Echtscheiding 2020 en 2021, nieuwe regels

Echtscheiding 2020 en 2021, nieuwe regels Er zijn nieuwe regels bij een echtscheiding in 2020, 2021 en 2022. Een echtscheiding bovendien mogelijk zonder de tussenkomst van een rechter. Een verzoek tot echtscheiding in 2013 en daarna valt onder de nieuwe echtscheidingsregels die sinds 1 januari 2012 zijn ingaan. Die nieuwe regels bij een echtscheiding hebben vooral gevolgen voor wie in gemeenschap van goederen en in een huwelijksgemeenschap is getrouwd en voor wie een schenking heeft gekregen met uitsluitingsclausule. De nieuwe scheidingsregels kunnen veel verschil maken bij de verdeling van de boedel en de waarde van de boedel. Maak een echtscheiding niet onbetaalbaar duur. Per 1 januari 2018 ging een nieuwe wet in waarbij het bezit van vóór het huwelijk niet automatisch meer gemeenschappelijk wordt, maar sprake is van een beperkte gemeenschappelijke boedel. Eerlijker delen dus bij ontbinding, nieuwe regels voor het trouwen. Vanaf 1 januari 2020 is de duur van partneralimentatie verkort, meestal tot vijf jaar.

Inhoud


In gemeenschap van goederen getrouwd en dan scheiden voor en na 2018

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, betekent dat dit alle goederen en schulden van de echtgenoten in de gemeenschap van goederen valt. Alle, inclusief de schulden en het vermogen die u had voordat u ging trouwen en inclusief het geld uit erfenis of schenking. De enige uitzondering hierop is een schenking die is verkregen met een uitsluitingsclausule. Maar dit gaat per 1 januari 2018 veranderen voor wie in 2018 en latere jaren trouwt (zie hierna).

Echtscheiding, uitsluitingsclausule bij een schenking en schenken onder voorwaarden

Wie een schenking doet aan een ander kan de schenking onder voorwaarden doen. De schenker kan bepalen wat wel en wat niet met het geld moet gebeuren. Een bijzonder vorm van geclausuleerd schenken is de uitsluitingsclausule. Met de uitsluitingsclausule kunt u bepalen dat uw schenking niet in de gemeenschap van goederen komt. Dat betekent dat de schenking bij een scheiding niet door twee hoeft te worden gedeeld. Wat betekent dit voor de nieuwe scheidingsregels vanaf 2012?

Nieuwe regels echtscheiding 2012, nieuwe echtscheidingsregels 2012 en 2013

De nieuwe scheidingsregels hebben ook in 2017 en 2018 gevolgen voor de waardering van de boedel en de verdeling van de boedel, wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Er komt een nieuwe peildatum en de nieuwe verdeling is in het voordeel van wie eigen geld inbrengt.

Peildatum echtscheiding verandert na 1 januari 2012

De afwikkeling van een echtscheiding kan vaak lang duren en in de tussentijd kan er van alles gebeuren. Er kunnen nieuwe schulden worden gemaakt, geld kan van een spaarrekening verdwijnen, uw aandelenpakket kan in waarde dalen of het huis kan in waarde dalen. Nu is het nog zo dat voor de verdeling de waarde geldt vanaf het moment dat de echtscheiding is uitgesproken. Vanaf 1 januari 2012 is het zo dat de waarde van de boedel geldt vanaf het moment dat de echtscheiding wordt aangevraagd.

Einde huwelijksgemeenschap, ingangsdatum

Sinds 1 januari 2012 is het dus zo dat het einde van de huwelijksgemeenschap ingaat op het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank en dit niet wacht tot de inschrijving van echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand. Deze terugwerkende kracht kan van groot belang zijn als er veel schulden zijn of bij een dreigend faillissement.

Verdeling van de boedel bij echtscheiding verandert door nieuwe echtscheidingsregels

Wie in gemeenschap van goederen is getrouwd, heeft recht op de helft van de waarde van de boedel, dat wil zeggen de helft van het verschil tussen vermogen en schulden. Uitzondering is een schenking verkregen met een uitsluitingsclausule. Vanaf 1 januari 2012 is het zo geregeld dat u niet alleen uw schenking onder de uitsluitingsclausule terugkrijgt, maar ook het rendement dat uw eigen geld gedurende het huwelijk heeft opgeleverd. Dit vergoedingsrecht zal in veel gevallen spelen als een huis gezamenlijk wordt gekocht. Nu krijgt u alleen uw eigen geld terug, maar vanaf 2012 krijgt u ook de waardestijging van het huis of aandelenpakket terug naar rato van uw investering. Stijgt uw huis met drie ton en hebt u voor kwart eigen geld erin gestopt, dan is bij een echtscheiding in ieder geval ook al een kwart van de overwaarde van het huis voor u. Let er wel op, dat dit nadelig kan zijn als de het huis geen overwaarde maar onderwaarde heeft. De verdeling van de boedel bij een echtscheiding is niet zo eenvoudig.

Echtscheiding 2014, 2015 en 2016 zonder rechter als er geen minderjarige kinderen zijn

In het regeerakkoord Rutte 2 staat dat een echtscheiding zonder de tussenkomst van een rechter mogelijk moet worden als er geen kinderen zijn en de partners beiden met de echtscheiding akkoord zijn. Het Kabinet Rutte heeft in september 2014 een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd waarin het mogelijk wordt om zonder tussenkomst van een rechter te scheiden als er geen minderjarige kinderen zijn en beiden het over de echtscheiding eens zijn. U dient een verzoek tot echtscheiding in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze zal nagaan of de echtgenoten ook voldoen aan de voorwaarden, Ze worden persoonlijk uitgenodigd op het gemeentehuis, de identiteit wordt vastgesteld en u wordt beiden gevraagd te bevestigen dat u wilt scheiden. Vervolgens zal de ambtenaar op zijn vroegst na veertien dagen de echtscheiding uitspreken en de bijbehorende akte van echtscheiding opmaken. Deze akte van scheiding wordt ingeschreven in het register.

Nieuwe wet met eerlijker delen naar Raad van State en op 11 juli 2014 naar Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt bovendien een nieuwe wet die ervoor zorgt dat alles wat u bezit voorafgaand van uw huwelijk niet meer automatisch gemeenschappelijk wordt. Deze beperkte gemeenschap van goederen geldt voor het vermogen en de schulden die vooraf gaan, maar ook voor een erfenis of schenking tijdens een huwelijk. Deze wet is naar de Raad van State en wordt alvast gesteund door de VVD, PvdA en D'66 (een meerderheid dus). Dat is eerlijker, maar betekent ook dat u straks moet kunnen aantonen wat van u is en dat betekent ook meer administratieve rompslomp. Nederland is samen met Suriname en Zuid-Afrika een land waarin men automatisch trouwt in gemeenschap van goederen als er geen huwelijkse voorwaarden zijn afgesloten. Een beperkte gemeenschap van goederen heeft bij een echtscheiding ook gevolgen voor de verdeling van de hypotheekrenteaftrek.

Beperkte gemeenschap van goederen 20201 en 2022

Op 28 maart 2017 is een wet aangenomen die een beperkte gemeenschap van goederen regelt. Deze wet is per 1 januari 2018 ingegaan. De wet behelst dat u als u na inwerkingtreding van de wet trouwt, u niet meer automatisch in algemene gemeenschap van goederen trouwt. Zo vallen bijvoorbeeld uw bezittingen voorafgaand aan het huwelijk en ook schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk niet langer automatisch in de huwelijkse goederengemeenschap. Ook dit heeft direct gevolgen voor de afwikkeling van een echtscheiding.

Kortere partneralimentatie, wet per 1 januari 2020

Medio juni 2015 bleek dat een meerderheid van de Kamer een kortere partneralimentatie wil. Geen twaalf jaar maar de helft van het aantal jaren dat de partners getrouwd waren en maximaal vijf jaar. Als een huwelijk korter duurde dan drie jaar, is er geen plicht meer tot het betalen van partneralimentatie. Het is op 21 mei 2019 gelukt om dit wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer tot een goed einde te brengen. De wet ging per 1 januari 2020 in en geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Slot nieuwe regels echtscheiding 2021 en 2022

Een echtscheiding is in veel gevallen een reden om een goede advocaat te nemen en als er kinderen zijn, staat de versnelde en goedkope weg via een ambtenaar niet open. Vanaf 2018 veranderen de eigendomsverhoudingen bij een huwelijk in die zin dat u in 2021 en 2022 een beperkte gemeenschap van goederen huwt als u niet via huwelijkse voorwaarden anders regelt. Vanaf 1 januari 2020 is ook de duur van de partneralimentatie veranderd. Laat u zich altijd goed adviseren en informeren over uw rechten.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Sinds 2007 is een nieuwe wet in Brazilië in werking getreden, namelijk wet 11.401/07 , waardoor echtscheiding of scheidi…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)Een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking opnemen? Dat doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis…
De echtscheiding in BelgieHelaas beslissen heel wat getrouwde stellen om na verloop van tijd hun eigen weg in te slaan. Ze kiezen voor een echtsch…
Scheiding en kapitaalverzekeringScheiding en kapitaalverzekeringEen kapitaalverzekering is een levensverzekering. De verzekerde krijgt een som geld van de verzekeraar vanaf een bepaald…

Is het mogelijk om geld te verdienen met internet?Vanuit huis geld verdienen met internet is niet moeilijk. Er zijn veel beschikbare opties voor thuiswerk, waar je alleen…
Schuldhulpverlening, hoe werkt dat?Schuldhulpverlening, hoe werkt dat?Ieder van ons kan in een situatie terecht komen dat men zijn schulden niet meer zonder professionele hulp de baas wordt.…
Reacties

Rob, 28-10-2020
Even een paar vragen, na 25 jaar ik scheiding aangevraagd ik ben alleenverdiener. Alles nu geregeld in 3e opgestelde convenant, deze is opgestuurd naar rechtbank. Moet ik na peildatum nog steeds overgebleven salaris delen? Betaal alle vasten lasten nog voor ons beide nu, vrouw geen inkomen maar wel eigen spaargeld, dit hebben we al verdeeld. Reactie infoteur, 29-10-2020
Beste Rob,
De afspraken in het convenant zijn uiteraard belangrijk. Normaliter wordt het salaris delen gewijzigd in een partneralimentatie waarbij ook rekening wordt gehouden met de vaste lasten die u nog voor uw ex betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nn, 03-12-2019
Stel dat ik 24 dec een scheidingsconvenant zou tekenen.
-Geldt dan de oude alimentatiewet 2019 of de nieuwe van 2020
-worden de dan vastgestelde alimentatiebedragen alsnog geïndexeerd met 2,5 % (2020) Reactie infoteur, 04-12-2019
Beste Nn,
Als een echtscheiding is uitgesproken in 2019, geldt de wet van 2019. De bedragen van de partneralimentatie worden wel jaarlijks geïndexeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tt, 01-05-2019
Beste,
Ik ben verwikkeld in een echtscheiding waarbij nu de peildatum 18 april 2019 is en vanaf dat moment mijn (ex) man en ik financieel los van elkaar zijn maar… In dec 2018 is een oom van mij overleden waarvan ik 1 van de erfgename ben. De gehele afwikkeling van de erfenis is nog in volle gang, huis verkopen, begrafeniskosten, erfbelasting etc etc. De uitkering van de erfenis zal nog enkele maanden op zich wachten. Wat is leidend of mijn (ex) man wel of niet de helft van de erfenis moet krijgen. De datum van overlijden, toen waren wij nog in gemeenschap van goederen getrouwd, of de datum van uitbetaling van de erfenis? Reactie infoteur, 02-05-2019
Beste Tt,
U kreeg een vordering op de erfenis toen uw oom overleed. Overigens hoeft u nog niets uit te betalen zolang u zelf nog niets hebt ontvangen en duidelijk is om welk bedrag het gaat. Verder kan er een testament zijn opgesteld waarin uw (aanstaande) ex volledig is uitgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Neef Marc, 15-11-2018
Beste,
Wij zijn getrouwd met scheiding van goederen.
Nu mijn vraag wij hebben een woning aangekocht waar ik voor de aankoop een groot deel spaarcenten heb ingestoken voor de aankoop en het bedrag dat we nog tekort kwamen bij geleend bij de bank. De lening en de aankoop van de woning staat op beide namen. Deze lening werd steeds maandelijks terug betaald door mij zelf.
Wij zijn gescheiden maar mijn vraag is dan kan ik mijn spaarcenten die ik er toen heb ingestoken terug vorderen?
Kunnen jullie mij hier een degelijk antwoord op geven?
mvg Marc Reactie infoteur, 18-11-2018
Beste De Neef Marc,
Dat hangt van de precieze formulering van de huwelijkse voorwaarden af, of er een verrekeningsbeding is en of die jaarlijkse verrekening elk jaar is toegepast. Niet altijd is er een volledige scheiding van goederen, het feit dat jullie gezamenlijk een woning kochten en een hypotheek afsloten, lijkt daarop te wijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 09-07-2018
Ik ga scheiden, we verkopen het huis zo snel als het kan, er zit een overwaarde op, ik moet zoals nu bekend partner alimentatie betalen. Moet mijn ex niet eerst het vermogen besteden voordat ze alimentatie kan eisen? Reactie infoteur, 10-07-2018
Beste Ron,
Een eigen vermogen kan betekenen dat de partneralimentatie kan worden uitgesteld, maar dat hoeft niet zo te zijn. Een rechter zal de situatie eerst willen beoordelen (wat is het bedrag, wat is het inkomen, wat zijn de verplichtingen, zijn er ook schulden en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ylona, 16-06-2018
Ik ga scheiden en heb een koopappartementen negen jaar geleden zelfstandig gekocht. Doordat ik getrouwd ben in gemeenschap van goederen is mijn man mede eigenaar. Echter, er zit een overwaarde op van ongeveer 50000 maar we hebben ook een pl van 22000. Mijn man wil mij nu uitkopen onder de tafel en mijn huidige hypotheek overnemen. Kan dit zomaar? Hij krijgt het geld van familie om mij uit te kopen. Kan voor de notaris dan op papier gezet worden dat de waarde gelijk is aan de huidige hypotheek. Laat ik vooropstellen dat ik juist zelf in de woning wil blijven vanwege de minderjarige kinderen die ik de meeste tijd bij me heb… Wat is het beste wat ik kan doen… Ik wil het laten verlopen maar man zegt dat hij niet snel aan een woning kan komen en ik wel gezien het feit dat ik parttime werk.
Dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 19-06-2018
Beste Ylona,
De Belastingdienst kijkt in dit soort situaties naar de WOZ-waarde en de hypotheek. Sterk afwijkende bedragen kunnen dus opvallen, bovendien is het de vraag of het verstandig is om afstand te doen van uw eigen woning voordat u een vervangende woning hebt. Met een pl en hypotheek moet u zorgen dat u zeker bent dat u niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent en alleen de bank kan dat voor u regelen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mourad, 20-04-2018
"Tot slot gaat per 1 januari 2018 een nieuwe wet in waarbij het bezit van vóór het huwelijk niet automatisch meer gemeenschappelijk wordt, maar sprake is van een beperkte gemeenschappelijke boedel."

Geldt dit alleen voor huwelijken die afgesloten worden na 1-1-2018 of ook voor huwelijken van daarvoor?
Ik heb namelijk een kennis die in 2017 getrouwd is en nog geen jaar later alweer gaat scheiden. Moet het bezit en de schulden dan verdeelde worden of houdt ieder zijn eigen bezit/schulden? Reactie infoteur, 23-04-2018
Beste Maurad,
De nieuwe regels waarbij men niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt, zijn ingegaan per 1 januari 2018 en gelden dus niet voor een huwelijk uit 2017:

https://financieel.infonu.nl/geld/181064-trouwen-in-2018-beperkte-gemeenschap-van-goederen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dimphy, 06-02-2018
Beste,

Mijn man en ik gaan scheiden. Mijn man heeft in 2002 een erfenis gehad van zijn overleden vader. Zijn vader heeft in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen). Het geld van de erfenis is inmiddels op gegaan aan auto's paarden, nieuwe meubels etc. Er zijn geen aflossingen en of verbouwingen gedaan met dit geld. Mijn man denkt nu recht te hebben op een gedeelte van het geld wat hij toen geërfd heeft. Klopt dit en wat moet ik hem nu vergoeden Reactie infoteur, 08-02-2018
Beste Dimphy,
Dat hangt ervan af. Bij een uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat de erfenis overgaat naar de ex-partner, maar als er tijdens het huwelijk niets meer van de erfenis over is, lijkt dit niet meer van toepassing. De precieze formulering van de uitsluitingsclausule is hierbij van belang:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 18-06-2017
Wij zijn bezig met het financieel hoofdstuk van het convenant. Ik woon inmiddels ruim een jaar op mezelf. Mijn ex stelt dat ze een vordering heeft op mij. Het bedrag is om en nabij de helft van de erfenis die ze heeft gekregen van haar langstlevende ouder. In haar toelichting stelt ze dat de vordering ingaat op het moment dat ik was afgekeurd (meerdere jaren geleden, chronische progressieve aandoening). Ze stelt dat ze vooral geld uit de erfenis moest gebruiken om de stijgende ziektekosten niet op het gezinsbudget te laten drukken. Bij mijn afkeuring had ik van de baas een regeling gekregen. Die regeling stelde me in staat om maandelijks een bedrag te laten overmaken naar onze lopende rekening, waarmee in elk geval​ een flink deel van de bijzondere ziektekosten zou zijn gedekt. Wij waren in volledige gemeenschap van goederen getrouwd, er was een uitsluitingsclausule in het testament van de langstlevende ouder, dus er is zeker grond voor de vordering die mijn vrouw heeft. Heb ik gezien de situatie (ziekte, aanwezigheid eigen ontslagvergoeding) een positie waarin ik over de hoogte van de vordering kan onderhandelen? De erfenis is gestort op een rekening op naam van ons beiden. Over de besteding van het geld is tot een jaar geleden nooit discussie geweest. Reactie infoteur, 20-06-2017
Beste Frank,
Dit hangt er helemaal vanaf hoe de uitsluitingsclausule geformuleerd was. Gebruikelijk is een formulering waarbij bij echtscheiding de erfenis niet in de gemeenschap terecht komt, maar in dit geval is het geld (deels) besteed toen nog van geen echtscheiding sprake was. Als al ruimte is voor een geslaagde vordering, zou dat het deel van de erfenis zijn dat niet tijdens het huwelijk besteed is (= voer voor juristen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johnny, 29-04-2017
Hallo
bij scheiding van goederen ik heb een geldsom bij mijn partner geleend. gewoon mijn naam en die van hem, met bedrag erop en mijn handtekening. bij scheiding kan hij mij dan wettelijk eisen om hem dat geld terug te geven… want ik heb dat bedrag niet en mijn inkomen is niet groot en ik woon bij hem in. hoe verloopt het dan? Reactie infoteur, 02-05-2017
Hallo Johnny,
Normaal gesproken worden bij een lening ook afspraken gemaakt over de voorwaarden. Als er geen afspraken zijn gemaakt, wordt de lening daardoor niet plotseling direct opeisbaar. Dan hadden maar afspraken op papier gemaakt moeten worden. U kunt nu bijvoorbeeld gewoon volhouden dat jullie akkoord waren dat u over twintig jaar zult terugbetalen zonder tussentijdse aflossing. Het is zijn woord tegen het uwe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gait, 07-02-2017
Vraag ik ben in oktober 2003 getrouwd en in augustus 2015 gescheiden en 2 minderjarige kinderen. Nu is er een echtscheidingsconvenant opgesteld op 31 augustus 2015 waarin onder andere is opgenomen met beider goedkeuringen dat er over en weer geen onderhoudsplichtige betalingen hoeven plaats te vinden, dus er wordt afgezien van partneralimentatie en we beiden een kind op naam zullen nemen. We ontvangen dan sindsdien ook beiden een kindgebonden budget. Ook is er een ouderschapsplan opgemaakt en alles is door de rechtbank goedgekeurd en ondertekend op 18 september 2015. In het ouderschapsplan is oa opgenomen dat er ook geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden omdat het kindgebonden budget voorziet in het levensonderhoud van de kinderen. Nu is het zo dat mijn ex een uitkering heeft aangevraagd en ontvangen bij de gemeente sinds oktober/november 2015, nog steeds geen probleem. Inmiddels is mijn ex verhuisd naar een andere gemeente en heeft daar de uitkering aangevraagd, deze gemeente blijft mij brieven sturen met de mededeling dat ik financieel onderhoudsplichtig zou zijn in het levensonderhoud van onze kinderen en dat zou moeten gaan betalen. Omdat ze mij pas in december 2016 voor het eerst bericht gestuurd hebben nemen ze als ingangsdatum januari 2017 dat ik zou moeten gaan betalen. Mijn ex is halverwege januari 2017 zzp'er geworden en geniet dus geen uitkering meer. Zou iemand mij kunnen vertellen wat mij boven het hoofd hangt. Er wordt gesproken over een wetswijziging en onze afspraken in het ouderschapsplan dus niet meer zouden gelden…? De verzorging van de kinderen gaat overigens eerlijk verdeeld waarin we beiden de helft van de week en om het weekend de kinderen thuis hebben. Helaas is dit niet zo in het ouderschapsplan beschreven omdat na enkele weken na de scheiding dit zo ontstaan is door de hulp van mijn ouders. In het ouderschapsplan staat dat enkele avonden de kinderen bij mij zouden verblijven en eten en bij moeder zullen slapen. Graag zou ik van u vernemen of ik zwaar de kans loop om alimentatie te moeten gaan betalen. Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste Gait,
Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen u en uw ex. Als uw ex een bijstandsuitkering aanvraagt zal de gemeente bekijken of er wettelijk recht op alimentatie is. Zodra uw ex uit de uitkering is, gelden weer de onderlinge afspraken tussen u en uw ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjon, 08-01-2017
Vraag: Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd, mijn vrouw heeft een erfenisje gekregen met een uitsluitingsclausule, 8 jaar geleden hebben wij een huis gekocht, die wij de afgelopen jaren verbouwd hebben, mijn vrouw heeft een deel van de erfenis mede geïnvesteerd in de verbouwing, het grootste deel werd door mij betaald. Nu gaan wij scheiden, de woning moet worden verkocht, er is geen overwaarde, mijn ex eist nu haar deel van de erfenis, die aan de investering is uitgegeven, weer op, ben ik verplicht om dit deel terug te betalen? Wij zijn toch in gemeenschap van goederen getrouwd, en ik heb het meervoudige geïnvesteerd. Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Sjon,
Wat uw aanstaande ex zelf heeft geïnvesteerd in de woning is haar keuze geweest en is een investering in haar aandeel in de woning. Die investering kan ze op grond van de erfenis niet zomaar opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion van de Vinne, 31-10-2016
Heb in jan 2015 echtscheiding aangevraagd in Frankrijk heb zelf geen pensioen. Welke regelgeving is van toepassing? Zoiets duurt hier jaren, normaal zou ieder de helft zijn. Wijzigt dit gezien de nieuwe wetgeving? Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Marion van de Vinne,
Woont u in Frankrijk, dan hebt u met de regelgeving aldaar te maken en een Franse rechter. In Frankrijk moet er een verdelingsakte worden opgesteld door een notaris die ter goedkeuring aan de rechter zal worden voorgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 01-06-2016
Hallo ik heb in 1990 alleen een eigen huis gekocht, heb mijn vrouw in 2001 leren kennen in 2006 zijn we getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vrouw heeft in 2013 de woning verlaten om bij haar nieuwe vriend te gaan wonen. Nu gaan we scheiden. Moet ik met de nieuwe regels rondom huwelijk en scheiden mijn opbrengst bij verkoop van mijn huis delen met mijn toekomstige ex. Dank voor de informatie. Reactie infoteur, 01-06-2016
Hallo Marcel,
Omdat jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van alle vermogen en schulden van u en de andere helft van uw vrouw. Dat betekent dat er eigenlijk een inventarisatie moet worden gemaakt om te zien waarop een ieder recht heeft. Zolang de woning niet is verkocht hanteert men voor de woning meestal de WOZ-waarde op het moment van aanvraag van de echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatih, 20-04-2016
Ik ga binnenkort trouwen. Mocht het in de toekomst tot een scheiding komen, zijn dan de oude regels van toepassing omdat ik voor de nieuwe regels zijn aangenomen ben getrouwd
of kijkt men naar de datum van aanvraag van scheiding? Dus als ik voor de nieuwe regels trouw en na de invoering van de nieuwe regels scheid, welke scheidingsregels zullen dan gehanteerd worden? De nieuwe of de oude? Reactie infoteur, 20-04-2016
Beste Fatih,
De scheidingsregels gelden uit het jaar waarin het tot een echtscheiding komt en niet die uit het jaar waarin u getrouwd bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanine, 02-03-2016
Bij gemeenschap van goederen en een beleggersrekening geldt dan de uitsluitingsclausule?
Beleggers rekening staat volledig op mijn naam en is tijdens huwelijk opgelopen. Wordt bij gemeenschap van goederen het vermogen nog verdeeld in 2016? Ook als de scheiding van 2013 is met peildatum april 2014.

Hoor graag.
Jeanine Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Jeanine,
Voor de verdeling is uiterlijk de peildatum maatgevend. Dat de som daarna verder is opgelopen, gaat de ex niets aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 30-01-2016
Goedemorgen,

Ik zit in een scheiding. Mijn ouders willen geld schenken voor de hypotheek/uitkoop partner.
Wij hebben in ons convenant vastgelegd dat schenkingen en erfenissen buiten de boedel vallen(uit verleden en in toekomst(voor kinderalimentatie aanpassing)).
Het convenant wordt beoordeeld en bekrachtigd door de Rechtbank.
Heb ik nu een uitsluitingsclausule (extra) nodig? Reactie infoteur, 30-01-2016
Beste Sjaak,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, vallen erfenissen en schenkingen in de boedel als de overledene of schenker niet bepaalt dat dat niet het geval is. In een convenant kan wel de afspraak staan dat de andere partij er geen aanspraak op zal maken. Een uitsluitingsclausule is zeker aan te bevelen, u staat dan sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Maduro, 25-01-2016
Ik ben per 30 december 2015 gescheiden ik moet nu 12 jaar partneralimentatie betalen, we zijn 6 en een half jaar getrouwd geweest.
Als de nieuwe wet aangenomen wordt kom ik dan ook in aanmerking voor de maximale tijd van 5 jaar?.
Wij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste F. Maduro,
De nieuwe wet zal alleen gelden voor nieuwe gevallen van echtscheiding niet de bestaande zaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. V. Tegen, 25-12-2015
Vraag heeft het nog invloed dat ik na 6 jaar gescheiden te zijn(man die kinder alimentatie betaald)aan ex partner.heeft het invloed als ik ga samen wonen of( trouwen ) moet m'n partner ook mee betalen aan de alimentatie? Reactie infoteur, 26-12-2015
Beste M. V. Tegen,
De kinderalimentatie is uw verplichting omdat het uw kind is. Uw partner hoeft hieraan niet mee te betalen, maar als er schulden ontstaan of betalingsachterstanden kan een huwelijk in gemeenschap van goederen wel betekenen dat ook de nieuwe partner voor 50% aansprakelijk wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. de Munnik, 10-09-2015
Goedenmiddag,
Per 13 april 2015 ben ik gescheiden. In hoeverre gelden de mogelijk nieuwe regels op de reeds behandelde scheidingen? Het zou voor mij zoveel jaar schelen met betrekking tot de partneralimentatie omdat we net iets meer dan 3jr getrouwd waren. Met de huidige regelgeving moet ik 12jr lang betalen en bij een evt. nieuwe regeling zou dat de helft worden van de duur van het huwelijk. Dat scheelt dus nog al.

Mvg,

Frank de Munnik Reactie infoteur, 11-09-2015
Beste F. de Munnik,
Omdat u drie jaar getrouwd was, is, als er geen minderjarige kinderen zijn, de maximale duur van de partneralimentatie ook drie jaar en niet twaalf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 20-08-2015
Zeemeeuw,
Op onze spaarrekening staat 71.00,00 euro, ik heb begrepen dat ik bij de indiening van aanvraag voor echtscheiding het daar uit mag halen? Reactie infoteur, 21-08-2015
Beste Marian,
Dat lijkt inderdaad de gemakkelijkste weg maar waarschijnlijk is bij een echtscheiding de helft van de spaarrekening al van u en komt u dus nog de helft tekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 19-08-2015
In 2003 is mijn vader gestorven. Mijn moeder en de kinderen hebben toen de erfenis gekregen met uitsluiting van iedereen. Het laatste deel van de erfenis (72.000,00 Euro) heb ik deels (50.000,00) in de hypotheek gestoken en deels (22.000,00) op de spaarrekening laten staan en gebruikt om te verbouwen. Kan ik dit bedrag bij een echtscheiding uit het spaargeld halen?
Mijn man is de zaak aan het traineren en wil alleen het deel dat ik direct in de hypotheek heb gestoken teruggeven. Inmiddels is de hypotheek op 1/4 na betaald.
Nog een issue:
Ik had aangegeven te gaan scheiden en was ook al bij de advocaat geweest, deze heeft al een convenant opgesteld, maar op mijn verzoek in de ijskast gedaan. Onder druk van mijn man, hoe bestaat het nog zal u denken vandaag de dag, ik word gemanipuleerd en geïntimideerd om te blijven. En hij zal er geen been in zien om het spaargeld weg te sluizen. Wat is mijn recht in deze? Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste Marian,
Door de uitsluitingsclausule is de volle 72.000 euro van u en hoeft dit bedrag bij een echtscheiding niet te worden gedeeld. Als er over een deel van de 22.000 euro discussie is, kunt u de rekeningafschriften erbij halen. De vraag is wel hoe het geld vrij kan komen: verkoop, uitkoop?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 18-03-2015
!8 augustus 2011 ben ik officieel gescheiden.
Ik betaal partneralimentatie.
Ik weet dat mijn ex-vrouw een aantal nachten in de week bij haar vriend inwoont.
Wat verstaat de wet onder samenwonen? Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste Ben,
Volgens de wet is sprake van samenwonen zodra er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Er is hiervoor dus geen samenlevingscontract of iets dergelijks nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marsha, 31-10-2014
In februari is mijn echtscheiding uitgesproken, in de beschikking was opgenomen dat mijn ex-partner de echtelijke woning incl. hypotheek over zou nemen. Omdat er destijds sprake was van een onderwaarde, waren wij beiden een bedrag verschuldigd aan de bank zodat hij de hypotheek kon oversluiten en mij uit de hypotheek te laten ontslaan.

Achteraf bleek mijn ex-partner niet in staat de hypotheek over te kunnen nemen en heeft hij de woning gedwongen moeten verkopen. Door stijging van de woningprijs is er nu sprake van een overwaarde. Dit zal een gering bedrag zijn, aangezien de hypotheekachterstand in mindering gebracht zal worden op de opbrengsten.

Komende week vindt de overdracht bij de notaris plaats, maar de notaris geeft aan dat dit pas kan gebeuren als ik het bedrag gestort heb wat ik in eerste instantie verschuldigd was toen er nog sprake was van onderwaarde (het in de echtscheidingsbeschikking genoemde bedrag).

Wat ik mij afvraag:

1) klopt dit wel, nu er geen sprake meer is van onderwaarde maar van overwaarde?
2) in hoeverre is de rechtsbeschikking nog geldig, nu er sprake is van een ander scenario (verkoop van de woning i.p.v. overname door mijn ex)
3) worden de kosten en baten niet evenredig verdeeld na verkoop van de woning, nu ik nog steeds hoofdelijk aansprakelijk ben voor de hypotheek?

Van de notaris en hypotheekverstrekker hoor ik tegenstrijdige verhalen, dus ik hoop dat iemand hier mij enigzins kan informeren.

Alvast bedankt! M Reactie infoteur, 01-11-2014
Beste Marcha,
1. Essentieel zijn de formuleringen uit de beschikking. Staan er ontbindende voorwaarden is? Wordt er gesproken over de waarde op het moment van de beschikking of op het moment van overdracht? Staat erin dat uw ex het huis overneemt en geen ander scenario?
2. Het lijkt erop dat uw ex zich niet aan de afspraken heeft gehouden en daar voordeel bij heeft doordat er inmiddels overwaarde is. In dat geval is het redelijk dat u ook een deel van de overwaarde krijgt of dat u niet akkoord gaat met verkoop voordat dat goed is geregeld. Maar nogmaals, kijk goed naar de formuleringen in de beschikking.
3. In het scenario dat jullie beiden nog eigenaar zijn, zie ik vooralsnog niet in waarom u een deel van een restschuld moet storten als er inmiddels overwaarde is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 18-09-2014
Hoi,

Begrijp ik nu dat het vanaf 1 januari 2014 mogelijk is om via de een burgerlijk ambtenaar te scheiden of moet het allemaal nog ingediend worden en word het pas vanaf 2015 mogelijk? Reactie infoteur, 18-09-2014
Hoi Petra,
De wet met nieuwe regels voor een snelle echtscheiding via de ambtenaar is nog niet door beide Kamers van het parlement en geldt dus nog niet in 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rony Vandewalle, 17-08-2014
Hallo mijn volledige loopbaan is in de openenbare dienst als ambtenaar.Mijn echtgenoot heeft nauwelijks gewerkt, haar geld van
de ziekte mutualiteit 750 euro vervalt in het jaar 2019 dan is ze 65 jaar.Vanaf haar 65 jaar bekomt ze dan 600 euro van een andere financiee kast, ze zal vermoedelijk ook nog geld bekomen ouderdoms geld.Ze heeft reeds voorlopig ook al een bedrag van 17.500 euro gespaard als bijkomend pensioen.
Zal ik als ambtenaar van een openbare dienst voor haar moeten betalen.Op mijn maandelijks wedde factuur van het werk staat
vermeld dat ik helemaal niemand ten laste heb Reactie infoteur, 18-08-2014
Hallo Rony Vandewalle,
Fiscaal gezien kan uw echtgenoot of de persoon waarmee u wettelijk samenwoont niet als ten laste worden beschouwd. Wel kan dat bijvoorbeeld voor uw kinderen, ouders, broers en zussen en zo verder. Maar door het huwelijk zijn jullie wel aan elkaar verbonden. Dat betekent dat er ook bij een echtscheiding een wederzijdse onderhoudsplicht is, waarbij in eerste instantie de (gewezen) echtgenoten tot een akkoord proberen te komen en als dit niet lukt de rechter een uitspraak zal doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 02-08-2014
Hallo, Ik heb in 1996 een huis gekocht, alleen op mijn naam. heb daarna een filipijnse leren kennen, en op de filippijnen in 2000 getrouwd. heb dit niet laten registreren in nederland omdat er nog geen huwelijkse gemeenschap was geregeld. zij heeft dit in 2013 laten registreren buiten mijn medeweten. ik heb op de filippijnen uit de erfenis 1 huis totaal gerenoveerd en 1 huis nieuw aangekocht, deze 2 huizen zijn nu van haar naam af.heb nog wel een oude eigendoms akte, en betalings gegevens echter van die huizen.
ook kreeg ik in 2002 een erfenis, de ouderlijke woning werd verkocht, in 2011 werd de bankrekening van mijn overleden moeder (de langstevende) gedeeld, bij elkaar € 75000,-
nu wil de filippijnse echtgenote scheiden, het is aangevraagd in maart 2014.
wat zijn mijn rechten? ze wil in het huis blijven wonen, maar mag ik de erfenissen niet in mindering brengen van de gemeenschap?
en moet ik verantwoorden wat ik met die centen van de erfenis heb gedaan? mijn moeder had een uitsluitingsclausule in haar testament, en ik heb niet alle rekeningen meer van de bestedingen. Reactie infoteur, 03-08-2014
Hallo Paul,
1. Allereerst is het de vraag wat precies in Nederland is geregistreerd. Deze registratie gaat niet zo maar en vereist in de meeste gevallen een vertaling en legislatie. Bovendien wist u nergens van.
2. Volgens Nederlands recht betekent de uitsluitingsclausule van uw moeder dat haar nalatenschap en in de meeste gevallen de vervaningen daarvan niet in de gemeenschap van goederen terecht komen. Bekijkt u hierop de precieze formulering van de notaris destijds.
3. Door de onduidelijkheid van de registratie is het maar de vraag of niet het Fillipijns erfrecht geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 06-07-2014
Beste,

Ik ga op het punt om te gaan trouwen. Ik wil in gemeenschap van goederen trouwen, dit omdat ik het raar vind om alles op papier te zetten (onromantisch). Ik heb begrepen dat ook alle bezittingen voor het aangegane huwelijk gezamenlijk wordt. Nu las ik dat er een wetsvoorstel is om alle bezittingen voor het huwelijk gescheiden te houden bij een scheiding ( wat ik redelijk vind). Mijn vraag is als ik nu trouw op basis van de huidige regels en enkele maanden later komt er een nieuw wet zijn de nieuwe regels dan ook van kracht op mijn huwelijk? en weet u ook wanneer deze wet ongeveer zal ingaan? Reactie infoteur, 07-07-2014
Beste John,
De nieuwe wetgeving is er nog niet en zal gelden voor nieuwe huwelijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saartje, 01-01-2014
Beste,

ik sta op het punt om de echtscheiding in gang te zetten. wij zijn in 28-11-11 getrouwd we hebben een dochter geboren 21-5-2013. alleen wil mijn man niet mee werken met de scheiding dus afspraken maken is onmogelijk. daarbij ben ik verhuisd van mijn woning in Utrecht eigen woning toen was k nog niet getrouwd. na het huwelijk heb ik een woningruil ondergaan en toen zijn we samen gaan wonen in een andere stad en toen was het huurcontract waarvan ik hoofdbewoner was ineens samen hoofdbewoners. daarbij heeft hij in de 30 duizend aan schulden waar helemaal ik niets van wist mijn vraag is val ik. onder de nieuwe regeling ivm schulden en mijn huurwoning. bijvoorbaat hartelijk dank, Saartje Reactie infoteur, 01-01-2014
Beste Saartje,
De nieuwe regels van waardering van de schulden zijn in 2012 ingegaan, de nieuwe regels 2014 zijn nog niet ingegaan (waarschijnlijk wordt dit nu halverwege 2014). Voor die 30.000 euro is belangrijk wanneer ze zijn aangegaan en of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Als de schulden tijdens het huwelijk zijn gemaakt, was daarvoor normaliter ook uw handtekening nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 17-12-2013
Ik heb 3 jaar geleden een geregistreerd partnerschap aangegaan. Nu hebben wij besloten uit elkaar te gaan. Mijn partner had voorheen bijstand, nu moet ik haar betalen en vangt zij meer, Gevoelsmatig denk ik dat dit een vooropgezet plan was, haar vorige uitkering was net afgelopen. In ons contract hebben wij opgenomen geen alimentatie te betalen, doch wettelijk moet dit.
Laatst hoorde ik voor de tv, dat je binnen 5 jaar geen alimentatie meer hoeft te betalen, klopt dit en wanneer gaat dit in en geldt het dan ook voor mij?

Met vriendelijke groet

Johan Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Johan,
1. Alimentatie betalen is niet verplicht als beiden bij de echtscheiding (in het echtscheidingsconvenant) aangeven dat er geen alimentatie zal worden betaald.
2. Als het geregistreerd partnerschap korter is geweest dan vijf jaar, is de maximale duur van de alimentatie voor de ex-partner gelijk aan de duur van het partnerschap en anders twaalf jaar. Enige haast bij ontbinding van het contract is dus geboden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bella, 04-04-2013
Geachte infoteur,

Is het waar (ik neem even mezelf als voorbeeld) dat als kinderen van hun vader (mijn ex echtgenoot) erven (er is geen testament) en ze verwerpen de erfenis dat het dan naar mij gaat? En op die manier succesierechten wordt voorkomen, doordat ik ze dan steeds geld kan toesteken wat wettelijk per jaar toegestaan is?

bella Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Bella,
Als uw kinderen geen kinderen hebben en niet getrouwd zijn, bent u wettelijk erfgenaam van uw kinderen en schuift hun erfenis dus door naar u:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen, 09-09-2012
Mijn zoon stopt 30.000 euro in huis, zijn vriendin 10.000. voor een aankoop van een huis
wat krijgt mijn zoon en zijn vriendin als het huis na enige tijd moet worden verkocht
voor dezelfde waarde of meer. Het is aangekocht. Moeten ze hiervoor een samenleveningscontract of iets anders hebben? Reactie infoteur, 10-09-2012
Beste Leen,
1. Wie wat krijgt na verkoop van het huis, hangt helemaal af van de afspraken die gemaakt worden. Bovendien is bij een hypotheek de bank de eerste schudeiser die als eerste terugbetaald moet worden.
2. In de koopakte wordt meestal aangegeven wie de eigenaars zijn en niet de verhouding waarin dat het geval is. Bovendien is de vraag of de verhouding in eigen geld ook moet doorklinken in de verhouding van de hypotheek.
3. Als u zekerheid wil, is het het beste om een contract op te stellen. Bij de notaris of onderhands. Het kan ook worden meegenomen in het samenlevingscontract. Anders is het al gauw ieder de helft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Jong, 06-09-2012
Wij zijn sinds kort gescheiden, nu hebben wij de overwaarde van het huis zelf bepaald en verdeeld. De taxatiewaarde en woz waarde is echter op 110.000 euro meer dan de waarde die wij aangehouden hebben, wegens economische recessie en een eventuele executieverkoop. Wordt de helft van dit bedrag nu gezien als een schenking die ik van mijn expartner ontvang en moet ik daar belasting over betalen? Reactie infoteur, 06-09-2012
Beste C. de Jong,
1. Als jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd, bezat elk de helft van de waarde van het huis minus hypotheek. Die waarde was dan al van u en is geen schenking.
2. Andersom kan het wel zo zijn dat u uw ex geld hebt geschonken als de ex het huis nu bezit tegen een lagere prijs dan de WOZ-waarde. Als de belastingdienst dat vindt, moet de ex daarover schenkingsbelasting betalen. In dat geval helpt het om een taxatierapport te laten maken dat aangeeft dat de economische waarde inderdaad zo laag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 14-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.