Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodig

Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodig De regels voor een verklaring van erfrecht zijn veranderd. In 2022 en 2023 kunt u daarom eerder en eenvoudiger bij de bankrekening van de overledene. Vaak was een verklaring van erfrecht nodig. Dat betekende een gang naar de notaris en een extra rekening van zeker 400 euro. De eisen die banken stellen aan een verklaring van erfrecht voor een overleden partner worden nu versoepeld.

Bankzaken na overlijden

Na het overlijden van een dierbare moeten ook vele bankzaken worden geregeld. Denk aan de bankrekening, de verzekeringen, de erfbelasting. Vaak wordt een bankrekening geblokkeerd zodra een bank de melding krijgt dat een rekeninghouder is overleden. De bank doet dit in hoofdzaak om de erfgenamen te beschermen tegen mogelijke opnamen van een bankrekening om geld aan een erfenis te onttrekken. Er zijn vele bankzaken die moeten worden geregeld na een overlijden, de bankzaken na overlijden vragen daarom om extra aandacht.

Verklaring van erfrecht en executele niet nodig

Zeer gebruikelijk is dat u naar de notaris gaat voor een verklaring van erfrecht en als er een executeur is ook een verklaring van executele. Daaruit wordt officieel duidelijk wie de erfgenamen zijn. Banken vragen hier vrijwel standaard naar als u een rekening wilt deblokkeren of geld wilt opnemen. Een dergelijke verklaring wordt door een notaris afgegeven nadat hij wat onderzoek heeft gepleegd. Dat betekent dat u een tijdje, vaak weken, moet wachten en dat u van de notaris een rekening krijgt van ruim 400 euro. Ook als klip en klaar is dat u de enige erfgenaam bent. Denk aan het geval dat u getrouwd bent, uw partner is overleden zonder testament. De wet bepaalt dan al dat de erfenis naar de langstlevende gaat en de kinderen een niet direct opeisbare vordering krijgen.

Nieuwe regels verklaring van erfrecht

De nieuwe regels zijn als volgt samen te vatten. Onder partner wordt hier gemakshalve een gehuwde of een geregistreerd partner verstaan. Overigens mogen de banken nog steeds een individuele afweging maken of een verklaring van erfrecht uit het oogpunt van zekerheid nodig is.

Geen verklaring van erfrecht is bij het overlijden van een partner meer nodig als:

 • U tot het moment van overlijden van uw partner getrouwd was.
 • Er geen sprake is van een scheiding van tafel en bed;
 • Uw partner geen testament heeft opgesteld, ook niet in het buitenland;
 • U de erfenis niet verwerpt en de wettelijke verdeling niet ongedaan zult maken;
 • U en uw partner de Nederlandse nationaliteit bezitten of beiden langer dan 5 jaar in Nederland wonen;
 • U niet van plan bent om binnenkort in het buitenland te gaan wonen;
 • U niet in staat van faillissement bent gesteld of onder curatele staat;
 • Op u niet de schuldsanering natuurlijke personen WSNP van toepassing is;
 • Op alle rekeningen van de overledene in totaal minder dan € 100.000 staat.

Wel een verklaring van erfrecht nodig:

In de volgende gevallen is een verklaring van erfrecht wel nodig:
 • Als u niet getrouwd was met overledene en er geen geregistreerd partnerschap was;
 • Alle gevallen waarbij bovenstaande ontheffingen niet van toepassing zijn.

Afwikkeling bankzaken zonder verklaring van erfrecht

De bank gelooft u niet zo maar. U moet een document ondertekenen waarin u aangeeft aan de eisen te voldoen om zonder verklaring van erfrecht te kunnen beschikken over de bankzaken van overledene. Bovendien moet u een akte van overlijden, af te geven door de gemeente, overleggen waarin ook staat dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Als de akte van overlijden deze informatie niet bevat, is ook een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig. Verder is nodig een verklaring van centraal testamentenregister, waaruit blijkt dat er geen testament is en hebt u een een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.

Een goedkope notaris uitzoeken

Als u toch naar een notaris moet gaan voor een verklaring van erfrecht, doet u er goed aan om bij een paar notarissen offerte aan te vragen. De tarieven zijn vrij, waardoor de ene notaris stukken goedkoper kan zijn dan de andere. Het internet kan u daarbij snel helpen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Nieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningNieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningWat zijn bij een buitenlandse erfenis voor u de gevolgen van het nieuw Europese erfrecht, de EU erfrechtverordening? Wat…
Erfenissen: de executeur-testamentairErfenissen: de executeur-testamentairAls er een erfenis openvalt door de dood van de erflater wordt er vaak een executeur-testamentair benoemd. Wat doet deze…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…

Goedkoop kerst vieren: kerst vieren voor weinigGoedkoop kerst vieren: kerst vieren voor weinigKerst vieren kost veel geld. Er moet een boom komen, versiering, er moet veel eten op de tafel. Er moeten dure kleren ko…
Wat is de Edelweissroute?Wat is de Edelweissroute?De naam Edelweissroute bij een erfenis verwijst oorspronkelijk naar zwart geld in Zwitserland dat bij de afwikkeling van…
Reacties

Cum Rila, 08-06-2020
Vraag:
Mijn moeder is afgelopen jaar overleden. Ik had een gezamenlijke rekening van de ABN AMRO met mijn moeder om haar geldzaken te regelen. Dit in overleg met alle kinderen en met toestemming van moeder. Alle geldzaken zijn afgehandeld en er staat nog maar 2 euro op de rekening, die inmiddels op mijn naam staat. Ik wil de rekening opheffen, maar ABN wil dat ik een verklaring van erfrecht stuur. Dit kost mij tussen de 150 en circa 200 euro. Dit wil ik niet want er staat geen geld meer op. Is er een andere mogelijkheid?. Ik heb geen zin om nog meer kosten te maken. Reactie infoteur, 12-06-2020
Beste Cum Rila,
Als de rekening op uw naam staat en niet meer een en/of rekening is, zou opheffen geen probleem moeten zijn. Dit kan via internetbankieren, het saldo moet daarvoor op 0 staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maureen, 04-06-2020
Eind maart zijn mijn ouders 4 dagen na elkaar overleden. Zij hadden een testament. Om de rekening van de rabobank te kunnen deblokkeren, hebben we een verklaring van erfrecht op moeten laten maken. Het saldo is absoluut niet meer dan 100.000. Mijn broer staat onder bewind en heeft het dus benificair moeten aanvaarden. Mijn zus en ik gewoon zuiver. Nu krijgen wij een rekening van ruim 900,00 van de notaris. Ik heb hierover gebeld, aangezien we de rekening erg hoog vinden. het gedeelte van benificair aanvaarden kost 254,00 (omdat hij het voor 2 overledenen heeft berekend?) en het honorarium bedraagt 650,00. Ook berekend over 2 overledenen? Mijn vraag is, was een verklaring van erfrecht noodzakelijk. (Rabobank vroeg hierom) en waarom wordt het over 2 overledenen berekend? Toen mijn moeder overleed, ging alles toch naar mijn vader en zij hadden een eo rekening, dus was er geen verklaring nodig? Na het overlijden van mijn vader ging het pas naar de kinderen. We begrijpen het niet. Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Maureen,
In een testament kunnen regels staan die een afwijkende verdeling van een erfenis mogelijk maken. Een bank vertrouwt daarbij liever op de expertise van een notaris in de vorm van een afgegeven verklaring van erfrecht. Tegen die achtergrond is het niet zo raar dat de notaris voor beide overleden kosten in rekening brengt. Het is wel de vraag of er korting kan worden gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janet, 15-05-2020
In januari is mijn moeder overleden. Zij woonde in Ierland maar had een rekening bij de ABN Nederland. Ik zelf woon in Duitsland. Ook ik heb nog een rekening bij de ABN in NL en ik was op mijn moeders rekening gemachtigd. Ik ben voor de ABN dus geen onbekende. Ik heb het overlijden direct gemeld en ben een week later op kantoor Winschoten geweest met legitimatie en het overlijdens certificaat. Er zou contact op worden genomen. Sindsdien heb ik niets gehoord. E-mail wordt niet op gereageerd, als ik bel sta je 40 minuten in de wacht en dan zeggen ze: ik stuur het door. Kan dit zomaar? Ik wacht ruim 3 maanden en nog steeds heeft de bank geen contact opgenomen. Reactie infoteur, 17-05-2020
Beste Janet,
Dit hoort zo niet te gaan, door corona lopen er wel meer dingen mis. wellicht komt het daardoor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janet, 28-04-2020
In January is mijn moeder overleden. Zij woonde in Ierland maar had een rekening bij de ABN Nederland. Ik zelf woon in Duitsland. Ook ik heb nog een rekening bij de ABN in NL en ik was op mijn moeders rekening gemachtigd. Ik ben voor de ABN dus geen onbekende. Ik heb het overlijden direct gemeld en ben een week later op kantoor Winschoten geweest met legitimatie en het overlijdens certificaat. Er zou contact op worden genomen. Sindsdien heb ik niets gehoord. E-mail wordt niet op gereageerd, als ik bel sta je 40 minuten in de wacht en dan zeggen ze: ik stuur het door. Kan dit zomaar? Ik wacht ruim 3 maanden en nog steeds heeft de bank geen contact opgenomen. Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste Janet,
Dat u zo lang moet wachten is uiteraard niet de bedoeling. Het kan wel zo zijn dat door de coronacrisis minder mensen bereikbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 09-02-2020
Mijn moeder is vorige week op hoge leeftijd overleden. Haar vermogen bestaat uit een spaarrekening, deze kunnen wij laten staan tot februari 2021 met een rente van ruim 4%. Dit is voor ons aantrekkelijk want als we het geld er nu af halen, kost dat ons opnamekosten van ca € 500 en lopen wij ruim € 700 rente mis volgend jaar.

Wij als 4 kinderen hebben dit geld betreft ca € 15.000 niet nodig. Verder een internetspaarrekening en een lopende rekening, die voldoende zijn om haar uitvaart te betalen.
Mijn broer was gemachtigd en deze machtiging is komen te vervallen.

Om de spaarrekening door de laten lopen bij de Rabo moet deze op de erfgenamen worden gezet. Hebben wij voor deze zaken een verklaring van erfrecht nodig?

Wat kan ik het beste doen, contact opnemen met de Rabo en de situatie uitleggen of bij de familie notaris om informatie vragen?
We willen het volgens de hiervoor geldende regels doen.

Toen mijn moeder naar het verpleegtehuis ging, is het grootste deel van de erfenis van onze ouders al verdeeld. Daar hebben wij toen de notaris naar laten kijken, wij hadden sinds het overlijden van onze vader een vordering op onze moeder. Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Angela,
Omdat er meerdere kinderen zijn, zal de Rabobank waarschijnlijk een verklaring van erfrecht vragen om de bankzaken van uw moeder te kunnen regelen. Het is overigens de vraag of de Rabobank de spaarrekening (waarschijnlijk een deposito) zal laten doorlopen. Bij een deposito geeft Rabobank erfgenamen namelijk de mogelijkheid om het tegoed plus opgebouwde rente zonder kosten op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greenley, 21-01-2020
Mijn echgenoot is in november 2019 overleden. Onze bank heeft alles bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen 'akte van erfrecht' noodzakelijk is. Anders heb ik te maken met een bankrekening in het buitenland, namelijk Zwitserland. Als het in Nederland geaccepteerd wordt waarom vraagt Zwitserland dan wel voor een 'akte van erfrecht'. Ik neem aan dat ze ook het verdrag van 2015 getekend en geaccepteerd hebben of moet ik toch een internationale versie hiervan bij een notaris laten opstellen met alle kosten vandien?
Ik dacht dat de hele bedoeling van het verdrag is het te vereenvoudigen en goedkoper te maken voor iedereen.
met vriendelijk groeten
greenley Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste Greenley,
De Europese Erfrechtverordening regelt welk erfrecht moet worden toegepast, wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis moet worden verdeeld, maar niet of er een Verklaring van Erfrecht nodig is:

https://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. W. J. Bosch, 30-09-2019
Mijn vrouw is vorig jaar overleden. Aangezien we geen kinderen hebben had de bank geen verklaring van erfrecht nodig voor het vrijgeven van de spaarrekening van mijn vrouw. De hypotheek is na haar overlijden omgezet naar een nieuwe hypotheek op mijn naam. Nu ik de woning verkoop komt de notaris met kosten voor het opstellen van een erfgenamenonderzoek, want er is geen testament of verklaring van erfrecht.
Dat is toch heel vreemd aangezien de hypotheek al lang alleen op mijn naam staat? Reactie infoteur, 02-10-2019
Beste D. W. J. Bosch,
Een hypotheek betekent nog niet per se dat de woning helemaal van u is. Belangrijk is hoe de woning bij het Kadaster staat ingeschreven. Als de woning ook daar volledig op uw naam staat ingeschreven, lijkt een erfgenamenonderzoek niet meer nodig. U hebt geen kinderen, er is geen testament, dan is het vrij uitzonderlijk als er nog een erfgenaam is. U kunt het ook bij een andere notaris proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 22-09-2019
Beste Infoteur, mijn alleenstaande vader is onlangs overleden en heeft mij, zijn jongste zoon in zijn testament als executeur genoemd. Ik weet bijna zeker dat er minder dan €100.000 op zijn bankrekeningen staat. De rekening is momenteel door de bank geblokkeerd en zij vraagt om een verklaring van erfrecht. Mag dat? En is een verklaring van executele niet voldoende? Mvg Jeroen Reactie infoteur, 23-09-2019
Beste Jeroen,
Een verklaring van executele kan genoeg als in de bevoegdheden van de executeur duidelijk is aangegeven dat hij bij de rekeningen mag komen, transacties mag doen en hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Overigens weet de bank dan nog niet hoeveel andere erfgenamen er zijn en of die moeilijk zullen doen (angst voor schadeclaims).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 18-07-2019
Ik vraag mij af,

Geen verklaring van erfrecht is nodig als (onder andere);
"Op alle rekeningen van de overledene in totaal minder dan € 100.000 staat."
Valt de waarde van je huis daar óók onder? Of, hoe zit dat precies?

En als er méér dan € 100.000 op staat, wat zijn dan de gevolgen? Heb je dan wel een akte van erfrecht nodig?

Sylvia Reactie infoteur, 20-07-2019
Beste Sylvia,
De waarde van een woning valt niet onder de 100.000 euro op de rekeningen. Bij meer geld op de rekeningen is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Wilt u later de woning uit een erfenis verkopen, dan hebt u ook een verklaring van erfrecht nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 04-05-2019
Dag infoteur,

Ik vraag me het volgende af:

Ik had een en/of rekening met mijn onlangs overleden partner.Er is een testament. Geen eigen woning.Geen schulden. Kan ik met 1 van de kinderen een en/of rekening openen bij de Rabobank zonder een dure verklaring van erfrecht via de notaris te moeten regelen Reactie infoteur, 06-05-2019
Beste Harry,
Met uw kind een en/of rekening openen zal geen probleem zijn, maar wat moet er met de bestaande en/of rekening gebeuren?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 06-02-2019
Dag infoteur,

Ik vraag me het volgende af:

Mijn moeder is bijna 20 jaar geleden overleden. Zij was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn vader, en had geen testament. Wel had zij, naast een en/of rekening, een eigen (spaar-)rekening. Na haar overlijden is mij en mijn broers en zussen gevraagd om een papier te tekenen (verklaring van erfrecht?) zodat mijn vader o.a. bij die laatste rekening kon komen. In ieder geval één van ons heeft dit niet getekend.

Hoe zit het dan met die rekening? Bestaat die nog ergens, of wordt die op een gegeven moment opgeheven? Bijvoorbeeld als mijn vader zou komen te overlijden?

Met vriendelijke groet,
Bianca Reactie infoteur, 09-02-2019
Dag Bianca,
De verklaring die jullie hebben getekend was geen verklaring van erfrecht, want die wordt door een notaris afgegeven. Waarschijnlijk hebben jullie erin toegestemd dat vader bij de rekening kon komen. Of die rekening nog bestaat, hangt ervan af of vader de rekening heeft laten bestaan of heeft beëindigd. Het is ook mogelijk dat vader toch niet aan de rekening kon komen omdat één kind niet had getekend. Er kan ook sprake zijn van een slapende rekening:

https://financieel.infonu.nl/geld/12662-banken-slapende-rekeningen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmina, 10-07-2018
Dank voor uw antwoord van 1-7-2018. Ik kom er echter niet verder mee, want u zegt maar ja, dat moet wel zeker zijn. Hoe bewijs ik dan dat mijn zoon geen beslag, zoals u zegt of gedeeltelijk bezit heeft van de woning? Niet toch via de verklaring van erfrecht? Want daar staat alleen in wie de mogelijke erfgenamen zijn? en/of een mondelinge of schriftelijke verklaring van mij dat mijn zoon geen gedeeltelijke eigenaar is? Zou hij een gedeelte van het huis wel bezitten, dan zou daarvoor toch een notariële akte opgemaakt zijn? En die akte bestaat niet dus mijn zoon bezit geen gedeelte van het huis. Of denk ik te simpel?
Het komt me voor of de notaris een omgekeerde bewijslast wil.
Er is geen testament. Vorige week heb ik het bewijs opgevraagd dat er geen testament is. Duurt ongeveer een week. Bewijs ik daarmee dan dat ik enige erfgenaam ben als langstlevende?
Ik heb alle bankzaken na het overlijden van mijn man, nu meer dan 2 jaar geleden kunnen regelen zonder Verklaring van Erfrecht, zuur als ik die dure verklaring alsnog moet aanschaffen, temeer daar de notaris mij dan op mijn woord moet geloven, zonder enige bewijsstukken. De notaris is er toch om de juiste bewijsstukken op te sporen?
Graag uw antwoord, misschien zie ik het verkeerd?


. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Wilhelmina,
Maar u bent weer een stap verder doordat vorige week is gebleken dat er geen testament is. Een verklaring van erfrecht lijkt dan ook vooral een formaliteit te zijn die de makelaar de gevraagde zekerheden biedt. Koopakte en verklaring van erfrecht samen geven dan aan dat de woning uw volledige eigendom is. Check nog wel even of de woning ook in het Kadaster alleen op uw naam staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmina, 28-06-2018
Heb ik een verklaring van erfrecht nodig bij verkoop van mijn huis.De makelaar en een notaris beweert dat. Mijn man is 2 jaar geleden overleden. Nu moet bekend worden of mijn zoon een gedeelte van het huis heeft geërfd, via de verklaring van erfrecht. Ik ben langstlevende en ben in bezit van het huis en de bankrekeningen. In de verklaring komt toch alleen te staan wie de mogelijke erfgenamen zijn? Of moet mijn zoon een verklaring tekenen dat hij geen deel van het huis heeft? als onderdeel van de verklaring van erfrecht of kan dat als zelfstandige verklaring? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Wilhelmina,
In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn maar ook wat in het testament is bepaald als die er is. Als er geen testament is, heeft uw zoon alleen een niet direct opeisbare vordering op u in geld en geen beslag op de woning. Maar ja, dat moet wel zeker zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roseriet, 26-04-2018
Jaren geleden juist met mijn man een testament op laten maken zodat we zeker wisten dat na overlijden van een van beide alles naar langstlevende ging en ook de ander als testamentair executeur daarin vermeld.
Nu 1 1/2 jaar na overlijden partner probeer ik en/of rekening alleen op mijn naam over te laten schrijven. Eerder werd gezegd dat dit alleen kon met een VVE, omdat er ook een hypotheek afgesloten was. Nu is deze echter inmiddels afgesloten en gaat het om een simpele rekening waar mijn salaris op binnen komt.
Toen zei men dat dit dan zo zou kunnen, nu vraagt men om verklaring van executele. Een andere bank vond het prima dat ik een kopie testament stuurde met verklaring van centraal register testamenten dat dit testament niet meer gewijzigd is… en dat is een simpele verklaring met weinig kosten.
Heeft het bank recht hierop?
En zo ja… dan kan ik die rekening toch gewoon opheffen? Ik vind het werkelijk schandalig na 40 jaar klant te zijn en zeker omdat we juist hiervoor destijds kosten hebben gemaakt van 450 guldens nog…, Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Roseriet,
Het lastige is dat een bank eigen aanvullende regels mag stellen.
Als de rekening nog niet is geblokkeerd, doet u er waarschijnlijk goed aan om voordat u de rekening opzegt, de afschriften uit te printen en andere data die voor u van belang zijn (bijvoorbeeld voor een belastingaangifte, verdeling erfenis). Aan de salarisadministratie kunt u natuurlijk een andere rekening opgeven, maar de verwerking daarvan kan ook even duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Bloem, 29-03-2018
Op 22-05-2006 overlijdt mijn moeder, in haar testament ; 4 erfgenamen voor 4 gelijke delen!, er is een executeur aangesteld, met als enige opdracht en bevoegdheid ; het voldoen van de schulden der nalatenschap!. de man maakt er een zooitje van. we hebben het hier over een voormalig notaris!. grote onkunde. voldoet niet aan de opdracht en bevoegdheid, maar schrijft wel middels een Akte van Erfrecht ( die overigens pas 20 maanden NA het overlijden boven tafel komt! ) de gehele nalatenschap over ( bedeeld toe ) aan de wettige erfgenamen, op 15 januari 2008, die daarbij uiteindelijk ook de wettige eigenaren worden! en ook de enige gerechtigden tot de rekeningen / saldo's
De ABN / AMRO negeert dit feit!, en laat tot op heden de voormalig executeur, over de banktegoeden beschikken,
terwijl daartoe MIJN handtekening ( bijv. voor de machtiging daartoe ) ontbreekt!
De 3 andere eigenaren/voorheen erven, gaan daar mee akkoord!, geloven de nonsens die deze voormalig notaris hen op de mouw spelt… en op deze wijze is er inmiddels meer dan 152.000,- van de rekening verdwenen, waarbij al is vastgesteld, dar meer dan 94.000,- werd uitgegeven aan kosten / declaraties van zijn advocaat, kosten die hij in prive dient te dragen!
Met de ABN AMRO is geen gesprek te voeren!… de titel " Mr. " van de voormalig notaris ( zelfs vrijwillig uit het ambt!, is blijkbaar heilig, de wettelijke en officiële registraties, in de daarvoor bestemde registers, worden volledig genegeerd!
Wat nu? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Hans Bloem,
De executeur moet verantwoording afleggen aan de erfgenamen en als die verantwoording naar uw mening onvoldoende is of als er arre dingen zijn gebeurd, kunt u naar de kantonrechter stappen. Maar uw grieven richten zich ook op ABN AMRO. Als u van mening bent dat ABN AMRO in de fout gaat, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de bank (doe dit aangetekend) en als u het meteen hoog wilt opspelen stuurt u uw brief aangetekend naar de CEO van ABN AMRO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudy Veldkamp, 19-03-2018
Het artikel heeft het steeds over langstlevende partner of echtgenoot. Mijn vader is als langstlevende overleden. De ABN vraagt van ons als kinderen een bewijs van erfrecht. Regel van ABN is boven 15000 bewijs nodig. Er is geen testament. Moet dit bewijs geleverd worden?
Ik lees aldoor dat regels veranderd zijn. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Rudy Veldkamp,
Als er een langstlevende is en geen testament, dan zijn de regels helder en hoeft de bank geen verklaring van erfrecht te hebben. In andere gevallen is de bank bevoegd om deze verklaring te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal, 22-02-2018
Goedendag,

mijn moeder is overleden en heeft een testament opgesteld waarin ik, als enige en op naam, als erfgenaam en executeur aangewezen ben. Bij het melden van het overlijden bij de bank werd gemeld dat er een akte van erfrecht wellicht gevraagd gaat worden. Ik heb aangegeven dat dit totale onzin is omdat ik de stukken, de CTR verklaring en het testament, bij ze aangeleverd heb bij de melding en daaruit dus meer dan duidelijk blijkt dat ik als enige erfgenaam en executeur ben. Ze kunnen dat zelf lezen, kortom en verklaring van erfrecht biedt 0,0 meerwaarde en kostenverhogend. Ze gaven aan dit mee te nemen in de melding en ik hoor de komende dagen van verdere beslissingen. Zojuist bij de notaris waar het testament is opgesteld ook bovenstaande aangekaart en ook zijn bevestigen mijn visie.

Kortom… zijn en nog meer punten die ik kan aandragen of op basis van de huidige stukken de eis voor een verklaring van erfrecht van tafel te krijgen? Reactie infoteur, 26-05-2020
Goedendag Pascal,
U bent enig erfgenaam, maar bent u ook enig kind? In dat geval staat u nog sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greet Kooij, 06-12-2017
Beste,

Mijn broer is in oktober overleden hij was weduwnaar zonder kinderen, onze ouders zijn ook overleden zodat de broer en zusters de erfgenamen zijn geworden.
ik heb met mijn broer en zusters afgesproken dat ik de nalatenschap regel, nu ben ik er achter gekomen dat hij in 1986 een testament op heeft laten maken aard van de akte 1, 3 maanden na het opmaken van het testament is mijn schoonzus overleden en mijn broer is nooit hertrouwd, de bank deed niet moeilijk en ik kan inmiddels bij zijn rekening.
Helaas konden wij geen overlijdensverzekering vinden en hebben we de kosten van de crematie gezamenlijk betaalt.
nu wil ik bij vanAtotzekerheid opvragen of er toch ergens een polis is maar zij vragen om een verklaring van erfrecht is dit verplicht?, op het moment van overlijden had mijn broer net € 600,- op zijn rekening en geen spullen van waarde dus we hebben al de nodige kosten gemaakt.
Is er een manier om te achterhalen of er toch een polis was zonder extra kosten van erfrecht.

Met vriendelijke groet,
Greet Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Greet Kooij,
Aangezien u wel erfgename bent maar geen partner of kind van de overledene, is een verklaring van erfrecht nodig. Wellicht kunt u uw situatie nog telefonisch bij de Bond van Verzekeraars uitleggen en is een verklaring van alle erfgenamen toch voldoende: 070-333 85 00.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aafke, 17-07-2017
Geachte infoteur
Mijn schoonmoeder is begin dit jaar overleden. Er is geen testament en daar heb ik een verklaring van het testamentregister van. Mijn schoonvader leeft nog en via de notaris hebben hij en ik, omdat hij beginnend alzheimer heeft, een volmacht bij leven laten opstellen waarin staat dat ik zijn financiën regel en zijn huis mag verkopen. Mijn zwager is toezichthouder. Er zijn 2 kinderen, mijn partner en mijn zwager. Mijn schoonvader is nu opgenomen in een verpleeghuis. Bij de bank is alles geregeld zonder verklaring van erfrecht maar met de volmacht die ik heb overlegd. De woning is nu onder voorbehoud verkocht. Nu wil de notaris van de koper voor mij een verklaring van erfrecht opstellen. Zij heeft alle stukken die ik genoemd heb en ook de verklaring van overlijden van mijn schoonmoeder. Is de verklaring van erfrecht echt nodig? Ik denk het niet, er is nl een langstlevende die mij een volmacht heeft gegeven per notariële akte. Er is geen hypotheek, er zijn geen schulden en de kinderen kunnen wettelijk hun kindsdeel niet opeisen. Een verklaring kost uiteraard wel geld, misschien nu de reden van de notaris om er een te willen maken? Wat is waar?
Vriendelijke groet Aafke Reactie infoteur, 26-05-2020
Geachte Aafke,
Een verklaring van erfrecht vergemakkelijkt de overdracht en vult het dossier van de woning aan, maar is niet wettelijk verplicht. Een notaris ziet het liefst dat alles netjes verloopt en traceerbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Baserolokus, 21-06-2017
Mijn beide ouders zijn overleden. Mijn moeder als laatste in 2010. Zij had mijn zwager executeur en bewindvoerder gemaakt. Na 5,5 jaar is mijn zwager ontslagen door de kantonrechter. Onlangs is het ouderlijk huis verkocht en kwamen we erachter dat mijn zwager nog steeds toegang had tot de ervenrekeningen bij de bank. Zijn machtiging is er op ons verzoek door de bank afgehaald. Er staat een flink bedrag op deze ervenrekening, graag wil ik weten hoe we weer toegang gaan krijgen. De bank vraagt om een verklaring van erfrecht. Maar de kantonrechter heeft al gesteld dat wij als 5 erfgenamen op dit moment ook de vereffenaars van de nalatenschap zijn. Als in de verklaring van erfrecht staat dat wij met zijn vijven erfgenamen zijn dan is zo'n verklaring van erfrecht wel erg duur. Maar goed, kan ik er van uit gaan dat alle 5 de erfgenamen moeten tekenen voor er weer toegang tot de ervenrekening komt?

Met vriendelijke groet,

Bas Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Baserolokus,
Jullie vijf kunnen ook 1 of 2 personen benoemen die toegang heeft tot de rekening. Daarvoor is een ondertekende verklaring van de erfgenamen nodig. Wellicht dat dit samen met de gerechtelijke uitspraak voor de bank ook voldoende is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joanne, 04-10-2016
In 2008 overleed de vrouw van mijn vader. Zij had het vruchtgebruik van alles. Ook van de kant van mijn vader. Mijn half zus en half broer hebben de kunst verkocht. Alles prima. Nu jaren later, zegt mijn halfzus dat de verkochte kunst een document moet hebben waarin staat dat zij erfgenaam is. Zij wil er handtekeningen op en dat zij 70 jaar geldig zijn… Is dit werkelijk waar? Na verkoop is het eigendom van iemand anders geworden. Zoiets kan toch niet met terugwerkende kracht?
Vriendelijke groet
Joanne Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Joanne,
Waarschijnlijk wil de koper zeker weten dat de halfzus rechtmatig eigenaar van de kunst was. U hoeft niets, maar kunt in een briefje schrijven dat dat zo is. Een verklaring van erfrecht lijkt me niet nodig. Bovendien lijkt me dit vooral een probleem van de halfzus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mm de Graaff, 28-08-2016
Geachte meneer, mevrouw
Mijn vader is 14 jaar geleden overleden. Ik heb nog een zus maar wij hebben ruzie met elkaar. Mijn moeder en mijn zus hebben het goed met elkaar. Ik krijg van mijn moeder geen toestemming voor inzage in haar papieren. Ik word overal buiten gehouden. Mijn moeder heeft een koophuis en zij heeft een 2e hypotheek. Ze wil me niks laten weten over haar uitvaart. Mijn zus weet alles. Nu heb ik laatst uitgevonden dat mijn zus samen met mijn moeder een en of rekening hebben. Er is wel een testament. Kan mijn zus na mijn moeders overlijden zonder een verklaring van erfrecht aan al haar geld komen? En kan het testament ook veranderd zijn dat mijn zus alles krijgt? Het is mijn vaderstestament. Graag uw advies. Wat moet ik in deze situatie doen? Welke stappen moet ik ondernemen want mijn moeder wil niks laten weten.
Met vriendelijke groet
Michelle de Graaff Reactie infoteur, 26-05-2020
Geachte Mm de Graaff,
Het testament van uw vader kan niet veranderd zijn na zijn overlijden. Wel kan uw zus met een en/of rekening de rekening gebruiken, ook als uw moeder is overleden. Haar deel van de rekening is van haar, de rest (het deel van uw moeder) is later voor de erfgenamen. Maar u kunt uw moeder niet vooraf dwingen om inzage in haar plannen en rekeningen te geven. Het beste in dit soort situaties is te proberen om weer on speaking terms te komen. Lukt het niet, dan zult u helaas toch moeten afwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Hermanus, 17-08-2016
Vraag.
Vader is overleden, er is een testament, aangepast aan de laatste wettelijk vereisten inzake "alles blijft bij de langstlevende". Moeder leeft nog en ik ben het enigste kind. Ik acht mij voldoende in staat alles af te handelen en wil dus geen gebruik maken van een notaris enz.
Wat de banken betreft blijft het saldo beneden de € 100.000. Ik wil, indien maar enigszins mogelijk, voorkomen dat er een verklaring van erfrecht overgelegd moet worden, zonde van de kosten! Graag info/advies. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste M. Hermanus,
Bij een langstlevende testament kan uw moeder u machtigen om de erfenis af te handelen. Een verklaring van executele kan wel nodig zijn als u rekeningen wilt opheffen en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Aerts, 28-05-2016
Mijn man is 4 jaar geleden overleden. We hebben 3 kinderen. Nu heb ik onlangs het huis verkocht. De overdracht van de sleutel is 15 juni. Ik werd door de makelaar gebeld dat er een verklaring van erfrecht opgemaakt moet worden. Is dit perse noodzakelijk? Ik ben de langstlevende, dus het is toch duidelijk dat ik het huis bezit. Er was geen testament. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste R. Aerts,
Als u kunt aantonen dat er geen testament is (uitdraai Centraal Testamentenregister), klopt dat. Meestal vraagt de notaris dit op en geeft vervolgens in een Verklaring van Erfrecht aan, hoe de verdeling is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lex Boot, 25-02-2016
Mijn schoonmoeder is al sinds 12 jaar overleden en nu is afgelopen augustus 2015 ook mijn schoonvader overleden. Mijn oudste schoonzuster regelt nu de nalatenschap van mijn schoonvader. Mijn schoonvader had geen koophuis en heeft een zeer bescheiden som op de bank staan, hetgeen verdeeld moet gaan worden aan totaal 7 kinderen waaronder mijn echtgenote. Het te erven bedrag zal per persoon niet meer dan € 400 gaan bedragen.
Mijn schoonzuster geeft tot op heden echter geen openheid van zaken, hetgeen mij en mijn echtgenote bijzonder frustreert. Cf. de algemene voorlichting heeft zijn uiterlijk 4 maanden na het overlijden van haar vader een aangifte moeten doen van succesiebelasting, welke zij uiterlijk na 8 maanden aangifte moet doen. Hiervan nog niets vernomen. Mijn schoonzuster heeft nog steeds een en/of rekening met en van haar overleden vader. Wanneer ik de verklaring van erfrecht doorneem zie ik dat er een 9 regels zijn waarbij zij geen verklaring van erfrecht nodig heeft. Zoals ik de regels lees heeft zij geen geen verklaring van erfrecht nodig omdat er op de ING rekening van mijn schoonvader minder dan € 100.00 euro staat, zie ik dat correct?. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Lex Boot,
Die grens van 100.000 euro geldt alleen als een partner overlijdt, niet voor de schoonzus. Waarschijnlijk weet de bank nog niet dat schoonvader is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Loon, 17-02-2016
Ik heb een Ipad geërfd van mijn vader dat is een Apple en nu heb ik nergens zijn wachtwoord niet kunnen vinden maar Apple eist een akte van erfrecht
Ik heb een overlijdensakte ingediend, ik draag dezelfde naam en toch willen ze deze akte hebben alleen voor het inactiveren van dat wachtwoord
wat kan ik doen? moet ik inderdaad naar een notaris (€400,-) voor dat papier,? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Van Loon,
Dat is inderdaad kras, maar Apple is erg streng met de privacy en is geen bank. Een verklaring van Erfrecht kost 200 tot 400 euro. Is er misschien een testament dat als kopie opgestuurd kan worden?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pjw, 03-02-2016
Mijn geval ligt iets anders. Ik ben alleenstaand, nooit gehuwd geweest of partnerschap/samenwonend, geen kinderen. Vader reeds overleden, geen broer(s)/zus(sen), alleen nog moeder.

Aangezien mijn moeder op leeftijd is ben ik nu een dossier - incl. codicil, draaiboek, noodzakelijke gegevens (bankgegevens, polissen, etc. - voor haar aan het aanleggen voor het geval van mijn vooroverlijden.

Het erfgenaamschap lijkt mij dus duidelijk te liggen en een verklaring van erfrecht overbodig c.q. duur. Om mijn financiële zaken (banken, verzekeraars) af te kunnen wikkelen zou mijn moeder dus moeten kunnen volstaan met een akte van overlijden en een schriftelijke verklaring van het Centraal Testamenten Register.

Of ligt het ingewikkelder en moet ik nog andere zaken regelen? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Pjw,
Zo simpel zal het helaas niet zijn, omdat er moet worden vastgesteld dat u alleenstaand bent en er geen andere erfgenamen zijn dan uw moeder. Uw bankgegevens zijn voor uw moeder wel eenvoudig bereikbaar als u bij de bank een machtiging afgeeft, voor polissen is dat al weer ingewikkelder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. L., 10-12-2015
Mijn moeder is in 2007 overleden en er is toen een verklaring van erfrecht opgemaakt. Er was een langstlevende testament, zowel van vader als moeder. Mijn broer en ik zijn de enige 2 erfgenamen en hebben nu een vordering op vader (successierecht / erfbelasting is destijds over de kindsdelen betaald). Het vermogen zit in een eigen huis wat vóór het overlijden van vader (november 2015) verkocht is (oplevering begin volgend jaar). Mijn broer en ik hebben een Algehele Volmacht en kunnen ook zijn nalatenschap afhandelen.

Is het dan tóch nog nodig (i.v.m. de verkoop huis) om een nieuwe verklaring van erfrecht aan te vragen? We houden de en/of rekening van mijn vader nog even aan. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste M.L.,
Het ouderlijk huis is al verkocht, maar de levering via de notaris vindt pas in 2016 plaats. Dat betekent dat het geld naar de erfgenamen gaat en dus wel duidelijk moet zijn wie dat zijn. Het is afhankelijk van het testament en de volmacht of de notaris een verklaring van erfrecht nodig heeft. De bank kan die verklaring wel nog noodzakelijk vinden om de ouderlijke rekening te kunnen gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Belderok, 10-12-2015
Onze moeder is onlangs overleden nu heb ik ondertussen alle zaken geregeld en afgerond.
Echter er is 1 bank die moeilijk doet. Wij hebben alle mogelijke documenten aangeleverd maar nu vragen ze alsnog om een verklaring van erfrecht. Dit terwijl er ongv. 5100 op haar rekening staat en wij het zonde vinden om daar zoveel kosten voor te maken. Kan dat niet anders? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste S. Belderok,
U hebt de medewerking van de bank nodig en sommige zijn erg streng in de leer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. W. Messchendorp, 13-10-2015
Mijn moeder is overleden. Ik ben enig zoon, ze heeft geen partner er zijn dus verder geen kinderen en ook geen testament. Heb ik een bewijs van erfrecht nodig? Ik ben gemachtigde voor haar rekeningen.

Met Vriendelijke groet
J Messchendorp. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste J. W. Messchendorp,
Het kan zijn dat een bank er toch om vraagt om zeker te zijn dat er geen andere erfgenamen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 01-10-2015
Ik wil een lening aangaan bij mijn bank ABN Amro. Op mijn betaalrekening staat nog de naam van mijn man die inmiddels in 2010 is overleden, maar nu moet ik een pasje hebben voor die lening alleen met mijn naam. Dus moest ik naar de notaris om een verklaring van erfrecht te vragen, maar dat gaat niet zegt de notaris. Wel als ik aan kan tonen waar mijn man ingeschreven heeft gestaan dus heb ik gebeld naar die gemeentes waar wij samen hebben gewoond. Uittreksels gevraagd uit de basisadministratie. Maar niks van mijn man staat erop. Ik weer gebeld gevraagd hoe kan dat, en toen zeiden ze van als iemand is overleden, dan kunnen ze niet meer achterhalen waar mijn man ingeschreven heeft gestaan. Ik vind het heel raar. Wat moet ik er nu doen om alleen een nieuwe pas aan te vragen alleen met mijn naam erop? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Lies,
U kunt de gemeente om een uittreksel uit het overlijdensregister vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 12-09-2015
Mijn vader is overleden. Ik heb het vermoeden dat hij ook een bankrekening in het buitenland had, en denk Zwitserland. Wat moet ik doen om daar achter te komen? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Kees,
Zwitserland is nog steeds een gesloten bolwerk, dat wordt in 2018 anders. U kunt wel een paar grote banken in Zwitserland aanschrijven. Misschien vindt u ook meer informatie in de achtergebleven agenda of andere documentatie van uw vader:

https://financieel.infonu.nl/belasting/38399-zwitserland-heft-bankgeheim-in-2018-op-zwart-geld-sparen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 13-05-2015
Is er eventueel een verjaringstermijn m.b.t. Verklaring van erfrecht, omdat een van de erven de verklaring van erfrecht niet heeft getekend en het bedrag wat na al die jaren nog op de bank staat ongeveer €10.000 is.
Zodat het bedrag alsnog verdeeld kan worden over de erven. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Frans,
Een eenmaal door de notaris afgegeven verklaring van erfrecht verjaart pas na twintig jaar, hetzelfde geldt voor slapende rekeningen en tegoeden:

https://financieel.infonu.nl/geld/12662-banken-slapende-rekeningen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bettie, 09-04-2015
Beste redactie: Er zijn 4 erfgenamen 3 aanvaarden de erfenis, de 4e is intussen overleden en de erven daarvan aanvaarden de erfenis pertinent niet. (hoe) kunnen de erfgenamen hun deel krijgen? En als dat niet zo is waar blijft de erfenis dan? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Bettie,
Als een erfgenaam de erfenis niet aanvaardt, schuift de erfenis door naar diens erfgenamen. Als de kinderen van de overleden erfgenaam geen kinderen hebben, schuift hun aandeel in de erfenis via de bloedlijn weer naar boven (ouders, broers en zussen van de overleden erfgenaam):

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martha, 02-02-2015
Mijn vader is vorig jaar overleden en stond onder bewindvoering. Mijn moeder was de eerste en mijn broer de 2e bewindvoerder. Nu eist de rechtbank dat er een verklaring van erfrecht komt om alles af te handelen. Mijn moeder en vader waren getrouwd dus mijn moeder is de 1e langstlevende. Mag de rechtbank dit eisen of is een bewijs dat er geen testament is genoeg. Mijn vader was ook ingeschreven kort voor zijn overlijden in een verpleeghuis. Graag advies. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Martha,
Een rechtbank mag dit eisen. Ik denk dat de rechter elk risico wil uitsluiten, bijvoorbeeld dat er nog andere kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniela, 17-01-2015
In mijn geval is het behoorlijk moeilijk allemaal. Mijn zus is in mei 2012 overleden. Nooit getrouwd, niet samen wonend en geen kinderen. De erfenis zou dus naar mijn broer en mij moeten gaan en dat wij dan samen ook de betalingen zouden regelen. Een verklaring van erfrecht aangevraagd bij 2 notarissen, beide kunnen ons niet helpen omdat zei het overlijdensakte van mijn vader willen hebben, om te kunnen zien, hoeveel kinderen er zijn? Die goeie man is in 1985 overleden in jakarta. van oorsprong is hij een Zeeuw.
De Nederlandse en Indonesische ambassade kunnen ons ook niet helpen. Corrupt zooitje daar. En nu is het 2015 niemand kan ons helpen en ondertussen is ook mijn broer in december 2014 overleden. Heeft iemand raad? Advies? Hoe nu verder te gaan? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Daniela,
Om een geldige verklaring van erfrecht te kunnen afgeven is het inderdaad nodig om te weten wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is, kan dit worden ondervangen door daarin andere eventuele kinderen van uw vader te onterven. In dit geval kan de Nederlandse en Indonesische ambassade u kennelijk niet verder helpen, wat erop kan duiden dat u er alles aan hebt gedaan om eventuele andere erfgenamen te vinden. Nu ook uw broer is overleden is het de vraag of de bank nog wel een verklaring van erfrecht eist. U kunt nog eens langs de bank gaan en zonodig de notaris en anders de erfenis zelf afhandelen. Als er te veel schulden zijn, kunt u de erfenis verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Heijnen, 19-12-2014
Na overlijden van mijn schoonvader, mijn schoonmoeder nog in leven zijnde, eist de Rabobank alsnog een verklaring van erfrecht aangezien zij als maximale bedrag dat op de rekeningen staat € 10.000 hanteert i.p.v. € 100.000. Mag de bank van bovenstaande eisen afwijken en zo alsnog een verklaring van erfrecht afdwingen? Wij hebben een verklaring van het Centraal Testamentenregister dat er geen Testament opgemaakt is. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste M. Heijnen,
De banken hebben afgesproken dat alleen als het saldo hoger is dan 100.000 euro of in complexe situaties de verklaring nog wel nodig is. U kunt hierover contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Banken, (020) 550 2888.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Hazeb, 10-07-2014
ABN AMRO blijft eisen voor een verklaring van erfrecht terwijl beide ouders nu zijn overleden. Over een groot bedrag gaat het totaal niet. Wat moeten we nu doen? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste L. Hazeb,
De versoepeling van het vragen om een Verklaring van Erfrecht geldt bij een overleden partner. Bij ouders zal aangetoond moeten worden hoeveel kinderen er zijn en dat blijkt uit de Verklaring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cokky, 02-03-2014
Hartelijk bedankt voor U antwoord. Ik reageer nogmaals op boven genoemd artikel in verband met het volgende:
"U moet een document ondertekenen waarin u aangeeft aan de eisen te voldoen om zonder verklaring van erfrecht te kunnen beschikken over de bankzaken van overledene." Wat soort document en moet daarvoor de gene die gaat beschikken gemachtigd worden door b.v. een mede-erfgenaam en aan welke eisen moet worden voldaan?

In mijn vorige reactie vermelde ik het overlijden van mijn Moeder, (laatste ouder, zonder boedel en zonder testament met 4 erfgenamen) na haast 3 maanden niets gehoord te hebben over een mogelijke nalatenschap heb ik de bank via klantenservice gevraagd of er een "verklaring van erfrecht" nodig was na overlijden met overlijdensdatum van mijn Moeder zonder enige andere informatie. Ik kreeg daar een onmiddellijk antwoord op "niet op mijn gestelde vraag" maar in plaats een mededeling dat mijn Moeders rekening die zelfde dag geblokkeerd was. Ondertussen ben ik in bezit van een betaalrekening afdruk, waarop staat aangegeven de naam van gemachtigde persoon (jongste dochter) op "erven van" met mijn Moeders naam. Dus voor haast 3 maanden na overlijden had een gemachtigde beschikking over mijn Moeders rekening, zonder verklaring van erfrecht, uitreksel van CTR en/of onderlinge overeenkomst.

Kunt U mij uitleggen op welke wijze dat kan onder de nieuwe regelingen? De wet zelf is niet veranderd sinds 2003.
Zelf vermoed ik dat er of een verklaring van erfrecht zonder mijn naam of een ondergetekend document is afgegeven waarvan er niet aan de eisen is voldaan. De bank weigert mij daarover een verklaring te geven en het enigste antwoord van hun is:
"wij willen onze klanten hoge notaris kosten besparen" en "wij bekijken elke situatie afzonderlijk voor het eisen van bepaalde nodige documenten".
Met aanmelding van mijn bestaan is dus na 3 maanden de rekening geblokkeerd en nu pas eist de bank een "verklaring van erfrecht voor het deblokkeren.
Graag verneem ik een uitleg van U over deze bizarre situatie. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Cokky,
De Nederlandse Vereniging van Banken ermee ingestemd dat banken een verklaring van erfrecht bij het overlijden van een partner alleen nog in bepaalde situaties opvragen. Dit vergt geen wetswijziging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cokky, 01-02-2014
Ik heb een verklaring van erfrecht laten opstellen in 1992 na het overlijden van mijn Vader die een testament had. Mijn moeder is nu helaas ook overleden zonder testament. Geldt de verklaring van erfrecht van 1992 of moet er een nieuw opgesteld worden? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Cokky,
De verklaring van erfrecht van destijds betreft alleen de nalatenschap van uw vader en heeft geen functie als verklaring van erfrecht voor uw moeder, maar geeft wel aan of er nog andere kinderen en erfgenamen zijn. Als er geen testament is, weinig vermogen en u de enige erfgenaam bent, zal geen nieuwe verklaring van erfrecht nodig zijn, in de meeste andere gevallen zal die u wel gevraagd worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina, 13-01-2014
Het volgende: mijn oma waar ik erfgenaam van ben volgens haar testament is in 2010 overleden. Er is geen verklaring van erfrecht opgesteld en volgens de notaris moeten hier alle erfgenamen aan meewerken om dit op te kunnen stellen. Helaas werken de andere erfgenamen hier niet aan mee omdat er hoogstwaarschijnlijk grote schenkingen gedaan zijn aan hun in de jaren 1990-2005. Mijn vraag is of ik met een kopie van het testament en een overlijdensakte van de overledene en mijn eigen identiteitsbewijs voldoende heb om inzage te moeten krijgen bij de bankgegevens van de overledene tbv bewijslast voor de legitieme portie? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Corina,
1. Een verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgesteld en geeft aan wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om de erfenis af te wikkelen. Daar is geen toestemming van andere erfgenamen voor nodig, maar het is onvoldoende om een rekening te kunnen beheren. Daarvoor is wel de medewerking van andere erfgenamen nodig.
2. Beetje raar wel. De erfenis moet ook fiscaal worden afgewikkeld. Wie doet dat dan en op basis van welke gegevens?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge Glas, 21-10-2013
Mijn moeder is overleden en had een executeur vermeld in haar testament, deze executeur heeft het huis van mijn moeder verkocht en de inboedel. Toen ik na 2 jaar om mijn erfenis vroeg kreeg ik niets meer te horen. Heb een advocaat in de arm genomen en die kwam erachter dat deze executeur mijn hele erfenis verspeeld had in het casino. De executeur heeft zelf niets meer en een hypotheek op zijn huis. Is er nog een kans dat ik iets van de erfenis terug krijg? Weet iemand welke stappen ik nog kan ondernemen? Mijn advocaat doet niet veel, ik denk dat hij hetzelf ook niet meer weet. AUB wie kan mij (verder)helpen. Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Inge Glas,
U kunt deze executeur onder ede laten verhoren door een kantonrechter. Hij lijkt me zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk te vervolgen. Wat een schande dat dit gebeurt. Denk aan alle mogelijkheden van beslag: bankbeslag, loonbeslag, boedelbeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.