Gouden handdruk & betaal minder aan de Belastingdienst

Gouden handdruk & betaal minder aan de Belastingdienst Stel u hebt een gouden handdruk of een ontslagvergoeding in 2020 of 2021 op basis van de nieuwe kantonrechtersformule (transitievergoeding). Dan moet u uw vergoeding ook fiscaal goed bekijken. Het bedrag van de ontslagvergoeding is vaak lager dan voorheen en bovendien vaak veel hoger belast. Hoe laat u de vergoeding fiscaal slim uitbetalen, kunt u afkopen, wat betekent uw keuze bij overlijden en wat doet u dan met deze gouden handdruk? Wat is de hoogte na een aantal jaren dienst? Hoe werkt een gouden handdruk in de praktijk. Maak een gouden handdruk echt goud waard. De ontslagvergoeding via de stamrecht bv of het banksparen via de stamrechtspaarrekening bestaat niet meer, het bedrag moet direct worden uitgekeerd. Neem een contraverzekering. Denk ook aan de fiscale mogelijkheid van de middeling van inkomens, want de uitbetaling van een ontslagvergoeding betekent extra inkomen en een hoge belasting die kan worden uitgesmeerd.

Ontslagvergoeding of gouden handdruk, wanneer wel en wanneer niet?

Een ontslagvergoeding wordt niet altijd betaald. Een ontslagvergoeding wordt meestal niet gegeven en niet toegekend in de volgende gevallen:
 • Bij het faillissement van de werkgever;
 • Bij het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 • Een ontslag in de proeftijd;
 • Ontslag op staande voet die terecht was.

In andere gevallen, maar ook als een ontslag niet geheel te wijten was aan de werknemer, kan er wel een ontslagvergoeding worden toegekend via de kantonrechtersformule.

Gouden handdruk en ontslagvergoeding berekenen

Een gouden handdruk of ontslagvergoeding kan op meerdere manieren worden bepaald. Vaak wordt de ontslagvergoeding berekend met de zogenaamde kantonrechtersformule, de ABC formule. Deze formule is zeer gangbaar en onlangs versoberd. Gewerkte dienstjaren wegen minder zwaar door in de ontslagvergoeding. Ook uw leeftijd speelt een duidelijke rol. Hoe jonger u bent, hoe eenvoudiger het moet zijn dat u weer binnen afzienbare tijd aan de slag kunt.

Andere factoren voor de hoogte van de ontslagvergoeding

Andere factoren die een rol spelen zijn de mate waarin het ontslag ook aan u kan worden toegerekend en hoe het financieel gesteld is met het bedrijf dat u ontslaat. U krijgt tot maximaal 1 jaarsalaris mee. Overigens worden er, afhankelijk van het contract en verdiensten, ook hogere bedragen uitgekeerd.

Hoogte van de gouden handdruk en ontslagvergoeding via kantonrechtersformule

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt weergegeven via de ABC formule en is afhankelijk van drie factoren:
 • A= het aantal gewogen dienstjaren.
 • B= het salaris per maand.
 • C= een correctiefactor die door de rechter wordt bepaald en hieronder wordt toegelicht.

De hoogte van de ontslagvergoeding is dan gelijk aan A x B x C. Als u bijvoorbeeld sinds uw 33 in dienst bent en u wordt op 43 jarige leeftijd ontslagen, uw salaris 3.000 euro per maand bedraagt en er sprake is van een neutraal niet verwijtbaar ontslag, dan is AxBxC= 10x1x3000= 30.000 euro aan ontslag vergoeding. De letter C staat voor een correctiefactor die de kantonrechter kan toepassen. Onderstaand wordt dit verder uitgelegd.

Aantal gewogen dienstjaren

Al sinds 1 januari 2009 geldt voor de gewerkte dienstjaren dat:
 • Dienstjaren tot en met het 34e levensjaar per dienstjaar mee tellen met de factor 0,5.
 • Elk dienstjaar vanaf het 35e tot en met het 44e levensjaar mee telt met factor 1.
 • Elk dienstjaar vanaf het 45e tot en met het 54e levensjaar mee telt met factor 1,5.
 • Elk dienstjaar vanaf het 55e levensjaar mee telt met factor 2.

voorbeeld 1 ontslagvergoeding: Als u 43 jaar bent en sinds uw 33 e jaar werkt betekent dat dat A gelijk is aan 2 maal 0,5 + 9 maal 1. Dat wil zeggen dat het aantal gewogen dienstjaren dan gelijk is aan 10.

voorbeeld 2 ontslagvergoeding: Als u 56 bent sinds uw 23e bij een bedrijf heeft gewerkt, is het aantal gewogen dienstjaren als volgt te berekenen:

 • tot en met 34 jaar: 12 x 0.5 = 6 jaar;
 • 35 tot 45: 10 x 1 = 10 jaar;
 • 45 tot 55: 10 x 1.5 = 15 jaar;
 • 55 tot 56: 1 x 2 = 2 jaar.

Dat wil zeggen dat het aantal gewogen dienstjaren dan gelijk is aan 33.

De correctiefactor C

De correctiefactor C is gelijk aan:
 • Een getal tussen 0 en 1, wanneer volgens de kantonrechter sprake is van een verwijtbaar gedrag bij de ontslagene.
 • Gelijk aan 1 als er aan weerszijden geen verwijtbaar gedrag sprake is.
 • Een getal tussen 1,0 en 2,0 wanneer er bij de werkgever van een verwijtbaar gedrag sprake is.

Naarmate de werkgever meer is te verwijten is ook de ontslaguitkering hoger, omdat C hoger is. Het omgekeerde geldt voor de hoogte van de ontslagvergoeding als degene die is ontslagen een en ander is te verwijten. De C is bepalend voor een maximale ontslagvergoeding en de hoogte van de gouden handdruk.

Betaal minder aan de belastingdienst

De ontslagvergoeding bij ontslag is een inkomstenbron en leidt zo mogelijk ook tot een hoger vermogen. Als u de ontslagvergoeding in 1 keer laat uitbetalen, kan de heffing zelfs oplopen tot 57%. Sommige werkgevers houden automatisch dit hoge belastingpercentage in, totdat blijkt dat dit te veel was. De belastingdienst kijkt niet alleen streng mee, maar hanteert ook duidelijke regels, waarmee u vooraf rekening moet houden als u ook netto genoeg van uw ontslagvergoeding wilt overhouden. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of u een uitkering inderdaad in eens krijgt uitbetaald, het een periodieke uitkering betreft of dat u kiest voor een stamrecht constructie. Sinds kort kunt u met uw gouden handdruk ook kiezen voor banksparen. Welkom in de wereld van de gouden handdruk.

Wat is een gouden handdruk ineens: direct afrekenen met de Belastingdienst

Een uitkering ineens is wel prettig: u hebt meteen een flink bedrag in handen. Maar dit kan ook tegenvallen, omdat de inkomstenbelasting met zijn belastingtarieven en schijven niet alleen progressief zijn, maar ook hoog. Het belastingtarief dat u moet betalen kan oplopen tot 57%. Bovendien maakt de vergoeding vervolgens deel uit van uw vermogen, waardoor u jaarlijks nog eens vermogensbelasting over de jaarlijks overgebleven gouden handdruk moet betalen.

Wat is een stamrecht BV

Dan de Stamrecht BV. In de praktijk is een Stamrecht BV lonend bij een ontslagvergoeding van meer dan € 60.000. Bij een Stamrecht BV draagt de voormalige werkgever met uw goedkeuring de gouden handdruk over aan een door u opgerichte of gekochte en in Nederland gevestigde BV. En daar zijn allerlei kosten mee gemoeid, zoals:
 • De kosten voor fiscaal advies;
 • Notariskosten oprichting BV;
 • Een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar;
 • Kosten registratierecht;
 • Kosten inschrijving in het handelsregister;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel, KvK;
 • Kosten stamrecht overeenkomst;
 • Kapitaalbelasting;
 • Kosten voor handelsnaam onderzoek;
 • Publicatie in de Staatscourant;
 • Jaarlijkse kosten voor de boekhouding;
 • Jaarlijkse kosten voor een goedgekeurde jaaropgave.

Stamrecht bv en ontslagvergoeding fiscaal

Als een stamrecht bv eenmaal is opgericht, kan de werkgever uw ontslagvergoeding zonder inhouding van premies en loonbelasting in de stamrecht BV storten. De fiscus bekijkt wel of alles ook fiscaal volgens de regels is gegaan. Allereerst gelden er regels voor de oprichting van de stamrecht bv, zoals:
 • De fiscale goedkeuring voor werkgever en voor werknemer.
 • Het vastleggen van alle fiscale plichten in de statuten van de bv.
 • De aanvraag van de fiscale nummers.
 • Een verklaring van geen bezwaar door het Ministerie van Justitie.

Vervolgens moet de bv altijd in staat zijn om zijn verplichtingen aan de fiscus te voldoen. Voor een stamrecht BV moet u aangifte Vennootschapsbelasting doen en een jaarrekening laten opstellen. De belastingdienst let daarbij vooral op:
 • De mogelijkheden van een ongewenst negatief rendement op het stamrecht kapitaal.
 • Of er voldoende geld in de bv zit.
 • Hoeveel er aan wie wordt uitgekeerd. Zodra wordt uitgekeerd, moet er aangifte inkomstenbelasting worden gedaan.
 • De cashflow van de bv.
 • Het risico bij het beheer van de bv: als er risicovol wordt belegd, lopen u en de belastingdienst meer risico.
 • Het niet of niet tijdig betalen van belastingen.
 • De juistheid van opgevoerde kosten. Onterecht opgevoerde kosten drukken namelijk het rendement.

Voordelen van een stamrecht bv

De voordelen van een stamrecht bv kunnen zijn:
 • Het fiscaal voordeel waarvan in de meeste gevallen sprake is door de fasering van de periodieke uitkeringen in plaats van een bedrag ineens tegen een hoog belastingtarief.
 • U bent verzekerd van een toekomstig extra inkomen.
 • U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een lening af te sluiten met de BV. U hebt ook beleggingsmogelijkheden met het kapitaal van de bv.
 • U kunt gebruik maken van de fiscale voordelen en andere voordelen van een eigen onderneming.

Een stamrecht bv heeft niet zo veel zin als uw toekomstige uitkeringen toch tegen 52% zullen worden afgerekend, omdat uw inkomen dermate is dat u in belastingschijf 4 zit.

Wat is een stamrecht verzekering?

Een alternatief is een stamrecht verzekering waarbij u een deel van de ontslagvergoeding laat overmaken naar een verzekeringsmaatschappij die vervolgens zorgt voor een periodieke uitkering. Dan betaalt u geen groot belastingbedrag ineens, maar betaalt u wel voor de stamrecht verzekering. Voorkom hierbij dat de voormalige werkgever eerst het geld op uw rekening overmaakt, want dan kan dat toch worden beschouwd als een uitkering ineens. Het bedrag moet direct naar de verzekeraar overgemaakt of naar een geblokkeerde derden rekening van een notaris of advocaat. Voorwaarde is ook dat de uitkering niet mag voortvloeien uit een pensioenregeling op prepensioen regeling, zoals de VUT.

Tussentijds overlijden, wat dan?

Stamrecht uitkeringen mogen bij overlijden worden overgedragen aan de partner met wie de werknemer een gezamenlijke duurzame huishouding voert of heeft gevoerd, of aan de kinderen onder de 30 jaar. Hebt u geen partner of kinderen dan vervalt de uitkering bij overlijden aan de verzekeraar. Als u dat niet wilt, moet u ook een overlijdensrisicoverzekering of een contra verzekering nemen. Deze verzekering keert in het algemeen na 70% van de looptijd uit. Dus als u kiest voor een uitkering van 10 jaar en u komt na 7 jaar te overlijden, dan betaalt de verzekering uit. Of een dergelijke verzekering ook echt lonend is hangt af van de premies die u betalen moet en de kans dat u voortijdig denkt te komen overlijden. Als uw kinderen de premie voor de contra verzekering betalen, komt de uitkering voor hen onbelast in de erfenis.

Gouden handdruk en het nieuwe sparen via banksparen

Banksparen werd wel het nieuwe sparen genoemd. Zo ontstond zo de mogelijkheid van banksparen voor de inleg van een gouden handdruk. Met een stamrechtspaarrekening spaart u op een geblokkeerde rekening bij een bank in plaats van bij een verzekeraar. U loopt als u kiest voor de traditionele spaarvariant geen beleggingsrisico. U kunt terecht bij meeste banken en grotere financiële instellingen, zoals ABN AMRO, SNS Bank, Rabobank en ING. Daarbij kunt u kiezen voor traditioneel banksparen, maar ook voor beleggen waarbij de inleg wordt belegd in aandelen, beleggingsfondsen en obligaties. De gouden handdruk benutten via banksparen is een nieuwe regeling, dus informeert u zich hierover goed. U kunt kiezen voor banksparen met gouden handdruk bij ABN AMRO.

Gouden handdruk en overlijden rekeninghouder

Als er een polis is afgesproken bij een verzekeringsmaatschappij blijft bij het overlijden van de rekening houder het opgebouwde kapitaal meestal achter bij de verzekeringsmaatschappij. Bij banksparen niet. Bij banksparen gaat het saldo naar de erfgenamen en daarbij zijn er twee mogelijkheden:
 • Als de echtgenoot, echtgenote of kinderen jonger dan 30 jaar nog leven, gaat de rekening over op de erfgenamen. Zij moeten dan met het opgebouwde kapitaal een uitkering starten.
 • Als er geen erfgenamen meer zijn in deze beperkte kring of als men zich niet binnen twaalf maanden bij de bank meldt, wordt het netto saldo na aftrek van de inkomstenbelasting uitgekeerd. Dit saldo komt vervolgens in de erfenis.

Transitievergoeding 2020 en 2021

Bij een ontslag via de kantonrechter of het UWV krijgt u een in 2019 transitievergoeding van maximaal € 81.000 of een jaarsalaris. Dat laatste (jaarsalaris) als dat hoger is dan € 81.000. Vanaf 1 januari 2020 is de systematiek veranderd. Niet meer een bedrag van € 81.000, maar1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag plus een bedrag voor het resterende deel van de arbeidsovereenkomst. Omdat dit inkomen in box 1 valt, kan het zijn dat u veel belasting over de ontslagvergoeding moet betalen. In die gevallen is het interessant om te bekijken of u gebruik kunt maken van de middeling van inkomens. De transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000.

Conclusie ontslagvergoeding, gouden handdruk en belasting in 2020 en 2021

Win advies in over wat het ontslag in uw individuele geval kan betekenen. Wellicht wegen de belastingvoordelen en de vrijheid van beleggen en sparen sterk op tegen deze kosten. Banksparen via de stamrechtspaarrekening is in 2020 en 2021niet meer mogelijk. Dat betekent in de meeste gevallen dat u in 2020 en 2021 meer belasting zult moeten betalen. Middeling van inkomens kan ook voor u voordelig zijn.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Banksparen met je gouden handdruk of ontslagvergoedingBanksparen is populairder dan ooit. Mensen zijn bang geworden voor koopsompolis en de lijfrente en kiezen massaal voor b…
Banksparen in 2021Banksparen in 2021Wat is er met banksparen nog mogelijk in 2021? Wie al een hypotheek had op basis van banksparen of zijn gouden handdruk…
De gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe gouden handdruk of de ontslagvergoedingDe ontslagvergoeding of gouden handdruk is een soort van afkoopsom welke de werknemer de werkgever geeft bij een ontslag…
Ontslagvergoeding 2020: belasting en mogelijkhedenOntslagvergoeding 2020: belasting en mogelijkhedenDe ontslagvergoeding of gouden handdruk is vaak een mooi bedrag, maar wordt een stuk minder mooi na aftrek van belasting…

Wat kost een notaris?Wat kost een notaris?Niet alleen voor het aankopen van een huis komt u bij de notaris, maar ook bijvoorbeeld voor het opstellen van huwelijks…
Internetsparen heeft vele voordelenInternetsparen heeft vele voordelenInternetsparen is goedkoper dan een traditionele spaarrekening, want het levert een hogere rente op. Online sparen kan b…
Reacties

Piet, 09-06-2017
Hallo,
Ik heb sinds 1999 een stamrechtBV in eigen beheer. Het bedrag is in die tijd gegroeid tot 195.000 euro. Ik word volgende week 64 jaar en heb een jaarinkomen van 10000 euro.
Een uitkering moet volgens mijn statuten uiterlijk beginnen als ik 65 jaar word.

Wat zijn de mogelijkheden om nu alvast te starten met uitkeringen en hoeveel? Mag ik dat zelf doen? En wat zijn dan de consequenties? Of kan ik het beter storten in een lijfrentepolis?

P.s Ik heb het geld niet nodig voor mijn levensonderhoud.
M.vr.gr. Piet Reactie infoteur, 27-07-2020
Hallo Piet,
Bij een stamrecht-bv zal het gaan om periodieke uitkeringen die ook een minimale duur moeten hebben. Een uitbetaling ineens is niet toegestaan of het moet gaan om een lening die later wordt terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 26-04-2017
Ik heb in 2011 een Stamrecht BV opgericht waar mijn ontslagcompensatie in zit. Nu, 6 jaar later zit ik weer in hetzelfde schuitje…

Ik krijg in juli 2017 een 'schop onder de kont' en een paar maanden 'mee' (€30K) en zou dat graag zonder aftrek in mijn al bestaande Stamrecht BV willen laten storten. Nu vraag ik mij af of de Belastingdienst dat zou goedkeuren, gelet op de in 2014 gewijzigde regels. Is er iemand die het antwoord weet? Alvast bedankt daarvoor! Groeten, Joost Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Joost,
In 2020 is er geen stamrechtvrijstelling meer voor een nieuwe storting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 18-12-2014
Hoi,
ik heb mijn gouden handdruk op een bankspaarrekening staan. Nu denk ik dat het slim is om de eerste twee jaar datgene op te nemen wat gelijk is aan max schijf 1 : € 19645,00
Dus over twee jaar € 39.290,00. Dat is volgens "MijnNN" bij een rente van 1,1% een bruto-maand bedrag van € 1655,80
Nationale Nederlanden keert uit op basis schijf 1. In mijn geval goed want ikzelf heb verder geen inkomen ( mijn vrouw wel). Wat hou ik ongeveer netto over bij een bruto-uitkering van € 1655,80?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 27-07-2020
Hoi Frank,
Tot die grens houdt u ongeveer 1.145 euro netto per maand over, rekening houdend ook met de algemene heffingskorting waarop u recht hebt en de zvw premie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 17-12-2014
Ongeveer 4 jr geleden ontving ik mijn ontslagvergoeding die ik heb weggezet bij de bank voor mijn pensioen. Wanneer ik 65 werd zou ik op aanvulling van mijn aow dit kunnen aanvullen. Ik zou daarover 10% belasting betalen. Nu is de leeftijd op geschoven naar 66 en 2 mnd. Betaal ik dan ook nog 10% of wordt het dan weer52%. Dus kort samen gevat schuift het gouden handdruk sparen mee tegen die 10% Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Ed,
Er is geen belastingtarief van 10%, wel is het zo dat het tarief uit de hoogste belastingschijf grofweg 10% punten hoger is dan het tarief daaronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 23-01-2014
Zijn er intussen al creatieve oplossingen bedacht voor de ontslagvergoeding welke na 1 januari 2014 wordt toegekend en uitgekeerd? Reactie infoteur, 23-01-2014
Beste Rob,
Je kunt wellicht met een werkgever afspreken om een ontslagvergoeding in een paar jaar gespreid uit te betalen. Of een deel in december en een deel in januari.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cedric, 16-09-2013
Goedendag,

Ik ontvang dit jaar een ontslagvergoeding van 30000 euro en heb een jaarsalaris van 40000 euro. Dus kom ik in totaal in eerste instantie in de 52% schijf. Maar ik heb ook een negatief doorlopend krediet en een auto lening van totaal 25000 euro. Dus is mijn totaal vermogen 45000 euro. Zit ik dan nu wel in de 42% schijf? En waarschijnlijk wordt eerst 52% berekent en mag ik het zelf gaan terugvragen bij de volgende aangifte?

Alvast bedankt voor de uitleg,
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 27-07-2020
Goedendag Cedric,
1. In eerste instantie wordt het bijzonder tarief ingehouden en vervolgens blijkt bij uw aangifte inkomstenbelasting of dat wel terecht was.
2. Uw consumptief krediet komt in mindering op uw vermogen in box 3:
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen, 09-09-2013
U geeft in een eerdere reactie aan dat je een gouden handdruk bijvoorbeeld ook in 2x kan laten uitbetalen, maar mag dat dan zomaar? Er geldt toch altijd een minimale looptijd van de periodieke uitkeringen? Of bedoelt u dat de werkgever het gespreid uitbetaald? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Leen,
Het gaat inderdaad om de betaling door de werkgever. Die zal aangeven hoeveel ontslagvergoeding u krijgt en hoe die zal worden uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 19-07-2012
Hallo, Ik krijg een ontslag vergoeding van bruto 6218 euro.Hoe kan mijn baas dit het beste overmaken, wil ik er netto meer aan overhouden ivm de belasting inhouding.?Is dit dan toch alles in 1 x of in aantal maanden? Reactie infoteur, 27-07-2020
Hallo Jan,
1. Het is een interessant bedrag, maar ook weer niet zo hoog om er allerlei ingewikkelde constructies voor op te zetten.
2. Een en ander hangt ook af van de hoogte van uw inkomen en of u het direct geld nodig hebt.
3. Als u door betaling van de ontslagvergoeding net in een hogere belastingschijf komt, kan het (afhankelijk van uw inkomen) verstandig zijn om de ontslagvergoeding bijvoorbeeld verdeeld over twee jaren uit te laten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Micha, 13-04-2012
Goedemorgen, Mijn vader is overleden en hij had een bedrag van een gouden handdruk op een bankspaarrekening staan. Wij willen het geld graag in één keer uit laten betalen. Voor zover wij weten wordt er dan 52% belasting in één keer vanaf getrokken. Nu is er iets waar niemand (bank of belastingkantoor) mij antwoord op kan geven. Het geld is voor drie jaar vast gezet en als mijn vader er zelf voor had gekozen het bedrag plotseling in één keer uit te laten betalen, had hij nog 20% dividentrente moeten betalen. Niemand weet of wij dit nu ook moeten betalen. Als wij dit moeten betalen, wordt dit dan over het bruto of over het netto bedrag berekend. Wij hebben ook een vraag over de erfbelasting. Moet je de erfbelasting betalen over het bruto of over het netto bedrag? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Micha,
De regels voor het erven van een bancair spaartegoed en het banksparen bij het overlijden van de rekeninghouder vindt u in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/sparen/41859-naar-wie-gaat-de-erfenis-als-u-spaart-via-een-bank.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ywa, 08-09-2011
Mijn partner, waarmee ik 30 jaar samenwoon en waarmee ik een samenlevingscontract heb, wil zijn gouden handdruk via banksparen later periodiek laten uitbetalen. Ik heb hierover twee erfrecht vragen:

De bankspaarrekening valt onder de erfenis. Bij onze reguliere spaarrekeningen, ook voor degene die alleen op zijn naam staan, geldt dat het bedrag van ons beiden is. Dat is zo vastgelegd in ons samenlevingscontract. Is nu bij overlijden het gehele bedrag 'erfenis' of slechts de helft (en was de andere helft al 'van mij').
Zijn er andere bijzondere erfrechtregels zoals minder vrijstelling voor de erfbelasting? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Ywa,
1. Als dat zo in jullie contract staat, is bij zijn overlijden al de helft van u en betaalt u hooguit over de andere helft, rekening houdend met de vrijstellingen, erfbelasting. De normale vrijstellingen blijven gelden.
2. Deze constructie heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ywa, 08-09-2011
Ik wil mijn gouden handdruk via banksparen periodiek laten uitbetalen gedurende jaren waarin ik geen enkele andere inkomsten heb. Ik heb hierover enkele belastingtechnische vragen:
1. Wordt de rente die ik over het banksparen krijg ook belast o.b.v. de inkomstenbelasting?
2. Wordt bij de uitkeringen ook het belastingsschijven principe toegepast of betaal ik het hoogste percentage over het gehele bedrag dat wordt uitgekeerd?
3. Berekent de bank bij het uitbetalen direct de juiste belasting (indien van toepassing dus via het schijvenstelsel) of nemen ze 1 percentage en moet ik dat weer recht laten zetten via de belastingaangifte Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Ywa,
1. U betaalt inkomstenbelasting over de uitkering.
2. De verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen worden door de bank ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. Als u de bank laat weten dat dit uw enige inkomen is, zal dit gebeuren tegen het schijventarief. Anders tegen het hogere bijzondere tarief loonheffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rose, 21-02-2010
Hoeveel belasting moet ik van een ontslagvergoeding betalen als ik een ontslagvergoeding krijg. De gouden handdruk bedraagt een paar 100.000 euro. Moet ik met mijn gouden handdruk gaan banksparen. Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Rose,
1. Hoeveel belasting u moet betalen over een ontslagvergoeding of gouden handdruk hangt volledig af van hoe u het geld bij ontslag in ontvangst neemt.
2. Als u het geld direct laat uitkeren op uw rekening, kunt u worden afgerekend tegen een belastingtarief van maar liefst 57 procent (2020).
3. Bekijk dus ook de andere mogelijkheden om uw gouden handdruk en ontslagvergoeding fiscaal slim aan te pakken. Banksparen geeft nieuwe mogelijkheden om slim te sparen met een gouden handdruk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 16-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.