Saneringskrediet: schuldhulpverlening

Saneringskrediet: schuldhulpverlening Door diverse oorzaken kunnen financiële problemen ontstaan. Indien men niet zelf in staat is de schulden te betalen, kan een beroep worden gedaan op de schuldhulpverlening van de gemeente. Het aanbod in schuldhulpverlening is zeer divers en verschilt per gemeente. De meest prettige vorm van schuldhulpverlening is het Saneringskrediet.

Schuldhulpverlening

Als u zelf niet meer in staat bent uw schulden te betalen, kan een gemeentelijke kredietbank u helpen met een schuldsanering.

Nederland kent meerdere vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Particulieren moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Dit betekent dat gezamenlijk met schuldeisers afspraken moeten worden gemaakt om tot een minnelijke betalingsregeling te komen. Komt u er met de schuldeisers niet uit, dan kunt u een beroep doen op de schuldhulpverlening van de gemeente of gemeentelijke kredietbank.

U moet dan wel maandelijks een minimumbedrag aflossen op uw schulden. Een kredietbank hanteert hiervoor normbedragen; hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger het normbedrag voor de aflossingen. Voordat u hulp kunt krijgen van een kredietbank, moet u eerst zelf geprobeerd hebben een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen.

Wat kunt u verwachten van een instantie voor schuldhulpverlening

 • U krijgt gericht advies over mogelijke oplossingen voor uw schuldensituatie.
 • U krijgt passende hulpverlening/begeleiding aangeboden door instanties die zeer deskundig zijn op het gebied van financiële hulpverlening.
 • Uw schulden kunnen niet voor u betaald worden.
 • Niet elke schuldensituatie kan (helemaal) worden opgelost.

Schuldbemiddeling of Schuldsanering?

Schuldbemiddeling:
Bij een schuldbemiddeling worden met u en uw schuldeisers afspraken gemaakt. U krijgt voortaan een deel van uw inkomen om van te leven. Alles wat u meer verdient dan bijstandsniveau wordt gebruikt om uw schulden af te lossen. Van uw
schuldeisers wordt verwacht dat ze in ruil daarvoor geen rente berekenen over uw schuld en geen deurwaarder sturen. Als u zich drie jaar lang aan deze afspraken houdt, maar uw schulden zijn nog niet helemaal afgelost, dan hoeft u de rest niet
meer te betalen.

Schuldsanering:
Een schuldsanering werkt net als schuldbemiddeling, maar bij deze vorm van hulp krijgt u een nieuwe lening bij de kredietbank. Met die lening worden uw schulden zoveel mogelijk afgelost. Wat overblijft aan schuld, wordt u kwijtgescholden.
U hebt alleen nog schuld bij de Kredietbank. En om die af te lossen, moet u drie jaar lang op bijstandsniveau leven.

Saneringskrediet

Een nieuwe lening bij een kredietbank om uw schulden zoveel mogelijk af te lossen, wordt een saneringskrediet genoemd. Uw schuldeisers ontvangen in één keer een bedrag tegen finale kwijting. U ontvangt één nieuwe lening van een kredietbank, die u gedurende 3 jaar aflost. Zowel voor de schuldeisers als voor de schuldenaar heeft het saneringskrediet vele voordelen ten opzichte van het standaard minnelijke traject.

Voordelen voor schuldeisers:
 • in eens een bedrag te ontvangen
 • dossier kan worden gesloten
 • geen administratieve- en invorderingskosten gedurende schuldhulpverleningstraject

Voordelen voor schuldenaar:
 • succesvol schuldhulpverleningstraject
 • geen verschillende schuldeisers meer
 • einddatum in zicht volledige sanering
 • geen resterende schulden zoals cjib na afloop traject

Aanvraag schuldhulpverlening Saneringskrediet

Het verzoek om schuldhulpverlening moet verplicht worden ingediend bij de gemeente waarin u woonachtig bent.
Het aanbod van diverse vormen van schuldhulpverlening, verschilt echter per gemeente. U kunt helaas niet bij iedere gemeente terecht voor een saneringskrediet. Sommige gemeenten verwijzen u zelfs direct door naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De wsnp betreft geenszins een minnelijk traject, wat verstrekkende gevolgen met zich mee kan brengen voor uw toekomst.

Het lijkt onterecht dat men als burger verplicht wordt gesteld zich te melden bij de gemeente waarin men woonachtig is, maar dat het aanbod schuldhulpverlening enorm verschilt. Indien u in gemeente A woont, kan het zo zijn dat u in gemeente B beter geholpen had kunnen worden in uw situatie. Echter, u heeft geen keuze en zal genoegen moeten nemen met het beperkte aanbod in uw eigen gemeente.

Het saneringskrediet is de meest prettige vorm van schuldsanering voor zowel de schuldeisers als de schuldenaar.
Wanneer wordt deze vorm van schuldhulpverlening door iedere gemeente in Nederland aangeboden?
© 2007 - 2024 Alex, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lenen bij de StadsbankLenen bij de StadsbankVoor mensen die niet veel geld te besteden hebben is het mogelijk om geld te lenen bij de Stadsbank. De meeste grote gem…
Schuldhulpverlening & schulden; minnelijk trajectSchuldhulpverlening & schulden; minnelijk trajectMiljoenen Nederlanders worden geconfronteerd met schulden. Een hypotheek, ofwel een hypothecaire lening, is een algemeen…
Lening bij gemeentelijke kredietbank (sociale lening)Geld lenen om schulden af te lossen, klinkt dat niet tegenstrijdig? In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om ee…
Lenen direct contant geld via stadsbank van leningLenen direct contant geld via stadsbank van leningDirect contant geld krijgen van een bank? Dit kan, super snel door te lenen met of zonder onderpand. 100 euro, 500 euro,…

Lening oversluiten voor een goedkopere leningLening oversluiten voor een goedkopere leningSluit nu uw veel te dure lening over en profiteer van de laagste maandlasten. Deze zin hoor je regelmatig voorbij komen…
Geld lenen: welke leningsvormen zijn er?Geld lenen: welke leningsvormen zijn er?Er zijn zo veel verschillende soorten leningen die u kunt afsluiten maar wat is nu het verschil tussen deze leingen, wel…
Bronnen en referenties
 • Kredietbank
Reacties

Anoniem, 27-07-2010
Zou iemand mij kunnen vertellen of er iets van een rente stop bestaat?
Heb met alle schuldeisers een regeling getroffen en kom deze ook netjes na elke maand.
Nu wordt er zoveel rente overal berekend dat ik na een jaar betalen niets heb afgelost en alleen maar rente
heb betaald.
Zo blijf ik in de schulden en die zijn zo hoog dat ik er nooit meer uitkom op deze manier.
PS Hoop dat iemand een antwoord heeft voor me Reactie infoteur, 27-07-2010
Geachte anoniem,

Bij het doen van een voorstel, is het verstandig een
regel in het voorstel toe te voegen:

"Ik verzoek u de vordering niet verder te verzwaren
met invorderingskosten en rente."

Je kunt alsnog nu aan alle schuldeisers een brief
sturen met de toelichting dat er sprake is
van meerdere schuldeisers en dat je een voorstel
doet, waarbij je deze zin toevoegt.

Daarbij kun je vermelden, dat "indien de schuldeisers
rente in rekening blijven brengen, er sprake zal zijn
van problematische schulden, waardoor een oplossing
moet worden gezocht via de schuldhulpverlening en
eventueel de WSNP".

Daar schrikken schuldeisers vaak van, want bij schuldhulpverlening,
krijgt men vaak nog maar maximaal 35% van de totale
vordering terug, terwijl bij een gewone regeling zoals
je nu hebt, 100% tot 350% (kosten en rente) terug komt.

Om schuldhulpverlening en wsnp te voorkomen, wil
een schuldeiser dan vaak wel akkoord gaan met het
stopzetten van de rente en bijkomende kosten, als
dan op zn minst 100% van de hoofdsom wordt
afbetaald.

Succes!

Anoniem, 27-07-2010
Wij zitten al 1,5 jaar in de vrijwillige schuldsanering. Nu is het volgende probleem opgetreden, mijn man is loodgieter en heeft voor vrienden soms een klusje gedaan, een vrienden dienst. Nu is de gemeente er achter gekomen en gooien ze ons uit de schuldsanering, omdat er volgens hun extra inkomen is geweest, kan dit zomaar? Ik hoop dat u mij kunt adviseren, ik weet namelijk geen uitweg meer! Reactie infoteur, 27-07-2010
Geachte anoniem,

De gemeente zal toch zeker bewijzen moeten hebben,
waaruit blijkt dat er sprake is van een vergoeding
voor de 'vriendendienst'?
Het is op afstand lastig in te schatten, hoe de situatie
exact is… Helaas kan een gemeente altijd beslissen,
je niet meer te helpen, om welke reden dan ook.

Je kan nu ook alle schuldeisers aanschrijven met
hetzelfde voorstel dat reeds 1,5 jaar is uitgevoerd.
Belangrijk: heeft de gemeente in die 1,5 jaar de
schuldeisers betaald, of heeft de gemeente in die 1,5 jaar
een 'spaarpotje' aangelegd, waar de schuldeisers na
3 jaar in één keer van afbetaald worden?
Indien er sprake is van een spaarpotje bij de gemeente
moet je dat natuurlijk opeisen. Of je eist dat men het
bedrag naar jou overmaken, of je eist dat de gemeente
dat bedrag over de schuldeisers verdeelt.

Probeer de regeling voort te zetten. Leg aan de
schuldeisers uit dat er sprake is van een misverstand waardoor
de gemeente niet meer uitvoerend meewerkt, maar
dat de afspraak volledig door jullie wordt voortgezet,
zodat alsnog na 3 jaar een schuldenvrij resultaat
wordt behaald.

Succes!

Mio, 04-07-2010
Omstreeks 2003 raken wij door omstandigheden in financiële problemen en hadden wij aangeklopt/aangemeld bij de gemeente waar wij woonzaam zijn. In het begin ging het goed, maar doordat er één van de schuldeisers niet mee wilden werken, werden wij doorgestuurd naar WSNP (Wet Schulsanering Natuurlijke Personen). Hier voelden wij echt niet prettig. Schulden hebben wij allemaal, de een heeft minder dan de andere.
Maar wat bij de WSNP gebeurd, vinden wij echt schandalig. Je vraagt om hulp/oplossing, maar wat ze gedaan hebben is je verleden doorgespit, zoals waarvoor heb je geleend, wat heb je met het geld gedaan etc…
In ons geval was door samenloop van omstandigheden kunnen wij op de een op andere manier de maandelijkse uitgaven niet meer opbrengen.
Het komt erop neer bij de WSNP, eigen schuld dikke buld. Wij werden niet goedgekeurd, dus niet toegelaten.
Met afspraken hier en daar bij de schuldeisers, en hulp van vrienden en families, kunnen wij met moeite voortleven.

Maar begin 2009 werd op ons inkomen (lees salarisen) beslaggelegd.
Je kan voorstellen, wij leven al met moeite en nu ook dat.
Voor de tweede keer gingen wij voor de tweede keer aankloppen bij de gemeente voor hulp.
Wij weer dezelde verhaal verteld, alles werd genoteerd en er zou daarna kontakt worden met ons.
Maar tot de dag van vandaag geen briefje of telefoontje.
Mijn werkgever is bereid een klein gedeelte achterstand voor te schieten, dit vanwege de extra kosten, maar ik moet met de gemeente (weer) gaan praten.
Wat moeten wij hiermee, heeft U voor ons een advies?

Gezin in problemen. Reactie infoteur, 20-07-2010
Geachte Mio,

Als de gemeente geen contact opneemt, is het beter
niet te blijven afwachten, maar (desnoods dagelijks)
zelf contact te zoeken met de gemeente en een
afspraak eisen. Indien de gemeente niet voldoende
reageert of hulp biedt, kunt u bij de Nationale ombudsman
een klacht indienen met het verzoek de gemeente
te dwingen ondersteuning te bieden.

Daarnaast kunt u zelf trachten een regeling
middels het minnelijke traject, zoals bijvoorbeeld
met een saneringskrediet, te realiseren.

Omdat ik uw gehele situatie niet ken, kan ik geen
gedetailleerd advies geven, maar u moet nu echt
concreet handelen en doorzetten.

Succes!

Anoniem, 22-06-2010
Beste lezer,

Ik lees wat berichtjes over vragen rondom de mogelijkheden voor een aanvraag van schuldhulpverlening. Het artikelen geeft al kort weer wat u kunt doen. Daarnaast lees ik ook herhaaldelijk dat u, nadat u zelf geprobeerd heeft met schuldeisers tot een oplossing te komen, u contact op kunt nemen met uw gemeente. De gemeentelijke Kredietbank of Stadsbank kan helpen. Mocht dit problemen geven, probeer dan ondersteuning te krijgen bij de aanvraag van schuldhulpverlening. Mogelijk weet uw contactpersoon binnen de Krediet/Stadsbank of zij de door u (extra) gewenste ondersteuning kunnen bieden, maar soms kan hier ook het algemeen maatschappelijk werk bij helpen.

Zoek hulp! Zoek ondersteuning als u er niet uit komt. Vaak weten mensen niet de juiste weg, maar als u een duidelijke hulpvraag bij uw contactpersoon binnen de kredietbank of bij het algemeen maatschappelijk werk formuleert, is er extra hulp hierbij mogelijk.

Er kan erg veel van u gevraagd worden (denk bijv. aan het aanleveren van de juiste gegevens, rondkomen met een minimaal budget etc.) maar indien u zich voor de volle 100 procent inzet EN wanneer u de juiste ondersteuning inschakelt, is er een weg naareen oplossing!

Voor vragen, reageer z.s.m. via een bericht op dit artikel.

Groet, Reactie infoteur, 23-06-2010
Geachte anoniem,

Helaas is er veelvuldig sprake van misbruik en oplichting
als het gaat om commerciële bedrijven die ondersteuning
bieden bij schuldhulpverlening.

Zelfs de door gemeenten aangewezen bewindvoerders
of budgetcoachbedrijven gaan regelmatig bewust in de
fout en vertrekken met het geld van de mensen die
al in de problemen zitten door schulden.

Daarom is het extra gezond om bijzonder voorzichtig te
zijn met ondersteuning accepteren van derden.
Je wil tenslotte niet meer dan 2 jaar met 60 euro per
week leven om vervolgens te merken dat de
budgetbeheerder geen rekeningen heeft betaald en met
het geld er van door is. Uiteindelijk blijf je namelijk zelf
verantwoordelijk voor de schulden. Er is helaas totaal
geen begrip voor dergelijke situaties met oplichting.
Je kunt helaas niet zomaar mensen en bedrijfjes vertrouwen.

U heeft een hotmailadres ingevuld bij het achterlaten
van dit bericht. Bent u een professionele hulpverlener?
Bent u van een bedrijfje? U lijkt hulp aan te bieden, maar
laat de reactie anoniem achter met een hotmail adres.

Ik adviseer lezers van dit artikel dan ook, om geen
contact met u te zoeken en geen hulp aan u te vragen.
Het risico is te groot, dat ze door u niet geholpen
worden, maar juist verder in de problemen komen.

Mary Spaans, 21-06-2010
Een jaar geleden heb ik via de gemeente schuldhulpverlening aangevraagd omdat ik schulden heb en die schulden heb ik nog steeds omdat er niets mee is gedaan tot nu toe.
De gemeente heeft mij in november aangemeld bij een budgetkantoor met de bedoeling dat zij mijn uitkering ontvangen en mijn rekeningen betalen en alleen huishoudgeld aan mij overmaken per week.Een bedrag van 60 euro waarvan ik ook nog mijn internet en telefoonkosten van moet betalen.Er is nu al bijna 600 euro huurachterstand doordat zij verzuimen regelmatig te betalen, ook achterstand bij mij verzekering enz.Ik ben van de wal in de sloot gekomen.
Zelf betaalde ik alle rekeningen op tijd en ook mijn aflossingen, het enige was dat ik niets overhield om te eten en daarom bij de gemeente aan de bel heb getrokken.
Van de winter heb ik weinig gestookt omdat ik hoopte stookkosten terug te krijgen zodat ik iets voor mezelf had maar ook dat mag ik niet houden omdat ze vinden dat ik het moet laten verrekenen met de huurachterstand die zij hebben veroorzaakt.
Is dit nou schuldhulpverlening?Ik lig aan het gas en nog willen ze mij uitmelken en in problemen brengen.
Is dit gerechtigheid? Reactie infoteur, 21-06-2010
Geachte mevrouw Spaans,

Helaas is de schuldhulpverlening in Nederland vaak
slecht geregeld. Gemeenten krijgen miljoenen aan
subsidie van het rijk om schuldhulpverlening te bieden,
maar sturen je dan simpel door naar een kantoor,
dat verder niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
Schandalig is het.
Zorg dat het niet verder uit de hand loopt.
Maak bezwaar bij je gemeentelijke schuldhulpverlening en
maak kenbaar dat het budgetkantoor zn werk niet goed doet.
Geef dit ook aan bij de Nationale ombudsman, dat
gemeentelijke schuldhulpverlening verwijst naar het budgetkantoor
en dan dit kantoor nu verdere schulden laat ontstaan.
En ga verder langs het budgetkantoor om duidelijke
afspraken te maken, die op schrift worden vastgelegd.
Afspraken mbt op tijd betalen van de rekeningen en het
verstrekken van betaalbewijzen. Laat het budgetkantoor
met betaalbewijzen aantonen dat de rekeningen tijdig
betaald worden.
Indien die afspraken dan (opnieuw) geschonden worden,
naar de gemeentelijke schuldhulpverlening gaan en aangeven,
dat op deze wijze niet akkoord gegaan kan worden met
het traject met een verzoek tot een oplossing.
Bij voorkeur een traject waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor budgetbeheer.
Een saneringskrediet zou het meest prettig zijn als oplossing.
Indien de gemeente niet wil meewerken aan een traject
waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor budgetbeheer,
direct een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman,
met bewijsstukken.
Zorg dat verzoeken bij de gemeente schriftelijk worden ingediend
en hierop schriftelijk een reactie wordt ontvangen.
Controleer het budgetkantoor iedere maand, zolang hiermee
gewerkt wordt. Er zijn helaas veel budgetkantoren die
wel geld ontvangen, maar niets betalen aan vaste lasten,
ook niet sparen voor afbetaling van schulden, maar na
verloop van tijd failliet gaan of vertrokken zijn met het geld van de schuldenaren.
Uiteindelijk bent u dan alsnog verantwoordelijk voor de schulden en
bent u niet alleen het geld kwijt dat in de afgelopen tijd
aan het budgetkantoor is overgemaakt, maar zijn uw
schulden tevens opgelopen en verder problematisch geworden.

Succes!

Alex (41 artikelen)
Laatste update: 08-03-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.