Schulden en schuldhulpverlening

Schulden en schuldhulpverlening In onze maatschappij zijn schulden normaal. Veel mensen hebben een hypotheek, een lening of staan rood. Je hoeft de tv maar aan te zetten en er worden leningen aangeboden tegen de laagst mogelijke rente. Hierdoor raken veel mensen in financiele problemen. Wie problematische schulden heeft, wordt schuldenaar of debiteur genoemd. Degene aan wie de schuld betaald moet worden heet de schuldeiser of crediteur. Het geld dat de schuldeisers van u te goed hebben, noemen we ook wel de vordering. De hulp die hierbij wordt geboden wordt ook wel schuldhulpverlening genoemd. Dit is een begrip dat wordt gebruikt voor alle sociaal-juridische en immateriele vormen van hulp. Professionals die deze hulp bieden worden schuldhulpverlener, budgetconsulent of budgetbegeleider genoemd.

Schuldeisers

Er zijn 2 verschillende schuldeisers, dit zijn de preferente en concurrente schuldeisers. Preferente schuldeisers kunnen als eersten hun vorderingen –indien mogelijk: geheel – innen en hebben voorrang als de boedel van de schuldenaar verdeeld wordt. Voorbeelden van deze schuldeisers zijn: Belastingdienst, sociale dienst, uitvoeringsinstelling, werknemersverzekeringen, hypotheekverstrekkers, crediteuren met retentierechten en pandhouders. Retentie is het achterhouden van een roerend goed als de vordering niet betaald kan worden. Bijvoorbeeld een garagehouder die een auto vasthoudt als de eigenaar zijn rekening niet betaalt. Preferentie wordt niet zomaar verleend. Daarom moeten schuldeisers motiveren waarom zij preferent schuldeiser zijn.
Concurrente schuldeisers zijn alle overige bedrijven of instanties bij wie mensen schulden hebben. Nadat de preferente schuldeisers zijn betaald krijgen zij pondsponds, (d.w.z. naar rato van de hoogte van hun vordering )een bepaald percentage uitbetaald.

Schuldhulpverlening

Als u te maken krijgt met schuldhulpverlening dan is het van belang dat er wordt gekeken naar de oorzaak van uw schulden. Het kan namelijk zo zijn dat u uw vaste lasten niet kunt betalen doordat u te weinig verdient. U bent bijvoorbeeld werkloos, krijgt een uitkering of het aantal vaste lasten is sterk toegenomen. Dit zijn de aanpassingsschulden. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van compensatieschulden. Dit zijn schulden die ontstaan door een psychisch probleem. Bijvoorbeeld een gebrek aan sociale contacten, geen leuk werk, eenzaamheid enz.

Overbestedingsschulden ontstaan, wanneer mensen meer uitgeven dan zij verdienen. Deze schulden ontstaan door slecht financieel beheer en gaan gepaard met sociale en psychische problemen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld tekortschietende vaardigheden, relatieproblemen of koopverslaving.

Indien u uw schulden in zijn geheel kan afbetalen dan heet dan schuldsanering of schuldbemiddeling zonder afkoop. Er is dan voldoende aflossingscapaciteit om de schulden geheel af te betalen. Bij schuldbemiddeling of schuldsanering met afkoop is er onvoldoende aflossingscapaciteit. Deze schuldeisers wordt dan gevraagd een deel van hun vorderingen tegen finale kwijting kwijt te schelden. Dus anders gezegd: Er wordt van de schuldeisers verwacht, genoegen te nemen met een bepaald percentage van hun vorderingen.

Budgethulp, Juridische hulp, Immateriele hulpverlening

Naar aanleiding van de grote van uw schulden en de oorzaken hiervan kunt u bij verschillende hulpverleningsinstanties terecht.

Budgethulp

Dit is de verzamelnaam voor de volgende begrippen:
  • Budgetbegeleiding
  • Budgetadvies
  • Budgetbeheer

Juridische hulp

Schuldenaren kunnen juridische hulp inroepen op het moment dat zij hun vorderingen betwisten. Het kan zijn, dat schuldeisers goederen niet of onvoldoende hebben geleverd; dat zij de verkeerde bedragen hebben opgegeven; dat contracten niet zijn nagekomen enz.

Immateriele hulpverlening

Deze vorm van schuldhulpverlening richt zich op alle problemen die samenhangen met uw financiele problemen. Het omvat hulp bij:
  • relationele problemen
  • psychische en psychosomatische problemen
  • sociale problemen
  • opvoedkundige problemen

Het kan gaan om ernstige klachten die het leven van huishoudens volledig ontwrichten. Huishoudens verarmen, waardoor de mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer verminderen. Mensen met schulden zijn vaak depressief, vinden het leven uitzichtloos en hebben psychosomatische klachten als slapeloosheid, hoofdpijn en maagklachten.

Begrippenlijst

Schuldenaar
Een persoon met problematische schulden.

Debiteur
Zie schuldenaar

Schuldeiser
De instantie waaraan de schuld moet worden betaald.

Crediteur
Zie schuldeiser

Vordering
Het bedrag dat de schuldeisers van de schuldenaar tegoed hebben.

Schuldhulpverlening
De hulp die wordt geboden aan de persoon die in problematische schulden verkeert.

Schuldhulpverlener
De hulpverlener die hulp biedt met het oplossen van de schulden.

Budgetconsulent
Deze persoon biedt hulp en advies aan mensen met financiële problemen.

Budgetbegeleider
De begeleider is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van een andere levensstijl ten behoeve van het oplossen van de financiële problemen.

Preferente schuldeisers
Deze kunnen als eersten hun vorderingen –indien mogelijk: geheel – innen en hebben voorrang als de boedel van de schuldenaar verdeeld wordt. Voorbeelden van deze schuldeisers zijn: Belastingdienst, sociale dienst, uitvoeringsinstelling, werknemersverzekeringen, hypotheekverstrekkers, crediteuren met retentierechten en pandhouders.

Concurrente schuldeisers
Dit zijn alle overige bedrijven of instanties bij wie mensen schulden hebben.

Retentie
Dit is het achterhouden van een roerend goed als de vordering niet betaald kan worden. Bijvoorbeeld een garagehouder die een auto vasthoudt als de eigenaar zijn rekening niet betaalt.

Pondsponds
Nadat de preferente schuldeisers zijn betaald krijgen zij pondsponds, (d.w.z. naar rato van de hoogte van hun vordering)een bepaald percentage uitbetaald.
© 2008 - 2024 Marieke1982, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hulp bij schulden: Hoe kan ik mijn schuld nog aflossen?Heb je door omstandigheden teveel geleend? Sta je rood op je betaalrekening? Heb je het krediet op je creditcards vol ge…
Schuldhulpverlening & schulden; minnelijk trajectSchuldhulpverlening & schulden; minnelijk trajectMiljoenen Nederlanders worden geconfronteerd met schulden. Een hypotheek, ofwel een hypothecaire lening, is een algemeen…
Schulden aflossen met een lening: Hoe doe je dat?Wanneer je schulden hebt, die je wilt afbetalen, kan het zinvol zijn om dat te doen door het afsluiten van een nieuwe le…
Saneringskrediet: schuldhulpverleningSaneringskrediet: schuldhulpverleningDoor diverse oorzaken kunnen financiële problemen ontstaan. Indien men niet zelf in staat is de schulden te betalen, kan…

De geldautomaat heeft mijn bankpas ingeslikt, wat nu?De geldautomaat heeft mijn bankpas ingeslikt, wat nu?Velen hebben het al meegemaakt: je staat bij de geldautomaat en je hebt je bankpas ingevoerd om geld op te nemen. Opeens…
Geld en relatieGeld en relatieVeel relaties lopen stuk op geld en over de manier hoe met geld om te gaan. De partners blijken vaak sterk verschillende…
Bronnen en referenties
Marieke1982 (23 artikelen)
Laatste update: 09-10-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.