrokken kan er op een later moment wel naar worden gevraagd.
2. De lening hoort op de plaats overige vorderingen en contant geld. In totaliteit neemt uw vermogen niet toe doordat wat u uitleent in de plaats komt van ander vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 19-05-2012 21:30 #152
Beste Zeemeeuw, ik wil mijn dochter 10.000 euro lenen t.b.v. de aanschaf van een koophuis, eventueel om de kosten koper te betalen zodat het niet op de hypotheek komt te rusten en eventueel voor het opknappen van de woonkamer enz. ze wil het wel aflossen in 4 of 5 jaar hoe kan ik dat het beste doen zonder teveel moeilijke handelingen te doen.
M.Vr.groet Simon. Reactie infoteur, 20-05-2012
Beste Simon,
1. U gebruikt het model contract en vult bij 2 in dat het een hypotheek is op betreffend huis. Het rentepercentage is marktconform, u bepaalt wanneer e.e.a. afgelost moet zijn, punt 6 kan vervallen omdat de lening niet direct opeisbaar is, punt 9 kunt u schrappen evenals 10.
2. U en uw dochter ondertekenen het contract voorzien van datum en plaats van ondertekening, en dan is het een hypotheek geworden waarvan de rente als hypotheekrente aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Truus, 07-05-2012 22:58 #151
Mijn moeder wil mij een hypothecaire lening verstrekken. Heeft zij het recht om mij te vragen de rechten die ik heb op de grond, die ik koop met de verstrekte lening, aan haar over te dragen? Welke rechten kan zij wel krijgen als het gaat om de grond?
Bedankt voor alle informatie van de site en bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mijn vraag. Reactie infoteur, 08-05-2012
Beste Truus,
1. Ik zou de rechten op de grond niet afstaan, want wie de grond heeft bepaalt. Dat lijkt me bij bouwgrond zeker niet aan te raden.
2. Uw moeder kan wel vragen om een onderpand voor het geval u uw betalingen niet nakomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 07-05-2012 11:05 #150
Mijn moeder wi graag een schenking aan mij doen, waarna ik haar het geschonken bedrag weer zal lenen. Ik vermoed dat 6% rente een must is. Kan dit op jaarbasis? En moet dit ook ieder jaar betaald worden of mag er (notarieel) vastgelegd worden dat een schuld wordt opgebouwd die na overlijden wordt verrekend? Heeft dit censequenties voor mijn belastingsaangifte?
Met dank. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Maria,
1. Een schenking kan alleen gevolgen hebben op uw belastingaangifte als het per 1 januari van het jaar nog op uw bankrekening staat of in uw bezit is.
2. Bij een lening mag u het moment van rentebetaling onderhands regelen, maar het moet wel aantoonbaar worden betaald.
3. Iets anders is de schenking onder schulderkenning ofwel het schenken op papier:

https://financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Kamphuis, 05-05-2012 16:32 #149
Henk, 05-05-2012
Mijn dochter staat op het punt een woning te kopen.
Wij, de ouders, zijn bereid haar een onderhandse lening te verstrekken.
Evt. aangevuld met een hypotheeklening van de bank.
Is het verplicht dat ik in de onderhandse lening overeenkomst vermeld: direct opeisbaar of is het ook mogelijk te vermelden:niet direct opeisbaar?
Is het enige verschil hierin het rentepercentage t.w. niet directopeisbaar marktrente, directopeisbaar 6%?
Dit ten aanzien van de aftrekbaarheid van de rente t.a.v. mijn dochter.
Moet de directopeisbaarheid ook reëel zijn ofwel moet mijn dochter op grond van haar solvabiliteit en/of inkomen in staat zijn om de om de lening op ons verzoek binnen een zeer korte termijn af te lossen of uit de opbrengst van een vervangende lening van de bank.
Met dank en vriendelijke groet. Reactie infoteur, 05-05-2012
Beste Henk,
1. U mag in het contract opnemen dat de lening niet direct opeisbaar is, iets wat ook bij hypotheken van een bank gebruikelijk is tenzij er niet wordt betaald of wordt onderverhuurd. Punt 6 uit de overeenkomst (directe opzegging) is dan niet nodig.
2. U kunt ook opnemen dat het geleende geld dient als hypotheek op het huis (zie punt 3 modelcontract). U mag dan een marktconforme rente vragen die bij de gekozen looptijd hoort. Ook punt 9 (andere kredieten) kunt u aanpassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 17-04-2012 12:12 #148
Beste Zeemeeuw,
Mijn ex-partner wil graag in ons gezamenlijk huis blijven wonen en moet mij uitkopen. Hij kan geen nieuwe hypotheek krijgen (zelfstandig ondernemer). Nu wil ik het bedrag dat hij me verschuldigd is omzetten in een lening waar hij me maandelijks een deel aflossing en deel rente over betaald. Klopt het dat hij de rente dan kan aftrekken (omdat de lening voor het huis is) en ik er geen belasting over hoef te betalen (omdat het mijn eigen geld is)?
Fungeer ik dan als het ware als hypotheekverstrekker of is het een persoonlijke lening met het huis als onderpand? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord!
Vriendelijke groet, Nancy Reactie infoteur, 17-04-2012
Beste Nancy,
1. U kunt uw ex-partner een onderhandse lening verstrekken, waarvan de rente aftrekbaar is als de lening wordt gebruikt voor de verkrijging van het huis.
2. Wat uw ex voorstelt moet wel precies geregeld worden. Dat wil zeggen dat de overdracht bij de notaris moet plaats vinden, waarna u uw ex een lening verstrekt.
3. Hoe u de lening inkleedt is aan u. U kunt kiezen voor een hypotheek met het huis als onderpand of een krediet. Het veiligst voor u is om ook de hypotheek of lening bij de notaris vast te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzie, 11-04-2012 10:31 #147
Beste, Samen met mijn vriend sta ik op het punt een woning te kopen waarbij wij graag een onderhandse lening als hypotheek aangaan bij een familielid (nichtje van mijn vader) van 300.000 euro. Mag dit rentepercentage voor de eerste 5 jaar 4% bedragen met een looptijd van in totaal 30 jaar of moet dit perse 6% bedragen, het percentage wat ik hierboven veel voorbij zie komen. En hoe kunnen wij deze onderhandse lening het beste aanpakken / vastleggen?

Alvast bedankt voor uw reactie en met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 11-04-2012
Beste Suzie,
1. Een hypotheek is (meestal) een niet direct opeisbare lening en dus mag een marktconform rentepercentage worden afgesproken. Momenteel zou 4% dan ook kunnen.
2. U kunt het modelcontract voor een onderhandse lening gebruiken. Bekijk wel de punten 6,7 en 9 en 10 nog even of u het ook zo wilt. Punten 6 en 7 i.v.m. de opeisbaarheid, terwijl de hypotheek waarschijnlijk niet direct opeisbaar zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilm, 09-04-2012 15:48 #146
Ik woon samen met mijn partner in het huis dat op mijn naam staat nu willen wij gaan verbouwen.
Wat kunnen mijn schoonouders belastingvrij schenken mijn partner is nog geen 35 jaar maar staat niet vermeld als mede eigenaar van de woning. Moet dit wel om gebruik te kunnen maken van maximale schenking. Reactie infoteur, 09-04-2012
Beste Wim,
1. Als een kind jonger is dan 35 jaar, mogen ouders belastingvrij eenmalig 24.144 euro schenken zonder dat er een clausule aan de besteding van het geld zit. Dit bedrag kan belastingvrij worden opgehoogd tot 50.300 euro waarbij voor het meerdere geldt dat het moet worden besteed aan de aanschaf of verbetering van een eigen huis. Is dat laatste niet het geval, dan is het meerdere niet belastingvrij.
2. Van de inhoud van het samenlevingscontract is afhankelijk of er sprake is van een gemeenschappelijke eigen woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 06-04-2012 15:03 #145
Mijn ouders hebben vorig jaar een lening aan mij verstrekt (akte via de notaris) van 350.000 euro zodat ik de onderneming kon voortzetten ivm pensionering van mijn ouders. Het bedrag hoeft pas terugbetaald te worden als de langstlevende ouder is overleden. Ik vraag me nu af of dit bedrag door mijn ouders nu bij de inkomstenbelasting/vermogensbelasting opgegeven moet worden, alsook de maandelijkse rente die mijn ouders krijgen. Reactie infoteur, 06-04-2012
Beste Mari,
De lening van uw ouders vervangt als vordering op u hun spaargeld en telt daarom bij hen mee in box 3 van de inkomstenbelasting. De rente is fiscaal onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 04-04-2012 13:42 #144
Ons huis staat te koop. Waarschijnlijk wordt deze verkocht met een restschuld van maximal € 30.000. Mijn ouders kunnen € 20.000 aan ons lenen middels hun eigen doorlopend krediet. Wij zelf kunnen de overige € 10.000 betalen. De € 20.000 kunnen wij terugbetalen zodra wij een nieuwe woning hebben. Het gaat dus om een tijdelijke lening. Mag dit zo onderhands geleend worden of moet dit via een notaris lopen. Of kan het ook alleen op papier staan zonder bemiddeling van een notaris? En hoe zit het met de belastingdienst? Reactie infoteur, 04-04-2012
Beste Anna,
U mag die 20.000 euro onderhands lenen. Als de lening een rol gaat spelen bij uw belastingaangifte kan de belastingdienst om een bewijs van de lening vragen, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 19-03-2012 21:55 #143
Bedankt voor uw antwoord op 14-03. De bank gaat akkoord met onze voorstel. Nu meld de belastingdienst dat voor een onderhandse lening een marktconform renten moet worden betaald. Indien het geld wordt gebruikt voor het financieren van een woning, wat is dan de marktcomform rente percentage.? Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Theo,
Mooi zo. Een marktconforme rente vindt u op internet en in de kranten. U kunt dan het beste bij een paar aanbieders van hypotheken bekijken welke rente ze vragen voor een hypotheek met de afgesproken looptijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-03-2012 22:11 #142
Ik kan EUR 75.000 bij mijn ouders lenen voor een huis (zij geven aan geen aflossing te willen hebben, dus alleen rente betalen) dmv een onderhandse lening. Nu wil ik de helft van de verkoopwaarde van het te kopen huis(EUR 150.000) bij een bank financieren en de rest uit eigen geldmiddelen. Volgens de nieuwe bankregels kan ik een aflossingsvrije hypotheek via een bank regelen voor 50% van de verkoopwaarde (EUR 150.000). Hoe moet ik nu de lening via mijn ouders regelen, kan dit wel zonder een aflossingsclausule in de onderhandse lening? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Jan,
Dat hangt van de bank af. Er zijn banken die alle onderhandse leningen automatisch als aflossingsvrij behandelen. In dat geval zal een aflossingsclausule weinig verschil maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 17-03-2012 15:52 #141
Als een ouder aan het bedrijf van een kind wil lenen, maar de winstgevendheid van de onderneming is onzeker, kan die lening dan zodanig worden afgesloten, dat het uiteindelijke bedrag ten laste van de nalatenschap komt? En hoe moet in dat geval de rente worden gezien? De wettelijke rente is volgens de DNB 4%, maar u spreekt hier over 6%. Zit er een verschil tussen de wettelijke rente en de rente die de belastingdienst hanteert? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Patrick,
1. Een ouderlijke lening aan een bedrijf moet een lening zijn die een geldverstrekker ook zou verlenen. Daar hoort de clausule dat bij verlies de lening komt te vervallen niet bij.
2. Wel kunnen de ouders in hun testament een dergelijke clausule opnemen.
3. De wettelijke rente is de toegestane rente bij achterstanden in betalen:

https://financieel.infonu.nl/geld/27890-wettelijke-rente-bij-achterstand-van-betaling-is-hoog.html

4. De rente in uw geval mag als de lening niet direct opeisbaar is, afwijken van de 6%. Zie hiervoor het artikel.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 14-03-2012 22:20 #140
In uw artikel staat het volgende: "Als u wilt kunnen aantonen dat een bepaalde overeenkomst op een bepaalde dag bestond, dan kunt u deze als onderhandse akte bij de Belastingdienst laten registreren." Kan ik hier uit opmaken dat dit geen must is? Kunnen we ook een overeenkomst opstellen en die overleggen indien de belastingdienst hierom vraagt? Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste Danielle,
Dat klopt, u hebt niet de verplichting om een onderhandse akte vooraf bij de belastingdienst te laten registreren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 14-03-2012 07:50 #139
Mijn moeder heeft zes jaar geleden een hypotheek afgesloten bij een bekende bank om in haar huidige woning te kunnen blijven wonen. Ze 'eet' het huis op. Nu bereikt deze lening binnenkort het einde van de looptijd. De huidige rente over deze lening is 3,9%. Voor het verlengen van de lening met eenzelfde looptijd vraagt de bank 5,3% rente. Voor een looptijd van twee jaar rekent de bank 4,2% rente. Indien ik mijn moeder dit geld (looptijd twee jaar) wil lenen, en de huidige hypotheek wordt afgelost, moet ik dan 6% vragen of mag dit ook 4,2% (markconform?) zijn. Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Ferry,
Omdat de lening niet direct opvraagbaar is mag u een marktconforme rente vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 13-03-2012 20:43 #138
Mijn vriendin en ik willen een huis kopen. Alleen nu is mijn vriendin startende ondernemer. Dus wordt zij niet gerekend. Wij komen geld te kort met een hypotheek op één salaris, maar de moeder van mijn vriendin wil wel de rest bijleggen. Wat is het verstandigste om te doen, want mijn vriendin heeft ook leningen voor haar eenmanzaak, dus een registratie bij BKR. Wij hebben geen gerigistreerde partnerschap. Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Theo,
Dat de moeder geld wil bijleggen hoeft voor de bank geen probleem te zijn zolang niet meer dan 50% van de totale financiering van het huis aflossingsvrij is en een en ander voor jullie betaalbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 08-03-2012 20:46 #137
Als ik een dergelijke lening afsluit met mijn ouders met een aflossingsvrije lening (+/-20.000euro) en een marktconform rente of 6% hanteer, hoe kan ik dan regelen dat het schuldbedrag uiteindelijk in mindering wordt gebracht bij een eventuele erfenis? Of dient zo'n overeenkomst toch notarieel vastgelegd te worden. Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste Ron,
De lening komt niet in mindering op de erfenis van uw ouders, omdat zij een vordering op u krijgen. De lening komt wel in mindering op uw nalatenschap als op dat moment de lening nog niet is afgelost. Het onderscheid onderhands en notarieel doet daar niets aan af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ludo, 06-03-2012 22:22 #136
Is het mogelijk om bij je ouders 25.000 euro te lenen om bij een hypotheek te leggen en waarvan ze 5 jaar lang 5000 euro per jaar "kwijtschelden". Je hebt dan toch ook een jaarlijkse schenking van 5000 euro al wordt dat voor 5 jaar tegelijk gegeven als "lening"
* Als dit mogelijk is hoe regel je dit dan Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Ludo,
1. Het is het beste om de lening en de schenking te scheiden.
2. In de onderhandse lening staat wat u aan rente betaalt en dat tussentijds aflossen van een gedeelte van de lening is toegestaan.
3. U betaalt de rente en voert die op als hypotheekrente.
4. Uw ouders schenken u 5000 euro. Dat is mooi en belastingvrij. Vervolgens lost u met die 5000 euro een deel van de lening af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 01-03-2012 17:01 #135
Is het ook mogelijk om een onderhandse lening tegen 6 % rente van je partner (samenwonend met samenlevingscontract) te ontvangen. We hebben gescheiden rekeningen, en dit geld wordt gebruikt voor de verbouwing van het huis, dat op mijn naam staat. Van mijn rekening wordt de hypotheekrente afgeschreven. Wij zijn dus fiscaale partners van elkaar.

Is deze lening dan ook voor de hypotheek aftrekbaar. Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Annemarie,
U mag bij uw partner een onderhandse lening afsluiten voor de verbetering van uw woning en dit aftrekken als hypotheekrente. De HRA is maar voor 1 woning mogelijk. De rente mag marktconform zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 01-03-2012 16:02 #134
Mijn schoonmoeder wil een lening verstrekken aan haar zoon. Dit ivm het uitkopen van zijn partner door scheiding. De rente wordt in principe vergoed minus het jaarlijks schenkingsbedrag. Ik heb hier een aantal vragen over: Is de rente voor de zoon aftrekbaar ihkv inkomsten eigen woning? Heeft zo'n constructie fiscale gevolgen voor schoonmoeder (extra belasting oid)? Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Ton,
1. Als de zoon dit geld gebruikt voor de verwerving van het huis, is de betaalde rente aftrekbaar als hypotheekrente.
2. De rente moet marktconform zijn.
3. Het is beter om de rente en schenking gescheiden te houden.
4. Deze constructie heeft geen gevolgen voor de schoonmoeder. In plaats van spaargeld heeft ze nu een vordering op haar zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 28-02-2012 15:37 #133
Mijn broer is ondernemer (éénmanszaak) en voor de aanschaf van een bedrijfsbus leen ik hem € 2500,-. Dit bedrag wordt overgemaakt naar zijn zakelijke rekening onder vermelding van "lening bus". Mondeling is afgesproken dat er in 10 maandelijkse termijnen van tenminste € 250,- wordt afgelost en dat er eventueel tussentijds meer afgelost mag worden. Wat moeten we schriftelijk vastleggen zodat het niet als schenking gezien wordt door de Belastingdienst en dat het voor zijn zakelijke administratie in orde is? Moet ik ook rente rekenen? En zo ja welk percentage? Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Peter,
Om het niet als schenking te zien, moet het een realistische zakelijke lening zijn, met een realistische rente en een onderneming waaraan een andere geldverstrekker tegen gelijksoortige voorwaarden geld zou uitlenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannette, 26-02-2012 22:22 #132
Sinds juli 2011 is er ten behoeve van mijn ex-partner een tweede hypotheek op mijn huis gevestigd ter grootte van het bedrag dat ik hem wegens overbedeling verschuldigd ben, maar niet kan betalen (ik ben in de voormalige gezamenlijke woning blijven wonen en de eerste hypotheek is overgesloten op mijn naam). In de opgestelde akte (bij een notaris verleden) wordt geen melding gemaakt van een rentepercentage, looptijd, aflossingstermijn etc. De notaris adviseerde wel dit te regelen om te voorkomen dat de belastingdienst deze lening als een schenking ziet. Tot nu hebben wij dit nog niet gedaan en nu de belastingaangifte voor de deur staat word ik toch wat zenuwachtig. Wat kunnen wij nog regelen? Wat voor soort document moeten wij onderhands opstellen en wat kunnen wij daarin vermelden ten aanzien van de nog verschuldigde rente sinds juli 2011? Is deze rente dan nog aftrekbaar over 2011? En wat betekent de zin in de akte: 'De schuldeiser is bevoegd de zekerheidsrechten geheel of ten dele op te zeggen.' Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste Janette,
1. Het voornaamste punt is dat er geen rente betaald is, een contract laat zich snel opstellen.
2. Als u een onderhands contract opstelt met een hypotheekrente die marktconform is is de rente aftrekbaar.
3. De passage over de schuldeiser is ter bescherming van de schuldeiser, maar u mag hem ook schrappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 23-02-2012 17:17 #131
Wij willen onze zoon €5.000,- lenen. Bedrag bestemd om de restschuld van een hypotheek te betalen na verkoop van zijn woning. De woning is verkocht.
1. Welke rente moeten wij vragen bij alleen rente aflossen en de schuld na 10 jaar?
2. Moet een contract worden aangemeld bij de belasting?
3. Wie moet wat opgeven bij de belasting? Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Johan,
1. De lening voor een restschuld is niet aftrekbaar van de belasting.
2. Het contract hoeft niet bij de belastingdienst gemeld te worden.
3. De lening is geen hypotheek omdat het dient ter aflossing van een restschuld. Het is ook niet een direct opeisbare lening, dus moet u even op internet bij een paar aanbieders kijken van een consumptief krediet om te bepalen wat een redelijke marktrente is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 15-02-2012 20:40 #130
Stel dat mijn vader zijn 4 kinderen elk jaar 5000 euro pp schenkt. Vervolgens leent ieder kind (onderhands) vader 5000 euro, tegen bijv. 3% rente (aflossingsvrij). Dit herhaalt zich jaarlijks, tot vader zijn vermogen aan zijn kinderen heeft geschonken en alleen geleend geld tot zijn beschikking heeft. Kun je met deze constructie erfbelasting ontwijken? Het is eigenlijk dezelfde constructie als de papieren schenking, alleen hier gaat het om daadwerkelijk geldstromen. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Karel,
1. Er is een rente van minimaal 6% vereist.
2. Deze constructie is toegestaan.
3. Een verschil met schenken op papier onder schulderkenning is, dat die bij een notaris wordt opgesteld en de vordering pas na het overlijden opvorderbaar is:

https://financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evi, 05-02-2012 22:08 #129
Wordt een onderhandse lening altijd gezien als aflossingsvrije lening door de bank? Wij willen helft financieren via bank en de andere helft via ouders. De bank heeft aangegeven dat lening van derden altijd wordt gezien als aflossingsvrij lening. Klopt dat? Reactie infoteur, 06-02-2012
Beste Evi,
1. Banken doen dat wel regelmatig, maar dat staat niet in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen sinds 2011. Wel is het zo dat bij een aflossingsvrije lening gerekend mag worden alsof maandelijks 2% moet worden betaald, ook al zijn de werkelijke lasten lager.
2. Het is duidelijk dat banken liever niet aflossingsvrij geld uitlenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bastiaans, 01-02-2012 09:50 #128
Mijn man en ik willen per 1 april 2012 een vof starten. Hiervoor kunnen wij 25.000,00 euro van mijn moeder lenen. Zij wil over dit bedrag eigenlijk geen rente heffen. Hoe kunnen wij dit het beste aanpakken. Moet dit bij de notaris vastgelegd worden of kunnen wij zelf iets op papier zetten? Kan het wel zonder rente of wat is de minimale rente? en moet het bij de belastingdienst gemeld worden? Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste Bastiaans,
1. Uw moeder kan een onderhandse lening geven. Als de lening niet direct opvraagbaar is is dit een marktconforme rente en anders 6%.
2. Bekijk of u wilt dat uw moeder aan de vof leent of aan u.
3. Dit hoeft de belastingdienst niet op voorhand te worden gemeld, maar er kan op een later moment wel naar worden gevraagd. Bijvoorbeeld ook door de accountant.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akexr, 28-01-2012 10:47 #127
Wellicht nog even ter toevoeging op deze constructie:
Ik ben er achter gekomen dat de looptijd minimaal 15 jaar moet zijn (SEW / KEW / BEW) om te mogen sparen in Box 1 met een bijbehorende maximale vrijstelling. Met een looptijd van 20 jaar wordt het pas echt interessant. E.e.a. is wel afhankelijk van de huidige politieke ontwikkelingen. Het kan namelijk zomaar zijn dat de aftrek en Box 1 sparen / beleggen aan banden zal worden gelegd door toekomstig minister van financien Emile Roemer… Ik vraag me hierbij hardop af of dat dan ook de voor die tijd afgesloten contracten zal raken. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Akexr,
1. Niemand weet momenteel wat de eventuele aanpassing van de hypotheekrenteaftrek zal zijn, maar dergelijke aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor langdurige KEW contracten.
2. De kapitaalvrijstellingen voor SEW / KEW / BEW vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/16055-hypotheekrente-sluit-kapitaalverzekering-niet-over.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akexr, 25-01-2012 06:47 #126
Beste Zeemeeuw, Is het volgende belastingtechnisch toegestaan?

Ik leen van mijn ouders en ik kom schriftelijk overeen om na 10 jaar in één keer af te lossen. Ik betaal 10 jaar lang per maand rente over het hele bedrag via een periodiek overschrijving en blijf hiermee onder de 5000 per jaar. Ik open vervolgens een Hypotheek gekoppelde rekening (aandelen/obligaties) bij een willekeurige bank en spaar daar (vanuit de belasting teruggave) het geleende bedrag in box 1. Na 10 jaar los ik hiermee mijn ouders in één keer af. Deze constructie deponeer ik vooraf bij de belastingdienst. Ziet de belastingdienst dit dan niet als een eenmalige schenking? Reactie infoteur, 25-01-2012
Beste Akexr,
1. Neen dit is geen schenking, omdat u wel maandelijks de rente betaalt en er geen aflossingen worden kwijtgescholden. De rente moet wel martkconform (met eventuele plus) zijn.
2. Wees voorzichtig met de aandelenconstructie, want u moet wel terugbetalen na 10 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kv, 17-01-2012 10:49 #125
Ik wil een tweede woning kopen om te verhuren. Deze woning wil ik kopen met een geldlening van mijn ouders. Over de lening ga ik rente betalen. Mag deze lening ook aflossingsvrij zijn en voor bijvoorbeeld 20 jaar? Reactie infoteur, 05-02-2012
Beste Kv,
Ja de lening mag aflossingsvrij zijn voor 20 jaar als u rente betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roger, 16-01-2012 12:09 #124
Onze zoon gaat een b.v. beginnen. Wij lenen hem (niet de bv) een fors bedrag. De wettelijke rent is thans 4% of moeten wij de marktrente (6% of hoger) aanhouden? Reactie infoteur, 16-01-2012
Beste Roger,
Als het een direct opeisbare lening is moet u 6% vragen en anders minimaal de marktrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luuk, 03-01-2012 11:01 #123
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw antwoord. Ik heb nog een vraag als ik mag. U schreef in uw antwoord: "… als het anderen betreft, zal de belastingdienst niet corrigeren op voorwaarde dat u kunt aantonen de rente ook te betalen… " Maar de driemaandelijks rente van mijn lening wordt opnieuw geïnvesteerd in de lening (dat wil zeggen, ik betaal geen rente tot op de vervaldag van de lening met 2 jaar looptijd), en de lening kan zijn verlengd met een nieuwe leenovereenkomst zonder dat de totale schuld (hoofdsom en rente) wordt terugbetaald op de vervaldag. Is mijn lening in dit geval tevreden van de belastingdienst voorwaarde dat u kunt aantonen de rente te betalen? Dank u wel. Reactie infoteur, 03-01-2012
Beste Luuk,
1. Dat wordt al wat lastiger aantoonbaar, maar wat de belastingdienst wil voorkomen is dat u door een dergelijke lening aan te gaan grote aftrekposten creëert voor iets dat mogelijk niet bestaat of toekomstige belastingen ontloopt door iets wat mogelijk niet bestaat. Als dat niet het geval is, hoeft dit ook geen probleem te zijn.
2. Als het om een ouder-kind relatie gaat, moet het wel aantoonbaar zijn om niet de verschuldigde maar niet betaalde rente als schenking te betitelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bonnie, 02-01-2012 16:38 #122
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw reactie. Als mijn dochter ongeveer in 5 jaar dit bedrag gaat terugbetalen en de rente 6% bedraagt, geldt dat voor het grote bedrag of gedt die € 1200 rente voor 1 jaar?
met vr groet Reactie infoteur, 26-10-2019
Beste Bonnie,
U mag uw dochter jaarlijks tot maximaal 5030 euro belastingvrij schenken. Hoe u dat verdeelt over rente en aflossing is aan u, maar zet niet op papier dat u dat elk jaar zult doen want dan telt de belastingdienst alle jaarlijkse schenkingen op tot 1 grote schenking en die zal niet belastingvrij zijn. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luuk, 02-01-2012 12:22 #121
Ik heb de geld geleend met een zeer hoge rente. Ik heb gehoord dat de Belastingdienst de rente zal corrigeren als ze denken dat het te hoog is. Als dit is gebeurd, wat zouden juridisch aansprakelijkheden zijn voor mij? Is de juridische verantwoordelijkheid criminele indien van toepassing? Dank u wel. Reactie infoteur, 02-01-2012
Beste Luuk,
Als het een lening aan uw kind is of van uw ouders, vindt mogelijk correctie plaats naar 6%. Maar als het anderen betreft, zal de belastingdienst niet corrigeren op voorwaarde dat u kunt aantonen de rente ook te betalen. Verder is het zo dat als u die rente niet als aftrekbare rente opvoert, de belastingdienst zich er zeer waarschijnlijk helemaal niet mee zal bemoeien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bonnie, 01-01-2012 23:58 #120
Bedoel je dat ik de 6 % rente mijn dochter schenk of het gehele bedrag? Ik mag dat bedrag niet schenken, want ze is boven de 40. En dan moet je dit toch melden bij de belasting? En ik will trouwens dat ze dit bedrag terug gaat betalen. Hoe nu verder? Reactie infoteur, 02-01-2012
Beste Bonnie,
Ik bedoelde het schenken van de rente van 1200 euro, want dat kan wel belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Rob Rorije, 31-12-2011 15:57 #119
Beste Zeemeeuw,
Mijn partner en haar vriendin willen een zaak beginnen.Mijn partner heeft een lening bij een bank afgesloten, en haar vriendin kan gebruik maken van een onderhandse lening;beide bedragen worden dan in een VOF gestopt.Nu eist de geldverstrekker van die vriendin in zijn leningsovereenkomst, inzage in de boekhouding.Is dit te doen gebruikelijk?Ook is er in die overeenkomst bepaald dat VOF geen verdere lening mag aangaan;mag de kredietverstrekker eisen? Reactie infoteur, 31-12-2011
Beste Rob Rorije,
1. Een geldverstrekker mag van alles eisen om het risico van de lening goed te kunnen inschatten, maar de vriendin hoeft daar niet op in te gaan. Dat betekent waarschijnlijk dat ze op zoek moet naar een andere geldverstrekker.
2. Let wel op met een VOF en onderlinge leningen. Beide firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF en kunnen dus daarover het beste vooraf goede afspraken maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 29-12-2011 11:11 #118
Beste Zeemeeuw,

Ik heb geld geleend van mijn moeder die woont in Canada en wil de leenovereenkomst bij de Belastingdienst laten registreren. Mijn moeder wilt dat ik teken voor haar zodat ik hoef de overeenkomst niet te sturen naar Canada voor haar handtekening. Is dat goed bij de Belastingdienst als ik het teken voor haar? Als niet, is er een manier dat ik het legaal kan maken bij de Belastingdienst zonder haar echte handtekening? Dank u wel. Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Frank,
Er moet minimaal een bewijs zijn dat u gemachtigd bent om namens uw moeder de overeenkomst te tekenen. Dat kan uw moeder bijvoorbeeld ook laten blijken door bij haar storting te vermelden dat het om deze lening gaat. Bovendien kan ze er een e-mail aan wijden, maar de echte handtekening van moeder zelf is altijd sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 26-12-2011 13:43 #117
Beste Zeemeeuw,
Nog even ter aanvulling op mijn eerdere bericht (25-12) waarin ik de constructie tussen mijzelf en mijn ouders schetste:
- Kunnen we de lening beter als durfkapitaal registreren?Kom ik als ondernemer dan in aanmerking voor aftrekposten? Want de criteria wanneer je het op mag geven als durfkapitaal zijn mij niet geheel duidelijk. Of is het makkelijker/veiliger wanneer we het puur als onderhandse lening opgeven? Dan kan ik immers het geld lenen en gaat niemand er op achteruit of krijgt nadien verrassingen Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Marije,
Durfkapitaal heeft het voordeel van de aftrekposten, maar het nadeel van de regels. Zie voor meer informatie:

https://financieel.infonu.nl/lenen/15992-goedkoop-lenen-lenen-aan-je-eigen-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 26-12-2011 13:31 #116
Ik (nu eenmanszaak) ga 25.000 euro lenen van mijn ouders om mij in te kopen in een maatschap. Dit doen wij middels een onderhandse overeenkomst zoals hier beschreven tegen 6% rente, die dan weer onderhands via een schenking terug komt naar mij. Nu heb ik nog een paar vragen
- kan ik de rente die ik aan mijn ouders betaal als aftrekpost opgeven bij de belasting?
- kan ik de lening opgeven als mindering op mijn vermogen in box 3?
- moeten wij de overeenkomst registreren bij de belastingdienst?
Alvast bedankt voor de reactie en fijne feestdagen! Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste Marije,
1. De rente die u betaalt, komt in mindering op uw winst. Particulier geeft het geen aftrek.
2. De lening met uw ouders kunt u aftrekken in box 3 voor het deel hoger dan € 2.900.
3. Als u voor de financiering van uw onderneming een lening sluit, moet u dit aan de inspecteur kunnen aantonen. Dat vereist niet per se registratie vooraf, maar wel een schriftelijke overeenkomst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eliza Jansen, 20-12-2011 09:59 #115
Beste zeemeeuw,
Ik wil graag 40.000 euro lenen bij mijn ouders. Zij schenken de rente aan het eind van het jaar terug. Moet ik nu voor de belastingdienst 6% rente laten aanhouden door mijn ouders (ze wilde eigenlijk lager ivm de jaarlijkse schenking die zo wel erg hoog oploopt). De geldverstrekker die ook een deel van de hypotheek op zich neemt, eist dat deze lening niet opeisbaar/een schenking wordt. de belastingdienst wil dit niet. Hoe kan ik nu het beste handelen? Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Eliza Jansen,
Waarschijnlijk gaat de geldverstrekker wel akkoord als in het contract wordt opgenomen dat de lening niet direct opeisbaar is en dat bij een vordering van de geldverstrekker bij een achterstand in betaling diens vordering voorgaat op de lening van uw ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derek, 16-12-2011 11:48 #114
Ik wil geld lenen van mijn broer voor financiering van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen. Kan de lening met dit doel worden aangegeven als schuld in box 3 van de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting? Dank u wel. Reactie infoteur, 16-12-2011
Beste Derek,
Schulden die per 1 januari van een jaar bestaan, kunt u in mindering brengen op uw vermogen in box 3 voor zover ze de € 2.900 te boven gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bonnie, 08-12-2011 13:27 #113
Mijn dochter en haar ex-vriend moeten een bedrag van € 20.000 betalen aan de bank of inmiddels een incassobureau betalen. Ze zijn hier voor veroordeeld door de rechter. De ex vriend staat echter nergens ingeschreven bij een gemeente en is daardoor vogelvrij wat betreft de betaling van deze grote schuld. Ze hebben ooit voor de lening samen getekend. De afbetaling van de schuld is nu de verantwoording van mijn dochter. Ik ben nu bereid om dit bedrag over te maken naar het incassobureau en vervolgens gaat mijn dochter het bedrag mij aflossen. Liefst renteloos. Kan dit wel, want in wezen is zij officieel niet verantwoordelijk voor het hele bedrag, maar in de praktijk komt het er wel op neer. Zitten er geen onzichtbare haken en ogen aan? met vriendelijke groet bonnie Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Bonnie,
Waarom maakt u er geen lening van met 6% rente die u vervolgens vervolgens schenkt? Dan hoeft u ook niets te melden aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 07-12-2011 10:49 #112
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw advies en antwoord. Ik heb nog een vraag over het veranderen van valuta (euro of us dollar) van de hoofdsom en rente als ik mag. Moet hij me melden bij elk begin van het kwartaal met een aparte schriftelijke verklaring van welke valuta gebruikt zal worden voor het komende kwartaal? Dank u wel.


De oorspronkelijke vraag en antwoord:

Johan, 06-12-2011 09:53
Ik zal geld lenen van mijn familielid in Amerika, maar hij wilt in staat zijn om valuta (euro of us dollar) van de hoofdsom en rente te veranderen naar zijn eigen inzicht bij elk begin van het kwartaal tijdens de 2-jaar looptijd. Is dat tegen het Nederlandse belastingrecht of andere wetten? Dank u wel.

Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Johan,
Neen hoor, dat mag, maar u loopt wel een valutarisico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw Reactie infoteur, 07-12-2011
Beste Johan,
Ik zou vooraf niet elke wisseling van valuta accepteren, want dat zou wel eens zeer ongunstig voor u kunnen uitkappen. Stel de dollar doet het even minder en de Zwitserse franc of euro stijgt plotseling, dan zit u met extra schulden. Ik zou dus voorzichtig zijn. En ik vind het logisch dat u van te voren moet weten wat de valuta is, anders weet u niet welke verplichtingen u aangaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantine, 06-12-2011 11:12 #111
Mijn zoon van 18 gaat in Frankrijk zijn Frans bijspijkeren. Deze cursus kost 10.000 euro. We betalen de cursus voor hem, maar we willen dat hij dat bedrag of later, als hij zelf geld verdiend, terugbetaald, of dat het van zijn erfenis af gaat als we voordien overlijden. Er zijn namelijk nog 2 kinderen die dit bedrag niet krijgen. Het is geen officiele lening, maar betaling voor een 'studie onderdeel', dus er hoeft voor ons geen rente over betaald te worden. Moeten we hem een schuldbekentenis laten tekenen? Kunnen we dat zelf doen of moeten we naar een notaris? Of kunnen we het in ons testament laten optekenen? Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Jantine,
1. Als u het in twee keer doet (nu en begin 2012) is dit een belastingvrije schenking. Die kunt u op papier zetten met daarbij de clausule dat die schenkingen moeten worden verrekend met de erfenis. Het kan in een testament of in een akte bij de notaris, maar daar zijn kosten aan verbonden.
2. Of u kiest toch voor een lening. Die mag ook onderhands.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 06-12-2011 09:53 #110
Ik zal geld lenen van mijn familielid in Amerika, maar hij wilt in staat zijn om valuta (euro of us dollar) van de hoofdsom en rente te veranderen naar zijn eigen inzicht bij elk begin van het kwartaal tijdens de 2-jaar looptijd. Is dat tegen het Nederlandse belastingrecht of andere wetten? Dank u wel. Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Johan,
Neen hoor, dat mag, maar u loopt wel een valutarisico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 04-12-2011 21:16 #109
Ik wil een huis kopen maar ik heb een schuld. Mijn vrouw kan van haar ouders dit bedrag lenen. Wij zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en ik koop de woning alleen. Dwz dat de lening aan mijn vrouw wordt gedaan en zij daarmee mijn schulden betaalt. Kunnen wij dan zonder notaris een leenovereenkomst sluiten tussen haar en haar ouders? En moeten wij daarin dan een rentepercentage van 6% over openstaande bedrag per jaar of per maand berekenen? Reactie infoteur, 05-12-2011
Beste Bart,
1. Uw vrouw kan onderling een dergelijke leenovereenkomst afsluiten.
2. Die 6% is 6% per jaar over de openstaande lening. De rente mag per maand, kwartaal of jaar worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Came, 27-11-2011 17:24 #108
Dank voor uw snelle reactie. Ik kan me voorstellen dat het lijkt op een krediethypotheek maar ik wil het dus als onderhandse lening doen maar dan dus op voorgestelde manier. Stel dat het doel niet financiering van een huis is maar van een auto. Kan het dan zo met die hoofdsom en gestapelde rente? Reactie infoteur, 27-11-2011
Beste Came,
U mag dit onderhands doen, maar moet de verschuldigde rente wel goed bijhouden en bijschrijven. Wat niet mag is op papier een rente berekenen die niet wordt bijgeschreven en daardoor een schenking wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Came, 26-11-2011 18:11 #107
Beste zeemeeuw,

Uw artikel blijft actueel!

Ik vraag mij af of de constructie die ik in gedachten heb fiscaal en juridisch is toegestaan. Het doel is om mijn moeders maandlasten zo laag mogelijk te houden en ondertussen de vordering op haar te verhogen zodat dat in de hopelijk verre toekomst scheelt in de erfbelasting. Kan en mag dat op deze manier?

- lening van 40.000 euro aan mijn moeder (onderhandse lening tbv financiering huis)
- jaarlijkse rente: 6%
- de rente wordt per 31-12 berekend en vervolgens bij de hoofdsom opgeteld, ieder jaar stijgt dus de hoofdsom en de jaarlijkse rente. Alles op papier dus geen echte rentebetaling en terugstorting.

En als dit inderdaad mag, is het dan niet eenvoudiger om de looptijd van de lening op 35 jaar te stellen en de rente achteraf te berekenen? Of wordt het dan weer een schenking?

Ik ben benieuwd naar uw reactie. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-11-2011
Beste Came,
1. Wat u voorstelt is een krediethypotheek. U spreekt dan een bedrag af dat mag toenemen met de hypotheekrente tot aan de afgesproken limiet.
2. U staat bijvoorbeeld nu een hypotheek toe van 40.000 euro dat mag oplopen tot maximaal 60.000 euro als gevolg van extra opnamen en rente. U moet dan wel elk jaar bijhouden wat de stand van zaken is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 18-11-2011 13:25 #106
Ik wil EUR 40.000 lenen van mijn ouders voor restschuld van een woninghypotheek. De rente zal dus niet aftrekbaar zijn. Maar ik heb de volgende vragen:

1. Er wordt gesproken over voorwaarden in geval van een direct opeisbare schuld, maar hoe kan ik regelen dat de lening niet direct opeisbaar is, zodat ik een rente van 4% kan overeenkomen i.p.v. 6%?
2. Indien ik de lening toch direct opeisbaar is en de rente 6% bedraagt, dan kan ik het verschil met 4% natuurlijk als schenking ontvangen zonder fiscale gevolgen (want 2% over EUR 40.000 is binnen de EUR 5.000 vrijstelling). Moet ik in dit geval een leningovereenkomst opstellen en tekenen en is registratie door belastingdienst niet noodzakelijk? En moeten de betalingen bruto plaatsvinden (dus niet gesaldeerd met de schenking)? Reactie infoteur, 18-11-2011
Beste Simon,
1. Om er een niet direct opeisbare lening van te maken, neemt u in het contract op dat de lening niet direct, maar pas na zoveel jaar opeisbaar is.
2. Het meest veilige is om 6% rente te betalen en dan een bedrag terug te krijgen. Dan is het zeker geen schenking en is registratie niet nodig.
2. U zou in het contract kunnen opnemen dat de rente 6% bedraagt, maar dat tegelijkertijd 2% of 3% jaarlijks wordt geschonken zodat maar 4% of 3% hoeft te worden overgemaakt. Maar dat wordt dan gezien als een meerjarige verplichting tot schenken die gezamenlijk wel boven de 5000 euro kan uitkomen en in het jaar van het opstellen van het contract als zodanig kan worden belast.
3. U mag de lening wel aftrekken in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pa, 16-11-2011 16:01 #105
Mijn zoon wil Pilotenopleiding gaan volgen, Kan ik vanuit mijn BV ( of misschien beter vanuit Prive?) geld lenen aan hem. Voordeel is dat de rente die hij betaalt weer terugvloeit naar mijn BV. Zitten hier nog (fiscale) nadelen aan? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Pa,
Als u leent vanuit de BV moet u in de BV over de ontvangen rente belasting betalen. Bedenk ook dat een lening vanuit de BV op basis van zakelijke gronden moet plaats vinden om acceptabel te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lars, 07-11-2011 12:38 #104
Beste Zeemeeuw,

Je zei in een eerder antwoord dat de marktconforme rente kan worden gevonden op internet of in de krant. Maar het is heel moeilijk om het te vinden op internet of in de krant. Welke website of krant kan ik het vinden? Dank u wel. Reactie infoteur, 07-11-2011
Beste Lars,
Er zijn er meerdere. Een kort overzicht staat bijvoorbeeld in:

http://www.laagstehypotheekrentes.blogspot.com/2007/11/de-laagste-hypotheekrentes.html

Vervolgens kunt u bij een bank ook verder kijken.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 04-11-2011 17:37 #103
Ik heb van mijn ouders geld ontvangen in de vorm van een lening. Niet voor een woning, maar gewoon om het leven makkelijker te maken zal ik maar zeggen… Nu is het rente bedrag dat wordt gerekend 5% en niet de 6% waarover hieronder wordt gesproken. Mogen mijn ouders 5% vragen ipv 6% zonder problemen te krijgen met de belastingdienst? Nu betaal ik maandelijks een rente bedrag en wordt het bedrag dat jaarlijks belastingvrij mag worden geschonken als aflossing gebruikt. Is het ook mogelijk om een deel van de jaarlijkse schenking te gebruiken voor betaling van rente? (de aflossing gaat dan langzamer, maar heb dan geen maandelijkse uitgaven aan rentekosten) Reactie infoteur, 04-11-2011
Beste Erik,
1. Als de lening niet direct opeisbaar is (en dat is die denk ik niet) hoeft 5% geen probleem te zijn. Zeker niet als u de lening niet aanmeldt bij of gebruikt bij de belastingdienst.
2. Voor de schenking is de hoogte van het bedrag van belang en niet wat u ermee doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 28-10-2011 11:25 #102
Ik heb de lening gekregen van mijn ouders zonder de leenovereenkomst. We willen een leenovereenkomst maken voor de belastingdienst. Is het nu te laat om de leenovereenkomst te maken voor het fiscale doel? Moet de ondertekende datum eerder zijn dan het begin datum van de lening? Dank u wel. Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Marco,
Het is beter om een ondertekende overeenkomst te hebben die ingaat voordat de betaling is gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trudy, 24-10-2011 18:33 #101
Hallo, ik wil een geldbedrag aan mijn moeder lenen. Dit bedrag behoeft pas terug betaald te worden wanneer ze haar woning gaat verkopen. Ze heeft nl. veel overwaarde maar geen ruimte om hypotheek te verhogen. Ik wil met haar de afspraak maken dat zij bij verkoop van de woning een bedrag aan rente vergoedt. In de overeenkomst wil ik dan de rente per jaar noemen en dat ze dat in een keer afrekent als ze de lening inlost. Mag dat? In hoeverre is de belastingtechnisch toelaatbaar? Reactie infoteur, 24-10-2011
Hallo Trudy,
Als u met 6% rente is dat geen probleem, maar is de rente door de constructie niet aftrekbaar als hypotheekrente. Zorg wel dat bij verkoop daadwerkelijk wordt afgerekend. Het kan ook geen kwaad om uw moeder elk jaar een overzicht te sturen met de opgebouwde rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 20-10-2011 11:14 #100
Moet ik overeenkomst als onderhandse akten laten registreren bij belastingdienst op de dag wanneer we tekenen van de overeenkomst? Is er termijn voor registratie? Dank u wel. Reactie infoteur, 20-10-2011
Beste Mark,
Er geldt voor de registratie geen termijn, maar als u het als bewijs van lening wilt gebruiken, doet u er het beste aan om het moment van ondertekening en registratie zo dicht mogelijk bij elkaar te kiezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. M., 13-10-2011 12:45 #99
Mijn ouders wonen in Zwitserland. Als zij me het geld lenen, kom ik dan nog wel in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek? Reactie infoteur, 13-10-2011
Beste A.M.,
Als u geld leent ten behoeve van uw huis, is het niet belangrijk bij wie u dat geld leent of in welk land. Aantoonbaar moet zijn dat u rente betaalt en het geld voor het huis van eigen bewoning gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derk, 30-09-2011 10:57 #98
Beste Zeemeeuw,

Ik wil geld lenen aan mijn vriend. In de leenovereenkomst wil ik schrijven dat ik mijn recht (als de geldschieter) kan overdragen aan mijn familielid als ik wil. Wettelijk gezien, kan ik dat schrijven in de leenovereenkomst? Dank u wel. Reactie infoteur, 30-09-2011
Beste Derk,
Een lening op naam bij leven overdragen aan een ander mag, als degene die leent daardoor niet in een slechtere rechtspositie belandt. Bijvoorbeeld doordat daarmee impliciet de rente fors omhoog gaat, de vordering direct opeisbaar wordt en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meydam, 28-09-2011 09:41 #97
Mag het modelcontract van onderhands lenen aan een kind gekopieërd worden? Een collega van mij zou zo'n contract willen sluiten en is daarvoor op zoek naar een voorbeeldovereenkomst. Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste Meydam,
Voor eigen gebruik mag dat, maar elders publiceren als modelovereenkomst mag niet zonder toestemming.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan V. R., 21-09-2011 20:49 #96
Bij ons is de situatie anders; kind leent aan de ouder, rentevrij. Is rentevrij wel verstandig? Moeten wij de lening bij de Belastingdienst of elders melden? Een afschrift van de overeenkomst gaat wel naar de notaris die al onze zaken regelt bij eventueel overlijden en erven. Wat moet er zeker in een overeenkomst opgenomen worden? Alvast vriendelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Jan V. R.,
1. De situatie is vergelijkbaar met het lenen van ouders aan kinderen, alleen is het belastingvrije bedrag voor een schenking jaarlijks beperkt tot ruim 2000 euro. Normaal wordt gerekend met 6%, dus hangt het van de hoogte van de lening af hoe laag u met de rente kunt gaan. Ik bedoel dat 6% over 10.000 euro gelijk is aan 600 euro rente en dus ook belastingvrij kan worden teruggeven. Dat betekent eigenlijk ook een rente van nul procent.
2. U hoeft niets aan de belastingdienst te melden als de schenking jaarlijks niet hoger is dan 2012 euro.
3. Ik zou de modelovereenkomst voor een lening uit het artikel nemen. Die biedt een aantal vrijheden. U bepaalt zelf of moet worden afgelost, of er een doel is, of leningen elders zijn toegestaan en dergelijke. Datum, bedrag hoofdsom, handtekeningen, plaats, datum, rente en aflossingen zijn in ieder geval noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen Bakker, 20-09-2011 11:51 #95
Mijn ex-man en ik hebben een loods die op beider naam staat (beiden 50% eigenaar). Hij wil mij uitkopen omdat hij een eigen bedrijf (eenmanszaak) wil starten en die loods goed kan gebruiken. Hij verdient nu te weinig (uitkering) om een lening bij een bank te krijgen om mij uit te kopen. Ik wil hem wel helpen en denk erover om bij de notaris mijn aandeel op zijn naam te zetten en een overeenkomst op te stellen waarbij hij mij maandelijks gaat afbetalen.
1) Is deze constructie toegestaan en moet ik hem dan rente berekenen (wil ik in principe niet)
2) Heeft dit voor mij nog fiscale consequenties (ben geen ondernemer maar gewoon in loondienst).
Hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Ellen Bakker,
1. Eigenlijk sluit uw ex bij u een hypotheek af. Dat kan onderhands of bij de notaris.
2. De overdracht van onroerend goed moet wel bij de notaris.
3. U mag uw ex per jaar belastingvrij ruim 2000 euro schenken. Als u dat nou verrekent in de rente is er niets aan de hand.
4. Voor u zijn er geen fiscale gevolgen. Uw deel van de loods wordt omgezet in een vordering op uw ex in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 15-09-2011 10:47 #94
Mijn dochter en haar vriend willen een huis gaan kopen. Haar vriend heeft echter nog een PL lopen tbv 15.000 die afgelost moet zijn om de hypotheek te krijgen die ze nodig hebben. Ik wil dit geld lenen aan ze (onderhands) en de rente jaarlijks schenken. Maakt het nog uit of ik op de overeenkomst beider naam zet of alleen van mijn dochter? Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Marja,
1. Ja, dat maakt verschil. Als beide namen erin en handtekeningen eronder staan, zijn ze beiden gebonden aan de afspraken die u maakt. Als u wilt dat het geld van uw dochter is, zet u alleen haar naam erin.
2. Bovendien mag u uw dochter individueel meer belastingvrij schenken, maar als het om twee personen gaat die geen fiscale partners zijn, kan dat nog ruim 2000 euro hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ric, 13-09-2011 10:04 #93
Mijn moeder komt bij mijn vrouw en mij inwonen. Is mijn moeder in dat geval ook een fiscale partner van ons? Of kun je maar 1 fiscale partner tegelijk hebben? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste Ric,
Uw moeder is niet uw fiscale partner. Wel kan het gevolgen hebben na zes maanden als u ook een toeslag aanvraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 12-09-2011 23:03 #92
Mijn vader wil mij geld lenen vanuit zijn BV met als doel woningverbetering. De BV is in dit geval de kredietverstrekker. Is het percentage van 6% in dat geval ook van toepassing, ook in geval de lening direct opeisbaar is? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste Bart,
Dat is een schemergebied, want de 6% rente geldt voor een particuliere lening. Als de bv dit niet vaker doet, kan het toch als een privéaangelegenheid worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 12-09-2011 09:40 #91
Ik wil geld lenen aan mijn dochter om haar extra bestedingsruimte te geven. U schreef in uw artikel: "De Belastingdienst kijkt bij zo’n constructie nauwkeurig mee… en waarvoor de lening bedoeld is?" Kan de doel van deze leningen probleem zijn bij de Belastingdienst? Dank u wel. Reactie infoteur, 12-09-2011
Beste Pieter,
Als u het geld wilt bestemmen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld het kopen van een huis, vult u dat in. De belastingdienst zal bij aftrek van de rente vaak een bewijs van de lening willen zien. Als het voor andere zaken is of als u geen voorwaarden aan het doel wilt stellen, maakt u van deze regel geen gebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 12-09-2011 00:47 #90
Mijn vrouw en ik willen een bedrag aan onze dochter en haar vriend lenen middels een onderhandse lening. Zij gebruiken dit geld om hun woning te verbouwen. De rente die zij aan ons betalen kunnen zij aftrekken als woonlasten bovenop hun hypotheeklasten. Moeten wij de ontvangen rente opgeven aan de fiscus? Ons vermogen boven de € 41.322 wordt toch alleen belast in box 3 en daar staat de ontvangen rente toch los van? Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-09-2011
Beste Henk,
Inderdaad, u hoeft de ontvangen rente niet op te geven aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lars, 09-09-2011 10:21 #89
Dank u wel voor uw artikel. Nu kan ik overeenkomst mezelf doen van onderhandse lenen vanwege uw artikel. Waar kan ik marktconform (of marktrente) vinden, die u noemt in uw artikel? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Lars,
Graag gedaan.

De marktconforme rente vindt u bijvoorbeeld op internet of in de krant.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bouwe Grijpstra, 07-09-2011 12:53 #88
Mijn dochter en schoonzoon willen hun kleine flat verkopen en een grotere woning kopen. In de huidige situatie is de verwachtte opbrengst van de flat zo'n euro 30.000 lager dan de enige jaren geleden betaalde aankoopprijs. De bank wil niet dit gehele bedrag meenemen in de hypotheek voor de nieuwe woning. Als ik een lening uit eigen middelen verstrek is de rente hiervan aftrekbaar? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Bouwe Grijpstra,
Neen, de rente op een restschuld is niet als hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 07-09-2011 12:32 #87
Met 6% rente, ga ik 150.000 euro Lenen van Mijn Ouders, die wonen Buiten de EU. Het is voor Persoonlijk gebruik, niet voor een huis. Als mijn ouders jaarlijkse rente willen her-investeren op de lening (dat wil zeggen, ik betaal geen rente tot op de vervaldag van de lening), is er jaarlijks een Nederlandse fiscale gevolgen voor mij of mijn ouders? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Eric,
In Nederland zijn er geen gevolgen als uw ouders langer dan 10 jaar in het buitenland wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 07-09-2011 00:04 #86
Ik ben een Nederlandse ingezetene met een Amerikaans paspoort. Ik ga 150.000 euro lenen van mijn ouders, die wonen buiten de EU. Het is voor persoonlijk gebruik, niet voor een huis. Wat kon de maximale rente zijn voor deze leningen, zonder dat enig probleem van de Belastingdienst? Heel erg bedankt. Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Eric,
Als uw ouders minimaal 10 jaar buiten Nederland wonen is een schenking door hen aan u niet fiscaal belast. Dat betekent dat de 6% rente dan niet vereist is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef, 06-09-2011 12:48 #85
Wanneer een dergelijke lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van het eigen huis, kan de rente als hypotheekrente worden afgetrokken. Dit geldt dus niet voor een lening voor een nieuwbouw? Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Jef,
Dat de rente als hypotheekrente kan worden afgetrokken, geldt ook als de lening wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ric, 28-08-2011 13:45 #84
Ik ben van plan om een dubbele woonhuis te kopen (twee voordeuren, en twee huisnummers, maar intern wel verbindingen, de woning is kadestraal niet gesplitst) zodat mijn moeder bij ons zelfstandig kan inwonen.
Mijn moeder wil voor de aankoop van deze woning aan mij een lening van 40.000 verstrekken. Is de rente van deze lening ook belastingaftrekbaar? Reactie infoteur, 28-08-2011
Beste Ric,
Ja de rente op de lening van uw moeder is fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 23-08-2011 21:20 #83
Kan ik met een lening van mijn moeder een deel van mijn (aflossingsvrije) hypotheek aflossen? Of is een schenking ineens (> 5000 euro) beter? Dank voor je advies alvast. Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste Ed,
1. Als u of uw partner jonger bent dan 35 jaar, mag uw moeder u eenmalig en ongeclausuleerd belastingvrij 24.144 euro schenken. Dit mag zelfs eenmalig tot ruim 50.000 euro, maar dan geldt voor het meerdere wel de clausule dat het geld in het huis moet worden gestopt.
2. Een lening afsluiten voor het huis ter vervanging van een deel van een bestaande hypotheek heeft het voordeel dat u de rente ook nog eens als hypotheekrente mag aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hubert, 17-08-2011 17:59 #82
Ik kan een bedrag van mijn ouders lenen van 75.000. Het is voor persoonlijk gebruik, niet voor een huis. Mijn ouders willen geen rente, maar moeten dit blijkbaar van mij eisen, anders ziet de belastingdienst dit als een schenking. Hoeveel % rente moet ik op de lening minimaal betalen zodat de lening niet als een schenking wordt gezien? Ik zou naast de rente 1.000 euro per maand aflossen. Ik krijg naast deze overeenkomst al 5.000 euro schenking per jaar, dus de rente kan daar niet tegen wegvallen. En moet ik een dergelijke overeenkomst laten registreren bij de belastingdienst? Alvast bedankt voor de antwoorden. Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Hubert,
1. Officieel is het bij een direct opeisbare lening 6% en anders marktconform plus een marge naar boven van maximaal 25%. Marktconform is momenteel ook een 6%. Een rente van 4.500 euro die vrijwel gelijk is aan de jaarlijkse schenking.
2. U hoeft het niet te laten registreren bij de belastingdienst, maar als iemand er iets mee doet bij zijn belastingaangifte, kan er naar het contract gevraagd worden. Bijvoorbeeld als u het in mindering brengt op uw geld in box 3. Anders is de kans niet zo groot dat de belastingdienst er achter komt. Het is ook geen hypotheekrente. Bij een erfenis kan het misschien naar voren komen als er meer kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjerk, 28-07-2011 10:35 #81
MIjn zusje heeft geen inkomen en daar zal voorlopig geen verandering in komen vanwege haar geestelijke gesteldheid. Mijn vader wil gaat een appartement voor haar kopen en dat zal op haar naam komen te staan. Hij zal de volledige hypotheek uit ev financieren. Aangezien mijn zusje geen inkomen heeft kan ze de rente eigenlijk ook niet betalen. Wat moeten we doen om het zo goed mogelijk voor haar, mijn vader en de fiscus te regelen? Reactie infoteur, 28-07-2011
Beste Tjerk,
Als het huis op haar naam komt te staan, maar door haar vader is betaald, zal ze waarschijnlijk schenkbelasting moeten betalen, omdat de belastingdienst het als een schenking ziet. De bestaande vrijstellingen zullen niet voldoende zijn om deze belasting te kunnen vermijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. V. W., 19-07-2011 22:03 #80
Ik kan een bedrag van mijn moeder lenen (kindsdeel vader) en hiermee mijn as. ex uitkopen en het hypotheekbedrag verlagen tot een acceptabel bedrag voor de bank. Is de gehele rente die ik mijn moeder betaal dan aftrekbare hypotheekrente? Reactie infoteur, 20-07-2011
Beste I.V. W.
U leent bij uw moeder om het huis te verwerven en deels een andere hypotheek af te lossen. Deze rente is fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Senden, 15-07-2011 14:03 #79
Mijn zoon wil na een scheiding de woning overnemen, maar bij de hypotheekbank krijgt hij nog maar 80% van het hypotheekbedrag, de andere 20% wil ik hem via een leenovereenkomst met rente. Is deze rente voor hem aftrekbaar? Reactie infoteur, 15-07-2011
Beste J. Senden,
Ja, die rente is als hypotheekrente aftrekbaar en u kunt dit zien als een gedeeltelijk oversluiten van een bestaande hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Brinkman, 14-07-2011 11:19 #78
Misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar hoe laten leningen van ouders aan kinderen zich nu rijmen met de GHF-gedragscode, die zegt dat iemand niet meer mag lenen dan zijn inkomen toelaat? Het kind zal de rente toch moeten kunnen ophoesten en ik begreep dat banken bij het goedkeuren van een hypotheekaanvraag ook kijken naar andere leningen, b.v. binnen de familie. Reactie infoteur, 14-07-2011
Beste M. Brinkman,
Banken willen graag alles weten, maar u bent niet verplicht om een afspraak met de ouders op te geven. Als bovendien een kasrondje plaats vindt, waarbij ouders een deel schenken en de kinderen het als hypotheekrente kunnen aftrekken, hoeven de maandlasten van een kind ook niet veel hoger uit te vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josefien, 10-07-2011 09:18 #77
Mijn broer gaat scheiden. Hij wil in het huis blijven wonen, maar de hypotheekbank accepteert dat alleen als hij een persoonlijke lening van 20000 is afgelost. Ik zou de schuld kunnen aflossen als lening. Is er een constructie mogelijk dat hij de rente kan aftrekken? Reactie infoteur, 10-07-2011
Beste Josefien,
Als de lening wordt gebruikt als aflossing van de hypotheek is de rente op de lening niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 01-07-2011 13:19 #76
Hallo zeemeeuw (m/v), hoe verantwoorden we belastingtechnisch de maandelijkse aflossingen + rente die onze dochter in het kader van de onderhandse lening aan ons doet? zijn dit belastbare inkosten? Reactie infoteur, 01-07-2011
Hallo Sido Martens,
1. Aflossingen en rente zijn bij u niet fiscaal belast. Ook uw vermogen in box 3 verandert niet doordat een gedeelte van de vordering wordt vervangen door een aflossing. Beide zijn onderdeel van iemands vermogen.
2. Het volstaat om dit als mededeling bij een betaling toe te voegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 27-06-2011 17:09 #75
Hallo Zeemeeuw, lees het antwoord op de vraag van Marcel (21/06), mag/kan ook ik de jaarlijkse rente op de onderhandse lening voor dochterlief eventueel belastingvrij schenken? Reactie infoteur, 27-06-2011
Beste Sido Martens,
1. Ja u maak uw dochter jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken en eenmalig een verhoogd bedrag belastingvrij. Beide in hetzelfde jaar kan niet.
2. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. In 2011 is het jaarlijks belastingvrije bedrag 5.030 euro en het eenmalig verhoogde bedrag 24.144 euro. Dat laatste bedrag kan onder voorwaarden nog oplopen tot 50.300 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 26-06-2011 20:06 #74
Ik wil 4000 euro lenen aan mijn zus die het gaat gebruiken voor nieuwe kozijnen. In principe zou ik dat wel renteloos willen doen, maar nu begrijp ik dat het beter is als we een rente van 6% afspreken zodat zij de rente af kan trekken voor de belasting.
1. Krijgt mijn zus deze rente volledig terug?
2. Hoe kunnen we het zo regelen dat zij dan alsnog renteloos leent?
3. Is het handig om dit aan de belastingdienst zelf te vragen? Reactie infoteur, 26-06-2011
Beste Marcel,
1. Uw zus mag de hypotheekrente volledig aftrekken, maar het is afhankelijk van de hoogte van de belasting die ze betaalt hoeveel ze hiervan terug krijgt. Als ze in een belastingschijf zit van 42% krijgt ze 42% terug.
2. Het is geen hypotheek, maar een niet direct opeisbare lening die voor het huis wordt gebruikt. Die rente mag lager zijn dan 6%.
3. Zes procent van 4000 euro zonder aflossing is 240 euro. U mag dat volledig belastingvrij schenken.
4. Ik denk niet dat de belastingdienst daar zijn handen aan zal branden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 25-06-2011 13:36 #73
1. 6 % is dus is redelijk.
2. Uw dochter kan nooit meer belasting terug krijgen van het Rijk dan ze betaald heeft.
Dus de betaalde rente op de onderhandse lening krijgt ze dan terug, begrijp ik dat goed?
Sank & groet, Sido Martens Reactie infoteur, 25-06-2011
Beste Sido Martens,
1. Ja, ik zou 6% nemen.
2. De betaalde rente is een fiscale aftrekpost in box 1 van de inkomstenbelasting, werk en eigen woning. Het is afhankelijk van haar inkomen hoeveel ze hiervan terug kan krijgen.
3. In belastingschijf 1, tot ruim 18.000 euro per jaar, krijgt ze maximaal 33% terug van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 25-06-2011 10:46 #72
Hallo Zeemeeuw, dank voor het vlotte antwoord, maar 1., is 6 % de minimale rente of mag het ook lager, bijv. 4,5 % of sputtert de belastingdienst dan tegen (ze koopt trouwens een woning) en moet het percentage marktconform zijn en 2. als onze dochter weinig verdient, zeg minimumloon en dus waarschijnlijk geen opgave inkomstenbel. hoeft te doen, kan ze dan toch opgave doen om voordeel te hebben van de mogelijkheid tot renteaftrek wat er dan dus op neer zou komen - althans in mijn simpelmansredenatie - dat ze geld terugkrijgt van de staat… Reactie infoteur, 11-02-2020
Hallo Sido Martens,
1. Omdat de de lening niet direct opeisbaar is, mag u ook een andere rente nemen. Daarvoor is een maximum gesteld, marktrente plus 25%, maar de huidige hypotheekrente voor 20 jaar is 6% of hoger.
2. Uw dochter kan nooit meer belasting terug krijgen van het Rijk dan ze betaald heeft.
3. Ook bij een minimumloon vanaf 18 jaar moet belasting worden betaald:

https://financieel.infonu.nl/administratie/20384-minimumloon-2020-minimumjeugdloon-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 24-06-2011 11:59 #71
Hallo, onze dochter leent onderhands een bedrag tegen 6 % rente met een looptijd van 20 jaar, kan zij de rente aftrekken van de belasting en heeft dat ook voor- of nadelen voor onze belastingopgave? alvast dank, zeker ook voor de mogelijkheid op deze dit soort vragen te kunnen stellen.
groet, sido martens Reactie infoteur, 24-06-2011
Hallo Sido Martens,
1. Uw dochter mag de rente als hypotheekrente fiscaal aftrekken als de lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van haar koophuis. In het andere geval is het een consumptieve lening waarvan de rente niet aftrekbaar is. Wel mag dan het bedrag van de lening in mindering worden gebracht op haar vermogen in box 3.
2. Voor u heeft het geen gevolgen. De lening komt bij u in box 3 in plaats van spaargeld, omdat u een vordering hebt op uw dochter.
3. Hoeveel rendement u maakt op uw geld is voor de belastingdienst niet van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlijn, 23-06-2011 18:19 #70
Geachte heer / mevrouw,

Mijn vriend is bezig zijn eigen bedrijf op te starten. Nu heeft hij mij gevraagd of hij €17.500,00 euro van mij kan lenen. Op welke manier kan ik het beste een lening overeenkomst met hem afsluiten? We weten natuurlijk nooit wat de toekomst brengt.

Groeten,
Carlijn Reactie infoteur, 23-06-2011
Geachte Carlijn,
1. Als je bang bent het geld niet terug te krijgen, kun je het beste een lening via een notaris afsluiten en als het even kan met onderpand.
2. Let er bij een gemeenschap van goederen op dat schulden al gauw gemeenschappelijk zijn. Mogelijk ook nieuwe schulden vanuit een bedrijf. Ook dat maakt de stap naar een notaris zinvol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 20-06-2011 21:09 #69
Stel ik wil geld lenen aan mijn ouders, als aanulling op hun pensioen. De woning die zij bewonen is voor 90% afbetaald, en zal op termijn(over 5-10 jaar) de bron zijn om de lening aan mij terug te betalen, zodra zij dit verkopen (of ik/wij dit erven)
1)wat is een reëele rente aan mijn ouders, voor hen niet aftrekbaar, maar voor mij wel belast, toch? Box 1 of box 3? (er komt en schriftelijke leningsovereenkomst).
2) Mag ik het ook renteloos aan hen lenen en op termijn in de vorm van extra aflossing als (gedeeltelijke) schenking terug ontvangen. Of de variant: wel rente, maar die jaarlijks als schenking, is die dan fiscaal vrij?
3) huis dient dus als onderpand, is het raadzaam dit bij het kadaster te laten registreren?
4) welke andere (fiscale) tips heeft u voor deze case?
Hartelijk dank, Chris Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Chris,
1. Een consumptieve lening of lening met consumptieve besteding mag door uw ouders in box 3 worden afgetrokken van het vermogen. Bij u zal het geen verschil maken omdat het in de plaats komt van bestaand vermogen. Ook box 3 overigens.
2. Vijf of tien jaar maakt wel verschil. Eigenlijk gaat het om een hypotheek. Die rente bevindt zich tussen de 4 en 5,5%. Het registreren bij het Kadaster gaat via een notaris. Het bemoeilijkt een volgende lening, maar geeft u meer zekerheid
3. Let erop dat belastingvrij schenken van kind aan ouder beperkt is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/20740-vastgoed-fiscus-maakt-huis-kopen-voor-je-ouders-dure-zaak.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-06-2011 16:28 #68
Interessant artikel en ik heb 2 vragen:
1 Moet een lening geheel worden gebruikt voor de verbetering van een huis on voor aftrek in aanmerking te komen of mag ook een deel van de lening hiervoor worden gebruikt en uiteraard de rente van dat deel voor aftrek worden gebruikt
2 Mag de notaris kosten door mij worden afgetrokken of moet mijn schoonmoeder die de extra hypotheek neemt die aftrekken ook al leent zij daarna het bedrag aan mij. Reactie infoteur, 20-06-2011
Beste Jan,
1. U mag ook een deel van de lening voor uw huis gebruiken. Maar dan is inderdaad ook alleen voor dat deel de rente als hypotheekrente aftrekbaar.
2. De notariskosten voor het opstellen en passeren van de hypotheekakte zijn bij uw schoonmoeder fiscaal aftrekbaar tot maximaal 1,5% van de lening. Als zij die kosten financiert is de rente daarover niet fiscaal aftrekbaar, omdat het geld naar u gaat en niet naar haar huis.
3. Als de onderhandse akte bij de notaris passeert, is het deel dat bij u voor het huis zou dienen bij u fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remko, 09-06-2011 23:01 #67
Mijn moeder wil €50k lenen aan mijn zus die al meer dan 20 jaar in Frankrijk woont. Zij gebruikt het geld om in haar winkel te investeren. Mijn moeder hoeft geen rente. Mijn zus en haar partner zijn beide ouder dan 35 jaar. Wat is nu een slimme vorm om dit te doen. Schenking? En toch mijn moeder terug betalen in gedeeltes? Moet mijn zus dan in Frankrijk schenkingsrecht betalen? Een contract opstellen voor een direct opeisbare lening zonder rente? Reactie infoteur, 10-06-2011
Beste Remko,
Voor uw zus geldt het Frans belastingstelsel, waarin als ik het goed heb bij een schenking in geld 30.000 euro belastingvrij van een ouder aan een kind kan worden geschonken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 08-06-2011 10:25 #66
Ik overweeg mijn woning aan mijn jongste zoon te verkopen. De waarde van het huis is nu ongeveer € 225.000,00. Ik zou het huis dan willen verkopen voor 125 of 150.000 (dit is he maximum wat hij kan lenen) en de hypotheek die ik nu heb op dit huis als onderhandse lening inzetten (68.000), na ontvangst van de rente die de fiscus vereist wil ik dit bedrag dan schenken aan mijn zoon. kan dat op deze manier? Reactie infoteur, 08-06-2011
Beste Loes,
1. Als u verkoopt, vervalt uw hypotheek.
2. Voor de verkoop moet u naar de notaris en er moet 6% overdrachtsbelasting worden betaald.
3. Waar u ook op moet letten is dat u het huis niet te goedkoop verkoopt, omdat dat voordeel dan ook als schenking wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 05-06-2011 07:49 #65
Ook wij willen bij mijn ouders een gedeelte (150k) van onze hypotheek afsluiten via een onderhandse lening (looptijd 20 jaar). Mijn ouders willen een rendement van 4% en de overige rente-inkomsten storten ze jaarlijks terug via een schenking. Nu heb ik begrepen dat als deze lening niet direct opeisbaar is maximaal de (marktrente + max 25%) gerekend kan worden. Nu is mijn vraag wat nu een reeele rente is die de belastingdienst accepteert. Hoger is natuurlijk beter gezien de aftrek, maar we hoeven ook niet het onderste uit de kan en daardoor evt problemen met de belastingdienst. Zou een rente van 8% reeel zijn in dit geval?
Enige 'probleempje' bij deze constructie zou kunnen zijn dat wij bij de bank waar we het overige deel van onze hypotheek afsluiten onze leenmogelijkheden afnemen, omdat de bank wel het leendeel bij onze ouders (met een rente van bijv 8% dan) meeneemt in hun max-maandlasten berekening, maar niet de bijbehorende schenking meerekent. Is hier nog iets op te vinden? Of is de constructie inmiddels zo geaccepteert dat de banken bereid zijn uit te gaan van de netto lasten na schenking?
En tenslotte nog mbt de mogelijkheid van 1,5% afsluitkosten: Kunnen we dit gewoon zonder problemen te krijgen met de belastingdient opnemen in de overeenkomst? Of moet evt echt aantoonbaar worden gemaakt dat er daadwerkelijk aanvullende kosten zijn gemaakt voor het afsluiten van de overeenkomst?

bvd,
Koen Reactie infoteur, 05-06-2011
Beste Koen,
1. Als u veilig wilt zitten, neemt u de gemiddelde marktrente plus 25%. Die gemiddelde rente verschilt naar gelang de looptijd anders is. Eind mei bedroeg de hypotheekrente voor 20 jaar gemiddeld 6%, 10 jaar 5,2% en 5 jaar 4,6%.
2. U kunt de bank aangeven dat dat uw eigen geld is.
3. Afsluitkosten passen niet in een onderhands contract met uw ouders. Daarvoor is een professionele tussenpersoon voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josefien, 03-06-2011 19:57 #64
De belastingdienst betaalt mee wanneer het geld gebruikt wordt om een huis te kopen. Wanneer het geld gebruikt wordt om in een huis te kunnen blijven wonen na scheiding, betaalt de belastingdienst dan ook mee? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Josefien,
1. Als u het geld gebruikt om het huis te verbeteren, betaalt de belastingdienst ook mee, omdat de rente dan wordt gezien als hypotheekrente.
2. Voor meer gevolgen van een echtscheiding voor het bezit van een eigen huis verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ge, 22-05-2011 10:56 #63
Beste redactie,
Mijn zoon heeft een huis gekocht. Kan ik hem beter schenken of lenen. € 10.000 hypotheek door bank 250000.
BvD Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Ge,
1. Als uw zoon jonger is dan 35 jaar kunt u eenmalig ruim 50.000 euro belastingvrij schenken.
2. Jaarlijks mag u een zoon ruim 5000 euro belastingvrij schenken.
3. Het hangt dus van de leeftijd van uw zoon af en de mate waarin u wilt schenken. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 17-05-2011 00:05 #62
Geachte heer, mevrouw,

Heb al veel geleerd van de gegeven antwoorden of de site, maar heb nu een casus waar u mij hopelijk ook mee kan helpen.

Van wat ik nu begrijp; Indien je een hypothecaire lening neemt bij je ouders, mag je de rente aftrekken van je inkomen voor belasting en je ouders mogen jou ieder jaar belasting vrij 5030,- schenken. Dus daarmee een gedeelte van de door jou betaalde rente kan terugkrijgen.

Maar wat nou bij de zelfde situatie, ietsje moeilijker. Ik ben zelf van buitenlandse afkomst maar woon in Nederland. Maar wat nu als ik een hypothecaire lening bij mijn ouders neem, die nog in het buitenland wonen (buiten de EU).
Vraag 1// Mag ik dan nog wel mijn rente van mijn (uit het buitenland verstrekte) hypotheek van mijn inkomen aftrekken voor belasting. &
Vraag 2// Is het ook juist dat schenkingen van mijn ouders (uit het buitenland) vrij zijn van schenkbelasting? Dus als deze mij de betaalde rente willen terug schenken ik hier geen belasting over betaal?

Hoop van u te mogen horen

Mvg,

Tom Reactie infoteur, 17-05-2011
Geachte Tom,
1. Ja, dat klopt. Als uw ouders van buitenlandse afkomst zijn en in het buitenland wonen, dan wel 10 jaar of langer in het buitenland wonen, is een schenking door hen in Nederland onbelast. Bovendien kunt u de hypotheekrente hier aftrekken van de belasting.
2. Laat ze bij de schenking niet vermelden " terugstorting hypotheekrente", maar gewoon schenking. Anders kan de belastingdienst stellen dat u geen rente hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. M., 08-05-2011 13:22 #61
Mijn vriendin en ik willen een huis kopen. Voor dit huis leen ik een bedrag van mijn moeder van 250.000 Euro tegen een rente van 6%. Dit komt neer op 15000 Euro per jaar en 1250 per maand. Hoeveel krijg ik hier van terug bij aftrek? Ik heb een salaris van 2600 Euro p m. Kan mijn vriendin ook geld aftrekken van de belasting voor het deel wat zij betaald? Hoe kan dit het beste worden geregisteerd, (samenlevingscontract)? Alvast heel erg bedankt! Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste B. M.,
1. U hebt dan een bruto jaarinkomen van 31.200 euro, wat betekent dat u in de belastingschijf van 41,95% zit vanaf een inkomen van € 18.628. Daaronder is het 33%.
2. Een aftrek bij u van 15.000 euro betekent grotendeels een teruggave tegen dit hogere en voor een klein deel tegen het lagere tarief. Uw teruggave bedraagt 5274 euro plus 801 euro, ofwel ruim 6000 euro. Netto betaalt u dan 9000 euro aan hypotheekrente per jaar.
3. Als uw vriendin voldoende inkomen heeft, kan zij de hypotheekrente die zij betaalt ook aftrekken.
4. Wie een gezamenlijk koophuis als eigen huis heeft en samenwoont is sinds 2011 elkaars fiscale partner. Via een gezamenlijke aangifte krijgt u zeker alles terug.
5. Zie voor de registratie ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/64237-ongehuwd-samenwonen-of-trouwen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerry, 11-04-2011 22:03 #60
Ik heb momenteel een hypotheek bij een reguliere bank, een deel (256.000) staat vast tegen 4,6%. Nu mag ik jaarlijks 10% boetevrij aflossen, dus 25.600,-. Kan ik nu van mijn ouders dit bedrag lenen tegen bijvoorbeeld 6% rente, vervolgens aflossen bij de bank en de betaalde rente (6% over 25.6000) weer aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Jerry,
Zo zal het niet gaan want wat is afgelost is niet meer fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Wolff, 18-03-2011 22:19 #59
Ik ben de vader van de dochter die vermeld is als vriendin in de vraag van Wolff op 05-03-2011. Onze dochter studeert en heeft nu nog geen inkomen. Dus ze kan nu niets aftrekken. Ik heb gehoord dat studerenden met een hypotheek/lening voor de eigen woning tot tien jaar na aankoop van die woning de rente kunnen atrekken van de belasting. Op het moment dus dat ze werken en belasting betalen. klopt dat? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Hans Wolff,
Wie belastingaangifte inkomstenbelasting doet, maar niet volledig kan profiteren van de aftrekposten, kan in een volgend jaar gebruik maken van de post restant persoonsgebonden aftrek. Maar daar valt de hypotheekrente niet onder:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 07-03-2011 17:23 #58
Hallo, bestaat er een handige tool om uit te rekenen hoeveel de maandelijkse aflossing bedraagt van een onderhandse lening groot 40.000 euro tegen een rente van 6 % en een looptijd van 25 jaar zowel netto als bruto, eigenlijk net als de uitdraai van je hypotheek? Vond wel iets met Excel, maar daar kwam ik niet uit… Reactie infoteur, 07-03-2011
Beste Sido,
1. Hoeveel de aflossing en rente bedragen hangt helemaal af van de manier van aflossing.
2. U kunt ervoor kiezen om elke maand 1/300 deel van de hoofdsom af te lossen. Dat is per jaar 1600 euro. De rente wordt dan betaald over het niet afgeloste deel van de lening die steeds kleiner wordt. Als u maandelijks aflost betaalt u minder rente dan wanneer u jaarlijks aflost.
3. De rente in maand t is dan :
R(t)=0.6*(40000- (t-1)*1600/300)).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lise, 06-03-2011 02:02 #57
Wij (jonger dan 35) hebben in 2010 een aflossingsvrije hypotheek van 225000 bij mijn ouders afgesloten en deze is bij notariele akte geregistreerd. Tevens is er door mijn vader 50000 geschonken ten behoeve van de aankoop van deze woning, deze schenking is door de notaris separaat geregistreerd in een akte. Over de hypotheek betalen we 6% rente, deze percentages hebben we echter nergens in de akte van hypotheek vastgelegd. Er is voor deze hypotheek dus geen aparte overeenkomst van geldlening gemaakt anders dan de notariele akte van hypotheek. We maken maandelijks de verschuldigde rente over aan mijn vader.
In september hebben we de hypotheek bij mijn vader verhoogd met 40000 t.b.v. een verbouwing dit zijn we overeengekomen middels een beknopt door ons ondertekend briefje die niet bij de notaris of belastingdienst is geregistreerd. In de geldleningsovereenkomst wordt slechts het bedrag genoemd van de hypotheek, geen rente of aflossingsvoorwaarden of zelfs adres van het onderpand. Wij hebben uiteraard wel onze rentebetalingen aan mijn vader verhoogd en alle facturen van de verbouwing goed bewaard.
1.) Hadden we deze verhoging van de hypotheek met 40.000 moeten registreren bij de BD of notaris? of is de
beknopte onderhandse leningsovereenkomst en maandelijkse renteafdracht (6% van 265000) voldoende?

Voorts hebben mijn vader en moeder mij in 2010 5000 euro geschonken (jaarlijkse vrijstelling) Waarvan 2500 dus bedoeld is als terugschenking van de rente die wij aan mijn vader betalen voor beide hypotheken.Tevens heeft mijn moeder mij in augustus 2010, Euro 24.000 renteloos geleend voor de aanschaf van een auto. Hier is het afgelopen jaar niets op afgelost. Ik heb overigens voldoende vermogen de lening direct te kunnen aflossen. Ook deze lening is zeer beknopt onderhands vastgelegd, er wordt met geen woord gerept over aflossing, rente of directe opeisbaarheid. In de leningsovereenkomst staat slechts dat 24000 is uitgeleend t.b.v. aanschaf auto.
2.) Moet ik nu omdat de jaarlijkse vrijstelling al is geschonken toch schenkbelasting betalen over 6% van 24000 of over 6% van 24000-5000 (vrijstelling) of zit het toch anders in elkaar en ben ik helemaal geen schenkbelasting verschuldigd omdat het gaat om een lening in principe direct opeisbaar is?

Bij voorbaat dank voor uw advies. Reactie infoteur, 06-03-2011
Beste Lise,
1. De lening van 40.000 extra hoeft niet te worden geregistreerd. Op enig moment kan de belastingdienst er wel naar vragen, omdat u meer hypotheekrente aftrekt dan daarvoor en omdat men wil nagaan of dat terecht is.
2. Belangrijk is dat u aantoonbaar de rente betaalt en kunt aantonen dat u de lening gebruikt voor het huis.
3. Bewaar het handgeschreven krabbeltje goed, en stuur nooit het origineel door naar de belastingdienst.
4. De schenking van 5000 euro in 2010 was net te veel, omdat u eenmalig al de volle 50.000 euro had benut. De belastingdienst zal de 5000 euro met 10% schenkbelasting belasten, zodra deze schenking bekend is.
5. De renteloze lening kan beter worden omgezet in een lening met 6% rente, anders kan het als schenking worden gezien, zodra de belastingdienst daar achter komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wolff, 05-03-2011 20:13 #56
Sinds oktober 2010 lenen mijn vriendin en ik geld van haar ouders voor het kopen van een huis. Tot nu hebben we geen contract opgesteld en hebben we nog geen rente betaald. Kan dit nog wel met terugwerkende kracht? De lening is aan mijn vriendin (we hebben samen een samenlevingscontract), maar zij heeft nog geen inkomen. Mag ik de te betalen rente wel aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 06-03-2011
Beste Wolff,
1. Als is aan te tonen dat er geleend is voor de aankoop van het huis is die rente als hypotheekrente aftrekbaar. Als die rente 0 is is er niet zoveel af te trekken.
2. Denkbaar is een onderhands contract, waarin staat dat per oktober 2010 een X bedrag is geleend, waarvoor met ingang van 1 januari 2011 een bepaalde rente betaald zal worden.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Sido, 24-02-2011 17:11 #55
De wettelijke rente voor particuliere transacties bedraagt per jan. 2011 3 %, maar ik lees hier steeds 6%of hoger is er een verschil tussen de rente voor een onderhandse lening en andersoortige of moet ik naar de geldende hypotheekrentes kijken of is het eigen-voordeel-belang bij de betrokkenen? en na elke maandelijkse aflossing wordt de rente iets minder of bereken je die per kalenderjaar en past dat percentage aan naarmate die wettelijke rente evenuteel weer wordt aangepast door de overheid. alvast dank en sorry voor de misschien dwarse vraagstelling Reactie infoteur, 25-02-2011
Beste Sido,
1. In de wet staat dat een minimale rente van 6% is vereist om de lening dan wel rente betalingen niet als schenking te zien. Lager mag wel, maar dan kan de belastingdienst u schenkbelasting in rekening brengen. Hoger mag ook.
2. In euro's zal dit bedrag lager zijn als de lening wordt afgelost.
3. Aftrekbaar is de aantoonbaar betaalde rente in een bepaald jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aline, 23-02-2011 23:20 #54
Ik heb vanaf augustus 2008 een bedrag van 28.000,- geleend van mijn ouders. Mijn ouders hebben hiervoor hun hypotheek verhoogd. Ik betaal hiervoor 8,5% rente. Dit alles is vastgelegd in een overeenkomst voor de belastingdienst en is ook bekend bij de notaris. Mijn financieel adviseur adviseerde mij toentertijd een rente van 8,5% zodat ik een maximale aftrek had. Hij had een berekening gemaakt dat mijn ouders mij jaarlijks een bedrag konden terugstorten (het verschil tussen de daadwerkelijke rente die zij betalen en het meerdere wat ik aan hun betaal?) Ik heb geen idee meer. Maar mijn ouders begrijpen er ook niets van en storten nooit iets terug dus ik betaal al 2,5 jaar elke maand 8,5% rente over deze lening. Kan ik dit veranderen of verlagen tot het daadwerkelijke bedrag waarvoor zij lenen bij de bank? Of is er een andere mogelijkheid? Ik weet niet hoe ik dit uit kan leggen aan mijn ouders waarom ik zoveel rente betaal en dat dat voor mij belastigtechnisch voordelig is. Het gaat hier niet om een schenking. Reactie infoteur, 24-02-2011
Beste Aline,
1. Uw adviseur heeft waarschijnlijk bedoeld dat als u een hoge rente betaalt en deze ook als hypotheekrente aftrekbaar is, u afhankelijk van uw inkomen tot 52% terug kunt krijgen.
2. Als u uw rente corrigeert voor de teruggave krijgt u de rente die u netto betaalt.
3. Maar dan moet de rente bij u wel aftrekbaar zijn en de lening zijn gebruikt voor de aankoop of verbetering van het huis.
4. Bij uw ouders is de rente niet aftrekbaar, omdat ze het vervolgens aan u hebben geleend. De rente die zij betalen is de netto rente.
5. Vervolgens kunt u uw netto rente vergelijken met de rente die uw ouders betalen.
6. Ik moet wel zeggen dat het hiermee nodeloos ingewikkeld is gemaakt, voor een paar euro voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert P., 16-02-2011 17:20 #53
Al er zeker gebruik van maken. Heb echter nog een vraag. De fiscus eist een minimale rente van 6 %. Tot zover geen probleem.Is een rente tussen 6 en 12 % voor de fiscus evenens acceptabel. Kan de kredietnemer de rente tegen dit percentage (tussen 6 en 12 %) straks als betaalde hypotheekrente aftrekken bij bezit eigen woning? Alvast bedankt voor uw antwoordl Reactie infoteur, 16-02-2011
Beste Bert P,
1. Een hogere rente mag ook, maar hij moet wel marktconform zijn. Dus een rente van 20% om zo meer aftrek te krijgen zal waarschijnlijk niet gaan.
2. Als de lening aantoonbaar wordt gebruikt voor een huis, is die rente als hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans de Geest, 01-02-2011 12:49 #52
Dank voor de uitgebreide behandeling en het voorbeeld contract.
Ik heb nog twee vragen:
- ik heb begrepen dat er bij onderling lenen ook een afsluitprovisie van bv 1.5% berekend kan worden, die dan weer aftrekbaar is voor de belastingen. Dat zou dan in het contract vermeld moeten worden. Klopt dat?
- Ik leen geld aan mijn dochter en haar vriend voor de koop/verbetering van een huis. Zij gaan een geregistreerd partnerschap aan. Hoe kan ik zeker stellen - mocht het stel onverhoopt uit elkaar gaan- dat ik dan van beiden een evenredig deel van het geleende bedrag terug kan vorderen? Is allebei laten tekenen daartoe genoeg? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Hans de Geest,
1. De afsluitprovisie is inderdaad fiscaal aftrekbaar als de lening volledig voor het huis wordt gebruikt. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/66790-de-fiscaal-aftrekbare-verhuiskosten.html

2. Als ze een geregistreerd partnerschap aangaan en daarin een bepaling opnemen over gezamenlijk aangegane leningen bent u al een heel eind. Het kan natuurlijk geen kwaad om een bepaling in het modelcontract op te nemen voor de lening die zij gezamenlijk bij u aangaan. Ze moeten inderdaad wel allebei voor akkoord tekenen. Bewaar ook goed uw bankafschrift waarin u aangeeft dat de lening is conform contact. Geef het contract bij voorbeeld naast de datum ook een nummer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corrie Hopman, 24-01-2011 18:39 #51
Ik wil mijn zoon 26.000,= euro lenen voor een tekort bij de verkoop van zijn huis.
Ik wil hem hierover jaarlijks rente laten betalen en laten aflossen. Tevens wil ik hem jaarlijks schenken wat belasingvrij mogelijk is. Het is mijn bedoeling dat het jaarlijkse rente en aflossingsbedrag gelijk is aan de jaarlijkse belastingvrije scheniking. Per saldo betaalt mijn zoon dan niets. Ik heb uitgerekend dat bij een rente van 6% en een totaalbedrag van 5.000,= per jaar het ongeveer 7 jaar duurt voordat de lening is afgelost. Is deze constuctie mogelijk? Moet mijn zoon eerst aan ons betalen en wij vervolgens aan hem schenken of mogen we verrekenen? Is 6% rente correct en hoe lang kunne we dit percentage handhaven. Moeten we hiervan nog iets aan de belastingdienst melden? Reactie infoteur, 24-01-2011
Beste Corrie Hopman,
1. Zolang u binnen de jaarlijkse vrijstelling van schenken blijft, hoeft u niets aan de belastingdienst te melden.
2. De 6% rente staat in de wet. Het kan zijn dat dat percentage later omhoog wordt bijgesteld.
3. Het is beter om de schenking niet in de lening op te nemen, omdat de belastingdienst dit ziet als een toezegging voor vele jaren en de schenking dan als 1 schenking kan zien i.p.v jaarlijkse schenkingen. Dit kan spelen als de belastingdienst ooit het contract zou opvragen bij u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 19-01-2011 13:44 #50
Ik heb al eens eerder een vraag gesteld, rond 6 juni 2010 betreffende dit onderwerp.
Het gaat nu spelen en daarom heb ik nog een vraag aan u… Als mijn schoonmoeder, die als kredietgever optreedt, ons een bedrag leent waarvoor zij alleen rente wil ontvangen en geen aflossing, is het dan mogelijk om hier een aflossingsvrije lening van te maken?
En zo ja, hoe moet ik dat dan verwoorden in de overeenkomst? Reactie infoteur, 19-01-2011
Beste Bob,
Punt 5 van de overeenkomst wordt dan:
"De totale schuld (hoofdsom en rente) moet zijn afgelost op …. Er vindt geen maandelijkse aflossing van de uitstaande hoofdsom plaats."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gene, 18-01-2011 22:12 #49
Ik wil voor het starten van een eigen onderneming 50.000 euro van mijn moeder lenen (ik wil dit niet renteloos doen). Welke mogelijkheden heb ik dan? Natuurlijk wil ik zo weinig mogelijk rente betalen, maar het is ook niet de bedoeling dat mijn moeder er ten opzichte van de bank (2,6% rente) op achteruit gaat. Wellicht dat er een constructie zoals bij hypotheek rente aftrek bestaat? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Gene,
Misschien is een lening als durfkapitaal een manier, maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden:

https://financieel.infonu.nl/lenen/15992-goedkoop-lenen-lenen-aan-je-eigen-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 10-01-2011 09:43 #48
Wat handig zo'n modelcontract! Ik wil een bedrag van 3.000-5.000 euro lenen aan een vriendin voor aflossing van haar schulden. Zij hoeft daarover geen rente te betalen. Heeft dit gevolgen voor haar of onze belastingaangifte? Moeten wij dit melden bij onze aangifte? Reactie infoteur, 10-01-2011
Beste Marianne,
Neen, dat heeft geen gevolgen. De nul rente kan als schenking worden gezien, maar valt bij dit bedrag binnen het belastingvrij schenken. Dit hoeft u dan ook niet te melden bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dg, 09-01-2011 17:44 #47
Mijn oma wil mij een bedrag lenen van 10.000. Dit wordt gebruikt voor de verbouwing van mijn huis. Mijn oma hoeft hier (naar eigen zegge) geen rente van te ontvangen. Kan dit bedrag rechtstreeks op mijn rekening gestort worden, of moet dit ook beschreven worden?
Als dit beschreven moet worden, moet ik dit nog melden bij de belastingdienst?
Kan hiervan de rente ook in niet-materiele zaken betaald worden, zoals het helpen bij bepaalde zaken? Reactie infoteur, 10-01-2011
Beste DG,
1. U doet er goed aan om er een onderhandse lening van te maken met 6% rente, waarin is aangegeven dat het geld gebruikt wordt voor uw huis.
2. U stort op een later moment 600 euro aan uw oma terug met als bijschrift schenking. Dat is tot 2000 euro per jaar belastingvrij.
3. U trekt de rente als hypotheekrente af van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Martens, 07-01-2011 12:30 #46
Mag mijn schoonmoeder onderhands geld lenen aan onze dochter, of moet mijn schoonmoeder eerst onderhands aan mijn vrouw (haar dochter) lenen die het vervolgens weer onderhands aan onze dochter leent. Mag een oom of tante ook onderhands aan een kind van zijn/haar broer/zus of aan die broer/zus zelf lenen? Nog net geen Snip & Snap, maar toch… Reactie infoteur, 07-01-2011
Beste S. Martens,
Uw schoonmoeder mag uw dochter onderhands geld lenen, maar als uw dochter minderjarig is moeten de ouders daarmee wel akkoord zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Kramer, 02-01-2011 10:40 #45
Mijn schoonmoeder gaat geld lenen aan mijn schoonzus voor verkrijging van de woning na scheiding. Mijn schoonmoeder heeft daarvoor een hypotheek aangevraagd. Er is verder geen sprake van schenking, dan wil schoonmoeder niet. Het idee is dat schoonzus gewoon zuiver alle kosten betaalt die schoonmoeder betaalt. Klopt het dat dan alle kosten voor mijn schoonzus fiscaal aftrekbaar zijn (incl. notariskosten e.d. als er maar aantoonbaar is dat schoonzus die heeft betaald?). Mijn schoonmoeder heeft een hypotheek tegen 4,8% rente. Kan diezelfde rente gewoon worden gevraagd door schoonmoeder aan schoondochter? (ik lees ergens van wettelijke veerplichting van minimaal 6% rente, maar ik weet niet hoe dat zit). Reactie infoteur, 02-01-2011
Beste H. Kramer,
1. Om te voorkomen dat een deel van de schenking en ook de rente als schenking worden gezien is wettelijk een rente van 6% noodzakelijk.
2. Als uw schoonzus aantoonbaar de lening gebruikt voor de aankoop of verbetering van een huis, is die rente fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente.
3. De notariskosten voor het passeren van de hypotheekakte plus de kosten van taxatie van de woning en de kadastrale rechten zijn zo wie zo fiscaal aftrekbaar. Los van welke lening dan ook.
4. Probleem is waarschijnlijk dat uw moeder de hypotheekrente betaalt, ook al krijgt ze die van uw schoonzus terug.
5. Als de lening voor het huis is bedoeld, is het goed om dat in de leningvoorwaarden op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry van de Loo, 30-12-2010 12:37 #44
Ik wil geld onderhands lenen aan mijn zoon voor het gedeeltelijk aflossen van een hypotheek, tegen een rente van 8 %. Is de rente van de onderhandse lening voor hem aftrekbaar? Er vindt immers geen verbouwing o.i.d. plaats? Maakt het wat uit als de rente, nu, bij de bank een variabele rente is, of de rente geldt voor een bepaalde periode bijvoorbeeld 5 jaar. Moet hij, jaarlijks, de schuld van de onderhandse leing verminderen? Kan hij de onderhandse lening eventueel weer aflossen door het verhogen van de hypotheek bij de bank. En is die rente dan weer aftrekbaar? Reactie infoteur, 30-12-2010
Beste Harry van de Loo,
1. Voor elke lening, onderhands of niet, geldt dat de rente niet fiscaal aftrekbaar is als de lening niet wordt gebruikt voor de aanschaf of verbetering van een huis.
2. Als u niet wilt dat de lening of de rente daarop als schenking worden gezien moet u volgens de wet minimaal een rente van 6% vragen.
3. Hoe er wordt afgelost is aan u.
4. Ook de rente van een extra hypotheek is alleen aftrekbaar als het geld voor het huis wordt gebruikt. De extra hypotheek mag worden gebruikt voor de aflossing van een bestaande consumptieve lening, maar is dan niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francisca, 27-12-2010 10:23 #43
Ik wil de studie voor mijn zoon betalen. Om hem echter meer verantwoordelijkheid te geven voor de kosten wil ik een leenovereenkomst opstellen. Daarin wordt opgenomen dat hij de gelden over 5 jaar in termijnen aan mij kan terugbetalen. De rente bedraagt 6% per jaar, maar dit kan ik vervolgens weer schenken. Uiteindelijk gaat het om de kosten van de studie van 1 jaar. Verder wil ik de lening kwijtschelden als hij deze studie met goed gevolg afrond. Ik denk dat ik deze dan kan herroepen. Dan zijn de kosten gewoon door mij voldaan. Hij heeft geen inkomsten en alles wordt door mij voor hem betaald. Hij heeft dan overigens ook een lening van de IB groep (krijgt geen beurs ivm inkomsten vader).
Mag dit? Reactie infoteur, 27-12-2010
Beste Francisca,
1. Dit mag. U kunt als extra voorwaarde opnemen dat de restant lening wordt kwijt gescholden als de studie met succes wordt volbracht. Dit restant is wel een schenking.
2. U kunt jaarlijks belastingvrij 5000 euro schenken aan uw zoon. Het beste is het om de lening en schenking gescheiden te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mk, 27-12-2010 09:29 #42
Ik kan via een persoonlijke BV aandelen kopen in het bedrijf waar ik werk en waar ik partner kan worden. Mijn vrouw en ik hebben voldoende geld om de aandelen te kopen. We zijn buiten gemeenschap van goederen getrouwd. Kan ik gebruikmaken van een onderhandse akte (het voorbeeldmodel) om vanuit mijn privé vermogen en dat van mijn vrouw geld te lenen aan mijn persoonlijke BV. Het gaat om een groot bedrag (circa?600.000). Moet dat tegen de 6% rente of kan dat lager? Als dat lager kan, is dat dan (fiscaal) verstandig? Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 27-12-2010
Beste MK,
1. Als ik het goed begrijp wilt u privé vermogen van u en uw vrouw lenen aan uw persoonlijke bv om daarmee aandelen te kopen in het bedrijf, waar u werkt.
2. U mag dat met een onderhandse akte doen op voorwaarde dat de lening als zakelijk kan worden gekenschetst, met rente en aflossing. De 6% rente is momenteel een goede keuze.
3. Let er wel op dat daardoor uw persoonlijke bv niet failliet gaat.
4. Denk eraan dat de belastingdienst bijvoorbeeld bij vorderingen op de bv voorrang heeft ten opzichte van een onderhandse akte.
5. De bv wordt eigenaar van de gekochte aandelen die in waarde kunnen fluctueren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 13-12-2010 12:03 #41
Mijn schoonvader wil mij 20.000 euro lenen om een lening bij de bank af te lossen. Op die manier betaal ik niet het hoge rentetarief van de bank en hij kan het bedrag missen. Ik zal het gedurende 3 jaar in maandelijkse termijnen terugbetalen. Nu wil mijn schoonvader me het hele bedrag renteloos lenen. Kan dat? Zo niet, kan hij dan bijvoorbeeld 6% rente rekenen en dit vervolgens aan het einde van het jaar als schenking aan mij geven? Mijn vriend en ik hebben geen geregistreerd partnerschap, dus op papier is mijn schoonvader formeel geen familie. Alvast dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 13-12-2010
Beste Johanna,
1. Het is verstandiger om 6% rente te rekenen om dat later terug te schenken.
2. U hebt een schenkingsvrijstelling tot maximaal 2000 euro. Daar is de 6% op de lening dus eenvoudig uit te betalen. Bovendien is dan geen opgave aan de belastingdienst nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 08-12-2010 18:14 #40
Mijn moeder leent mijn broer maandelijks 400 Euro voor het betalen van alimentatie aan zijn kinderen. Wij willen hier een onderhandse lening van maken. De rente zal 6% per jaar bedragen over de gemiddelde cumulatieve lening per jaar. De rente zal als schenking terug worden gestort. De lening wordt in mindering gebracht op het erfdeel van mijn (overleden) vader (mijn moeder heeft het vruchtgebruik) en indien dat op termijn ontoereikend is op het toekomstige erfdeel van mijn moerder. Vragen: kunnen we dit regelen met een leenovereenkomst? Moeten de 2 andere kinderen meetekenen? Is het voldoende om de overeenkomst bij de belastingdienst te laten registreren? Moet dit elk jaar opnieuw gebeuren omdat de lening telkens hoger wordt? Welk risico is er als de overeenkomst niet wordt vastgelegd bij de notaris? Kan mijn broer de rente cq alimentatie van de belasting af trekken? Reactie infoteur, 08-12-2010
Beste Caro,
1. Uw moeder mag tijdens haar leven alles zelfstandig regelen, ook ondershands. Haar handtekening en dat van uw broer zouden daarbij voldoende moeten zijn.
2. Ook wat ondershands is opgesteld is rechtsgeldig.
3. Bij de notaris geeft nog meer zekerheid, omdat hij het dan opstelt, daarvan een kopie bewaart en, als het goed is, een aantal kritische vragen stelt.
4. Het is altijd beter om de betrokkene bij de latere verdeling mee te laten tekenen, om later discussies te voorkomen, maar het is niet verplicht.
5. De partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar, ook al is het geld via een gift of lening verkregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 06-12-2010 19:31 #39
2 vragen.
1. Onze ouders willen de hypotheek overnemen van de bank, via een onderhandse lening, tegen een rente die gelijk is aan wat ze ontvangen op hun spaarrekening. Dit kan dus per maand verschillen. Mag ik dit dan ook vergelijken met de variabele hypotheek rente, welke ongeveer overeenkomt? Ziet de belastingdienst dit niet als een schenking?
2. Waarom wil je aantonen en dus de akte laten registreren? Als de belastingdienst de akte wil zien, dan kan ik die toch alsnog laten zien? Kan je me iets meer info over het belang hiervan geven? Reactie infoteur, 06-12-2010
Beset Marcel,
1. Het meest veilige is een rente van 6%. Uw ouders mogen u overigens jaarlijks 5000 euro belastingvrij schenken.
2. Registratie voorkomt dat de belastingdienst op een later moment ter discussie kan stellen of de overeenkomst op een bepaald tijdstip al bestond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Oepkes, 16-11-2010 18:08 #38
Een bruikbaarmodel. Als steun bij de scheidingvanmjn zoon wil ik hem een onderhandse lening geven t.w.v.E 40.000: niet opeisbaar en als voorschot op de erfenis. Op deze basis zou een te betalen rente van 4-5 % marktconform zijn? dacht ik. De fiscus is hier m.i. niet betrokken wegens aftrekposten, doch het bedrag zal wel bij box 3 vermeld moeten worden? Een kopie van de overeenkomst deponeren bij ons testament en de notaris lijkt me verstandig. Is it allemaal correct? Gaarne uw reactie. Reactie infoteur, 16-11-2010
Beste J. Oepkes,
1. U doet het correct.
2. Als uw zoon de lening zou gebruiken voor de aankoop of verbetering van een huis heeft hij wel degelijk recht op de hypotheekrenteaftrek.
3. In box 3 maakt het voor u geen verschil omdat een vordering ook vermogen is. Uw zoon zou het in mindering kunnen brengen op zijn vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 05-11-2010 23:52 #37
Hallo

Mijn zoon is door scheiding en werkeloosheid erg in de schulden gekomen en kan zijn koopwoning niet langer betalen.
Nu kan hij zijn huis verkopen maar er blijft een restschuld ( makelaar, hypotheekverstrekker en VVE) van 7000 euro na de verkoop.
Als ik hem dit geld niet leen kan hij zijn woning niet verkopen.
Mag ik hem voor dit doel een lening verstrekken en kan dat rechtsgeldig gemaakt worden bij de belastingdienst.
Ik wil u voorbeeld contract dan uitprinten.
Hoeveel rente moet ik vragen?
Dit omdat ik zeker moet zijn dat hij het geld binnen 2 jaar terug betaald en er nog andere schuldeisers zijn. Reactie infoteur, 06-11-2010
Hallo Ilse,
1. U mag zo aan uw zoon lenen.
2. Denk er wel aan dat de bank die de hypotheek heeft gegeven in zijn schuldvordering voorrang heeft op uw lening.
3. Ik zou 6% vragen. U mag hiervan apart een deel schenken, waardoor de maandlasten lager uitvallen.
4. Let ook op punt 10 van het contract. Daarin kunt u bijvoorbeeld opnemen dat, als er een betalingsachterstand optreedt, de lening direct opvorderbaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 05-11-2010 12:07 #36
Bedankt voor de snelle reactie! Via diverse facturen en afschrijvingen via de bank kunnen wij duidelijk maken dat het bedrag voor de verbouwing is gebruikt. Dus in principe moet deze constructie haalbaar zijn. Reactie infoteur, 05-11-2010
Beste Henry,
Vergeet de datum van de lening en de ondertekening niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 05-11-2010 10:24 #35
Hallo,

Ik heb in 2008 30000 euro van mijn ouders geleend voor het verbouwen van mijn huis. In de tijd gesproken met een boekhouder die ons vertelde dat we dit het beste via een onderhandse lening konden doen.

Deze ondehandse lening moet echter nog steeds getekend worden. De rentepercentage (5%, toen afgesproken) is echter al wel als aftrekpost ingevuld in de belastingpapieren.
De boekhouder verzekerde mij dat dit geen enkel probleem was en dat alles met terugwerkende kracht weer rechtgezet wordt.

De volgende constructie heeft de boekhouder ons voorgelecht:

- Jaarlijks 5% rente betalen over het geleende bedrag (1500 van30000) aan mijn ouders (dus in 2010: 3000 euro over het jaar 2009 & 2010)
deze rente is dan voor ons aftrekbaar.

- Mijn ouders schenken mij (via een schenkingsovereenkomst) ieder jaar 1500 euro.
Dus in feite betaal ik geen rente maar trek ik deze wel af, volgens de boekhouder een constructie die waterdicht is (mits alles op papier staat vastgesteld).

- De looptijd van de lening zal ca 20 jaar duren, de 1500 euro zetten wij op een spaarrekening en na 20 jaar lossen wij de 30000 euro weer af aan mijn ouders.

Mijn vraag is echter of deze constructie wel echt zo waterdicht is?!

Groet Henry Reactie infoteur, 05-11-2010
Beste Henry,
Wat de boekhouder voorstelt kan, maar de rente is alleen fiscaal aftrekbaar als de lening aantoonbaar gebruikt wordt voor het huis. Tussen de eerste uitgave voor verbouwing en de datum van de lening mag maximaal een half jaar zitten, want anders zal de belastingdienst de relatie tussen lening en verbouwing ter discussie kunnen stellen. En daarmee de aftrekbaarheid van de rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thera, 07-10-2010 22:01 #34
Ik wil aan mijn neef een lening verstrekken van 7000, -- euro in principe zonder rentebetaling. Ik maak met hem een overeenkomst op en wil dankbaar gebruik maken van uw modelovereenkomst. Nu wil ik graag weten of ik via mijn belastingaangifte moet duidelijk maken of ik een onderhandse lening heb verstrekt. Moet ik aangeven waarvoor het bedrag van mijn rekening weg is geschreven. Als ik geen rente vraag ziet de fiscus dit dan als schenking aan mijn neef en heeft dat consequenties?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 08-10-2010
Beste Thera,
1. Neen u hoeft de lening niet in uw belastingaangifte inkomstenbelasting aan te geven en te verklaren waarom er een bedrag van uw rekening is afgeboekt.
2. Officieel geldt voor elke schenking dat als u meer schenkt dan de vrijstelling u daarvoor een aangiftebiljet schenkingen moet invullen samen met de ontvanger van de schenking. De vrijstelling bedraagt voor een neef slechts 2000 euro.
3. Als de belastingdienst lucht krijgt van de lening en deze bevat een schenking die hoger is dan de vrijstelling zit u fout.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 07-10-2010 13:34 #33
Dank voor het vlotte antwoord. Geldt de vrijstelling van 50.000 euro van ouder aan kind ook als het bedrag ergens anders dan voor de aanschaf van een huis wordt gebruikt. Reactie infoteur, 07-10-2010
Beste Sido Martens,
Voor kinderen jonger dan 35 jaar of met een partner jonger dan 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling van schenken van minimaal 24.000 euro en maximaal 50.000 euro. Het meerdere met 26.000 euro is toegestaan, als het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een huis, of het volgen van een dure studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido Martens, 07-10-2010 10:43 #32
Compliment voor deze informatieve site! Geldt het schenken van max. 50.00 euro van ouder aan kind ook voor grootouder aan kleinkind? En wie controleert bij een onderhandse lening of de aflossingen daadwerkelijk plaatsvinden in het geval de (groot)ouder wellicht een half jaar aflossing wil laten zitten? Reactie infoteur, 07-10-2010
Beste Sido Martens,
1. Dank u wel.
2. De vrijstelling van 50000 euro geldt alleen bij een schenking van ouder aan kind.
3. De belastingdienst kan altijd om meer gegevens vragen en dus ook om een bewijs van de stortingen.
4. Een storting overslaan is een schenking, maar zolang die lager is dan de vrijstelling is er nog weinig aan de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dries, 28-09-2010 22:32 #31
Ik ben zelfstandige en ga een nieuwe auto aankopen. Om wat extra aftrekbare kosten te genereren, had ik het idee om mijn ouders mij 10.000 EUR (+ 4% intrest) te laten lenen voor die aankoop.

Kan ik met deze onderhandse leningovereenkomst de door mij betaalde intresten aan mijn ouders ingeven als aftrekpost bij mijn belastingen als zelfstandige? Of gaat de fiscus een notariële akte eisen (want met enkel een onderhandse akte kan je toch schrijven wat je maar wilt… bijv. op papier 4% afspreken maar je betaalt aan je ouders maar 2%, zodat je toch 4% intrest in je belastingen kan ingeven). Indien een notariële akte vereist is voor de fiscus, is het dan waar dat je een zelfgemaakte overeenkomst bij de notaris simpelweg kan laten registreren? Ik heb me laten vertellen dat je elk document bij de notaris kan laten registreren voor 50 EUR en dan wordt het een notariële akte.

Nog een vraagje… Wat bedoel je juist met het feit dat "bij een lager percentage dan 6% (zoals in mijn geval), kan de fiscus de lening deels als schenking zien." Hoe gaat dat dan in zijn werk? Bij de bank zou ik 10.000 kunnen lenen aan 4,5%, bij mijn ouders wordt het door de familieband ietsje minder (4%). Gaat de fiscus dan toch nog dit als schenking aanschouwen? Zullen mijn ouders trouwens de door mij betaalde intrest aangeven? Zullen zij hierop belast worden? Reactie infoteur, 29-09-2010
Beste Dries,
1. Als duidelijk is dat u de kosten maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, kunt u de kosten aftrekken. Ook de kosten van de lening.
2. Dit mag een onderhandse lening zijn, als daarin is aangegeven waarvoor de lening bedoeld is. De stortingen en de getekende overeenkomst zijn uw bewijs.
3. Bij direct opeisbare leningen binnen de familie geldt een minimale rente op leningen van 6%. De lagere rente ziet de belastingdienst als schenking. Betaalt u 4% dan is 2% een schenking.
4. Uw ouders hoeven de rente niet op te geven, want die is niet fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebastiaan, 27-09-2010 14:04 #30
Beste Zeemeeuw,
In uw reacties noemt u een wettelijk percentage van 6% bij leningen voor aankoop van een woning. Bij een lager percentage zou de belastingdienst de lening deels als schenking kunnen zien. Hoe is deze 6% bepaald en wanneer geldt dat? Wij hebben 3 jaar geleden via de notaris een hypothecaire lening bij mijn ouders afgesloten, met 10 jaar doorlooptijd. Volgens de notaris kon het hierin afgesproken percentage onderhands worden aangepast als gewenst. Volgens mijn belastingadviseur ligt momenteel een marktconforme hypotheekrente (aflossingsvrij, 10 jaar vast) rond 3,75% - 4,25%. Wij willen nu daarom dit (lagere) percentage afspreken en hiervoor een onderhandse overeenkomst opstellen als aanvulling op de hypotheekovereenkomst. Kan dit, of lopen we het risico dat de belastingdienst dit deels als gift beschouwt? 3,75% ligt namelijk ruim onder de door u genoemde 6%. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-09-2010
Beste Sebastiaan,
Bij een direct opeisbare lening is sinds 1 januari 2010 een rente van 6% vereist. Een hypotheek is niet direct opeisbaar als het goed is en dient minimaal een marktconforme rente te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hein, 27-09-2010 13:18 #29
Beste zeemeeuw,

Ik heb een schenkingsakte van 50.000 euro voor de aankoop van een huis. Dit geld komt van mijn moeder. moet ik dit bij de belastingdienst laten registreren?

daarnaast leen 25.000 euro van mijn moeder, moet ik dit ook laten registreren. Moet ik de rente maandelijks overmaken, of mag dit ook jaarlijks? En mag zij mij de door mij betaalde rente elk jaar terug storten in het kader van 5.000 euro die je mag schenken elk jaar? Reactie infoteur, 27-09-2010
Beste Hein,
1. Als de akte bij een notaris is opgesteld, hoeft u de akte niet ook bij de belastingdienst te registreren. Het is dan immers geen onderhandse lening.
2. Als u jonger bent dan 35 jaar, mag uw moeder u eenmalig 50.000 euro schenken voor een huis. U moet hiervan wel aangifte doen en er zijn nadere voorwaarden aan deze schenking verbonden. De schenking moet zijn vastgelegd in een notariële akte, met daarin de opschortende voorwaarde dat u een eigen woning koopt. Bovendien moeten de ouder en het kind, als de Belastingdienst daarom vraagt, schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouder is betaald en door het kind is gebruikt om de woning te kopen.
3. Als u ouder bent dan 35 jaar, geldt slechts een vrijstelling van 5000 euro en moet u eveneens aangifte doen.
4. De lening van 25000 euro is wel een onderhandse lening. In het contract kan worden bepaald dat jaarlijks de rente wordt betaald. Jaarlijks mag u moeder u 5000 euro schenken. U moet storten en zijn mag op een ander moment en zonder bijschrift terugstorting, maar met bijschrift schenking, dit bedrag aan u overmaken.
5. In hetzelfde jaar kunt u niet van zowel de jaarlijkse als eenmalige vrijstelling bij schenken gebruik maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 02-09-2010 18:01 #28
Ik wil mijn dochter een onderhandse lening verstrekken van? 27.000 voor de aankoop van een woning. De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar. Op de lening wordt niet afgelosd. De lening wordt na beeindiging van de looptijd of eerder aan haar kwijtgescholden. In feite gaat het om een aflossingvrije lening. De rente over de hoofdsom blijft daardoor gelijk. Vraag: Mag dit van de fiscus en wat zijn de verdere consequenties. Reactie infoteur, 02-09-2010
Beste Hendrik,
1. Als u een rente van 6 procent vraagt is er geen beperking vanuit de belastingdienst.
2. Als uw dochter of haar partner jonger is dan 35 jaar kunt u haar eenmalig 24.000 euro schenken tot een maximum van 50.000 euro als het geld wordt gebruikt voor een dure studie of aankoop en verbetering van een huis. Jaarlijks mag dit 5.000 euro zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudi, 29-08-2010 10:38 #27
Van een lening met een schriftelijke overeenkomst (met een rente van 5% en een looptijd van 20 jaar) werd nooit één euro terugbetaald. Nu (na 21 jaar) vraagt de ontlener (= de vader en moeder) bij een (in de nabije toekomst gebeurende) scheiding van de leners (= de zoon en de schoondochter) hun kapitaal (met de intresten) terug.
Kan dit?
En moet dit teruggevraagd vóór de scheiding wordt in gang gezet?
Of moet (kan) dit (nog) teruggevraagd als de scheidingsprocedure al lopende is? Reactie infoteur, 29-08-2010
Beste Rudi,
Als in de overeenkomst van de lening staat dat het geld direct moet worden afgelost bij scheiding kan de lening bij scheiding worden opgevraagd. Kortom wat kan is afhankelijk van de gesloten leenovereenkomst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 18-08-2010 15:10 #26
Heel graag uw advies:
Een bedrag van 50.000 euro heeft mijn vader geinvesteerd in de opstart van mijn zaak. Mijn zaak (eenmanszaak) heb ik helaas moeten stoppen omdat deze niet goed liep. Ongeveer de helft van het bedrag is over. Mag mijn vader mij het restantbedrag kwijtschelden? Zo ja; hoe doe je dit? Zo nee; moeten we het gehele bedrag opgeven aan de belasting als zijnde schenking? Heel graag willen we de zaak definitief en goed afsluiten. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw advies! Mvg, Suzanne Reactie infoteur, 18-08-2010
Beste Suzanne,
Als u jonger bent dan 35 jaar mag uw vader u zonder dat schenkbelasting moet worden betaald eenmalig 24000 euro belastingvrij schenken. Hiervan moet wel aangifte worden gedaan. In andere gevallen mag jaarlijks 2000 euro worden geschonken zonder opgave aan de belastingdienst. Dat doet hij door elk jaar dit bedrag aan u te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sigrid, 12-08-2010 13:43 #25
Is bovenstaande alleen mogelijk bij het kopen/opknappen van je huis of ook als je geld leent voor een studie?

mvg Sigrid Reactie infoteur, 12-08-2010
Beste Sigrid,
Deze modelovereenkomst onderhands lenen kan voor elke onderhandse lening worden gebruikt, ook voor je studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbie, 30-07-2010 16:03 #24
Graag uw advies:
Ik wil mijn hypotheek bij de bank (vervalt per 10 sept. a.s.) vervangen door een onderhands lening bij mijn oom (225.000 tegen 7,5 %) 10 jaar vast. Ik wil dit doen met een overeenkomst (zonder notaris) met mijn oom. Mag dit wel? Moet ik deze overeenkomst in overleg met de belastingdienst opstellen? Is deze overeenkomst voldoende om de rente af te trekken als hypotheek rente? Moet ik deze overeenkomst op sturen naar de belasting dienst? Accepteert de belasting dienst deze overeenkomst als een ''officiele'' stuk te vergelijken met als ik bij een bank zou lenen?
Graag uw reactie, svp! Reactie infoteur, 30-07-2010
Beste Robbie,
1. U mag een onderhandse akte afsluiten bij uw oom en de rente als hypotheekrente aftrekken als het geld bedoeld is als hypotheek of ter verbetering van het eigen huis.
2. Neem in de akte op dat de lening dient ter vervanging van de bestaande hypotheek en de lening ingaat gelijktijdig met de afloop van de bestaande hypotheek. U lost de oude hypotheek dus niet af, maar sluit hem over.
3. Voor de eventuele registratie bij de belastingdienst verwijs ik u naar een nieuw stukje in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tobe Aelmans, 01-07-2010 14:46 #23
We gaan ons huis verbouwen voor € 30.000. Dit hebben we zelf op de bank staan, maar als we de rekening voldoen uit ons spaargeld kunnen we geen gebruik maken van de hypotheekrente aftrek. Is het mogelijk dit geld uit te lenen aan mijn ouders en dit daarna terug te lenen middels een onderhandse lening? We betalen elkaar maandelijks hetzelfde bedrag (bv 6% van de hoofdsom) en ik kan de betaalde rente aftrekken in box 1. Legaal? Reactie infoteur, 01-07-2010
Beste Tobe Aelmans,
Dit lijkt op het spel balletje balletje, waarbij niemand meer lijkt te weten waar het balletje is gebleven. Het mag ook, want u mag uw spaargeld uitlenen aan een ander en u mag ook van een ander lenen. Maar als uitkomt dat deze constructie alleen maar is bedacht voor de hypotheekrente aftrek dan hebt u een probleem. Dit kan worden ondervangen door niet dezelfde percentages te hanteren, niet de zelfde bedragen, de leningen op papier gescheiden te houden, de leningen niet op precies hetzelfde moment af te sluiten, netjes de rente te blijven betalen en zo verder. Wel ingewikkeld voor iemand die al over het geld beschikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Rainier, 01-07-2010 13:06 #22
Ik wil de zaak omdraaien, namelijk mijn huis in de Antillen in eigendom geven van mijn 2 kinderen in Nederland. Dit wil ik doen d.m.v. een onderhandse lening, aflossingsvrij, tegen rente van 4,5 % met looptijd van 25 jaar. Het huis heeft omgerekend een marktwaarde van 115.000,= euro. Kan dit? Reactie infoteur, 01-07-2010
Beste Wil Rainier,
U mag zeker uw kinderen onderhands geld lenen waarmee ze vervolgens uw huis op de Antillen kopen. De rente moet wel een marktconforme rente zijn van minimaal 6% om te voorkomen dat e.e.a. als schenking wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jordi, 01-07-2010 01:13 #21
Ik zou graag 25.000 lenen van de vriendin van mijn vader voor de aankoop van een huis. Klopt dan onderstaande gedachtegang:
- Rentepercentage van 10%
- Verschuldigde rente per jaar: 2.500
- Ik kan de betaalde rente aftrekken van de inkomstenbelasting wat resulteert in een netto kostenpost van 900 per jaar (60% van 2.500)
- Zij schenkt mij jaarlijks 900
- Resultaat is dat het mij niets kost, zij heeft een rendement van 4% op haar lening.

Percentages komen in de praktijk iets anders uit maar kan dit qua opzet? Reactie infoteur, 01-07-2010
Beste Jordi,
1. De redenering is correct, maar de bedragen lijken me niet te kloppen.
2. Als u in de belastingschijf van 42% zit, dat wil zeggen bij een inkomen meer dan € 18.218 en minder dan € 54.367, betaalt u netto 58 procent ofwel 1450 euro. Bij een hoger inkomen betaalt u netto 48 procent ofwel 1200 euro.
3. Bij volledige schenking van de netto rente houdt de vriendin 1050 euro, dat is 4,2% rente, of 1300 euro over en dat is 5,2 procent rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Rausch, 28-06-2010 12:32 #20
Ik wil mijn dochter geld lenen om in aanmerking te komen voor het huren van een huis. Ik wil haar hiervoor € 20.000,-- lenen en dit op een rekening zetten waarvan zij de huur kan betalen. Deze rekening moet tevens als borg gelden voor de huurder om de huur van te innen. Deze lening kan ik, zo begrijp ik uit uw uitleg, verstrekken met een wettelijke rente die zij mij moet terugbetalen dan wel dat ik haar die aan het einde van het jaar kan kwijtschelden! Het bedrag kan elk moment opeisbaar zijn, maar de terugbetaling behoeft pas over 5 jaar te zijn of eerder naar gelang haar financiele positie, danwel later. Mijn dochter is 35 jaar. Wat is uw advies hierin. Reactie infoteur, 28-06-2010
Beste Wil Rausch,
1. Een direct opeisbare lening wanneer de lening bestemd is voor consumptieve zaken zoals huur lijkt me wat lastig. Bovendien rust op de lening een claim als borg door de verhuurder.
2. Het is aan u om te bepalen hoe snel u uw geld terug wilt krijgen en onder welke omstandigheden een vervroegde aflossing is toegestaan.
3. U kunt nu voor een looptijd 5 jaar kiezen die, wanneer dan volledige aflossing ineens niet mogelijk is, nog eens met een termijn wordt verlengd tegen de dan geldende wettelijke rente plus een eventuele opslag.
4. U kunt ook bepalen dat vanaf een zekere maand ook met de aflossing wordt begonnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 20-06-2010 15:30 #19
Ik ga geld lenen van mijn ouders voor een huis. Waar kan ik nakijken welke rente marktconform is zodat het voor mij volledig aftrekbaar? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Bas,
1. In de wet staat dat de rente minimaal 6 procent moet bedragen.
2. Op verschillende sites kunt u nagaan wat de hypotheekrente momenteel is. Kijk ook eens naar:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/51440-hypotheek-online-hypotheek-berekenen-met-rekentool.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 18-06-2010 11:02 #18
Beste Zilvermeeuw,
Wij hebben onze zoon een bedrag van? 100.000,= geleend om een zaak op te starten. Mijn vraag is hoe we dit het het beste goed kunnen regelen. Ik begrijp dat je eenmaal belastingvrij? 50.000,= mag schenken. Klopt het als we nu de overeenkomst opmaken dat hij over de resterende? 50.000,= elk jaar aan ons een rente vergoed van?5000, en wij hem dat dan weer terugstorten als jaarlijkse schenking. Alvast bedankt voor uw reactie. m.vr.gr. Brigitte Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Brigitte,
1. U mag eenmalig maximaal 50000 euro belastingvrij aan een kind schenken dat jonger is dan 35 jaar en daarna jaarlijks 5000 euro onafhankelijk van de leeftijd.
2. Van de 50000 euro mag u zonder voorwaarden 24000 euro eenmalig schenken, terwijl aan de resterende 26000 euro de voorwaarde is verbonden dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of het volgen van een dure studie.
3. Bij de lening is een marktconforme rente vereist die momenteel 6 procent bedraagt. Tot een jaarlijks bedrag van 5000 euro kunt u de rente probleemloos naderhand schenken.
4. Meer informatie over slim schenken vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 07-06-2010 11:15 #17
Beste Zilvermeeuw,
Ja da de naamgeving van de stortingen moeten wel anders heten, daar was ik me van bewust. Heel erg bedankt.
Groeten, Bob Reactie infoteur, 07-06-2010
Beste Bob,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 07-06-2010 08:23 #16
Beste Zilvermeeuw,

Heel erg bedankt voor het bruikbare advies.
Het bevestigd inderdaad wat ik reeds vermoedde maar niet zeker wist.
Als we er toch een normale rente dragende lening met een normaal rentepercentage van maken,
kunnen we in ieder geval het rente bedrag aan de ouders overmaken waarna zij het zelfde bedrag weer aan ons terug storten, onder de noemer "schenking" (zolang dit maar onder het belastingvrije bedrag blijft.)
Maar dan nog een vraag… Kun je de rente dan evengoed van de inkomstenbelasting afschrijven?

Nogmaals bedankt en vriendelijke groeten,
Bob Reactie infoteur, 07-06-2010
Beste Bob,
1. Zolang de lening bestemd is voor de aankoop of verbetering van een huis wordt de rente gezien als hypotheekrente en is daarmee fiscaal aftrekbaar.
2. Houdt de trajecten van betaling van rente en de schenking uit elkaar. Daarmee bedoel ik dat bij de schenking niet moet staan retour hypotheekrente of iets dergelijks. U betaalt de rente en krijgt een vergelijkbaar bedrag terug via een aparte storting onder de noemer schenking. Contant schenken kan ook natuurlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 04-06-2010 14:24 #15
Beste Zeemeeuw,

Moet de model leenovereenkomst zoals u hierboven hebt getoond, notarieel worden vastgelegd of kan simpelweg worden volstaan met het door de betrokken personen ondertekenen van deze ingevulde (model) overeenkomst?
En kan m.b.t. het aanvullen op een hypotheek door een ouder hiermee een renteloze lening gegeven worden?
(zonder renteaftrek bij de belastingdienst)
Even voor de volledigheid: mijn vrouw en ik zijn beide ouder dan 35 jaar Reactie infoteur, 05-06-2010
Beste Bob,
1. Een ondershandse lening hoeft niet bij de notaris te worden vast gelegd.
2. Ondershands en aanvullend een renteloze hypotheek mag ook, maar mocht het onderpand ooit verplicht moeten worden verkocht dat staat de bank als eerste in de rij van schuldeisers.
3. Zodra de belastingdienst weet heeft van de renteloze lening kan de marktrente die anders betaald had moeten worden als schenking worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chiel, 20-05-2010 16:20 #14
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor je reactie, maar het gaat om 10.000 per ouder, dus 20.000 samen. Dat moet dan een lening worden toch. De vraag is dus wat het meest handig is aangezien ik niet kan voldoen aan directe opeisbaarheid van 2x 10.000 euro. Alvast bedankt voor je reactie. Groet, Chiel Reactie infoteur, 21-05-2010
Beste Chiel,
1. Ik was uitgegaan van een lening van 20.000 euro tegen 6 procent rente, ofwel 1200 euro rente, wat minder is dan 5000 euro dat belastingvrij geschonken mag worden per jaar.
2. Maar er zijn allerlei mogelijkheden. Ze kunnen u ieder in dit jaar 7500 euro lenen tegen 6 procent rente en u tegelijkertijd ieder dit jaar 2500 euro schenken, terwijl u de rente gewoon betaalt. Dan hebt u in jaar 1 een lening van 15000 euro en direct ook een schenking van 5000 euro. In jaar twee betaalt u de rente over 10000 euro, vervolgens over 5000 en nul. Dan wordt u elk jaar 5000 euro geschonken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chiel, 20-05-2010 11:15 #13
Beste Zeemeeuw,
Mijn ouders zijn gescheiden en lenen mij (ik ben 37) beide 10.000 euro om mij te helpen bij het betalen van een belastingschuld enerzijds en een aanzuivering van mijn (zakelijke) saldo anderzijds. Het idee was een renteloze lening, maar ik kan niet voldoen aan die directe opeisbaarheid. Wat is het beste om te doen, dat beide ouders een rente van bv. 6% in rekening brengen en dat vervolgens weer terugschenken. Zijn de afspraken over terugbetaling verder nog aan regels gebonden? Ik hoor graag van je. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 20-05-2010
Beste Chiel,
1. Je ouders mogen je samen maximaal 5000 euro per jaar belastingvrij schenken. Dus dat is geen probleem.
2. Het tempo van aflossing is niet aan regels gebonden. Het kan ook zijn dat de lening na X jaar in 1 keer terug moet worden betaald, en te zijner tijd weer wordt verlengd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephen, 19-05-2010 21:19 #12
Beste Zeemeeuw,
Mijn ouders hebben mij een bedrag van ad EUR 25.000,- geleend voor mijn studie (particulier). Wil ik hier belasting voor terug vragen dan moet er een overeenkomst opgesteld worden als zijnde een lening waarbij rente betaald wordt. Mijn vaag is wat de consequenties zijn voor mijn ouders belasting technisch. Moeten zij ook het e.e.a. opvoeren voor de belasting? Gaat dit hun geld kosten? Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet Stephen Reactie infoteur, 20-05-2010
Beste Stephen,
Neen voor uw ouders maakt het niets uit. De rente is bij hen niet fiscaal belast. Hun vermogen is wel belast met de vermogensrendementsbelasting in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 13-04-2010 14:58 #11
Beste Zeemeeuw, Dank u wel voor het heldere antwoord, we zullen inderdaad ook nog contact opnemen met de nhg en bekijken of een korte duidelijke brief al voldoende is. Ook nog even in reactie op NenB het volgende. Voor het rentepercentage hebben wij met de belastingtelefoon gebeld. Het komt er op neer dat het rentetarief marktconform moet zijn. Wat dat precies inhoud kan men bij de belastingtelefoon niet zeggen. Men verwees ons daarom door naar het regiokantoor. Zij zouden een rente kunnen vaststellen en dat op schrift vast leggen. Dit was wat ze bij de belastingtelefoon zeiden. Wij hebben daarom het regiokantoor aangeschreven. Hierop nog geen reactie gehad. Succes! Reactie infoteur, 13-04-2010
Beste Jeroen,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nenb, 13-04-2010 12:20 #10
Inderdaad handig. Wij zijn ook zo'n constructie aan met mijn schoonouders. Wat zou een goed rentepercentage zijn? De bank adviseerde 7%… Reactie infoteur, 13-04-2010
Beste NenB,
Lijkt me prima percentage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 13-04-2010 11:08 #9
Hallo, De model overeenkomst voor het onderhands lenen van ouders, lijkt me erg goed bruikbaar. Dank daarvoor! Hoe zit het met een schenkingsovereenkomst? Waar in vast ligt dat ouders terug schenken aan het kind. Dit zodat nhg toegekend kan worden. Is er ook een model schenkingsovereenkomst? En waar zouden we die dan kunnen vinden? Graag uw reactie! Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Jeroen,
1. U doet er het beste aan om de NHG te vragen wat voor overeenkomst ze willen.
2. Wellicht is een door uw ouders ondertekende brief waarin ze aangeven jaarlijks of maandelijks een bepaald bedrag aan u te schenken voldoende.
3. Uw ouders mogen u jaarlijks maximaal 5.000 euro belastingvrij schenken en eenmalig zelfs tot 50.000 euro. Die 50.000 euro moet dan in het huis worden gestopt, waarmee de hypotheek navenant wordt verlaagd.
4. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 04-04-2010 19:55 #8
Mijn ouders, beide rond de 80 jaar oud, hebben twee kinderen, mijn broer en ik. Mijn ouders willen mijn broer iedere maand renteloos € 400 lenen. De looptijd van de lening is open. Mogelijk tot het overlijden van de langstlevende. Als bewijs van uitbetalen van het bedrag wil mijn vader de maandelijkse bankafschriften gebruiken.
Mijn vader wil dat het totaal geleende bedrag bij overlijden van de langstlevende verrekend wordt in de nalatenschap. Hierover staat niets op papier dan alleen de bankafschriften. Het bij overlijden van de langstlevende opgebouwde leenbedrag moet mij dan natuurlijk ook toekomen boven op de verdeling van de rest van de erfenis.
Hoe kunnen we eea het beste regelen? Mijn ouders hebben een testament op langstlevende. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Patrick,
1.Je ouders mogen elk kind ook belastingvrij 5.000 euro per jaar schenken. Eenmalig mogen belastingvrij nog hogere bedragen worden geschonken. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Dat is eenvoudiger en vereist later niet een lastige verrekening.

2. Een lening vervalt niet met de erfenis. Het is een vordering van je vader op je broer, dat verrekend wordt met het aanwezige vermogen bij het overlijden van je vader. Als de vader overlijdt gaat de vordering deels naar de moeder deels naar de kinderen.
3. Bankafschriften met de toevoeging lening kunnen helpen, maar het is toch altijd beter om als er toch geleend gaat worden, het allemaal goed op papier te zetten. Dit om later misverstanden te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 01-04-2010 11:22 #7
Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht. We willen voor deze aankoop geld lenen van de ouders (20000euro). We sluiten dan waarschijnlijk een leningscontract met 4% rente. Aan het einde van ieder jaar geven de ouders het rentebedrag terug als schenking. Moeten ze nu belasting betalen over de lening, of rente ofzo? En wat als ze het rentebedrag niet terug betalen en gewoon houden? Reactie infoteur, 01-04-2010
Beste Peter,
Voor de ouders maakt het geen verschil: hun vermogen blijft hun vermogen en over de opbrengst van vermogen betaal je geen extra belasting. Dat wil zeggen dat de rente op de lening onbelast is.
2. Verder mogen ouders per jaar 5000 euro belastingvrij schenken. Ook geen probleem dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 02-03-2010 18:58 #6
Mijn zoon heeft samen met zijn vriendin een huis gekocht. Samen hebben ze van hun spaarcenten de inrichting betaalt. Nu is deze relatie beeindigd. Mijn zoon wilt de voledige hypotheek overnemen, maar zit dus me een schuld aan zijn ex-vriendin m.b.t. de geïnvesteerde spaarcenten. Kan ik hem daarvoor op deze manier geld lenen met de genoemde fiscale voordelen, zodat hij dit geld kan gebruiken om zijn schuld af te lossen? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste Ad,
De rente, hypotheekrente, voor een huis is aleen fiscaal aftrekbaar als het gaat om een zogenaamde spijkervaste verbetering van het huis. De inrchting van een huis valt daar meestal niet onder. Er zijn grensgevallen: laminaat niet, nieuwe vloer wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 20-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Special: Lenen & BKR
Reacties: 305
Schrijf mee!