Zorgtoeslag - wijzigingen en voorwaarden

Zorgtoeslag - wijzigingen en voorwaarden De zorgtoeslag 2024 is een voorschot en gaat omlaag ten opzichte van 2023. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen, het eigen toetsingsinkomen en dat van uw toeslagpartner. Wat is het maximaal toegestane inkomen en vermogen in 2024 voor de zorgtoeslag? Ook een student met alleen studiefinanciering heeft recht op een fors bedrag aan zorgtoeslag. Hebt u geen zorgpolis, dan hebt u geen recht op zorgtoeslag. Na afloop van het jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van de zorgtoeslag en wordt duidelijk of u voldoende toeslag hebt gekregen of juist te veel en dus een deel moet terug betalen. Ook wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen tot een terugbetaling leiden. Let dus goed op de voorwaarden van de zorgtoeslag.

Zorgtoeslag 2024, hebt u er recht op?


Wanneer krijgt u een zorgtoeslag, recht op zorgtoeslag

Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden:
 • U moet minstens 18 jaar oud zijn.
 • Ingezetene zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of een verblijfsvergunning hebben, die ook recht geeft op deze toeslag.
 • U hebt een niet te hoog inkomen.
 • U hebt niet te veel vermogen.
 • U hebt een zorgverzekering afgesloten.

Jongeren vanaf 18 jaar kunnen zelf de zorgtoeslag aanvragen. Ook als u in Nederland werkt en pensioen opbouwt, maar in het buitenland woont, kunt u in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.

Zorgtoeslag vervalt mogelijk door de vermogenstoets

U hebt geen recht op zorgtoeslag als de vermogenstoets uitwijst dat u te veel vermogen hebt. Elk jaar geldt er een nieuw bedrag aan vermogen waaraan getoetst wordt. Dit is een strenge toets, want 1 euro meer vermogen dan toegestaan betekent geen zorgtoeslag. peildatum voor het vermogen is 1 januari. Elk jaar vindt opnieuw deze vermogenstoets plaats.

Zorgtoeslag is hoger voor lagere inkomens

Het eigen risico in de zorg wordt voor een deel vergoed via de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk en is hoger voor personen met een laag inkomen dan de huishoudens met een wat hoger inkomen. Op basis van het toetsingsinkomen wordt van geval tot geval door de Belastingdienst berekend waarop u recht hebt.

Zorgtoeslag aanvragen, zo werkt het

Wie in een eerder jaar zorgtoeslag ontving en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, hoeft geen zorgtoeslag aan te vragen. U zit dan in de regeling. Wie voor het eerst recht krijgt op zorgtoeslag, moet de toeslag wel aanvragen. Anders krijgt u de toeslag niet, ook niet als u er wel recht op hebt. De eerste betaling voor de zorgtoeslag in het nieuwe jaar is al in december, dat komt doordat er vooruit wordt betaald.

Wat is de zorgtoeslag?

De inkomensafhankelijke zorgtoeslag verlaagt uw ziektekosten. De premies die u voor de zorg betaalt zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en het verzekeringspakket dat u neemt en in eerste instantie niet van uw inkomen. Toch is de zorg inkomensafhankelijk gemaakt door zorgtoeslag als tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. U betaalt premie en krijgt afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner daarvan een deel via de Belastingdienst terug. Een deel, want u krijgt nooit de hele verzekering vergoed. Deze tegemoetkoming helpt u om de premies financieel draagbaar te maken.

Goedkoopste ziektekostenverzekering

Ook al is de basisverzekering in ons land overal gelijk, toch betaalt u niet bij elk elke verzekeraar evenveel zorgpremie. U hoeft niet bij dezelfde zorgverzekeraar uw basisverzekering en de aanvullende verzekering te nemen. Vergelijken van verzekeringen betekent dan ook automatisch geld verdienen. Te meer omdat bij de zorgtoeslag niet wordt gekeken hoeveel u werkelijk hebt betaald. Alles wat u minder betaalt, is dus uw winst.

Zorgtoeslag, toetsingsinkomen en premie zorgverzekering

Het is goed om te weten dat de hoogte van de zorgtoeslag onafhankelijk is van de zorgpremie die u betaalt en de wijze waarop u verzekerd bent. Wie zich goedkoop verzekert krijgt bij een gelijk inkomen, het toetsingsinkomen, dezelfde zorgtoeslag. Het toetsingsinkomen is het geschatte gezamenlijke inkomen in een jaar. Dit inkomen is in eerste instantie het door u geschatte inkomen. Schat dit inkomen zo goed mogelijk er houd er rekening mee als u weet dat meer of minder gaat verdienen. Wie aangifte inkomstenbelasting doet, neemt gewoonweg het verzamelinkomen uit de belastingaanslag of voorlopige aanslag inkomstenbelasting als uitgangspunt.

Uitbetalingsdata zorgtoeslag, wanneer krijgt u uw geld?

De zorgtoeslag wordt normaliter maandelijks uitbetaald, rond de twintigste van de maand.

Betaaldatums 2024 - 2025

Op deze dagen wordt in 2024 uitbetaald:
 • Woensdag 20 december voor de maand januari 2024.
 • Maandag 22 januari voor de maand februari 2024.
 • Dinsdag 20 februari voor de maand maart 2024.
 • Woensdag 20 maart voor de maand april 2024.
 • Maandag 22 april voor de maand mei 2024.
 • Dinsdag 21 mei voor de maand juni 2024.
 • Donderdag 20 juni voor de maand juli 2024.
 • Maandag 22 juli voor de maand augustus 2024.
 • Dinsdag 20 augustus voor de maand september 2024.
 • Vrijdag 20 september voor de maand oktober 2024.
 • Maandag 21 oktober voor de maand november 2024.
 • Woensdag 20 november voor de maand december 2024.
 • Vrijdag 20 december voor de maand januari 2025.

Personen met een verblijfsvergunning

Wie in Nederland werkt en een verblijfsvergunning heeft, heeft gewoon recht op de toeslagen van de Belastingdienst en dus ook recht op de zorgtoeslag. Voor hen gelden de zelfde voorwaarden van inkomen en toeslagpartner.

Wijzigingen: toetsingsinkomen en toegestaan vermogen

Geef wijzigingen in inkomen of vermogen en wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden (verhuizing, scheiding, nieuwe partner of een mede-bewoner) op tijd door aan de Belastingdienst.

Meerpersoonshuishouden

De toeslagpartner kan behalve uw ook een huisgenoot zijn, het gaat om:
 • Uw fiscale partner is voor de inkomstenbelasting.
 • Met wie u bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten.
 • Met wie u samen een kind hebt of waarbij 1 van u het kind van de ander heeft erkend.
 • Die ook vorig jaar al uw toeslagpartner was.
 • Die met u pensioenpartner is.
 • Met wie u samen een koopwoning hebt gekocht en met wie u samen aansprakelijk bent voor de hypotheek.
 • De persoon met wie u op hetzelfde adres bent ingeschreven.

Wat is het toetsingsinkomen en wat is verzamelinkomen?

Het verschil tussen toetsingsinkomen en verzamelinkomen is dat het begrip toetsingsinkomen wordt gebruikt bij de aanvraag van een toeslag, zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag, terwijl het verzamelinkomen is een fiscaal begrip uit de inkomstenbelasting. Hoeveel uw verzamelinkomen is ziet u op de aanslag inkomstenbelasting. Het is een kwestie van naamgeving, want de hoogte van het verzamelinkomen is gelijk aan de hoogte van het toetsingsinkomen.

Hoeveel zorgtoeslag maximaal in 2024?

Tot een inkomen van 25.000 euro is de zorgtoeslag in 2024 maximaal, voor een alleenstaande een bedrag van 132. Met toeslagpartner is dit maximaal 230.

Hoeveel inkomen maximaal in 2024?

Boven een bepaald inkomen krijgt u geen zorgtoeslag. In 2024 is dat voor een alleenstaande bij een inkomen van 37.496 per jaar en met toeslagpartner maximaal 47.368 per jaar.

Hoeveel vermogen is toegestaan in 2024?

De vermogensgrens ligt bij 140.2132 voor een alleenstaande en bij 161.329 met toeslagpartner.

Conclusie zorgtoeslag aanvragen, hoogte en voorwaarden van de toeslag

De zorgtoeslag is een voorschot. U vraagt het aan bij de Belastingdienst die, na goedkeuring ook maandelijks de toeslag aan u uitbetaalt. U hoeft de toeslag niet elk jaar weer aan te vragen. Als u geen toeslag meer wilt ontvangen of daarvoor niet meer in aanmerking komt, kunt u de toeslag wel opzeggen. U kunt immers bij iemand anders wonen, scheiden, noem maar op. Wie later blijkt ten onrechte de toeslag te hebben gekregen of toch een te hoog toetsingsinkomen heeft moet de toeslag alsnog met rente terugbetalen. Als er wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn, moet u die wel doorgeven. Zodra u de definitieve berekening van de toeslag ontvangt, weet u of u een deel van de toeslag moet terugbetalen.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Berekening zorgtoeslag 2021Berekening zorgtoeslag 2021Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2021 kunt u eenvoudig zelf met een rekenm…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslag…
Zorgtoeslag na scheidingZorgtoeslag na scheidingWanneer kunt u bij een echtscheiding zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding h…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2…

Belastingdienst & verlaag zo de belasting op spaargeldBelastingdienst & verlaag zo de belasting op spaargeldVerminder in 2023 en 2024 de belasting op sparen van geld en vermogen in box 3. De vermogensrendementsheffing is hoog en…
Spaarbank & uitvoerder Loyalis is nu ook spaarbankSpaarbank & uitvoerder Loyalis is nu ook spaarbankHet ABP beheert zeer grote bedragen aan pensioengeld. De uitvoerder van het ABP, Loyalis, ontpopt zich inmiddels met Loy…
Reacties

Francie, 18-08-2013
Vriendje(bijna 19jaar) van mijn dochter heeft zorgtoeslag aan gevraagd (eerst DigiD geregeld) en ziet nu dat er al 2 termijnen op bankrekening van zijn moeder is overgemaakt. Hij heeft nooit toestemming gegeven of handtekening o.i.d. Sinds kort woont hij bij mij. Hebben gelijk wijziging van bankrekening gedaan via de site. Wat nu? kan via de site ook niet zien wat er met de zorgtoeslag van 2012 is gebeurt. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Francie,
Bij de Belastingdienst kende ze ongetwijfeld niet zijn bankrekening, want het geld zou vanaf het moment dat hij twaalf jaar werd, op zijn rekening moeten worden gestort. Waarschijnlijk is zo zijn zorgtoeslag op de rekening van de moeder is terecht gekomen. De Belastingdienst heeft ook enige verwerkingstijd nodig om de doorgegeven wijzigingen op te pakken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 02-08-2013
Ik heb zorgtoeslag aangevraagd voor mijn dochter die op 2 juli 18 jaar is geworden en dus vanaf augustus zorgpremie moet gaan betalen. Ik had begrepen dat deze zorgtoeslag dan eind juli al zou worden uitbetaald, maar dat is niet het geval. Komt dit dan later of krijgt ze deze maand geen zorgtoeslag omdat ze 18 is geworden op de 2e van de maand (iets van peildatum?) Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Thea,
Uw dochter krijgt haar zorgtoeslag vanaf de maand die volgt op de maand waarin ze achttien jaar is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armando, 06-11-2012
Ik ben sins 2011 geen zorgtoeslag gekregen. Kan ik het met terug werkende kracht krijgen? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Armand,
U kunt alleen zorgtoeslag met terugwerkende kracht krijgen als u voldoende uitstel hebt gekregen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

Henny, 17-10-2012
In sept vorig jaar is onze dochter 18 jaar geworden. We hebben zorgtoeslag aangevraagd en tot februari dit jaar heeft ze het ontvangen. Daarna niks meer. Kunnen we de rest met de belasting aangifte terug vragen? Ook ben ik sinds dit jaar bij een andere ziekenfonds en heb nog geen zorgtoeslag ontvangen, dit heb ik niet aangevraagd omdat ik elk jaar een ander inkomen heb en geen zin heb om aan het eind van het jaar toch nog een flink bedrag terug te moeten betalen (zoals ik met kindgebonden budget had). Dus had ik het idee om het 1x per jaar, met mijn belasting aangifte aan te vragen, maar weet niet zeker of dit kan. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Henny,
Aanvragen via de belastingaangifte kan niet, omdat de zorgtoeslag niet fiscaal is belast. De uitvoering ligt wel bij de belastingdienst, dus kunt u het beste de belastingdienst vragen waar de vertraging vandaan komt.

Paul, 01-10-2012
Als werknemer in de zorg kan ik mijn studerende zonen van 18 en 21 jaar op mijn IZZ-polis laten staan. Dat is premietechnisch aantrekkelijk. De premie wordt op mijn loon ingehouden. Vraag: kunnen mijn zonen zorgtoeslag aanvragen (en krijgen) als ze geen 'eigen' polis hebben en niet zelf de premie betalen? Wat zijn de spelregels hiervoor? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Paul,
Uw kinderen hebben recht op zorgtoeslag. Voorwaarde is dat ze verzekerd zijn en niet dat ze een aparte polis hebben.

Martin, 18-09-2012
Voor de huursubsidie geldt dacht ik de peildatum 1 januari; dus hoeveel je op die dag op je rekeningen had bepaalt of je er wel of niet recht op had (ik hoop dat dit de juiste informatie is anders kan ik een hoop gaan terugbetalen). Geldt dit niet ook voor de zorgtoeslag? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Martin,
De toeslag wordt bepaald op basis van uw jaarinkomen. In het begin van het jaar gebeurt dit op basis van een schatting, maar achteraf komt de definitieve beschikking op basis van het werkelijke inkomen.

Cira, 30-08-2012
Heb ik recht op zorgtoeslag wanneer ik in het bezit ben van een eigen woning? En minder dan 26.000 euro verdien? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Cira,
Ja, een eigen woning is geen probleem, want die telt niet mee bij het vermogen in box 3.

P. Ploeg, 26-08-2012
Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb bericht ontvangen van de belastingdienst, dat ik teveel zorgtoeslag heb ontvangen. Is het mogelijk om de zorgtoeslag 2012 te verlagen zodat ik niet geconfronteerd wordt met wederom een terugbetaling.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik met vriendelijke groet,


Piet Ploeg Reactie infoteur, 30-03-2019
Geachte P. Ploeg,
Waarschijnlijk hebt u meer zorgtoeslag ontvangen, omdat van een te laag inkomen is uitgegaan. Om dit te voorkomen kunt u gedurende een jaar digitaal wijzigingen doorgeven in uw gegevens en inkomen doorgeven aan de belastingdienst.

Hans, 09-08-2012
Ik had uitstel voor aangifte en zorgtoeslag over 2011 en 2012 aangevraagd die van 2011 heb ik al ontvangen in 1keer over de maanden ja t/m mei en vanaf juni maandelijks.
Alleen het totaal bedrag over 2011 nog niet, ook geen aanslag gehad normaliter moeten ze binnen acht weken na ontvangst van mijn aangifte de definitieve aanslag brief sturen tot op heden nog niets ontvangen, nu heb ik meerdere malen gebeld.en ze zeggen als ik vanaf nu binnen drie maanden nog niks heb gehoord moet ik weer even bellen, is dit normaal? het is toch een flink bedrag wat ik goed gebruiken kan zoals iedereen tegenwoordig maar waarom moet dat zo lang duren als het over 2012 al geregeld is? het inkomen was namelijk hetzelfde in 2011 van mijn vrouw en ik. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Hans,
Raar, u zou binnen acht weken een voorschotbeschikking moeten krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Burik, 04-07-2012
Ik heb vorig jaar geen zorgtoeslag gekregen. Hoe kan ik dit alsnog krijgen? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Van Burik,
Als de aanmeldtermijn niet is verstreken, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 05-06-2012
Ik heb voor 1 april 2012 de zorgtoeslag aangevraagd over 2011, en heb dit bedrag ook in 1 keer ontvangen. Ik heb dit jaar ook recht op zorgtoeslag, maar heb over 2012 nog niets ontvangen, krijg ik de zorgtoeslag over 2012 dan ook ineen, of per maand? Heb niets gestort gekregen in mei.
Gr. Sanne Reactie infoteur, 08-06-2012
Beste Sanne,
U krijgt de zorgtoeslag per maand, maar de eerste keer krijgt u dat samen met de toeslagen die u de maanden hiervoor had kunnen ontvangen. Dus een keer een groter bedrag en daarna maandelijks.

Henk de Jong, 22-05-2012
Mijn vraag gaat over zorgtoeslag 2013 over die vermogen grens van 80.000.
is dit een glijdende schaal? of krijg je bij bv. 79.900 de volledige toeslag en bij
bv. 80.100 helemaal niks meer. Uiteraard wel naar gelang je inkomen.

bvd
Henk Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Henk de Jong,
1. Bij de vermogenstoets geldt geen glijdende schaal voor de zorgtoeslag: u zit er boven of niet.
2. Er geldt wel een glijdende schaal voor de hoogte van het inkomen.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

M. Duiven, 22-05-2012
Geldt voor de Vermogenstoets Zorgtoeslag 2013 ook dat als je een fiscale partner hebt
de vrijstelling in box3 wordt verdubbeld van 21.139 naar 42.278 Euro? Om mijn zorgtoeslag te behouden zou mijn vermogen in dat geval minder dan 122.000 Euro moeten bedragen. Mijn verzamelinkomen bedraagt 18.000 Euro per jaar. Mijn pensioen zit voor het grootste deel in mijn vermogen box3. Ik voorzie dat ik m.i.v. 2013 zwaar ga inleveren. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste M. Duiven,
Als u een fiscale partner hebt, geldt bij de vermogenstoets een dubbele vrijstelling.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Suzanne, 21-05-2012
Tot wanneer kan de zorgtoeslag aan worden gevraagd? Ik kom er nu pas achter dat ik over 2011 recht heb op ruim 700 euro, kan ik dit nog terug vragen? Reactie infoteur, 22-05-2012
Beste Suzanne,
De zorgtoeslag 2011 kon tot uiterlijk 1 april 2012 worden aangevraagd. Enige uitzondering is het geval waarbij u uitstel van belastingaangifte hebt gehad en de datum van uitstel later is dan 1 april 2012. In dat geval geldt de datum van uitstel als uiterste datum.

San, 10-04-2012
Ik heb een vraag, als ik op mijn jaaropgave kijk (toetsinginkomen eerste invulveld aangifte) zie ik een ander bedrag dan dat ik zie bij mijn aangifte bij het verzamelinkomen, waarschijnlijk door aftrek eigen woning. Wat moet ik invullen bij de aanvraag zorgtoeslag?
Het veschil is 260 euro ontvangen of niet, dat is wel veel! Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste San,
Bij de zorgtoeslag wordt gekeken naar het toetsingsinkomen, maar dat zou qua hoogte gelijk moeten zijn aan het verzamelinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Emma, 29-03-2012
Ik heb pas geleden zorgtoeslag aangevraagd voor 2011 omdat ik er later achter kwam dat ik daar recht op had. Moet ik het nu voor 2012 weer opnieuw aanvragen of loopt het gewoon door? Reactie infoteur, 31-03-2012
Beste Emma,
Als het voor 2011 akkoord is, krijgt u de zorgtoeslag ook automatisch voor 2012. Als er veranderingen zijn in 2012, moet u die zelf doorgeven.

Luuk, 18-10-2011
Als ik zorgtoeslag aanvraag en daarbij een toeslagpartner (huisgenoot) opgeef die al zorgtoeslag ontvangt, ontvang ik dan gewoon mijn deel (70 op mijn rekening) en blijft hij gewoon zijn deel (70 op zijn rekening) ontvangen? Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Luuk,
Hoeveel zorgtoeslag u gezamenlijk krijgt, hangt dan af van het gezamenlijke inkomen. Dat kan ongeveer 140 euro zijn, maar ook minder. Bij een gezamenlijk inkomen van 20000 euro in 2011 is de toeslag voor u en uw toeslagpartner bijvoorbeeld 146 euro. Bij een gezamenlijk inkomen van 30.000 euro is dat 104 euro per maand.

Jo Bothmer, 21-12-2010
Het trukje met de goedkoopste zorgverzekeraar kan achterwege blijven. Die bestaat niet. Alle verzekeraars hanteren dezelfde tarieven. Alleen door het een of ander te schrappen aan voorziening wordt het maandbedrag 2 of 3 euro goedkoper. De zogenaamde marktwerking levert ook hier helemaal niets op voor de consument, behalve dan dat de zorgverzekering jaarlijks verslechterd, terwijl de prijs jaarlijks omhoog wordt gedreven. Reactie infoteur, 21-12-2010
U hebt helaas geen gelijk. De basisverzekering is overal gelijk, maar de premies daarvoor niet.

Fredrik Wind, 08-12-2010
Ik woon in Engeland en ben 78 jaar oud. (17041932). Mijn totaalpensioenen bedraagt ongeveer 32000,00 Euro. Buj het College voor Zorgverzekeringen werd mij deze week te kennen gegeven om zorgtoeslag voor 2011 maar ook voor de achtergelegen perioden. Ik betaal in 2010 iedere maand 341,23 EURO Ik vond en vind dat nog steeds aan een te hoge kant. Op grond daarvan werd mij geadviseerd om navraag te doen of ik in anmerking kan komen op zorgtoeslag. Gaarne Uw advies en evnetuele toelichting daaromtrent. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Frederik Wind,
1. Als u geen partner hebt als toeslagpartner, hebt u bij een pensioen uit Nederland van 32000 euro recht op minder dan 24 euro zorgtoeslag per jaar. Deze wordt niet uitbetaald, omdat het bedrag te laag wordt gevonden. Hebt u wel een partner, dan hebt u in 2011 recht op 34 euro zorgtoeslag per maand.
2. U betaalt wel een hoge zorgpremie. Vergelijkt u dat eens met de premies uit het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/62232-aanvullende-zorgverzekering-2019.html

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-12-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.