Wanneer recht op ANW uitkering?

Wanneer recht op ANW uitkering? In het verleden kregen nabestaanden een uitkering uit de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW). Tegenwoordig is deze vervangen door de Algemene nabestaandenwet (ANW). De gevolgen van het overlijden van een partner binnen het gezin zijn groot. Alleen al de financiële gevolgen zijn in veel gevallen niet te overzien. Er valt namelijk in veel gevallen een inkomen weg en de kosten nemen toe. De toenemende kosten hebben te maken met bijvoorbeeld het opvangen van de kinderen. Het grootste probleem wordt meestal veroorzaakt door het wegvallen van een inkomen. Gezinnen moeten op tijd stil staan bij de financiële gevolgen van het overlijden van één van de partners. Vanuit de overheid bestaat er vaak recht op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Waar hebben de nabestaanden recht op?

Er kunnen verschillende voorzieningen getroffen zijn om de geldelijke gevolgen gedeeltelijk op te vangen. Onder voorwaarden heeft de overgebleven partner recht op een ANW uitkering. Daarnaast heeft de werkgever vaak voorzieningen getroffen in de vorm van nabestaandenpensioen in de pensioenregeling. Ook hebben gezinnen verzekeringen gesloten die tot uitkering komen na het overlijden. Dit kunnen overlijdensrisicoverzekeringen zijn die gekoppeld zijn aan het eigen huis, of het zijn afzonderlijke polissen. Ook voor de kinderen bestaan er voorzieningen in de vorm van wezenpensioenen. Deze worden uitgekeerd tot een bepaalde leeftijd.

Wanneer bestaat er een recht op een ANW uitkering?

Recht op deze uitkering kan zowel bestaan voor gehuwden (of geregistreerde partners) als voor ongehuwd samenwonenden. Overgebleven partner die geboren is vóór 1950, en nog geen 65 jaar is, heeft altijd recht op deze uitkering. Voor de partner die geboren is in of na 1950 kan onder voorwaarden ook recht bestaan op de uitkering. Deze voorwaarden zijn:
  • De overgebleven partner verzorgt één of meer kinderen tot 18 jaar, óf
  • De overgebleven partner is minstens 45% arbeidsongeschikt.

Een voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een gezamenlijk huishouden. Ook voor ex partners kunnen rechten bestaan. De voorwaarde luidt dat de ex partner recht had op alimentatie van de overledene.

De hoogte van de ANW uitkering

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen dat de overgebleven partner daarnaast nog ontvangt. Het inkomen dat ontvangen wordt in verband met arbeid wordt volledig gekort op de ANW uitkering. Hieronder valt onder andere een WW uitkering en een WIA uitkering. Een inkomen uit arbeid (hieronder valt winst, loon, VUT) wordt gedeeltelijk buiten beschouwing gelaten. Namelijk 50 procent van het minimumloon blijft buiten beschouwing, plus een derde deel van het bedrag daar boven.

Overige aanspraken na overlijden

De hoogte van de uitkering uit de pensioenregeling van de overledene is volledig afhankelijk van de met de werkgever afgesproken pensioenregeling. De overlijdensrisicoverzekeringen zijn verzekeringen die niet maandelijks een bedrag uitkeren, maar een bedrag in één keer. De polis gekoppeld aan de hypotheek zal niet gaan uitkeren aan de overgebleven partner, maar aan de hypotheekbank. Hiermee wordt het hypotheekbedrag geheel of gedeeltelijk afbetaald. De uitvaartverzekering keert een bedrag uit om de uitvaart van te bekostigen of deze verzekering keert uit in natura. In dat geval volgt er geen uitkering, maar wordt de uitvaart verzorgd.
© 2009 - 2022 Juul, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Heeft mijn partner recht op nabestaandenpensioen?Heeft mijn partner recht op nabestaandenpensioen?Na het overlijden van de levenspartner blijft er veel leed achter bij de nabestaanden, en de financiële gevolgen zullen…
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
De hoogte van de WW-uitkering berekenenDe hoogte van de WW-uitkering berekenenWerknemers die aan bepaalde eisen voldoen, hebben recht op een WW-uitkering voor een bepaalde periode. De hoogte van de…

Salaris per vier weken of per maandDe meeste werknemers krijgen uitgekeerd per maand. Enkele werknemers ontvangen salaris per vier weken. Jaarlijks ontvang…
Het innen van alimentatieHet innen van alimentatieWanneer de ex-partner zijn of haar alimentatieverplichting niet nakomt, kan dit vervelende gevolgen hebben voor degene d…
Juul (897 artikelen)
Gepubliceerd: 04-08-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.