Erfenis jong kind: bewind

Erfenis jong kind: bewind Erfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om in het testament een bewind over de erfenis vast te leggen. Kies bij een testamentair bewind zelf de bewindvoerder of voogd, want anders doet de rechter dat voor u als er geen langstlevende ouder meer is. Minderjarige kinderen kunnen niet zelf over een erfenis beschikken en u kunt ook een langer bewind dan een minderjarigenbewind eisen om zo het geld veilig te stellen. wat als er geen testament is en het kind niet is erkend?

Bewind bij minderjarigen (jong kind, jonge kinderen en geld)

Als u als ouder een testament opstelt, kunt u een minderjarige tot erfgenaam maken en uw nalatenschap onder bewind stellen. De normale gang van zaken is dat de nog levende ouder of voogd het ouderlijk gezag dan wel de voogdij over een jong kind hebben en op basis hiervan de benoemde bewindvoerder verantwoording kunnen vragen af te leggen voor het gevoerde bewind over de erfenis. Als er geen bewindvoerder is dan hebben ouders of voogd het bewind zolang het kind nog minderjarig is. Leven beide ouders niet meer, en is er geen voogd, dan zal de rechter een voogd aanwijzen. Maar u bepaalt wie de bewindvoerder is en dat hoeven niet de langstlevende ouder en niet de voogd te zijn. U bepaalt ook hoeveel rechten betrokkenen zullen hebben, u bepaalt in belangrijke mate de spelregels. Maar als bijvoorbeeld niet uitdrukkelijk in het testament is aangegeven dat de bewindvoerder het recht heeft om alle handelingen van beheer van de erfenis zelfstandig te verrichten zonder tussenkomst van de rechter, dan is de machtiging van een rechter een vereiste. Niet onlogisch, want het beheer moet wel in het belang zijn van de minderjarige.

Hoe lang duurt een bewind per testament?

Het bewind hoeft niet beperkt te blijven tot een minderjarigenbewind (tot 18 jaar). In veel gevallen stopt een bewind bij 23 jaar, maar als u weinig vertrouwen in de financiële prudentie van uw hebt, kan het ook langer zijn. Zelfs een levenslang bewind is mogelijk. Formuleer wel altijd goed in het testament waarom u voor een langer bewind kiest. Zo kunt u voorkomen dat de making als inferieur kan worden bestempeld en straks het opgerekte bewind succesvol in de rechtbank kan worden aangevochten. Het spreekt ook voor zich dat niet alleen een ouder een erfenis onder bewind kan achterlaten, maar ook een oom, oma, tante of grootvader.

Redenen einde bewindvoerderschap na overlijden

Het bewindvoerderschap bij een testamentair bewind stopt in een aantal gevallen:
  • Op het moment dat in het testament is aangegeven.
  • Op het moment dat de kantonrechter daartoe besluit.
  • Als de bewindvoerder tijdelijk was benoemd en het moment daar is.
  • Door het overlijden van de bewindvoerder.
  • Door faillissement of ondercuratelestelling van de bewindvoerder.
  • Als de bewindvoerder zelf in de schuldsanering terecht komt.
  • In alle andere gevallen die door de erflater in zijn testament zijn genoemd.
  • Op eigen verzoek van de bewindvoerder en met goedkeuring van de rechter.

Maar met het wegvallen van de bewindvoerder is het bewind nog niet automatisch ten einde gekomen. De kantonrechter kan ook een nieuwe bewindvoerder benoemen. Steeds zal steeds goed moeten worden bekeken hoe een en ander in het testament is geformuleerd. Het belang van het bewind zal in de meeste gevallen ook vervallen als de erfgenaam de erfenis verwerpt en een ander in zijn plaats erfgenaam wordt waardoor het bewind geen functie meer heeft.

Testamentair bewind geeft meer vrijheid dan een gewoon bewind

In het BW komen we in meerdere boeken het bewindvoerderschap tegen. Het bewind in Boek 1 is veel stringenter en meer gereguleerd dan het testamentair bewind. Met een testamentair bewind kunt u in overleg met de notaris vele zaken naar uw wens regelen en dus een sterke persoonlijke invulling aan het bewind geven. Bij een testamentair bewind beschermt u de erfenis gedurende het bewind ook tegen aanspraken van schuldeisers. U kunt ook aangeven hoeveel verantwoording er moet worden afgelegd om te voorkomen dat de bewindvoerder te pas maar ook te onpas verantwoording moet afleggen. Kortom, als u denkt dat een bewind een verstandig besluit is en uw nalatenschap daarmee het beste gediend is, stelt u een testament op en bespreekt met uw notaris de wensen, mogelijkheden en grote voordelen van een testamentair bewind.

Kind niet erkend, geen testament aanwezig, wat nu

Als een kind niet door de biologische vader is erkend, is het niet diens erfgenaam, anders wel. Met een testament kan de vader ervoor zorgen dat het kind toch erft of juist dat het niet erft. Bij de geboorte ontstaat een familierechtelijke relatie tussen moeder en kind en pas een familierechtelijke relatie met de vader in geval van erkenning. Als een jong kind een erfenis krijgt van zijn vader, maar de vader niet met de moeder was getrouwd, is het zo dat de moeder het bewind over het vermogen krijgt totdat het kind zelf 18 jaar wordt. Per testament kan een voogd ook worden aangewezen. Tot slot kan, indien kan worden aangetoond wie de biologische vader is, ook achteraf door de rechter worden afgedwongen dat daarmee het kind toch ook een erfgenaam is. Dit kan tot onaangename verrassingen leiden wanneer de andere kinderen bijvoorbeeld nog niet op de hoogte waren van het bestaan van dit kind.

Conclusie erfenis jong kind

Een jong kind kan niet zelf over een erfenis beschikken, daarom doen de ouders er goed aan om dit vooraf goed te regelen. De notaris helpt u hierbij verder.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Royaal rekening ABN: spaargeld of beleggingen schenkenRoyaal rekening ABN: spaargeld of beleggingen schenkenSpaargeld schenken aan uw kind of beleggingen en een beleggingsportefeuille schenken? De royaal rekening van ABN AMRO is…
Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)Wie betaalt belasting over het vermogen van een minderjarig kind, de ouders? Hoe kan de BEM clausule u in 2022 en 2023 h…
Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?Een kind onterven of uw kinderen onterven, doet u dat met een testament of kan dit ook zonder een notaris? Via de onterv…
Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testamentVerdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testamentDe verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2023. De verdeling van erfenis en nalatenschap is…

Wanneer krijgen we meer spaarrente?Wanneer krijgen we meer spaarrente?Van sparen tegen minder dan anderhalf procent spaarrente wordt een mens niet echt blij. Zelfs bij een lage inflatie is d…
Uitkering en studiefinancieringUitkering en studiefinancieringStudiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gez…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 29-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.