Testament – overlijden met een testament

Wanneer iemand overlijdt kan het zijn dat de persoon in kwestie een testament heeft laten vastleggen. Als dat niet het geval is, zal een bepaalde regeling in werking worden gezet om bezittingen te verdelen over de nabestaanden. Als de overleden persoon wel een testament heeft gemaakt, zal daarin precies zijn vastgelegd hoe de erfenis verdeeld dient te worden.

Notaris

In een testament kan worden vastgelegd wat er met bezittingen – de nalatenschap – moet gebeuren na een overlijden. Zo’n testament moet worden opgemaakt bij de notaris. Mensen van zestien jaar en ouder kunnen een testament laten maken. Het testament kan tijdens het leven gewijzigd worden. Tevens is het mogelijk om in het testament af te wijken van de regels van vererving, zoals die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Erfstellingen en legaten

Een testament zal onder andere erfstellingen en legaten bevatten. Een erfstelling geeft aan wie de erfgenamen zullen zijn en welk deel van de erfenis hen toe zal komen. Bij een legaat wordt een bepaalde persoon aangewezen die zaken uit de nalatenschap – of een geldbedrag – zal verkrijgen. Deze persoon wordt aangeduid met de term ‘legataris’.

Bloedverwanten

Als je een testament maakt, kun je personen en instellingen tot erfgenaam of legataris benoemen, die volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek niets zouden verkrijgen uit je nalatenschap, omdat deze regels vaak tot betrekking zijn tot directe familie. Hieronder vallen bloedverwanten en aanverwanten, maar ook degene met wie je samenwoont – zonder dat er sprake is van geregistreerd partnerschap of een huwelijk.

Bloedverwanten

Bloedverwanten hoeven niet altijd erfgenaam te zijn. Wanneer een zus niet zal kunnen erven, omdat je echtgenoot en kinderen eerste erfgenamen zijn, kun je dit in een testament anders laten vastleggen. Zo kan iemand die volgens de wet niets zou erven, wel in aanmerking komen voor de erfenis.

Aanverwanten

Ook aanverwanten zullen niet snel erfgenaam zijn. Zij staan immers niet in directe bloedlijn met de overledene. Toch kun je in een testament vast laten leggen dat je wilt dat de echtgenoot van een van je kinderen in aanmerking komt voor de erfenis. Houd er wel rekening mee dat een schoondochter of zwager alsnog een deel van de erfenis kan krijgen wanneer deze in gemeenschap van goederen is getrouwd met je kind.

Ongehuwd samenwonende

Wanneer je ongehuwd bent, maar wel samenwoont, erf je volgens de wet niet van elkaar. Wanneer deze personen elkaar toch tot erfgenaam willen benoemen, zullen zij een testament aan moeten maken. Dat geldt niet als zijn hun partnerschap hebben laten registreren.

Andere aanpassingen

Het kan ook zijn dat je een deel van je erfenis wilt schenken aan een sportvereniging of stichting. Dit valt ook allemaal via een testament te verwezenlijken. Tevens kun je bij een testament bepalen of een erfgenaam meer of minder zal krijgen dan normaal door de wet geregeld zal zijn. Houd er dan wel rekening mee dat kinderen en kleinkinderen een beroep kunnen doen op de legitieme portie, de helft van het erfdeel wat zij zonder testament zouden erven. Tevens kun je bij een testament een toeziend voogd voor minderjarige kinderen aanstellen.
© 2009 - 2020 Paulsmiezen, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Legaat is groter dan de erfenis, wat nu?Legaat is groter dan de erfenis, wat nu?Met een legaat kunt u ervoor zorgen dat een bepaalde persoon, personen of organisatie een (extra) deel van de erfenis kr…
Erfenis regelen, regel uw testamentErfenis regelen, regel uw testamentZonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Met testament regelt u de verdeling van uw erfenis en wi…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…

Economische en monetaire unie in EuropaDe Economische en Monetaire Unie (EMU) is het sluitstuk van de financieel-economische integratie in de Europese Unie (EU…
Testament – overlijden zonder testamentAls iemand overlijdt is dat meestal al verdrietig genoeg. Wanneer dan ook nog eens blijkt dat de persoon in kwestie geen…

Reageer op het artikel "Testament – overlijden met een testament"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Margo, 01-10-2019 15:36 #2
Partner met een geregistreerd partnerschap heeft bij het overlijden van zijn partner in 2016 een gelijk deel van een appartement gekregen met de 4 kinderen niet uit de relatie.
In het testament staat dat hij hierin tot zijn overlijden kan blijven wonen.

Nu willen de 4 kinderen een nieuwe beschrijving regelen over de verdeling bij de notaris.
Kan dit wel?
Met vriendelijke groet,
Margo

Frits van Loon, 08-10-2009 20:23 #1
Ik heb een afschrift van een testament waar ik in voorkom, maar helaas de erfenis is al verdeeld, wat nu?

Infoteur: Paulsmiezen
Gepubliceerd: 05-06-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Reacties: 2
Schrijf mee!