Verdeling erfenis zonder testament

Verdeling erfenis zonder testament De verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfenis het wettelijk erfrecht gebruikt. Volgens het erfrecht zijn alleen de echtgenoot/geregistreerd partner en bloedverwanten wettelijke erfgenamen. Hoe is de verdeling van de erfenis als er geen testament is?

Groepen erfgenamen

Er zijn vier groepen erfgenamen. Als er in de eerste groep niemand meer is, gaat men over op de tweede groep (enzovoort). Het is niet zo dat de erfenis gelijkmatig wordt verdeeld over de vier groepen.
  • Echtgenoten (of geregistreerde partners) en kinderen
  • Ouders, broers en zussen
  • Grootouders
  • Overgrootouders

Verdeling erfenis bij getrouwde partners

Als er geen testament is, wordt de erfenis verdeeld tussen de partner en de kinderen. De kinderen krijgen hun deel pas uitbetaald als de overgebleven partner overlijdt. Dat wordt het "recht van de langstlevende" genoemd. Zij kunnen pas dan hun erfdeel opeisen. Hoewel er uitzonderingen zijn: in sommige gevallen kunnen kinderen hun erfdeel eerder opeisen.

Erfenis bij huwelijk in gemeenschap van goederen

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden. Bij de gemeenschap van goederen geldt dat de achtergebleven echtgenoot eerst de helft van zijn vermogen krijgt. De resterende helft wordt verdeeld tussen echtgenoot en kinderen.

Erfenis bij samenwonen

In het geval van ongehuwd samenwonen geldt dat partners niet van elkaar erven. Als een partner komt te overlijden, gaan de bezittingen en het geld naar de kinderen. Als er geen kinderen zijn, gaat de erfenis naar familieleden (ouders, broers, zussen). Zo kunnen er schrijnende situaties ontstaan.

Daarom is het verstandig om bij de notaris een testament of samenlevingscontract met “verblijvingsbeding” op te laten stellen. Een verblijvingsbeding is een overeenkomst die bepaalt dat de andere partner eigenaar wordt van alle gemeenschappelijke goederen in het geval van overlijden.

Erfenis ouders, broers en zussen

Ouders, broers en zussen erven alleen als de overledene geen echtgenoot/partner of kinderen had. Iedere ouder erft minimaal een kwart van de erfenis. Wat overblijft, wordt verdeeld onder broers en zussen.

Testament opstellen

Als u af wilt wijken van de standaardregels die gelden in het erfrecht, is het verstandig om een testament op te stellen. Zo kunt u iemand uitsluiten of meer geven, rechten uitbreiden of juist inperken. Om een testament op te stellen, moet u naar de notaris gaan. Die schrijft het testament in in het Centraal Testamentenregister in Den Haag.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfenis regelen, regel uw testamentErfenis regelen, regel uw testamentZonder testament wordt uw nalatenschap volgens de wet verdeeld. Met testament regelt u de verdeling van uw erfenis en wi…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
De wettelijke verdeling van een erfenis?Indien bij overlijden blijkt dat de overledene geen testament heeft opgemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de verd…
Boedel erfenis verdelen - ruzieBoedel erfenis verdelen - ruzieHoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gel…

Beste strategie: hoge vraagprijs of lage vraagprijs?Om een huis te kunnen verkopen, moet u eerst bezichtigingen krijgen. Op het moment dat de onderhandelingen beginnen, moe…
Wat is een modaal inkomen?De meeste mensen denken dat het modaal inkomen het gemiddelde inkomen is in Nederland, maar dat is niet het geval. Het i…
Bronnen en referenties
  • Basisboek Recht - L. Janssen

Reageer op het artikel "Verdeling erfenis zonder testament"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ben Been, 13-01-2020 15:49 #7
Mijn broer, sinds ca. 15 jaren gescheiden, is tegen het einde van 2019 overleden. Onze ouders zijn sinds juli 2013 beide overleden. Derhalve werd ik als enig overgebleven 1e -lijns familielid belast met de afwikkeling van zijn zijn begrafenis en zijn financiën. Sinds 2 jaren waren we gebrouilleerd en kwam ik in huiselijke en administratieve chaos terecht. Tot heden is het ons gelukt om een beetje helderheid in deze chaos te brengen en een aantal maandelijkse betalingen stop te zetten.
We zijn er echter nog niet en daarom is het ons zeer welkom te weten welke documenten naast de akte van overlijden nog nodig zijn en wat nog meer van belang is. Betrokkene heeft geen testament.

J. de Boer, 18-02-2016 07:42 #6
Situatie: moeder 85, zoon 57 en dochter 50.
Moeder is niet vermogend maar wil dat alles goed geregeld wordt door haar dochter als ze overlijdt. Dus de crematie, de bankadministratie en aanspreekpunt. Zoon is psychisch niet in staat om dingen te regelen. Maar zou nog weleens stampij kunnen maken omdat hij de oudste is.
Wat kunnen we nu het beste van te voren regelen, dat ook het minste kost.

Klaas, 11-02-2016 20:32 #5
A is overleden. A heeft geen partner en ook geen kinderen. Zijn ouders leven niet meer.
A heeft 4 broers: B, C, D en E.
E is overleden, maar heeft wel twee kinderen achtergelaten.
Hoe wordt de erfenis van A verdeeld:
- elk van de vier broers krijgt een kwart en het kwart van E wordt gelijkelijk verdeeld onder zijn twee kinderen OF
- de erfenis wordt gelijkelijk verdeeld onder broers B, C, D en de twee kinderen van E. Dus ieder 20%

Gekiere Pol, 31-10-2015 10:56 #4
Een vraag
Geachte
Mijn moeder is dit jaar overleden en alle papieren zijn opgestuurd en in orde gebracht, er is een meningsverschil tussen broers en zus, mijn zus heeft de erfbelasting ontvangen van alle erfgenamen zij heeft die aan mijn broers verstuurd of gegeven maar ik heb nooit een gekregen, mijn moeder moet wel geen erfbelasting betalen, is dit wel wettelijk dat zij dit achter houden? wat kan ik daar aan doen? ook de juwelen van moeder heeft zij en nog geld, mijn vraag is hoe kan ik dit oplossen want zij laten niets meer van hun horen nog zien, en mag zij wel die brieven achterhouden? M.V.G Pol

Ed, 19-02-2015 12:31 #3
Als na overlijden er één kind is en één reeds overleden kind en geen partner. Is dan de echtgenote van het overleden kind ook nog erfgename van overledene?.

Jaap van Keulen, 24-01-2015 19:41 #2
Hoe is verdeling erfenis en verzekeringen bij overlijden van alle leden van éen gezin?

Maria Rulo, 27-03-2012 03:53 #1
Hoe en waar is mediator of nalatenschapsadviseur aan te vragen en hoe is met deze persoon contact te hebben? Mediator is in dit sterfgeval dringend nodig wegens misbruik door twee der erfgenamen van hun bewindvoerderschap over de financiën en goederen tijdens de laatste levensjaren van de overledene. In deze jaren van bewindvoering is slechts 60.000E overgebleven van de 2.150.000 HFL ondanks de zuinige levensstijl der overledene. Tijdens de 13 weken durende coma na mijn ernstig auto-ongeval hebben bovengenoemde bewondvoersters zich waardevolle en antieke voorwerpen van mij in bezit genomen en op kosten mij in de coma verkerend mijn huishoudelijke apparatuur en kostbare meubelen laten transporteren naar een familielid op honderden kilometers afstand, zonder ooit toestemming daartoe te hebben gevraagd en gekregen. Deze artikelen zijn door ontvangende partij zonder enige toestemming doorverkocht zonder mij, de eigenaresse ooit vergoeding te schenken. In Frankrijk wonend wil ik effectief contact onderhouden met de nalatenschapsadviseur en hoelang dien ik hiervoor in Nederland te verblijven?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 05-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 7
Schrijf mee!