nieuws uitgelicht

Staatsgarantie (BMKB)

Staatsgarantie (BMKB) Sinds de financiële crisis is het voor startende en doorgroeiende ondernemers lastig om een bedrijfsfinanciering te krijgen bij een bank. Vooral wanneer ondernemers onvoldoende zekerheid aan de bank kunnen bieden, resulteert een financieringsaanvraag vaak in een afwijzing. Middels de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) ofwel Staatsgarantie wordt het voor een onderneming eerder mogelijk om een financiering te krijgen.

Introductie

Nu de financiële crisis grotendeels is overgewaaid, is het voor veel banken zaak om hun liquiditeiten, mede door een stringentere wetgeving (onder andere het Basel III akkoord), tot een voldoende niveau op te bouwen. Hierdoor wordt het vooral voor startende bedrijven en bedrijven werkzaam in het MKB lastiger om een financiering van de bank te ontvangen. De Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) biedt hier gedeeltelijk een oplossing voor.

Ondanks dat de focus van banken bij de beoordeling van ondernemings- en financieringsplannen is verschoven van zekerheid naar betalingscapaciteit (ben je als ondernemer in staat om aan de rente en aflossing te voldoen en een voldoende buffer binnen jouw onderneming op te bouwen), blijft zekerheid een belangrijk criterium bij het wel of niet verstrekken van een bedrijfsfinanciering. De belangrijkste zekerheden voor banken zijn de zogeheten primaire zekerheden. Dit zijn de sterkste zekerheden en worden vaak in de vorm van (overwaarde in) onroerend goed verkregen. Andere zekerheden zijn secundaire zekerheden (bijvoorbeeld verpanding van inventaris, debiteuren en/of machines) en additionele zekerheden (zoals de verpanding van een levensverzekering, waarbij er echter geen concrete waarde aan toe te kennen is).

Vooral voor jonge ondernemers is het moeilijk om goede primaire zekerheden aan te kunnen bieden, aangezien zij (nog) geen overwaarde in hun woning hebben kunnen opbouwen, nog geen woning in eigen bezit hebben of een woning met restschuld hebben. De bank kan het risico daarom niet of onvoldoende afdekken. Wanneer de bank echter wel voldoende vertrouwen heeft in de capaciteiten van de ondernemer, het ondernemingsplan en de verwachte of reeds gerealiseerde rentabiliteit, kan de bank een beroep doen op de BMKB.

De regeling

BMKB is een initiatief van de overheid om de geldverstrekking op een voldoende niveau te houden zodat kort gezegd de economie gestimuleerd blijft en er voldoende investering plaatsvinden. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd waar de Nederlandse banken op terug kunnen vallen. Ondernemers die maximaal 250 werknemers in dienst, een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro realiseren en een balanstotaal niet groter dan 43 miljoen euro hebben komen in aanmerking voor de regeling. Tot 31 december 2014 staat de overheid borg voor 67,5% van een lening die maximaal 266.667 euro bedraagt. Voor het gedeelte van de financiering boven dit bedrag staat de overheid voor 45% (het gebruikelijke percentage) borg, dit tot maximaal 1,5 miljoen euro. Na 31 december 2014 geldt het borgpercentage van 45% voor de gehele financiering tot een maximum van 1 miljoen euro.

Startende ondernemers (ondernemers die maximaal 3 jaar geleden een bedrijf zijn gestart) en bedrijven die een financiering aanvragen voor een technische innovatie kunnen ook een beroep doen op de Staatsgarantie. Voor een financiering aan starters staat de overheid voor 67,5% borg (tot 266.667 euro, daarboven geldt de normale regeling), voor technologische innovaties bedraagt het borgpercentage 60% (tot een maximum van 1,5 miljoen euro).

Aflossing van het borgstellingskrediet vindt meestal plaats in 6 jaar (bij investeringen in inventaris, machines e.d.) of 12 jaar (bij investering in onroerend goed). Omdat het borgstellingskrediet over het algemeen gelijk loopt aan de lening die door de bank is verstrekt, zal aflossing aan de bank in dezelfde periode moeten plaatsvinden.

De kosten

Omdat de bank de staatsgarantie bij de overheid aanvraagt, betaalt de geldnemer geen directe kosten aan de overheid. De geldnemer krijgt juist vaak gunstigere voorwaarden van de bank in de vorm van een lagere rente, omdat de bank door de betere zekerheidspositie een lager risicoprofiel aan de financiering toe zal kennen. Een lager risico betekent over het algemeen een beter rentevoorstel. Wel brengt de overheid een eenmalige provisie bij de bank in rekening, welke kan variëren van 2% tot 3,6% van het af te geven garantiebedrag. De exacte provisie is afhankelijk van de looptijd van de garantiefaciliteit.

Criteria

Uiteraard zijn er een aantal criteria waaraan een ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor het borgstellingskrediet. Naast de eerder genoemde criteria van maximale omzet, aantal personeelsleden en balanstotaal zijn een aantal sectoren uitgesloten voor het afsluiten van een borgstellingskrediet, namelijk ondernemingen in de gezondheidszorg, het bank-, beleggings- of verzekeringsbedrijf, visserij, land- en tuinbouw en veeteelt of de ontwikkeling van onroerend goed. Ook vrije beroepen als advocaten, artsen en notarissen zijn uitgesloten.

Daarnaast dient de geldnemer eerst naar voldoende verhouding eigen spaargelden of middelen in te leggen, alvorens gebruik kan worden gemaakt van de garantieregeling. Spaargelden of overwaarde in de woning moet eerst aan de bank ter beschikking worden gesteld. Zo schrijft de garantieregeling voor dat de hypothecaire inschrijving op een woning minimaal gelijk moet zijn aan de waarde van de woning.

Wellicht het belangrijkste criterium is dat de bank vertrouwen moet hebben in de levensvatbaarheid en de (toekomstige) rentabiliteit van de ondernemer. Dat de garantiefaciliteit de zekerheidspositie van de bank ten aanzien van de financiering verbetert, wil niet zeggen dat de andere relevantie factoren (zoals ondernemer, onderneming, solvabiliteit en rentabiliteit) niet kritisch bekeken worden. De garantiefaciliteit schrijft voor dat de ondernemer in staat moet zijn om binnen een aantal jaar een voldoende inkomen uit de onderneming te kunnen onttrekken (minimaal 25.000 euro).

Conclusie

De BMKB garantiefaciliteit is een goede faciliteit voor zowel startende- als bestaande ondernemers die zelf onvoldoende zekerheid aan de bank kunnen bieden. De eenmalige kosten worden over het algemeen terugverdiend omdat de rentekosten op de lening lager zullen zijn vanwege een verbeterd risicoprofiel. Bij de financieringsgesprekken kan de regeling meteen aangekaart worden bij de bank, zodat zij weten dat u als ondernemer van de regeling afweet. Verwerk de eventuele zekerheid die door deze faciliteit wordt verkregen ook in uw ondernemings- of financieringsplan.
© 2014 - 2024 Frank1982, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Financiering met Staatsgarantie BMKBAls u een bancaire financiering voor uw bedrijf wilt aanvragen, maar u de bank onvoldoende zekerheden kunt bieden, dan i…
Het schrijven van een ondernemingsplan: ZekerheidHet schrijven van een ondernemingsplan: ZekerheidBij het beoordelen van een financieringsaanvraag hecht de bank veel waarde aan de pijler "zekerheid". Een goede zekerhei…
Wat verdient een starter?Wat verdient een starter?Het inkomen van starters op de arbeidsmarkt verschilt sterk. Afhankelijk van de opleiding kunt u al ongeveer nagaan hoev…
Borgstellingsregeling MKB 2020 en starters 2020 (BMKB)Borgstellingsregeling MKB 2020 en starters 2020 (BMKB)Ook in 2020 kunnen MKB bedrijven en starters een beroep doen op de verruimde borgstellingsregeling van de Rijksoverheid…

Compound annual growth rate (CAGR)Compound annual growth rate (CAGR)De compound annual growth rate (CAGR), ofwel de samengestelde jaarlijkse groei, is een veelgebruikte methodiek om de gem…
Voor- en nadelen van een prepaid creditcardVoor- en nadelen van een prepaid creditcardDe prepaid creditcard is anno 2014 een steeds wijder verspreid begrip. De prepaid creditcard is een creditcard met iets…
Bronnen en referenties
Frank1982 (89 artikelen)
Laatste update: 30-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.