Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)

Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule) Wie betaalt belasting over het vermogen van een minderjarig kind, de ouders? Hoe kan de BEM clausule u in 2022 en 2023 helpen om belastingvrij te sparen? Wat is de BEM clausule eigenlijk en hoeveel vermogensrendementsheffing betaalt een minderjarig kind over spaargeld? De BEM-clausule op vermogen geeft extra bescherming aan een minderjarig kind, scheelt belasting betalen, maar heeft ook nadelen. Ook een schenking aan een minderjarig kind met BEM-clausule wordt niet als een schenking aan u gezien.

Inhoud


De BEM-clausule uitgelegd

BEM is de afkorting van Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. De BEM-clausule zorgt ervoor dat het kind niet voordat het 18 jaar wordt bij het geld kan komen. De rekening met het geld staat tot die tijd geblokkeerd. Er komt wel rente bij, maar een geldopname is niet mogelijk. Ook de ouders van een minderjarig kind kunnen dan geen geld opnemen. Er kunnen dringende uitzonderingssituaties ontstaan waardoor het in het voordeel van het kind zou zijn wanneer het geld of een deel daarvan toch kan worden vrijgemaakt, maar dat kan alleen als de kantonrechter de situatie heeft beoordeeld en hiervoor zijn akkoord heeft gegeven. De BEM-clausule beoogt een minderjarig kind financieel te beschermen. Het kan een groot voordeel zijn dat niemand zonder tussenkomst van de rechter bij het geld kan komen, maar het kan natuurlijk ook een nadeel zijn.

Wanneer een BEM clausule toepassen?

De BEM-clausule is verplicht als sprake is van een schadevergoeding voor een minderjarig kind. De verzekeringsmaatschappij stelt dan een vaststellingsovereenkomst op waarin de BEM clausule is opgenomen. Een BEM-clausule kan ook worden opgenomen bij een erfenis of schenking, waarbij de erflater of schenker wil voorkomen dat het geld voortijdig wordt opgemaakt. Denk aan een onderbewindstelling of aan een voorwaardelijke schenking. Ook als de verplichting er niet is, is er bij veel banken de mogelijkheid aanwezig om een spaarrekening met BEM-clausule te openen. U zult er wel naar moeten vragen. Soms kan ook een spaardeposito met BEM-clausule worden geopend.

Belasting op vermogen minderjarig kind met BEM-clausule of een schenking aan een minderjarig kind

Als het vermogen van een kind is weggezet met de BEM-clausule, kan niemand er in beginsel voortijdig aan komen. Dat heeft geen gevolgen voor de vermogensbelasting. Ook in dit geval moet u het vermogen van het kind bij uw vermogen opgeven aan de Belastingdienst, maar bij de toeslagen kunt u vragen om niet met dit BEM-vermogen rekening te houden. Voor de toeslagen is dit bijzonder vermogen dat niet meetelt.

Belasting op vermogen minderjarig kind zonder BEM-clausule of schenking aan minderjarige kinderen

Zonder BEM-clausule behoort het vermogen van een minderjarig in de belastingaangifte inkomstenbelasting van de ouders te worden opgegeven als eigen vermogen. Komt het totale vermogen uit boven de vrijstellingen, 50.651 euro in 2022 en 57.000 euro in 2023, dan betalen de ouders, indien niet gescheiden, hierover vermogensrendementsheffing. Bij grote bedragen kan dit in 2022 en 2023 zelfs meer zijn dan 1,2%.

Belasting op vermogen en spaargeld minderjarig kind, ouders zijn gescheiden

Als de ouders zijn gescheiden en geen fiscale partners meer zijn, geeft elke ouder in zijn eigen belastingaangifte de helft van het vermogen van het minderjarig kind op. Is er wel een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend, maar is het nog niet rond, dan zijn de ouders dat jaar nog fiscale partners. In dat geval moet het totale vermogen in de gezamenlijke belastingaangifte worden opgegeven. Dit is ook zo wanneer jullie duurzaam gescheiden leven, maar niet officieel zijn gescheiden.

Minderjarig vermogen en de toeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag

Of het vermogen van uw kind moet worden meegeteld bij uw vermogen, is ook van belang voor de vermogenstoets bij de toeslagen. Door de bijtelling kan het zijn dat u geen toeslagen kunt ontvangen.

Conclusie vermogen minderjarig kind en belasting betalen aan de Belastingdienst

Tot 2011 kende de Belastingdienst een vrijstelling van vermogen van 2.762 euro voor een minderjarig kind. Die vrijstelling bestaat inmiddels niet meer. Dat kan betekenen dat ouders vermogensrendementsheffing moeten betalen over het vermogen en spaargeld van hun kind en niet voor bepaalde belastingtoeslagen in aanmerking kunnen komen door de toetsing op vermogen. Deze situaties kunnen gedeeltelijk worden voorkomen als het vermogen van het kind is gestald op een rekening waarop de BEM-clausule van toepassing is. Iets om over na te denken wellicht.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?Al het spaargeld belastingvrij in 2020, 2021 en 2022 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is dat ook realistisch?…
Belastingdienst & verlaag zo de belasting op spaargeldBelastingdienst & verlaag zo de belasting op spaargeldVerminder in 2023 en 2024 de belasting op sparen van geld en vermogen in box 3. De vermogensrendementsheffing is hoog en…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?Belasting spaargeld 2019 omlaag?Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelast…
Onterechte angst voor belastingheffing over spaargeldOnterechte angst voor belastingheffing over spaargeldDe belastingdruk op spaargeld wordt in Nederland als zwaar ervaren, maar in de praktijk valt het erg mee. Boven de vrijs…

Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Vrijstellingen box 3 vermogen in 2015, 2016 en 2017Vrijstellingen box 3 vermogen in 2015, 2016 en 2017De vrijstellingen in box 3 zorgen ervoor dat u niet over al het vermogen in 2015, 2016 en 2017 gemiddeld 1,2% belasting…
Reacties

Irma, 21-07-2019
Geachte lezers, mijn ex waar ik niet mee getrouwd ben geweest maar wel samen een kind hebben gekregen is onlangs overleden. Het huis waar hij in woonde is verkocht en er zal een bedrag tussen € 80.000,- en € 100.000,- op een bevroren rekening voor mijn dochter van 15 jaar gestort worden, deze rekening is tot haar 24e jaar bevroren. In het testament van mijn ex staat dat tot bewindvoerder benoemd is de half zus van mijn dochter en dat ik nimmer tot bewindvoerder kan worden benoemd. Het geld is voor mijn dochter ik kan, mag, wil en zal er nooit aankomen maar… zal volgens de berichten wel vermogensbelasting moeten betalen, hoe zit dit? Ik kan onmogelijk 9 jaar vermogensbelasting betalen, is er een oplossing voor deze voor mij grote zorg?

Met vriendelijke groet,
Irma Reactie infoteur, 23-07-2019
Geachte Irma,
Het vermogen van uw dochter telt bij uw vermogen zolang ze minderjarig is, tot 18 jaar dus. Wellicht kunt u, omdat u helemaal niet aan het geld kunt komen, met de Belastingdienst toch een afspraak maken om het vermogen niet bij uw spaargeld op te tellen. Als er toch vermogensbelasting moet worden betaald, ligt het voor de hand dat dit aan u wordt vergoed vanuit het vermogen van uw dochter. Daarover zou u afspraken kunnen maken met de bewindvoerder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 25-09-2016
De Rabobank geeft aan dat de kinderen tot hun 18e niet over het geld op de beleggingsrekening kunnen beschikken, derhalve is het voor wat dat betreft afgeschermd. Echter bieden zij niet een effectenrekening met specifieke BEM-clausule. Ik kan nu wel over hun geld beschikken, bijv. door een bij- of afboeking, en dat is bij een 'spaarrekening met BEM-c, ausule' niet het geval. In mijn specifieke geval (enig wettelijk vertegenwoordiger van mijn kinderen) draag ik als een goed huisvader zorg voor behoud en uitbreiding van hun vermogen. Conclusie is echter dat ik momenteel voor de belastingdienst geen gelden heb staan met BEM-clausule en derhalve tellen zij het vermogen van mijn kinderen op bij mijn geringe vermogen.

Het kwalijke is dat ik door de hoogte van hun vermogen nu geen enkele euro kindgebonden budget ontvang, terwijl ik dit gemiste bedrag van ongeveer € 5000,- p/jr ook niet kan verhalen op mijn kinderen. Ik als alleenstaande fulltime vader kan dit geld echt heel goed gebruiken. Tevens beseffende dat ik 24/7 de zorg heb voor twee kinderen en niets ontvang terwijl een gescheiden stel met twee kinderen allebei een kind op hun naam kunnen zetten en daardoor per ouder €5000,- p/jr kindgebonden budget ontvangen, samen dus € 10.000,- per jaar te besteden voor hun kinderen terwijl zij slechts parttime zorg dragen.

Erg kwalijk en pijnlijk vind ik het ook feit dat de belastingdienst (check via mijn belastingdienst/mijn overheid) weet dat mijn beide kinderen alleen volledig door mij worden opgevoed (en dat de moeder is overleden) en dat er bijna € 20.000,- aan erfbelasting is betaald op naam van mijn beide kinderen, derhalve kunnen zij op z'n minst weten/vaststellen welk deel van ons gezamenlijke vermogen niet aan mij toebehoort maar aan mijn kinderen. Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Pieter,
Als u geen toeslagpartner hebt, mag u voor het kindgebonden budget tot € 106.941 aan eigen vermogen hebben (inclusief het geld van uw minderjarige kinderen). Het is inderdaad zuur dat u de toeslag misloopt, maar de belastingdienst zal, helaas voor u, aan deze vermogenstoets vasthouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 03-09-2016
De Rabobank geeft aan dat de kinderen tot hun 18e niet over het geld op de beleggingsrekening kunnen beschikken, derhalve is het voor wat dat betreft afgeschermd. Echter bieden zij niet een effectenrekening met specifieke BEM-clausule.
Ik kan nu wel over hun geld beschikken, bijv. door een bij- of afboeking, en dat is bij een 'spaarrekening met BEM-c, ausule' niet het geval. In mijn specifieke geval (enig wettelijk vertegenwoordiger van mijn kinderen) draag ik als een goed huisvader zorg voor behoud en uitbreiding van hun vermogen. Conclusie is echter dat ik momenteel voor de belastingdienst geen gelden heb staan met BEM-clausule en derhalve tellen zij het vermogen van mijn kinderen op bij mijn geringe vermogen.

Het kwalijke is dat ik door de hoogte van hun vermogen nu geen enkele euro kindgebonden budget ontvang, terwijl ik dit gemiste bedrag van ongeveer € 5000,- p/jr ook niet kan verhalen op mijn kinderen. Ik als alleenstaande fulltime vader kan dit geld echt heel goed gebruiken. Tevens beseffende dat ik 24/7 de zorg heb voor twee kinderen en niets ontvang terwijl een gescheiden stel met twee kinderen allebei een kind op hun naam kunnen zetten en daardoor per ouder €5000,- p/jr kindgebonden budget ontvangen, samen dus € 10.000,- per jaar te besteden voor hun kinderen terwijl zij slechts parttime zorg dragen.

Erg kwalijk en pijnlijk vind ik het ook feit dat de belastingdienst (check via mijn belastingdienst/mijn overheid) weet dat mijn beide kinderen alleen volledig door mij worden opgevoed (en dat de moeder is overleden) en dat er bijna € 20.000,- aan erfbelasting is betaald op naam van mijn beide kinderen, derhalve kunnen zij op z'n minst weten/vaststellen welk deel van ons gezamenlijke vermogen niet aan mij toebehoort maar aan mijn kinderen. Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Pieter,
Dat is zeker pijnlijk. De belastingdienst heeft als regel dat de bem-clausule strikt van toepassing moet zijn, wat wil zeggen dat er niemand, ook u niet, tussentijds aan dit geld kunnen komen. U kunt natuurlijk wel altijd bezwaar maken bij de fiscus. Voor het kindgebonden budget mag uw vermogen maximaal € 106.941 bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 10-03-2016
Ik heb een vraag over de praktische toepassing van de BEM-clausule. Mijn ex-vrouw is in 2013 overleden en mijn twee kinderen hebben ong. €100.000 per kind als erfenis ontvangen.

Anno 2016 is de vergoeding op een standaard BEM-spaarrekening nagenoeg nul. Het bedrag van mijn kinderen is samen met mijn eigen vermogen momenteel belegd in Rabobank Certificaten welke 6,5% per jaar vergoeden.

Als ik dit niet zou doen dan had ik mijn kinderen nu al voor ruim €15.000 tekort gedaan. Mijn notaris heeft de kwestie van verschil in hoogte van rentevergoeding vooraf voorgelegd bij de Kantonrechter. De Kantonrechter heeft op deze vraag geen antwoord gegeven, waarop mijn notaris mij aangaf dat de Kantonrechter het derhalve met mijn stelling eens is en ik dus deze certificaten kon aankopen.

In bovenstaande uitleg wordt echter enkel verwezen naar geblokkeerde spaarrekeningen en niet naar geblokkeerde effectenrekeningen (met defensief beleggingsprofiel).

Mijn vraag: Waarom mist deze nuance? Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Pieter,
Certificaten zijn in beginsel altijd verhandelbaar op de beurs en niet geblokkeerd. Hoe heeft u met de Rabobank wel een blokkade geregeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 16-09-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.