Nieuwe regels hypotheek 2020 en 2021

Nieuwe regels hypotheek 2020 en 2021 De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen is per 1 augustus 2020 geactualiseerd en geeft de gedragsregels die gelden bij het afsluiten van een hypotheek. Dat is ook wel nodig want de hypotheekregels zijn ingewikkelder geworden. Sommigen kopen in 2020 of 2021 hun eerste woning (simpel want voor hen gelden de nieuwe regels), anderen hebben nog een hypotheek van vóór 1 januari 2013. Voor hen gelden nieuwe maar soms ook nog oude regels, maar welke dan? De hypotheekregels kunnen anders zijn bij het kopen van een woning dan bij het oversluiten van een hypotheek. De hypotheekrenteaftrek speelt een belangrijke rol, maar ook de maximeringsregel voor aflossingsvrije hypotheken.

Wat zijn de regels voor het afsluiten van een hypotheek?


Wat is de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2020

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geeft aan welke regels er gelden wanneer iemand een hypotheek wil afsluiten of een hypotheek wil oversluiten. Niet elke hypotheek kan er worden verleend en niet elke hypotheek maakt hypotheekrenteaftrek mogelijk. Van belang is ook of u een oude woning met hypotheek verkoopt en daarmee een andere woning koopt, of dat dit uw eerste woning met hypotheek is.

Mag een tophypotheek in 2020 en 2021 nog?

Hoofdregel in 2020 en 2020 dat een hypotheek niet hoger mag zijn dan maximale loan-to-value. Dat is 100% van de waarde van de woning inclusief de financieringskosten kosten koper zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten. Maar ook dit maximum kan onhaalbaar zijn. De beslissing over uw aanvraag voor een hypotheek mag niet zijn gebaseerd op willekeur maar moet traceerbaar zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de omstandigheden in uw geval zodanig moeten zijn dat u uw financiële verplichtingen ook kunt nakomen. Weigeren op basis van een postcode is niet meer toegestaan. De woonlastennormen die het NIBUD vaststelt voor de Nationale Hypotheek worden bij de beslissing over een hypotheek uitgangspunt. De woonlastennormen geven aan hoeveel procent u van uw inkomen bij een bepaalde rentestand op een verantwoorde manier als hypotheek kunt lenen.

Welk inkomen

Het inkomen bestaat uit:
 • Het jaarsalaris uit een arbeidsovereenkomst inclusief vakantietoeslag en vaste 13e maand.
 • Uitkeringen zoals pensioen, AOW, VUT of een uitkering op grond van sociale wetgeving.
 • Structureel overwerk.
 • De vaste eindejaarsuitkering.
 • Andere langlopende inkomsten, zoals inkomsten uit verhuur.
 • Aan uw vermogen mag een rendement van maximaal 3% worden toegekend waarmee u uw leencapaciteit vergroot.

Aflossingsvrije hypotheek nog voor 50% van de waarde

De aflossingsvrije hypotheek is in 2020 toegestaan, zowel als voortzetting van een bestaande aflossingsvrije hypotheek als ook als nieuwe hypotheek. Vaak wordt een aflossingsvrije hypotheek als een slimme hypotheek gezien, omdat de maandelijkse lasten zonder verplichte aflossingen lager zijn. Het feit dat u bij een aflossingsvrije hypotheek niet verplicht bent om af te lossen herbergt ook het risico dat u aan het einde van de looptijd niet in staat zult zijn om de hypotheek terug te betalen als de bank daarom vraagt. Daarom bestaat er voor de aflossingsvrije hypotheek een maximeringsregel die anders kan uitpakken wanneer de woning uw eerste woning met hypotheek is, uw een hypotheek oversluit of als u een bestaande woning verkoopt.

Maximeringsregel aflossingsvrije hypotheek

Voor iedereen die in 2020 of 2021 een hypotheek afsluit geldt dat maximaal 50% van de marktwaarde van de woning gefinancierd mag zijn met een aflossingsvrije hypotheek. Van deze norm mag worden afgeweken als:
 • U blijft in uw woning wonen en sluit uw hypotheek over. Dan mag de maximale financiering worden verhoogd met de daarmee gepaard gaande kosten, zoals de taxatiekosten, notariskosten, afsluitkosten en vergoedingsrente.
 • Als de lasten van uw hypotheek substantieel lager liggen dan de lasten die met uw inkomen zou kunnen dragen. Substantieel is dan minder dan 60% van de lasten van uw maximale leencapaciteit.

Rekenvoorbeeld aflossingsvrije hypotheek volgens de hypotheekregels 2020

Stel uw huis is 400.000 euro waard. Dan mag u een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben van 200.000 euro en vult u de rest aan met de combinatie van spaargeld en een andere hypotheek die niet volledig aflossingsvrij is. Daar komen de kosten koper nog bij.

Regels hypotheekrenteaftrek

Bij de hypotheekrenteaftrek geldt:
 • Is dit uw eerste woning, dan is er op het deel aflossingsvrij geen hypotheekrenteaftrek.
 • Verkoopt u een woning met hypotheek en koopt u een woning met hypotheek, dan is er voor de aflossingsvrije hypotheek geen hypotheekrenteaftrek.
 • Verkoopt u een woning met een hypotheek van vóór 1 januari 2013 en koopt u een nieuwe woning met hypotheek dan is er alleen hypotheekrenteaftrek voor de aflossingsvrije hypotheek als deze niet meer dan 50% van de marktwaarde van de woning bedraagt (conform maximeringsregel).

U verkoopt een woning met overwaarde

Een andere factor die een rol speelt als u een andere woning verkoopt, is de overwaarde op de oude woning. De overwaarde beperkt niet de maximale hypotheek op de nieuwe woning, maar wel het deel van de hypotheek dat voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt.

Verbouwing meefinancieren

Een verbouwing kan eenvoudig worden meegefinancierd voor zover de verbouwing ook tot een meerwaarde van de woning leidt. Meestal is dat echter niet of ten dele het geval. Een nieuwe keuken of badkamer hoeft niet door iedereen mooi gevonden te worden en zal dus maar beperkt of niet leiden tot een meerwaarde van de woning volgens de bank.

Tweede hypotheek afsluiten

Als u een 2e hypotheek neemt op een woning blijft de 50% regel gelden. Met andere woorden als u die 50% al vol hebt gemaakt, kan de 2e hypotheek niet meer aflossingsvrij zijn, maar moet de tweede hypotheek een bepaald aflossingsschema hebben of een hypotheek zijn waarbij vermogen wordt opgebouwd.

Vervroegd aflossen van een hypotheek

U mag per jaar 10% boetevrij vervroegd aflossen en daarbij is het niet zo dat u jaren kunt sparen. Dus als u in het 5e jaar voor het eerst vervroegd aflost is 10% boetevrij en niet 50%. Over het meerdere betaalt u een boete als dat met de bank is overeengekomen. Ook het tussentijds overstappen naar een andere bank kan een boete opleveren.

Hypotheek oversluiten in 2020

Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden is toegestaan als:
 • U in het huis blijft wonen;
 • De nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek plus oversluitkosten;
 • De nieuwe hypotheek niet zo mag zijn dat u meer risico gaat lopen dan voorheen. Bijvoorbeeld door een groter deel aflossingsvrij te nemen.

Slot

Zoek een goede hypotheekadviseur die u goed kan uitleggen wat voor u de mogelijkheden zijn om een woning te financieren. Niet alleen uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner) zijn van belang, maar zeker ook de ingewikkelde hypotheekregels.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020Weer is er hypotheeknieuws, weer zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2020. In hoofdzaak gaat het om veranderin…
Hypotheek verlengen in 2021Hypotheek verlengen in 2021De hypotheekrente daalt. Wie in 2021 zijn hypotheek moet verlengen door de renteherziening en het aflopen van de renteva…
Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2021?Aflossingsvrije hypotheek met hypotheekrenteaftrek in 2021?U hebt of had een aflossingsvrije hypotheek, is er in 2023 dan ook hypotheekrenteaftrek? Velen zullen neen antwoorden, w…
Sparen voor een eigen huisSparen voor een eigen huisIn het verleden was het gebruikelijk om een zo hoog mogelijke hypotheek af te sluiten. De bijkomende kosten bij het kope…

SNS plafondrente hypotheekSNS plafondrente hypotheekProfiteer van uw bestaande plafondrente hypotheek. De plafondrente betekent een lagere hypotheekrente en u wordt niet ve…
Lening woonboot, woonark of stacaravanLening woonboot, woonark of stacaravanOok bij een lening afsluiten voor uw woonboot, stacaravan, woonark, watervilla of woonvilla is de rente soms fiscaal aft…
Reacties

Gonna, 05-05-2015
Geachte heer Infoteur,

Als ik een nieuwbouwappartement koop van b.v. 200.000 en ik steek er 130000 eigen geld in en wil 70.000 euro lenen. Hoe gaat dat dan? Ik weet dat je steeds een bedrag moet betalen als er weer iets gedaan is et de bouw. Maar de eerste termijnen kan ik zelf betalen. Kan je dan een hypotheek nemen van 70.000 die pas in gaat zodra je de laatste termijnen niet meer met eigen geld kunt betalen?
Of kun je geen hypotheek afsluiten die je pas b.v. driekwart jaar later nodig hebt voor de laatste termijnen en daaropvolgend de bewoning van het nieuwbouwappartement. Daar kan ik maar niet achter komen hoe dat zit.

vr gr Gonna Reactie infoteur, 06-05-2015
Geachte Gonna,
In de regel wordt een hypotheek overgemaakt op het moment dat de akte bij de notaris passeert. Er zijn twee uitzonderingen hierop: de krediethypotheek en het bouwdepot. U kunt ook nog even wachten met het afsluiten van de hypotheek, totdat u denkt het geld nodig te hebben, maar dan moet u wel zeker zijn dat u voor het restant ook een hypotheek zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 10-12-2014
Vraag wij hebben een bestaande aflossingsvrije hypo van 228500. rente 3.85%. verkopen ons huis voor 350000. kopen grond van 165000 en bouwen casco huis van 90000. nu willen wij de bestaande hypo meenemen. kan dat? er is bij ons 1 vast inkomen van mijn man maar daar krijgen we een hypo van max 160000. ik heb geen vast werk meer wel free lance en dat wordt niet meegenomen. vraag word je opnieuw getoetst als je verhuist maar je wilt het bedrag hetzelfde laten. en hoe zouden wij dan toch die lening kunnen krijgen. want de aflossing blijft het zelfde en het onderpand is zelfs meer waard dan het huidige dus er zit gelijk meer meerwaarde in.
wie o wie kan voor mij de oplossing bedenken. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Johanna,
Bij een verhuizing zal de bank opnieuw bekijken in hoeverre uw bestaande hypotheek mee kan worden verhuisd. Daarbij is belangrijk dat in de nieuwe situatie maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij mag worden gefinancierd en uw inkomen toereikend is om de (nieuwe) hypotheek af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sven, 22-11-2014
Goedenavond,

Wij hebben ons huis te koop staan met een twee leningdelen:
- 120000 aflossingsvrij
- 145000 spaarhypotheek

De wens is om een woning te kopen met een waarde van 425000, waarbij we mijn ouders een bedrag van 100.000 schuldig blijven. De gedachte was om de huidige hypotheek volledig mee te nemen en 35000 (wat aanvullend nodig is) te lenen middels een annuïteitenhypotheek. De bank geeft echter aan dat een spaarhypotheek ook wordt gezien als een aflossingsvrije hypotheek en we deze daardoor niet kunnen meenemen omdat we maar 50% van 425000 aflossingsvrij mogen lenen. Klopt dit? het klinkt mij heel apart in de oren. Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Sven,
Een spaarhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek, de hypotheekrenteaftrek wordt ook niet minder door het spaardeel. Een aflossingsvrije hypotheek die niet in hoogte wordt aangepast en uit 2012 of eerder stamt, kan, als de bank meewerkt, worden meegenomen, naar een ander huis. Sluit u een compleet nieuwe hypotheek af, dan mag maximaal 50% aflossingsvrij zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chevalier, 08-07-2014
Situatie:
Woning en hypotheek staan op beider naam. Hypotheek dateert van eind 2010. Aflossing bedroeg 2% / jaar. Looptijd 25 jaar.
Sinds enkele maanden in scheiding wegens vreemdgaan van echtgenote.
Door echtscheiding leek de woning de verkoop in te moeten. Vanuit mijn familie is nu bereidheid om de woning te financieren tegen een tarief van 5%.
Aan welke hypotheekregels moet ik me houden voor het behoud van volledige aftrek van de hypotheekrente? Moet ik het deel van mijn aanstaande ex nu volledig aflossen plus de oorspronkelijke 2% die ik afloste over mijn deel?
of kan gewoon de oorspronkelijke 2% gehandhaafd blijven? Of mag de hypotheek zelfs aflossingsvrij zijn?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Chevalier,
1. Voor u verandert de aftrek de facto pas op de dag van uitspraak van de echtscheiding. Tot die tijd zijn jullie immers nog fiscale partners.
2. Uw totale hypotheek mag bij vernieuwing maximaal voor 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij zijn.
3. Verhoging van de hypotheek (bijvoorbeeld i.v.m. uitkoop) betekent dat dat deel als een annuïteit moet zijn gefinancierd.
4. Noodzakelijk voor de hypotheekrenteaftrek is dat de hypotheek/lening bij de Belastingdienst bekend is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/132542-lening-eigen-woning-doorgeven-aan-belastingdienst-in-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 17-06-2014
Beste Lezer,
Ik heb een huis in de verkoop staan (waarde 190000) waar nu al meer dan 3 jaar een huurder in zit tot dat ik het verkocht heb.
Nu wil ik een nieuwe woning gaan kopen (hoofdverblijf) die ca. 380000 gaat kosten.
Mag ik gebruik maken van de overgangsregeling en zo de 190000 van mijn eerste hypotheek aflossingsvrij houden in mijn nieuwe hypotheek? Dit omdat mijn oude woning nu valt in box 3 in plaats van box 1. ik heb verschillende hypotheekadviseurs gevraagd om advies en de een zegt dat het wel kan en de andere niet.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-06-2014
Beste Bas,
Als de tijdelijke verhuur in 2010 is begonnen en het huis te koop heeft gestaan, hebt u nog tot eind 2014 dit recht, anders niet meer. Ik veronderstel daarbij dat u zelf momenteel ergens anders woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 07-04-2014
Beste lezer,

Wij liggen in scheiding en het convenant is getekend voor 1-1-2013. De scheiding is echter nog niet officieel doorgevoerd. Nu kan het zijn dat mijn ex man onze gezamenlijke woning over wil nemen. Dit is onmogelijk als wij onder de nieuwe hypotheekregels vallen en mijn helft afgelost moet gaan worden. de vraag is dus… vallen wij nog onder de oude regels omdat het convenant voor 2013 is getekend door ons?
Alvast dank! Reactie infoteur, 07-04-2014
Beste Anita,
Als in dat echtscheidingconvenant niet ook staat dat hij het hele huis overneemt en u uitkoopt, valt het deel van de nieuwe hypotheek (als dat nodig is om u uit te kopen) onder de nieuwe regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Larissa, 11-01-2014
Beste heer, mevrouw,
Wij hebben afgelopen 27 december de overdracht van ons eerste koophuis gehad. Voor de hypotheekrente aftrek vul ik nu een voorlopige teruggaaf 2014 in. Moet ik hierin de aftrekbare financieringskosten ook opnemen of moet ik die opgeven bij de aangifte over 2013? Alvast dank voor uw hulp!
Mvg,
Larissa Reactie infoteur, 11-01-2014
Beste Larissa,
Als de financieringskosten in 2013 zijn betaald, zijn ze dan aftrekbaar. Anders in 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinert, 21-11-2013
Beste heer, mevrouw,
Vader heeft voor de aankoop van een appartement een aantal jaren geleden een hypotheeklening verstrekt tegen het toen passende rentepercentage van 6. De rentevaste periode is in de akte vastgelegd tot een datum in 2015. Nu is hij voornemens het door dochter aan hem te betalen rentepercentage per heden eenzijdig fors te verlagen. Wel blijft het rentepercentage op een zakelijk niveau (wat banken voor variabele hypotheekleningen momenteel ook in rekening brengen). Zijn aan de actie tot renteverlaging (formele) verplichtingen verbonden? Of kan dit onderling, door middel van bijvoorbeeld een onderhandse schriftelijk supplement op de hypotheekakte, worden geregeld?
Dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Reinert Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Reinert,
Uw vader kan dit onderhands regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera, 01-07-2013
Hallo,

Ik heb in 2011 een voorlopig koopcontact getekend. Doordat de vergunningenaanvraag om het pand te mogen bewonen (1 van de ontbindende voorwaarden) zo lang hebben geduurd, zal ik pas dit jaar de koop 100% kunnen afhandelen. Als ik nu de bank om een hypotheek vraag, welke regels moeten zij dan gaan toepassen. Ik vrees nl dat er door de aanscherping van de regels in de afgelopen 2 jaar, er een mogelijkheid is dat ik nu geen hypotheek meer kan krijgen.
Alvast hartelijk dank voor uw tijd.
mvg
Vera Reactie infoteur, 01-07-2013
Hallo Vera,
1. Wat betreft de belastingdienst gelden voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor u de regels uit 2012.
2. De bank mag u dus volgens de oude regels en zonder aflossing een hypotheek aanbieden. Of de bank dat zal doen is echter aan de bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwan, 29-03-2013
Hallo,

31 december 2012 heb ik getekend voor een kavel en een aannemingsovereenkomst. Nou bestaat de kans dat mijn beoogd buurman afhaakt en die kavel beschikbaar komt. Voor de kavel heb ik geen hypotheek nodig, maar voor het huis wel.

Val ik nog onder de oude hypotheekregels als ik op de andere kavel mijn huis bouw. Aan de koop van het huis verandert immers niets…

Iemand een idee?

Iwan Reactie infoteur, 30-03-2013
Hallo Iwan,
Als u ruilt van kavel en het aannememingscontract verandert niet, is het toch een nieuwe koop. U zult toch een ander koopcontract moeten sluiten voor de kavel en er is toch een andere registratie bij het Kadaster? Of koopt u twee kavels die u samenvoegt en zet u het huis op de tweede kavel?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bennink, 22-03-2013
Wij hebben ons huis te koop staan en wachten op uitgifte van een nieuwbouwplan.
Wij hebben vereniging eigen huis gevraagd hoe de overgangsregeling werkt mbt behoud van de oude rechten op onze huidige hypotheek.
Zijingangen aan dat wanneer wij nu ons huis verkopen we tot 31-12-2014 het recht houden op de huidige regels mbt het deel van de hypotheek die we nu hebben.
Hoe werkt dit als we bijvoorbeeld eind december dit jaar ons huis verkopen of begin 2014?
Is de overgangsregeling zo dat je dan tot 31 december van het volgende jaar recht hebt op de oude regels/voorwaarden?
Is hier documentatie van te vinden?

Met vriendelijke groet,

Familie Bennink Reactie infoteur, 23-03-2013
Beste Bennink,
Als u uw huis verkoopt in 2013 en niet direct een nieuw huis koopt of heeft als hoofdwoning, gelden de oude regels van uw bestaande hypotheek nog tot en met het derde kalenderjaar. Ik kom dan uit op 31 december 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 14-03-2013
Ik wil een hypotheek afsluiten dit jaar en hoop te kunnen profiteren met de oude regels, kan dit nog in 2013? Ik heb begrepen dat het ingaan van de oude regels is verlengd tot en met april 2013. En is het zo, hoeveelste april 2013?

Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 14-03-2013
Hallo Debby,
1. In zijn algemeenheid is het zo dat de oude hypotheekregels gelden voor een huis met hypotheek tot en met 2012 of een huis dat in 2012 is gekocht, maar waarvoor de hypotheek nog in 2013 geregeld wordt.
2. Voor bepaalde bestaande hypotheken is er tot 1 april 2013 een extra uitzondering gemaakt om ze nog onder de oude regels te kunnen oversluiten naar een andere hypotheekvorm (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruth Vandierendonck, 13-03-2013
Geachte Heer,
Ik heb een appartement aan de kust met een waarde van ongeveer 220.000 euro. Ik moet hiervoor nog 110.000 euro aflossen. Het staat al een tijdje te koop maar geen succes. Aan de kust worden vele appartementen niet verkocht. Kan ik hiervoor een aflossingsvrije hypotheek aanvragen tot wanneer alles toch eens verkocht geraakt. Hoeveel bedraagt dit per maand die aflossingsvrije hypotheek dan per maand om af te lossen? Het is ondertussen wel verhuurd. Ben ik verplicht om een spaarhypotheek te openen.? Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste Ruth Vandierendonck,
Dit kunt u het beste bespreken met uw bank die ook uw gegevens kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 21-02-2013
Hallo,

Ik heb op de valreep nog een vraag over die nieuwe hypotheekregels. Ik heb al ruim twintig jaar een aflossingsvrije hypotheek van 82.500 Euro. Mijn huis is ruim 400.000 euro waard. 4x Mijn hypotheek dus. Kan ik alles gewoon bij het oude laten of moet ik ook iets wijzigen in 2013? Het is mij nl allemaal niet zo duidelijk, die nieuwe regels in 2013. Kan ik mijn rente die ik betaal nog af blijven trekken in 2013 en later? En wat veranderd voor mij over tien jaar? Bestaat dan de kans dat ik meer moet gaan betalen? Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 22-02-2013
Hallo Kees,
1. U kunt alles bij het oude laten. De regels zijn voor uw hypotheek niet veranderd. Wel is de maximale aftrek in 2014 tegen 51,5% in plaats van 52% nu.
2. Wat er over tien jaar verandert weet niemand, maar ook dan zal het zeer waarschijnlijk alleen om de nieuwe hypotheken gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 15-02-2013
Wij hebben in box 3 een woning zitten die we verhuren aan derden, verder hebben we een box1 een appartement dat dient als eigen woning, nu is de vraag als wij de woning uit box 3 willen gebruiken als eigen woning en het appartement willen verhuren. Hoe zit het dan met de hypotheken moeten we die omzetten of kunnen we gebruik blijven maken van de oude regeling? Reactie infoteur, 15-02-2013
Beste Kelly,
Bij die verhuizing gelden de oude hypotheekregels waarbij wat nu box 3 is straks box 1 is en andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van Vianen, 14-02-2013
Ik heb een bestaande aflossingsvrije hypotheek van 225000 euro. Na 1-4-2013 koop ik een nieuwbouwhuis van 300.000 euro en ik verkoop mijn bestaande woning ook na 1-4-2013. Ik ga dus verhuizen.
Vraag: Als ik na 1-4-2013 een aflossingsvrije hypotheek wil afsluiten voor 300.000 euro valt dan de oude hypotheek van 225.000 euro onder de oude fiscale regels en 75000 euro onder de nieuwe regels (verplicht aflossen)?

Jan van Vianen Reactie infoteur, 14-02-2013
Beste Jan van Vianen,
Ja, de hypotheekrente van de oude aflossingsvrije hypotheek is aftrekbaar, die van de nieuwe niet meer. Het is wel de vraag of u die 75.000 euro aflossingsvrije hypotheek krijgt als uw totale hypotheek meer bedraagt dan 50% van de waarde van het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 12-02-2013
Veel dank Zeemeeuw!
Kan ik met dat aflossingsvrij gedeelte in mijn hypotheek (van 210.000 met aflossingsvrij van 65.000) ook een NHG hypotheek krijgen? Is aflossingsvrij geen uitsuitcriterium voor NHG? Nogmaals dank en vriendelijke groet, Anne Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Anne,
Voor het nieuwe deel van de lening is aflossingsvrij een uitsluitingsgrond maar niet voor het bestaande deel. Een aflossingsvrij gedeelte is toegestaan als sprake is van een bestaande eigenwoningschuld, op voorwaarde dat dit gedeelte niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 12-02-2013
Hallo,

Ik heb een vraag die noch de belastingdienst noch de bank tot nu toe meteen kan beantwoorden: mijn oude huis op naam van mij en ex (niet getrouwd) wordt verkocht. Ik begreep dat deze hypotheekvoorwaarden nog meegenomen mogen worden naar een nieuwe woning als ik die op alleen mijn naam, binnen 6 maanden aanschaf. Als ik naar rato het stukje aflossingsvrije hypotheek meeneem naar deze nieuwe hypotheek voor de nieuwe woning, is dit gedeelte aflossingsvrij dan wel of niet aftrekbaar!?
Heel veel dank als u mijn vraag kunt beantwoorden!
Vr groeten,
Anne Reactie infoteur, 10-08-2020
Hallo Anne,
Uw aandeel in de hypotheek mag u onder de oude voorwaarden meenemen naar een nieuw koophuis. Ook de hypotheekrente op uw aandeel in de aflossingsvrije hypotheek is aftrekbaar. Eventuele winst bij verkoop moet u wel in het nieuwe koophuis stoppen (bijleenregeling):

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 12-02-2013
Een vraag : Een bestaande Hypotheek van 182, 000 daar moet iemand uit hoofdelijk aansprakelijkheid ontslagen worden. En iemand anders komt daar weer op. Dus nieuw gezamenlijk inkomen is 52000 bruto per jaar. Maar in de jaren is er een doorlopend krediet ontstaan van 10.000 euro die netjes elke maand betaald is.
Nu wordt er door de hypotheekverstrekker de opdracht gegeven eerst de doorlopend krediet te sluiten uit eigen middelen. Maar dit gaat m niet worden. Wat is het beste wat wij kunnen doen? Iemand tips! Reactie infoteur, 12-02-2013
Beste Ben,
U kunt eens kijken bij een andere hypotheekverstrekker en met dat geld de hypotheek van de huidige hypotheekverstrekker aflossen met ontslag uit de eerdere hoofdelijke aansprakelijkheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 08-02-2013
Ja maar ik wil over stappen naar een andere bank, kan mijn overwaarde van mijn huis dat is 60000 euro kan ik daar dan die 13500 euro niet van nemen en zo me hypotheek verhogen? Reactie infoteur, 08-02-2013
Beste Harold,
Of dat kan, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 06-02-2013
Vraagje: Ik heb een hypotheek van 193000 euro. Mijn rentevaste periode verloopt 1 juni 2013 mijn overwaarde is 52000 euro op me woning maar nou blijkt dat ik maar 188000 euro als hypotheek kan krijgen op me salaris en dat ik dan 13500 euro aan eigen geld moet inbrengen voor alle kosten, maar ik heb dat op dit moment niet. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 06-02-2013
Beste Harold,
Als u bij dezelfde bank blijft, houdt u als het goed is uw hypotheek onder de oude voorwaarden zolang u maar de hypotheekrente en eventuele maandelijkse aflossing netjes betaalt. Als u overstapt naar een andere bank, zullen ze wel uw inkomensgegevens vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Bo, 27-12-2012
@infoteur n.a.v. reactie op Enrico

Gelden er niet andere voorwaarden wanneer men de NHG voorwaarden wil behouden? Reactie infoteur, 27-12-2012
Beste S. Bo,
Voor een hypotheek met NHG geldt dat wanneer een huis met NHG wordt verkocht en een nieuw huis wordt gekocht, bij de aanvraag van de nieuwe NHG de oude leningen met de oude voorwaarden mee mogen worden verhuisd. Wat extra is, moet aan de nieuwe voorwaarden van hypotheekrenteaftrek voldoen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Verhees, 19-12-2012
Klopt het dat voor reeds bestaande bankspaarrekeningen, gekoppeld aan hypotheek, de mogelijkheid tot extra inleggen binnen de bandbreedte 1 op 10 vanaf 2013 komt te vervallen? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste M. Verhees,
Voor bestaande gevallen eind 2012 blijft het ook het bestaande fiscale regime voor de spaarrekening eigen woning onveranderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Enrico, 19-12-2012
Wij hebben een woning gevonden die wij graag willen kopen. We willen gebruik maken van de oude regels. Een nadeel is dat onze huidige woning (nog) niet is verkocht. Om dubbele lasten te voorkomen willen wij dit als ontbindende voorwaarde op laten nemen. Stel dat onze eigen woning per 1 mei 2013 wordt verkocht en overdracht op 1 juli 2013. Kunnen wij dan gebruik maken, als wij bijvoorbeeld op 1 juni 2013 zouden passeren, van de oude regels? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Enrico,
Voor het bedrag van de oude hypotheek minus overwaarde gelden de oude regels van hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. V. Enckevort, 13-12-2012
Ik heb in 2012 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten voor mijn nieuwbouw huis. Nu wil ik nog €10.000 bijlenen voor het bouwen van een carport. Door drukte bij mijn bank (Rabobank) is dit niet meer mogelijk in 2012 en kan ik pas in 2013 dit bedrag bijlenen! Volgens mijn bank kan dat dan niet meer aflossingsvrij, klopt dit?
m.vr.gr. Jet v.Enckevort Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste H. V. Enckevort,
Extra bijlenen in 2013 kan nog aflossingsvrij als uw totale aflossingsvrije hypotheek lager is dan 50% van de economische waarde van uw huis. Maar op het extra geleende deel hebt u alleen hypotheekrenteaftrek als het minimaal annuïtair (met maandelijkse aflossing) is gefinancierd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 11-12-2012
Wat ik mij afvraag bij dit bericht, is hoe zich dit verhoud tot de boeteclausule mócht je willen overstappen.

Hartstikke fijn dat ze zo met ons begaan zijn en de (hypotheek)schuld per inwoner willen doen dalen, maar dan moeten consumenten ook wel een eerlijke kans krijgen om hun hypotheek (cq gedrag / leven) te verbeteren. En dat gaat dus niet als je met torenhoge boeteclausules wordt geconfronteerd.

Jammer dat daar niets over wordt gerept in dit bericht, het komt nu over alsof men keuze heeft en "waarom sluit je niet over, waar wacht je nog op?". Als men die keuze werkelijk had, als de banken écht in de meewerkstand staan, dan gaan we met z'n allen wat doen aan die boeteconstructies; eenmalig. Tot iedereen de kans heeft gehad zijn/haar hypotheek aan te passen.

Wat dacht men van het volgende, discussie over wiens schuld het is komen we toch niet uit, de bank, of de consument, of de politiek. Als we nu allemaal een deel vd pijn nemen, en het achter ons laten.

Boeteclausules door de helft. Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Sander,
Bij het overstappen naar een andere bank, moet men altijd de nieuwe kosten plus een eventuele boete afzetten tegen de kosten van de eigen bank. Dat staat los van de nieuwe regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 10-12-2012
Mijn huidige hypotheek is als volgt opgebouwd; een deel belegging (60.000), een deel aflossingsvrij (80.000) en een deel (150.000) spaarhypotheek.
1. Ik wil het beleggingsdeel omzetten naar spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek; welke hypotheekvorm (ook met oog op hypotheekrente aftrek) is het verstandigst? Wat zijn de voor- en nadelen van beide?
2. Tevens wil ik spaargeld gebruiken om een deel van de 80.000 af te lossen, is dit verstandig en wat verandert er voor het overige bedrag wat aflossingsvrij blijft?
3. Als laatste; ik hoor dat de termijn voor hypotheek omzettingen verschoven is van 31 dec naar 31 maart 2013. Voor bestaande hypotheken verandert er toch niets; en kan ik mijn aflossingsvrije deel blijven behouden + spaarhypotheek blijven behouden? Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Barry,
1. Met het oog op de hypotheekrenteaftrek is de spaarhypotheek het handigst, omdat dan de aftrek maximaal is, terwijl u wel vermogen opbouwt. Zie voor enkele voordelen en nadelen van een spaarhypotheek:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/69037-aflossingsvrije-hypotheek-omzetten-naar-spaarhypotheek.html

2. De spaarrente op spaargeld is moment laag en zeer waarschijnlijk lager dan de netto hypotheekrente die u betaalt. Dat maakt, als u het geld niet direct weer nodig hebt, aflossen voordelig. Het verlaagt per 1 januari 2013 ook uw vermogen in box 3 als u dit jaar nog aflost. Let wel op de eventuele boeterente. Als die hoog is, is wellicht 10% aflossen verstandiger:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/29730-boeterente-berekenen-bij-oversluiten-hypotheek.html

Voor de rest van uw aflossingsvrije hypotheek verandert er niet.
3. U kunt een bestaande aflossingsvrij hypotheek of spaarhypotheek behouden onder de oude condities. Het uitstel is er voor mensen die nog vlug hun bestaande hypotheek willen omzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Groot, 07-12-2012
De marktwaarde van mijn appartement is 250.000-260.000 euro. Ik wil mijn hypotheek verhogen van 100.000 naar 125.000 euro. Kan ik een geheel aflossingsvrije hypotheek nemen? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste M. de Groot,
Het is kantje boord: toegestaan is tot 50% van de marktwaarde aflossingsvrij in 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Mook, 07-12-2012
Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt waarbij je maandelijks een X bedrag aflost, is aantoonbaar, geldt dit dan niet als en wettelijke aflossing? Een dergelijke lopende hypotheek behoef je dus niet om te zetten. Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste J. Mook,
U hoeft een in 2012 bestaande hypotheek niet om te zetten om van uw hypotheekrenteaftrek gebruik te maken. Het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek in 2012 is dat u zelf het moment van aflossing kunt uitkiezen en de maandlast lager is. Men hoeft niets om te zetten, maar in de markt zitten momenteel veel mensen die dat wel willen gaan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathilde, 06-12-2012
Goedenavond,
Onze huidige woning staat te koop. Wij willen, na verkoop, zsm verhuizen naar een andere (vergelijkbare) koopwoning. Stel dat wij ter overbrugging nog een aantal maanden zullen moeten huren en daarna wederom een hypotheek afsluiten. Vallen wij dan nog wel onder de oude regels van bestaande hypotheken? Of wordt dat gezien als een nieuwe hypotheek, omdat er een aantal maanden tussen zit? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste Mathilde,
Voor de hypotheekrenteaftrek gelden dan voor het bestaande bedrag minus de overwaarde de oude regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

At, 04-12-2012
Vraag. Ik heb mijn woning verkocht en de overdracht is eind december. Graag wil ik gaan bouwen, maar ik kan de koopovereenkomst niet voor 1 januari rond krijgen omdat ik daarvoor ook een voorbeoordelings bouwvergunning nodig heb. Kan ik mijn huidige hypotheek wel meenemen? Zo ja, binnen wat voor periode heb ik dan wel de koopovereenkomst nodig? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste At,
Een bestaande hypotheek meeverhuizen is niet altijd toegestaan. Daarvoor moet de bank toestemming geven:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/11540-hypotheek-hypotheek-meenemen-naar-nieuwe-woning.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beppie, 04-12-2012
Ik heb een aflossingsvrije hypotheek met een fundsparen met garantie uitkering die in 2032 uitkeert. Deze is in juni 1999 afgesloten. Gezien de nieuwe regels moet ik dan een KEW regelen? Of is het zo dat het geen probleem is gezien de nieuwe regels in 2013?
met bvr gr bep Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Beppie,
U hoeft een bestaande hypotheek niet te veranderen, omdat die nog gewoon valt onder de oude regels van voor 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 03-12-2012
Vraagje. Ook het maximaal te lenen bedrag als hypotheek gaat omlaag. Ik heb een huis gekocht begin 2007 voor € 243.000 (inclusief bouwdepot van € 13.000). De hypotheek heeft een looptijd van 10 jaar. Het huis is nu ongeveer € 203.000 waard. Als ik straks (begin 2017) naar een andere hypotheekverstrekker wil overstappen (bijvoorbeeld door een lagere rente dan die geboden wordt door de huidige hypotheekverstrekker) kan ik dan wel € 243.000 als hypotheek krijgen (als het inkomen wel toereikend is)? Of moet ik dan zelf € 40.000, - meenemen.
Alvast bedankt, Roy Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Roy,
Wat u extra aan hypotheek neemt, valt onder de nieuwe regels. Ook de nieuwe regels van het maximaal te lenen bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. H. H. S., 28-11-2012
Vraag. Mijn hypotheek ( €180.000 ) loopt af in 2015. (10 jr. tegen 4.2%) Huis gekocht in 1997. Op advies van bank, vanwege leeftijd, 100% aflossingsvrij. Overwaarde momenteel € 100.000, -. Ik ben nu 65jr. en ik heb er totaal geen belang bij om iets te gaan aflossen. Ik kom er eigenlijk niet uit wat voor mij het beste is. Moet ik nu iets ondernemen of gewoon afwachten tot 2015 en kijken wat dan de beste situatie is. Maar belangrijker, kan ik mijn aflossingsvrije hypotheek dan nog voortzetten. Heel graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Siebrand Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste S. H. H. S.,
Voor uw bestaande hypotheek verandert er niets en kunt u gewoon afwachten tot 2015. Een verlenging van een bestaande hypotheek is voor een bank of fiscus geen reden om te eisen dat u gaat aflossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 28-11-2012
Wij hebben nu een aflossingsvrije hypotheek, rente periode loopt tot april 2015. De regelgeving (is) verandert nu. Moet ik mijn hypotheek nu omzetten of hoeft dit pas als de rentevast periode afgelopen is. Ik hoor nl dat dit voor januari 2013 gebeurd moet zijn! Mocht dit wel zo zijn hoe moet ik dit dan doen en als het voor 2013 niet gereed is, kan zijn, wat zijn dan de eventuele gevolgen? Met vriendelijke groeten, Henny. Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Henny,
1. Voor een bestaande aflossingsvrije hypotheek verandert er in feite niets. U hoeft ook niets om te zetten.
2. Anders is dit voor mensen die in 2020 voor het eerst een hypotheek afsluiten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/106941-overgangsregeling-huis-kopen-in-2020-met-hypotheek-uit-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-11-2012
Vraagje ik koop deze week nog huis ga dus bij de makelaar tekenen voor koopovereenkomst, maar bij de bank kan ik pas 13 december terecht dus zal pas in 2013 rond zijn de hypotheek. Kan ik nog wel gebruik maken de regels van 2012? Ook als de hypotheek bij de bank pas in 2013 is?
mvg Marco Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Marco,
Een hypotheek die in 2013 wordt afgesloten, wordt gezien als een nieuwe hypotheek onder de nieuwe (2013) regels. Maar er is een overgangsregeling voor wie in 2012 een huis heeft gekocht. Het moet een serieuze koopovereenkomst zijn, maar de overeenkomst mag de gebruikelijke ontbindende voorwaarden hebben zoals een financieringsvoorbehoud en de drie dagen bedenktijd. In dat geval is een hypotheek in 2013 nog een hypotheek onder de oude regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gitta, 27-11-2012
Bij ons is het een ingewikkeld verhaal. wij hebben 1 object samen met m'n moeder. Daar zitten 3 hypotheken op. 2 aflossingsvrij en 1 leven (woekerpolis). Is het voor ons verstandig om dit nu allemaal opnieuw af te sluiten? En is het mogelijk om de aflossingvrije hypotheek van m'n moeder over te nemen en er dan 1 hypotheek van te maken? Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Gitta,
1. U bent niet verplicht om over te sluiten, ook al zou het wel handig zijn om van de levenhypotheek af te komen als die te weinig rendeert.
2. Wat precies in uw geval mogelijk is en of het geld oplevert hangt af van uw inkomen en de hypotheekrente die u nu betaalt. De bank zal kijken of het overnemen van de hypotheek door u mogelijk is (draagkracht) en daarvoor een hypotheek met aflossing aanbieden. Bovendien kan het overdragen van de schuld van moeder aan u gezien worden als schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kampeerfriek, 27-11-2012
In 2014 loopt mijn hypotheek af. Mijn hypotheek bestaat uit 50 % belegging en 50% aflossingsvrij. Ik moet dan dus mijn bestaande hypotheek oversluiten bij dezelfde hypotheekverstrekker of bij een nieuwe hypotheekverstrekker. Valt mijn hypotheek dan nog onder de oude regeling? Stel ik wil mijn hypotheek omzetten in een hypotheekvorm waarbij ik 50% ga aflossen en voor 50 % mijn aflossingsvrije gedeelte behoud, valt mijn hypotheek dan nog steeds onder de oude regeling?

Met vriendelijke groet,
Kampeerfriek Reactie infoteur, 14-03-2013
Beste Kampeerfriek,
1. Als u verder niets aan uw hypotheek verandert, gelden de oude regels nog.
2. Als uw hypotheek minder risicovol wordt doordat u de beleggingsghypotheek vervangt door een hypotheek met aflossing gelden ook de oude regels nog. U kunt er ook voor kiezen om jaarlijks en niet verplicht tot 10% boetevrij van uw hypotheek af te lossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerco, 20-11-2012
Wij zijn op dit moment bezig met een huis. We willen alles (koopovereenkomst en hypotheek offerte) dit jaar tekenen. De hypotheek zal echter in juli 2013 van start gaan. De hypotheek offerte zullen wij dit jaar tekenen, evenals alle andere documenten. Wij zullen echter de sleutels krijgen in juli 2013. Betekent dit dat we nog onder de gunstige voorwaarden van 2012 vallen? Reactie infoteur, 20-11-2012
Beste Gerco,
Dit hangt van de precieze formuleringen af. Als u dit jaar tekent en daarmee eigenaar bent, maar het huis pas later betrekt, gelden de oude regels nog. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. H. Drabbe, 19-11-2012
Wat is het geschikste moment om een restschuld op een aflossingsvrije hypotheek van 90.000 Euro bij een WOZ waarde van 400.000 af te lossen. Mijn hypotheek loopt nog tot 1 nov. 2015 tegen 3.5%! Graag een reactie. Nuttig -, als het kan- in zijn geheel af te lossen? Zonder boete.
P.H.Drabbe Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste P. H. Drabbe,
1. Bij een hypotheekrente van 3,5% is momenteel in bijna alle gevallen aflossen voordeliger dan geld op een spaarrekening te bewaren.
2. Vervolgens is het zo dat bij de belastingaangifte van een jaar wordt gekeken naar uw vermogen per 1 januari. Als u dus een deel van uw eigen vermogen gebruikt om uw hypotheek boetevrij af te lossen en u doet dat nog dit jaar, dan hebt u volgend jaar bij uw belastingaangifte 2013 een lager vermogen waarover u vermogensrendementsheffing betaalt.
3. Als u anderzijds weer snel ander geld nodig hebt en daarvoor geld moet lenen, is alles aflossen niet handig, omdat de rente op een nieuwe lening meestal weer hoger is dan de 3,5% die u nu betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferryve, 16-11-2012
Wij hebben een koopcontract getekend op 5-11-2012 van een nieuwbouwwoning. De bouwvergunning wordt 21-11 afgegeven (volgens de projectontwikkelaar) door de gemeente. In die zelfde week gaan wij de hypotheek offerte tekenen. Alleen wil de bank dat de bouwvergunning onherroepelijk is voordat wij kunnen passeren. Dit zou dus zijn in de 1e week van 2013. Vallen wij dan onder de "oude" regels (2012) of "nieuwe" regels (2013) waardoor wij verplicht zijn een annuitaire hypotheek af te sluiten ipv een bankspaar? (Ik weet dat het niet verplicht is maar zo behouden we recht op de hypotheekrente aftrek) Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Ferryve,
Als u pas in 2013 een nieuwe hypotheek afsluit, valt die hypotheek onder de nieuwe regels. Uitzondering is uw geval waarbij u in 2012 het huis hebt gekocht. Dan valt u namelijk onder de overgangsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barend Jonker, 15-11-2012
Wij hebben net een nieuw huis gekocht, de levering is in april 2013. Voor ons huidige huis hebben we een aflossingsvrije hypotheek voor ca 60% van de waarde. Kan ik de huidige hypotheek meenemen en blijft die dan als bestaande hypotheek meetellen onder de oude/bestaande regelgeving? Of ben ik gedwongen om die oude hypotheek om te zetten in een annuitaire hypotheek?
Met vriendelijke groet
Barend Jonker Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Barend Jonker,
Omdat het om een nieuw huis gaat, denk ik dat de 60% aflossingsvrij niet meer is toegestaan en de hypotheek onder de nieuwe regels valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 14-11-2012
Momenteel heb ik een aflossingsvrije leven hypotheek. Deze wil ik omzetten naar een bankspaarhypotheek. Het hypotheek bedrag blijft ongewijzigd, het rentepercentage blijft hetzelfde, we blijven bij dezelfde bank en het blijft voor hetzelfde huis.

We tekenen het contract voor de omzetting met de bank in 2012. Echter door administratieve verwerkingstijd bij de bank kan de omzetting pas op 1 januari 2013 doorgevoerd worden.

Voor deze omzetting hoeven we niet naar de notaris. Alle contracten (omzetting, pandakte, financieel advies) worden in 2012 (in komende dagen) getekend.

Mijn vraag is of de hypotheekrente van de bankspaarhypotheek nog onder de hypotheekrenteaftrek valt? Het betreft immers geen nieuwe hypotheek maar een aanpassing van een bestaande hypotheek. Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Joris,
Uw bankspaarhypotheek valt onder de oude regels, omdat het een oude hypotheek volledig vervangt en u niet verhuist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerdiene, 07-11-2012
Starter heeft 1e huis gekocht in okt 2012. Voorlopig koopcontract getekend waar je niet meer onderuit kan nu, hypotheek goedgekeurd met nhg maar overdracht 29 maart 2013 bij de notaris. Valt deze spaarhypotheek onder 2012? (overgangsrecht). Dus onder de oude regels voor de belastingdienst? Reactie infoteur, 08-11-2012
Beste Gerdienne,
Als de hypotheekakte in 2013 passeert bij de notaris, is het een hypotheek 2013 en niet 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fd, 01-11-2012
@Infoteur
Ik maak hieruit op dat de offertedatum leidend is? Dus offertedatum vóór 1-1-2013 is 50% aflossingsvrij, offerte na 1-1-2013 is annuïtair. Het maakt dan niet uit wanneer de hypotheekakte wordt gepasseerd, voor of na 1-1-2013? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Fd,
1. Voor de aftrek van de hypotheekrente is van belang wanneer de hypotheek is afgesloten en gepasseerd bij de notaris.
2. Voor de inhoud van de offerte en de geldigheid daarvan, moet u kijken naar wat daarover in de offerte staat. Een deel mag in 2013 nog wel aflossingsvrij zijn, maar dan zonder hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Fd, 01-11-2012
Betreft aankoop nieuwbouwwoning. Ik teken de koop- en aannemingsovereenkomst volgende week. Regel mijn hypotheekofferte vóór 15 december 2012, maar de levering en dus ook de hypotheekakte passeert op 15 januari 2013. Geldt mijn hypotheekofferte uit 2012 met 50% aflossingsvrij dan nog? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Fd,
1. In de offerte zal zijn aangeven hoe lang de offerte geldig is.
2. De hypotheekrente van een hypotheek die is afgesloten in 2013 is alleen aftrekbaar voor het deel van de hypotheek waarop wordt afgelost. De hypotheekrente van het andere deel is niet meer aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 30-10-2012
Wij zijn voornemens een huis te kopen. Wij willen een bankspaar hypotheek maar wat ons niet duidelijk is is of dat nog mogelijk is. Wanneer wordt er nu gesproken van een nieuwe hypotheek. Overal lees je dat voor nieuwe hypotheken banksparen straks niet meer mogelijk is. Wij hebben een huis waarbij de verkopende partij de feitelijke overdracht wil laten plaats vinden in februari 2013. De koopovereenkomst is nu getekend en aan het einde van het jaar 2012 kunnen wij onze hypotheek gereed hebben. Wat is nu leidend? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Ferry,
1. In 2012 is een bankspaarhypotheek nog mogelijk.
2. Leidend voor de hypotheek is de datum waarop de hypotheek wordt getekend. Leidend voor de verkoop is het moment van overdracht bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Realistisch, 30-10-2012
Hypotheek wordt niet moeilijker, ze willen alleen maar snel verkopen want als ze het echt zo moeilijk willen maken met allerlei regeltjes, dan hoe zal de verkoop van huizen gaan? media wordt gebruikt om mensen vooral jonge gezinnen bang te maken. trek je niks van aan. dit is zo'n Europese unie actie waar Nederland zoveel mogelijk tonnen wilt verzamelen om andere Europese landen te helpen of andere intenties, in ieder geval niet om gemiddelde Nederlander naar boven te helpen. tegenwoordig is politiek de nieuwe geloof en zal leiden naar conflicten. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Realistisch,
Banken zijn echt wel terughoudender geworden dan een paar jaar terug, maar als een goede hypotheek kan worden afgesloten zullen ook zij geen neen zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nigel Grocock, 26-10-2012
Mijn schoonmoeder is overleden. Mijn schoonvader woont in een tehuis. Zijn huis is hypotheekvrij en onbewoond. Bestaat de regel nog dat wij het huis kunnen overnemen voor 60% van de WOZ waarde zonder geschenkbelasting te betalen over de overige 40%?
Voor welke bedrag (tov de WOZ waarde) kunnen wij het huis overnemen zonder dat we geschenkbelasting moeten betalen? Reactie infoteur, 10-08-2020
Beste Nigel Grocock,
Zodra een huis bij leven overgaat van ouders naar kinderen voor een prijs lager dan de economische waarde, zal de belastingdienst dat als schenking zien. De economische waarde kan lager zijn dan de WOZ-waarde, maar het is niet zo dat u 60% belastingvrij kunt overnemen. Wel kan een ouder een (klein) deel belastingvrij schenken:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter K., 06-09-2012
Wat gebeurt er met een aflossingsvrije hypotheek waarvan de renteperiode is afgelopen? Er moet een nieuwe rentevaste periode worden afgesproken. Wordt die dan als een nieuwe aflossingsvrije hypotheek gezien en gelden daarmee dan ook de nieuwe regels? Of is dit een aflossingsvrije hypotheek uit het "oude regime" zonder alle nieuwe beperkingen?)

Geldt dit ook als je overstapt naar een andere hypotheekverstrekker? Anders heeft de huidige je aardig in de tang!

Vr. gr, Peter Reactie infoteur, 06-09-2012
Beste Peter K.,
Het vernieuwen van een rentevaste periode bij dezelfde bank wordt niet als een nieuwe hypotheek gezien. Ook als u naar een ander gaat, is dat onder de oude regels zolang u in het huis blijft wonen, het bedrag hetzelfde is en de hypotheekvorm hetzelfde is (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 10-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.