Het innen van alimentatie

Het innen van alimentatie Wanneer de ex-partner zijn of haar alimentatieverplichting niet nakomt, kan dit vervelende gevolgen hebben voor degene die de alimentatie ontvangt: door geldgebrek kan het voorkomen dat de kinderen erbij in moeten leveren en zo leuke uitstapjes of nieuwe kleding moeten missen. Ook voor de ouder een vervelende zaak wanneer rekeningen hierdoor blijven liggen. Hoe is deze alimentatie toch terug te krijgen wanneer de ex-partner weigert mee te werken? In dit artikel word ingegaan op kinderalimentatie, dezelfde rechten en wetten gelden ook voor partneralimentatie en dienen als zodanig gelezen te worden.

Bezoekregeling is geen kijkgeld

Een veel voorkomend feit is dat ouders hun kinderen weg houden bij de andere ouder, wanneer er geen alimentatie word betaald. Of de betalende ouder geeft geen alimentatie meer wanneer hij/ zij de kinderen niet meer mag zien. Kinderalimentatie is bedoeld voor de kinderen ten behoeve van hun opvoeding en behoeften, en mag dan ook niet ingezet worden als kijkgeld. Bezoekregelingen en alimentatie moeten dan ook los van elkaar worden gezien.

Onderling regelen

Wanneer er geen alimentatie meer word betaald, kan de innende ouder een brief schrijven, bellen of langs gaan bij de EU-partner. Misschien is het mogelijk om middels een goed gesprek tot een oplossing te komen. Ook kinderen hebben meer baat bij ouders die op een normale volwassen manier met elkaar om kunnen gaan. Het goede voorbeeld begint bij de ouders. Wanneer de betalende ex-partner geen of minder inkomen heeft gekregen en daardoor niet meer kan betalen, kan hij/zij een verzoek bij de rechtbank indienen tot vermindering van alimentatie. Hiervoor is een advocaat nodig.

Via de advocaat

Reageert de ex-partner niet op een brief of gesprek, dan kan de advocaat die de echtscheiding of alimentatie in behandeling heeft genomen, wellicht meer druk uitoefenen middels een brief. Vaak is dit al voldoende om tot betaling aan te zetten. De advocaat stuurt de betalende ex-partner een brief met daarin de wettelijke verplichtingen waaraan hij/zij zich heeft te voldoen.

LBIO

Soms is ook de brief van de advocaat niet voldoende. De eisende ex-partner kan hierbij naar het LBIO stappen: het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage. Voorwaarden hiervoor zijn dat de alimentatie minimaal 1 maand achterstallig is, en niet meer dan zes maanden. Ook moet de alimentatie wettelijk zijn vastgelegd bij de rechtbank. Het LBIO zal de betalende ex-partner eerst een brief sturen met verzoek tot betaling. Wanneer hier niet op gereageerd word, gaat het LBIO over tot een deurwaarder en in het laatste geval tot het beslag leggen op het loon van de betalende ex-partner. Het beslag laten leggen op het loon is redelijk nieuw. Het LBIO kan echter geen alimentatie innen indien de betalende ex-partner geen of onvoldoende inkomen of bezittingen heeft, wanneer de verblijfsplaats niet bekend is of wanneer andere schuldeisers zoals de belastingdienst voorrang hebben.

Kosten LBIO

De innende partner betaald niks voor de werkzaamheden die het LBIO verricht. De betalende ex-partner betaald een vergoeding in de vorm van opslagkosten. Eventuele deurwaarderskosten zijn ook voor de betalende ex-partner. Wanneer de betalende ex-partner minimaal zes maanden achter elkaar netjes de alimentatie heeft betaald, word de zaak gesloten en weer aan de expartners zelf overgedragen.
© 2009 - 2024 Bibiana, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het innen van alimentatieHet innen van alimentatieBij scheidingen worden er vaak afspraken gemaakt over het betalen van alimentatie om te voorzien in het levensonderhoud…
Alimentatie: indexering en inningAlimentatie: indexering en inningOuders moeten voor hun kind zorgen. Groeit het kind na een scheiding bij één van beide ouders op, dan moet de ander door…
Onduidelijkheden over alimentatieOnduidelijkheden over alimentatieGescheiden partners moeten in bepaalde gevallen financieel bijdragen aan de ex-partner. In het geval er kinderen uit het…
Indexering alimentatiebedragIndexering alimentatiebedragAlimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch verhoogd met een indexeringspercentage. Die indexering is nodig om de o…

Wanneer recht op ANW uitkering?Wanneer recht op ANW uitkering?In het verleden kregen nabestaanden een uitkering uit de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW). Tegenwoordig is deze vervan…
Wat is een loonbeslag?Bij financiële problemen bestaat er een mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de schuldenaar. Hierdo…
Reacties

Cindy, 12-06-2018
Indien beiden overeenkomen om minder onderhoudsgeld aan de ex te geven, kan dat. omdat de staat met de helft gaat gaan lopen.
of moet dat gemeld worden bij de rechtbank?

gr Cindy Reactie infoteur, 14-06-2018
Zijn beiden partijen het ermee eens, zorg dan dat dit vastgelegd wordt. Wanneer de ontvangende partij later bedenkingen krijgt, kan deze namelijk over de vorige periode de niet-betaalde alimentatie opeisen. Dit kan NIET wanneer dit goed is vastgelegd. Vraag informatie bij een advocaat.

Jan, 01-01-2016
Hallo,
Ik ben in 2000 geboren. In 2006 zijn mijn ouders gescheiden. De omgang met mijn vader ging moeilijk. Ik zag hem soms vaak, maar we hebben ook een paar periodes gehad waarin ik heb niet zag of amper (van een paar maanden tot een jaar). Hij heeft nog nooit kinderalimentatie betaald. Dit ook omdat hij in de schuldsanering heeft gezeten. Nu is hij uit de schuldsanering. Ik zou graag willen dat hij een maandelijkse bijdrage levert voor mij.

Mijn stiefmoeder zei (uit zichzelf) dat ze iedere maand 30 euro op mijn rekening willen storten ''omdat ze zo trots zijn dat ik zelf werk''. Maar ik vind eigenlijk dat ik recht heb op veel meer. Ik ben nu 15 jaar, ik werk ongeveer 15 uur per week. Mijn stiefmoeder en vader werken allebei, en ze zijn nu schuldenvrij. Ze hebben een auto en ook een trip naar Engeland gepland. Op hoeveel denken jullie dat ik ongeveer recht heb? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik wil mijn moeder en de rechter er het liefst buiten houden. Ik wil dit volwassen oplossen. Reactie infoteur, 02-01-2016
Hallo,
Allereerst heb jij geen recht op de kinderalimentatie, maar jouw moeder. Je vader zal een bedrag aan je moeder over moeten maken, niet aan jou. Pas op je 18e ontvang jij het zelf. Jouw ouders zullen dit dus zelf onderling moeten regelen. Komen ze hier niet uit, dan zal er een advocaat ingeschakeld moeten worden.

Dinja Oosterholt, 20-10-2014
De kinderen van mijn man hebben aangegeven dat ze niet meer willen komen, nou zit de ex van mijn man daar achter.de meiden zijn 14jaar en 11jaar.ze hebben alle contact verbroken.moet mijn man nu wel alimentatie betalen.terwijl er geen enkel contact niks meer is?
Mvg,
Dinja Oosterholt Reactie infoteur, 02-01-2016
Ja, kinderalimentatie is geen 'kijkgeld' en staat los van de omgangsregeling.

Jessica, 16-06-2013
Ik ben 32 jaar en mijn vader heeft nooit voor mij alimentatie betaald terwijl hij dat destijds wel moest. Mijn vader woont in Zwitserland, is het mogelijk dat ik alsnog mijn alimentatie kan opeisen waar ik vroeger recht op had? Reactie infoteur, 17-06-2013
Nee, dit is niet meer mogelijk.
Bovendien had jouw moeder recht op alimentatie tot je 18e, niet jijzelf. Zelf had je recht op alimentatie van je 18e tm je 20e. Dit had je toentertijd aan moeten kaarten of het LBIO moeten inschakelen met een maximale achterstand van zes maanden.

Leonie, 26-03-2013
Mijn man is gescheiden, en heeft 2 zoontjes van 15 en 12. Dat we voor de kinderen moeten betalen is vanzelf sprekend. Maar voor de ex en dat al 7 jaar? We willen dit voor laten komen. We kunnen het echt niet meer veroorloven. Mijn man is zelfstandig ondernemer en werkt in de bouw. We hebben al 2 jaar meer uitgaven als inkomsten bij onze jaarcijfers. En het word alleen maar erger. Denkt u dat we een goede kans maken? De ex werkt zelf ook. Ook nog een andere vraag. In de convenant staat dat we de kinderen om het weekend hebben van vrijdag 16.00 tot zondag 16.00. Kan zij ons dan verplichten om met een lang weekend (bv pasen) ze tot maandag te houden. Ze vraagt het niet eens netjes het moet gewoon. En anders meteen dreigen met de kinderen en een advocaat. Dat vind ik zo'n lage streek. Reactie infoteur, 26-03-2013
Partneralimentatie komt te vervallen wanneer de expartner in haar eigen onderhoud kan voorzien, trouwt of gaat samenwonen.

Feestdagen regel je normaal gesproken in goed overleg met elkaar. Uw man is niet verplicht de kinderen langer te verzorgen dan afgesproken. De omgangsregeling is voor uw man een recht, geen plicht.

Karyotakis, 25-01-2013
Mijn partner heeft een zoontje van 3 jaar oud in Engeland. Vandaag zijn wij per post benaderd door het LBIO. Mijn man dient contact met hen op te nemen i.v.m. alimentatie. Echter mag hij zijn zoontje niet zien en als dan moet hij zijn ex partner meer geld overmaken. Wij willen graag meewerken aan alimentatie en hebben tot nu toe ook maandelijks zelf een bedrag gestort op de rekening van zijn ex partner. Echter weigert zij een omgangsregeling, en eerlijk is eerlijk, wij verwachten een kindje in het voorjaar en kunnen het ons daarnaast ook financieel niet veroorloven om veel te gaan aanvechten met advocaten etc. in Engeland. Wat kunnen wij in dit geval doen?
Want wij zijn einde raad, maken sinds 3 maanden een bedrag over op de spaarrekening van het zoontje van mijn man, ipv alimentatie.
Bezoekrecht staat dan wel los van alimentatie maar toch gaan wij geen geld direct aan haar betalen als mijn man ontzegd wordt zijn zoontje te zien.
Graag reactie! Reactie infoteur, 26-01-2013
Hallo,
Wat een vervelende situatie! Het is begrijpelijk dat jullie ertegen op zien om alimentatie te betalen. Zorg allereerst dat de alimentatie wettelijk vaststaat: dit bepaald de hoogte van de alimentatie. Gezien het feit dat het LBIO is ingeschakeld, zal dit ook wel het geval zijn. Wanneer jullie van mening zijn dat er minder draagkracht is, kan er een herberekening gemaakt worden.

Bedenk dat de rechter de hoogte van de alimentatie bepaald, niet de ex zelf. Ex heeft geen recht om zelf meer te gaan vragen. Houd er ook rekening mee dat de kosten die nodig zijn om kind te halen, afgetrokken mogen worden van het te berekenen alimentatiebedrag. Is ex zelf naar Engeland verhuisd of is de man zelf naar Nederland verhuisd? In dit laatste geval mogen de kosten niet afgetrokken worden.

Bezoekrecht van je man kan aangevochten worden. Het komt erop neer dat de moeder van het kind via een kort geding gedwongen wordt het kind mee te geven aan vader. Gebeurt dit niet, dan kan haar een dwangsom opgelegd worden. Hiervoor hebben jullie een advocaat nodig. Wanneer je denkt deze niet te kunnen betalen, kan er rechtsbijstand aangevraagd worden.

Hoe een en ander is geregeld met Engeland, weet ik helaas niet. Zoek dan ook een advocaat die verstand heeft van buitenlands recht.

M. V. M., 14-01-2013
Mijn Ouders zijn al heel lang gescheiden. Nu had ik mijn vader jaren niet gezien, ik vroeg hem waarom hij nooit alimentatie betaald heeft, tot mijn grote verbazing was het antwoordt van mijn vader : ik heb altijd wel alimentatie betaald! Mijn vraag is hoe kom ik er achter of er wel of niet alimentatie is betaald, zonder mijn ouders lastig te vallen? Reactie infoteur, 15-01-2013
Vraag of je een kopie van zijn bankafschrift mag hebben, of mag inzien. Normaal gesproken wordt dit via de bank overgeschreven.

Picolini, 06-12-2012
Mijn ex-partner heeft, nu al bijna 2 jaar geleden de kinderalimentatie uit zichzelf verlaagd (van 130 naar 80 euro). Wij hebben destijds niets vast laten leggen via de rechter. Diverse malen heb ik hem hierop aangesproken… zonder resultaat. Hij stopt nu helemaal met betalen, terwijl hij ons kind wel erkend heeft en wij gezamenlijk gezag hebben. Omdat er niks vast ligt, kan ik dus niet het LBIO inschakelen. Welke weg kan ik het best bewandelen om nu eindelijk van al dat gezeur af te zijn… Help! Reactie infoteur, 09-12-2012
Een advocaat inschakelen en de gang naar de rechtbank maken. Deze zal de alimentatie vaststellen. Het NLAI kan alimentatie gaan innen voor u, ook als er alleen onderlinge afspraken zijn gemaakt, Houdt er wel rekening mee dat het vaak moeilijker is om alimentatie te innen zonder dat deze 'wettelijk' is vastgelegd.

Pien2007, 10-07-2012
Sinds 4 jaar zijn mijn ex partner (nooit getrouwd maar wel een samelevingsovk) en ik uit elkaar. Wij hebben 2 kindjes van 7 en 5 jaar. Tot op heden heeft mijn ex partner in totaal over deze 4 jaar rond de 2000 euro betaald terwijl wij in de ontbinding van de samenlevingsovk een bedrag van 350 euro hadden afgesproken. De gang naar de rechtbank hebben wij onszelf destijds bespaard door in goed overleg tot dit bedrag aan kinderalimentatie te komen. Na 4 jaar komt hij dus stelselmatig zijn verplichting niet na en geeft op als excuus dat hij het niet kan opbrengen. Hij is zelfstandig ondernemer, drukt de boekhouding dusdanig dat hij zichzelf een salaris toebedeeld van rond de 15.000 per jaar maar rijdt daarentegen in een Audi A3 RS, heeft een koopappartement van > 200.000 euro, is in het bezit van een motorscooter en heeft de nieuwste snufjes in huis op het gebied van electronica etc. Op geen enkel vlak kan ik hem dwingen aan zijn verplichting te voldoen. Het LBIO kan niets voor mij doen gezien ik geen gerechterlijke uitspraak heb. Als ik wel naar de rechtbank ga om opnieuw alimentatie vast te laten stellen, wordt mij niets toebedeeld gezien zij hun mening baseren op de jaarstukken van de onderneming van mijn ex partner en er dan dikke kans is dat zij besluiten dat meneer geen draagvlak heeft om alimentatie te betalen. Ik hoop toch dat u wellicht tips heeft of dat ik misschien dingen over het hoofd heb gezien of verkeerd geïnformeerd ben over bepaalde onderwerpen.
Tot op heden heb ik hem nooit het bezoekrecht op zijn kinderen ontnomen maar helemaal niets bijdragen aan het levensonderhoud van zijn bloedeigen kinderen, lijkt mij ook dat hij geen recht heeft om uberhaupt bij te dragen aan hun levens en speelt de gedachte aan helemaal geen bezoekrecht meer, regelmatig door mijn hoofd.
Met belangstelling kijk ik uit naar uw reactie, en waarschijnlijk met mij nog meerdere alleenstaande keihard werkende moeders die proberen alle eindjes aan elkaar te knopen… Reactie infoteur, 26-07-2012
Mijn advies is ten eerste om altijd bij een echtscheiding. uit elkaar gaan, de gang naar de rechtbank te bewandelen om de alimentatie vast te stellen. Alleen op deze manier kan het LBIO of de rechtbank u verder helpen.

In uw geval is het toch raadzaam om de draagkracht van uw expartner te laten berekenen. Wat u door de expartner of door anderen ook gezegd wordt: alleen via de officiële weg kan berekend worden wat zijn draagkracht is en wat hij kan afstaan aan alimentatie. Vaak wordt gedacht dat de expartner niks kan bijdragen: echter valt dit in de praktijk vaak reuze mee.

Felice, 07-06-2012
Ik ben in 1998 gescheiden van mijn ex, getrouwd in 1989 onder huwelijkse voorwaarden en wij hebben 2 kinderen die nu beide jong meerderjarig zijn, geboren 1991 en 1993. Ten tijd van het huwelijk had ik een goed lopend bedrijf, waardoor ik een partneralimentatie kon betalen van fl 10.000, - en fl 1000, - aan kinderalimentatie per kind, totaal fl 2000, - voor de kinderen. Spijtig genoeg is 2 jaar geleden buiten mijn toedoen mijn bedrijf failliet gegaan. Destijds was ik al van mijn partneralimentatie verplichting af. Ondanks mijn faillisement heb ik alles eraan gedaan om de kinderalimentatie te blijven betalen. Een half jaar geleden gaf ik aan dat het niet meer zou gaan. Ik heb geld geleend om de kinderalimentatie, die opgelopen is door indexering en onderhand € 600, - per kind is, te kunnen voldoen. In eerste instantie waren mijn kinderen bereid akkoord te gaan met een lager bedrag. Zij en hun moeder vinden omdat ik een nieuwe partner heb met vermogen dat mijn nieuwe partner dit wel kan betalen. Mijn nieuwe partner onderhoud mij ook aangezien het vinden van een nieuwe baan lastiger is dan gedacht. Mijn nieuwe partner heeft mijns inziens geen verplichting naar mijn kinderen, wij zijn niet getrouwd en volgens mij kan men enkel stellen dat mijn nieuwe partner voor de helft bij moet dragen in mijn woonlasten. Ondanks de toezegging van de kinderen en het overeenkomen van een nieuw bedrag willen ze nu toch niet tekenen, omdat ze niet geloven dat ik het zelf niet kan betalen. Daarom heb ik nu nihilstelling aangevraagd, aangezien je enkel dergelijke zaken aangaande kinderalimentatie via de rechter kan regelen. Nu heeft één van mijn kinderen snel op aanraden van zijn moeder en haar nieuwe partner het LBIO ingeschakeld. Terwijl de datum voor de nihilstelling bij de rechtbank al is vastgesteld. Sterker nog pas na bericht van de rechtbank heeft men het LBIO op mijn dak gestuurd. Ik heb twee kinderen en de ene geloofd mij en wil zijn vader niet voor de rechter slepen de andere wel. Wat kan ik nu nog doen? Reactie infoteur, 08-06-2012
Onmiddellijk een advocaat inschakelen en een herberekening van de alimentatie aanvragen. Een gedeelte wat betreft de nieuwe partner klopt wel: de nieuwe partner draagt voor de helft bij in de woonlasten, waardoor er bij u meer geld vrijkomt voor alimentatie. Desalniettemin adviseer ik u de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

En Dan ?., 06-02-2012
Mijn expartner loopt al geruime tijd achter met het betalen van de partneralimentatie. Uiteraard al div.gesprekken met hem daarover gevoerd. Hij schijnt het niet meer te kunnen betalen omdat zijn bedrijf er erg slecht voor staat. Kinderalimentatie heeft hij iedere keer wel betaald. Wat is nu wijsheid? Hij hoopte al dat ik een rechtzaak tegen hem zou aanspannen en hij dan aan zou kunnen tonen dat hij de partneralimentatie niet meer kan betalen en dat de rest ook kwijt gescholden zou worden door de rechter.
Wat moet ik nu in dit geval doen? Met een rechtzaak ben ik denk ik het volledige bedrag kwijt en nu heb ik nog hoop dat het openstaande bedrag wordt betaald, zodra het in zijn bedrijf weer beter gaat (hopelijk) en hij ook weer een volledig loon krijgt.
Wie geeft me raad? Reactie infoteur, 06-02-2012
Neem in dit geval contact op het het LBIO: het landelijke bureau inning onderhoudsbijdrage. Deze kunnen de alimentatie voor u innen bij uw expartner. U zelf maakt geen kosten: voor uw expartner komen er wel kosten bij. Voorwaarde is wel dat de achterstand niet hoger mag zijn dan zes maanden en dat het bedrag door een rechter vastgesteld moet zijn, het moet dus op papier staan. Wanneer dit niet het geval is, neem dan toch even contact op met dit bureau. Stel ook uw ex op de hoogte van dit bureau: soms kunnen expartners dan wel plots de alimentatie betalen wanneer ze horen dat er extra kosten aan verbonden zijn. Uw expartner kan verlaging van alimentatie aanvragen door zelf naar de rechtbank te stappen. Dit mag hij niet zomaar zelf beslissen.

Hoenu, 22-08-2011
Jaren heb ik aan mijn ex-man voor mijn 3 kinderen alimentatie betaald, 1 is woont nu al enkele jaren zelfstandig - voor haar betaal ik geen alimentatie meer (is nu 22jr), de 2e (nu 20jr) gaat nu volgende maand op zichzelf wonen en aan hem voldoe ik nog één jaar kinderalimentatie, en de jongste (18 jr) woont sinds begin juli bij mij in huis en aan haar behoort haar vader nu kinderalimentatie te gaan voldoen. Nu is het echter zo dat mijn ex-man zeer zeker weet dat gezien de rollen van huisvesting dochter nu omgedraaid is hij haar nu moet gaan betalen, maar tot op heden het nog af laat weten.
Mijn dochter heb ik nu menige malen aangespoort om hier met haar vader er over te hebben dat hij haar al vanaf juli kinderalimentatie behoort te gaan betalen, echter durft mijn dochter het er niet met hem er over te hebben en elke maand dat zij langer wacht is uitstel en loopt het alleen qua achterstand alsmaar op. Uiteraard voor mijn ex-man iets van wie zwijgt betaal ik niets en zo lang ik geen slapende honden wakker maak… betaal ik ook niets!

Gezien het contact tussen mij en mijn ex-man redelijk is maar wij niet als volwassenen normaal kunnen communiceren en onze dochter jongmeerderjarig is (18) weet ik niet of het verstandig is als ik mij er verder mee ga bemoeien. Het is immers een zaak tussen haar en haar vader zodat hij de kinderalimentatie alsnog aan haar gaat voldoen. Per 7 september gaat zij studeren, het formulier voor inkomsten vader voor aanvullende studiefinanciering wenst hij ook niet in te willen vullen en hij heeft aangegeven ook de ouderbijdrage absoluut niet te willen gaan betalen. (Zal qua inkomsten voor studie en levensonderhoud ook ten nadele zijn voor onze dochter, maar gezien hij niet verplicht is om het te voldoen - de ouderbijdrage - kan er verder ook niets over gezegd worden)

Welke weg kan ik mijn dochter adviseren te bewandelen zodat zij evengoed haar recht op kinderalimentatie van haar vader kan ontvangen? Ik wil niet dat zij onderling ruzie krijgen o.i.d. maar wens wel dat ook hij zijn verplichtingen moet nakomen gezien de situatie van huisvesting nu andersom is. Reactie infoteur, 23-08-2011
Een moeilijk situatie. In deze zaak is het van belang dat uw dochter zelf de alimentatie met vader regelt. Vanaf 18 jaar kunnen kind en betalende ouder zelf de alimentatie onderling regelen. De alimentatie wordt vis de rechtbank normaal gesproken vastgelegd. Dit is gebaseerd op de vroegere situatie: dochter woont bij vader en moeder betaald alimentatie. Wanneer dochter vervolgens bij moeder gaat inwonen, zou er een nieuwe alimentatieberekening gedaan moeten worden. Pas wanneer deze is vastgesteld, kan het LBIO, dat de alimentatie int, meer betekenen.

Omdat in dit geval niks op papier vast staat over de hoogte van de alimentatie, kan er ook geen alimentatie geeist worden. Dochter zou dit zelf moeten regelen, eventueel met hulp van moeder.

Het feit dat vader zijn inkomsten niet wil opgeven, is verder niet van belang. Het DUO haalt deze gegevens via de belastingdienst zelf op.

Radeloos, 06-07-2011
Mijn ex, heeft geen gehoor gegeven aan van de uitspraken van de rechter, uitspraak te betalen alimentatie en boedelverdeling. Ik heb mijn alimentatie en financieel boedelverdeling via de deurwaarder kunnen innen. Maar heb NU hoge kosten voor mijn rekening gekregen. Hoe kan ik al mijn extra kosten verhalen op mijn ex? Mijn extra kosten liggen tussen de 5000 en 6000 euro. Verder heeft mijn ex mij, mijn deel boedel ook niet verstrekt en hij weigert dat in alle talen af te geven aan mij. Hoe kan mijn boedel opeisen. Verdeling financieel boedel, heeft mijn ex tot op heden niet alle financiele stukken (informatie bankafschriften ) met als peildatum verstrekt aan mij zoals is uitgesproken door de rechter. Hoe moet ik mijn ex ertoe dwingen om met alle financiele stukken met als peildatum te kunnen overleggen, zodat er een goede berekening in het financieel boedelverdeling verdeeld kan worden? Mijn ex, heeft geen enkele uitspraak van de rechter uitgevoerd, is er een wet waar mijn ex voor gestraft of beboet kan worden voor het niet respecteren van de uitspraken van de rechter?

Ik ben radeloos, en weet niet waar ik nog terecht kan voor hulp… Politie verwijst mij naar de rechter, een ieder verwijst mij naar de rechter… En mijn advocaat, weigert voor mij een procedure op te starten. Terwijl mijn advocaat ook heel goed op de hoogte is van de gang van zaken. Hoe kan ik geholpen worden, ik ben nu al sinds begin 2007 bezig met mijn scheiding af te ronden. Ik ben radeloos, wie kan mij helpen met informatie? Hartelijk dank… Reactie infoteur, 07-07-2011
Hallo Radeloos,
Mijn eerste reactie is ook om jou door te verwijzen naar de rechtbank. Dat jouw advocaat niet mee wil werken is een kwalijke zaak, maar ik ken de persoonlijke situatie verder niet. Je zou op zoek kunnen gaan naar een andere advocaat. Bij de meeste advocaten is het intake-gesprek gratis, informeer hier eens naar. Een gesprek kan in ieder geval nooit kwaad. Jij wordt dan ook wijzer en komt te weten of een andere advocaat wel aan jouw zaak wil beginnen.

Vervelend dat je ex niet mee wil werken. Soms kan het jaren en jaren duren voordat er een oplossing komt. Vaak zijn exen heel gehaaid en verbergen ze de boedel of hun inkomen op een slinkse wijze, bijvoorbeeld bij iemad die zwart werkt. Het is wel van belang om hier zo snel mogelijk achteraan te gaan. politie kan jou in deze zaak helaas niet helpen.

Scheiden is vaak leiden, en soms kom je er niet uit en zal er altijd een gedupeerd achter blijven. Ik hoop dat dit bij jou niet het geval is.

Anoniem, 30-06-2011
Mijn ouders zijn gescheiden, en mijn vader heeft al zo lang mijn ouders gescheiden zijn geen alimentatie betaald. Dit is echter wel vastgesteld bij de rechter, hij komt gewoon zijn afspraak niet na. Mijn moeder wil de strijd niet nog eens aangaan omdat dat alleen resulteerde in dreigbrieven en dreigende telefoontjes van zijn kant. Nu ben ik 18, maar mijn zusje is nog minderjarig. Ik ben het helemaal zat dat mijn moeder ontzettend lange dagen moet werken om ons te onderhouden en nog steeds dreigbrieven krijgt. Dit zou ik daarom ook graag oplossen. Ik weet alleen niet hoe. Kan ik, als zijn dochter, een rechtzaak tegen hem aanspannen voor het niet betalen van alimentatie, maar ook voor de dreigbrieven die mijn moeder en ik gekregen hebben? Reactie infoteur, 01-07-2011
Jij als 18-jarige kan zelf de alimentatie van je vader gaan opeisen, mits je natuurlijk zelf geen volledig loon hebt. Wat betreft je minderjarig zusje en de dreigbrieven: je kan ten eerste aangifte bij de politie doen vanwege de dreigementen. Bewaar alles wat je hebt, gooi geen enkele brief weg. De politie bekijkt in hoeverre je vader een straatverbod opgelegd kan krijgen. Maar bedenk dat hier een lange tijd overheen kan gaan.

De alimentatie kan via het LBIO ge-ind worden. Je moeder moet hiervoor de uitspraak van de rechtbank hebben. De achterstand mag niet groter zijn dan zes maanden en hier heb je dan al een eerste probleem. Je zou hiervoor ook even een advocaat kunnen bellen om te bekijken welke stappen jullie kunnen ondernemen. Maar het zal hier wel om een nieuwe strijd gaan, zoals je zelf al aangeeft. Jouw vader wil niet betalen en jouw moeder wil de strijd niet aan. Bedenk daarom wat het beste is.

Snorloos, 08-11-2010
In het convenant is vastgelegd dat ik de verdere opvoeding van de kinderen op mij zou nemen en mijn ex-partner voor hun kinderalimentatie zou betalen. Is ook langere tijd geen probleem geweest. Echter is mijn dochter begin 2010 (18 jaar) bij mijn ex-partner gaan wonen. (is nergens schriftelijk o.i.d. vastgelegd) Ook is het convenant niet aangepast. Kan ik nu toch nog de achterstallige betaling innen. (omdat het convenant niet aangepast is) Reactie infoteur, 11-11-2010
Ten eerste is de alimentatie voor de verzorgende ouder: het zou niet netjes zijn als jouw expartner alles betaald voor jullie dochter en jij evengoed nog geld wilt hebben. Ten tweede is je dochter 18 jaar en is de allimentatie voor haar zelf bedoeld. Je expartner dient dus de allimentatie aan je dochter zelf te betalen, en niet meer aan jou.

Bibiana (1.560 artikelen)
Laatste update: 07-04-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.