Alle toeslagen 2021

Alle toeslagen 2021 Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Komt u in 2021 voor een huurtoeslag in aanmerking? Met de sneltoets, een snelle test, ziet u direct of dat zo is. Wat is de hoogte van een toeslag, welke voorwaarden zijn er? Let op de vermogenstoets, wie te veel vermogen heeft, krijgt bijvoorbeeld geen zorgtoeslag of huurtoeslag meer.

Alle toeslagen 2021 aanvragen en de rol van de Belastingdienst

De toeslagen worden door de Belastingdienst uitbetaald en beoordeeld. Toch is aan de gebruikte termen en definities nog te zien dat de toeslagen vroeger elders waren ondergebracht. Een paar opvallende verschillen in de gebruikte termen zijn:
 • Bij de bepaling van de hoogte van een toeslag wordt er getoetst aan het toetsingsinkomen. Bij de inkomstenbelasting particulieren gaat het om het verzamelinkomen.
 • Bij de toeslagen spreken we over toeslagpartner, bij de inkomstenbelasting gebruikt men het begrip fiscale partner.
 • Het drempelinkomen zoals dat bij de toeslagen wordt gehanteerd is een ander soort drempelinkomen dan bij de belastingen.

Overigens zal het begrippenkader de komende jaren nog meer op elkaar wordt afgestemd.

De zorgtoeslag 2021

De zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor de verplichte basisverzekering in de zorg. Komt u ervoor in aanmerking? Even de sneltoets doen en u weet het. Voldoet u niet aan onderstaande voorwaarden dan is de zorgtoeslag zeer waarschijnlijk niet voor u weggelegd:
 • U bent als aanvrager 18 jaar of ouder.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent rechtmatig in Nederland met een verblijfsvergunning.
 • U bent verplicht verzekerd en hebt de verzekering ook afgesloten.
 • Uw jaarinkomen is niet te hoog..
 • Het vermogen is niet te hoog.

De zorgtoeslag is een voorschot en als u te veel toeslag hebt ontvangen moet u straks uw toeslag terug betalen. Probeer dat dus te voorkomen.

De huurtoeslag 2021

De huurtoeslag heette vroeger de huursubsidie. Het is een andere naam, maar het doel is hetzelfde, een betaalbare huur mogelijk maken voor de lagere inkomens in de sociale huursector. Even de sneltest doen:
 • U bent meerderjarig.
 • U huurt een zelfstandige woning.
 • De kale huurprijs bedraagt maximaal 752,33.
 • De leden van het huishouden staan in het BRP ingeschreven op het adres waarvoor huurtoeslag wordt gevraagd. Zij hebben de Nederlandse nationaliteit of zijn rechtmatig in Nederland met een geldig verblijfsvergunning.
 • Dan het inkomen, toeslaginkomen genoemd. Het inkomen speelt wel een rol bij de hoogte van de huurtoeslag maar het begrip maximaal toegestaan inkomen bestaat in 2021 niet meer.
 • Het vermogen mag niet hoger zijn dan toegestaan.

Kinderopvangtoeslag 2021

In 2021 is er geld beschikbaar voor de kinderopvangtoeslag. De overheid vindt het belangrijk dat ook ouders met jonge kinderen zich op de arbeidsmarkt kunnen blijven begeven. Er zijn wel enkele voorwaarden aan deze toeslag verbonden:
 • Bij de aanvrager van de kinderopvangtoeslag woont minimaal één kind dat op het adres is ingeschreven.
 • U krijgt voor uw kind kinderbijslag, een pleegouderbijdrage of draagt in belangrijke mate bij aan de kosten van
 • levensonderhoud.
 • Uw kind gaat naar de kinderopvang.
 • De kinderopvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U werkt, studeert, volgt een traject om het herintreden op de arbeidsmarkt te of volgt een inburgeringscursus. Vrijwilligerswerk geeft geen recht op kinderopvangtoeslag en ook een inkomen uit vroegere arbeid niet.
 • U of uw toeslagpartner betalen de kinderopvang.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

De kinderopvangtoeslag vraagt u elke maand aan en niet voor een geheel jaar. Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel kunt u aflezen op hoeveel opvangtoeslag u in 2021 recht hebt.

Het kindgebonden budget en zijn voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij het kindgebonden budget zijn:
 • U als aanvrager ontvangt voor uw kind kinderbijslag. Zo niet dan kunt u nog in aanmerking komen voor het kindgebonden budget als het kind 16 of 17 jaar en u uw kind of kinderen in belangrijke mate in hun levensonderhoud voorziet.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Als u een alleenstaande ouder bent, hebt u mogelijk recht op een extra toeslag.

Loonheffing en de toeslagen

Wie denkt dat de loonheffing of de inkomstenbelasting eindheffingen zijn, vergist zich dus deerlijk. Door de toeslagen van de Belastingdienst vindt nog eens een forse herverdeling van inkomen plaats. Inkomen dat door de belastingbetaler wordt opgebracht. Doordat de ene persoon net wel en de ander net niet voor een toeslag in aanmerking komt, kan het marginale belastingtarief veel hoger uitvallen dan de 49,5% die we kennen uit de hoogste belastingschijf. Extra inkomen is voor de toeslagen nadelig, bijverdienen dus ook.

Slot

De toeslagen zijn in omvang en gebruik zo toegenomen dat er veel geld mee gemoeid is. Kijk of u er ook voor in aanmerking komt, want anders laat u dit geld ongebruikt liggen. Tot 1 september 2021 kunt u een toeslag over 2020 aanvragen, tot 1 september 2022 een toeslag uit 2021. Dat laatste geldt overigens niet voor de kinderopvangtoeslag, die moet u aanvragen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2021 vergeten,…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslag…
Verkiezingsprogramma D66 2021: afschaffen toeslagenVerkiezingsprogramma D66 2021: afschaffen toeslagenD66 wil van alle toeslagen plus kinderbijslag af, ook van de kinderopvangtoeslag. Hiervoor komt een negatieve inkomstenb…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of…

Wat is de executiewaarde van een huis?Wat is de executiewaarde van een huis?Een veel gebruikte term voor onroerend goed, is de zogenaamde executiewaarde, maar wat houdt de executiewaarde eigenlijk…
Van ruilhandel tot geldVan ruilhandel tot geldBij banken kan je geld lenen, bijvoorbeeld om een huis te kopen, maar ook je geld in bewaring geven (sparen), beleggen,…
Reacties

Sylvia_24, 14-05-2019
Ik ben 2e jaarsstudente met een afwijking waardoor ik geen bijbaantje heb. Nu heb ik via via gehoord dat er een individuele studietoeslag bestaat om dat tegemoet te komen. Zijn er verder nog toeslagen die studenten kunnen aanvragen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste Sylvia,
Klopt, ook de gemeenten hebben bepaalde toeslagen. Van belang kan voor u zijn de individuele studietoeslag of inkomenstoeslag.

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 21-04-2014
Mijn vriendin heeft een eigen huis en een dochter van een jaar. Heeft zij dan een meerpersoonshuishouden of vallen baby's daar niet onder? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Tim,
Baby's en minderjarigen vallen daar voor de toeslagen inderdaad niet onder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

's Mezouar, 24-10-2013
Goedenavond
Ik ben per 21-08-2012 getrouwd en mijn man werkt zelfstandig. Ik ben huisvrouw en ik heb een baby van 7 maanden oud. Mijn vraag is, heb ik recht op heffingskortingen? Of op dat bedrag die huishouden vrouwen kregen?
Mvg, S Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste 's Mezouar,
U hebt in ieder geval recht op de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie). Of u ook voor toeslagen in aanmerking komt, zou bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Dam, 08-04-2013
Help ik heb een koopwoning, ik verhuur een verdieping voor 400, woon er zelf boven maar staat los van elkaar is deze persoon mijn toeslag parter?
Want ben nu al mijn toeslagen kwijt en dat terwijl ik alleen verhuur voor 400 Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Hans Dam,
Als u aantoont dat u aan betrokkene verhuurt (huurcontract) is de huurder geen toeslagpartner. Als u alleen aangeeft dat een andere volwassene ook op uw adres woont, worden jullie als toeslagpartners gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte89, 22-03-2013
Hoi,
Ik heb per 1 maart een huurwoning en heb in februari huurtoeslag aangevraagd. Ik heb net met terugwerkende kracht de huurtoeslag op mijn rekening van 2 maanden. Echter heb ik bij mijn verzamelinkomen het nettoloon ingevuld ipv bruto. Dit heb ik direct veranderd en nu gaat mijn huurtoeslag uiteraard omlaag. In totaal heb ik 127 euro teveel gekregen, betekent dit nu dat dit aankomende maand direct wordt ingehouden? Of wordt het ingehouden en verdeeld over de resterende maanden van 2013? Ik hoop natuurlijk het laatste.

Daarnaast heb ik mijn verzamelinkomen extra hoog gezet. Als ik uiteindelijk toch minder verdien krijg je dan ook een deel weer terug wat je te weinig hebt gekregen van huurtoeslag? Reactie infoteur, 03-07-2020
Hoi Lotte89,
1. Zodra de nieuwe gegevens zijn verwerkt, krijgt u per maand de toeslag die bij het nieuwe inkomen hoort.
2. Bovendien zal worden aangegeven dat u te veel hebt ontvangen. Meestal is dat pas bij de definitieve beschikking volgend jaar.
3. Bij de terugbetaling hebt u dan de mogelijkheid om een betalingsregeling af te spreken, zodat u niet alles in één keer hoeft terug te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleijweg, 13-02-2013
Hallo, mijn dochter van 21 heeft een Wajong uitkering, haar vriend van 22 een bijstandsuitkering, kunnen zij toch voor huurtoeslag in aanmerking komen en vanaf wanneer? zij hebben een woonruimte op het oog van 500 kale huur per maand. Reactie infoteur, 03-07-2020
Hallo Kleijweg,
Tot 23 jaar is de maximaal toegestane huur normaliter lager dan 500 euro. Alleen als er sprake zou zijn van een handicap en een aangepaste woning is wel een hogere huur voor de huurtoeslag toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. G. Rijnten, 05-12-2012
Ik heb altijd mijn belastingopgave goed ingevuld, maar heb steeds teveel huurtoeslag gekregen, wat ik moest terug betalen. Bij de laatste toeslagterugvordering werd mijn inkomen goed ingevuld. Zou nu alles goed geregeld zijn? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste W. G. Rijnten,
De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de hoogte van de huur en of u een partner met inkomen hebt. Als dat allemaal goed is ingevuld, is het goed geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Lenten, 03-12-2012
Hallo,
Vriendin is per 1 oktober bij haar vriend weg die haar toeslagpartner was omdat ze gezamenlijk een kind hebben. Zij hadden geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Zij betrekt nu een huurwoning en wil huurtoeslag aanvragen. Blijft haar ex-vriend in 2012 nog haar toeslagpartner? Dit zal nl betekenen dat zij geen huurtoeslag kan aanvragen gezien hoogte inkomen ex-vriend. En hoe zit het dan in 2013?

Ik hoor graag uw reactie.

Vriendelijke groet,

Geralt Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste G. Lenten,
1. Als de ex-vriend het kind heeft erkend, waren zij fiscale partners en toeslagpartners. Dat zou betekenen dat ze ook nog toeslagpartners zijn.
2. Als hij het kind niet heeft erkend, waren ze geen fiscale partners maar toeslagpartners. Dat zou dan per 1 oktober ophouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 14-10-2012
Wat is de maximale inkomensgrens (2012) voor gehuwden 65+ om in aanmerking te komen voor huurtoeslag?
En waar kan ik de gegevens verkrijgen omtrent huurtoeslag 2013?
Op de website staat deze groep niet duidelijk vermeld. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Hans,
In 2020 is er geen harde inkomensgrens meer:

https://financieel.infonu.nl/geld/77818-nieuwe-huurtoeslag-2020-maximale-inkomensgrenzen-verdwijnen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 30-08-2012
Vallen service kosten ook onder huur? Reactie infoteur, 03-07-2020
Beste Gerrit,
Bij de huurtoeslag geldt de kale huur exclusief servicekosten, gas en licht. Servicekosten worden meestal apart in rekening gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akash, 28-08-2012
Beste Heer/Mevrouw

Ik ben een internationale student en mijn verblijfsvergunning is inmiddels al 2 maanden terug verlengd (gaat per 1 september weer in). Op mijn toeslagen is mijn verblijf blijkbaar nog niet verwerkt want er staat:
'U hebt (een deel van) dit jaar geen recht op toeslag, omdat uw toeslag partner niet rechtmatig in Nederland verblijft of omdat de verblijfsstatus van u toeslagpartner geen recht geeft op een toeslag.'
Hierbij wou ik dus informeren als de huurtoeslag automatisch weer wordt gewijzigd voor de maand september of als ik nog iets moet doen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Akash,
Helaas zit hierin vaak nogal wat vertraging. U kunt het beste de wijziging online aan de belastingdienst doorgeven, omdat dat meestal het snelst een resultaat geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Awiin, 17-08-2012
Beste Zeemeeuw,

Vriendelijk bedankt voor u reactie teug, Ik heb wel vergunning ben gewoon Nederlandse, alleen hij zit nog in procedure in afwachting tot hij deze weken wat te horen krijgt.
Ik heb de toeslagen aangevraagd en heb 2 kinderen ook gewoon Nederlandse.
Maar de belastingdienst zegt dat ik alle toeslagen teug moet betalen sinds dat mijn man geen document en geen Nederlandse is zeg maar dat hij geen vergunning heeft. Klopt dat allemaal Ik hoop dat u mij kan helpen. mijn huurtoeslag en zorgtoeslag en kindgebonden budget is stop gezet omdat mijn man dus illegaal is maar wel in afwachting is en in procedure zit?

Mvg

Awiin Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Awiin,
1. U kunt alleen huurtoeslag krijgen als u de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning en helaas geldt dat ook voor uw partner en medebewoners.
2. Daarom kan tot het moment dat dit geregeld is geld worden teruggevorderd. Maar dit zou niet moeten gelden voor de toeslagen die u ontving voordat u trouwde of samenwoonde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Awiin, 16-08-2012
Mijn vraag is, Ik krijg geen toeslagen meer dus geen zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, had net en brief gekregen en stond erin

U hebt ( een deel van ) dit jaar geen recht op toeslag, omdat uw toeslag partner niet rechtmatig in nederland verblijft of omdat de verblijfsstatus van u toeslagpartner geen recht geeft op een toeslag.

Mijn man heeft geen verblijfsvergunning maar we zijn wel getrouwd en hij staat op mijn adres geregistreerd en hij wacht nu op procedure wat moet ik nou doen en tegen de belasting zeggen waarom krijg ik geen toeslag meer of is er wel wat te doen?
alstublieft help me te begrijpen deze vragen en wat ik moet doen.

Vriendelijk bedankt,
Anieme Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Awiin,
Hebt u de toeslagen aangevraagd of uw man? U hebt toch een verblijfsvergunning?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mientje, 14-08-2012
Ik wilde graag weten of het mogenlijk is om huurtoeslag met terug werkendekracht aan te vragen, en tot hoeveel jaar is het mogenlijk


met vriendelijkegroeten
mientje Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Mientje,
1. De mogelijkheden om toeslagen met terugwerkende kracht aan te vragen zijn beperkt. De kinderopvangtoeslag kunt u krijgen vanaf de maand waarin u de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor.
2. Voor 2019 geldt voor de overige toeslagen september 2020 als uiterste datum. Uitzondering hierop kan het geval zijn waarbij u uitstel van de belastingaangifte hebt gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 05-06-2012
Geachte redactie, ik heb m.i.v 1 juli een huur van 677 euro ik ga ook 1 juli met pensioen in 2013 blijf ik onder de 28255 euro zou ik dan in aanmerking komen voor huursubsidie? Reactie infoteur, 28-06-2020
Geachte Cornelis,
Ja als uw vermogen niet te hoog is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josephine, 17-09-2011
Ik ben alleenstaande ouder en heb een kind van 7. Nu moet ik na een wijziging alles terug betalen. Op een eerdere beschikking staat mijn zoon wel en kom ik wel voor huurtoeslag in aanmerking. Nu sta ik er alleen op en krijg ik geen huurtoeslag omdat ik dan boven de norm zit. Hoe kan ik dit bij de wijziging aangeven dat ik wel een minderjarig kind heb? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Josephine,
Als er een nieuwe beschikking is waarop een fout is gemaakt, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Dat kan digitaal of u stuurt een brief naar Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510, 6401 JA Heerlen. Als u te laat bent daarvoor zou ik eerst telefonisch contact opnemen net de belastingtelefoon, want hier is geen standaardformulier voor: 0800 - 0543.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.