Goedkoop lenen & lenen aan je eigen kind

Goedkoop lenen & lenen aan je eigen kind Een kind geld lenen voor een huis? Goedkoop lenen bij de ouders kan ook in 2022 en 2023 eenvoudig door een slimme fiscale constructie. Veel ouders willen met een ouderlening hun eigen kind of kinderen helpen door ze wat geld te lenen. De goedkoopste leningen bij banken blijken vaak duur en behept met allerlei voorwaarden. Onderhands lenen aan familie geeft veel meer mogelijkheden. Let bij een direct opeisbare lening wel op de overeengekomen rente, anders kan de Belastingdienst het zien als een schenking. Ja, goedkoop lenen aan uw kind is zeker mogelijk.

Een kind goedkoop lenen

Er zijn legio geldverstrekkers die onder bepaalde voorwaarden een lening willen afsluiten. Er zijn legio mensen die wat willen lenen. Op zich is daar niets mis mee, mits alles doorzichtig en weloverwogen verloopt. De Vereniging van Financieringsondernemingen, VFN, heeft om een en ander in goede banen te leiden voor de banken een nieuwe gedragscode lenen opgesteld. Maar niet iedereen kan eenvoudig bij een bank terecht en regelt ook daarom liever een lening onderhands.

Lenen aan een eigen kind via een ouderlening

Ook uw zoon of dochter kunnen voor extra geld bij een geldverstrekker aankloppen. Maar als u wat geld over heeft, doet zich de vraag voor of het niet beter is dat u niet als bank gaat fungeren. We noemen dit onderhands lenen. Maar hoe doet u dat het beste. Er zijn immers meerdere mogelijkheden om onderhands te lenen: rentedragend, renteloos of direct opeisbaar. Het wordt hieronder verder uitgelegd.

Direct opeisbare renteloze of laagrentende lening 6% rente

Tot 2010 kon u ongestraft uw kind een direct opeisbare lening geven zonder rente. Sinds 2010 kan dat nog wel maar wordt het verschil tussen de wettelijk vereiste normrente van 6% en de gevraagde rente als schenking gezien. Er is geen overgangsrecht op dit punt. Ook bij een langlopende lening is 6% rente de norm.

Schenking onder schulderkenning

Bij een schenking onder schulderkenning, schenking op papier, gelden als voornaamste eisen dat de schenking wordt geregeld via de notaris en dat u de normrente van 6% hanteert.

Zet de lening op papier

Zet de lening met voorwaarden op papier. Ook een mondelinge overeenkomst is een wettelijke overeenkomst. Maar als alles netjes op papier staat, liefst via een notaris, kunt u later allerlei verrassingen voorkomen.

Renteloze lening

Een renteloze lening klinkt zeer sympathiek, maar de rente kan dus door de Belastingdienst als een schenking worden uitgelegd als u minder dan 6% vraagt. Nu gelden bij schenkingen wel allerlei vrijstellingen die qua grootte mede afhankelijk zijn van de leeftijd van uw kind. Maar toch, de fiscus kijkt mee en kan een rekening presenteren. Als dat nergens voor nodig is, is het puur zonde. Waarschijnlijk is het veel verstandiger en goedkoper om niet de lening te schenken, maar wel de rente te schenken die u eerst netjes in rekening brengt en daarna teruggeeft.

Direct opeisbare lening

Een direct opeisbare lening moet op elk moment desgewenst kunnen worden opgevraagd en opeisbaar zijn, waarbij degene die leent binnen een redelijke termijn in staat is de lening in te lossen. Een direct opeisbare lening kent ook een aantal beperkingen. De lening mag bijvoorbeeld niet voor puur consumptieve zaken worden aangewend, maar mag wel worden belegd. De bestedingsvrijheid neemt overigens toe, als het kind over ander vermogen beschikt, zodat de lening toch op redelijke termijn kan worden terugbetaald.

Wat zegt de successiewet hierover

In de nieuwe Successiewet die sinds 2010 geldt, wordt onder direct opeisbare lening verstaan iedere lening die rechtens of feitelijk, direct of indirect opeisbaar is met een termijn van korter dan één jaar. Daarmee is ook voor 2022 en 2023 het een en ander veranderd: het verschil tussen 6% rente en de werkelijk door u bedongen rente bij een direct opeisbare lening wordt door de Belastingdienst als schenking gezien en dus ook als zo danig belast. Het is verstandig om een renteloze lening te repareren door nu toch een marktconforme rente te vragen van minimaal 6%. Anders wordt door de fiscus jaarlijks de schenking gesteld op 6 procent van de lening, zolang de lening loopt. Bij een niet direct opeisbare lening met een opzegtermijn van een jaar of langer daarentegen kunt u volstaan met een zakelijke marktconforme rente die ook lager kan zijn dan 6%. De rente mag in dat geval maximaal de marktrente zijn plus 25% hiervan en minimaal de marktconforme rente voor een dergelijke lening.

Rentedragende lening

Het meest eenvoudige is een rentedragende lening. Als u uw kind of kinderen wilt helpen, kunt u vervolgens jaarlijks de rente kwijtschelden, respectievelijk schenken. Onderhands geld lenen aan uw kind wordt zo een eenvoudige een slimme manier van geld uitlenen. Vraag een rente van minimaal 6 procent om te voorkomen dat de Belastingdienst een lagere rente als schenking kan zien.

Erfenis, nalatenschap en erfbelasting

Waaraan u bij een lening aan uw kind ook moet denken, zijn de eventuele gevolgen voor de nalatenschap. Een reden te meer om een en ander goed op papier te zetten. Zeker wanneer er meerdere kinderen zijn, komt het in de praktijk namelijk regelmatig voor dat schenkingen die zijn gedaan gedurende het leven, later door andere erfgenamen worden betwist. Zeker wanneer het ene kind wel een lening heeft gekregen en de andere niet of wanneer de voorwaarden voor een enkel kind bijvoorbeeld veel gunstiger waren dan voor de andere kinderen. Laat u tot slot goed door een notaris adviseren over hoe u vooraf dergelijke problemen het beste kunt ondervangen en voorkomen. Bespreek ook hoe u de erfbelasting zo laag mogelijk kunt houden.

Belastingvrije schenking in 2022 en 2023

In 2022 bestaat er de mogelijkheid om een ander, en dus ook uw kind, ruim 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de aankoop van een eigen huis of de aflossing van hypotheek of lening van een eigen huis. Is er in 2019 voor een deel gebruik gemaakt van de eenmalige schenking tot 100.000 euro dan kunt u, als de ontvanger nog steeds jonger is dan 40 jaar, in 2021 en 2022 verder schenken totdat de volledige 100.000 euro is bereikt. U kunt ook in 2022 starten met de vrijstelling die dan geldt. In 2023 kunt u het doen met een lagere vrijstelling van 22.947 euro.

Slot

Voor uw kind is lenen bij de familiebank in casu de ouders aantrekkelijk. Let wel goed op de voorwaarden van de lening, want anders komt de Belastingdienst alsnog langs met een navordering. Uw kind renteloos wat geld lenen dat het kind op een spaarrekening zet, kan dus niet meer ongestraft bij een direct opeisbare lening.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld lenen of sparen bij de BelastingdienstGeld lenen of sparen bij de BelastingdienstAls u belasting moet bijbetalen na afloop van een jaar, leent u geld van de overheid en dit lenen is soms goedkoper dan…
Lenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datLenen & wat is onderhands lenen en hoe doet u datAls aanvulling op een lening bij de bank kunt u ook een onderhandse lening afsluiten. Maar wat is onderhands geld lenen…
Geld lenen van ouders en familieGeld lenen van ouders en familieKinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen in 2022 voor deze familiebank en famili…
Goedkoop snel geld lenenGoedkoop snel geld lenenGoedkoop snel geld lenen is een keuze. Snel geld lenen kan bij aanbieders van geld zoals Ferratum. Extra krediet door go…

Kies de goedkoopste lening: leen van uzelfKies de goedkoopste lening: leen van uzelfWat is de goedkoopste lening ? Rood staan, Creditcard, op afbetaling kopen, Persoonlijke lening of Doorlopend krediet ?…
Coronacrisis en de autobrancheCoronacrisis en de autobrancheDe coronacrisis sloeg in het voorjaar van 2020 wild om zich heen en beperkte zich al lang niet meer tot de horeca, maar…
Reacties

Arie, 08-08-2020
Ik en mijn fiscaal partner zijn van plan om een vakantiewoning aan te schaffen van circa 120k. We huren momenteel en bezitten geen 'regulier' huis. Ik zou de vakantiewoning met eigen geld kunnen financieren, maar wil eigenlijk ouders vragen om (een gedeelte van) het bedrag aan ons te lenen om zo mijn belastbare vermogen in box 3 te verminderen. Is dit volgens u slimme keuze? Heel benieuwd! Dank alvast. Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Arie,
Een schuld is aftrekbaar in box 3. Als u vermogensbelasting betaalt, gaat die omlaag evenals het verzamelinkomen. Maar let op niet alle sis aftrekbaar, er zijn drempels:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 24-05-2020
Hallo,
Wij zijn voornemens, om onze dochter en schoonzoon, 260.000 euro te lenen, als hypotheek.
Dit is voor de aankoop van een woning.
Wat zijn de stappen die wij moeten ondernemen?
Welke zaken dienen wij te regelen?
Wat is dan bijv. een marktconforme rente : 2.5% +25% of rond de 6% om geen problemen met de belastingdienst te krijgen?
Hoe brengen wij de belastingdienst van deze lening op de hoogte, met welk formulier? Reactie infoteur, 26-05-2020
Hallo Theo,
U zet de hypotheek op papier zoals een bank eigenlijk ook zou doen. Als de hypotheek niet direct opeisbaar is, moet een een marktconforme rente vragen (eventueel maal 1,25). De Belastingdienst komt van de hypotheek op de hoogte zodra de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt ingevuld. Het vooraf opsturen van de overeenkomst gebeurt niet meer (komt door eerdere bezuiniging), maar alleen achteraf als de fiscus erom vraagt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109501-registratie-belastingdienst-van-onderhandse-akte-of-lening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 20-04-2020
Hallo
Kan je mij vertellen hoe ik een lening aan mijn kind ieder jaar kan verminderen met de toegestane schenking?
Hoe gaat dit fiscaal in zijn werk? Reactie infoteur, 22-04-2020
Beste Louise,
U mag uw dochter jaarlijks een 5.500 euro schenken, zonder belastingaangifte hierover te doen (belastingvrij dus):

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 24-02-2020
Beste Zeemeeuw,

Ik heb in 2014 een woning gekocht, hierbij heb ik een bijdrage ontvangen van mijn ouders van 50.000 euro. Zij hebben dat destijds direct bij de notaris gestort. Ik heb zelf nooit bij de Belastingdienst aangegeven dat ik een schenking heb ontvangen (niet aan gedacht).

Nu ben ik onlangs op bovenstaande onderwerp van de familiehypotheek geattendeerd. Mijn vraag is of ik hier met terugwerkende kracht gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld door middel van onderstaande stappenplan:

- Iom mijn ouders een aflossingsplan opstellen waarbij ik van 2014 tot 2019 geen rente en geen aflossing betaal over de 50.000
- In mijn aangifte voor 2019 voor het eerst rente en aflossing opgeven (dit zou ik dan wel iets later hebben betaald (pas in februari 2020)
- Indien nodig mijn eerdere belastingaangiften tot vijf jaar terug moeten aanpassen om zo te laten zien dat ik toen ook al een hypotheekschuld had, maar geen rente of aflossing betaald zou hebben.

Kan dit denk je? Reactie infoteur, 29-02-2020
Beste Joop,
Sinds 2013 is de hypotheekrente op de eigen woning alleen aftrekbaar als er aantoonbaar maandelijks wordt afgelost en de hypotheek bij de Belastingdienst bekend is. U haalt zich dus veel gedoe op de hals. U kunt het waarschijnlijk beter zo laten, de schenkbelasting op die 50.000 euro is bovendien na vijf jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmie, 02-04-2019
Mag je het geld wat uit de verkoop komt van je huis ook lenen aan je kind voor een hypotheek, dus een groot bedrag, en kun je als ouder bij dat zelfde kind dan ook in een gebouw op hun erf huren zodat dat kind eventueel zorg kan verlenen? Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Emmie,
Ja, het geld dat u ontvangt bij verkoop van uw huis is uw geld. U mag na verkoop ook ergens gaan huren (bijvoorbeeld bij uw zoon).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 29-05-2017
Hallo,
Is het wettelijk mogelijk om een schenking van bijvoorbeeld 40.000 euro welke gebruikt wordt voor een eigen woning direct na de schenking om te zetten in een 'lening'?

Bijvoorbeeld: Jaarlijks wordt dmv schenkingen terug de 'lening' geleidelijk afgelost. De lening wordt dan niet als vermogen van de ouders gerekend. Wat voor gevolgen heeft dit bij eventueel overlijden?

Alvast bedankt voor de reactie.

Gr. Reactie infoteur, 31-05-2017
Hallo Johan,
Een schenking die al is benut voor de eigen woning kan niet worden omgezet in een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vinker, 09-02-2017
Beste Zeemeeuw,
Aansluitend op de berichten 74 en 73. Ik wil mijn ex uitkopen en de bestaande hypotheek op mijn naam zetten. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is dat mijn ouders mij helpen met een lening ter financiering. Alleen een ouderlening gaat ten koste van mijn leencapaciteit en aangezien ik momenteel een WW-uitkering, kan ik dan de financiering niet rond krijgen bij de bank. Dat mijn ouders het bedrag schenken is de enige optie om de hypotheek op mijn naam te krijgen, maar dat gaat veel schenkbelasting kosten en is dus niet aantrekkelijk. Wat kan er gebeuren (wat is het risico) als mijn ouders het geld overmaken onder de noemer van schenking, we een briefje maken waarop de schenking wordt bevestigd door mijn ouders ter info voor de bank, we dit briefje vervolgens daarna verscheuren, en het bedrag vervolgens als een lening opgeven bij de Belastingdienst?
Mvg, Vinker Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Vinker,
Wat er kan gebeuren laat zich raden, wel is het zo dat uw ouders u als u nog jonger bent dan 40 jaar ruim 100.000 euro belastingvrij voor de woning mogen schenken:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 04-02-2017
Beste zeemeeuw,

Vraagje, als mijn moeder mij 15000 euro wil lenen en ik betaal haar een rente van 6% die zij mij dan weer belastingvrij terugschenkt, is het dan verplicht dat ik de lening periodiek afbetaal? Met andere woorden moet de belastingdienst dat kunnen zien dat ik de lening terugbetaal? Als dat niet zo is zou je dus altijd op deze manier meer dan de jaarlijkse 5300 euro kunnen schenken.
Mvg

Richard Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Richard,
U moet de rente wel betalen en uw moeder mag u tot ruim 5.300 euro (daarna of daarvoor) schenken. Dit zijn dus twee routes die u moet doorlopen, het direct salderen van de bedragen zal problemen geven met de fiscus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adje, 14-11-2016
Voor een nieuwbouwwoning ga ik een lening aan bij de bank. Mijn ouders willen mij een bedrag lenen (annuïteitslening) en dit jaarlijks terug te schenken. Is het VERPLICHT het bedrag wat ik bij mijn ouders leen op te geven bij de bank waar ik ook een lening aanga i.v.m. mijn maximale leencapaciteit? Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Adje,
De bank kan naar de lening van uw ouders vragen om uw betaalcapaciteit te berekenen en daarbij wordt u geacht naar waarheid te antwoorden. Tegelijkertijd is het ook zo dat de bank niet alles kan nagaan en als uw ouders het jaarlijkse bedrag terug schenken, u de lening feitelijk niets tot weinig kost maar via de hypotheekrenteaftrek zelfs geld oplevert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 03-11-2016
Hoi Zeemeeuw,

Voor een nieuwe woning heb ik €22.000,- van mijn moeder geleend. Zij heeft dit echter overgemaakt met de mededeling 'schenking'.

Echter is het gewoon de bedoeling dit terug te betalen.

Als dit verder nog niet bij de belasting is opgegeven, is dit dan een probleem?
Of komt het goed als we nu niets doen of opgeven als lening?

Groet Reactie infoteur, 05-11-2016
Hoi Robert,
Uw moeder kan naar u 1 euro overmaken met de mededeling dat de schenking van die datum toch een lening is. Stel een onderhandse akte op waarin u dit vastlegt, zodat u bij vragen van de Belastingdienst kunt aantonen dat het om een lening gaat en niet om een schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 14-10-2016
Hallo allemaal,

Ik heb een starterlening van 29.000 met een rente 5,6% en betaal ik 173,77 per maand tot 2028. Nu wil mijn vader deze lening in een keer aflossen en dit mag ook gewoon. Vervolgens maken we een nieuwe overeenkomst tussen mijn vader en ik omdat de belasting dit graag wil.

We stellen een lening bedrag van 25200 op (3800 krijg ik geschonken) tegen 0% rente (dit vast dus onder de jaarlijkste vrijstelling)

Ik betaal 140 per mnd en 15 jaar lang. Misschien hoef ik na 10 jaar al niet meer te betalen dat is nog even te bezien.

Kan dit op deze manier of kan het nog voordeliger bijvoorbeel door een andere rente. Of zien jullie nog fouten?

gr
Kevin Reactie infoteur, 15-10-2016
Hallo Kevin,
De lening tegen nul procent is geen zakelijke lening. Uw vader kan u een lening geven tegen een zakelijke rente en daarvan jaarlijks ruim 5300 euro schenken. Met 0 procent rente op de lening loopt u de kans dat de belastingdienst de hele lening als schenking in één keer gaat zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 29-09-2016
Hallo, ik heb enkele vragen voor een vrij complexe situatie.

Mijn zus is getrouwd in gemeenschap van goederen. Ze woont nu samen met haar man in een eigen woning met een hypotheek van € 75.000, maar wil voor minimaal 1 jaar gescheiden gaan wonen en gewoon getrouwd blijven. Omdat ze geen huurwoning kan vinden wil ze een flat kopen en daar in gaan wonen. Ze kan een hypotheek krijgen van € 120.000 en krijgt voor het restant een niet direct opeisbare lening van haar moeder van € 25.000. Hiervan wordt een overeenkomst gemaakt met een rente die weer geschonken wordt. Het is de bedoeling dat zus alle lasten van de 2e woning zelf gaat dragen.
Mijn zus werkt 3 dagen en heeft een klein aanvullend vroegpensioen, haar man heeft AOW en aanvullend pensioen.

Vragen
1. Valt de lening van de moeder automatisch in de gemeenschap van goederen en krijgt haar man daardoor ook automatisch 50 % een schuld aan zijn schoonmoeder?
2. Aan welke eisen moet de lening van de moeder voldoen om hiervoor een marktconforme (hypotheek)rente te kunnen rekenen?
3. Is de rente van de lening van moeder hier altijd te beschouwen als hypotheekrente en daarmee aftrekbaar als hypotheekrente?
4. Zijn beide woningen als hoofdverblijf c.q. eigen woning te beschouwen en kan hiervoor dan altijd voor beide woningen renteaftrek gelden?
5. Als beiden (verplicht?) fiscale partners blijven, is de verdeling van eigendom en schulden altijd 50/50? Of mogen ze iedere verdeling maken die ze wensen?
6. In hoeverre gaat fiscaal partneralimentatie een rol spelen? Reactie infoteur, 30-09-2016
Hallo Wim,
1. Haar man kan ervoor kiezen om niet mee te tekenen. Als er ooit een echtscheiding komt, kan hij bezwaar maken tegen de geldigheid van de lening.
2. Marktconform betekent overeenkomstig het risicoprofiel van uw zus. Banken hanteren hierbij verschillende renteklassen.
3. De rente is geen aftrekbare hypotheekrente als de andere woning niet te koop staat. In dat geval kan maar één woning een eigen woning zijn met hypotheekrenteaftrek.
4. Zie ad 3.
5. De wettelijke verdeling is 50/50% maar de partners kunnen zelf onderling anders afspreken.
6. Zolang ze niet zijn gescheiden, is er geen partneralimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 19-09-2016
Geachte heer/mevrouw,

Wanneer die lening bedoeld is voor het kopen van een garagebox ongeveer 50 meter van de woning, geldt dan ook deze constructie? Een soort hypothecaire lening waarvan je de rente via belastingdienst kunt opvoeren? Het lijkt mij een verbetering van een huis.
Met vriendelijke groet
Ger Reactie infoteur, 19-09-2016
Geachte Ger,
Als de garagebox aanhorig is (bij de woning hoort), hoort het ook fiscaal bij de eigen woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 16-09-2016
Goedenavond,
Wanneer je besluit om een lening te verstrekken aan één van je kinderen voor verbetering van hun huis, moet je een leenoveréénkomst opstellen in tweevoud en een rente percentage afspreken, dan registreren bij de belastingdienst en vervolgens kunnen de kinderen de rente opvoeren bij hun hypotheekaftrek op hun belastingaangifte? Vervolgens storten zij de aflossing met de afgesproken rente weer op mijn rekening? Is het zo simpel? En wat is momenteel het rentepercentage dat de belastingdienst hanteert. Ik kan het niet op hun site terugvinden. De 6% die genoemd wordt, is dat correct of inmiddels aangepast? Geen rente- en hypotheekrente is meer zo hoog, toch?
Mvg, Ger. Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Ger,
U kunt inderdaad eenvoudig een lening geven (rente en aflossing) en de rente is aftrekbaar. De 6% rente is voor een direct opvraagbare lening, in andere gevallen hanteert u een marktconforme rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 19-08-2016
Beste,

Ik wil de vof van mijn ouders en broertje 10.000€ onderhands lenen (wel direct opeisbaar) tegen 3% rente.

Over welk bedrag ben ik, of de vof dan schenkingsbelasting verschuldigd?

Als ik 6% rente reken hoef ik geen belasting te betalen. En door 300€/jaar te schenken aan de vof komen we per saldo uit op 3% rente. Hoeven zowel ikzelf als de vof nu helemaal geen belasting te betalen voor deze lening?

Alvast bedankt,

Bart Reactie infoteur, 19-08-2016
Beste Bart,
Een vof zelf is geen particuliere persoon. Als u het geld aan een persoon leent die een vof heeft, wordt het anders. Wilt u de schenkingsvrijstelling gebruiken zoals u aangeeft, dan zou u bijvoorbeeld beiden 50.000 euro kunnen lenen (tegen 6%, na schenking 3%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 09-08-2016
Ik woon in bij mijn moeder en ben voornemens een eigen bedrijfje aan huis te gaan starten. Het gaat in dit geval om een webwinkel. De kosten voor aanschaf apparatuur, inventaris, promotie e.d. heb ik begroot op € 10.000. Van dit bedrag financier ik € 3500 uit eigen middelen, de overige € 6500 komt van een schenking dan wel lening van mijn moeder. Nu is het zo dat ik verwacht voor het inrichten van deze webwinkel nog wel enige maanden kwijt te zijn en daarom waarschijnlijk pas begin 2017 daarmee online te zijn. In mijn beleving heb ik voor de financiering van de nog benodigde € 6500 2 verschillende mogelijkheden:
1. Ik sluit nu een onderhandse lening af van € 6500 bij mijn moeder met inachtname van het minimaal te rekenen rentepercentage van 6%.
2. Mijn moeder schenkt mij in 2016 een bedrag van € 5300 (net onder de maximum vrijstelling van € 5304) en in 2017 schenkt zij mij een bedrag van € 1200 (het overgrote deel van deze € 1200 is namelijk gereserveerd voor promotie van mijn website en die gaat dus waarschijnlijk pas in 2017 live)

Zoals ik het nu kan beoordelen is optie 2 voor mij het meest gunstig. Of zie ik iets over het hoofd? Ik hoop dat u mij hierin kunt adviseren.
Met vriendelijke groet, Mike Reactie infoteur, 10-08-2016
Beste Mike,
Optie 2 is voor u goedkoper dan optie 1, maar als u jonger bent dan 40 jaar, mag uw moeder ook eenmalig alles belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pluk, 18-07-2016
Dag,
Wij willen een huis kopen en dan de aanbouw laten financieren door een familielening van mijn ouders:
€ 25.000,- 30 jaar annuitair afgelost tegen een zo'n hoge mogelijke toegestane rente.

Als ze geen hypothecair recht hebben, met welke rentes moet ik dit dan vergelijken? Ik kom namelijk persoonlijke leningen bij grote banken tegen die binnen 20 (of 5) jaar afgelost moeten zijn en nergens binnen 30 jaar. Reactie infoteur, 19-07-2016
Dag Pluk,
Klopt, er is geen vergelijkingsmateriaal voor een persoonlijke lening van 30 jaar. De risico-opslag voor een persoonlijke lening varieert van 2 tot 4 procent en soms meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laurence, 07-07-2016
Mijn zoon heeft een huis gekocht en daar een hypotheek voor afgesloten.
Nu willen wij de waarborgsom van 10% t.w. 13200 euro aan hem lenen in plaats van een dure bankgarantie hiervoor aan te wenden.
Het is de bedoeling dat na drie maanden wanneer de akte gepasseerd is, het bedrag Inclusief 6% rente aan ons terugbetaald wordt.
Wij willen hier een contract voor opstellen waarin de lening precies beschreven wordt.
Mijn vragen hierover zijn:
Is de rente van 6% in dit geval aftrekbaar?
Komt de hypotheek en/of de NHG hiermee in gevaar? (omdat hij tijdelijk een extra lening ivm zijn huis heeft)
Moeten we dit bedrag eerst op zijn rekening storten zodat hij het zelf naar de notaris overmaakt of kunnen wij dit rechtstreeks op de rekening van de notaris storten?

Hoop dat u mij hier antwoord op kunt geven.

Laurence Reactie infoteur, 08-07-2016
Beste Laurence,
Zodra de eigendomsoverdracht definitief is, krijg hij het bedrag weer teruggestort. Daarom zal het niet van invloed zijn op de NHG of hoogte van de hypotheek. Het beste maakt u het geld over aan uw zoon, die het vervolgens stort op de rekening van de notaris. De waarborgsom is niet aftrekbaar, een bankgarantie ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peet, 01-06-2016
Kun je een maximale hypotheek bij een bank/hypotheekverstrekker combineren met een onderhandse lening (niet direct opeisbaar, obv annuiteit) voor een huis bij je ouders? Mijn inkomen is niet hoog genoeg voor het kopen van een huis. Met een gedeelte eigen geld en een onderhandse lening bij mijn ouders zou ik wel een huis kunnen kopen. Het gezamenlijke maandelijkse bedrag aan rente en aflossing kan ik betalen. Dat zou namelijk ongeveer evenveel als zijn als ik voor een huurhuis zou moeten betalen als ik zou gaan huren. Alvast dank voor de reactie. Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Peet,
Als je inkomen hoog genoeg is en de maandelijkse lasten kunt dragen, kan dit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Kars, 11-04-2016
Wij willen onze zoon een niet direct opeisbare lening geven voor aankoop van een huis. Mogen wij een renteloze lening geven van € 10.000? Reactie infoteur, 12-04-2016
Beste W. Kars,
Renteloos mag niet, u moet een marktconforme rente kiezen met enige marge. U mag nadat de rente aan u is betaald, deze wel weer schenken aan uw zoon. Beneden de ruim 5.300 euro (2016) is dit belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 04-03-2016
Mijn ouders hebben me geld geleend voor de aankoop van een woning. Een deel belastingvrij geschonken (het wettelijk maximale bedrag) en de rest geleend. Is de rente die ik hun over het geleende bedrag betaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 05-03-2016
Beste Joris,
Als het een annuïtaire lening is voor uw huis, is de rente als hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 22-02-2016
Beste,

Vandaag bij de ABN voor een afspraak geweest voor een hypotheek. Wil graag €130.000 hypotheek lenen en ik krijg €100.000 van mijn opa als lening in 2016 en wordt een schenking in 2017. Echter als ik een onderhandselening krijg van mijn opa tegen over 6% rente zal ik mijn hypotheek niet rond krijgen volgens de adviseur. Zij zegt van dat ik een 0% lening vraag bij mijn opa en dan kan ik een hypotheek krijgen bij de ABN. Maar ziet de belastingdienst dit dan niet als schenking? Of kan ik aan het eind van het jaar 6% rente betalen aan mijn opa en in 2017 wordt de lening omgezet in een schenking. Want de bank verstrekt mij geen hypotheek als ik een lening krijg van 6% en waarbij ik in 2016 alleen rente betaal en niks aflos. Reactie infoteur, 23-02-2016
Beste Peter,
Als het een niet direct opeisbare lening is, bent u niet gebonden aan 6%, maar een marktconforme rente. Bovendien mag uw opa u in 2016 ruim 2000 euro belastingvrij schenken. Gaat ABN AMRO wel akkoord met een lening tegen 1% of 2%?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 01-02-2016
Hallo,

Mijn partner en ik willen de woning van mijn partner haar grotouders kopen, nu mogen wij dit kopen met korting, wat de belastingdienst helaas ziet als schenking. Het gaat om een bedrag van €45.000. Nu is er volgend jaar weer een vrijstelling van €100.000 waar wij graag gebruik van willen maken. Nu denken wij aan een lening, die we met de jaarlijks vrijgestelde schenking voor 2016 aflossen en dat zij dan in 2017 de lening kwijt schelden dmv die verruimde schenking.
Is dit allemaal mogelijk of gaat dit niet?

Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

Met vriendelijke groet,

Mark Reactie infoteur, 02-02-2016
Hallo Mark,
Ja, als de lening een hypothecaire lening wordt (annuïteit) en bij de belastingdienst wordt aangemeld. Voorwaarde is nog wel dat jullie ook echt in de woning gaan wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 27-01-2016
Wat een nuttige informatie! Toch is iets mij nog niet helemaal duidelijk. Mijn ouders willen mijn partner en mij een lening verstrekken van 10.000 die wij willen gebruiken voor ons nieuwbouwhuis. (uitbouw). Kunnen wij dit zonder Belastingdienst zo regelen met een eigen verzonnen rente of moet dit gemeld worden? Of moeten we dit als schenking doen om problemen te voorkomen? Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste Peter,
U hoeft een lening niet aan de Belastingdienst te melden, maar doet dat wel als u de rente wilt aftrekken als hypotheekrenteaftrek. Een lening is geen schenking. Uw ouders kunnen u de betaalde hypotheekrente nadat u eerst betaald hebt, weer schenken, maar als dat binnen de vrijstellingen valt, is er nog niets aan de hand en hoeft u nog steeds niets te melden aan de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diedrik, 18-01-2016
Ik heb een lening, 8.000 euro met een rente van 7% verstrekt aan de VOF van mijn vrouw (we zijn buiten gemeenschap van goederen getrouwd). Helaas loopt haar zaak niet zo goed. Wat zijn de gevolgen voor mij als ik de lening zou kwijtschelden, als dat überhaupt kan? Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste Diedrik,
Een schenking aan de VOF is dan voor 2.122 euro per jaar vrijgesteld, over het meerdere in een jaar moet schenkingsbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 05-01-2016
Beste Zeemeeuw,

Ik heb uw reacties op de vragen van lezers gelezen. Begrijp ik het goed dat als ik een onderhandse hypotheek met mijn oom heb, en er geen passage opgenomen is over de directe opeisbaarheid, dat je ervan uit kunt gaan dat er geen sprake is van een direct opeisbare lening? En omdat het niet gaat om een direct opeisbare lening, ik uit kan gaan van de marktrente plus of min 25%?

Momenteel heb ik afgesproken dat we uitgaan van de wettelijke rente zoals de DNB halfjaarlijks op haar website publiceert. Ik gebruik dan de wettelijke rente voor niet-handelstranacties. Momenteel is het dus per 1/1/2016 2% --> http://www.dnb.nl/binaries/Wettelijke_rente_tcm46-330875.xls (op website http://www.dnb.nl/zoeken/index.jsp?search=wettelijke+rente).

Kan ik deze 2% momenteel gebruiken, voldoet dit aan de voorwaarde 'marktrente'?

Met vriendelijke groet,
Wendy Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Wendy,
De marktrente is de rente die een bank voor een vergelijkbare lening zou rekenen. Dat zal in veel gevallen hoger zijn dan 2%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Tesselaar, 08-12-2015
Goedenavond Zeemeeuw,

Bedankt voor het onderstaande Andwoord op mijn vraag. Nu heb ik op uw antwoord nog een vraag, want ik kom er niet helemaal uit.

U schreef in u antwoord dit: "elke andere lening de marktrente (plus een marge)" waar kan deze informatie dan vinden, want "plus een marge" vind ik een heel groot begrip. Ik wil dit graag ergens kunnen lezen, zodat ik weet hoe ik dit ook komend jaar moet aanpakken?

Hoor het graag van u

Mvgr L.Tesselaar Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste L. Tesselaar,
De marge bedraagt plus of min 25% van de berekende rente (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Tesselaar, 06-12-2015
Goedemorgen,

Ik leen al sinds 2009 geld van mijn ouders wat dus als hypotheek is gebruikt in mijn huis. Ik leen dit volgens ons toen gevonden regels tegen 4% wettelijke rente per jaar wat ik hun dan betaal, ik krijg een deel terug als schenking per jaar, waarbij een bedrag overblijft waar zij hun vermogens belasting van 1,2 % mee betalen van mijn geleende bedrag. Nu is mijn vraag of deze constructie nog steeds klopt? Want wat ik vind is de wettelijke rente 6% per jaar? En per welk jaar is dit veranderd?

Ik kan de site niet meer vinden waar ik destijds die wettelijke rente vond van 4%. Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste L. Tesselaar,
Sinds 2010 geldt voor een direct opeisbare lening 6% en voor elke andere lening de marktrente (plus een marge). Ik neem aan dat uw lening niet direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Pulles, 11-10-2015
Wij hebben een lage hypotheek van 100.000 euro, ons appartement is 290.000 euro waard, wij willen onze dochter 40.000 euro lenen en de vraag is kunnen wij dan onze hypotheek verhogen of is geld lenen bij een bank voordeliger? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste M. Pulles,
Dat hangt er van af. Bij een hypotheek is de rente meestal lager maar u moet naar de notaris en er zijn vaak ook taxatiekosten. Daardoor kan gewoon lenen toch goedkoper zijn:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/119536-persoonlijke-lening-goedkoper-dan-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 06-10-2015
Wanneer ik mijn kind 30.000 euro leen om de boete die het oversluiten van de hypotheek met zich meebrengt te financieren geldt dit voor de fiscus dan als financiering van de woning en is daarmee de rente aftrekbaar? Reactie infoteur, 07-10-2015
Beste Jaap,
Als uw zoon de boeterente betaalt door aantoonbaar bij u hiervoor geld te lenen, is deze boeterente bij hem fiscaal aftrekbaar, de rente op uw lening niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 01-10-2015
Mijn kind heeft een maximale hypotheek afgesloten. Ik heb hem daarnaast geld geleend omdat hij net iets tekort kwam voor het huis. Ik wil rente vragen zodat hij dit als hypotheekrente kan aftrekken. Dit wordt niet meegenomen in de berekeningen van de hypotheekverstrekker. Mag deze constructie? Reactie infoteur, 02-10-2015
Beste A.
Dit mag als u een marktconforme rente berekent en die rente is dan weer aftrekbaar als het geld voor de woning is en geleidelijk wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 17-08-2015
Beste Zeemeeuw,
Ik wil van een vriend 35.000 euro lenen om een jaar te gaan studieren in de VS. Wat is de marktconforme rente anno nu?
Mvg, J Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste J,
De spreiding voor een persoonlijke lening (5 of 6 jaar) is kan enorm zijn, van 4,5% tot 11,5%. Het heeft ook veel met uw kredietwaardigheid te maken en wat over de aflossing wordt afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 22-06-2015
Ik heb van mijn schoonouders een bedrag geleend van ruim 12.000 euro voor een schuld die mijn ex me heeft nagelaten terwijl die op beide namen stond. Mijn schoonouders en ik hebben een contract getekend die was opgemaakt door een bedrijf en daar stond een rente op van 3 procent.nu is het afbetaald. Kan ik dat nog opgeven bij de belasting voor de rente? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Sandra,
U kunt de lening aftrekken in box 3 (vermogen), maar de rente is niet aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ada, 19-06-2015
Als ik aan min dochter 5000 Euro leen tegen 6% mag zij dit als( bijdrage) hypotheekrente omschrijving op haar Inkomsten-
belasting melden. Ze heeft al een eigen huis.!? Of is het dan niet aftrekbaar?

En wordt het bedrag van 5000 bij mij als vermogen bijgeteld?
Of is het beter in dit geval om wel een goed contract te maken (onderhands-leencontract) en buiten de belasting te houden?
vriendelijke groeten en alvast dank voor Uw antwoord,
Ada Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Ada,
Als de lening wordt gebruik voor de aankoop of verbetering van haar eigen woning is de hypotheekrente aftrekbaar als er ook maandelijks een deel wordt afgelost (nieuwe eis sinds 2013).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 27-04-2015
Beste redactie,
Begrijp ik het goed dat in 2015 niet meer de vrijstelling geldt van 100.000 euro, maar wel een eenmalige vrijstelling van 50.000? Mijn partner is boven de 40, maar ik nog niet. Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Angela,
Klopt, grofweg de helft van dit bedrag mag eenmalig ook vrij besteedbaar worden geschonken en de rest voor een eigen woning (of alles voor het eigen huis):

https://financieel.infonu.nl/belasting/159580-schenking-2020-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 16-04-2015
Beste redactie ik wil mijn zoon een lening doen voor zijn nieuwe woning. Hoeveel rente mag ik rekenen, zodat hij deze kan aftrekken bij de belasting? Mag ik de rente ook maandelijks terug schenken het gaat om een lening van 27,500 euro. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Piet,
Als de lening niet direct opeisbaar is, mag u een marktconforme rente afspreken (plus of min 25% daarvan). De hypotheekrente moet uw zoon betalen en mag hij fiscaal aftrekken. Los daarvan (niet salderen dus) mag u uw zoon geld schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton & Ria, 05-12-2014
Wij hebben het huis van mijn schoonouders gekocht waar ze nog gewoon in wonen. Nu hebben wij daarvoor een gedeelte zelf betaald en de rest lenen wij van mijn schoonouders. Mag dat een lening worden zonder rente? Of is dat belastingplichtig niet verantwoord. De rente kunnen wij niet aftrekken omdat het gaat om een tweede woning. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Ton & Ria,
Een lening moet van de Belastingdienst echt een lening zijn met in dit geval een marktconforme rente. De schoonouders mogen, na betaald te zijn, op een ander moment wel de rente schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 19-11-2014
Mij zoon wil een huis kopen. Ik wil hem daarbij helpen door een lening ter beschikking te stellen. Als mijn zoon hierover de rente wil aftrekken dient de rente minimaal 6% te zijn. Maar kan dit een direct opeisbare lening zijn, kan dit aflossingsvrij of dient mijn zoon maandelijks of jaarlijks verplicht af te lossen. Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Liesbeth,
Als uw zoon de rente wil aftrekken als hypotheekrente, moet het om zijn eigen woning gaan en moet het een lening zijn met een annuïteit (aflossing en rente). Als hij de rente niet wil aftrekken, bent u vrij om al dan niet een (reguliere) aflossing af te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 11-07-2014
Mijn vader wil mij een onderhandse lening geven voor de aankoop van een (tweede) woning in het buitenland. Hoe zit dit voor de Nederlandse belastingdienst? Ik neem aan dat ik niet in aanmerking kom voor hypotheekrente aftrek (dit krijg ik al voor mijn woning in NL). Kom ik wel in aanmerking voor de Eur 100.000 schenkingsvrijstelling voor de buitenlandse woning? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Paul,
Uw buitenlandse woning is een tweede woning en daarmee fiscaal gezien niet een eigen woning in box 1. Dat betekent dat er voor die woning geen hypotheekrenteaftrek is maar ook geen 103.600 euro vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Romen, 30-05-2014
Beste Zeemeeuw,
Ik heb in 2005 een direct opeisbare lening ontvangen van mijn ouders van 65000 euro die ik heb gebruikt voor de financiering van een hypotheek. Mag deze lening nu als schenking worden gedaan, gezien de nieuwe wetsbepaling dat ouders hun kinderen dit jaar 100.000 euro belasting vrij mogen schenken voor aanschaf van een huis/hypotheek?

Vriendelijke groet,
M.Romen Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste M. Romen,
Als de lening als hypotheek fungeerde, mogen uw ouders de lening doorhalen en het geschrapte bedrag bestempelen als schenking waarbij gebruik wordt gemaakt van de extra verhoogde eenmalige vrijstelling. Als eerder al gebruikt is gemaakt van een eenmalige vrijstelling bij schenken komt dat deel in mindering op de maximaal toegelaten 103.600 euro in 2020:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Broeders, 06-03-2014
Ik wil mijn zoon helpen met het kopen van zijn huis, ik wil hem 150 K lenen,
welk percentage mag ik maximaal rekenen…? hoe hoger hoe gunstiger voor beiden…
Wat wordt er door de belasting geaccepteerd?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste F. Broeders,
De rente is afhankelijk van de vraag of de lening direct opvraagbaar (6% rente) is of niet (maximaal marktrente plus 25% van deze rente).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreas, 02-03-2014
Beset Zeemeeuw,

Wat kan je doen als je kind een door mij verstrekte lenig niet meer terug betaald. het gaat om een groot bedrag. Er is wel een overeenkomst gesloten. Ik denk aan kwijtschelden etc. Ik ben vooral geinteresseerd in de fiscale afhandeling daarvan.

Met vriendelijke groet,
Andreas Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Andreas,
Kwijtschelden wordt als een schenking gezien. Als u denkt aan kwijtschelden kunt u dat het slimste doen door gebruik te maken van de vrijstellingen bij het schenken. De eenmalige vrijstelling is nog vrij hoog als uw kind of partner jonger is dan 40 jaar. Als het om een hypotheek gaat, is er tijdelijk een vrijstelling van 103.643 euro. Met de jaarlijkse vrijstelling van schenken kan het vele jaren duren. Anders moet uw kind schenkbelasting betalen (indien de lening bekend is):

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 23-01-2014
Beste zeemeeuw,

Mijn zoon kan obv zijn inkomen maximaal euro 135,000 lenen bij de bank. Kan ik hem onderhands een veel hoger bedrag lenen voor de aankoop van een huis? Ik kan me voorstellen dat de fiscus de lening dan als niet-zakelijk ziet waardoor de rente niet aftrekbaar is voor mijn zoon. Is er ook risico dat de lening als en schenking wordt gezien? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Joop,
1. U mag uw zoon onderhands geld lenen, maar moet daarvoor een rente vragen. Als deze rente aftrekbaar moet zijn, is een lening met een maandelijkse aflossing vereist. Zie voor meer details het artikel:

https://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

2. Overigens is in 2020 een schenking tot ruim 103.600 euro belastingvrij toegestaan:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 07-01-2014
Beste Zeemeeuw,

Wauw! Hartelijk dank voor uw reactie. Ik wil voor nu de lening 'direct opeisbaar' maken omdat er omstandigheden zich voor kunnen doen waardoor ouders plots het geld nodig hebben. Mocht die situatie zich voordoen dan zal ik dan alsnog geld uit de 'markt' lenen. Moet ik uit uw 2e opmerking concluderen dat dit geen juiste constructie is om gebruik te kunnen maken van de renteaftrek?

Mvg Frank Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Frank,
Een direct opeisbare lening is een lening die binnen enkele maanden met zekerheid moet kunnen worden terugbetaald, iets wat bij een hypotheek niet gebruikelijk is. Bovendien moet op een hypotheek worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Als in de lening staat dat de lening direct opeisbaar is en er maandelijks wordt afgelost, voldoet u wel aan de regels voor 6%, maar het is niet gebruikelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 07-01-2014
Beste Zeemeeuw,

Voor een direct opeisbare lening geldt dus een minimale rente van 6%. Maar geldt er ook een maximale rente? Ik wil de lening gebruiken voor aflossen restschuld en kan de rente dus 10 jaar aftrekken (mits annuïtair). Mijn ouders kunnen de rente via een aparte geldstroom terugschenken. Zo wordt het voor mijn ouders dus interessant een hoge rente te vragen. Ik kan dan tegen dat rentepercentage aftrekken en mijn ouders kunnen deels weer terugschenken.

Mvg Frank Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Frank,
1. De wet spreekt alleen over ten minste dit percentage voor een direct opeisbare lening.
2. Als u het geld gebruikt voor een restschuld, lijkt de lening me niet direct opeisbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 28-09-2013
Beste Zeemeeuw,

Dit jaar heb ik 12.000,- geleend van mijn ouders, en reeds weer terug betaald.
Als ik het goed begrijp moet ik nu nog 6% rente betalen. (720,-)
Dit bedrag kunnen mijn ouders dan direct weer terug storten als schenking?
Of is het verstandig dit bedrag in het volgend belastingjaar te schenken?

Heb ik dan juist gehandeld zonder verdere gevolgen voor mijn ouders of mijzelf?

Mvg,

Marc Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Marc,
Uw ouders moeten dan ook een aparte storting doen en erbij zetten dat het een schenking is. Dat kan dit jaar nog. Om zich wat in te dekken kunnen ze ook een iets ander bedrag schenken en ik zou het niet op dezelfde dag doen. Wachten kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 20-09-2013
Hallo Zeemeeuw,
Daar ben ik weer. Ik weet niet of ik inmiddels al een limiet heb bereikt met het stellen van vragen. Ik probeer het daarom nog maar een keer. In uw reactie van vandaag zegt u m.b.t. opeisbaarheid (zie punt 4) dat de opeisbaarheid weliswaar ontbreekt in de onderhandse leningsovereenkomst, maar omdat het geld voor de woning is, gaat het wel om een hypotheek voor dit huis.
Mijn vraag:
Wij hebben de onderhandse lening niet via de notaris onder verband van hypotheek laten registreren. Had dat wel moeten gebeuren?. Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Hans,
Uw onderhandse lening is gewoon geldig. Wat ik bedoel is dat de lening ook volgens uw dochter als hypotheek is verstrekt, uw dochter trekt immers de rente als hypotheekrente af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 19-09-2013
Hallo Zeemeeuw,
Nog bedankt voor uw eerdere antwoorden op mijn gestelde vragen. Nu ik er weer induik komen er ook weer vragen.
In de onderhandse lening aan mijn dochter (maart 2010) staat dat:
1. ik aan haar een bedrag leen voor de aankoop van een woning;
2. over de hoofdsom jaarlijks 5% rente is verschuldigd en dat 1/12 per maand achteraf moet worden betaald;
3. de looptijd voor onbepaalde tijd is;
4. dat mijn dochter te allen tijde zonder boeterente vervroegd mag aflossen.

Ik heb destijds een modelovereenkomst gebruikt. Van wie weet ik niet meer. Na lezing van dergelijke zaken op internet bekruipt mij nu het gevoel, dat ik iets vergeten ben op te nemen; met name ten aanzien van opeisbaarheid van de lening door mij. Klopt dat?. Zo ja, hoe luidt dat artikel dan.
Nb.
(Ik heb de overeenkomst overigens (nog) niet gemeld bij de belastingdienst; wel natuurlijk vermeld in de aangiftes van mijn dochter en mijzelf). Moet ik de lening wel melden?.
M.b.t. schenking:
1. De rente die mijn dochter aan mij verschuldigd is (zie lid 2) schenk ik haar weer terug. Moet je dat ook (jaarlijks) melden aan de belastingdienst? Dat doe ik nu niet.
2. Mijn dochter wordt volgende maand 35 jaar. Klopt het dat ik voor het schenken/kwijtschelden van de onderhandse lening nog even bedenktijd heb tot haar 40ste jaar?. Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Hans,
1. De lening melden in uw belastingaangifte is tegenwoordig genoeg. De belastingdienst kan de overeenkomst desgewenst bij u opvragen.
2. Zolang een schenking lager is dan de vrijstelling, hoeft deze niet gemeld te worden.
3. De opeisbaarheid in strikte zin ontbreekt bij u inderdaad, maar omdat er wel staat dat het geld voor de woning is en zij de rente aftrekt, gaat het wel om een hypotheek voor dit huis. Er staat niet dat het geld bij verkoop bewaard mag worden of kan worden meegenomen naar een andere woning. Er staat ook niet dat het een schenking is.
5. U kunt eisen dat de schuld met voorrang opeisbaar is, zodra er andere schuldeisers zijn. U kunt eisen dat de openstaande hypotheek bij verkoop van het huis direct aan u wordt afgelost (is normaal bij een hypotheek). Vele clausules zijn denkbaar. zijn denkbaar. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zee

Hans, 19-09-2013
Hallo Zeemeeuw,
Ik heb in 2010 aan mijn dochter een niet aflosbare onderhandse lening (5%) verstrekt voor mede-financiering van haar woning. Zij trekt de rente van de lening af en ik schenk de door haar betaalde rente weer terug. Bij mij staat de lening in box 3 als vordering op haar.
Ik sta nu in dubio. Moet ik de constructie van onderhandse lening doorzetten (tot mijn overlijden, zodat de lening deel uitmaakt van de erfenis) of moet ik nu gebruik maken van de eenmalige belastingvrije schenkingsmogelijkheid voor je 40e (was €50.000 en wordt nu €100.000). Wat verdient volgens jou aanbeveling.
Bij voor baat dank voor je reactie. Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Hans,
1. Uw vordering levert u geen rendement op, u kunt er niet bij en u betaalt er vermogensbelasting over.
2. Uw dochter zit wel goed, want die heeft daarmee hypotheekrenteaftrek.
3. Die aftrek wordt minder als de lening wordt afgelost.
4. Als u het geld niet nodig hebt, is belastingvrij schenken voor u een voordeel (minder vermogensrendementsheffing). Uw dochter heeft pas een voordeel na uw overlijden (minder erfbelasting te betalen).
5. Het is maar net wat hiervan voor u het zwaarste weegt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 25-07-2013
Goedemorgen,

Ik heb een drietal vragen over een onderhandse lening in combinatie met de vernieuwde regels m.b.t. De hypotheekrente aftrek.
1. Heb je bij een onderhandse lening, die je gebruikt voor de aankoop van een huis, recht op hypotheekrente aftrek?
2. Is het daarom mogelijk om een annuiteiten hypotheek bij je ouders af te sluiten?
3. Verlangt de belastingdienst in dat laatste geval ook van een rente van 6%?

Ik hoop dat u me kunt helpen!

Vriendelijke groet,
Marc Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Marc,
1. Als het een nieuwe lening is voor uw huis, is de rente aftrekbaar op voorwaarde dat het een lening met een annuïtaire dan wel lineaire aflossing is.
2. Een hypotheek is geen direct opeisbare lening en daarom mag de marktrente worden genomen plus of min 25%. Dat kan nu minder zijn dan een rente van 6%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-06-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.