Financiering met Staatsgarantie BMKB

Als u een bancaire financiering voor uw bedrijf wilt aanvragen, maar u de bank onvoldoende zekerheden kunt bieden, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling borgstelling MKB kredieten. Vaak wordt deze regeling ook wel financieren met behulp van staatsgarantie genoemd. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In verband met de coronacrisis is de regeling uitgebreid.

Financieringsbehoefte

Indien uw onderneming een financieringsbehoefte heeft, kunt u een bancaire financiering aanvragen. Een bank zal dan naast de rentabiliteit van de onderneming en de vermogenspositie van de onderneming ook kijken naar de mogelijkheden tot het vestigen van zekerheden.

Zekerheden

Zekerheden zijn overeengekomen waarborgen voor de mogelijkheid van verhaal, indien de debiteur zijn verplichtingen niet na kan komen.

Voorbeelden van zekerheden zijn:

 • Primaire zekerheden: Bijvoorbeeld het vestigen van een hypotheek op registergoederen, zoals een bedrijfspand.
 • Secundaire zekerheden: Bijvoorbeeld het verpanden van activa zoals inventaris, voorraad en debiteuren.
 • Naast deze zekerheden zijn er ook nog aanvullende zekerheden, zoals bijvoorbeeld een borgstelling of bankconvenanten. Aan deze zekerheden kan vaak geen waarde worden toegekend.

Indien de zekerheden meer waard zijn dan de gevraagde financiering wordt dit een surplus in de dekking genoemd. Indien de zekerheden minder waard zijn dan de gevraagde financiering wordt dit een blanco genoemd.
Als u een financieringsverzoek indient bij een bank, kunt u met betrekking tot de zekerheden aanvullend gebruik maken van de regeling borgstelling MKB kredieten. U dient echter wel aan diverse voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden regeling borgstelling MKB kredieten

 • Uw bedrijf heeft een gunstig toekomstperspectief
 • Het krediet is niet bestemd voor een project of belegging
 • Het krediet is niet bedoeld ter vervanging van huidige verplichtingen bij de huidige bank. Verplichtingen bij een andere instelling kunnen wel met een borgstellingskrediet geherfinancierd worden.
 • De overheid staat maximaal borg tot 1,5 miljoen euro
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 werknemers
 • De jaaromzet is maximaal 50 miljoen euro
 • Het balanstotaal is maximaal 43 miljoen euro
 • Bezit u als eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal? Dan staat u zelf voor 25% borg.
 • De statuten van de aanvrager mogen het behalen van winst niet uitsluiten.

De volgende sectoren zijn uitgesloten van de regeling:

 • Gezondheidszorg
 • Ondernemingen voor wie toetreding van de markt wordt beheerst door de overheid zoals,
  • advocaten
  • dierenartsen
  • gerechtsdeurwaarders
  • notarissen
 • Ondernemingen die werkzaam zijn in de visserij, land- en tuinbouw en veeteelt.
 • Ondernemingen in de ontwikkeling van onroerend goed
 • Uitoefenaars van het bank-, beleggings- of verzekeringsbedrijf

Voor startende ondernemers, ondernemers in het buitenland en investeringen die zich richten op technologische innovatie zijn er aanvullende regelingen.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal zes jaar. Bij financieringen voor verbouwing of de aanschaf van een onroerend goed (bedrijfspand) is de maximale looptijd 12 jaar. De looptijd van de door de bank verstrekte financiering mag langer zijn dan de garantietermijn. (Bij financieringen van onroerende goederen zal dit ook meestal het geval zijn).
De kosten van het borgstellingskrediet bedragen een eenmalige provisie van 2% tot en met 3,6% van de hoofdsom van de financiering. De exacte provisie is afhankelijk van de looptijd.

Hoe vraag ik een Borgstellingskrediet aan?

Bij de onderstaande banken kunt u een krediet aanvragen

 • ABN AMRO
 • Deutsche bank Nederland
 • ING Bank
 • Rabobank
 • Triodos
 • van Lanschot Bankiers

Niet bancaire financiers

 • Qredits
 • MILK Resource Company

De aanvraag valt samen met uw kredietaanvraag bij de financier, de financier beslist zelf of er gefinancierd wordt op basis van de borgstellingskrediet regeling. Na ondertekening van de offerte meldt de financier het verleende borgstellingskrediet aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tijdelijke aanpassing i.v.m. de coronacrisis

Het borgstellingskrediet in de BMKB is verhoogd van 50% naar 75%, hierdoor kunnen banken gemakkelijker de kredieten verruimen. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingsfinancieringen. Verder is de premie verlaagd en het garantiebudget verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard.

Lees verder

© 2014 - 2024 Ilzo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Staatsgarantie (BMKB)nieuws uitgelichtStaatsgarantie (BMKB)Sinds de financiële crisis is het voor startende en doorgroeiende ondernemers lastig om een bedrijfsfinanciering te krij…
Borgstellingsregeling MKB 2020 en starters 2020 (BMKB)Borgstellingsregeling MKB 2020 en starters 2020 (BMKB)Ook in 2020 kunnen MKB bedrijven en starters een beroep doen op de verruimde borgstellingsregeling van de Rijksoverheid…
Het schrijven van een ondernemingsplan: ZekerheidHet schrijven van een ondernemingsplan: ZekerheidBij het beoordelen van een financieringsaanvraag hecht de bank veel waarde aan de pijler "zekerheid". Een goede zekerhei…
Durfkapitaal, financiering voor de startende ondernemerDurfkapitaal, financiering voor de startende ondernemerAls startende ondernemer is het vaak moeilijk om de financiering rond te krijgen. Daarom is er voor startende ondernemer…

De student als belegging: beleggers financieren studieDe student als belegging: beleggers financieren studieIs er onvoldoende geld beschikbaar voor een studie, dan kunnen beleggers uitkomst bieden. Ze kunnen met een lening de st…
Geld lenen voor de studie: het studievoorschotGeld lenen voor de studie: het studievoorschotNa veel onderhandelen is afschaffing van de basisbeurs voor studenten dan toch een feit. Vanaf het studiejaar 2015/2016…
Bronnen en referenties
 • Rvo.nl
 • 16-04-2020: rvo.nl
Ilzo (34 artikelen)
Laatste update: 19-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.