Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2020?

Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2020? Lagere woonlasten door sneller aflossen en het liefste boetevrij zijn in 2020, dat zou mooi zijn. U kunt uw hypotheek extra aflossen, maar hoe pakt u dat aan? Een hypotheek aflossen met eigen geld in 2020 kan bij de lage spaarrente voordelig zijn en het betekent direct lagere maandlasten. Hoe kunt u het beste aflossen bepaalt u aan de hand van een rekenvoorbeeld met het netto voordeel van aflossen. Aflossen is de norm in 2020, extra aflossen is een keuze. Misschien hebt u recht op wat over is van de Wet Hillen in 2020. Hebt u nog een spaarhypotheek, dan is het goed om te weten dat de fiscale regels voor de aflossing van een spaarhypotheek zijn versoepeld. De voordelen kunnen in 2020 groot zijn.

Wel of niet de hypotheek extra aflossen in 2020?


Belastingdienst en een hypotheek aflossen

Bijna iedereen die in ons land een hypotheek heeft of binnenkort wil gaan afsluiten, wil ook de fiscale gevolgen weten. De vraag is dan vooral wat fiscaal slim is en hoeveel de netto maandlasten van het huis zullen bedragen. Is het extra aflossen van de hypotheek slim of juist niet? Toch zijn dit minder simpele vragen om te beantwoorden dan op eerste gezicht lijkt. Vele factoren spelen een rol.

Eigenwoningschuld in 2020 berekenen

De hoogte van de hypotheek, de eigenwoningschuld, en de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, zijn aan strenge regels gebonden. De eigenwoningschuld mag maximaal gelijk zijn aan:
 • De aankoopsom van de woning inclusief aankoopkosten;
 • Plus de mee gefinancierde financieringskosten;
 • Plus de kosten van verbetering of onderhoud van uw woning;
 • Plus de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming;
 • Minus de eigenwoningreserve als u eerder een huis hebt verkocht;
 • Minus een schenking door een ouder aan een kind voor de aankoop van een eigen woning.
 • Tot slot mag de hypotheek in 2020 niet hoger zijn dan 100% van van de woningwaarde (100% voor starters met NHG-hypotheek).

Een hoop rekenwerk dus.

Hoogte eigenwoningschuld bij een nieuwe hypotheek

Wie een nieuwe hypotheek afsluit of een bestaande hypotheek verhoogt, krijgt voor dat deel met nieuwe en aanvullende fiscale regels te maken. De hypotheekrente is aftrekbaar wanneer de nieuwe lening in 30 jaar tijd maandelijks wordt afgelost. Meestal zal de financiering via een annuïteitenhypotheek verlopen maar ook een lineaire hypotheek is toegestaan. Een nieuwe hypotheek of extra hypotheek die niet aan deze eisen voldoet, maakt ook geen onderdeel meer uit van de eigenwoningschuld, maar komt in box 3 van de inkomstenbelasting terecht.

Regels bijleenregeling bij het kopen van een huis

De eigenwoningreserve of overwaarde bij verkoop van een eerdere woning spelen een belangrijke rol in de bijleenregeling.
De bijleenregeling is weer zon fiscale regeling die het allemaal wat lastiger maakt. Zeker voor wie nog wat jonger is en denkt binnen afzienbare tijd weer te zullen verhuizen. Door de bijleenregeling kunt u altijd minimaal uw huidige hypotheek fiscaal vriendelijk meenemen naar uw nieuwe koopwoning, als die hypotheek lager is dan de prijs van de nieuwe koopwoning. Hoe lager de hypotheek, hoe minder u kunt meenemen. En als het huis overwaarde heeft, dat wil zeggen dat de verkoopwaarde hoger is dan de hypotheek die er op rust, moet u eerst die overwaarde in het nieuwe huis stoppen, voordat er van een verhoogde hypotheek met hypotheekrenteaftrek sprake kan zijn. De Belastingdienst spreekt in zon situatie over eigenwoningreserve. Deze eigenwoningreserve blijft maximaal 5 jaar geldig. U mag overigens wel uw hypotheek verhogen, maar het meerdere van de hypotheek is dan niet fiscaal aftrekbaar.

Verplicht aflossen van de hypotheek

Lees uw hypotheekvoorwaarden er maar op na. Bij nogal wat hypotheken is het zo dat de bank u kan verplichten af te lossen als de bestaande hypotheek onder water staat, dat wil zeggen als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Dit kunt u afwachten, maar u kunt de bank ook voor zijn.

Hypotheek boetevrij aflossen en afbetalen, Hillen

Het lijkt er dus haast op alsof het aflossen van de hypotheek niet erg slim is. Maar dat is ook weer niet het geval. Uit het artikel de goedkoopste hypotheek van Nederland blijkt dat aflossen vaak goedkoper is, wanneer u ook een spaarrekening heeft. U betaalt geen hypotheekrente meer, uw vermogen in box 3 wordt minder belast en als uw hypotheek relatief klein is, zorgt de aangepaste wet Hillen er ook nog voor dat u nauwelijks eigen woning forfait, het vroegere huurwaardeforfait, bij uw inkomen hoeft bij te tellen. In 2019 is dit 1/30e deel in 2020 2/30e deel. Alles bij elkaar kan dit voordeel groot zijn voor wie eigen geld heeft. Vervroegd aflossen betekent minder maandelijkse lasten en waarschijnlijk minder vermogensbelasting betalen in box 3. Kijk wel goed in de voorwaarden of u boetevrij mag aflossen. Een nadeel van aflossen blijft dat u minder geld vrij beschikbaar hebt.

Fiscale versoepeling voor de aflossing van een spaarhypotheek

Er is een versoepeling bij de spaarhypotheek. Deze versoepeling treedt ook in 2020 op als:
 • Uw fiscaal partnerschap stopt (echtscheiding, uit elkaar gaan).
 • U krijgt schuldhulpverlening volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • U verkoopt uw eigen woning.
 • U hebt financiële problemen waardoor u niet meer in staat bent om de lasten van de eigen woning te voldoen of als u die binnen afzienbare tijd niet meer zult kunnen voldoen.

Eigenwoningforfait en aflossen

Uw hypotheek zo mogelijk aflossen wordt de komende jaren alleen maar verstandiger. Immers het eigenwoningforfait stijgt met de waarde van de WOZ wat betekent dat u steeds meer moet bijtellen als inkomen uit eigen woning. Als u aflost, wordt de hypotheekrente lager en dan treedt al snel de wet Hillen in werking. De wet Hillen bespaart u belasting.

Wet Hillen

De Wet Hillen houdt in dat als het eigen woning forfait hoger is dan wat u aan hypotheekrente aftrekt en het saldo van beide dus positief is, u dit saldo tot 2018 op nul mag zetten. Deze regeling is in die zin aangepast dat de Wet in 30 jaar wordt afgeschaft. Dat betekent dat er in 2019 een bijtelling is van 1/30e (3,33% dus) deel als u geen hypotheekrenteaftrek hebt en in 2020 2/30e deel van het huurwaardeforfait. Hiervoor is op de aangifte inkomstenbelasting een aparte post aanwezig. Een rekenvoorbeeld verduidelijkt dit:

rekenvoorbeeld Wet Hillen

Stel uw eigen woning forfait bedraagt 5.000 euro en u trekt 2.500 euro aan hypotheekrente af, dan is het positieve saldo 2.500 euro. Vul in het geval waarin de bijtelling van het forfait groter is dan de afgetrokken hypotheekrente, als correctie regel -2.500 euro in. Zo wordt de per saldo bijtelling bij uw inkomen gelijk aan nul. Vervolgens is er een bijtelling van 1/30e deel (2019) of 2/30e deel (2020).

Hoeveel hypotheek boetevrij aflossen

Vaak kan 10 procent per jaar worden afgelost en bij een variabele hypotheek nog meer. Als u uw hypotheek wilt oversluiten en ook gedeeltelijk aflost, wordt het bovendien mogelijk om een lagere hypotheekrente te bedingen. Het risico voor de bank is immers kleiner geworden. Boetevrij aflossen is meestal ook aan de orde als:
 • De overeengekomen rente vaste periode voorbij is.
 • U uw huis verkoopt. Bij gedwongen verkoop geldt dit ook, als de executieverkoop buiten uw schuld plaats moet vinden.
 • Er sprake is van overlijden, al of niet in combinatie met een uitkering van de aanwezige overlijdensrisico verzekering.
 • De opstalverzekering door de opgelopen schade uitbetaalt en het pand vrijwel teniet gaat.
 • Als de marktrente hoger ligt dan uw hypotheekrente mag u zelfs het gehele bedrag in één keer boetevrij aflossen.

Een rekenvoorbeeld:

rekenvoorbeeld hypotheek aflossen met spaargeld

Is aflossen van een deel van de hypotheek met spaargeld een goede zaak:
 1. Stel de Wet Hillen is nog niet op u niet van toepassing.
 2. Stel de hypotheekrente op uw hypotheek bedraagt 3 procent.
 3. Stel u krijgt 0,5 procent spaarrente over uw spaargeld.
 4. Stel u betaalt 37 procent belasting.
 5. Stel u hebt de keuze om 10.000 euro in de hypotheek te laten zitten met 10.000 euro op de spaarrekening, of dit bedrag van de spaarrekening af te halen en daarmee een deel van de hypotheek af te lossen.

Dan betaalt u netto aan hypotheekrente 1,9 procent, omdat van de 3 procent bruto 37 procent van de belasting aftrekbaar is en 63 procent dus niet. Netto ontvangt u aan spaarrente 0,5% of zelfs een negatief percentage als u vermogensrendementsheffing moet betalen. In dit geval loont aflossen dus zeker. Ook als u geen vermogensbelasting betaalt, omdat u minder dan 30.846 euro spaargeld hebt per persoon, loont aflossen: 0,5 procent rente op spaargeld is altijd minder dan de 1,9% netto op uw hypotheek. Hebt u een hoger inkomen en is uw aftrek in 2020 gelijk aan 46%, ook dan is aflossen verstandig, omdat de hypotheekrente na aftrek dan 1,62% bedraagt en de rente op spaargeld veel lager is, zeker als u vermogensbelasting betaalt.

Toeslagen

Het uiteindelijke resultaat hangt af van uw inkomen en de hoogte van de spaarrente en uw belastingtarief en belastingschijf. Immers, minder hypotheekrenteaftrek betekent ook een hoger belastbaar inkomen. Er is dus een uitverdieneffect via de inkomstenbelasting in box 1. Bovendien kan aflossen ten koste gaan van uw fiscale toeslagen.

Beleggen in 2020

Beleggen is niet zonder risico, 2019 was een uitstekend jaar. Als u denkt dat ook 2020 een prima beleggingsjaar wordt en u gaat met veel succes beleggen, dan is dat voordeliger dan aflossen omdat het rendement op het geld veel hoger zal zijn dan de spaarrente op een spaarrekening.

Hypotheek aflossen in 2020: voordelen en nadelen

Het aflossen van de hypotheek leidt tot lagere maandlasten, maar betekent ook minder hypotheekrenteaftrek, een hoger belastbaar inkomen en minder geld achter de hand hebben. Een aantal voordelen en nadelen op een rij:

Voordelen hypotheek aflossen via extra aflossing:

 • Lagere maandlasten eigen huis.
 • U bent minder gevoelig voor de gevolgen van een hogere hypotheekrente.
 • U zult bij verkoop minder snel een restschuld overhouden. U bouwt immers vermogen op.
 • Vermogen in het huis wordt fiscaal niet belast, vermogen op een spaarrekening wel.
 • Bij weinig of geen hypotheek, kunt u gebruik maken van was is overgebleven van de Wet Hillen. Dit betekent ook een geringe maar jaarlijks toenemende bijtelling van het eigenwoningforfait.
 • Bij een aflossingsvrije hypotheek kan op tijd extra aflossen verstandig zijn als einde looptijd (30 jaar) nadert.

Nadelen hypotheek sneller aflossen via extra aflossing:

 • Uw verzamelinkomen stijgt waardoor u minder voor toeslagen en dergelijke in aanmerking komt.
 • U hebt minder vrij geld beschikbaar.
 • Bij verhuizen zult u de overwaarde in het nieuwe huis moeten stoppen. We noemen dit de bijleenregeling.
 • Minder hypotheekrenteaftrek.
 • Uitverdieneffect via inkomstenbelasting box 1.
 • Minder of geen toeslagen.

Starters op hypotheekmarkt

Maar eigen geld is er vaak niet voor de starters op de woningmarkt. Ook al is het veel verstandiger om dan niet te kopen, toch laten starters zich vaak niet weerhouden. En er zijn ook speciale hypotheken voor starters op de markt. Anderen kijken hun ouders lief aan. Sommige ouders nemen zelf een extra hypotheek voor hun kind of staan bijvoorbeeld garant bij de hypotheekbank, waardoor een lagere hypotheekrente mogelijk wordt. Of dat verstandig is, is per individueel geval weer anders.

Instappen in bestaande hypotheek of hypotheek overdragen aan een ander

Een hypotheek wordt voor lange tijd afgesloten. Wellicht wilt u tussentijds veranderingen aanbrengen. Denk aan het overdragen van een hypotheek, een andere tenaamstelling of een bijschrijving van een andere persoon. Als u gaat trouwen, scheiden, uw huis verkopen en zo verder. Vraag in dat geval schriftelijk bij uw bank om toestemming. Vaak staat de bank het onder voorwaarden toe en hoeft u in dat geval dus niet ook weer langs een notaris te gaan, wat een stuk duurder zou zijn.

Huren of kopen?

Eigenlijk moet elke starter zich eerst afvragen of hij wil huren of kopen. Natuurlijk heeft een koophuis als mogelijk voordeel dat de waarde op enig moment zal stijgen, maar niemand kan met zekerheid zeggen wanneer en met hoeveel. Zeker niet met de huidige krediet crisis. Huren is ook niet goedkoop, maar geeft vaak meer flexibiliteit. En dat is eigenlijk wat we zoeken. Een nadeel van vervroegd aflossen is dat u minder flexibel bent: van stenen kunt u immens niet eten, als u zelf de bewoner bent.

Slot hypotheek sneller aflossen in 2020

Zet als u een hypotheek wilt afsluiten, oversluiten of wijzigen de uitgaven en inkomsten goed op een rij en stap in wanneer het u ook financieel uitkomt. Vraag voldoende offertes aan en ga zeker niet over een dag ijs. Schat de toekomst vooral realistisch in, ook financieel, en vraag om een goed advies. Een advies kost geld, maar behoedt u ook voor fouten.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Eigenwoningforfait 2020Eigenwoningforfait 2020Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen wo…
Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2021Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2021U kunt uw hypotheekrenteaftrek benutten, aflossen op de hypotheek of kiezen voor spaargeld op een spaarrekening. U kunt…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)De Wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 neemt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen die gr…
Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?Hypotheek aflossen of sparen, wat is voor u fiscaal voordeliger? Is honderd procent aflossen wellicht toch goedkoper? St…

Hypotheekofferte aanvragen: wanneer en hoe?Hypotheekofferte aanvragen: wanneer en hoe?Wanneer je een hypotheek gaat kiezen, laat je jezelf goed informeren door de hypotheekverstrekker, hypotheekadviseur of…
Hypotheek met hulp van oudersHypotheek met hulp van oudersWanneer je starter bent op de woningmarkt en je wilt een eigen huis kopen, dan is dit vaak te duur, zo ook voor jonge do…
Reacties

Pietje, 19-06-2014
Ik heb momenteel een huis van 280.000 waar een hypotheek op rust van 227000. We zijn flink aan het sparen voor een groter huis. In de toekomst zullen we dus naast eigen geld waarschijnlijk ook de hypotheek nog iets moeten verhogen. Maar als wij gaan sparen en boven de 42.000 euro komen, dan betalen we vermogensbelasting (onze spaarrente is 1.4%). Ik zat eraan te denken om alles boven de 42000 spaargeld af te lossen op mijn bestaande hypotheek. Is dit verstandig? Ik heb namelijk ergens gelezen dat ik dan bij het verhogen van mijn hypotheek dit niet meer kan aftrekken van de belasting (inclusief het deel dat ik dus heb afgelost). Wat is dan het voordeligste om te doen (rekening houdend met lagere maandlasten bij aflossen, wel of geen vermogensbelasting betalen, wel of geen hypotheekrente aftrek op toekomstige hypotheekverhoging inclusief het eerder afgeloste deel)? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Pietje,
1. Als u puur kijkt naar wat het voordeligste is, zal dat meestal het gedeeltelijk aflossen van de hypotheek zijn. De mate van voordeel hangt ook af van de hoogte van de hypotheekrente die u nu betaalt en de belastingaftrek die u hebt.
2. Maar als u binnenkort een nieuw huis wilt kopen, geldt de bijleenregeling. Kortweg houdt die in dat de overwaarde bij verkoop van het oude huis geïnvesteerd moet worden in het nieuwe huis en dus geen hypotheekrenteaftrek kent. Hoe hoger de overwaarde, hoe geringer de (maximale) aftrek op het nieuwe huis is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112720-bijleenregeling-2020-en-2021-aflossingsplicht-hypotheek.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Wolff, 04-08-2013
Omdat de spaarrente zo laag is, heb ik veel spaargeld gebruikt in het verlagen van mijn hypotheekschuld (aflossingsvrije deel). Hiermee heb ik dus direct lagere maandlasten. Met lagere maandlasten 'verdien' ik meer dan dat ik het op de bank laat staan.

Echter, het bevreemde mij dat mijn premie voor de overlijdensrisicoverzekering omhoog ging. Ten eerst heeft de financieel adviseur aangegeven dat ik kosteloos kon aflossen, en heeft de geldverstrekker aangegeven dat het was toegestaan om méér dan 10% van de hypotheeksom af te lossen, omdat de geldverstrekker tegen gunstigere tarieven geld in de markt kan halen dan van een particulier. Daarnaast ben ik van mening dat vanwege de lagere schuld, de premie juist lager zou moeten worden, omdat er voor een lager bedrag verzekerd hoeft te worden (het risico is minder geworden). De geldverstrekker geeft aan omdat de rentevergoeding omlaag gaat de premie daarom stijgt.

Na maanden mailen en telefonisch verkeer ben ik maar akkoord gegaan, maar tot op heden ben ik het er nog steeds niet mee eens. Ik begrijpt gewoon niet waarom een premie omhoog gaat terwijl je aflost en het risico daardoor lager wordt.

Hopelijk heeft iemand een duidelijk 'Jip en Janneke' toelichting hoe dit nu zit!

Bij voorbaat dank voor reacrties, ik kijk er met belangstelling naar uit. Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste R. Wolff,
De rente behoort geen factor te zijn bij het bepalen van de hoogte van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Wel zaken als uw leeftijd, inkomen en omvang van de dekking. Sterker nog: de laatste tijd is de premie voor een overlijdensrisicoverzekering door een verhevigde concurrentie sterk gedaald. U had uw verzekering ook elders kunnen regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. de Haan, 14-07-2013
Volgend jaar word ik 65 en loopt mijn hypotheek af (los van een later bijgeleend bedragje). In dat jaar val ik ook onder een belastingregiem. Is het fiscaal verstandig het betalen van de laatste hypotheeklasten voor 2014 naar voren te halen en dus in 2013 vervroegd aan de bank te betalen? Dank voor uw reactie, P. de Haan Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste P. de Haan,
U kunt in 2020 voor maximaal zes maanden vooruit de hypotheekrente van 2021 betalen en dat is als u in 2021 in een lager belastingtarief terecht komt, mogelijk fiscaal gunstig. Let er wel op dat het percentage van aftrek ook daalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 28-02-2013
Beste Zeemeeuw, Dit klopt, ik heb getekend voor totale hypotheek. Ik wist dit niet, ook adviseur cq tussenpersoon heeft mij niks verteld. Ik voel mij misleid door DBV, heb zelfs de voorwaarden van 2007 niet gekregen. Is dit de gebruikelijke gang van zaken? Kan ik hiertegen in verweer, of sta ik machteloos? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste John,
Het is in ieder geval niet netjes en ik zou het zeker aankaarten als u boetevrij meer wilt aflossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 28-02-2013
Ik heb in 2008 mijn hypotheek (dbv) met 30.000 verhoogd (ivm aanbouw) op een hypotheek van 325.000 afgesloten in 2004. Ik hoefde geen notariële akte en geen taxatierapport te overleggen ivm inbreng eigen geld en waarde van huis.Nu blijkt na info. over extra aflossen dat ik maar 10% ipv 15% mag aflossen p.j. Wat blijkt, voor mijn gehele hyp. gelden de voorwaarden van 2007 ipv 2004. Mijn vraag is, waarom niet alleen over de verhoging van 30.000, het is toch een bestaande hypotheek uit 2004, ik hoefde toch immers ook geen notariële akte en taxatie te overleggen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste John,
Dit lijkt alleen mogelijk als u voor het totale bedrag hebt getekend inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-11-2012
Als ik het goed begrepen heb, behoef ik mijn uitkomst van de woz-waarde (forfait) niet meer bij mijn opgave bij te tellen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Henk,
1. Als u geen hypotheek meer hebt of weinig aftrek van hypotheekrente, vervalt per saldo ook het huurwaardeforfait (bijtelling WOZ) in belangrijke mate.
2. Bij de aangifte inkomstenbelasting zijn hiervoor drie regels nodig: a) uw huurwaardeforfait, b) uw hypotheekrente, c) correctiepost geen of geringe eigenwoningschuld. De post c) zorgt er dan voor dat per saldo tot en met 2018 toch geen bijtelling plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke de Ruijter, 05-10-2012
Beste Peter,
ik heb een spaarhypotheek die met 65 zichzelf aflost, hoge rente 4, 45 (met opzet zo geregeld) vanwege aftrek en hevelwerking. Ik heb ook een aflosvrije hypotheek vaste rente 3, 8, loopt nog tot 2036, inkomen in de hoge categorieaftrek blijft na 65 jaar ook nog zo.
Wat kan ik het beste aflossen, leeftijd 62 jaar, werk en met 65 jaar? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Tineke de Ruijter,
Het gedeeltelijk aflossen van de aflossingsvrije hypotheek ligt momenteel meer voor de hand als u wilt aflossen, omdat de spaarhypotheek glad loopt (spaarrente ook 4,45%). Maar u kunt uw geld ook op een spaardeposito zetten dat netto meer oplevert dan circa 3%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-10-2012
We zijn van plan extra af te lossen op onze hypotheek. Is het verstandiger op het aflossingsvrije deel extra af te lossen of op het spaardeel, wat sowieso vol wordt gespaard na 30 jaar? En wat zijn de verschillen tussen beide vormen van extra aflossing als we over pakweg 10 jaar willen verhuizen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie, Peter Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Peter,
1. Ik begrijp dat u de combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een spaarhypotheek hebt. Bij het deel spaarhypotheek is het zo dat de hypotheekrente en spaarrente gelijk opgaan. Dat zou betekenen dat het aflossen van het aflossingsvrije deel voordeliger is. Bovendien is het aflossen van het spaardeel niet altijd toegestaan.
2. Bij een verhuizing en een nieuwe aankoop van een huis wordt gekeken naar de overwaarde van het huis en de bijleenregeling. Daarbij is de hoogte van de totale hypotheek van belang en niet de onderlinge verdeling van hypotheken:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 30-07-2012
Hoi

Ik heb een vraag. Wij overwegen ook om nog extra af te lossen. Wat mij nu nog niet helemaal duidelijk is wat er gebeurt met de overwaarde die vrijkomt als wij bv. ons huis over 10 - 15 jaar willen verkopen en een huis willen gaan huren of iets kleiners willen gaan kopen. Kunt u mij beide situaties uitleggen?
Dank.
Saskia Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Saskia,
1. Als u uw huis met overwaarde verkoopt en gaat huren, is er niets aan de hand. U betaalt geen belasting over de overwaarde:

https://financieel.infonu.nl/belasting/8961-belasting-betalen-over-overwaarde-huis.html

2. Als u vlak na de verkoop een kleiner huis koopt, gelden wat betreft de aftrek van de hypotheekrente op de nieuwe lening bepaalde voorwaarden via de bijleenregeling. In essentie houdt die bijleenregeling in dat de maximale hypotheek met hypotheekrenteaftrek gelijk is aan de koopprijs van het nieuwe huis minus de overwaarde van het verkochte huis:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 16-01-2012
Ik heb een afbetaald huis dat te koop staat en heb een nieuw huis gekocht dat nog in aanbouw is met een hypotheek erop. Op mijn belastingaangifte voerde ik de afgelopen jaren geen eigenwoningforfait op vanwege de wet Hillen. Hoe gaat dat nu bij de belastingaangifte van dit jaar? Moet ik een eigenwoningforfait opvoeren en zo ja voor welke woning? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Bert,
Zolang u niet bent verhuisd, is het eigenwoningforfait voor het nieuwe huis nul.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 27-12-2011
Ik ben ook van plan om mijn hypotheek af te lossen.
Het gaat nog om 34000 euro, ik mag maar 14000 euro p/j aflossen.
Zouden de banken niet coulanter moeten zijn met de boeterente, in deze
tijd hebben ze toch geld nodig? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Henk,
1. Als u dat bedrag wilt aflossen, kunt u nog 14.000 euro boetevrij aflossen in december en nog eens 14.000 euro in januari.
2. In de regel houden banken de mensen aan wat er in de hypotheekakte staat (levert geld op), maar u kunt het altijd vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alf, 19-12-2011
Ik heb enige jaren geleden een aflossingsvrije hypotheek op mijn hoofdwoning om de aanschaf van vakantiehuis te financieren, dus niet aftrekbaar. In de voorwaarden staat dat ik per jaar 20% boetevrij mag aflossen. Ik heb tot nu toe nog niet afgelost maar wil dit binnenkort gaan doen, mag ik de jaren waarin ik niet afgelost heb ook meetellen. Dus als de hypotheek in 2008 aangegaan is, mag ik dan in 2012 80% boetevrij aflossen? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Alf,
U mag 20% per jaar aflossen, bijvoorbeeld nu in december en straks in januari. Maar u kunt niet boetevrij meer dan 20% in een jaar aflossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 08-12-2011
Ik heb 4 hypotheken, 1 hiervan van 12000 euro heeft een variable rente. Is het verstandig om deze helemaal af te lossen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Jan,
Een variabele rente kan ook stijgen, maar met 12.000 euro aan hypotheek lijkt dat risico wel te overzien. Het beste kunt u een deel van een hypotheek aflossen waarvan de rente momenteel het hoogste is. Als dat de variabele rente is, kunt u die het beste kiezen en anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pasmano, 07-11-2011
Als ik een hypotheek boetevrij wil aflossen, wat is daarvoor fiscaal de beste periode;
In het begin van het jaar januari, of juist aan het eind van het jaar in december? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Pasmano,
1. Boetevrij aflossen betekent ook minder hypotheekrente betalen. Van de lagere maandlast profiteert u vanaf het moment dat u aflost.
2. Aflossen betekent minder vermogen in box 3. Daarvan profiteert u het eerst per 1 januari van het volgende jaar. Dat pleit voor aflossen. Dit voordeel is groter dan het verlies aan rente op een spaarrekening.
3. Aflossen betekent minder hypotheekrenteaftrek, maar is netto toch een voordeel, omdat de aftrek maximaal maar 52% (of zelfs minder) is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 17-08-2011
Wij willen een ander huis kopen omdat we een erfenis hebben gehad.
Onze huidige woning zal niet of nauwelijks overwaarde hebben (misschien 5000 euro). Nu zitten we ernstig te twijfelen of we een deel van die erfenis in de nieuwe woning moeten stoppen.
We hebben een huis van 400.000 euro op het oog en willen dan 200.000 euro eigen geld erin stoppen en voor de rest een hypotheek nemen. Het is mij nou niet geheel duidelijk of dit echt voordelig is. Acht u dit verstandig? Ik geloof dat het eigen geld in de woning dan niet in box3 valt toch?
We twijfelen nogal omdat wij normaal gesproken een huis van rond de 250.000 zouden gaan kopen (en volledig financieren) maar door die erfenis verandert dit.
Betekent dit trouwens dat als we dat huis zouden verkopen die 2 ton eigen geld weer in een nieuwe huis moet?

B.v.d. voor uw reactie
Roy Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Roy,
1. Als het nieuwe huis uw hoofdverblijf wordt en niet uw tweede huis, is het huis en uw eigen vermogen daarin onderdeel van box 1 van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u over uw eigen geld geen belasting betaalt en de hypotheekrente aftrekbaar is.
2. Als het uw tweede huis is of als u het op een spaarrekening zet, is uw geld belast in box 3 van de inkomstenbelasting met vermogensbelasting.
3. Als u uw nieuwe huis later weer verkoopt met overwaarde, waarbij de verkoopprijs dus hoger is dan de hypotheek, hoeft u uw geld niet per se in het nieuwe huis te stoppen, maar dan is de hypotheek met aftrekbare rente wel lager.
4. Als u niet morgen het huis weer verkoopt, maar daar een aantal jaren wilt blijven wonen en het geld niet voor andere dingen nodig hebt, zorgt de inbreng van eigen geld ervoor dat uw maandlasten lager zullen zijn. En dat is ook wel weer prettig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Björn, 01-08-2011
Wij willen een huis kopen waar het erfpacht maandelijks nog van betaald moet worden,
nu staat er bij dat dit ook weer fiscaal aftrekbaar is. Hoe is het precieze bedrag uit te rekenen wat er maandelijks betaald moet gaan worden? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Björn,
Er moet een contract zijn waarin de erfpachtcanon wordt uitgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wibo, 18-07-2011
Beste,
Wij zijn een jong stel en gaan voor het eerst een huis kopen. Echter krijgen wij de hypotheek op dit moment nog niet zelfstandig rond gezien er momenteel 1 inkomen is (dit gaat volgend jaar veranderen zodra zij arts is). Het huis is 225.000 euro, wij zijn van plan er 50.000 euro eigen geld in te steken. Is het dan mogelijk om dit geld over bijvoorbeeld 5 jaar weer (belastingvrij) terug te krijgen als het huis voor 225.000 (of meer) weer verkocht wordt (en wij een nieuw huis zullen kopen die dan wel volledig gefinancierd kan worden m.b.v. een hypotheek)?

Bij voorbaat dank voor jullie reacties!

Groeten, Wibo Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Wibo,
Als u het huis later voor 225.000 euro verkoopt, moet de overwaarde van 50.000 euro toch weer in het nieuwe huis worden gestopt als u de totale hypotheekrenteaftrek wilt behouden over de nieuwe hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 10-06-2011
Omdat binnenkort onze rentevaste periode afloopt staan wij momenteel voor de keuze om de hyptotheek te laten doorlopen / vernieuwen dan wel geheel af te lossen. Hoe werkt het indien wij binnen nu en enkele jaren een nieuwe (duurdere) woning willen kopen: wat is in dat geval het eigenwoningreserve / de overwaarde? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Kees,
Als u een nieuwe woning koopt, krijgt u te maken met de bijleenregeling, die de hypotheekrenteaftrek beperkt als er overwaarde in het oude huis zit:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/69975-hypotheek-en-inkomstenbelasting-bijleenregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marloes, 05-04-2010
De hypotheek aflossen heeft voordelen en nadelen. Maar als je niet een grote hypotheek hebt, en spaargeld hebt, is het aflossen van de hypotheek volgens mij het beste. Zo blijft je hypotheek goedkoop :-) Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Marloes,
1. Aflossen van de hypotheek heeft voordelen en nadelen, zoals in dit artikel aangeven.
2. Bij een kleine hypotheek is het fiscaal beter om alles af te lossen. Het eigen woning forfait zorgt ervoor dat u fiscaal nauwelijks voordeel hebt van de hypotheekrente.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Margreet, 11-02-2010
Ook bij een belastingtarief van 52 procent is het beter om de hypotheek verder af te lossen dan te sparen. Zie ik dat goed? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Margreet,
Dat ziet u goed. Tegen een marginaal belastingtarief van 52 procent, betaalt u netto aan hypotheekrente 2,4 procent, terwijl de spaarrente in het voorbeeld netto, na aftrek van de vermogensrendementsheffing, maar 1,3 procent bedraagt. Aflossen van de hypotheek is ook dan dus voordelig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.