Indexering alimentatiebedrag

Indexering alimentatiebedrag Alimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch verhoogd met een indexeringspercentage. Die indexering is nodig om de onderhoudsbijdrage aan te passen aan de kosten van levensonderhoud en de gestegen lonen. Voor 2011 is de verhoging vastgesteld op 0,9 procent.

Wat is alimentatie?

Als mensen scheiden blijft de onderhoudsplicht ten opzichte van de andere partner en eventuele kinderen bestaan. Aan die verplichting kan worden voldaan door bij te dragen in de kosten van levensonderhoud in de vorm van alimentatie.

Doorgaans bestaat die alimentatie uit een geldelijke bijdrage, maar alimentatie in natura is ook mogelijk. Afgezien daarvan onderscheiden we 2 vormen van alimentatie:
  • kinderalimentatie;
  • partneralimentatie.

Alimentatiebedragen zijn geïndexeerd, wat wil zeggen dat ze jaarlijks automatisch worden aangepast aan de loonkostenstijging.

Wanneer is indexering van alimentatie niet aan de orde?

In een aantal gevallen is automatische aanpassing van het alimentatiebedrag niet van toepassing:
  • De wettelijke indexering geldt niet indien het alimentatiebedrag vóór 1 januari 1973 al afhankelijk werd gesteld van inkomenspeil of prijsniveau. Voor dié alimentatiebedragen geldt wat destijds door de rechter is bepaald of wat partijen zelf met elkaar zijn overeengekomen;
  • Ook is mogelijk dat partijen bewust en in goed overleg afwijken van de wettelijke indexeringsregeling. In dat geval dient men zo'n afspraak wél schriftelijk vast te leggen. Partijen kunnen ook aan de rechter verzoeken om de indexering niet toe te passen. Dat kan aan de orde zijn indien de alimentatieplichtige een vast salaris heeft, dat niet gekoppeld is aan het algemene loon- en prijsniveau;
  • Denkbaar is ook dat partijen de automatische indexering in goed overleg of via de rechter voor een bepaalde periode (bijv. 1 jaar) uitschakelen. Zoiets wordt bijvoorbeel als redelijk ervaren als de alimentatieverplichting aan het eind van een jaar ontstaat en er voor de alimentatieplichtige geen snelle salarisverhoging in het verschiet ligt;
  • Ook kan men ervoor kiezen om af te wijken van de automatische indexering en een andere wijze van aanpassing overeenkomen, een en ander ook weer schriftelijk vast te leggen. Denkbaar is bijvoorbeeld een koppeling aan de loonontwikkeling van de betaler. Bij zo'n afwijkende methode van aanpassing moet men elkaar wel konsekwent informeren over wijzigingen die op het alimentatiebedrag van invloed kunnen zijn.

Is uitsluiting van indexering bij alimentatie definitief?

Als de indexering van de alimentatiebijdrage door een uitspraak van de rechter werd uitgesloten, wil dat nog niet zeggen dat zo´n besluit onomkeerbaar is. In bepaalde omstandigheden kan een dergelijke maatregel na verloop van tijd immers onredelijk uitpakken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de uitspraak van de rechter is gebaseerd op de veronderstelling dat het inkomen van de ex-partner niet zal stijgen terwijl de betrokkene onverwacht toch een salarisverhoging krijgt. In dat geval kan men de rechter met succes verzoeken om de uitsluiting ongedaan te maken.

Herziening van de alimentatiebijdrage

Omstandigheden zoals een forse salarisverhoging kunnen zelfs aanleiding zijn om een eerdere wijze van alimentatieberekening volledig te herzien. In dat geval is het verstandig om daarover eerst in onderling overleg met de ex-partner afspraken over te maken, desnoods na inschakeling van een mediator. Mocht dat niet tot resultaat leiden dan is aan te bevelen om eerst een advocaat te laten doorrekenen of het de moeite loont een procedure op te starten om de wijziging gedaan te krijgen.

Als de ex niet betaalt

Als de ex zijn alimentatieplichting niet ef steeds te laat nakomt, kan je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen om de alimentatie voor je te innen. Dat kan al na één maand achterstand en de bemiddeling door LBIO is gratis. Het LBIO heeft een aantal zeer effectieve rechtsmiddelen tot zijn beschikking. Meestal volstaat al een eerste briefje door het bureau om de wanbetaler tot betalen te bewegen.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alimentatie: indexering en inningAlimentatie: indexering en inningOuders moeten voor hun kind zorgen. Groeit het kind na een scheiding bij één van beide ouders op, dan moet de ander door…
Alimentatie: hoe hoog is de indexering van alimentatieAlimentatie: hoe hoog is de indexering van alimentatieDe kosten voor het dagelijkse levensonderhoud zijn alleen maar gestegen. Daarom moet alimentatie ook omhoog door middel…
Alles over kinderalimentatieAlles over kinderalimentatieKinderalimentatie is meestal een zeer beladen onderwerp tijdens en na een scheiding, dan wil je wel goed geïnformeerd wo…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekp…

Het nut van de euro als munteenheidHet nut van de euro als munteenheidSinds 2002 kan iedereen met de euro betalen. inmiddels zijn de meeste oudere mensen er wel gewend aan geraakt, en de jon…
Kinderen financieel opvoedenKinderen financieel opvoedenKinderen op jonge leeftijd leren om goed met geld om te gaan is belangrijk voor hun latere leven als ze geheel zelfstand…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 09-08-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.