InfoNu.nl > Financieel > Geld > Indexering alimentatiebedrag

Indexering alimentatiebedrag

Indexering alimentatiebedrag Alimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch verhoogd met een indexeringspercentage. Die indexering is nodig om de onderhoudsbijdrage aan te passen aan de kosten van levensonderhoud en de gestegen lonen. Voor 2011 is de verhoging vastgesteld op 0,9 procent.

Wat is alimentatie?

Als mensen scheiden blijft de onderhoudsplicht ten opzichte van de andere partner en eventuele kinderen bestaan. Aan die verplichting kan worden voldaan door bij te dragen in de kosten van levensonderhoud in de vorm van alimentatie.

Doorgaans bestaat die alimentatie uit een geldelijke bijdrage, maar alimentatie in natura is ook mogelijk. Afgezien daarvan onderscheiden we 2 vormen van alimentatie:
  • kinderalimentatie;
  • partneralimentatie.

Alimentatiebedragen zijn geïndexeerd, wat wil zeggen dat ze jaarlijks automatisch worden aangepast aan de loonkostenstijging.

Wanneer is indexering van alimentatie niet aan de orde?

In een aantal gevallen is automatische aanpassing van het alimentatiebedrag niet van toepassing:
  • De wettelijke indexering geldt niet indien het alimentatiebedrag vóór 1 januari 1973 al afhankelijk werd gesteld van inkomenspeil of prijsniveau. Voor dié alimentatiebedragen geldt wat destijds door de rechter is bepaald of wat partijen zelf met elkaar zijn overeengekomen;
  • Ook is mogelijk dat partijen bewust en in goed overleg afwijken van de wettelijke indexeringsregeling. In dat geval dient men zo'n afspraak wél schriftelijk vast te leggen. Partijen kunnen ook aan de rechter verzoeken om de indexering niet toe te passen. Dat kan aan de orde zijn indien de alimentatieplichtige een vast salaris heeft, dat niet gekoppeld is aan het algemene loon- en prijsniveau;
  • Denkbaar is ook dat partijen de automatische indexering in goed overleg of via de rechter voor een bepaalde periode (bijv. 1 jaar) uitschakelen. Zoiets wordt bijvoorbeel als redelijk ervaren als de alimentatieverplichting aan het eind van een jaar ontstaat en er voor de alimentatieplichtige geen snelle salarisverhoging in het verschiet ligt;
  • Ook kan men ervoor kiezen om af te wijken van de automatische indexering en een andere wijze van aanpassing overeenkomen, een en ander ook weer schriftelijk vast te leggen. Denkbaar is bijvoorbeeld een koppeling aan de loonontwikkeling van de betaler. Bij zo'n afwijkende methode van aanpassing moet men elkaar wel konsekwent informeren over wijzigingen die op het alimentatiebedrag van invloed kunnen zijn.

Is uitsluiting van indexering bij alimentatie definitief?

Als de indexering van de alimentatiebijdrage door een uitspraak van de rechter werd uitgesloten, wil dat nog niet zeggen dat zo´n besluit onomkeerbaar is. In bepaalde omstandigheden kan een dergelijke maatregel na verloop van tijd immers onredelijk uitpakken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de uitspraak van de rechter is gebaseerd op de veronderstelling dat het inkomen van de ex-partner niet zal stijgen terwijl de betrokkene onverwacht toch een salarisverhoging krijgt. In dat geval kan men de rechter met succes verzoeken om de uitsluiting ongedaan te maken.

Herziening van de alimentatiebijdrage

Omstandigheden zoals een forse salarisverhoging kunnen zelfs aanleiding zijn om een eerdere wijze van alimentatieberekening volledig te herzien. In dat geval is het verstandig om daarover eerst in onderling overleg met de ex-partner afspraken over te maken, desnoods na inschakeling van een mediator. Mocht dat niet tot resultaat leiden dan is aan te bevelen om eerst een advocaat te laten doorrekenen of het de moeite loont een procedure op te starten om de wijziging gedaan te krijgen.

Als de ex niet betaalt

Als de ex zijn alimentatieplichting niet ef steeds te laat nakomt, kan je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen om de alimentatie voor je te innen. Dat kan al na één maand achterstand en de bemiddeling door LBIO is gratis. Het LBIO heeft een aantal zeer effectieve rechtsmiddelen tot zijn beschikking. Meestal volstaat al een eerste briefje door het bureau om de wanbetaler tot betalen te bewegen.
© 2011 - 2019 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Alimentatie: indexering en inningAlimentatie: indexering en inningOuders moeten voor hun kind zorgen. Groeit het kind na een scheiding bij één van beide ouders op, dan moet de ander door…
Alimentatie: hoe hoog is de indexering van alimentatieAlimentatie: hoe hoog is de indexering van alimentatieDe kosten voor het dagelijkse levensonderhoud zijn alleen maar gestegen. Daarom moet alimentatie ook omhoog door middel…
Aftrek alimentatie 2017 en 2018 & alimentatie 2019 en 2020Aftrek alimentatie 2017 en 2018 & alimentatie 2019 en 2020Alimentatie in 2017, 2018, 2019 of 2020 en andere onderhoudsverplichtingen zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw be…
Alles over kinderalimentatieAlles over kinderalimentatieKinderalimentatie is meestal een zeer beladen onderwerp tijdens en na een scheiding, dan wil je wel goed geïnformeerd wo…
Alimentatie verhogen of verlagenAlimentatie verhogen of verlagenAlimentatie verhogen of verlagen, dat is vaak een punt tussen twee ex-echtelieden. In veel gevallen betaalt iemand die a…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Indexering alimentatiebedrag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Laatste update: 09-08-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!