Nieuwe regels hypotheek 2020 en 2021

Nieuwe regels hypotheek 2020 en 2021 De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen is per 1 augustus 2020 geactualiseerd en geeft de gedragsregels die gelden bij het afsluiten van een hypotheek. Dat is ook wel nodig want de hypotheekregels zijn ingewikkelder geworden. Sommigen kopen in 2020 of 2021 hun eerste woning (simpel want voor hen gelden de nieuwe regels), anderen hebben nog een hypotheek van vóór 1 januari 2013. Voor hen gelden nieuwe maar soms ook nog oude regels, maar welke dan? De hypotheekregels kunnen anders zijn bij het kopen van een woning dan bij het oversluiten van een hypotheek. De hypotheekrenteaftrek speelt een belangrijke rol, maar ook de maximeringsregel voor aflossingsvrije hypotheken.

Wat zijn de regels voor het afsluiten van een hypotheek?


Wat is de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2020

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geeft aan welke regels er gelden wanneer iemand een hypotheek wil afsluiten of een hypotheek wil oversluiten. Niet elke hypotheek kan er worden verleend en niet elke hypotheek maakt hypotheekrenteaftrek mogelijk. Van belang is ook of u een oude woning met hypotheek verkoopt en daarmee een andere woning koopt, of dat dit uw eerste woning met hypotheek is.

Mag een tophypotheek in 2020 en 2021 nog?

Hoofdregel in 2020 en 2020 dat een hypotheek niet hoger mag zijn dan maximale loan-to-value. Dat is 100% van de waarde van de woning inclusief de financieringskosten kosten koper zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten. Maar ook dit maximum kan onhaalbaar zijn. De beslissing over uw aanvraag voor een hypotheek mag niet zijn gebaseerd op willekeur maar moet traceerbaar zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de omstandigheden in uw geval zodanig moeten zijn dat u uw financiële verplichtingen ook kunt nakomen. Weigeren op basis van een postcode is niet meer toegestaan. De woonlastennormen die het NIBUD vaststelt voor de Nationale Hypotheek worden bij de beslissing over een hypotheek uitgangspunt. De woonlastennormen geven aan hoeveel procent u van uw inkomen bij een bepaalde rentestand op een verantwoorde manier als hypotheek kunt lenen.

Welk inkomen

Het inkomen bestaat uit:
 • Het jaarsalaris uit een arbeidsovereenkomst inclusief vakantietoeslag en vaste 13e maand.
 • Uitkeringen zoals pensioen, AOW, VUT of een uitkering op grond van sociale wetgeving.
 • Structureel overwerk.
 • De vaste eindejaarsuitkering.
 • Andere langlopende inkomsten, zoals inkomsten uit verhuur.
 • Aan uw vermogen mag een rendement van maximaal 3% worden toegekend waarmee u uw leencapaciteit vergroot.

Aflossingsvrije hypotheek nog voor 50% van de waarde

De aflossingsvrije hypotheek is in 2020 toegestaan, zowel als voortzetting van een bestaande aflossingsvrije hypotheek als ook als nieuwe hypotheek. Vaak wordt een aflossingsvrije hypotheek als een slimme hypotheek gezien, omdat de maandelijkse lasten zonder verplichte aflossingen lager zijn. Het feit dat u bij een aflossingsvrije hypotheek niet verplicht bent om af te lossen herbergt ook het risico dat u aan het einde van de looptijd niet in staat zult zijn om de hypotheek terug te betalen als de bank daarom vraagt. Daarom bestaat er voor de aflossingsvrije hypotheek een maximeringsregel die anders kan uitpakken wanneer de woning uw eerste woning met hypotheek is, uw een hypotheek oversluit of als u een bestaande woning verkoopt.

Maximeringsregel aflossingsvrije hypotheek

Voor iedereen die in 2020 of 2021 een hypotheek afsluit geldt dat maximaal 50% van de marktwaarde van de woning gefinancierd mag zijn met een aflossingsvrije hypotheek. Van deze norm mag worden afgeweken als:
 • U blijft in uw woning wonen en sluit uw hypotheek over. Dan mag de maximale financiering worden verhoogd met de daarmee gepaard gaande kosten, zoals de taxatiekosten, notariskosten, afsluitkosten en vergoedingsrente.
 • Als de lasten van uw hypotheek substantieel lager liggen dan de lasten die met uw inkomen zou kunnen dragen. Substantieel is dan minder dan 60% van de lasten van uw maximale leencapaciteit.

Rekenvoorbeeld aflossingsvrije hypotheek volgens de hypotheekregels 2020

Stel uw huis is 400.000 euro waard. Dan mag u een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben van 200.000 euro en vult u de rest aan met de combinatie van spaargeld en een andere hypotheek die niet volledig aflossingsvrij is. Daar komen de kosten koper nog bij.

Regels hypotheekrenteaftrek

Bij de hypotheekrenteaftrek geldt:
 • Is dit uw eerste woning, dan is er op het deel aflossingsvrij geen hypotheekrenteaftrek.
 • Verkoopt u een woning met hypotheek en koopt u een woning met hypotheek, dan is er voor de aflossingsvrije hypotheek geen hypotheekrenteaftrek.
 • Verkoopt u een woning met een hypotheek van vóór 1 januari 2013 en koopt u een nieuwe woning met hypotheek dan is er alleen hypotheekrenteaftrek voor de aflossingsvrije hypotheek als deze niet meer dan 50% van de marktwaarde van de woning bedraagt (conform maximeringsregel).

U verkoopt een woning met overwaarde

Een andere factor die een rol speelt als u een andere woning verkoopt, is de overwaarde op de oude woning. De overwaarde beperkt niet de maximale hypotheek op de nieuwe woning, maar wel het deel van de hypotheek dat voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt.

Verbouwing meefinancieren

Een verbouwing kan eenvoudig worden meegefinancierd voor zover de verbouwing ook tot een meerwaarde van de woning leidt. Meestal is dat echter niet of ten dele het geval. Een nieuwe keuken of badkamer hoeft niet door iedereen mooi gevonden te worden en zal dus maar beperkt of niet leiden tot een meerwaarde van de woning volgens de bank.

Tweede hypotheek afsluiten

Als u een 2e hypotheek neemt op een woning blijft de 50% regel gelden. Met andere woorden als u die 50% al vol hebt gemaakt, kan de 2e hypotheek niet meer aflossingsvrij zijn, maar moet de tweede hypotheek een bepaald aflossingsschema hebben of een hypotheek zijn waarbij vermogen wordt opgebouwd.

Vervroegd aflossen van een hypotheek

U mag per jaar 10% boetevrij vervroegd aflossen en daarbij is het niet zo dat u jaren kunt sparen. Dus als u in het 5e jaar voor het eerst vervroegd aflost is 10% boetevrij en niet 50%. Over het meerdere betaalt u een boete als dat met de bank is overeengekomen. Ook het tussentijds overstappen naar een andere bank kan een boete opleveren.

Hypotheek oversluiten in 2020

Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden is toegestaan als:
 • U in het huis blijft wonen;
 • De nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek plus oversluitkosten;
 • De nieuwe hypotheek niet zo mag zijn dat u meer risico gaat lopen dan voorheen. Bijvoorbeeld door een groter deel aflossingsvrij te nemen.

Slot

Zoek een goede hypotheekadviseur die u goed kan uitleggen wat voor u de mogelijkheden zijn om een woning te financieren. Niet alleen uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner) zijn van belang, maar zeker ook de ingewikkelde hypotheekregels.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020Weer is er hypotheeknieuws, weer zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2020. In hoofdzaak gaat het om veranderin…
Hypotheek verlengen in 2020Hypotheek verlengen in 2020De hypotheekrente daalt. Wie in 2020 zijn hypotheek moet verlengen door de renteherziening en doordat de rentevaste peri…
Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2020?Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2020?U hebt of had een aflossingsvrije hypotheek, is er dan ook hypotheekrenteaftrek? Velen zullen neen antwoorden, want die…
Persoonlijke lening of hypotheek: Blok-hypotheek?Persoonlijke lening of hypotheek: Blok-hypotheek?Een Blok-hypotheek betekent een combinatie van hypotheken afsluiten. Wat is sinds de nieuwe hypotheekregels in 2019 en 2…

SNS plafondrente hypotheekSNS plafondrente hypotheekProfiteer van uw bestaande plafondrente hypotheek in 2019. De plafondrente betekent een lagere hypotheekrente en u wordt…
Lening woonboot, woonark of stacaravanLening woonboot, woonark of stacaravanOok bij een lening afsluiten voor uw woonboot, stacaravan, woonark, watervilla of woonvilla is de rente in 2020 soms fis…

Reageer op het artikel "Nieuwe regels hypotheek 2020 en 2021"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gonna, 05-05-2015 17:44 #71
Geachte heer Infoteur,

Als ik een nieuwbouwappartement koop van b.v. 200.000 en ik steek er 130000 eigen geld in en wil 70.000 euro lenen. Hoe gaat dat dan? Ik weet dat je steeds een bedrag moet betalen als er weer iets gedaan is et de bouw. Maar de eerste termijnen kan ik zelf betalen. Kan je dan een hypotheek nemen van 70.000 die pas in gaat zodra je de laatste termijnen niet meer met eigen geld kunt betalen?
Of kun je geen hypotheek afsluiten die je pas b.v. driekwart jaar later nodig hebt voor de laatste termijnen en daaropvolgend de bewoning van het nieuwbouwappartement. Daar kan ik maar niet achter komen hoe dat zit.

vr gr Gonna Reactie infoteur, 06-05-2015
Geachte Gonna,
In de regel wordt een hypotheek overgemaakt op het moment dat de akte bij de notaris passeert. Er zijn twee uitzonderingen hierop: de krediethypotheek en het bouwdepot. U kunt ook nog even wachten met het afsluiten van de hypotheek, totdat u denkt het geld nodig te hebben, maar dan moet u wel zeker zijn dat u voor het restant ook een hypotheek zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 10-12-2014 23:30 #70
Vraag wij hebben een bestaande aflossingsvrije hypo van 228500. rente 3.85%. verkopen ons huis voor 350000. kopen grond van 165000 en bouwen casco huis van 90000. nu willen wij de bestaande hypo meenemen. kan dat? er is bij ons 1 vast inkomen van mijn man maar daar krijgen we een hypo van max 160000. ik heb geen vast werk meer wel free lance en dat wordt niet meegenomen. vraag word je opnieuw getoetst als je verhuist maar je wilt het bedrag hetzelfde laten. en hoe zouden wij dan toch die lening kunnen krijgen. want de aflossing blijft het zelfde en het onderpand is zelfs meer waard dan het huidige dus er zit gelijk meer meerwaarde in.
wie o wie kan voor mij de oplossing bedenken. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Johanna,
Bij een verhuizing zal de bank opnieuw bekijken in hoeverre uw bestaande hypotheek mee kan worden verhuisd. Daarbij is belangrijk dat in de nieuwe situatie maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij mag worden gefinancierd en uw inkomen toereikend is om de (nieuwe) hypotheek af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sven, 22-11-2014 21:34 #69
Goedenavond,

Wij hebben ons huis te koop staan met een twee leningdelen:
- 120000 aflossingsvrij
- 145000 spaarhypotheek

De wens is om een woning te kopen met een waarde van 425000, waarbij we mijn ouders een bedrag van 100.000 schuldig blijven. De gedachte was om de huidige hypotheek volledig mee te nemen en 35000 (wat aanvullend nodig is) te lenen middels een annuïteitenhypotheek. De bank geeft echter aan dat een spaarhypotheek ook wordt gezien als een aflossingsvrije hypotheek en we deze daardoor niet kunnen meenemen omdat we maar 50% van 425000 aflossingsvrij mogen lenen. Klopt dit? het klinkt mij heel apart in de oren. Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Sven,
Een spaarhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek, de hypotheekrenteaftrek wordt ook niet minder door het spaardeel. Een aflossingsvrije hypotheek die niet in hoogte wordt aangepast en uit 2012 of eerder stamt, kan, als de bank meewerkt, worden meegenomen, naar een ander huis. Sluit u een compleet nieuwe hypotheek af, dan mag maximaal 50% aflossingsvrij zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chevalier, 08-07-2014 13:43 #68
Situatie:
Woning en hypotheek staan op beider naam. Hypotheek dateert van eind 2010. Aflossing bedroeg 2% / jaar. Looptijd 25 jaar.
Sinds enkele maanden in scheiding wegens vreemdgaan van echtgenote.
Door echtscheiding leek de woning de verkoop in te moeten. Vanuit mijn familie is nu bereidheid om de woning te financieren tegen een tarief van 5%.
Aan welke hypotheekregels moet ik me houden voor het behoud van volledige aftrek van de hypotheekrente? Moet ik het deel van mijn aanstaande ex nu volledig aflossen plus de oorspronkelijke 2% die ik afloste over mijn deel?
of kan gewoon de oorspronkelijke 2% gehandhaafd blijven? Of mag de hypotheek zelfs aflossingsvrij zijn?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Chevalier,
1. Voor u verandert de aftrek de facto pas op de dag van uitspraak van de echtscheiding. Tot die tijd zijn jullie immers nog fiscale partners.
2. Uw totale hypotheek mag bij vernieuwing maximaal voor 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij zijn.
3. Verhoging van de hypotheek (bijvoorbeeld i.v.m. uitkoop) betekent dat dat deel als een annuïteit moet zijn gefinancierd.
4. Noodzakelijk voor de hypotheekrenteaftrek is dat de hypotheek/lening bij de Belastingdienst bekend is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/132542-lening-eigen-woning-doorgeven-aan-belastingdienst-in-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 17-06-2014 15:46 #67
Beste Lezer,
Ik heb een huis in de verkoop staan (waarde 190000) waar nu al meer dan 3 jaar een huurder in zit tot dat ik het verkocht heb.
Nu wil ik een nieuwe woning gaan kopen (hoofdverblijf) die ca. 380000 gaat kosten.
Mag ik gebruik maken van de overgangsregeling en zo de 190000 van mijn eerste hypotheek aflossingsvrij houden in mijn nieuwe hypotheek? Dit omdat mijn oude woning nu valt in box 3 in plaats van box 1. ik heb verschillende hypotheekadviseurs gevraagd om advies en de een zegt dat het wel kan en de andere niet.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-06-2014
Beste Bas,
Als de tijdelijke verhuur in 2010 is begonnen en het huis te koop heeft gestaan, hebt u nog tot eind 2014 dit recht, anders niet meer. Ik veronderstel daarbij dat u zelf momenteel ergens anders woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 07-04-2014 12:07 #66
Beste lezer,

Wij liggen in scheiding en het convenant is getekend voor 1-1-2013. De scheiding is echter nog niet officieel doorgevoerd. Nu kan het zijn dat mijn ex man onze gezamenlijke woning over wil nemen. Dit is onmogelijk als wij onder de nieuwe hypotheekregels vallen en mijn helft afgelost moet gaan worden. de vraag is dus… vallen wij nog onder de oude regels omdat het convenant voor 2013 is getekend door ons?
Alvast dank! Reactie infoteur, 07-04-2014
Beste Anita,
Als in dat echtscheidingconvenant niet ook staat dat hij het hele huis overneemt en u uitkoopt, valt het deel van de nieuwe hypotheek (als dat nodig is om u uit te kopen) onder de nieuwe regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Larissa, 11-01-2014 12:16 #65
Beste heer, mevrouw,
Wij hebben afgelopen 27 december de overdracht van ons eerste koophuis gehad. Voor de hypotheekrente aftrek vul ik nu een voorlopige teruggaaf 2014 in. Moet ik hierin de aftrekbare financieringskosten ook opnemen of moet ik die opgeven bij de aangifte over 2013? Alvast dank voor uw hulp!
Mvg,
Larissa Reactie infoteur, 11-01-2014
Beste Larissa,
Als de financieringskosten in 2013 zijn betaald, zijn ze dan aftrekbaar. Anders in 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinert, 21-11-2013 14:38 #64
Beste heer, mevrouw,
Vader heeft voor de aankoop van een appartement een aantal jaren geleden een hypotheeklening verstrekt tegen het toen passende rentepercentage van 6. De rentevaste periode is in de akte vastgelegd tot een datum in 2015. Nu is hij voornemens het door dochter aan hem te betalen rentepercentage per heden eenzijdig fors te verlagen. Wel blijft het rentepercentage op een zakelijk niveau (wat banken voor variabele hypotheekleningen momenteel ook in rekening brengen). Zijn aan de actie tot renteverlaging (formele) verplichtingen verbonden? Of kan dit onderling, door middel van bijvoorbeeld een onderhandse schriftelijk supplement op de hypotheekakte, worden geregeld?
Dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Reinert Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Reinert,
Uw vader kan dit onderhands regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 01-07-2013 13:45 #63
Hallo,

Ik heb in 2011 een voorlopig koopcontact getekend. Doordat de vergunningenaanvraag om het pand te mogen bewonen (1 van de ontbindende voorwaarden) zo lang hebben geduurd, zal ik pas dit jaar de koop 100% kunnen afhandelen. Als ik nu de bank om een hypotheek vraag, welke regels moeten zij dan gaan toepassen. Ik vrees nl dat er door de aanscherping van de regels in de afgelopen 2 jaar, er een mogelijkheid is dat ik nu geen hypotheek meer kan krijgen.
Alvast hartelijk dank voor uw tijd.
mvg
Vera Reactie infoteur, 01-07-2013
Hallo Vera,
1. Wat betreft de belastingdienst gelden voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor u de regels uit 2012.
2. De bank mag u dus volgens de oude regels en zonder aflossing een hypotheek aanbieden. Of de bank dat zal doen is echter aan de bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwan, 29-03-2013 15:23 #62
Hallo,

31 december 2012 heb ik getekend voor een kavel en een aannemingsovereenkomst. Nou bestaat de kans dat mijn beoogd buurman afhaakt en die kavel beschikbaar komt. Voor de kavel heb ik geen hypotheek nodig, maar voor het huis wel.

Val ik nog onder de oude hypotheekregels als ik op de andere kavel mijn huis bouw. Aan de koop van het huis verandert immers niets…

Iemand een idee?

Iwan Reactie infoteur, 30-03-2013
Hallo Iwan,
Als u ruilt van kavel en het aannememingscontract verandert niet, is het toch een nieuwe koop. U zult toch een ander koopcontract moeten sluiten voor de kavel en er is toch een andere registratie bij het Kadaster? Of koopt u twee kavels die u samenvoegt en zet u het huis op de tweede kavel?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bennink, 22-03-2013 17:43 #61
Wij hebben ons huis te koop staan en wachten op uitgifte van een nieuwbouwplan.
Wij hebben vereniging eigen huis gevraagd hoe de overgangsregeling werkt mbt behoud van de oude rechten op onze huidige hypotheek.
Zijingangen aan dat wanneer wij nu ons huis verkopen we tot 31-12-2014 het recht houden op de huidige regels mbt het deel van de hypotheek die we nu hebben.
Hoe werkt dit als we bijvoorbeeld eind december dit jaar ons huis verkopen of begin 2014?
Is de overgangsregeling zo dat je dan tot 31 december van het volgende jaar recht hebt op de oude regels/voorwaarden?
Is hier documentatie van te vinden?

Met vriendelijke groet,

Familie Bennink Reactie infoteur, 23-03-2013
Beste Bennink,
Als u uw huis verkoopt in 2013 en niet direct een nieuw huis koopt of heeft als hoofdwoning, gelden de oude regels van uw bestaande hypotheek nog tot en met het derde kalenderjaar. Ik kom dan uit op 31 december 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 14-03-2013 09:47 #60
Ik wil een hypotheek afsluiten dit jaar en hoop te kunnen profiteren met de oude regels, kan dit nog in 2013? Ik heb begrepen dat het ingaan van de oude regels is verlengd tot en met april 2013. En is het zo, hoeveelste april 2013?

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 14-03-2013
Hallo Debby,
1. In zijn algemeenheid is het zo dat de oude hypotheekregels gelden voor een huis met hypotheek tot en met 2012 of een huis dat in 2012 is gekocht, maar waarvoor de hypotheek nog in 2013 geregeld wordt.
2. Voor bepaalde bestaande hypotheken is er tot 1 april 2013 een extra uitzondering gemaakt om ze nog onder de oude regels te kunnen oversluiten naar een andere hypotheekvorm (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruth Vandierendonck, 13-03-2013 12:20 #59
Geachte Heer,
Ik heb een appartement aan de kust met een waarde van ongeveer 220.000 euro. Ik moet hiervoor nog 110.000 euro aflossen. Het staat al een tijdje te koop maar geen succes. Aan de kust worden vele appartementen niet verkocht. Kan ik hiervoor een aflossingsvrije hypotheek aanvragen tot wanneer alles toch eens verkocht geraakt. Hoeveel bedraagt dit per maand die aflossingsvrije hypotheek dan per maand om af te lossen? Het is ondertussen wel verhuurd. Ben ik verplicht om een spaarhypotheek te openen.? Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste Ruth Vandierendonck,
Dit kunt u het beste bespreken met uw bank die ook uw gegevens kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 21-02-2013 21:49 #58
Hallo,

Ik heb op de valreep nog een vraag over die nieuwe hypotheekregels. Ik heb al ruim twintig jaar een aflossingsvrije hypotheek van 82.500 Euro. Mijn huis is ruim 400.000 euro waard. 4x Mijn hypotheek dus. Kan ik alles gewoon bij het oude laten of moet ik ook iets wijzigen in 2013? Het is mij nl allemaal niet zo duidelijk, die nieuwe regels in 2013. Kan ik mijn rente die ik betaal nog af blijven trekken in 2013 en later? En wat veranderd voor mij over tien jaar? Bestaat dan de kans dat ik meer moet gaan betalen? Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 22-02-2013
Hallo Kees,
1. U kunt alles bij het oude laten. De regels zijn voor uw hypotheek niet veranderd. Wel is de maximale aftrek in 2014 tegen 51,5% in plaats van 52% nu.
2. Wat er over tien jaar verandert weet niemand, maar ook dan zal het zeer waarschijnlijk alleen om de nieuwe hypotheken gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 15-02-2013 09:56 #57
Wij hebben in box 3 een woning zitten die we verhuren aan derden, verder hebben we een box1 een appartement dat dient als eigen woning, nu is de vraag als wij de woning uit box 3 willen gebruiken als eigen woning en het appartement willen verhuren. Hoe zit het dan met de hypotheken moeten we die omzetten of kunnen we gebruik blijven maken van de oude regeling? Reactie infoteur, 15-02-2013
Beste Kelly,
Bij die verhuizing gelden de oude hypotheekregels waarbij wat nu box 3 is straks box 1 is en andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van Vianen, 14-02-2013 14:11 #56
Ik heb een bestaande aflossingsvrije hypotheek van 225000 euro. Na 1-4-2013 koop ik een nieuwbouwhuis van 300.000 euro en ik verkoop mijn bestaande woning ook na 1-4-2013. Ik ga dus verhuizen.
Vraag: Als ik na 1-4-2013 een aflossingsvrije hypotheek wil afsluiten voor 300.000 euro valt dan de oude hypotheek van 225.000 euro onder de oude fiscale regels en 75000 euro onder de nieuwe regels (verplicht aflossen)?

Jan van Vianen Reactie infoteur, 14-02-2013
Beste Jan van Vianen,
Ja, de hypotheekrente van de oude aflossingsvrije hypotheek is aftrekbaar, die van de nieuwe niet meer. Het is wel de vraag of u die 75.000 euro aflossingsvrije hypotheek krijgt als uw totale hypotheek meer bedraagt dan 50% van de waarde van het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 12-02-2013 19:13 #55
Veel dank Zeemeeuw!
Kan ik met dat aflossingsvrij gedeelte in mijn hypotheek (van 210.000 met aflossingsvrij van 65.000) ook een NHG hypotheek krijgen? Is aflossingsvrij geen uitsuitcriterium voor NHG? Nogmaals dank en vriendelijke groet, Anne Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Anne,
Voor het nieuwe deel van de lening is aflossingsvrij een uitsluitingsgrond maar niet voor het bestaande deel. Een aflossingsvrij gedeelte is toegestaan als sprake is van een bestaande eigenwoningschuld, op voorwaarde dat dit gedeelte niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 12-02-2013 13:41 #54
Hallo,

Ik heb een vraag die noch de belastingdienst noch de bank tot nu toe meteen kan beantwoorden: mijn oude huis op naam van mij en ex (niet getrouwd) wordt verkocht. Ik begreep dat deze hypotheekvoorwaarden nog meegenomen mogen worden naar een nieuwe woning als ik die op alleen mijn naam, binnen 6 maanden aanschaf. Als ik naar rato het stukje aflossingsvrije hypotheek meeneem naar deze nieuwe hypotheek voor de nieuwe woning, is dit gedeelte aflossingsvrij dan wel of niet aftrekbaar!?
Heel veel dank als u mijn vraag kunt beantwoorden!
Vr groeten,
Anne Reactie infoteur, 10-08-2020
Hallo Anne,
Uw aandeel in de hypotheek mag u onder de oude voorwaarden meenemen naar een nieuw koophuis. Ook de hypotheekrente op uw aandeel in de aflossingsvrije hypotheek is aftrekbaar. Eventuele winst bij verkoop moet u wel in het nieuwe koophuis stoppen (bijleenregeling):

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 12-02-2013 12:54 #53
Een vraag : Een bestaande Hypotheek van 182, 000 daar moet iemand uit hoofdelijk aansprakelijkheid ontslagen worden. En iemand anders komt daar weer op. Dus nieuw gezamenlijk inkomen is 52000 bruto per jaar. Maar in de jaren is er een doorlopend krediet ontstaan van 10.000 euro die netjes elke maand betaald is.
Nu wordt er door de hypotheekverstrekker de opdracht gegeven eerst de doorlopend krediet te sluiten uit eigen middelen. Maar dit gaat m niet worden. Wat is het beste wat wij kunnen doen? Iemand tips! Reactie infoteur, 12-02-2013
Beste Ben,
U kunt eens kijken bij een andere hypotheekverstrekker en met dat geld de hypotheek van de huidige hypotheekverstrekker aflossen met ontslag uit de eerdere hoofdelijke aansprakelijkheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 08-02-2013 09:57 #52
Ja maar ik wil over stappen naar een andere bank, kan mijn overwaarde van mijn huis dat is 60000 euro kan ik daar dan die 13500 euro niet van nemen en zo me hypotheek verhogen? Reactie infoteur, 08-02-2013
Beste Harold,
Of dat kan, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 06-02-2013 13:32 #51
Vraagje: Ik heb een hypotheek van 193000 euro. Mijn rentevaste periode verloopt 1 juni 2013 mijn overwaarde is 52000 euro op me woning maar nou blijkt dat ik maar 188000 euro als hypotheek kan krijgen op me salaris en dat ik dan 13500 euro aan eigen geld moet inbrengen voor alle kosten, maar ik heb dat op dit moment niet. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 06-02-2013
Beste Harold,
Als u bij dezelfde bank blijft, houdt u als het goed is uw hypotheek onder de oude voorwaarden zolang u maar de hypotheekrente en eventuele maandelijkse aflossing netjes betaalt. Als u overstapt naar een andere bank, zullen ze wel uw inkomensgegevens vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Bo, 27-12-2012 12:14 #50
@infoteur n.a.v. reactie op Enrico

Gelden er niet andere voorwaarden wanneer men de NHG voorwaarden wil behouden? Reactie infoteur, 27-12-2012
Beste S. Bo,
Voor een hypotheek met NHG geldt dat wanneer een huis met NHG wordt verkocht en een nieuw huis wordt gekocht, bij de aanvraag van de nieuwe NHG de oude leningen met de oude voorwaarden mee mogen worden verhuisd. Wat extra is, moet aan de nieuwe voorwaarden van hypotheekrenteaftrek voldoen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Verhees, 19-12-2012 23:18 #49
Klopt het dat voor reeds bestaande bankspaarrekeningen, gekoppeld aan hypotheek, de mogelijkheid tot extra inleggen binnen de bandbreedte 1 op 10 vanaf 2013 komt te vervallen? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste M. Verhees,
Voor bestaande gevallen eind 2012 blijft het ook het bestaande fiscale regime voor de spaarrekening eigen woning onveranderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Enrico, 19-12-2012 18:09 #48
Wij hebben een woning gevonden die wij graag willen kopen. We willen gebruik maken van de oude regels. Een nadeel is dat onze huidige woning (nog) niet is verkocht. Om dubbele lasten te voorkomen willen wij dit als ontbindende voorwaarde op laten nemen. Stel dat onze eigen woning per 1 mei 2013 wordt verkocht en overdracht op 1 juli 2013. Kunnen wij dan gebruik maken, als wij bijvoorbeeld op 1 juni 2013 zouden passeren, van de oude regels? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Enrico,
Voor het bedrag van de oude hypotheek minus overwaarde gelden de oude regels van hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. V. Enckevort, 13-12-2012 09:14 #47
Ik heb in 2012 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten voor mijn nieuwbouw huis. Nu wil ik nog €10.000 bijlenen voor het bouwen van een carport. Door drukte bij mijn bank (Rabobank) is dit niet meer mogelijk in 2012 en kan ik pas in 2013 dit bedrag bijlenen! Volgens mijn bank kan dat dan niet meer aflossingsvrij, klopt dit?
m.vr.gr. Jet v.Enckevort Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste H. V. Enckevort,
Extra bijlenen in 2013 kan nog aflossingsvrij als uw totale aflossingsvrije hypotheek lager is dan 50% van de economische waarde van uw huis. Maar op het extra geleende deel hebt u alleen hypotheekrenteaftrek als het minimaal annuïtair (met maandelijkse aflossing) is gefinancierd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 11-12-2012 12:31 #46
Wat ik mij afvraag bij dit bericht, is hoe zich dit verhoud tot de boeteclausule mócht je willen overstappen.

Hartstikke fijn dat ze zo met ons begaan zijn en de (hypotheek)schuld per inwoner willen doen dalen, maar dan moeten consumenten ook wel een eerlijke kans krijgen om hun hypotheek (cq gedrag / leven) te verbeteren. En dat gaat dus niet als je met torenhoge boeteclausules wordt geconfronteerd.

Jammer dat daar niets over wordt gerept in dit bericht, het komt nu over alsof men keuze heeft en "waarom sluit je niet over, waar wacht je nog op?". Als men die keuze werkelijk had, als de banken écht in de meewerkstand staan, dan gaan we met z'n allen wat doen aan die boeteconstructies; eenmalig. Tot iedereen de kans heeft gehad zijn/haar hypotheek aan te passen.

Wat dacht men van het volgende, discussie over wiens schuld het is komen we toch niet uit, de bank, of de consument, of de politiek. Als we nu allemaal een deel vd pijn nemen, en het achter ons laten.

Boeteclausules door de helft. Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Sander,
Bij het overstappen naar een andere bank, moet men altijd de nieuwe kosten plus een eventuele boete afzetten tegen de kosten van de eigen bank. Dat staat los van de nieuwe regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 10-12-2012 14:56 #45
Mijn huidige hypotheek is als volgt opgebouwd; een deel belegging (60.000), een deel aflossingsvrij (80.000) en een deel (150.000) spaarhypotheek.
1. Ik wil het beleggingsdeel omzetten naar spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek; welke hypotheekvorm (ook met oog op hypotheekrente aftrek) is het verstandigst? Wat zijn de voor- en nadelen van beide?
2. Tevens wil ik spaargeld gebruiken om een deel van de 80.000 af te lossen, is dit verstandig en wat verandert er voor het overige bedrag wat aflossingsvrij blijft?
3. Als laatste; ik hoor dat de termijn voor hypotheek omzettingen verschoven is van 31 dec naar 31 maart 2013. Voor bestaande hypotheken verandert er toch niets; en kan ik mijn aflossingsvrije deel blijven behouden + spaarhypotheek blijven behouden? Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Barry,
1. Met het oog op de hypotheekrenteaftrek is de spaarhypotheek het handigst, omdat dan de aftrek maximaal is, terwijl u wel vermogen opbouwt. Zie voor enkele voordelen en nadelen van een spaarhypotheek:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69037-aflossingsvrije-hypotheek-omzetten-naar-spaarhypotheek.html

2. De spaarrente op spaargeld is moment laag en zeer waarschijnlijk lager dan de netto hypotheekrente die u betaalt. Dat maakt, als u het geld niet direct weer nodig hebt, aflossen voordelig. Het verlaagt per 1 januari 2013 ook uw vermogen in box 3 als u dit jaar nog aflost. Let wel op de eventuele boeterente. Als die hoog is, is wellicht 10% aflossen verstandiger:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/29730-boeterente-berekenen-bij-oversluiten-hypotheek.html

Voor de rest van uw aflossingsvrije hypotheek verandert er niet.
3. U kunt een bestaande aflossingsvrij hypotheek of spaarhypotheek behouden onder de oude condities. Het uitstel is er voor mensen die nog vlug hun bestaande hypotheek willen omzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Groot, 07-12-2012 16:11 #44
De marktwaarde van mijn appartement is 250.000-260.000 euro. Ik wil mijn hypotheek verhogen van 100.000 naar 125.000 euro. Kan ik een geheel aflossingsvrije hypotheek nemen? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste M. de Groot,
Het is kantje boord: toegestaan is tot 50% van de marktwaarde aflossingsvrij in 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Mook, 07-12-2012 15:43 #43
Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt waarbij je maandelijks een X bedrag aflost, is aantoonbaar, geldt dit dan niet als en wettelijke aflossing? Een dergelijke lopende hypotheek behoef je dus niet om te zetten. Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste J. Mook,
U hoeft een in 2012 bestaande hypotheek niet om te zetten om van uw hypotheekrenteaftrek gebruik te maken. Het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek in 2012 is dat u zelf het moment van aflossing kunt uitkiezen en de maandlast lager is. Men hoeft niets om te zetten, maar in de markt zitten momenteel veel mensen die dat wel willen gaan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathilde, 06-12-2012 21:05 #42
Goedenavond,
Onze huidige woning staat te koop. Wij willen, na verkoop, zsm verhuizen naar een andere (vergelijkbare) koopwoning. Stel dat wij ter overbrugging nog een aantal maanden zullen moeten huren en daarna wederom een hypotheek afsluiten. Vallen wij dan nog wel onder de oude regels van bestaande hypotheken? Of wordt dat gezien als een nieuwe hypotheek, omdat er een aantal maanden tussen zit? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste Mathilde,
Voor de hypotheekrenteaftrek gelden dan voor het bestaande bedrag minus de overwaarde de oude regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

At, 04-12-2012 13:08 #41
Vraag. Ik heb mijn woning verkocht en de overdracht is eind december. Graag wil ik gaan bouwen, maar ik kan de koopovereenkomst niet voor 1 januari rond krijgen omdat ik daarvoor ook een voorbeoordelings bouwvergunning nodig heb. Kan ik mijn huidige hypotheek wel meenemen? Zo ja, binnen wat voor periode heb ik dan wel de koopovereenkomst nodig? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste At,
Een bestaande hypotheek meeverhuizen is niet altijd toegestaan. Daarvoor moet de bank toestemming geven:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/11540-hypotheek-hypotheek-meenemen-naar-nieuwe-woning.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beppie, 04-12-2012 04:02 #40
Ik heb een aflossingsvrije hypotheek met een fundsparen met garantie uitkering die in 2032 uitkeert. Deze is in juni 1999 afgesloten. Gezien de nieuwe regels moet ik dan een KEW regelen? Of is het zo dat het geen probleem is gezien de nieuwe regels in 2013?
met bvr gr bep Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Beppie,
U hoeft een bestaande hypotheek niet te veranderen, omdat die nog gewoon valt onder de oude regels van voor 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 03-12-2012 21:09 #39
Vraagje. Ook het maximaal te lenen bedrag als hypotheek gaat omlaag. Ik heb een huis gekocht begin 2007 voor € 243.000 (inclusief bouwdepot van € 13.000). De hypotheek heeft een looptijd van 10 jaar. Het huis is nu ongeveer € 203.000 waard. Als ik straks (begin 2017) naar een andere hypotheekverstrekker wil overstappen (bijvoorbeeld door een lagere rente dan die geboden wordt door de huidige hypotheekverstrekker) kan ik dan wel € 243.000 als hypotheek krijgen (als het inkomen wel toereikend is)? Of moet ik dan zelf € 40.000, - meenemen.
Alvast bedankt, Roy Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Roy,
Wat u extra aan hypotheek neemt, valt onder de nieuwe regels. Ook de nieuwe regels van het maximaal te lenen bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. H. H. S., 28-11-2012 21:37 #38
Vraag. Mijn hypotheek ( €180.000 ) loopt af in 2015. (10 jr. tegen 4.2%) Huis gekocht in 1997. Op advies van bank, vanwege leeftijd, 100% aflossingsvrij. Overwaarde momenteel € 100.000, -. Ik ben nu 65jr. en ik heb er totaal geen belang bij om iets te gaan aflossen. Ik kom er eigenlijk niet uit wat voor mij het beste is. Moet ik nu iets ondernemen of gewoon afwachten tot 2015 en kijken wat dan de beste situatie is. Maar belangrijker, kan ik mijn aflossingsvrije hypotheek dan nog voortzetten. Heel graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Siebrand Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste S. H. H. S.,
Voor uw bestaande hypotheek verandert er niets en kunt u gewoon afwachten tot 2015. Een verlenging van een bestaande hypotheek is voor een bank of fiscus geen reden om te eisen dat u gaat aflossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 28-11-2012 20:51 #37
Wij hebben nu een aflossingsvrije hypotheek, rente periode loopt tot april 2015. De regelgeving (is) verandert nu. Moet ik mijn hypotheek nu omzetten of hoeft dit pas als de rentevast periode afgelopen is. Ik hoor nl dat dit voor januari 2013 gebeurd moet zijn! Mocht dit wel zo zijn hoe moet ik dit dan doen en als het voor 2013 niet gereed is, kan zijn, wat zijn dan de eventuele gevolgen? Met vriendelijke groeten, Henny. Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Henny,
1. Voor een bestaande aflossingsvrije hypotheek verandert er in feite niets. U hoeft ook niets om te zetten.
2. Anders is dit voor mensen die in 2020 voor het eerst een hypotheek afsluiten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/106941-overgangsregeling-huis-kopen-in-2020-met-hypotheek-uit-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-11-2012 16:00 #36
Vraagje ik koop deze week nog huis ga dus bij de makelaar tekenen voor koopovereenkomst, maar bij de bank kan ik pas 13 december terecht dus zal pas in 2013 rond zijn de hypotheek. Kan ik nog wel gebruik maken de regels van 2012? Ook als de hypotheek bij de bank pas in 2013 is?
mvg Marco Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Marco,
Een hypotheek die in 2013 wordt afgesloten, wordt gezien als een nieuwe hypotheek onder de nieuwe (2013) regels. Maar er is een overgangsregeling voor wie in 2012 een huis heeft gekocht. Het moet een serieuze koopovereenkomst zijn, maar de overeenkomst mag de gebruikelijke ontbindende voorwaarden hebben zoals een financieringsvoorbehoud en de drie dagen bedenktijd. In dat geval is een hypotheek in 2013 nog een hypotheek onder de oude regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gitta, 27-11-2012 14:07 #35
Bij ons is het een ingewikkeld verhaal. wij hebben 1 object samen met m'n moeder. Daar zitten 3 hypotheken op. 2 aflossingsvrij en 1 leven (woekerpolis). Is het voor ons verstandig om dit nu allemaal opnieuw af te sluiten? En is het mogelijk om de aflossingvrije hypotheek van m'n moeder over te nemen en er dan 1 hypotheek van te maken? Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Gitta,
1. U bent niet verplicht om over te sluiten, ook al zou het wel handig zijn om van de levenhypotheek af te komen als die te weinig rendeert.
2. Wat precies in uw geval mogelijk is en of het geld oplevert hangt af van uw inkomen en de hypotheekrente die u nu betaalt. De bank zal kijken of het overnemen van de hypotheek door u mogelijk is (draagkracht) en daarvoor een hypotheek met aflossing aanbieden. Bovendien kan het overdragen van de schuld van moeder aan u gezien worden als schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kampeerfriek, 27-11-2012 12:21 #34
In 2014 loopt mijn hypotheek af. Mijn hypotheek bestaat uit 50 % belegging en 50% aflossingsvrij. Ik moet dan dus mijn bestaande hypotheek oversluiten bij dezelfde hypotheekverstrekker of bij een nieuwe hypotheekverstrekker. Valt mijn hypotheek dan nog onder de oude regeling? Stel ik wil mijn hypotheek omzetten in een hypotheekvorm waarbij ik 50% ga aflossen en voor 50 % mijn aflossingsvrije gedeelte behoud, valt mijn hypotheek dan nog steeds onder de oude regeling?

Met vriendelijke groet,
Kampeerfriek Reactie infoteur, 14-03-2013
Beste Kampeerfriek,
1. Als u verder niets aan uw hypotheek verandert, gelden de oude regels nog.
2. Als uw hypotheek minder risicovol wordt doordat u de beleggingsghypotheek vervangt door een hypotheek met aflossing gelden ook de oude regels nog. U kunt er ook voor kiezen om jaarlijks en niet verplicht tot 10% boetevrij van uw hypotheek af te lossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerco, 20-11-2012 11:47 #33
Wij zijn op dit moment bezig met een huis. We willen alles (koopovereenkomst en hypotheek offerte) dit jaar tekenen. De hypotheek zal echter in juli 2013 van start gaan. De hypotheek offerte zullen wij dit jaar tekenen, evenals alle andere documenten. Wij zullen echter de sleutels krijgen in juli 2013. Betekent dit dat we nog onder de gunstige voorwaarden van 2012 vallen? Reactie infoteur, 20-11-2012
Beste Gerco,
Dit hangt van de precieze formuleringen af. Als u dit jaar tekent en daarmee eigenaar bent, maar het huis pas later betrekt, gelden de oude regels nog. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. H. Drabbe, 19-11-2012 14:40 #32
Wat is het geschikste moment om een restschuld op een aflossingsvrije hypotheek van 90.000 Euro bij een WOZ waarde van 400.000 af te lossen. Mijn hypotheek loopt nog tot 1 nov. 2015 tegen 3.5%! Graag een reactie. Nuttig -, als het kan- in zijn geheel af te lossen? Zonder boete.
P.H.Drabbe Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste P. H. Drabbe,
1. Bij een hypotheekrente van 3,5% is momenteel in bijna alle gevallen aflossen voordeliger dan geld op een spaarrekening te bewaren.
2. Vervolgens is het zo dat bij de belastingaangifte van een jaar wordt gekeken naar uw vermogen per 1 januari. Als u dus een deel van uw eigen vermogen gebruikt om uw hypotheek boetevrij af te lossen en u doet dat nog dit jaar, dan hebt u volgend jaar bij uw belastingaangifte 2013 een lager vermogen waarover u vermogensrendementsheffing betaalt.
3. Als u anderzijds weer snel ander geld nodig hebt en daarvoor geld moet lenen, is alles aflossen niet handig, omdat de rente op een nieuwe lening meestal weer hoger is dan de 3,5% die u nu betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferryve, 16-11-2012 14:41 #31
Wij hebben een koopcontract getekend op 5-11-2012 van een nieuwbouwwoning. De bouwvergunning wordt 21-11 afgegeven (volgens de projectontwikkelaar) door de gemeente. In die zelfde week gaan wij de hypotheek offerte tekenen. Alleen wil de bank dat de bouwvergunning onherroepelijk is voordat wij kunnen passeren. Dit zou dus zijn in de 1e week van 2013. Vallen wij dan onder de "oude" regels (2012) of "nieuwe" regels (2013) waardoor wij verplicht zijn een annuitaire hypotheek af te sluiten ipv een bankspaar? (Ik weet dat het niet verplicht is maar zo behouden we recht op de hypotheekrente aftrek) Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Ferryve,
Als u pas in 2013 een nieuwe hypotheek afsluit, valt die hypotheek onder de nieuwe regels. Uitzondering is uw geval waarbij u in 2012 het huis hebt gekocht. Dan valt u namelijk onder de overgangsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barend Jonker, 15-11-2012 10:59 #30
Wij hebben net een nieuw huis gekocht, de levering is in april 2013. Voor ons huidige huis hebben we een aflossingsvrije hypotheek voor ca 60% van de waarde. Kan ik de huidige hypotheek meenemen en blijft die dan als bestaande hypotheek meetellen onder de oude/bestaande regelgeving? Of ben ik gedwongen om die oude hypotheek om te zetten in een annuitaire hypotheek?
Met vriendelijke groet
Barend Jonker Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Barend Jonker,
Omdat het om een nieuw huis gaat, denk ik dat de 60% aflossingsvrij niet meer is toegestaan en de hypotheek onder de nieuwe regels valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 14-11-2012 21:19 #29
Momenteel heb ik een aflossingsvrije leven hypotheek. Deze wil ik omzetten naar een bankspaarhypotheek. Het hypotheek bedrag blijft ongewijzigd, het rentepercentage blijft hetzelfde, we blijven bij dezelfde bank en het blijft voor hetzelfde huis.

We tekenen het contract voor de omzetting met de bank in 2012. Echter door administratieve verwerkingstijd bij de bank kan de omzetting pas op 1 januari 2013 doorgevoerd worden.

Voor deze omzetting hoeven we niet naar de notaris. Alle contracten (omzetting, pandakte, financieel advies) worden in 2012 (in komende dagen) getekend.

Mijn vraag is of de hypotheekrente van de bankspaarhypotheek nog onder de hypotheekrenteaftrek valt? Het betreft immers geen nieuwe hypotheek maar een aanpassing van een bestaande hypotheek. Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Joris,
Uw bankspaarhypotheek valt onder de oude regels, omdat het een oude hypotheek volledig vervangt en u niet verhuist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerdiene, 07-11-2012 22:50 #28
Starter heeft 1e huis gekocht in okt 2012. Voorlopig koopcontract getekend waar je niet meer onderuit kan nu, hypotheek goedgekeurd met nhg maar overdracht 29 maart 2013 bij de notaris. Valt deze spaarhypotheek onder 2012? (overgangsrecht). Dus onder de oude regels voor de belastingdienst? Reactie infoteur, 08-11-2012
Beste Gerdienne,
Als de hypotheekakte in 2013 passeert bij de notaris, is het een hypotheek 2013 en niet 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fd, 01-11-2012 12:00 #27
@Infoteur
Ik maak hieruit op dat de offertedatum leidend is? Dus offertedatum vóór 1-1-2013 is 50% aflossingsvrij, offerte na 1-1-2013 is annuïtair. Het maakt dan niet uit wanneer de hypotheekakte wordt gepasseerd, voor of na 1-1-2013? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Fd,
1. Voor de aftrek van de hypotheekrente is van belang wanneer de hypotheek is afgesloten en gepasseerd bij de notaris.
2. Voor de inhoud van de offerte en de geldigheid daarvan, moet u kijken naar wat daarover in de offerte staat. Een deel mag in 2013 nog wel aflossingsvrij zijn, maar dan zonder hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Fd, 01-11-2012 10:07 #26
Betreft aankoop nieuwbouwwoning. Ik teken de koop- en aannemingsovereenkomst volgende week. Regel mijn hypotheekofferte vóór 15 december 2012, maar de levering en dus ook de hypotheekakte passeert op 15 januari 2013. Geldt mijn hypotheekofferte uit 2012 met 50% aflossingsvrij dan nog? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Fd,
1. In de offerte zal zijn aangeven hoe lang de offerte geldig is.
2. De hypotheekrente van een hypotheek die is afgesloten in 2013 is alleen aftrekbaar voor het deel van de hypotheek waarop wordt afgelost. De hypotheekrente van het andere deel is niet meer aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 30-10-2012 20:40 #25
Wij zijn voornemens een huis te kopen. Wij willen een bankspaar hypotheek maar wat ons niet duidelijk is is of dat nog mogelijk is. Wanneer wordt er nu gesproken van een nieuwe hypotheek. Overal lees je dat voor nieuwe hypotheken banksparen straks niet meer mogelijk is. Wij hebben een huis waarbij de verkopende partij de feitelijke overdracht wil laten plaats vinden in februari 2013. De koopovereenkomst is nu getekend en aan het einde van het jaar 2012 kunnen wij onze hypotheek gereed hebben. Wat is nu leidend? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Ferry,
1. In 2012 is een bankspaarhypotheek nog mogelijk.
2. Leidend voor de hypotheek is de datum waarop de hypotheek wordt getekend. Leidend voor de verkoop is het moment van overdracht bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Realistisch, 30-10-2012 10:28 #24
Hypotheek wordt niet moeilijker, ze willen alleen maar snel verkopen want als ze het echt zo moeilijk willen maken met allerlei regeltjes, dan hoe zal de verkoop van huizen gaan? media wordt gebruikt om mensen vooral jonge gezinnen bang te maken. trek je niks van aan. dit is zo'n Europese unie actie waar Nederland zoveel mogelijk tonnen wilt verzamelen om andere Europese landen te helpen of andere intenties, in ieder geval niet om gemiddelde Nederlander naar boven te helpen. tegenwoordig is politiek de nieuwe geloof en zal leiden naar conflicten. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Realistisch,
Banken zijn echt wel terughoudender geworden dan een paar jaar terug, maar als een goede hypotheek kan worden afgesloten zullen ook zij geen neen zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nigel Grocock, 26-10-2012 12:16 #23
Mijn schoonmoeder is overleden. Mijn schoonvader woont in een tehuis. Zijn huis is hypotheekvrij en onbewoond. Bestaat de regel nog dat wij het huis kunnen overnemen voor 60% van de WOZ waarde zonder geschenkbelasting te betalen over de overige 40%?
Voor welke bedrag (tov de WOZ waarde) kunnen wij het huis overnemen zonder dat we geschenkbelasting moeten betalen? Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Nigel Grocock,
Zodra een huis bij leven overgaat van ouders naar kinderen voor een prijs lager dan de economische waarde, zal de belastingdienst dat als schenking zien. De economische waarde kan lager zijn dan de WOZ-waarde, maar het is niet zo dat u 60% belastingvrij kunt overnemen. Wel kan een ouder een (klein) deel belastingvrij schenken:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter K., 06-09-2012 08:56 #22
Wat gebeurt er met een aflossingsvrije hypotheek waarvan de renteperiode is afgelopen? Er moet een nieuwe rentevaste periode worden afgesproken. Wordt die dan als een nieuwe aflossingsvrije hypotheek gezien en gelden daarmee dan ook de nieuwe regels? Of is dit een aflossingsvrije hypotheek uit het "oude regime" zonder alle nieuwe beperkingen?)

Geldt dit ook als je overstapt naar een andere hypotheekverstrekker? Anders heeft de huidige je aardig in de tang!

Vr. gr, Peter Reactie infoteur, 06-09-2012
Beste Peter K.,
Het vernieuwen van een rentevaste periode bij dezelfde bank wordt niet als een nieuwe hypotheek gezien. Ook als u naar een ander gaat, is dat onder de oude regels zolang u in het huis blijft wonen, het bedrag hetzelfde is en de hypotheekvorm hetzelfde is (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jh Kooijman, 20-05-2012 10:35 #21
Ik heb een "top" hypotheek (aflossingsvrij) van de voormalige dsb die voor mij echter goed op te brengen is, nu wil ik hem graag oversluiten naar een hypotheek waarbij ik wel aflos, kan een hypotheek verstrekker mij weigeren op basis van een te hoge hypotheek? en zo ja zit ik dan vast aan deze hypotheek tot de looptijd van 30 jaar voorbij is?
M.vr.gr.
jh kooijman Reactie infoteur, 20-05-2012
Beste Jh Kooijman,
1. Eigenlijk zit u nooit vast aan een hypotheek, maar kan het oversluiten naar een andere hypotheekaanbieder u boeterente kosten als de huidige hypotheekrente in de markt lager is dan de hypotheekrente op uw bestaande hypotheek:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/29730-boeterente-berekenen-bij-oversluiten-hypotheek.html

2. Een nieuwe hypotheekaanbieder zal zeer waarschijnlijk niet verder gaan dan 50% van de waarde van het huis aflossingsvrij en als u inkomen hoog genoeg is de rest met aflossing.
3. Omdat de regels vanaf 2013 voor nieuwe hypotheken veranderen, doet u er goed aan om in 2012 uw mogelijkheden bij een aantal banken na te gaan en niet te wachten tot 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacoba, 03-02-2012 18:53 #20
Onze oude spaarhypotheek komt dit jaar na 30 jaar vrij in box 3, volgens de bank mogen wij daar niet over beschikken omdat wij inmiddels onze huidige woning aflossingsvrij hebben en ze ineens de 50% regeling gaan hanteren waar zij ons nooit op gewezen hebben mag dit zomaar anders hadden wij vorig jaar wel laten uitkeren! En worden wij tot kosten voor n taxatie gedwongen. Wij willen zelf kunnen bepalen wat wij met ons geld doen zoals ons bij het afsluiten is toegezegd. Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Jacoba,
1. De 50% regel geldt niet voor bestaande hypotheken.
2. Het gespaarde bedrag is vrijgesteld voor zover het wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Anders betaalt u over de aangroei belasting.
3. Een spaarhypotheek valt niet onder de 50% regel omdat er wordt gespaard en er dus een dekking is. Bij een gewone aflossingsvrije hypotheek is er geen dekking.
4. Banken worden steeds lastiger. Bekijk dus of u er met onderhandeling uit kunt komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma S., 26-01-2012 11:51 #19
Wij waren beide 48 jaar op moment van afsluiten dat was is 2006 Onze hypotheek heeft een aflossingsvrij deel en een deel met reaal opstaphypotheekplan waar nu pas €5000 in zit. De aflossingvrije hypotheekdeel loopt tot 2036 en het andere deel 2032 dan zijn wij beide 78 jaar? mag dit daarnaast nog een tweede hypotheek aflossingsvrij en een DK van 42000? Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Wilma S.,
U mag maximaal 50% van de waarde van de woning aan aflossingsvrije hypotheek hebben als uw inkomen dat toestaat. Of en hoeveel DK kan, is eveneens afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-01-2012 21:11 #18
Hoe zit het met bestaande volledig aflossingsvrije hypotheek (met variabele rente) en het meenemen van zo'n hypotheek naar een nieuw huis? Ik kan nergens vinden hoe hier mee wordt omgegaan. Wordt de hypotheek dan aangepast tot 50% aflossingsvrij of gelden dan nog steeds de voorwaarden van de afgesloten hypotheek of is dit helemaal niet mogelijk? Hypotheekverstrekker is Obvion. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Peter,
Als het gaat om een vergelijkbaar huis en de hypotheekvoorwaarden zo zijn dat de hypotheek mag worden verhuisd, mag ook de bestaande aflossingsvrije hypotheek worden verhuisd. Het is een bestaande hypotheek waarvoor de nieuwe voorwaarden niet gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 02-11-2011 08:47 #17
Nou, het moet niet gekker worden. Krijg van de bank geen tweede hypotheek maar ik kan vervolgens wel een doorlopend krediet krijgen bij een krediet verstrekker! Betaal je dus meer rente en aflossing maar ja, wat moet je anders! Zo zie je maar dat deze strenge "nieuwe regels hypotheek 2011" dus eigenlijk mensen in een heel andere hoek drijft en op de lange termijn zullen meer en meer mensen ontdekken dat je op deze manier ook aan geld kunt komen! Daar gaan ze dan met hun "nieuwe regels". Ik heb alle begrip voor het feit dat de regels aangescherpt moesten worden maar je kan natuurlijk ook doorslaan… Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Hannie,
Het is alleen jammer dat u meer rente moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J05b, 01-11-2011 07:35 #16
Deze regels maken het er allemaal niet makkelijker op. Ik betaal nu hoge huur omdat ik als starter geen hypotheek rond kan krijgen. Erg jammer dit en dat terwijl ik toch een mooi salaris heb als starter, wat zijn de verwachtingen op lange termijn? Nog meer aanscherping van de regels? Zou het geen optie zijn om starters onder een bepaalde leeftijdsgrens een langere looptijd dan 30 jaar aan te bieden. Ik moet nog heel wat jaartjes werken dus zou voor mij makkelijk 40 jaar kunnen zijn. Op de manier zou ik toch meer moeten kunnen lenen tegen dezeflde maandlast of zeg ik nu iets raars, ja ik zal op de totaal som ook meer rente betalen, maarja t zal wel mogelijkheden bieden. Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste J05b,
1. De verwachting is niet dat deze regels zullen worden aangescherpt. Wel speelt nog altijd bij een aantal partijen de gedachte om de aftrek van hypotheekrente geleidelijk te beperken.
2. Uw idee om de looptijd met aftrek langer te maken vind ik ook een goed idee. Ook bij de AOW gaat men er vanuit dat men langer leeft en verlengt men de "looptijd". Maar ja, het kost wel geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roelie, 06-09-2011 18:27 #15
Klopt het dat wanneer je een lage lasten hypotheek (WUB) hebt en die wilt beëindigen, het afgeloste gedeelte als inkomsten wordt gezien? De hypotheek loopt 18 jaar en was afgesloten voor 25 jaar. Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Roelie,
1. Of de afkoop als extra inkomen wordt gezien, hangt af van het kapitaal dat is opgebouwd. Na 15 jaar en 20 jaar gelden bepaalde vrijstellingen. Als u meer kapitaal hebt opgebouwd dan de vrijstelling is het meerdere fiscaal belast. Bovendien is het zo dat de opgebouwde waarde voor de afkoop van de hypotheek moet worden gebruikt. Is dat niet het geval of niet in het geheel het geval dan vervalt de vrijstelling volledig of ten dele.
2. Voor een vergelijkbare berekening met een spaarhypotheek verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/41147-hypotheek-spaarhypotheek-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 09-08-2011 00:57 #14
Prima geregeld dus, ik heb een huis gekocht. de waarde van de woning is bepaald. En er ontstaan een restschuld. Nu ben ik van plan een andere woning te kopen. En ik moet eerst dit afbetalen wil alles doorgaan! Want of wij een top inkomen hebben maakt de bank niet uit. Dit kan toch niet? Waarom is er destijds mijn een hyphotheek verstrekt waarvan ze aan de voorkant wisten dat er een restschuld zou ontstaan? Ik kan dus nooit verhuizen als die restschuld blijft mits ik dit zelf uit spaargeld betaal. Hoe kun je dit omzeilen? door een waardebepaling te laten (netto) zoveel als de opgenomen hypotheek… Reactie infoteur, 09-08-2011
Beste Janneke,
1. Als er voldoende inkomen is wordt een restschuld ook wel meegefinancierd, maar is daarover de hypotheekrente niet aftrekbaar.
2. Soms is ook een overbruggingshypotheek mogelijk.
3. Een taxatie die hoger uitvalt kan u (bij een andere bank) zeker helpen. Misschien geeft de WOZ-waarde nog resultaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 05-08-2011 20:23 #13
Ik lees op sites verschillende informatie. U geeft aan dat 110% maximum is voor bestaande bouw. Op de site van Vereniging Eigen Huis lees ik dat het 104% is. Dat is best een behoorlijk verschil :-). Reactie infoteur, 06-08-2011
Beste Marcel,
Het is verwarrend, maar ik zal het uitleggen. De 104% van de marktwaarde is exclusief overdrachtsbelasting. Die bedroeg 6% wat het totaal tot voor kort bracht op 110% van de marktwaarde als maximum. Nu is de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2% waardoor het totaal voor de bestaande bouw uitkomt op 106%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 01-08-2011 15:12 #12
Ik heb nu een volledig aflossingsvrije hypotheek met een rentevastperiode van 15 jaar. Wat gebeurt er als de rentevastperiode afloopt? Wordt een nieuwe renteperiode gezien als het aangaan van een nieuwe hypotheek of niet? Reactie infoteur, 01-08-2011
Beste Janneke,
Als u bij uw huidige bank blijft, verandert er voor u niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 30-07-2011 14:08 #11
Wat als ik nu een tweede hypotheek wil, hoe gaat het dan met de woonlasten norm. Zoals ik begrijp wordt er met een toets rente gewerkt van 5,7 %… geldt die toets rente dan ook voor mijn eerste hypotheek? Bijv. mijn 1 ste hypotheek is 150.000 en staat nog 9 jaar vast tegen 4.4% rente. Nu wil ik voor 50.000 een tweede hypotheek opnemen, is de toets rente dan ook van toepassing op mijn eerste hypotheek… Reactie infoteur, 30-07-2011
Beste Hannie,
Die toetsrente geldt voor een hypotheek met een rentevaste periode korter dan 10 jaar. In andere gevallen wordt naar de werkelijke rente gekeken. Hypotheken worden daarbij bij elkaar opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreas Wierdsma, 09-07-2011 12:13 #10
De nieuwe regels zijn toch niet van deze tijd? Het komt er op neer dat je verplicht wordt een vermogen voor je erfgenamen op te bouwen (dat ligt voor veel gehertrouwde stellen niet voor de hand) of aan het eind van je leven moet gaan huren. De regels drukken de huizenprijs (want de maandelijkse lasten gaan omhoog) en dat werkt weer stagnerend want iedereen die in de goede tijd heeft gekocht, gaat er bij de aankoop van een nieuwe woning op achteruit. Wij overwegen ons huis uit de verkoop te halen, omdat we nu een aflossingsvrije hypotheek hebben. Reactie infoteur, 09-07-2011
Beste Andreas Wierdsma,
Tja, de lasten zullen in de meeste gevallen omhoog gaan. Dat is niet goed voor de markt. De verlaging van de overdrachtsbelasting gaat dat niet opvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 06-07-2011 13:37 #9
Even voor mijn duidelijkheid. Ik lees het bericht van Bas op 22-05-2011 20:25
Ik wil ook een nieuwbouw kopen. Zeg even 250.000 euro. Ik kan max 350.000 lenen op basis van inkomen. Volgens de nieuwe regelgeving, mag ik dan: 104 % over 250.00 euro lenen of 104% over 250.000 euro + meerwerk. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Sander,
Het gaat om de marktwaarde van uw woning. Dat is inclusief een deel van het meerwerk. Niet elk meerwerk leidt tot een waardevermeerdering van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Krijnen, 06-06-2011 18:45 #8
Ik wil een huis kopen voor 220.000 euro en voor 120.000 verbouwen. Kan ik zonder problemen het bedrag van de verbouwing meefinancieren? Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Krijnen,
Of u de verbouwing kunt meefinancieren hangt vooral af van de hoogte van uw inkomen, de rente en de waardevermeerdering van het huis als gevolg van de verbouwing. In het algemeen is 120.000 euro extra wel veel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis Slotboom, 26-05-2011 08:42 #7
Bedankt voor uw antwoord, maar het is voor mij nog niet duidelijk. Als ik een voorlopig koopcontract hebt getekend per heden en daarin heb afgesproken dat het huis passeert op 01-12-2011, zijn dan de huidige regels van toepassing of de nieuwe regels? Oftewel is de datum van sluiten van koopcontract van toepassing of de datum waarop de hypotheek ingaat, namelijk bij de feitelijke overdracht?
Met vriendelijke groet, Dennis Reactie infoteur, 26-05-2011
Beste Dennis Slotboom,
Ik begrijp de vraag wel, maar eigenlijk is het een kwestie van doen. Ook de nieuwe regels geven daar geen antwoord op. Ga dus met het voorlopige koopcontract naar de bank en probeer ze te houden aan de 'oude regels'. Overigens zijn er ook banken die nu al de nieuwe regels hanteren, terwijl het nog geen augustus is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis Slotboom, 25-05-2011 20:20 #6
Wat is nu exact het criterium voor 1 augustus 2011? Is dit een getekend koopcontract, een offerte uitgebracht voor deze datum of moet de woning ook nog zijn gepasseerd bij de notaris. Sta op punt een huis te kopen en wil graag zoveel mogelijk aflossingsvrij. Nem ondernemer en wil maximale flexibiliteit in het zelf bepalen wanneer en hoeveel ik aflos. Hopelijk heeft u antwoord. Reactie infoteur, 25-05-2011
Beste Dennis Slotboom,
Ik zou met het voorlopig koopcontact naar de bank gaan. Dat is het moment dat u een hypotheek gaat afsluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 22-05-2011 20:25 #5
Hoe zit het met de aanschaf van een nieuwbouw woning ruim onder de toegestane leensom op basis van inkomen zodat ook meerwerk gefinancierd kan worden? kan ik door de nieuwe regels geen meerwerk meefinancieren ook al blijf ik alles inclusief ruim onder de toegestane leensom op basis van mijn inkomen? ik heb nu ook zo een nieuwbouw woning in bezit. lijkt me vreemd als dit niet meer zou kunnen. Reactie infoteur, 23-05-2011
Beste Bas,
In dat geval kan het meerwerk gewoon worden meegefinancierd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 22-05-2011 14:21 #4
Kan je je oude hypotheek meenemen als je een nieuwe woning koopt? En gelden dan nog de oude regels? Of wordt dat gezien als een nieuwe hypotheek? Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Jaap,
Het hangt af van de soepelheid van de bank en de voorwaarden van de hypotheek. 1 op 1 over bij een vergelijkbaar huis, zou onder de oude voorwaarden moeten vallen. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/11540-hypotheek-hypotheek-meenemen-naar-nieuwe-woning.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert Kooijman, 20-05-2011 14:17 #3
Ik vind dit het prototype van een zeer slechte maatregel. Ik ben voor eigen verantwoordelijkheid van de burger inzake het aangaan van financiele verplichtingen alsook marktwerking. Als een de verstrekker vind dat er aanvaardbare risico's zijn moet men die ook durven nemen. Deze regels werken verstikkend en ondermijnen het herstel van de woningmarkt en bouw. Dus uitermate bedreigend voor onze economie. Door de komt van social media is de markt steeds transparanter aan het worden, hetgeen beschermend werkt voor alle betrokkenen. Reactie infoteur, 20-05-2011
Beste Albert Kooijman,
Dan te bedenken dat de banken en verzekeraars zelf met de voorstellen zijn gekomen, die vervolgens door politiek zijn overgenomen. Ik denk dat de banken bang waren dat er anders nog strengere regels zouden volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin Jonkman, 14-04-2011 11:50 #2
Heb een vraag :vorig jaar is mijn Hypotheek vaste periode afgelopen, daar de bank mij een achterlijke rente verschil voor een nieuwe periode aanbod, heb ik nu gekozen voor een variable rente. mijn vraag over de nieuwe regel voor aflossingvrije hypotheek geld deze voor deze hypotheek ook? en wordt de variabele hypotheek helemaal dan afgeschaft? Reactie infoteur, 14-04-2011
Beste Edwin Jonkman,
De nieuwe regels gelden niet voor bestaande hypotheken. Dus ook niet voor uw hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gisbert Smink, 08-04-2011 16:17 #1
Wat gebeurt er met een aflossingsvrije hypotheek waarvan de renteperiode is afgelopen. Er moet een nieuwe rentevaste periode worden afgesproken. Wordt die dan als een nieuwe aflossingsvrije hypotheek gezien en gelden daarmee dan ook de nieuwe regels. Of is dit een aflossingsvrije hypotheek uit het "oude regime" zonder alle nieuwe beperkingen? Reactie infoteur, 09-04-2011
Beste Gisbert Smink,
Als de rentevaste periode voorbij is, wordt de nieuwe rentevaste periode niet als nieuwe hypotheek gezien. Voor u geldt het oude regime.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Hypotheekrenteaftrek
Reacties: 71
Schrijf mee!