Wat is huurkoop en registratie huurkoop bij BKR

Wat is huurkoop en registratie huurkoop bij BKR Huurkoop kan beschouwd worden als een vorm van krediet. De bedoeling van huurkoop is dat de eigendom van het onderhavige product overgaat van de verkoper op de huurkoper, na complete betaling van de termijnbedragen. Juridisch gezien houdt huurkoop dus in dat een kredietverlener een bepaald, vaak duurder en duurzaam, product gedurende een bepaalde termijn aan de kredietnemer beschikbaar stelt. De kredietnemer betaalt hiervoor huur en wanneer na het einde van de afgesproken periode alle huurbetalingen zijn voldaan, dan komt de koop waarbij overdracht van eigendom plaatsvindt, tot stand.

Eigenschappen van huurkoop

Enkele aandachtspunten van huurkoop zijn de volgende.

Aanbetaling

Meestal moet er bij huurkoop overeenkomsten een bepaald percentage, vaak 25 % van het overeengekomen aankoopbedrag als aanbetaling worden voldaan.

Aansprakelijkheid

Overigens is de huurkoper zelf gedurende de looptijd van de huurovereenkomst aansprakelijk voor het product, dus ook voor eventuele onverhoopte beschadiging, diefstal of verlies.

Kopen tijdens periode huurkoop

Er bestaat een alternatieve vorm van huurkoop, waarbij de huurkoper de mogelijkheid heeft om onder bepaalde voorwaarden op een willekeurig moment tijdens de looptijd van de huurkoopovereenkomst, het onderhavige product te kopen.

Verschil huurkoop, koop op afbetaling en lease

Huurkoop verschilt overigens van kopen op afbetaling.

Kopen op afbetaling

Dit is een vorm van kopen, waarbij de eigendom direct overgedragen wordt.

Huurkoop

Huurkoop heeft de vorm van huren, en de eigendom gaat pas over nadat de laatste termijn is betaald. De termijnen worden daartoe zo berekend, dat aan het einde van de afgesproken periode de koop c.q. de overdracht ook daadwerkelijk plaats kan vinden.

Lease

Het verschil tussen huurkoop en lease is dat het bij huurkoop wettelijk gezien de bedoeling is dat na een bepaalde periode de eigendom van het onderhavige product wordt overgedragen, terwijl het bij lease niet vooraf de bedoeling is om eigendom over te dragen. Overigens is het wel mogelijk on dit bij een leaseovereenkomst af te spreken. Juridisch heeft deze overeenkomst echter een heel andere vorm.

Voordelen van huurkoop voor de verkoper

De verkoper is in het kader van huurkoop in feite een kredietverstrekker die een krediet verstrekt met borgstelling. Het product waarover het gaat, blijft namelijk gedurende de hele looptijd eigendom van de verkoper. Wanneer de huurkoper onverhoopt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de kredietverstrekkende verkoper zijn recht op eigendom doen gelden en het betreffende product terug eisen.

Voordelen van huurkoop voor de huurkoper

Ook voor de huurkoper is er een voordeel aan huurkoop verbonden ten opzichte van een andere kredietvorm. Omdat er een borgstelling is, zal de rentevergoeding kleiner kunnen zijn dan bij een regulier krediet zonder een directe borgstelling van eenzelfde soort kredietverstrekker. Daarnaast loopt de huurkoper ook geen risico dat er beslaglegging op zijn bezittingen of inkomen plaats zal vinden, wanneer hij niet meer aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kan voldoen. Hiertoe dient namelijk de borgstelling van het onderhavige product. Dat het product dat onderwerp is van de huurkoop tevens tot borgstelling kan dienen, impliceert dat alleen producten met een langere levensduur geschikt zijn voor huurkoop. Overigens zal de te betalen effectieve rente bij huurkoop vaak toch nog hoger zijn dan de rente die grotere banken en kredietverstrekkers berekenen voor consumptieve leningen.

BKR toetsing bij aangaan huurkoopovereenkomst

Omdat een huurkoopovereenkomst een kredietovereenkomst is, wordt er bij aanvraag ervan een BKR toetsing gedaan. Dit geldt overigens alleen wanneer je een huurkoop aangaat met een instelling die deelnemer is van het BKR. Meer over deelnemers aan het BKR kun je in dit artikel over BKR deelnemers lezen. Door deze BKR toets krijgt de kredietverstrekker informatie over je BKR registratie. Als je een BKR codering hebt, ook wel negatief BKR of negatieve BKR registratie genoemd, dan zal de kredietverstrekker minder genegen zijn om een huurkoopovereenkomst met je aan te gaan. In een aantal gevallen, zeker wanneer het een heel oude BKR codering betreft, zal een kredietverlener het wellicht wel verantwoord vinden om een dergelijke overeenkomst met je aan te gaan.

BKR registratie bij huurkoop

BKR deelnemers zijn verplicht om iedere kredietovereenkomst die een bedrag van meer dan 500 euro en een periode van meer dan drie maanden betreft, te laten registreren bij het BKR. Nagenoeg iedere huurkoopovereenkomst levert dus een BKR registratie op! Dit zal echter geen belemmering voor je gaan vormen zolang je je termijnbetalingen volgens afspraak voldoet. Een negatieve BKR registratie ontstaat namelijk pas wanneer je zelfs na een waarschuwing, achterstand in termijnbetalingen oploopt.
© 2010 - 2024 Annika_schrijft, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verschil huurkoop en koop op afbetalingWat is het verschil tussen “koop op afbetaling” en “huurkoop”? Aan welke verplichtingen moeten koper en verkoper zich ho…
Auto kopen met huurkoopAuto kopen met huurkoopHuurkoop is een kredietvorm die vaak voorkomt bij het kopen van auto’s. De kredietverstrekker stelt de auto voor een bep…
Lenen - wat is huurkoop en eigendomsvoorbehoudLenen - wat is huurkoop en eigendomsvoorbehoudHuurkoop is een dure manier van geld lenen, maar ook een snelle manier van geld lenen en krediet. Het is een vorm van ko…
Informatie over lease en registratie bij BKRInformatie over lease en registratie bij BKRBij lease is er sprake van een kredietvorm waarbij de particuliere kredietnemer ofwel lessee duurzame consumptiegoederen…

Veel geld ineens door erfenis of loterij, ook een probleemVeel geld ineens door erfenis of loterij, ook een probleemAls loterijwinnaar een groot bedrag ontvangen van de Postcodeloterij, Staatsloterij, Bankgiroloterij, of Krasloten, geef…
Kopen op afbetaling en registratie BKRKopen op afbetaling en registratie BKREen koop op afbetaling houdt hetzelfde in als een aankoop die in termijnen wordt betaald. Je wordt direct eigenaar, maar…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Edar, Pixabay
Annika_schrijft (211 artikelen)
Laatste update: 16-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.