Zorgtoeslag 2019 - wijzigingen en voorwaarden

Zorgtoeslag 2019 - wijzigingen en voorwaarden Vraag uw zorgtoeslag 2019 aan zodra u een zorgpolis hebt. Let op de wijzigingen en veranderingen in 2019, de hoogte, voorwaarden en de uitbetalingsdata 2019. De premies voor de zorgverzekering 2019 zijn hoger, het verplicht eigen risico is onveranderd hoog. Het is daarom belangrijk om op tijd de zorgtoeslag aan te vragen. De zorgtoeslag is een voorschot. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen, het toetsingsinkomen, en dat van uw toeslagpartner. Voor een alleenstaande is de zorgtoeslag in 2019 maximaal 1.200 per jaar. Bekijk of u met uw inkomen nog in aanmerking komt voor de zorgtoeslag 2019. De aanvraag voor de zorgtoeslag voor 2019 moet uiterlijk 1 september 2020 binnen zijn. Ook een student met alleen studiefinanciering heeft recht op een fors bedrag aan zorgtoeslag. Hebt u geen zorgpolis, dan hebt u geen recht op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag 2019


Zorgtoeslag 2019 vervalt mogelijk door vermogenstoets 2019

Dat u er goed aan doet de zorgtoeslag aan te vragen zolang dat nog kan, blijkt wel uit het besluit om de zorgtoeslag af te schaffen voor wie te veel eigen vermogen heeft. Te veel houdt in een vermogen van 114.776 euro voor een alleenstaande en 145.136 voor u en uw fiscale partner samen. Maatstaf voor de zorgtoeslag 2019 is uw eigen vermogen per 1 januari 2019. Zowel uw eigen vermogen als de vermogensgrens van de Belastingdienst kan elk jaar anders zijn. Elk jaar vindt deze vermogenstoets plaats.

Zorgtoeslag 2019 is hoger voor lagere inkomens

Het eigen risico in de zorg (basisverzekering) bedraagt in 2019 385 euro, een deel hiervan zit verwerkt in de zorgtoeslag die u krijgt. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk en is hoger voor personen met een laag inkomen dan de huishoudens met een wat hoger inkomen. Op basis van het toetsingsinkomen wordt van geval tot geval door de Belastingdienst berekend waarop u recht hebt.

Zorgtoeslag 2019 aanvragen, zo werkt het

Wie in 2018 zorgtoeslag ontving en ook in 2019 aan de voorwaarden voldoet, hoeft geen zorgtoeslag aan te vragen. U zit dan in de regeling. Wie voor het eerst recht krijgt op zorgtoeslag, moet de toeslag wel aanvragen. Anders krijgt u de toeslag niet, ook niet als u er wel recht op hebt. De eerste betaling voor de zorgtoeslag 2019 was in december 2018, maar u mag ook even wachten met aanvragen. De zorgtoeslag 2019 kunt u tot uiterlijk 1 september 2020 aanvragen. Het is uiteraard wel zo dat hoe later u de toeslag aanvraagt, hoe later u uitbetaald krijgt

Wat is de zorgtoeslag 2019?

De inkomensafhankelijke zorgtoeslag verlaagt uw ziektekosten. De premies die u voor de zorg betaalt zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en het verzekeringspakket dat u neemt en in eerste instantie niet van uw inkomen. Toch is de zorg inkomensafhankelijk gemaakt door zorgtoeslag als tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. U betaalt premie en krijgt afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner daarvan een deel via de Belastingdienst terug. Een deel, want u krijgt nooit de hele verzekering vergoed. Deze tegemoetkoming helpt u om de premies 2019 draagbaar te maken.

Goedkoopste ziektekostenverzekering 2019

Ook al is de basisverzekering in ons land overal gelijk, toch betaalt u niet bij elk elke verzekeraar evenveel premie. U hoeft niet bij dezelfde zorgverzekeraar uw basisverzekering en de aanvullende verzekering te nemen. Vergelijken van verzekeringen betekent dan ook automatisch geld verdienen. Te meer omdat bij de zorgtoeslag niet wordt gekeken hoeveel u werkelijk hebt betaald. Alles wat u minder betaalt, is dus uw winst.

Zorgtoeslag 2019, toetsingsinkomen en premie zorgverzekering

Het is goed om te weten dat de hoogte van de zorgtoeslag onafhankelijk is van de zorgpremie die u betaalt en de wijze waarop u verzekerd bent. Wie zich goedkoop verzekert krijgt bij een gelijk inkomen, het toetsingsinkomen, dezelfde zorgtoeslag. Het toetsingsinkomen is het geschatte gezamenlijke inkomen in een jaar. Als u het inkomen kent uit 2018 en weet dat u in 2019 iets meer of minder gaat verdienen, dan hebt u een goede indruk van het relevante inkomen voor de zorgtoeslag 2019. Wie aangifte inkomstenbelasting doet neemt gewoonweg het verzamelinkomen uit de belastingaanslag of voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Uitbetalingsdata zorgtoeslag 2019, wanneer krijgt u uw geld?

De betalingsmomenten van het voorschot in 2019 zijn:
 • 20 maart 2019;
 • 20 april 2019;
 • 22 mei 2019;
 • 20 juni 2019;
 • 20 juli 2019;
 • 21 augustus 2019;
 • 20 september 2019;
 • 20 oktober 2019;
 • 20 november 2019.

In december 2019 vindt als u er recht op hebt, de eerste uitbetaling van de zorgtoeslag 2020 plaats.

Wanneer krijgt u een zorgtoeslag, recht op zorgtoeslag

Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden:
 • U moet minstens 18 jaar oud zijn.
 • Ingezetene zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of een verblijfsvergunning hebben, die ook recht geeft op deze toeslag.

Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf deze zorgtoeslag aanvragen. Ook als u in Nederland werkt en pensioen opbouwt, maar in het buitenland woont, kunt u in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.

Personen met een verblijfsvergunning

Wie in Nederland werkt en een verblijfsvergunning heeft, heeft gewoon recht op de toeslagen van de Belastingdienst en dus ook recht op de zorgtoeslag. Voor hen gelden de zelfde voorwaarden van inkomen en toeslagpartner.

Wijzigingen: toetsingsinkomen en toegestaan vermogen

Of en hoeveel toeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw toetsingsinkomen. De maximaal toegestane inkomens zijn in 2019 hoger dan in 2017 en 2018. Is uw inkomen te hoog, dan zult u de zorgtoeslag mislopen:

Maximaal toegestaan inkomen, 2017, 2018 en 2019:

gezinssituatiemaximaal toegestaan toetsingsinkomen 2017maximaal toegestaan toetsingsinkomen 2018 maximaal toegestaan toetsingsinkomen 2019
Alleenstaand 27.857 euro28.720 euro29.562 euro
Paren of meerpersoonshuishoudens35.116 euro 35.996 euro37.885 euro

Totaal maximaal toegestaan vermogen in 2017, 2018 en 2019 voor de zorgtoeslag, vermogenstoets Belastingdienst:

Maximaal vermogen op 1 januari 2017Maximaal vermogen op 1 januari 2018Maximaal vermogen op 1 januari 2019
Ik heb geen toeslagpartner 107.752 113.415 114.776
Ik heb een toeslagpartner 132.752 143.415 145.136

Meerpersoonshuishouden

U kunt in 2019 maximaal 100 per maand als zorgtoeslag krijgen wanneer u alleenstaande bent en 193 bij paren of meerpersoonshuishoudens. Bij paren en meerpersoonshuishoudens speelt ook het inkomen en vermogen van de partner (toeslagpartner) een rol. De toeslagpartner kan ook een huisgenoot zijn, het gaat om:
 • Uw fiscale partner is voor de inkomstenbelasting.
 • Met wie u bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten.
 • Met wie u samen een kind hebt of waarbij 1 van u het kind van de ander heeft erkend.
 • Die ook vorig jaar al uw toeslagpartner was.
 • Die met u pensioenpartner is.
 • Met wie u samen een koopwoning hebt gekocht en met wie u samen aansprakelijk bent voor de hypotheek.
 • De persoon met wie u op hetzelfde adres bent ingeschreven.

Wat is het toetsingsinkomen en wat is verzamelinkomen?

Het verschil tussen toetsingsinkomen en verzamelinkomen is dat het begrip toetsingsinkomen wordt gebruikt bij de aanvraag van een toeslag, zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag, terwijl het verzamelinkomen is een fiscaal begrip uit de inkomstenbelasting. Hoeveel uw verzamelinkomen is ziet u op de aanslag inkomstenbelasting. Het is een kwestie van naamgeving, want de hoogte van het verzamelinkomen is gelijk aan de hoogte van het toetsingsinkomen.

Conclusie zorgtoeslag 2019 aanvragen, hoogte en voorwaarden van de toeslag

De zorgtoeslag is een voorschot. U vraagt het aan bij de Belastingdienst die, na goedkeuring ook maandelijks de toeslag aan u uitbetaalt. U hoeft de toeslag niet elk jaar weer aan te vragen. Als u geen toeslag meer wilt ontvangen of daarvoor niet meer in aanmerking komt, kunt u de toeslag wel opzeggen. U kunt immers bij iemand anders wonen, scheiden, noem maar op. Wie later blijkt ten onrechte de toeslag te hebben gekregen of toch een te hoog toetsingsinkomen heeft moet de toeslag alsnog met rente terugbetalen. Als er wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn, moet u die wel doorgeven.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zorgtoeslag 2019 omhoogZorgtoeslag 2019 omhoogU krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar voor een alleen…
Betaaldata zorgtoeslag 2019 en 2020Betaaldata zorgtoeslag 2019 en 2020Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2019 en 2020, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2019 en…
Berekening zorgtoeslag 2021Berekening zorgtoeslag 2021Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2021 kunt u eenvoudig zelf met een rekenm…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabelZorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabelDe zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzig…

Spaarbank & Icesave spaarrekening bood toprente van 5,25%Spaarbank & Icesave spaarrekening bood toprente van 5,25%Het wordt druk op de markt van spaarbanken. Er zijn steeds weer nieuwe toetreders. In 2008 de Icesave spaarrekening van…
Spaarbank & uitvoerder Loyalis is nu ook spaarbankSpaarbank & uitvoerder Loyalis is nu ook spaarbankHet ABP beheert zeer grote bedragen aan pensioengeld. De uitvoerder van het ABP, Loyalis, ontpopt zich inmiddels met Loy…

Reageer op het artikel "Zorgtoeslag 2019 - wijzigingen en voorwaarden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Francie, 18-08-2013 12:22 #20
Vriendje(bijna 19jaar) van mijn dochter heeft zorgtoeslag aan gevraagd (eerst DigiD geregeld) en ziet nu dat er al 2 termijnen op bankrekening van zijn moeder is overgemaakt. Hij heeft nooit toestemming gegeven of handtekening o.i.d. Sinds kort woont hij bij mij. Hebben gelijk wijziging van bankrekening gedaan via de site. Wat nu? kan via de site ook niet zien wat er met de zorgtoeslag van 2012 is gebeurt. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Francie,
Bij de Belastingdienst kende ze ongetwijfeld niet zijn bankrekening, want het geld zou vanaf het moment dat hij twaalf jaar werd, op zijn rekening moeten worden gestort. Waarschijnlijk is zo zijn zorgtoeslag op de rekening van de moeder is terecht gekomen. De Belastingdienst heeft ook enige verwerkingstijd nodig om de doorgegeven wijzigingen op te pakken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 02-08-2013 09:36 #19
Ik heb zorgtoeslag aangevraagd voor mijn dochter die op 2 juli 18 jaar is geworden en dus vanaf augustus zorgpremie moet gaan betalen. Ik had begrepen dat deze zorgtoeslag dan eind juli al zou worden uitbetaald, maar dat is niet het geval. Komt dit dan later of krijgt ze deze maand geen zorgtoeslag omdat ze 18 is geworden op de 2e van de maand (iets van peildatum?) Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Thea,
Uw dochter krijgt haar zorgtoeslag vanaf de maand die volgt op de maand waarin ze achttien jaar is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armando, 06-11-2012 04:37 #18
Ik ben sins 2011 geen zorgtoeslag gekregen. Kan ik het met terug werkende kracht krijgen? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Armand,
U kunt alleen zorgtoeslag met terugwerkende kracht krijgen als u voldoende uitstel hebt gekregen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

Henny, 17-10-2012 09:05 #17
In sept vorig jaar is onze dochter 18 jaar geworden. We hebben zorgtoeslag aangevraagd en tot februari dit jaar heeft ze het ontvangen. Daarna niks meer. Kunnen we de rest met de belasting aangifte terug vragen? Ook ben ik sinds dit jaar bij een andere ziekenfonds en heb nog geen zorgtoeslag ontvangen, dit heb ik niet aangevraagd omdat ik elk jaar een ander inkomen heb en geen zin heb om aan het eind van het jaar toch nog een flink bedrag terug te moeten betalen (zoals ik met kindgebonden budget had). Dus had ik het idee om het 1x per jaar, met mijn belasting aangifte aan te vragen, maar weet niet zeker of dit kan. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Henny,
Aanvragen via de belastingaangifte kan niet, omdat de zorgtoeslag niet fiscaal is belast. De uitvoering ligt wel bij de belastingdienst, dus kunt u het beste de belastingdienst vragen waar de vertraging vandaan komt.

Paul, 01-10-2012 11:23 #16
Als werknemer in de zorg kan ik mijn studerende zonen van 18 en 21 jaar op mijn IZZ-polis laten staan. Dat is premietechnisch aantrekkelijk. De premie wordt op mijn loon ingehouden. Vraag: kunnen mijn zonen zorgtoeslag aanvragen (en krijgen) als ze geen 'eigen' polis hebben en niet zelf de premie betalen? Wat zijn de spelregels hiervoor? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Paul,
Uw kinderen hebben recht op zorgtoeslag. Voorwaarde is dat ze verzekerd zijn en niet dat ze een aparte polis hebben.

Martin, 18-09-2012 14:23 #15
Voor de huursubsidie geldt dacht ik de peildatum 1 januari; dus hoeveel je op die dag op je rekeningen had bepaalt of je er wel of niet recht op had (ik hoop dat dit de juiste informatie is anders kan ik een hoop gaan terugbetalen). Geldt dit niet ook voor de zorgtoeslag? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Martin,
De toeslag wordt bepaald op basis van uw jaarinkomen. In het begin van het jaar gebeurt dit op basis van een schatting, maar achteraf komt de definitieve beschikking op basis van het werkelijke inkomen.

Cira, 30-08-2012 22:58 #14
Heb ik recht op zorgtoeslag wanneer ik in het bezit ben van een eigen woning? En minder dan 26.000 euro verdien? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Cira,
Ja, een eigen woning is geen probleem, want die telt niet mee bij het vermogen in box 3.

P. Ploeg, 26-08-2012 19:00 #13
Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb bericht ontvangen van de belastingdienst, dat ik teveel zorgtoeslag heb ontvangen. Is het mogelijk om de zorgtoeslag 2012 te verlagen zodat ik niet geconfronteerd wordt met wederom een terugbetaling.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik met vriendelijke groet,


Piet Ploeg Reactie infoteur, 30-03-2019
Geachte P. Ploeg,
Waarschijnlijk hebt u meer zorgtoeslag ontvangen, omdat van een te laag inkomen is uitgegaan. Om dit te voorkomen kunt u gedurende een jaar digitaal wijzigingen doorgeven in uw gegevens en inkomen doorgeven aan de belastingdienst.

Hans, 09-08-2012 08:08 #12
Ik had uitstel voor aangifte en zorgtoeslag over 2011 en 2012 aangevraagd die van 2011 heb ik al ontvangen in 1keer over de maanden ja t/m mei en vanaf juni maandelijks.
Alleen het totaal bedrag over 2011 nog niet, ook geen aanslag gehad normaliter moeten ze binnen acht weken na ontvangst van mijn aangifte de definitieve aanslag brief sturen tot op heden nog niets ontvangen, nu heb ik meerdere malen gebeld.en ze zeggen als ik vanaf nu binnen drie maanden nog niks heb gehoord moet ik weer even bellen, is dit normaal? het is toch een flink bedrag wat ik goed gebruiken kan zoals iedereen tegenwoordig maar waarom moet dat zo lang duren als het over 2012 al geregeld is? het inkomen was namelijk hetzelfde in 2011 van mijn vrouw en ik. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Hans,
Raar, u zou binnen acht weken een voorschotbeschikking moeten krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Burik, 04-07-2012 15:56 #11
Ik heb vorig jaar geen zorgtoeslag gekregen. Hoe kan ik dit alsnog krijgen? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Van Burik,
Als de aanmeldtermijn niet is verstreken, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 05-06-2012 15:14 #10
Ik heb voor 1 april 2012 de zorgtoeslag aangevraagd over 2011, en heb dit bedrag ook in 1 keer ontvangen. Ik heb dit jaar ook recht op zorgtoeslag, maar heb over 2012 nog niets ontvangen, krijg ik de zorgtoeslag over 2012 dan ook ineen, of per maand? Heb niets gestort gekregen in mei.
Gr. Sanne Reactie infoteur, 08-06-2012
Beste Sanne,
U krijgt de zorgtoeslag per maand, maar de eerste keer krijgt u dat samen met de toeslagen die u de maanden hiervoor had kunnen ontvangen. Dus een keer een groter bedrag en daarna maandelijks.

Henk de Jong, 22-05-2012 22:24 #9
Mijn vraag gaat over zorgtoeslag 2013 over die vermogen grens van 80.000.
is dit een glijdende schaal? of krijg je bij bv. 79.900 de volledige toeslag en bij
bv. 80.100 helemaal niks meer. Uiteraard wel naar gelang je inkomen.

bvd
Henk Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Henk de Jong,
1. Bij de vermogenstoets geldt geen glijdende schaal voor de zorgtoeslag: u zit er boven of niet.
2. Er geldt wel een glijdende schaal voor de hoogte van het inkomen.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

M. Duiven, 22-05-2012 12:06 #8
Geldt voor de Vermogenstoets Zorgtoeslag 2013 ook dat als je een fiscale partner hebt
de vrijstelling in box3 wordt verdubbeld van 21.139 naar 42.278 Euro? Om mijn zorgtoeslag te behouden zou mijn vermogen in dat geval minder dan 122.000 Euro moeten bedragen. Mijn verzamelinkomen bedraagt 18.000 Euro per jaar. Mijn pensioen zit voor het grootste deel in mijn vermogen box3. Ik voorzie dat ik m.i.v. 2013 zwaar ga inleveren. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste M. Duiven,
Als u een fiscale partner hebt, geldt bij de vermogenstoets een dubbele vrijstelling.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Suzanne, 21-05-2012 13:22 #7
Tot wanneer kan de zorgtoeslag aan worden gevraagd? Ik kom er nu pas achter dat ik over 2011 recht heb op ruim 700 euro, kan ik dit nog terug vragen? Reactie infoteur, 22-05-2012
Beste Suzanne,
De zorgtoeslag 2011 kon tot uiterlijk 1 april 2012 worden aangevraagd. Enige uitzondering is het geval waarbij u uitstel van belastingaangifte hebt gehad en de datum van uitstel later is dan 1 april 2012. In dat geval geldt de datum van uitstel als uiterste datum.

San, 10-04-2012 00:38 #6
Ik heb een vraag, als ik op mijn jaaropgave kijk (toetsinginkomen eerste invulveld aangifte) zie ik een ander bedrag dan dat ik zie bij mijn aangifte bij het verzamelinkomen, waarschijnlijk door aftrek eigen woning. Wat moet ik invullen bij de aanvraag zorgtoeslag?
Het veschil is 260 euro ontvangen of niet, dat is wel veel! Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste San,
Bij de zorgtoeslag wordt gekeken naar het toetsingsinkomen, maar dat zou qua hoogte gelijk moeten zijn aan het verzamelinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Emma, 29-03-2012 20:32 #5
Ik heb pas geleden zorgtoeslag aangevraagd voor 2011 omdat ik er later achter kwam dat ik daar recht op had. Moet ik het nu voor 2012 weer opnieuw aanvragen of loopt het gewoon door? Reactie infoteur, 31-03-2012
Beste Emma,
Als het voor 2011 akkoord is, krijgt u de zorgtoeslag ook automatisch voor 2012. Als er veranderingen zijn in 2012, moet u die zelf doorgeven.

Luuk, 18-10-2011 20:47 #4
Als ik zorgtoeslag aanvraag en daarbij een toeslagpartner (huisgenoot) opgeef die al zorgtoeslag ontvangt, ontvang ik dan gewoon mijn deel (70 op mijn rekening) en blijft hij gewoon zijn deel (70 op zijn rekening) ontvangen? Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Luuk,
Hoeveel zorgtoeslag u gezamenlijk krijgt, hangt dan af van het gezamenlijke inkomen. Dat kan ongeveer 140 euro zijn, maar ook minder. Bij een gezamenlijk inkomen van 20000 euro in 2011 is de toeslag voor u en uw toeslagpartner bijvoorbeeld 146 euro. Bij een gezamenlijk inkomen van 30.000 euro is dat 104 euro per maand.

Jo Bothmer, 21-12-2010 16:57 #3
Het trukje met de goedkoopste zorgverzekeraar kan achterwege blijven. Die bestaat niet. Alle verzekeraars hanteren dezelfde tarieven. Alleen door het een of ander te schrappen aan voorziening wordt het maandbedrag 2 of 3 euro goedkoper. De zogenaamde marktwerking levert ook hier helemaal niets op voor de consument, behalve dan dat de zorgverzekering jaarlijks verslechterd, terwijl de prijs jaarlijks omhoog wordt gedreven. Reactie infoteur, 21-12-2010
U hebt helaas geen gelijk. De basisverzekering is overal gelijk, maar de premies daarvoor niet.

Fredrik Wind, 08-12-2010 15:45 #2
Ik woon in Engeland en ben 78 jaar oud. (17041932). Mijn totaalpensioenen bedraagt ongeveer 32000,00 Euro. Buj het College voor Zorgverzekeringen werd mij deze week te kennen gegeven om zorgtoeslag voor 2011 maar ook voor de achtergelegen perioden. Ik betaal in 2010 iedere maand 341,23 EURO Ik vond en vind dat nog steeds aan een te hoge kant. Op grond daarvan werd mij geadviseerd om navraag te doen of ik in anmerking kan komen op zorgtoeslag. Gaarne Uw advies en evnetuele toelichting daaromtrent. Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Frederik Wind,
1. Als u geen partner hebt als toeslagpartner, hebt u bij een pensioen uit Nederland van 32000 euro recht op minder dan 24 euro zorgtoeslag per jaar. Deze wordt niet uitbetaald, omdat het bedrag te laag wordt gevonden. Hebt u wel een partner, dan hebt u in 2011 recht op 34 euro zorgtoeslag per maand.
2. U betaalt wel een hoge zorgpremie. Vergelijkt u dat eens met de premies uit het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/62232-aanvullende-zorgverzekering-2019.html

Ans Schreiber, 03-06-2008 12:57 #1
Ik verheug me enorm als vrouw zijnde op dit evenement en hoop dat nederland heel ver zal komen, misschien… Europees kampioen, wie zal het weten. Reactie infoteur, 24-11-2010

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 30-03-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Zorgtoeslag 2020
Reacties: 20
Schrijf mee!