InfoNu.nl > Financieel > Geld > Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen

Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen

Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen Vraag uw zorgtoeslag 2013 aan zodra u een zorgpolis hebt. Let op de wijzigingen en veranderingen in 2013, de hoogte, voorwaarden en de uitbetalingsdata 2013. De premies voor de zorgverzekering 2013 en eigen risico zijn weer hoger. Het is daarom belangrijk om op tijd de zorgtoeslag aan te vragen. De zorgtoeslag is een voorschot. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen, het toetsingsinkomen, en dat van uw toeslagpartner. Voor een alleenstaande was de zorgtoeslag in 2012 maximaal 840 per jaar. Bekijk of u met uw inkomen nog in aanmerking komt voor de zorgtoeslag 2012. De aanvraag voor de zorgtoeslag voor 2012 moet uiterlijk 1 september 2013 binnen zijn. De maximale zorgtoeslag 2013 bedraagt 1056 per jaar. Bijvoorbeeld voor een student met alleen studiefinanciering. Hebt u geen zorgpolis, dan hebt u geen recht op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag 2013 vervalt mogelijk door vermogenstoets 2013

Dat u er goed aan doet de zorgtoeslag aan te vragen zolang dat nog kan, blijkt wel uit het besluit om de zorgtoeslag af te schaffen voor wie een bepaald vermogen heeft. De vermogenstoets houdt in dat als u 80.000 euro meer bezit dan de vrijstelling van 21.139 euro, u geen recht meer hebt op de zorgtoeslag. Dus bij 101.139 euro. De maatregel gaat per 1 januari 2013 in. Bovendien gaat het verplicht eigen risico zorg omhoog naar 350 euro, wat de zorg weer duurder maakt.

Zorgtoeslag 2013 is hoger voor lagere inkomens

Het eigen risico in de zorg gaat in 2013 naar 350 euro maar deze stijging wordt voor lagere inkomens voor een deel gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag 2013. Zo wordt in 2013 tot het niveau van het verplicht minimumloon voor 115 euro van het extra eigen risico gecompenseerd .

Zorgtoeslag 2012 of 2013 aanvragen, zo werkt het

De zorgtoeslag 2012 aanvragen is de manier om voor u de zorgverzekering betaalbaar te houden. De ziektekosten gaan omhoog en wie recht heeft op de zorgtoeslag doet er dus goed aan om van dat recht gebruik te maken. Hierna bespreek ik ook de voorwaarden die daarbij gelden.

Wat is de zorgtoeslag 2013?

De inkomensafhankelijke zorgtoeslag verlaagt uw ziektekosten. De premies die u voor de zorg betaalt zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en het verzekeringspakket dat u neemt en in eerste instantie niet van uw inkomen. Toch is de zorg inkomensafhankelijk gemaakt door zorgtoeslag als tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. U betaalt premie en krijgt afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner daarvan een deel via de belastingdienst terug. Een deel, want u krijgt nooit de hele verzekering vergoed. Deze tegemoetkoming helpt u om de premies 2013 draagbaar te maken.

Goedkoopste ziektekostenverzekering 2013

Ook al is de basisverzekering in ons land overal gelijk, toch betaalt u niet bij elk elke verzekeraar evenveel premie. Een uitstekend overzicht voor de goedkoopste zorgverzekering 2013 vindt u in het artikel: de goedkoopste zorgverzekering 2013 afsluiten. U hoeft niet bij dezelfde zorgverzekeraar uw basisverzekering en de aanvullende verzekering te nemen. Vergelijken van verzekeringen betekent dan ook automatisch geld verdienen. Te meer omdat bij de zorgtoeslag niet wordt gekeken hoeveel u werkelijk hebt betaald. Alles wat u minder betaalt is dus uw winst.

Zorgtoeslag 2013, toetsingsinkomen en premie zorgverzekering

Het is goed om te weten dat de hoogte van de zorgtoeslag onafhankelijk is van de zorgpremie die u betaalt en de wijze waarop u verzekerd bent. Wie zich goedkoop verzekert krijgt bij een gelijk inkomen, het toetsingsinkomen, dezelfde zorgtoeslag. Het toetsingsinkomen is het geschatte gezamenlijke inkomen in een jaar. Als u het inkomen kent uit 2011 en weet dat u in 2012 iets meer of minder gaat verdien, hebt u een goede indruk van het relevante inkomen voor de zorgtoeslag 2012. Wie aangifte inkomstenbelasting doet neemt gewoonweg het verzamelinkomen uit de belastingaanslag of voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Uitbetalingsdata zorgtoeslag 2013, wanneer krijgt u uw geld?

De betalingsmomenten van het voorschot in 2013 zijn:
 • 20 februari 2013;
 • 20 maart 2013;
 • 22 april 2013;
 • 21 mei 2013;
 • 20 juni 2013;
 • 22 juli 2013;
 • 20 augustus 2013;
 • 20 september 2013;
 • 21 oktober 2013;
 • 20 november 2013.

In december 2013 vindt als u er recht op hebt de eerste uitbetaling van de zorgtoeslag 2014 plaats.

Wanneer krijg ik een zorgtoeslag, recht op zorgtoeslag

Om voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden:
 • U moet minstens 18 jaar oud zijn.
 • Ingezetene zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of een verblijfsvergunning hebben, die ook recht geeft op deze toeslag.

Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf deze zorgtoeslag aanvragen. Ook als u in Nederland werkt en pensioen opbouwt, maar in het buitenland woont, kunt u in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.

Personen met een verblijfsvergunning

Wie in Nederland werkt en een verblijfsvergunning heeft, heeft gewoon recht op de toeslagen van de belastingdienst en dus ook recht op de zorgtoeslag. Voor hen gelden de zelfde voorwaarden van inkomen en toeslagpartner.

Toetsingsinkomen zorgtoeslag 2012 en 2013 is bepalend voor uw toeslag

Of en hoeveel toeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw toetsingsinkomen. De maximaal toegestane inkomens zijn in 2013 lager dan in 2012. Daardoor kunt u in 2013 de zorgtoeslag mislopen:

gezinssituatiemaximaal toegestaan toetsingsinkomen 2011maximaal toegestaan toetsingsinkomen 2012 maximaal toegestaan toetsingsinkomen 2013
Alleenstaand 36.022 euro35.059 euro30.939 euro
Paren of meerpersoonshuishoudens54.264 euro 51.691 euro42.438 euro

U kunt in 2012 maximaal 70 per maand als zorgtoeslag krijgen wanneer u alleenstaande bent en 146 bij paren of meerpersoonshuishoudens. Bij een meerpersoonshuishouden speelt ook het inkomen van de partner een rol. De partner heet dan toeslagpartner. Dat is de huisgenoot:
 • Die uw fiscale partner is voor de inkomstenbelasting.
 • Met wie u bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten.
 • Met wie u samen een kind hebt of waarbij 1 van u het kind van de ander heeft erkend.
 • Die ook vorig jaar al uw toeslagpartner was.
 • Die met u pensioenpartner is.
 • Met wie u samen een koopwoning hebt gekocht en met wie u samen aansprakelijk bent voor de hypotheek.

In 2013 krijgt u er op een jaar maximaal 216 extra bij, onder andere als compensatie voor de verhoging van het eigen risico naar 350 euro. Daarmee komt het totaal in 2013 op 1056 euro ofwel 88 euro per maand.

Wat is het toetsingsinkomen en wat is verzamelinkomen?

Het grote verschil tussen toetsingsinkomen en verzamelinkomen is dat het begrip toetsingsinkomen wordt gebruikt bij de aanvraag van een toeslag, zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag. En het verzamelinkomen is een fiscaal begrip uit de inkomstenbelasting. Hoeveel uw verzamelinkomen is ziet u op de aanslag inkomstenbelasting. Het is een kwestie van naamgeving, want de hoogte van het verzamelinkomen is gelijk aan de hoogte van het toetsingsinkomen.

Conclusie zorgtoeslag 2012 en 2013 aanvragen, hoogte en voorwaarden van de toeslag

De zorgtoeslag is een voorschot. U vraagt het aan bij de belastingdienst die, na goedkeuring ook maandelijks de toeslag aan u uitbetaalt. U hoeft de toeslag niet elk jaar weer aan te vragen. Als u geen toeslag meer wilt ontvangen of daarvoor niet meer in aanmerking komt, kunt u de toeslag wel opzeggen. U kunt immers bij iemand anders wonen, scheiden, noem maar op. Wie later blijkt ten onrechte de toeslag te hebben gekregen of toch een te hoog toetsingsinkomen heeft moet de toeslag alsnog met rente terugbetalen. Als er wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn, moet u die wel doorgeven.

Lees verder

© 2008 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Berekening zorgtoeslag 2014Berekening zorgtoeslag 2014Hoeveel zorgtoeslag 2014 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2014 kunt u eenvoudig zelf met een rekenm…
Wie is mijn toeslagpartner 2016 of 2017?Wie is mijn toeslagpartner 2016 of 2017?Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2015, 2016 of 2017 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslag…
Zorgtoeslag 2018 omhoogZorgtoeslag 2018 omhoogDe zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigi…
Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoetsZorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoetsWat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld…
Zorgtoeslag na scheidingZorgtoeslag na scheidingEen scheiding, hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft immers ook gevolgen voor de zorgtoeslag en andere t…

Reageer op het artikel "Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Francie, 18-08-2013 12:22 #20
Vriendje(bijna 19jaar) van mijn dochter heeft zorgtoeslag aan gevraagd (eerst DigiD geregeld) en ziet nu dat er al 2 termijnen op bankrekening van zijn moeder is overgemaakt. Hij heeft nooit toestemming gegeven of handtekening o.i.d. Sinds kort woont hij bij mij. Hebben gelijk wijziging van bankrekening gedaan via de site. Wat nu? kan via de site ook niet zien wat er met de zorgtoeslag van 2012 is gebeurt. Reactie infoteur, 19-08-2013
Beste Francie,
Bij de belastingdienst kende ze ongetwijfeld niet zijn bankrekening, maar het geld zou ook in 2012 vanaf het moment dat hij twaalf jaar werd, op zijn rekening moeten worden gestort. Ik vermoed dat zijn zorgtoeslag ook toen op de rekening van de moeder is terecht gekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 02-08-2013 09:36 #19
Ik heb zorgtoeslag aangevraagd voor mijn dochter die op 2 juli 18 jaar is geworden en dus vanaf augustus zorgpremie moet gaan betalen. Ik had begrepen dat deze zorgtoeslag dan eind juli al zou worden uitbetaald, maar dat is niet het geval. Komt dit dan later of krijgt ze deze maand geen zorgtoeslag omdat ze 18 is geworden op de 2e van de maand (iets van peildatum?) Reactie infoteur, 02-08-2013
Beste Thea,
Uw dochter krijgt haar zorgtoeslag vanaf de maand die volgt op de maand waarin ze achttien jaar is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armando, 06-11-2012 04:37 #18
Ik ben sins 2011 geen zorgtoeslag gekregen. Kan ik het met terug werkende kracht krijgen? Reactie infoteur, 06-11-2012
Beste Armand,
U kunt alleen zorgtoeslag met terugwerkende kracht krijgen als u voldoende uitstel hebt gekregen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

Henny, 17-10-2012 09:05 #17
In sept vorig jaar is onze dochter 18 jaar geworden. We hebben zorgtoeslag aangevraagd en tot februari dit jaar heeft ze het ontvangen. Daarna niks meer. Kunnen we de rest met de belasting aangifte terug vragen? Ook ben ik sinds dit jaar bij een andere ziekenfonds en heb nog geen zorgtoeslag ontvangen, dit heb ik niet aangevraagd omdat ik elk jaar een ander inkomen heb en geen zin heb om aan het eind van het jaar toch nog een flink bedrag terug te moeten betalen (zoals ik met kindgebonden budget had). Dus had ik het idee om het 1x per jaar, met mijn belasting aangifte aan te vragen, maar weet niet zeker of dit kan. Reactie infoteur, 19-10-2012
Beste Henny,
Aanvragen via de belastingaangifte kan niet, omdat de zorgtoeslag niet fiscaal is belast. De uitvoering ligt wel bij de belastingdienst, dus kunt u het beste de belastingdienst vragen waar de vertraging vandaan komt.

Paul, 01-10-2012 11:23 #16
Als werknemer in de zorg kan ik mijn studerende zonen van 18 en 21 jaar op mijn IZZ-polis laten staan. Dat is premietechnisch aantrekkelijk. De premie wordt op mijn loon ingehouden. Vraag: kunnen mijn zonen zorgtoeslag aanvragen (en krijgen) als ze geen 'eigen' polis hebben en niet zelf de premie betalen? Wat zijn de spelregels hiervoor? Reactie infoteur, 11-10-2012
Beste Paul,
Uw kinderen hebben recht op zorgtoeslag. Voorwaarde is dat ze verzekerd zijn en niet dat ze een aparte polis hebben.

Martin, 18-09-2012 14:23 #15
Voor de huursubsidie geldt dacht ik de peildatum 1 januari; dus hoeveel je op die dag op je rekeningen had bepaalt of je er wel of niet recht op had (ik hoop dat dit de juiste informatie is anders kan ik een hoop gaan terugbetalen). Geldt dit niet ook voor de zorgtoeslag? Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Martin,
De toeslag wordt bepaald op basis van uw jaarinkomen. In het begin van het jaar gebeurt dit op basis van een schatting, maar achteraf komt de definitieve beschikking op basis van het werkelijke inkomen.

Cira, 30-08-2012 22:58 #14
Heb ik recht op zorgtoeslag wanneer ik in het bezit ben van een eigen woning? En minder dan 26.000 euro verdien? Reactie infoteur, 10-09-2012
Beste Cira,
Ja, een eigen woning is geen probleem en een inkomen van 26.000 euro ook niet.

P. Ploeg, 26-08-2012 19:00 #13
Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb bericht ontvangen van de belastingdienst, dat ik teveel zorgtoeslag heb ontvangen. Is het mogelijk om de zorgtoeslag 2012 te verlagen zodat ik niet geconfronteerd wordt met wederom een terugbetaling.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik met vriendelijke groet,


Piet Ploeg Reactie infoteur, 29-08-2012
Geachte P. Ploeg,
Waarschijnlijk hebt u meer zorgtoeslag ontvangen, omdat van een te laag inkomen is uitgegaan. Om dit te voorkomen kunt u gedurende een jaar digitaal wijzigingen doorgeven in uw gegevens en inkomen doorgeven aan de belastingdienst.

Hans, 09-08-2012 08:08 #12
Ik had uitstel voor aangifte en zorgtoeslag over 2011 en 2012 aangevraagd die van 2011 heb ik al ontvangen in 1keer over de maanden ja t/m mei en vanaf juni maandelijks.
Alleen het totaal bedrag over 2011 nog niet, ook geen aanslag gehad normaliter moeten ze binnen acht weken na ontvangst van mijn aangifte de definitieve aanslag brief sturen tot op heden nog niets ontvangen, nu heb ik meerdere malen gebeld.en ze zeggen als ik vanaf nu binnen drie maanden nog niks heb gehoord moet ik weer even bellen, is dit normaal? het is toch een flink bedrag wat ik goed gebruiken kan zoals iedereen tegenwoordig maar waarom moet dat zo lang duren als het over 2012 al geregeld is? het inkomen was namelijk hetzelfde in 2011 van mijn vrouw en ik. Reactie infoteur, 09-08-2012
Beste Hans,
Raar, u zou binnen acht weken een voorschotbeschikking moeten krijgen voor 2012. Overigens krijgt u de maanden vanaf januari 2012 straks wel ineens uitbetaald, maar ja dat is wel later dan u graag gezien zou hebben.

Van Burik, 04-07-2012 15:56 #11
Ik heb vorig jaar geen zorgtoeslag gekregen. Hoe kan ik dit alsnog krijgen? Reactie infoteur, 04-07-2012
Beste Van Burik,
Als u uitstel van belastingaangifte hebt gekregen, kunt u de zorgtoeslag 2011 misschien nog aanvragen. Anders niet, omdat de aanmeldtermijn is verstreken. Maar u kunt wel een aanvraag doen voor 2012.

Sanne, 05-06-2012 15:14 #10
Ik heb voor 1 april 2012 de zorgtoeslag aangevraagd over 2011, en heb dit bedrag ook in 1 keer ontvangen. Ik heb dit jaar ook recht op zorgtoeslag, maar heb over 2012 nog niets ontvangen, krijg ik de zorgtoeslag over 2012 dan ook ineen, of per maand? Heb niets gestort gekregen in mei.
Gr. Sanne Reactie infoteur, 08-06-2012
Beste Sanne,
U krijgt de zorgtoeslag per maand, maar de eerste keer krijgt u dat samen met de toeslagen die u de maanden hiervoor had kunnen ontvangen. Dus een keer een groter bedrag en daarna maandelijks.

Henk de Jong, 22-05-2012 22:24 #9
Mijn vraag gaat over zorgtoeslag 2013 over die vermogen grens van 80.000.
is dit een glijdende schaal? of krijg je bij bv. 79.900 de volledige toeslag en bij
bv. 80.100 helemaal niks meer. Uiteraard wel naar gelang je inkomen.

bvd
Henk Reactie infoteur, 23-05-2012
Beste Henk de Jong,
1. Bij de vermogenstoets 2013 geldt geen glijdende schaal voor de zorgtoeslag: u zit er boven of niet.
2. Er geldt wel een glijdende schaal voor de hoogte van het inkomen.

M. Duiven, 22-05-2012 12:06 #8
Geldt voor de Vermogenstoets Zorgtoeslag 2013 ook dat als je een fiscale partner hebt
de vrijstelling in box3 wordt verdubbeld van 21.139 naar 42.278 Euro? Om mijn zorgtoeslag te behouden zou mijn vermogen in dat geval minder dan 122.000 Euro moeten bedragen. Mijn verzamelinkomen bedraagt 18.000 Euro per jaar. Mijn pensioen zit voor het grootste deel in mijn vermogen box3. Ik voorzie dat ik m.i.v. 2013 zwaar ga inleveren. Reactie infoteur, 23-05-2012
Beste M. Duiven,
Als u een fiscale partner hebt, geldt bij de vermogenstoets een dubbele vrijstelling.

Suzanne, 21-05-2012 13:22 #7
Tot wanneer kan de zorgtoeslag aan worden gevraagd? Ik kom er nu pas achter dat ik over 2011 recht heb op ruim 700 euro, kan ik dit nog terug vragen? Reactie infoteur, 22-05-2012
Beste Suzanne,
De zorgtoeslag 2011 kon tot uiterlijk 1 april 2012 worden aangevraagd. Enige uitzondering is het geval waarbij u uitstel van belastingaangifte hebt gehad en de datum van uitstel later is dan 1 april 2012. In dat geval geldt de datum van uitstel als uiterste datum.

San, 10-04-2012 00:38 #6
Ik heb een vraag, als ik op mijn jaaropgave kijk (toetsinginkomen eerste invulveld aangifte) zie ik een ander bedrag dan dat ik zie bij mijn aangifte bij het verzamelinkomen, waarschijnlijk door aftrek eigen woning. Wat moet ik invullen bij de aanvraag zorgtoeslag?
Het veschil is 260 euro ontvangen of niet, dat is wel veel! Reactie infoteur, 11-04-2012
Beste San,
Bij de zorgtoeslag wordt gekeken naar het toetsingsinkomen, maar dat zou qua hoogte gelijk moeten zijn aan het verzamelinkomen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2012-berekenen.html

Emma, 29-03-2012 20:32 #5
Ik heb pas geleden zorgtoeslag aangevraagd voor 2011 omdat ik er later achter kwam dat ik daar recht op had. Moet ik het nu voor 2012 weer opnieuw aanvragen of loopt het gewoon door? Reactie infoteur, 31-03-2012
Beste Emma,
Als het voor 2011 akkoord is, krijgt u de zorgtoeslag ook automatisch voor 2012. Als er veranderingen zijn in 2012, moet u die zelf doorgeven.

Luuk, 18-10-2011 20:47 #4
Als ik zorgtoeslag aanvraag en daarbij een toeslagpartner (huisgenoot) opgeef die al zorgtoeslag ontvangt, ontvang ik dan gewoon mijn deel (70 op mijn rekening) en blijft hij gewoon zijn deel (70 op zijn rekening) ontvangen? Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Luuk,
Hoeveel zorgtoeslag u gezamenlijk krijgt, hangt dan af van het gezamenlijke inkomen. Dat kan ongeveer 140 euro zijn, maar ook minder. Bij een gezamenlijk inkomen van 20000 euro in 2011 is de toeslag voor u en uw toeslagpartner bijvoorbeeld 146 euro. Bij een gezamenlijk inkomen van 30.000 euro is dat 104 euro per maand.

Jo Bothmer, 21-12-2010 16:57 #3
Het trukje met de goedkoopste zorgverzekeraar kan achterwege blijven. Die bestaat niet. Alle verzekeraars hanteren dezelfde tarieven. Alleen door het een of ander te schrappen aan voorziening wordt het maandbedrag 2 of 3 euro goedkoper. De zogenaamde marktwerking levert ook hier helemaal niets op voor de consument, behalve dan dat de zorgverzekering jaarlijks verslechterd, terwijl de prijs jaarlijks omhoog wordt gedreven. Reactie infoteur, 21-12-2010
U hebt helaas geen gelijk. De basisverzekering is overal gelijk, maar de premies daarvoor niet.

Fredrik Wind, 08-12-2010 15:45 #2
Ik woon in Engeland en ben 78 jaar oud. (17041932). Mijn totaalpensioenen bedraagt ongeveer 32000,00 Euro. Buj het College voor Zorgverzekeringen werd mij deze week te kennen gegeven om zorgtoeslag voor 2011 maar ook voor de achtergelegen perioden. Ik betaal in 2010 iedere maand 341,23 EURO Ik vond en vind dat nog steeds aan een te hoge kant. Op grond daarvan werd mij geadviseerd om navraag te doen of ik in anmerking kan komen op zorgtoeslag. Gaarne Uw advies en evnetuele toelichting daaromtrent. Reactie infoteur, 08-12-2010
Beste Frederik Wind,
1. Als u geen partner hebt als toeslagpartner, hebt u bij een pensioen uit Nederland van 32000 euro recht op minder dan 24 euro zorgtoeslag per jaar. Deze wordt niet uitbetaald, omdat het bedrag te laag wordt gevonden. Hebt u wel een partner, dan hebt u in 2011 recht op 34 euro zorgtoeslag per maand.
2. U betaalt wel een hoge zorgpremie. Vergelijkt u dat eens met de premies uit het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/verzekering/62232-ziektekostenverzekering-2011-afsluiten.html

Ans Schreiber, 03-06-2008 12:57 #1
Ik verheug me enorm als vrouw zijnde op dit evenement en hoop dat nederland heel ver zal komen, misschien… Europees kampioen, wie zal het weten. Reactie infoteur, 24-11-2010

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 07-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Zorgverzekering 2014
Reacties: 20
Schrijf mee!